DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 24. Oktober 2013 #7 Målgrupper og adfærd med jquery

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 24. Oktober 2013 #7 Målgrupper og adfærd med jquery"

Transkript

1 DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 24. Oktober 2013 #7 Målgrupper og adfærd med jquery

2 DAGEN I DAG Målgrupper [Pause] jquery I [Pause] Sidste individuelle øvelse

3 MÅLGRUPPEANALYSE En introduktion

4 Det enkelte menneskes mål, behov, forudsætninger og begrænsninger er udgangspunktet for anvendelse af medierne og deres indhold og hænger sammen med personens livssituation forstået som erfaringer, psykologiske, sociale og demografiske karakteristika og af kulturen og de samfundsmæssige ressourcer. Preben Sepstrup (2006)

5 KEND BRUGERNE (For-)brugerne er ikke længere kun aftagere, men også vigtige bidragydere og medudviklere. Brugerne bliver dygtigere og dygtigere. Mere og mere professionelle (prosumers) kritiske. Indsigt i slutbrugernes præferencer og behov og i brugskonteksten er væsentligt, når et produkt skal målrettes. Kendskabet til målgruppen er fundamentet for at kunne arbejde brugercentreret. Brugerne skal vælges omhyggeligt med udgangspunkt i viden (baseret på data).

6 SUCCESKRITERIET Ifølge Rasmussen og Fischer (2008) er det reelle succeskriterium i forbindelse med lancering af et produkt, hvorvidt der er tale om etablering af relevans og forståelse mellem afsender og modtager. Man skal derfor spørge sig selv: hvem er slutbrugeren, kan han forstå produktet og synes han at produktet er relevant eller ej?...og det kan jo virke oplagt og ganske ligetil :-)

7 HVAD ER MÅLGRUPPEANALYSE? Målgruppeanalyse handler ifølge Rasmussen og Fischer (2008) om at: afdække behov, krav og ønsker finde relevante spørgsmål, der kan hjælpe til at redegøre for dette vælge hensigtsmæssige metoder, som kan give svar på spørgsmålene Men også at definere en relevant afgrænsning

8 MÅLGRUPPEANALYSE Målgruppeanalyse kræver altså en metode, opdelt i faser, der kan anvise aktiviteter og opgaver, der skal udføres i en særlig rækkefølge. Målgruppeanalyse- faget afdækker en sådan metodemæssig fremgangsmåde. Målgruppe-aktiviter ifølge Louise Haarder Fischer: Aktivitet 0: den nuværende kommunikationsudfordring Aktivitet 1: segmentering Aktivitet 2: spørgsmål og hypoteser Aktivitet 3: dataindsamling Aktivitet 4: analyse og afrapportering

9 SEGMENTERING I bør begynde med at afdække kommunikationsudfordringen - problemfeltet i forbindelse med jeres projekt. For at få lavet den første indkredsning, kategoriserer man brugerne og udvælger de segmenter, man vil arbejdere videre med. Segmenteringen indeholder: Præcisering af målgruppen Afgrænsning Kategoriseringen - eller segmenteringen - kan gøres ved hjælp af forskellige metoder.

10 ER SEGMENTERINGEN MENINGSFULD? Hvem er målgruppen/brugerne/kunderne? Studerende på Københavns Universitet Nyuddannede som søger bofællesskaber i Københavnsområdet. Kvindelige studerende som arbejder 2-3 dage om ugen, føler sig stressede og bruger smartphones Målgruppesegmenteringen skal være meningsfuld! (eksempelvis skal den ikke for snæver og ikke for bred)

11 GROVSEGMENTERING Grovsegmentering: Demografiske variable: Alder, køn, bopæl... Sociale faktorer: Uddannelse, arbejde, indtægt... Og etnicitet, seksualitet, religion, subkultur, Minervamodellen Gallups kompasmodel Personaer Variablerne kan skaleres på forskellig vis

12 RISC-MODELLEN

13 MINERVAMODELLEN

14 GALLUPS KOMPASMODEL

15 IDEALTYPER! Ikke virkelige mennesker

16 FORFORSTÅELSE Det er således vigtigt, at man som målgruppeanalytiker ikke kommer med forenklede betragtninger om, hvem målgruppen er. Målgruppeanalyse kræver, at man så vidt muligt starter forfra og ser på den enkelte case uden fordomme fordomme, som prækonstruerede modeller har en tendens til at skabe. Rasmussen og Fischer, 2008

17 BRUGERNE I PROCESSEN

18 Early focus on users and tasks: directly studying cognitive, behavioral, anthropomorphic & attitudinal characteristics Sharp et al. (2007)

19 EARLY FOCUS User tasks and goals are the driving force behind the development. Users behavior and context of use are studied and the system is designed to support them. Users characteristics are captured and designed for. Users are consulted throughout the development... All design decisions are taken within the context of users, their work, and their environment.

20 Empirical measurement: users reactions and performance to scenarios, manuals, simulations and prototypes are observed, recorded and analysed Sharp et al. (2007)

21 Iterative design: when problems are found in user testing, fix them and carry out more tests Gould & Lewis (1985)

22 BRUGERCENTRERET DESIGN Brugerinddragelse kan med fordel inddrages i alle stadier af udviklingsprocessen samt i forbindelse med den løbende opdatering. Kan sikre fremdrift i processen. Skal dog ikke være et mål i sig selv. Formålet skal være klart... Hvorfor?

23 Vores ambitionen er ikke bare at skabe løsninger til brugerne, men også i samarbejde med dem. Det betyder, at vi i mange projekter involverer brugerne aktivt i research-, design- og evalueringsfaserne. Resultatet er målrettede produkter, øget salg og mindsket risiko for at skulle re-designe det endelige produkt. 1508

24 I virkeligheden handler professionelt webdesign om return of investment, hvor størrelsen og budgettet på et webprojekt afgør, om der er tid og råd til at inddrage brugerne i hele processen. Hvis det kan betale sig, så er det naturligvis en god idé at teste webudviklingen med rigtige mennesker. Martin Palmqvist, Scandesigns A/S

25 One of the reasons often cited for not involving users in development is the amount of time it takes to organize, manage and control such involvement. This issue may be particularly acute in development systems to run on the Internet, where ever-shorter timescales are being forced on teams... Sharp et al. (2007)

26 USERTRIBE Usertribe.dk

27 PERSONAER & SCENARIER

28 En persona er en beskrivelse af en fiktiv bruger. En bruger der ikke eksisterer i virkeligheden, men som er beskrevet på en måde, så læseren genkender beskrivelsen og tror på, at denne bruger kunne findes. En persona er skrevet med udgangspunkt i data fra potentielle og reelle brugere og er således stykket sammen af viden om virkelige mennesker. Lene Nielsen (2011)

29 KONTEKST = KOMPLEKSITET At være menneske/målgruppe er en relativ tilstand. Man skal ikke henvende sig til forbrugeren eller modtageren, men til forbrugeren/modtageren i forskellige eller bestemte situationer. Christian Viktor Rasmussen

30 PERSONAER Opfundet af Alan Cooper (softwaredesigner) i Udviklet i løbet af de følgende 15 år og beskrevet i hans bog The Inmates are running the Asylum En fiktiv person, der fungerer som en personifikation af brugerne og mål i udviklingsarbejdet (Merit og Nielsen, 2006). Repræsentationer af brugerne baseret på indsamlet data et forsøg på at operationalisere den empiriske virkelighed Personas er dermed både anvendelige internt undervejs i målgruppeanalysen, som formidlingsværktøj ved overlevering og som repræsentation for den reelle slutbruger videre i udviklingsprocessen. Anskueliggør en målgruppe uden at placere den i prækonstruerede modeller.

31 GODE RÅD Visualiser din persona: Arbejd med billeder sammen dine persona-beskrivelser. Dette gør formidlingen nemmere og gør idealtyperne mere levende og realistiske. Giv dine personaer navne. Giv din læser en opsummering af din persona. Vær specifik i beskrivelsen af dine personas - dette gør dem mere troværdige. BASER DINE PERSONAS PÅ DIN EMPIRI - ellers er værdien af dem begrænset. OG HUSK AT BRUGE DEM:-)

32 SÆT ANSIGT PÅ

33 VISUALISER

34 Camilla & Jesper, 39 og 35, Lyngby, De selvkørende Claus, 44, Bjerringbro, De velvillige Johannes, 20, Odense, De unge borgere Amina, 56, Kolding, De tøvende Verner, 71, Glamsbjerg De IT-fremmede Florian, 35, Odense, I Danmark for en periode Kilde:

35 CLAUS, 44, BJERRINGBRO Claus er 44 år og bor på et nedlagt landbrug i en lille landsby uden for Bjerringbro. Her har han også har sit Her har han også har sit tømrerfirma.

36 FAMILIE OG ARBEJDE Claus var i mange år gift med Berit, men de blev skilt for et år siden. Sammen har de børnene Freja og Rasmus, som er hos Claus hver anden uge fra torsdag til mandag morgen. Claus bruger meget tid på sin virksomhed, hvor han har én fastansat medarbejder og indimellem flere løse. I fritiden er han fodboldtræner for miniputterne i den lokale fodboldklub. Freja og Rasmus spiller heldigvis begge på samme miniputhold. Selv om børnene er hos Berit de fleste hverdage er det Claus, der kører dem til træning. Claus kunne godt tænke sig en kæreste, så han har lagt en profil på et datingsite, men han har endnu ikke taget sig sammen til et møde.

37 HOLDNING TIL SELVBETJENING Claus bruger nettet til det meste og betjener gerne sig selv. Han vil helst betjene sig selv, men han har haft en dårlig oplevelse med selvbetjening og det har gjort ham bekymret for, om der opstår fejl. Så hvis der er risiko for, at noget kan gå galt, så vil han foretrække personlig kontakt. Ja, jeg bruger NemID, den bruger jeg, når jeg skal logge mig ind på netbank og når jeg skal logge mig på skoleportalen, og når jeg skal bruge borger.dk.

38 IT OG DEVICES Har NemID Har netbank Har e-boks, men bruger den sjældent Benytter skoleportalen/forældreintra Har en smartphone og har downloadet flere apps. Han læser sportsnyheder på telefonen Claus køber gerne ting online, men kun hvis han kender mærket i forvejen Jeg skulle flytte, og det gjorde jeg over nettet, men så tror jeg, at der skete en fejl. Det ville nok aldrig være sket, hvis jeg ikke have gjort det over nettet. Der sker aldrig den slags fejl ved personlig kontakt. Facebook 2 bærbare 3 stationære Har en lille hjemmeside til sin virksomhed, som han selv vedligeholder

39 MOTIVATION Claus vil rigtig gerne betjene sig selv, og han vil gerne have vished om, at han gør det rigtigt. Han synes, at sprogbrugen på de offentlige hjemmesider kan være meget indviklet. TILGÆNGELIGT Jamen, jeg er egentlig ikke så tit i kontakt med det offentlige! Det er faktisk kun SKAT og skole, og vist ellers aldrig. Claus kan have et handicap. Løsninger skal derfor udarbejdes, så de tager hensyn til særlige behov, og at brugerne kan anvende kompenserende hjælpemidler. Denne hensyntagen til nogle gruppers særlige behov kan bl.a. sikres via vejledningen for tilgængeligt webindhold (WCAG).

40 HUSK AT BRUGE DEM

41

42

43 SÆT PERSONAERNE I SPIL Personaerne kan bl.a. anvendes til: Beskrivelse af målgrupper (gerne flere) Beskrivelse af positiv oplevelse af produkt Beskrivelse af negativ oplevelse af produkt Det kan du bl.a. gøre ved hjælp af scenarier hvor du bl.a. kan arbejde med nuværende brugssituationer og arbejdsgange som kan belyse problemområder. Scenarierne skal beskrives som en fortælling over en persona i den situation der har med produktet at gøre. Scenarierne kan frem for alt synliggøre sammenhænge og forskelle, der måske er svære at få øje på i virkeligheden. Og de kan samtidig hjælpe til at sætte et koncept i spil og levendegøre det - stille det spørgsmål.

44 SCENARIER

45 SCENARIER

46 SCENARIER

47 PAUSE 10 minutter

48 JQUERY write less, do more

49 JQUERY Kort præsentation

50 FORSKELLIGE LAG Præsentation CSS3 Leverer information om, hvordan dokumentet skal se ud Beskriver strukturen i dokumentet Tilføjer interaktivitet, instant feedback og dynamik Struktur HTML5 Adfærd F.eks. JavaScript, jquery, Ajax Leverer indhold via database- Forespørgsler, beregninger osv. Dynamisk F.eks. PHP, mysql

51 JQUERY Document Object Model (DOM) Et Javascript-bibliotek med et utal af features, der kan bruges til at forbedre brugeroplevelsen Tilføjes som regel i <head> - eller lige inden </body> <script type="text/javascript" src="jquery js"></script> Kommandoer, der kalder på elementer, skriver funktioner og tilføjer adfærd (interaktivitet, feedback og dynamik). Forholdsvist nemt. Simpel syntaks. Afsindigt veldokumenteret!

52 JQUERY - BEGYNDELSEN $(document).ready(et eller andet); $() Kalder, at nu gælder det jquery document Melder, at vi arbejder i selve HTML-dokumentet.ready(); En funktion eller handling, der skal ske, når dokumentet er klart I parantesen er begivenheden/event, som sker, when ready Semikolon afslutter handlingen

53 JQUERY - BEGYNDELSEN $(document).ready(et eller andet); Det er i ready()-funktionen, at selve adfærden beskrives. Til det brugesfunction(){} som tilføjes ready-parantesen I function s parantes skrives HTML-elementet, man vil gøre til objekt. I tuborgklammerne skrives handlingen: $(document).ready(function(){ $( HTML-element ).handling(værdi); });

54 JQUERY - SYNTAKS 1. $(document).ready(function() { 2. $(thingtoclick).event(function() { 3. $(thingtoaffect).effect(); 4. }); 5. });

55 FUNKTIONER $() En slags handling Gør det i parantes til et jquery-objekt jquery kan kun påvirke elementer, der er gjort til objekter Eksempler: $("#header") $("h3") $("ul li") $("div#content.photo")

56 OG NU TIL NOGET HELT NYT OG NU TIL NOGET HELT NYT Demoer

57 JQUERY CORE jquery.com

58 JQUERY USER INTERFACE jqueryui.com

59 JQUERY FOR DESIGNERE webdesignerwall.com/demo/jquery

60 JQUERY ANIMATION TUTORIALS vandelaydesign.com/blog/web-development/jquery-animation-tutorials

61 JQUERY II JQUERY II Hvordan I kan bruge jquery

62 INSPIRATION Google Vær opmærksom på jquery-version i tutorials.

63 GRUPPEDANNELSE Deadline i morgen, fredag d. 25. oktober

64 BESØG EVT. HOLD 2 SENERE Hvis I mangler et eller flere gruppemedlemmer Hvis I mangler gruppe Hvis I mangler inspiration til case Hvor, hvad og hvornår? Auditorium 4 Case-præsentation: kl. 16 Gruppedannelse: kl. 18

65 INDIVIDUELLE ØVELSER INDIVIDUELLE ØVELSER Mulighed for at intensiveret hjælp i dag

66 TA S SAMLET I 4A56PC Hvis du mangler at få godkendt en eller flere øvelser Hvis du har lyst og kan undvære din gruppe Hvis du gerne vil have det afsluttet og i gang med projekt Deadline for godkendelse er d. 29. november, men: Rart at få det på plads, inden kurserne spidser til Spørgsmål?

67 MÅLGRUPPER Dagens gruppeøvelse er frivillig, men anbefales

68 AFRUNDING Individuelle øvelser: 4A56PC Gruppeøvelse: bit.ly/ddkp13_maalgrupper (eller via bloggen)

Camilla & Jesper. De selvkørende 1

Camilla & Jesper. De selvkørende 1 Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

Kontakt til den offentlige sektor

Kontakt til den offentlige sektor Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

Personas for borger.dk proces og baggrund

Personas for borger.dk proces og baggrund Personas for borger.dk proces og baggrund maj 2012 udarbejdet af Lene Nielsen, ITU Elisabeth Landbo, SnitkerGroup Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet... 3 Hvem står bag undersøgelsen... 3 Hvad er

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

DIGITALE STORBYREJSENDE

DIGITALE STORBYREJSENDE DIGITALE STORBYREJSENDE Digitale strategier hos storbyrejsende Delanalyse 1 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE

Læs mere

University College Nordjylland,

University College Nordjylland, University College Nordjylland, Teknologi og Business Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling Hold: PWEa0913 Titel: Webshop makeover Projektdeltagere: Nicolai Michiels Christiansen Vejleder: Kasper

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Medieindhold på forskellige skærmenheder

Medieindhold på forskellige skærmenheder Medieindhold på forskellige skærmenheder Vejleder: Dan Pedersen og Klaus Svarre Navn: CPR.: Mail: Portfolio: Lucille Whitney Strøbech 191171 lstr@itu.dk www.lucille.me/csp Thomas Charles Rohleder 101285

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

Ny intranetside for studerende på RUC

Ny intranetside for studerende på RUC Ny intranetside for studerende på RUC Humanistisk-teknologisk basisstudie 1. semester, efterår 2011 Helene Louise Horskjær Fallesen, 46896 Flemming Damsgaard Andersen, 46912 Kasper Wandahl Fogh, 46839

Læs mere

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 W e b s t r a t e g i S i d e 2 Indholdsfortegnelse Mål og baggrund... 3 Online borgerservice... 4 Indsatsområder... 5 Godt indhold... 7 Borgerinddragelse...

Læs mere

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract Abstract En beskrivende, analyserende og refleksiv projektrapport om tilblivelsen af det webbaserede kalenderkoncept Regnbuekalenderen. Gennem indsamling af både kvantitativ og kvalitativ empiri via ekspertinterviews

Læs mere

Bliv Konge i Kalundborg

Bliv Konge i Kalundborg Bliv Konge i Kalundborg Delafleverings opgave Webdesign og webkommunikation, (hold 2) IT Universitetet Efterår 2010 5Dsign gruppe 3 Dorte Andersen - doan Razan Haugaard - rais Lone L. Jensen - lonelambert

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Interaktion & brugervenlighed af et virksomhedsintranet Afgangsspeciale på ITU, Forår 2012 Julie Camilla Middleton

Interaktion & brugervenlighed af et virksomhedsintranet Afgangsspeciale på ITU, Forår 2012 Julie Camilla Middleton Interaktion & brugervenlighed af et virksomhedsintranet Afgangsspeciale på ITU, Forår 2012 Julie Camilla Middleton If we only knew what we know, we could conquer the world. 1 2 Indhold Abstract... 4 Problemfelt...

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

infomedia.dk/media/77918/sociale-medier-2013-danskernes-holdning-til-og-brug-af-sociale-medier-yougov-smpdk-2013.pdf

infomedia.dk/media/77918/sociale-medier-2013-danskernes-holdning-til-og-brug-af-sociale-medier-yougov-smpdk-2013.pdf PROCES PAPIR Gruppe: Køge DK T2013 2. semester januar 2014 Navne: Anna Askegaard Jensen, Nina Friis, Nanna Bodenhoff, Steffen Quistgaard, Tanja Jakobsen, Charlotte Rasmussen Modul: E-Design I 1 Problem

Læs mere

Læsevejledning og tak

Læsevejledning og tak Læsevejledning og tak Løbende i rapporten vil der blive refereret til bilag, som ikke medfølger i denne rapport. Alt bilag kan findes på http://hersing.dk/lectio En stor tak til: Signe, Aya, Nanna, Simone,

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere