Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave"

Transkript

1 Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie. 3. Når institutionen mister et barn eller ansat. For at tage del i, kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over! Omsorgsplanen findes i personalemappen. Revideres og repeteres en gang årligt, på personalemødet i januar. Formål. At det ikke kommer bag på os, at vi skal handle, når en alvorlig hændelse indtræffer. At det er kendt for enhver, hvordan der handles i Måbjerghus. At der kan iværksættes aktive handlinger, der skal støtte de implicerede, hvad enten det er børn i børnehaven, familie eller kolleger. At det er kendt for enhver, hvem der gør hvad.

2 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. i barnets hjem Hvem handler? Den der først får kendskab til hændelsen kontakter omgående ledelsen, som er forpligtet til, at informere samtlige medarbejdere hurtigst muligt. Hvad gør vi? Stuepædagogen kontakter forældrene for dialog: Akut indsats i forhold til barnet Institutionens indsats efterfølgende Stuepædagogen er ansvarlig for, at ledelsen og de øvrige kolleger informeres om det aftalte. Ledelsen følger op på situationen. Ressourcepersoner i øvrigt, kan være sundhedsplejerske, psykolog m.m. Opfølgning. Vi er opmærksomme på barnets behov, følelser og reaktioner Vi tager initiativ til et tæt samarbejde om barnet. Medarbejderne får støtte og hjælp af kollegerne og ledelsen. Vi giver plads til samtaler i huset, hvor der sættes ord på tanker og følelser i forbindelse med det, der er sket. Hvis et barn bliver alvorlig sygt Hvem handler? Den der først får kendskab til hændelsen kontakter omgående ledelsen, som er forpligtet til at alle ansatte bliver informeret så hurtigt som muligt. Hvad gør vi? Stuepædagogen kontakter forældrene for en dialog: kontakten mellem det syge barn og børnehaven information til de øvrige børn og forældre, om sygdommen. besøg fra børnehaven, både voksne og børn. gaver m.m. særlige hensyn, når barnet vender tilbage. Stuepædagogen sørger for, at ledelsen og de øvrige kolleger informeres om det aftalte. Ledelsen følger op på situationen.

3 Opfølgning. Vi er opmærksomme på børnenes forskellige reaktioner. Det er vigtigt, at personalet får støtte og hjælp af kollegerne og ledelsen. Evt. også fra psykolog. Vi giver plads til samtaler i huset, hvor der kan sættes ord på tanker og følelser i forbindelse med det, der er sket. Den tomme stol og den tomme garderobe! På et tidspunkt skal der tages stilling til barnets tomme plads/stol. Personale og børn på stuen inddrages i, hvad der skal ske med den tomme plads og hvornår. Ressourcepersoner i øvrigt kan være sundhedsplejerske, psykolog m. m. Når et barn mister nærmeste familie. Hvem handler? Den der først får kendskab til hændelsen kontakter omgående ledelsen, som er forpligtet til at alle ansatte bliver informeret så hurtigt som muligt. Hvad gør vi? Ledelsen har ansvaret for, i samarbejde med barnets stue, at uddelegere følgende opgaver: At de øvrige børn og forældre informeres. blomster til båre/grav. At hejse flag på halv stang. Ledelsen kontakter de efterladte for dialog om: besøg, i det berørte hjem hvilken information der tilgår de øvrige børn og forældre eventuel, deltagelse i begravelsen. afklaring om, hvorvidt andre skal informeres/samarbejdes med om det skete. hvordan vi modtager barnet efter det skete. Stuepædagogerne tager initiativ til en samtale med forældrene om: barnets sorgbearbejdelse og reaktioner støttemuligheder Der snakkes med barnet om dødsfaldet Der snakkes med de andre børn om døden. Ledelsen følger løbende op på situationen. Opfølgning Vi er opmærksomme på barnets behov, følelser og reaktioner. Vi tager initiativ til et tæt samarbejde om barnet Medarbejderne får støtte og hjælp af kollegerne og ledelsen. Vi giver plads til samtaler i huset, hvor der kan sættes ord på tanker og følelser i forbindelse med det, der er sket. Ressourcepersoner udefra kan være, sundhedsplejerske, psykolog m.m.

4 Når børnehaven mister et barn. Hvem handler? Den der først får kendskab til hændelsen kontakter omgående ledelsen, som er forpligtet til at alle ansatte bliver informeret så hurtigt som muligt. Lederen indkalder alle pædagogerne til hastemøde. Lederen kontakter PPR eller en pædagogisk konsulent for akut rådgivning. Hvad gør vi? Ledelsen har, i samarbejde med barnets stue, ansvaret for følgende opgaver: holde en kort mindehøjtidelighed i salen, for alle. placere blomster i barnets garderobe sende kondolence buket sende blomster til båre/grav hejse flag på halv stang de andre børn og forældre informeres i samråd med de berørte forældre Forslag til tekst... Vi har i dag i Måbjerghus børnehave modtaget den triste besked, at... er død. Det er vi alle dybt berørte af. Børnehaven har holdt en kort mindehøjtidelighed i salen hvor alle var samlet, og vi har efterfølgende talt med børnene om det, der er hændt. Vi vil også i de kommende dage snakke med børnene om det, i det omfang vi skønner de har behov for det. Hvis I har brug for at tale med os få svar på eventuelle spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed. Alle har ansvar for at tage hånd om og snakke med de øvrige børn om hændelsen. Ledelsen kontakter familien samme dag for at udtrykke vores deltagelse og tilbyde hjælp at få førstehåndsviden om det skete tidspunkt for begravelsen og for at vide, om familien har særlige ønsker i den anledning et besøg i det berørte hjem deltagelse i begravelsen Orientering til de øvrige forældre Forslag til tekst Tidspunktet for... s begravelse/ bisættelse er fastsat til dag d. kl....fra... kirke. Ifølge aftale med....s familie, er stue velkommen til at deltage i begravelsen. Deltagelsen er naturligvis op til den enkelte familie, men det vil være af stor betydning for bearbejdelsen af de efterfølgende reaktioner, hvis så mange som muligt deltager. Afklaring om der er andre der skal informeres/samarbejdes med om det skete.

5 Opfølgning. Vi er opmærksomme på børnenes behov, følelser og reaktioner. Medarbejderne får støtte og hjælp af kollegerne og ledelsen. Vi giver plads til samtaler i huset, hvor der kan sættes ord på tanker og følelser i forbindelse med det, der er sket. Den tomme stol den tomme garderobe! På et tidspunkt skal der tages stilling til barnets tomme plads/stol. Personale og børn på stuen inddrages i, hvad der skal ske med den tomme plads og hvornår! Besøg på kirkegården kan være godt for både personale og børn (hvis barnet er død ved en ulykke i nærheden kan ulykkesstedet besøges.) Et besøg hos barnets forældre, kan være af stor betydning, ikke bare for forældrene men også for personalet. Ressourcepersoner udefra kan være PPR, pædagogisk konsulent sundhedsplejerske, psykolog, præst m.fl. Når børnehaven mister en ansat. Den der først får kendskab til hændelsen kontakter omgående ledelsen, som er forpligtet til, at alle ansatte bliver informeret så hurtigt som muligt. Ledelsen har ansvaret for i samarbejde med det øvrige personale, at uddelegere følgende opgaver: holde en kort mindehøjtidelighed i salen for alle informere børn og forældre sende kondolence buket sende buket til båre/grav flage på halv stang. Ledelsen kontakter de efterladte samme dag for at udtrykke vores deltagelse at førstehåndsviden om det skete tidspunkt for begravelsen, og for at vide, om familien har særlige ønsker i den anledning. at aftale besøg i det berørte hjem deltagelse i begravelsen Opfølgning. Vi er opmærksomme på børnenes behov, følelser og reaktioner. Medarbejderne får støtte og hjælp af kollegerne og ledelsen. Vi giver plads til samtaler i huset, hvor der kan sættes ord på tanker og følelser i forbindelse med det, der er sket. Vi giver plads til samtaler i huset, hvor der kan sættes ord på tanker og følelser i forbindelse med det, der er sket. Besøg på kirkegården kan være godt for både personale og børn. Ressourcepersoner udefra kan være sundhedsplejerske, psykolog, præst m.m.

6 Efter reaktioner på traumer Når et barn har oplevet/været vidne til, eller været konfronteret med en begivenhed, som involverer død/dødstrussel eller alvorlig tilskadekomst rettet mod personen selv eller andre, er det vigtig at være opmærksom på, om barnet reagerer! Bliver selvdestruktivt Aggressivt Viser regressiv adfærd Angst/frygt Overdreven kontrol med hensyn til sig selv og omgivelserne tvangshandlinger Overdreven brug af magi og overtro Hjælpeløshed/passivitet Angstpræget klæbende kontakt Manglende formuleringsevne Udtrykker fremtidspessimisme Skyld/skam Har angst for følelser Hævnplaner Får somatiske symptomer Isolerer sig Reaktionerne varierer afhængigt af barnets alder. Evnen til at mestre traumet skal ses i relation til barnets opvækstvilkår, netværk, og fysiske tilstand. Gode råd om psykisk førstehjæip Vær aktiv i støtte og omsorg Aflast og beskyt mod stressende påvirkninger, stærke indtryk, nysgerrige m.v. Undgå falsk trøst og friske bemærkninger Undlad at bearbejde oplevelsen for personen Brug tid lyt Støt, om nødvendigt, personen i at fortælle Undlad at dramatisere, kritisere, korrigere og bremse følelser Accepter reaktionerne Hjælp den ramte med at få struktur på oplevelsen og den nære fremtid

7 Sorgens 4 faser 1. Chokfasen. Chokfasen kan vare fra et kort øjeblik til flere døgn. Under chokfasen holder personen af al kraft virkeligheden på afstand. Ofte kan den, der er blevet ramt virke behersket på overfladen, men under den, er alt kaos. Vedkommende kan bagefter have svært ved at huske, hvad der er blevet sagt eller sket. 2. Reaktionsfasen. Reaktionsfasen kan siges at begynde, når den ramte tvinges til at erkende det skete. Der sker her en voldsom omstilling af hele det psykiske apparat, som har til opgave, at integrere virkeligheden på en så funktionel måde som muligt. 3. Bearbejdningsfasen. Denne fase indtræder måske et halvt til et helt år efter traumet. Nu begynder individet atter at vende sig mod fremtiden i stedet for, som tidligere, at være totalt optaget at traumet og det forgangne. 4.Ny-orienterngsfasen. Nye interesser har erstattet det fortabte. Den vaklende selvfølelse er blevet genoprettet, de skuffede forhåbninger er blevet bearbejdet. Alt dette sker under forudsætning af, at vedkommende har haft mulighed for, at arbejde sig igennem krisen Kilde: Johan Culiberg: Krise og Udvikling.

8 Om tab og om sorgens følelser - skrevet til dem, som har brug for at forstå den nødvendige smertes betydning i den lægende proces. I ethvert menneskes liv er der adskillige tab, som det er nødvendigt at bearbejde følelsesmæssigt, for at kunne fortsætte et liv i almindelig balance. Det, at blive forladt enten ved et dødsfald eller en skilsmisse, at sige farvel til sit gamle fortrolige hjem, at få et handicappet barn, selv at blive kronisk handicappet eller livstruende syg, er eksempler på tab, som i en periode kan få en til at føle, at livet ikke er værd at leve. Tabet forårsager et sår i sjælen, et sår som tiden normalt læger, hvis sorgen over det skete forløses i gråd, vrede og fortvivlelse. Tabet kan ryste sjælen på en så voldsom måde, at sorgens følelser kan blive til en krisetilstand, hvor man har brug for hjælp fra sine nære. Man mister for en tid kontrollen over sine følelser, bliver angst, brister pludselig i gråd eller bliver vred uden grund. Dette er både sundt og naturligt, men for mange mennesker er det foruroligende og kan få en til at overveje, om man er ved at blive sindssyg. Oplevelser af kaos og uvirkelighed det er ikke mig, dette er sket for, fornemmelsen af at se den afdøde på gaden, eller høre vedkommendes stemme, er også normalt i den forstand, at det opleves af mange mennesker i dyb sorg. Sorgen har sit forløb, således at man efterhånden kan adskille sig fra det, man har mistet, og dermed blive i stand til at knytte nye bånd, finde nyt livsindhold og lære de nye færdigheder, der skal til, for at mestre et andet slags liv. Svære tab betyder nemlig, at man aldrig bliver den samme som før. Derfor er det at sørge hårdt arbejde. Man kan betragte sorgarbejdet som fire opgaver, man skal løse på mange forskellige niveauer i det tidsrum, der skal til for at nå til et nyt liv. Et liv som enlig, et liv med et handicappet barn, et liv, hvor man har en truende sygdom med sig, Hvor man skal kunne fungere med et handicap eller måske som arbejdsløs. Uanset hvad man mister - sorgarbejdet er det samme, om end det kan opleves meget forskelligt alt efter, hvem det er, der har mistet hvad, hvordan og hvornår i livet. Sorgarbejdets første opgave er, at du må erkende, hvad der er sket, og det er i begyndelsen svært, fordi fornemmelsen for det uvirkelige kan være stor, når din sjæl er blevet rystet. Efterhånden trænger erkendelsen af det skete igennem, selv om det kan tage lang tid, inden tabets omfang bliver klart for dig. Nye erkendelser vil dukke op igennem hele sorgprocessen, som desværre kræver tid, vilje og energi. Når erkendelsen af tabet efterhånden når dig, overvældes du af fortvivlelse, måske af fysisk smerte. Følelsen af ensomhed blandes med ængstelse over det, der er sket med dig, og som vil ske med dig. Specielt i begyndelsen er sorgens følelser ofte på en pinagtig måde blandet både med skyldfølelser over, at du gjorde, som du gjorde, og vrede rettet mod de personer, som har haft med din tragedie at gøre, f.eks. læger, hospital, venner, slægtninge

9 muligvis Gud, og måske også mod den, der har forladt dig. De tilbagevendende spørgsmål, som er helt naturlige for os alle er: Hvorfor skete det? Hvorfor mig? Den anden opgave er med andre ord, at du giver dig hen i dine følelsers vold at græde, hulke, fortvivle og rase følelser, der som tidligere nævnt specielt i begyndelsen kan være skræmmende, men som er den sunde naturlige forløsning. Det er den kraft, der i længden læger dine sår i sjælen, som det traumatiske tab har forvoldt dig. Den dybe hulken er livgivende. Det er måden, du får styrke til at give slip på det, du har mistet, for langsomt at kunne vende dig imod nyt. Det er almindeligt, at sørgende forestiller sig, at hvis de giver los for smerten, så holder de aldrig op med at græde, og dermed mister de kontrollen og må give op. Det forholder sig modsat. Ingen kan hulke mere en max. 10 minutter af gangen, og den dybe gråd er så muskel - afspændende, at du får fornyet kraft til at handle. Når du er blevet ramt i din sjæl, mister du for en periode tilliden til din verden, og den del af sorgarbejdet er at genvinde den, så angsten for livet ikke tager over. Vores forhold til andre er afgørende for, at vi kan genvinde den almindelige balance, Isolerer du dig i din sorg, har du et ekstra problem, fordi ensomhed forlænger sorgprocessen. Den tredje opgave er at lære noget nyt. For de fleste af os betyder det at etablere et tættere forhold til andre mennesker, således at man kan dele sorgens følelser med andre. De fleste er villige til at lytte, men når så mange sørgende har svært ved at finde det forstående netværk, når de første måneder er gået, er det fordi, de pårørende tror, de skal gøre noget at det ikke er nok at lytte omsorgsfuldt til sorgens følelser. Derfor bliver du nødt til, at lære en ny færdighed! At bede om hjælp, på den rigtige måde. Du er med andre ord nødt til at bede dine pårørende om at besøge dig, og du må spørge dem, om du må tale med dem om dit tab, fordi det hjælper dig. Du må forklare dem, at de ikke behøver at blive bange for dine følelser, som hører med til din proces. De behøver ikke gøre noget andet end at lytte og måske holde om dig. At sørge sammen med andre lindrer smerten og giver dig muligheden for at genvinde tilliden til dit liv. Du bliver således nødt til at lære noget nyt, da du ikke er den samme, som før du blev ramt. Du skal normalt aldrig undgå at tale om dit tab, og du bør heller ikke undgå genstande eller steder med smertelige genkendelser. Kun ved at se tabet i øjnene, kan du på længere sigt formindske smerten. Beroligende midler, antidepressiv medicin eller alkohol kan midlertidig bedøve din sorg, men de forlænger kun processen. Den fjerde opgave er efterhånden at vende dig imod fremtiden og dermed adskille dig fra det, du har mistet. Denne proces foregår hele den lange og pinagtige sorgperiode, hvor der ikke findes smutveje. Sorg er en del af livet, og det er muligt at komme styrket gennem den nødvendige smerte, fordi du i dit møde med de kaotiske følelser og tanker får et mere afklaret forhold til det faktum, at ingen kender dagen før solen går ned. Den nødvendige smerte, Munksgaard 1987

10 Litteratur om sorg og tab Grundbøger: Dyregrov, Atle: Sorg hos børn. En håndbog for voksne. Dansk Psykologisk Forlag Davidsen-Nielsen, Marianne og Leick, Ninna: Den nødvendige smerte om sorg, sorgterapi og kriseinterventioner. Socialpædagogisk Bibliotek Munksgaard, 1989, samt Gyldendals Bogklub. Dyregrov, Atle: Katastrofe psykologi. Dansk Psykologisk Forlag, Bøger om børn: Jacobsen, Anne: Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død. Hans Reizels forlag Jacobsen, Anne: Alting har sin tid. En bog om døden, begravelsesritualer og traditioner. Hans Reitzel, Dyregrov, Atle: At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet gennem sorgen. Hans Reitzelsforlag, Bøger for små børn. Knudsen, Per Holm: Musen Malle. Borgen, Velthuijs, Max: Liv og død. Alma, Winding, Thomas: Bedstemor i himlen. Høst, 1993.

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Krise- og omsorgsplan

Krise- og omsorgsplan Krise- og omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kriseplan Forholdsregler i tilfælde af brand side 1 Brandinstruks side 2-3 Katastrofeplan fester side 4 Procedure, ulykker elever side 5 Beredskabsplan

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere