EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til:"

Transkript

1 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD15005DA Udstedt: Gyldig til: P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO OG EN 15804

2 Deklarationens ejer Troldtekt A/S CVR: Programoperatør Teknologisk Institut Udgivet af EPD Danmark Deklareret produkt Troldtekt akustik træbetonplader Produktionssted Troldhede, Danmark Produktets anvendelse Troldtekt akustik træbetonplader er beregnet til indendørs lofter og vægge Udstedt Gyldig til: Beregningsgrundlag Denne miljøvaredeklaration er udviklet iht. til kravene i EN Sammenlignelighed Miljøvaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN EPD data er muligvis ikke sammenlignelige med mindre alle anvendte datasæt er udviklet i henhold til EN og baggrundssystemerne baseres på samme database. Gyldighed Denne miljøvaredeklaration, baseret på EPD udgivet af The Norwegian EPD Foundation, er verificeret i henhold til kravene i ISO og er gyldig i 5 år fra oprindelig udstedelsesdato. Anvendelse Den tilsigtede anvendelse af miljøvaredeklarationen er, at kommunikere videnskabeligt baserede miljøinformationer for produktet til/fra professionelle aktører med det formål, at kunne vurdere miljøpåvirkninger for bygninger. EPD type Vuggetilport Vuggetilport med tilvalg Vuggetilgrav CEN standard EN udgør den grundlæggende PCR Uafhængig verificering af deklarationen og data, i henhold til EN ISO 14025:2010 intern ekstern 3. parts verifikator: Deklareret enhed 1 ton NEDP00295E The Norwegian EPD Foundation Peter Ishøy Direktør EPD Danmark Systemgrænser ( = module not declared) Produkt Bygge proces Brug Endt levetid Udenfor systemgrænse Råmaterialer Fremstilling Indbygning Brug Vedligehold Reparation Udskiftning Renovering Energiforbrug Vandforbrug Nedrivning Affaldsbehandling Bortskaffelse Genbrug og genanvendelse A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D X X X MD15005DA Troldtekt A/S Side 2 af 8

3 Produktinformation Produktbeskrivelse Produktets hovedmaterialer er angivet i tabellen nedenfor. Disse udgør 100 vægt % af det deklarerede produkt. Materiale Vægt % af deklareret produkt Træ 47,0 % Cement 50,3 % Vandglas 1,3 % Vandbaseret maling 1,4 % Troldtekt akustik træbetonplader fremstilles med enten grå eller hvid cement. Panelerne skæres ud i forskellige størrelser af varierende tykkelse. Tykkelse (mm): 25 / 35 / 50 Bredde (mm): 600 Længde (mm): 600 / 1200 / 2000 / 2400 Vægt (kg/m 2 ) 9,7 / 12,0 / 15,0 Repræsentativitet og datakvalitet Nærværende deklaration, herunder dataindsamlingen og det modellerede forgrundssystem inkl. resultater, er repræsentativ for fremstillingen af 1 ton Troldtekt akustik træbetonplader produceret på Troldtekt A/S, Troldhede. Produktionsspecifikke data er baseret på årsgennemsnit fra 2013 leveret af Troldtekt A/S. Baggrundsdata er baseret på GaBi databaser 2013 og er <10 år gammelt. Data for produktionen af cement er specifik, og leveres som EPDer fra Aalborg Portland A/S, 2013, i overensstemmelse med EN Indhold af farlige stoffer Produktet indeholder ikke stoffer fra REACH Kandidatlisten, Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation, hvis indhold overskrider 0,1 vægt % ( Tekniske egenskaber (CE) Produktet er omfattet af to harmoniserede standarder EN for Termisk isolering i byggeriet Produkter Fabriksfremstillede produkter af træuld (VW) Specifikation samt EN for Nedhængte lofter Krav og prøvningsmetoder. Der er udviklet DoP (ydeevnedeklaration) i henhold til byggevareforordningen som kan rekvireres på: Levetid (RSL) 50 år MD15005DA Troldtekt A/S Side 3 af 8

4 LCA baggrund Deklareret enhed Resultaterne i denne miljøvaredeklaration relaterer sig til 1 ton Troldtekt akustik træbetonplader. Navn Værdi Enhed Deklareret enhed 1 ton Omregningsfaktor til 1 kg. 0,001 Funktionel enhed Den funktionelle enhed er 1 ton Troldtekt akustik træbetonplader, med en levetid på 50 år. PCR Denne miljøvaredeklaration er baseret på kravene i EN samt den produktspecifikke PCR NPCR 010 rev 1: Building Boards udgivet af EPDNorge. Flowdiagram MD15005DA Troldtekt A/S Side 4 af 8

5 Systemgrænser EPD en er baseret på en vuggetilport LCA, hvori der er redegjort for 100 vægt %. De generelle regler for udeladelse af inputs og outputs i LCA en følger bestemmelserne i EN 15804, 6.3.5, hvor den totale udeladelse af input flow pr. modul højst må være 5 % af energiforbrug og masse. Produktfasen (A3): Produktfasen omfatter tilvejebringelsen af alle råmaterialer, produkter og energi, transport til produktionen, emballering, intern transport samt affaldsbehandling frem til endofwaste eller endelig bortskaffelse. LCAresultaterne er opdelt i modulerne, A2 og A3, men kan i henhold til EN aggregeres i et samlet resultat for A3. MD15005DA Troldtekt A/S Side 5 af 8

6 LCA resultater Potentielle miljøpåvirkninger Grå paneler Hvide paneler Parameter Enhed A2 A3 A3 A2 A3 A3 Global opvarmning (GWP) [kg CO2 ækv.] 6,97E+01 1,09E+01 1,27E+02 2,08E+02 2,96E+02 1,09E+01 1,27E+02 4,34E+02 Nedbrydning af ozonlaget (ODP) [kg CFC11 ækv.] 9,35E08 8,43E11 7,72E10 9,43E08 1,84E07 8,43E11 7,72E10 1,84E07 Forsuring af jord og vand (AP) [kg SO2 ækv.] 8,87E01 3,20E02 2,77E01 1,20E+00 2,00E+00 3,20E02 2,77E01 2,31E+00 Eutrofiering (EP) [kg (PO4) 3 ækv.] 1,33E01 7,07E03 2,46E01 3,85E01 2,25E01 7,07E03 2,46E01 4,78E01 Troposfærisk ozondannelse (POCP) [kg Ethen ækv.] 8,83E02 3,16E03 4,78E02 1,33E01 1,56E01 3,16E03 4,78E02 2,01E01 Udtynding af abiotiske ikkefossile ressourcer (ADPe) Udtynding af abiotiske fossile ressourcer (ADPf) [kg Sb ækv.] 4,47E04 7,52E07 3,95E06 4,51E04 9,16E04 7,52E07 3,95E06 9,20E04 [] 3,78E+03 2,73E+02 2,53E+02 4,30E+03 5,66E+03 2,73E+02 2,53E+02 6,18E+03 Ressourceforbrug Grå paneler Hvide paneler Parameter Enhed A2 A3 A3 A2 A3 A3 Forbrug af vedvarende primær energi [] 1,40E+03 1,30E+01 5,90E+02 2,01E+03 1,45E+03 1,30E+01 5,90E+02 2,06E+03 Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer Samlet forbrug af vedvarende primære energiressourcer [] 6,54E+03 1,80E+02 6,72E+03 6,54E+03 1,80E+02 6,72E+03 [] 7,95E+03 1,30E+01 7,70E+02 8,73E+03 8,00E+03 1,30E+01 7,70E+02 8,78E+03 Forbrug af ikkevedvarende primær energi [] 4,39E+03 2,74E+02 2,53E+02 4,92E+03 5,85E+03 2,74E+02 2,53E+02 6,38E+03 Forbrug af ikkevedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer Samlet forbrug af ikkevedvarende primære energiressourcer [] 1,28E+01 1,28E+01 1,28E+01 1,28E+01 [] 4,39E+03 2,74E+02 2,66E+02 4,93E+03 5,85E+03 2,74E+02 2,66E+02 6,39E+03 Forbrug af sekundært materiale [kg] 2,22E+02 2,22E+02 3,19E+01 3,19E+01 Forbrug af vedvarende sekundært brændsel [] 2,82E+02 2,82E+02 2,70E+02 2,70E+02 Forbrug af ikkevedvarende sekundært brændsel [] 4,32E+02 4,32E+02 Nettoforbrug af ferskvand [m 3 ] 9,12E+02 2,29E+01 1,46E+02 1,08E+03 9,12E+02 2,29E+01 1,46E+02 1,08E+03 Affaldskategorier og outputflows Grå paneler Hvide paneler Parameter Enhed A2 A3 A3 A2 A3 A3 Bortskaffet farligt affald [kg] 1,46E02 1,13E04 1,47E03 1,62E02 1,46E02 1,13E04 1,47E03 1,62E02 Bortskaffet ikkefarligt affald [kg] 2,20E+01 3,80E02 1,46E+02 1,68E+02 2,20E+01 3,80E02 1,46E+02 1,68E+02 Bortskaffet radioaktivt affald [kg] 4,81E02 3,80E04 4,31E03 5,28E02 4,81E02 3,80E04 4,31E03 5,28E02 Komponenter til genbrug [kg] Materialer til genanvendelse [kg] 9,26E01 9,26E01 7,05E01 7,05E01 Materialer til energiudnyttelse [kg] 5,52E02 5,52E02 5,52E02 5,52E02 Eksporteret elektrisk energi [] 6,93E01 6,93E01 6,93E01 6,93E01 Eksporteret termisk energi [] 2,45E02 2,45E02 2,45E02 2,45E02 MD15005DA Troldtekt A/S Side 6 af 8

7 Supplerende information Indeluft Troldtekt akustik træbetonplader indeholder ingen skadelige eller allergifremkaldende stoffer, og er indeklimamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning. Troldtekt akustik træbetonplader er desuden mærket i kategorien M1 efter Finnish Indoor Air Association og the Building Information Foundation RTS. Se mere på EPD en angiver ikke noget omkring afgivelse af farlige stoffer til indeluften, da de horisontale standarder for måling af afgivelse af regulerede farlige stoffer fra byggevarer ved brug af harmoniserede test metoder i henhold til bestemmelserne fra de respektive tekniske komitéer for Europæiske produktstandarder, ikke er tilgængelige. Jord og vand Troldtekt er både PEFC og FSC certificeret, hvilket er en garanti for, at trået, der indgår i produktionen af Troldtekt, kan spores tilbage til ansvarlig skovbrug. Se mere på: EPD en angiver ikke noget omkring afgivelse af farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale standarder for måling af afgivelse af regulerede farlige stoffer fra byggevarer ved brug af harmoniserede test metoder i henhold til bestemmelserne fra de respektive tekniske komitéer for Europæiske produktstandarder, ikke er tilgængelige. Ansvar Denne EPD er baseret på NEPD00295E udgivet af EPDNorge. Ejeren af EPDen forpligter sig til at oplyse EPD Danmark om eventuelle ændringer eller tilbagetrækninger af den originale EPD. I sådanne tilfælde er ejeren forpligtet til enten at tilbagetrække EPD Danmark EPDen eller at afholde udgifterne til opdatering af denne. MD15005DA Troldtekt A/S Side 7 af 8

8 Referencer Udgiver Programoperatør Teknologisk Institut Center for Bæredygtigt Byggeri Kongsvang Allé 29 DK8000 Aarhus C LCA udvikler Maria Rosenberger Rasch Teknologisk Institut Center for Bæredygtigt Byggeri Byggeri og Anlæg LCA software /baggrundsdata GaBi 6.3 inkl. databaser Generelle programinstruktioner Version EN DS/EN :2013 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Miljøvaredeklarationer Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer Environmental Product Declaration (EPD) Troldtekt Acoustic Panels EPDNorge NEPD00295E EN DS/EN 15942:2011 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Miljøvaredeklarationer (EPD) Kommunikationsformat: businesstobusiness (B2B) ISO DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og deklarationer Type IIImiljøvaredeklarationer Principper og procedurer ISO DS/EN ISO 14040:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Principper og struktur ISO DS/EN ISO 14044:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Krav og vejledning MD15005DA Troldtekt A/S Side 8 af 8

9 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Owner of the Declaration: Troldtekt A/S Program operator: The Norwegian EPD Foundation Publisher: The Norwegian EPD Foundation Declaration number: ECO Platform reference number: Issue date: NEPD00295E Valid to: Troldtekt acoustic panels Wood woolcement panels Troldtekt A/S NEPD00295E Troldtekt acoustic panels ECO reg Umwelt Produktdeklaration Name des Herstellers Name des Produkts 1

10 General information Product Troldtekt acoustic panels Program holder The Norwegian EPD Foundation Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Phone: Declaration number: Owner of the declaration Troldtekt A/S Contact person: Tina Kristensen Phone: Manufacturer Troldtekt A/S Place of production: Troldhede, 6920 Videbæk, Denmark This declaration is based on Product Category Rules: CEN Standard EN serve as core PCR together with the NPCR 010: Building boards. Declared unit: 1 ton of grey or white acoustic wood wool cement panels Management system: Org. No: CVR: Declared unit with option: Issue date Functional unit: No functional unit has been declared Valid to The EPD has been worked out by: Maria R. Rasch Comparability: EPD of construction products may not be comparable if they not comply with EN and seen in a building context. Verification: Independent verification of data, other environmental information and EPD has been carried out in accordance with ISO14025, and externally internally Year of study: 2014 Approved Kari Sørnes, SINTEF (Independent verifier approved by EPD Norway) <Title Name> (Manager EPDNorway) Declared unit: 1 ton of grey or white acoustic wood wool cement panels Key environmental indicators Global warming Energy use Dangerous substances Use of secondary materials Unit kg CO 2 eqv * kg grey panels Cradle to gate A white panels Cradle to gate A ***** * ***** The product contains no substances from the REACH Candidate list or the Norwegian priority list from production site to central warehouse in Norway NEPD00295E Troldtekt acoustic panels ECO reg 2

11 Product Product description: Troldtekt acoustic panels are intended for use on indoor ceilings and walls. Product specification Troldtekt acoustic panels are made with either grey or white cement. The panels are cut in different sizes with varying thicknesses. Technical data: Thickness (mm): 25 / 35 / 50 Width (mm): 600 Length (mm): 600 / 1200 / 2000 / 2400 Weight (kg/m 2 ) 9,7 / 12,0 / 15,0 Troldtekt acoustic panels are CElabelled in accordance with two European standards: EN for wood wool panels and EN for suspended ceilings. Materials Wood Cement Water glass Water based paint kg % 47,0 50,3 1,3 1,4 Market: Norway and Northern Europe Reference service life: The expected lifetime of the panels is 50 years LCA: Calculation rules System boundary: The system boundary include the recovery and transport of raw materials to the production site and the production processes. Declared unit: 1 ton of grey or white acoustic wood wool cement panels Data quality: Production data for Troldtekt acoustic panels is based on a yearly average of For background data the GaBi 6.3 databases have been used and all data is <10 years old. Data for the production of cement is provided as EPDs from Aalborg Portland A/S, 2013, compliant with EN Cutoff criteria: All major raw materials and all the essential energy is included. The production process for raw materials and energy flows that are included with very small amounts (<1%) are not included. This cutoff rule does not apply for hazardous materials and substances. Allocation: The allocation is made in accordance with the provisions of EN Incoming energy and water and waste production inhouse production is allocated equally among all products through mass allocation. Effects of primary production of recycled materials allocated to the main product in which the material was used. The recycling process and transportation of the material is allocated to this analysis. LCA: Scenarios and additional technical information Additional technical information Troldtekt acoustic wood wool cement panels all hold the Danish Indeklimamærket and the fulfils the M1 criteria of the Finish Emission Class for Building Materials, both concerning indoor environment. The panels have no emission of gasses, including TVOC, formaldehyde, ammonia, any carcinogenic compounds or particles in the use phase. All wood used at Troldtekt A/S holds the FSC or PEFC label which ensures sustainable forestry. NEPD00295E Troldtekt acoustic panels ECO reg 3

12 LCA: Results The following information describe the scenarios of the modules in the EPD. The central warehouse in Norway is located in Oslo. The transport distance from the warehouse to the final place of use is estimated to be 50 km. System boundaries (X=included, =module not declared, MNR=module not relevant) Product stage Construction installation stage Use stage End of life stage Beyond the system boundaries Raw materials Manufacturing Construction installation stage Use Maintenance Repair Replacement Refurbishment Operational energy use Operational water use Deconstruction demolition Waste processing Disposal ReuseRecovery Recyclingpotential A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D x x x Environmental impact Parameter Unit GWP kg CO 2 eqv ODP kg CFC11eqv AP kg SO 2 eqv 6,97E+01 9,35E08 8,87E01 Grey panels A2 A3 1,09E+01 1,27E+02 8,43E11 7,72E10 3,20E02 2,77E01 A3 2,08E+02 9,43E08 1,20E+00 2,96E+02 1,84E07 2,00E+00 White panels A2 A3 1,09E+01 1,27E+02 8,43E11 7,72E10 3,20E02 2,77E01 A3 4,34E+02 1,84E07 2,31E+00 EP POCP ADPM ADPE kg PO 3 4 eqv kg C 2 H 4 eqv kg Sbeqv 1,33E01 8,83E02 4,47E04 3,78E+03 7,07E03 3,16E03 7,52E07 2,73E+02 2,46E01 4,78E02 3,95E06 2,53E+02 3,85E01 1,33E01 4,51E04 4,30E+03 2,25E01 1,56E01 9,16E04 5,66E+03 7,07E03 3,16E03 7,52E07 2,73E+02 2,46E01 4,78E02 3,95E06 2,53E+02 4,78E01 2,01E01 9,20E04 6,18E+03 GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources Resource use Parameter RPEE RPEM TPE NRPE NRPM TRPE SM RSF NRSF W Unit kg m 3 1,40E+03 6,54E+03 7,95E+03 4,39E+03 4,39E+03 2,22E+02 2,82E+02 4,32E+02 9,12E01 Grey panels A2 A3 1,30E+01 5,90E+02 1,80E+02 1,30E+01 7,70E+02 2,74E+02 2,53E+02 1,28E+01 2,74E+02 2,66E+02 2,29E02 1,46E01 A3 2,01E+03 6,72E+03 8,73E+03 4,92E+03 1,28E+01 4,93E+03 2,22E+02 2,82E+02 4,32E+02 1,08E+00 1,45E+03 6,54E+03 8,00E+03 5,85E+03 5,85E+03 3,19E+01 2,70E+02 9,12E01 White panels A3 A2 1,30E+01 1,30E+01 2,74E+02 2,74E+02 2,29E02 5,90E+02 1,80E+02 7,70E+02 2,53E+02 1,28E+01 2,66E+02 1,46E01 A3 2,06E+03 6,72E+03 8,78E+03 6,38E+03 1,28E+01 6,39E+03 3,19E+01 2,70E+02 1,08E+00 RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water NEPD00295E Troldtekt acoustic panels ECO reg 4

13 End of life Waste Parameter Unit HW kg NHW kg RW kg 1,46E02 2,20E+01 4,81E02 Grey panels A2 A3 1,13E04 1,47E03 3,80E02 1,46E+02 3,80E04 4,31E03 A3 1,62E02 1,68E+02 5,28E02 1,46E02 2,20E+01 4,81E02 White panels A2 A3 1,13E04 1,47E03 3,80E02 1,46E+02 3,80E04 4,31E03 A3 1,62E02 1,68E+02 5,28E02 HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed End of life Output flow Grey panels Parameter Unit A2 A3 CR kg MR kg 9,26E01 MER kg 5,52E02 EEE 6,93E01 ETE 2,45E02 A3 9,26E01 5,52E02 6,93E01 2,45E02 7,05E01 5,52E02 6,93E01 2,45E02 White panels A2 A3 A3 7,05E01 5,52E02 6,93E01 2,45E02 CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy Reading example: 9,0 E03 = 9,0*10 3 = 0,009 Additional Norwegian requirements Electricity Electricity used in the manufacturing processes has been accounted for using the process Danish grid mix at consumer (160 kv) and a Danish mix of electricity from windpower from GaBi v. 6.3 Greenhouse gas emissions: 0,132 Greenhouse gas emissions: 0,0023 kg CO 2 eqv/ kg CO 2 eqv/ Danish grid mix (160 kv) Danish mix (wind power) Dangerous substances None of the following substances have been added to the product: Substances on the REACH Candidate list of substances of very high concern or substances on the Norwegian Priority list (of ) or substances that lead to the product being classified as hazardous waste. The chemical content of the product complies with regulatory levels as given in the Norwegian Product Regulations. from production site to central warehouse in Norway is: 302 km ation to a central warehouse is done by truck and by ship from Denmark to Norway. The truck is based on a Euro 5, 2026 t (17,3 t payload) and the ship is based on a container ship including consumption of heavy fuel oil. Indoor environment The product meets the requirements for low emissions (M1) according to EN15251: 2007 Appendix E. NEPD00295E Troldtekt acoustic panels ECO reg 5

14 Bibliography ISO 14025:2006 ISO 14044:2006 Environmental labels and declarations Type III environmental declarations Principles and procedures Environmental management Life cycle assessment Requirements and guidelines EN 15804:2012 ISO 21930:2007 Rasch M. (2014) Sustainability of construction works Environmental product declaration Core rules for the product category of construction products Sustainability in building construction Environmental declaration of building products LCA of Troldtekt wood woolcement acoustic panels, Project Report, Danish Technological Institute, 2014 PCR 2014 NPCR 010 rev1. Building Boards, epdnorge logo Company logo Company logo Program holder and publisher Phone: The Norwegian EPD Foundation Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Norway web Owner of the declaration Phone: Troldtekt A/S Fax Østergade 37, 6920 Videbæk Denmark web Author of the Life Cycle Assessment Phone: Maria R. Rasch Teknologisk Institut Aarhus, Denmark web NEPD00295E Troldtekt acoustic panels ECO reg 6

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020 Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: fischer a/s Nr.: MD-15006-DA Udstedt: 22-01-2015 Gyldig til: 30-11-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: fischer a/s Nr.: MD-15006-DA Udstedt: 22-01-2015 Gyldig til: 30-11-2019 Ejer: fischer a/s Nr.: MD-15006-DA Udstedt: 22-01-2015 Gyldig til: 30-11-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

EPD. Ejer: Gamle Mursten ApS Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til:

EPD. Ejer: Gamle Mursten ApS Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til: Ejer: Gamle Mursten ApS Nr.: MD-16007-DA Udstedt: 27-03-2017 Gyldig til: 27-03-2022 3. PARTS VERIFICERET EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens ejer Gamle

Læs mere

Miljøvaredeklaration

Miljøvaredeklaration Miljøvaredeklaration Trævindue (3-lags glas) Baseret på livscyklusvurdering i henhold til EN 15804:2012+A1:2013 og ISO 14025 (2010) Projektet er støttet af: Deklarationens ejer: VinduesIndustrien Inge

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Randers Tegl A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til:

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Randers Tegl A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til: Ejer: Randers Tegl A/S Nr.: MD-14003-DA Udstedt: 23-07-2014 Gyldig til: 23-07-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nr.: MD-14004-DA Udstedt: 05-12-2014 Gyldig til: 05-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nr.: MD-14004-DA Udstedt: 05-12-2014 Gyldig til: 05-12-2019 Ejer: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nr.: MD-14004-DA Udstedt: 05-12-2014 Gyldig til: 05-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningen Miljøvaredeklaration Betonelement-Foreningen Dette er en miljøvaredeklaration (MVD) i overensstemmelse med standarderne ISO 14025 og DS/EN 15804 for produktkategorien Byggevarer. Miljøvaredeklarationen

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

Miljøvaredeklaration. Betonprodukter indenfor Blok-, Afløbs- og Belægningsgruppen

Miljøvaredeklaration. Betonprodukter indenfor Blok-, Afløbs- og Belægningsgruppen Miljøvaredeklaration Betonprodukter indenfor Blok-, Afløbs- og Belægningsgruppen Dette er en miljøvaredeklaration (MVD) i overensstemmelse med DS/EN ISO 14025 og DS/EN 15804. Miljøvaredeklarationen er

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

InnoBYG forårskonference Totaløkonomisk bæredygtighed som beslutningsgrundlag

InnoBYG forårskonference Totaløkonomisk bæredygtighed som beslutningsgrundlag Copyright Copyright, 2012 Grontmij A/S 2011 OLT 1 InnoBYG forårskonference 2014 - Totaløkonomisk bæredygtighed som beslutningsgrundlag 15-04-2014 Jacob Ilsøe Rigshospitalet, København Copyright, Grontmij

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance Ydeevnedeklaration Declaration of Performance Isonit Tagmaling glans 12 alle kulører Isonit Roof Coating Gloss 12 all colors Nr. 1001 1. Varetypens unikke identifikationskode: Unique identification code

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

En vugge-til-port sammenligning af Primewool papirisolering med mineraluldsisoleringsprodukter med hensyn til energiforbrug og klimapåvirkninger

En vugge-til-port sammenligning af Primewool papirisolering med mineraluldsisoleringsprodukter med hensyn til energiforbrug og klimapåvirkninger En vugge-til-port sammenligning af Primewool papirisolering med mineraluldsisoleringsprodukter med hensyn til energiforbrug og klimapåvirkninger af Allan Astrup Jensen Forskningschef, CEO Nordisk Institut

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig Bæredygtige byggevarer Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Dansk Beton? Brancheforening for den samlede betonindustri Sektion i Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation) Blevet stiftet

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance Ydeevnedeklaration Declaration of Performance HydroBlock WB Nr. 1018 1. Varetypens unikke identifikationskode: Unique identification code of the product-type: EN 1504-2: ZA.1a 2. Type-, parti- eller serienummer

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R

G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R V E R S I O N 1. 7 J u n i 2 0 1 4 I N D H O L D 1 INTRODUKTION... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.3 NORMATIVT GRUNDLAG... 2 2 ORGANISATION...

Læs mere

Introduktion til LCA på bygninger

Introduktion til LCA på bygninger Introduktion til LCA på bygninger 2015 Introduktion til LCA på bygninger 2 Indhold Introduktion... 3 Bygningens livscyklus... 4 Hvordan ser bygningens livscyklus ud?... 5 Typiske miljøpåvirkninger som

Læs mere

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011 1. udgave 2011-04-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011:2011 Elektriske apparater forbundet

Læs mere

Genanvendelse ja tak - men i et livscyklusperspektiv

Genanvendelse ja tak - men i et livscyklusperspektiv Genanvendelse ja tak - men i et livscyklusperspektiv Thomas H Christensen Professor, Dr.,PhD DTU Miljø Danmarks Teknsike Universitet Kongens Lyngby thho@env.dtu.dk Affald i Europa -2009 Eurostat 2012 2

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Bygherrens værdier i forbindelse med energieffektivt og bæredygtigt byggeri

Bygherrens værdier i forbindelse med energieffektivt og bæredygtigt byggeri Bygherrens værdier i forbindelse med energieffektivt og bæredygtigt byggeri Rammen for krav til materialer i byggeriet - gennem standarder Erling Trudsø I dag er de allerfleste byggevarer dækket af harmoniserede

Læs mere

Pollution from shipping in Denmark

Pollution from shipping in Denmark AARHUS UNIVERSITET Pollution from shipping in Denmark Thomas Ellermann, Helge R. Olesen, Jesper Christensen, Morten Winther, and Marlene Plejdrup National Environmental Research Institute, Aarhus University

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck

I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck Introduktion IEA EBC Annex 56: Cost Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Renovation (DK deltagere:

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 03/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 04-08-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 03-08-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

Blokgruppens årsmøde d. 3. november 2011 1

Blokgruppens årsmøde d. 3. november 2011 1 5. september 2012, Ingeniørhuset, Kbh. CE-mærkning og miljøvaredeklarationer i betonverdenen Miljøvaredeklarationer og produktkategoriregler - hvad er det og kan det bruges til noget? Casper Villumsen

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Verifikation af miljøvaredeklaration, MVD

Verifikation af miljøvaredeklaration, MVD Verifikation af miljøvaredeklaration, MVD Vejledning under den danske miljøvaredeklarationsordningen, MVD-DK Ninkie Bendtsen EKJ rådgivende ingeniører as Kim Christiansen Dansk Standard Christian Poll

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer DGNB Bygherreforeningen DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic 2012 Drees & Sommer Hvordan virker DGNB? Gulerod eller pisk Investor/developer Samfund Lejer Medarbejder Ejer source: http://www.freeclipartpictures.com/clipart/clip-art/pictures/carrots.jpg

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING Af Marie Trydeman Knudsen Foulum, 29. august 2012 Hvem er jeg? Post doc ved Århus Universitet, Foulum PhD studie: Miljøvurdering af importerede økologiske

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014 Træpille bæredygtighed WP1 Michael Schytz 8. april 2014 WP1 Træpille bæredygtighed To formål med WP1 Identificer relevante bæredygtighedskriterier og certificeringsmuligheder Sammenligning af CO2 balance

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Bedre, men er det godt nok? -miljømæssig bæredygtighed af produkt og virksomhed

Bedre, men er det godt nok? -miljømæssig bæredygtighed af produkt og virksomhed Bedre, men er det godt nok? -miljømæssig bæredygtighed af produkt og virksomhed Michael Hauschild Technical University of Denmark DTU Management Engineering Division for Quantitative Sustainability Assessment

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Research and Development Centre Research and Development Centre

Research and Development Centre Research and Development Centre Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group 1 1 ton cement =,8 ton CO 2 Cement: 5% af verdens CO 2 emission CO 2 indhold i atmosfæren 2 CO 2 indhold i atmosfæren

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 European Union Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre 1 Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group Karbonatisering Baggrund 2 Baggrund CO 2 emission fra cementproduktion? CO 2 emission fra cementproduktion

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere