Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,"

Transkript

1 årsprofil

2 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift og vedligeholdelse 18 Offentligt Privat Partnerskab (OPP) 20 Ejendomsservice 22 Medarbejderudvikling 24 Kort om os 25 Hoved- og nøgletal 26 Vores ydelsespalet 27 Kontaktpersoner Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretnings førelse. Opgaverne løses i forhold til private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, almene bolig organisationer, ældreboliger, kollegier og ungdomsboliger samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. Grundlaget for selskabets virke er beskrevet i missionen: Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennesker bor og arbejder. Strategi Det er koncernens strategi i de kommende år: At fastholde og udbygge markedspositionen inden for forvaltning af investeringsejendomme erhvervsejendomme, butikscentre og boligudlejningsejendomme. At øge markedsandelen inden for ejendomsadministration og forretningsføreraftaler med almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger samt ældreboliger. At styrke markedspositionen inden for administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger. Det er endvidere koncernens strategi at udbygge og styrke samarbejdet med eksisterende kunder gennem en målrettet produktudvikling. Som led i koncernens strategi er det hensigten at udvide bredden af de service- og rådgivningsydelser, der tilbydes kunderne, med mersalg for øje. Det er koncernens forventning, at væksten vil komme fra både traditionel indgåelse af nye kundeaftaler og fra opkøb af administrationsporteføljer og konkurrerende virksomheder. Det indgår som en aktiv del af koncernens strategi at deltage i fremtidige projekter inden for OPP (Offentligt Privat Partnerskab) og OPS (Offentligt Privat Samarbejde). Vision Vi stræber efter at blive den foretrukne leverandør inden for forvaltning og drift af ejendomme og boliger i Danmark. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er kvalitet og service. Vores væsentligste succeskriterier er tilfredse kunder og medarbejdere. Værdigrundlag Vores forretning bygger på fem kerneværdier, der danner grundlaget for det arbejde, vi udfører: Dygtig Handlekraftig Tilgængelig Visionær Værdiskabende. Det indgår ikke på nuværende tidspunkt i koncernens strategi at foretage yderligere investeringer i fast ejendom.

3 Fornyelse, faglig styrke og samarbejde Dan-Ejendomme as er gået styrket ind i Vi har i 2007 budt en række nye kunder og samarbejdspartnere velkommen, og flere er allerede kommet til i de første måne der af Kravene til professionelle ejendomsadministratorer ændrer sig i disse år. Derfor har vi arbejdet intensivt med at forny og optimere vores ydelser for at kunne tilbyde kunderne en endnu større spændvidde i vores produktpalet. Fornyelsen giver mere fleksibilitet og bedre kvalitet i de ydelser, vi leverer, og fører dermed til den bedste betjening af vores kunder. I alle vores aktiviteter sætter vi fokus på at levere kvalitet og service med etik og moral i højsædet og en stor grad af gennemsigtighed. Vi tror på, at best practice er vejen frem, og vi sætter gerne dagsordenen for den måde, der arbejdes på i branchen. Det kan være i forhold til de produkter og servicer, vi tilbyder, for den måde, vi samarbejder og kommunikerer på, eller i forhold til vores princip om at lade ord følge af handling. Vi har et stærkt fagligt miljø og dygtige medarbejdere, som vi ønsker at udvikle yderligere for at blive en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for vores kunder. Derfor har vi etableret et uddannelsesakademi, hvis centrale emner er videndeling, faglighed og kundeorientering. Med udgangspunkt i vores faglige styrke, evne til samarbejde og fornyelseskraft vil vi også i de kommende år arbejde for at skabe gode resultater for vores kunder. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør 3

4 Professionel ejendoms administration kræver aktiv management Som markedet for ejendomsadministration tegner sig nu og i fremtiden, bliver en af nøglekompetencerne for den professionelle ejendomsadministrator at kunne arbejde aktivt med kundens ejendomme. Det handler kort sagt om at drage fordel af sit markedskendskab til at udvikle ejendommene. Det kalder vi aktiv management. Aktiv management er en ny og mere professionel måde at anskue administration og forvaltning af ejendomme på. Dan-Ejendomme as tilbyder ikke blot kunden traditionelle ejendomsadministrationsydelser, vi arbejder analytisk, kreativt og handlingsorienteret med værdiskabelse. Vi søger på den måde at skabe merværdi for vores kunder gennem driftsoptimering og forøgelse af det direkte afkast. Aktiv management handler om at se mulighederne i den enkelte ejendom og portefølje: Kan vi bygge til eller om? Kan arealerne udnyttes bedre? Er der grundlag for at varsle lejestigninger? Kan vi optimere indtægterne gennem målrettede investeringer? Kan det betale sig at købe eller sælge ejendomme? Udfordringerne er mange. Vi tilbyder ejendommens ejer/investor en skræddersyet rådgivning med fokus på optimering og udvikling af alle typer ejendomme. Ejendommens værdier bliver på den måde synlige og kan derfor realiseres. Vision og handlekraft går hånd i hånd Dan-Ejendomme as stræber efter at være visionær og handlekraftig i forholdet til både markedet, kunder og medarbejdere. Det betyder, at vi løbende udvikler vores 4

5 organisation, så den matcher det marked, vi og vores kunder bevæger os på. Det er også aktiv management. Vores medarbejdere har den nødvendige uddannelse, erfaring og kreativitet til at generere de gode ideer, der optimerer ejendomme nu og i fremtiden. Det handler for os om at omsætte de kreative og gennemtænkte løsninger til konkrete beslutningsoplæg, som kunderne kan tage stilling til. Ord alene er ikke nok der skal vises handlekraft. Det er ikke godt nok at afvente tingenes gang. Gennem aktiv management synliggøres og realiseres ejendommenes værdier. På den baggrund kan kunden træffe de rette beslutninger på det rette tidspunkt. René Larsen kundechef Udvikling koster men betaler sig Aktiv management udført professionelt i alle led har naturligvis sin pris. Løsningen er dyrere end traditionel ejendomsadministration, men vi oplever en stigende interesse fra investorerne, fordi det er vitalt at forholde sig proaktivt til markedet, hvis man vil sikre sin investering. 5

6 Vi får tingene til at hænge sammen og tænker 360 rundt det er vores varemærke og kundens garanti for optimal og fremadrettet råd givning og ejendomsdrift. JURA udvikling administration udlejning indkøb lejer/bruger investor/kunde ejendommen ejendomsdrift vedligeholdelse regnskab Forsikring skat Finansiering analyser due diligence 6

7 360 Vi tænker hele vejen rundt I Dan-Ejendomme as tilbyder vi vores kunder en bred palet af ydelser inden for porteføljepleje, ejendomsadministration, regnskab, udlejning, udvikling, ejendomsdrift, ejendomsvedligeholdelse, bygherrerådgivning, byggeadministration, energistyring og ejendomsservice. Vores styrke er, at vi har mange kompetencer in-house. Vi kan koble flere kompetencer og faglige discipliner på hver enkelt sag, og det gør os i høj grad fleksible og i stand til at tænke helhedsorienteret. Fokus på helheden og detaljen Det er afgørende, at vi som rådgiver kan zoome ind på den konkrete detalje og se den i forhold til helheden. En lille ændring i lejeloven kan eksempelvis have stor betydning for hele ejendommens økonomi og dermed også for kundens afkast. Når vi holder fokus på både det store og det lille perspektiv, er vi i stand til at løse opgaver på et sikkert grundlag med en høj grad af faglighed, der samtidig giver inspiration til mere kreative og innovative løsninger til gavn for vores kunder og kunders kunder. Stor frihed til at vælge Det skal være enkelt at være kunde hos Dan-Ejendomme as. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er værdiskabelse, kvalitet og service. Vi ved, at ikke to sager eller to kunder er ens. Dybden i vores kompetencer og evnen til at koble kompetencerne sammen gør os i stand til at levere både totalpakken til de store investeringskunder og basispakken inden for administration til en mindre ejer- eller andelsboligforening. Det betyder samtidig, at løsningen altid er skræddersyet. Vi søger til stadighed at matche vores kunders behov og være på forkant med udviklingen på markedet. Med andre ord reagerer vi ikke vi agerer. 7

8 Værdibaseret ejendomsadministration Investeringsejendomme kræver en professionel ejendomsadministrator, der både er omhyggelig, dygtig og innovativ. Arbejdet skal udføres med fokus på kvalitet i detaljen samtidig med, at der skal tænkes i nye baner. Vi tager ansvar for ejendomme Vores totalkoncept tilbyder kunderne samtlige ydelser i forbindelse med administration, drift og udvikling af ejendomme. Vores administrative ydelser omfatter alt lige fra lejekontraktadministration, lejereguleringer og udarbejdelse af regnskaber til forhandling, servicering og dialog med lejerne. Vi sikrer, at de lovmæssige krav bliver indfriet, at tidsfrister overholdes, og at lejerne får den aftalte service. Faglige kompetencer Vores faglige viden og dygtige stab af medarbejdere gør os til en professionel og servicebevidst samarbejdspartner, der sørger for optimale vilkår for investor og god service til lejerne. Pleje og optimering af værdier At administrere investeringsejendomme handler i høj grad om at pleje og optimere værdier. Det handler om, at den enkelte ejendom skal være en fornuftig investering på både kort og langt sigt. Vi ser nye muligheder og ideer og har handlekraft til at udføre dem. Det gør det muligt at øge værdien af ejendommen, hvad enten det handler om at tilføre nye værdiforøgende installationer som fx altaner eller elevatorer, ombygge gamle tørrerum til nye moderne lejligheder eller udvide og ombygge butikscentre mv. Mangfoldigheden i vores kompetencer får os til at tænke helhedsorienteret. På den måde kan vi tilbyde kunden de bedste løsninger med fokus på kvalitet og etik. Claus Krag boligchef For kunderne udarbejder vi handlingsplaner, der fokuserer indsatsen og sikrer, at beslutninger og initiativer bliver gennemført. Vi analyserer løbende økonomien i kundernes portefølje, og hvor det er muligt, optimeres indtægter og udgifter. Dygtighed, kvalitet og udvikling er grundstenene i vores ejendomsadministration og det, som gør os i stand til at give både kunder og lejere den optimale behandling. Moderne ejendomsadministration handler om service og tilgængelighed, og derfor tilbyder Dan-Ejendomme as en stor del af sine ydelser online. NetService Med NetService inviterer vi kunder og beboere indenfor også når vi har lukket. NetService er et ekstranet med personligt interface for alle Dan-Ejendomme as kunder og deres respektive brugere. De enkelte ejendomme får en hjemmeside på NetService. Her kan lejerne finde diverse informationer om deres lejemål og om ejendommen. Kunderne har mulighed for bl.a. at hente oplysninger om ejendoms-/porteføljedata direkte fra vores produktionsdatabase. FindBolig.Nu Dan-Ejendomme as varetager indstilling af ledige boliger for en række af landets største udlejere og håndterer endvidere ventelister til en lang række boliger i Danmark. Indstillingen foregår via den store, gratis boligportal på internettet, FindBolig.Nu, som bliver besøgt af flere tusinde ansøgere hver dag. FindBolig.Nu bygger på en fleksibel konfiguration, der giver nye muligheder for dynamisk og effektiv ventelisteadministration, og systemet er målrettet til såvel udbyder som boligsøger. 8

9 Dan-Ejendomme as opererer med tre segmenter inden for investeringsejendomme: Boligejendomme Ved administration af boligejendomme har vi både fokus på kundens afkast og alle de bløde værdier, der tager udgangspunkt i lejernes forhold. Det handler om at respektere, at den enkelte ejendom og de ting, der foregår på ejendommen, danner rammen om menneskers liv. Vi stræber efter at være tilgængelige og informere direkte og forståeligt om leje lovens indviklede regler, som lejerne mærker, når de flytter ind eller ud, når huslejen reguleres, eller når der gennem føres større vedligeholdelsesog renoveringsarbejder på ejendommen. Vi tilbyder forvaltning af boligejendomme både nybyggeri og ældre boligejendomme, bl.a.: Udlejning og administration af ventelister. Opkrævnings-/rykkerprocedurer. Varsling af lejeforhøjelser. Ind- og udflytninger. Udarbejdelse af forbrugsregnskaber. Kontakt med offentlige myndigheder. Forsikringer. Lejlighedsmoderniseringer. Samarbejde med beboerrepræsentationer. Bistand ved køb og salg af ejendomme. Erhvervsejendomme Ejerne af erhvervsejendomme har fokus på afkast. Vi håndterer mange erhvervslejemål, hvor vi tager os af markeds lejevurderinger, lejesager, genudlejninger, afståelser mv. Med målrettet markedsføring og langsigtede handlings- og udviklingsplaner er vi på forkant med udviklingen og kan tilbyde de bedste markedsvilkår, fastholde lejere og søge nye veje i erhvervsudlejningen. Vi tilbyder forvaltning af erhvervsejendomme, bl.a.: Opkrævnings-/rykkerprocedurer. Lejereguleringer. Ind- og udflytninger. Udarbejdelse af forbrugsregnskaber. Kontakt med offentlige myndigheder. Forsikringer. Erhvervsudlejning. Afståelser. Markedslejevurderinger og -forhøjelser. Bistand i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme. Butikscentre I dette segment er sammensætningen af lejere afgørende for, om et butikscenter er en succes eller ej. Den rette sammensætning tiltrækker både kunder og potentielle nye lejere, hvilket medfører en sund økonomi for både lejerne og ejerne af centret. Derfor har vi fokus på totalrådgivning, der bl.a. indeholder konceptudvikling. Det er vigtigt at bygge et center op omkring et stærkt og synligt koncept, der er tilpasset det aktuelle markedsområde, så det bliver et attraktivt indkøbssted for kunderne. Vi tilbyder forvaltning af butikscentre, bl.a.: Centermanagement/-administration. Centerudvikling, kommerciel rådgivning og sammensætning af butiksmiks. Rapportering og analyser. Markedslejereguleringer. Afståelser. Erhvervsudlejning. 9

10 René Larsen kundechef Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør Lars Olaf Larsen afdelingschef, ejendomsservice og OPP Flemming Nielsen økonomidirektør Claus Krag boligchef Erik W. Bundesen afdelingschef, teknik Vi får ting til at ske Fokus på at eksekvere dét at handle, har altid været et fokusområde hos os. Vi arbejder målrettet med en handlekraftig ledelse i chefgruppen. Det betyder, at vi altid forsøger at optimere de processer, der får tingene til at ske at vi implementerer de ideer, værdier og visioner, der er gældende for virksomheden internt og eksternt, og at virksomhedens strategi føres ud i livet i samtlige afdelinger. Til glæde for vores kunder! Vi ser på ledelse som et aktivt begreb, der skal sikre, optimere og udvikle vores virksomhed. Claus Krag boligchef Ledelsen i Dan-Ejendomme as består i dag af 12 personer med vidt forskellige baggrunde og kompetencer inden for hvert deres felt. Deres opgave er i tæt samarbejde at lede og udvikle virksomheden, sikre høj faglighed i alle afdelinger samt gøre det ukompliceret men værdifuldt at være kunde hos Dan-Ejendomme as. I mange af de sager, vi i det daglige løser for vores kunder, er det vores evne til at samarbejde på tværs og se sammenhængen, der får tingene til at ske. Derfor er det overordentligt vigtigt, at gruppen af ledere evner det tværgående samarbejde, så det kan gennemsyre hele virksomheden. Det er et af vores fokusområder i arbejdet med den handlekraftige ledelse. 10

11 Dorte Hovgård Hansen udviklingchef Eva Handest Høyer afdelingschef, butikcentre Per Godske it-chef Morten Østrup Møller juridisk direktør Iben Koch afdelingsdirektør, almene boliger/ kollegier og ungdomsboliger Per Holm afdelingsdirektør, foreninger Handlekraftig ledelse handler om at skabe en virksomhed, der er på forkant med udviklingen og formår kunsten at eksekvere. Det skaber værdi for vores kunder. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør 11

12 Foreningens stærke partner Enhver ejer- og andelsboligforening er helt sin egen. Derfor tilbyder vi løsninger, der er målrettet kundens særlige behov. Via vores kontaktperson kan foreningen trække på et hold af de bedste fagfolk i branchen. Fleksibelt, professionelt og i øjenhøjde dét er formlen for en vellykket administration. Ejerforeningen Alle ejerforeninger er forskellige. Lovgivningen giver frihed til at udforme de vedtægter, der passer til den enkelte forenings behov men med friheden følger også en risiko for at overse potentielle muligheder og faldgruber. Vi er professionelle administratorer til fingerspidserne og dækker alle ydelser inden for drift samt administrativ, juridisk og økonomisk rådgivning. Med udgangspunkt i ejerforeningens behov og vores brede palet af ydelser udarbejder vi sammen et grundlag, der både er fremtidssikret og målrettet kunden. Markedskendskab og juridisk ekspertise For at blive en velfungerende ejerforening er det afgørende at have en professionel rådgiver, der kan se foreningens potentialer og de eventuelle risici, der lurer i fremtiden. Vores kontaktperson følger ejerforeningen tæt, og vi hjælper både med udarbejdelse af vedtægter, budgetter, regnskaber og lignende. Vores effektive økonomiske styring giver tryghed og sikkerhed for både beboere og bestyrelse. Samtidig holder vi øje med udviklingen i markedet og lovgivningen, så vi hurtigt kan reagere på alle ændringer, der har relevans for kunden. Det betyder også, at vi løbende kan komme med forslag til udvikling og forbedring af ejendommen. En professionel samarbejdspartner for bestyrelsen Det er frivilligt at deltage i en ejerforenings bestyrelse. Derfor skal medlemmernes arbejde også gøres så nemt som muligt. Vi er bestyrelsens professionelle sparringspartner, der klarer alle de praktiske opgaver, så de frivillige kan koncentrere sig om at træffe beslutninger og holde gang i foreningsdemokratiet. Vælg mellem tillægsydelser Før årets generalforsamling ønsker bestyrelsen ofte at blive rådført om vedligeholdelsesarbejder, byggeprojekter, energistyring og meget andet. Hos os har ejerforeningen mulighed for at købe tillægsydelser og matche sine behov løbende. Det giver en stor fleksibilitet og tryghed, når foreningen bevæger sig ud i nye projekter. Vi stræber efter at være blandt de dygtigste til at administrere ejerforeninger også hvad angår kommunikation og fagligt engagement. De nyeste tilfredshedsundersøgelser viser, at vi er godt på vej. Vi tilbyder ONLINE løsningen til den mindre forening, der ønsker at gøre det meste selv. BASIS den klassiske administrationsaftale, hvor vi deltager i generalforsamlingen og klarer den daglige administration. TOTAL den klassiske administrationsaftale med fast tekniker tilknyttet til at holde øje med foreningens bygninger og disses generelle vedligeholdelsesstand. TOTAL+ løsningen for den store og komplekse forening, hvor vi ud over ovenstående skal deltage i alle bestyrelsesmøder og yde særlig rådgivning. Ud over vores produktpakker tilbyder vi gerne bistand i alle relaterede emner fx: Udarbejdelse eller ændring af vedtægter. Udarbejdelse af tilstandsrapporter. Vedligeholdelsesplaner. Bistand ved andelsoverdragelser. Ventelisteadministration. Bygherrerådgivning. Byggeadministration. Energistyring. Lovpligtig energimærkning. 12

13 Andelsboligforeningen Når en gruppe mennesker beslutter at danne en andelsboligforening, er det et valg med vidtrækkende konsekvenser og risici. Med Dan-Ejendomme as som samarbejdspartner sikrer andelsboligforeningen sig et solidt fundament i årene, der kommer. Den nye Den nystiftede andelsboligforening står over for en række udfordringer i de første år. Hvordan skal vedtægterne udformes for at passe til ejendommen og beboernes behov? Hvordan administreres en venteliste? Skal der planlægges større arbejder på ejendommen for at sikre økonomien i fremtiden? Den etablerede For den etablerede forening er fødselsvanskelighederne normalt overstået, og foreningen kan ofte trække på en lang historie og stor erfaring. Her er vi en vigtig sparringspartner, der løser de konkrete og praktiske opgaver i hverdagen, så bestyrelsen kan koncentrere sig om det kreative i andelsboligforeningen eksempelvis at arrangere fælles tiltag og nye projekter. Vi har ekspertisen til at træde ind i alle faser af foreningens arbejde uanset om foreningen er ny eller etableret. Uanset om man er en ny eller veletableret forening, kan det være vanskeligt at overskue de mange muligheder og faldgruber, der venter forude. Vores medarbejdere rådgiver om juridiske og driftsmæssige forhold og holder sig på forkant med enhver udvikling i lovgivningen og på markedet, der kan have betydning for kunden. Professionel og engageret sparring Andelsboligforeninger bygger på engagement. Derfor forventes det også, at vi som administrator er i stand til at bistå og rådgive i samme ånd ikke stift og formelt, men ansigt til ansigt og på almindeligt dansk. Det giver nogle spændende og frugtbare diskussioner, som er med til at udvikle foreningen i en positiv retning. 13

14 Almene boliger med dialogen som grundlag I arbejdet med almene boliger lægger vi vægt på en tæt dialog med både kunder og beboere det er funda mentet i en god administration. At administrere almene boliger kræver mere end blot formularer og firkantede regulativer. Det kræver også lydhørhed og vilje til holdarbejde. Vi ser dialog med beboerne som en væsentlig parameter for succesfuld drift af boligforeningen. På den måde tager vi hånd om både ejendommen og de mennesker, der bor i den. Dét er god administration i vores øjne. Skræddersyede ydelsespakker Vi tilbyder alle ydelser i tilknytning til administration og drift af almene boliger fra opkrævning og bogføring af lejeindtægter til langsigtet vedligeholdelsesplanlægning og vedligeholdelsesrådgivning. Det hele foregår i tæt samarbejde med kunden og de viceværter, der forestår de praktiske opgaver på ejendommen. Derfor er alle vores kundeaftaler også tilpasset, så bestyrelsen får præcist den ydelsespakke, der passer til boligforeningens behov. Det kan eksempelvis dreje sig om rapportering eller sekretariatsfunktion. Alle løsninger tager udgangspunkt i boligforeningens og bestyrelsens konkrete behov. Vi mener, at fundamentet for en god administration er en dialog, der foregår i øjenhøjde med både beboerne og bestyrelsen. Iben Koch afdelingsdirektør Et hus med mange kompetencer Som forvaltere af kundens ejendom ser vi det som vores ansvar at håndtere alle aspekter af ejendomsadministration. Det gør vi via vores servicemedarbejdere på kontoret, men i særdeleshed gennem de fagfolk, vi sender i marken. De er ikke kun dygtige praktikere, men også gode til at etablere den nødvendige personlige kontakt og dialog i omgangshøjde og i et sprog, der er til at forstå. Og de står aldrig alene. Gennem dem kan kunden trække på et helt hus af de førende specialister i branchen. 14

15 Vi tilbyder Forretningsførelse af almene boliger over hele Danmark, både familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, herunder bl.a.: Administration af ventelister. Kontraktskrivning. Ind- og udflytningssyn. Opkrævnings-/rykkerprocedurer. Varsling af lejeforhøjelser. Udarbejdelse af budget, års- og forbrugsregnskaber. Kontakt til offentlige myndigheder. Forsikringer. Juridisk assistance. Nybyggeri, renovering og planlagt vedligeholdelse. Servicering af bestyrelse. Arbejdsgiveransvar. NetService en mulighed for alle Ud over den personlige kontakt tilbyder vi beboere og bestyrelser adgang til oplysninger døgnet rundt via vores e-service-løsning NetService. NetService for bestyrelsen Bestyrelsen får adgang til et ekstranet, hvor der er oplysninger om fx økonomi, statistik og stamdata for den enkelte ejendom. NetService for beboerne Her er det muligt at finde oplysninger om ejendommen, og det er muligt for den enkelte beboer at hente oplysninger om økonomi, forbrug mv. for den enkelte lejlighed. 15

16 Vi har blik for fremtiden Dan-Ejendomme as yder kompetent og professionel rådgivning i både byggeprocesser og i drift og ved ligeholdelse af ejendomme. Bygherrerådgivning Efterspørgslen på byggetekniske ydelser er fortsat stor i Danmark. Med vores dedikerede og erfarne team af ingeniører, byggeteknikere, arkitekter, jurister, udlejningskonsulenter og ejendomsmæglere har vi ekspertisen til at bistå kunderne i enhver fase af byggeriet uanset projektets størrelse. Fra idé til færdigt byggeri Nogle kunder henvender sig til os med et bart stykke jord, andre med en ældre ejendom, der skal ombygges, mens stadig flere kunder lader os være projektstyrende i renoveringen af eksisterende lejemål. Dan-Ejendomme as varetager alle opgaver i byggeprocessen, såsom proces- og projektledelse, økonomisk styring, byggeteknisk rådgivning og kvalitetssikring. Vores engagement rækker længere Sammen med kunden er vi den part, der er mest interesseret i, at der træffes holdbare økonomiske beslutninger i projekteringsfasen af byggeriet. Når ejendommen er opført, er det nemlig i de fleste tilfælde Dan-Ejendomme as, der overtager ansvaret for drift og vedligeholdelse. Derfor holder vi altid begge ben på jorden og ser på løsninger, der ikke alene er logiske, men også økonomisk og driftsmæssigt rentable i fremtiden. Denne indgangsvinkel til byggeriet betyder, at vi er en stabil og ansvarlig partner gennem hele processen fra idé til færdigt projekt. Vores kunder skal kende os for dygtighed, god kvalitet og service. De skal opleve, at vi tager ansvaret for deres investeringer og ejendomme samt for de virksomheder og mennesker, der bruger ejendommene. Vi passer på ejendommene, som var de vores egne. Erik W. Bundesen afdelingschef 16

17 Ejendommens drift Nøglen til en sund økonomi ligger i en effektiv bygningsdrift og den sikres bedst ved at være på forkant med udviklingen. Hvis ejendommen skal få et godt og langt liv, er det derfor nødvendigt at tænke langsigtet. Via et omfattende drift- og vedligeholdelsessystem har vi mulighed for at udarbejde langtidsbudgetter på ejendommen for 5, 10, 15 år, eller hvad kunden måtte ønske. Desuden er vi sparringspartner i den løbende drift og vedligeholdelse af ejendommen det er en del af vores kernekompetence. Planlægning for fremtiden Langsigtede vedligeholdelsesplaner betyder større overblik over kommende økonomiske investeringer på ejendommene og dermed en mere smidig økonomi. De giver kunden tryghed for, at der ikke opstår ubehagelige økonomiske overraskelser. Og ikke mindst sikrer de ejendommens levetid og optimerer dens værdi til gavn for både ejer og lejer. Fokus på drift og udvikling Drift og vedligeholdelse hører til blandt Dan-Ejendomme as kernekompetencer. Heri ligger også et stærkt fokus på at udvikle kundens ejendomme, så arealerne anvendes på bedste måde, og bygningerne følger med tiden. Energiøkonomi, herunder ejendommens el-, vand- og varmeforbrug, skal løbende vurderes og holdes op mod de nyeste teknologiske muligheder for forbedringer, så selv ældre ejendomme stadig er attraktive og tidssvarende. Vi besøger løbende ejendommen og følger derved dens tilstand og behov på tætteste hold. Gennem et godt samarbejde med ejendommens vicevært og beboerne får vi ofte tilbagemeldinger, hvis noget trænger til istandsættelse. Vi tilbyder også at knytte en fast byggetekniker til ejendommen, som sørger for en optimal drift hele vejen rundt fra malerarbejder over altanrenovering til budgetlægning og forsikringer. Byggeteknikeren er en god sparringspartner i håndteringen af alle hverdagens problemer. Uanset valget af ydelser får kunden et optimalt tilbud og en optimal løsning hos Dan-Ejendomme as. Hvert år gennemfører vi mere end 500 byggesager af forskellig størrelse Vi gennemfører byggesager fra modernisering af lejligheder, indretning af erhvervslokaler, etablering af altaner, facaderenoveringer, projektering, tagrenoveringer, udskiftning og konvertering af varmeanlæg og miljøforbedrende aktiviteter til nyopførelse af boligbyggerier, erhvervsejendomme og offentlige bygninger mv. 17

18 Offentligt Privat Partnerskab En vej til bedre byggeri Tanken bag OPP gør op med vanetænkningen inden for offentligt byggeri. Ved at samle opførelse, finansiering, drift og vedligeholdelse i ét projekt, opnår man en mere effektiv og innovativ varetagelse af opgaverne. Filosofien er, at alle deltagende parter bidrager med spidskompetencerne på hvert deres felt. Dan-Ejendomme as rolle er at forestå byggestyring, drift og vedligeholdelse af ejendommen samt administrere OPP-selskabet. Når anlægsøkonomi bliver til totaløkonomi Byggeprocessen og driften optimeres ved, at bygherre, entreprenør, rådgiver og driftsherre har fælles interesser i projektet. OPP giver ikke garanti for billigere løsninger, men muliggør en optimering af kvalitet, effektivitet og innovation, da metoden er baseret på en helhedsvurdering af, hvordan en opgave løses mest hensigtsmæssigt. Derfor er OPP tota løkonomi over en længere årrække og ikke kun anlægsøkonomi. At tænke i helheder skaber værdi Både det offentlige og det private drager fordel af OPP, fordi bygningerne drives ud fra en totaløkonomisk tankegang. En af fordelene ved OPP er netop, at der tages højde for den fremtidige drift og vedligeholdelse allerede i projekteringsfasen. Offentligt Privat Partnerskab (OPP) OPP er et samarbejde mellem en offentlig myndighed og et selskab bestående af en række private virksomheder. Samarbejdet har til formål at fremme kvalitet, effektivisering, innovation og professionalisme i offentligt byggeri. Filosofien er, at byggevirksomhederne tager et økonomisk medansvar for bygningerne i hele deres levetid. Derfor er finansiering, design, etablering og drift en integreret del af projektet. 18

19 Det er vores opgave at udfordre entreprenøren. Nogle gange skal der vælges dyrere materialer for at opnå billigere drift og vedligeholdelse. Vi skal sørge for, at ejendommen kan drives og vedligeholdes på bedst mulig måde set over flere år. Vi er en del af et stærkt hold, hvor vi samarbejder på tværs og deler vores viden og knowhow med hinanden. Det skaber gode synergieffekter og resulterer i sidste ende i bedre byggeri. Det er netop en af vores kernekompetencer, at vi kan se totaløkonomisk på et byggeri over 30 år. Vi er garantien for det fremtidssikrede byggeri. Lars Olaf Larsen afdelingschef Flere OPP-projekter i fremtiden Dan-Ejendomme as deltog i Danmarks første OPP-projekt sammen med MT Højgaard a/s og Bank DnB NORD A/S en skole i Vildbjerg i Ny Herning Kommune. Erfaringer fra skolen viser, at samarbejde mellem det offentlige og det private erhvervsliv kan give smukke byggerier og store besparelser. Herning Byråd præmierede i 2007 projektet med byrådets Bygningspræmiepris for et æstetisk og innovativt byggeri. Vi deltager i et OPP-selskab, der netop er blevet udvalgt til at stå for byggeriet og driften af en ny tinglysningsret i Hobro. 19

20 Fleksibel ejendomsservice Stadig flere kunder beder os om også at forestå ejendomsservicen på deres ejendom(me). Vores ejendomsservice er gennem de seneste år blevet en stor succes og en naturlig del af vores servicetilbud. Med konceptet tilbyder vi professionel service til udlejere og ejer- og andelsboligforeninger, der ikke ønsker eller har kapacitet til en fast tilknyttet vicevært. Tanken bag vores ejendomsserviceydelser er, at kunderne kan købe en pakke indeholdende de driftsopgaver, der er behov for på den enkelte ejendom. Vores viceværter udfører alle traditionelle opgaver, såsom tilsyn af tekniske anlæg, fejning af fortove og gårde, snerydning, pasning af grønne anlæg mv. og med et ugentligt timeantal tilpasset den enkelte ejendom. Kort sagt skræddersyr vi vores løsninger. Vores faste korps af servicevogne og viceværter sørger for, at kunden får en fleksibel løsning, der er tilpasset netop den mængde timer og arten af opgaver, der er behov for på den enkelte ejendom. Vores servicevogne betjener i dag mere end 100 bolig- og erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og Århusområdet. Vores viceværter fungerer endvidere som ferieafløsere på mange flere ejendomme. 20

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Reflex OKTOBER 2006 Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Dan-Ejendomme as oplever en stigende aktivitet på udlejningen af kontorlokaler. Læs mere side 6 Hvorfor tingene ikke blev løst i går..! Højkonjunkturen

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

erhvervsejendomsmarked

erhvervsejendomsmarked 24 a u g u st 2 0 0 7 03 Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

Vand- og varmeregnskab - krav og form

Vand- og varmeregnskab - krav og form 17 oktob er 2007 03 Etiske normer i ejendomsadministration Ejendomsforeningen Danmark har besluttet at sætte fokus på etik men hvad betyder det for os som administrator og dig som lejer? 06 Planlægning

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009 19 FEBRUAR 2009 04 Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Årsrapport 2007/08 XXXXX

Årsrapport 2007/08 XXXXX Årsrapport 2007/08 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere