Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1

2 Når sandheden om gengiftning er svær at finde Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og formand for MF Ingen bliver skilt for sjov. Hvad stiller vi op, når fraskilte beder om at blive gift i kirken med en ny ægtefælle? Det er et smerteligt spørgsmål, der ikke egner sig som testspørgsmål på bibeltroskab. Men som så meget andet afhænger svarene af, hvordan man forstår de tekster, hvor Jesus og Paulus taler om skilsmisse og nyt ægteskab. Hvis der kan udledes en entydig sandhed fra Bibelen, så vil vi fra Menighedsfakultetet fremholde denne sandhed uafhængigt af, om den er populær eller ej. Til afklaring arrangerede vi en temadag om vielse af fraskilte i november med Dr. David Instone-Brewer, der i sin bog Divorce and Remarriage in the Church (Skilsmisse og nyt ægteskab i kirken) har fremlagt nye forståelser for, hvad Jesus og apostlene siger om skilsmisse og nyt ægteskab. Instone-Brewer mener at kunne dokumentere, at indgåelse af nyt ægteskab efter en skilsmisse var almindelig anerkendt af alle kredse. Han argumenterede for, at Jesu ord om nyt ægteskab ikke handler om, hvorvidt man kan gifte sig igen, men er et partsindlæg i en verserende debat om, hvilke grunde der var gyldige skilsmisseårsager, så et nyt ægteskab kunne indgås. Ifølge Instone-Brewer er der intet til hinder for nyt ægteskab, når der foreligger en fuldbyrdet skilsmisse. På den anden side argumenterede professor Peter V. Legarth stærkt for, at Jesu ord om ægteskabets ukrænkelighed betyder, at det er bibelsk at hævde et nej til nyt ægteskab efter en skilsmisse. Begge underviste ud fra en tillid til Guds ord, og begge anerkendte, at den anden part har en seriøs pointe. Men de to var ikke enige om resultatet. Desværre. Alligevel kan vi glæde os over, at dagen forløb i en forbilledlig positiv atmosfære, hvor alle lyttede og søgte skriftens vejledning. Vi bringer i dette nummer to præsters modsat rettede indlæg og er ikke færdige med spørgsmålet. Men vi vil fortsætte med at søge svar i Guds ord. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Februar årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Henriette Engberg Jensen Forsidebillede: Drømmepassagen af Bente Polano 2

3 Menighedsfakultetet opretter Center for Kristen Apologetik Den kristne tro bliver i vor tid udfordret fra mange sider. Som et svar på nogle af disse udfordringer opretter Menighedsfakultetet d. 3. februar Center for Kristen Apologetik, CKA med det formål at begrunde og forsvare troen. Dermed følger vi i fodsporene på en række tilsvarende institutioner i vore nabolande så som Oxford Centre for Christian Apologetics i England. Kurt Christensen Professor og leder af CKA Dem kristne tro udfordres af påstande som: naturvidenskaben giver en bedre forklaring på verdens beskaffenhed, end kristendommen gør Jesus kan ikke være opstået fra de døde Alle religioner kommer i bund og grund ud på ét Der findes dybest set ikke en almengyldig sandhed Sådanne synspunkter bevirker, at mange ikke-kristne overhovedet ikke når frem til at betragte det kristne budskab som en relevant mulighed. Og de medfører, at kristne kan føle sig temmelig magtesløse og uden rimelige svar. Gode grunde for troen Kristne behøver nu ikke føle sig underlegne. Vi forestiller os ganske vist ikke, at vi kan bevise kristendommens sandhed. Men vi mener ikke desto mindre, at mange af de indvendinger, som rettes mod den kristne tro, ikke holder vand, og vi er overbeviste om, at der på en lang række områder kan gives gode grunde for kristendommens sandhed. Og så er det i øvrigt værd at notere sig, at apologetik er et centralt bibelsk anliggende. I 1. Pet. 3,15 opfordres de kristne således til altid at være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Og vi bemærker, at både Jesus og Paulus ikke blot forkyndte, men også argumenterede for deres budskabs sandhed. Datterselskab til MF Alle kristne i vor del af verden er fælles om de nævnte udfordringer. Det har vi også ønsket at tage højde for i forbindelse med etableringen af CKA. Centret er formelt knyttet til MF og kan karakteriseres som et datterselskab med samme grundlag som MF, men samtidig ønsker vi at samarbejde med alle kirkesamfund, organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som føler sig forpligtet af klassisk kristen tro. CKA s tilbud Center for Kristen Apologetik vil tilbyde foredrag, undervisningsmoduler, mulighed for svar på presserende spørgsmål, og temadage på akademisk niveau. Vi henvender os til præster, menighedsledere, forkyndere og studerende og øvrigt interesserede. Følg med på CKAs hjemmeside: der går i luften omkring 1. februar. Også varmt velkommen til en reception på MF mandag den 3.2. kl og efterfølgende forelæsning kl ved undertegnede: Er det forsvarligt at tro på Gud?. Få dage senere fortsætter vi med en foredragsserie mandagene den 10., 17 og 24.2., se nærmere omtale side 7. CKA - begrunder og forsvarer troen 3

4 Derfor vier jeg også fraskilte! Man burde ikke blive skilt, men være tro mod de løfter, man har givet hinanden. Jesus er temmelig kategorisk i sine udsagn om skilsmisse og nyt ægteskab. Men én ting er, hvad der er det rigtige i den ideelle verden, noget andet den virkelighed, vi må forholde os til, hvor parforhold går i stykker, og nye sammenbragte familier opstår. Poul Ivan Madsen Provst i Skjern Er det rigtigt at sige nej til dem, der beder om Guds velsignelse over deres ægteskab? Det skønner jeg ikke. Ægteskabet er villet og velsignet af Gud, men stadig en borgerlig ordning og ikke et sakramente., Det har samme gyldighed, uanset om man har lovet evig troskab foran alteret eller sagt ja på rådhuset. Vielsen er en forbønshandling Nogle præster kan godt velsigne fraskilte, når de først har været på rådhuset, for så sanktionerer man ikke deres ægteskab. Men vielsen sanktionerer efter min opfattelse ikke ægteskabet. At parret vil giftes, er ikke præstens, men parrets egen suveræne beslutning, og den er konstituerende for deres ægteskab. Når de kommer og vil giftes, har de truffet beslutningen, og den kan præstens ja eller nej ikke lave om på. At folk vil giftes i kirken, kan jeg kun se som et ønske om Guds velsignelse over deres forhold. Derfor er vielsen for mig primært en forbønshandling, som jeg gerne vil medvirke til. Nej til sindelagskontrol Men hvis folk kommer tredje og fjerde gang for at vies, er det så ikke udtryk for foragt for ægteskabet som institution? Den slags sindelagskontrol ønsker jeg ikke at udøve. Jeg tror på, at mennesker kommer i et oprigtigt ønske om Guds velsignelse. Et nej gør skilsmisse utilgivelig Et nej til at vie fraskilte udgør endvidere et kommunikativt problem. Et nej bliver af de fleste hørt som om, at skilsmisse er utilgivelig. Præsten kan ikke tilgive, at de er blevet skilt, og derfor kan de ikke blive gift igen. Præsten sætter sig til dommer over deres forhold og stempler dem som syndere, hvorimod han kommer til at stå som selvretfærdig. Jeg er bange for, det er det, vi kommunikerer, og det er forhåbentlig ikke sådan, vi forkynder synd og tilgivelse fra prædikestolen. Helt galt går det, når man forsøger at være imødekommende og godt vil vie en såkaldt uskyldig part, der er blevet bedraget af sin ægtefælle. Dette opfattes ikke imødekommende af dem, der får et nej, men snarere som en forskelsbehandling, der gør dem til endnu større syndere end andre. Ikke kun deres handling fordømmes, men også dem selv som personer. Præsten er ikke dommer Jeg mener derfor, det er overordentlig vanskeligt at kommunikere et nej til vielse af fraskilte, uden det bliver 4

5 At folk vil giftes i kirken, kan jeg kun se som et ønske om Guds velsignelse over deres forhold. Derfor er vielsen for mig primært en forbønshandling, som jeg gerne vil medvirke til. hørt anderledes end tilsigtet. Jeg kan heller ikke anbefale at sige ja i nogle tilfælde, men ikke i andre, for så gør jeg mig til dommer over andres forhold. Det hverken kan eller vil jeg. Det strider mod det evangelium, jeg ønsker at forkynde, hvor jeg snarere må inddrage mig selv, som en synder under Guds dom. Folk forstår godt, at de er utilstrækkelige syndere, der har brug for Guds nåde. Men de vil ikke have en selvretfærdig præst til at fortælle dem det. Hvis præsten derimod står lige med dem og deler skæbne med dem, er det en anden sag. Så er det en anden form for kommunikation. Derfor vier jeg også fraskilte. Frokost i det grønne af Bente Polano 5

6 Kirken bør ikke vie fraskilte Der kan være gode grunde til en skilsmisse. Den kan være påført én uforskyldt. Der kan være gode grunde til, at nogle bliver gift igen. Der var mulighed for skilsmisse og gengiftning i den gamle pagt. Det bør ethvert samfund have. Men kirken bør ikke tilbyde et ritual for vielse af fraskilte. For her kommer vi til at modsige Jesus selv. Tilgivelsen åbner ikke døren for et modereret bud. Tilgivelsen bekræfter det radikale bud og kalder mig ind i fornyet efterfølgelse. Jan Mortensen sognepræst i Kolding Jesus gør udtrykkeligt op med de gengiftende farisæere. De var optaget af at afsøge buddenes grænser og undtagelser, for at retfærdiggøre sig selv. De vil derfor gerne vide, om Jesus sympatiserer med strammerne eller slapperne. Men Jesus afviser selve projektet og stiller dem i stedet overfor, hvordan det var fra begyndelsen. Et ægtepar er ét kød, hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Og selvom mennesker så skulle gøre netop dét, ophæves enheden ikke: Den, der gifter sig med en fraskilt, begår ægteskabsbrud. Det lovens spejl, vi skal spejle os i, er skabelsens, ikke samfundets love, selvom de måtte være nok så nødvendige for de hårde hjerters skyld. Ægteskabet afspejler en ubrydelig enhed Jesu budskab var lige så rystende dengang, som det er i dag. Men nogle vil indvende, at samfundet har bevæget sig siden da. Sandt nok. Men det bibelske syn på ægteskabet er ikke et stykke perifer oldtidsmoral, der kan bøjes efter tiden. Det er umuligt at skille ægteskabssynet fra kernen i det kristne budskab. Enheden mellem mand og kvinde i ægtepagten afspejler enheden i Guds eget væsen og mellem Kristus og kirken. Vi er med andre ord inde at røre ved de inderste lag i den kristne tro i skabelse og frelse. Tilgivelse ikke tilladelse Hvad gør vi så, når skilsmissen alligevel blev det mindste onde? Eller når en fraskilt alligevel bliver gift igen? Er der så ikke mulighed for tilgivelse for den, der søger det? Jo! Men netop tilgivelse ikke tilladelse. Tilgivelsen åbner ikke døren for et modereret bud. Tilgivelsen bekræfter det radikale bud og kalder mig ind i fornyet efterfølgelse. Tilgivelsen visker nok synden ud i forhold til Gud. Men den visker ikke det tidligere ægteskab ud. Den fraskilte kaldes til ikke at gifte sig igen. Den gengifte kaldes til på ny at stå under buddet: til døden jer skiller. Et nyt ægteskab vil dog for altid bære en tvetydighed i sig i forhold til det, som Gud havde tænkt fra begyndelsen. Kirkens rolle Vi skal som kirke møde fraskilte og gengifte med omsorg og tilbud om sjælesorg, skriftemål, forbøn, støtte, vejledning og medvandren. At skubbe dem fra os, vil være at skubbe Gud fra os. Men omsorgen bør ikke tage karakter af en kirkelig vielse. Det ville være en modsigelse af både lov og evangelium. Vielsen sigter ganske vist på at bekræfte buddet: til døden jer skiller, men nøjagtig på det punkt, hvor det i samme situation bliver brudt. Kirken kommer dermed til at forkynde, at ægtepagten alligevel ikke er ubrydelig, men kan modereres til et håndtérbart niveau. Gengiftning legitimeres som en gudvelsignet ordning. Jesu bud bøjes og det bliver selve evangeliet. Vi er alle syndere, der har brug for tilgivelse. Men denne sandhed fastholder vi ikke ved at moderere Jesu bud og skabe et kirkeligt ritual for det. Vi må lade buddet stå i al sin radikalitet og samtidig møde næsten med den samme nåde og barmhjertighed, som vi selv lever af. 6

7 CKA - begrunder og forsvarer troen Reception for Center for Kristen Apologetik Mandag den 3. februar kl holder vi reception i anledningen af åbning af Center for Kristen Apologetik. Alle er meget velkommen til at være med i opstarten af dette nye initiativ, som vil begrunde og forsvare troen. Semesterindledningsforelæsning om trosforsvar Mandag den 3. februar kl : Er det forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik v. professor, dr. theol. Kurt Christensen, som er leder af det nye Center for Kristen Apologetik. Alle er interesserede er meget velkomne! 3 dobbeltforedrag om kristen apologetik I forlængelse af lanceringen af det nye Center for Kristen Apologetik inviterer Menighedsfakultetet til en spændende foredragsrække om apologetiske emner. Mandag d. 10. februar kl Hvorfor dog forsøge at forsvare den kristne tro? Skal vi ikke blot tro? v. professor Kurt Christensen Mandag d. 17. februar kl Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse v. professor Peter V. Legarth Mandag d. 24. februar kl Gud og Darwin v. professor Peter Øhrstrøm, Aalborg Tilmelding er nødvendig på en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) Ny timelærer på MF Anja Christensen giver i dette semester en sproglig gennemgang af hebraiske tekster fra profeter og salmer. Anja bor i Aarhus, er 37 år, gift og mor til en pige på 8 måneder. Anja blev cand. theol. fra Aarhus Universitet i 2011 med speciale inden for Gammel Testamente og har haft stor glæde af i studietiden at følge supplerende timer på MF og glæder sig til at være en del af MF i dette semester. Semesterforelæsning Torsdag d. 20. marts kl Frihed for Loke såvel som for Thor - N.F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv. ved medlem af folketinget, cand. theol., ph.d., Esben Lunde Larsen. Alle er meget velkomne, fri entré. 3 dobbeltforedrag under folkeuniversitetet i Aarhus Træthed, kedsomhed og langsomhed ved Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF, ph.d. Tirsdag d. 18. marts kl Tidens træthed, en epidemi Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed? Tirsdag d. 25. marts kl Kedsomhed som springbræt eller hindring? Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed? Tirsdag d. 1. april kl Langsom tid nu! Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet Foredragene finder sted: Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale G122, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C. Tilmelding foregår direkte til Folkeuniversitetet i Aarhus - Nærmere information hos Jørn Henrik Olsen,

8 Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke fylder Menighedsfakultetets beskedne studentertidsskrift fra 1974 med det lidt kryptiske navn Ichthys græsk ord for fisk er blevet forvandlet til intet mindre end Danmarks største videnskabelige teologiske tidsskrift. 40 år Nils Andersen Landssekretær Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) er Menighedsfakultetets spydspids, når det gælder formidling af teologisk inspiration til præster og andre kirkelige nøglepersoner. 550 abonnenter får fire gange om året oplysende ind ad døren. Numrene har typisk et samlet tema, der belyser krydsfeltet mellem teologi, kirke og. Skribenterne er både Menighedsfakultetets egne forskere samt øvrige fagpersoner fra ind- og udland. DTTK emmer af kvalitet og relevans. Ikke uden grund er tidsskriftet blåstemplet af mange og finder stor udbredelse i disse år. Her forenes dybtgående teologisk tænkning, sund og udfordrende vejledning til kirkelig praksis og international. Forskningsformidling, når den er bedst. Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF Tidsskriftet rummer både populærvidenskabelige og egentligt videnskabelige, der er underkastet en faglig bedømmelse af andre forskere. I år kan man blandt andet læse om handicappedes rolle i menigheden, trosforsvar i Oldkirken, forholdet mellem kirke og stat, bibelbrug og mange andre spændende emner. Det er en fornøjelse med gennemarbejdede om vigtige teologiske spørgsmål. Godt at kunne læse som er blevet til på baggrund af forelæsninger. Jeg mærker redaktionens gennemreflekterede planlægning. Fornemt tidsskrift på allerhøjeste niveau. Flemming Baatz, sognepræst Adjunkt Jeppe Bach Nikolajsen og professor Peter V. Legarth redigerer tidsskriftet bistået af en redaktion på fire andre forskere fra Menighedsfakultetet samt en teologistuderende og støttes økonomisk af Statens Kunstråd. Selvom der er tale om et teologisk tidsskrift, kan det læses af enhver med interesse i at læse længere om kirke, og anvendt teologi. 8

9 helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Andreas østerlund Nielsen 183 helhed, spænding og modsætninger Jakob valdemar olsen 270 Holistisk og sbefalingen økologisk håb i krise? Christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas østerlund Nielsen 322 Andreas østerlund Nielsen 246 helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for teologi Østerlund Nielsen og kirke / / 01 helhed, / 41. spænding årgang og modsætninger Jakob Valdemar olsen 270 #KirKe og øvrighed: Andreas ø. Nielsen / Kurt Christensen / Thorbjørn Johanson / Peter v. Legarth / Asger Chr. højlund / Kurt e. Larsen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas carsten elmelund petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Micahchallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / 02 Helhed, spænding / 41. årgang og modsætninger Jakob Valdemar Olsen 270 #KirKeN og De handicappede: Jeppe Bach Nikolajsen / edith Mandrup rønn / Leif Andersen / ellen hessellund / Tor ivar Torgauten Holistisk / Line rudbæk / rikke Thomassen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher J. H. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 Holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred John ray initiative / lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / Helhed, / spænding 41. årgang og modsætninger jakob valdemar olsen 270 #BiBelBrug: Jeppe Bach Nikolajsen / Arne rasmusson / Jørn Henrik Olsen / Brian Hansen / Daniel Henoch rasmussen / Hans-Christian Holistisk Petterson Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher j. H. Wright 190 ronald j. sider 291 steologiske diskussion om integral jonas Adelin jørgensen 2 Holisme i sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens jensen 215 anmeldelser surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred john ray Initiative / Lausanne Call to Action søren Isak Nolsøe 320 Integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Elisabeth Vestergaard Dørken 87 / 2014 / / 41. årgang #TjeNesTer og NåDegAver: Andreas Østerlund Nielsen / elisabeth Hartman / Nikolaj Christensen / Anders Michael Hansen / Terje Hegertun / ole skjerbæk Madsen / jesper oehlenschager Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Århus N 02 helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Andreas østerlund Nielsen 183 helhed, spænding og modsætninger Jakob valdemar olsen 270 Holistisk og sbefalingen økologisk håb i krise? Christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas østerlund Nielsen 322 Andreas østerlund Nielsen helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for teologi Østerlund Nielsen og kirke / / 01 helhed, / 41. spænding årgang og modsætninger Jakob Valdemar olsen 270 #KirKe og øvrighed: Andreas ø. Nielsen / Kurt Christensen / Thorbjørn Johanson / Peter v. Legarth / Asger Chr. højlund / Kurt e. Larsen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? christopher J. h. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 holisme i Sudanens / Mission Afrikas carsten elmelund petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by hope i lyset af guds rige og peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Micahchallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund hansen 318 han er vår fred John ray initiative / Lausanne call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og Johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / 02 Helhed, spænding / 41. årgang og modsætninger Jakob Valdemar Olsen 270 #KirKeN og De handicappede: Jeppe Bach Nikolajsen / edith Mandrup rønn / Leif Andersen / ellen hessellund / Tor ivar Torgauten Holistisk / Line rudbæk / rikke Thomassen Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher J. H. Wright 190 ronald J. Sider 291 steologiske diskussion om integral Jonas Adelin Jørgensen 2 Holisme i Sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens Jensen 215 anmeldelser Surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred John ray initiative / lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe 320 integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Helhed er mere end både-og johannes Nissen 258 Dansk tidsskrift Andreas for Østerlund teologi Nielsen og kirke / / Helhed, / spænding 41. årgang og modsætninger jakob valdemar olsen 270 #BiBelBrug: Jeppe Bach Nikolajsen / Arne rasmusson / Jørn Henrik Olsen / Brian Hansen / Daniel Henoch rasmussen / Hans-Christian Holistisk Petterson Holistisk og sbefalingen Økologisk håb i krise? Christopher j. H. Wright 190 ronald j. sider 291 steologiske diskussion om integral jonas Adelin jørgensen 2 Holisme i sudanens / Mission Afrikas Carsten elmelund Petersen 3 Mogens jensen 215 anmeldelser surprised by Hope Holistisk i lyset af guds rige og Peter Fredensborg 315 af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger MicahChallenge.org Morten Munch 228 Brian Kærslund Hansen 318 Han er vår fred john ray Initiative / Lausanne Call to Action søren Isak Nolsøe 320 Integritet er det bedste motiv for Andreas Østerlund Nielsen 322 Andreas Østerlund Nielsen 246 Dans #TjeNesT Anders M MF-bladet Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2014 Kirke og øvrighed Kirken og handicap Bibelbrug og andre temaer Tjenester og nådegaver 99 kr Jubilæumstilbud Lige nu kan nye abonnenter tegne abonnement på årets fire numre for kun 99 kroner, mod normalt 295 kroner. Tidsskriftet kan nemmest bestilles ved at sende navn og adresse til: eller på en SMS til Det er også muligt at give et abonnement som en gave til fx din præst. Så hjælper du med at få teologisk inspiration endnu mere i omløb til gavn for kirke og. På tidsskriftets hjemmeside kan du læse gamle numre og ved selvsyn se, om tidsskriftet er noget for dig eller en anden, du kender. I år kan man blandt andet læse om handicappedes rolle i menigheden, trosforsvar i Oldkirken, forholdet mellem kirke og stat og bibelbrug Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2014 Kirke og øvrighed Kirken og handicap Bibelbrug og andre temaer T I en travl hverdag fyldt med praktiske opgaver er det stimulerende og udfordrende at læse DTTK. Mission kan ikke undvære den refleksion, som tidsskriftet lægger op til. Jeg får en genvej til relevante emner og bliver opmærksom på nye bøger. Teologi må omsættes i praksis, men har også brug for teologisk refleksion. Det hjælper DTTK mig til. Bodil Skjøtt, generalsekretær i Israelsen IntroduktIon Jeppe Bach Nikolajsen 3 ArtIkler Islam i teologisk belysning Kurt Christensen 5 Familie og kønsroller i islam og kristendom Birthe Munch Fairwood 17 Er troen irrationel og derfor privat? Jakob Valdemar Olsen 29 Kvindelige præster En stillingtagen til argumentationen imod ordningen med kvindelige præster Peter V. Legarth 41 Tro og fornuft konflikt eller kontinuitet? Relationen mellem tro og fornuft hos Radical Orthodoxy og Martin Luther Ole Vinther 53 rapport Rapport fra Luther Seminary Stipendiat Jeppe Bach Nikolajsen 71 Anmeldelser Life among the Lutherans Henrik Højlund 79 The Faith of Jesus Christ Peter V. Legarth 81 Den virkelige kirke Jeppe Bach Nikolajsen 85 Teologien fylder meget i min dagligdag som leder, hvor jeg ofte må forholde mig til komplicerede teologiske spørgsmål. DTTK giver inspiration og hjælp til den teologiske refleksion og udruster mig til den faglige debat. Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Indre Mission 2010 Missional teologisk uddannelse Den teologiske uddannelse som nøglen til fremtidens kirke Morten Hørning Jensen 3 Præsteuddannelse hører til i kirkens rum Et kirkehistorisk rids af forholdet mellem kirken og teologiuddannelsen Kurt E. Larsen 5 Kirke og i et multireligiøst tredje millennium Teologisk formation med henblik på al praksis Darrell L. Guder graders teologi i en smedje Udkast til al teologisk uddannelse og dannelse Morten Hørning Jensen 15 Etiopisk teologisk uddannelse et rejsebrev fra Ethiopien Kurt Christensen 29 Misjonal presteutdannelse et innspill fra et teologisk fakultet i Brasil Mona Dysjeland 33 Det begyndte i København Tværkulturel teologisk uddannelse Finn Aa. Rønne 39 Teologi lige midt i menigheden Graham Tomlin 45 Præsteroller og præsteuddannelse i et postkristenhedssamfund Mogens S. Mogensen / 2010 / 02 / 37. årgang respons Missional teologisk uddannelse Det lutherske og det akademiske Asger Chr. Højlund 56 Kurt Christensen / Birthe Munch Fairewood / Peter V. Legarth / Jakob Olsen / Ole Vinther / Henrik Højlund / Jeppe Bach Nikolajsen / Elisabeth Vestergaard Dørken rejsebrev I skole for alvor et rejsebrev fra de varme lande Christoffer H. Højlund og Kristian Kappel 63 anmeldelser Encountering Theology of Mission 67 Nonviolence: A Brief History 69 Hannah s Child: A Theologian s Memoir og Because of Christ: Memoirs of a Lutheran 71 Det Nye Testamente en lærebog 74 GudsriGet Guds rige, gudsriget, Guds kongerige, kongeriget fra Gud! Peter V. Legarth og Morten H. Jensen 3 Artikler Gudsriget ifølge Det Gamle Testamente Carsten Vang 5 Gudsriget og korset Historien om, hvordan to modsætninger blev evangelium Morten H. Jensen 19 Guds rige ifølge synopsen Peter V. Legarth 36 Havde Luther en teologi om Guds rige? Asger Chr. Højlund Missional teologisk uddannelse 01 / 2011 / 01 / 38. årgang Missional teologisk uddannelse: Kurt E. Larsen / Darrell L. Guder / Morten H. Jensen / Kurt Christensen / Mona Dysjeland / Finn Aa. Rønne / Graham Tomlin / Mogens S. Mogensen / Asger Chr. Højlund / Christoffer H. Højlund og Kristian Kappel / Andreas Ø. Nielsen / Jeppe B. Nikolajsen / Viggo Mortensen / Peter V. Legarth IntroduktIon Den lutherske ekklesiologi og det multikulturelle samfund Jeppe B. Nikolajsen 3 ArtIkler Bibler i børnehøjde Elisabeth Dørken 7 Kirkens konstantinske fangenskap ser vi slutten? Oskar Skarsaune 19 Den konstantinske æra fra andre vinkler Kurt E. Larsen 31 Kirken som et sannferdig fellesskap Silje K. Bjørndal 45 Talen om Guds rige i de danske vækkelsesbevægelser Fra pietismen til Tidehverv Kurt E. Larsen 58 Guds rige mellem forkyndelse og handling Leif Andersen 68 Anmeldelser Mødet mellem himmel og jord På vandring gennem gudstjenesten Thomas Kristensen 83 Is God a Moral Monster? Making Sense of the Old Testament God Carsten Vang 86 Luthers kirkeforståelse i bibelsk og økumenisk lys Asger Chr. Højlund 53 Apologetikkens genkomst Henrik Højlund 69 Endnu et nyt Paulus-perspektiv Peter V. Legarth 79 udblik Fra elipse til sirkel Rolf Kjøde 85 Anmeldelser Hvem skabte Bibelen? Da kirken fik sin kanon Peter V. Legarth 92 Hannah s Child: A Theologian s Memoir Asger Chr. Højlund GudsriGet / 2012 / 02 / 39. årgang GudsriGet: Peter V. Legarth / Morten H. Jensen / Carsten Vang / Asger Chr. Højlund / Kurt E. Larsen / Leif Andersen / Thomas Kristensen 2011 / 2011 / / 38. årgang Jeppe Bach Nikolajsen / Elisabeth Dørken / Oskar Skarsaune / Kurt E. Larsen / Silje Kvamme Bjørndal / Asger Chr. Højlund / Henrik Højlund / Rolf Kjøde / Peter V. Legarth Sigurd fortæller bibelr 9

10 Annonce MF.pdf 1 26/08/ MF-bladet Bestil nyt katalog med spændende rejser på: C M Y CM Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle MY CY CMY K Konsultation: Århus og Bramming Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Tlf: tlf Bygherrerådgivning i forbindelse med TORVET kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsen En god idé fortjener en god plan! Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, TORVET i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet 10

11 STØT MF med en ekstra gave! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører MF har nu gjort status over første halvdel af regnskabsåret, juli til december, hvor vi modtog 3,8 mio. kr. i gaver. Tak for jeres mange og trofaste gavebidrag. Gaveindtægterne i halvåret var kr. mindre end året før, og kr. efter budgettet. Fortsætter tendensen, står vi med en stor udfordring i dette halvår frem til regnskabsafslutningen 30. juni. MF har i dette halvår brug for knap 4,3 mio. kr. i gaver. Det er næsten 1 mio. kr. mere end et normalt år. Sidste år klarede vi skærene takket være en fantastisk slutspurt, hvor mange løftede i flok og bidrog med ekstra gaver (inkl. anonym gave på kr.) Ekstra gaver Dobbelt op Ordinære gaver Behov jan.-jun. jun Vi appellerer derfor nu alle MFs venner til igen at give os en håndsrækning. Tag gerne initiativ til en indsamling til MF i det kristne fællesskab, du er en del af. Du kan også bære med ved selv at give en god gave. Benyt en af indbetalingsmulighederne til højre eller kontakt mig på eller tlf , hvis du overvejer at oprette en fastgiveraftale, et gavebrev, testamente eller lign Giv en gave online: Modtaget jan.-jun. Behov jan.-jun QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Reparation af alle bilmærker Lindholm Auto Psykoterapi & supervision af ledere BEST WESTERN Værelser og mødelokaler enjoy Copenhagen lige i centrum at it s best! Mob et godt og centralt sted at bo og mødes. Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V tel.: Stay at Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN Tel.: Værelser og mødelokaler BEST WESTERN enjoy Copenhagen Værelser lige og i centrum mødelokaler BEST WESTERN Værelser og mødelokaler enjoy at it s Copenhagen best et! lige i centrum godt og centralt lige i centrum sted at bo og mødes. enjoy at it s Copenhagen best! BEST WESTERN 11 et godt og centralt sted at bo og mødes. 11

12 Magasinpost SMP ID nr k a l e n d e r Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage. Februar 1. Vinterseminar om tro, identitet og åndelig dannelse kl Reception for Center for Kristen Apologetik kl Semesterstartsforelæsning kl : Er det forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik 3 dobbeltforedrag om kristen apologetik 10. kl : Hvorfor dog forsøge at forsvare den kristne tro? 17. kl : Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse 24. kl : Gud og Darwin Marts 3 dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v. Kurt Larsen 17. kl : Det stærke kirkeliv i USA 24. kl : De trængte kristne i Ægypten 31. kl : De voksende menigheder i Kina 20. kl : Semesterforelæsning: Frihed for Loke såvel som for Thor. N.F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv 3 foredrag på Folkeuniversitetet Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale G122, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C Ved fakultetsleder på MF Jørn Henrik Olsen 18. kl : Tidens træthed, en epidemi 25. kl : Kedsomhed som springbræt eller hindring? April 1. kl : Langsom tid, nu! Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang #HolisTisK MissioN Teologi PrAKsis: Christopher J. H. Wright / Jonas Adelin Jørgensen / Mogens Jensen / Morten Munch / Tormod engelsviken

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi. Efteråret 2014 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning...

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre

Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre ansatte og mange frivillige kristne lagt hjerte og bøn og

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det 08 inspiration nærvær holdning 25. april 2014 Årgang 114 Det er så svært at tage mod vejledning, når det er nye sider af livet, der skal læ- gang, det nye skal afprøves, opleves det nærmere, som om det

Læs mere

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen.

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen. Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN 7 Sognet 10 Kommunen 11 Konfirmanderne 15. årgang nr. 1 marts april maj 2010 Nyansættelser Karsten Lundbeck Garne,

Læs mere

Nr. 3 mar ts 2007 154. årgang

Nr. 3 mar ts 2007 154. årgang Nr. 3 mar ts 2007 154. årgang [ ] Stine Frandsen Hvordan lyder den etiske fordring [ ] Birger Lind [ ] Stine Frandsen For en kristen har det altid været naturligt at lade etiske problemstillinger udmøntes

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere