Version 1.0 November Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet"

Transkript

1 Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

2 INDHOLD 1. Indledning Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen? Særlige forhold, du skal være opmærksom på Gennemgang af ydelsesblanketten Ydelsesblanketten, side 1 - Hvilket lovgrundlag har ydelsen? Ydelsesblanketten, side 2 - Kan ydelsen leveres separat? Ydelsesblanketten, side 3 - Hvilke ydelser kan du vælge? Definitioner på ydelser Ydelsesblankettens side 3 - Hvilken form har ydelsen? Ydelsesblankettens side 3 - Hvilken udfører og ramme har ydelsen? Ydelsesblanketten side 4. - Hvilken tilbudstype leveres ydelsen under? Ydelsesblanketten side 5. - Hvilken målgruppe har ydelsen? Ydelsesblanketten side 6. - Hvilke bagvedliggende budgettal ligger til grund for taksten? Leveringsadresser Medarbejderblanketten Support Side 2 1. Indledning

3 1. INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til dig, der skal indberette tilbud, som leverer stofmisbrugsbehandling. Siden Juni 2011 har der været integration mellem Tilbudsportalen og Stofmisbrugsdatabasen. Det betyder, at de oplysninger, du indberetter til Tilbudsportalen, automatisk overføres til Stofmisbrugsdatabasen. Stofmisbrugsdatabasen er en fælles indberetning på stofmisbrugsområdet, som erstatter de tidligere stofmisbrugsindberetninger: DanRIS Døgn og DanRIS Ambulant (Center for Rusmiddelforskning), SIB (Sundhedsstyrelsen) og VBGS (Socialstyrelsen). Herved undgås, at de samme oplysninger skal indberettes flere steder. Parterne bag Stofmisbrugsdatabasen har i fællesskab defineret de begreber, der benyttes i forbindelse med ydelser som leveres til personer med stofmisbrug. Disse ydelser skal du indberette via Tilbudsportalens indberetning. De supplerende oplysninger skal du indberette direkte i Stofmisbrugsdatabasen. Denne vejledning gennemgår stofmisbrugsydelserne på Tilbudsportalen for at hjælpe dig til at indberette dit tilbud så fyldestgørende som muligt. Vejledningen er et supplement til de generelle vejledninger: Vejledning til myndigheder Vejledning til tilbud Vejledning til blanketterne Du kan finde disse vejledninger på Tilbudsportalen.dk 1 Vejledningen til indberetning af de supplerende oplysninger i Stofmisbrugsdatabasen kan du finde på Stofmisbrugsdatabasen.dk HVORNÅR OVERFØRES DATA FRA TILBUDSPORTALEN TIL STOFMISBRUGSDA- TABASEN? Hvis du indberetter et tilbud, som har minimum én ydelse af typen behandling, med formålet misbrugsbehandling og målgruppen stofmisbrugere, vil oplysning om tilbuddets navn og adresse blive overført til Stofmisbrugsdatabasen. Tillige overføres oplysning om det er et ambulant tilbud eller et døgntilbud samt tilbuddets ydelser med målgruppen 'stofmisbrug' Kun tilbud, hvor data overføres til Stofmisbrugsdatabasen, kan tilknyttes til behandlingsforløb af den kommunale myndighed, og tilbuddet kan indberette til DanRIS. Data fra Tilbudsportalen overføres løbende til Stofmisbrugsdatabasen Side 3 1. Indledning

4 Tilbud, der har en behandlingsydelse med formålet misbrugsbehandling og målgruppen stofmisbrug overføres til Stofmisbrugsdatabasen 1.2 SÆRLIGE FORHOLD, DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ Alle ydelser skal takstfastsættes. Du skal indberette de ydelser, en sagsbehandler kan visitere til, og som efterfølgende skal afregnes. Alle ydelser skal takstfastsættes. For at hjælpe sagsbehandleren til at finde den rigtige ydelse, kan du knytte en metodebeskrivelse til hver, af dine ydelser. Læs herom i Vejledning til blanketterne på Hvis du knytter en metodebeskrivelse til hver ydelse, bliver det tydeligt, hvad ydelsen indeholder. Et tilbud kan have én eller flere takster for samme overordnede ydelse. Eksempel på ydelse med to takster Et ambulant behandlingstilbud har ydelsen misbrugsbehandling med to takster, afhængig af behandlingsintensiteten. I Tilbudsportalen har tilbuddet derfor indberettet to ydelsesblanketter med ydelsen misbrugsbehandling. De to ydelser har forskellig takst, da de anvender hver sin metode. Se evt. hvordan du indberetter metoder, i vejledning til blanketterne. Ydelserne overføres til Stofmisbrugsdatabasen, hvor tilbuddet skal oprette ydelsespakker, som kan tilbydes, til den enkelte borger. På Stofmisbrugsdatabasen oprettes ydelsespakker ved at vælge en eller flere af de ydelser, der er overført fra Tilbudsportalen, give ydelsespakken et navn og en beskrivelse samt angive dens intensitet (ambulant, dag, døgn eller ad hoc). Ydelsespakkerne er en forudsætning for, at tilbuddet kan indberette ydelsesmonitoreringen, som er en del af den lovpligtige DanRIS indberetning. Side 4 1. Indledning

5 2. GENNEMGANG AF YDELSESBLANKETTEN 2.1. YDELSESBLANKETTEN, SIDE 1 - HVILKET LOVGRUNDLAG HAR YDELSEN? Her skal du markere det lovgrundlag, som ydelsen leveres på. Side 5 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

6 2.2. YDELSESBLANKETTEN, SIDE 2 - KAN YDELSEN LEVERES SEPARAT? Her afklares om ydelsen leveres separat. Dvs. kan en borger udelukkende modtage denne ydelse (hovedydelse), eller er det en forudsætning, at borgeren modtager en anden af tilbuddets ydelser i så fald leveres ydelsen ikke separat (delydelse). Vær opmærksom på, at et tilbud selvfølgelig som minimum skal have én ydelse, der leveres separat. Derpå vælger du den relevante ydelse: behandling. Leveres ydelsen separat er det en hovedydelse. Leveres den som tilkøb til an anden ydelse er det en delydelse. Side 6 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

7 2.3 YDELSESBLANKETTEN, SIDE 3 - HVILKE YDELSER KAN DU VÆLGE? På ydelsesblankettens side 3 skal du vælge den eller de typer af misbrugsbehandling, der leveres på tilbuddet. Husk at for hver ydelse, du vil indberette, skal du oprette, gemme og indsende en ydelsesblanket Du kan vælge mellem følgende ydelser: 1. Misbrugsbehandling 1.1 Misbrugsbehandling uden substitution 1.2 Tilbagefaldsbehandling 1.3 Sundhedsfaglig misbrugsbehandling Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel Afgiftning Substitutionsbehandling Medikamentel tilbagefaldsbehandling Side 7 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

8 Det set sådan ud i et diagram: Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling uden substitution Tilbagefaldsbehandling Sundhedsfaglig misbrugsbehandling Medikamentel tilbagefaldsbehandling Substitutionsbehandling Afgiftning FIGUR 1: DIAGRAM OVER MISBRUGSYDELSER Du kan vælge mellem socialfaglige ydelser, når der ikke er medvirken af sundhedsfagligt uddannede behandlere. Socialfaglig misbrugsbehandling: Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling uden substitution Tilbagefaldsbehandling Når du vælger sundhedsfaglige misbrugsbehandlingsydelser er det et krav, at der indgår personale med sundhedsfaglig uddannelse i leveringen af ydelsen. Du har da enten ansat sundhedsfagligt personale eller indgået en formel samarbejdsaftale med fx en læge. I samarbejdsaftalen er det beskrevet hvordan fx udlevering af ordinerede lægemidler, kan foregå af ikke-sundhedsfagligt personale. Sundhedsfaglig misbrugsbehandling: Sundhedsfaglig misbrugsbehandling Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel Afgiftning Medikamentel tilbagefaldsbehandling Substitutionsbehandling Side 8 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

9 Du må kun indberette sundhedsfaglig misbrugsbehandling eller typer af sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvis der medvirker sundheds/lægefagligt uddannet personale i leveringen af ydelsen. Hvor det handler om udlevering af ordinerede lægemidler, kan det foregå af ikkesundhedsfagligt personale, der som lægens medhjælp kan varetage medicinhåndtering efter nærmere angivne retningslinjer Definitioner på ydelser I det følgende kan du læse definitionen på de forskellige ydelser, der henvender sig til personer med stofmisbrug. Ydelse Definition Vejledning 1. Behandling, der har til formål at Misbrugsbehandling afhjælpe et misbrug. 1.1 Misbrugsbehandling uden substitution 1.2 Tilbagefaldsbehandling 1.3 Sundhedsfaglig misbrugsbehandling Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel Afgiftning Substitutionsbehandling Medikamentel tilbagefaldsbehandling Kommentar: Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde alene være af den ene type. Misbrugsbehandling, der er uden anvendelse af medicin som substitution for rusmiddel. Kommentar: Misbrugsbehandling uden substitution er f.eks. 12- trinsbehandling, ALF og Teen Challengemetoden og inkluderer behandlingsforløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med substitutionsbehandling i døgnregi. Misbrugsbehandling, der søger at forhindre opståen og udvikling af et gammelt eller nyt misbrug. Misbrugsbehandling udført vha. en sundhedsfaglig indsats. Sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel. Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at afbryde eller reducere fysisk afhængighed. Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at erstatte brugen af et rusmiddel med et lægemiddelstof, der har tilsvarende virkning Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at reducere brugen af et rusmiddel. Kommentar: Medikamentel tilbagefaldsbehandling indbefatter f.eks. behandling med naltraxon, antabus mv. Misbrugsbehandling er det overordnede begreb. Dette vælges kun, hvis det ikke er muligt at angive specifikke takster for underkategorier af ydelser. Hvis der på tilbuddet er mulighed for et indledende afgiftningsforløb, skal du også indberette ydelsen 'afgiftning'. Kræver sundhedsfagligt personale til at udføre behandlingen Kræver lægefagligt personale til at styre behandlingen. Udlevering kan foregå, hvor personalet er oplært i medicinhåndtering og hvor der foreligger en instruks herom Kræver lægefagligt personale til at styre behandlingen. Udlevering kan foregå, hvor personalet er oplært i medicinhåndtering og hvor der for ligger en instruks herom Kræver lægefagligt personale til at styre behandlingen. Udlevering kan foregå, hvor personalet er oplært i medicinhåndtering og hvor der for ligger en instruks herom Kræver lægefagligt personale til at styre behandlingen. Udlevering kan foregå, hvor personalet er oplært i medicinhåndtering og hvor der for ligger en instruks herom Side 9 2. Gennemgang af ydelsesblanketten

10 2.3.2 Ydelsesblankettens side 3 - Hvilken form har ydelsen? Her skal du markere den form, som behandlingen har. Du kan vælge mellem følgende behandlingsformer: 1. Individuel behandling 2. Familiebehandling 3. Parbehandling 4. Gruppebehandling 4.1 Selvhjælpsgruppe Du skal kun sætte én markering for hver ydelse. Du skal kun sætte én markering for hver ydelse. Hvis en ydelse fx både kan leveres som parbehandling og gruppebehandling, skal du oprette to ydelser og indberette den ene som parbehandling og den anden som gruppebehandling Ydelsesblankettens side 3 - Hvilken udfører og ramme har ydelsen? Her markerer du når ydelsen har en bestemt udfører eller når den leveres inden for en bestemt ramme. Du har følgende valgmuligheder: 1. Speciallægelig behandling 2. Psykologisk behandling 3. Talepædagogisk behandling 4. Behandling underkastet behandlingsdom 5. Behandling underkastet ungdomssanktion Du skal kun markere udfører og/eller ramme, hvis ydelsen udføres af en læge/psykiater, psykolog eller talepædagog eller hvis misbrugs-behandlingen er en del af retssystemets indsatser over for misbrugere. Hvis du sætter udfører eller ramme på en ydelsesblanket, kan den ikke fjernes efterfølgende. Du skal i stedet oprette en ny blanket og slette den tidligere, hvis tilbuddet ikke længere har en ydelse med den pågældende udfører eller ramme. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

11 2.4. YDELSESBLANKETTEN SIDE 4. - HVILKEN TILBUDSTYPE LEVERES YDELSEN UNDER? Tilbudstypen er tæt knyttet til dit lovgrundlag. Du kan læse om tilbudstyper i Vejledning til blanketterne på YDELSESBLANKETTEN SIDE 5. - HVILKEN MÅLGRUPPE HAR YDELSEN? Målgruppen for en ydelse er den gruppe af borgere, som ydelsen specifikt er rettet imod. Tilbud, der leverer stofmisbrugsbehandling vil altid skulle vælge målgruppen stofmisbrug eller en af undertyperne. Det er også muligt at markere, hvis indsatsen er rettet særligt mod par, familier, familier med barn, gravide eller er specielt tilrettelagt i forhold til mænd eller kvinder. Ydelser der er specifikt rettet mod personer med stofmisbrug skal altid have målgruppen stofmisbrug eller en af underkategorierne. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

12 Når du indberetter en ydelse, der er målrettet personer med stofmisbrug, skal du vælge mellem følgende målgruppekategorier: 1. Stofmisbrug 1.1 Misbrug af opioider 1.2 Misbrug af centralstimulerende rusmidler 1.3 Misbrug af cannabis 1.4 Misbrug af andre rusmidler Misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel Det ser sådan ud i et diagram: Stofmisbrug Misbrug af opioider Misbrug af centralstimulerende rusmidler Misbrug af cannabis Mibrug af andre rusmidler Misbrug af ikkeordineret afhængighedsskaben de lægemiddel FIGUR 2: DIAGRAM OVER MÅLGRUPPER Husk at vælge din(e) målgruppe(r) så præcist som muligt, når ydelsen er særligt tilrettelagt i forhold til stofmisbrug af en bestemt type. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

13 I det følgende kan du læse definitionen på de forskellige målgrupper. Målgruppe 1. Stofmisbrug 1.1 Misbrug af opioider 1.2 Misbrug af centralstimulerende rusmidler 1.3 Misbrug af cannabis 1.4 Misbrug af andre rusmidler Misbrug af ikkeordineret afhængighedsskabende lægemiddel Definition Misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol. Kommentar: Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper. Stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra opioidgruppen. Kommentar: Omfatter bl.a. opium, heroin, morfin, metadon, kodein og buprenorphin. Stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra centralstimulantiagruppen. Kommentar: Omfatter bl.a. stofferne amfetamin/metamfetamin, kokain, ecstasy og diverse designer stoffer samt centralstimulerende lægemidler, fx Ritalin. Stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra cannabinolgruppen. Omfatter bl.a. hash, marihuana, skunk, pot og hasholie. Stofmisbrug, der ikke er omfattet af de øvrige typer af stofmisbrug. Kommentar: Omfatter bl.a. beroligende medicin, hallucinogener (LSD, svampe mm.), Khat, Ketamin og inhalater. Misbrug, hvor rusmidlet er et afhængighedsskabende lægemiddel, som ikke er ordineret. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

14 2.6. YDELSESBLANKETTEN SIDE 6. - HVILKE BAGVEDLIGGENDE BUDGETTAL LIG- GER TIL GRUND FOR TAKSTEN? I vejledningen til blanketterne kan du læse, hvordan du indberetter økonomital. Du skal huske, at taksten skal være opgjort på baggrund af budgettet. Fra budgettet skal du også indberette udvalgte nøgletal. Det er et krav i bekendtgørelsen, at disse nøgletal er indberettet. Når du har udfyldt blanketten, skal du huske at gemme den, gå til oversigten og indsende den. Side Gennemgang af ydelsesblanketten

15 3. LEVERINGSADRESSER Hvis tilbuddet råder over flere adresser, oprettes disse som leveringsadresser for tilbuddet (se evt. vejledning til blanketter). Ydelserne knyttes til den eller de adresser hvor de leveres. I Stofmisbrugsdatabasen opfattes hver adresse som et tilbud. Det er derfor vigtigt at ydelserne tilknyttes de rigtige adresser. Råder tilbuddet over flere adresser skal man indberette en adresseblanket for hver adresse. Ydelserne kan tilknyttes en eller flere adresser, hvor de bliver leveret. 4. MEDARBEJDERBLANKETTEN I Tilbudsportalens indberetningssystem ligger desuden den medarbejderblanket, som alle tilbud, som yder stofmisbrugsbehandling, skal indberette på. Du skal oprette en medarbejderblanket for hver medarbejder, som du har ansat, gemme og indsende den. Medarbejderblanketten består af 2 sider. Den enkelte medarbejder knyttes til den eller de adresser, hvor medarbejderen arbejder. Der skal udfyldes en medarbejder blanket for hver medarbejder. Medarbejderne kan knyttes til en eller flere adresser. Side Leveringsadresser

16 5. SUPPORT Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores support. Socialstyrelsens Support Åbningstider: Mandag til fredag 8:30 15:30 (telefontid 8:30 13:30) Telefon: Side Support

17 Ydelsesblanket Ydelse: Behandling Ydelsen leveres separat Juridisk grundlag: SEL 142 stk. 5 Tilbudstype: Socialpædagogisk opholdssted Målgruppe: år Metode: Konsekvenspædagogik Adresse: Slettevej 22 Stamoplysningsblanket Tilbuddet: Opholdsstedet æblehaven Juridisk grundlag: SEL 142 stk. 5 Ydelsesblanket Ydelse: Udslusning Ydelsen leveres ikke separat. Juridisk grundlag: SEL 142 stk. 5 Tilbudstype: Socialpædagogisk opholdssted Målgruppe: år Metode: Relationspædagogik Adresse: Mosevej 13 Medarbejderblanket DEF Ledelse Øvrige oplysninger Metodeblanket Konsekvenspædagogik Beskrivelse af den pædagogiske metoder Metodeblanket Relationspædagogik. Beskrivelse af den pædagogiske metoder Adresseblanket Slettevej Nørre Askerup Hovedadresse Postadresse Leveringsadresse Adresseblanket Mosevej Nørre Askerup Leveringsadresse Medarbejderblanket ABC Behandlere Øvrige oplysninger Side Support

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BEHANDLINGSTILBUD OG METODER Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:15 Del 5 Del 4 Del 3 DITTE ANDERSEN 09:15 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING BEHANDLINGSTILBUD OG METODER

Læs mere