Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du skal registrere dit selskabs reelle ejere"

Transkript

1 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej Østervrå Tlf Fax VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber haft pligt til at registrere deres ejere i Det Offentlige Ejerregister. Fremover skal selskaber desuden registrere deres reelle ejere. hurtigere sagsbehandling ved langtidssygdom Hvis en af dine medarbejdere bliver ramt af længere tids sygdom, har du mulighed for at anvende en ny ordning, hvor myndighederne gør en indsats for hurtigere at få din medarbejder tilbage på jobbet. læs side 4-5 år reglerne træder i kraft, skal N selskabets ledelse indhente oplysninger om selskabets reelle ejere og registrere disse oplysninger i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Ofte er der sammenfald mellem et selskabs umiddelbare ejer og den reelle ejer. Men hvis en person ejer et holdingselskab, der igen ejer et driftsselskab, er driftsselskabets umiddelbare ejer ikke sammenfaldende med den reelle ejer. Personen i toppen er den reelle ejer I den nævnte situation er holdingselskabet den umiddelbare ejer, mens personen i toppen er den reelle ejer. Selskabets reelle ejer er nemlig en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Der er formodning om, at personen er en reel ejer, hvis personen direkte eller indirekte ejer mindst 25 procent af stemmerne eller kapitalen. Indsats mod skattely De nye regler indgår som en del af den politiske indsats mod skattely på erhvervsområdet. Registret over reelle ejere giver blandt andre skattemyndigheder adgang til bedre oplysninger og er dermed en brik i kampen mod skatteunddragelse. De fleste af oplysningerne i registret er også tilgængelige for alle andre interesserede. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for, hvornår de nye regler træder i kraft. Reglerne træder formentlig i kraft i løbet af foråret Helle Marker, My Hair Coiffure: Der ville gå alt for lang tid, hvis vi skulle vente i otte uger på, at den almindelige procedure ved langtidssygemelding gik i gang. Jeg henvendte mig derfor til Københavns Kommune for at sikre mig, at der hurtigt skete noget. 2 udvidet momsfradrag for holdingselskaber 3 7 spar op til egen virksomhed skatteregler for uddannelse

2 nyt og nyttigt årsregnskabslovens nye regler er trådt i kraft de omfattende ændringer til årsregnskabsloven, som Folketinget vedtog i 2015, er trådt i kraft. De nye regler skal anvendes for regnskabsår, der starter 1. januar 2016 eller senere. Tal med din revisor om, hvordan ændringerne får betydning for din virksomheds årsrapport. Måske det kan være en fordel for din virksomhed at give flere oplysninger i årsrapporten, end loven kræver. Udvidet momsfradrag for holdingselskaber EU-domstolen afsagde sidste år en dom, som udvider momsfradraget, når aktive holdingselskaber opkøber datterselskaber HIDTIL har SKAT været meget tilbageholdende med at give momsfradrag for rådgivningsydelser, når holdingselskaber opkøber datterselskaber. Det vil sige, at hvis selskabet har anvendt eksempelvis en revisor eller advokat til at yde rådgivning i forbindelse med købet af et nyt datterselskab, har selskabet ikke kunnet fratrække momsen fra honoraret. SKAT har udsendt et styresignal, som ændrer den danske praksis. Betingelsen for at opnå momsfradrag er, at holdingselskabet er aktivt. Det indebærer, at holdingselskabet har til hensigt at levere momspligtige varer eller ydelser til datterselskabet. Hvis formålet med holdingselskabet alene er at eje aktierne i datterselskabet, og der ikke finder nogen samhandel sted mellem selskaberne, er der ikke momsfradrag for rådgiverydelserne i forbindelse med opkøbet. Der er altså stadig ikke momsfradrag i passive holdingselskaber. Måske er der penge at hente for gamle år men husk fristen! Du har mulighed for at anmode om genoptagelse af momstilsvar for tidligere år, hvis dit holdingselskab har haft rådgiverudgifter, som du ikke momsmæssigt har trukket fra. Fristen for at søge om genoptagelse udløber tre år efter, at du skulle have angivet momsen. Vær dog opmærksom på, at selvom selskabet i nogle tilfælde kan få momsfradrag, er der fortsat ingen skattefradrag for etableringsomkostninger. Eksempel Holdingselskabet A opkøber datterselskabet B og har i den anledning betalt omkostninger på kroner til en revisor for at få foretaget en due diligence og kroner til en advokat for at skrive købekontrakt. Det er hensigten, at holdingselskabet skal have samhandel med datterselskabet i form af varesalg og momspligtige administrationsydelser. Ifølge den nye praksis kan holdingselskabet fratrække momsen på rådgiverudgifterne, i dette tilfælde kroner, fordi der er tale om et aktivt holdingselskab. Slut med checks og girokort på en krone fra SKAT En ny lov sætter en stopper for, at SKAT skal bruge ressourcer på at udsende checks og girokort på småbeløb ved udbetaling og opkrævning af små beløb. EFTER gældende regler er der ingen bagatelgrænse, når SKAT udbetaler overskydende skat. Det betyder, at skatteyderen kan modtage overskydende skat udbetalt på en check på helt ned til en krone. DIN REVISOR INFORMERER Ny bagatelgrænse Ny lovgivning indfører nu en bagatelgrænse på 200 kroner, hvilket betyder, at det per 1. juli 2016 er slut med checks og girokort på en krone. Langt de fleste skatteydere vil dog fortsat helt automatisk via NemKonto modtage de penge, de har til gode hos SKAT. Bagatelgrænsen gælder således kun borgere, der endnu ikke har oprettet en NemKonto. Bagatelgrænsen gælder også den anden vej, således at SKAT ikke bruger ressourcer på at opkræve beløb under 200 kroner. Gælden vil i stedet blive overført til næste år. Opret NemKonto Din bank kan fortælle, om du har en Nem Konto. Proceduren er meget simpel, idet banken blot sætter et flueben ud for den konto, som du ønsker, skal være din NemKonto. Tjek eventuelt unge familiemedlemmer, om de har husket at oprette deres lønkonto som NemKonto det kan nemlig også få betydning for udbetaling af feriepenge, som barnet måske ikke engang er klar over at have krav på. udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Jan Wie, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud chefkonsulent Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, fagkonsulent design og layout Mattias Wohlert foto Morten Melhede tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 15. august Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 virksomhedsøkonomi Spar op til din egen virksomhed Hvis du vil spare op til din egen virksomhed, kan det med fordel ske ved hjælp af en etableringskonto eller en iværksætterkonto. Vær opmærksom på muligheder og faldgruber i ordningerne. den penge på lommen er det ikke nemt at starte egen U virksomhed. Etableringskonto og iværksætterkonto er to muligheder for at spare op til start af egen virksomhed. Sædvanligvis kan man fratrække driftsudgifter i skat, efterhånden som de bliver afholdt, men ved at indskyde penge på en etableringskonto eller en iværksætterkonto får du fradraget i skatten, allerede når pengene sættes ind på kontoen. Når du etablerer virksomhed og hæver opsparingen fra en etableringskonto eller en iværksætterkonto, skal pengene bruges i løbet af fire år. Midlerne kan bruges til at købe bygninger, maskiner og andre aktiver. Alternativt kan du anvende midlerne på kontoen til at betale løn, husleje eller andre omkostninger. Det er også muligt at etablere et selskab for midlerne på kontoen. Du skal sætte mindst kroner ind på kontoen om året, og du kan højst indskyde enten kroner eller 60 procent af din nettoløn om året. Valg af kontoform afhænger af skatten Hvis du indskyder penge på en etableringskonto, kan du ikke trække dem fra i topskatten, men kun til en skatteværdi på cirka 29 procent. Etableringskonto er derfor relevant, hvis du ikke betaler topskat. Når pengene hæves, kan du stadig opnå skattefradrag for en del af de udgifter eller investeringer, som pengene anvendes til dækning af. Indskud på en iværksætterkonto kan derimod trækkes fra i topskatten, således at fradragsværdien ligger omkring 52 procent. Her kan du ikke trække yderligere fra, når midlerne hæves. Hvis du etablerer et selskab for de indskudte penge, bliver du efterbeskattet af beløbet over en 10-årig periode i din personlige indkomst, efter du har stiftet eller købt selskabet. Så hvis du har opsparet eksempelvis kroner og indskyder dem i et anpartsselskab, vil du blive beskattet af kroner årligt. Ikke egnet til skattetænkning Hvis du blot ønsker at betale mindre i skat, men ikke har planer om at starte virksomhed, er etableringskonto eller iværksætterkonto ikke nogen god ide. Hvis du ender med ikke at starte en virksomhed, skal de indskudte midler efterbeskattes. På en iværksætterkonto skal du betale en afgift på 52,50 procent af dine indskud med et tillæg på tre procent for hvert år, der er gået siden opsparingsåret. På en etableringskonto skal du også tillægge tre procent årligt, men efterbeskatningen afhænger af, hvornår midlerne blev sat ind. Nogle enkelte banker tilbyder, at du kan oprette et aktiedepot for midlerne på kontoen, men ellers må du oftest nøjes med en lav rente meget tæt ved nul. Betingelser for at bruge indskuddet I 2016 skal du investere eller afholde udgifter for mindst kroner, for at du kan hæve af pengene. Virksomheden skal have et omfang, som kræver en arbejdsindsats, der normalt ligger på mindst 12 timer om ugen eller 50 timer om måneden for dig og/ eller din ægtefælle, og I skal gå i gang, før I er blevet pensionister. Frister for indbetaling Hvis du vil have fradrag for indskud for året 2016, skal du indbetale på kontoen i løbet af perioden fra 16. maj 2016 til 15. maj Tal med din revisor om, hvilke regler der gælder, hvis du allerede i dag har etableret en virksomhed, og tal med dit pengeinstitut om, hvilke muligheder for opsparing, de tilbyder. Der kan være særlige regler, hvis du allerede er etableret. 3. KVARTAL

4 virksomhedsøkonomi Hurtigt tilbage på arbejde igen Hvis en af dine medarbejdere rammes af sygdom for en længere periode, har du mulighed for at anvende en ny ordning, hvor myndighederne gør en indsats for hurtig tilbagevenden til jobbet. år du modtager en langtidssygemelding fra en medarbejder, N opstår sædvanligvis en række spørgsmål. Hvor hurtigt kommer medarbejderen tilbage igen? Ønsker medarbejderen overhovedet at vende tilbage? Kan der gøres noget for at afklare situationen? Det er ikke nemt at undvære en medarbejder i lang tid, når man er en mindre selvstændigt erhvervsdrivende. Det kan indehaveren af My Hair Coiffure i Kastrup, frisør Helle Marker, tale med om. Derfor 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 virksomhedsøkonomi bad Helle Marker om at få hjælp via den nye Fast track ordning. Hjælpen skulle bestå i at få en medarbejder tilbage på job igen efter en sygemelding på grund af skuldersmerter og helst uden unødig ventetid. Der ville gå alt for lang tid, hvis vi skulle vente i otte uger på, at den almindelige procedure ved langtidssygemelding gik i gang. Jeg henvendte mig derfor til Københavns Kommune for at sikre mig, at der hurtigt skete noget. De var hurtige til at reagere og satte et møde op ude i frisørsalonen, fortæller Helle Marker med et smil. Medarbejderens kommune hjælper til Selvom frisørsalonen ligger i Tårnby Kommune, henvendte Helle Marker sig nemlig til Københavns Kommune, da det er medarbejderens bopælskommune, der skal håndtere sygemeldingen og Fast track proceduren. Ud over Helle Marker og medarbejderen deltog både kommunens sagsbehandler og en ergoterapeut i mødet. Med hjælp fra ergoterapeuten aftalte vi, at den sygemeldte medarbejder skulle gå i gang med sit arbejde igen på en sådan måde, at nogle af de mest belastende opgaver blev fjernet. Vi ansøgte om og fik tilskud til personlig assistance, som betyder, at hun ikke længere skal udføre eksempelvis hårvask og farvning, og det betyder mindre belastning af skuldrene, forklarer Helle Marker videre. Selvom det er svært at vurdere, hvad der kommer til at ske på langt sigt, har Helle Marker hurtigt fået sin medarbejder tilbage igen, og der er fundet en løsning, så medarbejderen bliver mindre belastet. Sagsbehandleren fra Københavns Kommune hjalp med ansøgning om at få aflastning til medarbejderen, hvilket gjorde proceduren meget lettere og overskuelig for Helle Marker. Tilbagevenden lykkes ikke altid Det er desværre ikke alle langtidssygemeldinger, der som i historien fra My Hair Coiff ure ender med, at medarbejderen kommer tilbage igen. Tendensen er, at man ved langtidsfravær får sværere ved at komme tilbage i jobbet igen. Nogle mister jobbet og måske helt kontakten til arbejdsmarkedet. Det betyder store tab for arbejdsgivere, medarbejdere og samfundet. Det gælder, uanset om det er kroppen, der har sagt stop, eller sygemeldingen skyldes eksempelvis stress. Med en hurtig indsats er det nemmere for alle parter at komme i dialog for helt eller delvist at starte i jobbet og finde løsninger på de udfordringer, der har skabt problemet. Fast track og anmeldelse af sygefravær Kontakt din medarbejders kommune. Hvis du henvender dig telefonisk, giver det mulighed for en hurtig dialog, og så får du også svar på dine spørgsmål om, hvad du skal gøre. Fortæl, at du ønsker en tidlig indsats, hvorefter medarbejderen meget hurtigt vil blive kontaktet. Herefter går alle i gang med at finde en god samlet løsning. Når du som arbejdsgiver betaler løn under sygdom, skal du anmelde sygdommen til kommunen senest fem uger efter den første dag, hvor din medarbejder er fraværende. Normalt kan du først anmelde i Nemrefusion efter 23. fraværsdag. Du kan dog anmelde sygdommen tidligere, hvis du har anmodet om tidlig indsats via Fast track ordningen. Både anmodningen om tidlig indsats og anmeldelsen af sygefraværet skal signeres, hvis du skal sikre dig, at du får refusion af sygedagpengene. Få eventuelt flere oplysninger gennem din arbejdsgiverorganisation, så du gør tingene rigtigt. Hvad er Fast track ordningen? Begrebet Fast track leder tankerne hen på den hurtige genvej i sikkerhedskontrollen i lufthavnen. Fast track er samtidig navnet på en ny opfølgningsmodel, der giver arbejdsgivere og sygemeldte medarbejdere en mulighed for hurtigere at håndtere en langtidssygemelding og finde løsninger, som kan få medarbejderen tilbage på job igen. Fast track fungerer ved, at arbejdsgiveren eller medarbejderen anmoder kommunen om at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end otte uger, og der dermed er risiko for et langt sygdomsforløb. Herved kommer indsatsen i gang meget tidligere end ellers, hvor den første samtale med kommunen typisk finder sted efter otte uger. En hurtig indsats lønner sig for alle parter, da længere tids fravær mindsker muligheden for, at medarbejderen kommer tilbage igen. Både arbejdsgiveren og medarbejderen kan anmode om at få sagen behandlet efter Fast track ordningen. 3. KVARTAL

6 skat Husk skatten ved crowdfunding Overvejer du crowdfunding som finansiering af din virksomhed? Få styr på, om din virksomhed skal betale skat og moms af pengene, den får ind via crowdfunding. Crowdfunding består i at henvende sig til en større gruppe mennesker for at skaffe finansiering. FINANSIERING via crowdfunding følger de almindelige beskatningsregler, og der er derfor ikke nye eller særlige regler, du skal kende. Men der er forskel på skattereglerne for de enkelte former for crowdfunding. Donationsbaseret crowdfunding Donationsbaseret crowdfunding bliver betragtet som en gave, og det indkomne beløb skal beskattes fuldt ud. Husk, at hvis du foretager en indsamling, skal den anmeldes til Indsamlingsnævnet. Se mere på Rewardbaseret crowdfunding Rewardbaseret crowdfunding er en belønningsfinansiering, hvor din virksomhed modtager et beløb, og giveren modtager en belønning. Det kan være et takkekort, omtale på hjemmesiden eller et produkt. Det sidestilles med et salg, hvorfor du skal behandle det indkomne beløb som en salgsindtægt. Du kan tilsvarende fratrække omkostningerne for den belønning, som du giver. Husk, at du givetvis også bliver omfattet af momslovens regler. Er belønningens værdi væsentligt lavere end det beløb, du har fået, skal den overskydende værdi betragtes som donationscrowdfunding. Lånebaseret crowdfunding Lånebaseret crowdfunding er i princippet det samme som det lån, du kender fra dit pengeinstitut. Der etableres et låneforhold, hvor din virksomhed skal betale det lånte beløb tilbage tilligemed finansieringsomkostninger i form af renter og gebyrer. Din virksomhed kan få fradrag for finansieringsomkostningerne under samme vilkår som for den øvrige gæld. Aktiebaseret crowdfunding Aktiebaseret crowdfunding er kun mulig, hvis din virksomhed er et aktieselskab. Finansieringen sker typisk ved, at du udbyder aktier i dit selskab som nytegning, hvorved du udvider aktiekapitalen. Der er ingen beskatning i selskabet ved nytegning af aktier uanset tegningskurs. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 skat Skattefri uddannelse Både ejerledere og medarbejdere har gode muligheder for at tage en arbejdsgiverbetalt uddannelse med ret til skattemæssigt fradrag. For almindeligt ansatte er der næsten frit slag, mens det for hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende gælder, at kurserne skal have et klart erhvervsmæssigt formål af relevans for virksomheden. REGLERNE for skattemæssige fradrag for uddannelser er forskellige for selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til medarbejdere. Hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende Hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende kan lade firmaet betale for efteruddannelse, men er ikke omfattet af samme vilkår som almindeligt ansatte. Praksis viser, at SKAT generelt kun accepterer firmabetalt uddannelse til ejeren, hvis der er tale om egentlig efteruddannelse eller ajourføring inden for det felt, som virksomheden beskæftiger sig med. Derfor skal man være varsom med at lade sit selskab betale kurser til eksempelvis selvudvikling, NLP og coaching. Ligeledes afviser SKAT i stort omfang fradrag for udgifter til grunduddannelser og videreuddannelse. Hvis eksempelvis en selvstændig frisør vil udvide sin forretning med kosmetologbehandlinger, kan frisøren ikke få fradrag for sin egen videreuddannelse som kosmetolog, da det er erhvervelse af ny viden som frisør. Det er virksomhedsejeren, der har bevisbyrden for, at en konkret efteruddannelse har relevans for virksomheden. Ansatte Lønmodtagere har efter gældende regler skattefrihed for alle typer af arbejdsgiverbetalte uddannelser og kurser, blot uddannelserne har et minimum af erhvervsmæssig relevans. Undtagelsen er kurser af ren privat karakter. Dette gælder såvel efteruddannelse og grunduddannelse som videreuddannelse. Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt uddannelse omfatter blandt andet ungdomsuddannelser, såsom lærlinge- og elevuddannelser, og korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, såsom social- og sundhedshjælperuddannelsen og lærer- og sygeplejeuddannelsen. Desuden er lange, videregående uddannelser på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner ligeledes omfattet af reglerne. Endelig omfatter skattefriheden også alle typer af efteruddannelse og videreuddannelser som eksempelvis diplom- og masteruddannelser og ph.d.-uddannelser. Skattefriheden omfatter endvidere også uddannelser, som udbydes i privat regi og uddannelser, der tages i udlandet. Skattefriheden omfatter også kurser. Medarbejdere kan derfor modtage såvel korte som længerevarende kurser, uanset om de udbydes i privat eller offentligt regi, og uanset hvordan kurset betales. Der er dog grænser for, hvilke kurser arbejdsgiveren kan betale, uden at medarbejderen skal betale skat af værdien. Der er således ikke skattefrihed for kurser, som udelukkende har et privat formål for medarbejderen. Kurset skal altså have et minimum af erhvervsmæssigt sigte. Hvis arbejdsgiveren dækker udgifter i forbindelse med rent hobby- eller fritidsbetonede kurser, vil de ikke være skattefrie for modtageren, og en arbejdsgiver kan eksempelvis ikke betale for, at medarbejderen tager det lille kørekort til almindelig personbil. Det anses som udelukkende privat formål, medmindre arbejdsgiveren ifølge lovgivningen har pligt til at betale kørekortet. Det gælder eksempelvis for mekanikeruddannelsen, hvor arbejdsgiveren har pligt til at betale lærlingens kørekort som et led i uddannelsen. Det er ikke en betingelse, at kurset har relevans for arbejdet hos arbejdsgiveren, og det er eksempelvis skattefrit for medarbejdere hos en frisør, at arbejdsgiveren betaler tilskud til en uddannelse som social- og sundhedshjælper. Ydelser i tilknytning til uddannelsen er også skattefri Dækning af nødvendige udgifter i forbindelse med uddannelsen eller kurset er tillige omfattet af skattefriheden. Det gælder blandt andet udgifter til bøger, computer, skole- eller deltagerafgifter og udgifter til befordring til og fra kursusstedet. Der er ikke noget i vejen for, at en medarbejder og en arbejdsgiver aftaler, at medarbejderen går ned i løn i en periode, hvor arbejdsgiveren betaler for uddannelsen. Eksempel En arbejdsgiver tilbyder en medarbejder at betale kroner til at gennemføre en MBA-uddannelse på 1½ år. Arbejdsgiveren vil dog ikke betale fuld løn i perioden og bliver enig med medarbejderen om, at medarbejderen går kroner månedligt ned i løn i de 18 måneder. Det koster altså medarbejderen netto kroner at få en uddannelse til en værdi af kroner. Bindende svar Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du tage fat i din revisor eller bede SKAT om bindende svar. Det koster 400 kroner at få SKAT til at bedømme din sag. 3. KVARTAL

8 Hjørringvej Østervrå Tlf Fax VIGTIGE DATOER september 2016 oktober 2016 november 2016 december Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), Restskat (personer) 26. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 17. Lønsumsafgift (kvartal og måned) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), restskat (personer) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små, mellem og store) 31. A-skat + AM-bidrag, lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 7. ATP, Feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 21. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), Acontoskat + restskat 2015 (selskaber) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag, lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Kvartalsmoms (mellem) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), anmeldelse af for meget indbetalt skat, indbetaling af restskat (personer), indbetaling af liv- og pensionsordning, indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE dagpenge 2016 Max. per dag: kr. sygedagpenge 2016 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,99 kr. Over 120 km: ,00 kr. kørselsgodtgørelse 2016 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km ,63 kr. Over km ,99 kr. Egen cykel eller knallert pr. km....0,52 kr. rejsegodtgørelse 2016 Logi efter regning eller pr. døgn kr. Fortæring pr. døgn kr. Tilsluttende døgn pr. time ,88 kr. Fri morgenmad ,55 kr. Fri frokost ,10 kr. Fri middag ,10 kr. 25 pct. godtgørelse ,25 kr. straksafskrivning 2016 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks Juli 2016: ,8 Juni 2016: ,8 Maj 2016: ,7 April 2016: ,6 Marts 2016: ,4 Februar 2016: ,4 Januar 2016: ,5 December 2015: ,8 November 2015: ,9 Oktober 2015: ,2 September 2015: ,2 August 2015: ,0 Bemærk: Fra og med januar 2016 er referenceperioden (basisåret) Dermed er 2015 = 100. Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Løn eller udbytte i 2017?

Løn eller udbytte i 2017? 4. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Løn eller udbytte i 2017? Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte. H vis du driver

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Fokus på digitalisering

Fokus på digitalisering SÆRNUMMER, JANUAR 2013 februar 2018 værdifuld viden om økonomi 2 find et passende online nye persondataregler vær regnskabsprogram 3 klar og undgå store bøder 6 sammenlign dine nøgletal med dine konkurrenters

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Ingen skat på parkering

Ingen skat på parkering 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit SÆRNUMMER, JANUAR 2013 C 4. kvartal 2017 Complet Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB værdifuld viden om økonomi 3 vigtig huskeliste før pension: aldersopsparing nytåret skydes i gang 6 under afvikling

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis.

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis. Side 1/5 Gå hjem møde hvad er op og ned på skattely? Side 1 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 2 SKATs kontrol af køreskoler Side 4 GÅ HJEM MØDE HVAD ER OP OG NED PÅ SKATTELY? I den seneste

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere