Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens"

Transkript

1 Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt problemerne med øget svineproduktion. Ryslinge kommune har den største svinetæthed på Fyn. Oplægsholdere er Jørn Jespersen (SF), Torben Hansen (S) og Elsebeth Gerner Nielsen (RV). Tid & Sted: Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, Ryslinge, kl Vandmiljøplan III TORSDAG DEN 30. SEPTEMBER Odense: INTROMØDE for alle nye medlemmer af Fyns Radikale Venstre (dvs. indmeldt siden den 11. marts 2004). Arrangeret i samarbejde med Odense Radikale Venstre, hvis formand Thorkild Maarbjerg tager imod. Desuden deltager det radikale folketingsmedlem Naser Khader, som vil fortælle om aktuel landspolitik. Tid & Sted: Det Radikale Venstres mødelokale, Vestergade 37, 3. sal, Odense, kl MANDAG DEN 4. OKTOBER Odense: Den (inter)nationale skole. Mandagsmøde med bl.a. Odense Radikale Venstres folketingskandidat Morten Kirk Jensen! Arrangeret i samarbejde med Frit Oplysningsforbund. Tid & Sted: Musikbibliotektet, Pantheonsgade 15, Odense, kl ONSDAG DEN 6. OKTOBER Kerteminde: Kommunalreformen og borgernærhed?. Bringer reformen egentlig borgeren tættere på kommunen? Viceborgmester Ole Albæk, Hirtshals, taler. Alle er velkomne. Tid & Sted: Kerteminde Højskole, Hyrdevej 11 i Kerteminde, kl TIRSDAG DEN 26. OKTOBER Svendborg: Offentligt debatmøde om kommunalreformen. Flere informationer følger. Tid & Sted: Byskolens aula, Skolegade 2, Svendborg, kl MANDAG DEN 1. NOVEMBER Odense: Menneskerettigheder i terrorkrigens skygge. Mandagsmøde med bl.a. Odense Radikale Venstres folketingskandidat Pia Petersen! Arrangeret i samarbejde med Frit Oplysningsforbund. Sted: Musikbibliotektet, Pantheonsgade 15, Odense, kl TORSDAG DEN 25. NOVEMBER Svendborg: Ordinært amtsbestyrelsesmøde - flere informationer om stedet følger. Fyns radikale kommunalbestyrelsesmedlemmer vil holde et oplæg om kommunalreformen. Tid: Kl ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005 Ringe: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde - flere informationer følger. Formålet med dette møde er at vælge mindst 6 kandidater til Regionsråd Syd. Er du en af dem? Tid: Kl Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark Fyns Radikale Venstre - andet og mere end Måske! afslører: en spøgelsesforening? Køreplanen for Regionsråd Syd! Fyns Radikale ale Vens enstre Nr.. 3

2 VMP III - en politisk falliterklæring 2 Valgkamp på vej 3 Årets radikale landsmøde var som sædvanlig proppet til randen. Men der var langt til den triumferende sejrsstemning, som vi oplevede sidste år. I 2003 stod partiet til over 17 mandater i meningsmålingerne, og RU kunne udråbe Marianne Jelved til Danmarks næste statsminister. I år var stemningen mere afdæmpet. Den kan bedst beskrives som stilhed før stormen en fornemmelse af, at nok er det vigtigt at markere sig, men lige i øjeblikket tager Connie Hedegaard godt for sig af de radikale stemmer, og så vigtigt er det jo heller ikke at sige noget, der kan bidrage til striden mellem Socialdemokraterne og os selv vi risikerer jo snart et folketingsvalg, og hver uge har nok i sine løse valgrygter. Hvis ikke din kreds- og lokalforening allerede har forberedt sig til valget, er det i hvert fald på tide at gøre det! udgives af Fyns Radikale Venstre og udsendes gratis til foreningens medlemmer samt udvalgte medier og biblioteker. Formålet med bladet er at synliggøre og opmuntre den politiske aktivitet hos alle radikale i Fyns Amt og sikre indsigt i det politiske liv på tværs af kommunegrænserne. Da portostøtten er fjernet, sender vi kun ét blad ud til de modtagere, der bor på samme adresse, ligesom vi for tiden nøjes med tre udgivelser årligt. Redaktionen - består af ansvarshavende redaktør Rasmus S. Larsen, Dorit Myltoft, Kristian Grønbæk Andersen, Eilif Frank, Asger Madsen og Niels Sinding. Men medlemskommunikationen kan sagtens blive endnu bedre, så hvis du har talent for at skrive eller forstand på layout, så henvend dig uden tøven til vores mail som også gerne modtager indlæg! Layout Rasmus S. Larsen Oplag 743 eksemplarer. MÅSKE! Tr yk Etryk.dk - One Way Tryk a/s Tlf.: Mail: Så er kommunalvalget noget mere pålideligt: Det ligger fast og godt i november 2005, hvor vi også for første gang skal vælge medlemmer til de nye regionsråd. Fyns Radikale Venstre har i løbet af sommeren haft kontakter til Ribe, Vejle og Sønderjyllands amter, og de fire foreninger præsenterer nu en praktisk køreplan for, hvordan valget skal håndteres. Der er ingen tvivl om, at Fyn er storebror i forholdet, så køreplanen rummer bl.a. en nøgle til, hvordan alle amter kan være sikre på at blive repræsenteret på den kommende fællesradikale liste til Regionsråd Syd. Næste nummer af Måske! vil indeholde en grundig beskrivelse af de forskellige amters kandidater, samt en liste over spørgsmål især regionspolitiske og tilhørende svar fra kandidaterne, så I alle kan danne jer et indtryk af såvel jyder som fynboer. Glæd jer! Indhold Valgkamp på vej VMP III - en politisk falliterklæring Debatmøde i Ryslinge Webmaster søges Intromøde i Odense Gymnasiereformen - halsløs gerning Spøgelser i Fyns Radikale Venstre Et tvangsægteskab i Syddanmark Ekstraordinært delegeretsmøde! Farvel - og tak for opbakningen En køreplan for Regionsråd Syd Fynskalenderen Af Martin Lidegaard, radikal MF Der gik politisk fløjkrig i VMP III. Det bliver hverken til gavn for landmændene eller miljøet. Årsagen var dårlig timing og for lidt forståelse for landbrugets nye politiske virkelighed både hos landmændene og i regeringen. Der var dårlig stemning fra starten af. De indledende øvelser til forhandlingerne om Vandmiljøplan III foregik i et lummert, lidt for lille mødelokale i Miljøministeriet efter sommerferien. Regeringen fremlagde en forsinket tidsplan, der ikke vakte begejstring hos oppositionen, hvorefter 22 politikere og embedsmænd brugte alenlang tid på ligegyldige diskussioner om, hvornår hvilke arbejdsgrupper skulle være færdige, forhandlingerne starte, lovgivningen være på plads osv. Sådanne diskussioner finder kun sted, når der ikke er gensidig tillid. Når regeringen som udgangspunkt ikke ønsker at binde sig til mere end allerhøjst nødvendigt, og når oppositionen ikke tror på regeringens gode hensigter. Sammenbrud Senere gik det helt galt. Regeringen spillede ud med et forslag, som oppositionen fandt alt for slapt, især i forhold til kvælstof. Efter (lidt for) lange interne forhandlinger fandt oppositionen sammen om et svar, der kom regeringen i møde på fosformålsætningerne og bekæmpelse af gylle, men derudover primært stillede større krav til reduktionen af kvælstof. Byger af tekniske spørgsmål fra begge sider tog til i styrke. Oppositionen stillede flere hundrede spørgsmål til regeringens forslag, og regeringen begyndte at lave en lang række beregninger af oppositionens forslag, der skulle bevise hvor dyrt forslaget var i kroner og arbejdspladser. Enhver med bare et basalt kendskab til samfundsøkonomi vil vide, at resultatet af sådanne beregninger afhænger fuldstændig af, hvilke tal og hvilke forudsætninger man lægger til grund. Dermed var bolden givet op til nye diskussioner om grundlaget for beregningerne, selvom kernen i de politiske forhandlinger jo netop var, hvad vi skulle og burde lægge til grund. Resultatet er velkendt. Regeringen indgik et smalt forlig med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne og oppositionen lavede et alternativt forslag, hvis grundelementer den agter at forfølge, hvis der bliver et andet flertal efter næste valg. Hvorfor? Dette resultat er ingen tjente med. Miljøet bliver undermineret og landmændene må leve med en stor usikkerhed. De krav, som blandt andet EU s vandrammedirektiv stiller til os, er foreløbig sat på stand by, og skal i stedet nås på kortere tid og i en politisk zigzagkurs, der byder erhvervet det værste af alt: usikkerhed. Dermed blev VMP III en falliterklæring for politikerne. Det arbejdende folkestyre er flottest og bedst, når det på trods af meget forskellige positioner lykkes at finde stabile og langsigtede løsninger. Det er inden for det sidste år lykkedes på energiområdet, på trafikområdet og på arbejdsmiljøområdet. Hvorfor kunne det så ikke lade sig gøre for vandmiljøet? Det er min vurdering, at regeringen i al enkelthed ikke var parat til at give de indrømmelser, der skal til, hvis man skal have brede forlig. Ingen af de andre brede forlig havde været mulige uden markante lunser til oppositionen, samtidig med, at regeringen fik store fremskridt for sin egen politik.

3 4 VMP III - en politisk falliterklæring VMP III - en politisk falliterklæring 5 Forandring fryder En anden grund til det svære forhandlingsklima var en meget forskellig indfaldsvinkel til, hvad fremtiden for det danske land og landbrug er en uenighed, der også kom til udtryk i de strandede forhandlinger om en ny landbrugslov. Regeringens udgangspunkt er i det store og hele ønsket om status quo. Oppositionens indstilling er, at dansk landbrug i de kommende årtier vil komme til at undergå meget voldsomme forandringer. Konkurrencen fra udlandet vil vokse. Miljøkravene vil blive skærpet, fordi vi i nogle egne af landet allerede har overskredet smertegrænsen. Og forbrugerne vil have endnu mere kvalitet og dyrevelfærd, samtidig med at EU s landbrugsstøtte vil trappes ned. Samtidig vil den generelle strukturudvikling i landbruget betyde, at vi får færre landmænd i landdistrikterne, og vi derfor skal gøre det attraktivt for andre at bo og leve på landet. Det er på den baggrund, at vi radikale og nu sammen med resten af oppositionen i forbindelse med VMP III har stillet forslag om, at vi i et roligt tempo over de næste tyve år udvider det nuværende naturareal på 15% af Danmarks jord til 30%. Vi tror vi kan gøre det af frivillighedens vej og i vidt omfang finansieret af EU, idet det naturligvis skal være de dårligste jorde vi går efter. Efter vores vurdering vil vi dermed slå mange fluer med ét smæk: Vi vil opfylde en lang række af vores miljømålsætninger, uden at det går ud over de landmænd, der bliver tilbage i erhvervet. Vi kan eksperimentere med nye former for landbrug, fx oksekødsproduktion og andre kvalitetsprodukter med fritgående dyr i naturområder og vi kan udnytte de nuværende braklægningsordninger langt mere offensivt. Alt sammen tiltag, der samtidig gør landdistrikterne til rarere steder at bo. Men det kræver tid, og det kommer vi nu til at mangle. En dyr kortslutning Hvad mon der var sket, hvis regeringen havde spillet ud med, at den gerne ville forpligte sig på fx 15% reduktion over seks år i en kombination af virkemidler med udtagning af natur, indførelse af flere bræmmer for at beskytte særlige områder, intensiv udnyttelse af braklægning og primær finansiering gennem EU, bedre udnyttelse af gødning fulgt op af yderligere regionale virkemidler i 2008, når vi har kortlægningen klar? Ja, det er svært at vide, men så havde der i hvert fald været en bevægelse, et grundlag for yderligere forhandling. I stedet blev processen kortsluttet og yderligere debat stoppet med henvisning til, at oppositionens forslag var for dyrt. Netop denne politiske kortslutning vil ende med at blive dyr for dansk landbrug. For hvis der var én pointe, som blev gentaget gang på gang af økonomerne undervejs, så var det netop, at det dyreste man kan gøre, er at stille krav om hurtige reduktioner. Og det er netop, hvad en hvilken som helst regering vil blive tvunget til i 2008, når målsætningerne for EU s vandrammedirektiv er på plads. Af den politiske debat kan man få det indtryk, at Det Radikale Venstre opfinder de nye miljøkrav ud af den blå luft. Men det er jo forkert. Målsætningerne for biologisk mangfoldighed kommer fra det Wilhelm-udvalg, som landbruget selv var med i. De konkrete krav til vandmiljøet kommer fra EU, hvor alle lande om ti år skal have opfyldt EU s vandrammedirektiv. På kort sigt kan man godt vælge at ignorere disse krav, men det vil ikke gøre den samlede regning billigere. Tværtimod. Den største u- enighed i forhandlingerne om VMP III handlede måske om, hvorvidt vi skal rulle snebolden foran os eller vi skal begynde tilpasningen nu. Den debat vil fortsætte, men problemerne for både miljøet og landmændene forsvinder ikke af den grund. Derfor er det stadig håbet hos Det Radikale Venstre, at vi efter en ny regerings tiltræden kan starte processen forfra og forpligte de nuværende regeringspartier på en fælles plan. Det vil så blive en mere ambitiøs plan, end den vi kender nu, men det vil på det tidspunkt forhåbentlig også stå krystalklart, Debatmøde i Ryslinge - om Vandmiljøplan III at det skal der til, hvis vi skal leve op til vores internationale forpligtelser. Sagen er simpelthen for vigtig til at overlade til politisk fløjkrig. Derfor vil næste runde om en ny vandmiljøplan hvis det står til Det Radikale Venstre starte med åbne invitationer, faste tidsplaner og masser af politisk plads i lokalet. Onsdag den 29. september ember sætter vi fokus på Vandmiljøplan III, problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer. Herunder specielt problemerne med øget svineproduktion. Ryslinge kommune har den største svinetæthed på Fyn. Vi radikale må præge debatten i amtet, hvor der her til efteråret skal tages stilling til nye retningslinier for behandling af sager om udvidelse af svinefarme. Oplægsholdere er Jørn Jespersen (SF) Torben Hansen (S) Elsebeth th Gerner Nielsen (RV) Tid & Sted: ed: Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, Ryslinge, kl

4 Gymnasiereformen - halsløs gerning 6 7 Installing updates Webmas ebmaster er søges Fyns Radikale Venstre søger en ambitiøs webmaster til Du har forstand på webdesign, gode ideer til hvordan medlemskommunikationen kan forbedres og tid til at foretage et vist minimum af opsøgende arbejde, så du hele tiden ved, hvad der rører sig i de fynske kreds- og lokalforeninger. I de kommende valgkampe kan DU sikre, at hjemmesiden er opdateret og giver besked om samtlige radikale valgmøder, avisindlæg og happenings på Fyn. Kontakt os på hurtigst muligt! Intromøde i Odense Så er det tid igen! Fyns Radikale Venstre afholder i samarbejde med Odense Radikale Venstre sit halvårlige INTROMØDE den 30. september kl for nye eller næsten nye medlemmer. Naser Khader vil fortælle om det at være radikal og det daglige arbejde i folketinget. Intromødet har udviklet sig til en fast tradition, som finder sted i det Radikale Mødelokale, Vestergade 37 i Odense. Det er gode tider. Fyns Radikale Venstre har nu passeret de 780 medlemmer, og tendensen fortsætter. Den eneste alvorlige trussel mod vores medlemsfremgang vil være, hvis det lykkes os at vælte VK-regeringen efter næste valg... Printable version Decline Accept Cancel Af Lene Pind, rektor på Tornbjerg Gymnasium I er blevet ansat i gymnasieskolen på et meget spændende tidspunkt, hvor alt vil blive lavet om. Og jeg mener ALT! Vi står over for en reform, som ER en reform Vi skal have en ny overenskomst, og vi skal i løbet af de nærmeste år overgå til selveje. Det kræver dygtige folk! Sådan indledte jeg for nogle uger siden mit oplæg på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik for en stor gruppe unge pædagogikumkandidater, som var på deres første kursus i teoretisk pædagogikum som led i deres uddannelse til at blive gymnasielærere. Og sådan er situationen. ALT skal laves om! Og helst på én gang! En stor mundfuld Gymnasiereform 2005 er den største reform i 100 år. Der vil ske ændringer i de faglige mål bl.a. ved at vi går fra pensumstyring til målstyring. Fagligheden omfatter nu ikke blot traditionelle faglige mål, men også kompetencemål for eleverne. Det betyder, at undervisningsformerne skal nyvurderes og revideres, og lærerne skal arbejde sammen i større omfang og langt mere forpligtende end de har været vant til. De mål, der er sat for skolen som helhed, kan kun nås i et frugtbart samarbejde mellem lærerne og fagene. Endnu flere beslutninger vil blive lagt ud til lokal afgørelse, og der vil på alle måder blive stillet nye krav til ledelsen og til hele måden, skolen som organisation fungerer på. Tilsammen er alle disse ting en meget stor mundfuld, og der arbejdes for fuldt tryk på skolerne med at forberede sig på fremtiden. Der er rigtig mange gode intentioner i reformen, som derfor meget gerne skulle blive til noget også i virkelighedens verden. Jeg er overbevist om, at vi kan løfte opgaven i gymnasieskolen. Der er ansat mange særdeles dygtige og engagerede mennesker i den branche. Men opgaven kan jo blive for broget selv for de dygtigste. Må vi så få ro! Noget af det, der kan bidrage til en vellykket implementering af gymnasiereformen, er, at der er nogenlunde ro og stabilitet i sektoren i øvrigt. Gennemførelsen af kommunalreformen på dette kritiske tidspunkt for gymnasieskolen er det stik modsatte af ro og stabilitet. Ifølge forligsteksten mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal gymnasierne overgå til staten pr. 1. august 2005 dvs. når gymnasiereformen træder i kraft for senere at blive selvejende, taxameterstyrede institutioner. Det er halsløs gerning, og det er meget svært at se ideen i det. Staten er ikke klar til at overtage gymnasierne om et år, og der er hidtil ikke angivet noget argument for fornuften i, at det skal gå så hurtigt, eller at vi overhovedet skal have en sådan mellemlanding. Regeringen har tilsyneladende da også indset, at det er bedre at lade amterne drive gymnasierne frem til kommunalreformens gennemførelse dvs. 1. januar 2007 og dernæst gøre gymnasierne taxameterstyrede pr 1. januar I skrivende stund er Dansk Folkeparti dog endnu ikke taget i ed.

5 Spøgelser i Fyns Radikale ale Vens enstre? 8 Gymnasiereformen - halsløs gerning 9 Hvad sker der? Når det er problematisk med den markante ændring i ejerforholdene samtidig med gymnasiereformens indførelse skyldes det, at der skabes usikkerhed om grundvilkårene for skolernes drift. Det gælder på alle væsentlige områder: Hvilken grundlæggende økonomi får den enkelte skole? Hvem får ansvaret for bygningerne? Hvordan med de udbygningsplaner, som ligger? Hvem tager ansvaret for, at der bliver plads til de mange elever, som er på vej i takt med, at ungdomsårgangene bliver større? Hvor kan vi som sektor hente den ekspertise, som vi hidtil har kunnet få i amternes forvaltninger? Skal vi selv ansætte jurister og lign. på vores skoler? Bliver der økonomi til det? Kan vi stadig arbejde sammen om fordelingen af eleverne, så den bygningskapacitet, der er, udnyttes bedst muligt? Hvad sker der med alle de initiativer, som vi i samarbejde med hinanden og med amterne har søsat for at kvalitetsudvikle sektoren? Hvad sker der med Ingen aner, hvad fremtiden byder på den enkelte skole i forhold til de andre skoler i regionen? Spørgsmålene er legio, og den omstændighed, at vi ingen svar har, er ikke gunstig for opbakningen til lærernes arbejde med at implementere reformen. Mange af spørgsmålene er i første omgang spørgsmål, som skolernes ledelser stiller og søger svar på. I en periode med store omvæltninger på det pædagogiske felt, er der særlig brug for ledelsesopmærksomhed i forhold til lærerne og deres virke. Ledelsens opmærksomhed vil imidlertid nødvendigvis blive rettet mod de forandringer, som ændringen i ejerforholdet medfører. Det vil ikke fremme kvaliteten i arbejdet med gymnasiereformens indførelse. En enkelt generel bemærkning til slut: Kan nogen fortælle mig, hvad filosofien er i, at skoler og andre uddannelsesinstitutioner skal drives på markedsvilkår? Nævn mindst 3 eksempler på, at det har ført til øget kvalitet. Men det er vist et andet tema. Af Rasmus S. Larsen Det Radikale Venstres medlemstal stiger fortsat. Men hvis fremgangen skal omsættes i praktisk politisk arbejde i de radikale foreninger, kræver det et i forvejen højt aktivitetsniveau og gode muligheder for at engagere sig som medlem. Aktive medlemmer fører til flere aktive medlemmer. Passive medlemmer fører til det modsatte. En svag forening Det er ikke nogen hemmelighed, at Fyns Radikale Venstre befinder sig i den sidstnævnte onde cirkel, hvilket gør, at vi ofte fremstår som en ren spøgelsesforening i nye medlemmers øjne. Ganske vist har vi en håndfuld aktive, der sidder i forretningsudvalget og redaktionsgruppen. Og foreningen er da også i stand til at planlægge samarbejdet med de øvrige amtsforeninger, købe annoncer ved kommune- og parlamentsvalgene (men ikke meget andet), udgive et medlemsblad og endda afholde offentlige møder (næsten) en gang om året. Men det er så også det. Nogle nye medlemmer bliver måske valgt ind i amtsbestyrelsen på deres lokalforenings generalforsamling men skræmmes hurtigt væk igen, da amtsbestyrelsesmøderne ofte handler om at drøfte spørgsmål, som ikke engagerer de nye medlemmer i noget praktisk arbejde. Bestyrelsen tager sig af både organisatoriske og politiske spørgsmål, og det er ikke manglen på politik, der hæmmer foreningen. Det hæmmende består snarere i, at bestyrelsesmøderne stort set ikke fører til noget andet udenfor bestyrelsesmøderne. Og hvordan skulle de også kunne det, når der i forvejen kun er meget få i bestyrelsen, der har overskud til en evt. aktiv indsats i FRVregi? Problemet bider sig selv i halen og bider til! Fortidens fejltagelser Er denne stagnation en nødvendighed? Måske! I perioden brugte en gruppe odenseanere heriblandt den daværende FRV-formand Bentt Løwe Nielsen megen tid på at undersøge mulighederne for at genaktivere FRV. En indsats, der fejlede af to årsager: Dels fordi et af delmålene var at bruge FRV til at opfordre de enkelte fynske foreninger til flere aktiviteter, selvom en række af disse som udgangspunkt ikke ønskede et højere aktivitetsniveau. Dels fordi amtsbestyrelsen blev udset som midlet til at opnå disse mål, selvom langt de fleste bestyrelsesmedlemmer manglede tid eller lyst til at beskæftige sig med praktisk politisk arbejde i FRV. Fynsk potentiale Imidlertid ville det undre mig, hvis det selv på langt sigt var fuldstændig udelukket, at FRV kunne aktivere flere, end det er tilfældet i dag. Foreningen har trods alt mere end 780 medlemmer. Da jeg selv meldte mig ind i Odense Radikale Venstre i 2001, var også den en meget passiv forening. Men efter 2001-valget har den praktiseret en grundig medlemspleje, hvilket har skabt et aktivt bagland på ud af ca. 250 medlemmer. Udviklingen er vendt i kraft af 1) et lille antal engagerede medlemmer, der satte sig som mål at forbedre foreningen, 2) oprettelsen af faste arbejdsgrupper, som giver medlemmerne mulighed for selv at engagere sig i lokalpolitik, 3) løbende og meget hyppig udsendelse af information om møder og programmer, både i papir/ bladform, som nyhedsbreve over og på foreningens hjemmeside samt 4) opsøgende arbejde især overfor nye medlemmer for at få dem ind i arbejdsgrupper hurtigst muligt efter at de har meldt sig ind.

6 10 Spøgelser i Fyns Radikale Venstre kunne aktivere flere, end det er tilfældet i dag. Foreningen har trods alt mere end 780 medlemmer. Da jeg selv meldte mig ind i Odense Radikale Venstre i 2001, var også den en meget passiv forening. Men efter 2001-valget har den praktiseret en grundig medlemspleje, hvilket har skabt et aktivt bagland på ud af ca. 250 medlemmer. Udviklingen er vendt i kraft af 1) et lille antal engagerede medlemmer, der satte sig som mål at forbedre foreningen, 2) oprettelsen af faste arbejdsgrupper, som giver medlemmerne mulig-hed for selv at engagere sig i lokalpolitik, 3) løbende og meget hyppig udsendelse af information om møder og programmer, både i papir/ bladform, som nyhedsbreve over og på foreningens hjemmeside samt 4) opsøgende arbejde især overfor nye medlemmer for at få dem ind i arbejdsgrupper hurtigst muligt efter at de har meldt sig ind. Kan cirklen brydes? Hvis det kan lade sig gøre at aktivere medlemmerne i Odense, bør FRV undersøge, om det ikke også er muligt at gøre noget tilsvarende på Fynsplan i første omgang ved at oprette en åben men målrettet arbejdsgruppe, som ikke kun består af amtsbestyrelsesmedlemmer eller kræver en ekstra indsats fra hver enkelt af de fynske kreds- eller lokalforeninger. Da en af FRV s officielle hovedopgaver er at støtte kandidater til Europaparlamentsvalgene, vil det f.eks. være oplagt at aktivere folk i en arbejds-gruppe om EU. Dens for-mål kunne være: - at drøfte aktuelle pro-blemstillinger, der hænger sammen med parlamentets arbejde, brugen af EU-støt-temidler på Fyn og udviklingen af EU-samarbejdet samt de radikale holdninger til dette. - at arrangere medlemsmøder ikke i tide og utide, men f.eks. en til to gange om året, så arrangementer i FRV-regi ikke kun er overladt til de enkelte kreds- og lokalforeninger. - at inspirere medlemmerne til at deltage i det Radikale Venstres udvalgsmøder på landsplan. - at bidrage til de n a t i o n a l e afstemninger om D a n m a r k s forbehold, forfatningstraktaten m.v. og i sidste ende parlamentsvalgkampen i Eftersom partiet i forvejen har et Udenrigspolitisk Udvalg og en EUarbejdsgruppe, vil det være oplagt at lade FRV-gruppens fysiske mø-der følge det udenrigspolitiske udvalgs/euarbejdsgruppens kalender og tage udgangspunkt i en række af de problemstillinger, som udvalget tager op. Gruppen i praksis Trods Odenses gode erfaringer kan man ikke umiddelbart sammenligne ORV med FRV. For de geografiske afstande er for store til, at man kan skabe hyppige møder ansigt til ansigt og samtidig forvente at få hele Fyn med. En mulig løsning er denne: Der skal fra tid til anden være fysiske møder i den nye FRV-gruppe, men en stor del af dens indbyrdes kontakter bør foregå over internet, nærmere bestemt en Af Kristian Grønbæk Andersen, radikalt amtsrådsmedlem og viceamtsborgmester Et tvangsægteskab i Syddanmark Fyn bliver tvangsgift med Sønderjyllands, Ribe og halvdelen af Vejle amt fra og med 1. januar Selvom alle er klar over, at det er et tvangsægteskab, er der ingen instans som kan forhindre ægteskabet eller dømme de skyldige. Skulle en af parterne i ægteskabet få bank, er der intet krisecenter, hvor den forslåede part kan søge ly og overveje skilsmisse. Der er heller ikke mulighed for skilsmisse. Når ingen af partnerne på forhånd havde overvejet at danne par, er forklaringen bl.a. at de har et meget forskelligt temperament, så den anden part ikke opfattes som en ægteskabspartner, men alene som en naturlig samarbejdspartner på udvalgte områder. Som antydet har borgerne i de områder, der kommer til at udgøre Region Syd ikke noget valg. Det samme gælder de partier og politikere, der overvejer at stille op til Regionsrådsvalget. Opgaven går ud på at komme til at elske, den vi nu har fået. Vi må i den henseende håbe på, at hypotesen om at der kan komme et spændende ægteskab ud af to modsætninger, også kommer til at gælde for Region Syd. Dertil må føjes, at et godt samarbejde omkring de centrale opgaver i regionen kan danne grundlag for et solidt venskab, hvilket får mange ægteskaber til at fungere, selvom det ikke startede med den store kærlighed. Sygehusene Oprindelig var det regeringens ide, at regionerne alene skulle tage sig af sygehusområdet. Der 11 kom lidt flere opgaver, men sygehusene er stadig den altdominerende opgave for de nye regioner. Odense Universitetshospital har landsdelsfunktioner på en række områder. OUH dækker næsten 100 pct. markedsandel af Sønderjyllands og Ribe amts landsdelspatienter og en mindre del af Vejle amts landsdelspatienter. Derudover har OUH i samarbejde med de store sygehuse i den kommende region udviklet duo- funktioner, dvs. at der er en så tæt faglig kontakt, at man kan udføre landsdelsfunktionsopgaver på udvalgte områder på enkelte afdelinger. Der er endvidere etableret fælles vagtordning på udvalgte områder, (bl.a. kæbekirurgi) hvor der kun lejlighedsvis er behov for at se en patient i løbet af vagten. Set i det perspektiv var det godt, at Vejle kommune og dermed Vejle Amtssygehus kommer med i Region Syd. Dermed er en vigtig samarbejdspartner for OUH med i regionen. Samtidig trækker det ikke patienter syd for Vejle kommune til et sygehus i naboregionen. Der er forskellige vurderinger af, om det er en fordel eller ulempe for OUH at Fyn ikke forblev selvstændig. Jeg er nok mest af den opfattelse, at det er en gevinst, men næppe ret stor, at det blev til Region Syd. Erhverv Stort set den eneste positive overraskelse i det endelige forlig var, at der kom penge til regionerne til erhvervsområdet. Regionen skal være koordinerende til nogle nye erhvervsfora. Var regionerne blot blevet vært for disse møder, ville der ikke være indhold i dette, men nu er der lidt penge. Næppe så mange som Fyns amt efterhånden er kommet op på, men alligevel nok til at kunne gøre en forskel.

7 12 Et tvangsægteskab i Syddanmark Der kan forhåbentlig blive et godt samspil mellem de forskningsbaserede virksomheder, der forhåbentlig kan vokse frem på Fyn og trekantområdet, som er meget stærk på logistikvirksomheder, men som har et uddannelsesniveau noget under niveauet på Fyn. Det kræver dog, at Odense kommune ændrer adfærd og ikke blot udvikler store planer, som man taler meget om, men at man sætter handling bag de fine ord. Det bliver dog en udfordring at begrænse afvandringen fra det sydvestjyske område, Ærø, Langeland og dele af Sydvestfyn. Disse områder vil blive klemt mellem de områder, der trods alt har en vis vækst. Miljøet Den største skuffelse i forliget var at miljø- og planlægningsområdet forsvinder ud til kommunerne eller bliver løftet op til staten. Kommunerne er simpelthen hverken fagligt dygtige nok til at varetage miljøtilsynet med større virksomheder, eller på tilstrækkelig afstand af de enkelte virksomheder. Jeg håber meget, at det kan lade sig gøre at fastholde en del af miljøopgaverne i regionerne, når folketinget i løbet af efteråret skal i gang med at udmønte forliget i konkrete love. Ekstr traor aordinær dinært t delegeretsmøde! Onsdag den 26. januar kl i Ringe (det præcise sted oplyses senere) Det ekstraordinære amtsdelegeretmøde indkaldes for at vælge mindst 6 kandidater til Regionsråd Syd. Valget gennemføres efter amtsforeningens vedtægtsbestemmelser om valg af amtsrådskandidater, undtagen bestemmelsen om antallet af kandidater. Ethvert medlem kan indstille kandidater. Forslagene skal være formanden i hænde senest ugedagen før opstillingsmødet (dvs. tirsdag den 25. januar). Dorit Myltoft, formand for Fyns Radikale Venstre Af Tomas Bech Madsen, Europa-Parlamentskandidat Far arvel - og tak for opbakningen Det var en lang og opslidende valgkamp, der endte med Europa-Parlamentsvalget den 13. juni Masser af møder, debatindlæg, diskussioner, gode oplevelser og trættende oplevelser. Heldigvis lykkedes det som bekendt at bevare det radikale mandat, og jeg var også forholdsvis tilfreds med mit personlige valgresultat. I hvert fald skal de mange af jer, der stemte på mig, have mange tak. De danske mandater Det var ellers et valg, der kom til at ende noget anderledes end man kunne have forudsagt i månederne forinden. Naturligvis var det ingen overraskelse, at Poul Nyrup Rasmussen og Socialdemokraterne fik et godt valg, men antallet af personlige stemmer til Nyrup var langt over, hvad man kunne have regnet med. Sådan en vælgeropbakning ville han nok gerne have haft allerede i november 2001, så vi kunne have sluppet for regeringsskiftet og alle de elendigheder, som Anders Fogh & co. har budt os siden. Og vi må erkende, at Nyrup fik stemmer fra mange andre partier, bl.a. Det Radikale Venstre. Set på den baggrund var det måske slet ikke så slemt, at vi mistede 2,7 % af stemmerne i forhold til Lone Dybkjærs flotte valg (9,1 %) i Blandt andre overraskelser ved valget var Junibevægelsens store og i mine øjne glædelige - nederlag og Det Konservative Folkepartis betydelige stemmefiskeri fra naboerne i Venstre. Hvorom alting er, så var omrokeringerne blandt de danske mandater trods alt forholdsvis begrænsede. 13 Parlamentsgrupperne Styrkeforholdet mellem grupperne i Europa- Parlamentet er også nogenlunde som før. Den konservative gruppe er fortsat størst, med den socialdemokratiske gruppe lige efter, og vores egen liberale gruppe som den mest betydningsfulde af de øvrige grupper. Det nye er imidlertid, at sidste valgperiodes alliance mellem konservative og liberale er blevet brudt. Således indgik de konservative sammen med socialdemokraterne en aftale om udnævnelse af den nye parlamentsformand. Når alt kommer til alt, så tror jeg, at vi snart vil se, at det bliver business as usual i Parlamentet, og det er jo egentlig ikke så ringe med bredt samarbejde om de fleste beslutninger. Den liberale gruppe har desværre ikke de afgørende mandater, men der er nok ikke tvivl om, at vi alligevel vil indgå i langt de fleste forlig, der kommer. Det bliver ikke mindst spændende at følge de mange parlamentsmedlemmer fra de nye medlemslande. Koblingen mellem Folketinget og Europa-Parlamentet Jeg kan håbe på, at der i de kommende år bliver en tættere koordinering mellem vores Europa- Parlamentsmedlem og den radikale folketingsgruppe. Det er ekstremt vigtigt, at der bliver sammenhæng i vore nationale og europæiske politik, og det er jeg også ret sikker på, at der er gode muligheder for. I hvert fald vil Anders Samuelsen lige som sin forgænger forsøge at holde en meget tæt kontakt med folketingsgruppen. Det kommer vi blandt andet til at se i den kommende diskussion om tyrkisk medlemskab af EU og debatten om en kommende folkeafstemning om den europæiske forfatningstraktat. Min holdning er naturligvis fortsat, at Tyrkiet skal optages, når landet opfylder betingelserne (og ikke en dag før), og at vi skal

8 14 Farvel - og tak for opbakningen Regionsråd Syd - en køreplan 15 gå helhjertet ind i kampagnen for et dansk ja til forfatningstraktaten. Kandidaten siger farvel og tak For mit eget vedkommende vil jeg dog meddele, at jeg ikke søger genopstilling som Fyns Radikale Venstres Europa-Parlamentskandidat. Jeg er blevet folketingskandidat i Sorøkredsen, hvor jeg bor, og det arbejde kommer til at tage alt min politiske tid. Jeg skal dog samtidig sige, at jeg har været meget glad for at være jeres kandidat, og jeg håber at I vil kunne finde en god afløser for mig. Periode Aktivitet September 2004 Et valgudvalg på 5 personer etableres efter indstilling fra de 4 amter Januar 2005 Hvert amt får opstillet (og valgt) en liste med 6 personer i prioriteret rækkefølge. Bemærkninger Der vælges 2 fra Fyn og 1 fra hver af de øvrige amter De enkelte amters vedtægter bestemmer, hvordan opstilling/valg foregår. Regionsråd Syd - en køreplan (Den øverste på hver amtsliste skal til urafstemning om fordelingen af de fire øverste pladser på den fælles liste.)... Af Dorit Myltoft, formand for Fyns Radikale Venstre I lyset af, at ethvert demokratisk valg kun kan gennemføres, hvis en række rent praktiske og organisatoriske forhold er i orden, mødtes vi 4 amtsformænd med hver en bisidder i august for at få fastlagt en strategi for opstillingen til det første regionsrådsvalg. Det er givet, at det er en pragmatisk løsning designet til netop dette valg. Næste gang ved vi meget mere, og de organisatoriske rammer er kommet på plads. Vi er gået ud fra, at geografien er på plads. Altså at selv et regeringsskifte ikke giver andre regioner. Vi blev enige om at stræbe efter at få opstillet én liste, ét valgprogram og én fælles økonomi til en valgkamp. Vi så i øjnene, at der af tidsmæssige grunde ikke kan dannes en opstillingsberettiget forening med egne vedtægter. Samtidig kan vi heller ikke foreslå nedlæggelse af amtsforeningerne, så længe der skal holdes folketingsvalg med kredse samlet i amtskredse. Ergo skulle vi tage udgangspunkt i de eksisterende amtsforeninger, og på det grundlag gennemføre en demokratisk ordentlig opstilling funderet i vedtægtsbestemte beslutninger. Resultatet blev en strategi, som efterfølgende er blevet godkendt i vores fynske amtsbestyrelse på et møde den 2. september. Til valgudvalget valgtes Dorit Myltoft og Asger Madsen. Rasmus S. Larsen indgår i en gruppe med ansvar for valgbudgettet. Den fynske andel vil som udgangspunkt være kr. Helle Munkholm skal sammen med Kristian Grønbæk Andersen være med til at skrive et udkast til valgoplæg. Mulighederne for at indgå valgforbund med andre partier (CD og Kristendemokraterne) undersøges i første omgang i de 4 amter hver for sig. Der indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde den 26. januar 2005 i Ringe. På næste side følger en køreplan for opstillingen. Udgangspunktet er at opstille én fælles liste for hele regionen med 24 kandidater. Februar 2005 Marts 2005 April-maj 2005 August-november 2005 November 2005 De fire kandidater sendes på præsentationsrunde i amterne. Der holdes urafstemning om placeringen af de fire øverste kandidater. Spidskandidaterne + alle øvrige aktive kandidater + repræsentanter fra amterne skriver et fælles valgprogram Valgkamp Valg Et møde i hvert amt De øvrige kandidater fordeles efter samme amtsvise rækkefølge. Alternativt alfabetisk eller ved en samtidig urafstemning.... Der tages forbehold for ændringer i den midlertidige regerings hovedtidsplan. Køreplanen er udarbejdet af Det Radikale Venstre i Ribe, Sønderjylland, Vejle og Fyns amt v. Dorit Myltoft, Niels Kristian Refstrup, Per Kleis Bønnelycke og Søren Nielsen.

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen +45 21 54 87 97 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Den danske europapolitiske linje fastlægges af et solidt og bredt flertal af

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden København Storkredsforening Alternativet Referat virtuelt bestyrelsesmøde Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted Virtuelt på facebook og på mail Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 En artikel fra KRITISK DEBAT Det politiske spil Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 Gennem lang tid har det stået nogenlunde fifty-fufty mellem blå blok og rød blok, som det

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet

Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet Region Hovedstaden Skovlunde den 24. maj 2011 JA Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet Udvalget vedrørende Opstillingsregler til Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved 1. Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved. Foreningen anerkender Socialdemokratiets

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Kære medlem. Hermed bestyrelsens foreløbige bud på en aktivitetskalender for efteråret 2007. Som det fremgår, vil vi som udgangspunkt videreføre det velkendte

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere