Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring"

Transkript

1 Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen for selvstændige har særlige vilkår, der er udarbejdet med henblik på, at du som selvstændig er afhængig af din egen arbejdsdygtighed samt evt. af partnere, medejere og nøglepersoner. Forsikringen kommer endvidere til udbetaling, hvis din virksomhed går konkurs, går i betalingsstandsning, bliver drevet af panthaver inden tvangsauktion eller er ophørt ved tvangsauktion. 1. Tegning af Virksoms Indtægtssikring Hvornår er jeg selvstændig erhvervsdrivende Tegningstidspunkt Bopæl i eller arbejde i udlandet Overførsel af anciennitet fra Lederne og PRO til Virksom Overførsel af anciennitet fra et andet selskab Helbredsoplysninger Startkarens Aldersgrænser Fortrydelsesret 2. Dækning og udbetaling ved ledighed Ophør af virksomhed Udbetalingens størrelse Tidspunkt for udbetaling Aktivering og støttet arbejde Midlertidigt arbejde (vikariat) i en ledighedsperiode Udbetaling under ferie Overskydende timer Deltidsarbejde med supplerende dagpenge fra A-kassen LH Ukontrollabelt lønarbejde 3. Dækning ved uarbejdsdygtighed og kritisk sygdom mv. Dækning ved din egen/partners/medejers/nøglearbejders uarbejdsdygtighed Dækning ved kritisk sygdom Pasning af alvorlig syg pårørende 4. Ændringer af Virksoms indtægtssikring Flytte a-kasse Ændring af ydelse, karens- eller udbetalingsperiode 5. Opsigelse og ophør af Virksoms Indtægtssikring Opsigelse af Virksoms Indtægtssikring Ophør 1

2 1. Tegning af Virksoms Indtægtssikring Hvornår er jeg selvstændig erhvervsdrivende Spørgsmål: Jeg driver en selvstændig Virksomhed kan jeg tegne Virksoms Indtægtssikring? Svar: Det er meget afgørende, hvordan A-kassen LH vurderer din selvstændige virksomhed: Er det 1) som en bibeskæftigelse eller 2) som en hovedbeskæftigelse? 1. Er du efter reglerne i arbejdsløshedsloven lønmodtager, og driver du samtidig en mindre selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (for eksempel fritidslandbrug), kan du tegne en tillægsforsikring for lønmodtagere, der gælder, hvis du bliver afskediget fra dit lønmodtagerjob. Betingelsen for udbetaling af dækning er, at A-kassen godkender din bibeskæftigelse, som værende omfattet af reglerne for lønmodtagere om ret til dagpenge under ledighed. Se mere på Mit Lederne eller Mit PRO. 2. Hvis din virksomhed er dit hovederhverv, og den drives på fuld tid (mere end 30 timer på ugebasis), kan du tegne Virksoms Indtægtssikring. Bemærk: Du er normalt også selvstændig, hvis du eller din ægtefælle ejer mindst 10 procent af aktierne/anparterne i den virksomhed, hvori du arbejder. Se nedenfor, hvornår du kan få dækning ved ledighed efter ophør af din virksomhed. Tegningstidspunkt Spørgsmål: Fra hvilket tidspunkt er jeg tilmeldt Virksoms Indtægtssikring? Svar: Du skal have været i arbejde på fuld tid i mindst seks hele måneder, før du kan tegne en indtægtssikring. Ikrafttrædelsestidspunktet regnes altid fra den førstkommende 1. i en måned. Når vi modtager din tilmelding, tilmeldes du fra den første i den følgende måned. Tegner du for eksempel den 3. marts, vil tillægsforsikringen gælde fra og med den 1. april. Bopæl i eller arbejde i udlandet Spørgsmål: Kan jeg tegne Indtægtssikring Virksom, hvis jeg bor eller arbejder i udlandet? Svar: Nej. Du skal arbejde, have fast bopæl og være skattepligtig i Danmark. Det gælder uanset om der er tale om arbejde i et andet EØS-land eller det øvrige udland. Hvis du i forvejen har tegnet forsikringen, så sættes den i bero i maksimum 3 år, hvis du efter EØS-reglerne ikke kan fortsætte med at være medlem af A-kassen LH, men i stedet skal være forsikret i det land, hvori du arbejder. Du har ikke dækning fra Indtægtssikringen ved ledighed efter ophør med virksomheden under eller i forbindelse med opholdet i udlandet. Kontakt derfor altid A-kassen LH for at sikre dig, at dit medlemskab er korrekt registreret, og at du har eventuelle tilladelser fra Udbetaling Danmark. Overførsel af anciennitet fra Lederne og PRO til Virksom Spørgsmål: Hvis jeg har en Tillægsforsikring, kan jeg så overføre anciennitet derfra, hvis jeg bliver selvstændig? Svar: Ja. Ved skift af status mellem lønmodtager ogselvstændig overføres din anciennitet helt automatisk. Der gælder fortsat en ændringskarens på seks måneder, hvis du ønsker at forhøje din dækning ved overflytningen til Virksom. Se nærmere nedenfor under afsnittet om Ændringer af indtægtssikringen. 2

3 Overførsel af anciennitet fra et andet selskab Spørgsmål: Hvis jeg har en lignende lønsikring i et andet selskab, kan jeg så overføre anciennitet derfra ved tegning af Virksoms Indtægtssikring? Svar: Ja. Ved skift af forsikring kan du overføre din anciennitet fra en anden tilsvarende, dansk forsikringsordning. Med "tilsvarende" menes, at du tegner en forsikring hos Virksom med samme dækning, karens og udbetalingsperiode. Du skal ved tegningen kunne opfylde betingelserne for at nytegne Virksoms Indtægtssikring, hvilket betyder, at du skal have været i arbejde i mere end 30 om ugen i de sidste seks måneder og ikke har kendskab til forhold, der kan føre til din virksomheds ophør. Der gælder en ændringskarens på seks måneder, hvis du vælger en indtægtssikring, der er højere end den, du har i dag i en anden forsikringsordning. I de seks måneder må du ikke blive opsagt eller få viden om, at du vil blive ledig på et senere tidspunkt. Hvis du vælger en dækning, der er lavere, end den du har i dag, er der ikke en ændringskarens. Eksempel: Er du forsikret for kroner i op til 6 måneder i et andet selskab, kan denne anciennitet overføres. Ønsker du derimod en forhøjelse af dækningen til for eksempel kroner i op til 12 måneder, vil den højere dækning tidligst være mulig efter seks måneders ændringskarens. Du vil naturligvis kunne få udbetaling ud fra din tidligere lavere dækning, hvis du bliver opsagt i perioden med ændringskarens. Har du anciennitet fra et andet forsikringsselskab, skal du altid kontakte Virksom senest 14 dage efter tegningen. Helbredsoplysninger Spørgsmål: Hvorfor skal jeg ved tegningen oplyse, om jeg har været uarbejdsdygtig som følge af ulykke eller sygdom i de seneste 12 måneder? Svar: Du kan ikke få dækning for uarbejdsdygtighed, hvis din sygdom skyldes sygdom eller lidelser, som du havde, før du tegnede forsikringen, eksempelvis sukkersyge. Startkarens Spørgsmål: Hvor lang tids karens får jeg, når jeg tegner en Virksoms Indtægtssikring? Svar: For dækning ved virksomhedens ophør, gælder en periode med startkarens på seks hele kalendermåneder fra det tidspunkt, hvor forsikringen trådte i kraft. Ved uarbejdsdygtighed gælder alene en startkarens på 1 måned. Eksempel: Du tegner din forsikring den 3. februar, og ikrafttrædelsen er den 1. marts. Bliver du uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller ulykke inden den 1. april, kan du ikke få dækning. Aldersgrænser Spørgsmål: Jeg er 60 år - kan jeg tegne en Virksoms Indtægtssikring? Svar: Nej, du skal være mellem 18 og 54 år. Aldersbegrænsningen gælder for at Virksom i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation (LH) samlet set kan tilbyde forsikringen billigst muligt. Du bliver automatisk udmeldt af ordningen ved udgangen af den måned, hvor du fylder 62 år. Eventuelle udbetalinger vil også ophøre med udgangen af den måned, hvor du fylder 62 år. Fortrydelsesret Spørgsmål: Kan jeg fortryde min tegning af Virksoms Indtægtssikring? Svar: Ja. Ved nytegning er din fortrydelsesret på 14 dage, og fristen løber fra den seneste dato af enten datoen for modtagelsen af din police eller forsikringens ikrafttrædelsesdato. Hvis du fortryder, skal du kontakte os. Det gør du via Mit Virksom. 3

4 Bemærk, at du ikke har nogen fortrydelsesret på 14 dage, når du ændrer din dækning eller opsiger forsikringen. Det er således på din egen "regning og risiko", hvis Virksom har modtaget din besked om at sænke eller opsige din dækning, og du derefter helt uventet får brug for forsikringen, måske kun 10 dage senere. 2. Dækning og udbetaling ved ledighed Ophør af virksomhed Spørgsmål: Jeg driver selvstændig virksomhed hvordan er jeg stillet ved ledighed? Svar: Du kan alene få dækning ved et endeligt ophør af virksomheden, hvis virksomheden: Er erklæret konkurs, Er under rekonstruktion og under tilsyn af skifteretten, Bliver drevet af en panthaver inden en tvangsauktion (som brugeligt pant), eller Er ophørt ved tvangsauktion Du kan altså ikke få dækning, hvis du sælger, lukker eller afvikler virksomheden. Bemærk: Du har mulighed for at få dækning ved ufrivillig ledighed efter Ledighedsforsikringen for lønmodtagere, afsnit 4, hvis du bliver ledig efter udtræden af et Kapitalselskab, hvor du og/eller nærmeste familie har ejet højst 25 procent. Under alle omstændigheder skal din virksomhed være endeligt ophørt efter de særlige regler i arbejdsløshedsloven og din dagpengeret være godkendt af A-kassen LH. Udbetalingens størrelse Spørgsmål: Hvor meget kan jeg få udbetalt, hvis virksomheden ophører? Svar: Din hidtidige indkomst opgøres efter a-kassens regler. Du kan maksimalt blive dækket under ledighed for 90 procent af din hidtidige indtægt - inklusiv dagpengene fra a-kassen. Grænsen skyldes reglerne i arbejdsløshedslovgivningen, hvor det gælder, at hvis du får højere dækning end 90 procent i "anledning af ledighed", så skal a-kassen foretage et tilsvarende krone-for-krone fradrag i dine dagpenge. Opgørelsen af din hidtidige indtægt fra den selvstændige virksomhed følger ligeledes den opgørelse, som a- kassen foretager. Bemærk: Selvstændige har muligheden for i samarbejde med a-kassen at fravælge at få foretaget en egentlig opgørelse af indtægten i virksomheden, og i stedet vælge den helt særlig mindstesats svarende til 82 pct. af højeste dagpengesats. Får du godkendt dagpenge med mindstesatsen, kan du IKKE få udbetalt fra Indtægtssikringen. Se nærmere herom under Mit Virksom og A-kassen LH. Eksempel: Hvis du har fået opgjort en forudgående månedsindtægt på kroner før skat, kan du højst få kroner om måneden fra din indtægtssikring. De maksimale månedlige dagpenge er på kroner (i 2016), og loftet på de 90 procent er derfor på i alt kroner. Tidspunkt for udbetaling Spørgsmål: Hvornår begynder jeg at få udbetalt fra Virksoms Indtægtssikring? Svar: A-kassen LH skal altid først godkende din ret til at få dagpenge, før du kan få udbetalinger fra forsikringen. Retten til dagpenge opnår du tidligst efter 12 måneders medlemskab af en a-kasse. Hvis du først bliver medlem af en a-kasse i forbindelse med, at du tegner din forsikring, vil du derfor tidligst kunne få ret til udbetalinger efter 12 måneders medlemskab af a-kassen. Du kan i øvrigt først få udbetalinger fra forsikringen efter din karensperiode er udløbet. Du vælger selv, om din karensperiode skal være på enten 30, 60 eller 90 dage, når du tegner forsikringen. 4

5 Aktivering og støttet arbejde Spørgsmål: Vil det få indflydelse på forsikringsudbetalingen, hvis jeg kommer i aktivering igennem Jobcentret? Svar: For at modtage udbetalinger fra indtægtssikringen under ledighed, skal du være tilmeldt som ledig på jobcentret og være aktivt arbejdssøgende. Det betyder, at du for eksempel under aktivering eller ansættelse i et løntilskudsjob i det offentlige ikke må lave en frivillig aftale med jobcentret om, at du ekstraordinært fritages for at være til rådighed eller for at være tilmeldt som ledig. Du kan dog ikke få udbetalinger, hvis du aftaler med Jobcentret, at du deltager i ordningen med Særligt uddannelsesløft, hvor du alene kan få udbetalt dagpenge med den særlige dagpengesats på 80 procent. Hvis du under din aktivering begynder at arbejder i et privat løntilskudsjob, kan du ikke få dækning. Det skyldes, at du principielt er enten midlertidigt eller fast ansat hos en arbejdsgiver på normale løn- og ansættelsesvilkår, men hvor det er din arbejdsgiver, der efter aftale med jobcentret i en periode får udbetalt et tilskud til din løn. (Se også under Midlertidigt arbejde (vikariat) i en ledighedsperiode.) Midlertidigt arbejde (vikariat) i en ledighedsperiode Spørgsmål: Hvad hvis jeg får tilbudt et midlertidigt arbejde i min ledighedsperiode? Svar: Indtægtssikringen dækker ikke ved ledighed fra en midlertidig stilling. Men har du allerede opnået ret til at få udbetalt dækning, så kan du i en ledighedsperiode blive godkendt til at tage midlertidigt arbejde i samlet op til i alt 12 måneder, når arbejdet er hos en ny arbejdsgiver. Du har følgende muligheder: Indtægtssikringen kan sættes i bero under det midlertidige arbejde. Udbetalingerne fra forsikringen kan fortsætte efter, at det midlertidige arbejde er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode. En eventuel lavere indtægt i perioden med det midlertidige arbejde får ikke betydning for din dækning, da du vender tilbage til din tidligere godkendte dækning og de resterende perioder. Hvis indtægten fra det midlertidige arbejde er mindre end 90 procent af din hidtidige indkomst, kan der suppleres op fra forsikringen til de 90 procent dog maksimalt op til din valgte ydelse. Udbetaling af de månedlige, supplerende ydelser bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. Du skal kontakte Virksoms Indtægtssikring, inden du begynder arbejdet. Det gør du via Mit Virksom. Udbetaling under ferie Spørgsmål: Jeg er ledig og holder ferie med feriedagpenge fra a-kassen i to uger. Kan jeg samtidig få udbetaling fra Indtægtssikringen? Svar: Nej. Du kan ikke både holde ferie og få udbetalinger fra forsikringen. Udbetalingen forudsætter, at du er tilmeldt Jobcentret som ledig og er til rådighed for arbejdsmarkedet. Du vil få fradrag med det antal dage, du holder ferie. De to uger, hvor du holder ferie med fradrag, tælles med i den samlede udbetalingsperiode fra forsikringen, og der sker ikke en tilsvarende forlængelse af dine 6 eller 12 perioder med ydelse. Det samme gælder, hvis du holder ferie med feriegodtgørelse fra et tidligere arbejde. Holder du ferie i en hel 30 dages udbetalingsperiode fra forsikringen, så kan du dog på forhånd aftale med Virksom, at denne udbetalingsperiode ikke tæller med i dit forbrug af perioder. Eksempel: Du får feriedagpenge fra a-kassen i 10 dage. Hvis du holder ferie i ti arbejdsdage, vil du få udbetaling med fradrag for de ti dage. Overskydende timer Spørgsmål: A-kassen oplyser, at der vil ske fradrag i dagpengeudbetalingen for overskydende timer, fordi jeg i gennemsnit har haft mere end 37 arbejdstimer om ugen i de sidste tre måneder, FØR jeg blev ledig. Vil der også være fradrag i udbetalingen fra Indtægtssikringen? Svar: Nej. der sker ikke fradrag i udbetalingen fra forsikringen for overskydende timer, fra tiden FØR du blev ledig. Men har du fx 47 arbejdstimer i en uge under din ledighed, så trækkes du for samtlige dine arbejdstimer. (Se også besvarelsen om Deltidsarbejde med supplerende dagpenge fra A-kassen) 5

6 Deltidsarbejde med supplerende dagpenge fra A-kassen LH Spørgsmål: Kan jeg få udbetalinger fra indtægtssikringen, hvis jeg har deltidsarbejde som lønmodtager med supplerende dagpenge fra a-kassen? Svar: Ja. Beregning af fradrag sker med de for a-kassen gældende regler om udbetaling af supplerende dagpenge. Det betyder, at du normalt får fradrag for dine arbejdstimer. Det gælder også arbejdstimer i en eventuel selvstændig virksomhed (som bibeskæftigelse), når arbejdet under ledigheden er særligt godkendt af a-kassen. Du får fradrag for alle arbejdstimerne i den månedlige ydelse. Hvis du ikke får udbetalt dagpenge af a-kassen, for eksempel fordi du i en uge arbejder mere end 29,6 timer mindsteudbetalingsreglen så får du heller ikke udbetaling i den uge fra forsikringen. Udbetalingerne med fradrag for arbejdstimerne tælles med i den samlede udbetalingsperiode fra forsikringen, og der sker ikke en tilsvarende forlængelse af dine perioder med ydelse. Ukontrollabelt lønarbejde Spørgsmål: Jeg har holdt et foredrag på en time og fik kroner for det. A-kassen anser arbejdet for ukontrollabelt og trækker mig cirka 13 timer i dagpengene. Hvad betyder det for udbetalingen fra indtægtssikringen? Svar: De arbejdstimer og arbejdsindtægter som medfører et fradrag i dagpengene, medfører også fradrag i udbetalingen fra forsikringen. 3. Dækning ved uarbejdsdygtighed og kritisk sygdom mv. Dækning ved din egen/partners/medejers/nøglearbejders uarbejdsdygtighed Spørgsmål: Hvad betyder det, at jeg er dækket for uarbejdsdygtighed, og hvor længe skal jeg være syg? Svar: Dækning for uarbejdsdygtighed betyder, at du har mulighed for erstatning, hvis du bliver syg eller kommer til skade og samtidig modtager sygedagpenge fra det offentlige. Endvidere dækker forsikringen, hvis din partner/medejer/nøgleperson bliver uarbejdsdygtig. Erstatningen er skattefri og udbetales til din NemKonto. Erstatningens størrelse afhænger af den valgte forsikringsydelse. Dækningen er afhængig af den karensperiode, der er valgt på policen: 30 dages karens: Ved uarbejdsdygtighed i mindst 15 dage, dækker forsikringen. Sygdom i 10 dage giver ingen erstatning ved sygdom i 20 dage, får du erstatning for alle 20 dage 60 dages karens: Ved uarbejdsdygtighed i mindst 30 dage, dækker forsikringen. Sygdom i 25 dage giver ingen erstatning ved sygdom i 35 dage, får du erstatning for alle 35 dage 90 dages karens: Ved uarbejdsdygtighed i mindst 45 dage, dækker forsikringen. Sygdom i 40 dage giver ingen erstatning ved sygdom i 60 dage, får du erstatning for alle 60 dage. Ydelsen udbetales, indtil du/medejer/partner raskmeldes eller er i arbejde igen, dog max. i de 6 eller 12 måneder, du har valgt som dækningsperiode. Dækning ved kritisk sygdom Spørgsmål: Kan jeg få udbetalt en sum/dækning fra Virksoms Indtægtssikring ved kritisk sygdom? Svar: Ja bliver du selv ramt af en livstruende sygdom, der er nævnt i forsikringsbetingelserne, kan du få udbetalt en sum Pasning af alvorlig syg pårørende 6

7 Spørgsmål: Kan jeg få dækning ved uarbejdsdygtighed, fordi jeg passer en alvorligt syg pårørende? Svar: Ja, det kan du, hvis du samtidig får støtte efter Lov om social service. 4. Ændringer af Virksoms Indtægtssikring Flytte a-kasse Spørgsmål: Kan jeg beholde indtægtssikringen, hvis jeg bliver overflyttet til en anden a-kasse på grund af et vikariat? Svar: Nej, du kan kun bevare indtægtssikringen, så længe du er medlem af enten Lederne, Pro eller Virksom samt A-kassen LH. Skifter du status fra lønmodtager til selvstændig eller omvendt, vil der ikke ske ændringer med forsikringen. Det er din status på skadestidspunktet, der afgør, hvilke dækninger, du er berettiget til. Se også svaret om Overførelse af anciennitet mellem Lederne, Pro og Virksom Ændring af ydelse, karens- eller udbetalingsperiode Spørgsmål: Kan jeg ændre min ydelse, karens eller udbetalingsperiode? Svar: Du kan ændre forsikringsydelsen, dog op til maks. kr Ved forhøjelse af summen gælder en karens på 6 måneder for det højere beløb. 1. Hvis du vil hæve din dækning, til at du skal betale en højere præmie: En ændring, der medfører en højere præmie kræver, at du opfylder betingelserne for at nytegne en forsikring - på nær kravet om, at du ikke må være fyldt 55 år: Betingelserne er, at du: Har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder Er medlem af både Virksom og A-kassen LH Har fast folkeregisteradresse i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne Ikke har fået udbetalt mere end 23 ydelser fra en lønsikring Ikke har eller burde have kendskab til kommende ledighed Fra ikrafttrædelsen af din nye dækning gælder der en ændringskarens på 6 måneder. Får du i perioden med ændringskarens viden om, at du vil blive ledig på et senere tidspunkt, eller får du din opsigelse, kan du alene få dækning ud fra den tidligere, lavere dækning. Det kan sidestilles med, at du i en overgangsperiode har 2 aktive forsikringer: din tidligere lavere forsikring, og derefter har tegnet en ny forsikring med en højere dækning. 2. Hvis du vil ændre din dækning til en lavere præmie: Ændrer du din dækning til en lavere præmie, træder ændringen i kraft straks fra den 1. i den følgende måned. Nedsættelsen vil også gælde for en eventuel ret til dækning ved uarbejdsdygtighed. 5. Opsigelse og ophør af Virksoms Indtægtssikring Opsigelse af Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål: Jeg vil gerne opsige min indtægtssikring, hvordan gør jeg? Svar: Forsikringen kan opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned. Du opsiger forsikringen ved at skrive til os via Mit Virksom. Eksempel: Opsiger du for eksempel din forsikring den 20. februar vil den blive effektueret igennem opkrævningen af præmie per 31.marts. 7

8 Ophør Spørgsmål: Hvornår ophører Virksoms Indtægtssikring i øvrigt? Svar: Indtægtssikringen ophører: med udgangen af den måned, hvor du fylder 62 år når dit medlemskab af enten Lederne/Pro/Virksom eller A-kassen LH ophører når du ikke betaler præmie når du har fået udbetalt 36 perioder med forsikringsydelser ved dødsfald når du får tilkendt førtidspension når du i øvrigt permanent trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet 8

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Hvor meget vil du have oven i dagpengene? - din ekstra sikkerhed Som medlem af FOA og FOAs A-kasse kan du tegne en forsikring, som hjælper dig, hvis du bliver arbejdsløs.

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Hvor meget vil du have oven i dagpengene? - din ekstra sikkerhed Som medlem af FOA og FOAs A-kasse kan du tegne en forsikring, som hjælper dig, hvis du bliver arbejdsløs.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Hvor meget vil du have oven i dagpengene? - din ekstra sikkerhed Som medlem af FOA og FOAs A-kasse kan du tegne en forsikring, som hjælper dig, hvis du bliver arbejdsløs.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606 FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Forsikringsbetingelser nr. 0606 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf 8810-1 Juli 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år.

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år. 1 Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. 1. januar 2014

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere