December 2009/Januar 2010 nr årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen"

Transkript

1 Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

2 Ekstraordinært Beboermøde På Hundigeskolen onsdag d. 9. december kl En gruppe på 10 % af Askerøds beboere har ønsket indkaldt til et ekstraordinært beboermøde. Der indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Onsdag den 9. december 2009 kl i Hundigeskolens gymnastiksal. Indgang ved Klyngen at man fastholder det tidligere beboermødes beslutning. 5. Nogle beboere øn sker at etablere flere p-pladser 6. Afdelingsbestyrelsen ønsker at genindføre privat parkeringsord ning 7. den enkelte husstand 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Oplæsning og god- Dørene åbnes kl kendelse af beslutdagsorden: ningsreferat En uge før afholdelse af 1. Valg af dirigent mødet, vil der blive fremhvem kan deltage på sendt informations2. Valg af referenter beboermødet? materiale. beslutningsreferat og Alle beboere i afdelingen, fyldestgørende referat Vi gør opmærksom på, der har en huslejekonat alle, for at få ad3. Valg af stemmeudvalg trakt med VA, har adgang gang til beboermødet, til beboermødet. Det samskal fremvise legitima4. Tilvalgsarbejder i for me gælder de pågældention i form af huslejebindelse med Hel des samlever og hjemmekontrakt eller sygesikboende børn. hedsplanen: ringsbevis. Nogle beboere ønsker en Under henvisning til Boligrevurdering af tilvalgsar- ministeriets bekendtgørel- Med venlig hilsen bejder og Afdelingsbesty- se angående afstemninger Afdelingsbestyrelsen relsen anbefaler/indstiller, på beboermøder tildeles Under et beboermøde på Hundige Skole, blev der holdt rygepause. 2

3 Julegave på 100 millioner til Askerød Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød Mandag d. 16. november 2009 blev der afholdt licitation for de samlede Helhedsplanarbejder i Askerød. Resultatet tyder på, at de samlede entreprenørudgifter ligger langt under, hvad teknikerne kalkulerede med. Formentlig mellem 90 og 100 millioner under. Vi, der overværede licitationen, har næsten ikke fået armene ned. Glæden, ja begejstringen over Askerøds held er svær at stoppe. Overophedningen i byggebranchen for 2-3 år siden er afløst af arbejdsløshed og krise. Forsinkelse på forsinkelse af Helhedsplanen betyder nu, at økonomien i udførelsen af helhedsplanen er mærkbart forbedret. Heldet og krisen har været til gavn for Askerøds Helhedsplan. I den for Askerød så gunstige situation er det derfor højst mærkværdigt, at Yrsa Jaeger har anmodet Afdelingsbestyrelsen i Askerød om et ekstraordinært beboermøde omkring Helhedsplanen og parkering. Henvendelsen var bilagt underskrifter fra mere end 10% af beboerne. Formandens Hjørne Det ekstraordinære beboermøde d. 9. december er det mest overflødige i Askerøds 35-årige historie. Askerøds beboere har mere end èn gang vedtaget en samlet Helhedsplan. Meget bedre kan det næppe gøres i virkelighedens komplicerede verden, mente en moden og voksen forsamling af beboere på et beboermøde september Siden da har Askerød fået nye beboere, siger Yrsa. Selvfølgelig har vi det. Verden står jo ikke stille. Tidligere beslutninger, truffet på god demokratisk vis på beboermøde efter beboermøde, står naturligvis ved magt. Ligeså 10 åbne fokusgruppemøder, åbne for alle interesserede i Askerød. Mon 3

4 ikke Askerøds helhedsplan er den mest demokratiske af sin slags i danmarkshistorien. Hallo Yrsa! Er du i den samme verden, som os andre? Helhedsplanen starter om få måneder og har været undervejs for alvor de sidste 3 år. Nye beboere får det at vide, når de flytter ind! Det står i deres lejekontrakt! Du siger, de intet ved! Vær dog realistisk og indse dog, at dine forslag på de møder, hvor du var tilstede, ikke fandt genklang. Det var du ikke alene om. Mit eget (geniale?) forslag om, at de 7 huse i Askerød skulle have forskellige farver, så vi nemmere kunne finde hjem efter julefrokosten, led også skibbrud. Og sådan er vi mange i Askerød, der ikke fik vores vilje. Til gengæld lyttede vi til hinanden og til de mange eksperter, der rådgav os på utallige møder. Slutresultatet var et kompromis, som er både smukt og holdbart. Det kan ses på store plancher i Stamhuset. Fotografier af vores søsterbebyggelse i Nivåhøj kan ses samme sted. Vi var jo på besøg dér, talte med beboerne og kom endda indenfor i private hjem! Hørte om deres erfaringer, både gode og dårlige, og har inddraget disse i vores egne forslag. 4 Drømmen om et nyt og bedre Askerød er tæt på virkeliggørelse. Helhedsplanen for Askerød fik et stort og afgørende spark fremad ved licitationen. Lad ikke Yrsa s glas- og stålfobi ødelægge de for længst vedtagne planer. Det vil være en taktisk brøler på nuværende tidspunkt, at ændre væsentligt i projektet. Mød derfor op på Hundigeskolen d. 9. december til det på én og samme tid mest overflødige og samtidig yderst vigtige valg i Askerøds historie. En historie fuld af paradokser. Med venlig hilsen Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød

5 Helhedsplanen bliver meget billigere Nyt om Helhedsplanen Licitationen er afholdt Greve Kommune har godkendt starten af projektet Helhedsplanen har nu været i licitation. BO-VEST sidder i øjeblikket og regner på tilbuddene. Det er imidlertid helt klart, at tilbuddene alle ligger væsentligt under det kalkulerede. Det betyder, at Helhedsplanen kommer til at holde det oprindelige budget. På Greve Kommunes byrådsmøde torsdag d. 26. november blev det Og der vil blive sat videoovervågningskameraer op ved alle indgangspartierne i Askerød. I forbindelse med færdiggørelsen af indgangspartierne vil der også blive opsat video-dørtelefoner. Der vil blive sat nye postkasser op inde i alle opgangene i løbet af december måned. Ved færdiggørelse af indgangspartier, flyttes disse ind i de nye forrum, ligesom i Krathuset 4. Dette er et krav fra Post Danmark, at der sættes nye postkasser op i gadeniveau inden 1. januar Ejendomskontoret har selvfølgelig været på forkant hermed. Postkasserne er allerede bestilt. Det samme er håndværkerne. Et nyt og bedre belysningsanlæg af stierne vil også blive iværksat. Endelig ser det ud til, at Helhedsplanen kommer i gang! Askerød trænger til et kvarterløft, og både den fysiske og den sociale Helhedsplan skal være med til at løfte. Erfaringer fra andre boligområder i Danmark viser, at det nytter at gøre et boligområde pænere rent fysisk. Undersøgelser viser, at det at renovere et boligområde, betyder at Beboerne er begyndt at tage mere ansvar og passe på deres boligområde, som de føler en stærkere tilknytning til (fra Beboerbladet nr side 24). Dette kan vi allerede se nu i Askerød, i forbindelse med ophør af at sætte storskrald udenfor opgangene. Der står stort set ingen affald udenfor opgangene mere. Hvor fantastisk, hvor dejligt. Og hvor hurtigt, at beboerne har lært det! Dette viser da, at det kan lade sig gøre. At beboerne gerne vil bo et velholdt sted. Og meget gerne et trygt sted. Afdelingsbestyrelsen i Askerød godkendt, at Askerød kan iværksætte den første del af helhedsplanen nu. Ombygningen af Stamhuset kan således starte fra ca. 1. april. Der skal bestilles en køkkenvogn, så der stadig kan laves mad. Der vil kunne spises i lokaler i pavillonen. Nærmere besked derom vil blive givet senere. 5

6 Nyt fra Ejendomskontoret Varsling om pulterrum I forbindelse med helhedsplanen skal de udvendige skure fjernes. Vi er nu i gang med at etablere pulterrum på 1. sal i de 10 opgange, der mangler. Når de er færdige skal alle pulterrum registreres og tilknyttes rette lejemål. Pulterrum, hvis bruger ikke giver sig til kende, vil blive tømt. 1.varsling udsendes meget snart. Det er meget vigtigt at du læser og reagerer på varslingerne, og ko ntakte r Byggemand Bob, da du ellers risikerer, at dit pulterum bliver tømt! Denne herre er byggemand Bob Husk indboforsikring! VIGTIGT: Det er meget vigtigt, at du som beboer har en indboforsikring. Den skal dække dig og din familie i tilfælde af diverse indbrud, skader m.m. I forbindelse med den kommende Helhedsplan er det særlig vigtigt at have en indboforsikring. Forskellige undersøgelser viser, at der er rigtig mange i det almene boligbyggeri, som ikke har en indboforsikring. Det kan der være mange årsager til. Måske vil man spare pengene til en forsikring. Men det kan blive dyrt, hvis det går rigtigt galt. Det kan også være, man synes, det er nok med forsikring på bilen? Det er selvfølgelig folks eget ansvar, om de vil købe en forsikring. Men hvis du f. eks. får indbrud i din lejlighed og tyven tømmer eller ødelægger dit indbo, ja så er der jo ingen erstatning at få. Får din overbo en vandskade, får du ikke erstatning for dit skadede 6 indbo, hvis du ikke har en indboforsikring, vidste du det? Så der er rigtig mange grunde til at købe en forsikring! Mange fagforeninger har desuden tilbud på priser til deres medlemmer. M.v.h. Ejendomskontoret

7 Et pænere Askerød Askerød er blevet meget pænere at se på, efter storskral ds orni ngen fungerer! Det er dejligt, at så mange beboere i Askerød har taget storskraldsordningen til sig. Det har virkelig gjort en forskel i Askerød. Der er nu rent og pænt foran opgangene og på stierne. X Storskrald sættes ved ContainerGården Stamhuset Digehuset 9 Der vil være mulighed for at låne trækvogn eller sækkevogn, kontakt ejendomskontoret Containergårdens åbningstider: Det giver et helt andet indtryk, når man kommer ind i Askerøds beyggelse, at tingene ikke mere ligger og flyder rundt omkring. Og det er beboerne med til at sikre. Det frigør samtidigt vores personale tidsmæssigt til at passe de grønne arealer bedre, som vi længe har ønsket. Fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Man - torsdag Fredag Onsdag Søndag Nye postkasser Sættes op i alle opgangene i december måned De er bestilt med skråt fald, således at der ikke kan ligge reklamer ovenpå dem. Der hører en nøgle til hver postkasse. Nyt fra Ejendomskontoret Vagttelefon Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi hermed præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee på telefon Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Bo-Vest Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åbent for personlig kontakt: Mandag, tirsdag, Onsdag og fredag. kl Torsdag kl Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: Der skal fremover for udgående post på en linie stå: Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig: Gert Keilow Tlf Med venlig hilsen Ejendomskontoret

8 fra Greve Nord projektet Dejlig boligafdeling - med nogle utrygge beboere Greve Nord Projektet gennemførte i foråret 2009 en spørgeskemaundersøgelse vedr. beboertrivsel i Askerød. Af Stine Hartmann Tallene underbyggede den oplevelse, vi har fået, når vi har talt med beboerne. At man på den ene side er glad for sit boligområde, at mange kommer hinanden ved, men at der samtidig er stor utryghed grundet den kriminalitet, man oplever i og uden for afdelingen. Cirka 25 % af husstandene i Askerød svarede på spørgsmålene. Antallet skulle være stort nok til at være repræsentativt. I det følgende vil vi fremhæve nogle af hovedtallene. Det skal dog understreges, at der blev spurgt til trivsel, naboskab og aktiviteter i afdelingerne. Vi spurgte således ikke til eksempelvis tilfredshed med huslejestørrelse og vedligeholdelses standard. Dette ville måske have givet et andet billede. Tilfredshed med boligområdet Beboerne er blevet spurgt om, hvor glade de var for deres boligområde, og om de kunne tænke sig at blive boende (figur 1 og 2). Her viser det sig, at lidt over halvdelen af beboerne er glade for at bo, hvor de bor, og at over en tredjedel forestiller sig at blive boende i mange år. En relativ stor andel af besvarelser i hverken-eller og ved ikke, kunne tolkes som, at der er en god del, der ser tiden lidt an. Figur 1 Meget glad Glad Hverken eller Kun lidt glad Slet ikke glad Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 15 % 38 % 11 % 26 % 10 % Figur 2 Ja Nej Ved ikke Kunne du tænke dig at blive boende i dit boligområde i mange år? 36 % 38 % 26 % Den almindelige trivsel Undersøgelsen viser, at de fleste beboere udøver det, man kunne kalde godt naboskab : Man hilser på hinanden, småsnakker og passer lidt på hinanden - uden dog at blive for privat. Vi har her valgt to besvarelser for at illustrere dette, figur 3 og 4. I figur 4 kan man se, at hele 70 % af beboerne i Askerød ville reagere, hvis de i en periode ikke havde set en ældre beboer, der bor alene. Dette kan ses som et udtryk for en høj grad af omsorg for hinanden. figur 3 Hvor mange beboere i dit boligområde hilser du kort på, når du møder dem (fx ved at nikke)? Alle De fleste Nogle enkelte Ingen 9 % 39 % 50 % 3 % 8

9 Figur 4 Ja, bestemt Hvis du igennem nogen tid ikke har set en ældre nabo, som bor alene, vil du så undersøge, om der er sket ham/hende noget? 44 % Ja, det tror jeg nok 26 % Nej, det tror jeg ikke 17 % Nej, bestemt ikke 1% Det ved jeg ikke 12 % Tryghed Ikke overraskende oplever beboerne kriminaliteten som et stort problem for området, og det afspejler sig også i, hvor trygge de føler sig. Hele 90 % opfatter kriminaliteten som et problem, og 46 % er utrygge ved at bo i området. Se figur 5 og 6. Figur 5 Ja, i høj grad Synes du, at kriminalitet er et problem i dit område? 62 % Ja, i nogen grad 28 % Nej, kun i mindre grad 8% Nej, slet ikke 3% Figur 6 Er du tryg eller utryg ved at bo i dit boligområde? Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg 6% 22 % 26 % 32 % 14 % 9

10 fra Greve Nord projektet Aktiviteter Undersøgelsen viser, at der gemmer sig en række beboere i området, der gerne vil deltage i aktiviteter lokalt - de skal bare spørges! Selvom man nok skal trække lidt fra tallene i figur 7 (der kan være præget af ønsketænkning), så er det alligevel knap halvdelen af beboerne, der giver udtryk for gerne at ville deltage i nogle aktiviteter. Figur 7 Har du lyst til at deltage aktivt i de ting, der sker i det boligområde? Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke 8 % 38 % 34 % 20 % Og hvad så nu? Når man hurtigt betragter resultaterne af undersøgelsen, får man det indtryk, at beboerne i Askerød på en gang lever i stor utryghed og i ressourcefyldte omgivelser med gode naboskaber og god kontakt også udenfor bebyggelserne. Man kunne også sige, at der er en stor udfordring omkring bekæmpelse af kriminalitet og øgning af trygheden. Samtidig findes der i bebyggelserne mange ressourcestærke beboere, som kunne inddrages i løsningen af problemerne, bl.a. gennem yderligere netværksdannelse og dialog. I Greve Nord Projektet tror vi på, at vi kan få nedsat kriminaliteten i området. Det kræver dog, at alle arbejder sammen: Kommune, politi, boligselskaber, afdelingsbestyrelser og projekt. En lang og sej proces desværre. Men nu har vi i al fald nogle tal på utrygheden, som vi kan tage med os og bruge i processen. Så en stor tak til alle de beboere, der brugte tid på at udfylde spørgeskemaet. Liste over Greve Nord Projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Mail Mobil Bente Larsen Heidi Dahl Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Charlie Gornitzka Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Stine Hartmann Gersagerparken Lennart Theilgaard Charlotte Fromberg

11 AT- ønsker sine læsere en rigtig god Jul samt Glædeligt Nytår Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som at pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt du på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. To håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. 11 Redaktionsudvalget.

12 Hvad øger trygheden? Af Lisbeth Tønnov. Beboertrivselsundersøgelsen viser, at 46 % er utrygge ved at bo i området. Selvom: Kriminaliteten i Askerød er faldet fra 2008 til Selvom: Brandvæsenet rykker mindre ud i 2009 end i Men hvad øger egentlig tryghed? Med hensyn til den utryghed, som der også er blandt beboerne ved at bo i Askerød, er der flere tiltag, der allerede er igang. Beboerne har selvfølgelig et ansvar hver især, ved at opføre sig ordenligt, hvad hovedparten sagtens kan finde ud af. Forældrene har også et ansvar for, hvad deres børn laver. Der kunne også tænkes nogle nye tiltag- Et af de vigtigste tiltag, som undersøgelsen påpeger kunne gøres, er at involvere flere af beboerne i forskellige projekter i bebyggelsen. Mange beboere vil gerne. Hvis bare de bliver spurgt. Så vidt jeg husker, var der tilslutning til opgangsmøderne. Aktivitetskoordinator Janne Jønck ringede på folks døre, og spurgte om de kom, og så kom de! Vi er en meget forskellig beboersammensætning. Og det kræver måske netop mange forskellige metoder. Dette kunne være en opfordring til klubberne. Det kunne også være en opfordring til Afdelingsbestyrelsen og Aktivbestyrelsen til at lave fælles projekter på tværs af klubberne. Ligesom i sommer, da Janne Jønck stod for Cirkus. Det var en stor succes. Børn på tværs af alder og baggrund forenedes 1 uge i en aktivitet, der tiltrak masser af publikum fra beboelsen samt nærområdet på premieredagen. Sådan noget skaber fællesskab. Og kendskab til hinanden. Man har haft noget fælles. Og stolthed fra børnene, der var med. Samt at vi i Askerød kunne bevise, at et cirkustelt kunne stå her en uge, uden at der skete noget med det! Det er et stort plus for Askerød, at vi har fået ansat Janne Jønck som Aktivitetskoordinator. Klubberne i sig selv er et beboertiltag. Jeg tror ikke, jeg kender ret mange steder, hvor der er så mange klubber på så lille et område! 12 Der sættes med Helhedsplanens gennemførelse fokus på bedre belysning i området fremover. Helhedsplanen skulle også give Askerød et løft, således at beboerne selv får større ansvarsfølelse for deres boligområde. Der sættes med Helhedsplanens gennemførelse video-kameraer op ved indgangspartierne. Senere kommer video dørtelefonerne. Der er også ansøgt om videoovervågning på fællesarealerne i Askerød, hvilket trækker i langdrag, men vi håber da, at det bliver til noget, hr. Justitsminister? Og der er den sociale Helhedsplan, også kaldet Greve Nord projektet, som her i sommer viste, at det betyder noget, at der er tilbud til børnene og de unge i Askerød. Hver eneste dag sommeren igennem var der et fritidstilbud til børnene. Den er også et samarbejde mellem afdelingsbestyrel-

13 serne i Hundige, Greve Kommune, politiet, Wawes Centerdirektør samt projektets ansatte og BO- VEST. Der er jobbutikken, som prøver at hjælpe og støtte de ledige til at finde job. Der er vores Nultolerance-Politik i Askerød: 6 lejemål er opsagt grundet kriminalitet. Der er et aktivt og engageret ejendomskontor i Askerød, som ser problemer som udfordringer, der skal løses. Bl. a. har man nu sørget for, at der er blevet sat store sten op ved stierne, således at bilkørsel inde i Askerød bliver forhindret. Der er vores Café Ask, med den stabile Inge, som skaber socialt sammenhold og kendskab til hinanden. Der er Greve kommunes boligpolitik for Askerød, som sorterer tilflytterne til Askerød. Greve Kommune har også intensiveret indsatsen i form af flere gademedarbejdere i Greve Kommune, og de har f.eks.i øjeblikket samarbejde med Janne Jønck fra Askerødprojektet et projekt kørende med Greve Brandvæsen om uddannelse af brandkadetter fra Askerød. Der er de frivillige Natteravne, som også går i Askerød. Der er kommet Netcaféen til de unge mellem år. Og der er Powersport, ledet af Hanne Olsen, der fik Greve kommunes Frivillighedspris Der er Basharat Mahmood s projekt Fodbold frem for kriminalitet, som støtter unge drenge i en fornuftig aktivitet. Lige nu er der ingenting for de årige. Greve Kommune må træde i karakter og tilbyde aktiviteter, der passer til denne gruppe. De årige har behov for et værested eller en klub, men Janne Jønck alene kan og skal ikke løse alle kommunens opgaver i Askerød! Der er bandekrig i Danmark. Det handler om narkotika - og penge. Askerød er ikke gået fri. Der har også været opgør her. Det gør os almindelige beboere utrygge. For de fleste af os er almindelige lovlydige beboere, som ikke kunne finde på at gøre en flue fortræd. Vi vil leve i fred og ro - et roligt sted. Nogle har boet her rigtig mange år. Vi bliver selvfølgelig utrygge, hvis der flyver kugler om ørerne på os. Hvem bliver ikke det? Men at sige, at Askerød skal rives ned, er en forfejlet opfattelse af situationen. Skal man så også rive Nørrebro ned? Eller Amager eller Rødovre, Herlev eller hvor det nu er, at der finder kampe om narkomarkedet og penge sted? Kriminalitet og sociale problemer er ikke altid lig med hinanden. Nu er det jo heller ikke sådan, at det automatisk er de mennesker, der bor i en bebyggelse, der f.eks. laver indbrud i bebyggelsen? Mange af de kriminelle indenfor narkobranchen er ikke ligefrem er helt unge mere. Dem skal der laves helt andre indsatser overfor. Men det ved politiet heldigvis godt. Der er også Politiet, som dagligt går i Askerød. Politiets indsats er også blevet intensiveret. Hvis man oplever noget kriminelt i Askerød, skal man henvende sig til politiet, på ejendomskontoret eller evt. til afdelingsbestyrelsen. Flere og flere beboere samarbejder efterhånden med politiet og giver informationer om kriminalitet begået i Askerød, og politiet roser os da også derfor, men det er i al sin enkelhed, fordi vi ikke vil finde os i kriminalitet! Heldigvis er kriminaliteten faldet fra 2008 til 2009, og brandvæsenets udrykninger er også mindsket. Så de positive tendenser er i gang! 13

14 Cafè Ask Åbningstider: Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Fredag Mandag til torsdag: Frokost buffet Tirsdag og torsdag aften: DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Telefon Varm mad Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand Til den økonomiske : Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis Dessert el. forret Kaffe Kage 120 kr. 170 kr. 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. Caféen har rygerum 14 CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften Fra kl UDBRINGNING LÆKKER VARM MAD. Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage kl til beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem kl Priser: Varm mad (afhængig af retten) kr. Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) 170 kr. Dessert 18 kr. Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen.

15 December måneds lækre menu Tirs.d.1. Svinekam m/rødkål & brune kartofler kr. 34,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tors.d.3. Andebryst m/ris, appelsinsovs & salat kr. 34,00 Budding m/saftsovs kr. 18,00 Tirs.d.8. Dampet laks m/flødestuvet spinat & kartofler kr. 34,00 Tiramisu kr. 18,00 Tors.d.10. Høns i peberrodssovs m/ gulerødder & kartofler Kr. 32,00 Hønsekødsuppe m/boller kr. 18,00 Tirs.d.15. Tors.d.17. Glaseret skinke m/grønlangkål & brune kartofler kr. 32,00 Ris a la mande kr. 18,00 Oksefilet m/bagt kartoffel, rodfrugter & svampesovs kr. 40,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses igen Mandag den 4. januar Med venlig hilsen Cafe personalet. Januar Tirs.d.5 Tors.d.7 måneds lækre menu Herregårdsbøf m/ærter, kartofler & bearnaisesovs Kr. 35,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Forloren hare m/vildtsovs, sødt, Surt & kartofler kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d.12 Pasta m/kødsovs & salat kr. 32,00 Frisk frugtsalat kr. 18,00 Tors.d.14. Tirs.d.19. Stegt flæsk m/persillesovs, Kartofler & rødbeder kr. 32,00 Ymerfromage m/saftsovs kr. 18,00 Fiskefrikadeller m/remosovs, Kartofler & gulerødder kr. 34,00 Æbletærte m/flødeskum kr. 18,00 Tors.d.21. Mørbradgryde m/kartoffelmos kr. 36,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tirs.d.26. Kødtimbale m/salat & brød kr. 32,00 Tunmousse m/brød kr. 18,00 Tors.d.28. Fyldt ribbensteg m/salat, skysovs & kartofler Kr. 34,00 Pandekage m/syltetøj kr. 18,00 15

16 Det sker i december 5/12 Glögg/æbleskiver for Billardklubbens medlemmer i billardlokalerne kl /12 Ekstraordinært Beboermøde på Hundige Skolen kl /12 Julefrokost Pensionistklubben, i Stamhuset kl /12 HavFisketur Husk tilmelding i Fiskeklubben Husk vinklubbens arrangemet Det sker i nærmeste fremtid: Berømte molokker Molokkerne er også en del af Helhedsplanen. De blev indført i år Er du klar over, at beboerforeninger fra hele Danmark besøger Askerød for at se vores molokker? De sidste, der var her, kom fra Næstved og Hvidovre Askerøds affaldssystem kaldes molokker De er 3 meter dybe og kan rumme 5 m3 affald 16 Det er fra boligforeninger og kommuner i hele Danmark, vi får besøg af.

17 Brandkadet 2670 Fra Askerød-projektet Endnu et nyt tiltag med børnene fra Askerød Beredskabskorpset har i samarbejde med Greve kommunes KFI organisation og med støtte fra Trygfonden startet projekt Brandkadet. Udvælgelsen af deltagerne er foretaget i samarbejde med Greve kommunes Gadeteam, som ligeledes vil forestå transporten til og fra Beredskabscenteret, samt deltage 6 fredage sammen med drengene. Projektet har til mål, at give den enkelte deltager en opnåelse af en personlig, social og faglig forståelse for Brandvæsenets opgaver i dagligdagen. Deltagerne kommer bl.a. til at lære en helt masse om: Det at være bandmand Sikkerhed Brandfarer Førstehjælp Udrykningskøretøjer Projektet løber over 6 fredage i træk, deltagerne bliver hentet hver fredag af Mia (gademedarbejder i 17 Greve kommune). Mia deltager sammen med drengene hver fredag. Projektet afsluttes fredag d. 18. december, hvor deltagerne skal lave en opvisning med alt det, de har lært. Jeg fik lov til at komme med deltagerne den første fredag og hold da op, hvor var drengene spændte. Vi ankom til brandstationen fredag kl Drengene var meget spændte. De blev mødt af nogle lige så spændte brandmænd, som havde glædet sig me-

18 get til, de skulle komme. Det første drengene fik af vide var, at hvis der pludselig var nogle sirener, der begyndte at larme og røde lamper, der blev tændt, skulle de hurtigt trække ind til siden. De havde stort set lige fået det af vide, da der blev en frygtelig larm, brandfolk kom flyvende alle steder fra og hoppede ned i deres store støvler og trak i brandmandstøjet og kørte af sted ud over stepperne. Drengene så meget overraskede ud, og de brandmænd som var tilbage viste drengene en fladskærm, hvor drengene kunne følge brandbilen på et kort, så de kunne se, hvornår de nåede frem til ulykkestedet. Drengene slap ikke skærmen af syne, før de kunne se, at brandbilen var nået frem. Så var det blevet tid til, at drengene skulle have udleveret deres brandmands tøj og støvler. Selv om drengene havde ventet på dette øjeblik, var de forbavsende stille og hørte nøje efter, hvordan tøjet skulle gøres klar, så man hurtigt kunne komme ned i det. Efterfølgende blev drengene delt i to grupper. Den ene gruppe gik ind i et andet lokale, for at kigge på ambulancer, og den anden blev for at få instruktion i hvert enkelt udrykningskøretøj. Drengene var meget lydhøre overfor brandmanden, da han begyndte at forklare om alt det udstyr, som var i brandbilen, hvad man skulle bruge det forskellige til, og hvordan man brugte det. Det var en fantastisk oplevelse at iagttage drengene på deres første dag hos brandvæsnet, opleve deres engagement, deres interesse, deres ansigtsudtryk og deres store stolthed over at være blandt de udvalgte til den kæmpe oplevelse. Med venlig hilsen Janne Jønck Aktivitetskoordinator i Askerød Tegnekonkurrence for børn. Redaktionen laver en tegnekonkurrence for børn i alderen 4 12 år. De skal sende tegningen til: eller aflevere tegningen på ejendomskontoret. Husk at skrive navn, alder og adresse bagpå tegningen. Når vi har valgt en, kommer det i bladet som månedens tegning og vedkommende får en præmie for det. 18

19 Indvielse af Greve Familiecenter Diget Torsdag d. 5 november blev der afholdt indvielse af Greves nye Familiecenter, som har fået adresse i Grøftehuset 8. Til indvielsen var blandt andet borgmester Hans Barlack og formand for børn og unge udvalget Brigitte Jerkel, sidstnævnte havde fået til opgave at klippe snoren over til det nye center for forbyggende arbejde her i Greve kommune. Udover taler fra b & u. formanden og leder af familiecenteret Gerd-Onny Gauslå holdte også formand for afdelingsbestyrelsen i Askerød Jørgen Fahlgren tale, hvor han ønskede Familiecentret velkommen i bebyggelsen. Familiecenteret Diget består af tre forskellige tilbud; det ene er Familieværkstedet, der tidligere havde til huse i Dalhuset 2, siden Derudover er der familiekonsulenterne, der tidligere havde kontorer på Jerismosevej og så er Hele Familien tilknyttet, som henvender sig til familier af anden etnisk baggrund. Sidstnævnte har stadig kontor på Hundige skolen, men skal på et tidspunkt også fysisk være i Familiecenteret. mune. Tilbuddet henvender sig til familier, der ønsker at ændre deres situation på den ene eller anden måde. Familiecenteret er et dagog aften tilbud til børnefamilier i hele Greve kom- Måden man kommer i kontakt med Familiecenteret på, er at ringe tlf og lave en aftale. Det kan være uenighed om b ørneopd rag elsen, d ine børn/mine børn problematikker, skilsmisse osv. For at komme i kontakt med Familiekonsulenterne og Hele Familien kan man kontakte sin familierådgiver i kommunen. For flere oplysninger er I meget velkomne til at kontakte os på ovenstående telefonnummer. Ulla Drewsen Lidsmoes Flere billeder på næste side. 19

20 Invielsen fortsat i billeder Gerd-Onny Gauslå holder tale før snoren klippes over af formand for børn og unge udvalget Brigitte Jerkel. Her var mange gæster på besøg. Hans Barlack i samtale med Jette Andersen fra Socialdemokratiet. 20

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej Askerød Tidende April 2009 nr. 335-34. årgang Foråret er på vej 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim Askerød Tidende September 2009 nr. 337 34. årgang Tur til Hildesheim Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende...side 2 Formandens Hjørne........side 3 Referat fra beboermøde af 23. august 2009.....side

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

December 2011 nr. 358 36. årgang

December 2011 nr. 358 36. årgang Askerød Tidende December 2011 nr. 358 36. årgang Et læserbrev om internet tilgang på side 14 Julebuffet i Café Ask Prisen for arrangementet er kun 120 kr. En billig penge i forhold til menuen. Husk at

Læs mere

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning Askerød Tidende Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang Vinterstemning 1 Pensionistklubben. Program for december 2008 og januar 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen

Læs mere

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset AFDELINGSBESTYRELSEN I ASKERØD 16. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Læs mere

Alles øjne er rettet mod Askerød

Alles øjne er rettet mod Askerød Askerød Tidende Marts 2010 nr. 342 35. årgang Informationsmøde mandag den 22. marts 2010 i Stamhuset kl. 19.00 - Se inde i bladet side 4. Husk beboermøde den 19. april 2010, se side 12. UG-Udvalg - se

Læs mere

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Askerød Tidende Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød Særudgave Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende....side 2 Nyt fra ejendomskontoret......side

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206 Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2008 kl. 16.30, i bestyrelseslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Danny Andersen under pkt. 0, Morten Bergstrøm til

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228 Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. juni 2010 kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Vinie Hansen, Lisbeth Tønnov, Jørgen Fahlgren, Pernille Haugenæs,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

April 2012 nr. 361 37. årgang

April 2012 nr. 361 37. årgang Askerød Tidende April 2012 nr. 361 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202 Nævnsmøde torsdag den 24. april 2008 kl. 17.00, i nævnslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Kira Gilling Hansen under pkt. 0, Jørgen Fahlgren, Niels Kjøller, Gert Keilow,

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Juni 2012 nr. 363 37. årgang

Juni 2012 nr. 363 37. årgang Askerød Tidende Juni 2012 nr. 363 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

nr., dato ttty VELKOMMEN Kære barn og forældre Jeres familie bydes rigtig hjertelig velkommen til KKFO Ørestad Skole.

nr., dato ttty VELKOMMEN Kære barn og forældre Jeres familie bydes rigtig hjertelig velkommen til KKFO Ørestad Skole. VELKOMMEN Til KKFO Ørestad Skole Start tirsdag d. 1. april 2014 April 2014 Highlights Vores åbningstid er kl. 6:30 17:00 alle hverdage. Kl. 6:30-7:30 serverer vi morgenmad for de børn, der måtte have behov.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Fra 9.00-16.00 fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00 Fredag

Læs mere

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver Retstavning lug ud i dine sprogfejl Opgaver Opgave 1 A: Vælg det rigtige ord Skriv, hvad hans/hendes eller sin/sit henviser til i følgende sætninger (sin egen /en andens ) 1. Peter købte altid blomster

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere