Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning Gældende for el. April 2016 Version 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning Gældende for el. April 2016 Version 3.0"

Transkript

1 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning Gældende for el. April 2016 Version 3.0

2 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

3 Forord Nærværende DTU standard er udarbejdet som en kravspecifikation for alle nye tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning. Se under kapitel 1 Gyldighedsområde for en nærmere definition af nye tilslutninger. Standarden finder anvendelse i alle faser, lige fra budgetlægning til udførelse af bygge- og anlægsprojekter, hvor der skal udføres en eller flere tilslutninger til DTUs elforsyning. Standarden er udarbejdet med henblik på at opnå en ensartethed for udførelsen i forbindelse med nye tilslutninger. Målgruppen for standarden er bygherrer, rådgivende ingeniører, entreprenører og elinstallatører. DTU, april 2016 Allan Egetoft Sektionsleder, CAS EL, DTU Lyngby Mail: Henning Horsten Driftsleder, CAS EL, DTU Lyngby Mail: Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

4 Indhold 1. Gyldighedsområde Økonomi i forbindelse med nye tilslutninger Definitioner Orientering om DTU Lyngbys elforsyning Forsyning fra DONG kv distribution Transformerstationer Forsyning frem til bygningshovedtavler Krav og procedurer til udførelse af nye tilslutninger Tilslutninger til disponible afgange i en transformertavle Tilslutninger til afgange, som skal indbygges i en transformertavle Tilslutninger til transformertavler, som udvides eller udskiftes Etablering af ny transformerstation Midlertidige tilslutninger og byggestrøm Referencer...20 Bilag A Krav til udførelse af transformerstationer...21 Bilag B SCADA...23 Bilag C Ét-stregsdiagram 10 kv forsyning...26 Bilag D - Transformertavle, eksempel på forsidetegning og tavlediagram...27 Revisionshistorik...28 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

5 1. Gyldighedsområde Krav og regler fremlagt i nærværende standard er gældende ved nye tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning. DTU Lyngbys elforsyning defineres i denne sammenhæng som det på DTU interne 10 kv distributionsnet samt transformerstationer, herunder 400 V transformertavler i transformerstationerne. Se kapitel 4 for en nærmere beskrivelse af DTU Lyngbys elforsyning. Såfremt der skal etableres en ny transformerstation eller ombygges i en eksisterende transformerstation, er nærværende standard gældende. Installation af en ny eller udskiftning af en eksisterende afgang i en transformertavle er ligeledes omfattet. Ved nye installationer, som tilsluttes en bygningshovedtavle eller anden tavle længere nede i forsyningen, uden der skal bygges om i den transformerstation, den pågældende forsyning kommer fra, er nærværende standard ikke relevant. Dog indeholder nærværende standard et afsnit, der beskriver krav til midlertidige tilslutninger og byggestrømsinstallationer, hvor tilslutninger til bygningshovedtavler er nævnt. Eksempler: Omfattet af standarden Tilslutning af ny stikledning i en afgang i en transformertavle. Etablering af en ny transformerstation. Installation af ekstra transformer i en eksisterende transformerstation. Opgradering af transformerstørrelse i en eksisterende transformerstation. Udvidelse/ombygning af en transformertavle. Midlertidige tilslutninger og byggestrømsinstallationer. SCADA i forbindelse med elforsyningen. Udskiftning til større sikring i en afgang i en transformertavle. Ikke omfattet af standarden Udskiftning af en bygningshovedtavle, hvor stikledninger i tilgangene bibeholdes. Udvidelse/ombygning af en bygningshovedtavle, hvor stikledninger i tilgangene bibeholdes. Tilslutning af ny installation i en bygningshovedtavle eller anden underliggende tavle. Midlertidig tilslutning eller byggestrøm, som tilsluttes almindelige 230 V stikkontakter. Byggestrøm, som tilsluttes disponible 2- polede grupper i bygningstavler, til og med 16 A. Opjustering af overstrømsrelæet i en afgang i en transformertavle. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 5

6 2. Økonomi i forbindelse med nye tilslutninger For økonomiske forhold i forbindelse med nye tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning henvises til notat CAS Bygherre og CAS Driftsherre leverancer i forbindelse med byggeprojekter (dato ). Information kan indhentes hos sektionslederen for CAS-El, Allan Egetoft. 6 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

7 3. Definitioner DONG Energy Forsyningsselskab og leverandør af el til DTU Lyngby på 10 kv niveau. Forsyningspunkt Ejergrænse i elforsyningen mellem DONG Energy og DTU. Fysisk er forsyningspunkterne placeret i 10 kv anlæggene i koblingsstationerne på DTU. Al elektrisk effekt, der aftages på DTU, går via forsyningspunkterne. Koblingsstation Rum indeholdende materiel til at foretage koblinger i højspændingsdelen af en elforsyning. På DTU er spændingsniveauet i koblingsstationerne 10 kv. I koblingsstationerne findes forsyningspunkterne fra DONG Energy. 10 kv anlæg Metallisk indkapslet eltavle, hvor spændingsniveauet mellem faserne er 10 kv. Radial 10 kv kabel, der forbinder to koblingsstationer. Til radialen er tilsluttet et antal transformerstationer, der forsyner de nærliggende bygninger. Transit Ubrudt 10 kv kabel, der forbinder to koblingsstationer. Transformertavle 400 V tavle placeret i en transformerstation og forsynet direkte fra lavspændingshornene på den tilhørende 10/0,4 kv transformer. Bygningshovedtavle 400 V tavle, som fungerer som hovedtavle for en bygning og forsynes direkte fra en transformertavle. Afgang (i forbindelse med en eltavle) Afgrening i en tavle til forsyning af en underliggende tavle eller installation, bestående af en maksimalafbryder, automatsikring eller sikringslastadskiller. Stikledning 400 V kabel, der løber mellem en transformertavle og en bygningshovedtavle. Udføres som 5- lederkabel med koncentrisk PE-leder. Hovedledning 400 V kabel, der løber mellem en bygningshovedtavle og en undertavle eller mellem to undertavler. Udføres som 5-lederkabel med koncentrisk PE-leder. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 7

8 SCADA Fjernaflæsbart overvågningssystem, som opsamler målinger, stillingsvisninger og alarmer i forbindelse med elforsyningen. Skinnekobler Lastadskiller i transformertavle eller bygningshovedtavle, som sidder mellem to af tavlens tilgange og under normalt drift virker som en adskillelse imellem disse. Skinnekoblerne kan kobles ind i forbindelse med omlægning eller service og vedligehold af den foran siddende installation. 8 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

9 4. Orientering om DTU Lyngbys elforsyning DTU Lyngbys elforsyning er bygget op som vist på diagrammet nedenfor. For detaljeret diagram, se Bilag D. Figur 1 Simplificeret ét-stregsdiagram over DTU Lyngbys 10 kv distributionsnet. Se bilag D for detaljeret diagram. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 9

10 4.1 Forsyning fra DONG Der findes to 10 kv koblingsstationer (II og IX), hvor der i hver er etableret et forsyningspunkt fra DONG Energy. I forbindelse med forsyningspunkterne sidder afregningsmålerne, der summerer det samlede elforbrug, som bliver afregnet mellem DTU Lyngby og DONG Energy. Der findes en aftale mellem DTU Lyngby og DONG Energy omkring, hvor meget elektrisk effekt der kan trækkes på en gang igennem de to forsyningspunkter. Typisk vil denne aftale blive ændret, i takt med at nye bygge- eller anlægsprojekter medfører, at den aftalte grænseværdi ellers ville blive overskredet. I den forbindelse betaler DTU en tilslutningsafgift, svarende til den tilkøbte mereffekt. Det nuværende med DONG Energy aftalte leveringsomfang er 680 A fordelt lige på de to koblingsstationer. Det svarer til 11,8 MVA. Udover de to omtalte forsyningspunkter findes et reserveforsyningspunkt i den ene koblingsstation (II). Dette tages i brug ved et udfald i forsyningen på et af de normale forsyningspunkter kv distribution I alt fire 10 kv radialer løber imellem de to koblingsstationer. Muligheden for, at alle radialer kan forsynes fra begge koblingsstationer, giver en høj grad af fleksibilitet og forsyningssikkerhed. Transformerstationerne er alle tilsluttet en af de fire radialer, som er fremført i lukkede føringsveje i tunnelsystemet og tilsammen dækker alle fire kvadranter. Hver radial forsyner transformerstationer, som er geografisk fordelt på en eller to kvadranter. Der er installeret tre til fire transformerstationer pr. radial. Således er der primo 2015 installeret ca. 15 transformerstationer på DTU Lyngby, og flere nye er i planlægningsfasen. 10 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

11 4.3 Transformerstationer Transformerstationerne er alle bygget op efter princippet på nedenstående diagram. Figur 2 - Èt-stregsdiagram over udførelsen af transformerstationerne. Der er som minimum to transformere i hver station. Transformerstationerne er i de fleste tilfælde placeret med adgang direkte fra tunnelsystemet. I stationerne er 10 kv anlæg og 400 V transformertavle placeret i samme rum, mens hver transformer har egen celle. Se flere krav til udførelse af transformerstationer i Bilag B. 10 kv radialen, som forsyner en vilkårlig transformerstation, føres ind på samleskinnen i transformerstationens 10 kv anlæg (type RM6 i alle transformerstationer) via et lastadskillerfelt. Fra samleskinnen forsynes transformerne via effektafbryderfelter, bestykket med overstrømsrelæer, og 10 kv radialen sløjfes videre via et lastadskillerfelt. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 11

12 Figur 3 Kompakt 10 kv anlæg Hver transformerstation er bestykket med minimum to transformere, som under normal drift er belastet med max. 50 % af deres maksimale kapacitet. Således kan den ene transformer altid tages ud af drift, uden at det er nødvendigt af afbryde nogle forbrugere. Ved tre transformere i samme station kan den enkelte transformer belastes op til 66 % under normal drift. Transformerne i en transformerstation forsyner ind på en og samme 400 V transformertavle. Under normal drift er transformertavlerne sektionsopdelt, således at transformerne ikke er parallelkoblede. Skinnekoblere i transformertavler lægges først ind i forbindelse med, at en af transformerne skal tages midlertidigt ud af drift. RM6 anlæg er bestykket med kortslutningsindikatorer, spændingsindikatorer og stillingsvisere, som overvåges via SCADA-systemet. 12 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

13 Figur 4 Eksempel: 400 V transformertavlen i transformerstation III. Bemærk de tre store tilgangsbrydere i bunden af tavlen, der indikerer, at der er tre transformere i stationen. Fra transformertavlene udgår stikledningerne, som forsyner bygningshovedtavler samt andre hovedtavler. Hver hovedtavle har i de fleste tilfælde, af redundanshensyn, to tilgange fra samme transformertavle. Afgangsklemmerne i transformertavlerne udgør grænsefladen for, hvad der i forbindelse med nærværende standard defineres som DTU Lyngbys elforsyning. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 13

14 4.4 Forsyning frem til bygningshovedtavler Bygningshovedtavler forsynes direkte fra en transformertavle via to redundante stikledninger. Dette således, at ved en kabelfejl på den ene stikledning kan den pågældende bygningshovedtavle fortsat forsynes 100 % efter manuel omkobling i bygningshovedtavlen. Under normal drift er belastningen på de to stikledninger fordelt således, at de hver især er cirka 50 % belastet. Stikledninger må kun forsyne én bygning. Der må således ikke sløjfes videre fra en bygningshovedtavle til en anden. Figur 5 - Princip for forsyning af bygningshovedtavler. 14 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

15 5. Krav og procedurer til udførelse af nye tilslutninger Allerede i de tidligste projekteringsfaser af et bygge- eller anlægsprojekt, som kræver ny tilslutning til elforsyningen, skal udførelsen af den eller de nye tilslutninger koordineres med CAS EL. Det skal afklares, hvilken af nedenstående type tilslutning der mest hensigtsmæssigt kan udføres. I tvivlstilfælde vil det være CAS EL, som afgør, hvilken type tilslutning der skal udføres. Generelt for krav til opmærkning og udførelse af tavler henvises til seneste udgave af DTU Standard for eltavler. Der henvises ligeledes til DTU Standard for strømafbrydelser. 5.1 Tilslutninger til disponible afgange i en transformertavle Det er i samarbejde med CAS EL konstateret, at de nødvendige afgange til den nye tilslutning allerede findes som disponible afgange i en af de nærtliggende transformerstationer. Det er samtidigt vurderet, at transformerstationen og pågældende 10 kv radial har den nødvendige ledige kapacitet. Standard procedurer: CAS EL: Tavlelågerne foran de disponible afgange i transformertavlen opmærkes med midlertidig opmærkning, der informerer om, at afgangen er afsat og til hvilket projekt. Projektet: Stikledninger projekteres, fremføres til transformertavlen og tilsluttes afgangene. Stikledningerne skal udføres som 5-leder (koncentrisk PE-leder), således at det bliver en TN-S installation. Projektet: Føringsveje til stikledningerne projekteres og udføres. Stikledninger skal så vidt muligt ikke fremføres i jorden. Projektet: I tilfælde, hvor afgangene er bestykket med maksimalafbrydere, projekteres og indstilles relæindstillingerne. Projektet: Gennemgang i forbindelse med aflevering. SAT-test. Instruks til driftspersonalet. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 15

16 5.2 Tilslutninger til afgange, som skal indbygges i en transformertavle Det er i samarbejde med CAS EL konstateret, at der ikke findes de nødvendige disponible afgange i nogen transformertavle, men at der er plads og mulighed for indbygning af disse i tomme tavlefelter. Det er samtidigt vurderet, at transformerstationen og pågældende 10 kv radial har den nødvendige ledige kapacitet. Standard procedurer: CAS EL: Tavlelågerne foran de tomme tavlefelter i transformertavlen opmærkes med midlertidig opmærkning, der informerer om, at tavlefeltet er afsat og til hvilket projekt. CAS EL: Projektering og indbygning af de nye afgange. Afgangene bestykkes med en maksimalafbryder af samme fabrikat, som findes i den øvrige del af tavlen. De nødvendige afbrydelser koordineres med alle berørte parter. Der etableres om nødvendigt midlertidige forsyninger for de eksisterende afgange i transformertavlen. Projektet: Stikledninger projekteres, fremføres til transformertavlen og tilsluttes afgangene. Stikledningerne skal udføres som 5-leder (koncentrisk PE-leder), således at det bliver en TN-S installation. Projektet: Føringsveje til stikledningerne projekteres og udføres. Stikledninger skal så vidt muligt ikke fremføres i jorden. Projektet: Relæindstillingerne for de nye maksimalafbrydere projekteres og indstilles. Projektet: Gennemgang i forbindelse med aflevering. SAT-test. Instruks til driftspersonalet. 16 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

17 5.3 Tilslutninger til transformertavler, som udvides eller udskiftes Det er i samarbejde med CAS EL konstateret, at den mest hensigtsmæssige måde at etablere den nye tilslutning på er at udvide, eller helt at udskifte en transformertavle. Det er samtidigt vurderet, at transformerne og pågældende 10 kv radial har den nødvendige ledige kapacitet. Standard procedurer: CAS EL: Projektering og udførelse af udskiftning/udvidelse af hovedtavlen. De nødvendige afbrydelser koordineres med alle berørte parter. Der etableres midlertidige forsyninger for de eksisterende afgange i transformertavlen. CAS EL: Sørger for, at transformertavlen bliver tilsluttet SCADA/BMS-overvågningen. Projektet: Stikledninger projekteres, fremføres til transformertavlen og tilsluttes afgangene. Stikledningerne skal udføres som 5-leder (koncentrisk PE-leder), således at det bliver en TN-S installation. Projektet: Føringsveje til stikledningerne projekteres og udføres. Stikledninger skal så vidt muligt ikke fremføres i jorden. Projektet: Relæindstillingerne for de nye maksimalafbrydere projekteres og indstilles. Projektet: Gennemgang i forbindelse med aflevering. SAT-test. Instruks til driftspersonalet. Se Bilag A for eksempel på forsidetegning og diagram for en transformertavle. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 17

18 5.4 Etablering af ny transformerstation Det er i samarbejde med CAS EL konstateret, at den mest hensigtsmæssige måde at etablere den nye tilslutning på er at installere en helt ny transformerstation. Det er samtidigt vurderet, hvilken 10 kv radial den nye transformerstation kan sløjfes ind på. Placeringen af den nye transformerstation skal bestemmes i samarbejde med CAS EL. Der skal findes en placering så tæt ved tunnelsystemet som muligt, og hvor der er direkte forbindelse med tunnelsystemet, da 10 kv radialerne er fremført der. Yderligere krav samt tegningseksempler for udførelse af transformerstationer på DTU Lyngby findes i bilag B. Standard procedurer: CAS EL: Koordinering af omlægning i 10 kv distributionen, så den nye transformerstation kan tilsluttes. CAS EL: Fremføring af 10 kv radialen til den nye transformerstation. Fremføring skal ske sammen med følgejord i lukkede kabelbakker med låg. Muffer placeres så vidt muligt, hvor de er tilgængelige. Eksisterende muffer genanvendes gerne om muligt, fremfor at etablere nye muffer. CAS EL: Projektering, udførelse og idriftsættelse af transformerstationen. CAS EL: Sørger for, at transformertavlen bliver tilsluttet SCADA/BMS-overvågningen. Projektet: Udførelse af færdige rum til den nye transformerstation. Projekteringen af rummene skal ske med input og godkendelse fra CAS EL. Se bilag B. Projektet: Stikledninger projekteres, fremføres til transformertavlen og tilsluttes afgangene. Stikledningerne skal udføres som 5-leder (koncentrisk PE-leder), således at det bliver en TN-S installation. Projektet: Føringsveje til stikledningerne projekteres og udføres. Stikledninger skal så vidt muligt ikke fremføres i jorden. Projektet: Relæindstillingerne for alle maksimalafbrydere i transformertavlen projekteres og indstilles. Projektet: Gennemgang i forbindelse med aflevering. SAT-test. Instruks til driftspersonalet. 18 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

19 6. Midlertidige tilslutninger og byggestrøm Ved etablering af midlertidige tilslutninger (forventeligt under et års anvendelse) og byggestrøm gælder følgende: I den første tavle i forbindelse med en byggestrømsinstallation skal der sidde en kwhmåler, som er godkendt til forbrugsafregning, til brug for aflæsning af CAS EL. Til midlertidige tilslutninger og byggestrøm vælges der fortrinsvis disponible brydere, som sidder i en transformertavle. Dog kan disponible brydere i en bygningshovedtavle anvendes, såfremt sikringsstørrelsen passer med det forbrug, som tilsluttes. Eksempelvis vil en tilslutning på 35 A passe bedre i en bygningshovedtavle end i en transformertavle. Forsyningspunktet, der tilsluttes til, skal altid godkendes af CAS EL. Idriftsættelse af byggestrøm og aflæsning af kwh foretages ligeledes af CAS EL. Byggestrømmen må ikke tages i brug, før dette er sket. Ved afslutning af brug af midlertidig tilslutning eller byggestrøm kontaktes CAS EL for måleraflæsning. Kapitel 704 Byggepladsinstallationer i SB afsnit 6 skal overholdes ved byggestrømsinstallationer. Kapitel 811 Midlertidige installationer i SB afsnit 6 skal overholdes ved midlertidige installationer. Entreprenøren står for det lovpligtige tre måneders eftersyn og sender rapporterne til CAS EL. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 19

20 7. Referencer Danmarks Tekniske Universitet Campus Service El-Tavlestandard Danmarks Tekniske Universitet Standard for strømafbrydelser. Danmarks Tekniske Universitet Overordnet El-standard liste over El-standarder. 20 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

21 Bilag A Krav til udførelse af transformerstationer Såfremt det er et byggeprojekt, som giver anledning til, at der skal opføres en ny transformerstation, skal rum med nedenfor anførte minimumskrav afleveres til CAS EL. Der afholdes løbende projekteringsmøder med CAS EL, og CAS EL skal godkende det endelige tegningsmateriale. Se eksempel på plantegning på næste side. Adgang via tunnelsystemet. Adgang til transformerstationer via aflåste ståldøre. Låsecylinder skal passe til systemlåsen for de øvrige transformerstationer på DTU Lyngby. 10 kv anlæg og transformertavlen placeres i samme rum. Rummets længde skal være minimum 2 meter længere end den forventede længde på transformertavlen. Der etableres kabelgrave i rummet, minimum under 10 kv anlæg og transformertavlen. Der etableres føringsvej fra 10 kv anlægget til hver transformercelle. Dette som rør indstøbt i gulv. Transformere placeres i hver deres transformercelle, hvor adgang ligeledes sker via aflåst dør med samme låsecylinder. Det etableres en disponibel transformercelle. Fri rumhøjde minimum 3,5 meter. Rummet etableres med støvbundne betonoverflader. Der etableres mekanisk ventilation, som er styret af termostater placeret i hver transformercelle. Ventilationen skal starte, hvis rumtemperaturen i en transformercelle når 30 C, og slå fra igen, når temperaturen er nede på 25 C. Der skal etableres foranstaltninger, således at lydtryksniveaet 1 meter fra ventilationsafkast og indtag er max. 40 db(a). Lys i alle rum i en transformerstationer skal være UPS-forsynet. Der etableres minimum ét IP V udtag indenfor døren ved siden af afbryderen for lys. Krav til de elektriske installationer, som udføres af CAS EL: Transformertavlen projekteres ud fra eksemplet i Bilag D. Tilgangsbryderne skal være drawout. Der etableres SCADA-overvågning af transformerstationen jf. Bilag C. Der etableres et disponibelt transformerfelt i 10 kv anlægget. Transformere skal være tørtransformere med koblingsciffer Dyn5. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 21

22 Figur 6 - Eksempel på plantegning over en transformerstation. Bemærk kabelgrave og føringsrør indstøbt i gulv. 22 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

23 Bilag B SCADA Ved alle ombygninger i elforsyningen skal det sikres, at SCADA-systemet opdateres og omprogrammeres, så det forbliver retvisende. SCADA-systemets HMI findes på CAS EL driftsleders kontor, hvor skærmbilleder og alarmer er programmeret op i SCADA-softwaren SCADA Expert Vijeo Citect. Hoved-PLC en for SCADA er placeret i et IT-rack i koblingsstation IX. Ved etablering eller ombygning af en transformerstation skal det sikres, at følgende signaler føres til SCADA-systemet: Stillingsvisning på alle brydere og jordsluttere i RM6 anlæg. Signal fra 2x spændingsindikatorer i RM6 anlæg. Signal fra 2x kortslutningsindikatorer i RM6 anlæg. Signal fra PT1000 temperaturfølere i hver transformercelle. Modbus-signal fra digitale multiinstrumenter, som sidder i tilgangene i transformertavlerne. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 23

24 Figur 7 - Eksempel på fortrådningsdiagram for SCADA-overvågning i en transformerstation. 24 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

25 Figur 8 - Eksempel på klemmetilslutninger i samlekasse for opsamling af signaler til SCADA. Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 25

26 Bilag C Ét-stregsdiagram 10 kv forsyning Figur 9 - Ét-stregsdiagram og DTU Lyngbys 10 kv distributionsnet. 26 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

27 Bilag D - Transformertavle, eksempel på forsidetegning og tavlediagram Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Revisionshistorik Revision Dato Afsnit Ændring 1.0 Oktober December December December 2015 Bilag D Eksempel på dokumentation for en transformertavle tilføjet. 5 Krav om at stikledninger skal være med koncentrisk PE-leder tilføjet 5 Krav til udførelse af højspændingskabler tilføjet 3.0 April Henvisning til notat CAS Bygherre og CAS Driftsherre leverancer i forbindelse med byggeprojekter 3.0 April 2016 Bilag A + D Tilgangsbrydere i transformertavler skal være drawout 28 Standard - Tilslutninger til DTU Lyngbys elforsyning

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Standard for strømafbrydelser Gældende for el. December 2015 Version 1.0

Standard for strømafbrydelser Gældende for el. December 2015 Version 1.0 Gældende for el. December 2015 Version 1.0 2015 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Nils Koppels Allé, Bygning 413, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende standard er

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

EL-Tavlestandard v.2015.2

EL-Tavlestandard v.2015.2 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service EL-Tavlestandard v.2015.2 Gældende for Risø Campus 1 Indhold 2 Forord... 3 3 Orientering... 4 3.1 Grundlag... 4 3.2 Opbygning af standard... 4 3.3 Godkendelse...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde)

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde) A2 Forbrugstarif data: Kunden er tilsluttet og målt på kv station. Der måles på 10 kv niveau. Kunden ejer selv 10 kv kabel, transformere mm. efter måleren. Stikledning er tilsluttet på 10 kv niveau på

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER

LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ENERGINET.DK LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER AKTIVITET 6 - OPGRADERING AF EL-DISTRIBUTIONSNET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER Side 1 af 7 STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYSTEMER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.6 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1

Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1 Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Sfb nr. 66 - Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den 21-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 CTS anlæg... 2 10. El-arbejde og tavler...

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Kabelskabe Kabelskabsbetegnelser: Kabelskabe, som er monteret efter den 1. januar 2014 betegnes som et 'nyt kabelskab'. Kabelskabe, som er monteret

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. januar 2012 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER TILSLUTNINGSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR LEF NET A/S FORSYNINGSOMRÅDE Gældende fra 21. september 2009. Side 1 af 16 Ikrafttræden og ændringer mv. Ikrafttræden Nærværende tilslutningsbestemmelser er et supplement

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 63.0 Lavspænding... 2 Emne: 63.1 Forsyning... 2 63.0 lavspænding...

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Campus Service

Danmarks Tekniske Universitet. Campus Service Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Strategi for opsætning Gældende fra: 08. April 2014 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45 45 25 25 25 Tlf

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER Ansvarlig: TOPL Side 1 af 8 VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER Gældende fra 26. november 2015 Version

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

10-20 kv koblingsanlæg installeret i Danmark

10-20 kv koblingsanlæg installeret i Danmark Notat Dok. ansvarlig: JZH Sekretær: sls Sagsnr: 08/133 Doknr: 3 22-02-2008 10-20 kv koblingsanlæg installeret i Danmark Dansk Energi Forskning og Udvikling (DEFU) er ved at starte et projekt op omhandlende

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER Side 1 af 7 VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.1 TOPL

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Ikast Værkerne Net A/S

Ikast Værkerne Net A/S Tilslutningsbestemmelser Ikast Værkerne Net A/S 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Ikast Værkerne Net A/S, i det følgende kaldet netselskabet.

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Milepæl 1. Forsyninger

Milepæl 1. Forsyninger Milepæl 1. Forsyninger Ved denne milepæl skal nedenstående afprøvninger foretages. Oversigt over afprøvninger og godkendelser ved milepæl 1 Test nr. Test titel Testens varighed 1.A Transformer og hovedtavler

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. Oktober 2017 Version 5.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. Oktober 2017 Version 5.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. Oktober 2017 Version 5.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

Informationsbrev. Fælles elforsyning

Informationsbrev. Fælles elforsyning Informationsbrev Fælles elforsyning 31. oktober 2014 INFORMATIONSBREV FÆLLES ELFORSYNING Ejendommens fælles elforsyning renoveres i de kommende måneder forud for kælderisoleringen, brevet her er beboerinformation

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for fieldbus Gældende fra: 12. Juni 2014 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45 45 25 25

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Instruks vedrørende. el-installatørers

Instruks vedrørende. el-installatørers Instruks vedrørende el-installatørers fejlretningsarbejder på HEF Nets elforsyningsanlæg 2. udgave 2007 Dok.id-128458 Formål Instruksen har til formål: at øge den personlige sikkerhed at undgå ulykker

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet netselskaberne. 1.2

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn Net og Energi Fyn City Net A/S forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn Net og Energi Fyn City Net A/S forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn et og Energi Fyn City et A/S forsyningsområde Kabelskabe Tidsterminer yt kabelskab er fremover et kabelskab monteret efter 1. januar 2004. Gammelt kabelskab er

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER OVERVÅGNINGSSYTEM ENERGILØSNINGER Fjernovervågning på el-sikringer Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system Sådan virker din løsning Webbaseret adgang til etactica databasen

Læs mere

CTS standard v

CTS standard v Danmarks Tekniske Universitet Campus Service CTS standard v.2016.1 Gældende for Risø Campus 1 Indhold 2 Forord... 3 3 Orientering... 4 3.1 Grundlag... 4 3.2 Opbygning af standard... 4 3.3 Godkendelse...

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Anvisning i udførelse af styring for afbrydelig elvarme

Anvisning i udførelse af styring for afbrydelig elvarme Anvisning i udførelse af styring for afbrydelig elvarme Nukissiorfiit Issortarfimmut 3 Postboks 1080 3900 Nuuk Tlf.: + 299 34 95 00 Fax: + 299 34 96 60 Januar 2011 Forord I forbindelse med indførelsen

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF 05.03.2012 Rettelsesbrev 1 Preben Rolighed Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION Motorvejen: M10 Køge bugt motorvejen, København

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med gennemføringer

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med gennemføringer Kravspecifikation 60/10 kv transformer med gennemføringer Indhold 1 Ydelsen... 3 2 Standarder... 3 3 Konstruktiv udførelse... 3 3.1 Tilbehør... 3 3.2 Strømtransformere... 3 3.3 Korrosionsbeskyttelse...

Læs mere

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem Bornholms El-Net A/S og de autoriserede elinstallatører Bornholms El-Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske

Læs mere

DTU standard for styretavler

DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler Gældende fra 07. februar 2017 Version 1.5 MSKLA Indhold Forord... 3 Formål... 3 Definition på en styretavle... 4 Generelle krav... 4 Komponentkrav...

Læs mere

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S Engineer rchitect Client Contractor Ringgården fd. 5 INGENIØRFIRMET VIGGO MDSEN /S List of drawings Page: 1 af 1 STENVEJ 19-8270 HØJBJERG Date: 27.05.2010 TLF. 86 27 39 44 - FX. 86 27 67 24 Emne: Electrical

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Transformer ETS Rev. 1

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Transformer ETS Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Transformer ETS-52-01-06 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45698/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Sct. Severin - AT Elektriske installationer 30. oktober 2012 Projekt: 14.9093.65 Udarbejdet

Læs mere

STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR ENTREPRENØRER

STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR ENTREPRENØRER STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR ENTREPRENØRER Side 1 af 8 STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR ENTREPRENØRER Gældende fra

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station GIS AC-stationer Bygningsarbejder ETS-51-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24692/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere