December 2009/Januar 2010 nr årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen"

Transkript

1 Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

2 Ekstraordinært Beboermøde På Hundigeskolen onsdag d. 9. december kl En gruppe på 10 % af Askerøds beboere har ønsket indkaldt til et ekstraordinært beboermøde. Der indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Onsdag den 9. december 2009 kl i Hundigeskolens gymnastiksal. Indgang ved Klyngen at man fastholder det tidligere beboermødes beslutning. 5. Nogle beboere øn sker at etablere flere p-pladser 6. Afdelingsbestyrelsen ønsker at genindføre privat parkeringsord ning 7. den enkelte husstand 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Oplæsning og god- Dørene åbnes kl kendelse af beslutdagsorden: ningsreferat En uge før afholdelse af 1. Valg af dirigent mødet, vil der blive fremhvem kan deltage på sendt informations2. Valg af referenter beboermødet? materiale. beslutningsreferat og Alle beboere i afdelingen, fyldestgørende referat Vi gør opmærksom på, der har en huslejekonat alle, for at få ad3. Valg af stemmeudvalg trakt med VA, har adgang gang til beboermødet, til beboermødet. Det samskal fremvise legitima4. Tilvalgsarbejder i for me gælder de pågældention i form af huslejebindelse med Hel des samlever og hjemmekontrakt eller sygesikboende børn. hedsplanen: ringsbevis. Nogle beboere ønsker en Under henvisning til Boligrevurdering af tilvalgsar- ministeriets bekendtgørel- Med venlig hilsen bejder og Afdelingsbesty- se angående afstemninger Afdelingsbestyrelsen relsen anbefaler/indstiller, på beboermøder tildeles Under et beboermøde på Hundige Skole, blev der holdt rygepause. 2

3 Julegave på 100 millioner til Askerød Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød Mandag d. 16. november 2009 blev der afholdt licitation for de samlede Helhedsplanarbejder i Askerød. Resultatet tyder på, at de samlede entreprenørudgifter ligger langt under, hvad teknikerne kalkulerede med. Formentlig mellem 90 og 100 millioner under. Vi, der overværede licitationen, har næsten ikke fået armene ned. Glæden, ja begejstringen over Askerøds held er svær at stoppe. Overophedningen i byggebranchen for 2-3 år siden er afløst af arbejdsløshed og krise. Forsinkelse på forsinkelse af Helhedsplanen betyder nu, at økonomien i udførelsen af helhedsplanen er mærkbart forbedret. Heldet og krisen har været til gavn for Askerøds Helhedsplan. I den for Askerød så gunstige situation er det derfor højst mærkværdigt, at Yrsa Jaeger har anmodet Afdelingsbestyrelsen i Askerød om et ekstraordinært beboermøde omkring Helhedsplanen og parkering. Henvendelsen var bilagt underskrifter fra mere end 10% af beboerne. Formandens Hjørne Det ekstraordinære beboermøde d. 9. december er det mest overflødige i Askerøds 35-årige historie. Askerøds beboere har mere end èn gang vedtaget en samlet Helhedsplan. Meget bedre kan det næppe gøres i virkelighedens komplicerede verden, mente en moden og voksen forsamling af beboere på et beboermøde september Siden da har Askerød fået nye beboere, siger Yrsa. Selvfølgelig har vi det. Verden står jo ikke stille. Tidligere beslutninger, truffet på god demokratisk vis på beboermøde efter beboermøde, står naturligvis ved magt. Ligeså 10 åbne fokusgruppemøder, åbne for alle interesserede i Askerød. Mon 3

4 ikke Askerøds helhedsplan er den mest demokratiske af sin slags i danmarkshistorien. Hallo Yrsa! Er du i den samme verden, som os andre? Helhedsplanen starter om få måneder og har været undervejs for alvor de sidste 3 år. Nye beboere får det at vide, når de flytter ind! Det står i deres lejekontrakt! Du siger, de intet ved! Vær dog realistisk og indse dog, at dine forslag på de møder, hvor du var tilstede, ikke fandt genklang. Det var du ikke alene om. Mit eget (geniale?) forslag om, at de 7 huse i Askerød skulle have forskellige farver, så vi nemmere kunne finde hjem efter julefrokosten, led også skibbrud. Og sådan er vi mange i Askerød, der ikke fik vores vilje. Til gengæld lyttede vi til hinanden og til de mange eksperter, der rådgav os på utallige møder. Slutresultatet var et kompromis, som er både smukt og holdbart. Det kan ses på store plancher i Stamhuset. Fotografier af vores søsterbebyggelse i Nivåhøj kan ses samme sted. Vi var jo på besøg dér, talte med beboerne og kom endda indenfor i private hjem! Hørte om deres erfaringer, både gode og dårlige, og har inddraget disse i vores egne forslag. 4 Drømmen om et nyt og bedre Askerød er tæt på virkeliggørelse. Helhedsplanen for Askerød fik et stort og afgørende spark fremad ved licitationen. Lad ikke Yrsa s glas- og stålfobi ødelægge de for længst vedtagne planer. Det vil være en taktisk brøler på nuværende tidspunkt, at ændre væsentligt i projektet. Mød derfor op på Hundigeskolen d. 9. december til det på én og samme tid mest overflødige og samtidig yderst vigtige valg i Askerøds historie. En historie fuld af paradokser. Med venlig hilsen Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød

5 Helhedsplanen bliver meget billigere Nyt om Helhedsplanen Licitationen er afholdt Greve Kommune har godkendt starten af projektet Helhedsplanen har nu været i licitation. BO-VEST sidder i øjeblikket og regner på tilbuddene. Det er imidlertid helt klart, at tilbuddene alle ligger væsentligt under det kalkulerede. Det betyder, at Helhedsplanen kommer til at holde det oprindelige budget. På Greve Kommunes byrådsmøde torsdag d. 26. november blev det Og der vil blive sat videoovervågningskameraer op ved alle indgangspartierne i Askerød. I forbindelse med færdiggørelsen af indgangspartierne vil der også blive opsat video-dørtelefoner. Der vil blive sat nye postkasser op inde i alle opgangene i løbet af december måned. Ved færdiggørelse af indgangspartier, flyttes disse ind i de nye forrum, ligesom i Krathuset 4. Dette er et krav fra Post Danmark, at der sættes nye postkasser op i gadeniveau inden 1. januar Ejendomskontoret har selvfølgelig været på forkant hermed. Postkasserne er allerede bestilt. Det samme er håndværkerne. Et nyt og bedre belysningsanlæg af stierne vil også blive iværksat. Endelig ser det ud til, at Helhedsplanen kommer i gang! Askerød trænger til et kvarterløft, og både den fysiske og den sociale Helhedsplan skal være med til at løfte. Erfaringer fra andre boligområder i Danmark viser, at det nytter at gøre et boligområde pænere rent fysisk. Undersøgelser viser, at det at renovere et boligområde, betyder at Beboerne er begyndt at tage mere ansvar og passe på deres boligområde, som de føler en stærkere tilknytning til (fra Beboerbladet nr side 24). Dette kan vi allerede se nu i Askerød, i forbindelse med ophør af at sætte storskrald udenfor opgangene. Der står stort set ingen affald udenfor opgangene mere. Hvor fantastisk, hvor dejligt. Og hvor hurtigt, at beboerne har lært det! Dette viser da, at det kan lade sig gøre. At beboerne gerne vil bo et velholdt sted. Og meget gerne et trygt sted. Afdelingsbestyrelsen i Askerød godkendt, at Askerød kan iværksætte den første del af helhedsplanen nu. Ombygningen af Stamhuset kan således starte fra ca. 1. april. Der skal bestilles en køkkenvogn, så der stadig kan laves mad. Der vil kunne spises i lokaler i pavillonen. Nærmere besked derom vil blive givet senere. 5

6 Nyt fra Ejendomskontoret Varsling om pulterrum I forbindelse med helhedsplanen skal de udvendige skure fjernes. Vi er nu i gang med at etablere pulterrum på 1. sal i de 10 opgange, der mangler. Når de er færdige skal alle pulterrum registreres og tilknyttes rette lejemål. Pulterrum, hvis bruger ikke giver sig til kende, vil blive tømt. 1.varsling udsendes meget snart. Det er meget vigtigt at du læser og reagerer på varslingerne, og ko ntakte r Byggemand Bob, da du ellers risikerer, at dit pulterum bliver tømt! Denne herre er byggemand Bob Husk indboforsikring! VIGTIGT: Det er meget vigtigt, at du som beboer har en indboforsikring. Den skal dække dig og din familie i tilfælde af diverse indbrud, skader m.m. I forbindelse med den kommende Helhedsplan er det særlig vigtigt at have en indboforsikring. Forskellige undersøgelser viser, at der er rigtig mange i det almene boligbyggeri, som ikke har en indboforsikring. Det kan der være mange årsager til. Måske vil man spare pengene til en forsikring. Men det kan blive dyrt, hvis det går rigtigt galt. Det kan også være, man synes, det er nok med forsikring på bilen? Det er selvfølgelig folks eget ansvar, om de vil købe en forsikring. Men hvis du f. eks. får indbrud i din lejlighed og tyven tømmer eller ødelægger dit indbo, ja så er der jo ingen erstatning at få. Får din overbo en vandskade, får du ikke erstatning for dit skadede 6 indbo, hvis du ikke har en indboforsikring, vidste du det? Så der er rigtig mange grunde til at købe en forsikring! Mange fagforeninger har desuden tilbud på priser til deres medlemmer. M.v.h. Ejendomskontoret

7 Et pænere Askerød Askerød er blevet meget pænere at se på, efter storskral ds orni ngen fungerer! Det er dejligt, at så mange beboere i Askerød har taget storskraldsordningen til sig. Det har virkelig gjort en forskel i Askerød. Der er nu rent og pænt foran opgangene og på stierne. X Storskrald sættes ved ContainerGården Stamhuset Digehuset 9 Der vil være mulighed for at låne trækvogn eller sækkevogn, kontakt ejendomskontoret Containergårdens åbningstider: Det giver et helt andet indtryk, når man kommer ind i Askerøds beyggelse, at tingene ikke mere ligger og flyder rundt omkring. Og det er beboerne med til at sikre. Det frigør samtidigt vores personale tidsmæssigt til at passe de grønne arealer bedre, som vi længe har ønsket. Fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Man - torsdag Fredag Onsdag Søndag Nye postkasser Sættes op i alle opgangene i december måned De er bestilt med skråt fald, således at der ikke kan ligge reklamer ovenpå dem. Der hører en nøgle til hver postkasse. Nyt fra Ejendomskontoret Vagttelefon Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi hermed præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee på telefon Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Bo-Vest Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åbent for personlig kontakt: Mandag, tirsdag, Onsdag og fredag. kl Torsdag kl Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: Der skal fremover for udgående post på en linie stå: Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig: Gert Keilow Tlf Med venlig hilsen Ejendomskontoret

8 fra Greve Nord projektet Dejlig boligafdeling - med nogle utrygge beboere Greve Nord Projektet gennemførte i foråret 2009 en spørgeskemaundersøgelse vedr. beboertrivsel i Askerød. Af Stine Hartmann Tallene underbyggede den oplevelse, vi har fået, når vi har talt med beboerne. At man på den ene side er glad for sit boligområde, at mange kommer hinanden ved, men at der samtidig er stor utryghed grundet den kriminalitet, man oplever i og uden for afdelingen. Cirka 25 % af husstandene i Askerød svarede på spørgsmålene. Antallet skulle være stort nok til at være repræsentativt. I det følgende vil vi fremhæve nogle af hovedtallene. Det skal dog understreges, at der blev spurgt til trivsel, naboskab og aktiviteter i afdelingerne. Vi spurgte således ikke til eksempelvis tilfredshed med huslejestørrelse og vedligeholdelses standard. Dette ville måske have givet et andet billede. Tilfredshed med boligområdet Beboerne er blevet spurgt om, hvor glade de var for deres boligområde, og om de kunne tænke sig at blive boende (figur 1 og 2). Her viser det sig, at lidt over halvdelen af beboerne er glade for at bo, hvor de bor, og at over en tredjedel forestiller sig at blive boende i mange år. En relativ stor andel af besvarelser i hverken-eller og ved ikke, kunne tolkes som, at der er en god del, der ser tiden lidt an. Figur 1 Meget glad Glad Hverken eller Kun lidt glad Slet ikke glad Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 15 % 38 % 11 % 26 % 10 % Figur 2 Ja Nej Ved ikke Kunne du tænke dig at blive boende i dit boligområde i mange år? 36 % 38 % 26 % Den almindelige trivsel Undersøgelsen viser, at de fleste beboere udøver det, man kunne kalde godt naboskab : Man hilser på hinanden, småsnakker og passer lidt på hinanden - uden dog at blive for privat. Vi har her valgt to besvarelser for at illustrere dette, figur 3 og 4. I figur 4 kan man se, at hele 70 % af beboerne i Askerød ville reagere, hvis de i en periode ikke havde set en ældre beboer, der bor alene. Dette kan ses som et udtryk for en høj grad af omsorg for hinanden. figur 3 Hvor mange beboere i dit boligområde hilser du kort på, når du møder dem (fx ved at nikke)? Alle De fleste Nogle enkelte Ingen 9 % 39 % 50 % 3 % 8

9 Figur 4 Ja, bestemt Hvis du igennem nogen tid ikke har set en ældre nabo, som bor alene, vil du så undersøge, om der er sket ham/hende noget? 44 % Ja, det tror jeg nok 26 % Nej, det tror jeg ikke 17 % Nej, bestemt ikke 1% Det ved jeg ikke 12 % Tryghed Ikke overraskende oplever beboerne kriminaliteten som et stort problem for området, og det afspejler sig også i, hvor trygge de føler sig. Hele 90 % opfatter kriminaliteten som et problem, og 46 % er utrygge ved at bo i området. Se figur 5 og 6. Figur 5 Ja, i høj grad Synes du, at kriminalitet er et problem i dit område? 62 % Ja, i nogen grad 28 % Nej, kun i mindre grad 8% Nej, slet ikke 3% Figur 6 Er du tryg eller utryg ved at bo i dit boligområde? Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg 6% 22 % 26 % 32 % 14 % 9

10 fra Greve Nord projektet Aktiviteter Undersøgelsen viser, at der gemmer sig en række beboere i området, der gerne vil deltage i aktiviteter lokalt - de skal bare spørges! Selvom man nok skal trække lidt fra tallene i figur 7 (der kan være præget af ønsketænkning), så er det alligevel knap halvdelen af beboerne, der giver udtryk for gerne at ville deltage i nogle aktiviteter. Figur 7 Har du lyst til at deltage aktivt i de ting, der sker i det boligområde? Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke 8 % 38 % 34 % 20 % Og hvad så nu? Når man hurtigt betragter resultaterne af undersøgelsen, får man det indtryk, at beboerne i Askerød på en gang lever i stor utryghed og i ressourcefyldte omgivelser med gode naboskaber og god kontakt også udenfor bebyggelserne. Man kunne også sige, at der er en stor udfordring omkring bekæmpelse af kriminalitet og øgning af trygheden. Samtidig findes der i bebyggelserne mange ressourcestærke beboere, som kunne inddrages i løsningen af problemerne, bl.a. gennem yderligere netværksdannelse og dialog. I Greve Nord Projektet tror vi på, at vi kan få nedsat kriminaliteten i området. Det kræver dog, at alle arbejder sammen: Kommune, politi, boligselskaber, afdelingsbestyrelser og projekt. En lang og sej proces desværre. Men nu har vi i al fald nogle tal på utrygheden, som vi kan tage med os og bruge i processen. Så en stor tak til alle de beboere, der brugte tid på at udfylde spørgeskemaet. Liste over Greve Nord Projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Mail Mobil Bente Larsen Heidi Dahl Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Charlie Gornitzka Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Stine Hartmann Gersagerparken Lennart Theilgaard Charlotte Fromberg

11 AT- ønsker sine læsere en rigtig god Jul samt Glædeligt Nytår Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som at pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt du på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. To håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. 11 Redaktionsudvalget.

12 Hvad øger trygheden? Af Lisbeth Tønnov. Beboertrivselsundersøgelsen viser, at 46 % er utrygge ved at bo i området. Selvom: Kriminaliteten i Askerød er faldet fra 2008 til Selvom: Brandvæsenet rykker mindre ud i 2009 end i Men hvad øger egentlig tryghed? Med hensyn til den utryghed, som der også er blandt beboerne ved at bo i Askerød, er der flere tiltag, der allerede er igang. Beboerne har selvfølgelig et ansvar hver især, ved at opføre sig ordenligt, hvad hovedparten sagtens kan finde ud af. Forældrene har også et ansvar for, hvad deres børn laver. Der kunne også tænkes nogle nye tiltag- Et af de vigtigste tiltag, som undersøgelsen påpeger kunne gøres, er at involvere flere af beboerne i forskellige projekter i bebyggelsen. Mange beboere vil gerne. Hvis bare de bliver spurgt. Så vidt jeg husker, var der tilslutning til opgangsmøderne. Aktivitetskoordinator Janne Jønck ringede på folks døre, og spurgte om de kom, og så kom de! Vi er en meget forskellig beboersammensætning. Og det kræver måske netop mange forskellige metoder. Dette kunne være en opfordring til klubberne. Det kunne også være en opfordring til Afdelingsbestyrelsen og Aktivbestyrelsen til at lave fælles projekter på tværs af klubberne. Ligesom i sommer, da Janne Jønck stod for Cirkus. Det var en stor succes. Børn på tværs af alder og baggrund forenedes 1 uge i en aktivitet, der tiltrak masser af publikum fra beboelsen samt nærområdet på premieredagen. Sådan noget skaber fællesskab. Og kendskab til hinanden. Man har haft noget fælles. Og stolthed fra børnene, der var med. Samt at vi i Askerød kunne bevise, at et cirkustelt kunne stå her en uge, uden at der skete noget med det! Det er et stort plus for Askerød, at vi har fået ansat Janne Jønck som Aktivitetskoordinator. Klubberne i sig selv er et beboertiltag. Jeg tror ikke, jeg kender ret mange steder, hvor der er så mange klubber på så lille et område! 12 Der sættes med Helhedsplanens gennemførelse fokus på bedre belysning i området fremover. Helhedsplanen skulle også give Askerød et løft, således at beboerne selv får større ansvarsfølelse for deres boligområde. Der sættes med Helhedsplanens gennemførelse video-kameraer op ved indgangspartierne. Senere kommer video dørtelefonerne. Der er også ansøgt om videoovervågning på fællesarealerne i Askerød, hvilket trækker i langdrag, men vi håber da, at det bliver til noget, hr. Justitsminister? Og der er den sociale Helhedsplan, også kaldet Greve Nord projektet, som her i sommer viste, at det betyder noget, at der er tilbud til børnene og de unge i Askerød. Hver eneste dag sommeren igennem var der et fritidstilbud til børnene. Den er også et samarbejde mellem afdelingsbestyrel-

13 serne i Hundige, Greve Kommune, politiet, Wawes Centerdirektør samt projektets ansatte og BO- VEST. Der er jobbutikken, som prøver at hjælpe og støtte de ledige til at finde job. Der er vores Nultolerance-Politik i Askerød: 6 lejemål er opsagt grundet kriminalitet. Der er et aktivt og engageret ejendomskontor i Askerød, som ser problemer som udfordringer, der skal løses. Bl. a. har man nu sørget for, at der er blevet sat store sten op ved stierne, således at bilkørsel inde i Askerød bliver forhindret. Der er vores Café Ask, med den stabile Inge, som skaber socialt sammenhold og kendskab til hinanden. Der er Greve kommunes boligpolitik for Askerød, som sorterer tilflytterne til Askerød. Greve Kommune har også intensiveret indsatsen i form af flere gademedarbejdere i Greve Kommune, og de har f.eks.i øjeblikket samarbejde med Janne Jønck fra Askerødprojektet et projekt kørende med Greve Brandvæsen om uddannelse af brandkadetter fra Askerød. Der er de frivillige Natteravne, som også går i Askerød. Der er kommet Netcaféen til de unge mellem år. Og der er Powersport, ledet af Hanne Olsen, der fik Greve kommunes Frivillighedspris Der er Basharat Mahmood s projekt Fodbold frem for kriminalitet, som støtter unge drenge i en fornuftig aktivitet. Lige nu er der ingenting for de årige. Greve Kommune må træde i karakter og tilbyde aktiviteter, der passer til denne gruppe. De årige har behov for et værested eller en klub, men Janne Jønck alene kan og skal ikke løse alle kommunens opgaver i Askerød! Der er bandekrig i Danmark. Det handler om narkotika - og penge. Askerød er ikke gået fri. Der har også været opgør her. Det gør os almindelige beboere utrygge. For de fleste af os er almindelige lovlydige beboere, som ikke kunne finde på at gøre en flue fortræd. Vi vil leve i fred og ro - et roligt sted. Nogle har boet her rigtig mange år. Vi bliver selvfølgelig utrygge, hvis der flyver kugler om ørerne på os. Hvem bliver ikke det? Men at sige, at Askerød skal rives ned, er en forfejlet opfattelse af situationen. Skal man så også rive Nørrebro ned? Eller Amager eller Rødovre, Herlev eller hvor det nu er, at der finder kampe om narkomarkedet og penge sted? Kriminalitet og sociale problemer er ikke altid lig med hinanden. Nu er det jo heller ikke sådan, at det automatisk er de mennesker, der bor i en bebyggelse, der f.eks. laver indbrud i bebyggelsen? Mange af de kriminelle indenfor narkobranchen er ikke ligefrem er helt unge mere. Dem skal der laves helt andre indsatser overfor. Men det ved politiet heldigvis godt. Der er også Politiet, som dagligt går i Askerød. Politiets indsats er også blevet intensiveret. Hvis man oplever noget kriminelt i Askerød, skal man henvende sig til politiet, på ejendomskontoret eller evt. til afdelingsbestyrelsen. Flere og flere beboere samarbejder efterhånden med politiet og giver informationer om kriminalitet begået i Askerød, og politiet roser os da også derfor, men det er i al sin enkelhed, fordi vi ikke vil finde os i kriminalitet! Heldigvis er kriminaliteten faldet fra 2008 til 2009, og brandvæsenets udrykninger er også mindsket. Så de positive tendenser er i gang! 13

14 Cafè Ask Åbningstider: Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Fredag Mandag til torsdag: Frokost buffet Tirsdag og torsdag aften: DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Telefon Varm mad Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand Til den økonomiske : Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis Dessert el. forret Kaffe Kage 120 kr. 170 kr. 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. Caféen har rygerum 14 CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften Fra kl UDBRINGNING LÆKKER VARM MAD. Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage kl til beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem kl Priser: Varm mad (afhængig af retten) kr. Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) 170 kr. Dessert 18 kr. Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen.

15 December måneds lækre menu Tirs.d.1. Svinekam m/rødkål & brune kartofler kr. 34,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tors.d.3. Andebryst m/ris, appelsinsovs & salat kr. 34,00 Budding m/saftsovs kr. 18,00 Tirs.d.8. Dampet laks m/flødestuvet spinat & kartofler kr. 34,00 Tiramisu kr. 18,00 Tors.d.10. Høns i peberrodssovs m/ gulerødder & kartofler Kr. 32,00 Hønsekødsuppe m/boller kr. 18,00 Tirs.d.15. Tors.d.17. Glaseret skinke m/grønlangkål & brune kartofler kr. 32,00 Ris a la mande kr. 18,00 Oksefilet m/bagt kartoffel, rodfrugter & svampesovs kr. 40,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses igen Mandag den 4. januar Med venlig hilsen Cafe personalet. Januar Tirs.d.5 Tors.d.7 måneds lækre menu Herregårdsbøf m/ærter, kartofler & bearnaisesovs Kr. 35,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Forloren hare m/vildtsovs, sødt, Surt & kartofler kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d.12 Pasta m/kødsovs & salat kr. 32,00 Frisk frugtsalat kr. 18,00 Tors.d.14. Tirs.d.19. Stegt flæsk m/persillesovs, Kartofler & rødbeder kr. 32,00 Ymerfromage m/saftsovs kr. 18,00 Fiskefrikadeller m/remosovs, Kartofler & gulerødder kr. 34,00 Æbletærte m/flødeskum kr. 18,00 Tors.d.21. Mørbradgryde m/kartoffelmos kr. 36,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tirs.d.26. Kødtimbale m/salat & brød kr. 32,00 Tunmousse m/brød kr. 18,00 Tors.d.28. Fyldt ribbensteg m/salat, skysovs & kartofler Kr. 34,00 Pandekage m/syltetøj kr. 18,00 15

16 Det sker i december 5/12 Glögg/æbleskiver for Billardklubbens medlemmer i billardlokalerne kl /12 Ekstraordinært Beboermøde på Hundige Skolen kl /12 Julefrokost Pensionistklubben, i Stamhuset kl /12 HavFisketur Husk tilmelding i Fiskeklubben Husk vinklubbens arrangemet Det sker i nærmeste fremtid: Berømte molokker Molokkerne er også en del af Helhedsplanen. De blev indført i år Er du klar over, at beboerforeninger fra hele Danmark besøger Askerød for at se vores molokker? De sidste, der var her, kom fra Næstved og Hvidovre Askerøds affaldssystem kaldes molokker De er 3 meter dybe og kan rumme 5 m3 affald 16 Det er fra boligforeninger og kommuner i hele Danmark, vi får besøg af.

17 Brandkadet 2670 Fra Askerød-projektet Endnu et nyt tiltag med børnene fra Askerød Beredskabskorpset har i samarbejde med Greve kommunes KFI organisation og med støtte fra Trygfonden startet projekt Brandkadet. Udvælgelsen af deltagerne er foretaget i samarbejde med Greve kommunes Gadeteam, som ligeledes vil forestå transporten til og fra Beredskabscenteret, samt deltage 6 fredage sammen med drengene. Projektet har til mål, at give den enkelte deltager en opnåelse af en personlig, social og faglig forståelse for Brandvæsenets opgaver i dagligdagen. Deltagerne kommer bl.a. til at lære en helt masse om: Det at være bandmand Sikkerhed Brandfarer Førstehjælp Udrykningskøretøjer Projektet løber over 6 fredage i træk, deltagerne bliver hentet hver fredag af Mia (gademedarbejder i 17 Greve kommune). Mia deltager sammen med drengene hver fredag. Projektet afsluttes fredag d. 18. december, hvor deltagerne skal lave en opvisning med alt det, de har lært. Jeg fik lov til at komme med deltagerne den første fredag og hold da op, hvor var drengene spændte. Vi ankom til brandstationen fredag kl Drengene var meget spændte. De blev mødt af nogle lige så spændte brandmænd, som havde glædet sig me-

18 get til, de skulle komme. Det første drengene fik af vide var, at hvis der pludselig var nogle sirener, der begyndte at larme og røde lamper, der blev tændt, skulle de hurtigt trække ind til siden. De havde stort set lige fået det af vide, da der blev en frygtelig larm, brandfolk kom flyvende alle steder fra og hoppede ned i deres store støvler og trak i brandmandstøjet og kørte af sted ud over stepperne. Drengene så meget overraskede ud, og de brandmænd som var tilbage viste drengene en fladskærm, hvor drengene kunne følge brandbilen på et kort, så de kunne se, hvornår de nåede frem til ulykkestedet. Drengene slap ikke skærmen af syne, før de kunne se, at brandbilen var nået frem. Så var det blevet tid til, at drengene skulle have udleveret deres brandmands tøj og støvler. Selv om drengene havde ventet på dette øjeblik, var de forbavsende stille og hørte nøje efter, hvordan tøjet skulle gøres klar, så man hurtigt kunne komme ned i det. Efterfølgende blev drengene delt i to grupper. Den ene gruppe gik ind i et andet lokale, for at kigge på ambulancer, og den anden blev for at få instruktion i hvert enkelt udrykningskøretøj. Drengene var meget lydhøre overfor brandmanden, da han begyndte at forklare om alt det udstyr, som var i brandbilen, hvad man skulle bruge det forskellige til, og hvordan man brugte det. Det var en fantastisk oplevelse at iagttage drengene på deres første dag hos brandvæsnet, opleve deres engagement, deres interesse, deres ansigtsudtryk og deres store stolthed over at være blandt de udvalgte til den kæmpe oplevelse. Med venlig hilsen Janne Jønck Aktivitetskoordinator i Askerød Tegnekonkurrence for børn. Redaktionen laver en tegnekonkurrence for børn i alderen 4 12 år. De skal sende tegningen til: eller aflevere tegningen på ejendomskontoret. Husk at skrive navn, alder og adresse bagpå tegningen. Når vi har valgt en, kommer det i bladet som månedens tegning og vedkommende får en præmie for det. 18

19 Indvielse af Greve Familiecenter Diget Torsdag d. 5 november blev der afholdt indvielse af Greves nye Familiecenter, som har fået adresse i Grøftehuset 8. Til indvielsen var blandt andet borgmester Hans Barlack og formand for børn og unge udvalget Brigitte Jerkel, sidstnævnte havde fået til opgave at klippe snoren over til det nye center for forbyggende arbejde her i Greve kommune. Udover taler fra b & u. formanden og leder af familiecenteret Gerd-Onny Gauslå holdte også formand for afdelingsbestyrelsen i Askerød Jørgen Fahlgren tale, hvor han ønskede Familiecentret velkommen i bebyggelsen. Familiecenteret Diget består af tre forskellige tilbud; det ene er Familieværkstedet, der tidligere havde til huse i Dalhuset 2, siden Derudover er der familiekonsulenterne, der tidligere havde kontorer på Jerismosevej og så er Hele Familien tilknyttet, som henvender sig til familier af anden etnisk baggrund. Sidstnævnte har stadig kontor på Hundige skolen, men skal på et tidspunkt også fysisk være i Familiecenteret. mune. Tilbuddet henvender sig til familier, der ønsker at ændre deres situation på den ene eller anden måde. Familiecenteret er et dagog aften tilbud til børnefamilier i hele Greve kom- Måden man kommer i kontakt med Familiecenteret på, er at ringe tlf og lave en aftale. Det kan være uenighed om b ørneopd rag elsen, d ine børn/mine børn problematikker, skilsmisse osv. For at komme i kontakt med Familiekonsulenterne og Hele Familien kan man kontakte sin familierådgiver i kommunen. For flere oplysninger er I meget velkomne til at kontakte os på ovenstående telefonnummer. Ulla Drewsen Lidsmoes Flere billeder på næste side. 19

20 Invielsen fortsat i billeder Gerd-Onny Gauslå holder tale før snoren klippes over af formand for børn og unge udvalget Brigitte Jerkel. Her var mange gæster på besøg. Hans Barlack i samtale med Jette Andersen fra Socialdemokratiet. 20

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

Februar 2010 nr. 341 35. årgang

Februar 2010 nr. 341 35. årgang Askerød Tidende Februar 2010 nr. 341 35. årgang 2 af Askerøds nyuddannede brandkadetter Læs også: Helhedsplanen er nu i gang! UG-udvalg 4 Videokameraer på offentlige arealer 114 videokameraer ved indgangene

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Askerød Tidende December/Januar 2010 nr. 348 35. årgang Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Ikke se, ikke høre ikke tale om greve kommune i forbindelse mediepolitisk

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Askerød Tidende Oktober 2010 nr. 346 35. årgang Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Basharat Mahmood fik Askerød prisen 2010. Se side 5 Askerøds nye brandkadetter

Læs mere

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase.

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase. Askerød Tidende Juli/August 2011 nr. 354 36. årgang Indkaldelse til Budgetbeboermøde Side 8 Indvielsen af Netcafeens nye lokaler. Side 13 MindeGudstjeneste for det Norske folk. Side 13 Kulturdag blev en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

September 2011 nr. 355 36. årgang

September 2011 nr. 355 36. årgang Askerød Tidende September 2011 nr. 355 36. årgang HUSK: 14. sept. Budgetbeboermøde i Stamhuset kl. 19.00 Folketingsvalg 15. september Husk at stemme Folketingsvalget er udskrevet, og der skal stemmes d.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST:

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST: REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Nina Jensen (nr. 117), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne:

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere