City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s Problemformulering..s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s."

Transkript

1 City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme 1: Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse s Problemformulering..s Postmodernisme....s Beskrivelse og vurdering af postmodernismen. s Afsluttende kommentarer.....s Analyse af City of Glass.... s Introduktion til bogen...s Fortæller og synsvinkel.s Den flydende identitet...s Intertekstualitet....s Mennesket og Storbyen s Rejsen... s Konklusion s Litteraturliste.... s.16 1

2 2: City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. Postmodernisme? I den anerkendte engelske ordbog Oxford Advanced Learner s Dictionary defineres det som en bevægelse in the late 20th century that reacts against modern styles, for example by mixing features from traditional and modern styles compare modernism. 1 Denne beskrivelse er kort, men alligevel kendetegnende for den gængse opfattelse af begrebet. Men der er også andre (og meget forskellige) forståelser af begrebet. I min opgave vil jeg undersøge begrebet postmodernisme, og herunder stille spørgsmålet om hvad dets karakteristika er og hvorledes det er blevet opfattet af forskellige litteraturteoretikere. Især vil jeg se begrebet i forhold til modernismen og vil hertil anvende The Concept of Modernism (især kap. 4: Reading Modernism through Postmodernism ) af Astradur Eysteinsson. Dette værk forsøger ikke direkte at definere hvad postmodernisme er. I stedet er hensigten: to probe the nexus between modernism and postmodernism that comes to light in the various theroies of postmodernism. 2 Altså en undersøgelse af det postmoderne, med vægt på forbindelsen til det moderne. Jeg vil også benytte Brian McHales Constructing Postmodernism, og hans teorier om postmodernismen som en konstruktion. I anden del af min opgave vil jeg lave en læsning af Paul Austers City of Glass, hvor jeg undersøger de postmodernistiske træk, med vægt på det intertekstuelle og identitetsopfattelsen. Det er en bog der ofte betegnes som typisk postmodernistisk, og jeg vil derfor se hvor vidt dette nu også er gældende, set ud fra den forståelse af postmodernismen der kommer til udtryk i ovennævnte værker. Desuden vil jeg i min analyse forsøge at perspektivere bogen i forhold til dens litterære arv. Overordnet er min opgave altså en undersøgelse af det postmodernistiske begreb, og dets måde at komme til udtryk på i praksis, her i form af City of Glass. God fornøjelse. (- Hvor andet ikke er angivet, henviser sidetallene ved citaterne til City of Glass. ) 1 Oxford Advanced Learner s Dictionary s

3 3: Postmodernisme 3.1 Beskrivelse og vurdering af postmodernismen For at beskrive postmodernismen mener jeg det er nødvendigt også at komme ind på modernismen. Udtrykket betyder ordret oversat det efter-moderne, altså det der kommer efter modernismen hvilket også er en besværlig størrelse. Eysteinsson skriver således: There is a rapidly spreading agreement that modernism is a legitimate concept broadly signifying a paradigmatic shift, a major revolt, beginning in the mid- and late nineteenth century against the prevalent lirterary and aesthetic traditions of the Western World. But this is as far as we can assume a critical and theoretical consensus to go. 3 Man er altså enige om at modernismen startede i midten af 1800-tallet, men der ophører enigheden så. I min karakteristik af modernismen tager jeg udgangspunkt i en forelæsning 4 vi har haft om denne. Der vil ikke være alt med, men det vigtigste i forhold til beskrivelsen af postmodernismen. Samstemmende siger man således at modernismen opstod omkring Flaubert og Baudelaire, og kunne ses i modsætning til de fremherskende realistiske genrer. Flaubert gjorde selve sproget til en parodi og Baudelaire skabte med sine allegoriske digte om en ikke altid smuk verden ( /storby!), en distance og ironi til virkeligheden. I det 19.århundrede sker der en modernisering inden for flere områder. Der kommer strøm, grammofoner, skrivemaskiner etc. og samtidig sker der en omfattende urbanisering. Der opstår storbyer og massekultur. I litteraturen opstår der genrer der henvender sig til denne massekultur (ex. den gotiske roman 5 i England) men samtidig udkommer der højlitterære værker som er kritiske overfor denne nye kultur. Disse skriver om at befinde sig i en verden under modernisering, og arbejder med genrerne i et forsøg på at fastholde en evigt skiftende virkelighed. Baudelaire taler om Det hele tiden nye, hvor subjektet bliver bombarderet af storbyens indtryk og derved bliver skrøbelig og fremmedgjort overfor hverdagens objekter. Denne fremmedgørelse afspejles også i litteraturen, der nu bryder med de traditionelle former og realismens trivialitet. Med Ulysses skaber Joyce et værk som er fyldt med pasticher på tidligere litteratur, samtidig med at sproget bliver brudt op som fast størrelse, så det svarer til 2 The Concept of Modernism s The Concept of Modernism s. 2 (min understregning) 4 Forelæsning v. Marianne Ping Huang d. 19/

4 det moderne menneskes bevidsthed. Der er altså en sammenhæng mellem realisme og modernisme, i og med begge genrer prøver at beskrive virkeligheden. Ulysses er ultrarealistisk med sin stream of consciousness og konstante flyvskhed, samt de minutiøse beskrivelser af Dublin. Det er en gen-sansning af hverdagen, udsat for et eksperimenterende sprog og et forsøg på direkte bevidsthedsgengivelse. I sit kapitel om postmodernisme redegør Eysteinsson for Edmund Wilson, som mener der altid har været realistisk litteratur som har prøvet at indfange virkeligheden i sine respektive moderne tider, men at disse er blevet overset fordi kritikere gerne vil have nye opfindsomme fiktionsformer. Han mener således at man ofte kan sammenstille realisme og modernisme ud fra dette synspunkt. Her et godt eksempel Hemingway som man ofte betegner som modernist. Er hans stramme stil egentlig ikke realistisk i ordets oprindelige forstand? Det er den, men samtidig er der yderligere symbolske lag som gør at den alligevel fjerner sig fra realismen, og igennem sin ofte komplekse metaforik bliver mere modernistisk i sit udtryk. Hvor modernismen i høj grad tog afstand til massekulturen, bruger postmodernisterne dennes former (også kaldet pulp-fiction) til at skabe høj-litterære ting. Her kommer Paul Auster ind i billedet. Fortællingen er opbygget som en klassisk kriminalhistorie, men i City of Glass: the puzzle is never really solved. 6 Godt nok udnytter postmodernisterne populær-formerne, men de fylder dem med komplicerede problemstillinger, ironi, intertekstualitet, og identitetsproblemer. Ifølge Eysteinsson betegner L. Fiedler postmodernismen som en forening mellem eliten og massen. Hvor modernismen var en elitær kunstform for de særligt indviede, og realismen appellerede til de brede masser, gør postmodernismen begge dele. Hvad adskiller så postmodernistiske værker fra populærkulturens? Svaret kan findes i postmodernismens brug af ironi og parodi som de bruger til at vise at de er helt bevidste om hvad de har gang i. Godt nok skriver Paul Auster en kriminalroman, men der er ingen traditionel helt, intet plot der løses og massevis af ukonsekvente detaljer som intet betyder i den sidste ende. Yderligere skabes der distance gennem de mange litterære referencer, som en almindelig læser ikke vil få noget ud af. Postmodernister konstruerer en fiktion og distancerer sig til denne, netop fordi det er fiktion. På samme tid er der en realistisk, historisk dimension som læseren også må forholde sig til sideløbende med tekstens åbenlyse kunstighed. Som læser splittes man derfor af en dyb 5 Disse har i øvrigt fået en genkomst bl.a. i form af Anne Rices romaner om det overnaturlige 4

5 forvirring mellem hvad man skal tro på, hvad der har betydning og hvem der egentlig fortæller. Men er dette så forskelligt fra modernismen? Hvis man ser på Ulysses er fortælleren ofte komplet skjult, Bloom smider en avis væk hvilket bliver til, at en hest ved navn Throwaway vil vinde det lokale derby, samt Stephen der fremlægger en hel teori om Shakespeare som han vist ikke engang selv tror på osv. Der er altså en dehierarkisering af de betydende tegn, både i postmodernismen men også i modernismen. Man ved aldrig rigtig hvad der skal lægges vægt på og hvad der er ren pastiche. Eysteinsson nævner her Auerbach som siger om Virginia Woolf at hendes tekster godt nok arbejder med objekter fra karakterens verden, men den måde de er forarbejdet på, forvirrer den tids- og rumlige orden. Dette mener Eysteinsson er en af de vigtigste ting for modernismen. Det samme mener jeg er gældende for postmodernismen, i hvert tilfælde City of Glass men også Ecos Rosens navn hvor de to munke-detektiver konstant forvirres af modstridende tegn. Der er altså i begge ismer en slags tilfældighed, men denne er skarpt kontrolleret af forfatteren. Generelt bliver det postmodernistiske ofte brugt om det der kommer efter modernismen. Eysteinsson citerer Franco Moretti for at have udtalt at modernismen Constituted the last literary season of Western culture. Within a few years European literature gave its utmost and seemed on the verge of opening new and boundless horizons: instead, it died. 7 Moretti erklærer altså modernismen for død. Dette mener Eysteinsson dog ikke er tilfældet, han siger derimod at modernismen godt nok var stærkest omkring , men at vi godt kan bruge udtrykket alligevel, selvom efterfølgende litteratur ikke er så kraftigt modernistisk som dengang. Samtidig mener han heller ikke at det modernismen dengang kæmpede imod er forsvundet. Faktisk går han så vidt som at sige at ( ) while we have a postmodern era, there may be no postmodernism. Its nonexistence may in fact be a key characteristic of the postmodern era. 8 Vi har altså et begreb og en tidsalder, men ingen direkte definition på hvad det egentlig er. Han mener at ideerne og teorierne om postmodernismen er for forskellige og modsigende, og at der er fare for at begrebet blot bliver en betegnelse som kan bruges om alt der er sket siden 2. Verdenskrig. Denne opfattelse deler McHale nogenlunde. I sin indledning til Constructing Postmodernism skriver han dette: 6 The Concept of Modernism s The Concept of Modernism s The Concept of Modernism s

6 No doubt there is no such thing as postmodernism. Or at least there is no such thing if what one has in mind is some kind of identifiable object out there in the world, localizable, bounded by a definite outline, (...) posessing attributes about which we can all agree. 9 Faktisk mener McHale, at postmodernismen er en konstruktion (som titlen på bogen også antyder), ud fra ideen om at al vores viden er teoribaseret. Dvs. ingen teori uden data, men heller ingen data hvis ikke der er en teori til at fastsætte at det er data. Ikke desto mindre eksisterer der et begreb kaldet postmodernisme, og derfor mener McHale (naturligt nok) at det er vores opgave at undersøge hvorledes dette begreb er konstrueret. På grund af dette kan det være svært at karakterisere postmodernismen i generelle vendinger (og i endnu højere grad hvis man først skal definere modernismen.) McHale citerer J.F Lyotard således: Postmodernism is not modernism at its end but in the nascent state, and this state is constant. 10 Dette er en yderst paradoksal udtalelse, for hvordan kan noget være i sit spirende stadie og samtidig være konstant? McHale besvarer spørgsmålet med at selve problemet ligger i det, at vi modstiller de to begreber (og måske også i det hele taget det at vi inddeler i perioder.) ( ) something is wrong with the modernism vs postmodernism opposition, and periodization in general is all wrong. But only in a certain sense (...). Shift the ground of our conception a little, and it turns out that there is nothing wrong with the opposition modernism vs postmodernism after all, and periodization is quite all right. 11 Det kommer altså an på hvilken optik man lægger til grund for sin analyse. Efterfølgende bruger han Ulysses som eksempel og viser hvorledes den kan opdeles i en modernistisk og en postmodernistisk del. Pointen må derfor være at værker altså kan være begge dele på en gang, og at postmodernismen dybest set er en konstruktion som kan påduttes hvad som helst. Heri er Eysteinsson også enig. Det kommer an på læsningen: ( ) one no longer raises an eyebrow when finding a paper on The Postmodernism of Childe Harold (...) A paper on the postmodernism of Njal s Saga or the Niebelungenlied would probably be no more surprising. 12 I det hele taget er Eysteinsson noget skeptisk overfor det postmoderne. Det virker som om, at modernismen for ham er det vigtigste ved begrebet, og derfor bruger han meget tid på at fortælle hvorfor andre definitioner på det postmodernistiske ikke kan bruges. Det er sådan set også godt nok, men jeg mener ikke at han selv formår at komme med et 9 Constructing Postmodernism s Constructing Postmodernism s Constructing Postmodernism s. 42 6

7 konkret statement om hvad postmodernismen så er. Men tilsyneladende er dette måske ikke muligt. 3.2 Afsluttende kommentarer I foregående afsnit har jeg forsøgt at beskrive nogle af de problemstillinger man støder på når man skal beskrive postmodernismen. Overordnet er jeg enig med McHale, og mener at postmodernismen er en form og ikke en konkret periode. Stort set alt kan læses postmodernistisk, det er bare først i nyere tid vi er blevet opmærksomme på hvordan. De gennemgående hoved-karakteristika der knytter sig til postmodernismen mener jeg er ironi og parodi, metafiktionalitet, intertekstualitet, tegnforvirring, og ikke mindst identitetsopbrud. Der er ganske givet andre ting, men dem jeg her nævner mener jeg, ud fra min læsning, er særligt karakteristiske. Disse begreber tilhører dog samtidig modernismen, og jeg vil derfor understrege at de ikke skal bruges til at skelne mellem de to, men snarere fungere som en forbindelse mellem dem. Der er mange lighedspunkter, men den største forskel mener jeg ligger i at postmodernismen til dels appellerer til alle, modsat modernismen som stillede sig i opposition til massekulturen. Gennem ironisk, distanceret genbrug af popkulturens former bliver litteraturen mere tilgængelig. Men var det ikke netop hvad Flaubert gjorde i den spæde modernisme? Jo, egentlig, så derfor er Lyotards udtalelse om det postmodernistiske som et konstant, spirende stadie mere rammende end lige umiddelbart. Under alle omstændigheder må konklusionen på et så paradoksalt emne som postmodernismen nødvendigvis blive paradoksal. Den er et tveægget sværd med modernismen på den ene side og det post på den anden side. Ikke desto mindre mener jeg at man godt kan kalde City of Glass for en postmodernistisk roman, hvilket jeg nu vil forsøge at vise. 12 The Concept of Modernism s

8 4: Analyse af City of Glass 4.1 Introduktion til bogen Bogen City of Glass (dansk titel By af Glas ) er en fortælling om en 35-årig forfatter, Daniel Quinn. Denne bor i New York og hvirvles ved en tilfældighed ind i et mysterium, som ender med at omvælte hele hans verden og livsopfattelse. Således kan historiens overordnede forløb beskrives. Ultrakort og uden detaljer. Men det er netop detaljerne der er vigtige i fortællingen, det er dem der konstant vildleder Quinn og til sidst fjerner ham fra virkeligheden. I min analyse vil jeg lægge ud med at få styr på hvem der fortæller og hvordan, og efterfølgende undersøge de komplekse identitetsforhold romanen anvender. Herefter vil jeg se på nogle af de intertekstuelle referencer der optræder, hvorunder jeg også kommer ind på romanens optagethed af sproget. Afsluttende trækker jeg referencer mellem det storbymenneske Auster skildrer i forhold til det man møder hos Baudelaire og i Joyces Ulysses. Til sidst beskriver jeg kort den rejse som Quinn foretager. 4.2 Fortæller og synsvinkel Centrum og hovedperson i romanen er som nævnt Daniel Quinn, men han omtales i tredjeperson, så hvem er den egentlige fortæller? På romanens fire sidste sider får vi svaret. Den indtil da implicitte fortæller bliver her eksplicit i form af et I. Dette jeg kommer lige pludseligt ud af en kontekst hvori det hele tiden har eksisteret men aldrig været udtalt direkte. Dette hidtidige fravær af et jeg spilles der også sprogligt på: I returned home from my trip to Africa (s. 201) Jeg et er så at sige kommet hjem, tilbage hvor det hører til. Vi får nu at vide at jeg-fortælleren er en ven til Paul Auster (som Quinn har mødt og fortalt om sine problemer.) Paul Auster fortæller om episoden med Quinn til I, og sammen tager de hen til Stillmans lejlighed for at lede efter Quinn. Lejligheden er tom bortset fra en rød notesbog, som Auster identificerer som værende Quinns. Det er denne røde notesbog som vores fortæller har skrevet udfra: I have followed the red notebook as closely as I could, and any inaccuracies in the story should be blamed on me. (...) I have done my best with it and have restrained from any interpretation. (s. 202). Fortælleren påstår altså at det er en sand historie som han objektivt har videreformidlet fra Quinns efterladte notesbog. Og der fortsættes videre på postmodernistisk maner med at beskrive fremstillingsprocessen: The red 8

9 notebook, of course, is only half the story, as any sensitive reader will understand. (s. 202). Her peger teksten på sig selv som konstruktion og henvender sig i samme ytring direkte til sin læser. Dvs. en åbenlys metafiktion, hvor der i teksten er en klar bevidsthed om dens egen fiktionalitet. Dette er som beskrevet i forrige kapitel et post- + modernistisk træk. Teksten foregiver ikke at skildre virkeligheden, men er bevidst om sin egen kunstige form og stiller derved spørgsmålstegn ved forholdet mellem fiktion og virkelighed. Der skiftes også fra datids- til nutidsform. Konstruktionen er dog samtidig paradoksal, idet at fortælleren hævder at alt det berettede er fakta. Og det er faktisk en virkelig begivenhed der ligger bag historien, hævder Paul Auster (den rigtige!): Min første roman fik jeg inspiration til ved at nogen fik forkert nummer. 13 Men alt dette kommer først frem til sidst. Før den ovennævnte ytring var synvinklen implicit personal, bundet til personen Quinn. Der blev berettet om Quinn, men stadig set ud fra hans synsvinkel og tanker. Denne sirlige opbygning med en fortæller der beretter ud fra noget som er skrevet af en anden, er et virkemiddel der godt kan karakteriseres som postmodernistisk. Ikke direkte ved at der indsættes en distance og tvivl i teksten (således at læseren nemt kan miste overblikket om hvem der egentlig beretter,) men mere ved at det til sidst siges eksplicit. Forfatteren gør det altså på denne måde helt klart at det hele er en konstruktion, og at intet er hvad det ser ud til. 4.3 Den flydende identitet Som nævnt ovenfor hedder hovedpersonen Daniel Quinn. Med dette navn åbnes der for en reference til Don Quixote, i form af de samme initialer. Ganske som Quinn tog Don Quixote på en absurd quest, ud i en verden hvor virkeligheden er en relativ størrelse. Denne reference opdager man som læser uden de store problemer, men Quinn er også selv klar over den: He thought through the question of why Don Quixote had not simply wanted to write books like the ones he loved instead of living out their adventures. He wondered why he had the same initials as Don Quixote. (s. 198) Quinn overvejer disse ting uden selv at svare. Disse svar kunne han få ved at se på sig selv. Ganske som Don Quixote er han i gang med at udleve en historie som han selv kunne have skrevet. Stedet her viser også en mere kompleks form for metafiktion. Quinn spørger hvorfor tingene er som de er, og stiller derved et direkte 13 Den røde notesbog og andre sande historier s. 33 9

10 spørgsmål til forfatteren. Ikke alene skaber Paul Auster sine karakterer, men han lader dem også stille spørgsmålstegn ved denne skabelse. Åbenlyst er det under alle omstændigheder at Don Quixote-figuren fungerer som et kraftigt ledemotiv i fortællingen. Da Quinn besøger Paul Auster, er denne i gang med essay om netop Don Quixote. Essayet handler om forfatterskabet til bogen, og konkluderer til sidst at Don Quixote selv var bevidst om sin vanvittige optræden, men gjorde det for at undersøge: ( ) to what extent would people tolerate blasphemies if they gave them amusement? The answer is obvious, isn t it? To any extent. (s. 154). Og dette er netop hvad der sker i City of Glass. Quinn bliver udsat for mærkeligere og mærkeligere ting, men som læsere finder vi det underholdende, og tilmed interessant. Quinn fungerer altså som en moderne Don Quixote, men han er samtidig meget andet. Hans forfatter pseudonym er William Wilson. Dette fungerer som en praktisk opfindelse til at holde Quinn væk fra verden, og han bibeholder også en hvis distance til det: ( ) he never went so far as to believe that he and William Wilson were the same man. (s. 10). Modsat er det med bøgernes detektiv Max Work. Denne er også et produkt af Quinns fantasi, men som tiden er gået, er der sket noget: ( ) Work had become very close to Quinn. Whereas William Wilson remained an abstract figure for him, Work had increasingly come to life. (s. 11). Quinn beundrer den fiktive Works coolhed, og han beskriver ham også som ( ) his interior brother, his comrade in solitude. (s.12). Derfor er det måske ikke så underligt at Quinn påtager sig detektivopgaven da telefonen ringer tredje gang. Han føler at han på den måde kan være Work, når han udgiver sig for at være privatdetektiven Paul Auster. Quinn er således opdelt i flere personlighedsniveauer, og som historien skrider frem bliver det endnu værre. Efter hans lange overvågning af Stillman Senior, hvor han har levet på gaden længe, realiserer han pludselig, da han ser sit spejlbillede i en butiksrude, at han er forandret: He looked at this new Quinn and shrugged. It did not really matter. He had been one thing before, and now he was another. (s.183). Her er hans forvandling fuldstændig, men det rører ham ikke, for det er blot endnu et puds virkeligheden spiller ham. Alle disse identitetsforstyrrelser er ikke kun kendetegnende for Quinn, men for stort set alle karaktererne i bogen. Paul Auster er en skribent, en privatdetektiv og er samtidig det navn der står uden på bogen. Der er to der hedder Peter Stillman (Quinns søn hed også Peter), men dette mikses også godt sammen. Stillman Junior siger bla. Følgende om sin fars navn: I do not know if that is his real name. But I do not think he is me. We are both Peter Stillman. But 10

11 Peter Stillamn is not my real name. So perhaps I am not Peter Stillman, after all. (s.31). Dette mener jeg også er et postmodernistisk træk. Navne og identiteter er blevet flydende og tingsliggjort, således at de afspejler en tid hvor der er en tung arv fra modernismen, men samtidig en splittethed imellem denne og det nye. Der er hele tiden et nærvær fra traditionen, men samtidig en fremmedgørelse overfor den, pga. af dens medvirken til subjektets umyndiggørelse. Dette afspejles også i selve navnet Stillman. Det kan læses som still a man altså stadig et menneske, men på samme tid kan det betyde a still man, altså en stille mand. Dette navn kommer derved til at karakterisere modsætningerne ved postmodernismen. På den ene side eksisterer man og må derfor udtrykke sig, men man er gjort stille af den kraftfulde modernisme, som udtrykte alt hvad der var at sige og af mange blev betegnet som Vestens litterære højdepunkt. Denne udlægning kan godt virke lidt søgt, men der er flere indikatorer på at Stillman Junior er en form for personificering af den postmoderne tilstand. I am mostly now a poet. Every day I sit in my room and write another poem. I make up all the words myself, (...). These poems will make me famous. (s. 31). Stillman skriver digte med egne opfundne ord, møntet på massen. Dette ligger ikke langt fra hvad Frederic Jameson bliver citeret for i Eysteinssons afsnit om postmodernisme: ( ) the postmodern sense of the usedupness of styles and inventions, causing reworkings of existing modes ( ) and self-indulgent stylization, often with a heady air of nostalgia. 14 Dette er netop hvad Stillman gør, bare i grotesk form. Og det samme gør hans far faktisk. Han går rundt i New York og samler ting op som han derefter giver nye navne, fordi det er gået i stykker og derfor har mistet sine normale funktioner. Hos begge Stillmans er sproget altså i centrum, ganske som det er i modernismen og postmodernismen. Derved udtrykkes der en postmodernistisk skepsis mod et sprog som ikke længere er godt nok. Men dette budskab er der dog stadig en vis distance til, eftersom begge Stillmans er mere eller mindre vanvittige. Et eksempel på at man i en postmodernistisk roman godt kan sige både A og B på samme tid, uden at de to udelukker hinanden. 4.4 Intertekstualitet Ovenfor beskrev jeg hvordan Don Quixote fungerede som et ledemotiv i City of Glass. Dette er dog langt fra den eneste litterære reference i bogen. Allerede på romanens femte side møder vi den første eksplicitte henvisning. Det er Quinn der er i gang med at læse Marco 14 The Concept of Modernism s

12 Polos Travels, altså en bog om en rejse. Bogens titel anticiperer den (både mentale og fysiske) rejse Quinn snart skal gennemgå. Meget apropos fortællerens afsluttende bemærkninger om historens autencitet, læser Quinn også følgende fra bogen: We will set down things seen as seen, things heard as heard, so that our book may be an accurate record, free from any sort of fabrication. (s. 12). Der bruges her et citat fra en anden forfatter til at beskrive hvilken type bog City of Glass hævder at være. En sand bog om en mands rejse (dog med den indbyggede skepsis der konstant foreligger, i form af metafiktionaliteten beskrevet flere steder ovenfor). Der er altså her en bevidsthed om arven fra fortiden, samtidig med at denne fortid bruges til at foregribe fremtiden. Denne metode anvendes flere steder i romanen, f.eks. citeres der fra Quinns notesbog et uddrag fra Poe: And yet, what is it that Dupin says in Poe? An identification of the reasoners intellect with that of his opponent. (s. 65). Dette citat stammer fra The Purloined Letter, en af Poes berømte fortællinger om (fritids-)detektiven Dupin (faktisk er det ikke Dupin der udtaler det, men jeg-fortælleren.) Som den postmodernist Quinn nu engang er, må han forholde sig til fortidens litteratur, og finder i Dupin en karakter, med egenskaber han godt selv kan bruge. Altså snupper han hans pointe, og inkorporerer den i sin egen forestilling om det at være detektiv. Han stjæler så at sige fra fortiden, ganske som de postmodernistiske forfattere gør det. Og ved at gøre det eksplicit, peges der samtidig direkte på traditionen. Men modsat Dupin opklarer Quinn ikke sagen. Han formår til dels at identificere sig med Stillman Seniors intellekt, men mister jordforbindelsen på vejen, og derved den nødvendige distance til sagen. For at bruge en anden Poe reference bliver Quinn bogstaveligt talt fanget i en malstrøm af u- tydelige tegn, som til sidst trækker ham ned og får ham til at forsvinde. Meget symbolsk kan Quinn også kun få Austers søns yoyo til at køre ned, men ikke op igen. Der er flere lignende eksempler også nogle mindre åbenlyse. For eksempel er der en næsten tre sider lang rutebeskrivelse af Quinns vandringer i New York, som godt kan lede tankerne hen på droske-turen i Flauberts Madame Bovary. Der nævnes bl.a. også forfattere som Melville, Milton, Montaigne, Herodot og Lewis Carrolls roman Through the Looking Glass, fra hvilken Auster godt kan have fundet inspiration til sin egn titel. 12

13 4.5 Mennesket og Storbyen Mange af Baudelaires digte i Les Fleurs du Mal, kredser om det moderne menneskes opfattelse af og oplevelser i storbyen Paris. Der er en omvandrende flanør, som hele tiden udsættes for virkelighedens groteskhed og skønhed. Antiromantisk iagttager han byens kunstige, menneskeskabte rum, og bombarderes konstant af indtryk. Disse forsøger han så at fastholde i digte, som dog ofte er halvparodiske eller ekfraser på andre digte. På samme måde bevæger Quinn sig rundt i New York, en af Vestens betydeligste metropoler. Han møder også konstant indtryk, men tager imod dem med kyshånd fordi det får ham til at glemme sin egen situation: The world was outside of him, around him, before him, and the speed with which it kept changing made it impossible for him to dwell on any one thing for very long. (...) On his best walks, he was able to be nowhere. ( ) New York was the nowhere he had built around himself (...) (s. 8-9). Byen bliver for Quinn det modsatte af hvad den var for Baudelaire. Quinn bruger den til at opnå glemsel og ligegyldighed, hvorimod Baudelaires digte reflekterer over storbyens signaler. Da Quinn mod midten af romanen begynder at følge disse signaler i form af Stillman Seniors vandringer, mister han overblikket og bliver til sidst en del af byen: It was as though he had melted into the walls of the city. (s. 178). I romanens postmodernistiske univers er storbyen altså blevet en kompleks, uforståelig mekanisme som det ikke længere er muligt at beskrive eller fortolke. Et lignende udtryk kan man finde i Ulysses hvor Joyce skildrer Dublin. Her er byen også overvældende og kraftfuld, men Bloom formår modsat Quinn at komme hjem. Som et sidste forsøg på at glemme det hele går Quinn hjem, men opdager at hans lejlighed er blevet udlejet til en anden. Blooms Molly er blevet erstattet af en åndsforladt kvinde som truer Quinn, med at ville ringe til politiet hvis ikke han går. For Quinn er selv hans hjem nu blevet taget fra ham og denne hjemløshed berøver ham den sidste rest af håb: It didn t matter anymore. ( ) It was gone, he was gone, everything was gone. Og dette er måske en god beskrivelse af den postmodernistiske tilstand romanen beskriver. Alt er væk, og intet betyder noget mere i en tid med overinformation og byer af glas, hvori individet forsvinder. Fortællingens rum er storbyen, ligesom det er for mange moderne mennesker. Paul Auster kalder sin roman City of Glass, hvilket virker meget rammende som en beskrivelse af New York. Men udover denne åbenlyse reference til byens skyskrabere ligger der også en overført betydning i titlen. Nok er byen stor og prangende, men den er samtidig utroligt skrøbelig idet at den er af glas. Og det er ikke kun selve byen, men også menneskene som bliver sårbare. I 13

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser: Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vestegnen HF & VUC HF Engelsk C Thomas Wulff 1hfOBU_engelsk

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 %

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 % Page 1 of 7 Rolf Molich In English Hjælp Kursusbasen portalen.dtu.dk DTU DTV Log af (SSO) Personlig menu Forside Institut for Informatik og Matematisk Modellering Deltagerliste Meddelelser Kalender Konference

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Psykologi i litteraturen - en projektrapport om identitet i det postmodernistiske værk City of Glass

Psykologi i litteraturen - en projektrapport om identitet i det postmodernistiske værk City of Glass Hum Bach, hus 5.1 Gruppe 16 1. Semester, E2014 Psykologi i litteraturen - en projektrapport om identitet i det postmodernistiske værk City of Glass 1. Semester, Efterår 2014 Hum Bach, hus 5.1 Gruppe 16

Læs mere

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 38 Studietur Heroes!! What Is a hero? (1,0 ns)! A final definition? (0,6 ns)! Why do we need heroes? (1,3 ns)! We need heroes (1,3 ns)! Definition of a Superhero! Superman

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning Marcus Henglein og Lise Grønvold HVEM ER VI? Marcus Henglein Student fra Niels Brock HHX (2011) BA Philosophy, Politics, and Economics 3. år på St. Edmund Hall

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

RG TALENTS FORFATTERWORKSHOP 2014

RG TALENTS FORFATTERWORKSHOP 2014 RG TALENTS FORFATTERWORKSHOP 2014 Antologi Teksterne i denne antologi er skrevet af elever, der deltog i efterårets forfatterworkshop i RG Talent-regi. Der blev skrevet meget mere undervejs, men ikke alle

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere