Fællesmøde. Søndag den 17. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmøde. Søndag den 17. januar 2016"

Transkript

1 Fællesmøde Søndag den 17. januar 2016

2 Fællesmøde Den udsendte dagsorden DAGSORDEN (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til) Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen Orientering fra HB Frokost Høring om: Klubbens generelle målsætninger arbejds- og rolle fordelinger mellem HB, udvalg og kredse Målsætninger for avlsarbejdet avlskårings reglement Afstemning af kalender for Arbejde i Udvalg og kredse Aktiviteter og tiltag Kalender planlægning Tilbagemelding fra de enkelte udvalg og kredse (max 15 minutter til hver) Afrunding af dagen Hurtig froplejning 2

3 Fællesmøde oplæg fra bestyrelsen Indhold i bestyrelsens oplæg Klubben generelt Hvorfor har vi en dansk Rottweiler klub Organisation Kommunikation Mål for avlarbejdet Mentaltest (UHM) AK Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Mål for avlsarbejdet i RK arbejdsoplæg 3

4 Hvorfor en dansk Rottweilerklub? Hvorfor har vi en dansk Rottweiler klub Fordi vi vil gøre en forskel med vores danske rottweiler arbejde Det betyder at vi må have nogle fokuspunkter og mål Mental sundhed Eksteriør (gode bevægelser) Brugsprøver Fysisk sundhed Langsigtet dansk avlsarbejde Opdrættere Det betyder vi må sætte fokus på en struktureret dansk avl. En hvalepetest Et dansk UHM (MT) - Klubben generelt GLOBALISERING - Kunne vi ikke bare blive knyttet til ex. ADRK. Så kan RK blive en samling af kredse som gennemføre arrangementer og aktiviteter. Et dansk AK system som fokuserer på alle områder Vi bør sætte mål for arbejdet og følge op på det. 4

5 Organisation Klubben generelt Iagttagelser antagelser UDVALG Ingen kommissorium (kun MT) selvbestemmende Splittet mellem praktik og mål Iagttagelser antagelser Stor organisation ambitionsniveau mange nydere få ydere. Avlsmål bør bestemmes på øverste nivea Erfarne opdrættere med danske linier bør have et udvalg ingen oversigt over regler og bestemmelser i klubben. For mange kredse ikke for mange træningspladser meget adm. For stor organisation for mange nydere og for få ydere HB Økonomi Kommunikation Love og regler AVLSRÅD A-arr AK er HB arbejde En fra hvert udvalg (ikke kredse) en formand fra best. Opdræt Brugs MB EKST Hvalp- Prøver M-Arr UDST. Kredse Ensartet arbejdsform Regelsæt beskrevne 5

6 Klubben generelt Kommunikation BLAD Bør gøres dgitalt HJEMMESIDE: Bør være omdrejningspunkt for al basis information Officielle meddelæser Referater Love regler procedurer vejledninger Oficielle poster Valgte udvalg beskrivere dommere.. Arrangementer kalender vejledninger til nye og gamle Hvalpeliste. FACE BOOK / SOCIALE MEDIER Politik bør udarbejdes BREVE KOMMUNIKATIONSPOLITIK Svartider Opdateringstider 6

7 Fællesmøde oplæg fra bestyrelsen Indhold i bestyrelsens oplæg Klubben generelt Hvorfor har vi en dansk Rottweiler klub Organisation Kommunikation Mål for avlarbejdet Mentaltest (UHM) AK Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Mål for avlsarbejdet i RK arbejdsoplæg 7

8 Fællesmøde EVALUERING AF AVLSARBEJDET: Mål for avlsarbejdet HB har foretaget en evaluering af klubbens nuværende Avlskåringsystem og avlsarbejde. På avlssiden forekommer værdien af det nuværende system at være meget begrænset i forhold til indsatsen. Der kommer meget få hunde til Avlskårings arrangementerne. Opdrætterne benytter i ringe omfang systemets informationer I deres avlsarbejde. Systemets informationer er ikke tilstrækkeligt tilgængelige Med klubben størrelse er det et stadigt stigende problem at skaffe Bemanding til de forholdsvis ressourcekrævende arrangementer. Klubben har vanskeligt ved at vedligeholde tilstrækkeligt mange personer med de rigtige kompetencer til holde klubbens mentaltest i operationel stand. Alt i alt vurderes det nuværende system ikke at give tilstrækkelig værdi for Rottweilerklubben. Det er derfor HB s opfattelse at det vil være nødvendigt at ændre systemet så det i højere omfang er tilpasset Rottweilerklubbens nuværende behov og formåen. Vi har i forbindelse med fællesmøder og møder med AR givet inddata til et antal punkter som vi gerne ville have behandlet og have forslag til fra AR. Vi har i HB bedt om at der ikke blev lavet noget om i avlsarbejdet før der var truffet konkrete beslutninger. 8

9 Mål for avlsarbejdet Mentaltest (UHM) - debatoplæg FORMÅL Vi skal have avlskåret og testet så mange hunde som muligt. Vi skal have så bredt et kendskab til racens fysiske og mentale sundhed som muligt. Vi skal tilsikre at de bedste individer bliver brugt i avlen og vi skal samtidig tilsikre at individer med diskvalificerende eller uønskede mangler ikke indgår i avlen. Midler til at opnå formålet: 1. Stopklodserne som ikke vedrører skud på UHM skal fjernes, og erstattes af en etisk rettesnor som giver en guldstambog hvis hunden ligger inden for nogle point intervaller i lighed med AK. 2. UHM skal kun give ret til 3 parringer, derefter skal hunden avlskåres i RKD. Individer som skal bruges i flere end tre (3) parringer i DK skal have bevist sit værd i forhold til at kunne tage en AK (eller tilsvarende udenlandsk kåring) og/eller brugsprøve 3. Regelsættet i AK eksteriør delen skal præciseres. Alternativt skal der laves to årlige AK eksteriør bedømmelser på, af AR godkendte dommere, RKD s udstillinger dommeren skal være kvalificeret og instrueres i at bedømmelserne vil udmønte sig i point til AK. Excellent 1 point Very Good- 2 point Good 3 point Sufficient kan ikke AK 4. Der skal uddannes flere testere til både UHM og AK, det er pt for svært og omkostningstungt at afholde tests. Det er ikke holdbart i længden. 5. AK regelsættet skal gennemgåes og forslås. 9

10 Mål for avlsarbejdet Mentaltest (UHM) - debatoplæg FORMÅL Vi skal have avlskåret og testet så mange hunde som muligt. Vi skal have så bredt et kendskab til racens fysiske og mentale sundhed som muligt. Vi skal tilsikre at de bedste individer bliver brugt i avlen og vi skal samtidig tilsikre at individer med diskvalificerende eller uønskede mangler ikke indgår i avlen. Mentaltesten skal kun give ret til tre (3) parringer, derefter skal hunden stilles til AK. (Det forudsættes at vi kan uddanne og klargøre, et nyt AK beskriver korps, så vi får nemmere ved at afholde AK.) Eksteriør delen er ikke obligatorisk på Mentalbeskrivelsen, og hunde med potentielt skadelige og diskvalificerende fejl kan godkendes til avl. MB skal gøres sammenlignelig med AK, derfor indføres der pind-system i lighed med AK. Hvilket vil forberede hundeførere til at skulle stille til den store test. Ud fra skemaet er det muligt at opnå maksimalt 44 pinde. Inddelingen vil være således: 0-10 pinde 0 point pinde 1 point pinde 2 point pinde hunden kan ikke bestå testen. Stopklodserne fjernes, i stedet afløses de af pindene samt nedenstående to avlsforbud. Gælder ikke DKK s bid klausul. En hund afbrydes hvis den får kryds i moment 8, rubrik 4 eller 5 eller udviser spontan aggressivitet (markeres med kryds og årsag i anden årsag nederst på skemaet). 10

11 Mål for avlsarbejdet Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Gældende for perioden Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse AK fastholdes umiddelbart i sin nuværende form. De fleste steder hvor der står avlsråd tænkes dette overtaget af et Opdrætterudvalg Gennemførelse af arrangementer placeres i særskilt udvalg Arrangør er: Ansvarlig er: Arrangementet er: Fremstilles kan: Alderskrav hanner: Alderskrav tæver: Rottweilerklubbens Avlsråd Rottweilerklubbens Avlsråd Kompetencegivende Rottweilere, som er stambogsført i DKK. Minimum 24 måneder max indtil den dag, hunden fylder 6 år. Minimum 22 måneder max indtil den dag, hunden fylder 6 år. 11

12 AK debatoplæg model 1 Avlskåring Ordningen er baseret på et pointsystem, i hvilket de bedste hunde får færrest point. Tre forskellige instanser Mentaltestdommere, Eksteriørdommer og Avlsrådet angiver hver for sig deres point fra 1 3. De tildelte point lægges sammen og slutsummen er hundens resultat. I overensstemmelse med opnåede point placeres hundene i en af følgende kategorier: AK (avlskåret) + pointsum: hunde, hvis pointsum er 3 6 IKKE AK: hunde, hvis pointsum er 7 9 Eller hvis hunden hos en eller flere instanser har fået 0, er blevet diskvalificeret eller ej godkendt. Eksteriørbeskrivelse Eksteriørbeskrivelsen skal gennemføres på en af RKD s udstillinger, hvor AR på forhånd har godkendt og planlagt at AK hundene kan fremstilles. Eksteriørbeskrivelsen foretages af en autoriseret dommer, og som er udvalgt af AR. En hund, som vægrer sig ved at blive målt af dommeren, kan ikke tildeles point. Hundens identitet kontrolleres altid vha. tatoveringsnummer/chip. På udstillingen vil hundenes fysik og bevægelser blive bedømt under ekstraordinært mange omgange i ringen. Det er tilladt at være flere løbere, om at fremvise hunden. Point til AK i forbindelse med eksteriørbeskrivelsen gives ud fra nedenstående bedømmelser. 1 point Excellent gives kun til hunde som på næsten udelukkende positiv vis vil bidrage til racen og hvis eksteriørmæssige kvaliteter er så fremtrædende at hunden, vil kunne forbedre enhver kombination. 2 point Very good/særdeles god gives til de hunde som på overvejende positiv vis vil bidrage til racen, og hvis eksteriørmæssige kvaliteter i overvejende grad vil forbedre racen. 3 point Good/god gives til de hunde som i nogen grad, vil bidrage positivt til racen, men som har flere fejl som gør at kombinationer, med hunden skal opvejes på grundig vis af en evt. avlspartner. 12

13 AK debatoplæg model 1 Mentaltest Inden arrangementets start byder en repræsentant for AR velkommen og derefter giver et medlem af beskriverteamet en generel instruktion om testforløbet og gennemgår kodeks for god hundefører- og publikumsadfærd på testbanen. Hundens reaktion på det enkelte testmoment beskrives på Rottweilerklubbens MT-skema. Reaktioner, som ligger langt fra idealprofilen, medfører 1, 2 eller 3 mærker se markeringerne på skemaet. Ved testens afslutning optælles antallet af mærker og hundens point på testbanen bedømmes således: 0 12 mærker: 1 point mærker: 2 point mærker: 3 point over 32 mærker: 0 point hunden kan ikke avlskåres. Beskrives hunden i kolonne 4 eller 5 i momentet pludselig lyd skud, kan hunden ikke avlskåres. Bider hunden en person under testen, afbrydes testen og hunden kan ikke avlskåres. En hund, som i et af momenterne kampadfærd, trueadfærd eller revirforsvar bider i figurantens beklædning / slædefiguren, kan ikke opnå 1 point på testbanen uanset antallet af mærker. En hund, som i to eller flere af momenterne kampadfærd, trueadfærd eller revirforsvar bider i figurantens beklædning/slædefiguren, kan ikke opnå 1 eller 2 point på testbanen uanset antallet af mærker. 13

14 AK debatoplæg model 1 Avlsrådet Avlsrådet tildeler point i overensstemmelse med fastsatte minimumskrav. Når slægtskabsforhold taler derfor, kan pointtildelingen ændres med et point inden for de udstukne rammer. 1 point: HD-status A. AD-status 0 Mindst 1 forældre er Avlskåret (AK) i Rottweilerklubben. For udenlandske hunde, som er kåret i deres hjemland gælder for tyske hunde EZA eller GK, for svenske hunde Korad, og endelig for norske hunde Norsk Funksjonsanalyse. For danskejede hunde er det kun RKD s avlskåring der gælder. Har hunden anden avlskåring, kan dispensation søges. FCI-anerkendt bestået brugsprøve (IPO-V, IPO1, PO2, IPO3, BHP1, BHP2, BHP3, PH-kåring, FH-2 kåring, HJV, CF-redningshunde-prøve). HD-status B med 2 avlskårede forældre eller begge forældre har brugsprøver AD-status 1 med 2 avlskårede forældre eller begge forældre har brugsprøver 2 point: HD-status A HD-status B. AD-status 1 Mindst 1 forældre er avlskåret (AK) i Rottweilerklubben. For udenlandske hunde, som er kåret i deres hjemland gælder for tyske hunde EZA eller GK, for svenske hunde Korad, og endelig for norske hunde Norsk Funksjonsanalyse. For danskejede hunde er det kun RKD s avlskåring der gælder. Har hunden anden avlskåring, kan dispensation søges. Ingen brugsprøve 3 point: HD-status C AD-status 2 Ingen af forældrene er avlskårede. EJ AK: HD-status D eller dårligere. AD-status 3 eller dårligere. Ingen af forældrene er avlskårede. 14

15 AK debatoplæg model 1 MT-udvalget Nye arealer godkendes af MT-testleder i god tid inden arrangementet. MT-testleder sørger for, at mentaltestbanen er intakt og til stede, samt opstiller og af prøver banen forud for det annoncerede starttidspunkt. MT-udvalget bemander arrangementet efter gældende regler. Avlsrådet Avlsrådet sørger for, at følgende er til stede ved arrangementet: Målepind Stopur Diverse arbejdspapirer/skemaer Avlsrådsmedlemmet er ansvarlig for følgende: Ved deltagernes ankomst kontrolleres stambøger, vaccinationsattest samt bevis for udvidet ansvarsforsikring. Tro- og love erklæringer modtages. At HD/AD-status og evt. brugsprøver er korrekt noteret i avlsrådspapirerne. At samtlige deltagere har betalt deltagergebyr for arrangementet. At en eventuel dyrlægeerklæring er korrekt. At der foreligger underskrift fra eksteriørdommer, mentaltestdommer og avlsrådsrepræsentant på indberetningen til DKK. I almindelighed kan genfremstilling tidligst finde sted 4 måneder efter den første fremstilling. Genfremstilling kan kun ske 1 gang og kun såfremt hunden ikke ved tidligere fremstilling har opnået Avlskåring. Ved dagens slutning meddeles resultater og opnåede point til hundeførerne. Opnåede resultater noteres i resultathæfte. MTskemaer kan udleves til deltagerne. Avlsrådets kommentarer udarbejdes snarest efter arrangementet og resultater indberettes til DKK 8 uger efter arrangementet. Kopi af indberetningen fremsendes til Hovedbestyrelsen samt til Avlsrådets arkivansvarlige. 15

16 AK debatoplæg model 1 Løbetid og drægtighed Løbske tæver kan ikke testet forsvarligt og vil derfor blive afvist på testbanen. Ligeledes kan drægtige tæver ikke stilles til en Avlskåring. Tæver, der senere konstateres at have været løbske eller drægtige på fremstillingsdagen afkåres, og må derfor stille til en ny Avlskåring på et senere tidspunkt. Tilmelding og Betaling Tilmelding til AK sker efter de til enhver tid fastlagte retningslinjer udarbejdet af AR. I 2016 foregår tilmeldingen online, link kan findes på Rottweiler.dk under Avlsrådets side. Prisen for AK fastsættes af AR i samråd med HB. Prisen for deltagelse på et AK arrangement reguleres hvert år på det første AR møde. I 2016 er prisen for AK kr. 800,00 som betales inden testen kan gennemføres. Klagemuligheder Eventuelle klager over eksteriørbeskrivelsen indgives til Avlsrådsrepræsentanten, og behandles efter Dansk Kennel Klubs Reglement for udstillinger og skuer. Eventuelle klager over mentalbeskrivelsen indgives på dagen til mentalbeskriverne og/eller snarest muligt til formanden for Rottweilerklubbens MT-udvalg. Forplejning Avlsrådet eller den ansvarlige lokalforening påtager sig forplejning af officials ved arrangementet. Det kan ikke forventes at der er forplejning til hundeførere til AR arrangementer. Ved avlskåring drejer det sig om 6 personer (2 mentaltestdommere, 1 testleder, 2 figuranter 16

17 AK debatoplæg model 2 Forslag vedr. AK pointfordeling, til diskussion ved møde på Fyn den Pointfordelingen som vi kender den fjernes. I stedet kunne nedenstående forslag evt. benyttes. Eksteriør betegnelse. Fortrinlig - Meget God God Tilstrækkelig Ikke Godkendt. Mental Beskrivelse. Fortrinlig Meget God God Tilstrækkelig Ikke Godkendt. Fortrinlig = 1 10, med engagement og god afreaktion, 0 eller 1 i skud. Bør Anvendes i Avl. 17

18 AK debatoplæg model 2 Meget God = 10 20, God afreaktion, 0 2 i skud. Kan anvendes i Avl. God = 20 25, Rimelig afreaktion, 0 3 i skud. Kan anvendes i Avl. Med en Fortrinlig partner. Tilstrækkelig = 25 32, Mangler mod og engagement. (evt. trænet), 0-3 i skud. Påtegnelse = (hunden bør højest anvendes i avl til et enkelt kuld.) Og da med en absolut Fortrinlig Partner. Ikke godkendt = over 32 mærker evt. 4-5 i skud. De ansvarlige AR-medlemmer på dagen, udregner Pointfordelingen, og meddeler det ved afslutningen. Forslag fra Ulla Mogensen 18

19 Mål for avlsarbejdet Debatoplæg til avlsmål - eksempler MÅL FOR AVLSARBEJDET I RK arbejdsoplæg I klubben vedtægter står der at avlsarbejdet er baseret klubben mentalbeskrivelse dette fastholdes, da også MB defineres som klubben mentaltest. Vi vil have mentalt sunde rottweilere umotiveret bid accepteres ikke. Maksimalt 5 % af en års registrering må ikke bestå MB 50% må på hvert felt i ønske profilen kun afvige et felt. Vi vil have eksteriørmæssige smukke hunde som vurderes efter international standard. På klubbens hovedavlsskue, hvor danske dommere bedømmer årets høst af MB hunde skal mindst 40% kunne opnå en første præmie. Et særligt kendetegn for de danske hunde skal være ekstremt gode bevægelser. Vi vil have stort fokus på opdrættere og at disse benytter og har glæde af RK s avlstilbud Årets opdrætter er den som i året bedst opfylder Tættest på ønskeprofil 1. pr Danske opdrættere skal i gennem klubben kunne præsenteres som dygtige og seriøse X% af alle kuld er hvalpetestede Vi vil have et Avlsråd som Som samler information om avlsarbejdet og udstiller den i klubben (hjemmeside og blad). Denne information være meningsfyldt i forhold til enkelt hunde, linier og ikke mindst i forhold til danske opdrættere Har fokus på mental sundhed, fysisk sundhed og eksteriørmæssig kvalitet Avlsrådet skal benytte klubbens øvrige råd, udvalg, kredse og DKK til gennemførelse af de konkrete arrangementer. Vi vil have en MT gruppe som Som i samarbejde med DKK (og andre) fastholder en Mental testmodel som er accepteret af internationale organisationer (ex. DKK) og har fokus metal sundhed. Som samarbejder internationalt om mental sundhed med udgangspunkt i den danske (nordiske) mentalbeskrivelse. Skal specielt fokus på IFR samarbejdet. 19

20 Fællesmøde Den udsendte dagsorden DAGSORDEN (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til) Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen Orientering fra HB Frokost Høring om: Klubbens generelle målsætninger arbejds- og rolle fordelinger mellem HB, udvalg og kredse Målsætninger for avlsarbejdet avlskårings reglement Afstemning af kalender for Arbejde i Udvalg og kredse Aktiviteter og tiltag Kalender planlægning Tilbagemelding fra de enkelte udvalg og kredse (max 15 minutter til hver) Afrunding af dagen Hurtig froplejning 20

21 2016 Kalender Temaudsendelser & Medlemsarrangementer 2016 Fællesmøde Indhold Profilartikler medlemsvirksomheder 21

22 Foreløbig terminskalender udarbejdet af arbejdsgruppe 22

23 Fællesmøde Den udsendte dagsorden DAGSORDEN (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til) Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen Orientering fra HB Frokost Høring om: Klubbens generelle målsætninger arbejds- og rolle fordelinger mellem HB, udvalg og kredse Målsætninger for avlsarbejdet avlskårings reglement Afstemning af kalender for Arbejde i Udvalg og kredse Aktiviteter og tiltag Kalender planlægning Tilbagemelding fra de enkelte udvalg og kredse (max 15 minutter til hver) Afrunding af dagen Hurtig froplejning 23

24 Fællesmøde Den udsendte dagsorden DAGSORDEN (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til) Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen Orientering fra HB Frokost Høring om: Klubbens generelle målsætninger arbejds- og rolle fordelinger mellem HB, udvalg og kredse Målsætninger for avlsarbejdet avlskårings reglement Afstemning af kalender for Arbejde i Udvalg og kredse Aktiviteter og tiltag Kalender planlægning Tilbagemelding fra de enkelte udvalg og kredse (max 15 minutter til hver) Afrunding af dagen Hurtig froplejning 24

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 15.05.2016 Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse Arrangør er: Ansvarlig er: Arrangementet er: Fremstilles kan: Alderskrav hanner: Alderskrav

Læs mere

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark Regler for Avlsgodkendelse Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 01.04.2017 RKD har en samarbejdsaftale med DKK som er stambogsførende. Der henvises i øvrigt til DKK Stambogsregler Avlsrestriktioner Opnåelse

Læs mere

Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark

Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark Dette oplæg er opfølgningen på nedestående note i seneste blad. Med udgangspunkt i vision og de oplæg som er kommet fra tidligere avlsråd er

Læs mere

RKD Fællesmøde d Ringsted Formanden bød velkommen til de fremmødte repræsentanter fra kredse og udvalg.

RKD Fællesmøde d Ringsted Formanden bød velkommen til de fremmødte repræsentanter fra kredse og udvalg. RKD Fællesmøde d. 17.01.2016 Ringsted Formanden bød velkommen til de fremmødte repræsentanter fra kredse og udvalg. Orientering fra HB. Formanden fortalte derefter at mødes primære formål var at få de

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

DKKs MENTALBESKRIVELSE

DKKs MENTALBESKRIVELSE DKKs MENTALBESKRIVELSE Afbalanceret og velfungerende En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT Dagsorden: Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT 1) Godkendelse af sidste referat JGR samt PG og AAJ meldte

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE April 2008 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

2) HAS 2016 Evaluering brev fra kreds 84.. Et godt arrangement, og vi syntes at det var i gode rammer, god stemning, og mange gode hunde.

2) HAS 2016 Evaluering brev fra kreds 84.. Et godt arrangement, og vi syntes at det var i gode rammer, god stemning, og mange gode hunde. Dagsorden avlsrådsmøde d. 28 august 2016 kl. 11:00 i Silkeborg Deltagere: Susanne Karlsen, Michael Lumby, Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen & Lena Pichler Bjerre. 1) Ref. fra to sidste møder underskrevet.

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar.

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar. Dagsorden avlsrådsmøde d. 1 juli 2016 kl. 16:00 i Silkeborg Deltagere: Susanne Karlsen, Michael Lumby (med på telefon), Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen & Lena Pichler Bjerre. Leif Jørgensen gik kl.

Læs mere

Nyt fra Avlsrådet no. 1, marts 2009

Nyt fra Avlsrådet no. 1, marts 2009 Nyt fra Avlsrådet no. 1, marts 2009 Forord Når foråret melder sin ankomst, markerer det samtidig starten på alle de aktiviteter der sættes i gang. Ikke fordi der har været stilstand, men det er nu engang

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi Mentalbeskrivelse Hvad tester vi Dansk Kennel Klub har sammensat en mentaltest bestående af 8 testmodeller. Denne test modsvarer Rottweilerklubbens Unghunde Mentaltest (UHM), der nu har været i drift i

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2012 kl. 0900-21.00 i Slangerup.

Referat. bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2012 kl. 0900-21.00 i Slangerup. Referat bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2012 kl. 0900-21.00 i Slangerup. Deltagere: Ole Søndergaard, Christina Friis, Asger Jacobsen, Isabelle Mandel og Helene Harild Afbud fra: Ingen 1. Godkendelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com SCHÆFERHUNDKLUBBEN FOR DANMARK Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com Quikguide til oprettes af bruger og arrangementer via schaeferhundeklubben.caniva.com Schæferhundeklubben for Danmark

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Et godt værktøj til målrettet hundeavl

Et godt værktøj til målrettet hundeavl Et godt værktøj til målrettet hundeavl Den nye mentalbeskrivelse og den tilhørende raceprofil giver specialklubberne nye og bedre muligheder for at sikre avl på mentalt racetypiske hunde Tekst og fotos:

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016

Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016 Raceledelsen for Golden Retriever Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016 Horsensvej 45, 8766 Nørre Snede Mødetid: Hold I: 0900 Hold II: 1200 Prøveleder Marlene Birkebæk 26371821 Teamleder: Jan Anderschou

Læs mere

Velkommen Diverse, løst og fast, info om HB, FB, IT, BHR HAS Haderslev

Velkommen Diverse, løst og fast, info om HB, FB, IT, BHR HAS Haderslev Dagsorden avlsrådsmøde d. 16 Juli 2017 kl. 10:00 Fjeldsted Skovkro Deltagere: Irene Thygesen, Michael Lumby, Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen og Lena Pichler Bjerre 1. Velkommen til Irene, hvorfor

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Rottweilerklubben Danmark den 2. april 2017 i Tårnborg forsamlingshus, Korsør

Referat for Generalforsamlingen i Rottweilerklubben Danmark den 2. april 2017 i Tårnborg forsamlingshus, Korsør Referat for Generalforsamlingen i Rottweilerklubben Danmark den 2. april 2017 i Tårnborg forsamlingshus, Korsør 1. Valg af dirigent: KK Jensen valgt med klapsalver Referent Uli Nomis Rettidigt indkaldt

Læs mere

Broholmerselskabet. Forretningsorden. Forretningsorden Side 1 af 6

Broholmerselskabet. Forretningsorden. Forretningsorden Side 1 af 6 Broholmerselskabet Forretningsorden 2014 Forretningsorden Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Organisering af Broholmerselskabet 2. Bestyrelsen 3. Samarbejdsform i bestyrelse og udvalg 4. Medlemsrettigheder

Læs mere

Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder.

Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. GB, Kap. 2 E, side 1 Rev. Februar 2012 HVALPESSHOW Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. Bedømmelsen: Der konkurreres i seks

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater.

Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater. GB, Kap. 2 E, side 1 HVALPESSHOW Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. Der kan ansøges om afholdelse af babyklasse fra 8 uger

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv.

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer. Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Ad Notam DKK 19/09-1 Revideret udgave af reglement for uddannelse af eksteriørdommere, Ad Notam

Ad Notam DKK 19/09-1 Revideret udgave af reglement for uddannelse af eksteriørdommere, Ad Notam Dagsorden FU-Møde 02/07-2009 Deltagere. Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Kim Kristoffersen (KK) referent. Anne Mette Lynge (AML) deltog som observant. DKK DKK 11/09-5 Hundens Dag i Tivoli., Kim

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 01-12-08 JN/DKKregl/rettelser09.doc 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 Sidetallene henviser til den version af DKK s reglement for udstillinger og skuer 2008, der ligger på DKK

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014 Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referant:MB Ordstyrer Julie Hasselby Velkomst Peter Nielsen bød velkommen til de 39 deltagere. Det

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 11. december 2014 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2015 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 tallene henviser til udstillingsreglementet 2014 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Online software for komplet styring af hunde arrangementer

Online software for komplet styring af hunde arrangementer Online software for komplet styring af hunde arrangementer Caniva Partner Oplev hundeudstillinger og konkurrencer Om Caniva Hvad kan Caniva Hvordan fungerer Caniva Hvem kan bruge Caniva? Dine fordele 3

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie.

Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie. Schæferhundeklubben kreds 38 Haderslev Regler for uddeling af pokaler. Prøver generelt: Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie. Prøver aflagt uden for kredsen meddeles

Læs mere

Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler

Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler Pkt. Nuværende 1. Forældredyr skal inden parringen være optaget i Dansk Hundestambog eller anden anerkendt FCI stambog. Danskejede hunde skal være stambogsført

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Opdrætterseminar 2010 Avlspartnersammensætning Målsætning Værktøjer og forudsætninger Valg og fravalg Hvad man ikke skal gøre Hvad man kan gøre Hvad vi vil foreslå at man gør Hvad I vil få ud af at gøre

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, d. 16. Januar 2015. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Tilstede: Kurt Thomsen, Leif Mikkelsen, Lene Hadbjerg, Jeanette Michelsen, Karin Nielsen og Dorte Paludan. Afbud fra Christian Niss, der deltog lidt pr. tlf. Pkt.

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Schæferhunden som familiehund og brugshund Opdrætterne Det overordnede mål: Skal være at avle schæferhunde, som er i stand til at udføre deres opgaver i nutidens samfund,

Læs mere

FOR DANMARK. for at skabe. klarhed om

FOR DANMARK. for at skabe. klarhed om SCHÆFERHUNDKLUBBEN FOR DANMARK Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com Quikguide til oprettes af bruger og arrangementer via schaeferhundeklubben.caniva.com Schæferhundeklubben for Danmarkk

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer.

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer. Referat fra Racerepræsentantmøde 9/10-2016 Hotel Villa Gulle, Nyborg Referent: Dagsorden 1. Velkomst ved klubbens formand Referat Allan bød alle RR velkommen. Vi ville gerne have flere racer repræsenteret,

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Forord Første halvdel af 2007 er fortid og vi har taget hul på andet halvår. Vi kan se tilbage på en lang række positive oplevelser, herunder vel tilrettelagte landsdelsskuer

Læs mere

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen.

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Stabyhoun Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Artikel 1 - Definitioner 1.1 DASK Dansk Stabyhoun Klub: den

Læs mere

Dansk kennel klub kursus

Dansk kennel klub kursus Dansk kennel klub kursus D. 12/11 var jeg på kursus med DKK. Kurset omhandlede to emner; sociale medier og konflikthåndtering. Herunder giver jeg et referat fra begge emner. Sociale medier DKK påpeger,

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Frede

Læs mere

Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Agerskov d. 4.12.2016 Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Til stede: Poul Meineche (PM), Peter M. Larsen (PML), Bent Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING ROTTWEILERKLUBBEN DANMARK Søndag den 19. april 2015 Tårnborg Forsamlingshus, Korsør

REFERAT AF GENERALFORSAMLING ROTTWEILERKLUBBEN DANMARK Søndag den 19. april 2015 Tårnborg Forsamlingshus, Korsør REFERAT AF GENERALFORSAMLING ROTTWEILERKLUBBEN DANMARK Søndag den 19. april 2015 Tårnborg Forsamlingshus, Korsør Udenfor dagsorden: Erling Olsen meddeler, at Morten Mundt af personlige årsager har trukket

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Rottweileren. Februar Medlemsbladet Rottweileren, udgives af Rottweilerklubben Danmark. Specialklub under Dansk Kennel Klub

Rottweileren. Februar Medlemsbladet Rottweileren, udgives af Rottweilerklubben Danmark. Specialklub under Dansk Kennel Klub Rottweileren Februar 2014 Medlemsbladet Rottweileren, udgives af Rottweilerklubben Danmark Specialklub under Dansk Kennel Klub Præsentation af HB kandidater Den perfekte hund Redningshunden Joppe Hvorfor

Læs mere