BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE"

Transkript

1

2

3

4

5 BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug til et tilsynsbesøg: Antal timer 1 konsulenter á 3 timer 3 Tid til kørsel: 1 forberedelse 1 I alt: 5 Ressourceforbrug til 3 almindelige besøg og 1,5 ad hoc besøg 22,5 TIMEFORBRUG ANDRE SOCIALFAGLIGE OPGAVER Beskrivelse: Antal timer Dokumentation af tilsynsbesøg (rapportskrivning journalføring, tilsynsreferater mv. 4 timer pr. besøg) 12 Dokumentation af tilsynsbesøg (rapportskrivning journalføring, tilsynsreferater mv. 4 timer pr. besøg) 6 Samlet vurdering af personale kvalifikationer inkl. indhentning af straffeattest 12 Vurdering af ansøgning om særforanstaltninger, overbelægning mv. 2 Vurdering af ansøgning om større udvidelser/nygodkendelser 16,5 Indberetning til Tilsynsportal 2 Sagsbehandling vedrørende magtanvendelser 15 Møde juridisk/specialbistand 1,5 Tværfaglige møder med økonomiafdelingen 3,6 Erfamøder 3,2 Ressourceforbrug andre socialfaglige opgaver 73,8 Antal timer TOTAL SOCIALFAGLIGT RESSOURCEFORBRUG PR. STED PR. ÅR 96,3 Andel Socialrådgiver 72,3 Andel Sekretær 24,0 ØKONOMISK TILSYN Beskrivelse: Antal timer Budgetgodkendelse 5 timer pr. sted 5,0 Regnskabsgodkendelse 5 timer pr sted 5,0 Erfagruppemøder (4 gange årligt i 8 timer : 10) 3,2 Udarbejdelse og udsendelse af budgetvejledning og regnskabsvejledning 1,0 Intern gruppemøde økonomi og socialfagligt tilsyn (3 timer mdl..x 12 :10) 3,6 Administration og journalisering 2,5 Tilsynsbesøg 1 gang årligt a' 5 timer (inkl. forberedelse) 5,0 TOTAL ØKONOMISK RESSOURCEFORBRUG PR. STED PR. ÅR 25, af 3

6 BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE UDGIFTSOPGØRELSE/TAKSTFASTSÆTTELSE SOCIALFAGLIGE UDGIFTER I ALT Socialfaglige timeforbrug til tilsyn pr tilbud pr. år 96,3 Andel Socialrådgiver: 72,3 Udgifter til socialfagligt tilsyn opgjort i kr. pr. time: 249 Udgifter til socialfagligt tilsyn opgjort i kr. pr. tilbud pr. år: Andel Sekretær: 24,0 Udgifter til socialfagligt tilsyn opgjort i kr. pr. time: 206 Udgifter til socialfagligt tilsyn opgjort i kr. pr. tilbud pr. år: ØKONOMISK TILSYN UDGIFTER I ALT Økonomisk timeforbrug til tilsyn pr tilbud pr. år 25,3 Udgifter til økonomisk tilsyn opgjort i kr. pr. time 239 Udgifter til økonomisk tilsyn pr. tilbud pr. år JURIDISK TILSYN UDGIFTER I ALT Udgifter til juridisk tilsyn opgjort i kr. pr. år Udgifter til juridisk tilsyn pr. tilbud pr. år UDGIFTER LEDELSE I ALT Ledelsens timeforbrug til tilsyn pr. tilbud pr. år 12 Udgifter til ledelse opgjort i kr. pr. time 360 Udgifter til ledelse tilsyn pr. tilbud pr. år UDGIFTER KØRSEL Driftsudgifter til kørsel Udgifter til kørsel tilsyn pr. tilbud pr. år SAMLEDE UDGIFTER PR. STED PR. ÅR OVERHEAD Overhead: 9 % af samlede udgifter pr. sted pr. år: SAMLEDE TOTALE UDGIFTER PR. STED PR. ÅR TOTALE UDGIFTER Total udgifter til fordeling (10x40.646) Takst 2008 pr. godkendt plads (faktisk 2008 = 73 pladser) Takst 2009 (2008 fremskrevet med 5,3%) af 3

7 Betaling for kommunalt tilsyn på private botilbud i Jammerbugt Kommune Botilbud i Jammerbugt Kommune Antal pladser Betaling 2008 Betaling /7-312/12 1/1-31/12 Enggården Krobakken 6, Delfinen Råd og dåd Ny Fønix Birkely 5, Tranekær 5, Købmandsgården Feddet Behandlingshjemmet Antal pladser Takst pr. plads år Takst pr. plads år 2009 (Fremskrevet 5,3%) af 3

8 Generel kvalitetsstandard Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Indhold: 1. Indledning 2. Opgaver på stofmisbrugsbehandlingsområdet 3. Målgruppen for stofmisbrugsbehandling 4. Stofbehandling 5. Iværksættelse/ bevilling. 1. Indledning Kravet til udarbejdelse af kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er fastsat i Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service (Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006). Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af 139 i lov om social service. Jammerbugt Kommunes kvalitetsstandard på stofmisbrugsområdet indeholder samlet information til borgerne om tilbud til de, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau, behandlingstilbud, målgruppe, målsætninger mv. Social behandling for stofmisbrug er en behandling af stofmisbrugere, som ofte foregår samtidig med eller i forlængelse af en lægelig behandling (f.eks. psykiatrisk eller medicinsk). Den sociale behandling er socialpædagogisk eller psykologisk funderet, og har til formål at opnå stoffrihed. Den sociale behandling dækker over forskellige indsatser lige fra kortvarig individuel behandling til længerevarende døgnbehandling. Den sociale behandling er baseret på frivillighed fra misbrugerens side. Denne kvalitetsstandard er en generel kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. 2. Jammerbugt Kommunes opgaver på stofmisbrugsbehandlingsområdet Jammerbugt Kommunes opgaver på stofmisbrugsbehandlingsområdet består dels i en række behandlingsopgaver og dels en række øvrige opgaver, der relaterer sig til arbejdet med stofmisbrugere. Behandlingsopgaverne tager alle udgangspunkt i en udredning og visitation som fører til et af nedenstående tilbud: Dagbehandling Døgnbehandling Efterbehandling (følger efter døgnbehandling) 1

9 Substitutionsbehandling Åben og anonym rådgivning og vejledning Opsøgende arbejde overfor målgruppen Forebyggelses- og undervisningsopgaver Samarbejde med relevante samarbejdspartnere Jammerbugt Kommune har indgået aftale med Misbrugscentret - Region Nordjylland, der forestår den praktiske del af opgaveløsningen. Nordjyllands Misbrugscenter er en regional institution der tilbyder en række behandlingstilbud til primært borgere i Nordjylland, som har behov for misbrugsbehandling eller rådgivning og vejledning om behandlingen. 3. Målgruppen for stofmisbrugsbehandling Målgruppen for social behandling for stofmisbrug er stofmisbrugere over 18 år i Jammerbugt Kommune. Særlige målgrupper Unge under 18 år For aldersgruppen mellem 14 og 18 år, drejer det sig primært om unge, der er omfattet af garanti for social behandling for stofmisbrugere til unge under 18 år i særlige tilfælde. Det vil sige unge, der er alvorligt medtaget af misbruget. Gravide stofmisbrugere Jammerbugt Kommune samarbejder med Region Nordjylland vedrørende indsatser for gravide stofmisbrugere. Region Nordjyllands Familieteam for gravide misbrugere er en gruppe af fagpersoner (læger, sygeplejersker, jordemoder og misbrugsbehandler). 4. Stofbehandling Hos Nordjyllands Misbrugscenter behandles der efter en kognitiv-adfærdsmodel. Dette er helt konkret udmøntet i Misbrugscentrets KAT-manualer, som er oversat fra det Amerikanske Sundhedsministerium. Disse manualer bygger på omfattende empirisk forskning af behandlingseffekt. (Benævnt KAT I-III). Rådgivning om stofbehandling Åben anonym rådgivning kan opnås ved at ringe på Misbrugscentrets rådgivningstelefon Alle henvendelser behandles anonymt. Rådgivningstelefonen er åben: Mandag-onsdag 9-15 Torsdag 9-17 Fredag 9-12 Lørdag, søndag og helligdage Åben anonym rådgivning og vejledning ved personlig henvendelse tilbydes altid torsdage kl ved 2

10 Misbrugscentrets ambulante afdelinger i Hobro, Hjørring og Frederikshavn. Målgruppe: Borgere, som har spørgsmål, bekymringer eller ønsker oplysninger vedr. rusmiddelmisbrug, misbrugsbehandling. Målsætning: At give professionel rådgivning på et niveau hvor borgeren oplever, at have fået tilstrækkelige oplysninger og svar. Det tilstræbes, at borgeren under samtalen kan få de oplysninger og svar, der efterlyses. Udredning for stofmisbrug Misbrugscentrets udredning for stofmisbrug finder sted hos: Team Nord, som ligger i Hjørring Dagbehandlingen for stofmisbrug Misbrugscentrets behandling foregår hos Team Nord i Hjørring. Døgnbehandling på eksterne institutioner De benyttede institutioner er godkendte og løbende under kvalitetskontrol af Region Nordjylland Indhold Misbrugscentret udvælger eksterne døgninstitutioner ud fra egne vurderingskriterier og for at sikre den optimale matchning. Behandlingens tilrettelæggelse varierer fra institution til institution og veksler mellem gruppe- og individuel behandling. Flere institutioner har korte tilbagefaldsbehandlingsforløb. Døgnbehandlingens varighed ligger oftest mellem 6 og 8 måneder. Målgruppe: Alle stofmisbrugere, som ikke kan gennemføre Misbrugscentrets ambulante dagbehandlings-tilbud Målsætning: Der søges den mest optimale matchning mellem behandlingstilbud og stofmisbruger med det formål at opnå stoffrihed og evne til at opretholde en stoffri tilværelse Metoder og tilgange Misbrugscentrets eksterne behandlingspartnere repræsenterer en bred vifte af anerkendte 3

11 behandlingsmetoder. Substitutionsbehandling Inden opstart udfærdiges en udredning på klienten. Når vedkommende bevilges substitutionsbehandling, udarbejdes der en handleplan som revideres én gang årligt. Målgruppe: Der skal forelægge et længerevarende misbrug af opioider, dvs. stofmisbrugerens daglige tilværelse skal i årevis have været centreret om brugen af/trangen til opioider mv. Ofte har klienten flere mislykkede behandlingsforløb bag sig. Dette indebærer i praksis, at det yderst sjældent iværksættes substitutionsbehandling til personer under 25 år. Stofmisbrugeren skal være motiveret for at ophøre med det illegale misbrug. Det snævre formål med selve substitutionsbehandlingen er, at ophøre med misbruget. Hvis der fra klientens side intet ønske er om dette, er behandlingen formålsløs. Der skal være forsøgt anden behandling, dvs. ambulant eller døgnbehandling inden der bevilges substitutionsbehandling. Målsætning: At stabilisere stofmisbrugerens daglige tilværelse. At bringe misbruget af illegale stoffer til ophør. At hjælpe misbrugeren til personlig Kognitiv-adfærdsmodel Støttende samtaler på misbrugscentret med en behandleren. Udarbejdelse af handleplan. Udlevering af metadon. Social samvær/kontakt i værestedet. Sygeplejefaglig rådgivning. Samtaler med lægekonsulent Substitutionsbehandling: Ydelse Misbrugscentrets behandling foregår hos Team Nord, som ligger i Frederikshavn og Hjørring, eller hos Team Syd, som ligger i Hobro og som også har udlevering i Løgstør. Desuden findes en apotekerordning, der fungerer for klienter bosat langt fra ovennævnte byer. 4

12 Efterbehandlingstilbud: Halvvejshuset - er Misbrugscentrets efterbehandlingstilbud i forlængelse af stofbehandling Halvvejshuset ligger i Hjørring i en rummelig ældre villa. Der er plads til 6 beboere og personalet består af 2 misbrugsbehandlere. Huset fungerer som et bofællesskab, hvor det er et fælles ansvar mellem beboere og personale, at huset fungerer. Hovedvægten er lagt på social færdighedstræning, hvor beboeren i forbindelse med arbejde, skole fritidsaktiviteter, netværk, økonomi m.m, vil blive i stand til at etablere en selvstændig stoffri tilværelse. Halvvejshuset er beliggende Kongensgade 9, 9800 Hjørring Tlf Pårørendesamtaler - Parsamtaler og familiesamtaler. Som en del af behandlingen tilbydes pårørendesamtaler. Samtalerne finder sted hos: Team Nord som ligger i Hjørring og Frederikshavn, eller hos Team Syd, som ligger i Hobro, og hos Familieteamet, som dækker hele Nordjylland. Tilbud til familier og gravide misbrugere Misbrugscentret har særlige tilbud til familier med misbrug og gravide misbrugere Familieteamet der er placeret i Aalborg varetager opgaverne i hele Nordjylland. Familieteamet samarbejder om at give gravide nuværende eller tidligere misbrugere af stoffer (eller alkohol) en særlig støtte og hjælp i graviditeten og i tiden efter barnets fødsel. Visitation til Familieteamet sker i forbindelse med udredning og visitation. Gravide misbrugere kan desuden henvende sig hos egen læge, egen jordemoder, sygehusets svangerambulatorium, egen sagsbehandler eller Misbrugscentret i Region Nordjylland. for yderligere information kontakt: Familiekyndig koordinator Lisbeth Bak på telefon Familiekyndig koordinator Dorthe Bakmann Holme på telefon Tilbud til børn og unge Misbrugscentret har særlige tilbud til børn der vokser op i familier med alkoholproblemer og til unge med begyndende problemer på grund af hash og andre stoffer 5

13 Familieteamet der er placeret i Aalborg varetager opgaverne i hele Nordjylland. 5. Iværksættelse/ bevilling. En borger der ønsker at komme i behandling kan henvende sig direkte til Misbrugscentret i Hjørring, m.h.p. dels udredning og behandlingsforslag. Misbrugscentret kontakter herefter Socialafdelingen i Jammerbugt Kommune, dels telefonisk og dels via mail, hvor udredning med behandlingsforslag foreligger. Socialafdelingen tager herefter stilling og udfærdiger bevilling, således at behandlingsgarantien på 14 dage overholdes. Der henvises i øvrigt til Misbrugscentrets hjemmeside: nærmere oplysninger. for Afgørelser vil kunne ankes til: Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Nordjylland Aalborghus Slot Slotspladsen Aalborg Tlf /pw 6

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere