Håndbog for HK/Freelancer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for HK/Freelancer"

Transkript

1 Håndbog for HK/Freelancer Kapitel 1 Velkommen til denne håndbog1

2 København udgave 2013 Denne håndbog er udgivet af HK Danmark. Den er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist Jens Rossen i et samarbejde med HK/Privat ved Christoffer Marckmann, HK s Juridiske Kompetencecenter, HK s afdeling for Arbejdsliv og Analyse, HK s A-kasse, HK/Privat s Informationsafdeling, HK Forsikring samt ekstern konsulent Margrete Bak og revisor John Linnemann. Håndbogen er vejledende med udgangspunkt i gældende lovgivning pr. maj Der tages forbehold for trykfejl og efterfølgende lovændringer, ny praksis og lign. Design: Henrik Hillerup, znildt design og kommunikationsbureau. Tryk: FOA 2 Kolofon

3 Indhold Side 4 Kapitel 1 Velkommen til HK s Freelancerhåndbog 6 Kapitel 2 Hvad er HK? 8 Kapitel 3 Hvem er freelancerne? 10 Kapitel 4 Hvordan kommer jeg igang? 16 Kapitel 5 Brug dit netværk 20 Kapitel 6 Sæt pris på dit arbejde 26 Kapitel 7 Hold styr på tiden 28 Kapitel 8 Skriftlige aftaler 38 Kapitel 9 Hjælp til inkasso 42 Kapitel 10 Forsikringer 44 Kapitel 11 Pension 45 Kapitel 12 Barsel 46 Kapitel 13 Lønmodtager, honorarmodtager eller selvstændig et vigtigt valg 52 Kapitel 14 Dig og skattemyndighederne 66 Kapitel 15 Arbejdsløs og hvad så? 68 Kapitel 16 Det er dit arbejdsmiljø 70 Kapitel 17 Den nødvendige uddannelse Indhold 3

4 Kapitel 1 Velkommen til HK s Freelancerhåndbog Du læser nu den 11. udgave af Freelancerhåndbogen. I den politiske verden beskrives freelancerne ofte som den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, og det er en gruppe, der er i stor fare for at blive klemt mellem forskellige lovgivninger. HK/Privat varetager freelancernes interesser både politisk og organisatorisk. Læs bogen For at HK's rådgivende indsats skal kunne lykkes bedst muligt er det vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om den nyeste viden på freelanceområdet, og at du blandt andet sætter dig ind i denne håndbogs oplysninger. Du vil opdage, at den kommer til at fungere som en slags hjælp til selvhjælp. Håndbogen kan ikke give dig alle de svar, du behøver, men hvis du læser den grundigt, vil du få de rette forudsætninger for at kunne stille spørgsmål og for at finde ud af, hvor du kan finde svarene. På den måde håber vi, du vil være langt bedre rustet til at undgå mange af de faldgruber, andre freelancere i tidens løb er faldet i. Hvem er freelancere? Freelancere defineres i HK som lønmodtagere eller momsregistrerede selvstændige, der arbejder for forskellige arbejdsgivere, og som hverken har ansatte eller ansættelses- og afskedigelsesret. Hvad er freelancere? HK-freelancerne er kendetegnede ved at arbejde alene fra opgave til opgave, og ved at blive honorerede enten på timebasis eller efter en aftalt pris. HK-freelancerne kan for eksempel arbejde som korrespondenter, oversættere eller tolke. De kan også arbejde med it, bogholderi, tekstbehandling eller reklame. Eller de kan være merchandisere, demonstratører, undervisere, indvandrertolke eller beskæftige sig med den grafiske branche. Mulighederne for en tilværelse som freelancer er mangfoldige; ikke mindst inden for HK s organisationsområde hvor der opereres med flere hundrede forskellige stillingsbetegnelser. 4 Kapitel 1 Velkommen til HK s Freelancerhåndbog

5 Krav til freelancerne Vælger du et liv som freelancer, stiller det nogle særlige krav til opfindsomhed, selvstændighed, gåpåmod, forhandlingstalent og organisationsevne, ligesom det kræver selvdisciplin både arbejdsmæssigt og økonomisk. Arbejdsmæssigt, fordi du på den ene side hele tiden skal holde dig selv i gang og på den anden side skal passe på, at kalenderen ikke bliver så overfyldt, at der mangler tid til frihed, familie og ferie. Økonomisk, fordi du som freelancer ofte får udbetalt dine honorarer som B-indkomst og derfor selv skal huske at lægge penge til side til skat hver måned. Det er meget dyrt at skylde skattevæsnet penge. For nogle mennesker er freelancetilværelsen en livsstil for andre måske en nødvendig vej ud af ledighed. Under alle omstændigheder tror vi, at du som freelancer har behov for et fagligt ståsted, hvor du som alle andre medlemmer af HK/Danmark kan få hjælp, støtte og vejledning i forhold til dit arbejdsområde, juridiske eller skattemæssige problemer, dit behov for efteruddannelse og meget andet. Derfor har HK/Privat valgt at lave denne håndbog for freelancere, i håb om at den, hvad enten du er nybegynder eller garvet freelancer, kan komme til at fungere som en opslagsbog og tro følgesvend for dig i din tilværelse som freelancer. Håndbogen kan bestilles på hjemmesiden og er gratis for medlemmer af HK/Privat. God fornøjelse. Kapitel 1 Velkommen til HK s Freelancerhåndbog 5

6 Kapitel 2 Hvad er HK? HK er et af landets største fagforbund med ca medlemmer. Medlemmerne udgøres af en stor og broget skare med forskellige holdninger og interesser, fagligt som privat. Som konsekvens af disse forskelligheder er forbundet opdelt i fire sektorer, der hver især repræsenterer netop deres medlemmers interesser. HK s fire sektorer hedder HK/Privat, HK/Handel, HK/Kommunal og HK/Stat. Hvilken sektor du hører til, afhænger af hvor du har hovedparten af din freelanceindtægt. Hvis du er i tvivl, skal du spørge i din lokale afdeling. De fleste freelancere er tilknyttet HK/Privat. Det gælder for eksempel freelancere inden for kommunikation, sprog, it, regnskab, bogholderi og grafisk arbejde. HK-afdelingerne HK har syv lokale afdelinger spredt rundt i landet. Hver sektor udgiver et landsdækkende fagblad. HK/Freelancer publicerer nyheder på og udsender elektroniske nyhedsbreve. Både forbundet og de enkelte sektorer har deres egne hjemmesider med medlemstilpassede nyheder og serviceoplysninger. 6 Kapitel 2 Hvad er HK?

7 Landsforeninger i HK Som en direkte følge af forbundets forskellige medlemsgrupper er der i tidens løb blevet dannet en del landsforeninger og brancheklubber i HK. Her har medlemmer med arbejde og/eller uddannelse inden for samme område mulighed for at finde inspiration og hjælp i et fagligt fællesskab. Det betyder, at du som freelancer i nogle tilfælde også har mulighed for at blive medlem af en landsforening eller brancheklub. Det drejer sig eksempelvis om Grafisk Kommunikation (www.hk.dk/grafisk), SAM-DATA (www.hk.dk/samdata), Landsforeningen for Kommunikation (www.hk.dk/lak) og Dansk Laborantforening (www.hk.dk/dl-f). Landsforeningerne afholder bl.a. kurser og konferencer, så du kan holde dine kompetencer ved lige. Derudover sender de løbende oplysninger ud til medlemmerne om de nyeste tendenser inden for deres respektive områder. Du får således flere typer af HK-medlemskaber og dermed også flere tilbud for den samme pris. Kapitel 2 Hvad er HK? 7

8 Kapitel 3 Hvem er freelancerne? Markedet for freelanceopgaver er i princippet ubegrænset. Arbejdsmarkedsprognoser peger i retningen af et arbejdsmarked, hvor den enkelte virksomhed består af en fast gruppe af kernemedarbejdere og en gruppe af løsere tilknyttede medarbejdere, der løser opgaver efter virksomhedernes behov. Prognoserne siger også, at virksomheder i større og større udstrækning vil outsource randopgaver og koncentrere sig om kerneopgaver. Derved bliver der også et større marked for freelancerne. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke opgaver HK s freelancere vil kunne løse. Det kan være alt inden for regnskab, bogholderi, administration, grafisk arbejde og projektstyring. På samme måde kan det være alt inden for sprog som for eksempel tolkning, oversættelse, kommunikation og kulturel tilpasning. Det kan også være inden for informationsteknologi som for eksempel oprettelse, vedligeholdelse og design af registreringsdatabaser, webdesign og meget andet. Eller det kan være specialgrupper som lægesekretærer, advokatsekretærer, og demonstratører, der udbyder deres ydelser fra job til job. Ingen tør i dag sætte tal på, hvor mange af HK s nuværende og kommende medlemmer, der på længere sigt vil komme til at arbejde freelance, men alt tyder på, at tallet vil stige i de kommende år. Arbejdsmarkedsforskere oplyser, at sammensætningen af freelancere har ændret sig fra primært at bestå af ufaglærte til nu i højere grad at inkludere folk med videregående uddannelser. For de virksomheder, der forstår at indrette sig med en gruppe faste medarbejdere og en anden gruppe løsere tilknyttede medarbejdere, er fordelene indlysende. De faste medarbejdere binder virksomhederne sammen og udgør et fundament, mens freelancerne kommer til at fungere som brandslukkere, der løser et akut problem, men ikke stiller yderligere krav når regningen er betalt. 8 Kapitel 3 Hvem er freelancerne?

9 Den største medlemsgruppe i HK er de fastansatte. HK og andre fagforeninger har gennem årene arbejdet hårdt og målrettet på at opnå gode løn- og arbejdsvilkår for primært fastansatte medlemmer. Nu ønsker HK at sikre freelancemedlemmerne de samme gode vilkår, uden at det belaster de fastansatte. Derfor ligger der for HK/Privat en kæmpe udfordring i gennem rådgivning og vejledning at sikre freelancerne så gode og velordnede arbejdsforhold som overhovedet muligt. En anden udfordring for HK/Privat består i at bidrage til, at freelancerne gennem efteruddannelsestilbud kan udvikle deres kompetencer og holde deres viden opdateret. Og udfordringerne er ikke mindre for freelancerne selv. De skal finde fodfæste på et arbejdsmarked, der måske endnu ikke er betrådt. De skal lære at udvikle idéer og koncepter, fastsætte den rigtige pris på opgaven, og de skal lære at betragte hinanden som kolleger og konkurrenter på én og samme tid. Faren ved et alt for vildtvoksende freelancemarked er tydelig. De folk, der besidder en unik viden, og som derfor selv kan sætte prisen på deres arbejde, skal nok flyde ovenpå; men der er behov for en indsats for de freelancere, der i værste fald kan ende som underbetalte daglejere uden det sociale sikkerhedsnet i form af løn under sygdom, pensionsordninger og opsigelsesvarsler, der er et led i de fastansattes overenskomster og aftaler. Kapitel 3 Hvem er freelancerne? 9

10 Kapitel 4 Hvordan kommer jeg i gang? Vejen til en tilværelse som freelancer byder på mange udfordringer. Du er nødt til med en god portion kritisk selvforståelse at gøre dig klart, hvad du vil sælge, samtidig med at du må undersøge dit potentielle marked og i det hele taget indsamle alle de relevante oplysninger, du har mulighed for. Om du som freelancer får succes eller fiasko vil ofte afhænge af, om du er i stand til at kombinere dine personlige kvaliteter med den rigtige strategi. Du skal være klar til de udfordringer, der ligger i konstant at skulle sælge dine ydelser som en vare. Det kræver en udadvendthed og et gåpåmod, som kun få har, men som en hel del kan lære. Desværre er der rigtig mange, som aldrig får det lært. Vil du være freelancer, er der kun tre måder at overvinde netop den hurdle på: Træning, træning og atter træning. Skab netværk Et godt redskab i opstarten af din freelancerkarriere er netværk. Fordelen ved at indgå i et netværk er, at du får ligesindede kolleger, der blandt andet kan fortælle, hvordan de sælger varen, administrerer økonomien og vælger skattestatus som enten lønmodtagere, selvstændige eller som lønmodtagere med selvstændigt bierhverv (se kapitlet Brug dit netværk og Lønmodtager, honorarmodtager eller selvstændig ). Som ny freelancer skal du undersøge markedet for de ydelser, du planlægger at tilbyde. Det kan for eksempel ske gennem mund til øre-kontakter, pjecer, møder eller dit lokale erhvervskontor. Konkurrenter og kolleger Mantraet lyder: Dyrk netværk, søg ligestillede, og find informationer. Det er vigtigere at finde de fælles interesser mellem freelancere, der arbejder inden for samme eller lignende felter, end at dyrke modsætningerne. For selvom I er konkurrenter, er I også kolleger og har en fælles interesse i at have en nogenlunde ensartet tilgang til kunderne. 10 Kapitel 4 Hvordan kommer jeg igang?

11 Hjælp til iværksættere Det kan anbefales løbende at læse om mulighederne for at få hjælp på der er en hjemmeside under Erhvervs- og Byggestyrelsen målrettet selvstændige. Siden danner indgangen til de regionale Væksthuse, som tilbyder målrettet vejledning til iværksættere. På hjemmesiden er der ligeledes nyttige informationer for dig, der er begyndt som freelancer. Gennem de regionale Væksthuse kan du få hjælp til nogle af de praktiske spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med din karriere som freelancer. Rådgivningen er både orienteret mod dig, som stadig er i gang med de helt indledende overvejelser om, hvilken form for virksomhed du ønsker at starte, og dig, der har været i gang gennem nogen tid. Lav en plan Som kommende freelancer kan det være svært at holde styr på alle tankerne og idéerne. Alene på det økonomiske område er skat, løn, moms og dagpenge centrale men komplicerede begreber, som du skal overveje, hvordan du vil håndtere. Der er markedsførings- og salgsstrategier, der skal udtænkes, og markeder og leverandører, der skal analyseres. Til at systematisere såvel stærke som svage punkter i din idé anbefaler vi, at du udarbejder en plan. Med planen i hånden har du en huskeliste, der kan hjælpe dig med at komme hele vejen rundt om din idé og dermed få en bedre start. Planen kan være en stor hjælp, når du prøver kræfter med dine egne idéer og forestillinger om et liv som freelancer, men tit er planen også vigtig for rådgivere og sparringspartnere, der sammen med dig skal tage stilling til, om planen er tilstrækkelig og overvejelserne realistiske. Du finder en skabelon til freelanceplanen på Kapitel 4 Hvordan kommer jeg igang? 11

12 Personlig Freelanceplan Personlige data Navn Adresse Tlf. Freelancebeskæftigelsens idégrundlag Beskriv din idé, og hvem den henvender sig til. Hvilke behov, vil du dække for kunderne? Freelancebeskæftigelsens mål Hvilke professionelle/faglige/økonomiske mål har du for din beskæftigelse og hvad er dine personlige mål? Personlige ressourcer Uddannelse og erfaring Helbred Økonomi Kendskab til branchen/ydelsen Stærke sider i forhold til selvstændig beskæftigelse Svage sider i forhold til selvstændig beskæftigelse Din ydelse og/eller dine produkter Hvad vil du tilbyde? Hvilke fordele har dine ydelser/produkter i forhold til dine konkurrenters? Dine kunder Hvem er dine aktuelle kunder? Under hvilke betingelser handler du med dem? Anfør kun kunder, som du rent faktisk har løst opgaver for. Hvem er dine mulige kunder? Tænk over, hvem der har det behov, som du vil dække med dine ydelser/produkter og som for tiden får det dækket af andre? Det vil sige andres kunder. Hvem er dine potentielle kunder? Tænk over, hvem der har behov for dine ydelser, men endnu ikke får det dækket. Det vil sige ingens kunder. 12 Kapitel 4 Hvordan kommer jeg igang?

13 Konkurrenter Beskriv dine konkurrenter, deres størrelse og deres placering på markedet. Hvad er deres særpræg? Hvad er deres priser? Hvad er kundernes opfattelse af dem? Markedsundersøgelser Hvilke markedsundersøgelser har du foretaget? Hvad viser dine undersøgelser om dit marked? Er dit marked under forandring? Hvis ja, hvor bevæger det sig hen? Hvad er din placering på markedet? Hvorfor skal kunderne vælge at bruge netop dig? Elevatortalen Beskriv med 4-5 linjer, hvad du præcist ønsker, dine kunder skal købe af dig. Markedsføring Hvilke markedsføringsmetoder vil du konkret bruge? Over for hvem? Løbende salgs- og markedsføringsaktiviteter efter start: Hvad? Hvordan? Hvem? Hvornår? Pris? Visitkort/brevpapir Internet Kundebesøg Telefonsalg Direct mail Tryksager Skiltning Annoncering Præsentationsmateriale Messe og udstilling Anden reklame Kapitel 4 Hvordan kommer jeg igang? 13

14 Valg af vilkår Du kommer nu til den del af din afklaringsproces, der kunne kaldes valg af vilkår. Du har brug for baggrundsviden om lovgivning, lokale muligheder for administrativ service med mere. Sørg derfor for at skaffe dig dette på kurser, i publikationer eller gennem rådgivning. Selvstændig eller lønmodtager Hvilken skattemæssig status vil du have? Hvorfor? Hvilke forsikringer vil du tegne? Administrative opgaver Hvilke administrative opgaver forudser du at få? Hvem skal løse dem? Rammer om freelancetilværelsen Hvor vil du have din arbejdsmæssige base hjemme eller ude? Hvad er din families rolle i beskæftigelsen? Hvad er din families holdning til beskæftigelsen? Investeringsplaner Hvilke investeringer vil du vælge at foretage inden for det første år? I hvilken rækkefølge? Freelancebudget Omsætning: Vareforbrug = Bruttofortjeneste Faste omkostninger: Gager Lokaler Reklame Kontorhold Kurser/konferencer Medlemskaber m.m. = Indtjeningsbidrag Afskrivninger Renteudgifter = Resultat/løn Privatforbrug Hvordan vil du finansiere startfasen? (Opsparing, lån, deltidsarbejde, leve på en sten, ordrer e.l.?) Hvor mange penge vil du trække ud til privatforbrug? 14 Kapitel 4 Hvordan kommer jeg igang?

15 Risikomomenter Hvad ser du som trusler mod gennemførelsen af din plan og hvordan vil du modgå disse? Personlige anbefalinger af denne plan Ved underskrift af denne plan anerkendes det, at planen er realistisk, dynamisk og tilstrækkelig konkret til at kunne være et egentligt værktøj til etablering af freelancebeskæftigelse for planens ejer. Sparringspartner Dato Navn Virksomhed/organisation Adresse Telefon Kapitel 4 Hvordan kommer jeg igang? 15

16 Kapitel 5 Brug dit netværk At netværke er din livline som freelancer. Jo flere gode relationer du skaber til kunder, kolleger og samarbejdspartnere, jo nemmere er det at opbygge en god forretning. Det korte råd er: Kortlæg dit netværk; lær dine kunder og kolleger at kende; opbyg personlige kontakter; og vær aktiv på de elektroniske medier. Så vil du opleve, at dit netværk åbner døren til nye kunder, sparring med kolleger, opbakning, idéer og inspiration i det daglige arbejde. For at blive god til at netværke bør du skaffe dig et overblik over dine muligheder. Prøv for eksempel at skrive dit netværk ned og få et overblik. Hvem kender du? Og hvordan ser dine muligheder ud? Tegn dit netværk Her er en enkel måde at komme i gang på: Skriv dit navn i midten af et stykke papir. Tegn en cirkel omkring dit navn. Nu kan du rundt om dit navn placere de grupper og personer, som er i dit netværk. Det kan være virksomheder, organisationer, institutioner, fritidsaktiviteter, familie osv. Ud for hver gruppe skriver du navnene på personer, som du kender. Ud for hvert navn kan du skrive nogle stikord om personens kvaliteter i forhold til det netværk, du gerne vil bygge op. Online netværk På Internettet kan du kortlægge dine netværk elektronisk se for eksempel på LinkedIns hjemmeside. De sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn er ideelle til at skabe kontakter. Tit finder du faglige undergrupper som forretningsgrupper og interessegrupper, hvor du kan melde dig ind, men søg først og fremmest efter fagligt relevante netværk. Hvilke netværk er der inden for netop dit fag? Både danske og internationale. Er der aktivitet og dialog? Overvej altid, hvad du vil opnå ved at være med i et netværk. Brug Internettet Når du har fundet nogle gode faglige netværk på internettet, så brug gerne lidt tid på at gøre dig synlig. Den gamle tommelfingerregel om, at input er lig output gælder stadig. Det betyder, at det er en god idé at skrive indlæg i online debatter, kommentere andres indlæg, øse af din faglige viden, etc. Vær positiv, og bidrag til at dele viden med kolleger. Det bliver som regel belønnet med interesse for dig og din virksomhed. På onlinemedierne kan du også referere til din hjemmeside eller den blog, hvor du markedsfører dig selv og din virksomhed. 16 Kapitel 5 Brug dit netværk

17 Tip Søg på Google inden for dit område, og se, hvordan andre ytrer sig om emnerne. Lav en strategi for, hvordan du kan bidrage med nytteværdi til online mødesteder samt i blogs og debatter. Networking på internettet giver utallige muligheder. Måske ønsker du at globalisere din forretning og høre om andres erfaringer i bestemte lande. Måske vil du vide mere om markedsføring på nettet eller måske søger du opgaver her og nu. Internettet er i alle tilfælde et godt sted at starte en søgning, og dine netværkssteder på internettet kan ofte bidrage med relevant information. Udvid dit netværk Populært sagt så er netværk ikke noget, man har det er noget, man gør. For at få noget ud at dit netværk må du være aktiv, så her kommer der nogle forslag til, hvordan du udvider dit netværk og lærer nye mennesker at kende. Kurser og konferencer Hold øje med relevante kurser, konferencer, seminarer, messer og andre arrangementer, hvor du kan udvide dit netværk. Der kan for eksempel være kurser for iværksættere i regnskabslære, markedsføring eller skat- og momsregler, hvor du kan møde andre freelancere og skabe nye kontakter. Eller det kan være personlige kurser inden for coaching, stresshåndtering, kropssprog osv. HK udbyder mange kurser og konferencer, som er gratis for dig som medlem. Personlig branding At netværke er også at være bevidst om, hvordan du markedsfører dig selv. Er man fagligt skarp på ét område, er det nemmere at brande sig eller blive kendt i en branche, end hvis man kan lidt af hvert. Ved konferencer, faglige arrangementer, kundemøder o.l. er det vigtigt altid at have sine visitkort med sig ligesom ens påklædning, udstråling og imødekommenhed tæller med i det samlede udtryk. Gode råd om smalltalk Brug smalltalk til at bryde isen Vær en aktiv lytter Stil åbne interesserede spørgsmål Har I ikke haft så meget at snakke om, siger du tak for snakken og går videre Har I haft en god snak, så sig tak for snakken, og husk at udveksle visitkort. Kapitel 5 Brug dit netværk 17

18 Kunder er også en del af dit netværk De bedste ambassadører for din virksomhed er tilfredse kunder. Når du afslutter en opgave eller et samarbejde med en kunde, er der ikke noget i vejen for at spørge til, om vedkommende kender til andre, der kunne have brug for dit produkt eller din service. Du kan også spørge, om du må bruge kunden som referenceperson til andre potentielle kunder. Netværk i fritiden Det kan være en fordel også at tænke i netværksbaner i fritiden. Naboer, nye bekendtskaber, forældrene til dine børns legekammerater og folk, du møder tilfældigt, kan alle være potentielle kunder og støtter i dit netværk. Et generelt råd er altid at være åben over for nye bekendtskaber. På den måde vil dit faglige netværk kunne udvide sig og blive større med tiden. 18 Kapitel 5 Brug dit netværk

19 Som nystartet selvstændig er det vigtigt, at du har et godt netværk eller får oparbejdet et. Det gode netværk kan bestå af tidligere kolleger, andre nye freelancere, samarbejdspartnere, kunder, konkurrenter, venner osv. Kapitel 5 Brug dit netværk 19

20 Kapitel 6 Sæt pris på dit arbejde Fastansatte medarbejdere arbejder ofte under en overenskomst. Som freelancer er du derimod nødt til selv at fastsætte prisen på dit eget arbejde. Og husk som selvstændig også momsen, hvis du er momsregistreret. Men hvordan beregner man overhovedet sådan en pris, og hvordan argumenterer man over for den kunde, der skal betale regningen? Målet med dette kapitel er at give dig både værktøjer til at kunne fastsætte en pris og argumenter til at overbevise kunden/arbejdsgiveren om dit værd. Det er altid klogt at prøve at sætte sig i modpartens sted. Analysér dig for eksempel frem til, hvad det er for en vare, kunden vil købe, og hvilke muligheder vedkommende har for at skaffe sig den samme vare andre steder. Markedsmekanismerne Markedsmekanismerne fungerer i bedste velgående; også når det gælder køb og salg af tjenesteydelser. Derfor giver det sig selv, at du får en forhandlingsfordel, hvis din ydelse er meget efterspurgt, og der kun er få, der kan levere det samme. Omvendt er det svært for ikke at sige umuligt at få en fornuftig pris for din ydelse, hvis der står folk i kø for at levere en tilsvarende ydelse til en meget lav pris. Det er derfor nødvendigt, at du orienterer dig grundigt om konkurrenternes prisniveau, inden du fastsætter din pris. Underbyd ikke dig selv for at få kunder. Det vil gøre dig upopulær blandt dine kolleger og samtidig udstråle dårlig kvalitet over for kunderne. Endelig vil du opleve, at det bliver nærmest umuligt senere at sætte priserne på dine ydelser op, hvis du lægger ud med at underbyde din egen pris. Hvordan du sammenligner med fastansattes løn Ofte vil det være sådan, at du kan finde fastansatte, der leverer den ydelse, som du som freelancer sælger, og at du gennem den pågældende faggruppes lønstatistik kan få et fingerpeg om, hvad de pågældende får i løn. 20 Kapitel 6 Sæt pris på dit arbejde

21 Og her løber du ind i den første fælde, når du selv skal sætte en pris på dit arbejde. Som freelancer kan du som tommelfingerregel tage det dobbelte i timen i forhold til en fastansat. Lad os kigge på et regnestykke, og se hvorfor: Lad os sige, at du som freelancer leverer et produkt, der svarer til det, der kan leveres af fastansatte med en gennemsnitlig månedsløn på kroner om måneden svarende til en årsløn på kroner. Med 160,33 arbejdstimer på en måned svarer det jo til en timeløn på 167 kroner. Og det er vel så det, du skal tage for dit arbejde. Eller hvad? Svaret er nej det ville være meget dumt. Hvis du skal regne din egen timepris ud, er du igen nødt til at sætte dig i modpartens det vil her sige din kundes sted. Du skal spørge, hvor mange timer han reelt får for sine kroner, og hvad det i øvrigt koster at have fastansatte medarbejdere. Kunden, der er vant til at give de fastansatte inden for dette fagområde kroner om måneden, kan derfor heller ikke regne sin timeudgift ud til 167 kroner. Udgiften bliver væsentligt højere, ja nærmest dobbelt så stor, som nedenstående regneeksempel illustrerer. Et arbejdsår i timer Arbejde Ferie Fridage - 37 Helligdage - 74 Fravær - 71 Efteruddannelse - 74 Kapitel 6 Sæt pris på dit arbejde 21

22 Et regneeksempel kroner om måneden er kroner om året timer om året er det tal, a-kassen opererer med, når den skal sætte timer på et komplet arbejdsår. Men det er hverken så mange arbejdstimer, arbejdsgiveren får eller betaler for. I forhold til ferieloven har alle krav på minimum fem ugers ferie. Det svarer til 185 timer og reducerer de 1924 timer til 1739 timer. Dertil kommer, at HK gennem overenskomster har forhandlet sig frem til en ret til fem ekstra fridage, altså yderligere 37 timer, så det bringer antallet ned på 1702 timer. Med 1702 timer på et år har vi ikke taget højde for, at året tæller omkring 10 helligdage, Udgift til en fastansat i kroner Løn Administration ATP og forsikringer Kontorhold Fravær Kapitel 6 Sæt pris på dit arbejde

23 Egen sygdom, barnets første sygedag, barselsorlov og fravær i forbindelse med arbejdsskader er stadig ikke indregnet. I følge Dansk Arbejdsgiverforening svarer det samlede fravær for funktionærer til ca. 3,5 procent, hvilket vi oversætter til 60 timer. Det bringer os ned på 1568 timer. En hel del overenskomster opererer med to ugers betalt efteruddannelse per år. Arbejder dine fastansatte kolleger inden for området under disse overenskomster, trækker vi yderligere 74 timer fra. Nu er vi nede på 1494 timer kroner fordelt på 1494 timer svarer til en timeløn på 215 kroner i timen. Men den timeløn holder stadig ikke, hvis du sætter dig i modpartens sted. For virksomheden er vant til at levere til en minimum 10 procents arbejdsgiverbetalt pensionsordning, og det bringer timelønnen op på ca. 236 kroner. Indregn dine udgifter Kunden betaler altså 236 kroner i løn for hver times arbejde, den fastansatte leverer. Men hvis du som freelancer tilbyder at arbejde for 236 kroner i timen, varer det formentligt ikke længe, før kunden har fyret de fastansatte medarbejdere for at spare alle de øvrige udgifter ved at have ansatte væk og i stedet nyde godt af den fleksibilitet, du som freelancer kan tilbyde. Det, vi indtil nu har regnet ud, er timelønsudgiften, ikke timeudgiften. Den er højere. Arbejdsgiveren betaler ATP, arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring i alt cirka kroner om året. Arbejdsgiveren har udgifter i forbindelse med medarbejderens efteruddannelse i form af eventuel vikardækning samt betaling for kursusophold. Vi fastsætter skønsmæssigt to ugers efteruddannelse til kroner. Arbejdsgiveren betaler mere i administration for en fastansat end for en freelancer. Den forskel skønner vi til en procent af årslønnen, eller det der svarer til kroner. Disse udgifter beløber sig samlet til kroner og fordelt på 1494 timer, svarer det til 24 kroner per time. Nu er vi oppe på et beløb, der består af lønudgifter og direkte afledte omkostninger. Det vil sige 236 kroner og 24 kroner, hvilket svarer til 260 kroner i timen. Men det beløb holder stadig ikke. Udgiften til en fastansat er fortsat væsentligt højere, fordi arbejdsgiveren er vant til at stille en arbejdsplads til rådighed med alt, hvad det indebærer af udgifter, som du jo som freelancer selv skal betale. Som arbejdsgiver er kunden vant til at betale husleje, varme, el, computere, rengøring, kaffekasse, frynsegoder og meget andet for sine faste medarbejdere. Kapitel 1 Sæt pris på dit arbejde 23

24 Dobbelt op Disse udgifter skal altså indregnes i din timebetaling, hvis dit mål er at matche de fastansattes løn. Hvor meget højere den skal være afhænger af, hvilke faste og variable udgifter der er forbundet med at levere den ydelse, du tilbyder kunden. Og de kan i forhold til HK-freelancerne variere voldsomt meget. Men du kan jo lave et årsbudget for din freelanceforretning og fordele udgifterne på de 1494 arbejdstimer, som vi i regneeksemplet nåede frem til, at der er på et år. Er dine årlige udgifter på kroner, skal du altså lægge 40 kroner oven i de 260 kroner, vi tidligere nåede frem til. Så er din timebetaling på 300 kroner. 300 kroner per arbejdstime, skal der dermed faktureres for, hvis din timeløn bare skal matche de fastansattes timeløn på 162 kroner. Og så har kunden endnu ikke betalt for den ekstra fleksibilitet, han får ved at entrere med en freelancer, og det er vel ellers rimeligt nok at indregne en ydelse for fleksibiliteten, når du beregner dit honorar. Det bør du gøre både af hensyn til dig selv og til de fastansatte, der jo nødig vil se stiltiende til, mens deres job bliver overtaget af freelancere. Fleksibiliteten er guld værd for arbejdsgiverne, så du kan roligt som tommelfingerregel sige, at din timebetaling skal være mindst det dobbelte af de fastansattes. I regneeksemplet svarer det til, at du skal tage omkring 334 kroner i timen for at matche en fastansat med en månedsløn på kroner. Husk at beregne ekstra udgifter Når du aftaler at løse en bestemt opgave mod enten et aftalt honorar for den samlede opgave eller på timelønsbasis, er det vigtigt samtidig at afgrænse, hvad opgaven skal indebære, og hvilke udgifter der er inkluderet i honoraret. Indebærer opgaven for eksempel rejseaktivitet, bør du sikre dig kilometerpenge for kørsel i egen bil, eller at arbejdsgiveren betaler for bus, tog, taxi eller fly samt eventuel forplejning undervejs. Du bør også sikre dig, at kunden dækker den tid, du befinder dig på landevejen, togskinnerne eller oven over skyerne. Det er jo arbejdstid for dig. Og du bør i din skriftlige aftale gardere dig på en sådan måde, at kunden kun kan afbestille opgaven frem til et fastsat tidspunkt, så du ikke på grund af en pludselig ændring får huller i kalenderen og dermed færre penge på bankkontoen. 24 Kapitel 6 Sæt pris på dit arbejde

Håndbog for HK / Freelancer

Håndbog for HK / Freelancer Freelancer Håndbog for HK / Freelancer Faglig håndbog for freelancere i HK/Danmark København 2010 København 2010 10. udgave 2010 Denne håndbog er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Trivsel. magasin 2012 TRYGHED. Efteruddannelse. Det gør freelancere glade. Freelanceguide om forsikring og pension. Plej din udvikling

Trivsel. magasin 2012 TRYGHED. Efteruddannelse. Det gør freelancere glade. Freelanceguide om forsikring og pension. Plej din udvikling DJ FREELANCE UDGIVET AF DJ MEDIER OG KOMMUNIKATION magasin 2012 TRYGHED Freelanceguide om forsikring og pension Efteruddannelse Plej din udvikling Trivsel Det gør freelancere glade Skab dit eget job Vækst

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere