Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område"

Transkript

1 Udviklingsseminar Fælles begreber og terminologi på det sociale område

2 Dagens program Præsentation Nogle konkrete eksempler på begrebsarbejde på socialområdet Hvad er begrebsarbejde teori og øvelser Nogle konkrete eksempler igen

3 Hvorfor begrebsarbejde på det sociale område Øget digitalisering kræver entydige begreber Arbejdet med begreber giver mulighed for at skabe et fælles sprog mus? mus!

4 Begrebsarbejdet er fælles sprog på tre niveauer Fælles forståelse Begrebsarbejde Data ind og ud Entydig informationsudveksling Dataudveksling

5 Evaluering af kvaliteten i den sociale stofmisbrugsbehandling SFI: Evaluering af kvaliteten i den sociale stofmisbrugsbehandling afdækning, strukturering og præcisering af centrale elementer inden for emnet, som bidrog med en ensartet kategorisering (med mulighed for genbrug) begrebsafklaringen afgrænser og definerer bl.a.: Hvor intens skal en behandling fx være, før der ikke længere er tale om ambulant behandling, men om dagbehandling? begrebsgrundlaget til evaluering blev videreudviklet og dannede begrebsligt fundament i forbindelse med sammenlægning af databaser til indberetning om stofmisbrug

6 Automatisk overførsel af data: Stofmisbrugsindberetning uden fælles begreber Servicestyrelsen Sundhedsstyrelsen Center for Rusmiddelforskning

7 Automatisk overførsel af data: Stofmisbrugsindberetning med fælles begreber Servicestyrelsen Sundhedsstyrelsen Center for Rusmiddelforskning

8 Fælles sprog til faglige drøftelser: Prostitutionsområdet uden fælles begreber Hedder det sexarbejde eller erhvervsmæssig utugt? Er det prostitution, hvis man sælger sine brugte trusser over nettet? Er gadeprostitution og udendørsprostitution det samme? Politisk uenighed fordrer fælles begrebsligt grundlag. En arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra forskellige organisationer med kendskab til emnet har defineret begrebet prostitution og forskellige undertyper, dvs. forskellige prostitutionsformer.

9 Overblik og sammenlignelighed skabes med fælles begreber enighed om foretrukken term, synonymer mv. enighed om begrebsindhold udtrykt ved definition

10 Prostitutionsområdet med fælles begreber Definitionen afgrænser begrebet fra andre begreber, der kan optræde samtidig med prostitution, men ikke nødvendigvis gør det, fx menneskehandel, overgreb, betalt seksuel udnyttelse af unge under 18 mv. Resultatet: En referenceramme med klart definerede afgrænsninger: Genanvendelige, sammenlignelige begreber. Anvendelsesmuligheder: faglige drøftelser / faglig udvikling, undersøgelser, statistik, evaluering, målgruppebeskrivelser mv.

11 Målgrupper, tilbud og ydelser før Tilbudsportalen Uigennemskueligt marked for ydelser på det sociale område: Hvem leverer hvad, hvor, til hvem og til hvilken pris? Skuffelister over leverandører hos den enkelte sagsbehandler. Manglende overblik, manglende mulighed for sammenligning af tilbud.

12 Fælles begreber som faglig struktur i Tilbudsportalen Servicelovens tre målgrupper (mennesker med fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse og særlige sociale problemer) er præciseret i 29 generiske begreber, der kan kombineres på tværs. Begreber vedrørende tilbud er fordelt på 2 typer ambulant tilbud, 4 typer dagtilbud og 18 typer døgntilbud. Begreber vedrørende ydelser er fordelt på 32 hovedydelser og 34 delydelser.

13 Målgrupper, tilbud og ydelser med Tilbudsportalen Definerede begreber bidrager til at Styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud på det sociale område. Styrke grundlaget for valg af konkret tilbud til den enkelte borger. Skabe en generel åbenhed og gennemskuelighed i de tilbud, der er registreret i portalen. Skabe sammenlignelighed mellem tilbuddene, herunder mellem offentlige og private tilbud. Sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører ikke mindst via prisgennemsigtighed.

14 Udbredelse af begrebsarbejdet på socialområdet Begrebsarbejdet vil over en årrække sætte sit præg på socialområdet. Terminologien vil blive mere og mere udbredt som en fælles socialfaglig referenceramme. Klassifikationer baseret på struktureret begrebsarbejde vil blive efterspurgt og anvendt i flere sammenhænge, fx til dokumentations-, benchmarkingsog evalueringsopgaver. Klassifikationer baseret på struktureret begrebsarbejde vil blive indarbejdet og genanvendt i IT-systemer på området. Produktionen af strukturerede data vil i stigende grad blive baseret på fælles begreber og klassifikationer.

15

16 Hvad er begrebsarbejde?

17 Hvad er begrebsarbejde? ISO-standarder De centrale elementer i terminologiarbejdet Begrebssystem og termliste DEL 1 - STRUKTUREN Begrebsrelationer Del-helhedsrelationer Associative relationer Generiske relationer Inddelingskriterier Adskillende træk Nedarvning af karakteristiske træk DEL 2 - DEFINITIONERNE Definitioner ud fra generiske relationer Definitioner ud fra andre relationer Kommentarer Fagudtryk

18 ISO-standarder ISO 704 Terminologiarbejde principper og metoder ISO 1087 Terminologisk arbejde vokabular. Del 1: Teori og anvendelse ISO International terminology standards Preparation and layout ISO Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering

19 De centrale elementer i terminologiarbejdet begreb träd træ arbre fagudtryk referenter tree baum definition flerårig plante, der består af en tyk, hård stamme med grene der udgår et stykke over roden, og på hvilke der sidder blade

20 Det færdige resultat er: En termliste Et begrebssystem

21 DEL 1 - STRUKTUREN

22 Begrebsrelationer Øvelse 1 Hver gruppe får udleveret nogle kort. På hvert kort står der et begreb. Fordel kortene i grupper med begreber, som passer sammen. Diskuter hvordan de forskellige begreber er betydningsmæssigt forbundne. Fælles opsamling.

23 Relationstyper associative relationer Fx årsag-virkning, aktivitet-agent, entitet-lokalitet, proces, temporale m.fl. hierarkiske relationer Del-helhedsrelationer (er en del af) Generiske relationer (er en type af)

24 Associative relationer Anvendes når der er en tematisk relation mellem to begreber. Der findes flere forskellige typer af associative relationer, fx: Kilde-målrelation (sælger - køber) Aktivitets-agentrelation (undervisning - lærer) Agent-instrumentrelation (kirug - skalpel) Aktivitet-instrument (male pensel) m. fl.

25 Del-helhedsrelationer Anvendes når et begreb (delbegrebet) er en del af et andet begreb (helhedsbegrebet). Der findes flere forskellige typer af del-helhedsrelationer, fx: Bestanddelsrelation (dør hus) Opdelingsrelation (brød brødskive) Materialerelation (brød mel)

26 Generiske relationer Anvendes når et begreb (underbegrebet) er en type af et andet begreb (overbegrebet). Der er kun en type af generiske relationer, men vi bruger alligevel mest tid på denne relationstype fordi: Det er den primære relation i begrebssystemer. Den har vidtrækkende betydning for formulering af definitioner. Den er udgangspunktet for anvendelsen af begrebsarbejdet til klassifikation.

27 Begrebsrelationer Øvelse 2 Hver gruppe får udleveret nogle kort. På hvert kort står der et begreb. Fordel kortene i grupper med begreber, som passer sammen. Inddel kortene i hver gruppe efter deres over- og underordningsrelationer. Fælles opsamling.

28 Somme tider ser verden sådan ud Ustruktureret

29 Hvis vi er heldige ser den sådan ud Semistruktureret

30 Sådan ser verden sjældent ud Struktureret

31 Man starter med at blive enig om, hvad der er Halstørklæde Vindjakke Jeans Strømper Trøje Shorts Jakke T-shirt

32 Efterfølgende må man blive enig om, hvordan det inddeles, og hvad man kalder det. Overtøj Trøjer Bukser

33 Det ser nemt ud tøj overtøj trøjer bukser strømper

34 Det er bare ikke altid helt så enkelt, som det ser ud til tøj tøj til dyr tøj til mennesker undertøj mellemtøj??? overtøj skjorter trøjer bukser strømper fodtøj??? - Hvor er skellet mellem herretøj og dametøj? - Er trøje, pullover og sweater det samme? - Tøj som kun kvinder bruger (bh, nederdel)? - Er regntøj en tværgående kategori? - Hvordan skelner man sokker fra strømper? - Er en busseronne en trøje eller en skjorte? - Skal det hedde en hættetrøje eller hoodie - Osv. - Osv.

35 Begrebsrelationer Øvelse 3 Brug kortene og den identificerede struktur fra forrige øvelse. Inddel underbegreberne i grupper, som passer sammen. Begrund de valgte inddelinger. Fælles opsamling.

36 Inddelingskriterier og adskillende træk Et inddelingskriterium angiver et særligt perspektiv, som begreberne inden for en gruppe bliver betragtet ud fra, og hvorved de adskiller sig fra hinanden. Fx i forhold til farve, tilstand, formål, indhold m.v. Et adskillende træk angiver det, som adskiller et begreb fra de andre begreber under samme inddelingskriterium.

37 DEL 2 - DEFINITIONERNE

38 Definitioner Øvelse 4 På baggrund af de tidligere øvelser udarbejdes der definitionsforslag til 2-3 begreber. Fælles opsamling

39 Definitioner a) Skal være korte og enkle. b) Skal være klare og tage hensyn til målgruppen. c) Må ikke være cirkulære, negative eller upræcise. d) Skal være dækkende.

40 a) Kort og enkel Kun én helsætning. Ved generiske relationer indledes definitionen altid med nærmeste overbegreb.

41 b) Klar, hensyn til målgruppe Formuleret til målgruppen. Må ikke indeholde termer, som ikke kan forudsættes bekendt, eller som ikke også findes i samme terminologi.

42 c) Ikke cirkel, negation eller upræcis Cirkulære definitioner ambulant patient: patient, der er indskrevet på et ambulatorium ambulatorium: klinik eller afdeling til undersøgelse eller behandling af ambulante patienter Negative definitioner komplet hjemmefødsel: fødsel som ikke er en sygehusfødsel Upræcise definitioner endelig behandling: når patientens behandling iværksættes enten som indlagt eller ambulant

43 d) Dækkende For bred hostesaft: væske som indtages for at lindre hoste el. løsne slim For snæver medicinflaske: flaske af glas til opbevaring af flydende medikamenter

44 Definitioner Øvelse 5 Udarbejd 2-3 definitionsforslag på baggrund af retningslinjerne i ISOstandarden. Fælles opsamling a) Skal være korte og enkle. b) Skal være klare og tage hensyn til målgruppen. c) Må ikke være cirkulære, negative eller upræcise. d) Skal være dækkende.

45 Sammenhæng mellem struktur og definitioner - Hvordan læser man definitionerne? Læs struktur og definitioner i sammenhæng. Der er en tæt sammenhæng mellem definitionen af det enkelte begreb og de begrebsrelationer, som det har til andre begreber. Den fulde betydning af et begreb afhænger både af definitionen af de begreber, der indgår i definitionen, og hvilke relationer begrebet har til andre begreber.

46 Definition baseret på del-helhedsrelation

47 Definition baseret på associative relationer

48 Definition baseret på generisk relation Reglen om, at generiske begreber indledes med nærmeste overbegreb, har stor betydning: Underbegreber arver overbegrebets karakteristiske træk, dvs. alt som karakteriserer overbegrebet gælder også for underbegreberne. De træk, som gælder på tværs af alle underbegreberne, er angivet i definitionen og kommentarerne til overbegrebet. Nedarvede træk gentages IKKE i definitionen af underbegreberne. ydelse behandling misbrugsbehandling misbrugsbehandling uden substitution

49 Definition baseret på generisk relation fortsat

50 Kommentarer Kommentarer kan Give eksempler på begrebet Give uddybende bemærkninger Præcisere afgrænsningen til andre begreber Beskrive anvendelsen eller forbehold på særlige områder

51 Fagudtryk Er dette en stjerneskruetrækker eller en krydskærv-skruedrejer?

52 Fagudtryk Øvelse 6 Prioriter mellem de forskellige synonymer til de tre typer af værktøj og begrund jeres valg Fælles opsamling

53 Krav til fagudtryk Fagudtryk skal være passende, dvs. termen skal anvende gængse udtryk og overholde almindelige konventioner indenfor fagområdet. Fagudtryk skal være selvforklarende, dvs. fagudtryk kan afspejle karakteristiske træk, således at man får et helt eller delvist indtryk af definitionen alene ud fra fagudtrykket. Fagudtryk skal være systemrigtige, dvs. fagudtryk skal være afstemt og koordineret inden for det pågældende fagområde, og de skal være udformet i overensstemmelse med begrebssystemet. Fagudtryk skal være korte, men præcise. Fagudtryk skal være grammatisk homogene.

54 Proces for begrebsarbejde på socialområdet INDLEDENDE AFKLARING KVALITETSSIKRINGSPROCES INDLEDENDE AFKLARING BRUG OG FORTSAT UDVIKLING Afdækning og afgrænsning Udkast Faglig sparring Terminologi Implementering og brug Indledende afdækning og ad hoc sparring med relevante interessenter Arbejdsgruppe, terminologisk review og høring Godkendelse Standardisering og anvendelse i konkrete projekter

55 Nyhedsbrev om begrebsarbejde og digitalisering på socialområdet

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER 2005 Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 1: Principper Bodil Nistrup

Læs mere

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Begrebsarbejde til Tilbudsportalen Manual Marts 2007 Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Manual Marts 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Et begrebssystem for. informationssikkerhed

Et begrebssystem for. informationssikkerhed Rapport fra nbs06 Informationssikkerhed Side 1 af 150 Et begrebssystem for informationssikkerhed Rapport fra arbejdsgruppe nbs06 under Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Maj 2006 Rapport fra

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

1. Forord. Denne fjerde rapport beskæftiger sig med Tilbudsportalen. Marts 2008. Redaktionsgruppen på vegne af NoKS.

1. Forord. Denne fjerde rapport beskæftiger sig med Tilbudsportalen. Marts 2008. Redaktionsgruppen på vegne af NoKS. Tilbudsportalen Er der plads til forbedringer? En rapport fra NoKS Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Uddannelsesområdet Marts 2008 NoKS består af følgende organisationer: Danske

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts 2008 13. marts 2008 Copyright Deloitte

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

UDSLUSNING OG EFTERVÆRN - EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER

UDSLUSNING OG EFTERVÆRN - EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER UDSLUSNING OG EFTERVÆRN - EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER Evidentia Jes Jessen og Rebecca Dahlgaard Blå Kors Danmark UDSLUSNING OG EFTERVÆRN EN UNDERSØGELSE AF INSTITUTIONERS INDSATSER Jes

Læs mere