Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1

2 Når sandheden om gengiftning er svær at finde Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og formand for MF Ingen bliver skilt for sjov. Hvad stiller vi op, når fraskilte beder om at blive gift i kirken med en ny ægtefælle? Det er et smerteligt spørgsmål, der ikke egner sig som testspørgsmål på bibeltroskab. Men som så meget andet afhænger svarene af, hvordan man forstår de tekster, hvor Jesus og Paulus taler om skilsmisse og nyt ægteskab. Hvis der kan udledes en entydig sandhed fra Bibelen, så vil vi fra Menighedsfakultetet fremholde denne sandhed uafhængigt af, om den er populær eller ej. Til afklaring arrangerede vi en temadag om vielse af fraskilte i november med Dr. David Instone-Brewer, der i sin bog Divorce and Remarriage in the Church (Skilsmisse og nyt ægteskab i kirken) har fremlagt nye forståelser for, hvad Jesus og apostlene siger om skilsmisse og nyt ægteskab. Instone-Brewer mener at kunne dokumentere, at indgåelse af nyt ægteskab efter en skilsmisse var almindelig anerkendt af alle kredse. Han argumenterede for, at Jesu ord om nyt ægteskab ikke handler om, hvorvidt man kan gifte sig igen, men er et partsindlæg i en verserende debat om, hvilke grunde der var gyldige skilsmisseårsager, så et nyt ægteskab kunne indgås. Ifølge Instone-Brewer er der intet til hinder for nyt ægteskab, når der foreligger en fuldbyrdet skilsmisse. På den anden side argumenterede professor Peter V. Legarth stærkt for, at Jesu ord om ægteskabets ukrænkelighed betyder, at det er bibelsk at hævde et nej til nyt ægteskab efter en skilsmisse. Begge underviste ud fra en tillid til Guds ord, og begge anerkendte, at den anden part har en seriøs pointe. Men de to var ikke enige om resultatet. Desværre. Alligevel kan vi glæde os over, at dagen forløb i en forbilledlig positiv atmosfære, hvor alle lyttede og søgte skriftens vejledning. Vi bringer i dette nummer to præsters modsat rettede indlæg og er ikke færdige med spørgsmålet. Men vi vil fortsætte med at søge svar i Guds ord. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Februar årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Henriette Engberg Jensen Forsidebillede: Drømmepassagen af Bente Polano 2

3 Menighedsfakultetet opretter Center for Kristen Apologetik Den kristne tro bliver i vor tid udfordret fra mange sider. Som et svar på nogle af disse udfordringer opretter Menighedsfakultetet d. 3. februar Center for Kristen Apologetik, CKA med det formål at begrunde og forsvare troen. Dermed følger vi i fodsporene på en række tilsvarende institutioner i vore nabolande så som Oxford Centre for Christian Apologetics i England. Kurt Christensen Professor og leder af CKA Dem kristne tro udfordres af påstande som: naturvidenskaben giver en bedre forklaring på verdens beskaffenhed, end kristendommen gør Jesus kan ikke være opstået fra de døde Alle religioner kommer i bund og grund ud på ét Der findes dybest set ikke en almengyldig sandhed Sådanne synspunkter bevirker, at mange ikke-kristne overhovedet ikke når frem til at betragte det kristne budskab som en relevant mulighed. Og de medfører, at kristne kan føle sig temmelig magtesløse og uden rimelige svar. Gode grunde for troen Kristne behøver nu ikke føle sig underlegne. Vi forestiller os ganske vist ikke, at vi kan bevise kristendommens sandhed. Men vi mener ikke desto mindre, at mange af de indvendinger, som rettes mod den kristne tro, ikke holder vand, og vi er overbeviste om, at der på en lang række områder kan gives gode grunde for kristendommens sandhed. Og så er det i øvrigt værd at notere sig, at apologetik er et centralt bibelsk anliggende. I 1. Pet. 3,15 opfordres de kristne således til altid at være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Og vi bemærker, at både Jesus og Paulus ikke blot forkyndte, men også argumenterede for deres budskabs sandhed. Datterselskab til MF Alle kristne i vor del af verden er fælles om de nævnte udfordringer. Det har vi også ønsket at tage højde for i forbindelse med etableringen af CKA. Centret er formelt knyttet til MF og kan karakteriseres som et datterselskab med samme grundlag som MF, men samtidig ønsker vi at samarbejde med alle kirkesamfund, organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som føler sig forpligtet af klassisk kristen tro. CKA s tilbud Center for Kristen Apologetik vil tilbyde foredrag, undervisningsmoduler, mulighed for svar på presserende spørgsmål, og temadage på akademisk niveau. Vi henvender os til præster, menighedsledere, forkyndere og studerende og øvrigt interesserede. Følg med på CKAs hjemmeside: der går i luften omkring 1. februar. Også varmt velkommen til en reception på MF mandag den 3.2. kl og efterfølgende forelæsning kl ved undertegnede: Er det forsvarligt at tro på Gud?. Få dage senere fortsætter vi med en foredragsserie mandagene den 10., 17 og 24.2., se nærmere omtale side 7. CKA - begrunder og forsvarer troen 3

4 Derfor vier jeg også fraskilte! Man burde ikke blive skilt, men være tro mod de løfter, man har givet hinanden. Jesus er temmelig kategorisk i sine udsagn om skilsmisse og nyt ægteskab. Men én ting er, hvad der er det rigtige i den ideelle verden, noget andet den virkelighed, vi må forholde os til, hvor parforhold går i stykker, og nye sammenbragte familier opstår. Poul Ivan Madsen Provst i Skjern Er det rigtigt at sige nej til dem, der beder om Guds velsignelse over deres ægteskab? Det skønner jeg ikke. Ægteskabet er villet og velsignet af Gud, men stadig en borgerlig ordning og ikke et sakramente., Det har samme gyldighed, uanset om man har lovet evig troskab foran alteret eller sagt ja på rådhuset. Vielsen er en forbønshandling Nogle præster kan godt velsigne fraskilte, når de først har været på rådhuset, for så sanktionerer man ikke deres ægteskab. Men vielsen sanktionerer efter min opfattelse ikke ægteskabet. At parret vil giftes, er ikke præstens, men parrets egen suveræne beslutning, og den er konstituerende for deres ægteskab. Når de kommer og vil giftes, har de truffet beslutningen, og den kan præstens ja eller nej ikke lave om på. At folk vil giftes i kirken, kan jeg kun se som et ønske om Guds velsignelse over deres forhold. Derfor er vielsen for mig primært en forbønshandling, som jeg gerne vil medvirke til. Nej til sindelagskontrol Men hvis folk kommer tredje og fjerde gang for at vies, er det så ikke udtryk for foragt for ægteskabet som institution? Den slags sindelagskontrol ønsker jeg ikke at udøve. Jeg tror på, at mennesker kommer i et oprigtigt ønske om Guds velsignelse. Et nej gør skilsmisse utilgivelig Et nej til at vie fraskilte udgør endvidere et kommunikativt problem. Et nej bliver af de fleste hørt som om, at skilsmisse er utilgivelig. Præsten kan ikke tilgive, at de er blevet skilt, og derfor kan de ikke blive gift igen. Præsten sætter sig til dommer over deres forhold og stempler dem som syndere, hvorimod han kommer til at stå som selvretfærdig. Jeg er bange for, det er det, vi kommunikerer, og det er forhåbentlig ikke sådan, vi forkynder synd og tilgivelse fra prædikestolen. Helt galt går det, når man forsøger at være imødekommende og godt vil vie en såkaldt uskyldig part, der er blevet bedraget af sin ægtefælle. Dette opfattes ikke imødekommende af dem, der får et nej, men snarere som en forskelsbehandling, der gør dem til endnu større syndere end andre. Ikke kun deres handling fordømmes, men også dem selv som personer. Præsten er ikke dommer Jeg mener derfor, det er overordentlig vanskeligt at kommunikere et nej til vielse af fraskilte, uden det bliver 4

5 At folk vil giftes i kirken, kan jeg kun se som et ønske om Guds velsignelse over deres forhold. Derfor er vielsen for mig primært en forbønshandling, som jeg gerne vil medvirke til. hørt anderledes end tilsigtet. Jeg kan heller ikke anbefale at sige ja i nogle tilfælde, men ikke i andre, for så gør jeg mig til dommer over andres forhold. Det hverken kan eller vil jeg. Det strider mod det evangelium, jeg ønsker at forkynde, hvor jeg snarere må inddrage mig selv, som en synder under Guds dom. Folk forstår godt, at de er utilstrækkelige syndere, der har brug for Guds nåde. Men de vil ikke have en selvretfærdig præst til at fortælle dem det. Hvis præsten derimod står lige med dem og deler skæbne med dem, er det en anden sag. Så er det en anden form for kommunikation. Derfor vier jeg også fraskilte. Frokost i det grønne af Bente Polano 5

6 Kirken bør ikke vie fraskilte Der kan være gode grunde til en skilsmisse. Den kan være påført én uforskyldt. Der kan være gode grunde til, at nogle bliver gift igen. Der var mulighed for skilsmisse og gengiftning i den gamle pagt. Det bør ethvert samfund have. Men kirken bør ikke tilbyde et ritual for vielse af fraskilte. For her kommer vi til at modsige Jesus selv. Tilgivelsen åbner ikke døren for et modereret bud. Tilgivelsen bekræfter det radikale bud og kalder mig ind i fornyet efterfølgelse. Jan Mortensen sognepræst i Kolding Jesus gør udtrykkeligt op med de gengiftende farisæere. De var optaget af at afsøge buddenes grænser og undtagelser, for at retfærdiggøre sig selv. De vil derfor gerne vide, om Jesus sympatiserer med strammerne eller slapperne. Men Jesus afviser selve projektet og stiller dem i stedet overfor, hvordan det var fra begyndelsen. Et ægtepar er ét kød, hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Og selvom mennesker så skulle gøre netop dét, ophæves enheden ikke: Den, der gifter sig med en fraskilt, begår ægteskabsbrud. Det lovens spejl, vi skal spejle os i, er skabelsens, ikke samfundets love, selvom de måtte være nok så nødvendige for de hårde hjerters skyld. Ægteskabet afspejler en ubrydelig enhed Jesu budskab var lige så rystende dengang, som det er i dag. Men nogle vil indvende, at samfundet har bevæget sig siden da. Sandt nok. Men det bibelske syn på ægteskabet er ikke et stykke perifer oldtidsmoral, der kan bøjes efter tiden. Det er umuligt at skille ægteskabssynet fra kernen i det kristne budskab. Enheden mellem mand og kvinde i ægtepagten afspejler enheden i Guds eget væsen og mellem Kristus og kirken. Vi er med andre ord inde at røre ved de inderste lag i den kristne tro i skabelse og frelse. Tilgivelse ikke tilladelse Hvad gør vi så, når skilsmissen alligevel blev det mindste onde? Eller når en fraskilt alligevel bliver gift igen? Er der så ikke mulighed for tilgivelse for den, der søger det? Jo! Men netop tilgivelse ikke tilladelse. Tilgivelsen åbner ikke døren for et modereret bud. Tilgivelsen bekræfter det radikale bud og kalder mig ind i fornyet efterfølgelse. Tilgivelsen visker nok synden ud i forhold til Gud. Men den visker ikke det tidligere ægteskab ud. Den fraskilte kaldes til ikke at gifte sig igen. Den gengifte kaldes til på ny at stå under buddet: til døden jer skiller. Et nyt ægteskab vil dog for altid bære en tvetydighed i sig i forhold til det, som Gud havde tænkt fra begyndelsen. Kirkens rolle Vi skal som kirke møde fraskilte og gengifte med omsorg og tilbud om sjælesorg, skriftemål, forbøn, støtte, vejledning og medvandren. At skubbe dem fra os, vil være at skubbe Gud fra os. Men omsorgen bør ikke tage karakter af en kirkelig vielse. Det ville være en modsigelse af både lov og evangelium. Vielsen sigter ganske vist på at bekræfte buddet: til døden jer skiller, men nøjagtig på det punkt, hvor det i samme situation bliver brudt. Kirken kommer dermed til at forkynde, at ægtepagten alligevel ikke er ubrydelig, men kan modereres til et håndtérbart niveau. Gengiftning legitimeres som en gudvelsignet ordning. Jesu bud bøjes og det bliver selve evangeliet. Vi er alle syndere, der har brug for tilgivelse. Men denne sandhed fastholder vi ikke ved at moderere Jesu bud og skabe et kirkeligt ritual for det. Vi må lade buddet stå i al sin radikalitet og samtidig møde næsten med den samme nåde og barmhjertighed, som vi selv lever af. 6

7 CKA - begrunder og forsvarer troen Reception for Center for Kristen Apologetik Mandag den 3. februar kl holder vi reception i anledningen af åbning af Center for Kristen Apologetik. Alle er meget velkommen til at være med i opstarten af dette nye initiativ, som vil begrunde og forsvare troen. Semesterindledningsforelæsning om trosforsvar Mandag den 3. februar kl : Er det forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik v. professor, dr. theol. Kurt Christensen, som er leder af det nye Center for Kristen Apologetik. Alle er interesserede er meget velkomne! 3 dobbeltforedrag om kristen apologetik I forlængelse af lanceringen af det nye Center for Kristen Apologetik inviterer Menighedsfakultetet til en spændende foredragsrække om apologetiske emner. Mandag d. 10. februar kl Hvorfor dog forsøge at forsvare den kristne tro? Skal vi ikke blot tro? v. professor Kurt Christensen Mandag d. 17. februar kl Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse v. professor Peter V. Legarth Mandag d. 24. februar kl Gud og Darwin v. professor Peter Øhrstrøm, Aalborg Tilmelding er nødvendig på en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) Ny timelærer på MF Anja Christensen giver i dette semester en sproglig gennemgang af hebraiske tekster fra profeter og salmer. Anja bor i Aarhus, er 37 år, gift og mor til en pige på 8 måneder. Anja blev cand. theol. fra Aarhus Universitet i 2011 med speciale inden for Gammel Testamente og har haft stor glæde af i studietiden at følge supplerende timer på MF og glæder sig til at være en del af MF i dette semester. Semesterforelæsning Torsdag d. 20. marts kl Frihed for Loke såvel som for Thor - N.F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv. ved medlem af folketinget, cand. theol., ph.d., Esben Lunde Larsen. Alle er meget velkomne, fri entré. 3 dobbeltforedrag under folkeuniversitetet i Aarhus Træthed, kedsomhed og langsomhed ved Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF, ph.d. Tirsdag d. 18. marts kl Tidens træthed, en epidemi Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed? Tirsdag d. 25. marts kl Kedsomhed som springbræt eller hindring? Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed? Tirsdag d. 1. april kl Langsom tid nu! Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet Foredragene finder sted: Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale G122, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C. Tilmelding foregår direkte til Folkeuniversitetet i Aarhus - Nærmere information hos Jørn Henrik Olsen,

8 Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke fylder Menighedsfakultetets beskedne studentertidsskrift fra 1974 med det lidt kryptiske navn Ichthys græsk ord for fisk er blevet forvandlet til intet mindre end Danmarks største videnskabelige teologiske tidsskrift. 40 år Nils Andersen Landssekretær Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) er Menighedsfakultetets spydspids, når det gælder formidling af teologisk inspiration til præster og andre kirkelige nøglepersoner. 550 abonnenter får fire gange om året oplysende ind ad døren. Numrene har typisk et samlet tema, der belyser krydsfeltet mellem teologi, kirke og. Skribenterne er både Menighedsfakultetets egne forskere samt øvrige fagpersoner fra ind- og udland. DTTK emmer af kvalitet og relevans. Ikke uden grund er tidsskriftet blåstemplet af mange og finder stor udbredelse i disse år. Her forenes dybtgående teologisk tænkning, sund og udfordrende vejledning til kirkelig praksis og international. Forskningsformidling, når den er bedst. Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF Tidsskriftet rummer både populærvidenskabelige og egentligt videnskabelige, der er underkastet en faglig bedømmelse af andre forskere. I år kan man blandt andet læse om handicappedes rolle i menigheden, trosforsvar i Oldkirken, forholdet mellem kirke og stat, bibelbrug og mange andre spændende emner. Det er en fornøjelse med gennemarbejdede om vigtige teologiske spørgsmål. Godt at kunne læse som er blevet til på baggrund af forelæsninger. Jeg mærker redaktionens gennemreflekterede planlægning. Fornemt tidsskrift på allerhøjeste niveau. Flemming Baatz, sognepræst Adjunkt Jeppe Bach Nikolajsen og professor Peter V. Legarth redigerer tidsskriftet bistået af en redaktion på fire andre forskere fra Menighedsfakultetet samt en teologistuderende og støttes økonomisk af Statens Kunstråd. Selvom der er tale om et teologisk tidsskrift, kan det læses af enhver med interesse i at læse længere om kirke, og anvendt teologi. 8

9 helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Andreas østerlund Nielsen 183 helhed, spænding og modsætninger Jakob valdemar olsen 270 Holistisk og sbefalingen økologisk håb i krise? Christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas østerlund Nielsen 322 Andreas østerlund Nielsen 246 helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for teologi Østerlund Nielsen og kirke / / 01 helhed, / 41. spænding årgang og modsætninger Jakob Valdemar olsen 270 #KirKe og øvrighed: Andreas ø. Nielsen / Kurt Christensen / Thorbjørn Johanson / Peter v. Legarth / Asger Chr. højlund / Kurt e. Larsen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas carsten elmelund petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Micahchallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / 02 Helhed, spænding / 41. årgang og modsætninger Jakob Valdemar Olsen 270 #KirKeN og De handicappede: Jeppe Bach Nikolajsen / edith Mandrup rønn / Leif Andersen / ellen hessellund / Tor ivar Torgauten Holistisk / Line rudbæk / rikke Thomassen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher J. H. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 Holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred John ray initiative / lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / Helhed, / spænding 41. årgang og modsætninger jakob valdemar olsen 270 #BiBelBrug: Jeppe Bach Nikolajsen / Arne rasmusson / Jørn Henrik Olsen / Brian Hansen / Daniel Henoch rasmussen / Hans-Christian Holistisk Petterson Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher j. H. Wright 190 ronald j. sider 291 steologiske diskussion om integral jonas Adelin jørgensen 2 Holisme i sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens jensen 215 anmeldelser surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred john ray Initiative / Lausanne Call to Action søren Isak Nolsøe 320 Integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Elisabeth Vestergaard Dørken 87 / 2014 / / 41. årgang #TjeNesTer og NåDegAver: Andreas Østerlund Nielsen / elisabeth Hartman / Nikolaj Christensen / Anders Michael Hansen / Terje Hegertun / ole skjerbæk Madsen / jesper oehlenschager Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Århus N 02 helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Andreas østerlund Nielsen 183 helhed, spænding og modsætninger Jakob valdemar olsen 270 Holistisk og sbefalingen økologisk håb i krise? Christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas østerlund Nielsen 322 Andreas østerlund Nielsen helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for teologi Østerlund Nielsen og kirke / / 01 helhed, / 41. spænding årgang og modsætninger Jakob Valdemar olsen 270 #KirKe og øvrighed: Andreas ø. Nielsen / Kurt Christensen / Thorbjørn Johanson / Peter v. Legarth / Asger Chr. højlund / Kurt e. Larsen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas carsten elmelund petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Micahchallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / 02 Helhed, spænding / 41. årgang og modsætninger Jakob Valdemar Olsen 270 #KirKeN og De handicappede: Jeppe Bach Nikolajsen / edith Mandrup rønn / Leif Andersen / ellen hessellund / Tor ivar Torgauten Holistisk / Line rudbæk / rikke Thomassen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher J. H. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 Holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred John ray initiative / lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / Helhed, / spænding 41. årgang og modsætninger jakob valdemar olsen 270 #BiBelBrug: Jeppe Bach Nikolajsen / Arne rasmusson / Jørn Henrik Olsen / Brian Hansen / Daniel Henoch rasmussen / Hans-Christian Holistisk Petterson Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher j. H. Wright 190 ronald j. sider 291 steologiske diskussion om integral jonas Adelin jørgensen 2 Holisme i sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens jensen 215 anmeldelser surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred john ray Initiative / Lausanne Call to Action søren Isak Nolsøe 320 Integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Dans #TjeNesT Anders M MF-bladet Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2014 Kirke og øvrighed Kirken og handicap Bibelbrug og andre temaer Tjenester og nådegaver 99 kr Jubilæumstilbud Lige nu kan nye abonnenter tegne abonnement på årets fire numre for kun 99 kroner, mod normalt 295 kroner. Tidsskriftet kan nemmest bestilles ved at sende navn og adresse til: eller på en SMS til Det er også muligt at give et abonnement som en gave til fx din præst. Så hjælper du med at få teologisk inspiration endnu mere i omløb til gavn for kirke og. På tidsskriftets hjemmeside kan du læse gamle numre og ved selvsyn se, om tidsskriftet er noget for dig eller en anden, du kender. I år kan man blandt andet læse om handicappedes rolle i menigheden, trosforsvar i Oldkirken, forholdet mellem kirke og stat og bibelbrug Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2014 Kirke og øvrighed Kirken og handicap Bibelbrug og andre temaer T I en travl hverdag fyldt med praktiske opgaver er det stimulerende og udfordrende at læse DTTK. Mission kan ikke undvære den refleksion, som tidsskriftet lægger op til. Jeg får en genvej til relevante emner og bliver opmærksom på nye bøger. Teologi må omsættes i praksis, men har også brug for teologisk refleksion. Det hjælper DTTK mig til. Bodil Skjøtt, generalsekretær i Israelsen IntroduktIon Jeppe Bach Nikolajsen 3 ArtIkler Islam i teologisk belysning Kurt Christensen 5 Familie og kønsroller i islam og kristendom Birthe Munch Fairwood 17 Er troen irrationel og derfor privat? Jakob Valdemar Olsen 29 Kvindelige præster En stillingtagen til argumentationen imod ordningen med kvindelige præster Peter V. Legarth 41 Tro og fornuft konflikt eller kontinuitet? Relationen mellem tro og fornuft hos Radical Orthodoxy og Martin Luther Ole Vinther 53 rapport Rapport fra Luther Seminary Stipendiat Jeppe Bach Nikolajsen 71 Anmeldelser Life among the Lutherans Henrik Højlund 79 The Faith of Jesus Christ Peter V. Legarth 81 Den virkelige kirke Jeppe Bach Nikolajsen 85 Teologien fylder meget i min dagligdag som leder, hvor jeg ofte må forholde mig til komplicerede teologiske spørgsmål. DTTK giver inspiration og hjælp til den teologiske refleksion og udruster mig til den faglige debat. Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Indre Mission 2010 Missional teologisk uddannelse Den teologiske uddannelse som nøglen til fremtidens kirke Morten Hørning Jensen 3 Præsteuddannelse hører til i kirkens rum Et kirkehistorisk rids af forholdet mellem kirken og teologiuddannelsen Kurt E. Larsen 5 Kirke og i et multireligiøst tredje millennium Teologisk formation med henblik på al praksis Darrell L. Guder graders teologi i en smedje Udkast til al teologisk uddannelse og dannelse Morten Hørning Jensen 15 Etiopisk teologisk uddannelse et rejsebrev fra Ethiopien Kurt Christensen 29 Misjonal presteutdannelse et innspill fra et teologisk fakultet i Brasil Mona Dysjeland 33 Det begyndte i København Tværkulturel teologisk uddannelse Finn Aa. Rønne 39 Teologi lige midt i menigheden Graham Tomlin 45 Præsteroller og præsteuddannelse i et postkristenhedssamfund Mogens S. Mogensen / 2010 / 02 / 37. årgang respons Missional teologisk uddannelse Det lutherske og det akademiske Asger Chr. Højlund 56 Kurt Christensen / Birthe Munch Fairewood / Peter V. Legarth / Jakob Olsen / Ole Vinther / Henrik Højlund / Jeppe Bach Nikolajsen / Elisabeth Vestergaard Dørken rejsebrev I skole for alvor et rejsebrev fra de varme lande Christoffer H. Højlund og Kristian Kappel 63 anmeldelser Encountering Theology of Mission 67 Nonviolence: A Brief History 69 Hannah s Child: A Theologian s Memoir og Because of Christ: Memoirs of a Lutheran 71 Det Nye Testamente en lærebog 74 GudsriGet Guds rige, gudsriget, Guds kongerige, kongeriget fra Gud! Peter V. Legarth og Morten H. Jensen 3 Artikler Gudsriget ifølge Det Gamle Testamente Carsten Vang 5 Gudsriget og korset Historien om, hvordan to modsætninger blev evangelium Morten H. Jensen 19 Guds rige ifølge synopsen Peter V. Legarth 36 Havde Luther en teologi om Guds rige? Asger Chr. Højlund Missional teologisk uddannelse 01 / 2011 / 01 / 38. årgang Missional teologisk uddannelse: Kurt E. Larsen / Darrell L. Guder / Morten H. Jensen / Kurt Christensen / Mona Dysjeland / Finn Aa. Rønne / Graham Tomlin / Mogens S. Mogensen / Asger Chr. Højlund / Christoffer H. Højlund og Kristian Kappel / Andreas Ø. Nielsen / Jeppe B. Nikolajsen / Viggo Mortensen / Peter V. Legarth IntroduktIon Den lutherske ekklesiologi og det multikulturelle samfund Jeppe B. Nikolajsen 3 ArtIkler Bibler i børnehøjde Elisabeth Dørken 7 Kirkens konstantinske fangenskap ser vi slutten? Oskar Skarsaune 19 Den konstantinske æra fra andre vinkler Kurt E. Larsen 31 Kirken som et sannferdig fellesskap Silje K. Bjørndal 45 Talen om Guds rige i de danske vækkelsesbevægelser Fra pietismen til Tidehverv Kurt E. Larsen 58 Guds rige mellem forkyndelse og handling Leif Andersen 68 Anmeldelser Mødet mellem himmel og jord På vandring gennem gudstjenesten Thomas Kristensen 83 Is God a Moral Monster? Making Sense of the Old Testament God Carsten Vang 86 Luthers kirkeforståelse i bibelsk og økumenisk lys Asger Chr. Højlund 53 Apologetikkens genkomst Henrik Højlund 69 Endnu et nyt Paulus-perspektiv Peter V. Legarth 79 udblik Fra elipse til sirkel Rolf Kjøde 85 Anmeldelser Hvem skabte Bibelen? Da kirken fik sin kanon Peter V. Legarth 92 Hannah s Child: A Theologian s Memoir Asger Chr. Højlund GudsriGet / 2012 / 02 / 39. årgang GudsriGet: Peter V. Legarth / Morten H. Jensen / Carsten Vang / Asger Chr. Højlund / Kurt E. Larsen / Leif Andersen / Thomas Kristensen 2011 / 2011 / / 38. årgang Jeppe Bach Nikolajsen / Elisabeth Dørken / Oskar Skarsaune / Kurt E. Larsen / Silje Kvamme Bjørndal / Asger Chr. Højlund / Henrik Højlund / Rolf Kjøde / Peter V. Legarth Sigurd fortæller bibelr 9

10 Annonce MF.pdf 1 26/08/ MF-bladet Bestil nyt katalog med spændende rejser på: C M Y CM Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle MY CY CMY K Konsultation: Århus og Bramming Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Tlf: tlf Bygherrerådgivning i forbindelse med TORVET kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsen En god idé fortjener en god plan! Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, TORVET i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet 10

11 STØT MF med en ekstra gave! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører MF har nu gjort status over første halvdel af regnskabsåret, juli til december, hvor vi modtog 3,8 mio. kr. i gaver. Tak for jeres mange og trofaste gavebidrag. Gaveindtægterne i halvåret var kr. mindre end året før, og kr. efter budgettet. Fortsætter tendensen, står vi med en stor udfordring i dette halvår frem til regnskabsafslutningen 30. juni. MF har i dette halvår brug for knap 4,3 mio. kr. i gaver. Det er næsten 1 mio. kr. mere end et normalt år. Sidste år klarede vi skærene takket være en fantastisk slutspurt, hvor mange løftede i flok og bidrog med ekstra gaver (inkl. anonym gave på kr.) Ekstra gaver Dobbelt op Ordinære gaver Behov jan.-jun. jun Vi appellerer derfor nu alle MFs venner til igen at give os en håndsrækning. Tag gerne initiativ til en indsamling til MF i det kristne fællesskab, du er en del af. Du kan også bære med ved selv at give en god gave. Benyt en af indbetalingsmulighederne til højre eller kontakt mig på eller tlf , hvis du overvejer at oprette en fastgiveraftale, et gavebrev, testamente eller lign Giv en gave online: Modtaget jan.-jun. Behov jan.-jun QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Reparation af alle bilmærker Lindholm Auto Psykoterapi & supervision af ledere BEST WESTERN Værelser og mødelokaler enjoy Copenhagen lige i centrum at it s best! Mob et godt og centralt sted at bo og mødes. Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V tel.: Stay at Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN Tel.: Værelser og mødelokaler BEST WESTERN enjoy Copenhagen Værelser lige og i centrum mødelokaler BEST WESTERN Værelser og mødelokaler enjoy at it s Copenhagen best et! lige i centrum godt og centralt lige i centrum sted at bo og mødes. enjoy at it s Copenhagen best! BEST WESTERN 11 et godt og centralt sted at bo og mødes. 11

12 Magasinpost SMP ID nr k a l e n d e r Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage. Februar 1. Vinterseminar om tro, identitet og åndelig dannelse kl Reception for Center for Kristen Apologetik kl Semesterstartsforelæsning kl : Er det forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik 3 dobbeltforedrag om kristen apologetik 10. kl : Hvorfor dog forsøge at forsvare den kristne tro? 17. kl : Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse 24. kl : Gud og Darwin Marts 3 dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v. Kurt Larsen 17. kl : Det stærke kirkeliv i USA 24. kl : De trængte kristne i Ægypten 31. kl : De voksende menigheder i Kina 20. kl : Semesterforelæsning: Frihed for Loke såvel som for Thor. N.F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv 3 foredrag på Folkeuniversitetet Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale G122, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C Ved fakultetsleder på MF Jørn Henrik Olsen 18. kl : Tidens træthed, en epidemi 25. kl : Kedsomhed som springbræt eller hindring? April 1. kl : Langsom tid, nu! Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken.

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012 Ung forskning 04 Nyheden om kors-kongen 06 Menigheden og Bibelen 12 Åbent brev til folkekirken 1 Forspring via forskning Leder Forskning giver ligeledes en

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Ritualer for velsignelse og indgåelse af ægteskab for to af samme køn.

Ritualer for velsignelse og indgåelse af ægteskab for to af samme køn. Ritualer for velsignelse og indgåelse af ægteskab for to af samme køn. Af biskopperne Niels Henrik Arendt, Haderslev, Henning Toft Bro, Aalborg, Elisabeth Dons Christensen, Ribe, Kresten Drejergaard, Odense,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, Om troen

Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, Om troen Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, jhp@sam.sdu.dk Om troen I Skønt jeg uden at klage levede som munk, følte jeg mig som en synder for

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012 Torvet åbnet Større udsyn 02 04 Drømmen kan realiseres 08 Glimt fra åbningsfesten 1 Større udsyn Leder Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Vedrørende spørgsmål om skilsmisse og nyt ægteskab

Vedrørende spørgsmål om skilsmisse og nyt ægteskab Evangelisk Luthersk Netværk Be- Tænk- Ning ved- Rørende spørgsmål Om skilsmisse og nyt ægteskab. Betænkning vedrørende spørgsmål om skilsmisse og nyt ægteskab. Betænkning vedrørende spørgsmål om skilsmisse

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken til anden søndag efter Helligtrekonger, 18/1-15.

Prædiken til anden søndag efter Helligtrekonger, 18/1-15. Prædiken til anden søndag efter Helligtrekonger, 18/1-15. /Søren Peter Villadsen Salmer; 16,22/144,399. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere