City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s Problemformulering..s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s."

Transkript

1 City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme 1: Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse s Problemformulering..s Postmodernisme....s Beskrivelse og vurdering af postmodernismen. s Afsluttende kommentarer.....s Analyse af City of Glass.... s Introduktion til bogen...s Fortæller og synsvinkel.s Den flydende identitet...s Intertekstualitet....s Mennesket og Storbyen s Rejsen... s Konklusion s Litteraturliste.... s.16 1

2 2: City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. Postmodernisme? I den anerkendte engelske ordbog Oxford Advanced Learner s Dictionary defineres det som en bevægelse in the late 20th century that reacts against modern styles, for example by mixing features from traditional and modern styles compare modernism. 1 Denne beskrivelse er kort, men alligevel kendetegnende for den gængse opfattelse af begrebet. Men der er også andre (og meget forskellige) forståelser af begrebet. I min opgave vil jeg undersøge begrebet postmodernisme, og herunder stille spørgsmålet om hvad dets karakteristika er og hvorledes det er blevet opfattet af forskellige litteraturteoretikere. Især vil jeg se begrebet i forhold til modernismen og vil hertil anvende The Concept of Modernism (især kap. 4: Reading Modernism through Postmodernism ) af Astradur Eysteinsson. Dette værk forsøger ikke direkte at definere hvad postmodernisme er. I stedet er hensigten: to probe the nexus between modernism and postmodernism that comes to light in the various theroies of postmodernism. 2 Altså en undersøgelse af det postmoderne, med vægt på forbindelsen til det moderne. Jeg vil også benytte Brian McHales Constructing Postmodernism, og hans teorier om postmodernismen som en konstruktion. I anden del af min opgave vil jeg lave en læsning af Paul Austers City of Glass, hvor jeg undersøger de postmodernistiske træk, med vægt på det intertekstuelle og identitetsopfattelsen. Det er en bog der ofte betegnes som typisk postmodernistisk, og jeg vil derfor se hvor vidt dette nu også er gældende, set ud fra den forståelse af postmodernismen der kommer til udtryk i ovennævnte værker. Desuden vil jeg i min analyse forsøge at perspektivere bogen i forhold til dens litterære arv. Overordnet er min opgave altså en undersøgelse af det postmodernistiske begreb, og dets måde at komme til udtryk på i praksis, her i form af City of Glass. God fornøjelse. (- Hvor andet ikke er angivet, henviser sidetallene ved citaterne til City of Glass. ) 1 Oxford Advanced Learner s Dictionary s

3 3: Postmodernisme 3.1 Beskrivelse og vurdering af postmodernismen For at beskrive postmodernismen mener jeg det er nødvendigt også at komme ind på modernismen. Udtrykket betyder ordret oversat det efter-moderne, altså det der kommer efter modernismen hvilket også er en besværlig størrelse. Eysteinsson skriver således: There is a rapidly spreading agreement that modernism is a legitimate concept broadly signifying a paradigmatic shift, a major revolt, beginning in the mid- and late nineteenth century against the prevalent lirterary and aesthetic traditions of the Western World. But this is as far as we can assume a critical and theoretical consensus to go. 3 Man er altså enige om at modernismen startede i midten af 1800-tallet, men der ophører enigheden så. I min karakteristik af modernismen tager jeg udgangspunkt i en forelæsning 4 vi har haft om denne. Der vil ikke være alt med, men det vigtigste i forhold til beskrivelsen af postmodernismen. Samstemmende siger man således at modernismen opstod omkring Flaubert og Baudelaire, og kunne ses i modsætning til de fremherskende realistiske genrer. Flaubert gjorde selve sproget til en parodi og Baudelaire skabte med sine allegoriske digte om en ikke altid smuk verden ( /storby!), en distance og ironi til virkeligheden. I det 19.århundrede sker der en modernisering inden for flere områder. Der kommer strøm, grammofoner, skrivemaskiner etc. og samtidig sker der en omfattende urbanisering. Der opstår storbyer og massekultur. I litteraturen opstår der genrer der henvender sig til denne massekultur (ex. den gotiske roman 5 i England) men samtidig udkommer der højlitterære værker som er kritiske overfor denne nye kultur. Disse skriver om at befinde sig i en verden under modernisering, og arbejder med genrerne i et forsøg på at fastholde en evigt skiftende virkelighed. Baudelaire taler om Det hele tiden nye, hvor subjektet bliver bombarderet af storbyens indtryk og derved bliver skrøbelig og fremmedgjort overfor hverdagens objekter. Denne fremmedgørelse afspejles også i litteraturen, der nu bryder med de traditionelle former og realismens trivialitet. Med Ulysses skaber Joyce et værk som er fyldt med pasticher på tidligere litteratur, samtidig med at sproget bliver brudt op som fast størrelse, så det svarer til 2 The Concept of Modernism s The Concept of Modernism s. 2 (min understregning) 4 Forelæsning v. Marianne Ping Huang d. 19/

4 det moderne menneskes bevidsthed. Der er altså en sammenhæng mellem realisme og modernisme, i og med begge genrer prøver at beskrive virkeligheden. Ulysses er ultrarealistisk med sin stream of consciousness og konstante flyvskhed, samt de minutiøse beskrivelser af Dublin. Det er en gen-sansning af hverdagen, udsat for et eksperimenterende sprog og et forsøg på direkte bevidsthedsgengivelse. I sit kapitel om postmodernisme redegør Eysteinsson for Edmund Wilson, som mener der altid har været realistisk litteratur som har prøvet at indfange virkeligheden i sine respektive moderne tider, men at disse er blevet overset fordi kritikere gerne vil have nye opfindsomme fiktionsformer. Han mener således at man ofte kan sammenstille realisme og modernisme ud fra dette synspunkt. Her et godt eksempel Hemingway som man ofte betegner som modernist. Er hans stramme stil egentlig ikke realistisk i ordets oprindelige forstand? Det er den, men samtidig er der yderligere symbolske lag som gør at den alligevel fjerner sig fra realismen, og igennem sin ofte komplekse metaforik bliver mere modernistisk i sit udtryk. Hvor modernismen i høj grad tog afstand til massekulturen, bruger postmodernisterne dennes former (også kaldet pulp-fiction) til at skabe høj-litterære ting. Her kommer Paul Auster ind i billedet. Fortællingen er opbygget som en klassisk kriminalhistorie, men i City of Glass: the puzzle is never really solved. 6 Godt nok udnytter postmodernisterne populær-formerne, men de fylder dem med komplicerede problemstillinger, ironi, intertekstualitet, og identitetsproblemer. Ifølge Eysteinsson betegner L. Fiedler postmodernismen som en forening mellem eliten og massen. Hvor modernismen var en elitær kunstform for de særligt indviede, og realismen appellerede til de brede masser, gør postmodernismen begge dele. Hvad adskiller så postmodernistiske værker fra populærkulturens? Svaret kan findes i postmodernismens brug af ironi og parodi som de bruger til at vise at de er helt bevidste om hvad de har gang i. Godt nok skriver Paul Auster en kriminalroman, men der er ingen traditionel helt, intet plot der løses og massevis af ukonsekvente detaljer som intet betyder i den sidste ende. Yderligere skabes der distance gennem de mange litterære referencer, som en almindelig læser ikke vil få noget ud af. Postmodernister konstruerer en fiktion og distancerer sig til denne, netop fordi det er fiktion. På samme tid er der en realistisk, historisk dimension som læseren også må forholde sig til sideløbende med tekstens åbenlyse kunstighed. Som læser splittes man derfor af en dyb 5 Disse har i øvrigt fået en genkomst bl.a. i form af Anne Rices romaner om det overnaturlige 4

5 forvirring mellem hvad man skal tro på, hvad der har betydning og hvem der egentlig fortæller. Men er dette så forskelligt fra modernismen? Hvis man ser på Ulysses er fortælleren ofte komplet skjult, Bloom smider en avis væk hvilket bliver til, at en hest ved navn Throwaway vil vinde det lokale derby, samt Stephen der fremlægger en hel teori om Shakespeare som han vist ikke engang selv tror på osv. Der er altså en dehierarkisering af de betydende tegn, både i postmodernismen men også i modernismen. Man ved aldrig rigtig hvad der skal lægges vægt på og hvad der er ren pastiche. Eysteinsson nævner her Auerbach som siger om Virginia Woolf at hendes tekster godt nok arbejder med objekter fra karakterens verden, men den måde de er forarbejdet på, forvirrer den tids- og rumlige orden. Dette mener Eysteinsson er en af de vigtigste ting for modernismen. Det samme mener jeg er gældende for postmodernismen, i hvert tilfælde City of Glass men også Ecos Rosens navn hvor de to munke-detektiver konstant forvirres af modstridende tegn. Der er altså i begge ismer en slags tilfældighed, men denne er skarpt kontrolleret af forfatteren. Generelt bliver det postmodernistiske ofte brugt om det der kommer efter modernismen. Eysteinsson citerer Franco Moretti for at have udtalt at modernismen Constituted the last literary season of Western culture. Within a few years European literature gave its utmost and seemed on the verge of opening new and boundless horizons: instead, it died. 7 Moretti erklærer altså modernismen for død. Dette mener Eysteinsson dog ikke er tilfældet, han siger derimod at modernismen godt nok var stærkest omkring , men at vi godt kan bruge udtrykket alligevel, selvom efterfølgende litteratur ikke er så kraftigt modernistisk som dengang. Samtidig mener han heller ikke at det modernismen dengang kæmpede imod er forsvundet. Faktisk går han så vidt som at sige at ( ) while we have a postmodern era, there may be no postmodernism. Its nonexistence may in fact be a key characteristic of the postmodern era. 8 Vi har altså et begreb og en tidsalder, men ingen direkte definition på hvad det egentlig er. Han mener at ideerne og teorierne om postmodernismen er for forskellige og modsigende, og at der er fare for at begrebet blot bliver en betegnelse som kan bruges om alt der er sket siden 2. Verdenskrig. Denne opfattelse deler McHale nogenlunde. I sin indledning til Constructing Postmodernism skriver han dette: 6 The Concept of Modernism s The Concept of Modernism s The Concept of Modernism s

6 No doubt there is no such thing as postmodernism. Or at least there is no such thing if what one has in mind is some kind of identifiable object out there in the world, localizable, bounded by a definite outline, (...) posessing attributes about which we can all agree. 9 Faktisk mener McHale, at postmodernismen er en konstruktion (som titlen på bogen også antyder), ud fra ideen om at al vores viden er teoribaseret. Dvs. ingen teori uden data, men heller ingen data hvis ikke der er en teori til at fastsætte at det er data. Ikke desto mindre eksisterer der et begreb kaldet postmodernisme, og derfor mener McHale (naturligt nok) at det er vores opgave at undersøge hvorledes dette begreb er konstrueret. På grund af dette kan det være svært at karakterisere postmodernismen i generelle vendinger (og i endnu højere grad hvis man først skal definere modernismen.) McHale citerer J.F Lyotard således: Postmodernism is not modernism at its end but in the nascent state, and this state is constant. 10 Dette er en yderst paradoksal udtalelse, for hvordan kan noget være i sit spirende stadie og samtidig være konstant? McHale besvarer spørgsmålet med at selve problemet ligger i det, at vi modstiller de to begreber (og måske også i det hele taget det at vi inddeler i perioder.) ( ) something is wrong with the modernism vs postmodernism opposition, and periodization in general is all wrong. But only in a certain sense (...). Shift the ground of our conception a little, and it turns out that there is nothing wrong with the opposition modernism vs postmodernism after all, and periodization is quite all right. 11 Det kommer altså an på hvilken optik man lægger til grund for sin analyse. Efterfølgende bruger han Ulysses som eksempel og viser hvorledes den kan opdeles i en modernistisk og en postmodernistisk del. Pointen må derfor være at værker altså kan være begge dele på en gang, og at postmodernismen dybest set er en konstruktion som kan påduttes hvad som helst. Heri er Eysteinsson også enig. Det kommer an på læsningen: ( ) one no longer raises an eyebrow when finding a paper on The Postmodernism of Childe Harold (...) A paper on the postmodernism of Njal s Saga or the Niebelungenlied would probably be no more surprising. 12 I det hele taget er Eysteinsson noget skeptisk overfor det postmoderne. Det virker som om, at modernismen for ham er det vigtigste ved begrebet, og derfor bruger han meget tid på at fortælle hvorfor andre definitioner på det postmodernistiske ikke kan bruges. Det er sådan set også godt nok, men jeg mener ikke at han selv formår at komme med et 9 Constructing Postmodernism s Constructing Postmodernism s Constructing Postmodernism s. 42 6

7 konkret statement om hvad postmodernismen så er. Men tilsyneladende er dette måske ikke muligt. 3.2 Afsluttende kommentarer I foregående afsnit har jeg forsøgt at beskrive nogle af de problemstillinger man støder på når man skal beskrive postmodernismen. Overordnet er jeg enig med McHale, og mener at postmodernismen er en form og ikke en konkret periode. Stort set alt kan læses postmodernistisk, det er bare først i nyere tid vi er blevet opmærksomme på hvordan. De gennemgående hoved-karakteristika der knytter sig til postmodernismen mener jeg er ironi og parodi, metafiktionalitet, intertekstualitet, tegnforvirring, og ikke mindst identitetsopbrud. Der er ganske givet andre ting, men dem jeg her nævner mener jeg, ud fra min læsning, er særligt karakteristiske. Disse begreber tilhører dog samtidig modernismen, og jeg vil derfor understrege at de ikke skal bruges til at skelne mellem de to, men snarere fungere som en forbindelse mellem dem. Der er mange lighedspunkter, men den største forskel mener jeg ligger i at postmodernismen til dels appellerer til alle, modsat modernismen som stillede sig i opposition til massekulturen. Gennem ironisk, distanceret genbrug af popkulturens former bliver litteraturen mere tilgængelig. Men var det ikke netop hvad Flaubert gjorde i den spæde modernisme? Jo, egentlig, så derfor er Lyotards udtalelse om det postmodernistiske som et konstant, spirende stadie mere rammende end lige umiddelbart. Under alle omstændigheder må konklusionen på et så paradoksalt emne som postmodernismen nødvendigvis blive paradoksal. Den er et tveægget sværd med modernismen på den ene side og det post på den anden side. Ikke desto mindre mener jeg at man godt kan kalde City of Glass for en postmodernistisk roman, hvilket jeg nu vil forsøge at vise. 12 The Concept of Modernism s

8 4: Analyse af City of Glass 4.1 Introduktion til bogen Bogen City of Glass (dansk titel By af Glas ) er en fortælling om en 35-årig forfatter, Daniel Quinn. Denne bor i New York og hvirvles ved en tilfældighed ind i et mysterium, som ender med at omvælte hele hans verden og livsopfattelse. Således kan historiens overordnede forløb beskrives. Ultrakort og uden detaljer. Men det er netop detaljerne der er vigtige i fortællingen, det er dem der konstant vildleder Quinn og til sidst fjerner ham fra virkeligheden. I min analyse vil jeg lægge ud med at få styr på hvem der fortæller og hvordan, og efterfølgende undersøge de komplekse identitetsforhold romanen anvender. Herefter vil jeg se på nogle af de intertekstuelle referencer der optræder, hvorunder jeg også kommer ind på romanens optagethed af sproget. Afsluttende trækker jeg referencer mellem det storbymenneske Auster skildrer i forhold til det man møder hos Baudelaire og i Joyces Ulysses. Til sidst beskriver jeg kort den rejse som Quinn foretager. 4.2 Fortæller og synsvinkel Centrum og hovedperson i romanen er som nævnt Daniel Quinn, men han omtales i tredjeperson, så hvem er den egentlige fortæller? På romanens fire sidste sider får vi svaret. Den indtil da implicitte fortæller bliver her eksplicit i form af et I. Dette jeg kommer lige pludseligt ud af en kontekst hvori det hele tiden har eksisteret men aldrig været udtalt direkte. Dette hidtidige fravær af et jeg spilles der også sprogligt på: I returned home from my trip to Africa (s. 201) Jeg et er så at sige kommet hjem, tilbage hvor det hører til. Vi får nu at vide at jeg-fortælleren er en ven til Paul Auster (som Quinn har mødt og fortalt om sine problemer.) Paul Auster fortæller om episoden med Quinn til I, og sammen tager de hen til Stillmans lejlighed for at lede efter Quinn. Lejligheden er tom bortset fra en rød notesbog, som Auster identificerer som værende Quinns. Det er denne røde notesbog som vores fortæller har skrevet udfra: I have followed the red notebook as closely as I could, and any inaccuracies in the story should be blamed on me. (...) I have done my best with it and have restrained from any interpretation. (s. 202). Fortælleren påstår altså at det er en sand historie som han objektivt har videreformidlet fra Quinns efterladte notesbog. Og der fortsættes videre på postmodernistisk maner med at beskrive fremstillingsprocessen: The red 8

9 notebook, of course, is only half the story, as any sensitive reader will understand. (s. 202). Her peger teksten på sig selv som konstruktion og henvender sig i samme ytring direkte til sin læser. Dvs. en åbenlys metafiktion, hvor der i teksten er en klar bevidsthed om dens egen fiktionalitet. Dette er som beskrevet i forrige kapitel et post- + modernistisk træk. Teksten foregiver ikke at skildre virkeligheden, men er bevidst om sin egen kunstige form og stiller derved spørgsmålstegn ved forholdet mellem fiktion og virkelighed. Der skiftes også fra datids- til nutidsform. Konstruktionen er dog samtidig paradoksal, idet at fortælleren hævder at alt det berettede er fakta. Og det er faktisk en virkelig begivenhed der ligger bag historien, hævder Paul Auster (den rigtige!): Min første roman fik jeg inspiration til ved at nogen fik forkert nummer. 13 Men alt dette kommer først frem til sidst. Før den ovennævnte ytring var synvinklen implicit personal, bundet til personen Quinn. Der blev berettet om Quinn, men stadig set ud fra hans synsvinkel og tanker. Denne sirlige opbygning med en fortæller der beretter ud fra noget som er skrevet af en anden, er et virkemiddel der godt kan karakteriseres som postmodernistisk. Ikke direkte ved at der indsættes en distance og tvivl i teksten (således at læseren nemt kan miste overblikket om hvem der egentlig beretter,) men mere ved at det til sidst siges eksplicit. Forfatteren gør det altså på denne måde helt klart at det hele er en konstruktion, og at intet er hvad det ser ud til. 4.3 Den flydende identitet Som nævnt ovenfor hedder hovedpersonen Daniel Quinn. Med dette navn åbnes der for en reference til Don Quixote, i form af de samme initialer. Ganske som Quinn tog Don Quixote på en absurd quest, ud i en verden hvor virkeligheden er en relativ størrelse. Denne reference opdager man som læser uden de store problemer, men Quinn er også selv klar over den: He thought through the question of why Don Quixote had not simply wanted to write books like the ones he loved instead of living out their adventures. He wondered why he had the same initials as Don Quixote. (s. 198) Quinn overvejer disse ting uden selv at svare. Disse svar kunne han få ved at se på sig selv. Ganske som Don Quixote er han i gang med at udleve en historie som han selv kunne have skrevet. Stedet her viser også en mere kompleks form for metafiktion. Quinn spørger hvorfor tingene er som de er, og stiller derved et direkte 13 Den røde notesbog og andre sande historier s. 33 9

10 spørgsmål til forfatteren. Ikke alene skaber Paul Auster sine karakterer, men han lader dem også stille spørgsmålstegn ved denne skabelse. Åbenlyst er det under alle omstændigheder at Don Quixote-figuren fungerer som et kraftigt ledemotiv i fortællingen. Da Quinn besøger Paul Auster, er denne i gang med essay om netop Don Quixote. Essayet handler om forfatterskabet til bogen, og konkluderer til sidst at Don Quixote selv var bevidst om sin vanvittige optræden, men gjorde det for at undersøge: ( ) to what extent would people tolerate blasphemies if they gave them amusement? The answer is obvious, isn t it? To any extent. (s. 154). Og dette er netop hvad der sker i City of Glass. Quinn bliver udsat for mærkeligere og mærkeligere ting, men som læsere finder vi det underholdende, og tilmed interessant. Quinn fungerer altså som en moderne Don Quixote, men han er samtidig meget andet. Hans forfatter pseudonym er William Wilson. Dette fungerer som en praktisk opfindelse til at holde Quinn væk fra verden, og han bibeholder også en hvis distance til det: ( ) he never went so far as to believe that he and William Wilson were the same man. (s. 10). Modsat er det med bøgernes detektiv Max Work. Denne er også et produkt af Quinns fantasi, men som tiden er gået, er der sket noget: ( ) Work had become very close to Quinn. Whereas William Wilson remained an abstract figure for him, Work had increasingly come to life. (s. 11). Quinn beundrer den fiktive Works coolhed, og han beskriver ham også som ( ) his interior brother, his comrade in solitude. (s.12). Derfor er det måske ikke så underligt at Quinn påtager sig detektivopgaven da telefonen ringer tredje gang. Han føler at han på den måde kan være Work, når han udgiver sig for at være privatdetektiven Paul Auster. Quinn er således opdelt i flere personlighedsniveauer, og som historien skrider frem bliver det endnu værre. Efter hans lange overvågning af Stillman Senior, hvor han har levet på gaden længe, realiserer han pludselig, da han ser sit spejlbillede i en butiksrude, at han er forandret: He looked at this new Quinn and shrugged. It did not really matter. He had been one thing before, and now he was another. (s.183). Her er hans forvandling fuldstændig, men det rører ham ikke, for det er blot endnu et puds virkeligheden spiller ham. Alle disse identitetsforstyrrelser er ikke kun kendetegnende for Quinn, men for stort set alle karaktererne i bogen. Paul Auster er en skribent, en privatdetektiv og er samtidig det navn der står uden på bogen. Der er to der hedder Peter Stillman (Quinns søn hed også Peter), men dette mikses også godt sammen. Stillman Junior siger bla. Følgende om sin fars navn: I do not know if that is his real name. But I do not think he is me. We are both Peter Stillman. But 10

11 Peter Stillamn is not my real name. So perhaps I am not Peter Stillman, after all. (s.31). Dette mener jeg også er et postmodernistisk træk. Navne og identiteter er blevet flydende og tingsliggjort, således at de afspejler en tid hvor der er en tung arv fra modernismen, men samtidig en splittethed imellem denne og det nye. Der er hele tiden et nærvær fra traditionen, men samtidig en fremmedgørelse overfor den, pga. af dens medvirken til subjektets umyndiggørelse. Dette afspejles også i selve navnet Stillman. Det kan læses som still a man altså stadig et menneske, men på samme tid kan det betyde a still man, altså en stille mand. Dette navn kommer derved til at karakterisere modsætningerne ved postmodernismen. På den ene side eksisterer man og må derfor udtrykke sig, men man er gjort stille af den kraftfulde modernisme, som udtrykte alt hvad der var at sige og af mange blev betegnet som Vestens litterære højdepunkt. Denne udlægning kan godt virke lidt søgt, men der er flere indikatorer på at Stillman Junior er en form for personificering af den postmoderne tilstand. I am mostly now a poet. Every day I sit in my room and write another poem. I make up all the words myself, (...). These poems will make me famous. (s. 31). Stillman skriver digte med egne opfundne ord, møntet på massen. Dette ligger ikke langt fra hvad Frederic Jameson bliver citeret for i Eysteinssons afsnit om postmodernisme: ( ) the postmodern sense of the usedupness of styles and inventions, causing reworkings of existing modes ( ) and self-indulgent stylization, often with a heady air of nostalgia. 14 Dette er netop hvad Stillman gør, bare i grotesk form. Og det samme gør hans far faktisk. Han går rundt i New York og samler ting op som han derefter giver nye navne, fordi det er gået i stykker og derfor har mistet sine normale funktioner. Hos begge Stillmans er sproget altså i centrum, ganske som det er i modernismen og postmodernismen. Derved udtrykkes der en postmodernistisk skepsis mod et sprog som ikke længere er godt nok. Men dette budskab er der dog stadig en vis distance til, eftersom begge Stillmans er mere eller mindre vanvittige. Et eksempel på at man i en postmodernistisk roman godt kan sige både A og B på samme tid, uden at de to udelukker hinanden. 4.4 Intertekstualitet Ovenfor beskrev jeg hvordan Don Quixote fungerede som et ledemotiv i City of Glass. Dette er dog langt fra den eneste litterære reference i bogen. Allerede på romanens femte side møder vi den første eksplicitte henvisning. Det er Quinn der er i gang med at læse Marco 14 The Concept of Modernism s

12 Polos Travels, altså en bog om en rejse. Bogens titel anticiperer den (både mentale og fysiske) rejse Quinn snart skal gennemgå. Meget apropos fortællerens afsluttende bemærkninger om historens autencitet, læser Quinn også følgende fra bogen: We will set down things seen as seen, things heard as heard, so that our book may be an accurate record, free from any sort of fabrication. (s. 12). Der bruges her et citat fra en anden forfatter til at beskrive hvilken type bog City of Glass hævder at være. En sand bog om en mands rejse (dog med den indbyggede skepsis der konstant foreligger, i form af metafiktionaliteten beskrevet flere steder ovenfor). Der er altså her en bevidsthed om arven fra fortiden, samtidig med at denne fortid bruges til at foregribe fremtiden. Denne metode anvendes flere steder i romanen, f.eks. citeres der fra Quinns notesbog et uddrag fra Poe: And yet, what is it that Dupin says in Poe? An identification of the reasoners intellect with that of his opponent. (s. 65). Dette citat stammer fra The Purloined Letter, en af Poes berømte fortællinger om (fritids-)detektiven Dupin (faktisk er det ikke Dupin der udtaler det, men jeg-fortælleren.) Som den postmodernist Quinn nu engang er, må han forholde sig til fortidens litteratur, og finder i Dupin en karakter, med egenskaber han godt selv kan bruge. Altså snupper han hans pointe, og inkorporerer den i sin egen forestilling om det at være detektiv. Han stjæler så at sige fra fortiden, ganske som de postmodernistiske forfattere gør det. Og ved at gøre det eksplicit, peges der samtidig direkte på traditionen. Men modsat Dupin opklarer Quinn ikke sagen. Han formår til dels at identificere sig med Stillman Seniors intellekt, men mister jordforbindelsen på vejen, og derved den nødvendige distance til sagen. For at bruge en anden Poe reference bliver Quinn bogstaveligt talt fanget i en malstrøm af u- tydelige tegn, som til sidst trækker ham ned og får ham til at forsvinde. Meget symbolsk kan Quinn også kun få Austers søns yoyo til at køre ned, men ikke op igen. Der er flere lignende eksempler også nogle mindre åbenlyse. For eksempel er der en næsten tre sider lang rutebeskrivelse af Quinns vandringer i New York, som godt kan lede tankerne hen på droske-turen i Flauberts Madame Bovary. Der nævnes bl.a. også forfattere som Melville, Milton, Montaigne, Herodot og Lewis Carrolls roman Through the Looking Glass, fra hvilken Auster godt kan have fundet inspiration til sin egn titel. 12

13 4.5 Mennesket og Storbyen Mange af Baudelaires digte i Les Fleurs du Mal, kredser om det moderne menneskes opfattelse af og oplevelser i storbyen Paris. Der er en omvandrende flanør, som hele tiden udsættes for virkelighedens groteskhed og skønhed. Antiromantisk iagttager han byens kunstige, menneskeskabte rum, og bombarderes konstant af indtryk. Disse forsøger han så at fastholde i digte, som dog ofte er halvparodiske eller ekfraser på andre digte. På samme måde bevæger Quinn sig rundt i New York, en af Vestens betydeligste metropoler. Han møder også konstant indtryk, men tager imod dem med kyshånd fordi det får ham til at glemme sin egen situation: The world was outside of him, around him, before him, and the speed with which it kept changing made it impossible for him to dwell on any one thing for very long. (...) On his best walks, he was able to be nowhere. ( ) New York was the nowhere he had built around himself (...) (s. 8-9). Byen bliver for Quinn det modsatte af hvad den var for Baudelaire. Quinn bruger den til at opnå glemsel og ligegyldighed, hvorimod Baudelaires digte reflekterer over storbyens signaler. Da Quinn mod midten af romanen begynder at følge disse signaler i form af Stillman Seniors vandringer, mister han overblikket og bliver til sidst en del af byen: It was as though he had melted into the walls of the city. (s. 178). I romanens postmodernistiske univers er storbyen altså blevet en kompleks, uforståelig mekanisme som det ikke længere er muligt at beskrive eller fortolke. Et lignende udtryk kan man finde i Ulysses hvor Joyce skildrer Dublin. Her er byen også overvældende og kraftfuld, men Bloom formår modsat Quinn at komme hjem. Som et sidste forsøg på at glemme det hele går Quinn hjem, men opdager at hans lejlighed er blevet udlejet til en anden. Blooms Molly er blevet erstattet af en åndsforladt kvinde som truer Quinn, med at ville ringe til politiet hvis ikke han går. For Quinn er selv hans hjem nu blevet taget fra ham og denne hjemløshed berøver ham den sidste rest af håb: It didn t matter anymore. ( ) It was gone, he was gone, everything was gone. Og dette er måske en god beskrivelse af den postmodernistiske tilstand romanen beskriver. Alt er væk, og intet betyder noget mere i en tid med overinformation og byer af glas, hvori individet forsvinder. Fortællingens rum er storbyen, ligesom det er for mange moderne mennesker. Paul Auster kalder sin roman City of Glass, hvilket virker meget rammende som en beskrivelse af New York. Men udover denne åbenlyse reference til byens skyskrabere ligger der også en overført betydning i titlen. Nok er byen stor og prangende, men den er samtidig utroligt skrøbelig idet at den er af glas. Og det er ikke kun selve byen, men også menneskene som bliver sårbare. I 13

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder.

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. 1. scene alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. Is the owner at home? Owner what owner? The owner of the house. I am... & 2 You are the owner? Yes. You don't look like one. One what?

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere