IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008"

Transkript

1 IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008 Lau Normann Jørgensen Tlf.: Page 1 9 gode råd 1. Skriv den gode kontrakt, d.v.s. en der bl.a. 2. indeholder et systemansvar, 3. der er skrevet konkret til projektet og forholder sig til de(n) leverancebeskrivelse(r), der er i projektet, 4. der erkender, at livet må leves forlæns, men forstås baglæns (S.A. Kierkegaard) og som derfor er fleksibel, 5. der allokerer risici hos den part, der er nærmest til at håndtere de pågældende risici, og som 6. har gode tvistløsningsmekanismer. 7. Skab fælles incitamenter. 8. Foretag både de konstruktive og de præventive/positionerende handlinger. 9. Afsluttende quiz: Forstå mangelstyperne og kend din fjende. Page 2 1

2 Den gode kontrakt: Systemansvaret 1. Det karakteristiske for en for kunden anvendelig systemanskaffelseskontrakt er, at kontrakten pålægger leverandøren et systemansvar. 2. Hvad et systemansvar indebærer er udefineret i K- kontrakterne og i øvrigt, men systemansvarets hovedelement er, at der består en resultatforpligtelse i forhold til en given leverancebeskrivelse, se f.eks. K33 punkt Øvrige elementer er 1. Et totalleverandøransvar, hvorefter leverandøren er ansvarlig for alle underleverandører og bærer projektledelsesansvaret for leverancen, og 2. fast tid og fast pris (eller anden mere sofistikeret prismodel end medgået tid og omkostninger). Page 3 Den gode kontrakt: Leverancebeskrivelsen (i) Leverancebeskrivelsen er 1. Omdrejningspunktet for opfyldelsen af kontrakten; 2. det som mangelsvurderingen samt afprøvning og godkendelse skal ske i forhold til; 3. både drivkraft og hæmsko for projektet; 4. styringsredskab for interesser (og interessemodsætninger) hos kunden; og 5. hovedproblemstillingen i det overvejende antal kriseprojekter/tvister. Page 4 2

3 Leverancebeskrivelsen (ii) Hvordan ser projektet ud? (Der er nemlig forskel på, hvad der skal stå i kontrakten) Identifikation af behov/analyse Udarbejdelse af kravspecifikation Design/systembeskrivelse Udvikling Integration og test Overtagelse/UAT Page 5 Leverancebeskrivelsen (ii) Overblik over leverancebeskrivelser (og deres foranderlighed): Oprindelig, uændret kravspecifikation (K18) Kravspecifikation med afklaringsfase (K01) Kravspecifikation, revideret kravspecifikation, løsningsbeskrivelse, afklaringsfase (K02) Kravspecifikation, systembeskrivelse (K33) Overordnede Behovs. Prototyping med overensstemmelsesmatrix Business Blueprint e.l., der afløser oprindelig kravspecifikation. Iterativ/agile systemudvikling, hvor funktioner skæres fra i forhold til en timebox Digitale partnerskaber med dynamisk ydelsesbeskrivelse Stigende foranderlighed Page 6 3

4 Den gode kontrakt: Fleksibilitet (i) Bonnerup-rapporten (marts 2001) om statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? 1. Der skal være en klar erkendelse af, at det er umuligt at fastlægge alle krav fra projektets start (side 12), 2. Al erfaring også fra de undersøgte projekter taler for, at totalprojektet skal splittes op i mindre delprojekter. Hvert delprojekt bør løbe over maksimalt 6 måneder og som tommelfingerregel ikke involverer mere end 30 IT-folk og lige så mange brugere (side 17), 3. De detaljerede kontrakter har også uheldige konsekvenser for styring af projekterne. Den bliver [ ] alt for lidt [præget] af den fleksible projektstyring, der er nødvendig for at udvikle et kompliceret IT-system. (side 21) Page 7 Fleksibilitet (ii) 1. Effektive og detaljerede ændringshåndteringsvilkår 2. Proaktive beføjelser (særligt velegnet i outsourcingkontrakter) 3. Hurtige tvistløsningsmekanismer (om både store og små forhold). Page 8 4

5 Den gode kontrakt: Risikoallokering En risiko skal placeres hos den part, der er nærmest til at afværge den, f.eks.: Skal en kontrakt om storage og varm backup ikke indeholde en standard-ansvarsfraskivelse for datatab og retablering af data. Både kunde og leverandør skal bære risikoen for egne estimater. I det gode testbilag kan risikoallokering/ansvar svinge frem og tilbage flere gange. Page 9 Den gode kontrakt: Tvistløsningsmekanismer 1. Eskalation / Governance-vilkår, som involverer programejere og koncernledelsen. Bindende afgørelse af performance-forhold og enkelte scope-forhold ved en sagkyndig. 2. Mediation i form af frivillig mediation. DITA som udpegende instans. Et større dansk korps af danske uddannede mediatorer. 3. Voldgift i regi af Det Danske Voldgiftsinstitut. Page 10 5

6 Skab fælles incitamenter 1. Risk/reward prisvilkår. 2. Incitaments- og bonusmodeller, hvor dele af incitamenterne ender hos de konkrete projektdeltagere. 3. Lige netop netop bonusmodeller behøver ikke være risikoallokerende, d.v.s. de kan udløses kollektivt/solidarisk. 4. Bod er også et incitament. Page 11 Undgå de forkerte incitamentsmodeller Page 12 6

7 Foretag både de konstruktive og de præventive/positionerende handlinger (i) De konstruktive (kundesiden): 1. Knokl selv igennem 2. Medvirk til prioritering og replanlægning 3. Tag ud af scope, hvis nødvendigt og forsvarligt De præventive/positionerende (kundesiden): 1. Styr dokumentationen, herunder referater 2. Tag stilling til konsekvenserne, hvis prioritering/replanlægning heller ikke giver det ønskede resultat 3. Hav ledelse og brugere med hele vejen Page 13 Foretag både de konstruktive og de præventive/positionerende handlinger (ii) De konstruktive (leverandørsiden): 1. Styr (eller lav om på) din salgsorganisation. Den største årsag til skandalesagerne er diskrepans mellem evner og magt hos salgsorganisation og leveranceorganisation i leverandørvirksomhederne. Jo større virksomheden er, jo større er diskrepansen. 2. Vær realistisk og hold hvad du lover. De præventive/positionerende (leverandørsiden): 1. Dem kan de godt i forvejen! Page 14 7

8 Afsluttende quiz: Forstå mangelstyperne og kend dermed din fjende 1. Mangler kan være: a) uoverensstemmelser i forhold til krav, jf. særligt leverancebeskrivelsen, b) fejl (softwarefejl), c) manglende opfyldelse af typeforudsætninger. 2. Eksempel 1: if {charset=iso } < 20 then [A] ; if {charset=iso } > 20 then [B] Mangelstype: Programfejl (b) Page 15 Mangelstyper 1. Eksempel 2: Efter forsikringstagerens oplysning om ægteskabets varighed skal systemet beregne Unit Link puljens opdeling mellem forsikringstageren og ægtefællen og føde oplysningerne til udbetalingssystemet og generere et type UL24 og et type UL25 brev Mangelstype: Funktionalitetsmangel (a krav i henhold til ydelsesbeskrivelsen) Page 16 8

9 Mangelstyper Eksempel 4: Når indklagede [kunden] udarbejdede en følgeseddel i [ERP]-systemet, registrerede systemet vareforbruget på dette tidspunkt, mens indtægten først blev registreret ved fakturering. Dette forhold medførte, at indklagede ved modtagelsen af en ordre i én måned og fakturering i den næste måned registrerede vareforbruget i én periode og indtægten i den næste periode, [ ] hvilket er i strid med god regnskabsskik, jf. årsregnskabsloven 13, stk. 1, nr. 6, samt Regnskabsvejledning nr. 1, punkt 21 og IAS (International Accounting Standards) 1, punkt Mangelstype: Manglende overholdelse af offentligretlige krav (a krav i henhold til kontrakten) Page 17 Mangelstyper 1. Eksempel 5: Under overtagelsesprøven er det konstateret, at udbetaling i henhold til disse 14 policetyper beregnes manuelt. Mangelstype: Ingen automatisering (c) ingen uklarhed hvis kravspecificeret (a)/konkret var leverandøren af den opfattelse, at funktionalitet var tilvejebragt ved work-around. Page 18 9

10 Mangelstyper 1. Eksempel 3: Syns- og skønsmanden finder, at [ERP]- koncernmodulet ikke på ophævelsestidspunktet var opsat til at eliminere for [Kundens]s koncerninterne avancer. Forholdet er uomtalt i designrapporten. Mangelstype: Typeforudsætning Købelovens 76, stk. 1, nr. 4 eller ( hvad kunden med føje kunne forvente, jf. K01) (type c). Page 19 Kommentarer, spørgsmål og tak for i dag! Page 20 10

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012.

Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012. VIA E-MAIL: chaga@digst.dk / ministeriernes-projektkontor@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Att.: Chefkonsulent Charlotte Gall H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen KO2 med kommentarer KO2 med kommentarer Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen KO2 med kommentarer 1. udgave/1.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen

Læs mere

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Iterative projekter og kontraktgrundlaget Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold 1. Udgangspunktet for IT-Brancheforeningens nedsættelse af arbejdsgruppen...4 1.1 Aktuelle IT-projekter...4 1.2 Bonneruprapporten...4

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 Rapporten er udarbejdet til orientering af Fælleskøkkenets interessentskab, bestyrelse og ledelse. Endelig

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005 Notater til Projektetablering Vidar Jon Bauge 2005 Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 1 av 28 Indholdsfortegnelse Projektdefinition......2 Planlægning......4 Estimering......11 Projekt, struktur

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 Forside i Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 3 Udviklingen set i perspektiv...5 3.1 Forandringsprojekter frem

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere