UDEN FOR MYLDRETID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014"

Transkript

1 UDEN FOR MYLDRETID Undervisningsmateriale fra Vendsyssel Kunstmuseum Målgruppe: klasse Fag: Billedkunst, Dansk, Geografi, Idræt, Fotolære, Medier og Samfundsfag Carsten Ingemann: Stenbjerg, januar, 2012

2 Introduktion til undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet er udviklet til særudstillingen Uden for myldretid, der kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum fra den 12. oktober 2013 til den 5. januar Det består af nærværende lærermateriale, som introducerer til udstillingen, kunstnerne og giver forslag til arbejdsforløb før, under og efter museumsbesøget, samt en række opgaver, eleverne kan løse på skolen og/eller på museet. Undervisningsmaterialet indeholder desuden en liste med litteratur og links. Flere af bøgerne er tilgængelige i museets bibliotek. Den primære målgruppe er klasse, men undervisere på øvrige klassetrin vil også kunne finde inspiration til at arbejde med udstillingen. Materialet er udarbejdet til fagene billedkunst, dansk og samfundsfag, men kan ligeledes tænkes ind i tværfaglige forløb og fag som geografi og idræt ved at inddrage en udflugt i felten, undersøge det lokale landskab eller områdets befolkningstæthed. Hvis det er muligt, vil det være oplagt at inddrage valgfagene fotolære og medier i forløbet. Ikke mindst i forhold til værkanalysen og de opgaver, hvor eleverne selv skal arbejde praktisk med fotografering. Formål Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i udstillingen, men behandler samtidig mere generelle og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, herunder begreber som Udkantsdanmark og Den rådne banan. Derudover giver undervisningsmaterialet en indføring i fotografiet som kunstform, ligesom det tilbyder nogle billedanalytiske redskaber. Formålet er således dels at tilbyde eleverne nogle redskaber til at analysere fotografierne, dels at skabe grobund for debat om og refleksion over udstillingens og værkernes rolle i en større samfundsmæssig kontekst. Mål At eleverne øger deres erfaring med at se på og analysere fotografier og andre billeder. At eleverne via opgaver, research og diskussioner på klassen øver sig i at debattere og forholde sig til forskellige samfundsmæssige problemstillinger på såvel lokalt som på nationalt og globalt plan. At eleverne opnår en bevidsthed om, at kunst kan være et redskab til at opnå ny erkendelse om sig selv og sine omgivelser. Natur og kultur Yderområdernes potentialer kontra Den rådne banan Portrætter og personskildringer Politisk kunst Landskaber og cityscapes Fotografi Forslag til arbejdsproces Undervisningsmaterialet er udformet således, at klassen alt efter fag, niveau og afsat tid kan udvælge de opgaver, som skal danne udgangspunkt for forløbet. Der er forslag til opgaver, som kan løses både før, under og efter museumsbesøget. Nogle opgaver kan løses mundtligt, mens andre er velegnede til skriftlige besvarelser. Der er mulighed for at bygge arbejdet med udstillingen op omkring et eller flere af ovenstående temaer. 1

3 Før museumsbesøget Alt efter faget kan eleverne før museumsbesøget få til opgave hver især at medbringe et fotografi, som gemmer på en særlig historie. Eleverne kan i mindre grupper fortælle om hver deres fotografi, hvorefter gruppen i fællesskab udvælger et, som skal præsenteres for resten af klassen. Opgaven kan danne udgangspunkt for en samtale om forskellige typer af fotografier såsom turistfotos, dokumentarfotos og kunstfotos, samt hvad der kendetegner et godt fotografi? Under museumsbesøget Under museumsbesøget kan eleverne afhængigt af faget løse nogle af de praktiske opgaver. Eksempelvis vil det være oplagt at placere værkanalysen under selve museumsbesøget. Derudover vil det være en god idé at bede eleverne om at tage et fotografi af et værk, som gør særligt indtryk på dem, da dette værk kan danne udgangspunkt for flere opgaver på klassen. Bemærk at fotografering på museet af hensyn til værkerne skal foregå uden brug af blitz. Det er tilladt at fotografere til egen brug, dog gælder nogle regler for offentliggørelse af billeder, som I på klassen skal være opmærksomme på. Læs mere om copyright under følgende link: Landskaber og portrætter indtager en væsentlig position i Vendsyssel Kunstmuseums faste samling. Der er derfor rig mulighed for at inddrage denne i arbejdet med Uden for myldretid. Her kan klassen eksempelvis undersøge, om der er forskel på, hvordan man skildrer landskaber og personer i forskellige medier som fotografi og maleri, og om der er forskel på, hvordan man skildrede det før og nu? Se eksempelvis på værker af Niels Larsen Stevns, Søren Elgaard, Anna Maria Lütken, Poul Anker Bech, Axel P. Jensen, Agnete Bjerre, Svend Engelund, Poul Ekelund og Johannes Hofmeister. Vendsyssel Kunstmuseums egen samling er altid fremme i skiftende ophængninger. Ønsker klassen at arbejde med specifikke værker, er det dog en god idé at kontakte museet i god tid inden besøget. I forbindelse med museumsbesøget er der mulighed for at bestille en skræddersyet omvisning, ligesom der er mulighed for at låne museets værksted, hvis dette er ledigt. Besøg samt bestilling af omvisninger og reservation af værkstedet skal meldes til museet i god tid på tlf.: For at sikre en god museumsoplevelse bedes klassen desuden på forhånd gøres opmærksom på Vendsyssel Kunstmuseums færdselsregler, som kan læses på museets hjemmeside under undervisning. Efter museumsbesøget Efter museumsbesøget kan klassen arbejde videre med de skriftlige opgaver, debatoplæg og fotografering. Hvis klassen vælger at fotografere i felten, kan elevernes arbejde danne udgangspunkt for en udstilling på skolen. Klassen kan også diskutere, hvad der kendetegner et godt fotografi, og om undervisningsforløbet har ændret på opfattelsen? Nedenstående liste over litteratur og links rummer desuden forslag til det videre arbejde på skolen. Eksempelvis er det på dr.dk muligt at læse mere om temaet den rådne banan, ligesom tv-programmet Gintberg på kanten fremstiller en humoristisk tilgang til emnet. 2 Carsten Ingemann: Hørdum, maj, 2012

4 Introduktion til udstillingen Som en del af projektet Mulighedernes Land inviterede Realdania de fire fotografer Henrik Saxgren, Christina Capetillo, Carsten Ingemann og Torben Eskerod til at foretage en rejse gennem Danmarks yderområder med henblik på at skildre områdernes stedbundne potentialer. Det er blevet til mere end 100 fotografier, som nu danner ramme om fotoudstillingen Uden for myldretid. Fotograferne har haft fuld kunstnerisk frihed under hele processen, og deres fælles målsætning har været at frigøre sig fra fordommene og den gængse fremstilling af yderområdernes stagnation. Udstillingen stiller således skarpt på et emne, som de senere år har været aktuelt i den politiske debat, men da fotografierne tager deres udgangspunkt i kunsten og ikke reportagen og dokumentarismen, tilbyder de en alternativ vinkel på denne debat. Udover Vendsyssel Kunstmuseum vises udstillingen på Bornholms Kunstmuseum, Kunstmuseet i Tønder og Fuglsang Kunstmuseum - fire museer, der med deres geografiske placering uden for Danmarks mest befolkningstætte egne således også går i dialog med udstillingens tema. Kunstnernes arbejde og udstillingen er støttet af Realdania som en del af det særlige indsatsområde Yderområdernes potentialer. Udstillingen ledsages af et katalog med en logbog fra hver enkelt kunstner. Kun ved konstant at udfordre måden at se på, kan man ændre menneskers måde at tænke på. Vanetænkning og fordomme får samfund til at fryse til is, og vi fotografer var fire små isbrydere, der var sendt ud for at bryde små, nye sejlrender i et tilfrosset hav. Henrik Saxgren Fotografiet som kunstform Fotografiet blev opfundet af L.J. M. Daguerre i Paris i 1839, og i 1907 blev farvefotografiet udviklet af brødrene Lumière. Det er dog først for alvor blevet anerkendt som kunstform inden for de senere år. På trods af at Daguerre selv anså fotografiet som kunst, blev det nemlig betragtet som videnskab eller et håndværk. Siden 1860 erne er fotografiet blevet mere og mere udbredt. I takt med den teknologiske udvikling og de faldende priser fik flere råd til at blive fotograferet. Man fik taget portrætter til familiealbummet, til visitkort og lignende, men også samfundets skyggeside blev skildret i form af forbryderfotos. Senere kom anskaffelsen af selve kameraet også inden for økonomisk rækkevidde for flere, og i dag har de fleste efterhånden et kamera ved hånden i form af mobiltelefonen. Fotografiet anvendes i utrolig mange forskellige sammenhænge, lige fra familiealbummet og modeblade til politiets databaser og pressens dækning af krige. Med den generelle opløsning af skellet mellem fin- og populærkultur fra slutningen af 1960 erne og frem har fotografiet internationalt set fundet plads på kunstinstitutionerne, og inden for de senere år har fotografiet for alvor opnået anerkendelse som kunstform på lige fod med eksempelvis maleri og skulptur i Danmark. Tit er grænserne mellem de forskellige former dog flydende, og det kan derfor være svært at definere, hvornår et fotografi er kunst. Ofte er det afgørende, i hvilken sammenhæng fotografiet indgår. På kunstscenen eksisterer det manipulerede og iscenesatte fotografi da også side om side med det realistiske, ubearbejdede. Af danske kunstnere, der arbejder med fotografiet som medie, kan udover udstillingens fire kunstnere nævnes navne som Kirsten Klein, Nicolai Howalt, Astrid Kruse Jensen, Søren Lose og Mads Gamdrup. For dét at tilbyde en ny måde at se det samme på er vel hele fundamentet i fotografiet, ja kunsten i det hele taget?... Henrik Saxgren 3

5 Vi bor et sted, hvor andre boede før, hvor andre siden vil bo: i et kontinuum. Christina Capetillo (f. 1964) Christina Capetillo har i udstillingsprojektet taget udgangspunkt i kontrasten mellem naturlandskabet og byerne. Hendes fotos er mennesketomme, da mennesker vil medvirke til at datere fotografiet og derved fjerne opmærksomheden fra selve stedet. Når de er fraværende, gives beskueren en mulighed for at danne sine egne historier om de mennesker, som tydeligvis bebor stedet, og som er en del af dets kollektive historie. Mange af motiverne i fotografierne har hun også netop fundet gennem lokalbefolkningen. Christina Capetillo: Stubbekøbing, august,

6 Torben Eskerod (f. 1960) Alfabetet er udgangspunkt for det talte og skrevne sprog, men danner i projektet også ramme om Torben Eskerods fortællinger i billeder. Han har primært fotograferet på Lolland-Falster, hvor han har brugt sit kamera som en anledning til at komme ind på livet af menneskerne i lokalområdet. For at kunne tage troværdige og fordomsfri billeder er det vigtigt for ham, at han oplever en følelse af åndelig samhørighed med det, han skildrer. Fælles for de mange forskellige fotografier er ønsket om at fortælle vedkommende historier. Som Torben Eskerod udtrykker det, findes der et stedbundet potentiale overalt, hvor mennesket kan så et frø. Det handler om, hvad vi får ud af det. Alfabet, den faste rækkefølge af bogstaver, hvormed et sprog skrives. Jeg forsøger at finde mit billedsprog Torben Eskerod: Portræt Søllested, Lolland, 2012 Torben Eskerod: Interiør Søllested, Lolland,

7 Carsten Ingemann (f. 1952) Carsten Ingemann forsøger som fotograf at viske tavlen ren, således at han kan være åben for nye indtryk. Som eksempel nævner han, at han kan finde på at køre ud ad veje, som han aldrig før har kørt ad, for på den måde at skærpe blikket for nye oplevelser. Til dette projekt har Carsten Ingemann valgt at tage udgangspunkt i mørket for at se tingene på en ny måde. Mørket kan være skræmmende, men rummer samtidig en stor fascinationskraft og skønhed. Netop denne kompleksitet har Ingemann søgt at fremstille i sine fotografier. Men at kunne gå ud af en dør i bælgravende mørke og efter få minutter blive bombarderet af en stjernehimmel på en kold nat, det er et særligt privilegium for dem, der bor derude Carsten Ingemann: Thyholm, september,

8 Henrik Saxgren (f. 1953) Med Bornholm som primær base har Henrik Saxgren i sit projekt taget udgangspunkt i hække og den symbolværdi, de rummer. Som nedenstående citat beretter, opdagede han i processen, at jo tættere på naturen og vildnisset folk bor, jo mere velklippede og monumentale er hækkene. De bliver altså anvendt som et skel mellem natur og kultur. Netop grænsen mellem natur og kultur har været central for Henrik Saxgren. Dette ses også i hans fotografier af æbletræer et fænomen, der på samme tid har rod i naturen og i kulturen med dets symbolik og dets plads i kunst- og kulturhistorien. Henrik Saxgren: Tejn, Bornholm, 2012 Henrik Saxgren: Bornholm, 2012 Jo længere ud i periferien jeg kom, des mere veltrimmede og monumentale blev hækkene. Henrik Saxgren: Rønne, Bornholm,

9 OPGAVER BILLEDANALYSE Et godt billede er ofte klogere end beskueren, fordi det rummer dybere lag, som ikke afslører sig ved første øjekast Henrik Saxgren Udvælg i mindre grupper et fotografi, som I vil analysere. I kan hente inspiration i nedenstående spørgsmål. Hvad er motivet? Er det eksempelvis en person eller et landskab? Fra hvilken vinkel er fotografiet taget? Hvordan er det opbygget? Hvad ser man i for-, mellem- og baggrunden? Virker det realistisk eller opstillet? Kan man f.eks. se, at billedet er manipuleret? Hvilke genstande indgår i værket? Er der nogle, der træder særligt i fokus? Indeholder disse genstande en symbolik? Er værket lyst eller mørkt? Hvilken effekt skaber det? Hvilken stemning skaber billedet? Hvilke associationer giver det? Har alle i gruppen den samme opfattelse af værket? Hvorfor tror I, at fotografen har taget dette billede? Hvilke temaer behandler værket? Rummer det et budskab? Hvilke farver indgår i fotografiet? Er der symbolik i disse farver? Hvorfor valgte I netop dette værk? Hvad får I ud af at se på det? Lægger værket op til diskussion eller handling? UDKANTSDANMARK Hvilke skjulte potentialer rummer Udkantsdanmark i dine øjne? Giv dit bud i en reportage, en baggrundsartikel, et debatindlæg, en novelle eller et essay. 8

10 OPGAVER HVAD ER ET LANDSKAB FOR DIG? Skriv et digt, en novelle eller et essay, hvor du fortæller om et landskab, som betyder noget særligt for dig, eller som du godt kunne tænke dig fandtes. Christina Capetillo: Fanø, februar, 2012 Christina Capetillo: Læsø, oktober,

11 OPGAVER ORD OG BILLEDER Vælg et af Christina Capetillos landskabsfotografier, som du sammenligner med nedenstående digt af Naja Marie Aidt. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem fotografiet og digtet? Hvordan fremstilles landskabet? Et landskab åbenbarer sig vidt og bredt og tyst. Uden at kæntre følger jeg nu dagenes, nætternes tegning, englenes sang, de tomme huller og dem der er dybe som død. Her har min angst forladt mig, sluppet sit jagende greb. Jeg kan gå ind i et skimtet land og forstå: det er mit Naja Marie Aidt: Det tredje landskab, s. 44. I flere af Henrik Saxgrens fotografier spiller æblet og æbletræet en fremtrædende rolle. Sammenlign et af disse fotografier med nedenstående digt af Pia Juul. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem fotografiet og digtet? Hvordan fremstilles æblerne, og hvad kan de symbolisere? Find eksempelvis inspiration i et symbolleksikon. Æblerne syrlige sprøde og søde rådner i græsset Pia Juul: Helt i skoven, s. 14. Henrik Saxgren: Rønne, Bornholm,

12 OPGAVER PLANLÆG EN GUIDET TUR I LOKALOMRÅDET I mindre grupper kan klassen planlægge den perfekte guidede tur for turister eller tilflyttere. Planlæg evt. turen til en specifik målgruppe. Hvad skal man se, hvor skal man spise, hvor kan man overnatte? Tænk over, hvad der er særligt for netop jeres egn. Er der nogle gode seværdigheder, eks. naturområder, kulturinstitutioner, kendte bygninger eller lignende? Er der nogle særlige egnsretter? Kender I nogle gode steder, som måske ikke findes i turistbrochurerne? Efterfølgende kan grupperne på skift præsentere forslagene for resten af klassen og gerne med inddragelse af illustrerende fotografier. Afslutningsvis kan klassen diskutere forslagene, herunder om præsentationerne har ændret jeres syn på lokalområdet? LAV EN TURISTBROCHURE FOR DIT LOKALOMRÅDE I mindre grupper kan klassen lave turistbrochurer med fotografier til lokalområdet. Hvad er særligt og seværdigt i netop jeres område? Kender I nogle gode steder, som måske ikke findes i turistbrochurerne? Efterfølgende kan grupperne på skift præsentere forslagene for resten af klassen. Afslut gerne med en fælles diskussion af brochurerne. Har de givet et nyt syn på lokalområdet? SKAB VÆKST I LOKALOMRÅDET I mindre grupper kan I på klassen lave en brainstorm over, hvilket uudnyttet potentiale jeres lokalområde rummer. Kan nogle af disse forslag blive til virkelighed? Hvordan? Kan I som klasse selv gøre en forskel? 11

13 OPGAVER DEBAT PÅ KLASSEN mine billeder skal være så stille, at de høres. Torben Eskerod På klassen kan I skabe jeres egen debat med udgangspunkt i udstillingen. Inden I går i gang, er det en god idé at udnævne en ordstyrer. Til debatten kan I lade jer inspirere af nedenstående spørgsmål: Stemmer begreber som Udkantsdanmark og den rådne banan overens med, hvad vi kan se på udstillingen? Stemmer det overens med jeres egen opfattelse af livet uden for storbyen? Hvad er egentlig en udkant? Befinder vi os ikke altid i centrum i vores eget liv? Hvad skal der til for at skabe en mere positiv opfattelse af Udkantsdanmark? Kan man eksempelvis finde et nyt begreb, der er mere positivt ladet? Hvordan er den aktuelle politiske debat på området? Hvilken skildring ser man i medierne? Hvilken indflydelse har det på debatten og den generelle holdning? Stemmer mediernes fremstilling af dit lokalområde med din egen opfattelse? Hvad er vigtigt i dit lokalområde? Hvad fungerer godt i dit lokalområde? Tror du, at det er sådan alle steder? Hvad er fordelene ved at bo uden for storbyen? Hvad er ulemperne? Hvor bor du selv om 10 år og hvorfor? DIT YNDLINGSVÆRK Vælg et fotografi, som du finder særligt interessant, og skriv derudfra et digt, en novelle eller et essay. Torben Eskerod: Landskab - Vesterroder, Lolland,

14 Udvalgt litteratur og links Søren Møller Christensen m.fl. (red.): Uden for myldretid, 2013 Henrik Saxgren: Unintended Sculptures, 2009 Henrik Saxgren: Krig og Kærlighed, 2006 Henrik Saxgren: Eftersyn, 2003 Christina Capetillo: Et foranderligt monument: en fotografisk fortælling om De musikalske Haver af C.Th. Sørensen, 2012 Torben Eskerod: Ansigter, 1997 Stig Olesen: Tolv halve: danske halvøer berejst, beskrevet og fotograferet, 2012 (med fotografier af Carsten Ingemann) Jesper Berg: EGNE EGNE, 2003 (med fotografier af Carsten Ingemann) Ingrid Fischer Jonge m.fl. (red.): Steder Danmark under forvandling, 2010 Ingvar Cronhammar m.fl. (red.): Herfra hvor vi står: Danmark under forvandling: Et fotografisk øjebliksbillede, 2010 (3 bind) Christian Gether m.fl. (red.): Nordiske Stemninger vor tids landskabsfotografi, 2008 Folke Kjems m.fl. (red.): Sjælens spejl Naturfølelsen i dansk kunst, 2011 Nina Hobolth (red.): Reolen i landskabet, 2009 Annemette Løkke Berg m.fl. (red.): Rejsen i landskabet, 2004 Mette Sandbye (red.): Dansk Fotografihistorie, 2004 Lisbeth Bonde og Mette Sandbye: Manual til dansk samtidskunst, 2006 Naja Marie Aidt: Det tredje landskab, 1994 Pia Juul: Helt i skoven, Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Berith Elise Jensen, Vendsyssel Kunstmuseum Fotografierne er gengivet med tilladelse fra kunstnerne Copyright: Vendsyssel Kunstmuseum

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF. Indre og ydre landskaber

UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF. Indre og ydre landskaber UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF Indre og ydre landskaber Fotografisk Center 16. august 21. september Udstillingen vises i Museumsbygningen Tonje Bøe Birkeland: Plate #4, Papa Westray,

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET MEDLEMSBLADET TO GODE TILBUD UANSET VEJRET Selv om VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nu har lidt over 1000 medlemmer, har vi fortsat behov for nye medlemmer. Jo flere vi er, jo stærkere står kunstmuseet,

Læs mere

Lærervejledning til tema om ensomhed

Lærervejledning til tema om ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed 1 ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed DR Skoles undervisningsmateriale om ensomhed er målrettet undervisningen i fagene dansk og klassens tid, 6.-9. klasse.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

MELLEMTRINNET / DIT OG MIT DANMARK

MELLEMTRINNET / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN MELLEMTRINNET / DIT OG MIT DANMARK LÆRERVEJLEDNING Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken omkring urbaniseringen

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Udskoling

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Udskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Udskoling Introduktion til materialet Materialet er udformet som et diskussions- og opgaveark,

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer 1. Skulpturen som medie Kunst kan være mange forskellige ting både noget du møder i skolen, hjemme hos dig selv måske, ude i byen eller på et museum. Kender I nogle former for kunst? Kunst kan for eksempel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på

FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på Det Nationale Fotomuseum, Rotunden 01 Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, København K 22.

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 VUC

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 VUC Vest

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Romantikkens brevskrivning

Romantikkens brevskrivning Lærervejledning Romantikkens brevskrivning Forløbsbeskrivelse og indhold Romantikkens brevskrivning er et undervisningsforløb om 1800-tallets brevskrivning, som er målrettet danskfaget på 8. klassetrin.

Læs mere

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Øjnene der ser. www.arfikaforbørn.dk

Øjnene der ser. www.arfikaforbørn.dk Øjnene der ser Dette undervisningsmateriale er udviklet af Louisiana Børnehus til projektet Afrika for børn. Materialet er gratis og frit tilgængeligt på www.afrikaforbørn.dk Skulpturer set med forskellige

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

Vild med Viden. 4 spændende foredrag der gør dig klogere. Nykøbing januar april 2016

Vild med Viden. 4 spændende foredrag der gør dig klogere. Nykøbing januar april 2016 Nykøbing januar april 2016 Vild med Viden 4 spændende foredrag der gør dig klogere Kom og hør foredrag med Thy-Mors HF & VUCS egne lærer helt gratis. Indledning Er du Vild med Viden? Thy-Mors HF & VUC

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Lærervejledning (STX og HF)

Lærervejledning (STX og HF) Lærervejledning (STX og HF) Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Titel Beskrivelse Faglige mål og kernestof Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i udstillingen Uhørt Ungdom Forløbet

Læs mere

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse Find landskabet Lærervejledning 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Modulernes aktiviteter og formål side 4-12 o Forberedelse side 13 o Trinmål side 14-15 o Praktisk information side 16 2 Forord Undervisningsforløbet

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

GO TUR PÅ KUNSTMUSEUM INSPIRATION TIL BØRNEHAVER HORSENS KUNSTMUSEUM

GO TUR PÅ KUNSTMUSEUM INSPIRATION TIL BØRNEHAVER HORSENS KUNSTMUSEUM GO TUR PÅ KUNSTMUSEUM INSPIRATION TIL BØRNEHAVER HORSENS KUNSTMUSEUM Kære Børnehaver i Horsens Kommune, Hermed fremsendes et inspirationsmateriale, som henvender sig til børnehavebørn fra 3 års alderen

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

MELLEMTRINNET/VENSKABER

MELLEMTRINNET/VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN MELLEMTRINNET/VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd. En workshop for 4. og 5. klasse

Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd. En workshop for 4. og 5. klasse Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd En workshop for 4. og 5. klasse Indhold Introduktion til projekt Kladdehæftet Mobiltelefonen til optagelse af billede og lyd. Computer til

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere