Bestyrelsens beretning for 2003/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2003/2004"

Transkript

1 Beretning

2 Bestyrelsens beretning for 2003/2004 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf Islands Brygge, d. 29. marts 2004 Siden sidste generalforsamling er der sket meget. Set med bestyrelsens briller forsøges her at give et overblik over de vigtigste begivenheder i året der gik. Vandskade i varmecentralen Lørdag d. 1. november 2003 sprang en hovedvandledning med koldt vand. Vandledningen var den der forsynede varmecentralen samt adskillige opgange i Halfdansgade med koldt vand. Det betød, at hele ejendommen stod uden varme og varmt vand, samtidig med at mange beboere i Halfdansgade ikke engang havde koldt vand i hanerne. Bruddet betød også, at hele varmekælderen og kælderen under Halfdansgade 27 stod under vand. Faktisk stod vandet næsten op til gårdniveau. De tilstødende kældre stod ligeledes under vand, og nogle kældre på den modsatte side af gården blev også oversvømmede, idet kloakkerne ikke kunne nå at bortlede de store mængder vand. I varmekælderen befinder sig også eltavlerne til vaskeri, netværk, TV-anlæg og telefoncentral, så også disse funktioner blev ramt af vandskaden. Desuden blev noget af elektronikken i vaskeriet beskadiget af de store mængder vanddamp og fugtig luft, som steg op nede fra varmekælderen. Med en stor indsats fra vores medarbejdere og naturligvis hjælp udefra blev kælderen i løbet af weekenden tømt for vand igen, og ledningsbruddet blev fundet og repareret. Oprydningen kom til at tage lang tid, og vaskeriet kom først i drift over en måned senere. Ingolfs forsikring dækkede stort set alle A/B Ingolf udgifter i forbindelse med vandskadesagen. Vaskeriet På grund af vandskaden i varmekælderen skulle vaskeriet repareres. Bestyrelsen indgik i den forbindelse ny serviceaftale med firmaet Elva VVS og Vaskerianlæg. Den nye serviceaftale sikrer mindst lige så hurtig reaktionstid ved problemer i vaskeriet, som den gamle aftale gjorde. Aftalen er derudover billigere sammenlignet med de hidtidige serviceudgifter og prisen inkluderer alle materialer. Udskiftning af faldstammer og vandrør En del steder i bygningen er faldstammer og vandrør nu så fyldt af aflejringer, at der næsten ikke er passage. Det betyder konkret, at vandtrykket disse steder er så lavt, at der ikke kommer nok vand ud af vandhanerne, og at faldstammerne ikke i tilstrækkelig grad kan bortlede vand. Det blev derfor sidste år besluttet at gennemføre et pilotprojekt vedr. udskiftning af faldstammer og vandrør for at få erfaringer Bestyrelsens beretning 2004 Side 1 af 4

3 A/B Ingolf inden en eventuel udskiftning i hele ejendommen. Pilotprojektet blev gennemført i Isafjordsgade 13 i sommeren og forløb i det store hele tilfredsstillende. Bestyrelsen skal nu evaluere resultaterne, inden det eventuelt besluttes at starte en generel udskiftning i hele ejendommen. Facaderenovering Den store facaderenovering, som startede for flere år siden, er nu næsten tilendebragt. Sidste etape er facaden til Bergthorasgade 30 tv. samt opgangene Bergthorasgade 32-36, som forventes afsluttet i Når facaderenoveringen er tilendebragt, er facaderne på hele ejendommen i god stand. Alle vinduer er gået efter, enkelte vinduesrammer er udskiftet, alle vinduer er blevet malet med linoliemaling og murværket og manzardtagene er blevet repareret. I mange år fremover vil facaderne kun have brug for regelmæssig vedligehold af langt mindre omfang. Vilma Lund Hansen fratrådte I februar 2004 valgte Vilma Lund Hansen efter eget ønske at forlade formandsposten i A/B Ingolf. Den tilbageværende bestyrelse konstituerede sig herefter med Martin Gamwell Dawids som konstitueret formand, Claus Rantzau som næstformand og Hans Peter Schultz som kasserer. Laura Bjerre- Christensen trådte ind i bestyrelsen som menigt medlem i stedet for Vilma. Vilma har i mange år været medlem af bestyrelsen og har lagt en stor indsats i foreningsarbejdet. Især i de sidste to år, hvor Vilma var formand for A/B Ingolf, har hun ydet en enorm arbejdsindsats for foreningen. En indsats som alle skylder hende en stor tak for. Med Vilma havde A/B Ingolf også en engageret formand, som var synlig, og som havde tid og lyst til at tage sig af personlige henvendelser. Vilma satte en ære i at besvare alle henvendelser hurtigt og fyldestgørende. Martin Haagensens død Den 5. juli 2003 blev Martin Haagensen dræbt ved en trafikulykke, da han på cykelferie blev ramt af en modkørende bil. Martin blev 35 år. Med Martins alt for tidlige død, mistede vi et dejligt menneske med mange gode egenskaber blandt andet en fantastisk humoristisk sans. Martin var en ildsjæl og ydede en stor indsats for foreningen. Det var Martins fortjeneste, at IngoNyt udkom regelmæssigt, og selvom der ikke var mange, der bidrog med indlæg, så fik Martin et rigtig godt beboerblad ud af det med mange vigtige informationer til alle i A/B Ingolf. Musikfestivallen var også Martins værk, og i flere år var han primus motor bag denne tilbagevendende, årlige begivenhed. Martin var aldrig bange for at smøge ærmerne op, og han var altid en god sparringspartner i bestyrelsen, når noget skulle laves, og når man havde brug for kommentarer. Hans sans for detaljen gjorde, at skriftligt materiale fra hans hånd altid havde en høj kvalitet. Musikfestival og gårdfest I sommeren 2003 afholdte A/B Ingolf endnu en gang den årlige musikfestival. Det var Leif Hesselberg der lørdag d. 9. august åbnede festivallen med klassisk akustisk guitarspil. Den følgende lørdag d. 16. august kunne man opleve irsk folkemusik med duoen Fromseier Rose bestående af violinisten Ditte Fromseier Mortensen og pianisten Michael G. Rose. Festivallen blev afsluttet d. 23. august med Merete Beltoft og Svennes Trio, som under titlen Rundt i Revyen optrådte med revyviser fra perioden Lørdag d. 30. august blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Efter denne spillede flere af ejendommens egne musikere. Vi hørte tenoren Peter Frost, pianisten Filomentina Høgsholm, der spillede sammen med violinisten Christian Ellegaard. Endelig optrådte Marianne G. Nielsen (sang) og pianisten Thorkild Borup Nielsen. Bestyrelsens beretning 2004 Side 2 af 4

4 A/B Ingolf Derefter var der traditionen tro bankospil og gårdfest med fællesgrill, og efter spisningen spillede et band op til dans. Mange beboere deltog i denne festlige dag og aften. Musikfestivallen var arrangeret af Martin Haagensen og Thorkild Borup Nielsen, som ved Martins død overtog hans opgaver. En stor tak til alle der optrådte og hjalp med alt det praktiske. Beboerbladet IngoNyt IngoNyt var i høj grad Martin Haagensens værk. Da han gik bort, fortsatte bestyrelsen arbejdet og fik udgivet én udgave mere af IngoNyt. Imidlertid er der ikke ressourcer i bestyrelsen til at fortsætte IngoNyt. Hvis der er beboere, som gerne vil fortsætte beboerbladet og stå for denne opgave, så vil bestyrelsen naturligvis stadig betale for de udgifter, der vil være i forbindelse med tryk og distribution. Interesserede beboere kan henvende sig til bestyrelsen per på eller ved at aflevere et brev i bestyrelsens postkasse inde i porten i Halfdansgade. IngoFon A/B Ingolfs tidligere telefoniaftale med Telia udløb d. 5. september Derfor har netværksgruppen i foråret og sommeren forhandlet en ny aftale på plads. Der var i forløbet kontakt til flere telefoniudbydere herunder Bryggenet. Resultatet af forhandlingerne blev, at vi tegnede en ny aftale med Telia, som kunne tilbyde de bedste priser på abonnement og samtaleafgifter. Valget af Telia gav de mindste gener for beboerne, idet der ikke skulle ændres på den eksisterende opsætning. Aftalen med Telia var desuden ekstra fordelagtig, idet den ikke krævede investeringer i nyt udstyr. Ved valg af enhver anden udbyder Bryggenet inlusive skulle A/B Ingolf have investeret i nyt udstyr for mindst kr Kort tid efter indgåelse af den nye aftale viste det sig, at Telia blev nødt til at udskifte vores central til en nyere model. Heldigvis fremgik det utvetydigt af kontrakten med Telia, at udgiften til denne udskiftning skulle bæres af Telia. Centralen blev derfor udskiftet i uge 12 ( marts 2004) for Telias regning. Den nye central er ikke behæftet med de samme småfejl, som den gamle central havde. Det betyder, at der er en række nye tast-selvtjenester, som nu fungerer. Der vil blive udsendt en opdateret betjeningsoversigt i den nærmeste fremtid. IngoNet For at aflaste netværksgruppen i den daglige drift af IngoNet er der indgået en driftsaftale med firmaet Casalogic. I forbindelse med indgåelsen af denne aftale blev IngoNets servere reinstalleret. Denne omlægning blev foretaget i uge 13 ( marts 2004) og betød desværre, at forskellige services som f.eks. ikke var tilgængelige det meste af mandagen i uge 13. Netværksgruppen havde ikke været tilstrækkeligt opmærksom på de driftsforstyrrelser, som omlægningen af serverne naturligvis ville medføre, og derfor blev beboerne desværre ikke varslet forud for omlægningen. IngoVision I starten af 2003 blev der afholdt brugerafstemning om indholdet i IngoVisions TV-pakker. Som en følge af afstemningen blev pakkerne i IngoVision omlagt i slutningen af foråret. Da hele proceduren omkring brugerafstemning og efterfølgende omlægning af TV-kanaler er ret omstændig, vil brugerafstemninger fremover kun blive afholdt hvert andet år. TV3 varslede i starten af sommeren pristigninger per 1. november Som en direkte konsekvens af disse stigninger blev prisen for mellem- og kompletpakken per 1. januar 2004 sat op med kr. 7 om måneden. Bestyrelsens beretning 2004 Side 3 af 4

5 A/B Ingolf Derudover lægger Viasat snart TV3 om til digital sending, ligesom det må forventes at andre kanaler omlægges til digital sending i Samtidig vil Viasat i løbet af foråret 2004 overgå til et nyt kodningssystem, for at sikre sig imod piratkopiering. Alle disse ændringer vil betyde, at IngoVision står overfor en række mindre investeringer i nyt udstyr i løbet af Disse investeringer vil formentlig betyde mindre prisstigninger på IngoVisions mellem- og kompletpakker. Der er for nylig gennemført en brugerundersøgelse af IngoVision. Resultatet af denne brugerundersøgelse foreligger ikke i skrivende stund. Støjklager Bestyrelsen modtager undertiden klager fra beboere vedrørende støjgener. Vi vil opfordre til, at støjplagede beboere selv retter henvendelse til støjkilden, før man skriver til bestyrelsen. Dette er ofte den bedste løsning for alle parter. Når bestyrelsen modtager støjklager, tages de til gengæld meget alvorligt. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det faktum, at der er meget lydt i vores ejendom, nødvendiggør, at alle beboere tager et stort hensyn til hinanden. Gentagne overtrædelser af bestyrelsens påbud vil medføre eksklusion af foreningen. Åbent hus I det forløbne år har bestyrelsen afholdt åbent hus én gang om måneden. Det har imidlertid vist sig, at det er ganske få beboere om nogen overhovedet, der møder op til disse arrangementer. Bestyrelsen har derfor besluttet at bruge sine begrænsede ressourcer på anden vis. Som en konsekvens heraf, vil bestyrelsen fremover ikke længere afholde åbent hus. Har man spørgsmål til bestyrelsen, kan man fremover henvende sig per på eller ved at aflevere et brev i bestyrelsens postkasse inde i porten i Halfdansgade. Ekstern venteliste Den eksterne venteliste åbnede sidste forår, og alle andelshavere fik mulighed for at indstille én person til ventelisten. Nu et år efter står ca. 200 personer på venteliste til en lejlighed i A/B Ingolf. Sålænge der sammenlægges lejligheder, vil ventetiden på en lejlighed i A/B Ingolf være forholdsvis lang. Bestyrelsen har derfor besluttet, at ventelisten ikke åbnes for optag dette forår. Bestyrelsens beretning 2004 Side 4 af 4

6 Referat

7 A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 14. april 2004 Beslutningsreferat År 2004, onsdag den 14. april fra kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som følger: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Generalforsamlingen tager stilling til, om bestyrelsen skal have bemyndigelse til at omlægge kreditforeningslån. 6. Forslag. 7. Valg af bestyrelse: 8. Valg af administrator og revisor. 9. Eventuelt. Til stede ved generalforsamlingens begyndelse var 70 andelshavere. 9 andelshavere var repræsenteret ved fuldmagt. Endvidere deltog advokat Erik Due fra advokatfirma Blindkilde, Jensen og Due, revisor Hanne Strate fra revisionsfirmaet Alsø & Breinholt A/S samt ejendomsinspektør Preben Rehøj og administrator Peter Voigt fra Kubens Ejendomsadministration A/S Konstitueret formand for A/B Ingolf, Martin Gamwell Dawids bød velkommen

8 1. Valg af dirigent og referent. Erik Due blev valgt som dirigent og Peter Voigt blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at ingen havde bemærkninger til indkaldelse og dagsorden, samt at indkaldelsen var i overensstemmelse med vedtægterne. 2. Bestyrelsens beretning. Martin Gamwell Dawids fik ordet og resumerede den udsendte beretning (vedhæftet). I forbindelse med gennemgang af de mange aktiviteter i foreningen henviste Martin Gamwell Dawids til vedhæftede reklame for Ingolfs mange udvalg samt til resultat af Ingovision-brugerundersøgelse, som var opslået på generalforsamlingen. Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger. Efter spørgsmål oplyste Preben Rehøj, at eventuel forsikringsdækning af vandskade på indbo i eksempelvis kældre ikke dækkes af ejendommens forsikring, men skal dækkes af andelshavernes eventuelle, private indboforsikringer. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. Revisor Hanne Strate gennemgik regnskabet for 2004, som udviser et nettoresultat på kr efter afdrag på prioritetsgæld med kr samt aktiver / passiver på kr Om afvigelse mellem budget og regnskab for vaskeriet forklarede Hanne Strate, at regnskabspraksis var ændret, således at udgifter vedrørende vaskeriet direkte fratrækkes indtægterne, som vist i note 1 til regnskabet. Som forklaring på afvigelse mellem budget (kr ) og regnskab (kr ) for større arbejder blev oplyst, at generalforsamlingen sidste år efterfølgende ændrede budgettet ved beslutning om iværksættelse af store arbejder Bestyrelsens rådighedsbeløb er uændret kr ,- om året, som tidligere godkendt af generalforsamlingen. Hanne Strate besvarede enkelte spørgsmål om skyldige omkostninger, bidrag til grundejerforeningen samt udgifter til telefon og kontor. AB Ingolf, generalforsamling den 14. april 2004, side 2 af i alt 6 sider

9 Dirigenten konstaterede herefter, at regnskabet blev godkendt enstemmigt, idet ingen stemte imod. Martin Gamwell Dawids forklarede og begrundede herefter på bestyrelsens vegne forslag til fastsættelse af ny andelskroneværdi med valg mellem (forslag A) indskud x 5,65 eller (forslag B) indskud x 4,79, som beskrevet i notat til generalforsamlingen. De alternative forslag gav anledning til grundig debat med mange indlæg. Herunder blev foreslået andelskrone som oplyst i årsregnskabet (forslag C), indskud x 4. Dirigenten satte de 3 forslag til afstemning ved håndsoprækning og konstaterede følgende stemmeafgivning: forslag A: 62 stemmer forslag B: 14 stemmer forslag C: 3 stemmer Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen hermed fastsatte andelenes værdi til indskuddet x 5, Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Drifts- og likviditetsbudget for 2004 blev fremlagt af Hanne Strate. I budgettet er indregnet den opkrævede boligafgiftsforhøjelse pr. 1. marts 2004 og det blev noteret, at yderligere forhøjelse af boligafgiften på 6 % pr. 1. januar 2005 er vedtaget og meddelt andelshaverne. Det blev noteret, at budget for vaskeriets nettoresultat ændres til kr. 0. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 5. Generalforsamlingen tager stilling til, om bestyrelsen skal have bemyndigelse til at omlægge kreditforeningslån. Martin Gamwell Dawids begrundede på bestyrelsen vegne dette faste dagsordenspunkt og bad generalforsamlingen om følgende bemyndigelse: Bestyrelsen får frem til næste ordinære generalforsamling bemyndigelse til at omlægge et eller flere af foreningens kreditforeningslån, hvis dette medfører en besparelse for foreningen. Det er en forudsætning for en evt. omlægning, at det / de nye lån er med fast rente, og at løbetiden ikke er længere end det / de tidligere lån. Bemyndigelsen til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget. AB Ingolf, generalforsamling den 14. april 2004, side 3 af i alt 6 sider

10 6. Forslag. 1. Ophør af udlejningsvirksomhed skal kræve generalforsamlingens godkendelse. Dette forslag til vedtægtsændring (se vedhæftede notat) ved tilføjelse af ny 2, stk. 2 blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. august 2003 og genfremsættes hermed. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og er således endeligt vedtaget som ændring af vedtægterne. 2. Boligafgift justeres til ensartet beløb per boligareal. Martin Gamwell Dawids begrundede det i notatet præsenterede bestyrelsesforslag. Efter spørgsmål om de gældende arealtal oplyster Peter Voigt, at der er fuld overensstemmelse mellem de registrerede bruttoetagearealer i foreningen og i det kommunale bygnings og boligregister. Der påtænkes derfor ingen gennemgang af arealtallene. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 7.. Valg af bestyrelse Efter spørgsmål fra salen forklarede Martin Gamwell Dawids, at han på grund af manglende tid ikke ønskede valg til bestyrelsen, men gerne ville stille sig til rådighed som suppleant. Claus Rantzau blev enstemmigt valgt som ny formand. Som menige medlemmer af bestyrelsen (3 personer for 2 år og 2 personer for 1 år) valgtes Laura Bjerre-Christensen, Juliane Engelhardt, Rune Kristensen, Thorkild Borup Nielsen og Hans Peter Schultz. Som suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) valgtes Martin Gamwell Dawids, Steffen Leth-Møller, Carsten Seidler og Lars Ravn-Larsen. Bestyrelsen er herefter sammensat således: Formand: Claus Rantzau Bestyrelsesmedlemmer: Laura Bjerre-Christensen Juliane Engelhardt Sune Gabelgaard Rune Kristensen Thorkild Borup Nielsen Hans Peter Schultz AB Ingolf, generalforsamling den 14. april 2004, side 4 af i alt 6 sider

11 Suppleanter: Martin Gamwell Dawids Steffen Leth-Møller Carsten Seidler Lars Ravn-Larsen Valg af administrator og revisor. Kuben Ejendomsadministration A/S blev genvalgt som administrator og Alsø & Breinholt blev genvalgt som revisor. Ad. 9. Eventuelt. Angående sammenlægning af lejligheder blev oplyst, at der nu er 35 sammenlagte lejligheder i ejendommen med et samlet areal på ca. 20 % af ejendommens boligareal. Generalforsamlingen har vedtaget grænse for lejlighedssammenlægninger til max 30 % af ejendommens boligareal. Preben Rehøj gav tilsagn om nærmere at undersøge støj fra centrifuger mv. i vaskeriet, til gene for beboerne oven over. Flere gjorde bemærkninger om fnuller / støv samt lugtgener efter kanalrensning og Preben Rehøj orienterede om kanalsystemet og muligheder for afhjælpning af gener. Om gennemførelse af lejlighedssammenlægninger blev oplyst, at bestyrelsen arbejder med gennemgang af gældende retningslinier, herunder tidsfrister. Flere opfordrede til større omhu med hensyn til passende afblænding af døre til hovedtrappen, herunder bevaring af dørindfatning og dørblad (således at den stadig ligner en dør, selvom den er blændet) og Preben Rehøj orienterede om gældende retningslinier. Man ser gerne, at de sammenlæggende holdes mere til ilden, så eksempelvis en blændet dør ikke fremstår ufærdig i lang tid. Der blev opfordret til nedtagning af tøj fra tørrestativerne i gården, så tøjet ikke hænger i længere tid, samt i det hele at holde god orden i gården. I flere indlæg blev alle beboere opfordret til at sørge for lukning og aflåsning af gadedøre samt døre til gården. Samt opfordret til at begrænse støj mest muligt, især i aften og nattetimerne også i forbindelse med ophold i gården. Preben Rehøj oplyste, at fortovene er for smalle til at kommunen vil give tilladelse til cykelparkering ved Leifsgade og Isafjordsgade. Bedre adgang til cykelkældre er ønskelig. AB Ingolf, generalforsamling den 14. april 2004, side 5 af i alt 6 sider

12 Preben Rehøj orienterede om faldstammeproblemer og udskiftning af faldstammer i anledning af spørgsmål om stærkere støj fra faldstamme efter rensning. Oversigt over radiokanal blev efterlyst. Kanalfortegnelse kan afhentes på varmemesterkontoret. Varmemesteren blev opfordret til at medvirke til, at håndværkerne undlader at lade biler gå i tomgang ved varmemesterkontoret. Preben Rehøj forklarede, hvorfor karnapindfatningerne på enkelte opgange er malet, når alle andre fremstår i råt puds i helt andre nuancer. Der blev også gjort bemærkninger om manglende vask af bagtrapper samt givet oplysninger om netværket. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl april 2004 Som dirigent: Som referent: Bestyrelsen: AB Ingolf, generalforsamling den 14. april 2004, side 6 af i alt 6 sider

13 Indkaldelse

14 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf.: Islands Brygge, d. 28. marts 2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 Onsdag den 14. april 2004 kl. 18:30 i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18 Der vil som sædvanlig være gratis buffet for alle andelshavere mv. fra kl. 17:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Generalforsamlingen tager stilling til, om bestyrelsen skal have bemyndigelse til at omlægge kreditforeningslån. 6. Forslag. 7. Valg af bestyrelse. 8. Valg af administrator og revisor. 9. Eventuelt. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal afleveres i postkassen i porten i Halfdansgade 25 senest tirsdag den 6. april 2004 kl. 18:00. Indkomne forslag omdeles i uge 15. Hvis ikke man kan deltage på generalforsamlingen, kan man give fuldmagt til en anden andelshaver. Udfyld og underskriv vedlagte fuldmagtsblanket og giv den til fuldmagtshaveren. Med venlig hilsen Bestyrelsen i A/B Ingolf Side 1 af 1

15 Forslag

16 Forslag fra bestyrelsen til ordinær generalforsamling den 14. april 2004 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf.: Islands Brygge, d. 1. marts Ophør af udlejningsvirksomhed skal kræve generalforsamlingens godkendelse Dette forslag til vedtægtsændring blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 30. august 2003 og genfremsættes til endelig vedtagelse. Andelsforeningen har stadig en del lejemål såvel lejligheder til beboelse som erhverslejemål. Hver gang en lejelejlighed i Ingolf siges op og sælges som andel tilgår andelsindskuddet foreningen som indtægt. Denne indtægt er ikke skattepligtig, sålænge Ingolf har blot ét lejemål tilbage. Hvis foreningen på noget tidspunkt sælger det sidste udlejede areal eller blot ophører med at udleje det, og dermed ophører med udlejningsvirksomhed, så skal der betales skat af fortjenesten ved salg af alle lejligheder, der er solgt efter foreningens stiftelse. Bestyrelsen foreslår derfor følgende vedtægtsændring: Ny 2, stk. 2 Foreningen må ikke ophøre med udlejningsvirksomhed medmindre en generalforsamling har givet en forhåndsgodkendelse hertil. Side 1 af 2

17 2 Boligafgift justeres til ensartet beløb per boligareal Af historiske årsager betaler de enkelte andelshavere ikke helt samme boligafgift målt i forhold til lejlighedens areal. Dette skyldes, at boligafgiften ved foreningens stiftelse tog udgangspunkt i Nordens huslejepriser, og disse var ikke helt ensartede set i forhold til arealet af den enkelte lejlighed. For de fleste lejligheders vedkommende er der tale om små variationer, men der findes både lejligheder, der betaler en for høj boligafgift, og nogle der betaler for lav boligafgift set i forhold til lejlighedens areal. I vedtægterne kan man læse: 9 Boligafgifternes størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse kommer til at svare til lejlighedernes indbyrdes værdi. Fremtidige stigninger skal ske efter areal. På denne baggrund foreslår bestyrelsen, at boligafgiften for de enkelte lejligheder justeres, således, at boligafgiften per areal bliver den samme for alle andelslejligheder i foreningen. Den justerede boligafgift fastsættes således, at det nuværende gennemsnit i boligafgift per areal pt. kr. 469,29 pr m 2 bliver den fremtidige boligafgift per areal i alle andelslejligheder i foreningen. Dette beløb indeholder også posten Foreningslokale, som således fjernes fra den månedlige opkrævning. Bestyrelsen foreslår, at denne justering træder i kraft per 1/1-2005, hvor der allerede er varslet en stigning på 6% i boligafgiften. Boligafgiften per 1/ vil således blive kr. 497,44 per m 2 svarende til en stigning på 6% i forhold til det nuværende gennemsnit. Side 2 af 2

18 Andelskronen A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf.: Islands Brygge, d. 6. april 2004 Baggrunden for dette dokument er, at A/B Ingolf har modtaget en ny ejendomsvurdering, som er væsentlig højere, end den i årsregnskabet anførte. Dette forhold kan have betydning for generalforsamlingens ansættelse af andelskronen. Med dette dokument ønsker bestyrelsen at give andelshaverne en bedre forståelse for, hvad andelskronen er. Desuden fremlægger bestyrelsen to konkrete forslag til fastsættelse af andelskronen. 1 Ny vurdering for 2003 I årsregnskabet er ejendomsværdien anført til kr Dette er den samme værdi, som i sidste årsregnskab. Det skyldes, at Told og Skat på tidspunktet for årsregnskabets udsendelse endnu ikke havde tilsendt A/B Ingolf den nye ejendomsvurdering, der gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. oktober Bestyrelsen vidste dog, at vurderingen ville komme og forventede en mindre administrativ stigning i ejendomsværdien på 5%, idet der normalt kun udarbejdes en egentlig vurdering hvert andet år. Nu er den nye ejendomsvurdering imidlertid ankommet dagen efter at indkaldelsen til generalforsamling blev udsendt. Derudover er der imod bestyrelsens forventning tale om en nyvurdering. Dette skyldes, at A/B Ingolf på grund af lejlighedssammenlægninger har lagt ejendommens oprindeligt 3 matrikelnumre sammen til ét. Ifølge den nye vurdering er A/B Ingolf vurderet til en ejendomsværdi på kr Den ejendomsværdi, der fremgår af regnskabet er kr Næste ejendomsvurdering vil komme pr. 1/ og forventes modtaget af foreningen inden 1. april 2005 altså inden næste ordinære generalforsamling. Andelskronen 2004 Side 1 af 4

19 A/B Ingolf 2 Begreber Der er en række begreber, som det er godt at have en forståelse af, når man taler om andelskronen. 2.1 Egenkapital Hele ejendommen er vurderet til kr Derudover har vi andre såkaldte aktiver, så vi tilsammen ejer værdier for kr Af regnskabet kan man læse, at foreningen i alt har gæld på kr Egenkapitalen er den pose penge, vi ville stå tilbage med, hvis man forestiller sig, at vi solgte ejendommen og indfriede al vores gæld. Egenkapital=Samlede værdier Gæld Egenkapitalen er således kr idet = Hensættelser og reguleret egenkapital Som man kunne se ovenfor, så afhænger egenkapitalen hovedsageligt af ejendommens værdi og af foreningens gæld. Hvis foreningen skal ud og stifte ny gæld f.eks. i forbindelse med en tagrenovering, så vil det betyde, at egenkapitalen falder. Da egenkapitalen har betydning for andelskronen, så vil man gerne kunne sikre, at det er usandsynligt, at andelsværdien kan falde ved fremtidig optagelse af lån. Til det formål har man hensættelser. Ved at have hensættelser lader man som om, at egenkapitalen ikke er helt så stor, som den i virkeligheden er, og man får så den regulerede egenkapital. Reguleret egenkapital =Egenkapital Hensættelser Med tallene fra sidste års regnskab, Årsrapport 2002, får man med en egenkapital på kr og hensættelser på kr en reguleret egenkapital kr således: = Hensættelser er noget, som foreningen selv kan fastsætte. Vi kan således selv bestemme, hvor meget mindre end egenkapitalen den regulerede egenkapital skal være. Ideen er, at hvis foreningen en gang i fremtiden skal optage et nyt lån og dermed få en større gæld, så kan man regulere hensættelserne ned svarende til lånets størrelse. På den måde sikrer man, at foreningens regulerede egenkapital ikke falder som følge af det nye lån. Da det er den regulerede egenkapital, der indgår i beregningen af andelskronen, så vil andelenes værdi ikke falde i denne situation. Hvis man kigger på eksemplet fra før med en egenkapital på kr og forestiller sig, at foreningen skal optage et nyt lån på kr , så vil egenkapitalen falde med kr svarende til det nye lån. En tilsvarende nedregulering af hensættelserne til kr betyde en uændret reguleret egenkapital og dermed en uændret andelsværdi = Andelskronen 2004 Side 2 af 4

20 2.3 Andelskronen og andelenes værdi Når værdien af den enkelte andelslejlighed skal beregnes, så indgår andelskronen i beregningen. A/B Ingolf Oprindeligt betalte man kr. 400 pr. m 2 for en andel i A/B Ingolf. Udfra andelskronen kan man beregne andelsværdien for en given andelslejlighed således: Andelsværdi=400 kr /m 2 Andelskronen Lejlighedens areal For en lejlighed på 62m 2 giver det med en andelskrone på 3,5 (som den var i 2003) en andelsværdi på kr idet =400 kr /m 2 3,5 62 m 2 Det er denne værdi andelen er værd ved køb og salg. Samtidig bliver det også pr. 1. januar 2005 muligt at optage banklån med sikkerhed i sin andel. Derfor har andelens værdi også betydning for, hvor stort et lån den enkelte andelshaver kan optage med sikkerhed i sin andel. Andelskronen beregnes som forholdet mellem foreningens regulerede egenkapital og det samlede andelsindskud. Reguleret egenkapital Andelskronen= Samlet andelsindskud I Årsrapport 2002 var den regulerede egenkapital kr og det samlede andelsindskud var på kr For 2003 var andelskronen således 3,50 idet 3,50= Andelskronen 2004 Side 3 af 4

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2004/2005

Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Beretning Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Bestyrelsen vil herunder kort redegøre for de vigtigste begivenheder i året der gik. A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2002 TIRSDAG DEN 2 APRIL KL I ISLANDS BRYGGES KULTURHUS.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2002 TIRSDAG DEN 2 APRIL KL I ISLANDS BRYGGES KULTURHUS. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2002 TIRSDAG DEN 2 APRIL KL. 18.30 I ISLANDS BRYGGES KULTURHUS. Dagsorden var som følgende: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 26. juni kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Andelsboligforeningen Margueritten afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 19. januar 2009 kl. 19.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4.

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere