UDEN FOR MYLDRETID

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014"

Transkript

1 UDEN FOR MYLDRETID Undervisningsmateriale fra Vendsyssel Kunstmuseum Målgruppe: klasse Fag: Billedkunst, Dansk, Geografi, Idræt, Fotolære, Medier og Samfundsfag Carsten Ingemann: Stenbjerg, januar, 2012

2 Introduktion til undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet er udviklet til særudstillingen Uden for myldretid, der kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum fra den 12. oktober 2013 til den 5. januar Det består af nærværende lærermateriale, som introducerer til udstillingen, kunstnerne og giver forslag til arbejdsforløb før, under og efter museumsbesøget, samt en række opgaver, eleverne kan løse på skolen og/eller på museet. Undervisningsmaterialet indeholder desuden en liste med litteratur og links. Flere af bøgerne er tilgængelige i museets bibliotek. Den primære målgruppe er klasse, men undervisere på øvrige klassetrin vil også kunne finde inspiration til at arbejde med udstillingen. Materialet er udarbejdet til fagene billedkunst, dansk og samfundsfag, men kan ligeledes tænkes ind i tværfaglige forløb og fag som geografi og idræt ved at inddrage en udflugt i felten, undersøge det lokale landskab eller områdets befolkningstæthed. Hvis det er muligt, vil det være oplagt at inddrage valgfagene fotolære og medier i forløbet. Ikke mindst i forhold til værkanalysen og de opgaver, hvor eleverne selv skal arbejde praktisk med fotografering. Formål Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i udstillingen, men behandler samtidig mere generelle og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, herunder begreber som Udkantsdanmark og Den rådne banan. Derudover giver undervisningsmaterialet en indføring i fotografiet som kunstform, ligesom det tilbyder nogle billedanalytiske redskaber. Formålet er således dels at tilbyde eleverne nogle redskaber til at analysere fotografierne, dels at skabe grobund for debat om og refleksion over udstillingens og værkernes rolle i en større samfundsmæssig kontekst. Mål At eleverne øger deres erfaring med at se på og analysere fotografier og andre billeder. At eleverne via opgaver, research og diskussioner på klassen øver sig i at debattere og forholde sig til forskellige samfundsmæssige problemstillinger på såvel lokalt som på nationalt og globalt plan. At eleverne opnår en bevidsthed om, at kunst kan være et redskab til at opnå ny erkendelse om sig selv og sine omgivelser. Natur og kultur Yderområdernes potentialer kontra Den rådne banan Portrætter og personskildringer Politisk kunst Landskaber og cityscapes Fotografi Forslag til arbejdsproces Undervisningsmaterialet er udformet således, at klassen alt efter fag, niveau og afsat tid kan udvælge de opgaver, som skal danne udgangspunkt for forløbet. Der er forslag til opgaver, som kan løses både før, under og efter museumsbesøget. Nogle opgaver kan løses mundtligt, mens andre er velegnede til skriftlige besvarelser. Der er mulighed for at bygge arbejdet med udstillingen op omkring et eller flere af ovenstående temaer. 1

3 Før museumsbesøget Alt efter faget kan eleverne før museumsbesøget få til opgave hver især at medbringe et fotografi, som gemmer på en særlig historie. Eleverne kan i mindre grupper fortælle om hver deres fotografi, hvorefter gruppen i fællesskab udvælger et, som skal præsenteres for resten af klassen. Opgaven kan danne udgangspunkt for en samtale om forskellige typer af fotografier såsom turistfotos, dokumentarfotos og kunstfotos, samt hvad der kendetegner et godt fotografi? Under museumsbesøget Under museumsbesøget kan eleverne afhængigt af faget løse nogle af de praktiske opgaver. Eksempelvis vil det være oplagt at placere værkanalysen under selve museumsbesøget. Derudover vil det være en god idé at bede eleverne om at tage et fotografi af et værk, som gør særligt indtryk på dem, da dette værk kan danne udgangspunkt for flere opgaver på klassen. Bemærk at fotografering på museet af hensyn til værkerne skal foregå uden brug af blitz. Det er tilladt at fotografere til egen brug, dog gælder nogle regler for offentliggørelse af billeder, som I på klassen skal være opmærksomme på. Læs mere om copyright under følgende link: Landskaber og portrætter indtager en væsentlig position i Vendsyssel Kunstmuseums faste samling. Der er derfor rig mulighed for at inddrage denne i arbejdet med Uden for myldretid. Her kan klassen eksempelvis undersøge, om der er forskel på, hvordan man skildrer landskaber og personer i forskellige medier som fotografi og maleri, og om der er forskel på, hvordan man skildrede det før og nu? Se eksempelvis på værker af Niels Larsen Stevns, Søren Elgaard, Anna Maria Lütken, Poul Anker Bech, Axel P. Jensen, Agnete Bjerre, Svend Engelund, Poul Ekelund og Johannes Hofmeister. Vendsyssel Kunstmuseums egen samling er altid fremme i skiftende ophængninger. Ønsker klassen at arbejde med specifikke værker, er det dog en god idé at kontakte museet i god tid inden besøget. I forbindelse med museumsbesøget er der mulighed for at bestille en skræddersyet omvisning, ligesom der er mulighed for at låne museets værksted, hvis dette er ledigt. Besøg samt bestilling af omvisninger og reservation af værkstedet skal meldes til museet i god tid på tlf.: For at sikre en god museumsoplevelse bedes klassen desuden på forhånd gøres opmærksom på Vendsyssel Kunstmuseums færdselsregler, som kan læses på museets hjemmeside under undervisning. Efter museumsbesøget Efter museumsbesøget kan klassen arbejde videre med de skriftlige opgaver, debatoplæg og fotografering. Hvis klassen vælger at fotografere i felten, kan elevernes arbejde danne udgangspunkt for en udstilling på skolen. Klassen kan også diskutere, hvad der kendetegner et godt fotografi, og om undervisningsforløbet har ændret på opfattelsen? Nedenstående liste over litteratur og links rummer desuden forslag til det videre arbejde på skolen. Eksempelvis er det på dr.dk muligt at læse mere om temaet den rådne banan, ligesom tv-programmet Gintberg på kanten fremstiller en humoristisk tilgang til emnet. 2 Carsten Ingemann: Hørdum, maj, 2012

4 Introduktion til udstillingen Som en del af projektet Mulighedernes Land inviterede Realdania de fire fotografer Henrik Saxgren, Christina Capetillo, Carsten Ingemann og Torben Eskerod til at foretage en rejse gennem Danmarks yderområder med henblik på at skildre områdernes stedbundne potentialer. Det er blevet til mere end 100 fotografier, som nu danner ramme om fotoudstillingen Uden for myldretid. Fotograferne har haft fuld kunstnerisk frihed under hele processen, og deres fælles målsætning har været at frigøre sig fra fordommene og den gængse fremstilling af yderområdernes stagnation. Udstillingen stiller således skarpt på et emne, som de senere år har været aktuelt i den politiske debat, men da fotografierne tager deres udgangspunkt i kunsten og ikke reportagen og dokumentarismen, tilbyder de en alternativ vinkel på denne debat. Udover Vendsyssel Kunstmuseum vises udstillingen på Bornholms Kunstmuseum, Kunstmuseet i Tønder og Fuglsang Kunstmuseum - fire museer, der med deres geografiske placering uden for Danmarks mest befolkningstætte egne således også går i dialog med udstillingens tema. Kunstnernes arbejde og udstillingen er støttet af Realdania som en del af det særlige indsatsområde Yderområdernes potentialer. Udstillingen ledsages af et katalog med en logbog fra hver enkelt kunstner. Kun ved konstant at udfordre måden at se på, kan man ændre menneskers måde at tænke på. Vanetænkning og fordomme får samfund til at fryse til is, og vi fotografer var fire små isbrydere, der var sendt ud for at bryde små, nye sejlrender i et tilfrosset hav. Henrik Saxgren Fotografiet som kunstform Fotografiet blev opfundet af L.J. M. Daguerre i Paris i 1839, og i 1907 blev farvefotografiet udviklet af brødrene Lumière. Det er dog først for alvor blevet anerkendt som kunstform inden for de senere år. På trods af at Daguerre selv anså fotografiet som kunst, blev det nemlig betragtet som videnskab eller et håndværk. Siden 1860 erne er fotografiet blevet mere og mere udbredt. I takt med den teknologiske udvikling og de faldende priser fik flere råd til at blive fotograferet. Man fik taget portrætter til familiealbummet, til visitkort og lignende, men også samfundets skyggeside blev skildret i form af forbryderfotos. Senere kom anskaffelsen af selve kameraet også inden for økonomisk rækkevidde for flere, og i dag har de fleste efterhånden et kamera ved hånden i form af mobiltelefonen. Fotografiet anvendes i utrolig mange forskellige sammenhænge, lige fra familiealbummet og modeblade til politiets databaser og pressens dækning af krige. Med den generelle opløsning af skellet mellem fin- og populærkultur fra slutningen af 1960 erne og frem har fotografiet internationalt set fundet plads på kunstinstitutionerne, og inden for de senere år har fotografiet for alvor opnået anerkendelse som kunstform på lige fod med eksempelvis maleri og skulptur i Danmark. Tit er grænserne mellem de forskellige former dog flydende, og det kan derfor være svært at definere, hvornår et fotografi er kunst. Ofte er det afgørende, i hvilken sammenhæng fotografiet indgår. På kunstscenen eksisterer det manipulerede og iscenesatte fotografi da også side om side med det realistiske, ubearbejdede. Af danske kunstnere, der arbejder med fotografiet som medie, kan udover udstillingens fire kunstnere nævnes navne som Kirsten Klein, Nicolai Howalt, Astrid Kruse Jensen, Søren Lose og Mads Gamdrup. For dét at tilbyde en ny måde at se det samme på er vel hele fundamentet i fotografiet, ja kunsten i det hele taget?... Henrik Saxgren 3

5 Vi bor et sted, hvor andre boede før, hvor andre siden vil bo: i et kontinuum. Christina Capetillo (f. 1964) Christina Capetillo har i udstillingsprojektet taget udgangspunkt i kontrasten mellem naturlandskabet og byerne. Hendes fotos er mennesketomme, da mennesker vil medvirke til at datere fotografiet og derved fjerne opmærksomheden fra selve stedet. Når de er fraværende, gives beskueren en mulighed for at danne sine egne historier om de mennesker, som tydeligvis bebor stedet, og som er en del af dets kollektive historie. Mange af motiverne i fotografierne har hun også netop fundet gennem lokalbefolkningen. Christina Capetillo: Stubbekøbing, august,

6 Torben Eskerod (f. 1960) Alfabetet er udgangspunkt for det talte og skrevne sprog, men danner i projektet også ramme om Torben Eskerods fortællinger i billeder. Han har primært fotograferet på Lolland-Falster, hvor han har brugt sit kamera som en anledning til at komme ind på livet af menneskerne i lokalområdet. For at kunne tage troværdige og fordomsfri billeder er det vigtigt for ham, at han oplever en følelse af åndelig samhørighed med det, han skildrer. Fælles for de mange forskellige fotografier er ønsket om at fortælle vedkommende historier. Som Torben Eskerod udtrykker det, findes der et stedbundet potentiale overalt, hvor mennesket kan så et frø. Det handler om, hvad vi får ud af det. Alfabet, den faste rækkefølge af bogstaver, hvormed et sprog skrives. Jeg forsøger at finde mit billedsprog Torben Eskerod: Portræt Søllested, Lolland, 2012 Torben Eskerod: Interiør Søllested, Lolland,

7 Carsten Ingemann (f. 1952) Carsten Ingemann forsøger som fotograf at viske tavlen ren, således at han kan være åben for nye indtryk. Som eksempel nævner han, at han kan finde på at køre ud ad veje, som han aldrig før har kørt ad, for på den måde at skærpe blikket for nye oplevelser. Til dette projekt har Carsten Ingemann valgt at tage udgangspunkt i mørket for at se tingene på en ny måde. Mørket kan være skræmmende, men rummer samtidig en stor fascinationskraft og skønhed. Netop denne kompleksitet har Ingemann søgt at fremstille i sine fotografier. Men at kunne gå ud af en dør i bælgravende mørke og efter få minutter blive bombarderet af en stjernehimmel på en kold nat, det er et særligt privilegium for dem, der bor derude Carsten Ingemann: Thyholm, september,

8 Henrik Saxgren (f. 1953) Med Bornholm som primær base har Henrik Saxgren i sit projekt taget udgangspunkt i hække og den symbolværdi, de rummer. Som nedenstående citat beretter, opdagede han i processen, at jo tættere på naturen og vildnisset folk bor, jo mere velklippede og monumentale er hækkene. De bliver altså anvendt som et skel mellem natur og kultur. Netop grænsen mellem natur og kultur har været central for Henrik Saxgren. Dette ses også i hans fotografier af æbletræer et fænomen, der på samme tid har rod i naturen og i kulturen med dets symbolik og dets plads i kunst- og kulturhistorien. Henrik Saxgren: Tejn, Bornholm, 2012 Henrik Saxgren: Bornholm, 2012 Jo længere ud i periferien jeg kom, des mere veltrimmede og monumentale blev hækkene. Henrik Saxgren: Rønne, Bornholm,

9 OPGAVER BILLEDANALYSE Et godt billede er ofte klogere end beskueren, fordi det rummer dybere lag, som ikke afslører sig ved første øjekast Henrik Saxgren Udvælg i mindre grupper et fotografi, som I vil analysere. I kan hente inspiration i nedenstående spørgsmål. Hvad er motivet? Er det eksempelvis en person eller et landskab? Fra hvilken vinkel er fotografiet taget? Hvordan er det opbygget? Hvad ser man i for-, mellem- og baggrunden? Virker det realistisk eller opstillet? Kan man f.eks. se, at billedet er manipuleret? Hvilke genstande indgår i værket? Er der nogle, der træder særligt i fokus? Indeholder disse genstande en symbolik? Er værket lyst eller mørkt? Hvilken effekt skaber det? Hvilken stemning skaber billedet? Hvilke associationer giver det? Har alle i gruppen den samme opfattelse af værket? Hvorfor tror I, at fotografen har taget dette billede? Hvilke temaer behandler værket? Rummer det et budskab? Hvilke farver indgår i fotografiet? Er der symbolik i disse farver? Hvorfor valgte I netop dette værk? Hvad får I ud af at se på det? Lægger værket op til diskussion eller handling? UDKANTSDANMARK Hvilke skjulte potentialer rummer Udkantsdanmark i dine øjne? Giv dit bud i en reportage, en baggrundsartikel, et debatindlæg, en novelle eller et essay. 8

10 OPGAVER HVAD ER ET LANDSKAB FOR DIG? Skriv et digt, en novelle eller et essay, hvor du fortæller om et landskab, som betyder noget særligt for dig, eller som du godt kunne tænke dig fandtes. Christina Capetillo: Fanø, februar, 2012 Christina Capetillo: Læsø, oktober,

11 OPGAVER ORD OG BILLEDER Vælg et af Christina Capetillos landskabsfotografier, som du sammenligner med nedenstående digt af Naja Marie Aidt. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem fotografiet og digtet? Hvordan fremstilles landskabet? Et landskab åbenbarer sig vidt og bredt og tyst. Uden at kæntre følger jeg nu dagenes, nætternes tegning, englenes sang, de tomme huller og dem der er dybe som død. Her har min angst forladt mig, sluppet sit jagende greb. Jeg kan gå ind i et skimtet land og forstå: det er mit Naja Marie Aidt: Det tredje landskab, s. 44. I flere af Henrik Saxgrens fotografier spiller æblet og æbletræet en fremtrædende rolle. Sammenlign et af disse fotografier med nedenstående digt af Pia Juul. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem fotografiet og digtet? Hvordan fremstilles æblerne, og hvad kan de symbolisere? Find eksempelvis inspiration i et symbolleksikon. Æblerne syrlige sprøde og søde rådner i græsset Pia Juul: Helt i skoven, s. 14. Henrik Saxgren: Rønne, Bornholm,

12 OPGAVER PLANLÆG EN GUIDET TUR I LOKALOMRÅDET I mindre grupper kan klassen planlægge den perfekte guidede tur for turister eller tilflyttere. Planlæg evt. turen til en specifik målgruppe. Hvad skal man se, hvor skal man spise, hvor kan man overnatte? Tænk over, hvad der er særligt for netop jeres egn. Er der nogle gode seværdigheder, eks. naturområder, kulturinstitutioner, kendte bygninger eller lignende? Er der nogle særlige egnsretter? Kender I nogle gode steder, som måske ikke findes i turistbrochurerne? Efterfølgende kan grupperne på skift præsentere forslagene for resten af klassen og gerne med inddragelse af illustrerende fotografier. Afslutningsvis kan klassen diskutere forslagene, herunder om præsentationerne har ændret jeres syn på lokalområdet? LAV EN TURISTBROCHURE FOR DIT LOKALOMRÅDE I mindre grupper kan klassen lave turistbrochurer med fotografier til lokalområdet. Hvad er særligt og seværdigt i netop jeres område? Kender I nogle gode steder, som måske ikke findes i turistbrochurerne? Efterfølgende kan grupperne på skift præsentere forslagene for resten af klassen. Afslut gerne med en fælles diskussion af brochurerne. Har de givet et nyt syn på lokalområdet? SKAB VÆKST I LOKALOMRÅDET I mindre grupper kan I på klassen lave en brainstorm over, hvilket uudnyttet potentiale jeres lokalområde rummer. Kan nogle af disse forslag blive til virkelighed? Hvordan? Kan I som klasse selv gøre en forskel? 11

13 OPGAVER DEBAT PÅ KLASSEN mine billeder skal være så stille, at de høres. Torben Eskerod På klassen kan I skabe jeres egen debat med udgangspunkt i udstillingen. Inden I går i gang, er det en god idé at udnævne en ordstyrer. Til debatten kan I lade jer inspirere af nedenstående spørgsmål: Stemmer begreber som Udkantsdanmark og den rådne banan overens med, hvad vi kan se på udstillingen? Stemmer det overens med jeres egen opfattelse af livet uden for storbyen? Hvad er egentlig en udkant? Befinder vi os ikke altid i centrum i vores eget liv? Hvad skal der til for at skabe en mere positiv opfattelse af Udkantsdanmark? Kan man eksempelvis finde et nyt begreb, der er mere positivt ladet? Hvordan er den aktuelle politiske debat på området? Hvilken skildring ser man i medierne? Hvilken indflydelse har det på debatten og den generelle holdning? Stemmer mediernes fremstilling af dit lokalområde med din egen opfattelse? Hvad er vigtigt i dit lokalområde? Hvad fungerer godt i dit lokalområde? Tror du, at det er sådan alle steder? Hvad er fordelene ved at bo uden for storbyen? Hvad er ulemperne? Hvor bor du selv om 10 år og hvorfor? DIT YNDLINGSVÆRK Vælg et fotografi, som du finder særligt interessant, og skriv derudfra et digt, en novelle eller et essay. Torben Eskerod: Landskab - Vesterroder, Lolland,

14 Udvalgt litteratur og links Søren Møller Christensen m.fl. (red.): Uden for myldretid, 2013 Henrik Saxgren: Unintended Sculptures, 2009 Henrik Saxgren: Krig og Kærlighed, 2006 Henrik Saxgren: Eftersyn, 2003 Christina Capetillo: Et foranderligt monument: en fotografisk fortælling om De musikalske Haver af C.Th. Sørensen, 2012 Torben Eskerod: Ansigter, 1997 Stig Olesen: Tolv halve: danske halvøer berejst, beskrevet og fotograferet, 2012 (med fotografier af Carsten Ingemann) Jesper Berg: EGNE EGNE, 2003 (med fotografier af Carsten Ingemann) Ingrid Fischer Jonge m.fl. (red.): Steder Danmark under forvandling, 2010 Ingvar Cronhammar m.fl. (red.): Herfra hvor vi står: Danmark under forvandling: Et fotografisk øjebliksbillede, 2010 (3 bind) Christian Gether m.fl. (red.): Nordiske Stemninger vor tids landskabsfotografi, 2008 Folke Kjems m.fl. (red.): Sjælens spejl Naturfølelsen i dansk kunst, 2011 Nina Hobolth (red.): Reolen i landskabet, 2009 Annemette Løkke Berg m.fl. (red.): Rejsen i landskabet, 2004 Mette Sandbye (red.): Dansk Fotografihistorie, 2004 Lisbeth Bonde og Mette Sandbye: Manual til dansk samtidskunst, 2006 Naja Marie Aidt: Det tredje landskab, 1994 Pia Juul: Helt i skoven, Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Berith Elise Jensen, Vendsyssel Kunstmuseum Fotografierne er gengivet med tilladelse fra kunstnerne Copyright: Vendsyssel Kunstmuseum

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet INGER M. CLAUSEN Lærervejledning til SAT UD et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet Oversigt 4 Om undervisningsmaterialet 6 Praktisk guide 8 Målgruppe og mål 11 Undervisningen

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere