Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven

2 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller stoppe deres misbrug, et tilbud om socialbehandling for misbruget. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de konkrete afgørelser og den leverede hjælp. Tilbuddet gives ud fra en individuel helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer og med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Tilbuddet gives i et respektfuldt samarbejde mellem borgeren og medarbejdere.

3 Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Formål: Rusmiddelcenter Fredensborg skal bidrage til at reducere eller stoppe stofmisbruget, og de heraf følgende sociale og sundhedsmæssige problematikker. Med henblik på at sikre den bedst mulige livskvalitet for den enkelte borger og dennes nære relationer tilstræbes det at: Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder. Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem behandling, rådgivning og vejledning. Forebygge negative følgevirkninger af fysisk, psykisk og social karakter. I det omfang det er nødvendigt, muligt og relevant inddrages borgerens familie og nære relationer i den sociale behandling. Behandlingen tilbydes på det mindst indgribende niveau overfor borgeren og der tilstræbes behandling ud fra nærhedsprincippet. Målgruppe: Alle borgere over 18 år i Fredensborg Kommune, som har et misbrug af stoffer, og som ønsker at reducere eller stoppe deres misbrug, kan modtage et tilbud om socialbehandling for misbruget. Misbrugernes pårørende tilhører også målgruppen. Unge mellem år og familier med børn har en særlig opmærksomhed og prioritering. Misbrugsbehandling til unge under 18 år er forankret i Center for Familier og Unge. Henvisning: Enhver borger over 18 år, med ønske om behandling eller rådgivning vedr. stofmisbrug, kan telefonisk, elektronisk eller ved personlig henvendelse tage kontakt til Rusmiddelcenter Fredensborg. Rusmiddelcenter Fredensborg Helsingørsvej Fredensborg Kommunens øvrige centre kan desuden, efter aftale med borgeren, henvise til rusmiddelscentret. Eksterne samarbejdspartnere herunder borgerens praktiserende læge, kriminalforsorgen, sygehuse m.fl. samt borgerens pårørende

4 kan desuden etablere kontakten for borgeren, såfremt denne ønsker det. Behandlingen bygger altid på frivillighed. Visitation: Proceduren når en borger henvender sig er følgende: Borgeren får en råd og vejledningssamtale heri oplyses blandt andet om procedurer, borgerens rettigheder og muligheder. Borgerens situation undersøges ganske kort og der ydes råd efter ønske. Afhængigt af borgerens ønske kan samtalen føre til, at borgeren får råd og vejledning uden socialbehandling. Samtalen kan dog også lede til at der aftales tid til en egentlig kortlægning og udarbejdelse af sagsfremstilling og behandlingsplan. Borgeren kortlægges ud fra det internationale godkendte kortlægningsredskab ASI (ADDICTION SEVERITY INDEX) der samtidig opfylder kriterierne for indberetning til Socialstyrelsen. Der er i kortlægningen en særlig fokus på depression, angst og ADHD problematikker. Der bliver i forbindelse med kortlægningen informeret om den skærpede underretningspligt, såfremt der bor børn under 18 år på borgerens adresse. Såfremt borgeren giver samtykke til at hente og videregive oplysninger til brug for udarbejdelse af behandlingsplanen, underskrives desuden en samtykkeerklæring. Råd og vejledningssamtalen samt kortlægningen danner det egentlige grundlag for sagsfremstilling og behandlingsplanen. Dette sikrer, at der sker en grundig vurdering af borgerens samlede situation, af dennes motivation og behandlingsbehov. Der visiteres til relevant tilbud. Alle anvendte leverandører er godkendt og opført i Tilbudsportalen Hvis borgeren udebliver fra behandling, eller ønsker sig udskrevet, genoptages behandlingen ved at borgeren, eller andre på vegne af borgeren, (gen)henvender sig. Borgeren indskrives på ny og der foretages en fornyet vurdering af behandlingsbehov. Ændringer i borgerens situation, under eller imellem behandlingstilbud, kræver fornyet vurdering og afgørelse. Ambulant behandling: Stofmisbrugere bliver primært tilbudt ambulant behandling på et relevant offentligt eller privat behandlingstilbud, afhængig af individuelle behov. Ambulant behandling er kendetegnet ved fremmøde på ambulatorier 1 gang om ugen eller ca. hver 14.dag, afhængig af leverandørernes tilbud. Behandlingsformen er almindeligvis gruppe-behandling eller individuel behandling.

5 Dag- Behandling: Borgere kan visiteres til dagbehandling, såfremt misbrugsproblemet kræver en tættere behandlingsindsats. Borgerne tilbydes almindeligvis behandling 3 5 dage om ugen indeholdende gruppebehandling individuel behandling, praktisk vejledning og hjælp. Døgnbehandling: Døgnbehandling tilbydes ikke i Fredensborg kommune Personale og kompetenceudvikling: Rusmiddelcenter Fredensborg består af en rusmiddelkonsulent med en faglig relevant uddannelse. Medarbejdere bliver løbende opkvalificeret via deltagelse i relevant efteruddannelse og intern såvel som ekstern kompetenceudvikling. Alle medarbejdere skal være imødekommende, fleksible og have et godt kendskab til kommunens serviceniveau. Alle medarbejdere skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk. Alle medarbejdere skal overholde tavshedspligten. Brugerbetaling: Borgere der tilbydes ambulant eller dagbehandling betaler ikke for behandlingen. Brugerinddragelse: Borgeren deltager i samarbejdet omkring tilrettelæggelsen af behandlingen, og i videst muligt omfang ud fra borgerens opfattelse af problemet. Borgeren gennemlæser og godkender behandlingsplanen inden den effektueres. Borgeren er således medansvarlig for gennemførelse og løsning af de problemer der er knyttet an til stofmisbrugsproblematikken. lovgivning og behandlingsgaranti: Der fremgår af Lov om Social Service 101, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter personlig henvendelse. Alle borgere, der er visiteret til stofmisbrugsbehandling, har ret til at vælge mellem offentlige og private behandlingstilbud, der er godkendt efter lov om social service 144. Valget skal være af tilsvarende karakter som det Rusmiddelcenter Fredensborg visiterer til og i overensstemmelse med den behandlingsplan der er lagt. Retten til at vælge selv kan dog begrænses, hvis hensynet til borgeren taler for det. Behandlingsgarantien, vedrører den sociale indsats, men ikke

6 den medicinske behandling. Medicinsk behandling sker med hjemmel i sundhedslovens 142. Fristen i behandlingsgarantien kan fraviges, hvis en person, der er visiteret til behandling, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter, end det kommunalbestyrelsen har visiteret til, eller hvis borgeren udebliver fra behandlingsaftaler eller ikke samarbejder omkring indhentning af relevante oplysninger for at få lavet en behandlingsplan. Sagsbehandling og klagegang: Borgere der er uenige med den afgørelse der træffes i deres sag vedrørende social misbrugsbehandling, har ret til at klage. Klagen skal være Rusmiddelcenter Fredensborg i hænde senest 4 uger efter borgeren har modtaget afgørelsen. Klagen fremsendes til: Fredensborg Kommune Rusmiddelcenter Fredensborg Helsingørsvej Fredensborg Mail Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen revurderet. Såfremt Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. Monitorering: Rusmiddelcenter Fredensborg indberetter løbende relevant data til Socialstyrelsens stofmisbrugsdatabase, kaldet Stofmisbrugsdatabasen. Formålet med Stofmisbrugsdatabasen er at overvåge effekterne af de forskellige behandlinger. Det er lovpligtigt for kommuner og behandlingssteder at indberette til databasen. Derudover bliver journaler, behandlingsplaner og andet der har relevans for at sikre en optimal social behandling, registreret i journalsystemet Bo-Sted. Kontakt oplysninger: Rusmiddelcenter Fredensborg Helsingørvej Fredensborg Tlf Godkendt af Byrådet den 30. marts 2015 Mail Att. Rusmiddelcenter Ældre og Handicap

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere