Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov."

Transkript

1 Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde gennemfører Frederiksberg Kommune i efteråret 2013 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt vores brugere. Din besvarelse er. Du opfordres derfor til at besvare spørgeskemaet. Det tager ca. 10 minutter. Din besvarelse behandles omhyggeligt, og der offentliggøres ikke resultater fra undersøgelsen der kan henføres til enkeltbesvarelser. Sundhedsplejen vil til brug for opfølgningen på undersøgelsen have adgang til de enkelte besvarelser. Har du spørgsmål kan Sundhedsplejen kontaktes på eller Med venlig hilsen Sundhedsplejen Side 1 af 37

2 Hvordan har du været i kontakt med sundhedsplejen de seneste to år? (Sæt evt. flere krydser) (1) Graviditetsbesøg (Før fødslen) (2) Etableringsbesøget (Første hjemmebesøg efter fødslen) (14) 1. besøg (2-3 uger efter hjemkomst) (3) 2. besøg (indenfor de første 2 måneder) (9) 3. besøg (5-6 måneder efter fødslen) (10) 4. besøg (8-10 måneder efter fødslen) (11) 5. besøg (ca. 1½ år efter fødslen) (4) Indskolingssamtale (0. klasse) (5) 1. samtale med skolesundhedsplejersken (1. klasse) (12) 2. samtale med skolesundhedsplejersken (4. klasse) (13) 3. samtale med skolesundhedsplejersken (7. klasse) (6) Mødregruppe (7) Kun telefonisk kontakt (8) Anden kontakt Du har svaret andet, uddyb venligst: Er du førstegangsfødende? (1) Ja (2) Nej

3 Frederiksberg Kommune tilbyder graviditetsbesøg til familier der venter familieforøgelse. I det følgende spørges til din vurdering af dit graviditetsbesøg. Hvor lang tid var der til termin (forventet fødsel) ved graviditetsbesøget? (1) 1-2 uger (2) 3-4 uger (3) 5-7 uger (5) Mere end 2 måneder (4) Husker det ikke Hvem tog initiativ til besøget? (1) Jeg kontaktede sundhedsplejen (2) Sundhedsplejen kontaktede mig (3) Husker det ikke Du har svaret, at du tog initiativ til besøget. Hvor havde du hørt om muligheden for graviditetsbesøg? (1) Jeg havde læst om muligheden på frederiksberg.dk (2) Jeg havde telefonisk kontaktet sundhedsplejen og blev gjort opmærksom på muligheden (4) Jeg havde hørt om muligheden fra venner/familie (5) Vores familielæge orienterede om muligheden (3) Andet Du har svaret andet, uddyb venligst: Side 3 af 37

4 I det følgende spørges til emner som sundhedsplejen kan have vejledt om/talt med dig om ved graviditetsbesøget og din vurdering af emnets hed? Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Forventninger til fødslen Forventninger til forældrerollen/rollefordeling Dine og familiens netværk (Forældre, søskende, gode venner o.s.v.) Vejledning om familiens Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM-faktorerne) Amning og kost til barnet Søskende (Relationer og forventede reaktioner) Praktisk indretning af hjemmet Udstyr til barnet Oplysning om sundhedsplejens tilbud Oplysning om andre tilbud til kommende forældre Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med graviditetsbesøget Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af graviditetsbesøget

5 Sundhedsplejen kontakter telefonisk alle familier senest 4 dage efter fødslen, med henblik på at aftale et etableringsbesøg, hvor familien sammen med sundhedsplejen kan planlægge det videre forløb. Hvor lang tid gik der fra, du var hjemme med barnet til sundhedsplejen kontaktede dig telefonisk for at aftale besøg? (1) 0-2 hverdage (2) 3-4 hverdage (3) 5 eller flere hverdage (4) Husker det ikke Hvor lang tid gik der fra, du var hjemme med barnet til sundhedsplejen besøgte dig første gang hjemme? (1) 0-5 hverdage (2) 6-10 hverdage (3) 11 eller flere hverdage (4) Husker det ikke Du har svaret 11 eller flere hverdage, forklar hvorfor: Side 5 af 37

6 I det følgende spørges til emner som sundhedsplejen kan have vejledt om/talt med dig om ved etableringsbesøget (Sundhedsplejens første besøg efter fødslen) og din vurdering af emnets hed? Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Forældrenes oplevelse af fødslen Døgnrytme og søvn Amning Pasning og pleje Stimulation af barnet Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Barnets sovested Rygning i hjemmet Betydningen af moderens kost og motion i ammeperioden Reaktioner på fødslen, fra samlever, familien, venner m.v. Reaktioner fra søskende Mødregruppe og andre tilbud fra sundhedsplejen Barnets brug af familielægen (Helbredsundersøgelser, vaccination m.v.) Moderens brug af familielægen (Lægeundersøgelse, brug af medicin m.v.) Daginstitution/dagpleje Andet

7 Hvor tilfreds er du alt i alt med etableringsbesøget Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af etableringsbesøget Side 7 af 37

8 Ved etableringsbesøget aftales et 1. besøg der typisk ligger inden for 2-3 uger efter etableringsbesøget Hvor lang tid gik der fra sundhedsplejens første besøg til besøget (1) 0-1 måned (2) 1-2 måneder (3) Mere end to måneder (4) Husker det ikke Du har svaret mere end 2 måneder, forklar hvorfor:

9 I det følgende spørges til emner som sundhedsplejen kan have vejledt om/talt med dig om ved 1. besøg der typisk ligger inden for de første 2-3 uger efter etableringsbesøget og din vurdering af emnets hed? Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Barnets trivsel (Søvn, døgnrytme, appetit, vægtsstigning, vandladning/afføring m.v.) Familiens trivsel (Søvn, døgnrytme, humør, samliv/parforhold, prævention) Amning Barnets udvikling og eventuelle tegn på mistrivsel Stimulation af barnets udvikling Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Daginstitution Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med 2. besøg Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af 2. besøg Side 9 af 37

10 Ved etableringsbesøget aftales et 2. besøg der typisk ligger inden for de første 2 måneder. Hvor lang tid gik der fra sundhedsplejens første besøg til besøget (1) 0-1 måned (2) 1-2 måneder (3) Mere end to måneder (4) Husker det ikke Du har svaret mere end 2 måneder, forklar hvorfor:

11 I det følgende spørges til emner som sundhedsplejen kan have vejledt om/talt med dig om ved 2. besøg der typisk ligger inden for de første 2 måneder og din vurdering af emnets hed? Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Barnets trivsel (Søvn, døgnrytme, appetit, vægtsstigning, vandladning/afføring m.v.) Familiens trivsel (Søvn, døgnrytme, humør, samliv/parforhold, prævention) Amning Barnets udvikling og eventuelle tegn på mistrivsel Stimulation af barnets udvikling Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Daginstitution Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med 2. besøg Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af 2. besøg Side 11 af 37

12 Ved andet opfølgningsbesøg aftales 3. besøg der typisk ligger omkring 6 måneder efter fødslen. I det følgende spørges ind til de emner der blev berørt ved besøget og din vurdering af emnernes hed. Hvor lang tid gik der fra fødslen til tredje opfølgningsbesøg. (1) 4-6 måneder (2) 6-8 måneder (3) Mere end 8 måneder (4) Husker det ikke Du har svaret mere end 8 måneder, forklar hvorfor:

13 I det følgende spørges til emner som sundhedsplejen kan have vejledt om/talt med dig om ved 3. besøg der typisk ligger 4-6 måneder efter fødslen og din vurdering af emnets hed? Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Barnets trivsel (Søvn, døgnrytme, appetit, vægtsstigning, vandladning/afføring m.v.) Familiens trivsel (Søvn, døgnrytme, humør, samliv/parforhold, prævention) Amning Overgangen fra amning til overgangskost Udvikling udvikling og eventuelle tegn på mistrivsel Stimulation af barnets udvikling Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Daginstitution Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med 3. besøg Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af 3. besøg Side 13 af 37

14 Sundhedsplejen tilbyder 4. besøg omkring 8 måneder efter fødslen. Hvor lang tid gik der fra fødslen til sundhedsplejens 4. besøg (1) 6-8 måneder (2) 8-10 måneder (3) Mere end 10 måneder (4) Husker det ikke Du har svaret mere end 10 måneder, forklar hvorfor:

15 I det følgende spørges til de emner som sundhedsplejen kan have vejledt om/i kan have talt om ved sundhedsplejens 4. besøg der typisk ligger 8 måneder efter fødslen og din vurdering af emnets hed? Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Barnets trivsel (Søvn, døgnrytme, appetit, vægtsstigning, vandladning/afføring m.v.) Pasning og pleje Stimulation af barnet BOEL testen og resultaterne af den Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Sikkerhed i hjemmet/hjemmets indretning Rygning i hjemmet Betydningen af moderens kost og motion i ammeperioden Reaktioner fra søskende Forældrerollen (mor/far) Brug af familielægen (i forhold til barnet) Daginstitution/dagpleje Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med 4. besøg Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af 4. besøg Side 15 af 37

16 Sundhedsplejen tilbyder et 1½ års besøg til familier med første barn. I det følgende spørges til de emner der blev drøftet ved besøget og din vurdering af emnernes relevans. Hvor lang tid gik der fra fødslen til sundhedsplejens 1½ års besøg (1) måneder (2) måneder (3) Mere end 20 måneder (4) Husker det ikke Du har svaret mere end 20 måneder, forklar hvorfor:

17 I det følgende spørges til de emner som sundhedsplejen kan have vejledt om/i kan have talt om ved sundhedsplejens 1½ års besøget der typisk ligger måneder efter fødslen og din vurdering af emnets hed? Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Barnets trivsel (Søvn, døgnrytme, appetit, vægtsstigning, vandladning/afføring m.v.) Pasning og pleje Stimulation af barnet Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Sikkerhed i hjemmet/hjemmets indretning Forældrerollen (mor/far) Brug af familielægen (i forhold til barnet) Daginstitution/dagpleje Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med 1½ års besøget Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af 1½ års besøget Side 17 af 37

18 Sundhedsplejen tilbyder skolebørn og deres forældre en indskolingssamtale i 0. klasse (Børnehaveklassen). I det følgende spørges til de emner der blev drøftet ved samtalen og din vurdering af emnernes relevans. Hvordan blev du informeret om samtalen og formålet med denne (Sæt evt. flere krydser) (2) Gennem opslag på SkoleIntra (3) I nyhedsbrev fra klasselærer (5) Med indbydelse fra sundhedsplejen (4) Husker det ikke Deltog du i indskolingssamtalen (1) Ja (2) Nej Du har svaret, at du ikke deltog i indskolingssamtalen, beskriv hvorfor (1) Var arbejdsmæssigt forhindret (2) Forberedte samtalen med min søn/datter, vurderede ikke det var nødvendigt med deltagelse af en voksen (3) Havde ikke modtaget information om samtalen og tidspunket for denne (5) Har løbende kontakt med sundhedsplejen og har derfor fået information på anden vis (4) Andet Du har svaret andet, uddyb

19 I det følgende spørges til de emner som sundhedsplejen kan have vejledt om/i kan have talt om ved indskolingssamtalen i 0. klasse (Børnehaveklassen). Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Barnets søvn/døgnrytme (herunder sammenhæng mellem søvn og indlæring) Kost (herunder madpakker, skolemælk m.v. ) Vægt (BMI, kost, motion, særlige tilbud) Syn Hørelse Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Vejledning om familiens Kost, Rygning, Alkohol, Motion (KRAM-faktorerne) Transport mellem hjem og skole (Sikker skolevej, muligheder for at cykle m.v.) Brug af familielægen (i forhold til barnet) Skolefritidsordning Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med indskolingssamtalen i 0. klasse Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af indskolingssamtalen i 0. klasse Side 19 af 37

20 Sundhedsplejen tilbyder skolebørn og deres forældre en samtale i 1. klasse. I det følgende spørges til de emner der blev drøftet ved samtalen og din vurdering af emnernes relevans. Hvordan blev du informeret om samtalen og formålet med denne (Sæt evt. flere krydser) (1) Ved første forældremøde (2) Gennem opslag på SkoleIntra (3) I nyhedsbrev fra klasselærer (5) Med indbydelse fra sundhedsplejen (4) Husker det ikke Deltog du i samtalen i 1. klasse (1) Ja (2) Nej Du har svaret, at du ikke deltog i samtalen i 1. klasse, beskriv hvorfor (1) Var arbejdsmæssigt forhindret (2) Forberedte samtalen med min søn/datter, vurderede ikke det var nødvendigt med deltagelse af en voksen (3) Havde ikke modtaget information om samtalen og tidspunket for denne (5) Har løbende kontakt med sundhedsplejen og har derfor fået information på anden vis (4) Andet Du har svaret andet, uddyb

21 I det følgende spørges til de emner som sundhedsplejen kan have vejledt om/i kan have talt om ved samtalen i 1. klasse med sundhedsplejen på skolen. Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Barnets søvn/døgnrytme (herunder sammenhæng mellem søvn og indlæring) Kost (herunder madpakker, skolemælk m.v. ) Vægt (BMI, kost, motion, særlige tilbud) Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Vejledning om familiens Kost, Rygning, Alkohol, Motion (KRAM-faktorerne) Transport mellem hjem og skole (Sikker skolevej, muligheder for at cykle m.v.) Skolefritidsordning Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med samtalen i 1. klasse med sundhedsplejen på skolen Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af samtalen i 1. klasse med sundhedsplejen på skolen Side 21 af 37

22 Sundhedsplejen tilbyder skolebørn og deres forældre en samtale i 4. klasse. I det følgende spørges til den tilbagemelding du har fået fra samtalen og din vurdering af emnernes relevans. Hvordan blev du informeret om samtalen og formålet med denne (Sæt evt. flere krydser) (1) Ved første forældremøde (2) Gennem opslag på SkoleIntra (3) I nyhedsbrev fra klasselærer (5) Med indbydelse fra sundhedsplejen (4) Husker det ikke

23 Har hjemmet fået information om følgende i forbindelse med barnets besøg hos skolesundhedsplejersken i 4. klasse. Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Barnets søvn/døgnrytme (herunder sammenhæng mellem søvn og indlæring) Kost (herunder madpakker, skolemælk m.v. ) Vægt (BMI, kost, motion, særlige tilbud) Barnets syn Barnets højde (Vækst) Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Vejledning om familiens Kost, Rygning, Alkohol, Motion (KRAM-faktorerne) Transport mellem hjem og skole (Sikker skolevej, muligheder for at cykle m.v.) Fritidsklub Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med tilbagemeldingen på samtalen i 4. klasse med sundhedsplejen på skolen Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af tilbagemeldingen fra samtalen i 4. klasse med sundhedsplejen på skolen. Side 23 af 37

24 Sundhedsplejen tilbyder skolebørn og deres forældre en samtale i 7. klasse. I det følgende spørges til den tilbagemelding du har fået fra samtalen og din vurdering af emnernes relevans. Hvordan blev du informeret om samtalen og formålet med denne (Sæt evt. flere krydser) (1) Ved første forældremøde (2) Gennem opslag på SkoleIntra (3) I nyhedsbrev fra klasselærer (5) Med indbydelse fra sundhedsplejen (4) Husker det ikke

25 Har hjemmet fået information om følgende i forbindelse med barnets besøg hos skolesundhedsplejersken i 7. klasse. Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Barnets søvn/døgnrytme (herunder sammenhæng mellem søvn og indlæring) Kost (herunder madpakker, skolemælk m.v. ) Vægt (BMI, kost, motion, særlige tilbud) Syn Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred Vejledning om familiens Kost, Rygning, Alkohol, Motion (KRAM-faktorerne) Transport mellem hjem og skole (Sikker skolevej, muligheder for at cykle m.v.) Fritidsklub/Ungdomsklub Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med tilbagemeldingen på samtalen i 7. klasse med sundhedsplejen på skolen Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du forslag til forbedring af samtalen i 7. klasse med sundhedsplejen på skolen. Side 25 af 37

26 Sundhedsplejen samler nybagte mødre med deres spædbørn i mødregrupper, hvor de kan modtage vejledning og undervisning om barnets fysiske, sproglige og emotionelle udvikling. Mødregrupperne kan bidrage til at give børnefamilier et netværk i lokalområdet. Har du deltaget i en mødregruppe efter fødslen (1) Ja (2) Nej Du har svaret, at du ikke har deltaget i en mødregruppe efter fødslen, uddyb (1) Har aldrig fået tilbuddet (2) Fravalgte tilbuddet, da jeg stadig har kontakt med mødregruppen fra første fødsel (8) Bruger et af de andre gruppetilbud (eftervé gruppe, legecafé m.v.) (6) Fravalgte tilbuddet, og bruger istedet familien som netværk (7) Fravalgte tilbuddet, og bruger istedet mit stærke netværk i lokalområdet (3) Fravalgte tilbuddet af arbejdsmæssige årsager (5) Fravalgte tilbuddet af andre årsager, uddyb Du har svaret, at du fravalgte mødregruppe af andre årsager, uddyb nedenfor

27 Du har svaret, at du har deltaget i mødregruppe. I det følgende spørges til aktiviteter i mødregruppen og din vurdering af aktiviteternes hed. Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Udveksling af erfaringer omkring forløbet af fødslen og min egen afklaring i forhold hertil. Amning og ammesituationen Søvn og sovesituationen Søskenderelationer Konkrete problemstillinger i forhold til børnenes helbred Samlivet efter fødslen Familiens forhold til Kost, Rygning, Alkohol, Motion (KRAM-faktorerne) Pasningssituationen (Daginstitution/dagpleje) Har i konkret drøftet mulighederne for privat dagpleje (eventuelt set på dagplejens opslagstavle) Brug af familielægen (i forhold til barnet) Udstyr til barnet (typer, kvalitet, priser, behov o.s.v.) Kilder til viden (Gode hjemmesider, bibliotekets tilbud, brochurer m.v.) Andet Side 27 af 37

28 Du deltager eller har deltaget i sundhedsplejens mødregruppe. Nedenfor spørger vi dine forventninger til fremtiden for mødregruppen. (1) Jeg vil tage initiativ til at vi mødes privat, når det formelle forløb afsluttes (2) Vi har aftalt, at en fra gruppen indkalder os, efter det formelle forløb er afsluttet (6) Jeg har mødt én i mødregruppen, som jeg forventer at holde kontakt med (7) Jeg har mødt én i mødregruppen, hvor vi har aftalt en pasningsordning (Privat dagpleje eller lignende) (3) Jeg har haft udbytte af mødregruppen, men forventer ikke at holde kontakt med deltagere efter det formelle forløb er afsluttet (5) Mødregruppen var ikke særligt velfungerende, så jeg forventer ikke at holde kontakt med nogle deltagere efter det formelle forløb afsluttes (8) Ved ikke

29 Du har svaret, at du har deltaget i mødregruppe. I det følgende spørges til din vurdering af sundhedsplejerskens rolle i mødregruppen og rollens hed. Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Fungerede som tovholder/koordinator og havde en funktion i forhold til adresselister, mødedatoer m.v. Fungerede som moderator, og havde en rolle i, at "bryde isen" og få mødregruppen til at fungere socialt Brugte sin faglighed, med fokus på vejledning og undervisning Brugte sin faglighed, med fokus på "hjælp til selvhjælp" f.eks. med vejledning om hvor du som nybagt forældre finder relevant information (Gode bøger, hjemmesider, pjecer m.v.) Oplevede at sundhedsplejersken var god til at gøre mødregruppen "selvkørende" Sundhedsplejersken var gennemgående gennem hele mødregruppe-forløbet Sundhedsplejersken var god til at overholde aftaler De fysiske rammer omkring mødregruppen var gode, både for forældre og medbragte børn Forplejningen til mødregruppens møder var i orden Oplevede sundhedsplejersken som velorienteret om både sundhedsplejens egne tilbud og andres tilbud Side 29 af 37

30 Blev emnet drøftet Hvor stor vægt tillægger du emnet Ja Nej Husker ikke Meget Vigtig Mindre Uden betydning Ved ikke Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med tilbuddet om mødregruppe Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du andre forslag til mødregrupperne

31 I det følgende beder vi om din vurdering af sundhedsplejen i forhold til hjemmebesøg og generelt. Hvor enig er du i følgende udsagn, som handler om sundhedsplejens hjemmebesøg Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke Jeg har tillid til sundhedsplejen Der er tid til, at jeg kan få tilstrækkelig vejledning Sundhedsplejersken lytter og vejleder ud fra mine ønsker og behov Sundhedsplejersken og jeg kan tale om alle relevante emner, herunder personlige forhold Side 31 af 37

32 Hvor enig er du i følgende udsagn, som handler om din oplevelse af sundhedsplejen generelt Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke Sundhedsplejen er tilgængelig Sundhedsplejen har mulighed for at komme hurtigt, når du oplever et akut problem Sundhedsplejen er god til at skabe kontinuitet (Fast sundhedsplejerske, genkender barn og problemstillinger fra gang til gang m.v.) Sundhedsplejen er fleksibel i.f.t. den moderne småbørnsfamilie Sundhedsplejen er fleksibel i.f.t. familiens specifikke behov Sundhedsplejen har fokus på netværksdannelse mellem småbørnsfamilier Sundhedsplejens samarbejde med andre sundhedsmyndigheder (Fødeafdelinger, familielægen, tandplejen m.v. opleves velfungerende Sundhedsplejens samarbejde med daginstitutionen/dagplejen opleves som velfungerende Sundhedsplejens samarbejde med skolen opleves som velfungerende Sundhedsplejens trykte informationsmaterialer dækker behovet

33 Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke Sundhedsplejens hjemmeside er nem at bruge og dækker informationsbehovet Side 33 af 37

34 Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke Sundhedsplejens muligheder for elektronisk selvbetjening er velfungerende og dækker behovet. Andet Hvor tilfreds er du alt i alt med sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

35 Her har du mulighed for at uddybe dine svar, skrive kommentarer der ikke er dækket af ovenstående, kort sagt "Ordet er frit!" Dine kommentarer Side 35 af 37

36 Afslutningsvis stiller vi nogle få spørgsmål om dig. Hvad er dit køn? (1) Mand (2) Kvinde (3) Ønsker ikke at oplyse Hvilket sprog taler I mest derhjemme? (1) Dansk (2) Andet sprog (3) Ønsker ikke at oplyse Hvad er din højest fuldførte uddannelse? (1) Skole klasse (2) Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen (3) EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) (4) Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen (HH/HHX)(2-3 årig ungdomsuddannelse) (5) Erhvervsfaglig uddannelse (fx. håndværker, handel og kontor, frisør, social og sundhedsassistent) (6) Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed (fx. økonoma, maskintekniker, tandplejer) (7) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed (fx. folkeskolelærer, teknikumingeniør, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut) (8) Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere (universitetsuddannede, fx. læge, gymnasielærer, jurist, ingeniør, forsker (ph.d.)) (9) Anden uddannelse (10) Ønsker ikke at oplyse Tak for din medvirken, som vil blive bruge i det løbende arbejde på at forbedre sundhedslejens ydelser så den imødekommer behovet hos moderne børnefamilier. Når du trykker på krydset registreres din besvarelse.

37 Side 37 af 37

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Den pædagogiske indsats

Den pædagogiske indsats De Hvor følgende tilfreds er spørgsmål du med: omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds/utilfre Hverken Utilfreds utilfreds Meget Ved ikke/ikke relevant Aktiviteterne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole

Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole 10 9 8 7 2, 3,5% 4,6% 6,1% 4,9% 10,2% 16, 21,2% 14,2% 1,3% 2, 0,7% 2,5% 6, 2,6% 10,2% 6,8% 8,7% 12,4% 9,5% 13,3% 5 4 57,6% 57,6% 59,4% 59,7% 52,9% 64,2%

Læs mere

Bestyrelsesbesvarelse for institutionsbestyrelserne

Bestyrelsesbesvarelse for institutionsbestyrelserne Btyrelsbvarelse for institutionsbtyrelserne Generelle oplysninger 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Btyrelsbvarelse for institutionsbtyrelserne 1.2 Hvad

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Dec. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

Kommuneprojektet. Efterladte år, Forældreskema 1

Kommuneprojektet. Efterladte år, Forældreskema 1 Tak fordi du udfylder spørgeskemaet. Det er frivilligt, om du vil udfylde skemaet, og du kan til enhver tid fortryde din deltagelse. Dine svar er dog vigtige for os. Skemaet består af en række spørgsmål,

Læs mere

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Carl Nielsen Skolen Antal besvarelser: 56 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet Endelig udgave 1-11-212 1. Undervisningen 2 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Børneundersøgelsen - forældre udfylder

Børneundersøgelsen - forældre udfylder Børneundersøgelsen - forældre udfylder Forhåbentligt har du lyst til at deltage i denne undersøgelse og besvare dette spørgeskema, der handler om den børneundersøgelse dit barn har været til i dag. Dine

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Hvordan oplevede du samtalen i dag?

Hvordan oplevede du samtalen i dag? Hvordan oplevede du samtalen i dag? Vi vil meget gerne vide mere om din oplevelse af den samtale, du lige har været inde til i forbindelse med din behandling. Fik du den hjælp, du havde brug for, og blev

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Sundhedspleje dagpleje/vuggestue Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Velkommen til undersøgelsen af brugerhed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Vejledning Du kan vælge blandt fem sprog! Spørgeskemaet kan besvares på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk eller

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

BØRNESUNDHED SUNDHEDSPLEJEN - TILBUD TIL SPÆD- OG SMÅBØRN

BØRNESUNDHED SUNDHEDSPLEJEN - TILBUD TIL SPÆD- OG SMÅBØRN BØRNESUNDHED SUNDHEDSPLEJEN - TILBUD TIL SPÆD- OG SMÅBØRN SUNDHEDSPLEJEN Sundhedsplejen er et tilbud til alle børnefamilier, indtil jeres barn er 18 år. Sundhedsplejersken er en kommunalt ansat sygeplejerske,

Læs mere

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA og MCL

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet

Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet Børne- og Ungeområdet gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Frederiksberg kommunes

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Randers Kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder: Anne Lise Buus Tlf.

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Høje Taastrup Kommune Børne og ungerådgivningscenter Sundhedstjenesten Bygaden 2 2630

Læs mere

HVOR TILFREDS VAR DU MED DINE MULIGHEDER FOR: - At fortælle om din kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen?

HVOR TILFREDS VAR DU MED DINE MULIGHEDER FOR: - At fortælle om din kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen? Hvilket træningstilbud har du deltaget i? Fysisk træning for borgere med kræft 11 16,2% Fysisk træning for kvinder opereret for brystkræft 39 57,4% Fysisk træning for unge med kræft 0 0,0% Bækkenbundstræning

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet November 2012 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg boerneogungeomraedet@frederiksberg.dk 2012/0005170 Forsidefoto : Børne-

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere