LØSNINGS- GALLERI. 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSNINGS- GALLERI. 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter"

Transkript

1 LØSNINGS- GALLERI 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter I løsningsgalleriet kan du møde repræsentanter fra 40 innovative velfærdsløsninger. Velfærdsløsningerne er indsamlet og delt på hjemmesiden På de følgende sider finder du en kort introduktion til de 40 løsninger, der er fordelt på de fem udfordringer, som Velfærdspanelet har udpeget som de mest presserende: Velfærdskløften: Hvordan skaber vi sammenhæng mellem borgernes forventninger og den velfærd, der leveres? Social forebyggelse: Hvordan skaber vi en mere effektiv forebyggelsesindsats på det sociale område? Fremtidens folkeskole: Hvordan udvikler vi en folkeskole, der også i fremtiden matcher samfundets og elevernes behov? Hænder nok: Hvordan kan vi få borgere i beskæftigelse, som af en eller flere grunde står uden for arbejdsmarkedet i dag? Sunde sammenhænge: Hvordan skaber vi sammenhæng på sundhedsområdet og mellem sundhedsområdet og andre områder, f.eks. ældreområdet, så borgeren oplever helstøbte forløb? Program 26 27

2 Velfærdskløften Hvordan skaber vi sammenhæng mellem borgernes forventninger og den velfærd, der leveres? 1. Forbedring af venteværelseoplevelsen Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har netop afsluttet et projekt med INVIA Enhed for Velfærdsinnovation og IDEO om at forbedre venteværelseoplevelsen. Der er blevet arbejdet med at vende den traditionelt negative ventetid til en positiv oplevelse for patienten. Dette påvirker også patientens samlede oplevelse af besøget på sygehuset. Projektet er tilrettelagt med henblik på at kunne sprede erfaringer til andre sygehuse og potentielt også andre institutioner med ventetider. Kontakt: Nicolai MendgaardLarsen, chefkonsulent, Region Syd, 2. Det selvbetjente bibliotek Silkeborg Bibliotekerne har indført det selvbetjente bibliotek på to lokalbiblioteker for at imødekomme brugernes ønsker om større tilgængelighed. Derved er skabt bedre service via en nem og fleksibel adgang til biblioteket. Resultaterne er markante: bibliotekerne er åbne tre gange så længe som tidligere, medarbejderne har fået tid til at dyrke kerneopgaver, og udlånet er steget med omkring 35 pct. De kvalitative forbedringer er opnået uden at øge hverken arbejdstimer eller driftsudgifter. Det selvbetjente bibliotek er et supplement til den bemandede åbningstid. Kontakt: Mogens Larsen, bibliotekar DB & projektleder, Silkeborg Kommune, 3. Digital Skole I Frederikshavn Kommune har man lagt skinnerne for fremtidens digitale skole. Med en ambition om at løfte samtlige skoler og gå i en fælles digital retning har kommunen i efteråret vedtaget en ny flerstrenget it-skolestrategi og vil over de næste fire år lægge yderligere 18 mio. kroner i digitalisering af området. Strategien er lavet i et bredt kommunalt samarbejde og tager højde for de mange forskellige områder såsom ledelse og styring, brug af digitale læremidler, kultur og kompetencer hos lærere og elever samt det rent teknik- og driftsmæssige. Kontakt: Bettina Guldager Lundgaard Hansen, chefkonsulent, KMD, 4. Væk med bøvlet MindLab har sat fokus på afbureaukratisering i projektet Væk med bøvlet. I projektet har man undersøgt en række borgeres personlige oplevelser med det offentlige. Projektet har blandt andet vist, at det ikke er nok at kunne bruge en mus, hvis man skal være en digitalt selvhjulpen borger. Offentlige it-løsninger kan ofte ikke oversætte love, regler og procedurer til borgernes egen livssituation lige så effektivt som det personlige møde, og det bør indtænkes i digital forvaltning. Kontakt: Jakob Schjørring, projektleder, MindLab, 27 Velfærdens Innovationsdag 2011

3 5. Det Regionale Netværk bedre dialog med brugerne Udlændingeservice oprettede i starten af 2010 Det Regionale Netværk, der er et netværk rettet mod kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, frivillige, advokater, indvandrerforeninger og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet. Via mails og årlige møder rundt om i landet gennemgås nye emner på udlændingeområdet. Netværket har betydet en bedre dialog med brugerne om, hvordan sager behandles, samt et forum for nye idéer til styrket kommunikation. Kontakt: Tina Kaare, kommunikationschef, Udlændingeservice, 6. Slip grebet - og bliv grebet! Horsens Kommune og EPICENTRET erhvervspsykologi & innovation har indledt et unikt offentlig-privat samarbejde. Udgangspunktet har været at gøre innovativ tænkning til organisationens kompetence. Ambitionen er mere for mindre. Redskaberne er Teori U, certificering i Innovative Thinking System, samarbejde mellem kommune og private virksomheder samt deling af innovativ viden og netværk. Kontakt: Henrik Hopff, partner, EPICENTRET erhvervspsykologi & innovation, 7. Ideoffensiv.dk: Borgerne udvikler Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune lancerede i 2007 ideoffensiv.dk, som er et website, hvor borgere, kommunens medarbejdere, politikere og interesserede kan dele ideer, udveksle holdninger, og hvor kommunen synliggør, hvordan der handles på ideerne. Platformen har kastet flere hundrede idéer af sig. Værdien er tydelig: Skanderborg Kommune har fået en kæmpe idebank at trække på, og der er blevet skabt tættere bånd mellem borgere og administration/byråd om udvikling og prioritering af ideer og udviklingsretninger. Kontakt: Bente Hornbæk, planchef, Skanderborg Kommune, 8. Kulturhuset i Skanderborg drevet af frivillige Kulturhuset i Skanderborg er på mange måder lige som mange andre kulturhuse. Der er et væld af aktiviteter i huset for borgere i alle aldre og med alle interesser. Men på et særligt område skiller Kulturhuset sig ud. Medfinansiering af huset og driften varetages således altovervejende af frivillige kræfter. Det gælder også de kommende års udvidelser af det succesfulde Kulturhus. Udover en administrativ medarbejder på deltid og en servicemedarbejder drives huset af godt og vel 200 frivillige. Kontakt: Svend Erik Jensen, kultur- og borgerservicechef, Skanderborg Kommune, Program 28

4 Social forebyggelse Hvordan skaber vi en mere effektiv forebyggelsesindsats på det sociale område? 9. TVÆRS - tværsektorielt samarbejde på børne- og ungeområdet Ikast-Brande Kommune har udviklet en model til at skabe sammenhæng for kommunens børn og unge. Modellen styrker dels samarbejdet mellem børn, unge, forældre, medarbejdere og fagprofessionelle, dels samarbejdet på tværs af hele børne- og ungeområdet. Formålet med modellen er tredelt: 1) at skabe fokus på kerneopgaver og ansvarsområder, 2) at inddrage de rette kompetencer, og 3) at sætte mere fokus på det generelle og forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet. Kontakt: Gitte Juulsgaard, udviklingskonsulent, Ikast-Brande Kommune, 10. High:Five Projektet har som mål at skabe job eller uddannelse til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. Projektet er startet af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere med et klart mål om at tildele virksomheder en rolle i denne sociale opgave. Med projekt High:Five får virksomhederne støtte og opbakning til at åbne dørene for de unge, og High:Five bliver virksomhedernes repræsentant i samarbejdet med de offentlige myndigheder. Siden 2006 har ca. 500 unge fået job gennem projektet. Kontakt: Ole Hessel, projektchef, High:five, 11. Frivillige mentorer forebygger kriminalitet En frivillig mentor er en voksen, som fungerer som rollemodel og sparringspartner for en ung. Det er mentorens opgave at støtte den unge i at træffe valg om eget liv, som kan understøtte en udvikling, hvor kriminalitet ikke er en del af den unges hverdag. Mentorerne fungerer som supplement til de offentlige ydelser og løfter sociale velfærdsopgaver på en unik måde i det felt, hvor frivillige og kommunale kræfter mødes. Kontakt: Stine Skov Rasmussen, projektleder, Roskilde Kommune, Familie og Børn, 12. Mødrehjælpens projekt I gang I gang er et unikt rådgivningstilbud rettet mod at hjælpe unge sårbare mødre i gang med en uddannelse og gøre dem til mere kompetente forældre. Projektet har dokumenterede effekter, der viser, hvordan fagfolk og frivillige i de private organisationer kan supplere kommunernes vigtige forebyggende indsats. Således viser analyser af projektet, at hver gang der investeres én krone i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre, så sparer det offentlige fem kroner som følge af bl.a. færre anbringelser, mindre kriminalitet og lavere udgifter til kontanthjælp. Kontakt: Mads Roke Clausen, direktør, Mødrehjælpen, 29 Velfærdens Innovationsdag 2011

5 13. Dialog Mod Vold (DMV) og Nordjyllands politi bryder voldsspiralen DMV er en del af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer med fokus på behandling af den, der udøver volden og dennes familie. I 2009 blev der indgået et samarbejde med Nordjyllands politi med henblik på, at politiet skulle få udøveren til at skrive under på en samtykkeerklæring, således at voldspiralen brydes første gang, politiet møder den voldsudøvende mand. Effekten af dette arbejde har været, at mere end 40 personer, der udøver vold i familien, er blevet henvist og er startet i behandling. Kontakt: Helle Øbo, direktør, Dialog Mod Vold, 14. A-holdet - Kriminalpræventivt arbejde i Tåstrupgård A-holdet er et kriminalitetsdæmpende og adfærdsændrende projekt målrettet belastede unge kriminelle over 18 år, der udgør kernen i kriminelle grupperinger. Projektet hjælper de unge med at komme ud af kriminaliteten og videre i livet enten via et løntilskudsjob eller via en uddannelse og ofte med hjælp til misbrugsbehandling. Projektmedarbejderne fungerer som mentorer for de 6-8 unge, som A-holdet tæller. Desuden arbejdes der med en randgruppe på ca. 25 belastede unge. Projektet ledes af AKB Tåstrupgård og finansieres af Landsbyggefonden, Høje-Taastrup Kommune og Tåstrupgård. Kontakt: Stig Bo Kristensen, boligsocial koordinator, AKB Tåstrupgård, 15. Ideer for livet ambassadører Fægtetræner, medhjælper i en genbrugsbutik og telefonpasser ved Danmarks Indsamlingen er blot nogle af de aktiviteter, som medarbejderne udfører i Skandias frivilligprojekt Idéer for livet-ambassadører. Som ambassadør frigives hver medarbejder 24 timer årligt til i arbejdstiden at udføre frivilligt arbejde. Projektet blev lanceret i 2007, og i dag deltager knap halvdelen af Skandias ansatte i projektet. Ambassadørkonceptet blev oprindelig lanceret af Skandia i Sverige i 1996, og både i Danmark og Sverige har succesen været stor. Skandia Danmark rådgiver i dag andre virksomheder om corporate volunteering Kontakt: Vibeke Molin, projektleder, Skandia, 16. God Løsladelse kan forebygge ny kriminalitet Metoden God Løsladelse skal sikre, der er styr på ting som tag over hovedet og penge til mad, når en borger er færdig med sin afsoning. Derfor inviterer Kriminalforsorgen alle kommuner til et koordineret samarbejde om løsladelse. Køreplan for God Løsladelse og samarbejdsaftaler mellem kommuner og kriminalforsorg er redskaberne, der skal løfte kvaliteten af det socialfaglige arbejde og samtidig forebygge omkostningsfulde tilbagefald til kriminalitet. Kontakt: Kristina Skovdal, specialkonsulent, Kriminalforsorgen, Program 30

6 Fremtidens folkeskole Hvordan udvikler vi en folkeskole, der også i fremtiden matcher samfundets og elevernes behov? 17. Nytænkning af Petersmindeskolen Petersmindeskolen er som en del af Vejle Kommunes innovationsprojekt Skolen i Bevægelse ved at lave en radikal omstilling af sig selv. Under inddragelse af bl.a. innovationseksperter, medarbejdere, elever og forældre satser skolen på at nytænke sig selv og teste dette i efteråret Efter grundig evaluering af testen er planen, at de nye planer skal være fuldt implementerede, når klokken ringer ind efter sommerferien Gennem en bred forankring og radikal tænkning ønsker skolen at skabe stor opbakning til det ellers kontroversielle projekt. Kontakt: Jens Jørgen Christensen, skoleleder, Petersmindeskolen, 18. Future College - udskolingen nytænkt Gentofte Kommune har nye tanker om fremtidens skole for teenagere: De unge tænkes som meddesignere af skolens indhold i egne forskellige læringsforløb, der fletter sig med hinanden. Eleverne forankres i grupper tilknyttet en vejleder, hvor elevernes skolegang designes, målsættes og evalueres i samarbejde med vejlederen. Den differentierede organisering af skolen kræver en stærk digital platform. Flere skoler i Gentofte deltager i udviklingen af Future College med bl.a. to pilot-uger i år. Kontakt: Lene Jensby Lange, projektleder for Gentofte Kommune, udviklingskonsulent i Autens, 19. Læsemakker Læsemakker er et initiativ for elever, der har oplevet en svær læsestart. Ideen er, at rollemodeller i form af ældre elever, der ved, hvad det vil sige at have vanskeligheder, kan tilbyde yngre elever en unik støtte i kombination af det faglige og det relationelle. Læsemakker giver begge elever motivation, fornyet selvtillid og mere lyst til at arbejde med læsning - fx at læse i fritiden. Læsemakker er bl.a. implementeret i Ballerup, Odense, Thisted, Esbjerg og Slagelse Kommuner. Kontakt: Mia Finnemann Schultz, konsulent, Dansk Videnscenter for Ordblindhed, 20. PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) PALS er en sammenhængende, helhedsorienteret indsats, hvis formål er at forebygge og foregribe adfærdsproblematikker hos børn og unge i skole og SFO, således at flere børn med adfærdsproblematikker inkluderes i skolen. Midlerne er bl.a. at styrke børnenes sociale kompetencer, at skabe en støttende og positiv læringskultur og styrke trivsel i det samlede lærings- og fritidsmiljø. Udenlandske erfaringer viser, at der er klare gevinster at hente i denne tilgang. PALS er i dag implementeret på 34 danske skoler. Kontakt: Dorte Georgsen, pædagogisk konsulent, Ikast-Brande Kommune, 31 Velfærdens Innovationsdag 2011

7 21. Fremtidslaboratoriet: Innovationskompetencer i folkeskolen Horsens Kommune har samarbejdet med Innovation Lab i Århus om innovation i folkeskolen. Projektet er målrettet brugen af digitale læringsredskaber i undervisningen og er et bud på, hvordan ny teknologi bliver en integreret del af fremtidens undervisning. Derudover har projektet haft fokus på at bringe elever og erhvervsliv sammen om at skabe morgendagens innovative løsninger. Effekten af samarbejdet har været en styrkelse af de faglige innovationskompetencer hos eleverne og lærere i folkeskolen. Kontakt: Flemming Langwitz Smith, leder, Pædagogisk Mediecenter, 22. Smart Stars Hvad kan det blive til, hvis man forkæler en gruppe unge med positiv opmærksomhed, tilbyder dem erhvervspraktik, lærer dem jobsøgning, vover at stille store forventninger til dem og bakker dem op efterfølgende på deres videre uddannelsesvej? Smart Stars forsøger at besvare dette spørgsmål. Projektet er et samarbejde mellem virksomheder og folkeskoler i Københavns Sydhavn. Målet er at få de unge til at se formålet med skole og uddannelse og lære dem at begå sig på en arbejdsplads. Kontakt: Flemming Eiberg Hertz, UU-Vejleder, UU-København, 23. Helhedsskolen et bud på fremtidens folkeskole med høje ambitioner på alle elevers vegne! Strandgårdskolens resultater hørte i 2004 til den laveste procentdel i hele landet, og skolen var lukningstruet og præget af elevflugt. Gennem en målrettet indsats er udviklingen vendt, og skolen er blevet til helhedsskole, hvor alle elever går i skole til kl hver dag. Det har været en stor succes. Med faste teams bestående af fire lærere og en pædagog på hver årgang, flere timer i såvel boglige som kreative fag og samarbejde med lokale foreninger og virksomheder har skolen opnået gode resultater. De er bl.a.: at læseresultatet har bevæget sig fra bunden til over landsgennemsnittet, at søgningen til skolen er vokset markant, og at eleverne er rolige og koncentrerede i hverdagen. Kontakt: Kristian Evendt, afdelingsleder, Strandgårdskolen, 24. Amager Fælled Skole: synliggør din succes Siden 2007 har Amager Fælled Skole lavet et decideret turn around: elevtallet er steget, elevsammensætningen er blevet mere varieret, trivslen blandt elever og medarbejdere er steget, skolen har oplevet et markant fald i sygefraværet og præsterer gode resultater i kvalitetsrapporter. Bag forandringen står en visionær og engageret ledelse og lærergruppe. Typisk vil den type historier ikke blive fortalt bredt. Men det bryder Amager Fælled Skole med. Skolen har således en markant ambition om og en klar strategi for at synliggøre sin succes udadtil. Kontakt: Yasar Cakmak, skoleleder, Amager Fælled Skole, Program 32

8 Hænder nok Hvordan kan vi få borgere i beskæftigelse, som af en eller flere grunde står uden for arbejdsmarkedet i dag? 25. Glad tegnestue Tegnestuen er etableret med det klare sigte at skabe en grafisk virksomhed, der inkluderer udviklingshæmmede på arbejdspladsen og aktivt bruger disse medarbejderes spontanitet og utraditionelle tilgang i løsningen af de grafiske opgaver. Det viser sig nemlig, at det, der virker ekskluderende på det traditionelle arbejdsmarked, her bliver katalysator for kreativitet. Det har også betydet, at tegnestuen har konstant vokseværk og i dag beskæftiger 7 illustratorer og 3 uddannede grafiske designere. Kontakt: Johanne Lange Møller, arkitekt, Glad Tegnestue, 26. Værdi for alle Selv om man har et handicap, kan man godt varetage et arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Mange kan fungere på en arbejdsplads, når bare der sættes ind med den nødvendige kompenserende støtte. Med vedtagelsen af beskæftigelsespolitikken Værdi for alle har Slagelse kommune gjort op med det traditionelle syn på mennesker med handicap, og der bygges bro mellem regeringens handleplan Handicap og job og Slagelse kommunes arbejdsmarkedsindsats. Målsætningen er at fremme udvikling, integration og fastholdelse af borgere med sindslidelse og handicap på det ordinære arbejdsmarked. Kontakt: Mette Winther, centerleder, VASAC Slagelse, Slagelse Kommune, 27. Ung på arbejdsmarkedet Ung på arbejdsmarkedet er et toårigt projekt, hvor ca. 60 psykisk sårbare unge indgår i et afklarings og opkvalificeringsforløb, der skal sikre dem fodfæste på arbejdsmarkedet. Projektet veksler mellem skoleforløb og praktikforløb og er finansieret af arbejdsmarkedsstyrelsen. Social og Sundhedsskolen i Esbjerg samarbejder med Jobcenter Esbjerg og Psykiatricenter Vest samt ca. 45 rummelige private og offentlige virksomheder med det formål at holde fast, holde ved og holde ud sammen med den unge. Kontakt: Helle Pramila Schmidt, underviser og projektkoordinator, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, 28. Fra sport til job Projektet har til formål at løse en dobbelt problemstilling: mangel på arbejdskraft hos virksomheder og overrepræsentantion af unge nydanskere blandt dem, der ikke får en ungdomsuddannelse. Projektet går ud på at lave opsøgende arbejde blandt unge nydanskere i primært sportsklubber i Aalborg, København og Lolland. Idéen er, at hvis de unge lærer at møde op til træning og blive engagerede i det, så kan det videreføres i job- og skolesammenhænge. Indtil videre har projektet hjulpet 147 unge videre i job/fritidsjob eller uddannelse svarende til 61,5 %. Kontakt: Marianne Saxtoft, konsulent, CABI, 33 Velfærdens Innovationsdag 2011

9 29. Unge klar til fremtiden 28 initiativer til at få unge i job og uddannelse. Det er resultatet af en fælles indsats mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og Horsens Kommune, som har haft fokus på at nedbringe den stigende ungdomsarbejdsløshed blandt unge. Effekten har været, at ledigheden blandt unge er faldet, og at markant flere unge end tidligere går videre fra kontanthjælp til uddannelse. Endelig er der sket en målretning og styrkelse af den tværgående koordinering internt i organisationen. Kontakt: Lise Uhre Pless, udviklingschef, 30. Telehandelshuset Telehandelshuset skaber rammerne for succesfuld integration af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Med fokus på kompetencer frem for begrænsninger beskæftiger, uddanner og udsluser Telehandelshuset mennesker med handicap til varig beskæftigelse. Telehandelshuset skaber som socialøkonomisk virksomhed et rummeligt erhvervsmiljø, der fastholder medarbejdergruppen og med afsmittende effekt dygtiggør og motiverer de studerende til (gen)indtræden på arbejdsmarkedet. Kontakt: Connie Hasemann, direktør, Telehandelshuset, 31. Fonden Grantoftegaard Fonden Grantoftegaard driver et økologisk landbrug på 800 hektar. Ud af en mangfoldig stab på 28 medarbejdere er 1/4 ansat i særlige stillinger. Social og økonomisk bæredygtighed og miljøforbedring kendetegner produktionen, der udgøres af landbrugsvarer, naturpleje og rent drikkevand. Arbejdspladskulturen udgør grundlaget for forskellige aktiviteter indenfor social virksomhed og formidling af økologi, herunder en særligt tilrettelagt uddannelse, aktivering samt specialpædagogiske tilbud til en gruppe af pt. 40 personer. Grantoftegaard modtager desuden i omegnen af besøgende årligt. Kontakt: Marianne Stenkjær, direktør, Fonden Grantoftegaard, 32. Huset Venture Huset Venture var den første til i vedtægter og målsætning at definere sig selv som socialøkonomisk virksomhed, idet man i godt 10 år på not for profit -basis med stor succes har fokuseret på at skabe og udvikle arbejdspladser til de grupper af borgere, der normalt har sværest ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Huset Venture ansætter personer med fysiske handicap til at lave bl.a. skilte, markedsføringsmaterialer, webdesign, regnskabsarbejde og meget andet i de fire regionale virksomheder. Huset Venture er vokset støt gennem det seneste årti til nu knap 100 ansatte. Over 90 pct. af disse er ansat i fleks- eller skånejob. Kontakt: Kjeld Søndergaard, udviklingschef, Huset Venture, Program 34

10 Sunde sammenhænge Hvordan skaber vi sammenhæng på sundhedsområdet og mellem sundhedsområdet og andre områder, f.eks. ældreområdet, så borgeren oplever helstøbte forløb? 33. G10 Center for brugerfokuseret innovation G10 Center for brugerfokuseret innovation i Region Syddanmark giver mulighed for i samarbejde med sundhedsfagligt personale og patienter at undersøge nuværende arbejdsgange og design af fysiske rum for herefter under brugerdrevne innovative processer at finde nye muligheder og udfordringer. Herefter testes og afprøves nye arbejdsgange og design i fuld skala. I centret er der rig mulighed for eksempelvis at indrette midlertidige patientstuer, operationsstuer og her afprøve workflow og design. G10 Center for brugerfokuseret innovation er det første af sin slags i Europa og skal bidrage til at udvikle optimale løsninger til fremtidens sygehuse og tænke velfærdsteknologi som en naturlig del af løsningen. Kontakt: Carina Lykke Johannessen, Crosspoint Navigator, Region Syddanmark, 34. LAVKOS LAVKOS er et udviklingspartnerskab mellem syv kommuner (Gribskov, Allerød, Helsingør, Køge, Frederiksberg, Viborg og Ringsted), Rehfeld og Deloitte om at beregne og beskrive den forventede udvikling i borgernes sundhed og dertilhørende kommunale udgifter. Ud fra en praksisnær operationel tilgang tvinges kommunen til at tænke i konkrete indsatser, omkostninger og effekter. Samtidig kan der arbejdes med over 10 samtidige variable og effekter og udgifter i op til 40 år ud i fremtiden. Kontakt: Charlotte Pratt, projektleder, Momentum, 35. Online Omsorg KMD kører sammen med kommunerne Aabenraa, Greve, Kerteminde og Aalborg et forsøgsprojekt i 2011 med Online Omsorg. Løsningen er en online portal, hvor de ældre borgere via en touch-skærm og et videokamera kan se og tale med kommunens ansatte såvel som familie og venner. Udgangspunktet er, at omsorgsydelser inden for hjemmepleje og genoptræning kan leveres digitalt. Ambitionen med Online Omsorg er at øge borgernes tryghed, sundhed og livskvalitet samtidig med, at kommunerne og andre sundhedsaktører ændrer arbejdsgange og frigør ressourcer. Kontakt: Jimmi Hansen, områdedirektør, KMD, 36. Telemedicin som kommunikationsredskab i sårbehandlingen Projektet fokuserer på at optimere behandlingen af kroniske sårpatienter ved lavteknologiske løsninger en mobiltelefon med internetadgang og en almindelig PC. Det er et tværsektorielt samarbejde mellem sårsygeplejersker i kommunerne og specialister på sygehusene, men hvor også borgeren samtidig spiller en aktiv rolle. Projektet tegner til at have gode resultater: optimerede behandlingsforløb, forbedret livskvalitet for borgeren, stærkere faglighed og øget samarbejde blandt de sundhedsfaglige. Kontakt: Janne Rasmussen, projektkoordinator, Medcom, 35 Velfærdens Innovationsdag 2011

11 37. Healthcare Innovation Lab [HIL] HIL er et levende møde- og arbejdssted for Offentlig-Privat Innovationssamarbejde i sundhedssektoren mellem patienter, pårørende, hospitaler, erhvervsliv, vidensog forskningsinstitutioner. Der arbejdes aktivt med 3 demonstrationsprojekter, og på sigt skal et egentligt fysisk innovationslaboratorium etableres, hvor nye innovative løsninger til produkter, services og organisationsformer testes og udvikles. HIL vil være et bidrag til at skabe en skandinavisk sundhedsinnovationsklynge på internationalt niveau. Kontakt: Susie A. Ruff, centerchef, Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden, 38. TELEKAT TELEKAT er en telehealthmonitor, som skal hjælpe KOL-patienter med at foretage selvmonitorering af deres sygdomsforløb samt rehabiliteringsindsatsen i eget hjem. Det er med til at sikre, at borgeren får indsigt i eget forløb, og TELEKAT gør det muligt for sundhedssystemet lynhurtigt at få indblik i den enkelte patients tilstand. Løsningen er udviklet på tværs af sektorer med mange forskellige parter, så hjemmesygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker og læger på sygehus og sundhedscenter får indsigt i patienternes hverdag og derfor bedre kan vejlede om rehabilitering i eget hjem. I projektet er der arbejdet udfra brugerdreven innovation. Kontakt: Birthe Dinesen, projektleder, Telekat, Aalborg Universitet 39. Bedre stuegang i eget hjem Projektet Bedre Stuegang i Eget Hjem har til formål at reducere antallet af akutte indlæggelser og optimere kvaliteten af overvågning og behandling i eget hjem for astmapatienter og patienter med hjertesvigt. Projektet udnytter en eksisterende sensorplatform elektroniske bodysensorer til at udvikle f.eks. et stetoskop, der som et plaster kan påføres patienter og dermed konstant opsamle data om patientens tilstand. Det kan holde kronisk syge patienter fri af akutte indlæggelser og opretholde behandling i eget hjem. Kontakt: Claus Duedal Pedersen, projektchef, Odense Universitetshospital, 40. Den intelligente arbejdsbeklædning YOKE interaction design udvikler i fællesskab med Århus Kommune Den Intelligente Arbejdsbeklædning (DIA). DIA kan vha. integreret sensorteknologi monitorere fysik og bevægelser og dermed identificere og forebygge nedslidningskilder for medarbejdere med hårdt fysisk og ofte gentaget arbejde. Produktet er blevet afprøvet på et industrikøkken og flere lokalcentre ved Århus Kommune. En tredje version er under udvikling og skal efter planen afprøves i efteråret Målsætningen er at Den Intelligente Arbejdsbeklædning kan tages i brug i 2012 i følgeskab med specialudviklet software, som kan vejlede slutbrugere og terapeuter. Kontakt: Jakob Mandøe Nielsen, direktør, YOKE ApS, Program 36

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum 1 Kravene til indsatsen sættes af den globale dagsorden 2 Ungdommen som et selvstændigt politik og indsatsområde En helhedsorienteret

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Projekt- og procesbeskrivelse Baggrund Nordsjællands Hospital har til tider haft store udfordringer med overbelægning, mens de tilhørende kommuner

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Telehomecare forskning

Telehomecare forskning Matchmakingkonference 2011 Telehomecare forskning Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Ved Birthe Dinesen, lektor, PHD, cand.scient.adm. Agenda 1. Kort præsentation 2. Telehomecare

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere