Nr Carl Stenders Forlag Side 4. Det Glücksborgske Hus på frimærker Side 14. Udkast til danske frimærker 1996, 1997 og 1998 Side 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 5 2011. Carl Stenders Forlag Side 4. Det Glücksborgske Hus på frimærker Side 14. Udkast til danske frimærker 1996, 1997 og 1998 Side 26"

Transkript

1 Nr SEPTEMBER 72. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Det Glücksborgske Hus på frimærker Side 14 Udkast til danske frimærker 1996, 1997 og 1998 Side 26 Carl Stenders Forlag Side 4 Stor test af digitale mikroskoper Side 42 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund

2 Pr har vi overtaget Thomas Høiland Online Auktioner. 5 af hans medarbejdere fortsætter deres arbejde i Århus for SKANFIL AUKSJONER. Som sælger kan du dermed enkelt indlevere i Danmark og sælge til vore registrerede kunder. Som køber kan du nemt købe fra Norge med ekstraordinært lave forsendelsesomkostninger (max NOK 100,- indtil 20 kg.) og til gunstige priser uden fortoldningsomkostninger/moms altså kun med vanlig brugtmoms på 5%. Postboks N-5504 HAUGESUND Tlf Fax KONTAKT I DANMARK: Anker Jensens Vej Åbyhøj Tlf eller Søparken 9, Nødebo 3480 Fredensborg Tlf

3 LEDER Man skal aldrig starte en krig, man ikke kan vinde! Det er et gammelt ordsprog, jeg har med fra min tid i erhvervslivet, og det er ganske sikkert klogt at leve efter. Som ansvarshavende redaktør for DFT må jeg træde til, når sindene kommer i kog og uenighederne bliver for store. Dette er netop sket. Færø-krigen er startet igen, men denne gang heldigvis kun mellem spalterne i DFT. Augustnummerets artikel Prøvetryk af færøske provisorier med overtryk 20 øre på rød karavel 15 øre type II fra oplag 385 (AFA 203b) af Poul Erik Malmbæk og Álvur Danielsen indeholdt angreb i ret personlige vendinger rettet mod tidligere forfattere af artikler om Færø-provisorierne skrevet af Toke Nørby og afdøde Tom Plovst. Det fik Toke til at fare i blækhuset for at forsvare sin og Toms ære som filatelister og skribenter, hvilket kan ses i nærværende DFT. Jeg skal straks sige, at jeg ved ikke nok om Færø-provisorier til at blande mig fagligt, men jeg vil forholde mig til konfrontationerne. Jeg kan dog af artikel og svar se, at der ikke er kommet noget nyt frem om ægthed eller falskhed, da jeg ikke kan finde beviser for oprindelige undersøgelser/påstande/svar. Desværre har DFT også en fejl i denne sammenhæng, idet det er kotume, at personer, der angribes i en artikel, kommer til orde i samme nummer. Det skete ikke, og det må jeg beklage. Men selvfølgelig skal der være et ordentligt sprog i artiklerne i DFT. Gerne masser af undersøgelser, saglige angreb og fremlæggelse af ny viden, men de personlige angreb, dem skal man holde sig fra. Jeg synes det er i orden, at PEM/AD undersøger sagerne og kommer med nye påstande, men det skulle være gjort uden personer indblandet i stil med: I tidligere artikler er det hævdet, at xxxx, men mine undersøgelser viser, at xxxxx. De første artikler er skrevet ud fra viden på det givne tidspunkt, så det er filateli af høj karat. Den nye artikel er skrevet på basis af nye undersøgelser, og nye holdninger/ indfaldsvinkler til tingene, så det er også filateli af høj karat. En artikel eller bog har principielt fejl dagen efter, de er udkommet. Desuden ved alle, der skriver bøger eller artikler, at man derved udsættes for kritik af både positiv og negativ art. Trods det kan jeg godt forstå, at Toke farer i flint. Selv om jeg er en rolig fyr, ville jeg måske have gjort nøjagtig det samme. Men hidsighed gør blind, så jeg og andre burde tælle til et meget højt og astronomisk tal før man reagerede. Jævnfør ovennævnte er det ikke nødvendigvis berettiget, at man farer i blækhuset. Da der ingen nye beviser er dukket op, vil vi i DFT forlade denne sag stille og roligt inden nogen kommer til skade. De implicerede kunne så passende arbejde videre med sagen og over tid fremlægge nye beviser. Det er den bedste måde at få ret på. Søren Chr. Jensen, ansvarshavende DFT Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

4 POSTKORT DEL 1 Carl Stenders Forlag Af Steffen Riis, Postkortsamlerklubben Kuppet Postkortklubben har gjort et kup - stod der i en mail jeg og alle medlemmerne modtog fra Per Sørensen den 31. maj Kuppet bestod i, at postkortklubben har fået overdraget Stenders postkortarkiv. 3 paller hver med 75 kartotekskasser eller ca postkort, som klubbens bestyrelse agter at beskrive og digitalisere på klubbens hjemmeside. Kortene har klubben udelukkende til studiebrug, og de må ikke sælges eller sendes ud på markedet. God fornøjelse til klubbens bestyrelse, det bliver et kæmpe arbejde, og vi samlere venter spændt på resultatet. På klubbens hjemmeside er kuppet nærmere omtalt og tilmed illustreret med et pragtfuldt postkort fra 1917 med billede af Carl Stenders Forlags nye bygning i Bernstorffsgade 23 (fig.1). Postkortet er tegnet af Franz Sedivý kendt for sine imponerende københavnske panoramaer og sendt i april 1917 som besøgsanmeldelse fra A/S Carl Stenders Forlag til en tobakshandler i Skive. Det mindede mig om, at jeg selv har samlet nogle rejseadvis og besøgsanmeldelser fra Stender, og derfor foreslog jeg klubben at skrive en mere delallieret artikel om Stenders Forlag og især om postkort udgivet af Stender. Det blev positivt modtaget af klubbens bestyrelse, og her kommer så resultatet. Fig.1a : Et foto af Carl Stender har det ikke været mulig at finde, men dette bronzerelief af Carl Stender dateret 1917 synes jeg er et godt alternativ. Det er sandsynligvis fremstillet samtidig med at virksomheden flyttede til firmaets nye ejendom Bernstorffsgade 23, og det har lige siden været ophængt i firmaets reception. Det bærer indskriften: CARL STENDER GRUNDLÆGGER. Fig. 1: Postkort med billede af Carl Stenders Forlags nybygning, Bernstorffsgade 23, København. Billedet viser det projekterede hus fra 1915, men den endelige bygning, der blev taget i brug sidst i 1917, blev ændret på flere punkter. Bl.a. blev der midt i bygningens stueetage lavet en indgang til en filial af Landmandsbanken. Carl Stender Carl Stender (fig.1a) blev født i Slesvig i 1862, som ældste søn af direktør Friedrich Ludwig Stender. Hjemmet var stærkt dansksindet og i 1885 finder man i Krak, kontorist Carl Stender boende i København, Helgolandsgade 15, 3.sal. Kun to år senere i 1887 findes Carl Stender under titlen grosserer på adressen Halmtorvet 10, København. Her har han lejet sig ind på Tegneskolen for Kvinder, hvorfra han driver virksomhed med salg af papirartikler til boghandlere. Den indrykker han sin første annonce med Kunst- og Luxusartikler for Boghandlere i Nordisk Boghandlertidende (fig.2). Adressen Halmtorvet 10 (nu- 4 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

5 Fig.5. Fig.2. Fig.3. Fig.6: Reklamekort for Den Nordiske Industri-, landbrugs- og Kunstudstilling i København værende H.C. Andersens Boulevard 10) var i 1887 beliggende ved siden af Hotel Dagmar, hvilket Carl Stender reklamerede med i sine annoncer (fig.3). Hotel Dagmar (fig.4) var beliggende på hjørnet af Halmtorvet og Jernbanegade, men blev nedrevet og erstattet af Dagmarhus i 1937/39. De første postkort Carl Stenders annoncer fra 1887 handler ikke om postkort, men om gratulationskort og billeder m.v. Men allerede i 1888 udvider Fig.4: Postkort 1908 med billede Hotel Dagmar og Cafe Dagmar på hjørnet af Halmtorvet og Jernbanegade. Carl Stenders forretning lå fra i det smalle hus, der ses som det næstsidste i husrækken. Carl Stender sortimentet med brevkort eller rettere illustrerede brevkort, som han reklamerer med i en annonce i Nordisk Boghandlertidende (NBT) den (fig.5). De første danske illustrerede brevkort var udkommet året før (juli 1887) fra F. Hendriksen & Co. / L. Levison, og var blevet solgt fra hoteller i København. Men året 1888 var et festår i Danmark. Det var 100 året for Stavnsbåndets ophævelse, Christian 9. s 25 års regeringsjubilæum og Industriforeningens 50 års jubilæum. Sidstnævnte blev markeret med Den Nordiske Industri-, landbrugs- og Kunstudstilling i København. Man havde opført en kæmpemæssig udstillingsbygning (fig.6) langs Vester Voldgade, på det areal hvor Vestervold og Stadsgraven havde ligget få år tidligere. Udstillingen åbnede den 18. maj 1888, og den blev en kæmpe succes med 1,4 mio. besøgende. Måske var det denne feststem- Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

6 Fig.7 og fig.8: Illustreret brevkort udgivet af Carl Stender. Kortet bærer Stenders signatur C St. nederst til højre for ornamenterne, og tegningen/klicheen er udført hos F. Hendriksen & Co., København, hvilket bekræftes af, at det samme kort også findes med signaturen F.H.&Co. (fig.8). Kortet er dateret og poststemplet samme dag på Københavns Banegård. Der kendes 5-6 kort af denne type, både brugte og ubrugte. Carl Stender udgav også et andet kort med udstillingsbygningen, men det kort kendes først brugt i 1889 (fig.9), og det har i nederste venstre hjørne udgiversignaturen Carl Stenders Forlag. Fig.9: Illustreret brevkort sendt til Tyskland den Det vides ikke om Carl Stender har solgt de to brevkort fra 1888-udstillingen sideløbende, eller om det ene kort er udgivet før det andet. Kortet er solgt fra Central Hotel, der lå der hvor Richshuset ligger i dag. ning, der fik Carl Stender til at udgive sit første illustrerede brevkort (fig.7), som han annoncerede med kun 3 uger efter at udstillingen var åbnet. Brevkortet kostede 6 øre en gros, så mon ikke udsalgsprisen har været øre pr. stk. Carl Stenders Forlag i 1890 erne I 1890 flyttede Stenders Forlag fra Halmtorvet til Pilestræde 36 som lejer hos kammerherreinde Berling, samme sted som Berlingske Tidende ligger i dag. Adressen bekræftes af annonce i Nordisk Boghandler Tidende den Men brevkortene fra 1888-udstillingen har måske ikke været den store succes, og det ser ud som om, at Carl Sten- Fig.10: Postkort udgivet af Carl Stender (signatur: C.St. Eneret). Kortet er dateret 15/8.94 og sendt fra København til Halle i Tyskland hvor det er ankomststemplet Det tidligste flerfarvede kort fra Stender jeg kender er fra Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

7 Fig.10a og Fig.10b: Det er disse to signaturer (fig.10a+b) Carl Stender bruger på sine flerfarvede postkort i 1894 og nogle år frem. Begge signaturer kendes på kort fra 1894, men efter 1895 ses udelukkende den ikke kursive. der for en tid er stoppet med salg af illustrerede brevkort. Denne antagelse skyldes, at der ikke efter 1888/89 kendes illustrerede brevkort med Carl Stenders signatur før i 1894 (fig.10), hvor Stender udgiver de første danske illustrerede brevkort trykt med flere farver. Det er denne type kort som oftest med teksten Hilsen fra, der vinder publikums interesse og dominerer markedet helt frem til efter århundredeskiftet. Carl Stenders annonce maj 1891 Men kan det passe, at Carl Stender holdt en pause på hele 6 år, før han igen tilbød illustrerede brevkort til sine kunder. Ja, det ser sådan ud. Jeg kender ikke kort med Stenders signatur (C.St. Eneret) før sommeren Men det kan jo skyldes at min samling er for tyndbenet, eller at Stender i ikke Fig.12: Prospektkort med motiver fra Svendborg dateret og poststemplet samme dag i Svendborg. udgav illustrerede brevkort med egen signatur. Når jeg kredser om dette emne, skyldes det, at Carl Stender allerede i maj 1891 indrykkede følgende annonce i Nordisk Boghandler Tidende (fig.11). Stender tilbyder i annoncen sine kunder at levere Prospektkort fra 36 forskellige danske provinsbyer. Er prospektkort en ny betegnelse for illustrerede brevkort? Ja, det er det, men udtrykket var ikke nyt i Det blev allerede brugt af boghandler Jens Møller, Helsingør i 1888 i en annonce i NBT, hvor han tilbyder Brevkort med kjøbenhavnske og nordsjællandske Prospekter. Prisen på Stenders prospektkort er 5,25 kr. pr. 100 stk. hvilket giver en udsalgspris på øre pr. stk. Kortene er fremstillet i lystryk, og Stender tilbyder 36 forskellige Sujetter fra danske Provinsbyer. Sujetter betyder motiver. Carl Stender har altså i 1891 fået fremstillet illustrerede brevkort fra 36 forskellige provinsbyer, og tilbyder tilmed at kunderne kan få trykt deres eget firmanavn på kortene (Kort til eget forlag efter overenskomst). Det må være Stenders første serie af illustrerede brevkort, der tilbydes i annoncen. Men findes der i samlernes gemmer illustrerede brevkort fra 1891 og frem, som passer med Stenders annonce fra 1891? Ja, det gør der! De kort, jeg tænker på, er dem, der kunne gå under betegnelsen Svendborg-typen (fig.12). Svendborg-typen fordi kort fra serien er mest almindelige fra Svendborg, hvor Georg Ellys Forlag udgav 2 forskellige kort. Desuden findes det ene kort (Christiansminde) med nogle ændringer også på 10 øre helsagsbrevkort. Prospektkort: Fig.11: Annonce i Nordisk Boghandlertidende den Ordet prospekt kommer fra latin (prospectus) og betyder perspektivisk billede af udsigten over en by, et landskab, en plads, en gade o. lign. Prospektkort betyder altså et kort med billede af et landskab eller en by, her forstået som brevkort eller postkort. Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

8 Hvis teorien holder, har Georg Ellys Forlag (sign. i nederste venstre hjørne) bestilt kortet hos Carl Stenders Forlag jf. annoncens tekst Kort til eget forlag efter overenskomst. I min samling findes et helt tilsvarende kort med motiver fra Aalborg (fig.13). Her er det Marius M. Schultz Forlag, der har bestilt et Aalborg-kort hos Carl Stender. Det er tydeligt, at de to kort har et helt identisk design. De må være trykt samme sted (Tyskland?), og de to kort kunne meget vel være to af Stenders 36 forskellige sujetter fra danske provinsbyer. I den store postkortbog (Selsøe, Boie og Christensen) nævnes, at denne type kort kendes fra Svendborg, Vejle, Silkeborg, Helsingør, Fanø, Bornholm, Aalborg, Ribe og Hjørring. Det ville være rart at se nogle flere eksempler gerne brugt i 1891.Jeg mener ikke kortene kan være trykt på et dansk trykkeri, idet direktør Willy Stender i 1907 udtalte, at alle Stenders kort blev trykt i udlandet og fortrinsvis i Tyskland helt frem til 1905/06. Et tredje kort fra Stenders første serie af illustrerede brevkort er dette med motiver fra Fanø (fig.14). Det er lidt anderledes i sit udtryk end de to foregående. Farven er lysere og der mangler en signatur fra udgiveren, hvilket sandsynligvis skyldes, at det Fig.14. Fig.15. er Hotel Kongen af Danmark, der har bestilt kortet hos Carl Fig.13: Prospektkort med motiver fra Aalborg dateret og poststemplet Aalborg Brevkortet er sendt til Marseille. Læg mærke til at korrespondancen er skrevet på dansk, hvilket var meget usædvanligt i Stender. Men billedernes skygger, de svajende siv og blomsterne passer fuldstændig med de to andre kort. Hotellet på Fanø blev færdigbygget i 1893, så kortet er sikkert først bestilt hos Stender samme år, og derfor trykt senere end de to andre kort. Den sidste ting jeg vil nævne, der knytter de tre kort sammen, er kortenes adressesider. De er fuldstændig identiske (fig.15). Trykt med en lysegrøn farve og bort og tekst helt svarende til Postvæsenets brevkort (2-liniet grøn). Et udseende Stender fastholdt i adskillige år. Min historie om Carl Stenders Forlag har indtil nu drejet sig om Stenders illustrerede brevkort, og sådan vil det også være i resten af artiklen. Men i 1890 erne var brevkort kun en bibeskæf- 8 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

9 Fig.16: Stenders helsides annonce i Nordisk Boghandlertidende Det fremgår tydeligt at Stenders forretning handler om billeder, kunstblade og masser af lykønskningskort, men ikke ret meget om prospektkort, der er nævnt næstnederst til højre under danske Prospektkort sorterede kr. 5,-. tigelse i Stenders forretning, og for at illustrere dette viser jeg en af Carl Stenders helsidesannoncer i Nordisk Boghandlertidende (fig.16). men også enkelte med provinsmotiver (fig.18). Postkort med fotografiske billeder kendes fra Stender i 1896 (fig.19). Denne type kort er fremstillet med en kalket overflade, men de er ikke trykt i Danmark. I 1907 udtalte Willy Stender (direktør efter Carl Stenders død i 1902), at forlaget i året 1906 havde udgivet 8 mio. prospektkort, og at langt de fleste var fremstillet på Stenders eget trykkeri. Men bare små 2 år tidligere altså frem til blev alle Stenders postkort trykt i udlandet, hovedsagelig i Tyskland. Fra 1898 og frem kommer en hel stribe såkaldte Måneskinskort fra Stender. Det er ikke postkort, der agtes særligt højt af samlerne i vore dage, men de hører med til historien. Hvad der har drevet Stender til denne serie, er ikke godt at vide, men et bud kunne være, at de var billige at fremstille. Og prisen på kortene har uden tvivl haft en stor betydning, idet der i løbet af 1890 erne kom adskillige konkurrenter på det danske marked. Jeg har valgt et af de bedre kort med motiv fra Aborreparken i København (fig.20). I slutningen af 1890 erne udgav Carl Stender flere forskellige postkort med fotografiske billeder, og en del af dem blev trykt med en gråviolet trykfarve. Det næste postkort (fig.21) er et af de tidligste jeg kender, som efter signaturen C. St. er forsynet med et nr. (287). En praktisk ting når et nyt oplag skulle bestilles hos trykkeriet, eller der Stenders Hilsen fra kort Men som tidligere nævnt kendes fra 1894 og frem et betydeligt antal postkort fra Stender af typen Hilsen fra. Langt de fleste med motiver fra København (fig.17), Fig.17: Postkort udgivet af Carl Stenders Forlag med signaturen C.St. Eneret. (skjult under det skrevne nederst til venstre). Kortet er dateret og sendt til Iserlohn, Tyskland. Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

10 Willy, der mente der skulle gøres noget, og i året 1900 udkom det første luksus-postkort i Hilsen fra stil (fig.22). Kortene er af en meget høj kvalitet, og trykt med flere og klarere farver end ellers set. Jeg kender 3 kort fra serien, alle med Hilsen fra Kjøbenhavn, og med signaturen C. Stender, Eneret trykt lodret i den ene af kortets sider. Fig.18: Postkort udgivet af Carl Stenders Forlag med signaturen C.St. Eneret. Kortet er dateret og sendt fra Aalborg til Hamborg. Fig.19: Postkort udgivet af Carl Stenders Forlag med signaturen C.ST. ENERET. Kortet er sendt fra København den til Aabo, Finland. Afslutning på 1. del De få sparsomme oplysninger om firmaet Carl Stender, der kan læses i denne artikel, stammer fra en artikel af Bente Holst i Historiske Meddelelser om København 1988, som markerede Stenders Kunstforlag A/S 100 års jubilæum i april Men hvorfor jubilæet først blev holdt i 1988 og ikke i 1987, er der ingen oplysninger om. Den opmærksomme læser vil huske, at Carl Stender indrykkede sin første annonce i Nordisk Boghandlertidende den På det tidspunkt har Carl Stender altså etableret sin forretning i lejede lokaler, hvor han holdt et lager af Gratulationskort, Fancy- Galanteri og le-Billeder. Nå, måske har han først fået næringsbrev i april 1888, eller også er der en helt anden forklaring på mysteriet. I næste del af artiklen skal vi opleve postkortenes himmelflugt i begyndelsen af 1900-tal- indløb nye bestillinger fra Stenders kunder. I 1897 var Carl Stenders yngste bror Willy Stender indtrådt i firmaet og i 1899 blev lokalerne på Halmtorvet for små, og man flyttede til større lokaler på adressen Frederiksholms Kanal 4, hvor også Kunstforeningen havde til huse. Samtidig blev firmaet omdannet til aktieselskab under reg.nr De postkort, Carl Stender udgav i slutningen af 1890 erne, med fotografiske motiver virker noget kedelige sammenlignet med de flerfarvede Hilsen fra kort. Men det blev der gjort noget ved i århundredes sidste år. Måske var det den yngre bror Fig.20: Postkort udgivet af Carl Stenders Forlag med signaturen C.ST. ENERET. Kortet er med et fotolignende billede og trykt med raster, og det er sendt fra København den til Marstal. 10 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

11 Fig.21: Postkort udgivet af Carl Stenders Forlag med signaturen C.ST Kortet er med et fotografisk billede af Valdemars Slot på Taasinge, og det er sendt fra Svendborg til København den Kommentarer eller supplerende oplysninger på let, Carl Stenders død i 1902 og firmaets salg til svenske Pictura i 1995 og navneskift til Pictura A/S i Produktionen af postkort blev indstillet for flere år siden, så måske er jeg den eneste ejer af et julekort fra Stenders Forlag brugt så sent som i Fig.22: Luksus-postkort udgivet af Carl Stenders Forlag med signaturen C. Stender, Eneret. I kortets venstre side kan man netop se det hus - Halmtorvet 10 - hvorfra Stender drev sin virksomhed indtil Kortet er sendt fra København den til Bruxelles. Vejle Frimærker aps Auktion Nu som netauktion Ønsker du at sælge dine frimærker/mønter på AUKTION eller KONTANT kontakt os på tlf Skriftlig auktion to gange årligt Bjerrevænget 31, Box 43, Brejning, 7080 Børkop Se også Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

12 Ønsketænkning Af Birthe King Ja, det sker for os alle, samlere og forhandlere. Men det er ikke altid muligt at studere begge sider af en forsendelse, endsige læse indhold, førend man byder på en auktion. Dette var teksen: HOSPITAL- SKIBET JUTLANDIA. Officiel postkort med Hospitalskibet Jutlandia sendt fra Ceylon 195? til Danmark. Muligvis i forbindelse med hjemrejse fra Korea. Jeg har i en årrække søgt efter forskellige forsendelser i forbindelse med Jutlandia s tre rejser til Korea, og her var en mulighed. Det var først da jeg skulle til at samle mit materiale sammen til et 1-rammes eksponat, at jeg begyndte at studere frimærker og annulleringer og læse ind- hold. Dette pæne kort afslørede i teksten at kortet simpelthen er sendt fra en sømand på et fragtskib der er på vej fra Trincomalee (on the east coast of Sri Lanka) til Madras, Chitagan og Bombay, hvorfra turen skal gå via Aden og Port Said til Polen med jern. Så i dette tilfælde var det ønsketænkning både fra sælgerens og køberens side! Men jeg har endnu et pænt postkort med et billede af Jutlandia. 12 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

13 Visit one of the largest online stores in the world Home of philately Over unique items Always open Low prices High quality Do as many other philatelists World Wide become a client today We accept Welcome! Posthistoria World Wide AB Christer Karlsson & Mats Carlstedt Box 16077, Uppsala, Sweden. Tel

14 DEL 5 Det Glücksborgske Hus på frimærker Af Holger Nordestgaard Ringkøbing Filatalistklub Fortsat fra nr Kong Georg I og dronning Olga af Grækenland Den 10. marts 1863 var der prinsebryllup i huset Windsor i England, hvor kong Christian IX og dronning Louise af Danmarks datter, prinsesse Alexandra blev viet til den engelske tronfølger prins Edward af England. Blandt gæsterne var den daværende britiske udenrigsminister Lord John Russell. Da udenrigsministeren hilste på brudens lillebror, Prins Vilhelm af Danmark, stillede han sig selv spørgsmålet: Kunne denne 17 årige knøs tænkes at blive Grækenlands nye konge? Den historiske baggrund for udenrigsministerens overvejelser skulle søges i, at Grækenland det foregående halve år havde været uden konge. Det græske folk havde regulært afsat og returneret kong Otto og hans dronning Amalie til Bayern, hvorfra de i 1832 ved Grækenlands løsrivelse fra Tyrkiet var hentet og indsat af stormagterne England, Rusland og Frankrig. De tre lande var stadig garanter for Grækenlands selvstændighed, men havde ikke kunnet enes om et nyt kongsemne i kong Ottos sted. Det tog ikke Lord Russell lang tid, at overbevise sine partnere om det fornuftige i at overlade prins Vilhelm den græske trone. Dernæst fulgte en række forhandlinger mellem grækerne og det danske kongehus for at fastlægge betingelserne. I sin egenskab af Danmarks konge var det primært kong Frederik VII, der førte forhandlingerne, Fig. 79: Therison Post, Kreta, AFA 13, Kong Georg I af Grækenland på frimærker udgivet af Venizelos oprørsregering. Fig. 77: AFA 657, Kong Georg I af Grækenland. Fig. 78: AFA 675, Dronning Olga af Grækenland. dog med den unge prins far, kronprins og senere kong Christian IX på sidelinien. Kronprins Christian betingede sig bl.a., at prins Vilhelm og hans efterkommere bevarede deres kongelige danske privilegier, for i tilfælde af afsættelse, frit at kunne vende tilbage til Danmark. Det betød bl.a., at alle senere græske prinser og prinsesser tilligemed var og er prinser og prinsesser af Danmark. Efter at alle formalier var faldet på plads, kunne den 17 årige prins Vilhelm den 30. oktober 1863 gå i land i Piræus, nu som kong Georg I af Grækenland, 14 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

15 Fig. 80: Kreta, AFA 3, Fig. 81: Kreta, AFA 23, Prins Georg af Grækenland som højkommisær på Kreta. Hellenernes Konge. Det var et meget lille landområde, mindre end halv så stort som det nuværende Grækenland, med ca. 1 million meget begejstrede indbyggere, der modtog den unge konge. Som medgift havde England givet det hidtidige britiske protektorat, De Ioniske Øer, med bl.a. Korfu til kong Georg, hvilket i endnu højere grad styrkede hans popularitet i sit nye land. Efter fire år alene i det store kongeslot i Athen, giftede Kong Georg I sig i 1867 med den 16 årige storfyrstinde Olga af Rusland. Hun var datter af storfyrst Konstantin, storadmiral og Ruslands mest magtfulde person efter zaren. Dronning Olga blev kongen en ganske fortrinlig livsledsager, og Grækenland gennemlevede en epoke med stabilitet og fremgang. I løbet af de næste 20 år fik det græske kongepar syv børn. Det ældste barn var kronprins Konstantin og senere græsk konge, født Dernæst fulgte prins Georg, der senere blev højkommissær på Kreta, og som vi vender tilbage til senere i dette afsnit. I 1870 fulgte prinsesse Alexandra senere gift med en russisk storfyrste, og i 1872 så prins Nicolaos dagens lys. Han blev senere gift med storfyrstinde Helena af Rusland, og de blev forældre til prinsesse Olga, hvis skæbne vi følger i det jugoslaviske kongehus. Prinsesse Marie blev født 1876 og senere gift med en russisk storfyrste. Prins Andreas kom til i 1882 og blev senere gift med prinsesse Alice af Battenberg, og de blev forældre til prins Philip, senere prinsgemal og hertug af Edinborgh, som vi følger i afsnittet om det engelske kongehus. Endelig i 1888 fødtes prins Christopher senere gift med prinsesse Francoise af Orléans. Kong Georg I af Grækenland døde for en gal morders hånd den 18. marts Grækenland havde i kong Georgs regeringstid på bekostning af det tyrkiske rige, udvidet sit landområde i betragtelig grad. Det var da også under et besøg i den nyerhvervede makedonske hovedby Saloniki, tragedien indtraf. Med kong Georgs død sluttede en god og stabil periode for både den græske kongefamilie og for landet som sådan. Ved slottet Tatoi anlagdes en mindelund, hvor kongen blev begravet, og hvor senere slægtninge efterfølgende har fundet deres sidste hvilested. Dronning Olga overlevede sin mand med tretten bitre år, hvor hun blev vidner til de ulykker der ramte både hendes russiske slægtninge og hendes græske kongerige. Hun døde den 19. juni 1926 i Rom i eksil hos sin søn prins Christopher. Før vi helt forlader historien om kong Georg, vender vi tilbage til næstældste søn Prins Georg. Middelhavsøen Kreta var stadig under tyrkisk overhøjhed. Der var løbende oprør blandt den overvejende græske befolkning, og helt galt gik det i 1897, da øens uløste problemer førte til krig mellem Grækenland og Tyrkiet. Stormagterne greb ind, og løsningen blev, at Kreta skulle have selvstyre under nominel tyrkisk overhøjhed og med en græker som højkommissær, alt sammen under stormagternes garantier. Valget faldt på prins Georg, der ankom til øen i Desværre for ham, kom han hurtig i konflikt med den lokale politiker Eleutherios Venizelos, der arbejdede for øens selvstændighed. Han dannede i 1905 en provisorisk oprørsregering, for hvem det året efter lykkedes at tvinge prins Georg bort fra højkommissærposten. Derefter ændrede Venizelos politik og arbejdede nu for Kretas tilslutning til Grækenland, - et mål han nåede i Han blev senere Grækenlands førsteminister og kom de efterfølgende år til at spille en uheldig rolle for de græske glücksborgere. Kong Konstantin I og dronning Sophie af Grækenland Mordet i 1913 på kong Georg I af Grækenland betød afslutningen på en meget stabil og lykkelig periode for kongeriget Grækenland. Som født kronprins i 1868 besteg Konstantin I nu som den anden glücksborger den græske Fig. 82: AFA 678, Kong Konstantin I af Grækenland. Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

16 Fig. 83: AFA 664, Dronning Sophia af Grækenland. kongetrone som Helenernes konge. Han var i 1889 blevet gift med prinsesse Sophie af Preusen, født 1870 som datter af kejser Friederich III og kejserinde Victoria af Tyskland. Hun var søster til den senere kejser Wilhelm II af Tyskland, - et svogerskab, der senere bragte kong Konstantin I i uløselige vanskeligheder. Kong Konstantin I og dronning Sophia fik seks børn, hvor prins Georg, senere kronprins og konge blev født I 1893 fulgte prins Alexander, senere konge af Grækenland, efterfulgt i 1896 af prinsesse Helene, hvis skæbne vi senere skal følge som dronning i det rumænske kongehus. Yngste søn prins Paul, fødtes 1901 og blev senere græsk konge. De to yngste, prinsesserne Irene og Caterine fik ikke dynastisk betydning. Den græske befolkning tog med jubel det nye kongepar til sig. Men ret forude ventede en verdenskrig med helt umulige problemer for kong Konstantin. I 1909 var oprørspolitikeren Venizelos kommet fra Kreta til det græske fastland, hvor han året efter blev førsteminister. Han var en loyalt støtte for kong Georg I i dennes sidste år, og havde bl.a. i 1912 kunnet erklære Kreta befriet fra tyrkisk overherredømme med tilslutning til Grækenland. Men ved udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914 kom han i direkte konfrontation med kongehuset. Dronning Sophie af Grækenlands broder, kejser Wilhelm II af Tyskland meddelte, at han ubetinget regnede med svogeren, kong Konstantin I af Grækenlands støtte i krigen. Omvendt var kong Konstantin helt på det rene med, at det græske kongeriges eksistens alene skyldtes de allierede stormagter Frankrig, England og Rusland. Kong Konstantin I valgte at erklære sit land neutral, - en beslutning, der skulle vise sig, kun at skaffe ham fjender. Hans førsteminister Venizelos var dybt uenig i den beslutning og modarbejdede direkte kongen ved at støtte de allierede stormagter. Den 11. juni 1917 stillede Frankrig, England og Rusland kongen overfor det ultimatum, at han øjeblikkelig forlod landet eller måtte se sin hovedstad bombet. Han måtte selv udpege sin efterfølger, dog ikke kronprins Georg, da denne ifølge de allieredes opfattelse delte sin fars tyskvenlighed. Et hurtigt valg faldt på den 24 årige prins Alexander, der helt uforberedt måtte indtræde i sin fars sted. Kong Alexander af Grækenland Hele den græske kongefamilie på nær nyudråbte kong Alexander forlod nu Grækenland og gik i eksil i Schweiz. Kong Alexander giftede sig i Fig. 84: AFA 410, Kong Konstantin I af Grækenland, Sørgefrimærke. Fig. 85: AFA 428, Rytterstatue af Kong Konstantin I af Grækenland, som helten fra Balkankrigen med sin barndomskæreste Aspasia Manos, født 1898 som datter af en græsk hoffunktionær. Aspasia Manos blev det første borgerlige medlem af den græsk- glücksborgske kongefamilie, og der skulle da også gå mange år, før hun i 1931 tildeltes en prinsessetittel. Kong Alexander fik en næsten meningsløs kongegerning under Venizelos, der nu havde diktatoriske beføjelser. Kongen var berøvet enhver kontakt med sit folk og havde forbud mod at kontakte sin familie i Schweiz. Alligevel udvikledes sympatien og derpå et fornuftigt samarbejde mellem den unge konge og Venizelos, der i øvrigt bragte Grækenland gennem krigen som stormagternes allieret. Den 25. oktober 1920 indtraf katastrofen, da kong Alexander døde af blodforgiftning efter et abebid. Under kongens sygdom havde hans mor, dronning Sophia bedt om lov til at komme hjem til sin søn. Det var imidlertid blevet afslået, - i stedet blev det hans farmor, enkedronning Olga, der fik tilladelse til at rejse hjem. Hun nåede først hjem til hans begravelse, hvor hun kunne være til støtte for hans unge enke, Aspasia Manos, der ventede parrets første barn, prinsesse Alexandra, der fødtes få måneder efter fade- 16 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

17 ren død, og som vi senere skal møde som dronning af Jugoslavien. For førsteminister Venizelos var kongens død en katastrofe. Ganske vist var 1. Verdenskrig afsluttet med allieret sejr, men i jagten på yderligere landvinding havde Venizelos ladet Grækenland fortsætte et felttog i Tyrkiet. Efter kongens død stod landet imidlertid uden statsoverhoved. I håb om at kunne indføre republik hasteudskrev Venizelos en folkeafstemning, der dog gik ham imod. Derefter kunne Kong Konstantin I af Grækenland sammen med resten af kongefamilien vende hjem og genbestige tronen. Kong Konstantin I og dronning Sophie i sidste periode af deres kongegerning Førsteminister Venizelos måtte nu drage i landflygtighed i Frankrig. Men for Grækenland og den græske kongefamilie blev efterfølgende periode en katastrofe. Da kongen genbesteg tronen den 19. december 1920, arvede han Venizelos` i forvejen håbløse felttog i Tyrkiet. Grækerne led den 9. september 1922 et forsmædeligt nederlag i Smyrna, det nuværende Izmir. Kong Konstantin I af Grækenland måtte alene tage ansvaret herfor, og for anden gang måtte han drage i landflygtighed, denne gang til Palermo på Sicilien. Her døde han få måneder senere dybt skuffet med en følelse af, at han livet igennem blev svigtet af Fig. 86: Obligatorisk forsorgsmærke, AFA 52. Dronningerne Olga og Sophia af Grækkenland. sine allierede, og at han havde måttet tage ansvaret et felttog, der ikke var hans. Hans enke, dronning Sophia, lod sin mand bisætte i Firenze, hvor hun selv tog ophold til sin død i Græske kongelige på frimærker De første græske frimærker udkom i Alligevel skulle der gå mange år, før der på det Græske fastland udkom frimærker med kongelige portrætter. Anderledes var det på Kreta, hvor kong Georg I af Grækenlands næstældste søn, prins Georg, var udnævnt til højkommissær. Her udkom i 1900 et frimærke AFA 3 med prins Georgs portræt. Det samme frimærke udkom med rødt og sort overtryk (AFA 5 og 5A), og i 1901 med ny værdi (AFA 11). I 1905 udkom endnu et frimærke AFA 22 med prins Georgs portræt. I 1907, året efter at Venizelos havde tvunget prins Georg bort fra posten som højkommissær, udkom et frimærke, AFA 30, der viser prins Georgs ankomst til Kreta i Det samme frimærke, AFA 52, udkom i 1909 med overtrykket HELLAS. I 1905 havde Venizelos dannet sin revolutionære oprørsregering på Kreta, hvorfra han arbejdede for Kretas tilslutning til Grækenland. Oprørsregeringen havde sit eget postvæsen og udgav i 1905 et frimærke i to værdier, AFA 13 og 14 med portræt af kong Georg I af Grækenland. På det græske fastland, skal vi frem til 1935, hvor sørgefrimærket med kong Konstantin I udkom i to værdier (AFA 401 og 402) og i 1939 med rytterstatuen, AFA 427 og 428 med kong Konstantin som sejrherren og helten fra erobringen af Saloniki. I 1939 udkom de første obligatoriske forsorgsmærker, AFA 51, 52 og 53, i Grækenland. De havde ikke frankeringsgyldighed, men skulle ifølge forordningen påklæbes indlandsbreve. Det pålignede beløb finansierede forsorgsudøvelsen i landet, og var symboliseret ved at føre dobbeltportræt af de to afdøde dronninger Olga og Sophia, der Fig. 87: AFA 655, Kong Alexander af Grækenland. var respekteret for deres indsats for landets svageste. De samme forsorgsmærker blev i 1946 og 1952 genbrugt med overtryk. I 1956 og 1957 udkom en serie frimærker med konger og dronninger deriblandt AFA 657, 658 og 674 og 675 med portræt af Kong Georg I og dronning Olga af Grækenland. I samme serie udkom AFA 661, 664 og 678 og 681 med portræt af kong Konstantin I og dronning Sophia af Grækenland. Det samme gjaldt AFA 655 og 672, begge med portræt af kong Alexander af Grækenland. I 1963 kunne huset Glücksborg fejre hundrede året i Grækenland. I den anledning udkom en ganske smuk serie med fem værdier, AFA , med portræt af de hidtidige græske glücksborgske monarker. På frimærket ses i midten husets stamfader, kong Georg I og til venstre for ham de i nærværende artikel behandlede efterfølgere med øverst kong Konstantin I og nederst kong Alexander af Grækenland. I næste afsnit følger vi de græske konger frem mod monarkiets afskaffelse i Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

18 STEMPLER Løgstør Lapidarstempel type IIb Af Frans J. Langhoff Med store udfordringer har jeg forsøgt mig med en specialisering omkring stemplerne brugt i Løgstør (postnr. 9670). Dette er baseret på Vagn Jensens fremragende registratur. Herved har jeg lokaliseret, hvad jeg umiddelbart anser som værende et nyt lapidarstempel af typen IIb. Historien er, at jeg under mit arbejde med en lokalhistorisk samling ville forsøge at gå tæt på de enkelte stempler, dvs. mht. slid, skader og brugsperioder. I forsøget på at få adgang til de fysiske stempler for en nærmere undersøgelse af opbygning, funktion mv., henvender jeg mig til den altid hjælpsomme Erik Jensen ved Post- og Telemuseum i København. Her konstaterer jeg desværre, at de fysiske stempler slet ikke eksisterer mere. De formodes at være sendt til destruktion. Dog findes der en enkelt stempelkerne på arkivet i Aarhus. Fig 1 - stempelkerne LAP IIb, med skruer til de 3 variable dele dato-måned-postombæringsnr.) Det fysiske stempel sammenholdt med postarkivets registreringskort og registraturen viser tydeligt et kraftig Løgstør lapidar stempel, type IIb. Dog faldt Fig. 2 - stemplet, LAP IIb fra Vagn Jensens/KPKs registratur Fig. 3 - typisk afstempling, LAP IIb-1, fra den tidlige periode 13/ dec 1895 det mig for øje, at det ikke svarede til det. jeg umiddelbart havde på forsendelser. En nøjere gennemgang af mit arkiv afslørede dog også straks, at der i den første periode fandtes et stempel, som var tynd i skrift/cirkel (diameter 25,0 mm) samt havde tydelig mellemrum mellem skrift og cirkelbue, hvorimod der på et tidspunkt (sidst i lapidar anvendelsestiden ) havde været et stempel med tyk skrift/cirkel (diameter 25,6 mm) samt kendetegn som afhøvlet Ø og G i Løgstør, T ikke vinkelt ret, stor nedre bue i S. Fig. 4 - typisk afstempling, LAP IIb-2, fra den sene periode ca / Jeg konstatere samtidig at 2 i post-ombæring (variabel indsatsstykke) findes i højde af 3,6 mm og i højde af 3,9 mm, uden at dette dog endnu kan påvises med tilknytning til stempeltypen, men et bevis for, at man har haft to løse 2 taller af forskellig størrelse i brug. Jeg gjorde overvejelser omkring: 1) var der tale om skift i stempelsværte til tynd væske som flyder ud kan ikke være tilfældet. 2) slid af første stempel som medførte tykkere tal/kanter kan heller ikke være tilfældet, da det er ensformigt kraftigere og afstemplingerne ganske skarpe. 3) en total renovering (opgravering af første stempel) ikke tilfældet, da det så vil være fra tyk til tynde skrift (idet man fjerner masse fra stempel). Tillige viser den eksisterende stempelkerne ingen tegn på reparation eller ændring. Havde der på et tidspunkt været brug for en direkte reparation af et stempel ville man næppe indsende det eneste på posthuset 18 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

19 Fig. 5 - Udenlandsk forsendelse med ankomststempel type LAP IIb-2. Bemærk at senest kendte afstempling hermed forrykkes til den 17/ (mod registreret dato 14/2-1904). værende stempel uden at have et andet til daglig brug. Har jeg overset noget? Eller taler vi her om et ukendt Løgstør lapidar type IIb-2? Jeg hører gerne hvis nogen af jer kan bidrage med yderligere information og om mulig hjælpe mig med breve/kort/mærker med Løgstør antikva og lapidar stempler til videre studie (til lån eller afkøb). Skanninger kan sendes til esenet.dk. Frants J. Langhoff, Havbakken 96, 6710 Esbjerg V. Tlf Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

20 POSTKORT Årstalskortet A Happy New Year fra årsskiftet 1880/1881 Af Gorm Christensen Postkortsamlerklubben I Danmark kendes det tidligste årstalspostkort fra årsskiftet 1891/1892 og de tidligste årstalskort på karton fra årsskiftet 1887/1888 med henvisning til bogen: Fra Billedhilsen til Postkort Det vil nok være svært at finde tidligere årstalskort solgt her i landet, hvorimod der vil være gode muligheder for at finde kortene i udlandet. Kortet fra årsskiftet 1880/1881 antages at være det tidligst kendte årstalspostkort, hvor årstallet udgør en væsentlig del af motivet. På kortet står - Copyright 1880 af C. M. Goodsell, som antagelig har udgivet kortet. Kunstner: Signeret Hop. Kortet er lavet i Mona Lisa da Vinci Trick fotografi. Kortstørrelse 134x76mm. Kortet er seriefremstillet, og der kendes mindst 6 forskellige motiver i denne serie. 1 - Årstalskort Årstalskort 1880/ Frimærkekort 3 - Politibetjent og rengøringsassistent 4 - Fisker der får stjålet en fisk 5 - Postbud til hest der griber en postsæk 6 - Postbud der smides af hesten Dan Friedman (udgiver af American Postcards) oplyser, at der er udgivet 4 serier med samme motiv i forskellige størrelser. (Altså 6 x 4 kort) Det har ikke været muligt, at finde flere oplysninger om forlag/udgiver og kunstner, men der arbejdes ihærdigt på sagen. Er pionerårstalskortet et postkort eller skal det betragtes som et reklamekort? I USA blev denne type kartonkort i 1880 erne og tidligere år brugt som reklamekort med reklametekst på forsiden og eller bagsiden. Kortene var ikke beregnet til åbne forsendelser som er kendetegnet for et postkort. De blev overrakt til kunderne eller sendt i en kuvert. Der var i denne periode, også almindelige kartonkort, som var frit omsættelige, men disse kort kan heller ikke betragtes som postkort. I 1880 fremstillede C. M. Goodsell så en serie kort med adressefelt med plads til et frimærke. På den blanke bagside kunne der skrives en meddelelse. Jeg leder efter et af disse kort sendt privat med påsat frimærke, for at cementere påstanden om, at vi har at gøre med et meget tidligt postkort. Jeg kender de samme kort brugt i reklameøjemed. På billedsiden i det tomme adressefelt har firmaer fået trykt deres firmanavn og reklamerer for salg af kaffe, the, sukker, støvler, sko, reparation af møbler etc. Disse reklamer kunne med fordel også stå på bagsiden, for at udnytte adressefeltet og den afsatte plads til et frimærke. Det antages, at kortene havde en dobbelt funktion - til privat brug for alle og enhver - og som reklamesøjle for selvstændig erhvervsdrivende. Selve motivet på kortet antyder nemlig ikke, at det alene skulle være et reklamekort. Frimærket skulle placeres på billedsiden over årstallet Det var dog lidt uheldigt, hvis man ved forsendelsen i 1880 ville vise det fremadrettede årstal1881, men man kunne jo også sætte frimærket et andet sted på billedsiden. På frimærkekortet ses derimod en tom plads til frimærket, og på et andet korte står der på den tomme plads Post Office. Udgiver har således bevidst fremstillet kortet med plads til, at der kunne påsættes et frimærke. Så indtil videre betragter jeg 20 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

Reglement for bedømmelse af helsager

Reglement for bedømmelse af helsager Reglement for bedømmelse af helsager 1. Udstillinger med konkurrenceklasse I overensstemmelse med artikel 1.4 i F.I.P s. generelle reglement for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen på F.I.P.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER SREV - TRADITIONEL SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER Artikel 1: Konkurrenceudstillinger I henhold til art. 1.4 i F.I.P.'s generelle reglement for

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI BYTTE- OG BØRSDAGEN Anvisningssalg af frimærker og tilbehør, uden salær, i Borgerforeningens hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, søndag den 22. marts 2015, kl. 14.30, eftersyn fra ca. kl. 11.00. ** = postfrisk

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007 2 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Storauktion tirsdag den 3 april 2007 MARTS kl. 19.30 2007 Bestyrelsen Formand: Jørn Jønsson, Pilegårdsvej 99, 8361 Hasselager tlf: 8628 1232 Næstformand:

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Højskoleprogram 2012-2013

Højskoleprogram 2012-2013 Højskoleprogram 2012-2013 Kom til Mørke og se lyset! Djurslands Filatelistiske Højskole Djurslands Filatelistiske Højskole Djurslands Filatelistiske Højskole blev stiftet i 1987. Højskolen er en hel unik

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af Frimærkeåret 2012 Et nyt, spændende frimærkeår er på vej. Frimærkerne, du ser på denne og de efterfølgende sider, kan være skitser eller arbejdstegninger og kan derfor godt se anderledes ud, når de er

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. Frimærker 2014 Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 102 87 93-95 - SEPTEMBER - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 2015 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 med svenske relationer På Djurslands Filatelistiske Højskole kom jeg med en appel til kursisterne om at udstille på DJURS 2013. For mit eget vedkomne ville jeg starte

Læs mere

Nr. 6 2012 December 73. årgang Løssalg kr. 50,00

Nr. 6 2012 December 73. årgang Løssalg kr. 50,00 Nr. 6 2012 December 73. årgang Løssalg kr. 50,00 Glædelig Jul og Godt Nytår Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund www.danfil.dk SALG PÅ AUKTION? SÅ ER DET

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk.

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk. Frimærkets historie Indholdsfortegnelse Til lærere... s. 1 Indledning... s. 2 Forhistorien... s. 2 Hvad betyder frimærke... s. 3 Danmarks første... s. 3 Sådan fremstilles frimærker.. s. 4 Stålstik.....

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG SALG AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER 87 93 95 - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 1Ia Postfrisk Plet Attest i K Møller Lille gummifold

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Vejen til Guld! Af Henrik Mouritsen

Vejen til Guld! Af Henrik Mouritsen Vejen til Guld! Af Henrik Mouritsen I løbet af de sidste fire år har jeg udviklet mig fra utilfreds udstiller til fæl dommer. I denne proces mener jeg at have høstet en del erfaringer, som jeg tror andre

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere