Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,"

Transkript

1 årsprofil

2 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift og vedligeholdelse 18 Offentligt Privat Partnerskab (OPP) 20 Ejendomsservice 22 Medarbejderudvikling 24 Kort om os 25 Hoved- og nøgletal 26 Vores ydelsespalet 27 Kontaktpersoner Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretnings førelse. Opgaverne løses i forhold til private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, almene bolig organisationer, ældreboliger, kollegier og ungdomsboliger samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. Grundlaget for selskabets virke er beskrevet i missionen: Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennesker bor og arbejder. Strategi Det er koncernens strategi i de kommende år: At fastholde og udbygge markedspositionen inden for forvaltning af investeringsejendomme erhvervsejendomme, butikscentre og boligudlejningsejendomme. At øge markedsandelen inden for ejendomsadministration og forretningsføreraftaler med almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger samt ældreboliger. At styrke markedspositionen inden for administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger. Det er endvidere koncernens strategi at udbygge og styrke samarbejdet med eksisterende kunder gennem en målrettet produktudvikling. Som led i koncernens strategi er det hensigten at udvide bredden af de service- og rådgivningsydelser, der tilbydes kunderne, med mersalg for øje. Det er koncernens forventning, at væksten vil komme fra både traditionel indgåelse af nye kundeaftaler og fra opkøb af administrationsporteføljer og konkurrerende virksomheder. Det indgår som en aktiv del af koncernens strategi at deltage i fremtidige projekter inden for OPP (Offentligt Privat Partnerskab) og OPS (Offentligt Privat Samarbejde). Vision Vi stræber efter at blive den foretrukne leverandør inden for forvaltning og drift af ejendomme og boliger i Danmark. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er kvalitet og service. Vores væsentligste succeskriterier er tilfredse kunder og medarbejdere. Værdigrundlag Vores forretning bygger på fem kerneværdier, der danner grundlaget for det arbejde, vi udfører: Dygtig Handlekraftig Tilgængelig Visionær Værdiskabende. Det indgår ikke på nuværende tidspunkt i koncernens strategi at foretage yderligere investeringer i fast ejendom.

3 Fornyelse, faglig styrke og samarbejde Dan-Ejendomme as er gået styrket ind i Vi har i 2007 budt en række nye kunder og samarbejdspartnere velkommen, og flere er allerede kommet til i de første måne der af Kravene til professionelle ejendomsadministratorer ændrer sig i disse år. Derfor har vi arbejdet intensivt med at forny og optimere vores ydelser for at kunne tilbyde kunderne en endnu større spændvidde i vores produktpalet. Fornyelsen giver mere fleksibilitet og bedre kvalitet i de ydelser, vi leverer, og fører dermed til den bedste betjening af vores kunder. I alle vores aktiviteter sætter vi fokus på at levere kvalitet og service med etik og moral i højsædet og en stor grad af gennemsigtighed. Vi tror på, at best practice er vejen frem, og vi sætter gerne dagsordenen for den måde, der arbejdes på i branchen. Det kan være i forhold til de produkter og servicer, vi tilbyder, for den måde, vi samarbejder og kommunikerer på, eller i forhold til vores princip om at lade ord følge af handling. Vi har et stærkt fagligt miljø og dygtige medarbejdere, som vi ønsker at udvikle yderligere for at blive en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for vores kunder. Derfor har vi etableret et uddannelsesakademi, hvis centrale emner er videndeling, faglighed og kundeorientering. Med udgangspunkt i vores faglige styrke, evne til samarbejde og fornyelseskraft vil vi også i de kommende år arbejde for at skabe gode resultater for vores kunder. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør 3

4 Professionel ejendoms administration kræver aktiv management Som markedet for ejendomsadministration tegner sig nu og i fremtiden, bliver en af nøglekompetencerne for den professionelle ejendomsadministrator at kunne arbejde aktivt med kundens ejendomme. Det handler kort sagt om at drage fordel af sit markedskendskab til at udvikle ejendommene. Det kalder vi aktiv management. Aktiv management er en ny og mere professionel måde at anskue administration og forvaltning af ejendomme på. Dan-Ejendomme as tilbyder ikke blot kunden traditionelle ejendomsadministrationsydelser, vi arbejder analytisk, kreativt og handlingsorienteret med værdiskabelse. Vi søger på den måde at skabe merværdi for vores kunder gennem driftsoptimering og forøgelse af det direkte afkast. Aktiv management handler om at se mulighederne i den enkelte ejendom og portefølje: Kan vi bygge til eller om? Kan arealerne udnyttes bedre? Er der grundlag for at varsle lejestigninger? Kan vi optimere indtægterne gennem målrettede investeringer? Kan det betale sig at købe eller sælge ejendomme? Udfordringerne er mange. Vi tilbyder ejendommens ejer/investor en skræddersyet rådgivning med fokus på optimering og udvikling af alle typer ejendomme. Ejendommens værdier bliver på den måde synlige og kan derfor realiseres. Vision og handlekraft går hånd i hånd Dan-Ejendomme as stræber efter at være visionær og handlekraftig i forholdet til både markedet, kunder og medarbejdere. Det betyder, at vi løbende udvikler vores 4

5 organisation, så den matcher det marked, vi og vores kunder bevæger os på. Det er også aktiv management. Vores medarbejdere har den nødvendige uddannelse, erfaring og kreativitet til at generere de gode ideer, der optimerer ejendomme nu og i fremtiden. Det handler for os om at omsætte de kreative og gennemtænkte løsninger til konkrete beslutningsoplæg, som kunderne kan tage stilling til. Ord alene er ikke nok der skal vises handlekraft. Det er ikke godt nok at afvente tingenes gang. Gennem aktiv management synliggøres og realiseres ejendommenes værdier. På den baggrund kan kunden træffe de rette beslutninger på det rette tidspunkt. René Larsen kundechef Udvikling koster men betaler sig Aktiv management udført professionelt i alle led har naturligvis sin pris. Løsningen er dyrere end traditionel ejendomsadministration, men vi oplever en stigende interesse fra investorerne, fordi det er vitalt at forholde sig proaktivt til markedet, hvis man vil sikre sin investering. 5

6 Vi får tingene til at hænge sammen og tænker 360 rundt det er vores varemærke og kundens garanti for optimal og fremadrettet råd givning og ejendomsdrift. JURA udvikling administration udlejning indkøb lejer/bruger investor/kunde ejendommen ejendomsdrift vedligeholdelse regnskab Forsikring skat Finansiering analyser due diligence 6

7 360 Vi tænker hele vejen rundt I Dan-Ejendomme as tilbyder vi vores kunder en bred palet af ydelser inden for porteføljepleje, ejendomsadministration, regnskab, udlejning, udvikling, ejendomsdrift, ejendomsvedligeholdelse, bygherrerådgivning, byggeadministration, energistyring og ejendomsservice. Vores styrke er, at vi har mange kompetencer in-house. Vi kan koble flere kompetencer og faglige discipliner på hver enkelt sag, og det gør os i høj grad fleksible og i stand til at tænke helhedsorienteret. Fokus på helheden og detaljen Det er afgørende, at vi som rådgiver kan zoome ind på den konkrete detalje og se den i forhold til helheden. En lille ændring i lejeloven kan eksempelvis have stor betydning for hele ejendommens økonomi og dermed også for kundens afkast. Når vi holder fokus på både det store og det lille perspektiv, er vi i stand til at løse opgaver på et sikkert grundlag med en høj grad af faglighed, der samtidig giver inspiration til mere kreative og innovative løsninger til gavn for vores kunder og kunders kunder. Stor frihed til at vælge Det skal være enkelt at være kunde hos Dan-Ejendomme as. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er værdiskabelse, kvalitet og service. Vi ved, at ikke to sager eller to kunder er ens. Dybden i vores kompetencer og evnen til at koble kompetencerne sammen gør os i stand til at levere både totalpakken til de store investeringskunder og basispakken inden for administration til en mindre ejer- eller andelsboligforening. Det betyder samtidig, at løsningen altid er skræddersyet. Vi søger til stadighed at matche vores kunders behov og være på forkant med udviklingen på markedet. Med andre ord reagerer vi ikke vi agerer. 7

8 Værdibaseret ejendomsadministration Investeringsejendomme kræver en professionel ejendomsadministrator, der både er omhyggelig, dygtig og innovativ. Arbejdet skal udføres med fokus på kvalitet i detaljen samtidig med, at der skal tænkes i nye baner. Vi tager ansvar for ejendomme Vores totalkoncept tilbyder kunderne samtlige ydelser i forbindelse med administration, drift og udvikling af ejendomme. Vores administrative ydelser omfatter alt lige fra lejekontraktadministration, lejereguleringer og udarbejdelse af regnskaber til forhandling, servicering og dialog med lejerne. Vi sikrer, at de lovmæssige krav bliver indfriet, at tidsfrister overholdes, og at lejerne får den aftalte service. Faglige kompetencer Vores faglige viden og dygtige stab af medarbejdere gør os til en professionel og servicebevidst samarbejdspartner, der sørger for optimale vilkår for investor og god service til lejerne. Pleje og optimering af værdier At administrere investeringsejendomme handler i høj grad om at pleje og optimere værdier. Det handler om, at den enkelte ejendom skal være en fornuftig investering på både kort og langt sigt. Vi ser nye muligheder og ideer og har handlekraft til at udføre dem. Det gør det muligt at øge værdien af ejendommen, hvad enten det handler om at tilføre nye værdiforøgende installationer som fx altaner eller elevatorer, ombygge gamle tørrerum til nye moderne lejligheder eller udvide og ombygge butikscentre mv. Mangfoldigheden i vores kompetencer får os til at tænke helhedsorienteret. På den måde kan vi tilbyde kunden de bedste løsninger med fokus på kvalitet og etik. Claus Krag boligchef For kunderne udarbejder vi handlingsplaner, der fokuserer indsatsen og sikrer, at beslutninger og initiativer bliver gennemført. Vi analyserer løbende økonomien i kundernes portefølje, og hvor det er muligt, optimeres indtægter og udgifter. Dygtighed, kvalitet og udvikling er grundstenene i vores ejendomsadministration og det, som gør os i stand til at give både kunder og lejere den optimale behandling. Moderne ejendomsadministration handler om service og tilgængelighed, og derfor tilbyder Dan-Ejendomme as en stor del af sine ydelser online. NetService Med NetService inviterer vi kunder og beboere indenfor også når vi har lukket. NetService er et ekstranet med personligt interface for alle Dan-Ejendomme as kunder og deres respektive brugere. De enkelte ejendomme får en hjemmeside på NetService. Her kan lejerne finde diverse informationer om deres lejemål og om ejendommen. Kunderne har mulighed for bl.a. at hente oplysninger om ejendoms-/porteføljedata direkte fra vores produktionsdatabase. FindBolig.Nu Dan-Ejendomme as varetager indstilling af ledige boliger for en række af landets største udlejere og håndterer endvidere ventelister til en lang række boliger i Danmark. Indstillingen foregår via den store, gratis boligportal på internettet, FindBolig.Nu, som bliver besøgt af flere tusinde ansøgere hver dag. FindBolig.Nu bygger på en fleksibel konfiguration, der giver nye muligheder for dynamisk og effektiv ventelisteadministration, og systemet er målrettet til såvel udbyder som boligsøger. 8

9 Dan-Ejendomme as opererer med tre segmenter inden for investeringsejendomme: Boligejendomme Ved administration af boligejendomme har vi både fokus på kundens afkast og alle de bløde værdier, der tager udgangspunkt i lejernes forhold. Det handler om at respektere, at den enkelte ejendom og de ting, der foregår på ejendommen, danner rammen om menneskers liv. Vi stræber efter at være tilgængelige og informere direkte og forståeligt om leje lovens indviklede regler, som lejerne mærker, når de flytter ind eller ud, når huslejen reguleres, eller når der gennem føres større vedligeholdelsesog renoveringsarbejder på ejendommen. Vi tilbyder forvaltning af boligejendomme både nybyggeri og ældre boligejendomme, bl.a.: Udlejning og administration af ventelister. Opkrævnings-/rykkerprocedurer. Varsling af lejeforhøjelser. Ind- og udflytninger. Udarbejdelse af forbrugsregnskaber. Kontakt med offentlige myndigheder. Forsikringer. Lejlighedsmoderniseringer. Samarbejde med beboerrepræsentationer. Bistand ved køb og salg af ejendomme. Erhvervsejendomme Ejerne af erhvervsejendomme har fokus på afkast. Vi håndterer mange erhvervslejemål, hvor vi tager os af markeds lejevurderinger, lejesager, genudlejninger, afståelser mv. Med målrettet markedsføring og langsigtede handlings- og udviklingsplaner er vi på forkant med udviklingen og kan tilbyde de bedste markedsvilkår, fastholde lejere og søge nye veje i erhvervsudlejningen. Vi tilbyder forvaltning af erhvervsejendomme, bl.a.: Opkrævnings-/rykkerprocedurer. Lejereguleringer. Ind- og udflytninger. Udarbejdelse af forbrugsregnskaber. Kontakt med offentlige myndigheder. Forsikringer. Erhvervsudlejning. Afståelser. Markedslejevurderinger og -forhøjelser. Bistand i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme. Butikscentre I dette segment er sammensætningen af lejere afgørende for, om et butikscenter er en succes eller ej. Den rette sammensætning tiltrækker både kunder og potentielle nye lejere, hvilket medfører en sund økonomi for både lejerne og ejerne af centret. Derfor har vi fokus på totalrådgivning, der bl.a. indeholder konceptudvikling. Det er vigtigt at bygge et center op omkring et stærkt og synligt koncept, der er tilpasset det aktuelle markedsområde, så det bliver et attraktivt indkøbssted for kunderne. Vi tilbyder forvaltning af butikscentre, bl.a.: Centermanagement/-administration. Centerudvikling, kommerciel rådgivning og sammensætning af butiksmiks. Rapportering og analyser. Markedslejereguleringer. Afståelser. Erhvervsudlejning. 9

10 René Larsen kundechef Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør Lars Olaf Larsen afdelingschef, ejendomsservice og OPP Flemming Nielsen økonomidirektør Claus Krag boligchef Erik W. Bundesen afdelingschef, teknik Vi får ting til at ske Fokus på at eksekvere dét at handle, har altid været et fokusområde hos os. Vi arbejder målrettet med en handlekraftig ledelse i chefgruppen. Det betyder, at vi altid forsøger at optimere de processer, der får tingene til at ske at vi implementerer de ideer, værdier og visioner, der er gældende for virksomheden internt og eksternt, og at virksomhedens strategi føres ud i livet i samtlige afdelinger. Til glæde for vores kunder! Vi ser på ledelse som et aktivt begreb, der skal sikre, optimere og udvikle vores virksomhed. Claus Krag boligchef Ledelsen i Dan-Ejendomme as består i dag af 12 personer med vidt forskellige baggrunde og kompetencer inden for hvert deres felt. Deres opgave er i tæt samarbejde at lede og udvikle virksomheden, sikre høj faglighed i alle afdelinger samt gøre det ukompliceret men værdifuldt at være kunde hos Dan-Ejendomme as. I mange af de sager, vi i det daglige løser for vores kunder, er det vores evne til at samarbejde på tværs og se sammenhængen, der får tingene til at ske. Derfor er det overordentligt vigtigt, at gruppen af ledere evner det tværgående samarbejde, så det kan gennemsyre hele virksomheden. Det er et af vores fokusområder i arbejdet med den handlekraftige ledelse. 10

11 Dorte Hovgård Hansen udviklingchef Eva Handest Høyer afdelingschef, butikcentre Per Godske it-chef Morten Østrup Møller juridisk direktør Iben Koch afdelingsdirektør, almene boliger/ kollegier og ungdomsboliger Per Holm afdelingsdirektør, foreninger Handlekraftig ledelse handler om at skabe en virksomhed, der er på forkant med udviklingen og formår kunsten at eksekvere. Det skaber værdi for vores kunder. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør 11

12 Foreningens stærke partner Enhver ejer- og andelsboligforening er helt sin egen. Derfor tilbyder vi løsninger, der er målrettet kundens særlige behov. Via vores kontaktperson kan foreningen trække på et hold af de bedste fagfolk i branchen. Fleksibelt, professionelt og i øjenhøjde dét er formlen for en vellykket administration. Ejerforeningen Alle ejerforeninger er forskellige. Lovgivningen giver frihed til at udforme de vedtægter, der passer til den enkelte forenings behov men med friheden følger også en risiko for at overse potentielle muligheder og faldgruber. Vi er professionelle administratorer til fingerspidserne og dækker alle ydelser inden for drift samt administrativ, juridisk og økonomisk rådgivning. Med udgangspunkt i ejerforeningens behov og vores brede palet af ydelser udarbejder vi sammen et grundlag, der både er fremtidssikret og målrettet kunden. Markedskendskab og juridisk ekspertise For at blive en velfungerende ejerforening er det afgørende at have en professionel rådgiver, der kan se foreningens potentialer og de eventuelle risici, der lurer i fremtiden. Vores kontaktperson følger ejerforeningen tæt, og vi hjælper både med udarbejdelse af vedtægter, budgetter, regnskaber og lignende. Vores effektive økonomiske styring giver tryghed og sikkerhed for både beboere og bestyrelse. Samtidig holder vi øje med udviklingen i markedet og lovgivningen, så vi hurtigt kan reagere på alle ændringer, der har relevans for kunden. Det betyder også, at vi løbende kan komme med forslag til udvikling og forbedring af ejendommen. En professionel samarbejdspartner for bestyrelsen Det er frivilligt at deltage i en ejerforenings bestyrelse. Derfor skal medlemmernes arbejde også gøres så nemt som muligt. Vi er bestyrelsens professionelle sparringspartner, der klarer alle de praktiske opgaver, så de frivillige kan koncentrere sig om at træffe beslutninger og holde gang i foreningsdemokratiet. Vælg mellem tillægsydelser Før årets generalforsamling ønsker bestyrelsen ofte at blive rådført om vedligeholdelsesarbejder, byggeprojekter, energistyring og meget andet. Hos os har ejerforeningen mulighed for at købe tillægsydelser og matche sine behov løbende. Det giver en stor fleksibilitet og tryghed, når foreningen bevæger sig ud i nye projekter. Vi stræber efter at være blandt de dygtigste til at administrere ejerforeninger også hvad angår kommunikation og fagligt engagement. De nyeste tilfredshedsundersøgelser viser, at vi er godt på vej. Vi tilbyder ONLINE løsningen til den mindre forening, der ønsker at gøre det meste selv. BASIS den klassiske administrationsaftale, hvor vi deltager i generalforsamlingen og klarer den daglige administration. TOTAL den klassiske administrationsaftale med fast tekniker tilknyttet til at holde øje med foreningens bygninger og disses generelle vedligeholdelsesstand. TOTAL+ løsningen for den store og komplekse forening, hvor vi ud over ovenstående skal deltage i alle bestyrelsesmøder og yde særlig rådgivning. Ud over vores produktpakker tilbyder vi gerne bistand i alle relaterede emner fx: Udarbejdelse eller ændring af vedtægter. Udarbejdelse af tilstandsrapporter. Vedligeholdelsesplaner. Bistand ved andelsoverdragelser. Ventelisteadministration. Bygherrerådgivning. Byggeadministration. Energistyring. Lovpligtig energimærkning. 12

13 Andelsboligforeningen Når en gruppe mennesker beslutter at danne en andelsboligforening, er det et valg med vidtrækkende konsekvenser og risici. Med Dan-Ejendomme as som samarbejdspartner sikrer andelsboligforeningen sig et solidt fundament i årene, der kommer. Den nye Den nystiftede andelsboligforening står over for en række udfordringer i de første år. Hvordan skal vedtægterne udformes for at passe til ejendommen og beboernes behov? Hvordan administreres en venteliste? Skal der planlægges større arbejder på ejendommen for at sikre økonomien i fremtiden? Den etablerede For den etablerede forening er fødselsvanskelighederne normalt overstået, og foreningen kan ofte trække på en lang historie og stor erfaring. Her er vi en vigtig sparringspartner, der løser de konkrete og praktiske opgaver i hverdagen, så bestyrelsen kan koncentrere sig om det kreative i andelsboligforeningen eksempelvis at arrangere fælles tiltag og nye projekter. Vi har ekspertisen til at træde ind i alle faser af foreningens arbejde uanset om foreningen er ny eller etableret. Uanset om man er en ny eller veletableret forening, kan det være vanskeligt at overskue de mange muligheder og faldgruber, der venter forude. Vores medarbejdere rådgiver om juridiske og driftsmæssige forhold og holder sig på forkant med enhver udvikling i lovgivningen og på markedet, der kan have betydning for kunden. Professionel og engageret sparring Andelsboligforeninger bygger på engagement. Derfor forventes det også, at vi som administrator er i stand til at bistå og rådgive i samme ånd ikke stift og formelt, men ansigt til ansigt og på almindeligt dansk. Det giver nogle spændende og frugtbare diskussioner, som er med til at udvikle foreningen i en positiv retning. 13

14 Almene boliger med dialogen som grundlag I arbejdet med almene boliger lægger vi vægt på en tæt dialog med både kunder og beboere det er funda mentet i en god administration. At administrere almene boliger kræver mere end blot formularer og firkantede regulativer. Det kræver også lydhørhed og vilje til holdarbejde. Vi ser dialog med beboerne som en væsentlig parameter for succesfuld drift af boligforeningen. På den måde tager vi hånd om både ejendommen og de mennesker, der bor i den. Dét er god administration i vores øjne. Skræddersyede ydelsespakker Vi tilbyder alle ydelser i tilknytning til administration og drift af almene boliger fra opkrævning og bogføring af lejeindtægter til langsigtet vedligeholdelsesplanlægning og vedligeholdelsesrådgivning. Det hele foregår i tæt samarbejde med kunden og de viceværter, der forestår de praktiske opgaver på ejendommen. Derfor er alle vores kundeaftaler også tilpasset, så bestyrelsen får præcist den ydelsespakke, der passer til boligforeningens behov. Det kan eksempelvis dreje sig om rapportering eller sekretariatsfunktion. Alle løsninger tager udgangspunkt i boligforeningens og bestyrelsens konkrete behov. Vi mener, at fundamentet for en god administration er en dialog, der foregår i øjenhøjde med både beboerne og bestyrelsen. Iben Koch afdelingsdirektør Et hus med mange kompetencer Som forvaltere af kundens ejendom ser vi det som vores ansvar at håndtere alle aspekter af ejendomsadministration. Det gør vi via vores servicemedarbejdere på kontoret, men i særdeleshed gennem de fagfolk, vi sender i marken. De er ikke kun dygtige praktikere, men også gode til at etablere den nødvendige personlige kontakt og dialog i omgangshøjde og i et sprog, der er til at forstå. Og de står aldrig alene. Gennem dem kan kunden trække på et helt hus af de førende specialister i branchen. 14

15 Vi tilbyder Forretningsførelse af almene boliger over hele Danmark, både familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, herunder bl.a.: Administration af ventelister. Kontraktskrivning. Ind- og udflytningssyn. Opkrævnings-/rykkerprocedurer. Varsling af lejeforhøjelser. Udarbejdelse af budget, års- og forbrugsregnskaber. Kontakt til offentlige myndigheder. Forsikringer. Juridisk assistance. Nybyggeri, renovering og planlagt vedligeholdelse. Servicering af bestyrelse. Arbejdsgiveransvar. NetService en mulighed for alle Ud over den personlige kontakt tilbyder vi beboere og bestyrelser adgang til oplysninger døgnet rundt via vores e-service-løsning NetService. NetService for bestyrelsen Bestyrelsen får adgang til et ekstranet, hvor der er oplysninger om fx økonomi, statistik og stamdata for den enkelte ejendom. NetService for beboerne Her er det muligt at finde oplysninger om ejendommen, og det er muligt for den enkelte beboer at hente oplysninger om økonomi, forbrug mv. for den enkelte lejlighed. 15

16 Vi har blik for fremtiden Dan-Ejendomme as yder kompetent og professionel rådgivning i både byggeprocesser og i drift og ved ligeholdelse af ejendomme. Bygherrerådgivning Efterspørgslen på byggetekniske ydelser er fortsat stor i Danmark. Med vores dedikerede og erfarne team af ingeniører, byggeteknikere, arkitekter, jurister, udlejningskonsulenter og ejendomsmæglere har vi ekspertisen til at bistå kunderne i enhver fase af byggeriet uanset projektets størrelse. Fra idé til færdigt byggeri Nogle kunder henvender sig til os med et bart stykke jord, andre med en ældre ejendom, der skal ombygges, mens stadig flere kunder lader os være projektstyrende i renoveringen af eksisterende lejemål. Dan-Ejendomme as varetager alle opgaver i byggeprocessen, såsom proces- og projektledelse, økonomisk styring, byggeteknisk rådgivning og kvalitetssikring. Vores engagement rækker længere Sammen med kunden er vi den part, der er mest interesseret i, at der træffes holdbare økonomiske beslutninger i projekteringsfasen af byggeriet. Når ejendommen er opført, er det nemlig i de fleste tilfælde Dan-Ejendomme as, der overtager ansvaret for drift og vedligeholdelse. Derfor holder vi altid begge ben på jorden og ser på løsninger, der ikke alene er logiske, men også økonomisk og driftsmæssigt rentable i fremtiden. Denne indgangsvinkel til byggeriet betyder, at vi er en stabil og ansvarlig partner gennem hele processen fra idé til færdigt projekt. Vores kunder skal kende os for dygtighed, god kvalitet og service. De skal opleve, at vi tager ansvaret for deres investeringer og ejendomme samt for de virksomheder og mennesker, der bruger ejendommene. Vi passer på ejendommene, som var de vores egne. Erik W. Bundesen afdelingschef 16

17 Ejendommens drift Nøglen til en sund økonomi ligger i en effektiv bygningsdrift og den sikres bedst ved at være på forkant med udviklingen. Hvis ejendommen skal få et godt og langt liv, er det derfor nødvendigt at tænke langsigtet. Via et omfattende drift- og vedligeholdelsessystem har vi mulighed for at udarbejde langtidsbudgetter på ejendommen for 5, 10, 15 år, eller hvad kunden måtte ønske. Desuden er vi sparringspartner i den løbende drift og vedligeholdelse af ejendommen det er en del af vores kernekompetence. Planlægning for fremtiden Langsigtede vedligeholdelsesplaner betyder større overblik over kommende økonomiske investeringer på ejendommene og dermed en mere smidig økonomi. De giver kunden tryghed for, at der ikke opstår ubehagelige økonomiske overraskelser. Og ikke mindst sikrer de ejendommens levetid og optimerer dens værdi til gavn for både ejer og lejer. Fokus på drift og udvikling Drift og vedligeholdelse hører til blandt Dan-Ejendomme as kernekompetencer. Heri ligger også et stærkt fokus på at udvikle kundens ejendomme, så arealerne anvendes på bedste måde, og bygningerne følger med tiden. Energiøkonomi, herunder ejendommens el-, vand- og varmeforbrug, skal løbende vurderes og holdes op mod de nyeste teknologiske muligheder for forbedringer, så selv ældre ejendomme stadig er attraktive og tidssvarende. Vi besøger løbende ejendommen og følger derved dens tilstand og behov på tætteste hold. Gennem et godt samarbejde med ejendommens vicevært og beboerne får vi ofte tilbagemeldinger, hvis noget trænger til istandsættelse. Vi tilbyder også at knytte en fast byggetekniker til ejendommen, som sørger for en optimal drift hele vejen rundt fra malerarbejder over altanrenovering til budgetlægning og forsikringer. Byggeteknikeren er en god sparringspartner i håndteringen af alle hverdagens problemer. Uanset valget af ydelser får kunden et optimalt tilbud og en optimal løsning hos Dan-Ejendomme as. Hvert år gennemfører vi mere end 500 byggesager af forskellig størrelse Vi gennemfører byggesager fra modernisering af lejligheder, indretning af erhvervslokaler, etablering af altaner, facaderenoveringer, projektering, tagrenoveringer, udskiftning og konvertering af varmeanlæg og miljøforbedrende aktiviteter til nyopførelse af boligbyggerier, erhvervsejendomme og offentlige bygninger mv. 17

18 Offentligt Privat Partnerskab En vej til bedre byggeri Tanken bag OPP gør op med vanetænkningen inden for offentligt byggeri. Ved at samle opførelse, finansiering, drift og vedligeholdelse i ét projekt, opnår man en mere effektiv og innovativ varetagelse af opgaverne. Filosofien er, at alle deltagende parter bidrager med spidskompetencerne på hvert deres felt. Dan-Ejendomme as rolle er at forestå byggestyring, drift og vedligeholdelse af ejendommen samt administrere OPP-selskabet. Når anlægsøkonomi bliver til totaløkonomi Byggeprocessen og driften optimeres ved, at bygherre, entreprenør, rådgiver og driftsherre har fælles interesser i projektet. OPP giver ikke garanti for billigere løsninger, men muliggør en optimering af kvalitet, effektivitet og innovation, da metoden er baseret på en helhedsvurdering af, hvordan en opgave løses mest hensigtsmæssigt. Derfor er OPP tota løkonomi over en længere årrække og ikke kun anlægsøkonomi. At tænke i helheder skaber værdi Både det offentlige og det private drager fordel af OPP, fordi bygningerne drives ud fra en totaløkonomisk tankegang. En af fordelene ved OPP er netop, at der tages højde for den fremtidige drift og vedligeholdelse allerede i projekteringsfasen. Offentligt Privat Partnerskab (OPP) OPP er et samarbejde mellem en offentlig myndighed og et selskab bestående af en række private virksomheder. Samarbejdet har til formål at fremme kvalitet, effektivisering, innovation og professionalisme i offentligt byggeri. Filosofien er, at byggevirksomhederne tager et økonomisk medansvar for bygningerne i hele deres levetid. Derfor er finansiering, design, etablering og drift en integreret del af projektet. 18

19 Det er vores opgave at udfordre entreprenøren. Nogle gange skal der vælges dyrere materialer for at opnå billigere drift og vedligeholdelse. Vi skal sørge for, at ejendommen kan drives og vedligeholdes på bedst mulig måde set over flere år. Vi er en del af et stærkt hold, hvor vi samarbejder på tværs og deler vores viden og knowhow med hinanden. Det skaber gode synergieffekter og resulterer i sidste ende i bedre byggeri. Det er netop en af vores kernekompetencer, at vi kan se totaløkonomisk på et byggeri over 30 år. Vi er garantien for det fremtidssikrede byggeri. Lars Olaf Larsen afdelingschef Flere OPP-projekter i fremtiden Dan-Ejendomme as deltog i Danmarks første OPP-projekt sammen med MT Højgaard a/s og Bank DnB NORD A/S en skole i Vildbjerg i Ny Herning Kommune. Erfaringer fra skolen viser, at samarbejde mellem det offentlige og det private erhvervsliv kan give smukke byggerier og store besparelser. Herning Byråd præmierede i 2007 projektet med byrådets Bygningspræmiepris for et æstetisk og innovativt byggeri. Vi deltager i et OPP-selskab, der netop er blevet udvalgt til at stå for byggeriet og driften af en ny tinglysningsret i Hobro. 19

20 Fleksibel ejendomsservice Stadig flere kunder beder os om også at forestå ejendomsservicen på deres ejendom(me). Vores ejendomsservice er gennem de seneste år blevet en stor succes og en naturlig del af vores servicetilbud. Med konceptet tilbyder vi professionel service til udlejere og ejer- og andelsboligforeninger, der ikke ønsker eller har kapacitet til en fast tilknyttet vicevært. Tanken bag vores ejendomsserviceydelser er, at kunderne kan købe en pakke indeholdende de driftsopgaver, der er behov for på den enkelte ejendom. Vores viceværter udfører alle traditionelle opgaver, såsom tilsyn af tekniske anlæg, fejning af fortove og gårde, snerydning, pasning af grønne anlæg mv. og med et ugentligt timeantal tilpasset den enkelte ejendom. Kort sagt skræddersyr vi vores løsninger. Vores faste korps af servicevogne og viceværter sørger for, at kunden får en fleksibel løsning, der er tilpasset netop den mængde timer og arten af opgaver, der er behov for på den enkelte ejendom. Vores servicevogne betjener i dag mere end 100 bolig- og erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og Århusområdet. Vores viceværter fungerer endvidere som ferieafløsere på mange flere ejendomme. 20

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Velkommen i Sydbank Schweiz

Velkommen i Sydbank Schweiz Dr. Thomas König adm. direktør Sydbank Schweiz AG Velkommen i Sydbank Schweiz Og velkommen til en verden af særlig kompetencer og rådgivning, der har ét mål; at optimere dine formueforhold. Du vil opleve

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg Nybolig Erhverv Aalborg - vi skaber resultater

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

CASA Væksthistorie og ambitioner

CASA Væksthistorie og ambitioner CASA Væksthistorie og ambitioner 2 CV Michael Mortensen Iværksætter Udvikler Aktionær Tømrer Byggemand Netværker Horsensianer Bestyrelsesmedlem 3 CASAs historie CASA er historien om en 13-årig dreng med

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN. Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom

Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN. Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom - analyse af alle ejendommens muligheder (og risici) for at sikre investor en bedre pengestrøm, likviditet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg Rådgivning Fordele Selvbetjening Servicefordele Det logiske valg Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder,

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE Driftsledelse og rådgivning på tværs af grænser Windtechnik GmbH VI ER DIN PARTNER. VI KLARER DET HELE FOR DIG! MOMENTUM DEN NYE GENERATION TEKNISK DRIFTSLEDELSE ØKONOMISK DRIFTSLEDELSE

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult har mange års erfaring med projektering og udvikling for bygherre. Vi har speciale i detailhandlen og arbejder løsningsorienteret

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2010 Hellerup, 27. april 2010 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2010 Hellerup, 27. april 2010 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2010 Hellerup, 27. april 2010 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2010 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg An International Associate of Savills Nybolig

Læs mere

LOKAL ERHVERVSMÆGLER MED LANDSDÆKKENDE FORMAT

LOKAL ERHVERVSMÆGLER MED LANDSDÆKKENDE FORMAT LOKAL ERHVERVSMÆGLER MED LANDSDÆKKENDE FORMAT Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Vendsyssel Silovej 8 9900 Frederikshavn 9901@nybolig.dk Tlf. 98426400 www.nyboligerhverv.dk/frederikshavn

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

FM og ejendomsinvesteringer

FM og ejendomsinvesteringer THE NORDIC REGION PROPERTY SPECIALIST FM og ejendomsinvesteringer Mikkel Skat Skov, Facility Direktør, Saxo Properties A/S FACILITY MANAGEMENT & EJENDOMSINVESTERING Saxo Bank og Saxo Properties A/S FM

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse.

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse. REGNSKAB OG RAPPORTERING PRODUKT KATALOG Indhold Værdiansættelse af ejendomme side 1 Ejendomsanalyse. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse Renovering Til- og ombygning Nybyggeri edre Bolig Inspiration Planlægning Gennemførelse for private bygherrer Kom godt i gang I renovering, til- og ombygning samt nybyggeri Boligarkitekten.dk er en tegnestue,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

NOV 2015 / HANS ANDERSEN

NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R E N E R G I R E N O V E R I N G A F B Y G N I N G E R, D G N B? M O N E Y F O R N O T H I N G A N D C H I C K S F O R F R E E NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere