Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens"

Transkript

1 Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt problemerne med øget svineproduktion. Ryslinge kommune har den største svinetæthed på Fyn. Oplægsholdere er Jørn Jespersen (SF), Torben Hansen (S) og Elsebeth Gerner Nielsen (RV). Tid & Sted: Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, Ryslinge, kl Vandmiljøplan III TORSDAG DEN 30. SEPTEMBER Odense: INTROMØDE for alle nye medlemmer af Fyns Radikale Venstre (dvs. indmeldt siden den 11. marts 2004). Arrangeret i samarbejde med Odense Radikale Venstre, hvis formand Thorkild Maarbjerg tager imod. Desuden deltager det radikale folketingsmedlem Naser Khader, som vil fortælle om aktuel landspolitik. Tid & Sted: Det Radikale Venstres mødelokale, Vestergade 37, 3. sal, Odense, kl MANDAG DEN 4. OKTOBER Odense: Den (inter)nationale skole. Mandagsmøde med bl.a. Odense Radikale Venstres folketingskandidat Morten Kirk Jensen! Arrangeret i samarbejde med Frit Oplysningsforbund. Tid & Sted: Musikbibliotektet, Pantheonsgade 15, Odense, kl ONSDAG DEN 6. OKTOBER Kerteminde: Kommunalreformen og borgernærhed?. Bringer reformen egentlig borgeren tættere på kommunen? Viceborgmester Ole Albæk, Hirtshals, taler. Alle er velkomne. Tid & Sted: Kerteminde Højskole, Hyrdevej 11 i Kerteminde, kl TIRSDAG DEN 26. OKTOBER Svendborg: Offentligt debatmøde om kommunalreformen. Flere informationer følger. Tid & Sted: Byskolens aula, Skolegade 2, Svendborg, kl MANDAG DEN 1. NOVEMBER Odense: Menneskerettigheder i terrorkrigens skygge. Mandagsmøde med bl.a. Odense Radikale Venstres folketingskandidat Pia Petersen! Arrangeret i samarbejde med Frit Oplysningsforbund. Sted: Musikbibliotektet, Pantheonsgade 15, Odense, kl TORSDAG DEN 25. NOVEMBER Svendborg: Ordinært amtsbestyrelsesmøde - flere informationer om stedet følger. Fyns radikale kommunalbestyrelsesmedlemmer vil holde et oplæg om kommunalreformen. Tid: Kl ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005 Ringe: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde - flere informationer følger. Formålet med dette møde er at vælge mindst 6 kandidater til Regionsråd Syd. Er du en af dem? Tid: Kl Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark Fyns Radikale Venstre - andet og mere end Måske! afslører: en spøgelsesforening? Køreplanen for Regionsråd Syd! Fyns Radikale ale Vens enstre Nr.. 3

2 VMP III - en politisk falliterklæring 2 Valgkamp på vej 3 Årets radikale landsmøde var som sædvanlig proppet til randen. Men der var langt til den triumferende sejrsstemning, som vi oplevede sidste år. I 2003 stod partiet til over 17 mandater i meningsmålingerne, og RU kunne udråbe Marianne Jelved til Danmarks næste statsminister. I år var stemningen mere afdæmpet. Den kan bedst beskrives som stilhed før stormen en fornemmelse af, at nok er det vigtigt at markere sig, men lige i øjeblikket tager Connie Hedegaard godt for sig af de radikale stemmer, og så vigtigt er det jo heller ikke at sige noget, der kan bidrage til striden mellem Socialdemokraterne og os selv vi risikerer jo snart et folketingsvalg, og hver uge har nok i sine løse valgrygter. Hvis ikke din kreds- og lokalforening allerede har forberedt sig til valget, er det i hvert fald på tide at gøre det! udgives af Fyns Radikale Venstre og udsendes gratis til foreningens medlemmer samt udvalgte medier og biblioteker. Formålet med bladet er at synliggøre og opmuntre den politiske aktivitet hos alle radikale i Fyns Amt og sikre indsigt i det politiske liv på tværs af kommunegrænserne. Da portostøtten er fjernet, sender vi kun ét blad ud til de modtagere, der bor på samme adresse, ligesom vi for tiden nøjes med tre udgivelser årligt. Redaktionen - består af ansvarshavende redaktør Rasmus S. Larsen, Dorit Myltoft, Kristian Grønbæk Andersen, Eilif Frank, Asger Madsen og Niels Sinding. Men medlemskommunikationen kan sagtens blive endnu bedre, så hvis du har talent for at skrive eller forstand på layout, så henvend dig uden tøven til vores mail som også gerne modtager indlæg! Layout Rasmus S. Larsen Oplag 743 eksemplarer. MÅSKE! Tr yk Etryk.dk - One Way Tryk a/s Tlf.: Mail: Så er kommunalvalget noget mere pålideligt: Det ligger fast og godt i november 2005, hvor vi også for første gang skal vælge medlemmer til de nye regionsråd. Fyns Radikale Venstre har i løbet af sommeren haft kontakter til Ribe, Vejle og Sønderjyllands amter, og de fire foreninger præsenterer nu en praktisk køreplan for, hvordan valget skal håndteres. Der er ingen tvivl om, at Fyn er storebror i forholdet, så køreplanen rummer bl.a. en nøgle til, hvordan alle amter kan være sikre på at blive repræsenteret på den kommende fællesradikale liste til Regionsråd Syd. Næste nummer af Måske! vil indeholde en grundig beskrivelse af de forskellige amters kandidater, samt en liste over spørgsmål især regionspolitiske og tilhørende svar fra kandidaterne, så I alle kan danne jer et indtryk af såvel jyder som fynboer. Glæd jer! Indhold Valgkamp på vej VMP III - en politisk falliterklæring Debatmøde i Ryslinge Webmaster søges Intromøde i Odense Gymnasiereformen - halsløs gerning Spøgelser i Fyns Radikale Venstre Et tvangsægteskab i Syddanmark Ekstraordinært delegeretsmøde! Farvel - og tak for opbakningen En køreplan for Regionsråd Syd Fynskalenderen Af Martin Lidegaard, radikal MF Der gik politisk fløjkrig i VMP III. Det bliver hverken til gavn for landmændene eller miljøet. Årsagen var dårlig timing og for lidt forståelse for landbrugets nye politiske virkelighed både hos landmændene og i regeringen. Der var dårlig stemning fra starten af. De indledende øvelser til forhandlingerne om Vandmiljøplan III foregik i et lummert, lidt for lille mødelokale i Miljøministeriet efter sommerferien. Regeringen fremlagde en forsinket tidsplan, der ikke vakte begejstring hos oppositionen, hvorefter 22 politikere og embedsmænd brugte alenlang tid på ligegyldige diskussioner om, hvornår hvilke arbejdsgrupper skulle være færdige, forhandlingerne starte, lovgivningen være på plads osv. Sådanne diskussioner finder kun sted, når der ikke er gensidig tillid. Når regeringen som udgangspunkt ikke ønsker at binde sig til mere end allerhøjst nødvendigt, og når oppositionen ikke tror på regeringens gode hensigter. Sammenbrud Senere gik det helt galt. Regeringen spillede ud med et forslag, som oppositionen fandt alt for slapt, især i forhold til kvælstof. Efter (lidt for) lange interne forhandlinger fandt oppositionen sammen om et svar, der kom regeringen i møde på fosformålsætningerne og bekæmpelse af gylle, men derudover primært stillede større krav til reduktionen af kvælstof. Byger af tekniske spørgsmål fra begge sider tog til i styrke. Oppositionen stillede flere hundrede spørgsmål til regeringens forslag, og regeringen begyndte at lave en lang række beregninger af oppositionens forslag, der skulle bevise hvor dyrt forslaget var i kroner og arbejdspladser. Enhver med bare et basalt kendskab til samfundsøkonomi vil vide, at resultatet af sådanne beregninger afhænger fuldstændig af, hvilke tal og hvilke forudsætninger man lægger til grund. Dermed var bolden givet op til nye diskussioner om grundlaget for beregningerne, selvom kernen i de politiske forhandlinger jo netop var, hvad vi skulle og burde lægge til grund. Resultatet er velkendt. Regeringen indgik et smalt forlig med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne og oppositionen lavede et alternativt forslag, hvis grundelementer den agter at forfølge, hvis der bliver et andet flertal efter næste valg. Hvorfor? Dette resultat er ingen tjente med. Miljøet bliver undermineret og landmændene må leve med en stor usikkerhed. De krav, som blandt andet EU s vandrammedirektiv stiller til os, er foreløbig sat på stand by, og skal i stedet nås på kortere tid og i en politisk zigzagkurs, der byder erhvervet det værste af alt: usikkerhed. Dermed blev VMP III en falliterklæring for politikerne. Det arbejdende folkestyre er flottest og bedst, når det på trods af meget forskellige positioner lykkes at finde stabile og langsigtede løsninger. Det er inden for det sidste år lykkedes på energiområdet, på trafikområdet og på arbejdsmiljøområdet. Hvorfor kunne det så ikke lade sig gøre for vandmiljøet? Det er min vurdering, at regeringen i al enkelthed ikke var parat til at give de indrømmelser, der skal til, hvis man skal have brede forlig. Ingen af de andre brede forlig havde været mulige uden markante lunser til oppositionen, samtidig med, at regeringen fik store fremskridt for sin egen politik.

3 4 VMP III - en politisk falliterklæring VMP III - en politisk falliterklæring 5 Forandring fryder En anden grund til det svære forhandlingsklima var en meget forskellig indfaldsvinkel til, hvad fremtiden for det danske land og landbrug er en uenighed, der også kom til udtryk i de strandede forhandlinger om en ny landbrugslov. Regeringens udgangspunkt er i det store og hele ønsket om status quo. Oppositionens indstilling er, at dansk landbrug i de kommende årtier vil komme til at undergå meget voldsomme forandringer. Konkurrencen fra udlandet vil vokse. Miljøkravene vil blive skærpet, fordi vi i nogle egne af landet allerede har overskredet smertegrænsen. Og forbrugerne vil have endnu mere kvalitet og dyrevelfærd, samtidig med at EU s landbrugsstøtte vil trappes ned. Samtidig vil den generelle strukturudvikling i landbruget betyde, at vi får færre landmænd i landdistrikterne, og vi derfor skal gøre det attraktivt for andre at bo og leve på landet. Det er på den baggrund, at vi radikale og nu sammen med resten af oppositionen i forbindelse med VMP III har stillet forslag om, at vi i et roligt tempo over de næste tyve år udvider det nuværende naturareal på 15% af Danmarks jord til 30%. Vi tror vi kan gøre det af frivillighedens vej og i vidt omfang finansieret af EU, idet det naturligvis skal være de dårligste jorde vi går efter. Efter vores vurdering vil vi dermed slå mange fluer med ét smæk: Vi vil opfylde en lang række af vores miljømålsætninger, uden at det går ud over de landmænd, der bliver tilbage i erhvervet. Vi kan eksperimentere med nye former for landbrug, fx oksekødsproduktion og andre kvalitetsprodukter med fritgående dyr i naturområder og vi kan udnytte de nuværende braklægningsordninger langt mere offensivt. Alt sammen tiltag, der samtidig gør landdistrikterne til rarere steder at bo. Men det kræver tid, og det kommer vi nu til at mangle. En dyr kortslutning Hvad mon der var sket, hvis regeringen havde spillet ud med, at den gerne ville forpligte sig på fx 15% reduktion over seks år i en kombination af virkemidler med udtagning af natur, indførelse af flere bræmmer for at beskytte særlige områder, intensiv udnyttelse af braklægning og primær finansiering gennem EU, bedre udnyttelse af gødning fulgt op af yderligere regionale virkemidler i 2008, når vi har kortlægningen klar? Ja, det er svært at vide, men så havde der i hvert fald været en bevægelse, et grundlag for yderligere forhandling. I stedet blev processen kortsluttet og yderligere debat stoppet med henvisning til, at oppositionens forslag var for dyrt. Netop denne politiske kortslutning vil ende med at blive dyr for dansk landbrug. For hvis der var én pointe, som blev gentaget gang på gang af økonomerne undervejs, så var det netop, at det dyreste man kan gøre, er at stille krav om hurtige reduktioner. Og det er netop, hvad en hvilken som helst regering vil blive tvunget til i 2008, når målsætningerne for EU s vandrammedirektiv er på plads. Af den politiske debat kan man få det indtryk, at Det Radikale Venstre opfinder de nye miljøkrav ud af den blå luft. Men det er jo forkert. Målsætningerne for biologisk mangfoldighed kommer fra det Wilhelm-udvalg, som landbruget selv var med i. De konkrete krav til vandmiljøet kommer fra EU, hvor alle lande om ti år skal have opfyldt EU s vandrammedirektiv. På kort sigt kan man godt vælge at ignorere disse krav, men det vil ikke gøre den samlede regning billigere. Tværtimod. Den største u- enighed i forhandlingerne om VMP III handlede måske om, hvorvidt vi skal rulle snebolden foran os eller vi skal begynde tilpasningen nu. Den debat vil fortsætte, men problemerne for både miljøet og landmændene forsvinder ikke af den grund. Derfor er det stadig håbet hos Det Radikale Venstre, at vi efter en ny regerings tiltræden kan starte processen forfra og forpligte de nuværende regeringspartier på en fælles plan. Det vil så blive en mere ambitiøs plan, end den vi kender nu, men det vil på det tidspunkt forhåbentlig også stå krystalklart, Debatmøde i Ryslinge - om Vandmiljøplan III at det skal der til, hvis vi skal leve op til vores internationale forpligtelser. Sagen er simpelthen for vigtig til at overlade til politisk fløjkrig. Derfor vil næste runde om en ny vandmiljøplan hvis det står til Det Radikale Venstre starte med åbne invitationer, faste tidsplaner og masser af politisk plads i lokalet. Onsdag den 29. september ember sætter vi fokus på Vandmiljøplan III, problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer. Herunder specielt problemerne med øget svineproduktion. Ryslinge kommune har den største svinetæthed på Fyn. Vi radikale må præge debatten i amtet, hvor der her til efteråret skal tages stilling til nye retningslinier for behandling af sager om udvidelse af svinefarme. Oplægsholdere er Jørn Jespersen (SF) Torben Hansen (S) Elsebeth th Gerner Nielsen (RV) Tid & Sted: ed: Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, Ryslinge, kl

4 Gymnasiereformen - halsløs gerning 6 7 Installing updates Webmas ebmaster er søges Fyns Radikale Venstre søger en ambitiøs webmaster til Du har forstand på webdesign, gode ideer til hvordan medlemskommunikationen kan forbedres og tid til at foretage et vist minimum af opsøgende arbejde, så du hele tiden ved, hvad der rører sig i de fynske kreds- og lokalforeninger. I de kommende valgkampe kan DU sikre, at hjemmesiden er opdateret og giver besked om samtlige radikale valgmøder, avisindlæg og happenings på Fyn. Kontakt os på hurtigst muligt! Intromøde i Odense Så er det tid igen! Fyns Radikale Venstre afholder i samarbejde med Odense Radikale Venstre sit halvårlige INTROMØDE den 30. september kl for nye eller næsten nye medlemmer. Naser Khader vil fortælle om det at være radikal og det daglige arbejde i folketinget. Intromødet har udviklet sig til en fast tradition, som finder sted i det Radikale Mødelokale, Vestergade 37 i Odense. Det er gode tider. Fyns Radikale Venstre har nu passeret de 780 medlemmer, og tendensen fortsætter. Den eneste alvorlige trussel mod vores medlemsfremgang vil være, hvis det lykkes os at vælte VK-regeringen efter næste valg... Printable version Decline Accept Cancel Af Lene Pind, rektor på Tornbjerg Gymnasium I er blevet ansat i gymnasieskolen på et meget spændende tidspunkt, hvor alt vil blive lavet om. Og jeg mener ALT! Vi står over for en reform, som ER en reform Vi skal have en ny overenskomst, og vi skal i løbet af de nærmeste år overgå til selveje. Det kræver dygtige folk! Sådan indledte jeg for nogle uger siden mit oplæg på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik for en stor gruppe unge pædagogikumkandidater, som var på deres første kursus i teoretisk pædagogikum som led i deres uddannelse til at blive gymnasielærere. Og sådan er situationen. ALT skal laves om! Og helst på én gang! En stor mundfuld Gymnasiereform 2005 er den største reform i 100 år. Der vil ske ændringer i de faglige mål bl.a. ved at vi går fra pensumstyring til målstyring. Fagligheden omfatter nu ikke blot traditionelle faglige mål, men også kompetencemål for eleverne. Det betyder, at undervisningsformerne skal nyvurderes og revideres, og lærerne skal arbejde sammen i større omfang og langt mere forpligtende end de har været vant til. De mål, der er sat for skolen som helhed, kan kun nås i et frugtbart samarbejde mellem lærerne og fagene. Endnu flere beslutninger vil blive lagt ud til lokal afgørelse, og der vil på alle måder blive stillet nye krav til ledelsen og til hele måden, skolen som organisation fungerer på. Tilsammen er alle disse ting en meget stor mundfuld, og der arbejdes for fuldt tryk på skolerne med at forberede sig på fremtiden. Der er rigtig mange gode intentioner i reformen, som derfor meget gerne skulle blive til noget også i virkelighedens verden. Jeg er overbevist om, at vi kan løfte opgaven i gymnasieskolen. Der er ansat mange særdeles dygtige og engagerede mennesker i den branche. Men opgaven kan jo blive for broget selv for de dygtigste. Må vi så få ro! Noget af det, der kan bidrage til en vellykket implementering af gymnasiereformen, er, at der er nogenlunde ro og stabilitet i sektoren i øvrigt. Gennemførelsen af kommunalreformen på dette kritiske tidspunkt for gymnasieskolen er det stik modsatte af ro og stabilitet. Ifølge forligsteksten mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal gymnasierne overgå til staten pr. 1. august 2005 dvs. når gymnasiereformen træder i kraft for senere at blive selvejende, taxameterstyrede institutioner. Det er halsløs gerning, og det er meget svært at se ideen i det. Staten er ikke klar til at overtage gymnasierne om et år, og der er hidtil ikke angivet noget argument for fornuften i, at det skal gå så hurtigt, eller at vi overhovedet skal have en sådan mellemlanding. Regeringen har tilsyneladende da også indset, at det er bedre at lade amterne drive gymnasierne frem til kommunalreformens gennemførelse dvs. 1. januar 2007 og dernæst gøre gymnasierne taxameterstyrede pr 1. januar I skrivende stund er Dansk Folkeparti dog endnu ikke taget i ed.

5 Spøgelser i Fyns Radikale ale Vens enstre? 8 Gymnasiereformen - halsløs gerning 9 Hvad sker der? Når det er problematisk med den markante ændring i ejerforholdene samtidig med gymnasiereformens indførelse skyldes det, at der skabes usikkerhed om grundvilkårene for skolernes drift. Det gælder på alle væsentlige områder: Hvilken grundlæggende økonomi får den enkelte skole? Hvem får ansvaret for bygningerne? Hvordan med de udbygningsplaner, som ligger? Hvem tager ansvaret for, at der bliver plads til de mange elever, som er på vej i takt med, at ungdomsårgangene bliver større? Hvor kan vi som sektor hente den ekspertise, som vi hidtil har kunnet få i amternes forvaltninger? Skal vi selv ansætte jurister og lign. på vores skoler? Bliver der økonomi til det? Kan vi stadig arbejde sammen om fordelingen af eleverne, så den bygningskapacitet, der er, udnyttes bedst muligt? Hvad sker der med alle de initiativer, som vi i samarbejde med hinanden og med amterne har søsat for at kvalitetsudvikle sektoren? Hvad sker der med Ingen aner, hvad fremtiden byder på den enkelte skole i forhold til de andre skoler i regionen? Spørgsmålene er legio, og den omstændighed, at vi ingen svar har, er ikke gunstig for opbakningen til lærernes arbejde med at implementere reformen. Mange af spørgsmålene er i første omgang spørgsmål, som skolernes ledelser stiller og søger svar på. I en periode med store omvæltninger på det pædagogiske felt, er der særlig brug for ledelsesopmærksomhed i forhold til lærerne og deres virke. Ledelsens opmærksomhed vil imidlertid nødvendigvis blive rettet mod de forandringer, som ændringen i ejerforholdet medfører. Det vil ikke fremme kvaliteten i arbejdet med gymnasiereformens indførelse. En enkelt generel bemærkning til slut: Kan nogen fortælle mig, hvad filosofien er i, at skoler og andre uddannelsesinstitutioner skal drives på markedsvilkår? Nævn mindst 3 eksempler på, at det har ført til øget kvalitet. Men det er vist et andet tema. Af Rasmus S. Larsen Det Radikale Venstres medlemstal stiger fortsat. Men hvis fremgangen skal omsættes i praktisk politisk arbejde i de radikale foreninger, kræver det et i forvejen højt aktivitetsniveau og gode muligheder for at engagere sig som medlem. Aktive medlemmer fører til flere aktive medlemmer. Passive medlemmer fører til det modsatte. En svag forening Det er ikke nogen hemmelighed, at Fyns Radikale Venstre befinder sig i den sidstnævnte onde cirkel, hvilket gør, at vi ofte fremstår som en ren spøgelsesforening i nye medlemmers øjne. Ganske vist har vi en håndfuld aktive, der sidder i forretningsudvalget og redaktionsgruppen. Og foreningen er da også i stand til at planlægge samarbejdet med de øvrige amtsforeninger, købe annoncer ved kommune- og parlamentsvalgene (men ikke meget andet), udgive et medlemsblad og endda afholde offentlige møder (næsten) en gang om året. Men det er så også det. Nogle nye medlemmer bliver måske valgt ind i amtsbestyrelsen på deres lokalforenings generalforsamling men skræmmes hurtigt væk igen, da amtsbestyrelsesmøderne ofte handler om at drøfte spørgsmål, som ikke engagerer de nye medlemmer i noget praktisk arbejde. Bestyrelsen tager sig af både organisatoriske og politiske spørgsmål, og det er ikke manglen på politik, der hæmmer foreningen. Det hæmmende består snarere i, at bestyrelsesmøderne stort set ikke fører til noget andet udenfor bestyrelsesmøderne. Og hvordan skulle de også kunne det, når der i forvejen kun er meget få i bestyrelsen, der har overskud til en evt. aktiv indsats i FRVregi? Problemet bider sig selv i halen og bider til! Fortidens fejltagelser Er denne stagnation en nødvendighed? Måske! I perioden brugte en gruppe odenseanere heriblandt den daværende FRV-formand Bentt Løwe Nielsen megen tid på at undersøge mulighederne for at genaktivere FRV. En indsats, der fejlede af to årsager: Dels fordi et af delmålene var at bruge FRV til at opfordre de enkelte fynske foreninger til flere aktiviteter, selvom en række af disse som udgangspunkt ikke ønskede et højere aktivitetsniveau. Dels fordi amtsbestyrelsen blev udset som midlet til at opnå disse mål, selvom langt de fleste bestyrelsesmedlemmer manglede tid eller lyst til at beskæftige sig med praktisk politisk arbejde i FRV. Fynsk potentiale Imidlertid ville det undre mig, hvis det selv på langt sigt var fuldstændig udelukket, at FRV kunne aktivere flere, end det er tilfældet i dag. Foreningen har trods alt mere end 780 medlemmer. Da jeg selv meldte mig ind i Odense Radikale Venstre i 2001, var også den en meget passiv forening. Men efter 2001-valget har den praktiseret en grundig medlemspleje, hvilket har skabt et aktivt bagland på ud af ca. 250 medlemmer. Udviklingen er vendt i kraft af 1) et lille antal engagerede medlemmer, der satte sig som mål at forbedre foreningen, 2) oprettelsen af faste arbejdsgrupper, som giver medlemmerne mulighed for selv at engagere sig i lokalpolitik, 3) løbende og meget hyppig udsendelse af information om møder og programmer, både i papir/ bladform, som nyhedsbreve over og på foreningens hjemmeside samt 4) opsøgende arbejde især overfor nye medlemmer for at få dem ind i arbejdsgrupper hurtigst muligt efter at de har meldt sig ind.

6 10 Spøgelser i Fyns Radikale Venstre kunne aktivere flere, end det er tilfældet i dag. Foreningen har trods alt mere end 780 medlemmer. Da jeg selv meldte mig ind i Odense Radikale Venstre i 2001, var også den en meget passiv forening. Men efter 2001-valget har den praktiseret en grundig medlemspleje, hvilket har skabt et aktivt bagland på ud af ca. 250 medlemmer. Udviklingen er vendt i kraft af 1) et lille antal engagerede medlemmer, der satte sig som mål at forbedre foreningen, 2) oprettelsen af faste arbejdsgrupper, som giver medlemmerne mulig-hed for selv at engagere sig i lokalpolitik, 3) løbende og meget hyppig udsendelse af information om møder og programmer, både i papir/ bladform, som nyhedsbreve over og på foreningens hjemmeside samt 4) opsøgende arbejde især overfor nye medlemmer for at få dem ind i arbejdsgrupper hurtigst muligt efter at de har meldt sig ind. Kan cirklen brydes? Hvis det kan lade sig gøre at aktivere medlemmerne i Odense, bør FRV undersøge, om det ikke også er muligt at gøre noget tilsvarende på Fynsplan i første omgang ved at oprette en åben men målrettet arbejdsgruppe, som ikke kun består af amtsbestyrelsesmedlemmer eller kræver en ekstra indsats fra hver enkelt af de fynske kreds- eller lokalforeninger. Da en af FRV s officielle hovedopgaver er at støtte kandidater til Europaparlamentsvalgene, vil det f.eks. være oplagt at aktivere folk i en arbejds-gruppe om EU. Dens for-mål kunne være: - at drøfte aktuelle pro-blemstillinger, der hænger sammen med parlamentets arbejde, brugen af EU-støt-temidler på Fyn og udviklingen af EU-samarbejdet samt de radikale holdninger til dette. - at arrangere medlemsmøder ikke i tide og utide, men f.eks. en til to gange om året, så arrangementer i FRV-regi ikke kun er overladt til de enkelte kreds- og lokalforeninger. - at inspirere medlemmerne til at deltage i det Radikale Venstres udvalgsmøder på landsplan. - at bidrage til de n a t i o n a l e afstemninger om D a n m a r k s forbehold, forfatningstraktaten m.v. og i sidste ende parlamentsvalgkampen i Eftersom partiet i forvejen har et Udenrigspolitisk Udvalg og en EUarbejdsgruppe, vil det være oplagt at lade FRV-gruppens fysiske mø-der følge det udenrigspolitiske udvalgs/euarbejdsgruppens kalender og tage udgangspunkt i en række af de problemstillinger, som udvalget tager op. Gruppen i praksis Trods Odenses gode erfaringer kan man ikke umiddelbart sammenligne ORV med FRV. For de geografiske afstande er for store til, at man kan skabe hyppige møder ansigt til ansigt og samtidig forvente at få hele Fyn med. En mulig løsning er denne: Der skal fra tid til anden være fysiske møder i den nye FRV-gruppe, men en stor del af dens indbyrdes kontakter bør foregå over internet, nærmere bestemt en Af Kristian Grønbæk Andersen, radikalt amtsrådsmedlem og viceamtsborgmester Et tvangsægteskab i Syddanmark Fyn bliver tvangsgift med Sønderjyllands, Ribe og halvdelen af Vejle amt fra og med 1. januar Selvom alle er klar over, at det er et tvangsægteskab, er der ingen instans som kan forhindre ægteskabet eller dømme de skyldige. Skulle en af parterne i ægteskabet få bank, er der intet krisecenter, hvor den forslåede part kan søge ly og overveje skilsmisse. Der er heller ikke mulighed for skilsmisse. Når ingen af partnerne på forhånd havde overvejet at danne par, er forklaringen bl.a. at de har et meget forskelligt temperament, så den anden part ikke opfattes som en ægteskabspartner, men alene som en naturlig samarbejdspartner på udvalgte områder. Som antydet har borgerne i de områder, der kommer til at udgøre Region Syd ikke noget valg. Det samme gælder de partier og politikere, der overvejer at stille op til Regionsrådsvalget. Opgaven går ud på at komme til at elske, den vi nu har fået. Vi må i den henseende håbe på, at hypotesen om at der kan komme et spændende ægteskab ud af to modsætninger, også kommer til at gælde for Region Syd. Dertil må føjes, at et godt samarbejde omkring de centrale opgaver i regionen kan danne grundlag for et solidt venskab, hvilket får mange ægteskaber til at fungere, selvom det ikke startede med den store kærlighed. Sygehusene Oprindelig var det regeringens ide, at regionerne alene skulle tage sig af sygehusområdet. Der 11 kom lidt flere opgaver, men sygehusene er stadig den altdominerende opgave for de nye regioner. Odense Universitetshospital har landsdelsfunktioner på en række områder. OUH dækker næsten 100 pct. markedsandel af Sønderjyllands og Ribe amts landsdelspatienter og en mindre del af Vejle amts landsdelspatienter. Derudover har OUH i samarbejde med de store sygehuse i den kommende region udviklet duo- funktioner, dvs. at der er en så tæt faglig kontakt, at man kan udføre landsdelsfunktionsopgaver på udvalgte områder på enkelte afdelinger. Der er endvidere etableret fælles vagtordning på udvalgte områder, (bl.a. kæbekirurgi) hvor der kun lejlighedsvis er behov for at se en patient i løbet af vagten. Set i det perspektiv var det godt, at Vejle kommune og dermed Vejle Amtssygehus kommer med i Region Syd. Dermed er en vigtig samarbejdspartner for OUH med i regionen. Samtidig trækker det ikke patienter syd for Vejle kommune til et sygehus i naboregionen. Der er forskellige vurderinger af, om det er en fordel eller ulempe for OUH at Fyn ikke forblev selvstændig. Jeg er nok mest af den opfattelse, at det er en gevinst, men næppe ret stor, at det blev til Region Syd. Erhverv Stort set den eneste positive overraskelse i det endelige forlig var, at der kom penge til regionerne til erhvervsområdet. Regionen skal være koordinerende til nogle nye erhvervsfora. Var regionerne blot blevet vært for disse møder, ville der ikke være indhold i dette, men nu er der lidt penge. Næppe så mange som Fyns amt efterhånden er kommet op på, men alligevel nok til at kunne gøre en forskel.

7 12 Et tvangsægteskab i Syddanmark Der kan forhåbentlig blive et godt samspil mellem de forskningsbaserede virksomheder, der forhåbentlig kan vokse frem på Fyn og trekantområdet, som er meget stærk på logistikvirksomheder, men som har et uddannelsesniveau noget under niveauet på Fyn. Det kræver dog, at Odense kommune ændrer adfærd og ikke blot udvikler store planer, som man taler meget om, men at man sætter handling bag de fine ord. Det bliver dog en udfordring at begrænse afvandringen fra det sydvestjyske område, Ærø, Langeland og dele af Sydvestfyn. Disse områder vil blive klemt mellem de områder, der trods alt har en vis vækst. Miljøet Den største skuffelse i forliget var at miljø- og planlægningsområdet forsvinder ud til kommunerne eller bliver løftet op til staten. Kommunerne er simpelthen hverken fagligt dygtige nok til at varetage miljøtilsynet med større virksomheder, eller på tilstrækkelig afstand af de enkelte virksomheder. Jeg håber meget, at det kan lade sig gøre at fastholde en del af miljøopgaverne i regionerne, når folketinget i løbet af efteråret skal i gang med at udmønte forliget i konkrete love. Ekstr traor aordinær dinært t delegeretsmøde! Onsdag den 26. januar kl i Ringe (det præcise sted oplyses senere) Det ekstraordinære amtsdelegeretmøde indkaldes for at vælge mindst 6 kandidater til Regionsråd Syd. Valget gennemføres efter amtsforeningens vedtægtsbestemmelser om valg af amtsrådskandidater, undtagen bestemmelsen om antallet af kandidater. Ethvert medlem kan indstille kandidater. Forslagene skal være formanden i hænde senest ugedagen før opstillingsmødet (dvs. tirsdag den 25. januar). Dorit Myltoft, formand for Fyns Radikale Venstre Af Tomas Bech Madsen, Europa-Parlamentskandidat Far arvel - og tak for opbakningen Det var en lang og opslidende valgkamp, der endte med Europa-Parlamentsvalget den 13. juni Masser af møder, debatindlæg, diskussioner, gode oplevelser og trættende oplevelser. Heldigvis lykkedes det som bekendt at bevare det radikale mandat, og jeg var også forholdsvis tilfreds med mit personlige valgresultat. I hvert fald skal de mange af jer, der stemte på mig, have mange tak. De danske mandater Det var ellers et valg, der kom til at ende noget anderledes end man kunne have forudsagt i månederne forinden. Naturligvis var det ingen overraskelse, at Poul Nyrup Rasmussen og Socialdemokraterne fik et godt valg, men antallet af personlige stemmer til Nyrup var langt over, hvad man kunne have regnet med. Sådan en vælgeropbakning ville han nok gerne have haft allerede i november 2001, så vi kunne have sluppet for regeringsskiftet og alle de elendigheder, som Anders Fogh & co. har budt os siden. Og vi må erkende, at Nyrup fik stemmer fra mange andre partier, bl.a. Det Radikale Venstre. Set på den baggrund var det måske slet ikke så slemt, at vi mistede 2,7 % af stemmerne i forhold til Lone Dybkjærs flotte valg (9,1 %) i Blandt andre overraskelser ved valget var Junibevægelsens store og i mine øjne glædelige - nederlag og Det Konservative Folkepartis betydelige stemmefiskeri fra naboerne i Venstre. Hvorom alting er, så var omrokeringerne blandt de danske mandater trods alt forholdsvis begrænsede. 13 Parlamentsgrupperne Styrkeforholdet mellem grupperne i Europa- Parlamentet er også nogenlunde som før. Den konservative gruppe er fortsat størst, med den socialdemokratiske gruppe lige efter, og vores egen liberale gruppe som den mest betydningsfulde af de øvrige grupper. Det nye er imidlertid, at sidste valgperiodes alliance mellem konservative og liberale er blevet brudt. Således indgik de konservative sammen med socialdemokraterne en aftale om udnævnelse af den nye parlamentsformand. Når alt kommer til alt, så tror jeg, at vi snart vil se, at det bliver business as usual i Parlamentet, og det er jo egentlig ikke så ringe med bredt samarbejde om de fleste beslutninger. Den liberale gruppe har desværre ikke de afgørende mandater, men der er nok ikke tvivl om, at vi alligevel vil indgå i langt de fleste forlig, der kommer. Det bliver ikke mindst spændende at følge de mange parlamentsmedlemmer fra de nye medlemslande. Koblingen mellem Folketinget og Europa-Parlamentet Jeg kan håbe på, at der i de kommende år bliver en tættere koordinering mellem vores Europa- Parlamentsmedlem og den radikale folketingsgruppe. Det er ekstremt vigtigt, at der bliver sammenhæng i vore nationale og europæiske politik, og det er jeg også ret sikker på, at der er gode muligheder for. I hvert fald vil Anders Samuelsen lige som sin forgænger forsøge at holde en meget tæt kontakt med folketingsgruppen. Det kommer vi blandt andet til at se i den kommende diskussion om tyrkisk medlemskab af EU og debatten om en kommende folkeafstemning om den europæiske forfatningstraktat. Min holdning er naturligvis fortsat, at Tyrkiet skal optages, når landet opfylder betingelserne (og ikke en dag før), og at vi skal

8 14 Farvel - og tak for opbakningen Regionsråd Syd - en køreplan 15 gå helhjertet ind i kampagnen for et dansk ja til forfatningstraktaten. Kandidaten siger farvel og tak For mit eget vedkommende vil jeg dog meddele, at jeg ikke søger genopstilling som Fyns Radikale Venstres Europa-Parlamentskandidat. Jeg er blevet folketingskandidat i Sorøkredsen, hvor jeg bor, og det arbejde kommer til at tage alt min politiske tid. Jeg skal dog samtidig sige, at jeg har været meget glad for at være jeres kandidat, og jeg håber at I vil kunne finde en god afløser for mig. Periode Aktivitet September 2004 Et valgudvalg på 5 personer etableres efter indstilling fra de 4 amter Januar 2005 Hvert amt får opstillet (og valgt) en liste med 6 personer i prioriteret rækkefølge. Bemærkninger Der vælges 2 fra Fyn og 1 fra hver af de øvrige amter De enkelte amters vedtægter bestemmer, hvordan opstilling/valg foregår. Regionsråd Syd - en køreplan (Den øverste på hver amtsliste skal til urafstemning om fordelingen af de fire øverste pladser på den fælles liste.)... Af Dorit Myltoft, formand for Fyns Radikale Venstre I lyset af, at ethvert demokratisk valg kun kan gennemføres, hvis en række rent praktiske og organisatoriske forhold er i orden, mødtes vi 4 amtsformænd med hver en bisidder i august for at få fastlagt en strategi for opstillingen til det første regionsrådsvalg. Det er givet, at det er en pragmatisk løsning designet til netop dette valg. Næste gang ved vi meget mere, og de organisatoriske rammer er kommet på plads. Vi er gået ud fra, at geografien er på plads. Altså at selv et regeringsskifte ikke giver andre regioner. Vi blev enige om at stræbe efter at få opstillet én liste, ét valgprogram og én fælles økonomi til en valgkamp. Vi så i øjnene, at der af tidsmæssige grunde ikke kan dannes en opstillingsberettiget forening med egne vedtægter. Samtidig kan vi heller ikke foreslå nedlæggelse af amtsforeningerne, så længe der skal holdes folketingsvalg med kredse samlet i amtskredse. Ergo skulle vi tage udgangspunkt i de eksisterende amtsforeninger, og på det grundlag gennemføre en demokratisk ordentlig opstilling funderet i vedtægtsbestemte beslutninger. Resultatet blev en strategi, som efterfølgende er blevet godkendt i vores fynske amtsbestyrelse på et møde den 2. september. Til valgudvalget valgtes Dorit Myltoft og Asger Madsen. Rasmus S. Larsen indgår i en gruppe med ansvar for valgbudgettet. Den fynske andel vil som udgangspunkt være kr. Helle Munkholm skal sammen med Kristian Grønbæk Andersen være med til at skrive et udkast til valgoplæg. Mulighederne for at indgå valgforbund med andre partier (CD og Kristendemokraterne) undersøges i første omgang i de 4 amter hver for sig. Der indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde den 26. januar 2005 i Ringe. På næste side følger en køreplan for opstillingen. Udgangspunktet er at opstille én fælles liste for hele regionen med 24 kandidater. Februar 2005 Marts 2005 April-maj 2005 August-november 2005 November 2005 De fire kandidater sendes på præsentationsrunde i amterne. Der holdes urafstemning om placeringen af de fire øverste kandidater. Spidskandidaterne + alle øvrige aktive kandidater + repræsentanter fra amterne skriver et fælles valgprogram Valgkamp Valg Et møde i hvert amt De øvrige kandidater fordeles efter samme amtsvise rækkefølge. Alternativt alfabetisk eller ved en samtidig urafstemning.... Der tages forbehold for ændringer i den midlertidige regerings hovedtidsplan. Køreplanen er udarbejdet af Det Radikale Venstre i Ribe, Sønderjylland, Vejle og Fyns amt v. Dorit Myltoft, Niels Kristian Refstrup, Per Kleis Bønnelycke og Søren Nielsen.

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT RADIKAL POLITIK 6 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT FORMANDEN SKRIVER Frihedsbreve? Ja, tak! HVORFOR NU DET? Er sådan et stykke papir med teksten Jeg er sgu min egen, som Kumbels kat sagde, ikke bare

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Europa 4 / August/September 2005 Et nyt Radikal Dialog Som du sikkert allerede har lagt mærke til på forsiden af dette

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

RADIKAL POLITIK 129. januar 2004. Hvordan skal grænserne trækkes i det nye Danmarks-kort? til strukturreformen. Side 6 9

RADIKAL POLITIK 129. januar 2004. Hvordan skal grænserne trækkes i det nye Danmarks-kort? til strukturreformen. Side 6 9 RADIKAL POLITIK 129. januar 2004 Hvordan skal grænserne trækkes i det nye Danmarks-kort? Radikale holdninger til strukturreformen Side 6 9 INDHOLD Det mener jeg 2 DRV og nordsøaftalen 3 Mariannes klumme

Læs mere

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 63. møde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere