Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1

2 Når sandheden om gengiftning er svær at finde Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og formand for MF Ingen bliver skilt for sjov. Hvad stiller vi op, når fraskilte beder om at blive gift i kirken med en ny ægtefælle? Det er et smerteligt spørgsmål, der ikke egner sig som testspørgsmål på bibeltroskab. Men som så meget andet afhænger svarene af, hvordan man forstår de tekster, hvor Jesus og Paulus taler om skilsmisse og nyt ægteskab. Hvis der kan udledes en entydig sandhed fra Bibelen, så vil vi fra Menighedsfakultetet fremholde denne sandhed uafhængigt af, om den er populær eller ej. Til afklaring arrangerede vi en temadag om vielse af fraskilte i november med Dr. David Instone-Brewer, der i sin bog Divorce and Remarriage in the Church (Skilsmisse og nyt ægteskab i kirken) har fremlagt nye forståelser for, hvad Jesus og apostlene siger om skilsmisse og nyt ægteskab. Instone-Brewer mener at kunne dokumentere, at indgåelse af nyt ægteskab efter en skilsmisse var almindelig anerkendt af alle kredse. Han argumenterede for, at Jesu ord om nyt ægteskab ikke handler om, hvorvidt man kan gifte sig igen, men er et partsindlæg i en verserende debat om, hvilke grunde der var gyldige skilsmisseårsager, så et nyt ægteskab kunne indgås. Ifølge Instone-Brewer er der intet til hinder for nyt ægteskab, når der foreligger en fuldbyrdet skilsmisse. På den anden side argumenterede professor Peter V. Legarth stærkt for, at Jesu ord om ægteskabets ukrænkelighed betyder, at det er bibelsk at hævde et nej til nyt ægteskab efter en skilsmisse. Begge underviste ud fra en tillid til Guds ord, og begge anerkendte, at den anden part har en seriøs pointe. Men de to var ikke enige om resultatet. Desværre. Alligevel kan vi glæde os over, at dagen forløb i en forbilledlig positiv atmosfære, hvor alle lyttede og søgte skriftens vejledning. Vi bringer i dette nummer to præsters modsat rettede indlæg og er ikke færdige med spørgsmålet. Men vi vil fortsætte med at søge svar i Guds ord. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Februar årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Henriette Engberg Jensen Forsidebillede: Drømmepassagen af Bente Polano 2

3 Menighedsfakultetet opretter Center for Kristen Apologetik Den kristne tro bliver i vor tid udfordret fra mange sider. Som et svar på nogle af disse udfordringer opretter Menighedsfakultetet d. 3. februar Center for Kristen Apologetik, CKA med det formål at begrunde og forsvare troen. Dermed følger vi i fodsporene på en række tilsvarende institutioner i vore nabolande så som Oxford Centre for Christian Apologetics i England. Kurt Christensen Professor og leder af CKA Dem kristne tro udfordres af påstande som: naturvidenskaben giver en bedre forklaring på verdens beskaffenhed, end kristendommen gør Jesus kan ikke være opstået fra de døde Alle religioner kommer i bund og grund ud på ét Der findes dybest set ikke en almengyldig sandhed Sådanne synspunkter bevirker, at mange ikke-kristne overhovedet ikke når frem til at betragte det kristne budskab som en relevant mulighed. Og de medfører, at kristne kan føle sig temmelig magtesløse og uden rimelige svar. Gode grunde for troen Kristne behøver nu ikke føle sig underlegne. Vi forestiller os ganske vist ikke, at vi kan bevise kristendommens sandhed. Men vi mener ikke desto mindre, at mange af de indvendinger, som rettes mod den kristne tro, ikke holder vand, og vi er overbeviste om, at der på en lang række områder kan gives gode grunde for kristendommens sandhed. Og så er det i øvrigt værd at notere sig, at apologetik er et centralt bibelsk anliggende. I 1. Pet. 3,15 opfordres de kristne således til altid at være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Og vi bemærker, at både Jesus og Paulus ikke blot forkyndte, men også argumenterede for deres budskabs sandhed. Datterselskab til MF Alle kristne i vor del af verden er fælles om de nævnte udfordringer. Det har vi også ønsket at tage højde for i forbindelse med etableringen af CKA. Centret er formelt knyttet til MF og kan karakteriseres som et datterselskab med samme grundlag som MF, men samtidig ønsker vi at samarbejde med alle kirkesamfund, organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som føler sig forpligtet af klassisk kristen tro. CKA s tilbud Center for Kristen Apologetik vil tilbyde foredrag, undervisningsmoduler, mulighed for svar på presserende spørgsmål, og temadage på akademisk niveau. Vi henvender os til præster, menighedsledere, forkyndere og studerende og øvrigt interesserede. Følg med på CKAs hjemmeside: der går i luften omkring 1. februar. Også varmt velkommen til en reception på MF mandag den 3.2. kl og efterfølgende forelæsning kl ved undertegnede: Er det forsvarligt at tro på Gud?. Få dage senere fortsætter vi med en foredragsserie mandagene den 10., 17 og 24.2., se nærmere omtale side 7. CKA - begrunder og forsvarer troen 3

4 Derfor vier jeg også fraskilte! Man burde ikke blive skilt, men være tro mod de løfter, man har givet hinanden. Jesus er temmelig kategorisk i sine udsagn om skilsmisse og nyt ægteskab. Men én ting er, hvad der er det rigtige i den ideelle verden, noget andet den virkelighed, vi må forholde os til, hvor parforhold går i stykker, og nye sammenbragte familier opstår. Poul Ivan Madsen Provst i Skjern Er det rigtigt at sige nej til dem, der beder om Guds velsignelse over deres ægteskab? Det skønner jeg ikke. Ægteskabet er villet og velsignet af Gud, men stadig en borgerlig ordning og ikke et sakramente., Det har samme gyldighed, uanset om man har lovet evig troskab foran alteret eller sagt ja på rådhuset. Vielsen er en forbønshandling Nogle præster kan godt velsigne fraskilte, når de først har været på rådhuset, for så sanktionerer man ikke deres ægteskab. Men vielsen sanktionerer efter min opfattelse ikke ægteskabet. At parret vil giftes, er ikke præstens, men parrets egen suveræne beslutning, og den er konstituerende for deres ægteskab. Når de kommer og vil giftes, har de truffet beslutningen, og den kan præstens ja eller nej ikke lave om på. At folk vil giftes i kirken, kan jeg kun se som et ønske om Guds velsignelse over deres forhold. Derfor er vielsen for mig primært en forbønshandling, som jeg gerne vil medvirke til. Nej til sindelagskontrol Men hvis folk kommer tredje og fjerde gang for at vies, er det så ikke udtryk for foragt for ægteskabet som institution? Den slags sindelagskontrol ønsker jeg ikke at udøve. Jeg tror på, at mennesker kommer i et oprigtigt ønske om Guds velsignelse. Et nej gør skilsmisse utilgivelig Et nej til at vie fraskilte udgør endvidere et kommunikativt problem. Et nej bliver af de fleste hørt som om, at skilsmisse er utilgivelig. Præsten kan ikke tilgive, at de er blevet skilt, og derfor kan de ikke blive gift igen. Præsten sætter sig til dommer over deres forhold og stempler dem som syndere, hvorimod han kommer til at stå som selvretfærdig. Jeg er bange for, det er det, vi kommunikerer, og det er forhåbentlig ikke sådan, vi forkynder synd og tilgivelse fra prædikestolen. Helt galt går det, når man forsøger at være imødekommende og godt vil vie en såkaldt uskyldig part, der er blevet bedraget af sin ægtefælle. Dette opfattes ikke imødekommende af dem, der får et nej, men snarere som en forskelsbehandling, der gør dem til endnu større syndere end andre. Ikke kun deres handling fordømmes, men også dem selv som personer. Præsten er ikke dommer Jeg mener derfor, det er overordentlig vanskeligt at kommunikere et nej til vielse af fraskilte, uden det bliver 4

5 At folk vil giftes i kirken, kan jeg kun se som et ønske om Guds velsignelse over deres forhold. Derfor er vielsen for mig primært en forbønshandling, som jeg gerne vil medvirke til. hørt anderledes end tilsigtet. Jeg kan heller ikke anbefale at sige ja i nogle tilfælde, men ikke i andre, for så gør jeg mig til dommer over andres forhold. Det hverken kan eller vil jeg. Det strider mod det evangelium, jeg ønsker at forkynde, hvor jeg snarere må inddrage mig selv, som en synder under Guds dom. Folk forstår godt, at de er utilstrækkelige syndere, der har brug for Guds nåde. Men de vil ikke have en selvretfærdig præst til at fortælle dem det. Hvis præsten derimod står lige med dem og deler skæbne med dem, er det en anden sag. Så er det en anden form for kommunikation. Derfor vier jeg også fraskilte. Frokost i det grønne af Bente Polano 5

6 Kirken bør ikke vie fraskilte Der kan være gode grunde til en skilsmisse. Den kan være påført én uforskyldt. Der kan være gode grunde til, at nogle bliver gift igen. Der var mulighed for skilsmisse og gengiftning i den gamle pagt. Det bør ethvert samfund have. Men kirken bør ikke tilbyde et ritual for vielse af fraskilte. For her kommer vi til at modsige Jesus selv. Tilgivelsen åbner ikke døren for et modereret bud. Tilgivelsen bekræfter det radikale bud og kalder mig ind i fornyet efterfølgelse. Jan Mortensen sognepræst i Kolding Jesus gør udtrykkeligt op med de gengiftende farisæere. De var optaget af at afsøge buddenes grænser og undtagelser, for at retfærdiggøre sig selv. De vil derfor gerne vide, om Jesus sympatiserer med strammerne eller slapperne. Men Jesus afviser selve projektet og stiller dem i stedet overfor, hvordan det var fra begyndelsen. Et ægtepar er ét kød, hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Og selvom mennesker så skulle gøre netop dét, ophæves enheden ikke: Den, der gifter sig med en fraskilt, begår ægteskabsbrud. Det lovens spejl, vi skal spejle os i, er skabelsens, ikke samfundets love, selvom de måtte være nok så nødvendige for de hårde hjerters skyld. Ægteskabet afspejler en ubrydelig enhed Jesu budskab var lige så rystende dengang, som det er i dag. Men nogle vil indvende, at samfundet har bevæget sig siden da. Sandt nok. Men det bibelske syn på ægteskabet er ikke et stykke perifer oldtidsmoral, der kan bøjes efter tiden. Det er umuligt at skille ægteskabssynet fra kernen i det kristne budskab. Enheden mellem mand og kvinde i ægtepagten afspejler enheden i Guds eget væsen og mellem Kristus og kirken. Vi er med andre ord inde at røre ved de inderste lag i den kristne tro i skabelse og frelse. Tilgivelse ikke tilladelse Hvad gør vi så, når skilsmissen alligevel blev det mindste onde? Eller når en fraskilt alligevel bliver gift igen? Er der så ikke mulighed for tilgivelse for den, der søger det? Jo! Men netop tilgivelse ikke tilladelse. Tilgivelsen åbner ikke døren for et modereret bud. Tilgivelsen bekræfter det radikale bud og kalder mig ind i fornyet efterfølgelse. Tilgivelsen visker nok synden ud i forhold til Gud. Men den visker ikke det tidligere ægteskab ud. Den fraskilte kaldes til ikke at gifte sig igen. Den gengifte kaldes til på ny at stå under buddet: til døden jer skiller. Et nyt ægteskab vil dog for altid bære en tvetydighed i sig i forhold til det, som Gud havde tænkt fra begyndelsen. Kirkens rolle Vi skal som kirke møde fraskilte og gengifte med omsorg og tilbud om sjælesorg, skriftemål, forbøn, støtte, vejledning og medvandren. At skubbe dem fra os, vil være at skubbe Gud fra os. Men omsorgen bør ikke tage karakter af en kirkelig vielse. Det ville være en modsigelse af både lov og evangelium. Vielsen sigter ganske vist på at bekræfte buddet: til døden jer skiller, men nøjagtig på det punkt, hvor det i samme situation bliver brudt. Kirken kommer dermed til at forkynde, at ægtepagten alligevel ikke er ubrydelig, men kan modereres til et håndtérbart niveau. Gengiftning legitimeres som en gudvelsignet ordning. Jesu bud bøjes og det bliver selve evangeliet. Vi er alle syndere, der har brug for tilgivelse. Men denne sandhed fastholder vi ikke ved at moderere Jesu bud og skabe et kirkeligt ritual for det. Vi må lade buddet stå i al sin radikalitet og samtidig møde næsten med den samme nåde og barmhjertighed, som vi selv lever af. 6

7 CKA - begrunder og forsvarer troen Reception for Center for Kristen Apologetik Mandag den 3. februar kl holder vi reception i anledningen af åbning af Center for Kristen Apologetik. Alle er meget velkommen til at være med i opstarten af dette nye initiativ, som vil begrunde og forsvare troen. Semesterindledningsforelæsning om trosforsvar Mandag den 3. februar kl : Er det forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik v. professor, dr. theol. Kurt Christensen, som er leder af det nye Center for Kristen Apologetik. Alle er interesserede er meget velkomne! 3 dobbeltforedrag om kristen apologetik I forlængelse af lanceringen af det nye Center for Kristen Apologetik inviterer Menighedsfakultetet til en spændende foredragsrække om apologetiske emner. Mandag d. 10. februar kl Hvorfor dog forsøge at forsvare den kristne tro? Skal vi ikke blot tro? v. professor Kurt Christensen Mandag d. 17. februar kl Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse v. professor Peter V. Legarth Mandag d. 24. februar kl Gud og Darwin v. professor Peter Øhrstrøm, Aalborg Tilmelding er nødvendig på en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) Ny timelærer på MF Anja Christensen giver i dette semester en sproglig gennemgang af hebraiske tekster fra profeter og salmer. Anja bor i Aarhus, er 37 år, gift og mor til en pige på 8 måneder. Anja blev cand. theol. fra Aarhus Universitet i 2011 med speciale inden for Gammel Testamente og har haft stor glæde af i studietiden at følge supplerende timer på MF og glæder sig til at være en del af MF i dette semester. Semesterforelæsning Torsdag d. 20. marts kl Frihed for Loke såvel som for Thor - N.F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv. ved medlem af folketinget, cand. theol., ph.d., Esben Lunde Larsen. Alle er meget velkomne, fri entré. 3 dobbeltforedrag under folkeuniversitetet i Aarhus Træthed, kedsomhed og langsomhed ved Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF, ph.d. Tirsdag d. 18. marts kl Tidens træthed, en epidemi Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed? Tirsdag d. 25. marts kl Kedsomhed som springbræt eller hindring? Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed? Tirsdag d. 1. april kl Langsom tid nu! Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet Foredragene finder sted: Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale G122, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C. Tilmelding foregår direkte til Folkeuniversitetet i Aarhus - Nærmere information hos Jørn Henrik Olsen,

8 Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke fylder Menighedsfakultetets beskedne studentertidsskrift fra 1974 med det lidt kryptiske navn Ichthys græsk ord for fisk er blevet forvandlet til intet mindre end Danmarks største videnskabelige teologiske tidsskrift. 40 år Nils Andersen Landssekretær Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) er Menighedsfakultetets spydspids, når det gælder formidling af teologisk inspiration til præster og andre kirkelige nøglepersoner. 550 abonnenter får fire gange om året oplysende ind ad døren. Numrene har typisk et samlet tema, der belyser krydsfeltet mellem teologi, kirke og. Skribenterne er både Menighedsfakultetets egne forskere samt øvrige fagpersoner fra ind- og udland. DTTK emmer af kvalitet og relevans. Ikke uden grund er tidsskriftet blåstemplet af mange og finder stor udbredelse i disse år. Her forenes dybtgående teologisk tænkning, sund og udfordrende vejledning til kirkelig praksis og international. Forskningsformidling, når den er bedst. Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF Tidsskriftet rummer både populærvidenskabelige og egentligt videnskabelige, der er underkastet en faglig bedømmelse af andre forskere. I år kan man blandt andet læse om handicappedes rolle i menigheden, trosforsvar i Oldkirken, forholdet mellem kirke og stat, bibelbrug og mange andre spændende emner. Det er en fornøjelse med gennemarbejdede om vigtige teologiske spørgsmål. Godt at kunne læse som er blevet til på baggrund af forelæsninger. Jeg mærker redaktionens gennemreflekterede planlægning. Fornemt tidsskrift på allerhøjeste niveau. Flemming Baatz, sognepræst Adjunkt Jeppe Bach Nikolajsen og professor Peter V. Legarth redigerer tidsskriftet bistået af en redaktion på fire andre forskere fra Menighedsfakultetet samt en teologistuderende og støttes økonomisk af Statens Kunstråd. Selvom der er tale om et teologisk tidsskrift, kan det læses af enhver med interesse i at læse længere om kirke, og anvendt teologi. 8

9 helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Andreas østerlund Nielsen 183 helhed, spænding og modsætninger Jakob valdemar olsen 270 Holistisk og sbefalingen økologisk håb i krise? Christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas østerlund Nielsen 322 Andreas østerlund Nielsen 246 helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for teologi Østerlund Nielsen og kirke / / 01 helhed, / 41. spænding årgang og modsætninger Jakob Valdemar olsen 270 #KirKe og øvrighed: Andreas ø. Nielsen / Kurt Christensen / Thorbjørn Johanson / Peter v. Legarth / Asger Chr. højlund / Kurt e. Larsen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas carsten elmelund petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Micahchallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / 02 Helhed, spænding / 41. årgang og modsætninger Jakob Valdemar Olsen 270 #KirKeN og De handicappede: Jeppe Bach Nikolajsen / edith Mandrup rønn / Leif Andersen / ellen hessellund / Tor ivar Torgauten Holistisk / Line rudbæk / rikke Thomassen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher J. H. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 Holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred John ray initiative / lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / Helhed, / spænding 41. årgang og modsætninger jakob valdemar olsen 270 #BiBelBrug: Jeppe Bach Nikolajsen / Arne rasmusson / Jørn Henrik Olsen / Brian Hansen / Daniel Henoch rasmussen / Hans-Christian Holistisk Petterson Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher j. H. Wright 190 ronald j. sider 291 steologiske diskussion om integral jonas Adelin jørgensen 2 Holisme i sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens jensen 215 anmeldelser surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred john ray Initiative / Lausanne Call to Action søren Isak Nolsøe 320 Integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Elisabeth Vestergaard Dørken 87 / 2014 / / 41. årgang #TjeNesTer og NåDegAver: Andreas Østerlund Nielsen / elisabeth Hartman / Nikolaj Christensen / Anders Michael Hansen / Terje Hegertun / ole skjerbæk Madsen / jesper oehlenschager Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Århus N 02 helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Andreas østerlund Nielsen 183 helhed, spænding og modsætninger Jakob valdemar olsen 270 Holistisk og sbefalingen økologisk håb i krise? Christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas østerlund Nielsen 322 Andreas østerlund Nielsen helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for teologi Østerlund Nielsen og kirke / / 01 helhed, / 41. spænding årgang og modsætninger Jakob Valdemar olsen 270 #KirKe og øvrighed: Andreas ø. Nielsen / Kurt Christensen / Thorbjørn Johanson / Peter v. Legarth / Asger Chr. højlund / Kurt e. Larsen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas carsten elmelund petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Micahchallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / 02 Helhed, spænding / 41. årgang og modsætninger Jakob Valdemar Olsen 270 #KirKeN og De handicappede: Jeppe Bach Nikolajsen / edith Mandrup rønn / Leif Andersen / ellen hessellund / Tor ivar Torgauten Holistisk / Line rudbæk / rikke Thomassen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher J. H. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 Holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred John ray initiative / lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / Helhed, / spænding 41. årgang og modsætninger jakob valdemar olsen 270 #BiBelBrug: Jeppe Bach Nikolajsen / Arne rasmusson / Jørn Henrik Olsen / Brian Hansen / Daniel Henoch rasmussen / Hans-Christian Holistisk Petterson Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher j. H. Wright 190 ronald j. sider 291 steologiske diskussion om integral jonas Adelin jørgensen 2 Holisme i sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens jensen 215 anmeldelser surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred john ray Initiative / Lausanne Call to Action søren Isak Nolsøe 320 Integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Dans #TjeNesT Anders M MF-bladet Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2014 Kirke og øvrighed Kirken og handicap Bibelbrug og andre temaer Tjenester og nådegaver 99 kr Jubilæumstilbud Lige nu kan nye abonnenter tegne abonnement på årets fire numre for kun 99 kroner, mod normalt 295 kroner. Tidsskriftet kan nemmest bestilles ved at sende navn og adresse til: eller på en SMS til Det er også muligt at give et abonnement som en gave til fx din præst. Så hjælper du med at få teologisk inspiration endnu mere i omløb til gavn for kirke og. På tidsskriftets hjemmeside kan du læse gamle numre og ved selvsyn se, om tidsskriftet er noget for dig eller en anden, du kender. I år kan man blandt andet læse om handicappedes rolle i menigheden, trosforsvar i Oldkirken, forholdet mellem kirke og stat og bibelbrug Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2014 Kirke og øvrighed Kirken og handicap Bibelbrug og andre temaer T I en travl hverdag fyldt med praktiske opgaver er det stimulerende og udfordrende at læse DTTK. Mission kan ikke undvære den refleksion, som tidsskriftet lægger op til. Jeg får en genvej til relevante emner og bliver opmærksom på nye bøger. Teologi må omsættes i praksis, men har også brug for teologisk refleksion. Det hjælper DTTK mig til. Bodil Skjøtt, generalsekretær i Israelsen IntroduktIon Jeppe Bach Nikolajsen 3 ArtIkler Islam i teologisk belysning Kurt Christensen 5 Familie og kønsroller i islam og kristendom Birthe Munch Fairwood 17 Er troen irrationel og derfor privat? Jakob Valdemar Olsen 29 Kvindelige præster En stillingtagen til argumentationen imod ordningen med kvindelige præster Peter V. Legarth 41 Tro og fornuft konflikt eller kontinuitet? Relationen mellem tro og fornuft hos Radical Orthodoxy og Martin Luther Ole Vinther 53 rapport Rapport fra Luther Seminary Stipendiat Jeppe Bach Nikolajsen 71 Anmeldelser Life among the Lutherans Henrik Højlund 79 The Faith of Jesus Christ Peter V. Legarth 81 Den virkelige kirke Jeppe Bach Nikolajsen 85 Teologien fylder meget i min dagligdag som leder, hvor jeg ofte må forholde mig til komplicerede teologiske spørgsmål. DTTK giver inspiration og hjælp til den teologiske refleksion og udruster mig til den faglige debat. Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Indre Mission 2010 Missional teologisk uddannelse Den teologiske uddannelse som nøglen til fremtidens kirke Morten Hørning Jensen 3 Præsteuddannelse hører til i kirkens rum Et kirkehistorisk rids af forholdet mellem kirken og teologiuddannelsen Kurt E. Larsen 5 Kirke og i et multireligiøst tredje millennium Teologisk formation med henblik på al praksis Darrell L. Guder graders teologi i en smedje Udkast til al teologisk uddannelse og dannelse Morten Hørning Jensen 15 Etiopisk teologisk uddannelse et rejsebrev fra Ethiopien Kurt Christensen 29 Misjonal presteutdannelse et innspill fra et teologisk fakultet i Brasil Mona Dysjeland 33 Det begyndte i København Tværkulturel teologisk uddannelse Finn Aa. Rønne 39 Teologi lige midt i menigheden Graham Tomlin 45 Præsteroller og præsteuddannelse i et postkristenhedssamfund Mogens S. Mogensen / 2010 / 02 / 37. årgang respons Missional teologisk uddannelse Det lutherske og det akademiske Asger Chr. Højlund 56 Kurt Christensen / Birthe Munch Fairewood / Peter V. Legarth / Jakob Olsen / Ole Vinther / Henrik Højlund / Jeppe Bach Nikolajsen / Elisabeth Vestergaard Dørken rejsebrev I skole for alvor et rejsebrev fra de varme lande Christoffer H. Højlund og Kristian Kappel 63 anmeldelser Encountering Theology of Mission 67 Nonviolence: A Brief History 69 Hannah s Child: A Theologian s Memoir og Because of Christ: Memoirs of a Lutheran 71 Det Nye Testamente en lærebog 74 GudsriGet Guds rige, gudsriget, Guds kongerige, kongeriget fra Gud! Peter V. Legarth og Morten H. Jensen 3 Artikler Gudsriget ifølge Det Gamle Testamente Carsten Vang 5 Gudsriget og korset Historien om, hvordan to modsætninger blev evangelium Morten H. Jensen 19 Guds rige ifølge synopsen Peter V. Legarth 36 Havde Luther en teologi om Guds rige? Asger Chr. Højlund Missional teologisk uddannelse 01 / 2011 / 01 / 38. årgang Missional teologisk uddannelse: Kurt E. Larsen / Darrell L. Guder / Morten H. Jensen / Kurt Christensen / Mona Dysjeland / Finn Aa. Rønne / Graham Tomlin / Mogens S. Mogensen / Asger Chr. Højlund / Christoffer H. Højlund og Kristian Kappel / Andreas Ø. Nielsen / Jeppe B. Nikolajsen / Viggo Mortensen / Peter V. Legarth IntroduktIon Den lutherske ekklesiologi og det multikulturelle samfund Jeppe B. Nikolajsen 3 ArtIkler Bibler i børnehøjde Elisabeth Dørken 7 Kirkens konstantinske fangenskap ser vi slutten? Oskar Skarsaune 19 Den konstantinske æra fra andre vinkler Kurt E. Larsen 31 Kirken som et sannferdig fellesskap Silje K. Bjørndal 45 Talen om Guds rige i de danske vækkelsesbevægelser Fra pietismen til Tidehverv Kurt E. Larsen 58 Guds rige mellem forkyndelse og handling Leif Andersen 68 Anmeldelser Mødet mellem himmel og jord På vandring gennem gudstjenesten Thomas Kristensen 83 Is God a Moral Monster? Making Sense of the Old Testament God Carsten Vang 86 Luthers kirkeforståelse i bibelsk og økumenisk lys Asger Chr. Højlund 53 Apologetikkens genkomst Henrik Højlund 69 Endnu et nyt Paulus-perspektiv Peter V. Legarth 79 udblik Fra elipse til sirkel Rolf Kjøde 85 Anmeldelser Hvem skabte Bibelen? Da kirken fik sin kanon Peter V. Legarth 92 Hannah s Child: A Theologian s Memoir Asger Chr. Højlund GudsriGet / 2012 / 02 / 39. årgang GudsriGet: Peter V. Legarth / Morten H. Jensen / Carsten Vang / Asger Chr. Højlund / Kurt E. Larsen / Leif Andersen / Thomas Kristensen 2011 / 2011 / / 38. årgang Jeppe Bach Nikolajsen / Elisabeth Dørken / Oskar Skarsaune / Kurt E. Larsen / Silje Kvamme Bjørndal / Asger Chr. Højlund / Henrik Højlund / Rolf Kjøde / Peter V. Legarth Sigurd fortæller bibelr 9

10 Annonce MF.pdf 1 26/08/ MF-bladet Bestil nyt katalog med spændende rejser på: C M Y CM Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle MY CY CMY K Konsultation: Århus og Bramming Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Tlf: tlf Bygherrerådgivning i forbindelse med TORVET kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsen En god idé fortjener en god plan! Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, TORVET i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet 10

11 STØT MF med en ekstra gave! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører MF har nu gjort status over første halvdel af regnskabsåret, juli til december, hvor vi modtog 3,8 mio. kr. i gaver. Tak for jeres mange og trofaste gavebidrag. Gaveindtægterne i halvåret var kr. mindre end året før, og kr. efter budgettet. Fortsætter tendensen, står vi med en stor udfordring i dette halvår frem til regnskabsafslutningen 30. juni. MF har i dette halvår brug for knap 4,3 mio. kr. i gaver. Det er næsten 1 mio. kr. mere end et normalt år. Sidste år klarede vi skærene takket være en fantastisk slutspurt, hvor mange løftede i flok og bidrog med ekstra gaver (inkl. anonym gave på kr.) Ekstra gaver Dobbelt op Ordinære gaver Behov jan.-jun. jun Vi appellerer derfor nu alle MFs venner til igen at give os en håndsrækning. Tag gerne initiativ til en indsamling til MF i det kristne fællesskab, du er en del af. Du kan også bære med ved selv at give en god gave. Benyt en af indbetalingsmulighederne til højre eller kontakt mig på eller tlf , hvis du overvejer at oprette en fastgiveraftale, et gavebrev, testamente eller lign Giv en gave online: Modtaget jan.-jun. Behov jan.-jun QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Reparation af alle bilmærker Lindholm Auto Psykoterapi & supervision af ledere BEST WESTERN Værelser og mødelokaler enjoy Copenhagen lige i centrum at it s best! Mob et godt og centralt sted at bo og mødes. Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V tel.: Stay at Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN Tel.: Værelser og mødelokaler BEST WESTERN enjoy Copenhagen Værelser lige og i centrum mødelokaler BEST WESTERN Værelser og mødelokaler enjoy at it s Copenhagen best et! lige i centrum godt og centralt lige i centrum sted at bo og mødes. enjoy at it s Copenhagen best! BEST WESTERN 11 et godt og centralt sted at bo og mødes. 11

12 Magasinpost SMP ID nr k a l e n d e r Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage. Februar 1. Vinterseminar om tro, identitet og åndelig dannelse kl Reception for Center for Kristen Apologetik kl Semesterstartsforelæsning kl : Er det forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik 3 dobbeltforedrag om kristen apologetik 10. kl : Hvorfor dog forsøge at forsvare den kristne tro? 17. kl : Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse 24. kl : Gud og Darwin Marts 3 dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v. Kurt Larsen 17. kl : Det stærke kirkeliv i USA 24. kl : De trængte kristne i Ægypten 31. kl : De voksende menigheder i Kina 20. kl : Semesterforelæsning: Frihed for Loke såvel som for Thor. N.F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv 3 foredrag på Folkeuniversitetet Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale G122, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C Ved fakultetsleder på MF Jørn Henrik Olsen 18. kl : Tidens træthed, en epidemi 25. kl : Kedsomhed som springbræt eller hindring? April 1. kl : Langsom tid, nu! Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Præsteløftet skal bevares i sin nuværende form, i: Præsteløftet i krydsfeltet mellem teologi og jura, TPC, Løgumkloster 2010: 43-47

Præsteløftet skal bevares i sin nuværende form, i: Præsteløftet i krydsfeltet mellem teologi og jura, TPC, Løgumkloster 2010: 43-47 Bibliografi for Kurt Larsen Bøger En bevægelse i bevægelse. Indre Mission i Danmark 1861-2011, Fredericia: Lohse 2011, 456 sider Fra Christensen til Krarup Dansk Kirkeliv i det 20. Århundrede, 372 sider,

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016 Gud talte. Og verden blev til. Ud af intet kom der et mylder af liv. Ved Guds ords kraft. Og Gud blev ved med at tale. Først gennem sine profeter, som formidlede Guds ord til sit folk. Dernæst gennem Jesus,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere