Inspirationshåndbog for distrikt 1480/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13"

Transkript

1 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/ Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder og målsætninger 3.1 Rotary International s vision 3.2 Distriktets vision 3.3 Distriktets fokusområder 3.4 Distriktets målsætninger 4. Distriktets Organisation 4.1 Distriktets ledelse Distriktsbestyrelse Guvernørgruppen Distriktsledelsen Guvernørteam 4.2 Distriktets funktioner 1

2 4.2.1 Guvernør Procedure ved guvernørkæde-overdragelse Valg af valgkomite til valg af guvernør og andre funktioner Distriktskonferencen Charter jubilæer Guvernør elect Guvernør elect s uddannelse og administration Guvernør elect s huskeliste til klubpræsidenter Guvernør Nominee Past Guvernør Distriktssekretær Distriktskasserer Regnskabsvejledning Befordringsgodtgørelse Distriktsbestyrelse Formand/Guvernør Guvernørteam Formand/Guvernør Distrikt councellor District Protection Officer - YEP DICO (District Internet Communication Officer) Formand/Alumni Formand/Foundation Proceduren ved Grants Formand for CoL (Council on Legislation) Formand for Medlemsudviklingen Formand for UDVALG/NYTÆNKNING Formand for Distriktshjælpefonden Formand for RYLA (Rotary Youth Leadership Award) Formand for PR (Public Relation) Kontakt til Rotaract Distriktstræner Koordinator for Protection Officers GSE (Group Study Exchange) Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Water Ressources Literacy og Health,Hunger og Humanity New Generation Exchange Arkivar Månedsbrevredaktør Nyhedsbrevredaktør PR koordinator Assisterende Guvernører AG Funktionsbeskrivelse for Assisterende Guvernører (AG er). 2

3 5. Medlemsudviklingen 6. Ungdomsprogrammerne 6.1 Long-Term programmer 6.2 Short-Term programmer 7. Rotary Foundation og projektvirksomhed 8. Information og kommunikation 9. Distriktets ledelsesudvikling 10. Dokumenter ( vigtige for drift af distriktet ) separat fil Funktions år Klub Præsidenter Distriktsledelse AG ER Arrangementer Rotary DK Rotary IR Funktions år Klub Præsidenter Distriktsledelse AG ER Arrangementer Rotary DK Rotary IR Funktions år Klub Præsidenter Distriktsledelse AG ER Arrangementer Rotary DK Rotary IR Funktions år Klub Præsidenter Distriktsledelse AG ER Arrangementer Rotary DK Rotary IR Funktions år Klub Præsidenter Distriktsledelse AG ER Arrangementer Rotary DK Rotary IR 3

4 1. Formål med Håndbogen Formålet med denne håndbog er at virke som et arbejdsdokument, der kan oplyse og inspirere distriktets ledelse til at: Fastlægge fremadrettede retningslinjer Opbygge en fælles vision Fastlægge mål og strategier Optimere anvendelsen af ressourcer Redigeres og tilpasses af DGE hvert år/start DGE Mission 2.1 Rotary International s mission Det er Rotary International s mission, at yde service til andre, fremme integritet, og forståelse i omverdenen, goodwill, og fred igennem vort professionelle fællesskab som private og offentlige ledere Årets Internationale Tema The Future of Rotary is in Your Hands Building Communities Bridging Continents Reach Within to Embrace Humanity Distriktets mission Det er distrikt 1480 s mission, at fremstå som et unikt netværk med over 2000 erfarne og kompetente ledere og beslutningstagere som medlemmer, der er engageret i at hjælpe andre og bygger på en menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og generationer. 3. Vision, fokusområder og målsætninger 3.1 Rotary International s vision Rotary s vision er at være en serviceorganisation, der igennem dynamiske, handlingsorienterede klubber bidrager til at forbedre livskvaliteten overalt i verden. 3.2 Distriktets vision Det er distriktets vision, at den enkelte klub har konkrete mål og planer for udvikling af klubben således, at den opleves attraktiv og netværksskabende for både nuværende og kommende rotarianere. Distriktet skal til stadighed afspejle den generelle udvikling i samfundet, hvor alle klubber har både kvinder og mænd som medlemmer i et forhold, der afspejler fordelingen af mandlige og kvindelige ledere i lokalsamfundet. Distriktet og klubberne skal til enhver tid arbejde på udbredelse af kendskabet til Rotary s humanitære formål samt udbygge kendskabet til Rotary. 4

5 3.3 Distriktets fokusområder Distriktets fokusområder fastsættes af Guvernør Elect for det kommende guvernør år, baseret på Presidential Citation, den indkommende RI-præsidents præsident-citat, der fremlægges og behandles på Guvernørskolen. Fokus Medlemsudvikling Ungdomsudveksling Polio + Humanitære projekter Ny Rotary portal Samarbejde AG/klubberne AG/minidistrikterne Bruge inspirationshåndbogens anvisninger Fokus på RI præsidentens citat Fornyelse og nytænkning i distriktet Guvernøren: 1. Respektere og leve op til ansvaret som Guvernør. 2. Sikre en kontinuitet i distriktsledelsen(uden at blokere for fornyelse) 3. Acceptere tidligere beslutninger om prog.( uden at blokere for fornyelse). 4. Rekruttering af ledere til distriktet og støtte det samme i klubberne. 5. Styrke Distriktets image gennem åbenhed og synlighed. 6. Leve op til mottoet: NEW thinking and fun in Rotary Distriktet: 1. Afholder Pre Pets torsdag d. 17. november Formøde Distriktsbestyrelse. 2. Afholder Pets og Instruktionsmøde lørdag d. 24. marts Afholder Guvernørmøde med AGer torsdag d. 10. maj Afholder Guvernørmøde med AGer midtvejs. 5. Afholder Guvernørskifte mandag d. 25. juni Afholder Distriktskonference fre-lør-søn september 2012 ENDAGS - KONFERENCE 7. Afholder Membership torsdag d. 6. september Formøde Distriktsbestyrelse. 8. Afholder Midtvejsmøde torsdag d. 21. februar

6 Formøde Distriktsbestyrelsen 9. Afholder Guvernørteam møder 2 møder i møder i møder i 2013 Ønsker: 1. At Distriktet og klubberne bliver mere synlige og åbne. 2. At vi kan forbedre den sociale dimension. 3. At vi kan sikre velgørenhed internationalt og lokalt. 4. At vi kan udvide netværket. 5. At vi kan forbedre strukturen i Distriktet. 6. At vi kan lave mere PR i Distriktet og klubberne. Huske: 1. At vi er en frivillig organisation og har et ansvar over for distriktet - klubberne hinanden(for hvad vi gør og ikke gør) 2. HVAD DU ER. HVAD DU VIL. HVAD DU GØR. HVAD DU SKAL. HVAD DU SIGER. HVAD DU TÆNKER. NYTÆNKNING OG SJOV I ROTARY 3.4 Distriktets målsætninger Hjælpe andre: HVORDAN BLIVER VI FLERE Teamudviklingsseminar Fællesmålet for os alle er at fremme og styrke viljen til at hjælpe andre. Vi kan søge at nå dette mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte rotarianer til: At lægge høje etiske normer til grund for sit daglige virke. At udvikle samt højne sit eget arbejde til gavn for samfundet. 6

7 At søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at hjælpe andre i sit personlige forhold, sit arbejde og sit samfunds-virke. At fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdens-omspændende fællesskab af mennesker i alle livsstillinger, der mødes i ønsket om at hjælpe andre. I Rotary har man et utroligt netværk både lokalt på landsplan eller internationalt. Ny tænkning: Hvis man vil bruge muligheden!!!!!!!!! Rotary er netop et godt redskab til at hjælpe andre i hele verdenen. Rotary er i en tid, hvor de som mange andre organisationer oplever faldende tilslutning, og en kedelig udvikling i medlemstallet. Hvad gør jeg?. Hvad gør du?. Hvad gør vi?. Nye medlemmer: Beholde medlemmer: Distriktet: Klubberne: Rekrutteringen. Motivationsfaktorer. Introduktionen i Rotary. Rotary arrangementer. Positive oplevelser. Negative oplevelser. Evaluering. Vil du anbefale andre at blive medlem af Rotary. Vil du også I fremtiden være medlem af Rotary. Er klublivet OK. Er det en oplevelse at komme til Rotary møde. Har du gode ideer til fornyelse I Rotary. Har du selv anbefalet andre medlemmer. Åbenhed og synlighed. Forenkling af systemet. Udnytte netværket og mere PR. Yngre distriktsledelse. Faste samlet Guvernørmøder i minidistrikterne. Flere beføjelser til ass. Guvernører. Gøre gennemsnitsalderen lavere. Gøre det til et must at komme til møderne. Alle møder skal være spændende og udbytterige. Flest muligt medlemmer i udvalg. Mere lokalt tilsnit og mere PR. Mere netværk hjemmeside billedgalleri. Evaluering. 7

8 Facebook: Kun forbeholdt rotarianere i Distrikt Et tovejs redskab til nye ideer debatter og inspiration for alle venner i kredsen. Adressen er: Rotary District Denmark (sproget er engelsk). Billed galleriet i 1480: Meld dig ind, så vi sammen kan gøre en forskel. Er til for alle i Distrikt Har du billeder som andre bør se: Rotary.dk/Distrikt 1480/ billedgalleri. Se billeder: Opload billeder: Brugernavn 4-punkts prøven: Adgangskode: Siden 1943 har vi i Rotary International haft en 4-punktsprøve for det vi tænker, siger eller gør: 1. Er det sandt? 2. Er det rimeligt for alle involverede? 3. Vil det skabe god vilje og fremme venskab? 4. Vil det være til gavn for alle involverede? Tjenestegrene I Rotary: 1. Klubtjenesten 2. Erhvervs- og virketjenesten 3. Samfundstjenesten 4. International tjeneste 5. New Generation 8

9 Tema Distrikt : vi skal ny tænke, - og ha`det sjovt i -Rotary Hvorfor nu et tema???? vi skal ny tænke Holdning. Hvem er jeg. Hvad vil jeg som Guvernør. Hvad skal vi sammen udrette. Synlighed ( mere pr. ) Struktur i Rotary. Tovejs kommunikation. Større ansvar. (frivillig organisation). sjovt i Rotary Social dimension. Netværk. Velgørenhed (Internationalt og lokalt) Hvad er Rotary? Oplevelser. Åbenhed. Et lokalt og internationalt netværk - som består af engagerede og motiverede mænd og kvinder, der sætter høje etiske standarder som mål. Verdensomspændende - en organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Hvem er Rotary? En verdensomspændende organisation med ca. 1,2 mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark er der ca medlemmer i 272 klubber. Hovedsæde i Evanstone, USA. Hvert år vælger Rotary International en ny verdenspræsident, der fremlægger sine visioner for det kommende år. Sådan: Som rotarianer er det en selvfølgelighed at give og tage med samme sind 4. Distriktets organisation Tak for jeres opmærksomhed. Distriktets organisation har som mål en fællesnævner: Et mere aktivt rotaryliv og Nytænkning 9

10 4.1 Distriktets ledelse Distriktets ledelse, der består af Distriktsbestyrelsen Guvernørgruppen samt den samlede Distriktsledelse, som skal optræde som organisator og motivator, dvs. delegere opgaveansvar og projekter til medlemmerne i ledelsen samarbejde i ledelsen om målsætninger relateret til udvalgets arbejde samarbejde i ledelsen om en handlingsplan for at nå målene etablere og vedligeholde en kommunikation i ledelsen, der kan holde medlemmerne underrettet om relevant udvikling på hhv. klub- og distriktsniveau kommunikere og overføre relevant information fra RI og TRF til alle rotarianere i distriktet sikre, ledelsen har den fornødne viden og erfaring til at udføre opgaven Distriktsbestyrelsen Det er distriktets mål, at distriktsbestyrelsen Planlægger og styrer ledelsen af distriktet Skaber kontinuitet i distriktets ledelse Overfører viden og erfaringer til indkommende guvernører Udarbejder og vedligeholder overordnede mål og planer for ledelse af distriktet Møder d. 17. november 2011 / 6. september 2012 / 21. februar Distriktsbestyrelsen består af Guvernør Guvernør elect Guvernør nominee Immediate Past Guvernør (IPDG) Distriktssekretær Distriktskasserer Distriktstræner Assisterende distriktstræner Distriktsbestyrelsen holder møder, ad hoc, i forbindelse med arrangementer/hos gruppens medlemmer, dog min. 2 gange pr. år, hvor styring og implementering af distriktets mål og planer aftales Guvernørgruppen Det er distriktets mål, at guvernørgruppen Planlægger og tilfører ledelsen NYTÆNKNING i distriktet. Skaber kontinuitet i distriktets ledelse Overfører viden og erfaringer til indkommende guvernører Udarbejder og vedligeholder overordnede mål og planer for ledelse af distriktet Guvernørgruppen består af Guvernør 10

11 Guvernør elect Guvernør nominee Immediate Past Guvernør (IPDG) Møder i : Guvernørgruppen holder møder, ad hoc, hos gruppens medlemmer, dog min. 4 gange pr. år, hvor styring og implementering af distriktets mål og planer aftales Distriktsledelsen Distriktsledelsen har følgende fælles ansvarsområder udøve støtte og vejledning til klubberne samarbejde med relevante RI og Rotary Foundation udvalg og funktioner rapportere til Distriktsguvernøren om status på klubaktiviteter rapportere om relevante klubakiviteter til RI statistikker etc. samarbejde om distriktets strategiske planer og mål fremme og deltage i distriktets uddannelsesaktiviteter samt distriktskonferencen Der gennemføres distriktsledelsesmøder i Rotary året efter behov. Midtvejsmøde: Torsdag d. 21 februar Det er distriktets mål, at distriktsledelsen sikrer distriktets ledelse og styring sikrer samspil til og mellem klubberne deltager i relevante møder deltager i Distriktskonferencen hvert år Samspil mellem distriktetsledelsen og klubberne styrkes ved, at Inspirerer klubberne til at anvende Klubbens Ledelsesplan (KL) Sikrer løbende gennemførelse af dynamiske og relevante møder om erfaringsudveksling med henblik på at fremme optimal synergieffekt af den samlede indsats i klubberne Motivere til forståelse for, at præsident, præsident elect og past præsident betragtes som en helhed i den enkelte klub af hensyn til kontinuiteten i klubben Tilbyder sin støtte til klubber i forbindelse med udarbejdelse af klubbens egne planer Sikrer en IT-strategi, der understøtter udviklingen af et dynamisk og udviklingsorienteret Rotary-distrikt, samt udbygger den interne (elektroniske) kommunikation mellem distriktets ledelse og klubberne Guvernørteam Guvernørteamet har følgende fælles ansvarsområder udøve støtte og drive distriktet i samarbejde med den øvrige ledelse samarbejde med relevante RI og Rotary Foundation udvalg og funktioner samarbejde om distriktets strategiske planer og mål fremme og deltage i distriktets uddannelsesaktiviteter samt distriktskonferencen tilføre distriktet support nye visioner samt nytænkning 11

12 Møder: 2 møder/ møder/ møder/ møde torsdag d. 10. februar 2011 hos Benny Kjøller Olsen 4.2 Distriktets ledelsesfunktioner Distriktets ledelse omfatter følgende funktioner Guvernør Jørn Husted Madsen Guvernør Elect Flemming Pultz Egholm Guvernør Nominee Benny Kjøller Olsen Past Guvernør Henning Damtoft Pedersen Distriktssekretær Distriktskasserer Orla Hylleberg Distriktsbestyrelse Formand/Guvernør Guvernørteam Formand/Guvernør Distriktscouncellor Peter Muller DICO Jørgen Windfeldt DICO Jørgen Maalev Jørgensen Formand/Alumni Jørgen Ørum Formand/Foundation Jørgen Ørum Formand for Council of Legislation Robert Lawson-Smith Formand for Extension/membership Gunnar Mikkelsen Formand for UDVALG/NYTÆNKNING Formand for Distriktshjælpefonden Formand for RYLA Hans Jørn Fogh Olsen Formand for PR Benny Knudsen Kontakt til Rotaract Lars Kleist Distriktstræner Bjarne Østergaard Rasmussen Distriktstræner assisterende Jørgen Christensen Koordinator for Protection Officers Anne Dorthe Gransøe Group Study Exchange OUTBOUND Hans Nielsen Group Study Exchange INBOUND Jørn Jakobsen Bestyrelsesmedlem i Hans Henrik Knudsen Rotary Danmarks Hjælpefond Water Ressources Flemming Pultz Egholm Literacy og Health,Hunger og Humanity Sonja Davidsen New Generation Exchange Peter Muller Arkivar Månedsbrevredaktør Nyhedsredaktør Jørgen Maaløv Jørgensen PR koordinator Assisterende Guvernører 1-6 AG Palle Freddy Jørgensen AG Torben Larsen AG Erling Elberg AG Mogens Georg Nielsen 12

13 AG Hans Jørn Fogh Olsen AG Kurt Alex Thomsen Distriktets ledelse omfatter følgende funktioner Guvernør Flemming Pultz Egholm Guvernør Elect Benny Kjøller Olsen Guvernør Nominee Karsten Michael Sørensen Past Guvernør Jørn Husted Madsen Distriktssekretær Peter Rygaard Andersen Distriktskasserer Bent Kaastrup Distriktsbestyrelse Formand/Guvernør Guvernørteam Formand/Guvernør Distriktscouncellor Claus Nielsen DICO Jørgen Windfeldt DICO Jørgen Maalev Jørgensen Formand/Alumni Jørgen Ørum Formand/Foundation Jørgen Ørum Formand for Council of Legislation Robert Lawson-Smith Formand for Extension/membership Gunnar Mikkelsen Formand for UDVALG/NYTÆNKNING Formand for Distriktshjælpefonden Formand for RYLA Hans Jørn Fogh Olsen Formand for PR Benny Knudsen Kontakt til Rotaract Lars Kleist Distriktstræner Henning Damtoft Pedersen Distriktstræner assisterende Koordinator for Protection Officers Anne Dorthe Gransøe Group Study Exchange OUTBOUND Hans Nielsen Group Study Exchange INBOUND Jørn Jakobsen Bestyrelsesmedlem i Hans Henrik Knudsen Rotary Danmarks Hjælpefond Water Ressources Claus Frank Rewers Literacy og Health,Hunger og Humanity New Generation Exchange Claus Nielsen Arkivar John Brandt Helmeren Månedsbrevredaktør Nyhedsredaktør PR koordinator for Bangkok Convention Peter Muller Assisterende Guvernører 1-6 AG Palle Freddy Jørgensen AG Philip Green AG Erling Elberg AG Mogens Georg Nielsen AG Hans Jørn Fogh Olsen AG Kurt Alex Thomsen 13

14 Distriktets ledelse omfatter følgende funktioner Guvernør (BKO)Benny Kjøller Olsen Guvernør Elect (KMS)Karsten Michael Sørensen Guvernør Nominee Past Guvernør (FPE)Flemming Pultz Egholm Distriktssekretær (MGM)Mogens Georg Nielsen Distriktskasserer (TAP)Tonny Alban Petersen Distriktsbestyrelse Formand/Guvernør (BKO)Benny Kjøller Olsen Guvernørteam Formand/Guvernør (BKO)Benny Kjøller Olsen Distriktscouncellor (CN)Claus Nielsen DICO (JW)Jørgen Windfeldt DICO (JMJ)Jørgen Maalev Jørgensen Formand/Alumni (JØ)Jørgen Ørum Formand/Foundation (JØ)Jørgen Ørum Formand for Council of Legislation (RLA)Robert Lawson-Smith Formand for Extension/membership (LK)Lea Kaliszan Formand for UDVALG/NYTÆNKNING (LK)Lea Kaliszan Formand for Distriktshjælpefonden (JJ)Jørn Jakobsen Formand for RYLA Formand for PR (BK)Benny Knudsen Kontakt til Rotaract (LAKL)Lars Kleist Distriktstræner (HDP)Henning Damtoft Pedersen Distriktstræner assisterende (LAKL)Lars Kleist Koordinator for Protection Officers (ADG)Anne Dorthe Gransøe Group Study Exchange OUTBOUND (HN)Hans Nielsen Group Study Exchange INBOUND (JJ)Jørn Jakobsen Bestyrelsesmedlem i (JHM)Jørn Husted Madsen Rotary Danmarks Hjælpefond Water Ressources Udgår Literacy og Health,Hunger og Humanity Udgår New Generation Exchange (CL)Claus Nielsen Arkivar (JBM)ohn Brandt Helmeren Månedsbrevredaktør (PBC)Palle Bjørn Christensen Nyhedsredaktør (JMJ)Jørgen Maaløv Jørgensen PR koordinator for Bangkok Convention (PM)Peter Muller Assisterende Guvernører 1-6 AG (PFJ)Palle Freddy Jørgensen AG (PRJ)Philip Green AG AG (MGN)Mogens Georg Nielsen AG (HJFO)Hans Jørn Fogh Olsen AG Guvernør 14

15 Guvernøren er distriktets forbindelse til RI præsident og RI s direktion og er leder officer i Rotary International. Styre og udvikle distriktet til et mere effektivt distrikt Rådgive, motivere og tilskynde klubberne til at udvikle strategier, der udvikler dem til mere effektive klubber Guvernøren har følgende indsatsområder Fremme medlemsudviklingen i samarbejde med distriktets ledelse og klub præsidenter Organisere nye klubber Støtte TRF med hensyn til deltagelse i programmer og finansielle bidrag Fremme venskabelige relationer mellem klubber og RI Holde guvernørmøde i klubberne, individuelt som multimøde eller som fælles møder i minidistrikterne Føre opsyn med og styrke de enkelte klubber Afholde distriktskonferencen Udgive månedsbreve Rapportere til RI som krævet Virke som talsmand for distrikt og RI, hvor det er krævet (Rotary Danmark) Lede distriktsmøder Sikre distriktets nomineringer og valg gennemføres i overensstemmelse med RI love og politikker Inddrage, træne og assistere Guvernør-elect i forberedelserne til overtagelse af guvernørposten, herunder flerårige projekter og aktiviteter Sikre at distriktsledelsen udfører opgaverne ved samarbejde mellem distriktsbestyrelse guvernørgruppe - guvernørteam og udvalg Formidle relevant information til udvalgene Procedure ved guvernørkæde overdragelse Sædvanlig procedure ved guvernørkæde overdragelse. Forberedelse: 1. DGE klubben afholder overdragelsen(siddende Guvernør er gæst ) 2. Distriktsledelsen/Guvernørteam/Særlige gæster/eventuelt 1480 Pastguvernører inviteres til overdragelsen med ledsagere(distriktet betaler ) 3. DGE indkøber PDG-nål (indkøbes på guvernørskolen i januar) 4. DGE, hvis ikke andet aftales, indkøber blomster til DG-DGE og DGN-spouse (spouse=ledsager) Selve seancen: 1. DG med kæde holder en kort tale og overrækker DGE-spousen en buket blomster og giver derefter DGE guvernørkæden på 2. DGE kvitterer ved at forsyne nu afgående DG med PDG-nålen. 3. IPDG overrækker buketter til DG-DGE og DGN-spouse 4. DGE overrækker DGN (=den nye DGE) en DGE-nål og siger et par få bevingede ord om året der kommer. 5. DGE overrækker DGN en DGN-nål og siger et par få bevingede ord om året der kommer. 6. DGE (nu DG) giver ordet tilbage til klubpræsidenten 15

16 Ændringer og forbedringer for at gøre højtideligheden lidt festligere ses gerne. Der er tradition for, at den kommende guvernørs klub afholder rotary møde samtidig og inviterer medlemmerne med ledsagere med. Naboklubber kan selvfølgelig også inviteres med ledsagere. Deltagerne betaler selv for spisning mv. Guvernørkæden indleveres i februar måned til fremstilling og indsætning af kommende guvernør s navn/kan samtidig indsættes elects navn, hvis der er en besparelse. P.t. anvendes: NAVN PÅ BUTIK (husk på budgettet) Valgkomite til valg af Guvernør og andre funktioner På guvernørens initiativ udsender meddelelse til distriktets klubber om forslag til guvernør emner. I valgkomiteen indgår IPDG, DG, DGE, DGN samt AG ER. Alle nominerede indkaldes til samtale med valgkomiteen, som ledes af siddende Guvernør. Efter fælles samtaler udvælges ny DGNN. Kan også udvælges ved flertal i komiteen Distriktskonferencen Indbydelsen. Husk at præcisere i indbydelsen til distriktskonferencen, at det er kutyme at Præsidenten og sekretær med ledsagere fra hver klub deltager, der er også kutyme at klubben betaler for deltagelsen. Deltagere med ledsager, der inviteres af distriktet: Distriktsledelsen, dvs. de som er opført på hjemmesiden samt Guvernørteam. Formanden for Inner Wheel, Formanden for Rotaract. Indlægsholdere. Diverse gæster fra zone m.v. Deltagere, med ledsager, i guvernørmiddagen. Følgende inviteres til guvernørmiddagen: Distriktsbestyrelse 1480 Guvernørteam Guvernør 1460, Evt. indbudt zone guvernør. Evt. indbudt repræsentant for RI præsidenten alle med ledsagere. DEADLINE: Ansvarlig: BKO MGN HDP JW JMJ - KW LAKL SHJB Sang: Charter jubilæer RI sender en liste til guvernøren over klubbers charter jubilæer i indeværende Rotary år samt et sæt diplomer til overrækkelse/fremsendelse til klubben. Charter jubilæer, der markerer eller 100 år og fejres i klubben, markeres af distriktet som følger: Modtager guvernøren en invitation, dækker distriktet omkostningerne til transport og overnatning med ledsager. Distriktet kvitterer med kr. 1000,- til klubben til Rotary Foundation. Fejrer klubben jubilæet som et klubarrangement, fremsender distriktet kr. 500,- til klubben til Rotary Foundation Guvernør Elect 16

17 Lære organisation og distrikt at kende Udvikle distriktets mål og planer på baggrund at distriktets status Guvernør-elect har følgende indsatsområder Forstå og udvikle denne inspirationshåndbog Udpege Assisterende Guvernører (hvert 3. år), i samarbejde med AG`ER. Udpege Distriktsudvalgsmedlemmer, hvor ledige funktioner skal besættes Samarbejde med/i distriktsbestyrelsen og guvernørgruppen samt guvernørteam Planlægge og afholde PRE PETS/eventuelt PRE PETS 2/PETS- og Instruktionsmøde Gennemføre obligatoriske uddannelse (Guvernørskole, GETS, Zonemøde) Deltage i Convention Deltage i Rotary Danmarks rådsmøder Planlægge guvernør overdragelsen Guvernør elect s uddannelse og administration Deltagelse til Guvernor Elect Training Seminar (GETS) Det er obligatorisk, at Guvernør elect med ledsager skal deltage på dette seminar. Omkostninger til rejse og ophold betales af distriktet for begge deltagere. Omkostninger til fortæring under rejsen dækkes af distriktet. Huske: Er typisk i oktober mdr./bestille billetter i god tid/bestille indgang til GETS og INSTITUTE for ledsager også/ Bestille ledsager program(spouse)/bestille hotelværelse 5 dage. God fornøjelse 2011: Lillestrøm/Norge 2012: Deltagelse på Guvernørskolen San Diego Det er obligatorisk, at Guvernør elect med ledsager skal deltage på Guvernørskolen. Omkostninger til rejse og ophold betales af Rotary International for begge deltagere, herunder levering af Guvernørjakke. Omkostninger til fortæring under rejsen dækkes af distriktet. Omkostninger til indkøb af årets tema-nåle/slips/tørklæder/visitkort m.v. dækkes af distriktet. Guvernør elect dækker selv omkostninger til gaver (Til uddeling til delegerede på guvernørskolen) Rejsen kan forlænges for egen regning. Huske: Uddeling af visitkort eller andre simple effekter til alle på guvernørskolen. Pas på vægten af effekter. Andre gode råd: Deltagelse på Homestay Der er tradition for, at Guvernør elect med ledsager bliver inviteret til at deltage i et Homestay, sædvanligvis i Florida ugen op til Guvernørskolen. Omkostninger i forbindelse med opholdet i Florida dækkes af det inviterende distrikt. Merprisen for transport, dvs. fly Florida-San Diego samt gaver til værtsparret dækkes ikke ad distriktet. Rotary International dækker den øvrige rejse i forbindelse med deltagelsen på Guvernørskolen. Gaver: til værtspar (300,00-400,00)+ arrangører 3 x 100,00? Deltagelse til CONVENTION Det er obligatorisk, at Guvernør elect med ledsager deltage i CONVENTION. 17

18 Omkostninger til rejse og ophold betales af Distriktet for begge deltagere. Omkostninger til fortæring under rejsen dækkes af distriktet. Huske: Er typisk i maj mdr./bestille billetter i god tid/bestille indgang for ledsager også/ Bestille hotelværelse/ kan forlænges for egen regning. God fornøjelse 2012: Bangkok 2013: PRE PETS Til PREPETS indkaldes alle præsident electer + AG ER i distriktet, der er mødepligt. Rapportering fra de forskellige vigtige udvalg / en særlig indbudt foredragsholder / Der arbejdes med 6 præsident elect + AG grupper. Hensigten er mest mulig oplysning til præsident electer præsentation og samarbejde mellem AG ER og præsident electer redegørelse for tiltag i rotary året Klubberne betaler for deltagelse. Distriktsledelsen samt indlægsholdere inviteres og indeholdes i mødebudgettet. DEADLINE: Ansvarlig: BKO - MGN HDP JW JMJ TAP LAKL SHJB Sang: Nye Præsidenter / Rotary orientering fra udvalgsformænd. IT orientering DICO DICO 2 AG er / gruppearbejde / minidistrikter / afrapportering / tovejskommunikation Præsentation: Nomineret Guvernør Foredragsholder / aktivitet Emne: Guvernør elect/indkommende distriktskasserer opretter konto til styring af budgettet. PETS- og Instruktionsmødet Til PETS- og Instruktionsmødet indkaldes alle præsident electer i distriktet, der er mødepligt. PETS-og instruktionsmødet afholdes samtidigt af både tidsmæssige- og økonomiske grunde. Der arbejdes med en præsident elect gruppe, en sekretær- og kasserer gruppe, samt eventuelt en councellor gruppe. En CICO gruppe kan også oprettes efter aftale med DICO. Det er hensigtsmæssigt klubberne stiller med repræsentanter for grupperne. Klubberne betaler for deltagelse. Distriktsledelsen samt indlægsholdere inviteres og indeholdes i mødebudgettet. DEADLINE: Ansvarlig: BKO - MGN HDP JW JMJ TAP LAKL SHJB Sang: Præsentation: Verdenspræsident: Sakuji Tanaka, er medlem af Rotary Club of Yashio, Saitama, Japan. Præsentation: Nomineret Guvernør og Foredrag: Workshop 1.: Workshop 2.: Workshop 3.: Workshop 4.: Status: Formænd udvalg ( de vigtigste ) Budget for året Guvernør elect/indkommende distriktskasserer opretter konto til styring af budgettet. 1. Guvernør Elect s huskeliste til klubpræsidenter September i elect året 18

19 Deltage i PRE PETS distriktsmøde for electer. Der er mødepligt. November i elect året Undersøg klubbens vedtægter og få overblik over, hvilke deadlines og regler du har for valg af bestyrelse. Vælg din bestyrelse - Vælg en stærk bestyrelse, der er i stand til og motiveret til at levere det der aftales. Motiver gerne enkelte medlemmer fra den nuværende bestyrelse til at fortsætte og dermed sikre værdifuld kontinuitet. Når du vælger medlemmer til din bestyrelse bør du sørge for at aktivere nogle af de nye medlemmer på nogle af de mindre krævende poster. December i elect året Normalt skal bestyrelsen være på plads og offentliggjort i klubben inden 31. december. Opret din bestyrelse på Vær sikker på at minimum præsident elect og sekretær er indberettet på inden årets udgang, og at de er indberettet på inden 1. december. (så slipper du for at udfylde skemaet fra RI manuelt). Assisterende Guvernører (AG er) holder et fællesmøde med præsidenter/præsident electerne for gensidig information. Januar i elect året Præsident og sekretær for det kommende rotary år skal være lagt på senest den 10. januar. Februar i elect året Nogle af vore Assisterende Guvernører (AG er) holder et møde med præsident electerne for gensidig information. Find ud af hvad du vil med dit præsident år. Dette skal formuleres i noget målbart, realistisk og udfordrende som du kan bruge, når du beskriver for din kommende klubledelse, hvordan du ønsker året skal gå. Brug Planlægningsvejledning for effektive Rotary Klubber for at forstå din klubs status, og formuler dine mærkesager og målsætninger. Du kan også hente inspiration på og der begge har et godt Download Center. Du bør også holde dit første bestyrelsesmøde. Det kan varmt anbefales, at holde bestyrelsesmøder privat og gerne med deltagelse af ægtefæller til den kulinariske del af mødet. Det er af uvurderlig betydning for klublivet, at man kende hinanden også privat. Lad alle komme til orde, så du får udviklet den rette team-spirit. Marts i elect året Du skal deltage i President Elect Training Seminar (PETS)- og Instruktionsmøde. Mødet holdes efter, at guvernør elect har været på Guvernørskole i San Diego og hørt den nye verdenspræsident offentliggøre årets tema. Der er mødepligt til PETS mødet. På PETS mødet godkendes Distriktets budget for det kommende Rotary år. På Instruktionsmødet samme tid og sted deltager desuden klubsekretær, kasserer og klub counsellor. Gør dine klubmedlemmer opmærksom på, at rettelser til personlige oplysninger på skal være færdiggjort inden d. 1. april, hvor Rotary Danmarks medlemsbog går i trykken. Udskriv evt. en medlemsfortegnelse i PDF-format og lad den cirkulere i klubben. Assisterende Guvernører (AG er) holder et fællesmøde med præsident electerne for gensidig information. April i elect året. 19

20 Senest den 1. april skal alle oplysninger være opdateret på idet alle oplysninger til medlemsbogen trækkes direkte herfra. Aftal dato for klubbens møde med Distriktsguvernøren og udsend en samlet plan til klubberne. Aftal mødeplan med den Assisterende Guvernør og dine præsident kollegaer fra de øvrige klubber i området Sæt dine udvalg i arbejde. Tilskynd evt. formanden til at afholde kaminmøder, hvor udvalgene kan mødes, og har den fornødne tid til at diskutere og beslutte, hvordan de vil udføre de pålagte opgaver. Sammen med din bestyrelse udarbejdes et budget for det kommende år. Overvej deltagelse i Rotary Convention. Det er en stor oplevelse og en enestående mulighed for, at opleve og forstå Rotary s rækkevidde og tage en mængde inspiration med hjem til dit kommende præsident år. Juni i elect året Første del af dit program bør være på plads og klar til offentliggørelse primo juni. Budgettet skal være vedtaget, inden du tiltræder som præsident d. 1. juli. Afhold evt. fælles bestyrelsesmøde med den afgående bestyrelse for at sikre en gnidningsfri overgang. Sørg for at aftale en procedure for overdragelse med din forgænger, så den siddende bestyrelses erfaringer kan komme dine bestyrelsesmedlemmer til gavn. Det er vigtigt, at alle oplysninger i form af referater, ikke udførte beslutninger, løfter, forpligtelser og andre udestående bliver overdraget til medlemmerne i din bestyrelse. Præsidentskifte og kædeoverrækkelse skal ske i henhold til klubbens traditioner. Aftal arrangementet sammen med din forgænger, så I ved hvem der gør hvad. Assisterende Guvernører (AG er) holder et fællesmøde med præsident electerne for gensidig information. Juli i præsident året Tillykke nu er du klubbens præsident og hermed ansvarlig for klubbens velbefindende, udvikling og engagement i de projekter, som du har valgt at prioritere. Du er mødeleder for klubmøderne og skal sikre, at de er vel planlagt og gennemføres professionelt. Du er ansvarlig for, at indkalde til og gennemføre et relevant antal bestyrelsesmøder. Sørg for at din kasserer og/eller sekretær får betalt halvårskontingent til Zürich og til Rotary Danmark inden 31. juli. August i præsident året Benyt et af de første klubmøder til at præsentere din bestyrelses ideer, målsætninger, forventninger, aktiviteter, etc. September i præsident året Indbydelse til alle nyere medlemmer i distriktet til Membership. Har været uden beregning for deltagerne/ændres til brugerbetaling med en udvidelse af foredragsholdere. Deltag i distriktskonferencen, som også er en generalforsamling for Distriktet. Det er kutyme at hver klub deltager med 2 personer med ledsagere(klubben betaler ) De to pladser benyttes normalt af Præsident og Sekretær. Alle kan deltage for egen regning i distriktskonferencen. Overvej om klubben skal give et tilskud til, at nye Rotarianere kan deltage. Assisterende Guvernører (AG er) holder et fællesmøde med nu præsidenter for gensidig information. Oktober i præsident året 20

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Vores klub var stort set på vej til at dø. Men Klubbens Ledelsesplan reddede den Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Klubbens ledelsesplan - en videreudvikling af distriktets

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER Det her er 2005 års udgaven af Klubbens ledelsesplan (245-EN). Informationen i denne publikation er baseret på Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber og Rotarys

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning 2) Baggrund og formål 3) Udbyder og kontaktpersoner 4) Tidsplan for udbud, tilbud og valg af samarbejdspartner(e)

Læs mere

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver Instruktionsmøder 2013 Sekretærens opgaver Præsentation for hinanden Navn Klub Hvor længe i Rotary Funktion i klubben i 2013-14 Asbjørn Isaksen, Landssekretær PETS & Instruktionsmøde 2 Hvem er jeg? Asbjørn

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

Sekretærkurset 2015. v/asbjørn Isaksen, Landssekretær

Sekretærkurset 2015. v/asbjørn Isaksen, Landssekretær Sekretærkurset 2015 v/asbjørn Isaksen, Landssekretær Hvem er jeg? Asbjørn Isaksen, Landssekretær 64 år, uddannet svagstrømsteknikker, Merkonom i Markedsføring og Civiløkonom i afsætning Arbejdsliv som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Distriktskonferencen 2012. 6. Oktober 2012 Velkommen på AFUK

Distriktskonferencen 2012. 6. Oktober 2012 Velkommen på AFUK Distriktskonferencen 2012 6. Oktober 2012 Velkommen på AFUK Lad dem lege i livstræets krone Af Erik Lindebjerg Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går

Læs mere

Hilsen fra DANIO Det laver vi og opfordring til at søge om støtte!

Hilsen fra DANIO Det laver vi og opfordring til at søge om støtte! HilsenfraDANIO Detlavervi og opfordringtilatsøgeom støtte! DANIOAwardsog reportagefra verdenspræsidentens besøg Reportagefra7zone mødeiberlin Odensesjulefrokostog hørtpåvandrørene Internationaltudsyn!

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det

Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2008 Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det I Uganda bliver 1200-1500 internt fordrevne flygtninge

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v.

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. 1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. Distriktets Skatmester Lars Stig Andersen. 6. Beretning v. BF-assistent

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Side 1 af 11 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Fra Guvernørens dagbog mv. Nyt fra Rotary International. Nyt fra D-1470. Landssekretariatet orienterer.

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere