UDEN FOR MYLDRETID

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014"

Transkript

1 UDEN FOR MYLDRETID Undervisningsmateriale fra Vendsyssel Kunstmuseum Målgruppe: klasse Fag: Billedkunst, Dansk, Geografi, Idræt, Fotolære, Medier og Samfundsfag Carsten Ingemann: Stenbjerg, januar, 2012

2 Introduktion til undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet er udviklet til særudstillingen Uden for myldretid, der kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum fra den 12. oktober 2013 til den 5. januar Det består af nærværende lærermateriale, som introducerer til udstillingen, kunstnerne og giver forslag til arbejdsforløb før, under og efter museumsbesøget, samt en række opgaver, eleverne kan løse på skolen og/eller på museet. Undervisningsmaterialet indeholder desuden en liste med litteratur og links. Flere af bøgerne er tilgængelige i museets bibliotek. Den primære målgruppe er klasse, men undervisere på øvrige klassetrin vil også kunne finde inspiration til at arbejde med udstillingen. Materialet er udarbejdet til fagene billedkunst, dansk og samfundsfag, men kan ligeledes tænkes ind i tværfaglige forløb og fag som geografi og idræt ved at inddrage en udflugt i felten, undersøge det lokale landskab eller områdets befolkningstæthed. Hvis det er muligt, vil det være oplagt at inddrage valgfagene fotolære og medier i forløbet. Ikke mindst i forhold til værkanalysen og de opgaver, hvor eleverne selv skal arbejde praktisk med fotografering. Formål Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i udstillingen, men behandler samtidig mere generelle og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, herunder begreber som Udkantsdanmark og Den rådne banan. Derudover giver undervisningsmaterialet en indføring i fotografiet som kunstform, ligesom det tilbyder nogle billedanalytiske redskaber. Formålet er således dels at tilbyde eleverne nogle redskaber til at analysere fotografierne, dels at skabe grobund for debat om og refleksion over udstillingens og værkernes rolle i en større samfundsmæssig kontekst. Mål At eleverne øger deres erfaring med at se på og analysere fotografier og andre billeder. At eleverne via opgaver, research og diskussioner på klassen øver sig i at debattere og forholde sig til forskellige samfundsmæssige problemstillinger på såvel lokalt som på nationalt og globalt plan. At eleverne opnår en bevidsthed om, at kunst kan være et redskab til at opnå ny erkendelse om sig selv og sine omgivelser. Natur og kultur Yderområdernes potentialer kontra Den rådne banan Portrætter og personskildringer Politisk kunst Landskaber og cityscapes Fotografi Forslag til arbejdsproces Undervisningsmaterialet er udformet således, at klassen alt efter fag, niveau og afsat tid kan udvælge de opgaver, som skal danne udgangspunkt for forløbet. Der er forslag til opgaver, som kan løses både før, under og efter museumsbesøget. Nogle opgaver kan løses mundtligt, mens andre er velegnede til skriftlige besvarelser. Der er mulighed for at bygge arbejdet med udstillingen op omkring et eller flere af ovenstående temaer. 1

3 Før museumsbesøget Alt efter faget kan eleverne før museumsbesøget få til opgave hver især at medbringe et fotografi, som gemmer på en særlig historie. Eleverne kan i mindre grupper fortælle om hver deres fotografi, hvorefter gruppen i fællesskab udvælger et, som skal præsenteres for resten af klassen. Opgaven kan danne udgangspunkt for en samtale om forskellige typer af fotografier såsom turistfotos, dokumentarfotos og kunstfotos, samt hvad der kendetegner et godt fotografi? Under museumsbesøget Under museumsbesøget kan eleverne afhængigt af faget løse nogle af de praktiske opgaver. Eksempelvis vil det være oplagt at placere værkanalysen under selve museumsbesøget. Derudover vil det være en god idé at bede eleverne om at tage et fotografi af et værk, som gør særligt indtryk på dem, da dette værk kan danne udgangspunkt for flere opgaver på klassen. Bemærk at fotografering på museet af hensyn til værkerne skal foregå uden brug af blitz. Det er tilladt at fotografere til egen brug, dog gælder nogle regler for offentliggørelse af billeder, som I på klassen skal være opmærksomme på. Læs mere om copyright under følgende link: Landskaber og portrætter indtager en væsentlig position i Vendsyssel Kunstmuseums faste samling. Der er derfor rig mulighed for at inddrage denne i arbejdet med Uden for myldretid. Her kan klassen eksempelvis undersøge, om der er forskel på, hvordan man skildrer landskaber og personer i forskellige medier som fotografi og maleri, og om der er forskel på, hvordan man skildrede det før og nu? Se eksempelvis på værker af Niels Larsen Stevns, Søren Elgaard, Anna Maria Lütken, Poul Anker Bech, Axel P. Jensen, Agnete Bjerre, Svend Engelund, Poul Ekelund og Johannes Hofmeister. Vendsyssel Kunstmuseums egen samling er altid fremme i skiftende ophængninger. Ønsker klassen at arbejde med specifikke værker, er det dog en god idé at kontakte museet i god tid inden besøget. I forbindelse med museumsbesøget er der mulighed for at bestille en skræddersyet omvisning, ligesom der er mulighed for at låne museets værksted, hvis dette er ledigt. Besøg samt bestilling af omvisninger og reservation af værkstedet skal meldes til museet i god tid på tlf.: For at sikre en god museumsoplevelse bedes klassen desuden på forhånd gøres opmærksom på Vendsyssel Kunstmuseums færdselsregler, som kan læses på museets hjemmeside under undervisning. Efter museumsbesøget Efter museumsbesøget kan klassen arbejde videre med de skriftlige opgaver, debatoplæg og fotografering. Hvis klassen vælger at fotografere i felten, kan elevernes arbejde danne udgangspunkt for en udstilling på skolen. Klassen kan også diskutere, hvad der kendetegner et godt fotografi, og om undervisningsforløbet har ændret på opfattelsen? Nedenstående liste over litteratur og links rummer desuden forslag til det videre arbejde på skolen. Eksempelvis er det på dr.dk muligt at læse mere om temaet den rådne banan, ligesom tv-programmet Gintberg på kanten fremstiller en humoristisk tilgang til emnet. 2 Carsten Ingemann: Hørdum, maj, 2012

4 Introduktion til udstillingen Som en del af projektet Mulighedernes Land inviterede Realdania de fire fotografer Henrik Saxgren, Christina Capetillo, Carsten Ingemann og Torben Eskerod til at foretage en rejse gennem Danmarks yderområder med henblik på at skildre områdernes stedbundne potentialer. Det er blevet til mere end 100 fotografier, som nu danner ramme om fotoudstillingen Uden for myldretid. Fotograferne har haft fuld kunstnerisk frihed under hele processen, og deres fælles målsætning har været at frigøre sig fra fordommene og den gængse fremstilling af yderområdernes stagnation. Udstillingen stiller således skarpt på et emne, som de senere år har været aktuelt i den politiske debat, men da fotografierne tager deres udgangspunkt i kunsten og ikke reportagen og dokumentarismen, tilbyder de en alternativ vinkel på denne debat. Udover Vendsyssel Kunstmuseum vises udstillingen på Bornholms Kunstmuseum, Kunstmuseet i Tønder og Fuglsang Kunstmuseum - fire museer, der med deres geografiske placering uden for Danmarks mest befolkningstætte egne således også går i dialog med udstillingens tema. Kunstnernes arbejde og udstillingen er støttet af Realdania som en del af det særlige indsatsområde Yderområdernes potentialer. Udstillingen ledsages af et katalog med en logbog fra hver enkelt kunstner. Kun ved konstant at udfordre måden at se på, kan man ændre menneskers måde at tænke på. Vanetænkning og fordomme får samfund til at fryse til is, og vi fotografer var fire små isbrydere, der var sendt ud for at bryde små, nye sejlrender i et tilfrosset hav. Henrik Saxgren Fotografiet som kunstform Fotografiet blev opfundet af L.J. M. Daguerre i Paris i 1839, og i 1907 blev farvefotografiet udviklet af brødrene Lumière. Det er dog først for alvor blevet anerkendt som kunstform inden for de senere år. På trods af at Daguerre selv anså fotografiet som kunst, blev det nemlig betragtet som videnskab eller et håndværk. Siden 1860 erne er fotografiet blevet mere og mere udbredt. I takt med den teknologiske udvikling og de faldende priser fik flere råd til at blive fotograferet. Man fik taget portrætter til familiealbummet, til visitkort og lignende, men også samfundets skyggeside blev skildret i form af forbryderfotos. Senere kom anskaffelsen af selve kameraet også inden for økonomisk rækkevidde for flere, og i dag har de fleste efterhånden et kamera ved hånden i form af mobiltelefonen. Fotografiet anvendes i utrolig mange forskellige sammenhænge, lige fra familiealbummet og modeblade til politiets databaser og pressens dækning af krige. Med den generelle opløsning af skellet mellem fin- og populærkultur fra slutningen af 1960 erne og frem har fotografiet internationalt set fundet plads på kunstinstitutionerne, og inden for de senere år har fotografiet for alvor opnået anerkendelse som kunstform på lige fod med eksempelvis maleri og skulptur i Danmark. Tit er grænserne mellem de forskellige former dog flydende, og det kan derfor være svært at definere, hvornår et fotografi er kunst. Ofte er det afgørende, i hvilken sammenhæng fotografiet indgår. På kunstscenen eksisterer det manipulerede og iscenesatte fotografi da også side om side med det realistiske, ubearbejdede. Af danske kunstnere, der arbejder med fotografiet som medie, kan udover udstillingens fire kunstnere nævnes navne som Kirsten Klein, Nicolai Howalt, Astrid Kruse Jensen, Søren Lose og Mads Gamdrup. For dét at tilbyde en ny måde at se det samme på er vel hele fundamentet i fotografiet, ja kunsten i det hele taget?... Henrik Saxgren 3

5 Vi bor et sted, hvor andre boede før, hvor andre siden vil bo: i et kontinuum. Christina Capetillo (f. 1964) Christina Capetillo har i udstillingsprojektet taget udgangspunkt i kontrasten mellem naturlandskabet og byerne. Hendes fotos er mennesketomme, da mennesker vil medvirke til at datere fotografiet og derved fjerne opmærksomheden fra selve stedet. Når de er fraværende, gives beskueren en mulighed for at danne sine egne historier om de mennesker, som tydeligvis bebor stedet, og som er en del af dets kollektive historie. Mange af motiverne i fotografierne har hun også netop fundet gennem lokalbefolkningen. Christina Capetillo: Stubbekøbing, august,

6 Torben Eskerod (f. 1960) Alfabetet er udgangspunkt for det talte og skrevne sprog, men danner i projektet også ramme om Torben Eskerods fortællinger i billeder. Han har primært fotograferet på Lolland-Falster, hvor han har brugt sit kamera som en anledning til at komme ind på livet af menneskerne i lokalområdet. For at kunne tage troværdige og fordomsfri billeder er det vigtigt for ham, at han oplever en følelse af åndelig samhørighed med det, han skildrer. Fælles for de mange forskellige fotografier er ønsket om at fortælle vedkommende historier. Som Torben Eskerod udtrykker det, findes der et stedbundet potentiale overalt, hvor mennesket kan så et frø. Det handler om, hvad vi får ud af det. Alfabet, den faste rækkefølge af bogstaver, hvormed et sprog skrives. Jeg forsøger at finde mit billedsprog Torben Eskerod: Portræt Søllested, Lolland, 2012 Torben Eskerod: Interiør Søllested, Lolland,

7 Carsten Ingemann (f. 1952) Carsten Ingemann forsøger som fotograf at viske tavlen ren, således at han kan være åben for nye indtryk. Som eksempel nævner han, at han kan finde på at køre ud ad veje, som han aldrig før har kørt ad, for på den måde at skærpe blikket for nye oplevelser. Til dette projekt har Carsten Ingemann valgt at tage udgangspunkt i mørket for at se tingene på en ny måde. Mørket kan være skræmmende, men rummer samtidig en stor fascinationskraft og skønhed. Netop denne kompleksitet har Ingemann søgt at fremstille i sine fotografier. Men at kunne gå ud af en dør i bælgravende mørke og efter få minutter blive bombarderet af en stjernehimmel på en kold nat, det er et særligt privilegium for dem, der bor derude Carsten Ingemann: Thyholm, september,

8 Henrik Saxgren (f. 1953) Med Bornholm som primær base har Henrik Saxgren i sit projekt taget udgangspunkt i hække og den symbolværdi, de rummer. Som nedenstående citat beretter, opdagede han i processen, at jo tættere på naturen og vildnisset folk bor, jo mere velklippede og monumentale er hækkene. De bliver altså anvendt som et skel mellem natur og kultur. Netop grænsen mellem natur og kultur har været central for Henrik Saxgren. Dette ses også i hans fotografier af æbletræer et fænomen, der på samme tid har rod i naturen og i kulturen med dets symbolik og dets plads i kunst- og kulturhistorien. Henrik Saxgren: Tejn, Bornholm, 2012 Henrik Saxgren: Bornholm, 2012 Jo længere ud i periferien jeg kom, des mere veltrimmede og monumentale blev hækkene. Henrik Saxgren: Rønne, Bornholm,

9 OPGAVER BILLEDANALYSE Et godt billede er ofte klogere end beskueren, fordi det rummer dybere lag, som ikke afslører sig ved første øjekast Henrik Saxgren Udvælg i mindre grupper et fotografi, som I vil analysere. I kan hente inspiration i nedenstående spørgsmål. Hvad er motivet? Er det eksempelvis en person eller et landskab? Fra hvilken vinkel er fotografiet taget? Hvordan er det opbygget? Hvad ser man i for-, mellem- og baggrunden? Virker det realistisk eller opstillet? Kan man f.eks. se, at billedet er manipuleret? Hvilke genstande indgår i værket? Er der nogle, der træder særligt i fokus? Indeholder disse genstande en symbolik? Er værket lyst eller mørkt? Hvilken effekt skaber det? Hvilken stemning skaber billedet? Hvilke associationer giver det? Har alle i gruppen den samme opfattelse af værket? Hvorfor tror I, at fotografen har taget dette billede? Hvilke temaer behandler værket? Rummer det et budskab? Hvilke farver indgår i fotografiet? Er der symbolik i disse farver? Hvorfor valgte I netop dette værk? Hvad får I ud af at se på det? Lægger værket op til diskussion eller handling? UDKANTSDANMARK Hvilke skjulte potentialer rummer Udkantsdanmark i dine øjne? Giv dit bud i en reportage, en baggrundsartikel, et debatindlæg, en novelle eller et essay. 8

10 OPGAVER HVAD ER ET LANDSKAB FOR DIG? Skriv et digt, en novelle eller et essay, hvor du fortæller om et landskab, som betyder noget særligt for dig, eller som du godt kunne tænke dig fandtes. Christina Capetillo: Fanø, februar, 2012 Christina Capetillo: Læsø, oktober,

11 OPGAVER ORD OG BILLEDER Vælg et af Christina Capetillos landskabsfotografier, som du sammenligner med nedenstående digt af Naja Marie Aidt. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem fotografiet og digtet? Hvordan fremstilles landskabet? Et landskab åbenbarer sig vidt og bredt og tyst. Uden at kæntre følger jeg nu dagenes, nætternes tegning, englenes sang, de tomme huller og dem der er dybe som død. Her har min angst forladt mig, sluppet sit jagende greb. Jeg kan gå ind i et skimtet land og forstå: det er mit Naja Marie Aidt: Det tredje landskab, s. 44. I flere af Henrik Saxgrens fotografier spiller æblet og æbletræet en fremtrædende rolle. Sammenlign et af disse fotografier med nedenstående digt af Pia Juul. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem fotografiet og digtet? Hvordan fremstilles æblerne, og hvad kan de symbolisere? Find eksempelvis inspiration i et symbolleksikon. Æblerne syrlige sprøde og søde rådner i græsset Pia Juul: Helt i skoven, s. 14. Henrik Saxgren: Rønne, Bornholm,

12 OPGAVER PLANLÆG EN GUIDET TUR I LOKALOMRÅDET I mindre grupper kan klassen planlægge den perfekte guidede tur for turister eller tilflyttere. Planlæg evt. turen til en specifik målgruppe. Hvad skal man se, hvor skal man spise, hvor kan man overnatte? Tænk over, hvad der er særligt for netop jeres egn. Er der nogle gode seværdigheder, eks. naturområder, kulturinstitutioner, kendte bygninger eller lignende? Er der nogle særlige egnsretter? Kender I nogle gode steder, som måske ikke findes i turistbrochurerne? Efterfølgende kan grupperne på skift præsentere forslagene for resten af klassen og gerne med inddragelse af illustrerende fotografier. Afslutningsvis kan klassen diskutere forslagene, herunder om præsentationerne har ændret jeres syn på lokalområdet? LAV EN TURISTBROCHURE FOR DIT LOKALOMRÅDE I mindre grupper kan klassen lave turistbrochurer med fotografier til lokalområdet. Hvad er særligt og seværdigt i netop jeres område? Kender I nogle gode steder, som måske ikke findes i turistbrochurerne? Efterfølgende kan grupperne på skift præsentere forslagene for resten af klassen. Afslut gerne med en fælles diskussion af brochurerne. Har de givet et nyt syn på lokalområdet? SKAB VÆKST I LOKALOMRÅDET I mindre grupper kan I på klassen lave en brainstorm over, hvilket uudnyttet potentiale jeres lokalområde rummer. Kan nogle af disse forslag blive til virkelighed? Hvordan? Kan I som klasse selv gøre en forskel? 11

13 OPGAVER DEBAT PÅ KLASSEN mine billeder skal være så stille, at de høres. Torben Eskerod På klassen kan I skabe jeres egen debat med udgangspunkt i udstillingen. Inden I går i gang, er det en god idé at udnævne en ordstyrer. Til debatten kan I lade jer inspirere af nedenstående spørgsmål: Stemmer begreber som Udkantsdanmark og den rådne banan overens med, hvad vi kan se på udstillingen? Stemmer det overens med jeres egen opfattelse af livet uden for storbyen? Hvad er egentlig en udkant? Befinder vi os ikke altid i centrum i vores eget liv? Hvad skal der til for at skabe en mere positiv opfattelse af Udkantsdanmark? Kan man eksempelvis finde et nyt begreb, der er mere positivt ladet? Hvordan er den aktuelle politiske debat på området? Hvilken skildring ser man i medierne? Hvilken indflydelse har det på debatten og den generelle holdning? Stemmer mediernes fremstilling af dit lokalområde med din egen opfattelse? Hvad er vigtigt i dit lokalområde? Hvad fungerer godt i dit lokalområde? Tror du, at det er sådan alle steder? Hvad er fordelene ved at bo uden for storbyen? Hvad er ulemperne? Hvor bor du selv om 10 år og hvorfor? DIT YNDLINGSVÆRK Vælg et fotografi, som du finder særligt interessant, og skriv derudfra et digt, en novelle eller et essay. Torben Eskerod: Landskab - Vesterroder, Lolland,

14 Udvalgt litteratur og links Søren Møller Christensen m.fl. (red.): Uden for myldretid, 2013 Henrik Saxgren: Unintended Sculptures, 2009 Henrik Saxgren: Krig og Kærlighed, 2006 Henrik Saxgren: Eftersyn, 2003 Christina Capetillo: Et foranderligt monument: en fotografisk fortælling om De musikalske Haver af C.Th. Sørensen, 2012 Torben Eskerod: Ansigter, 1997 Stig Olesen: Tolv halve: danske halvøer berejst, beskrevet og fotograferet, 2012 (med fotografier af Carsten Ingemann) Jesper Berg: EGNE EGNE, 2003 (med fotografier af Carsten Ingemann) Ingrid Fischer Jonge m.fl. (red.): Steder Danmark under forvandling, 2010 Ingvar Cronhammar m.fl. (red.): Herfra hvor vi står: Danmark under forvandling: Et fotografisk øjebliksbillede, 2010 (3 bind) Christian Gether m.fl. (red.): Nordiske Stemninger vor tids landskabsfotografi, 2008 Folke Kjems m.fl. (red.): Sjælens spejl Naturfølelsen i dansk kunst, 2011 Nina Hobolth (red.): Reolen i landskabet, 2009 Annemette Løkke Berg m.fl. (red.): Rejsen i landskabet, 2004 Mette Sandbye (red.): Dansk Fotografihistorie, 2004 Lisbeth Bonde og Mette Sandbye: Manual til dansk samtidskunst, 2006 Naja Marie Aidt: Det tredje landskab, 1994 Pia Juul: Helt i skoven, Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Berith Elise Jensen, Vendsyssel Kunstmuseum Fotografierne er gengivet med tilladelse fra kunstnerne Copyright: Vendsyssel Kunstmuseum

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

MELLEMTRINNET / DIT OG MIT DANMARK

MELLEMTRINNET / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN MELLEMTRINNET / DIT OG MIT DANMARK LÆRERVEJLEDNING Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken omkring urbaniseringen

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Capetillo / Tegtmeier / Strandh 29.3 31.5

Capetillo / Tegtmeier / Strandh 29.3 31.5 2015 Capetillo / Tegtmeier / Strandh 29.3 31.5 DET ANDET STED 24.4 26.7 REALISME - NU 7.6-26.7 Vrå-udstillingen 2015 2.8-30.8 GRAFIK 6.9-15.11 Menneske 9.10-15.11 I escaped when the trees started to grow

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

MELLEMTRINNET/VENSKABER

MELLEMTRINNET/VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN MELLEMTRINNET/VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST UNIKA LAMPER LYSLEVENDE KUNST 2010 LIVING LIGHT ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE OM KUNSTNEREN OG FABRIKANTEN 4 UNIKA LAMPER Unika bemalede lamper både som bordlampe og pendel 8 LYSLEVENDE

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

De bedste visioner samlet et sted

De bedste visioner samlet et sted De bedste visioner samlet et sted Ny Vision side 4-5 FOTOskoletjenesten side 6-7 Byg Selv side 8-9 Service Produkter side 10-11 nyskabelse - engagement - kompetence Planlægger Alt side 12-13 På Stedet

Læs mere

UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT

UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT Lærervejledning Scenen er sat. Indhold og formål: Tematikken behandler fotografiets genrer fra det iscenesatte

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR LYSET

I BEGYNDELSEN VAR LYSET F O T O G R A F I S K S A L O N I BEGYNDELSEN VAR LYSET Medlemmerne i Fotografisk Salon får nu muligheden for at deltage i en vandreudstilling til Danmarks største samlede galleri! Bestyrelsen har via

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere