Version 1.0 November Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet"

Transkript

1 Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

2 INDHOLD 1. Indledning Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen? Særlige forhold, du skal være opmærksom på Gennemgang af ydelsesblanketten Ydelsesblanketten, side 1 - Hvilket lovgrundlag har ydelsen? Ydelsesblanketten, side 2 - Kan ydelsen leveres separat? Ydelsesblanketten, side 3 - Hvilke ydelser kan du vælge? Definitioner på ydelser Ydelsesblankettens side 3 - Hvilken form har ydelsen? Ydelsesblankettens side 3 - Hvilken udfører og ramme har ydelsen? Ydelsesblanketten side 4. - Hvilken tilbudstype leveres ydelsen under? Ydelsesblanketten side 5. - Hvilken målgruppe har ydelsen? Ydelsesblanketten side 6. - Hvilke bagvedliggende budgettal ligger til grund for taksten? Leveringsadresser Medarbejderblanketten Support Side 2 1. Indledning

3 1. INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til dig, der skal indberette tilbud, som leverer stofmisbrugsbehandling. Siden Juni 2011 har der været integration mellem Tilbudsportalen og Stofmisbrugsdatabasen. Det betyder, at de oplysninger, du indberetter til Tilbudsportalen, automatisk overføres til Stofmisbrugsdatabasen. Stofmisbrugsdatabasen er en fælles indberetning på stofmisbrugsområdet, som erstatter de tidligere stofmisbrugsindberetninger: DanRIS Døgn og DanRIS Ambulant (Center for Rusmiddelforskning), SIB (Sundhedsstyrelsen) og VBGS (Socialstyrelsen). Herved undgås, at de samme oplysninger skal indberettes flere steder. Parterne bag Stofmisbrugsdatabasen har i fællesskab defineret de begreber, der benyttes i forbindelse med ydelser som leveres til personer med stofmisbrug. Disse ydelser skal du indberette via Tilbudsportalens indberetning. De supplerende oplysninger skal du indberette direkte i Stofmisbrugsdatabasen. Denne vejledning gennemgår stofmisbrugsydelserne på Tilbudsportalen for at hjælpe dig til at indberette dit tilbud så fyldestgørende som muligt. Vejledningen er et supplement til de generelle vejledninger: Vejledning til myndigheder Vejledning til tilbud Vejledning til blanketterne Du kan finde disse vejledninger på Tilbudsportalen.dk 1 Vejledningen til indberetning af de supplerende oplysninger i Stofmisbrugsdatabasen kan du finde på Stofmisbrugsdatabasen.dk HVORNÅR OVERFØRES DATA FRA TILBUDSPORTALEN TIL STOFMISBRUGSDA- TABASEN? Hvis du indberetter et tilbud, som har minimum én ydelse af typen behandling, med formålet misbrugsbehandling og målgruppen stofmisbrugere, vil oplysning om tilbuddets navn og adresse blive overført til Stofmisbrugsdatabasen. Tillige overføres oplysning om det er et ambulant tilbud eller et døgntilbud samt tilbuddets ydelser med målgruppen 'stofmisbrug' Kun tilbud, hvor data overføres til Stofmisbrugsdatabasen, kan tilknyttes til behandlingsforløb af den kommunale myndighed, og tilbuddet kan indberette til DanRIS. Data fra Tilbudsportalen overføres løbende til Stofmisbrugsdatabasen Side 3 1. Indledning

4 Tilbud, der har en behandlingsydelse med formålet misbrugsbehandling og målgruppen stofmisbrug overføres til Stofmisbrugsdatabasen 1.2 SÆRLIGE FORHOLD, DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ Alle ydelser skal takstfastsættes. Du skal indberette de ydelser, en sagsbehandler kan visitere til, og som efterfølgende skal afregnes. Alle ydelser skal takstfastsættes. For at hjælpe sagsbehandleren til at finde den rigtige ydelse, kan du knytte en metodebeskrivelse til hver, af dine ydelser. Læs herom i Vejledning til blanketterne på Hvis du knytter en metodebeskrivelse til hver ydelse, bliver det tydeligt, hvad ydelsen indeholder. Et tilbud kan have én eller flere takster for samme overordnede ydelse. Eksempel på ydelse med to takster Et ambulant behandlingstilbud har ydelsen misbrugsbehandling med to takster, afhængig af behandlingsintensiteten. I Tilbudsportalen har tilbuddet derfor indberettet to ydelsesblanketter med ydelsen misbrugsbehandling. De to ydelser har forskellig takst, da de anvender hver sin metode. Se evt. hvordan du indberetter metoder, i vejledning til blanketterne. Ydelserne overføres til Stofmisbrugsdatabasen, hvor tilbuddet skal oprette ydelsespakker, som kan tilbydes, til den enkelte borger. På Stofmisbrugsdatabasen oprettes ydelsespakker ved at vælge en eller flere af de ydelser, der er overført fra Tilbudsportalen, give ydelsespakken et navn og en beskrivelse samt angive dens intensitet (ambulant, dag, døgn eller ad hoc). Ydelsespakkerne er en forudsætning for, at tilbuddet kan indberette ydelsesmonitoreringen, som er en del af den lovpligtige DanRIS indberetning. Side 4 1. Indledning

5 2. GENNEMGANG AF YDELSESBLANKETTEN 2.1. YDELSESBLANKETTEN, SIDE 1 - HVILKET LOVGRUNDLAG HAR YDELSEN? Her skal du markere det lovgrundlag, som ydelsen leveres på. Side 5 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

6 2.2. YDELSESBLANKETTEN, SIDE 2 - KAN YDELSEN LEVERES SEPARAT? Her afklares om ydelsen leveres separat. Dvs. kan en borger udelukkende modtage denne ydelse (hovedydelse), eller er det en forudsætning, at borgeren modtager en anden af tilbuddets ydelser i så fald leveres ydelsen ikke separat (delydelse). Vær opmærksom på, at et tilbud selvfølgelig som minimum skal have én ydelse, der leveres separat. Derpå vælger du den relevante ydelse: behandling. Leveres ydelsen separat er det en hovedydelse. Leveres den som tilkøb til an anden ydelse er det en delydelse. Side 6 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

7 2.3 YDELSESBLANKETTEN, SIDE 3 - HVILKE YDELSER KAN DU VÆLGE? På ydelsesblankettens side 3 skal du vælge den eller de typer af misbrugsbehandling, der leveres på tilbuddet. Husk at for hver ydelse, du vil indberette, skal du oprette, gemme og indsende en ydelsesblanket Du kan vælge mellem følgende ydelser: 1. Misbrugsbehandling 1.1 Misbrugsbehandling uden substitution 1.2 Tilbagefaldsbehandling 1.3 Sundhedsfaglig misbrugsbehandling Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel Afgiftning Substitutionsbehandling Medikamentel tilbagefaldsbehandling Side 7 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

8 Det set sådan ud i et diagram: Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling uden substitution Tilbagefaldsbehandling Sundhedsfaglig misbrugsbehandling Medikamentel tilbagefaldsbehandling Substitutionsbehandling Afgiftning FIGUR 1: DIAGRAM OVER MISBRUGSYDELSER Du kan vælge mellem socialfaglige ydelser, når der ikke er medvirken af sundhedsfagligt uddannede behandlere. Socialfaglig misbrugsbehandling: Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling uden substitution Tilbagefaldsbehandling Når du vælger sundhedsfaglige misbrugsbehandlingsydelser er det et krav, at der indgår personale med sundhedsfaglig uddannelse i leveringen af ydelsen. Du har da enten ansat sundhedsfagligt personale eller indgået en formel samarbejdsaftale med fx en læge. I samarbejdsaftalen er det beskrevet hvordan fx udlevering af ordinerede lægemidler, kan foregå af ikke-sundhedsfagligt personale. Sundhedsfaglig misbrugsbehandling: Sundhedsfaglig misbrugsbehandling Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel Afgiftning Medikamentel tilbagefaldsbehandling Substitutionsbehandling Side 8 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

9 Du må kun indberette sundhedsfaglig misbrugsbehandling eller typer af sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvis der medvirker sundheds/lægefagligt uddannet personale i leveringen af ydelsen. Hvor det handler om udlevering af ordinerede lægemidler, kan det foregå af ikkesundhedsfagligt personale, der som lægens medhjælp kan varetage medicinhåndtering efter nærmere angivne retningslinjer Definitioner på ydelser I det følgende kan du læse definitionen på de forskellige ydelser, der henvender sig til personer med stofmisbrug. Ydelse Definition Vejledning 1. Behandling, der har til formål at Misbrugsbehandling afhjælpe et misbrug. 1.1 Misbrugsbehandling uden substitution 1.2 Tilbagefaldsbehandling 1.3 Sundhedsfaglig misbrugsbehandling Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel Afgiftning Substitutionsbehandling Medikamentel tilbagefaldsbehandling Kommentar: Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde alene være af den ene type. Misbrugsbehandling, der er uden anvendelse af medicin som substitution for rusmiddel. Kommentar: Misbrugsbehandling uden substitution er f.eks. 12- trinsbehandling, ALF og Teen Challengemetoden og inkluderer behandlingsforløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med substitutionsbehandling i døgnregi. Misbrugsbehandling, der søger at forhindre opståen og udvikling af et gammelt eller nyt misbrug. Misbrugsbehandling udført vha. en sundhedsfaglig indsats. Sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel. Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at afbryde eller reducere fysisk afhængighed. Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at erstatte brugen af et rusmiddel med et lægemiddelstof, der har tilsvarende virkning Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at reducere brugen af et rusmiddel. Kommentar: Medikamentel tilbagefaldsbehandling indbefatter f.eks. behandling med naltraxon, antabus mv. Misbrugsbehandling er det overordnede begreb. Dette vælges kun, hvis det ikke er muligt at angive specifikke takster for underkategorier af ydelser. Hvis der på tilbuddet er mulighed for et indledende afgiftningsforløb, skal du også indberette ydelsen 'afgiftning'. Kræver sundhedsfagligt personale til at udføre behandlingen Kræver lægefagligt personale til at styre behandlingen. Udlevering kan foregå, hvor personalet er oplært i medicinhåndtering og hvor der foreligger en instruks herom Kræver lægefagligt personale til at styre behandlingen. Udlevering kan foregå, hvor personalet er oplært i medicinhåndtering og hvor der for ligger en instruks herom Kræver lægefagligt personale til at styre behandlingen. Udlevering kan foregå, hvor personalet er oplært i medicinhåndtering og hvor der for ligger en instruks herom Kræver lægefagligt personale til at styre behandlingen. Udlevering kan foregå, hvor personalet er oplært i medicinhåndtering og hvor der for ligger en instruks herom Side 9 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

10 2.3.2 Ydelsesblankettens side 3 - Hvilken form har ydelsen? Her skal du markere den form, som behandlingen har. Du kan vælge mellem følgende behandlingsformer: 1. Individuel behandling 2. Familiebehandling 3. Parbehandling 4. Gruppebehandling 4.1 Selvhjælpsgruppe Du skal kun sætte én markering for hver ydelse. Du skal kun sætte én markering for hver ydelse. Hvis en ydelse fx både kan leveres som parbehandling og gruppebehandling, skal du oprette to ydelser og indberette den ene som parbehandling og den anden som gruppebehandling Ydelsesblankettens side 3 - Hvilken udfører og ramme har ydelsen? Her markerer du når ydelsen har en bestemt udfører eller når den leveres inden for en bestemt ramme. Du har følgende valgmuligheder: 1. Speciallægelig behandling 2. Psykologisk behandling 3. Talepædagogisk behandling 4. Behandling underkastet behandlingsdom 5. Behandling underkastet ungdomssanktion Du skal kun markere udfører og/eller ramme, hvis ydelsen udføres af en læge/psykiater, psykolog eller talepædagog eller hvis misbrugs-behandlingen er en del af retssystemets indsatser over for misbrugere. Hvis du sætter udfører eller ramme på en ydelsesblanket, kan den ikke fjernes efterfølgende. Du skal i stedet oprette en ny blanket og slette den tidligere, hvis tilbuddet ikke længere har en ydelse med den pågældende udfører eller ramme. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

11 2.4. YDELSESBLANKETTEN SIDE 4. - HVILKEN TILBUDSTYPE LEVERES YDELSEN UNDER? Tilbudstypen er tæt knyttet til dit lovgrundlag. Du kan læse om tilbudstyper i Vejledning til blanketterne på YDELSESBLANKETTEN SIDE 5. - HVILKEN MÅLGRUPPE HAR YDELSEN? Målgruppen for en ydelse er den gruppe af borgere, som ydelsen specifikt er rettet imod. Tilbud, der leverer stofmisbrugsbehandling vil altid skulle vælge målgruppen stofmisbrug eller en af undertyperne. Det er også muligt at markere, hvis indsatsen er rettet særligt mod par, familier, familier med barn, gravide eller er specielt tilrettelagt i forhold til mænd eller kvinder. Ydelser der er specifikt rettet mod personer med stofmisbrug skal altid have målgruppen stofmisbrug eller en af underkategorierne. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

12 Når du indberetter en ydelse, der er målrettet personer med stofmisbrug, skal du vælge mellem følgende målgruppekategorier: 1. Stofmisbrug 1.1 Misbrug af opioider 1.2 Misbrug af centralstimulerende rusmidler 1.3 Misbrug af cannabis 1.4 Misbrug af andre rusmidler Misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel Det ser sådan ud i et diagram: Stofmisbrug Misbrug af opioider Misbrug af centralstimulerende rusmidler Misbrug af cannabis Mibrug af andre rusmidler Misbrug af ikkeordineret afhængighedsskaben de lægemiddel FIGUR 2: DIAGRAM OVER MÅLGRUPPER Husk at vælge din(e) målgruppe(r) så præcist som muligt, når ydelsen er særligt tilrettelagt i forhold til stofmisbrug af en bestemt type. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

13 I det følgende kan du læse definitionen på de forskellige målgrupper. Målgruppe 1. Stofmisbrug 1.1 Misbrug af opioider 1.2 Misbrug af centralstimulerende rusmidler 1.3 Misbrug af cannabis 1.4 Misbrug af andre rusmidler Misbrug af ikkeordineret afhængighedsskabende lægemiddel Definition Misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol. Kommentar: Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper. Stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra opioidgruppen. Kommentar: Omfatter bl.a. opium, heroin, morfin, metadon, kodein og buprenorphin. Stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra centralstimulantiagruppen. Kommentar: Omfatter bl.a. stofferne amfetamin/metamfetamin, kokain, ecstasy og diverse designer stoffer samt centralstimulerende lægemidler, fx Ritalin. Stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra cannabinolgruppen. Omfatter bl.a. hash, marihuana, skunk, pot og hasholie. Stofmisbrug, der ikke er omfattet af de øvrige typer af stofmisbrug. Kommentar: Omfatter bl.a. beroligende medicin, hallucinogener (LSD, svampe mm.), Khat, Ketamin og inhalater. Misbrug, hvor rusmidlet er et afhængighedsskabende lægemiddel, som ikke er ordineret. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

14 2.6. YDELSESBLANKETTEN SIDE 6. - HVILKE BAGVEDLIGGENDE BUDGETTAL LIG- GER TIL GRUND FOR TAKSTEN? I vejledningen til blanketterne kan du læse, hvordan du indberetter økonomital. Du skal huske, at taksten skal være opgjort på baggrund af budgettet. Fra budgettet skal du også indberette udvalgte nøgletal. Det er et krav i bekendtgørelsen, at disse nøgletal er indberettet. Når du har udfyldt blanketten, skal du huske at gemme den, gå til oversigten og indsende den. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

15 3. LEVERINGSADRESSER Hvis tilbuddet råder over flere adresser, oprettes disse som leveringsadresser for tilbuddet (se evt. vejledning til blanketter). Ydelserne knyttes til den eller de adresser hvor de leveres. I Stofmisbrugsdatabasen opfattes hver adresse som et tilbud. Det er derfor vigtigt at ydelserne tilknyttes de rigtige adresser. Råder tilbuddet over flere adresser skal man indberette en adresseblanket for hver adresse. Ydelserne kan tilknyttes en eller flere adresser, hvor de bliver leveret. 4. MEDARBEJDERBLANKETTEN I Tilbudsportalens indberetningssystem ligger desuden den medarbejderblanket, som alle tilbud, som yder stofmisbrugsbehandling, skal indberette på. Du skal oprette en medarbejderblanket for hver medarbejder, som du har ansat, gemme og indsende den. Medarbejderblanketten består af 2 sider. Den enkelte medarbejder knyttes til den eller de adresser, hvor medarbejderen arbejder. Der skal udfyldes en medarbejder blanket for hver medarbejder. Medarbejderne kan knyttes til en eller flere adresser. Side Leveringsadresser

16 5. SUPPORT Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores support. Socialstyrelsens Support Åbningstider: Mandag til fredag 8:30 15:30 (telefontid 8:30 13:30) Telefon: Side Support

17 Ydelsesblanket Ydelse: Behandling Ydelsen leveres separat Juridisk grundlag: SEL 142 stk. 5 Tilbudstype: Socialpædagogisk opholdssted Målgruppe: år Metode: Konsekvenspædagogik Adresse: Slettevej 22 Stamoplysningsblanket Tilbuddet: Opholdsstedet æblehaven Juridisk grundlag: SEL 142 stk. 5 Ydelsesblanket Ydelse: Udslusning Ydelsen leveres ikke separat. Juridisk grundlag: SEL 142 stk. 5 Tilbudstype: Socialpædagogisk opholdssted Målgruppe: år Metode: Relationspædagogik Adresse: Mosevej 13 Medarbejderblanket DEF Ledelse Øvrige oplysninger Metodeblanket Konsekvenspædagogik Beskrivelse af den pædagogiske metoder Metodeblanket Relationspædagogik. Beskrivelse af den pædagogiske metoder Adresseblanket Slettevej Nørre Askerup Hovedadresse Postadresse Leveringsadresse Adresseblanket Mosevej Nørre Askerup Leveringsadresse Medarbejderblanket ABC Behandlere Øvrige oplysninger Side Support

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 19 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv adfærd Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Side 1 af 12 49 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

ydelse afklaring forældreevneundersøgelse undersøgelse m.h.p. erklæring befordring 1 af :24 Artikler 49 artikler.

ydelse afklaring forældreevneundersøgelse undersøgelse m.h.p. erklæring befordring 1 af :24 Artikler 49 artikler. 1 af 12 15-01-2015 13:24 Artikler 49 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Page 1 of 14 79 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Page 1 of 18 108 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv børnesagkyndigerklæring erklæring fra børnesagkyndig Generel definition: Findes ikke i begrebsbasen.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 29 131 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

gruppe system, hvis entiteter har fælles egenskaber gruppe af personer gruppe af individer gruppe, hvis medlemmer består af personer

gruppe system, hvis entiteter har fælles egenskaber gruppe af personer gruppe af individer gruppe, hvis medlemmer består af personer Nov 10 2010 09:14:39 - Helle Wittrup-Jensen 72 artikler. gruppe system, hvis entiteter har fælles egenskaber gruppe af personer gruppe af individer gruppe, hvis medlemmer består af personer etnisk minoritet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4 1.2 Hvem skal indberette? Og hvad skal indberettes?... 4 2. Brugerprofiler (afløses efterår

Læs mere

Side 1 af 19 103 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv praktisk og personlig hjælp Generel definition: praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje, der ydes

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3 Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling 2012 Udarbejdet af: Tommy Neesgaard Dato: 29.11. 2011 Sagsid.: tone Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Område

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelse - Børn og unge afklaring ydelse, der har til formål at klarlægge en persons situation

Ydelse - Børn og unge afklaring ydelse, der har til formål at klarlægge en persons situation Mar 18 2011 12:26:41 - Helle Wittrup-Jensen 110 artikler. ydelse (fortsat) se ydelse ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en borger En ydelse kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

ydelse afklaring arbejdsprøvning aktivitets- og samværsydelse idrætsaktivitet idræt Forældet 1 af :25 Artikler 62 artikler.

ydelse afklaring arbejdsprøvning aktivitets- og samværsydelse idrætsaktivitet idræt Forældet 1 af :25 Artikler 62 artikler. 1 af 16 15-01-2015 13:25 Artikler 62 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Page 1 of 14 72 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv gruppe Generel definition: system, hvis entiteter har fælles egenskaber aldersgruppe Generel definition:

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014

Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014 Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling...5

Læs mere

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO

STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO TAKSTER 2009 5. udgave, september 2008 \\231fil01\Brugere$\amsocb\Desktop\Samarbejdsaftale\Stoftakster 2009 5 udgave.doc TAKSTER 2009 Beregningsgrundlag Beregninger bygger på

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010 20102011 2. udgave - November 2010 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15/6 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

DanRIS Ambulant behandling 2011

DanRIS Ambulant behandling 2011 DanRIS Ambulant behandling 2011 Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Formålet med DanRIS ambulant rapporten er at give et overblik over klienter i stofmisbrugsbehandlingen, der får tildelt en

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015 Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? Mads Uffe Pedersen KL s Rusmiddelkonference 2015 Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University Unge sammenlignet med

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling i rusmiddelcenter Randers. Indledning

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling i rusmiddelcenter Randers. Indledning Indledning Dette er Randers Kommunes kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling. En kvalitetsstandard beskriver et socialt tilbud i Randers Kommune. Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre kommunens

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune 2014 Endelig udgave 1. 2. 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Artikler. DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning) : DanRis-Døgn - Databasen

Artikler. DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning) : DanRis-Døgn - Databasen 1 af 22 15-01-2015 12:19 Artikler 89 artikler. gruppe system, hvis entiteter har fælles egenskaber aldersgruppe gruppe, hvis medlemmer har en alder, som falder inden for et aldersinterval Formidlingsversion:

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere