SEGES 18. april 2016 Jørgen Kroer Ledelsesprincipper 7481 i projekt Effektive ledelsesformer UDVIKLINGSDAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEGES 18. april 2016 Jørgen Kroer Ledelsesprincipper 7481 i projekt Effektive ledelsesformer UDVIKLINGSDAG"

Transkript

1 SEGES 18. april 2016 Jørgen Kroer Ledelsesprincipper 7481 i projekt Effektive ledelsesformer UDVIKLINGSDAG

2 DELTAGERE Morten Fogsgaard, Ukon Merete L. Andersen, Landbo Nord Jette Nissen, SEGES Pernille Pennington, SEGES Torsten Gruhn, SEGES Jørgen Kroer, SEGES 2...

3 PROGRAM Velkomst Ledelsesprincipper opgavens formål og mål v/jørgen Kroer Udviklingsdagen hvad skal vi stå med i hånden i eftermiddag Kort præsentation af de cases vi har arbejdet med og hvordan v/merete L. Andersen Ledelsesprincipper forskellige tilgange v/morten Fogsgaard Dialog om ledelsesprincipper Fastlægge foreløbigt koncept Hvordan kommer vi videre? 3...

4 BAGGRUND, BEHOV OG VIDENGRUNDLAG øget kompleksitet Når landmænd i dag står over for ledelsesudfordringer kan der være en tendens til, at de ikke får reageret tilstrækkeligt effektivt og proaktivt. Det, der imidlertid ofte går igen, som den primære årsag er, at ledere ikke ved, hvad de skal gøre. Der er et uudnyttet potentiale i effektiv ledelse. Derfor er der behov for at udvikle ledelsesværktøjer, der understøtter en sammenhængende og rettidig ledelse. Eksisterende ny viden skal derfor omsættes til nye, operationelle værktøjer til den enkelte landbrugsbedrift maj 2016

5 FORMÅL Formålet med aktiviteten er at udvikle og målrette ledelsesværktøjer og praksisser, der imødekommer nye ledelsesudfordringer som følge af den øgede kompleksitet maj 2016

6 FORMÅL DE TRE DELAKTIVITETER 1. Udvikling af strategisk ledelse, der skaber afklaring og retning i de strategiske ledelsesopgaver, der skal gennemføres. 2. Lederudvikling via udviklingsdialoger, der omsætter de strategiske intentioner til handlinger. 3. Udvikling af ledelsesværktøj, der skaber og operationaliserer relevante ledelsesprincipper for landbrugsvirksomheden, som blandt andet kan anvendes i lederens udviklingsdialoger maj 2016

7 FORVENTEDE DELRESULTATER/MILEPÆLE 3. Værktøjskasse til valg af ledelsesprincipper Der er udviklet en værktøjskasse, der kan anvendes ved valg af ledelsesprincipper på den enkelte bedrift. Værktøjskassen er demonstreret for fremtidige aktører, der skal kunne rådgive landmændene i forhold til at vælge ledelsesprincipper på bedriften maj 2016

8 LEDELSESTEMAER TIL AFKLARING Nøgletal omsætning anciennitet antal medarbejdere fordeling af din arbejdstid. Samarbejde konflikter konfliktniveau hvordan hjælper vi hinanden hvordan har vi forståelse og vidne om hinandens opgaver. Hvilke sociale aktiviteter har hvad gør i fro at pleje samarbejdet og team-ånden. Kommunikation både mødestruktur sproglig og skriftlig hvem hvad den og hvordan flyder den Opfølgning læring og feed back, kontrol Teknologi og kompetencer i organisationen. Nye medarbejdere rekruttering hvor mange ansøgninger får du og introduktionsforløb har du planer hvordan rekrutterer du Din ledelse hvad er god ledelse for dig beslutningsprocesser er de meget delegerende eller er de meget styrende. Formuler med tre sætninger og hvordan bidrager den ledelse som du præsterer til din bund linje. hvordan tror du dine medarbejdere oplever dig som leder og hvorfor og giv gerne eksempler og hvordan viser de det. hvad er din største udfordring som leder, hvad er sværest ved og hvad har størst betydning for resultaterne. Hvad er dit ledelsesmotto hvis 10 er kæft trit og retning og 1 er sammen er vi stærkest hvor er du så i din organisation. Personlig effektivitet hvilken handling kan du gøre som kan give organisationen skabe den største effekt give den største værdi. Hvor god er du til at udføre dine beslutninger. Selvstændighed og initiativ tillid hvor gode er dine medarbejdere til at tage ansvar, Hvad bliver dine medarbejdere motiveret af Hvor god er du til at give ansvar fra dig? (et andet sted) Kommunikation feed back ros og anerkendelse forventningsafstemning Opfølgning kontrol tillid Oplæring introduktion og rekruttering Samarbejde trivlsel konflikter fastholdelse Mødestruktur fælles mål for hverdag produktion, kvalitet har du egentlig en strategi og vision for din forretning er den nedskrevet og kommunikeret Uddelegering af arbejdsopgaver hvor gode er de til det evt. under ledelse At lade stå til og at være i lommen på Hvad er din største udfordring og hvor vil det gavne din forretning at sætte ind Hvor henter du din ledelsesinspiration fra og hvor motiveret er du for dit arbejde, er du stolt af at være landmand hvad er din største ledelsessucces eller hvad er din største ledelsesfiasko. 9...

9 Kommunikation feed back ros og anerkendelse forventningsafstemning Opfølgning kontrol tillid Oplæring introduktion og rekruttering Samarbejde trivsel konflikter fastholdelse Mødestruktur fælles mål for hverdag produktion, kvalitet har du egentlig en strategi og vision for din forretning er den nedskrevet og kommunikeret Uddelegering af arbejdsopgaver hvor gode er de til det evt. under ledelse At lade stå til og at være i lommen på Hvad er din største udfordring og hvor vil det gavne din forretning at sætte ind Hvor henter du din ledelsesinspiration fra og hvor motiveret er du for dit arbejde, er du stolt af at være landmand hvad er din største ledelsessucces eller hvad er din største ledelsesfiasko. Hvordan rammer vi den tone som er i andre værktøjer Giv eksempler og betydning for daglig drift Både kvalitativt og kvantitativt Morten 10...

10 Ledelsesprincipper: Hvad skal du fokusere på for at få organisationen til at skabe resultater?

11 Ledelsesprincip 1: Fokus på at udvikle den rette ledelse til organisationen? Har du den rette ledelse i forhold til din organisation?

12 Vigtige pointer Hvad, der er god ledelse afhænger af, hvad der skal ledes. Sikringen af, at et ledelseslag har det rigtig fokus i ledelse er først og fremmest et ansvar for lederen af niveauet og sekundært et fælles ansvar for hele ledelsessystemet. Hvad der er god ledelse på de forskellige ledelsesniveauer skal defineres lokalt. Teorien og empirien er KUN til inspiration.

13 Udfordringen for ledere i transition Ledere i opadgående karrierebevægelser mødes af en tredobbelt udfordring: Ved hver transition mellem to ledelsesniveauer står de ved en skillevej, hvor de må vurdere: 1. Hvilke dele af min tidligere rolle skal jeg slippe? 2. Hvilke dele skal jeg fastholde? 3. Hvad skal jeg tilegne mig for at opnå succes i den nye lederrolle? (Freedman, 1998)

14 Et ændret syn på ledelsesarbejdet Lederes fokus og organisationsoptik Ledernes selvforståelse Lederens opfattelse af andre ledere Lederens opfattelse af ledelsesudvikling Fra Hvad er mit ansvarsområde og mine mål? Ledelse er en individuel disciplin. Leder er noget, man er. Andre ledere er konkurrenter i forhold til ressourcer og indflydelse Ledelsesudvikling er en opgave, som HR tager sig af. Til Hvordan skaber jeg sammenhæng mellem mit ansvarsområde og resten af organisationen? Ledelse er noget, man producerer - i samspil. God ledelse beror på gensidig forventningsafstemning samt dialog om og feedback på adfærd og resultater. Andre ledere er samarbejdspartnere og ressourcer, der skal sættes spil med opgaven i forgrunden Det er mig, der har ansvaret for at udvikle mine ledere. HR og eksterne kan understøtte udviklingen

15 LEDER AF MEDARBEJDERE Passage 1: Fra at lede sig selv til at lede andre Færdigheder Rekruttere, sætte mål, delegere, coache, vurdere indsats og give feedback Relationsopbygning opad, nedad og sidelæns for organisationens skyld Procesledelse: Håndtere og styre tværgående, tværfaglige processer med fokus på både proces og resultat Kommunikative kompetencer: Gøre det politisk vedtagne meningsfuldt for medarbejderne (politisk til faglig logik) Faglig ledelse: Har fag-faglig indsigt og kan udvikle faglighed hos andre Prioriteter Årlige planlægninger, budgetter, projekter. At sætte mål og prioriteter for afdelingen og den enkelte medarbejder/team Har kortsigtet og langsigtet horisont At skabe tid til medarbejdere både på deres og eget initiativ Arbejdsværdier At skabe resultater gennem andre Værdsætte medarbejdernes succes Værdsætte ledelsesarbejdet Synlig integritet Rollemodel: Promoverer organisationens værdier Typiske faldgruber i skiftet fra medarbejder til leder af medarbejdere Prioriterer ikke ledelsesarbejdet, men fortsætter med det rigtige arbejde (professionens fag-faglighed) Føler sin tid bliver invaderet af møder og af medarbejdere med alle mulige behov Laver overempowering af medarbejderne: Jeg regner med, at I finder ud af det, Jeg er jo mest en slags talsmand. Eller: Tager for hård styring i forsøget på at vise sit værd som ny leder Kan ikke forstå forskellige typer af mennesker og coache eller give feedback Får ikke etableret gode inddragelses- og udviklingsprocesser Kan ikke oversætte politiske beslutninger og budskaber til noget, der giver mening på et fagligt niveau Overser at være rollemodel for den offentlige organisations beslutninger og værdier (Dahl og Molly-Søholm: 2010, 2013)

16 Passage 2: Fra leder af medarbejdere til leder af ledere LEDER AF LEDERE Færdigheder Udvælgelse og træning af ledere af medarbejdere Delegering af ledelsesopgaver til ledere af medarbejdere At sikre, at lederen af medarbejdere varetager ledelsesopgaver At coache lederne individuelt og som team At være silobuster sikre optimal koordinering og videndeling At kunne se sit eget ansvarsområde i sammenhæng med de andre dele af organisationen og koordinere dette At kunne være en strategiske sparringspartner for den funktionelle chef Procesledelse: Er proces- og indsatsorienteret med et systemperspektiv Kommunikative kompetencer: Gøre det politisk vedtagne meningsfuldt for sine ledere og medarbejdere Strategiarbejde: Kan arbejde med strategiudvikling i samarbejde med sideordnede, overordnede og egne medarbejdere Prioriteter Coaching af ledere af ledere Bidrage til at finde svar på strategiske spørgsmål samt implementering af dem og diskutere disse med ledelsen Arbejdsværdier Værdsættelse af ledernes bidrag Understøtte lederne i at tiltrække og udvikle medarbejdere Rollemodel: Promovere organisationens værdier gennem egne handlinger og gennem ledelse af lederne Typiske faldgruber i skiftet fra medarbejder til leder af medarbejdere Problemer med at få skabt et stærkt et team: arbejder individuelt med lederne Fokuserer på det konkrete og glemmer det strategiske Vælger kloner frem for de rigtige til ledelsesopgaven Procesledelse: Kan ikke koordinere og udvikle egen ledere i deres procesledelse. Overtager opgaven og mister overblikket Kommunikative kompetencer: Kan ikke gøre politikernes og topledelsens beslutninger operationelle Rollemodel: Er ikke rollemodel for ledelsesarbejdet. Er ikke rollemodel for organisationens beslutninger (Dahl og Molly-Søholm: 2010, 2013)

17 LEDER AF EN FUNKTION Færdigheder Passage 3: Fra leder af ledere til leder af en funktion Udvikle og kommunikere strategier og visioner for funktionen og forme organisationen efter det. Evnen til ren ledelse og til at lede områder uden for egen professionelle erfaringshorisont Videndeling med andre funktionelle chefer At delegere ansvar til mellemledere (hvad, ikke hvordan) Kommunikative kompetencer: Kan tilpasse kommunikation til flere forskellige ledelseslag og interessenter Strategiarbejde: Udvikle strategier i samarbejde med topledelsen. Kan eksekvere uden at slutmålseksekvere. Kan skifte strategisk retning hurtigt. Politisk tæft: Forebyggelse og håndtering af sprængfarlige enkeltsager. Kan oversætte og mediere i krydspresset mellem det politiske og det faglige niveau. Kan besvare spørgsmål i faglige enkeltsager med politisk forståelse og facilitere produktion af politiske beslutningsgrundlag Prioriteter Deltagelse i krydsfunktionelle aktiviteter Bruge tid sammen med mellemlederne på at drøfte og prioritere strategiske spørgsmål Bruge tid sammen med topledelsen på at drøfte og prioritere strategiske spørgsmål Står til rådighed for politikerne på deres foranledning også ad hoc (politisk tæft) Arbejdsværdier Værdsætter udvikling af en langsigtet strategi for funktionen. Værdsætter at arbejde med spørgsmål, der ligger uden for egen erfaringshorisont Har en ledelsesmæssig modenhed Har udpræget politisk forståelse uden at politisere Typiske faldgruber i skiftet fra medarbejder til leder af medarbejdere Tænker ikke strategisk langsigtet. Fokuserer på enkeltenhederne frem for på funktionel integration og udvikling Mikromanagement. Foretrækker det praktiske arbejde frem for det strategisk ledelsesarbejde Uddelegerer i for høj grad, mister føling med organisationen Kan ikke håndtere ansvarsområder, der er ukendte, eller som kun har ringe interesse Mangler politisk tæft og kommunikative kompetencer. Kan ikke navigere på den offentlig scene. Har svage strategiske færdigheder (Dahl og Molly-Søholm: 2010, 2013)

18 Konsekvenser for jeres ledelsespraksis Konturer til en sammenhængende ledelsesstreng Hvad er ledelsesopgaven på de forskellige ledelsesniveauer? Hvad adskiller dem fra hinanden? Hvad er bevægelsen fra ift. som nu? Overvejelser om eget fokus i ledelse Hvad skal du arbejde med at give slip på? Hvad skal du fastholde? Hvad er det nye, du tilegne dig? Hvordan kan I bedst hjælpe hinanden med at lykkes med at skabe en sammenhængende og effektiv ledelsesstreng?

19 Overvejelser i forhold til ledelsesopgaverne Give slip på Fastholde Bygge på Færdigheder Prioriteter Værdier

20 Ledelsesprincip 2: Fokus på at etablere det rette samarbejde med dine medarbejdere. Der skal nemlig to til en tango. Hvordan er din relation til dine medarbejdere?

21 Lederskab og følgerskab Lederskab skal her forstås som dét, at én har ansvar for at lede arbejdet med en opgave, der involverer andre fx på et møde, en opgave osv.. Følgeskab skal forstås som det at bidrage aktivt til processen og til lederskabet frem mod et fælles mål. Det at lede og det at følge (Lederskab og Følgeskab) kan kun forstås i sammenhæng med hinanden. Godt lederskab kvalificeres af godt følgeskab og omvendt! Det er i realiteten den/de, der følger, der bestemmer, om den der leder, lykkes med det eller ej. Hvad der er godt lederskab og godt følgeskab kan KUN defineres lokalt

22 Et skifte Følgerskab - passivt/defensivt og konkurrerende/aggressivt Hun styrer, så må jeg jo bare følge med Det er jo lige meget, hvad jeg gør, så nu gør jeg ikke noget Det er jo ikke mit ansvar/problem! Jeg forstår det ikke - men de er så dygtige, så de ved sikkert bedst Jeg er med på det hele! ingen tvivl! Det ved jeg da mere om end han gør fjols! Det må hun da ku sige sig selv NU tager jeg over - han har slet ikke styr på det Følgerskab - aktivt og konstruktivt Jeg er i tvivl om, hvad det er vi gør nu, fortæl det lige igen... Jeg har et forslag til, hvordan vi kan gøre det,... Jeg tror vi kan genbruge dele af det, som X har lavet Jeg mener, vi griber det her forkert an, kunne vi i stedet Jeg har svært ved at tage en rolle i det her, hvordan kan jeg hjælpe bedst muligt? Jeg har brug for en pause / mere styring / en opsamling / mulighed til at overveje mit svar... Jeg har tabt pusten lige nu, hvad skal der til for at vi kommer tilbage på sporet?

23 Dialog om lederskabet 1. Hvad er dine vigtigste styrker som leder? Hvad er det konkret, du kan/gør som virker? 2. Hvor har du din udfordringer som leder? Hvad er det, du skal gøre mere eller mindre af?

24 Ledelsesprincip 3: Fokus på at udvikle din rolle som leder. Hvad er din rolle? Hvor er du stærk? Hvad skal du udvikle

25 Ledelsesopgaver og roller fra Mintzbergs 10 lederroller 1) Personaleledelse Rollen indebærer, at lederen står i spidsen for en organisation og har det overordnede ansvar for, at organisationen fungerer, og at alle medarbejdere er i stand til at passe deres job. Lederen er ansvarlig for at motivere medarbejderne, for at ansætte og afskedige personale, og træffe de nødvendige beslutninger, sa organisationen fungerer i det daglige. 2) Forbindelsesrolle Med forbindelsesrolle mener der, at lederen plejer kontakter udenfor egen organisation. Det kan for eksempel være borgere eller andre samarbejdspartnere. Lederen bruger i nogen grad kontakterne til at skaffe nødvendige informationer til organisationen. Den indsamlede information skal bruges i informationsrollen. 3) Frontfigur En leder har i kraft af sin stilling en række opgaver af formel og ceremoniel karakter. Fx skal en leder til tider deltage i middage med vigtige interessenter, som har betydning for organisationen. Det sker ogsa, at lederen bliver inviteret til sine medarbejderes private arrangementer, som bryllupper og fødselsdage.

26 Ledelsesopgaver og roller fra Mintzbergs 10 lederroller 4) Overvåger Lederen skal benytte sit netværk udenfor organisationen til at få information, der kan have betydning for organisationen. Gennem netværket bliver lederen opmærksom pa ændringer i omgivelserne og skiftende forventninger til organisationen. 5) Vidensdeler Lederen skal videreformidle meget af informationen til sine medarbejdere, da det har stor betydning for medarbejderne. Medarbejderne har typisk kun adgang til informationen via lederen. 6) Talsmand Rollen som talsmand indebærer, at lederen viderebringer noget af den indsamlede information til kontakter udenfor sin egen organisation. I denne rolle ligger ogsa, at lederen giver informationer til sine overordnede, der fx har behov for information om økonomi og om organisationen kan opfylde sine målsætninger.

27 Ledelsesopgaver og roller fra Mintzbergs 10 lederroller 7) Entreprenør Rollen som entreprenør indebærer, at lederen tilpasser og forandrer organisationen, sa den stemmer overens med omgivelsernes forventninger og krav. Dette hænger sammen med rollen som overvåger, hvor lederen altid er pa udkig efter nye ideer, der kan styrke organisationen. Her skal ideerne forvandles til handling, og lederen kan selv implementere ideen eller uddelegere opgaven til en medarbejder. 8) Problemløser En leder forandrer og tilpasser organisationen og håndterer kriser.. 9) Ressourcefordeler Lederen skal fordele ressourcerne internt i organisationen og koordinere og fordele arbejdet, sa opgaverne løses bedst muligt. Samtidig skal lederen fastholde sin egen position som beslutningstager. 10) Forhandler En væsentlig del af ledelsesopgaven er ogsa at forhandle med såvel nye som nuværende medarbejdere eller personer uden for organisationen.

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE EVALUERING AF FØRSTE FASE DELTAGERE Anne Jacobsen, LMO Pernille Pennington, SEGES Jørgen Kroer, SEGES Jette Nissen, SEGES Torsten Gruhn, SEGES 2...

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Kilde: Decision Dynamics Leadership Role Styles by Management Level Most Successful 20% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 Supervisor Manager

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE 7481 EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

STRATEGISK LEDELSE 7481 EFFEKTIVE LEDELSESFORMER SEGES 3.12 Henrik Sørensen SEGES 7.12 Anne Jacobsen Koncept udvikling til strategisk ledelse Baseret på interview fra 26.11.2015 STRATEGISK LEDELSE 7481 EFFEKTIVE LEDELSESFORMER strategi mission Vision

Læs mere

Studielektor i ledelse, Institut for kommunikation og psykologi. Cand. Psych. Kd@lead.eu 28742220. Stifter af LEAD Enter Next Level www.lead.

Studielektor i ledelse, Institut for kommunikation og psykologi. Cand. Psych. Kd@lead.eu 28742220. Stifter af LEAD Enter Next Level www.lead. Kristian Dahl Studielektor i ledelse, Institut for kommunikation og psykologi. Cand. Psych. Kd@lead.eu 28742220 Stifter af LEAD Enter Next Level www.lead.eu Forskningsprojektet Leadership Pipeline i den

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE PÅ BEDRIFTEN - EFFEKTIVE LEDELSESFORMER HERNING

STRATEGISK LEDELSE PÅ BEDRIFTEN - EFFEKTIVE LEDELSESFORMER HERNING Kongres for svineproducenter, Herning Merete Lehmann Andersen, Chefkonsulent Jørgen Kroer, Seniorkonsulent, MLP STRATEGISK LEDELSE PÅ BEDRIFTEN - EFFEKTIVE LEDELSESFORMER HERNING 26.10.16 VIGTIGE POINTER

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes

God ledelse afhænger af, hvad der ledes God ledelse afhænger af, hvad der ledes 1 Pointen i teorien om Leadership Pipeline er, at hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer derfor skal der anvendes forskellige ledelsesmæssige

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Offentlig ledelse på alle niveauer. Leadership Pipeline af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm

Offentlig ledelse på alle niveauer. Leadership Pipeline af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm Offentlig ledelse på alle niveauer Leadership Pipeline af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm Forskningsprojektet i DK Artiklen: Målgruppen er den offentlige sektor En forskningsbaseret og praktisk gennemprøvet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Sådan sætter du ledelsesholdet på din bedrift

Sådan sætter du ledelsesholdet på din bedrift Sådan sætter du ledelsesholdet på din bedrift Jørgen Kroer og Merete L. Andersen 1... Vigtige pointer når du sætter ledelsesholdet 100 pct. klarhed over din egen rolle på bedriften Tydelig ansvars og opgavefordeling

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Velkommen til 5. session af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation

Velkommen til 5. session af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation < Velkommen til 5. session af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation Karsten Juul-Olsen Karsten@cubion.dk Dagsorden for idag Velkomst og sang Dagens formål og mål Opsamling fra sidst - logbøger

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Kompetenceprofiler For chefer på EVU institutterne HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Definition Jeg er loyal overfor Metropol og mine kolleger Fælles Metropol forståelse Jeg

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Forskningsprojektet: En offentlig sektor ledelse og talentpipeline

Forskningsprojektet: En offentlig sektor ledelse og talentpipeline Leadership Pipeline Kris/an Dahl Kd@lead.dk Forskningsprojektet: En offentlig sektor ledelse og talentpipeline Kristian Dahl Erhvervspsykolog, Cand. Psych Studielektor i erhvervspsykologi, AAU Stifter

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Strategisk ledelse i Effektive ledelsesformer

Strategisk ledelse i Effektive ledelsesformer Strategisk ledelse i Effektive ledelsesformer Udviklingsdag koncept for strategisk ledelse Deltagere Anne Jacobsen, LMO Henrik Sørensen, AU Jørgen Kroer, SEGES Jette Nissen SEGES Torsten Gruhn, SEGES Pernille

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Ledelsesprincipper i Effektive ledelsesformer

Ledelsesprincipper i Effektive ledelsesformer Ledelsesprincipper i Effektive ledelsesformer Fokusgruppe i LandboNord om ledelsesprincipper møde 2 Solide principper for god ledelse kan hjælpe til bedriftens resultater og ressourcer på vej. På dette

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Introduktion til kriterium 1 Udfordringer i det excellente lederskab. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard

Introduktion til kriterium 1 Udfordringer i det excellente lederskab. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard Introduktion til kriterium 1 Udfordringer i det excellente lederskab Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard Fokusområder for det excellente lederskab 2 Lederne som rollemodeller (1a, 1c, 1d og 1e) -

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Mellemleder eller i-klemme-leder

Mellemleder eller i-klemme-leder 02-10-2014 1 Mellemleder eller i-klemme-leder Henrik Nicolaisen Sydbanks Rådgivningslinje Ledelsesakademiet den 1. oktober 2014 02-10-2014 2 Du kan godt forlange lidt mere af dine medarbejde, på den gode

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde. ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.dk Mobil 40147871 ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabsloven: Forebyggelse af brand ved

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune En leder i Gladsaxe Kommune er en ansat, der har selvstændigt personaleansvar og/eller selvstændigt budgetansvar som væsentligste jobfunktion.

Læs mere