Å RET I HOVEDTRÆK I NDHOLD ÅRET I HOVEDTRÆK. Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i en stigning på 14,2%.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å RET I HOVEDTRÆK I NDHOLD ÅRET I HOVEDTRÆK. Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 - en stigning på 14,2%."

Transkript

1

2 I NDHOLD Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal 3 Forretningsgrundlag 4 Mission og vision 6 Ledelsens beretning 7 Selskabsoplysninger 18 Ledelsespåtegning 19 Den uafhængige revisors påtegning 20 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse 30 Pengestrømsopgørelse 32 Noter 33 ÅRET I HOVEDTRÆK Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i en stigning på 14,2%. Overtagelse af Roulunds Brakings franske distributionsselskab for autoreservedele. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i en stigning på 41,0%. Resultat før skat ekskl. Notox A/S DKK 59,9 mio. mod DKK 43,8 mio. i Resultat før skat inkl. Notox A/S DKK 42,3 mio. mod DKK 43,3 mio. i Resultatet er tilfredsstillende og i overenstemmelse med de udmeldte forventninger. Cashflow på driften på DKK -24,6 mio. mod DKK 16,0 mio. i Overtagelse af hele aktiekapitalen i dieselpartikelfilterproducenten Notox A/S. Etablering af ny dieselpartikelfilterfabrik i Svendborg til ibrugtagning 2007 påbegyndt. Bygning af nyt centrallager for autoreservedele i Støvring. Sammenlægning af afdelingerne i Støvring og Aalborg samt afhændelse af bygningerne i Aalborg. Ny strategiplan for SBS-koncernens udvikling frem til Bestyrelsen indstiller, at udbytte for året bliver DKK 2,60 pr. aktie mod DKK 3,20 året før. Forventninger til 2007: Omsætningsniveau ekskl. Notox A/S: DKK mio. EBIT: DKK mio. ekskl. Notox A/S Resultat før skat: DKK mio. ekskl. Notox A/S og på niveau med 2006 inkl. Notox A/S. 2 Å RET I HOVEDTRÆK

3 HOVED- OG NØGLETAL DKK Nettoomsætning Index Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster (netto) Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder Pengestrøm fra driften Årets pengestrøm Investering i materielle anlægsaktiver (ekskl. virksomhedskøb) Af- og nedskrivninger Nøgletal Overskudsgrad i % (EBIT-margin) 9,2 7,4 6,2 4,2 4,6 Afkastningsgrad i % (ROIC ekskl. GW) 11,6 15,5 12,4 8,4 8,4 Forrentning af egenkapital i % (ROE) 10,1 19,6 13,8 7,9 8,4 Egenkapitalandel i % 40,5 33,4 33,3 34,1 31,7 P/E-værdi 38,0 15,0 9,2 8,6 8,3 Price/Cash flow (P/CF) -3,8 27,4 4,4 2,5 2,4 Resultat pr. aktie i DKK (EPS Basic) 8,8 10,5 6,0 3,2 3,1 Cash flow pr. aktie i DKK (CFPS) -8,7 5,7 13,9 11,2 10,8 Udbytte pr. aktie i DKK (DPS) 2,6 3,2 1,7 1,1 2,3 Indre værdi pr. aktie i DKK (BVPS) 100,9 58,5 49,3 42,2 37,4 Kurs/indre værdi 2,9 2,7 1,1 0,7 0,7 Børskurs ultimo 333,0 157,5 55,0 27,5 25,4 Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, som er godkendt af EU. Sammenligningstallene for er i henhold til IFRS1 ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet efter den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat/udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal Der henvises iøvrigt til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. H OVED- OG NØGLETAL 3

4 FORRETNINGSGRUNDLAG Profil af SBS Scandinavian Brake Systems A/S udvikler, producerer og distribuerer bremse- og friktionsdele til biler, motorcykler samt energi- og industrianlæg herunder vindmøller. Samtidig er SBS 100% ejer af selskabet Notox A/S, der udvikler og producerer dieselpartikelfiltre til personbiler, lastbiler og busser samt industrielle køretøjer. Vores markedsplads er global med hovedmarkederne i Europa, Nordamerika og Asien. Koncernens produkter afsættes henholdsvis til producenter af køretøjer og maskiner/anlæg (OE-markedet) samt til det frie reservedelsmarked. SBS blev grundlagt i 1964 og har siden 1989 været noteret på Københavns Fondsbørs. SBS er en af Europas førende udbydere inden for bremse- og friktionsdele og er markedsleder på flere produktområder. Det er virksomhedens mål inden for de kommende år at blive blandt verdens største producenter af dieselpartikelfiltre. Karakteristisk for vores udvikling er satsning på produkter til køretøjer og maskiner, der retter sig mod forbedret sikkerhed og miljø. Sikkerhed Bremsesikkerhed har fra SBS' begyndelse været grundlaget for vores vækst og udvikling. Vi producerer og leverer produkter, der kan bidrage til forøget trafik- og personsikkerhed. Sikkerhed handler for SBS om fortsat udvikling af nye og bedre produkter. Koncernen har en omfattende og systematisk kvalitetsstyring af alle processer baseret på IS0 9001:2000. Vi stiller høje kvalitetskrav til virksomhedens underleverandører og fører løbende kontrol med den enkelte proces. Kort sagt sætter vi en ære i det ansvar, det er at levere sikkerhedsprodukter. 4 F ORRETNINGSGRUNDLAG

5 FORRETNINGSGRUNDLAG Miljø Det er SBS holdning, at produkter og processer skal bidrage til miljøforbedringer. Med Notox dieselpartikelfiltre har SBS introduceret et produkt, der gennem effektiv rensning af dieseludstødning reducerer luftforurening og derved sikrer et sundere bymiljø. Hertil kommer, at SBS er en af Europas største producenter af renoverede bremsecalipre, der bygger på miljøvenlig genanvendelse af brugte calipre, ligesom virksomheden her også var den første på markedet, der fjernede chrom 6 fra produktet. På andre områder arbejder SBS tillige målrettet på at eliminere faktorer, der kan belaste miljøet. Virksomheden var den første i verden til at levere bremseklodser til motorcykler uden asbest. Efterfølgende fjernede vi blyforbindelserne og andre tungmetaller i klodserne, og i dag er det muligt ved en ny bearbejdningsmetode at fremstille bremseklodser uden brug af kemiske limmaterialer. Næste skridt er en ny "grøn" belægning, som sætter nye standarder for miljøvenlige bremseprodukter. F ORRETNINGSGRUNDLAG 5

6 MISSION OG VISION Mission: Vision: SBS vil være en dominerende og seriøs leverandør af friktionsdele og af dieselpartikelfiltre med kvalitet, logistik og service som de vigtigste faktorer samt fokus på sikkerhed og miljø. At SBS' kunder og potentielle kunder anerkender virksomheden som førende leverandør af friktionsprodukter og friktionsrelaterede produkter med kvalitet, logistik og service som de bærende elementer. At SBS' kunder og potentielle kunder opfatter SBS som en kompetent virksomhed i verden inden for fremstilling og afsætning af dieselpartikelfiltre til alle markedssegmenter, og som arbejder med fokus på at sikre et bedre globalt miljø. At SBS forbliver konkurrencedygtig, og at virksomheden kan ekspandere hvert år og opnå en indtjening over gennemsnittet for branchen. At SBS' medarbejdere får en påviselig høj grad af tilfredshed med virksomhedens image og kultur samt egen jobsituation. At det omgivende samfund fortsat betragter SBS som en ærlig og redelig virksomhed, der kan stå respekt og anerkendelse om. 6 M ISSION OG VISION

7 LEDELSENS BERETNING SBS-koncernen HOVEDKONTOR SVENDBORG PRODUKTIONSENHEDER Bremseklodser Bremsebakker BREMSESKIVER BREMSETROMLER BREMSECALIPRE Dieselpartikelfiltre Notox A/S SVENDBORG HOLSTEBRO STØVRING KØBENHAVN DISTRIBUTIONSCENTRE SKANDINAVIEN CENTRALEUROPA STORBRITANNIEN FRANKRIG RUSLAND STØVRING EISENACH D TELFORD GB CHAUMONT-EN-VEXIN FR MOSKVA RU Regnskabsberetning Nettoomsætningen for koncernen blev DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005, hvilket er en stigning på 14,2%. Omsætningsstigningen er alene forårsaget af organisk vækst. Resultat af primær drift (EBIT) blev DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 svarende til en stigning på 41,0%. Resultat før skat udgør DKK 42,3 mio., hvilket er på niveau med resultatet for Resultatet er på forventet niveau, inkl. den effekt som den høje aktivitet i årets løb med opbygning af Notox har betydet. En sammenstilling af resultatet før skat og særlige resultatpåvirkende elementer i koncernen viser følgende: DKK mio Resultat før skat 42,3 43,3 Ejendomsavance -1,3 - Ekstraordinær bonus og medarbejderaktier m.v. 2,5 - Omkostninger ved opbygning af Notox koncernen 17,6 0,5 Sammenligneligt resultat 61,1 43,8 Som det fremgår af ovenstående tabel, er resultatet i L EDELSENS BERETNING 7

8 LEDELSENS BERETNING 2006 negativt påvirket af bonus samt planlagte etableringsomkostninger til Notox og positivt påvirket af ejendomsavancer. Udviklingen i koncernresultatet før skat og efter korrektion for særlige resultatpåvirkende elementer viser en stigning fra 2005 til 2006 på DKK 17,2 mio. eller 39,3%. Årets skatter De samlede skatter for 2006 udgør DKK 17,8 mio. svarende til en effektiv skattesats på 42,0%. Årets resultat Årets resultat udgør herefter DKK 24,5 mio. mod DKK 29,4 mio. i Balancen Investeringerne i materielle anlægsaktiver udgør DKK 40,7 mio. De væsentligste investeringer omfatter udbygning af vores lokationer i Støvring og Eisenach samt etablering af filterfabrik og tilkøb af Notox koncernen. Egenkapitalen udgør ultimo året DKK 323,7 mio. Egenkapitalandelen er forøget fra 33,4% ultimo 2005 til 40,5% ultimo Frie pengestrømme Pengestrømme for 2005 og 2006 i hovedposter fremkommer således: DKK mio Pengestrøm fra driftsaktivitet -24,3 16,0 Pengestrøm fra investerings aktivitet -32,1-45,0 Pengestrøm fra finansiering -17,5-8,0 Årets pengestrøm -73,9-36,9 Balancesummen udgør DKK 799,7 mio. ultimo 2006 mod DKK 488,2 mio. ultimo Langfristede aktiver er forøget med DKK 256,9 mio. til DKK 437,8 mio. Kortfristede aktiver er forøget med DKK 54,6 mio. til DKK 361,9 mio., heraf udgør forøgelsen af tilgodehavender hos kunder og varebeholdninger henholdsvis DKK 8,7 mio. og DKK 45,2 mio. Stigningerne kan primært henføres til øget aktivitet og sourcing. På passivsiden er den rentebærende gæld forøget med DKK 143,2 mio. til DKK 324,9 mio. Leverandørgælden er forøget med DKK 5,7 mio. som følge af et fortsat højt aktivitetsniveau ultimo Alle balancetal er påvirket af købet af de resterende 50% af Notox Holding A/S, der pr. 31. december 2006 er konsolideret linie for linie i koncernregnskabet. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteten er reduceret med DKK 40,3 mio. til DKK -24,3 mio. De frie penge-strømme er påvirket af de store investeringer, som har været til dels i 2005, men især i Pengestrømmen pr. aktie (CFPS) udgør DKK -8,7 mod DKK 5,7 i Moderselskabet Moderselskabet realiserede et primært resultat på DKK 61,6 mio. mod DKK 38,9 mio. i 2005 og et resultat før skat på DKK 56,8 mio. mod DKK 31,3 mio. i Omsætningen i moderselskabet udgjorde DKK 614,8 mio., hvilket er en stigning på 12,0% i forhold til sidste år. 8 L EDELSENS BERETNING

9 LEDELSENS BERETNING I moderselskabet er bruttoavancen holdt uændret trods stigende konkurrence og prispres. Finansielle indtægter og udgifter netto er stigende grundet de store træk på kreditfaciliteterne. Kapitalforhøjelse Scandinavian Brake Systems A/S har i forbindelse med overtagelsen af de resterende 50% af aktierne i Notox Holding A/S foretaget en rettet emission mod de andre aktionærer, hvorved aktiekapitalen i december 2006 er forhøjet med nom. DKK svarende til stk. aktier á DKK 10. Den samlede aktiekapital udgør herefter DKK Væsentlige begivenheder efter årets udløb Scandinavian Brake Systems A/S har med virkning fra 1. januar 2007 overtaget aktiviteterne i Roulunds Braking S.A. s distribu-tionscenter i Frankrig vedrørende eftermarkedsaktiviteterne i Spanien, Frankrig og Italien. Herudover er der ikke opstået betydelige hændelser efter regnskabsårets afslutning. Der er udsendt børsprospekt for aktieemissionen vedrørende aktieombytningen. Forventninger til 2007 Notox Notox gruppen er inde i en rivende udvikling og er virkelig kommet i gang med implementering af den besluttede og meget aggressive vækstplan. Organisationen i Notox har været igennem en omfattende udvikling. Der er opbygget en effektiv og slank administration og ledelse, som sikrer udviklingen i de 3 divisioner: Salg, Udvikling og Produktion. Organisationen er siden i sommer blevet styrket med en ny adm. direktør, en økonomiansvarlig, en personaleansvarlig, en produktionschef til Svendborg og en ny teknisk chef. Der fokuseres på at opbygge en effektiv infrastruktur og økonomistyring samtidig med, at synergierne med moderselskabet SBS udnyttes maksimalt. Salg Forretningsstrategien udvikles i takt med, at markedet åbner sig. Ny lovgivning åbner nye muligheder specielt på personvognsområdet i Europa. I USA er der allerede etableret filterkrav på lastvogne, og der er udvikling i gang på andre områder, særligt off-road markedet udvikler sig gunstigt. I Korea fokuseres på et statsstøttet program, og de første mellemstore ordrer er indgået. Der fokuseres samlet på at bearbejde den mest fleksibilitetskrævende og lønsomme del af segmenterne. Det er generelt vores opfattelse, at markedet udviser et langt større potentiale end først antaget. Særligt på offroad markedet, dvs. entreprenørmaskiner m.v., er mulighederne større både i Europa og USA. Notox forventer at indgå kontrakter på filterleverancer til primært eksisterende kunder, men også til en del nye kunder, som modsvarer den planlagte opskalering af produktionen. Der er primo året en samlet tilbudssum, som modsvarer 3-5 gange den planlagte kapacitet. Ordreindgangen er fortsat moderat, men i stadig vækst. Produktion Der etableres i 2007 en effektiv og højteknologisk produktion af filtre i Svendborg. Produktionen ventes at køre fra udgangen af 3. kvartal og oprampes fra liter filtre pr. år til liter pr. år i løbet af 4. kvartal. Projektet følger tidsplanen, og de første maskiner installeres fra begyndelsen af marts Organisationen L EDELSENS BERETNING 9

10 LEDELSENS BERETNING bygges op parallelt med etableringen af fabrikken, og projektet ledes af Notox' fabrikschef i Svendborg og COWI. Rekrutteringen af produktions- og planlægningsledelse gennemføres i marts, og timelønnede ansættes fra juni. vækst i omsætningen til et niveau på DKK mio., en EBIT på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. Udviklingen genereres dels via organisk vækst, dels via de investeringer og tilkøb, som SBS har foretaget i Produktionen i Aakirkeby effektiviseres løbende. Fokuseringen er at leve op til kundens kvalitetskrav og samtidig øge effektiviteten. Begge dele involverer øget automatisering. Projektet i Svendborg giver en del spinoff, som gør det realistisk at udvikle avanceret produktionsudstyr, også til den lavere kapacitet i Aakirkeby. Notox' produkter bygger i stor udstrækning på patenterede metoder og principper. Det er vigtigt og planlagt, at Udviklingsdivisionen også i fremtiden vil være i stand til at generere nye ideer og løsninger inden for såvel produkt- som procesudvikling. Med styrkelsen af divisionens ledelse har vi taget et stort skridt i retning af den integrerede markedsstyrede produktudvikling. Det forventes, at der i 2007 indgives flere patentansøgninger. Da forretningsplanen baserer sig på en voldsom vækst og en relativt omfattende udvidelse af kapaciteten og deraf følgende store investeringer, er der en vis usikkerhed forbundet med næste års resultat. Målsætningen er at bringe balance i den eksisterende produktion og at etablere den nye fabrik i Svendborg uden væsentlig påvirkning af driftsresultatet. Det samlede resultat i 2007 for Notox A/S forventes at andrage et underskud omkring DKK 35 mio. før skat. SBS For den øvrige del af SBS-koncernen, dvs. de traditionelle områder inden for friktionsteknologi, forventes en Især forventes der en betydelig omsætningsudvikling i SBS' distributionscentre for autodele. Selskabet i Tyskland forventes at fortsætte den meget positive udvikling fra de foregående år. Nye kundegrupper som autoforhandlere og internetbaserede distributionsvirksomheder forventes at bidrage til væksten, ligesom et nyt lagerbyggeri i 2007 vil muliggøre en yderligere styrkelse af logistikken. Det i 2005 etablerede distributionscenter på det britiske marked og de investeringer, der er foretaget i salg og logistik, forventes i 2007 for alvor at få positiv effekt. Der arbejdes med flere nye kunder, som er en direkte konsekvens af etableringen på nærmarkedet. Endelig vil overtagelsen af et distributionsselskab i Frankrig bidrage til omsætningsstigningen. Overtagelsen har åbnet det franske autogrossistmarked, som hidtil har været vanskeligt tilgængeligt for SBS. Ved at implementere SBS' bredere og dybere produktportefølje og logistikkoncepter vil der være gode vækstmuligheder i Frankrig. Hertil kommer, at SBS også på vigtige key accounts har indgået aftaler, der sikrer en øget omsætning i Koncernen Samlet forventer SBS-koncernen fortsat vækst i SBS-koncernens samlede regnskab vil blive belastet af, at Notox i regnskabsåret er et 100% ejet datterselskab, og at de planlagte investeringer og omkostninger til opbygning af den nødvendige kapacitet og organisation 10 L EDELSENS BERETNING

11 LEDELSENS BERETNING derfor har fuld effekt i SBS-regnskabet. Samlet betyder det, at SBS-koncernen inkl. Notox forventer et resultat på niveau med Udvikling af branchens mest effektive supply chain management systemer med globalt indkøb, logistik og distribution som de centrale parametre. Etablering og udvikling af egne distributionscentre på de europæiske hovedmarkeder, der kan sikre daglige leverancer til en bred kundeportefølje, vil indgå som en central del af denne strategi sammen med udvikling af en effektiv eksportorganisation til servicering af de øvrige prioriterede markeder og kunder. Profil, målsætninger og strategi I 2006 vedtog SBS' bestyrelse en ny strategiplan for koncernen frem til Strategiplanen har til formål at gøre SBS til en attraktiv virksomhed for relevante stakeholders som aktionærer, medarbejdere og kunder. Strategiplanen er vækstorienteret og har som mål en tredobling af koncernens omsætning i 2010 sammenlignet med Det overordnede forretningsgrundlag er en satsning på miljø- og sikkerhedsprodukter. Inden for dette grundlag er der udpeget 4 fokusområder: Fremstilling af bremsebelægninger og bremseklodser til motorcykler og til en række nicheområder, hvor der stilles særlige krav til friktionsteknologisk knowhow. Renoveringsproduktion inden for relevante autoprodukter med basis i produktion og renovering af bremsecalipre og koblinger. Udvikling og produktion af dieselpartikelfiltre. SBS har endvidere defineret 4 grundkompetencer, der vil være bærende elementer inden for udviklingen af fokusområderne: Innovation For SBS er innovation et nøgleord: Ny viden, dygtige medarbejdere, udvikling af nye produkter og nytænkning i processer. Inden for bremseteknologien handler innovation om produkter, der kombinerer sikkerhed, performance og levetid optimalt, og som er baseret på miljøvenlige materialer og processer. Innovation på partikelfilterområdet handler i første række om fleksibilitet og tilpasning til bilindustriens behov. Innovation drejer sig også om systematisk sortimentsudvikling. Brug af IT-værktøjer til registrering og katalogisering af nye modeller og produkter sikrer, at SBS er hurtig med nye varenumre og kan tilbyde produktprogrammer, der modsvarer markedsbehovet. Produktivitet Kontinuerlig implementering af ny procesteknologi samt brug af Lean og IT som værktøjer skal bidrage til en fortsat optimering af arbejdsprocesser og forretningsmodeller. Målet er dels at sikre en vedvarende høj international konkurrenceevne, dels at opnå maksimal fleksibilitet. L EDELSENS BERETNING 11

12 LEDELSENS BERETNING Logistik Gennem logistikoptimering at sikre et effektivt vareflow fra råvare til slutbruger. Leverandørporteføljen skal opfylde vore krav til bl.a. kvalitet, pris og leveringsdygtighed, og distributionsmodellerne skræddersyes til kundestrukturen. De dækker såvel de store kunders behov for tætte samarbejdsrelationer som grossistmarkedets krav til daglige leverancer. Markedsorientering Et højt serviceniveau, troværdighed, engagement og stabilitet er kodeord for SBS i forhold til kunderne. På de europæiske markeder opererer SBS lokalt med egne salgs- og distributionscentre, så tilpasning til det individuelle markeds behov kan optimeres. Større kunder har key account status og serviceres direkte via individuelle partnershipmodeller. Markedsbeskrivelse SBS opererer inden for 4 hovedmarkeder: AUTO Dette område omfatter bremsekomponenter og andre sliddele til den europæiske bilpark. Markedsområdet er primært Europa og SNG-landene. Hovedmarkederne er de store vesteuropæiske nationer, hvor SBS er repræsenteret med egne distributionscentre. Der er etableret kundeportefølje på alle de nye vækstmarkeder i Østeuropa, og omsætningen på disse markeder er stigende. Størsteparten af omsætningen går til det frie reservedelsmarked gennem de etablerede distributionskanaler, men nye segmenter er i vækst, herunder autoriserede bilforhandlere, der i stigende grad køber reservedele på det frie marked, samt internetdistributører. SBS' markedsandel varierer kraftigt inden for de enkelte produktområder og geografiske regioner. MC Produkt- og markedsområdet omfatter bremseklodser og andre relaterede bremsedele til motorcykler og scootere. Sammenlignet med automarkedet er der tale om et nichemarked, hvor der stilles store krav til friktionsteknologisk knowhow. SBS er en af verdens største producenter af bremseklodser til disse områder og har en førende position på det frie reservedelsmarked. Her afsættes produkterne til distributører over hele verden. De største markeder er Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og USA. SBS udvikler, producerer og leverer i stigende grad produkter til OE-markedet. Der er her tale om køretøjseller bremsesystemproducenter. Det indgår som del af SBS' strategiplan frem til 2010 at øge denne andel yderligere. Specialprodukter Specialprodukter omfatter friktionsprodukter til bl.a. energi- og industrianlæg. Der er tale om et relativt nyt forretningsområde baseret på overførsel af virksomhedens friktionsteknologiske knowhow til områder uden for SBS traditionelle markeder. Største segment er vindmølleindustrien, hvor SBS leverer bremsekomponenter til rotorsystemet. Dieselpartikelfiltre SBS har gennem Notox etableret sig inden for udvikling og produktion af dieselpartikelfiltre til personbiler, lastvogne, busser og entreprenørmateriel. Med en markant stigning i antallet af dieseldrevne biler i Europa, USA og Asien kombineret med skærpet miljølovgivning på vej i den industrialiserede del af verden, ligger der et betydeligt globalt markedspotentiale på dette område. 12 L EDELSENS BERETNING

13 LEDELSENS BERETNING Der forventes frem til 2010 en firedobling af det globale marked til et niveau på DKK mia., hvor de primære geografiske regioner vil være EU, USA, Japan og Korea. Markedet består af 3 hovedområder: OE-markedet for personbiler, OE til heavy duty og off-road køretøjer samt "retrofit". Det er SBS' strategi at satse på alle områder. Der er iværksat en omfattende investeringsplan, der inden for de kommende år skal gøre virksomheden til en førende leverandør af filterenheder til bilindustrien og producenter af off-road materiel samt disses underleverandører. En ny fleksibelt opbygget fabrik, der muliggør hurtige produktionsomstillinger og et modulopbygget produktkoncept, der kan tilpasses alle former og størrelser af partikelfiltre, er en central brik i denne udviklingsproces. Koncern- og ledelsesforhold internt og i relation til virksomhedens forretningskoncepter over for leverandører og kunder. SBS er med afdelinger og medarbejdere på en række geografiske destinationer meget afhængig af, at samarbejde og arbejdsgange på tværs af organisatoriske skel foregår effektivt. Etablering af koncernfunktioner på nogle funktionsområder kombineret med en konstant fokus på teamwork og samarbejde skal bidrage til, at de menneskelige ressourcer bruges optimalt, og at SBS' medarbejdere opnår stolthed og tilfredshed i forbindelse med jobbet. SBS ønsker at ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere til de opgaver og udfordringer, som virksomheden står over for. Vi opererer globalt, så det er vigtigt, at vore medarbejdere tænker og handler internationalt med forståelse og respekt for andre kulturer i en tid med konstant forandring. Organisatoriske indsatsområder SBS' ledelse har udstukket 3 organisatoriske udviklingsområder, som skal nyde særligt fremme i 2007 og hermed bidrage til yderligere driftsforbedringer. Det drejer sig om Lean, anvendelse af informationsteknologi og om tværorganisatorisk samarbejde. Lean er indført i dele af virksomhedens produktion i Overskrifterne har været "Enkle og hurtige ordregennemløb", "Forbedringsiver og motiverende samarbejde" og "Projekter, teamwork og resultater". På grundlag af de positive erfaringer herfra vil Lean blive implementeret i hele koncernen inklusiv administrationsområderne. IT-værktøjer skal i højere grad tænkes ind i arbejdsprocesser og forretningsmodeller, hvor de kan bidrage til en rationaliserings- og effektivitetsgevinst. Det gælder både Efter- og videreuddannelse har høj prioritet. Årlige medarbejderudviklingssamtaler danner grundlag for individuelle uddannelsesplaner Udover de faglige kvalifikationer lægger SBS vægt på målrettethed, flid, engagement, samarbejde og "team spirit". Risikoforhold Politiske og regulatoriske forhold Inden for friktionsprodukter opererer SBS primært på markeder, der er reguleret af EU-lovgivning eller lovgivning tilpasset hertil. Tendensen i lovgivningen har været øget liberalisering af markedet, øget fokus på miljøskadelige materialer samt kvalitetsstandarder, der skal sikre forbrugerne en L EDELSENS BERETNING 13

14 LEDELSENS BERETNING ordentlig produktkvalitet uanset varens oprindelsesland. Den gennemførte lovgivning har snarere været til gavn end ulempe for SBS, og der er ikke lovinitiativer på vej, der udgør en trussel. Med partikelfiltre er der tale om et produkt, hvor væksten først og fremmest er drevet af miljølovgivningen. Da der næppe kan forventes reducerede miljøkrav inden for en overskuelig tidshorisont, er der ikke synlige lovgivningsmæssige trusler. Markeds- og konkurrenceforhold SBS-friktionsdele er slidprodukter, hvor efterspørgslen kun er moderat konjunkturfølsom. Det frie eftermarked er i distributionsleddet imidlertid præget af markante strukturrationaliseringer og koncentrationer. Fusionerne medfører som oftest revurdering af leverandørporteføljen, og der er i disse forbindelser altid en reel risiko for at miste kunder og omsætning. Inden for partikelfiltre drives efterspørgselen dels af miljøpolitik, dels af antallet af dieselbiler. Overalt i den vestlige verden er antallet af dieselbiler i kraftig vækst som det på kortere sigt bedste miljømæssige alternativ til den benzindrevne bil. Der er ingen tegn på, at denne udvikling vil stoppe inden for strategiperioden. Antallet af producenter af dieselpartikelfiltre på verdensplan er i dag relativt beskedent. Det kan forventes, at flere virksomheder vil etablere sig på området i de kommende år, men dels har Notox et teknologisk og procesmæssigt forspring, dels forventes efterspørgslen i en periode at ville overstige produktionskapaciteten. Valutarisiko En betydelig del af selskabets handel med både kunder og leverandører foregår i EUR. Der er i forbindelse med handel i andre valutaer, primært USD og GBP, risiko for kursudsving, der kan have negativ effekt på selskabets resultat. Risikoen for tab i forbindelse med GBP begrænses dog i et vist omfang af, at selskabet både køber og sælger i GBP. Der anvendes terminsforretninger og optioner på nettopositioner i andre valutaer end EUR. Herudover henvises til note 25 vedrørende valuta- og renterisici, samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Corporate Governance Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Da det er selskabsledelsens vurdering, at aktionærerne forsøges motiveret til at udøve deres rettigheder og indflydelse, er nyt specielt samarbejde igangsat på dette område. Det fremgår af selskabets vedtægter, at der ikke er nogen stemmedifferentiering, ligesom det fremgår, at generalforsamlingen indkaldes med max. 4 ugers og min. 14 dages varsel. Stiholt Holding A/S, der er hovedaktionær i selskabet, er nært knyttet til selskabet og engageret i dets udvikling. Til sikring af en tæt dialog mellem bestyrelse/direktion og hovedaktionæren holdes flere årlige møder med del- 14 L EDELSENS BERETNING

15 LEDELSENS BERETNING tagelse af bestyrelsesformanden, ét bestyrelsesmedlem (på skift) samt direktionen. Møderne holdes kort efter selskabets års- og halvårsmeddelelser og under respekt af de børsetiske regler. Det er bestyrelsens vurdering, at Scandinavian Brake Systems A/S i perioden siden hovedaktionæren er indtrådt har nydt godt af det stærke engagement fra hovedaktionæren og fortsat vil kunne gøre det. Bestyrelsens opgaver og ansvar Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt løbende vurdere direktionens arbejde og på baggrund af dette at udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, herunder udarbejde retningslinjer for udvælgelse og sammensætning af direktionen. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Der er for selskabet udarbejdet vision og mission, som er offentliggjort i årsrapporten og virksomhedsprofilbrochuren. Direktionen forsøger hele tiden at føre en aktiv dialog med selskabets interessenter for at udvikle og styrke selskabet. Åbenhed og gennemsigtighed Det sikres, at alle væsentlige oplysninger af betydning for aktionærerne offentliggøres straks, p.t. foregår disse meldinger kun på dansk. Der afholdes hvert år generalforsamling, som samtidig anvendes som investormøde. Der afholdes ikke andre investormøder. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med IFRS (International Financial Reporting Standards). Det er Scandinavian Brake Systems A/S' politik: At offentliggøre alle væsentlige oplysninger uden forsinkelse At offentliggørelse sker på dansk og kommunikeres straks på selskabets hjemmeside At aflægge årsrapport efter IFRS At udsende delårsrapporter I årsrapporten at inkorporere ikke-finansielle oplysninger, som på væsentlig måde kan øge forståelsen for selskabets situation, fremtid og relationer til omverdenen Bestyrelsens opgaver og ansvar fremgår i øvrigt af bestyrelsens forretningsorden, som i fuld længde fremgår af selskabets hjemmeside, hvortil der henvises. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen tilsikrer, at de af bestyrelsen indstillede bestyrelseskandidater hele tiden har den relevante og fornødne viden og professionelle erfaring i forhold til selskabets behov, herunder den nødvendige internationale baggrund og erfaring, hvis dette er relevant. Det sikres også hermed, at bestyrelsessammensætningen tilsammen giver de kompetencer i bestyrelsen, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan udføre sine opgaver på bedst mulig måde. Det er væsentligt, at bestyrelsen har en sådan størrelse, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Bestyrelsen er sammensat ud fra at sikre ovenstående, dog taget i betragtning af at der i selskabet p.t. eksisterer et hovedaktionærforhold. Bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, hvor det p.t. vurderes, at 4 årlige møder samt et ordinært strategimøde hvert andet år er tilstrækkeligt for at sikre, at bestyrelsens opgaver og ansvar udføres. Der er p.t. ikke udarbejdet skriftlige evalueringsprocedu- L EDELSENS BERETNING 15

16 LEDELSENS BERETNING rer, hvor bestyrelsens og de individuelle medlemmers herunder bestyrelsesformandens arbejde, resultater og sammensætning løbende og systematisk evalueres med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet, ligesom tilsvarende skriftlige evalueringsprocedurer heller ikke er udarbejdet for direktionen. Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelsen fastlægger principper og retningslinier for udformningen af eventuelle incitamentsprogrammer for selskabets direktion og bestyrelse, for sidstnævntes vedkommende med henblik på generalforsamlingens godkendelse. Det vurderes, at den samlede aflønning p.t. ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsen selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet. Bestyrelsen finder det ikke relevant at oplyse ledelsens vederlag på individniveau og henviser i øvrigt til note 3 og 4. Revision Bestyrelsen evaluerer revisors uafhængighed og kompetence og indstiller, efter samråd med direktionen, denne til generalforsamlingen. Efterfølgende indgår bestyrelsen revisionsaftalen og aftaler honoraret med revisionen. Ikke-revisionsydelser omfatter i det væsentlige rådgivning om skattemæssige forhold samt assistance i forbindelse med virksomhedsovertagelser. Ikke-revisionsydelser herudover aftales i hvert enkelt tilfælde mellem direktion og bestyrelse inden igangsætning. Bestyrelsen evaluerer de interne kontrolsystemer på basis af revisionsprotokollater og ad hoc gennemgang af væsentlige risikoelementer, herunder forsikringsdækning og forretningsgange for debitorer, varebeholdninger og investeringer. På bestyrelsesmødet, hvor udkast til årsrapport behandles, drøfter revision og bestyrelse den anvendte regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn og gennemgår revisors konklusioner og revisionsprotokollat. Bestyrelsens kontakt til revisionen varetages af bestyrelsesformanden, idet selskabet ikke anvender revisionsudvalg. Aktionærforhold Investor relations Baseret på en høj og kontinuert informationsstrøm ønsker Scandinavian Brake Systems A/S at opretholde en åben dialog med aktionærer, potentielle investorer, analytikere, medier og øvrige interessenter om alle relevante forhold, aktiviteter og tiltag vedrørende selskabet. IR Ansvarlig Hans Fuglgaard Adm. direktør Tlf Fondskode og aktiekapital Selskabets aktiekapital udgøres af aktier af nominelt DKK 10 svarende til en samlet aktiekapital på DKK SBS' aktier handles på Københavns Fondsbørs under fondskoden DKK På næste side er angivet udviklingen i selskabets aktiekurs. 16 L EDELSENS BERETNING

17 LEDELSENS BERETNING Kursudvikling 2006 Udvikling i Aktiekurs Værdi 450,00 425,00 400,00 375,00 350,00 325,00 300,00 275,00 250,00 225,00 200,00 175,00 150,00 125, Dato L EDELSENS BERETNING 17

18 SELSKABSOPLYSNINGER BESTYRELSE Leif Stiholt, formand Adm. direktør, Stiholt Holding A/S Formand for bestyrelsen: Bilinfo A/S Im. Stiholt A/S Staring Maskinfabrik A/S Medlem af bestyrelsen: Aktieselskabet Sæby Fiske-Industri Nordjyske Holding A/S Notox Holding A/S Staring Miljø A/S Stiholt Holding A/S Sæby Bowling A/S Hans Jørgen Kaptain, næstformand Direktør, KML A/S Formand for bestyrelsen: Aktieselskabet Sæby Fiske-Industri B&H el-artikler A/S BIA A/S Dafolo Holding A/S GKH Invest A/S Hjallerup Maskinforretning A/S Hydra Tech A/S Jarnes A/S Nordjyske Bank A/S Nordjysk Luftteknik A/S Nordmark Maskinfabrik A/S Skagerak 2000 A/S Skagerak Holding A/S Stampen Træ-Pak A/S Stiholt Holding A/S Aalborg System Transport A/S Medlem af bestyrelsen: Cosmos Trawl A/S Ejendomsselskabet Chrestensminde A/S GMC Holding A/S Infarm A/S Rais A/S Skanderborg Maskinforretning A/S Sæby Storkøb A/S UniFish A/S DIREKTION Hans Fuglgaard Adm. direktør Formand for bestyrelsen: Notox Holding A/S Scangrip A/S Medlem af bestyrelsen: Exhausto International A/S Klokkerholm Karosseridele A/S Hans Jørn Sørensen Direktør Medlem af bestyrelsen: Dansk Renoveringsindustri A/S Carsten Schmidt Økonomidirektør Jesper Kraft Jensen Indkøbs- og logistikdirektør REVISORER KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab ADVOKAT Hjulmand & Kaptain Advokatfirma PENGEINSTITUTTER Nordea Bank Danmark A/S Danske Bank A/S FONDSBØRSMEDDELELSER Finanskalender Årsregnskabsmeddelelse Øget kapacitet til produktion af dieselpartikelfiltre og outsourcing af bremsebakker Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport Udvidelse af ledelsen i Notox-- koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal Ordinær generalforsamling Vedtægter Revideret finanskalender Aftale om aktieombytning Halvårsrapport 1. halvår Ledelsespåtegning til halvårsrapport 1. halvår Overtagelse af Roulunds Brakings distributionscenter i Frankrig Kvartalsrapport 3. kvartal Aftale om overtagelse af Roulunds Brakings distributioscenter i Frankrig Udvidelse af aktiekapitalen FINANSKALENDER 2007 Scandinavian Brake System A/S planlægger offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og andre væsentlige begivenheder på følgende datoer: Årsregnskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport Kvartalsrapport 1. kvartal Ordinær generalforsamling Halvårsrapport 1. halvår Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Knud Andersen Adm. direktør, bb electronics a/s EJERFORHOLD Medlem af bestyrelsen: Flonidan DC A/S Færch Holding A/S J.F. Fabriken, J. Freudendahl A/S Lars Radoor Sørensen Senior Vice President Global Logistics adidas-group Anders Bach * Montagemedarbejder Følgende aktionærer ejer mere end 5% af aktiekapitalen: Stiholt Holding A/S Trafikcenter Sæby Syd Sæby Ejerandel: 56,4% HCS 82 ApS Gruts Alle Hellerup Ejerandel: 11,7% Jan B. Pedersen * Specialarbejder *valgt af medarbejderne 18 S ELSKABSOPLYSNINGER

19 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar december 2006 for Scandinavian Brake Systems A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Svendborg, den 22. marts 2007 DIREKTION Hans Fuglgaard, adm. direktør Hans Jørn Sørensen, direktør \Carsten Schmidt, økonomidirektør \Jesper Kraft Jensen, indkøbs- og logistikdirektør BESTYRELSE Leif Stiholt, formand Hans Jørgen Kaptain, næstformand Knud Andersen Lars Radoor Sørensen Anders Bach Jan B. Pedersen L EDELSESPÅTEGNING 19

20 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Scandinavian Brake Systems A/S Vi har revideret årsrapporten for Scandinavian Brake Systems A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Svendborg, den 22. marts 2007 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Gert Jensen statsaut. revisor Hans B. Vistisen statsaut. revisor 20 D EN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nettoomsætning 660,9 613,0 211,7 199,9

Nettoomsætning 660,9 613,0 211,7 199,9 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 16-2007 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.01.-30.09.2007 Hovedtal 01.01.-30.09. 3. kvartal Mio. DKK 2007 2006 2007 2006 31.12.2006 SBS-koncern ekskl.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%. KØBENHAVNS FONDSBØRS 22.03.2007 Årsregnskabsmeddelelse Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere