Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens"

Transkript

1 Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt problemerne med øget svineproduktion. Ryslinge kommune har den største svinetæthed på Fyn. Oplægsholdere er Jørn Jespersen (SF), Torben Hansen (S) og Elsebeth Gerner Nielsen (RV). Tid & Sted: Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, Ryslinge, kl Vandmiljøplan III TORSDAG DEN 30. SEPTEMBER Odense: INTROMØDE for alle nye medlemmer af Fyns Radikale Venstre (dvs. indmeldt siden den 11. marts 2004). Arrangeret i samarbejde med Odense Radikale Venstre, hvis formand Thorkild Maarbjerg tager imod. Desuden deltager det radikale folketingsmedlem Naser Khader, som vil fortælle om aktuel landspolitik. Tid & Sted: Det Radikale Venstres mødelokale, Vestergade 37, 3. sal, Odense, kl MANDAG DEN 4. OKTOBER Odense: Den (inter)nationale skole. Mandagsmøde med bl.a. Odense Radikale Venstres folketingskandidat Morten Kirk Jensen! Arrangeret i samarbejde med Frit Oplysningsforbund. Tid & Sted: Musikbibliotektet, Pantheonsgade 15, Odense, kl ONSDAG DEN 6. OKTOBER Kerteminde: Kommunalreformen og borgernærhed?. Bringer reformen egentlig borgeren tættere på kommunen? Viceborgmester Ole Albæk, Hirtshals, taler. Alle er velkomne. Tid & Sted: Kerteminde Højskole, Hyrdevej 11 i Kerteminde, kl TIRSDAG DEN 26. OKTOBER Svendborg: Offentligt debatmøde om kommunalreformen. Flere informationer følger. Tid & Sted: Byskolens aula, Skolegade 2, Svendborg, kl MANDAG DEN 1. NOVEMBER Odense: Menneskerettigheder i terrorkrigens skygge. Mandagsmøde med bl.a. Odense Radikale Venstres folketingskandidat Pia Petersen! Arrangeret i samarbejde med Frit Oplysningsforbund. Sted: Musikbibliotektet, Pantheonsgade 15, Odense, kl TORSDAG DEN 25. NOVEMBER Svendborg: Ordinært amtsbestyrelsesmøde - flere informationer om stedet følger. Fyns radikale kommunalbestyrelsesmedlemmer vil holde et oplæg om kommunalreformen. Tid: Kl ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005 Ringe: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde - flere informationer følger. Formålet med dette møde er at vælge mindst 6 kandidater til Regionsråd Syd. Er du en af dem? Tid: Kl Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark Fyns Radikale Venstre - andet og mere end Måske! afslører: en spøgelsesforening? Køreplanen for Regionsråd Syd! Fyns Radikale ale Vens enstre Nr.. 3

2 VMP III - en politisk falliterklæring 2 Valgkamp på vej 3 Årets radikale landsmøde var som sædvanlig proppet til randen. Men der var langt til den triumferende sejrsstemning, som vi oplevede sidste år. I 2003 stod partiet til over 17 mandater i meningsmålingerne, og RU kunne udråbe Marianne Jelved til Danmarks næste statsminister. I år var stemningen mere afdæmpet. Den kan bedst beskrives som stilhed før stormen en fornemmelse af, at nok er det vigtigt at markere sig, men lige i øjeblikket tager Connie Hedegaard godt for sig af de radikale stemmer, og så vigtigt er det jo heller ikke at sige noget, der kan bidrage til striden mellem Socialdemokraterne og os selv vi risikerer jo snart et folketingsvalg, og hver uge har nok i sine løse valgrygter. Hvis ikke din kreds- og lokalforening allerede har forberedt sig til valget, er det i hvert fald på tide at gøre det! udgives af Fyns Radikale Venstre og udsendes gratis til foreningens medlemmer samt udvalgte medier og biblioteker. Formålet med bladet er at synliggøre og opmuntre den politiske aktivitet hos alle radikale i Fyns Amt og sikre indsigt i det politiske liv på tværs af kommunegrænserne. Da portostøtten er fjernet, sender vi kun ét blad ud til de modtagere, der bor på samme adresse, ligesom vi for tiden nøjes med tre udgivelser årligt. Redaktionen - består af ansvarshavende redaktør Rasmus S. Larsen, Dorit Myltoft, Kristian Grønbæk Andersen, Eilif Frank, Asger Madsen og Niels Sinding. Men medlemskommunikationen kan sagtens blive endnu bedre, så hvis du har talent for at skrive eller forstand på layout, så henvend dig uden tøven til vores mail som også gerne modtager indlæg! Layout Rasmus S. Larsen Oplag 743 eksemplarer. MÅSKE! Tr yk Etryk.dk - One Way Tryk a/s Tlf.: Mail: Så er kommunalvalget noget mere pålideligt: Det ligger fast og godt i november 2005, hvor vi også for første gang skal vælge medlemmer til de nye regionsråd. Fyns Radikale Venstre har i løbet af sommeren haft kontakter til Ribe, Vejle og Sønderjyllands amter, og de fire foreninger præsenterer nu en praktisk køreplan for, hvordan valget skal håndteres. Der er ingen tvivl om, at Fyn er storebror i forholdet, så køreplanen rummer bl.a. en nøgle til, hvordan alle amter kan være sikre på at blive repræsenteret på den kommende fællesradikale liste til Regionsråd Syd. Næste nummer af Måske! vil indeholde en grundig beskrivelse af de forskellige amters kandidater, samt en liste over spørgsmål især regionspolitiske og tilhørende svar fra kandidaterne, så I alle kan danne jer et indtryk af såvel jyder som fynboer. Glæd jer! Indhold Valgkamp på vej VMP III - en politisk falliterklæring Debatmøde i Ryslinge Webmaster søges Intromøde i Odense Gymnasiereformen - halsløs gerning Spøgelser i Fyns Radikale Venstre Et tvangsægteskab i Syddanmark Ekstraordinært delegeretsmøde! Farvel - og tak for opbakningen En køreplan for Regionsråd Syd Fynskalenderen Af Martin Lidegaard, radikal MF Der gik politisk fløjkrig i VMP III. Det bliver hverken til gavn for landmændene eller miljøet. Årsagen var dårlig timing og for lidt forståelse for landbrugets nye politiske virkelighed både hos landmændene og i regeringen. Der var dårlig stemning fra starten af. De indledende øvelser til forhandlingerne om Vandmiljøplan III foregik i et lummert, lidt for lille mødelokale i Miljøministeriet efter sommerferien. Regeringen fremlagde en forsinket tidsplan, der ikke vakte begejstring hos oppositionen, hvorefter 22 politikere og embedsmænd brugte alenlang tid på ligegyldige diskussioner om, hvornår hvilke arbejdsgrupper skulle være færdige, forhandlingerne starte, lovgivningen være på plads osv. Sådanne diskussioner finder kun sted, når der ikke er gensidig tillid. Når regeringen som udgangspunkt ikke ønsker at binde sig til mere end allerhøjst nødvendigt, og når oppositionen ikke tror på regeringens gode hensigter. Sammenbrud Senere gik det helt galt. Regeringen spillede ud med et forslag, som oppositionen fandt alt for slapt, især i forhold til kvælstof. Efter (lidt for) lange interne forhandlinger fandt oppositionen sammen om et svar, der kom regeringen i møde på fosformålsætningerne og bekæmpelse af gylle, men derudover primært stillede større krav til reduktionen af kvælstof. Byger af tekniske spørgsmål fra begge sider tog til i styrke. Oppositionen stillede flere hundrede spørgsmål til regeringens forslag, og regeringen begyndte at lave en lang række beregninger af oppositionens forslag, der skulle bevise hvor dyrt forslaget var i kroner og arbejdspladser. Enhver med bare et basalt kendskab til samfundsøkonomi vil vide, at resultatet af sådanne beregninger afhænger fuldstændig af, hvilke tal og hvilke forudsætninger man lægger til grund. Dermed var bolden givet op til nye diskussioner om grundlaget for beregningerne, selvom kernen i de politiske forhandlinger jo netop var, hvad vi skulle og burde lægge til grund. Resultatet er velkendt. Regeringen indgik et smalt forlig med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne og oppositionen lavede et alternativt forslag, hvis grundelementer den agter at forfølge, hvis der bliver et andet flertal efter næste valg. Hvorfor? Dette resultat er ingen tjente med. Miljøet bliver undermineret og landmændene må leve med en stor usikkerhed. De krav, som blandt andet EU s vandrammedirektiv stiller til os, er foreløbig sat på stand by, og skal i stedet nås på kortere tid og i en politisk zigzagkurs, der byder erhvervet det værste af alt: usikkerhed. Dermed blev VMP III en falliterklæring for politikerne. Det arbejdende folkestyre er flottest og bedst, når det på trods af meget forskellige positioner lykkes at finde stabile og langsigtede løsninger. Det er inden for det sidste år lykkedes på energiområdet, på trafikområdet og på arbejdsmiljøområdet. Hvorfor kunne det så ikke lade sig gøre for vandmiljøet? Det er min vurdering, at regeringen i al enkelthed ikke var parat til at give de indrømmelser, der skal til, hvis man skal have brede forlig. Ingen af de andre brede forlig havde været mulige uden markante lunser til oppositionen, samtidig med, at regeringen fik store fremskridt for sin egen politik.

3 4 VMP III - en politisk falliterklæring VMP III - en politisk falliterklæring 5 Forandring fryder En anden grund til det svære forhandlingsklima var en meget forskellig indfaldsvinkel til, hvad fremtiden for det danske land og landbrug er en uenighed, der også kom til udtryk i de strandede forhandlinger om en ny landbrugslov. Regeringens udgangspunkt er i det store og hele ønsket om status quo. Oppositionens indstilling er, at dansk landbrug i de kommende årtier vil komme til at undergå meget voldsomme forandringer. Konkurrencen fra udlandet vil vokse. Miljøkravene vil blive skærpet, fordi vi i nogle egne af landet allerede har overskredet smertegrænsen. Og forbrugerne vil have endnu mere kvalitet og dyrevelfærd, samtidig med at EU s landbrugsstøtte vil trappes ned. Samtidig vil den generelle strukturudvikling i landbruget betyde, at vi får færre landmænd i landdistrikterne, og vi derfor skal gøre det attraktivt for andre at bo og leve på landet. Det er på den baggrund, at vi radikale og nu sammen med resten af oppositionen i forbindelse med VMP III har stillet forslag om, at vi i et roligt tempo over de næste tyve år udvider det nuværende naturareal på 15% af Danmarks jord til 30%. Vi tror vi kan gøre det af frivillighedens vej og i vidt omfang finansieret af EU, idet det naturligvis skal være de dårligste jorde vi går efter. Efter vores vurdering vil vi dermed slå mange fluer med ét smæk: Vi vil opfylde en lang række af vores miljømålsætninger, uden at det går ud over de landmænd, der bliver tilbage i erhvervet. Vi kan eksperimentere med nye former for landbrug, fx oksekødsproduktion og andre kvalitetsprodukter med fritgående dyr i naturområder og vi kan udnytte de nuværende braklægningsordninger langt mere offensivt. Alt sammen tiltag, der samtidig gør landdistrikterne til rarere steder at bo. Men det kræver tid, og det kommer vi nu til at mangle. En dyr kortslutning Hvad mon der var sket, hvis regeringen havde spillet ud med, at den gerne ville forpligte sig på fx 15% reduktion over seks år i en kombination af virkemidler med udtagning af natur, indførelse af flere bræmmer for at beskytte særlige områder, intensiv udnyttelse af braklægning og primær finansiering gennem EU, bedre udnyttelse af gødning fulgt op af yderligere regionale virkemidler i 2008, når vi har kortlægningen klar? Ja, det er svært at vide, men så havde der i hvert fald været en bevægelse, et grundlag for yderligere forhandling. I stedet blev processen kortsluttet og yderligere debat stoppet med henvisning til, at oppositionens forslag var for dyrt. Netop denne politiske kortslutning vil ende med at blive dyr for dansk landbrug. For hvis der var én pointe, som blev gentaget gang på gang af økonomerne undervejs, så var det netop, at det dyreste man kan gøre, er at stille krav om hurtige reduktioner. Og det er netop, hvad en hvilken som helst regering vil blive tvunget til i 2008, når målsætningerne for EU s vandrammedirektiv er på plads. Af den politiske debat kan man få det indtryk, at Det Radikale Venstre opfinder de nye miljøkrav ud af den blå luft. Men det er jo forkert. Målsætningerne for biologisk mangfoldighed kommer fra det Wilhelm-udvalg, som landbruget selv var med i. De konkrete krav til vandmiljøet kommer fra EU, hvor alle lande om ti år skal have opfyldt EU s vandrammedirektiv. På kort sigt kan man godt vælge at ignorere disse krav, men det vil ikke gøre den samlede regning billigere. Tværtimod. Den største u- enighed i forhandlingerne om VMP III handlede måske om, hvorvidt vi skal rulle snebolden foran os eller vi skal begynde tilpasningen nu. Den debat vil fortsætte, men problemerne for både miljøet og landmændene forsvinder ikke af den grund. Derfor er det stadig håbet hos Det Radikale Venstre, at vi efter en ny regerings tiltræden kan starte processen forfra og forpligte de nuværende regeringspartier på en fælles plan. Det vil så blive en mere ambitiøs plan, end den vi kender nu, men det vil på det tidspunkt forhåbentlig også stå krystalklart, Debatmøde i Ryslinge - om Vandmiljøplan III at det skal der til, hvis vi skal leve op til vores internationale forpligtelser. Sagen er simpelthen for vigtig til at overlade til politisk fløjkrig. Derfor vil næste runde om en ny vandmiljøplan hvis det står til Det Radikale Venstre starte med åbne invitationer, faste tidsplaner og masser af politisk plads i lokalet. Onsdag den 29. september ember sætter vi fokus på Vandmiljøplan III, problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer. Herunder specielt problemerne med øget svineproduktion. Ryslinge kommune har den største svinetæthed på Fyn. Vi radikale må præge debatten i amtet, hvor der her til efteråret skal tages stilling til nye retningslinier for behandling af sager om udvidelse af svinefarme. Oplægsholdere er Jørn Jespersen (SF) Torben Hansen (S) Elsebeth th Gerner Nielsen (RV) Tid & Sted: ed: Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, Ryslinge, kl

4 Gymnasiereformen - halsløs gerning 6 7 Installing updates Webmas ebmaster er søges Fyns Radikale Venstre søger en ambitiøs webmaster til Du har forstand på webdesign, gode ideer til hvordan medlemskommunikationen kan forbedres og tid til at foretage et vist minimum af opsøgende arbejde, så du hele tiden ved, hvad der rører sig i de fynske kreds- og lokalforeninger. I de kommende valgkampe kan DU sikre, at hjemmesiden er opdateret og giver besked om samtlige radikale valgmøder, avisindlæg og happenings på Fyn. Kontakt os på hurtigst muligt! Intromøde i Odense Så er det tid igen! Fyns Radikale Venstre afholder i samarbejde med Odense Radikale Venstre sit halvårlige INTROMØDE den 30. september kl for nye eller næsten nye medlemmer. Naser Khader vil fortælle om det at være radikal og det daglige arbejde i folketinget. Intromødet har udviklet sig til en fast tradition, som finder sted i det Radikale Mødelokale, Vestergade 37 i Odense. Det er gode tider. Fyns Radikale Venstre har nu passeret de 780 medlemmer, og tendensen fortsætter. Den eneste alvorlige trussel mod vores medlemsfremgang vil være, hvis det lykkes os at vælte VK-regeringen efter næste valg... Printable version Decline Accept Cancel Af Lene Pind, rektor på Tornbjerg Gymnasium I er blevet ansat i gymnasieskolen på et meget spændende tidspunkt, hvor alt vil blive lavet om. Og jeg mener ALT! Vi står over for en reform, som ER en reform Vi skal have en ny overenskomst, og vi skal i løbet af de nærmeste år overgå til selveje. Det kræver dygtige folk! Sådan indledte jeg for nogle uger siden mit oplæg på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik for en stor gruppe unge pædagogikumkandidater, som var på deres første kursus i teoretisk pædagogikum som led i deres uddannelse til at blive gymnasielærere. Og sådan er situationen. ALT skal laves om! Og helst på én gang! En stor mundfuld Gymnasiereform 2005 er den største reform i 100 år. Der vil ske ændringer i de faglige mål bl.a. ved at vi går fra pensumstyring til målstyring. Fagligheden omfatter nu ikke blot traditionelle faglige mål, men også kompetencemål for eleverne. Det betyder, at undervisningsformerne skal nyvurderes og revideres, og lærerne skal arbejde sammen i større omfang og langt mere forpligtende end de har været vant til. De mål, der er sat for skolen som helhed, kan kun nås i et frugtbart samarbejde mellem lærerne og fagene. Endnu flere beslutninger vil blive lagt ud til lokal afgørelse, og der vil på alle måder blive stillet nye krav til ledelsen og til hele måden, skolen som organisation fungerer på. Tilsammen er alle disse ting en meget stor mundfuld, og der arbejdes for fuldt tryk på skolerne med at forberede sig på fremtiden. Der er rigtig mange gode intentioner i reformen, som derfor meget gerne skulle blive til noget også i virkelighedens verden. Jeg er overbevist om, at vi kan løfte opgaven i gymnasieskolen. Der er ansat mange særdeles dygtige og engagerede mennesker i den branche. Men opgaven kan jo blive for broget selv for de dygtigste. Må vi så få ro! Noget af det, der kan bidrage til en vellykket implementering af gymnasiereformen, er, at der er nogenlunde ro og stabilitet i sektoren i øvrigt. Gennemførelsen af kommunalreformen på dette kritiske tidspunkt for gymnasieskolen er det stik modsatte af ro og stabilitet. Ifølge forligsteksten mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal gymnasierne overgå til staten pr. 1. august 2005 dvs. når gymnasiereformen træder i kraft for senere at blive selvejende, taxameterstyrede institutioner. Det er halsløs gerning, og det er meget svært at se ideen i det. Staten er ikke klar til at overtage gymnasierne om et år, og der er hidtil ikke angivet noget argument for fornuften i, at det skal gå så hurtigt, eller at vi overhovedet skal have en sådan mellemlanding. Regeringen har tilsyneladende da også indset, at det er bedre at lade amterne drive gymnasierne frem til kommunalreformens gennemførelse dvs. 1. januar 2007 og dernæst gøre gymnasierne taxameterstyrede pr 1. januar I skrivende stund er Dansk Folkeparti dog endnu ikke taget i ed.

5 Spøgelser i Fyns Radikale ale Vens enstre? 8 Gymnasiereformen - halsløs gerning 9 Hvad sker der? Når det er problematisk med den markante ændring i ejerforholdene samtidig med gymnasiereformens indførelse skyldes det, at der skabes usikkerhed om grundvilkårene for skolernes drift. Det gælder på alle væsentlige områder: Hvilken grundlæggende økonomi får den enkelte skole? Hvem får ansvaret for bygningerne? Hvordan med de udbygningsplaner, som ligger? Hvem tager ansvaret for, at der bliver plads til de mange elever, som er på vej i takt med, at ungdomsårgangene bliver større? Hvor kan vi som sektor hente den ekspertise, som vi hidtil har kunnet få i amternes forvaltninger? Skal vi selv ansætte jurister og lign. på vores skoler? Bliver der økonomi til det? Kan vi stadig arbejde sammen om fordelingen af eleverne, så den bygningskapacitet, der er, udnyttes bedst muligt? Hvad sker der med alle de initiativer, som vi i samarbejde med hinanden og med amterne har søsat for at kvalitetsudvikle sektoren? Hvad sker der med Ingen aner, hvad fremtiden byder på den enkelte skole i forhold til de andre skoler i regionen? Spørgsmålene er legio, og den omstændighed, at vi ingen svar har, er ikke gunstig for opbakningen til lærernes arbejde med at implementere reformen. Mange af spørgsmålene er i første omgang spørgsmål, som skolernes ledelser stiller og søger svar på. I en periode med store omvæltninger på det pædagogiske felt, er der særlig brug for ledelsesopmærksomhed i forhold til lærerne og deres virke. Ledelsens opmærksomhed vil imidlertid nødvendigvis blive rettet mod de forandringer, som ændringen i ejerforholdet medfører. Det vil ikke fremme kvaliteten i arbejdet med gymnasiereformens indførelse. En enkelt generel bemærkning til slut: Kan nogen fortælle mig, hvad filosofien er i, at skoler og andre uddannelsesinstitutioner skal drives på markedsvilkår? Nævn mindst 3 eksempler på, at det har ført til øget kvalitet. Men det er vist et andet tema. Af Rasmus S. Larsen Det Radikale Venstres medlemstal stiger fortsat. Men hvis fremgangen skal omsættes i praktisk politisk arbejde i de radikale foreninger, kræver det et i forvejen højt aktivitetsniveau og gode muligheder for at engagere sig som medlem. Aktive medlemmer fører til flere aktive medlemmer. Passive medlemmer fører til det modsatte. En svag forening Det er ikke nogen hemmelighed, at Fyns Radikale Venstre befinder sig i den sidstnævnte onde cirkel, hvilket gør, at vi ofte fremstår som en ren spøgelsesforening i nye medlemmers øjne. Ganske vist har vi en håndfuld aktive, der sidder i forretningsudvalget og redaktionsgruppen. Og foreningen er da også i stand til at planlægge samarbejdet med de øvrige amtsforeninger, købe annoncer ved kommune- og parlamentsvalgene (men ikke meget andet), udgive et medlemsblad og endda afholde offentlige møder (næsten) en gang om året. Men det er så også det. Nogle nye medlemmer bliver måske valgt ind i amtsbestyrelsen på deres lokalforenings generalforsamling men skræmmes hurtigt væk igen, da amtsbestyrelsesmøderne ofte handler om at drøfte spørgsmål, som ikke engagerer de nye medlemmer i noget praktisk arbejde. Bestyrelsen tager sig af både organisatoriske og politiske spørgsmål, og det er ikke manglen på politik, der hæmmer foreningen. Det hæmmende består snarere i, at bestyrelsesmøderne stort set ikke fører til noget andet udenfor bestyrelsesmøderne. Og hvordan skulle de også kunne det, når der i forvejen kun er meget få i bestyrelsen, der har overskud til en evt. aktiv indsats i FRVregi? Problemet bider sig selv i halen og bider til! Fortidens fejltagelser Er denne stagnation en nødvendighed? Måske! I perioden brugte en gruppe odenseanere heriblandt den daværende FRV-formand Bentt Løwe Nielsen megen tid på at undersøge mulighederne for at genaktivere FRV. En indsats, der fejlede af to årsager: Dels fordi et af delmålene var at bruge FRV til at opfordre de enkelte fynske foreninger til flere aktiviteter, selvom en række af disse som udgangspunkt ikke ønskede et højere aktivitetsniveau. Dels fordi amtsbestyrelsen blev udset som midlet til at opnå disse mål, selvom langt de fleste bestyrelsesmedlemmer manglede tid eller lyst til at beskæftige sig med praktisk politisk arbejde i FRV. Fynsk potentiale Imidlertid ville det undre mig, hvis det selv på langt sigt var fuldstændig udelukket, at FRV kunne aktivere flere, end det er tilfældet i dag. Foreningen har trods alt mere end 780 medlemmer. Da jeg selv meldte mig ind i Odense Radikale Venstre i 2001, var også den en meget passiv forening. Men efter 2001-valget har den praktiseret en grundig medlemspleje, hvilket har skabt et aktivt bagland på ud af ca. 250 medlemmer. Udviklingen er vendt i kraft af 1) et lille antal engagerede medlemmer, der satte sig som mål at forbedre foreningen, 2) oprettelsen af faste arbejdsgrupper, som giver medlemmerne mulighed for selv at engagere sig i lokalpolitik, 3) løbende og meget hyppig udsendelse af information om møder og programmer, både i papir/ bladform, som nyhedsbreve over og på foreningens hjemmeside samt 4) opsøgende arbejde især overfor nye medlemmer for at få dem ind i arbejdsgrupper hurtigst muligt efter at de har meldt sig ind.

6 10 Spøgelser i Fyns Radikale Venstre kunne aktivere flere, end det er tilfældet i dag. Foreningen har trods alt mere end 780 medlemmer. Da jeg selv meldte mig ind i Odense Radikale Venstre i 2001, var også den en meget passiv forening. Men efter 2001-valget har den praktiseret en grundig medlemspleje, hvilket har skabt et aktivt bagland på ud af ca. 250 medlemmer. Udviklingen er vendt i kraft af 1) et lille antal engagerede medlemmer, der satte sig som mål at forbedre foreningen, 2) oprettelsen af faste arbejdsgrupper, som giver medlemmerne mulig-hed for selv at engagere sig i lokalpolitik, 3) løbende og meget hyppig udsendelse af information om møder og programmer, både i papir/ bladform, som nyhedsbreve over og på foreningens hjemmeside samt 4) opsøgende arbejde især overfor nye medlemmer for at få dem ind i arbejdsgrupper hurtigst muligt efter at de har meldt sig ind. Kan cirklen brydes? Hvis det kan lade sig gøre at aktivere medlemmerne i Odense, bør FRV undersøge, om det ikke også er muligt at gøre noget tilsvarende på Fynsplan i første omgang ved at oprette en åben men målrettet arbejdsgruppe, som ikke kun består af amtsbestyrelsesmedlemmer eller kræver en ekstra indsats fra hver enkelt af de fynske kreds- eller lokalforeninger. Da en af FRV s officielle hovedopgaver er at støtte kandidater til Europaparlamentsvalgene, vil det f.eks. være oplagt at aktivere folk i en arbejds-gruppe om EU. Dens for-mål kunne være: - at drøfte aktuelle pro-blemstillinger, der hænger sammen med parlamentets arbejde, brugen af EU-støt-temidler på Fyn og udviklingen af EU-samarbejdet samt de radikale holdninger til dette. - at arrangere medlemsmøder ikke i tide og utide, men f.eks. en til to gange om året, så arrangementer i FRV-regi ikke kun er overladt til de enkelte kreds- og lokalforeninger. - at inspirere medlemmerne til at deltage i det Radikale Venstres udvalgsmøder på landsplan. - at bidrage til de n a t i o n a l e afstemninger om D a n m a r k s forbehold, forfatningstraktaten m.v. og i sidste ende parlamentsvalgkampen i Eftersom partiet i forvejen har et Udenrigspolitisk Udvalg og en EUarbejdsgruppe, vil det være oplagt at lade FRV-gruppens fysiske mø-der følge det udenrigspolitiske udvalgs/euarbejdsgruppens kalender og tage udgangspunkt i en række af de problemstillinger, som udvalget tager op. Gruppen i praksis Trods Odenses gode erfaringer kan man ikke umiddelbart sammenligne ORV med FRV. For de geografiske afstande er for store til, at man kan skabe hyppige møder ansigt til ansigt og samtidig forvente at få hele Fyn med. En mulig løsning er denne: Der skal fra tid til anden være fysiske møder i den nye FRV-gruppe, men en stor del af dens indbyrdes kontakter bør foregå over internet, nærmere bestemt en Af Kristian Grønbæk Andersen, radikalt amtsrådsmedlem og viceamtsborgmester Et tvangsægteskab i Syddanmark Fyn bliver tvangsgift med Sønderjyllands, Ribe og halvdelen af Vejle amt fra og med 1. januar Selvom alle er klar over, at det er et tvangsægteskab, er der ingen instans som kan forhindre ægteskabet eller dømme de skyldige. Skulle en af parterne i ægteskabet få bank, er der intet krisecenter, hvor den forslåede part kan søge ly og overveje skilsmisse. Der er heller ikke mulighed for skilsmisse. Når ingen af partnerne på forhånd havde overvejet at danne par, er forklaringen bl.a. at de har et meget forskelligt temperament, så den anden part ikke opfattes som en ægteskabspartner, men alene som en naturlig samarbejdspartner på udvalgte områder. Som antydet har borgerne i de områder, der kommer til at udgøre Region Syd ikke noget valg. Det samme gælder de partier og politikere, der overvejer at stille op til Regionsrådsvalget. Opgaven går ud på at komme til at elske, den vi nu har fået. Vi må i den henseende håbe på, at hypotesen om at der kan komme et spændende ægteskab ud af to modsætninger, også kommer til at gælde for Region Syd. Dertil må føjes, at et godt samarbejde omkring de centrale opgaver i regionen kan danne grundlag for et solidt venskab, hvilket får mange ægteskaber til at fungere, selvom det ikke startede med den store kærlighed. Sygehusene Oprindelig var det regeringens ide, at regionerne alene skulle tage sig af sygehusområdet. Der 11 kom lidt flere opgaver, men sygehusene er stadig den altdominerende opgave for de nye regioner. Odense Universitetshospital har landsdelsfunktioner på en række områder. OUH dækker næsten 100 pct. markedsandel af Sønderjyllands og Ribe amts landsdelspatienter og en mindre del af Vejle amts landsdelspatienter. Derudover har OUH i samarbejde med de store sygehuse i den kommende region udviklet duo- funktioner, dvs. at der er en så tæt faglig kontakt, at man kan udføre landsdelsfunktionsopgaver på udvalgte områder på enkelte afdelinger. Der er endvidere etableret fælles vagtordning på udvalgte områder, (bl.a. kæbekirurgi) hvor der kun lejlighedsvis er behov for at se en patient i løbet af vagten. Set i det perspektiv var det godt, at Vejle kommune og dermed Vejle Amtssygehus kommer med i Region Syd. Dermed er en vigtig samarbejdspartner for OUH med i regionen. Samtidig trækker det ikke patienter syd for Vejle kommune til et sygehus i naboregionen. Der er forskellige vurderinger af, om det er en fordel eller ulempe for OUH at Fyn ikke forblev selvstændig. Jeg er nok mest af den opfattelse, at det er en gevinst, men næppe ret stor, at det blev til Region Syd. Erhverv Stort set den eneste positive overraskelse i det endelige forlig var, at der kom penge til regionerne til erhvervsområdet. Regionen skal være koordinerende til nogle nye erhvervsfora. Var regionerne blot blevet vært for disse møder, ville der ikke være indhold i dette, men nu er der lidt penge. Næppe så mange som Fyns amt efterhånden er kommet op på, men alligevel nok til at kunne gøre en forskel.

7 12 Et tvangsægteskab i Syddanmark Der kan forhåbentlig blive et godt samspil mellem de forskningsbaserede virksomheder, der forhåbentlig kan vokse frem på Fyn og trekantområdet, som er meget stærk på logistikvirksomheder, men som har et uddannelsesniveau noget under niveauet på Fyn. Det kræver dog, at Odense kommune ændrer adfærd og ikke blot udvikler store planer, som man taler meget om, men at man sætter handling bag de fine ord. Det bliver dog en udfordring at begrænse afvandringen fra det sydvestjyske område, Ærø, Langeland og dele af Sydvestfyn. Disse områder vil blive klemt mellem de områder, der trods alt har en vis vækst. Miljøet Den største skuffelse i forliget var at miljø- og planlægningsområdet forsvinder ud til kommunerne eller bliver løftet op til staten. Kommunerne er simpelthen hverken fagligt dygtige nok til at varetage miljøtilsynet med større virksomheder, eller på tilstrækkelig afstand af de enkelte virksomheder. Jeg håber meget, at det kan lade sig gøre at fastholde en del af miljøopgaverne i regionerne, når folketinget i løbet af efteråret skal i gang med at udmønte forliget i konkrete love. Ekstr traor aordinær dinært t delegeretsmøde! Onsdag den 26. januar kl i Ringe (det præcise sted oplyses senere) Det ekstraordinære amtsdelegeretmøde indkaldes for at vælge mindst 6 kandidater til Regionsråd Syd. Valget gennemføres efter amtsforeningens vedtægtsbestemmelser om valg af amtsrådskandidater, undtagen bestemmelsen om antallet af kandidater. Ethvert medlem kan indstille kandidater. Forslagene skal være formanden i hænde senest ugedagen før opstillingsmødet (dvs. tirsdag den 25. januar). Dorit Myltoft, formand for Fyns Radikale Venstre Af Tomas Bech Madsen, Europa-Parlamentskandidat Far arvel - og tak for opbakningen Det var en lang og opslidende valgkamp, der endte med Europa-Parlamentsvalget den 13. juni Masser af møder, debatindlæg, diskussioner, gode oplevelser og trættende oplevelser. Heldigvis lykkedes det som bekendt at bevare det radikale mandat, og jeg var også forholdsvis tilfreds med mit personlige valgresultat. I hvert fald skal de mange af jer, der stemte på mig, have mange tak. De danske mandater Det var ellers et valg, der kom til at ende noget anderledes end man kunne have forudsagt i månederne forinden. Naturligvis var det ingen overraskelse, at Poul Nyrup Rasmussen og Socialdemokraterne fik et godt valg, men antallet af personlige stemmer til Nyrup var langt over, hvad man kunne have regnet med. Sådan en vælgeropbakning ville han nok gerne have haft allerede i november 2001, så vi kunne have sluppet for regeringsskiftet og alle de elendigheder, som Anders Fogh & co. har budt os siden. Og vi må erkende, at Nyrup fik stemmer fra mange andre partier, bl.a. Det Radikale Venstre. Set på den baggrund var det måske slet ikke så slemt, at vi mistede 2,7 % af stemmerne i forhold til Lone Dybkjærs flotte valg (9,1 %) i Blandt andre overraskelser ved valget var Junibevægelsens store og i mine øjne glædelige - nederlag og Det Konservative Folkepartis betydelige stemmefiskeri fra naboerne i Venstre. Hvorom alting er, så var omrokeringerne blandt de danske mandater trods alt forholdsvis begrænsede. 13 Parlamentsgrupperne Styrkeforholdet mellem grupperne i Europa- Parlamentet er også nogenlunde som før. Den konservative gruppe er fortsat størst, med den socialdemokratiske gruppe lige efter, og vores egen liberale gruppe som den mest betydningsfulde af de øvrige grupper. Det nye er imidlertid, at sidste valgperiodes alliance mellem konservative og liberale er blevet brudt. Således indgik de konservative sammen med socialdemokraterne en aftale om udnævnelse af den nye parlamentsformand. Når alt kommer til alt, så tror jeg, at vi snart vil se, at det bliver business as usual i Parlamentet, og det er jo egentlig ikke så ringe med bredt samarbejde om de fleste beslutninger. Den liberale gruppe har desværre ikke de afgørende mandater, men der er nok ikke tvivl om, at vi alligevel vil indgå i langt de fleste forlig, der kommer. Det bliver ikke mindst spændende at følge de mange parlamentsmedlemmer fra de nye medlemslande. Koblingen mellem Folketinget og Europa-Parlamentet Jeg kan håbe på, at der i de kommende år bliver en tættere koordinering mellem vores Europa- Parlamentsmedlem og den radikale folketingsgruppe. Det er ekstremt vigtigt, at der bliver sammenhæng i vore nationale og europæiske politik, og det er jeg også ret sikker på, at der er gode muligheder for. I hvert fald vil Anders Samuelsen lige som sin forgænger forsøge at holde en meget tæt kontakt med folketingsgruppen. Det kommer vi blandt andet til at se i den kommende diskussion om tyrkisk medlemskab af EU og debatten om en kommende folkeafstemning om den europæiske forfatningstraktat. Min holdning er naturligvis fortsat, at Tyrkiet skal optages, når landet opfylder betingelserne (og ikke en dag før), og at vi skal

8 14 Farvel - og tak for opbakningen Regionsråd Syd - en køreplan 15 gå helhjertet ind i kampagnen for et dansk ja til forfatningstraktaten. Kandidaten siger farvel og tak For mit eget vedkommende vil jeg dog meddele, at jeg ikke søger genopstilling som Fyns Radikale Venstres Europa-Parlamentskandidat. Jeg er blevet folketingskandidat i Sorøkredsen, hvor jeg bor, og det arbejde kommer til at tage alt min politiske tid. Jeg skal dog samtidig sige, at jeg har været meget glad for at være jeres kandidat, og jeg håber at I vil kunne finde en god afløser for mig. Periode Aktivitet September 2004 Et valgudvalg på 5 personer etableres efter indstilling fra de 4 amter Januar 2005 Hvert amt får opstillet (og valgt) en liste med 6 personer i prioriteret rækkefølge. Bemærkninger Der vælges 2 fra Fyn og 1 fra hver af de øvrige amter De enkelte amters vedtægter bestemmer, hvordan opstilling/valg foregår. Regionsråd Syd - en køreplan (Den øverste på hver amtsliste skal til urafstemning om fordelingen af de fire øverste pladser på den fælles liste.)... Af Dorit Myltoft, formand for Fyns Radikale Venstre I lyset af, at ethvert demokratisk valg kun kan gennemføres, hvis en række rent praktiske og organisatoriske forhold er i orden, mødtes vi 4 amtsformænd med hver en bisidder i august for at få fastlagt en strategi for opstillingen til det første regionsrådsvalg. Det er givet, at det er en pragmatisk løsning designet til netop dette valg. Næste gang ved vi meget mere, og de organisatoriske rammer er kommet på plads. Vi er gået ud fra, at geografien er på plads. Altså at selv et regeringsskifte ikke giver andre regioner. Vi blev enige om at stræbe efter at få opstillet én liste, ét valgprogram og én fælles økonomi til en valgkamp. Vi så i øjnene, at der af tidsmæssige grunde ikke kan dannes en opstillingsberettiget forening med egne vedtægter. Samtidig kan vi heller ikke foreslå nedlæggelse af amtsforeningerne, så længe der skal holdes folketingsvalg med kredse samlet i amtskredse. Ergo skulle vi tage udgangspunkt i de eksisterende amtsforeninger, og på det grundlag gennemføre en demokratisk ordentlig opstilling funderet i vedtægtsbestemte beslutninger. Resultatet blev en strategi, som efterfølgende er blevet godkendt i vores fynske amtsbestyrelse på et møde den 2. september. Til valgudvalget valgtes Dorit Myltoft og Asger Madsen. Rasmus S. Larsen indgår i en gruppe med ansvar for valgbudgettet. Den fynske andel vil som udgangspunkt være kr. Helle Munkholm skal sammen med Kristian Grønbæk Andersen være med til at skrive et udkast til valgoplæg. Mulighederne for at indgå valgforbund med andre partier (CD og Kristendemokraterne) undersøges i første omgang i de 4 amter hver for sig. Der indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde den 26. januar 2005 i Ringe. På næste side følger en køreplan for opstillingen. Udgangspunktet er at opstille én fælles liste for hele regionen med 24 kandidater. Februar 2005 Marts 2005 April-maj 2005 August-november 2005 November 2005 De fire kandidater sendes på præsentationsrunde i amterne. Der holdes urafstemning om placeringen af de fire øverste kandidater. Spidskandidaterne + alle øvrige aktive kandidater + repræsentanter fra amterne skriver et fælles valgprogram Valgkamp Valg Et møde i hvert amt De øvrige kandidater fordeles efter samme amtsvise rækkefølge. Alternativt alfabetisk eller ved en samtidig urafstemning.... Der tages forbehold for ændringer i den midlertidige regerings hovedtidsplan. Køreplanen er udarbejdet af Det Radikale Venstre i Ribe, Sønderjylland, Vejle og Fyns amt v. Dorit Myltoft, Niels Kristian Refstrup, Per Kleis Bønnelycke og Søren Nielsen.

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

VENSTRES VEDTÆGTER 2012

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VEDTÆGTER FOR VENSTRE DANMARKS LIBERALE PARTI Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål 2. Opgaver 3. Foreninger og bestyrelser 4. Medlemskab Vælgerforening 5. Vælgerforening(er)

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4 Fra FRV til dig: Godt nytår! Fynskalenderen Valgtrommer på vej ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005, kl. 19.00: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde på Ringe Bibliotek! Det ekstraordinære amtsdelegeretsmøde indkaldes

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne.

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. 2. FORMÅL Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og internationalt. Enhedslisten

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder 1 Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder Venstre har haft et godt år Kære landsmøde, kære delegerede, kære gæster fra ind- og udland Det har været

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden.

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. 1. juli 2011 Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. Hele 1.650 personer har indmeldt sig i dette folketingsår, og samlet set er partiets medlemsforøgelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010. Indspark - fra den gamle formand. Paneldebat. Jammerbugt

Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010. Indspark - fra den gamle formand. Paneldebat. Jammerbugt Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010 Fra formanden Afghanistan - er det vores krig? Indspark - fra den gamle formand Paneldebat Jammerbugt Redaktion: Anni Bissø Kildeberg og Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere