December 2009/Januar 2010 nr årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen"

Transkript

1 Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

2 Ekstraordinært Beboermøde På Hundigeskolen onsdag d. 9. december kl En gruppe på 10 % af Askerøds beboere har ønsket indkaldt til et ekstraordinært beboermøde. Der indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Onsdag den 9. december 2009 kl i Hundigeskolens gymnastiksal. Indgang ved Klyngen at man fastholder det tidligere beboermødes beslutning. 5. Nogle beboere øn sker at etablere flere p-pladser 6. Afdelingsbestyrelsen ønsker at genindføre privat parkeringsord ning 7. den enkelte husstand 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Oplæsning og god- Dørene åbnes kl kendelse af beslutdagsorden: ningsreferat En uge før afholdelse af 1. Valg af dirigent mødet, vil der blive fremhvem kan deltage på sendt informations2. Valg af referenter beboermødet? materiale. beslutningsreferat og Alle beboere i afdelingen, fyldestgørende referat Vi gør opmærksom på, der har en huslejekonat alle, for at få ad3. Valg af stemmeudvalg trakt med VA, har adgang gang til beboermødet, til beboermødet. Det samskal fremvise legitima4. Tilvalgsarbejder i for me gælder de pågældention i form af huslejebindelse med Hel des samlever og hjemmekontrakt eller sygesikboende børn. hedsplanen: ringsbevis. Nogle beboere ønsker en Under henvisning til Boligrevurdering af tilvalgsar- ministeriets bekendtgørel- Med venlig hilsen bejder og Afdelingsbesty- se angående afstemninger Afdelingsbestyrelsen relsen anbefaler/indstiller, på beboermøder tildeles Under et beboermøde på Hundige Skole, blev der holdt rygepause. 2

3 Julegave på 100 millioner til Askerød Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød Mandag d. 16. november 2009 blev der afholdt licitation for de samlede Helhedsplanarbejder i Askerød. Resultatet tyder på, at de samlede entreprenørudgifter ligger langt under, hvad teknikerne kalkulerede med. Formentlig mellem 90 og 100 millioner under. Vi, der overværede licitationen, har næsten ikke fået armene ned. Glæden, ja begejstringen over Askerøds held er svær at stoppe. Overophedningen i byggebranchen for 2-3 år siden er afløst af arbejdsløshed og krise. Forsinkelse på forsinkelse af Helhedsplanen betyder nu, at økonomien i udførelsen af helhedsplanen er mærkbart forbedret. Heldet og krisen har været til gavn for Askerøds Helhedsplan. I den for Askerød så gunstige situation er det derfor højst mærkværdigt, at Yrsa Jaeger har anmodet Afdelingsbestyrelsen i Askerød om et ekstraordinært beboermøde omkring Helhedsplanen og parkering. Henvendelsen var bilagt underskrifter fra mere end 10% af beboerne. Formandens Hjørne Det ekstraordinære beboermøde d. 9. december er det mest overflødige i Askerøds 35-årige historie. Askerøds beboere har mere end èn gang vedtaget en samlet Helhedsplan. Meget bedre kan det næppe gøres i virkelighedens komplicerede verden, mente en moden og voksen forsamling af beboere på et beboermøde september Siden da har Askerød fået nye beboere, siger Yrsa. Selvfølgelig har vi det. Verden står jo ikke stille. Tidligere beslutninger, truffet på god demokratisk vis på beboermøde efter beboermøde, står naturligvis ved magt. Ligeså 10 åbne fokusgruppemøder, åbne for alle interesserede i Askerød. Mon 3

4 ikke Askerøds helhedsplan er den mest demokratiske af sin slags i danmarkshistorien. Hallo Yrsa! Er du i den samme verden, som os andre? Helhedsplanen starter om få måneder og har været undervejs for alvor de sidste 3 år. Nye beboere får det at vide, når de flytter ind! Det står i deres lejekontrakt! Du siger, de intet ved! Vær dog realistisk og indse dog, at dine forslag på de møder, hvor du var tilstede, ikke fandt genklang. Det var du ikke alene om. Mit eget (geniale?) forslag om, at de 7 huse i Askerød skulle have forskellige farver, så vi nemmere kunne finde hjem efter julefrokosten, led også skibbrud. Og sådan er vi mange i Askerød, der ikke fik vores vilje. Til gengæld lyttede vi til hinanden og til de mange eksperter, der rådgav os på utallige møder. Slutresultatet var et kompromis, som er både smukt og holdbart. Det kan ses på store plancher i Stamhuset. Fotografier af vores søsterbebyggelse i Nivåhøj kan ses samme sted. Vi var jo på besøg dér, talte med beboerne og kom endda indenfor i private hjem! Hørte om deres erfaringer, både gode og dårlige, og har inddraget disse i vores egne forslag. 4 Drømmen om et nyt og bedre Askerød er tæt på virkeliggørelse. Helhedsplanen for Askerød fik et stort og afgørende spark fremad ved licitationen. Lad ikke Yrsa s glas- og stålfobi ødelægge de for længst vedtagne planer. Det vil være en taktisk brøler på nuværende tidspunkt, at ændre væsentligt i projektet. Mød derfor op på Hundigeskolen d. 9. december til det på én og samme tid mest overflødige og samtidig yderst vigtige valg i Askerøds historie. En historie fuld af paradokser. Med venlig hilsen Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød

5 Helhedsplanen bliver meget billigere Nyt om Helhedsplanen Licitationen er afholdt Greve Kommune har godkendt starten af projektet Helhedsplanen har nu været i licitation. BO-VEST sidder i øjeblikket og regner på tilbuddene. Det er imidlertid helt klart, at tilbuddene alle ligger væsentligt under det kalkulerede. Det betyder, at Helhedsplanen kommer til at holde det oprindelige budget. På Greve Kommunes byrådsmøde torsdag d. 26. november blev det Og der vil blive sat videoovervågningskameraer op ved alle indgangspartierne i Askerød. I forbindelse med færdiggørelsen af indgangspartierne vil der også blive opsat video-dørtelefoner. Der vil blive sat nye postkasser op inde i alle opgangene i løbet af december måned. Ved færdiggørelse af indgangspartier, flyttes disse ind i de nye forrum, ligesom i Krathuset 4. Dette er et krav fra Post Danmark, at der sættes nye postkasser op i gadeniveau inden 1. januar Ejendomskontoret har selvfølgelig været på forkant hermed. Postkasserne er allerede bestilt. Det samme er håndværkerne. Et nyt og bedre belysningsanlæg af stierne vil også blive iværksat. Endelig ser det ud til, at Helhedsplanen kommer i gang! Askerød trænger til et kvarterløft, og både den fysiske og den sociale Helhedsplan skal være med til at løfte. Erfaringer fra andre boligområder i Danmark viser, at det nytter at gøre et boligområde pænere rent fysisk. Undersøgelser viser, at det at renovere et boligområde, betyder at Beboerne er begyndt at tage mere ansvar og passe på deres boligområde, som de føler en stærkere tilknytning til (fra Beboerbladet nr side 24). Dette kan vi allerede se nu i Askerød, i forbindelse med ophør af at sætte storskrald udenfor opgangene. Der står stort set ingen affald udenfor opgangene mere. Hvor fantastisk, hvor dejligt. Og hvor hurtigt, at beboerne har lært det! Dette viser da, at det kan lade sig gøre. At beboerne gerne vil bo et velholdt sted. Og meget gerne et trygt sted. Afdelingsbestyrelsen i Askerød godkendt, at Askerød kan iværksætte den første del af helhedsplanen nu. Ombygningen af Stamhuset kan således starte fra ca. 1. april. Der skal bestilles en køkkenvogn, så der stadig kan laves mad. Der vil kunne spises i lokaler i pavillonen. Nærmere besked derom vil blive givet senere. 5

6 Nyt fra Ejendomskontoret Varsling om pulterrum I forbindelse med helhedsplanen skal de udvendige skure fjernes. Vi er nu i gang med at etablere pulterrum på 1. sal i de 10 opgange, der mangler. Når de er færdige skal alle pulterrum registreres og tilknyttes rette lejemål. Pulterrum, hvis bruger ikke giver sig til kende, vil blive tømt. 1.varsling udsendes meget snart. Det er meget vigtigt at du læser og reagerer på varslingerne, og ko ntakte r Byggemand Bob, da du ellers risikerer, at dit pulterum bliver tømt! Denne herre er byggemand Bob Husk indboforsikring! VIGTIGT: Det er meget vigtigt, at du som beboer har en indboforsikring. Den skal dække dig og din familie i tilfælde af diverse indbrud, skader m.m. I forbindelse med den kommende Helhedsplan er det særlig vigtigt at have en indboforsikring. Forskellige undersøgelser viser, at der er rigtig mange i det almene boligbyggeri, som ikke har en indboforsikring. Det kan der være mange årsager til. Måske vil man spare pengene til en forsikring. Men det kan blive dyrt, hvis det går rigtigt galt. Det kan også være, man synes, det er nok med forsikring på bilen? Det er selvfølgelig folks eget ansvar, om de vil købe en forsikring. Men hvis du f. eks. får indbrud i din lejlighed og tyven tømmer eller ødelægger dit indbo, ja så er der jo ingen erstatning at få. Får din overbo en vandskade, får du ikke erstatning for dit skadede 6 indbo, hvis du ikke har en indboforsikring, vidste du det? Så der er rigtig mange grunde til at købe en forsikring! Mange fagforeninger har desuden tilbud på priser til deres medlemmer. M.v.h. Ejendomskontoret

7 Et pænere Askerød Askerød er blevet meget pænere at se på, efter storskral ds orni ngen fungerer! Det er dejligt, at så mange beboere i Askerød har taget storskraldsordningen til sig. Det har virkelig gjort en forskel i Askerød. Der er nu rent og pænt foran opgangene og på stierne. X Storskrald sættes ved ContainerGården Stamhuset Digehuset 9 Der vil være mulighed for at låne trækvogn eller sækkevogn, kontakt ejendomskontoret Containergårdens åbningstider: Det giver et helt andet indtryk, når man kommer ind i Askerøds beyggelse, at tingene ikke mere ligger og flyder rundt omkring. Og det er beboerne med til at sikre. Det frigør samtidigt vores personale tidsmæssigt til at passe de grønne arealer bedre, som vi længe har ønsket. Fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Man - torsdag Fredag Onsdag Søndag Nye postkasser Sættes op i alle opgangene i december måned De er bestilt med skråt fald, således at der ikke kan ligge reklamer ovenpå dem. Der hører en nøgle til hver postkasse. Nyt fra Ejendomskontoret Vagttelefon Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi hermed præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee på telefon Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Bo-Vest Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åbent for personlig kontakt: Mandag, tirsdag, Onsdag og fredag. kl Torsdag kl Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: Der skal fremover for udgående post på en linie stå: Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig: Gert Keilow Tlf Med venlig hilsen Ejendomskontoret

8 fra Greve Nord projektet Dejlig boligafdeling - med nogle utrygge beboere Greve Nord Projektet gennemførte i foråret 2009 en spørgeskemaundersøgelse vedr. beboertrivsel i Askerød. Af Stine Hartmann Tallene underbyggede den oplevelse, vi har fået, når vi har talt med beboerne. At man på den ene side er glad for sit boligområde, at mange kommer hinanden ved, men at der samtidig er stor utryghed grundet den kriminalitet, man oplever i og uden for afdelingen. Cirka 25 % af husstandene i Askerød svarede på spørgsmålene. Antallet skulle være stort nok til at være repræsentativt. I det følgende vil vi fremhæve nogle af hovedtallene. Det skal dog understreges, at der blev spurgt til trivsel, naboskab og aktiviteter i afdelingerne. Vi spurgte således ikke til eksempelvis tilfredshed med huslejestørrelse og vedligeholdelses standard. Dette ville måske have givet et andet billede. Tilfredshed med boligområdet Beboerne er blevet spurgt om, hvor glade de var for deres boligområde, og om de kunne tænke sig at blive boende (figur 1 og 2). Her viser det sig, at lidt over halvdelen af beboerne er glade for at bo, hvor de bor, og at over en tredjedel forestiller sig at blive boende i mange år. En relativ stor andel af besvarelser i hverken-eller og ved ikke, kunne tolkes som, at der er en god del, der ser tiden lidt an. Figur 1 Meget glad Glad Hverken eller Kun lidt glad Slet ikke glad Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 15 % 38 % 11 % 26 % 10 % Figur 2 Ja Nej Ved ikke Kunne du tænke dig at blive boende i dit boligområde i mange år? 36 % 38 % 26 % Den almindelige trivsel Undersøgelsen viser, at de fleste beboere udøver det, man kunne kalde godt naboskab : Man hilser på hinanden, småsnakker og passer lidt på hinanden - uden dog at blive for privat. Vi har her valgt to besvarelser for at illustrere dette, figur 3 og 4. I figur 4 kan man se, at hele 70 % af beboerne i Askerød ville reagere, hvis de i en periode ikke havde set en ældre beboer, der bor alene. Dette kan ses som et udtryk for en høj grad af omsorg for hinanden. figur 3 Hvor mange beboere i dit boligområde hilser du kort på, når du møder dem (fx ved at nikke)? Alle De fleste Nogle enkelte Ingen 9 % 39 % 50 % 3 % 8

9 Figur 4 Ja, bestemt Hvis du igennem nogen tid ikke har set en ældre nabo, som bor alene, vil du så undersøge, om der er sket ham/hende noget? 44 % Ja, det tror jeg nok 26 % Nej, det tror jeg ikke 17 % Nej, bestemt ikke 1% Det ved jeg ikke 12 % Tryghed Ikke overraskende oplever beboerne kriminaliteten som et stort problem for området, og det afspejler sig også i, hvor trygge de føler sig. Hele 90 % opfatter kriminaliteten som et problem, og 46 % er utrygge ved at bo i området. Se figur 5 og 6. Figur 5 Ja, i høj grad Synes du, at kriminalitet er et problem i dit område? 62 % Ja, i nogen grad 28 % Nej, kun i mindre grad 8% Nej, slet ikke 3% Figur 6 Er du tryg eller utryg ved at bo i dit boligområde? Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg 6% 22 % 26 % 32 % 14 % 9

10 fra Greve Nord projektet Aktiviteter Undersøgelsen viser, at der gemmer sig en række beboere i området, der gerne vil deltage i aktiviteter lokalt - de skal bare spørges! Selvom man nok skal trække lidt fra tallene i figur 7 (der kan være præget af ønsketænkning), så er det alligevel knap halvdelen af beboerne, der giver udtryk for gerne at ville deltage i nogle aktiviteter. Figur 7 Har du lyst til at deltage aktivt i de ting, der sker i det boligområde? Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke 8 % 38 % 34 % 20 % Og hvad så nu? Når man hurtigt betragter resultaterne af undersøgelsen, får man det indtryk, at beboerne i Askerød på en gang lever i stor utryghed og i ressourcefyldte omgivelser med gode naboskaber og god kontakt også udenfor bebyggelserne. Man kunne også sige, at der er en stor udfordring omkring bekæmpelse af kriminalitet og øgning af trygheden. Samtidig findes der i bebyggelserne mange ressourcestærke beboere, som kunne inddrages i løsningen af problemerne, bl.a. gennem yderligere netværksdannelse og dialog. I Greve Nord Projektet tror vi på, at vi kan få nedsat kriminaliteten i området. Det kræver dog, at alle arbejder sammen: Kommune, politi, boligselskaber, afdelingsbestyrelser og projekt. En lang og sej proces desværre. Men nu har vi i al fald nogle tal på utrygheden, som vi kan tage med os og bruge i processen. Så en stor tak til alle de beboere, der brugte tid på at udfylde spørgeskemaet. Liste over Greve Nord Projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Mail Mobil Bente Larsen Heidi Dahl Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Charlie Gornitzka Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Stine Hartmann Gersagerparken Lennart Theilgaard Charlotte Fromberg

11 AT- ønsker sine læsere en rigtig god Jul samt Glædeligt Nytår Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som at pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt du på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. To håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. 11 Redaktionsudvalget.

12 Hvad øger trygheden? Af Lisbeth Tønnov. Beboertrivselsundersøgelsen viser, at 46 % er utrygge ved at bo i området. Selvom: Kriminaliteten i Askerød er faldet fra 2008 til Selvom: Brandvæsenet rykker mindre ud i 2009 end i Men hvad øger egentlig tryghed? Med hensyn til den utryghed, som der også er blandt beboerne ved at bo i Askerød, er der flere tiltag, der allerede er igang. Beboerne har selvfølgelig et ansvar hver især, ved at opføre sig ordenligt, hvad hovedparten sagtens kan finde ud af. Forældrene har også et ansvar for, hvad deres børn laver. Der kunne også tænkes nogle nye tiltag- Et af de vigtigste tiltag, som undersøgelsen påpeger kunne gøres, er at involvere flere af beboerne i forskellige projekter i bebyggelsen. Mange beboere vil gerne. Hvis bare de bliver spurgt. Så vidt jeg husker, var der tilslutning til opgangsmøderne. Aktivitetskoordinator Janne Jønck ringede på folks døre, og spurgte om de kom, og så kom de! Vi er en meget forskellig beboersammensætning. Og det kræver måske netop mange forskellige metoder. Dette kunne være en opfordring til klubberne. Det kunne også være en opfordring til Afdelingsbestyrelsen og Aktivbestyrelsen til at lave fælles projekter på tværs af klubberne. Ligesom i sommer, da Janne Jønck stod for Cirkus. Det var en stor succes. Børn på tværs af alder og baggrund forenedes 1 uge i en aktivitet, der tiltrak masser af publikum fra beboelsen samt nærområdet på premieredagen. Sådan noget skaber fællesskab. Og kendskab til hinanden. Man har haft noget fælles. Og stolthed fra børnene, der var med. Samt at vi i Askerød kunne bevise, at et cirkustelt kunne stå her en uge, uden at der skete noget med det! Det er et stort plus for Askerød, at vi har fået ansat Janne Jønck som Aktivitetskoordinator. Klubberne i sig selv er et beboertiltag. Jeg tror ikke, jeg kender ret mange steder, hvor der er så mange klubber på så lille et område! 12 Der sættes med Helhedsplanens gennemførelse fokus på bedre belysning i området fremover. Helhedsplanen skulle også give Askerød et løft, således at beboerne selv får større ansvarsfølelse for deres boligområde. Der sættes med Helhedsplanens gennemførelse video-kameraer op ved indgangspartierne. Senere kommer video dørtelefonerne. Der er også ansøgt om videoovervågning på fællesarealerne i Askerød, hvilket trækker i langdrag, men vi håber da, at det bliver til noget, hr. Justitsminister? Og der er den sociale Helhedsplan, også kaldet Greve Nord projektet, som her i sommer viste, at det betyder noget, at der er tilbud til børnene og de unge i Askerød. Hver eneste dag sommeren igennem var der et fritidstilbud til børnene. Den er også et samarbejde mellem afdelingsbestyrel-

13 serne i Hundige, Greve Kommune, politiet, Wawes Centerdirektør samt projektets ansatte og BO- VEST. Der er jobbutikken, som prøver at hjælpe og støtte de ledige til at finde job. Der er vores Nultolerance-Politik i Askerød: 6 lejemål er opsagt grundet kriminalitet. Der er et aktivt og engageret ejendomskontor i Askerød, som ser problemer som udfordringer, der skal løses. Bl. a. har man nu sørget for, at der er blevet sat store sten op ved stierne, således at bilkørsel inde i Askerød bliver forhindret. Der er vores Café Ask, med den stabile Inge, som skaber socialt sammenhold og kendskab til hinanden. Der er Greve kommunes boligpolitik for Askerød, som sorterer tilflytterne til Askerød. Greve Kommune har også intensiveret indsatsen i form af flere gademedarbejdere i Greve Kommune, og de har f.eks.i øjeblikket samarbejde med Janne Jønck fra Askerødprojektet et projekt kørende med Greve Brandvæsen om uddannelse af brandkadetter fra Askerød. Der er de frivillige Natteravne, som også går i Askerød. Der er kommet Netcaféen til de unge mellem år. Og der er Powersport, ledet af Hanne Olsen, der fik Greve kommunes Frivillighedspris Der er Basharat Mahmood s projekt Fodbold frem for kriminalitet, som støtter unge drenge i en fornuftig aktivitet. Lige nu er der ingenting for de årige. Greve Kommune må træde i karakter og tilbyde aktiviteter, der passer til denne gruppe. De årige har behov for et værested eller en klub, men Janne Jønck alene kan og skal ikke løse alle kommunens opgaver i Askerød! Der er bandekrig i Danmark. Det handler om narkotika - og penge. Askerød er ikke gået fri. Der har også været opgør her. Det gør os almindelige beboere utrygge. For de fleste af os er almindelige lovlydige beboere, som ikke kunne finde på at gøre en flue fortræd. Vi vil leve i fred og ro - et roligt sted. Nogle har boet her rigtig mange år. Vi bliver selvfølgelig utrygge, hvis der flyver kugler om ørerne på os. Hvem bliver ikke det? Men at sige, at Askerød skal rives ned, er en forfejlet opfattelse af situationen. Skal man så også rive Nørrebro ned? Eller Amager eller Rødovre, Herlev eller hvor det nu er, at der finder kampe om narkomarkedet og penge sted? Kriminalitet og sociale problemer er ikke altid lig med hinanden. Nu er det jo heller ikke sådan, at det automatisk er de mennesker, der bor i en bebyggelse, der f.eks. laver indbrud i bebyggelsen? Mange af de kriminelle indenfor narkobranchen er ikke ligefrem er helt unge mere. Dem skal der laves helt andre indsatser overfor. Men det ved politiet heldigvis godt. Der er også Politiet, som dagligt går i Askerød. Politiets indsats er også blevet intensiveret. Hvis man oplever noget kriminelt i Askerød, skal man henvende sig til politiet, på ejendomskontoret eller evt. til afdelingsbestyrelsen. Flere og flere beboere samarbejder efterhånden med politiet og giver informationer om kriminalitet begået i Askerød, og politiet roser os da også derfor, men det er i al sin enkelhed, fordi vi ikke vil finde os i kriminalitet! Heldigvis er kriminaliteten faldet fra 2008 til 2009, og brandvæsenets udrykninger er også mindsket. Så de positive tendenser er i gang! 13

14 Cafè Ask Åbningstider: Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Fredag Mandag til torsdag: Frokost buffet Tirsdag og torsdag aften: DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Telefon Varm mad Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand Til den økonomiske : Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis Dessert el. forret Kaffe Kage 120 kr. 170 kr. 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. Caféen har rygerum 14 CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften Fra kl UDBRINGNING LÆKKER VARM MAD. Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage kl til beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem kl Priser: Varm mad (afhængig af retten) kr. Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) 170 kr. Dessert 18 kr. Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen.

15 December måneds lækre menu Tirs.d.1. Svinekam m/rødkål & brune kartofler kr. 34,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tors.d.3. Andebryst m/ris, appelsinsovs & salat kr. 34,00 Budding m/saftsovs kr. 18,00 Tirs.d.8. Dampet laks m/flødestuvet spinat & kartofler kr. 34,00 Tiramisu kr. 18,00 Tors.d.10. Høns i peberrodssovs m/ gulerødder & kartofler Kr. 32,00 Hønsekødsuppe m/boller kr. 18,00 Tirs.d.15. Tors.d.17. Glaseret skinke m/grønlangkål & brune kartofler kr. 32,00 Ris a la mande kr. 18,00 Oksefilet m/bagt kartoffel, rodfrugter & svampesovs kr. 40,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses igen Mandag den 4. januar Med venlig hilsen Cafe personalet. Januar Tirs.d.5 Tors.d.7 måneds lækre menu Herregårdsbøf m/ærter, kartofler & bearnaisesovs Kr. 35,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Forloren hare m/vildtsovs, sødt, Surt & kartofler kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d.12 Pasta m/kødsovs & salat kr. 32,00 Frisk frugtsalat kr. 18,00 Tors.d.14. Tirs.d.19. Stegt flæsk m/persillesovs, Kartofler & rødbeder kr. 32,00 Ymerfromage m/saftsovs kr. 18,00 Fiskefrikadeller m/remosovs, Kartofler & gulerødder kr. 34,00 Æbletærte m/flødeskum kr. 18,00 Tors.d.21. Mørbradgryde m/kartoffelmos kr. 36,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tirs.d.26. Kødtimbale m/salat & brød kr. 32,00 Tunmousse m/brød kr. 18,00 Tors.d.28. Fyldt ribbensteg m/salat, skysovs & kartofler Kr. 34,00 Pandekage m/syltetøj kr. 18,00 15

16 Det sker i december 5/12 Glögg/æbleskiver for Billardklubbens medlemmer i billardlokalerne kl /12 Ekstraordinært Beboermøde på Hundige Skolen kl /12 Julefrokost Pensionistklubben, i Stamhuset kl /12 HavFisketur Husk tilmelding i Fiskeklubben Husk vinklubbens arrangemet Det sker i nærmeste fremtid: Berømte molokker Molokkerne er også en del af Helhedsplanen. De blev indført i år Er du klar over, at beboerforeninger fra hele Danmark besøger Askerød for at se vores molokker? De sidste, der var her, kom fra Næstved og Hvidovre Askerøds affaldssystem kaldes molokker De er 3 meter dybe og kan rumme 5 m3 affald 16 Det er fra boligforeninger og kommuner i hele Danmark, vi får besøg af.

17 Brandkadet 2670 Fra Askerød-projektet Endnu et nyt tiltag med børnene fra Askerød Beredskabskorpset har i samarbejde med Greve kommunes KFI organisation og med støtte fra Trygfonden startet projekt Brandkadet. Udvælgelsen af deltagerne er foretaget i samarbejde med Greve kommunes Gadeteam, som ligeledes vil forestå transporten til og fra Beredskabscenteret, samt deltage 6 fredage sammen med drengene. Projektet har til mål, at give den enkelte deltager en opnåelse af en personlig, social og faglig forståelse for Brandvæsenets opgaver i dagligdagen. Deltagerne kommer bl.a. til at lære en helt masse om: Det at være bandmand Sikkerhed Brandfarer Førstehjælp Udrykningskøretøjer Projektet løber over 6 fredage i træk, deltagerne bliver hentet hver fredag af Mia (gademedarbejder i 17 Greve kommune). Mia deltager sammen med drengene hver fredag. Projektet afsluttes fredag d. 18. december, hvor deltagerne skal lave en opvisning med alt det, de har lært. Jeg fik lov til at komme med deltagerne den første fredag og hold da op, hvor var drengene spændte. Vi ankom til brandstationen fredag kl Drengene var meget spændte. De blev mødt af nogle lige så spændte brandmænd, som havde glædet sig me-

18 get til, de skulle komme. Det første drengene fik af vide var, at hvis der pludselig var nogle sirener, der begyndte at larme og røde lamper, der blev tændt, skulle de hurtigt trække ind til siden. De havde stort set lige fået det af vide, da der blev en frygtelig larm, brandfolk kom flyvende alle steder fra og hoppede ned i deres store støvler og trak i brandmandstøjet og kørte af sted ud over stepperne. Drengene så meget overraskede ud, og de brandmænd som var tilbage viste drengene en fladskærm, hvor drengene kunne følge brandbilen på et kort, så de kunne se, hvornår de nåede frem til ulykkestedet. Drengene slap ikke skærmen af syne, før de kunne se, at brandbilen var nået frem. Så var det blevet tid til, at drengene skulle have udleveret deres brandmands tøj og støvler. Selv om drengene havde ventet på dette øjeblik, var de forbavsende stille og hørte nøje efter, hvordan tøjet skulle gøres klar, så man hurtigt kunne komme ned i det. Efterfølgende blev drengene delt i to grupper. Den ene gruppe gik ind i et andet lokale, for at kigge på ambulancer, og den anden blev for at få instruktion i hvert enkelt udrykningskøretøj. Drengene var meget lydhøre overfor brandmanden, da han begyndte at forklare om alt det udstyr, som var i brandbilen, hvad man skulle bruge det forskellige til, og hvordan man brugte det. Det var en fantastisk oplevelse at iagttage drengene på deres første dag hos brandvæsnet, opleve deres engagement, deres interesse, deres ansigtsudtryk og deres store stolthed over at være blandt de udvalgte til den kæmpe oplevelse. Med venlig hilsen Janne Jønck Aktivitetskoordinator i Askerød Tegnekonkurrence for børn. Redaktionen laver en tegnekonkurrence for børn i alderen 4 12 år. De skal sende tegningen til: eller aflevere tegningen på ejendomskontoret. Husk at skrive navn, alder og adresse bagpå tegningen. Når vi har valgt en, kommer det i bladet som månedens tegning og vedkommende får en præmie for det. 18

19 Indvielse af Greve Familiecenter Diget Torsdag d. 5 november blev der afholdt indvielse af Greves nye Familiecenter, som har fået adresse i Grøftehuset 8. Til indvielsen var blandt andet borgmester Hans Barlack og formand for børn og unge udvalget Brigitte Jerkel, sidstnævnte havde fået til opgave at klippe snoren over til det nye center for forbyggende arbejde her i Greve kommune. Udover taler fra b & u. formanden og leder af familiecenteret Gerd-Onny Gauslå holdte også formand for afdelingsbestyrelsen i Askerød Jørgen Fahlgren tale, hvor han ønskede Familiecentret velkommen i bebyggelsen. Familiecenteret Diget består af tre forskellige tilbud; det ene er Familieværkstedet, der tidligere havde til huse i Dalhuset 2, siden Derudover er der familiekonsulenterne, der tidligere havde kontorer på Jerismosevej og så er Hele Familien tilknyttet, som henvender sig til familier af anden etnisk baggrund. Sidstnævnte har stadig kontor på Hundige skolen, men skal på et tidspunkt også fysisk være i Familiecenteret. mune. Tilbuddet henvender sig til familier, der ønsker at ændre deres situation på den ene eller anden måde. Familiecenteret er et dagog aften tilbud til børnefamilier i hele Greve kom- Måden man kommer i kontakt med Familiecenteret på, er at ringe tlf og lave en aftale. Det kan være uenighed om b ørneopd rag elsen, d ine børn/mine børn problematikker, skilsmisse osv. For at komme i kontakt med Familiekonsulenterne og Hele Familien kan man kontakte sin familierådgiver i kommunen. For flere oplysninger er I meget velkomne til at kontakte os på ovenstående telefonnummer. Ulla Drewsen Lidsmoes Flere billeder på næste side. 19

20 Invielsen fortsat i billeder Gerd-Onny Gauslå holder tale før snoren klippes over af formand for børn og unge udvalget Brigitte Jerkel. Her var mange gæster på besøg. Hans Barlack i samtale med Jette Andersen fra Socialdemokratiet. 20

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Kom og hør om resultaterne af»naboskabsundersøgelsen«side 7 - Mød Kay på ejendomskontoret. Side 6 - Visionen

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014 Lejerbo skaber rum for liv Julen er nær Jeg er en stor fan af julen, for når mørket er værst

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker FEBRUAR 2014 #09 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Vores blad BeboerbladET for Østjysk Bolig Tema: DET GODE naboskab Naboskab på mange niveauer SIDE 4-9 DET gode naboskab FRA SIDE 4: Meget

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Juli/August 2009 Årgang 13. nr. 6

Juli/August 2009 Årgang 13. nr. 6 Juli/August 2009 Årgang 13. nr. 6 Svar på digital-kritik - side 4 KW omtale - side 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24 Butikscentrets fremtid under lup- side 14-17 Brøndens åbning - side 20-21 Lederen: Fremtidsplaner

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere