Patienterne har ordet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011

2

3 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden, 2010 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Juni 2011

4 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden, 2010 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de lokale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Gitte Dahl Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Del II af II Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Juni2011 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Indhold Indledning DPC KIRKEGÅRDSVEJ...3 DPC LYONGADE...6 OP-TEAM KIRKEGÅRDSVEJ...10 OP-TEAM LYONGADE...13 DPC BISPEBJERG OG BRØNSHØJ-HUSUM...15 DPC STRANDBOULEVARDEN...25 DPC NØRREBRO...35 OP-TEAM BISPEBJERG OG BRØNSHØJ...48 OP-TEAM STRANDBOULEVARDEN...51 OPUS-TEAM NANNASGADE...53 OPUS-TEAM STRANDBOULEVARDEN...57 DPC VANLØSE...60 DPC VEST, FREDERIKSBERG...64 DPC ØST, FREDERIKSBERG...68 OP-TEAM FREDERIKSBERG...72 DPC BORNHOLM...75 DPC VALBY...78 OPUS-TEAM HVIDOVRE...86 AMBULANT PSYKIATRI FREDERIKSSUND...90 AMBULANT PSYKIATRI HELSINGØR...94 AMBULANT PSYKIATRI HILLERØD DISTRIKTSPSYKIATRI FREDERIKSSUND DISTRIKTSPSYKIATRI HELSINGØR DISTRIKTSPSYKIATRI HILLERØD OP-TEAM HILLERØD DP BALLERUP-EGEDAL-HERLEV OPUS-TEAM BALLERUP DP GENTOFTE DP VIRUM DISTRIKTSPSYKIATRI GLOSTRUP DISTRIKTSPSYKIATRI ISHØJ OPUS-TEAM H. J. HOLSTVEJ 3B OP-TEAM ISHØJ

6

7 Del II. Patienternes skriftlige kommentarer Bind 2 Denne rapport er det andet bind af tredje runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 1. oktober 2010 til og med 30. november 2010 og indeholder besvarelser fra 2116 patienter i Region Hovedstaden. Dette andet bind indeholder de skriftlige kommentarer, som patienterne har givet. Læsevejledning Fire af undersøgelsens spørgsmål kan patienten besvare med egne skriftlige kommentarer: Hvorfor gav du det antal stjerner? (uddybende forklaring til spørgsmålet Hvad er dit samlede indtryk af distriktspsykiatrien? ) Hvad har størst betydning for dig i din kontakt med distriktspsykiatrien? Hvilke fejl har du oplevet? (uddybende forklaring til spørgsmålet Har du oplevet, at der er sket fejl i forbindelse med din kontakt med distriktspsykiatrien? ) Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, motion, forskellige aktivitetstilbud, misbrugsbehandling eller noget helt andet). Materialet er sorteret, således at kommentarerne fra patienter i de enkelte enheder fremstilles samlet. Kommentarerne til patientens samlede indtryk af distriktspsykiatrien og hvad der har størst betydning i kontakten med distriktspsykiatrien rapporteres først. Disse to spørgsmål er samlet for den enkelte patient, således at det først er muligt at se, hvor mange stjerner patienten har givet og herefter hvilke kommentarer patienten har knyttet til de to spørgsmål. Herefter følger de to øvrige spørgsmål vedrørende fejl og ønske om andre behandlingstilbud i psykiatrien. Disse spørgsmål opstilles særskilt og i punktform. Anonymisering For at sikre patienters, pårørendes og ansattes anonymitet har Folkesundhed og Kvalitetsudvikling foretaget enkelte rettelser i kommentarerne. Der arbejdes efter nogle faste anonymiseringsprincipper, f.eks. er alle navne erstattet med NN. Derudover er enkelte kommentarer tilsløret ved, at f.eks. køn, alder og lignende er ændret, hvis det er uden betydning for budskabet i kommentaren. Det er i øvrigt tilstræbt at gengive kommentarerne, som patienterne har skrevet dem, og der er ikke gjort forsøg på at rette eventuelle fejloplysninger i kommentarerne. Af anonymitetshensyn er der ikke medtaget baggrundsoplysninger om de patienter, der har skrevet kommentarer. Ikke repræsentative Læses bilaget med patientkommentarer i dets helhed, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at kommentarerne ikke er repræsentative. Det viser sig ofte i denne slags undersøgelser, at der er en tendens til, at kommentarer giver et mere kritisk helhedsindtryk end de afgivne krydser. Det hænger blandt andet sammen med, at der hyppigere knyttes uddybende bemærkninger til afkrydsning i utilfredshedskategorier, end der gør ved tilfredshed. Det er altså meningsløst at begynde at optælle kritiske og positive kommentarer. Kommentarmaterialet skal behandles kvalitativt. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden 2010 Side 1

8 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 2 Juni 2010

9 DPC Kirkegårdsvej Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg er tilfreds. Hvad har størst betydning? Hjælp. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg er tilfreds med behandlingen. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fungerer godt, men på et hængende hår grundet travlhed. Hvad har størst betydning? At jeg har et sted, hvor jeg kan henvende mig, når jeg har det dårligt, uden at blive svinet til (som det kan ske på mit lokale hospital). Hvorfor gav du det antal stjerner? Det opfylder det behov, jeg selv har. Hvad har størst betydning? At blive respekteret som menneske. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi for det første, har jeg aldrig følt, at jeg var/er til besvær. Alt personalet er meget professionelle. De ringer altid tilbage, hvis jeg har lagt en besked. Jamen, de er bare så gode. Hvad har størst betydning? Det ved jeg ikke helt, måske min psykolog, men også helheden af behandlingen. Hvorfor gav du det antal stjerner? Man bliver respekteret som menneske og bliver taget alvorligt. Hvad har størst betydning? At blive hørt og taget alvorligt og blive forsøgt hjulpet af personer som er kvalificerede. Hvorfor gav du det antal stjerner? Patienten skal have mulighed for at vælge kontaktpersonen. Der burde også være et sted, hvor man kan komme om aftenen. Hvad har størst betydning? Tryghed, dvs. et sted man kan henvende sig til, hvis man har det dårligt. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg synes det går bedre. Hvad har størst betydning? Meget hjælpsomme, altså de er nogle rare mennesker og det betyder meget for mig, at der er nogen, der er der for mig. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi det er det, jeg synes, der passer. Hvorfor gav du det antal stjerner? Man kan komme i kontakt, når der er brug for det. Hvad har størst betydning? Der får jeg min medicin. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg føler mig velkommen og accepteret. Min psykolog har hjulpet mig meget i den tid, jeg har været i behandling. Hvad har størst betydning? Kompetente mennesker, som jeg føler mig tryg ved. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg er godt tilfreds med min behandling. Hvad har størst betydning? At jeg kan føle mig tryg hos mine behandlere. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi psykiatrien er fantastisk for mig. Hvad har størst betydning? Min psykiater NN har været en fantastisk støtte for mig. Antal stjerner ikke angivet Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg føler, at jeg får en enestående behandling med de ressourcer, der er til rådighed. Desuden er personalet venlige og velkvalificerede. Hvad har størst betydning? At jeg får løbende behandling og samtaler jævnligt. At jeg ved, at jeg har et sted jeg kan henvende mig, hvis jeg får det dårligere. At jeg ved, jeg er i gode hænder, hvis jeg får det dårligere. Hvad har størst betydning? At få godhed og forståelse. Hvorfor gav du det antal stjerner? Både psykolog og psykiater giver mig tid til en dyb samtale om helbredelse. Hvad har størst betydning? At jeg får sagt, hvilke problemer jeg slås med. At få det rigtige medicin. At der bliver givet tid til løbende opfølgning af min livssituation. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden 2010 Side 3

10 Hvorfor gav du det antal stjerner? Mangel på terapi/psykologsamtaler om negative tanker. Hvad har størst betydning? Lidt praktisk hjælp til kontakt med offentlige og private institutioner. Fortsat snak om medicinering og snak om, hvordan jeg har det. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg får den behandling, der skal til. Nogle gange er kontakten lidt overfladisk. Hvad har størst betydning? God kommunikation og information om behandlingsforløb. Hvorfor gav du det antal stjerner? Kontakt med psykiater angående medicin godt, men jeg mangler råd til hvordan jeg takler min sygdom. Hvad har størst betydning? At jeg bliver rummet og taget alvorligt. Hvorfor gav du det antal stjerner? Det er det bedste og grundigste psykiatri, jeg har oplevet. Hvad har størst betydning? De kan snakke med mig og forklare tingene, så jeg forstår dem. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg er af det indtryk, at min læge først hørte, hvad jeg sagde efter 4-5 måneder. Hun har hørt mig nu. Hvad har størst betydning? At blive hørt og taget alvorligt. At læger og andet personale tør tage stilling til eventuelle problemer og andet fra mit privatliv og min generelle hverdag. Hvorfor gav du det antal stjerner? Det har ændret hele mit liv. Hvad har størst betydning? At jeg ikke længere ønsker at dø. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg altid har følt mig velkommen, og at de altid vil hjælpe. Hvad har størst betydning? Det har størst betydning for, hvordan jeg takler mit liv med op- og nedture. Hvorfor gav du det antal stjerner? De mennesker, der er ansat udfører et super godt arbejde. De skal bare have flere ansatte og flere penge til behandling. Hvad har størst betydning? Alle er meget menneskelige og udfører professionelt arbejde. Hvis I bliver ved med at skære i ansatte og penge, hvad skal vi syge så gøre? Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg synes, det er en udmærket behandling. Hvad har størst betydning? At man kan have tryghed og tillid til personalet. Hvad har størst betydning? At jeg kan begynde noget nyt og få et bedre liv. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg er meget tilfreds med alle, med lægen, kontaktperson, sekretær. Da jeg kom herhen første gang, var jeg næsten død og meget ødelagt, lægen og kontaktpersonen hjælper mig rigtig meget. Hvad har størst betydning? Betyder meget for mig, fordi først da jeg kom ind til distriktpsykiatrien, følte jeg mig tryg, som jeg har mistet hele mit liv. Hvad har størst betydning? Kontakten med lægen er god. God psykolog. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 4 Juni 2010

11 Hvilke fejl har du oplevet? Mængde af medicin. Hvilke tilbud savner du? Samtaletilbud, psykologhjælp, socialhjælp. Motion og kostlære. Behandling når du bliver udskrevet. Psykologhjælp. Hjælp til oprydning af gæld og dårlig økonomi. Psykologsamtaler. Fysioterapi. Motion. Aktivitet. Samtaleterapi. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden 2010 Side 5

12 DPC Lyongade Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg er rigtig glad for den hjælp, jeg får. Og mine kontaktpersoner altid er der for mig, hvis jeg har brug for. Hvad har størst betydning? At jeg kan komme med mine problemer, og der bliver taget hånd om dem. At der altid er en kompetent sparingspartner. At min kontaktperson ringer til mig, hvis det er lang tid siden, hun har hørt fra mig. Hvorfor gav du det antal stjerner? De er flinke og venlige og imødekommende. Hvad har størst betydning? I høj grad min kontakt til min kontaktperson, den er enestående og meget vigtig for mig og min fortsatte udvikling. Hvad har størst betydning? Samtalerne med min kontaktperson Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg bliver behandlet og respekteret for den person jeg er, selvom jeg har en psykisk sygdom. Hvad har størst betydning? Størst betydning er kontakt til cafeen, samt min kontaktperson og samtale med lægen/psykiateren samt andre tilbud distriktspsykiatrien tilbyder. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg får den hjælp/behandling jeg beder om/har brug for. Hvad har størst betydning? Tilgængelighed, god kontakt. Hvorfor gav du det antal stjerner? At personalet sjældent har tid. Hvad har størst betydning? Menneskelig omsorg, varme og tryghed. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg synes, at personalet gør deres bedste for at få mig hjulpet til et mere indholdsrigt liv med mindre problemer. Hvad har størst betydning? Jeg vil gerne respekteres og forstås som et rigtigt menenske, der ikke nødvendigvis er dum. Mit ønske er at modtage endnu flere tilbud og muligheder, hvor kun fantasien sætter grænsen. Hvorfor gav du det antal stjerner? Et liv som psykisk syg er ikke nemt, og nogle gange bliver der ikke vist forståelse for det. Hvad har størst betydning? At jeg har samtaler med min kontaktperson og kan få støtte og råd, hvis jeg har nogle problemer. Hvad har størst betydning? Selve kontakten er vigtig, for det giver tryghed. For sygdommen kan hurtigt rettes op, når den tilbagevender med mellemrum. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg er ovenud tilfreds. Hvad har størst betydning? Det gode samvær med brugere og behandlere. Hvorfor gav du det antal stjerner? Er tilfreds med hjælpen. Hvad har størst betydning? Medicin og samtaler med de ansatte. Hvad har størst betydning? At gå derop og drikke en kop kaffe sammen med de andre brugere. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi stedet er super. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg ville være ærlig! Hvad har størst betydning? At personer i distriktspsykiatrien altid vil stå til rådighed for mig! Hvad har størst betydning? At jeg kender personalet, og at de har respekt for mig. Hvorfor gav du det antal stjerner? Man bliver godt behandlet. Hvad har størst betydning? God information i de led der er brug for det. Hvad har størst betydning? Som tilflytter er det godt at have en kontaktperson, når man bor i København. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 6 Juni 2010

13 Hvad har størst betydning? Have god kontakt med NN. Hvorfor gav du det antal stjerner? De må gerne være mere forberedt til samtalerne - have læst det sidste notat i journalen! Hvad har størst betydning? At der er nogen, der forstår min sygdom (paranoid skizofreni). At man kan få hjælp til selv at blive klogere på de symptomer, der er ved ens sygdom. Hvad har størst betydning? God kontakt. Hvad har størst betydning? At have den samme kontaktperson længe. Hvad har størst betydning? Kontaktpersonen. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg får den hjælp, jeg har brug for. Hvad har størst betydning? Mit forhold til min kontaktperson. Vi taler om mit liv og de ting, der sker. Hvorfor gav du det antal stjerner? Igennem det sidste år har de desværre ikke kunnet tilbyde den psykoterapi, jeg har brug for, og jeg har ingen kontaktperson haft. Hvad har størst betydning? Medicinsk behandling, vejledning og ugentlige samtaler med en psykoterapeut. 1 Stjerne (uacceptabelt) Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi dansk psykiatri er som en stor og omfattende misforståelse. Hvad har størst betydning? De 25 år kunne have været 25 dage, hvis ikke dansk psykiatri var og er en omfattende misforståelse. Hvad har størst betydning? Samtaler. Hvad har størst betydning? Det holder mig fra stoffer og jeg får min medicin. Hvad har størst betydning? Medicin. Hvorfor gav du det antal stjerner? Det eneste, jeg har at beklage mig over, er, at telefonsvareren ofte er til efter kl , som er træffetid. Ellers er jeg meget tilfreds. Hvad har størst betydning? At blive behandlet som et værdigt menneske, selv om jeg har en alvorlig diagnose, og det bliver jeg. Hvorfor gav du det antal stjerner? Alt i alt er jeg tilfreds med behandlingen både med hensyn til medicinen og de problemer, jeg har med min pyskiske sygdom. Hvad har størst betydning? At tale om hvordan det går og få hjælp til at løse de problemer, som jeg har i forbindelse med min sygdom. Hvad har størst betydning? At jeg har det bedre, så jeg kan leve. Hvorfor gav du det antal stjerner? Det er det bedste, der kunne være sket for mig. Hvad har størst betydning? At de er der og det er hver gang, jeg har brug for det. Hvad har størst betydning? At min kontaktperson kommer hjem til mig og taler med mig en times tid. Det måttte godt være oftere. Ved ikke Hvad har størst betydning? Jeg får en god hjælp. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi der er alt for mange besparelser, for få værkstedstilbud og der skulle være døgnåbent. Hvad har størst betydning? At der er udflugter, socialt samvær, maleværksted og fritidstilbud. Samt tryghed ved personalet som man kender. Hvad har størst betydning? Er mere rolig i min hverdag. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden 2010 Side 7

14 Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg synes, de gør meget for os klienter, sammenkomster, fællesspisning og man føler sig velkommen og godt tilpas altid. Hvad har størst betydning? Tryghed betyder meget i forbindelse med medicin og forskellige spørgsmål, man måtte have, man kan frit tale om alt på en god måde. Det at føle sig accepteret og ligefrem holdt af betyder meget. Hvad har størst betydning? At have kontakt til en psykiater. At komme i cafeen og være sammen med andre. Hvad har størst betydning? Min kontaktperson og tegne- og malekurset. Hvorfor gav du det antal stjerner? Søde sekretærer, der dog har for kort åbningstid. Genial kontaktperson. Uengageret og inkompetent læge. Hvad har størst betydning? Mine kontaktpersonsamtaler. Hun rummer mine problemer, lytter og kommer med konstruktive råd. Hun får mig til at forstå ting. Hun anerkender mig og giver mig selvtillid. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg har fået en udmærket behandling, der har gjort, at jeg nu har det meget bedre. Det er trygt for mig at være i behandling i distriktspsykiatrien. Hvad har størst betydning? En regelmæssig kontakt med min kontaktperson/sygeplejerske. Hvorfor gav du det antal stjerner? Manglende ajoruføring/efteruddannelser - recovery - tanker. Hvad har størst betydning? Tryghed, hensyn, respekt. Hvad har størst betydning? Jeg kan komme her. Hvorfor gav du det antal stjerner? De er meget, meget dygtige med hensyn til psykisk sygdom og behandling og lytter meget til patienterne. Men der mangler måske noget med hensyn til, hvordan man lærer praktiske redskaber, som man kan bruge i dagligdagen (psykoterapi og lignende), så man kan ændre sit liv og imødegå de belastninger i dagligdagen (arbejde, job, kæreste m.m), der kan gøre, at man er sårbar som menneske mere generelt. Hvad har størst betydning? At have nogen at tale med og føle en tryghed og sikkerhed i, at man følger min sygdom "helt til dørs", imens jeg får det bedre. Selvom forløbet strækker sig over lang tid, bibeholder de kontakten til én og følger op. Hvorfor gav du det antal stjerner? Hvis DPC ikke var her, ville vi gå i gaderne og være udsatte og med fobier. Hvad har størst betydning? Afveksling i hverdagen og åbenhed i samtaler. Hvorfor gav du det antal stjerner? Der skulle være døgnåbent. Der er alt for få værksteder, der skulle være tilgængelige i åbningstiden. Alt for mange besparelser. Alt for meget stresset personale. Hvad har størst betydning? At kunne komme her og få social kontakt med andre ligestillede, få hjælp til de svære spørgsmål i livet og hjælp til at kunne leve i dette samfund og civilisation, hjælp til at få et tåleligt liv og acceptere det. Hvorfor gav du det antal stjerner? Kan ikke være bedre. Hvad har størst betydning? Vores kontakt med lægen og en god tolk. Hvorfor gav du det antal stjerner? God behandling. Rare og forstående læger. Hvad har størst betydning? Opfølgning på medicin. Hvad har størst betydning? Behandling. Hvorfor gav du det antal stjerner? Synes mest det var mig, som skulle føre en samtale. Hvad har størst betydning? At man får en masse information. 1 Stjerne (uacceptabelt) Hvorfor gav du det antal stjerner? De generer mig. De går ind for: 1) slum, 2) tobak, 3) islam. Hvad har størst betydning? At man får god mad. Personalet duer ikke. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 8 Juni 2010

15 Hvilke fejl har du oplevet? Dansk psykiatri er en meget stor og omfattende misforståelse. Skulle have været indlagt med tvang. Oprydning af bolig. Fordomme og misforståelser. Fejlciteret i journalen og andre fejl og misforståelser. Ikke nok recepter til apotek. At psykiater var syg, og der ikke blev lagt besked på telefonsvareren! Fejlmedicinering. Jeg ville have min sag om flytning lukket, men det skete ikke. Forkert medicin. Havde taget fejl af klokkeslet og kom efter lukketid, hvor det var andet personale, der var tilstede. Medicin (litium sammen med blodfortyndende medicin = dårligt!). Hvilke tilbud savner du? Aflivning, rehabilitering (døgnplads). Jeg savner undervisning i f.eks. musik. Psykologhjælp og fysioterapi. Socialrådgiverbistand. Fitness. Psykologhjælp. Et konkret bud på, hvordan man kommer ud af problemerne. Dansk Psykiatri er grotesk og ikke til at komme ud af. Psykologhjælp. Samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, motion, forskellige aktivitetstilbud og misbrugsbehandling. Fysioterapi, motion, aktivitetstilbud, rygestop. Koordination mellem region og kommune. Psykoterapi, samtaleterapi. Psykologhjælp, motion, flere aktivitetstilbud. Undervisning, bedre mad, stamceller. Psykoterapi, flere psykologer. Meget mere tid. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden 2010 Side 9

16 OP-team Kirkegårdsvej Hvorfor gav du det antal stjerner? Efter jeg er kommet i opsøgende team, har jeg fået en rigtig god behandling. Ved ikke Hvad har størst betydning? At have nogen at snakke med. Hvad har størst betydning? Vil gerne blive rask, på grund af den sygdom jeg har. Hvad har størst betydning? Samtalerne med kontaktperson. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg har været en pæn portion steder, og det her er langt det bedste. Hvad har størst betydning? Regelmæssigheden. Hvorfor gav du det antal stjerner? Taler godt med min kontaktperson. Får den hjælp, jeg har behov for. Hvad har størst betydning? Vi forstår hinanden. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi de gør et knaldhamrende godt stykke arbejde med det de har, og at bitterhed imod ens sygdom ikke er deres skyld. Hvad har størst betydning? Menneskeligheden og engagementet. Hvad har størst betydning? At det er lige som familie, samtale, kærlighed. Vigtigt for fremtiden, godt for at hjælpe med at passe børn og at være sammen med andre. Flere svar angivet Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg er ikke så vild med hospitaler, dog er de positive ting enestående! Hvad har størst betydning? At der er forståelse for det jeg står over for og, at det jeg har brug for bliver imødekommet. Hvorfor gav du det antal stjerner? Der er ting og dele af behandlingen, der kunne være generelt for alle psykisk dårlige. Hvad har størst betydning? At der er tillid og god, sund kontakt. At man bliver taget seriøst. Hvorfor gav du det antal stjerner? Er meget glad for min psykiater og får hjælp, når jeg er nede. Hvad har størst betydning? Medicineringen. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi det er den rigtige tildeling af stjerner, og jeg synes, at det er godt. Hvad har størst betydning? At det altid og meget hurtigt er muligt at komme i kontakt med min kontaktperson (sygeplejerske), at jeg bor så tæt på og bliver så godt modtaget. Hvad har størst betydning? Kontakten, det hele, der hører med psykiatrien, betyder meget, og vigtigt, at der er hjemmebesøg. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi de mennesker, der arbejder der, arbejder med hjertet. Hvad har størst betydning? At der er et sted man altid kan gå hen, samt at jeg kan få min medicin der. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg har fået det bedre. Hvad har størst betydning? Personlig kontakt, samt behandlingsmuligheder. Hvad har størst betydning? Det er, hvis der opstår et problem, at det hurtigt bliver løst. Hvad har størst betydning? Den respekt personalet viser mig. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg udelukkende har positive erfaringer med min kontakt, hvilket er usædvanligt. Hvad har størst betydning? Regelmæssige samtaler med psykolog. Kontakt med læge ved behov. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi de behandler en godt og som menneske og mister ikke håbet. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 10 Juni 2010

17 Hvad har størst betydning? Min rådgiver. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg er utilfreds med medicineringen. Jeg ønsker behandling med CBD, sativex i stedet for cisordinol. Hvad har størst betydning? At få gennemført behandling med CBD, cannabidiol, som er det bedste antipsykotikum i stedet for gængs psykofarmaka. Hvad har størst betydning? At min kontaktperson støtter mig meget. Hvorfor gav du det antal stjerner? Kan ikke være bedre. Hvad har størst betydning? Det hele. De arbejder meget hårdt og fokuseret. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg aldrig har oplevet bedre behandling af psykiatrisk sygdom, end den jeg har fået hos OP-team gennem de sidste ca. 3½ år. Hvad har størst betydning? At jeg kan få hjælp hurtigt ved større eller mindre problemer samt vejledning i at leve med sygdommen bedst muligt. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg er glad for, at der er nogen, der gider at hjælpe! Hvad har størst betydning? Jeg får lidt hjælp til at få styr på de fucked-up ting, der sker/er sket i livet. Det har nok størst betydning, at jeg altid ved, at der er nogen for mig, når jeg har brug for det. Hvad har størst betydning? Samtale med andre mennesker. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden 2010 Side 11

18 Hvilke fejl har du oplevet? Oplysning om medicin. Forkert medicin under indlæggelse. Hvilke tilbud savner du? Psykologsamtaler, aktiviteter i alle former. Omsorg. Noget undervisning at stå op til. Hvordan det er at være forældre som psykisk syg. Samtaleterapi, fysioterapi, motion, kreativt værksted. Aktivering. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 12 Juni 2010

19 OP-team Lyongade Hvad har størst betydning? NN. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg har det godt. Hvad har størst betydning? Samtale med NN. Hvad har størst betydning? Både medicin og at få talt om tingene. Hvad har størst betydning? Den store støtte, jeg har fået omkring at komme i arbejde igen, og mit liv i det hele taget. Hvorfor gav du det antal stjerner? Det er stadigvæk nyt! Hvad har størst betydning? I stor grad er jeg ellers glad for min kontaktperson og behandling. Tak. Jeg håber, vi får et godt nyt år i Tak for samarbejde. Hvorfor gav du det antal stjerner? Er generelt tilfreds. Hvad har størst betydning? Min kontaktperson. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg har en enestående kontakt med min kontaktperson, men stedet lider under personalemangel som gør, at min kontaktperson ikke har den tid til mig, som jeg har brug for og kunne ønske mig. Al personale er yderst sympatisk og vil mig det godt. Hvad har størst betydning? Det har kontakten til min sympatiske og kloge kontaktperson, som viser mig, at jeg er et menneske, der har værdi og noget at byde på. Ting som mine forældre i den grad ikke lærte mig. Det har derfor den største værdi. Hvorfor gav du det antal stjerner? Det er en lang historie over 20 år, men jeg finder, at jeg har mere brug for distriktspsykiatrien i dag, end jeg havde tidligere. Hvad har størst betydning? Den ugentlige kontakt(er). Hvorfor gav du det antal stjerner? De er altid klar og smilende, når jeg kommer. Hvad har størst betydning? At jeg ved, hvornår jeg skal indlægges, og at jeg ikke kommer på den hårde afdeling. Hvorfor gav du det antal stjerner? Distriktspsykiatrien er ikke godt, men der sker nogle gode ting. Hvad har størst betydning? At blive hørt. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden 2010 Side 13

20 Hvilke fejl har du oplevet? Fejldiagnosticeret. Tog fejl af dagen. Hvilke tilbud savner du? To ugentlige timer hos psykolog, hvilken jeg selv må betale, som det er nu. Samt aktivitetstilbud. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 14 Juni 2010

21 DPC Bispebjerg og Brønshøj-Husum Hvad har størst betydning? At jeg er glad for at få et skud i røven. Hvad har størst betydning? Det ligger tæt på, hvor jeg bor. Hvorfor gav du det antal stjerner? Følte mig ikke så godt forstået af psykiater første gang, men det er blevet bedre. Hvad har størst betydning? At psykiateren gennem medicinregulering har hjulpet mig til at blive mere stabil. Hvorfor gav du det antal stjerner? Har faktisk ingen klager eller problemer med mit forløb. Hvad har størst betydning? At snakke med min kontaktperson. Hvorfor gav du det antal stjerner? Efter mange år med psykisk sygdom og "løben panden mod muren" andre steder i systemet er det fantastisk at blive mødt i øjenhøjde og ikke blive fejet af. At blive behandlet som menneske. Hvad har størst betydning? Det er det første sted, hvor jeg ses på som menneske. At man rent faktisk, helt legalt, kan have det, som jeg har det. Det giver en utrolig tryghed og lyst til at tale ud, dele og forhåbentligt samarbejde om at blive "rask" på sigt. Hvorfor gav du det antal stjerner? Pga. alle instanser er samlede på et sted plus fagligheden blandt personalet, plus det er gratis, plus hjælper mig til at klare mig igennem de svære tider. Plus det er de samme personer, man kommer til. Hvad har størst betydning? At de altid er der for mig. At de lytter til mig, respekterer mig og ikke dømmer mig. Hvorfor gav du det antal stjerner? Har ikke fået det bedre, men drikker ikke så meget mere. Hvad har størst betydning? Man får vendt sine tanker. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg synes, at jeg samlet set får en god hjælp, men man kan mærke nedskæringerne og de enkelte behandleres udvidede arbejdsopgaver. Hvad har størst betydning? Jeg har en fantastisk psykolog, som er altafgørende i min behandling. Jeg ser både læge, sygeplejerske og socialrådgiver efter behov udover min psykologhjælp. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg er meget tilfreds med centeret. Hvad har størst betydning? Jeg føler mig bedre tilpas efter samtale og behandling. Hvorfor gav du det antal stjerner? Fordi jeg er meget tilfreds. Hvad har størst betydning? Hjemmebesøg. Hvorfor gav du det antal stjerner? De vil gerne, men mangler tid og relevant erfaring. Hvad har størst betydning? Jævnbyrdighed og stabilitet. At blive informeret (i god tid) om uregelmæssigheder. Hvorfor gav du det antal stjerner? Jeg føler selv, at jeg har fået stor gavn af at være i psykiatrien. Før min behandling var jeg meget tilbageholden. Efter min behandling har jeg nu fået tillid til psykiatrien. Meget. Hvad har størst betydning? Jeg har indflydelse på min behandling. Hvorfor gav du det antal stjerner? Har haft det godt her. Hvad har størst betydning? Lærer meget. Taler med personalet. Ved der er nogen, der tænker på mig. Har det godt efter samtaler. Hvorfor gav du det antal stjerner? God behandling. Hvad har størst betydning? Kontakt med læge og kontaktperson. Hvorfor gav du det antal stjerner? Det hjælper på sagen. Hvad har størst betydning? Tryghed Hvorfor gav du det antal stjerner? Da jeg synes, både læge og behandler ser mig som et individuelt menneske, og at de ser mine muligheder, frem for min sygdom og mine begrænsninger. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden 2010 Side 15

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Side 1 af 38 Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Hvad skal analyseres? Trin 1 Alle godkendte interview

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere