Parforhold anno Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13"

Transkript

1 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par sammen?... 4 Indeholder parforholdet kvalitetstid?... 5 Er par gode til at kommunikere?... 6 Tales der om værdierne i parforholdet?... 7 Hvor ofte tales der om parforholdet?... 8 Hvor stor grad af tilfredshed er der i parforholdet?... 9 Hvor stor grad af tilfredshed er der med sexlivet? Hvor ofte dyrkes der sex i parforholdet? Hvor mange år har parforholdene eksisteret? Hovedkonklusion: Side 2 af 13

3 Forord: Parforhold har op- og nedture. Kærligheden kan ikke altid blomstre og der vil løbende være problemer og uoverensstemmelser, der skal løses. Omkring mennesker rammes årligt af skilsmisse, og der findes derudover ikke tal på, hvor mange par, der hvert år oplever så store problemer i ægteskabet, at skilsmisse overvejes. Hos skilsmisseraad.dk modtager vi knap henvendelser om måneden, fra personer der søger råd og vejledning omkring deres parforhold. Skilsmisser har store konsekvenser, ikke blot for de to parter, men også for involverede børn, arbejdsgivere og øvrige nære pårørende. Skilsmisser koster hvert år samfundet milliarder af kroner i sygedage, langtidssygemeldinger, m.v. En undersøgelse udarbejdet i 2007 viser, at det i gennemsnit koster kroner for en arbejdsgiver, når en medarbejder bliver skilt. Hver fjerde, som gennemgår en skilsmisse, bliver sygemeldt, og af dem er halvdelen sygemeldt i mere end en måned. Formål med undersøgelsen: Undersøgelsen er udarbejdet med henblik på at sætte fokus på udfordringerne i danskernes parforhold og finde de områder, der kan være medvirkende årsag til de mange årlige parforholdsproblemer og skilsmisser. Institut for Krisehåndtering har med forretningsområdet skilsmisseraad.dk til formål at minimere antallet af skilsmisser i Danmark og når en skilsmisse ikke kan undgås, at hjælpe de involverede parter bedst muligt gennem skilsmissen og videre i livet som hele mennesker. Derudover ønsker vi, at bidrage til, at de store økonomiske omkostninger minimeres for virksomheder og samfundet. Dette gøres via to kanaler. Ved at rådgive virksomheder om, hvordan de bedst støtter medarbejdere gennem private livskriser og dermed optimerer virksomheden. Og ikke mindst ved, at varetage rådgivningen og støtten til virksomhedens medarbejdere. Analysens fakta: Der er indsamlet besvarelser gennem to måneder, og undersøgelsen er baseret på knap 800 besvarelser. Kønsfordelingen i besvarelserne er 80% kvinder og 20% mænd og vi anser på baggrund af disse fakta, antallet af besvarelser som værende repræsentativt. Undersøgelsens resultater bygger på en god fordeling af parforhold, der har eksisteret lige fra 1-5 år og mere end 20 år. Undersøgelsen vil blive gentaget hvert år i 4. kvartal. Side 3 af 13

4 Hvor meget tid bruger par sammen? Hvor meget tid bruger I sammen? 27% 14% 21% Mindre end 1 time om dagen 1-2 timer om dagen 3-4 timer om dagen Mere end 4 timer om dagen 38% 14% bruger mindre end 1 time sammen om dagen. Godt en fjerdedel af de adspurgte, bruger mere end 4 timer sammen. 65% af de adspurgte bruger 3 timer eller mere sammen med deres partner. Selvom der er en mængde af de adspurgte, der bruger mindre end 1 time om dagen med deres partner, så er der dog en stor gruppe, der bruger meget tid sammen med deres partner. Ser vi på de øvrige resultater i undersøgelsen, blandt andet resultatet omkring kvalitetstid og tilfredshedsgrad, må vi konkludere, at mængden af tid sammen ikke betyder, at tilfredsheden med parforholdet stiger. Ifølge analyseinstituttet TNS Gallup så danskere i 2009, i gennemsnit mere end 3 timers fjernsyn om dagen. Fra 2008 steg fjernsyns-kiggeriet med 13% og fra 2007 til 2008 steg det med 27%. Som udgangspunkt må man anse, tid foran fjernsyn eller ved computeren som værende ikke befordrende for plejen af parforholdet. Selvfølgelig skal der være plads til både fjernsyn og computer, men hvis der bruges 3 timer eller mere i gennemsnit om dagen på fjernsyn, er der ikke meget tid tilbage til at bidrage positivt til parforholdet. For at få det bedste ud af parforholdet, er det nødvendigt at tale med din partner om, hvordan I skal bruge tiden I har sammen. Find jeres fælles værdier og prioriter hinanden Lav aftaler om, hvornår I skal gøre de ting, I gerne vil Fortæl din partner, hvad du gerne vil gøre, for at bidrage bedst muligt til jeres parforhold Afstem forventninger, til hvor meget tid I ønsker at bruge sammen og hvordan tiden skal bruges Side 4 af 13

5 Indeholder parforholdet kvalitetstid? Føler du, at I har kvalitetstid sammen? 37% Ja Nej 63% 37% mener ikke, at de har kvalitetstid sammen med deres partner. Næsten 40% af de adspurgte føler ikke, at de har kvalitetstid med deres partner. Det er bekymrende og det kan være grobund for et fortsat stigende antal skilsmisser, da man i dag generelt ikke accepterer, at noget ikke fungerer gennem længere tid. Til forskel for årtier tilbage, kan både kvinder og mænd klare sig selv, ikke mindst økonomisk, og det er mere almindeligt at blive skilt end tidligere. Derfor bliver par oftest ikke sammen i dag, med mindre de føler, at de trives i parforholdet. For at få parforholdet til at vare hele livet, skal der arbejdes seriøst med det. Parforholdet skal plejes og passes, som var det en blomst og tages lige så seriøst som den vigtigste arbejdsopgave. Prioriter parforholdet på lige vilkår med vigtige arbejdsopgaver Tag ikke din partner for givet Gør dit til, at parforholdet fungerer bedst muligt Bliv altid på din egen banehalvdel, når I taler om jeres parforhold Fokuser på de positive ting i jeres parforhold Accepter, at ingen er perfekte Side 5 af 13

6 Er par gode til at kommunikere? Er I gode til at kommunikere? 40% Ja Nej 60% Hele 40% er ikke gode til at kommunikere med deres partner. Rigtig mange par er dårlige til at tale sammen. Nogle taler slet ikke sammen, mens andre altid kommer op at skændes. Uenighed behøver ikke nødvendigvis at resultere i dårlig kommunikation, når man lærer at kommunikere på den rigtige måde. Egoismen fylder meget hos mange i dag og rummeligheden for forskelligheder, forskellige holdninger m.v. er blevet mindre. Der er hos mange par en holdning til, at både mand og kvinde skal inddrages og involveres i alle huset praktiske opgaver; børn, indkøb m.v. Derfor er der i dag langt flere ting parterne skal være enige om, end der var tidligere. Sammenholdt med den stressede tilværelse og den manglende tid, er det svært at få tingene til at hænge sammen og kommunikationen bliver nemt negativ, hvis man ikke er bevidst om, hvad en dårlig kommunikation kan føre til. Brug din partner som din bedste ven Vær altid konstruktiv, når du taler med din partner Bliv på din egen banehalvdel Hav tillid til, at din partner altid vil dig det bedste Sørg for at sætte tid af i kalenderen til, at I kan tale om jeres parforhold - også selvom der ikke er noget galt Forebyg eventuelle misforståelser - kommuniker klart og tydeligt Saml ikke problemstillinger og udfordringer sammen til en passende lejlighed Side 6 af 13

7 Tales der om værdierne i parforholdet? Taler du og din partner om værdierne i jeres parforhold? 41% 59% Ja Nej 41% af de adspurgte taler ikke med deres partner om værdierne i deres parforhold. En stor gruppe par har ikke afstemt forventninger og værdier i parforholdet. Fælles værdier er med til at binde par sammen, og er utrolig vigtig i relation til at føle nærhed, fællesskab og samhørighed. At lave en fælles værdiafklaring giver ethvert par et grundlag at arbejde ud fra, og er en unik mulighed for at få klarlagt holdninger og samtidig have materiale at arbejde videre med år efter år når parforholdet skal vurderes, evalueres og videreudvikles. Det kan lyde forretningsmæssigt, men faktum er, at for at få parforholdet til at fungere, skal det have fokus og behandles som en hver anden vigtig arbejdsopgave. Par, der har været gennem et værdiafklaringsforløb, går derfra med en følelse af at have noget helt særligt sammen - et grundlag, der kan danne ramme for et velfungerende parforhold. Afstem jeres forventninger Få eventuelt professionel hjælp til at styre jer gennem en værdiafklaring Evaluer på jeres parforhold mindst en gang årligt og sæt nye mål Side 7 af 13

8 Hvor ofte tales der om parforholdet? Hvor ofte taler I om jeres parforhold? 8% 18% 31% Oftere end 1-2 gange om måneden 1-2 gange om måneden 1-2 gange om året Mindre end 1-2 gange om året 43% 74% taler om parforholdet 1-2 gange om måneden eller mere, heraf er der 31% der taler om parforholdet mere end 1-2 gange om måneden. At tale om parforholdet kan betyde, at der tales om parforholdets styrker på en god måde, men det kan også betyde, at der tales om udfordringer, uoverensstemmelser og parforholdets svagheder. Sammenholdt med undersøgelsens øvrige resultater, her tænkes primært på spørgsmålene "Hvor tilfreds er du med dit parforhold", "Hvor gode er I til at kommunikere" og "Taler du og din partner om værdierne i jeres parforhold", må vi konkludere, at dialogen om parforholdet ikke altid fungerer optimalt. Desværre er det også den tendens vi ser i vores rådgivning. Par holder op med at tale med hinanden. De skændes og er uenige, uden at få løst problemet og finde en konklusion som begge parter har det godt med. Problemerne hober sig op, parterne bliver frustrerede og usikre, og i takt med problemernes styrke ændrer de adfærd overfor hinanden. Sæt tid af til at tale om jeres parforhold Prioriter jeres parforhold som den vigtigste arbejdsopgave på dit job Undgå at ignorere problemerne, men tag dem så snart de opstår Kommuniker ordentligt med hinanden Konkluder, hver gang I har talt sammen for at sikre, at I har samme opfattelse af, hvordan I kommer videre Sæt fælles mål Side 8 af 13

9 Hvor stor grad af tilfredshed er der i parforholdet? Hvor tilfreds er du med dit parforhold? 18% 30% 22% Meget tilfreds Oftest tilfreds Jævnligt tilfreds Ikke tilfreds 30% 18% af de adspurgte er ikke tilfredse i deres parforhold og 22% er kun jævnligt tilfredse. De sidste 60% fordeler sig ligeligt mellem at være meget tilfredse og oftest tilfredse. Hele 40% er ikke tilfredse eller kun jævnligt tilfredse med deres parforhold, hvilket er bekymrende. En af udfordringer er, at mange ligger ansvaret over på deres partner og mener, at den manglende tilfredshed skyldes, at partneren ikke agerer som forventet, ikke deltager aktivt, ikke er god til at kommunikere, ikke tager ansvar for børn og hjem eller lignende. Med god kommunikation og en forståelse for, at der skal to parter til at få et parforhold til at fungere, og to til ikke at få parforholdet til at fungere, så kan man undgå meget utilfredshed. Ikke mindst handler det om at have afstemt forventninger til hinanden og hele tiden vurdere på, hvad man selv kan gøre for at være tilfreds og få et bedre parforhold - tage ansvar. Tag ansvar for dit parforhold, og gør dit til at øge begges tilfredshed Kommuniker med din partner og afstem forventninger Vær positiv i din dialog Undgå beskyldninger mod din partner Side 9 af 13

10 Hvor stor grad af tilfredshed er der med sexlivet? Hvor tilfreds er du med jeres sexliv? 21% 46% Meget tilfreds Tilfreds Ikke tilfreds 33% 46% af de adspurgte er ikke tilfredse med deres sexliv og kun 21% er meget tilfredse. Rigtig mange er ikke tilfredse, hvilket i sig selv er tankevækkende. Alle har forskellige behov og ønsker til sexlivet, og resultatet af dette spørgsmål, sammenholdt med det næste spørgsmål, giver et godt billede af, at der heller ikke på dette område findes et facit på, hvad der er godt og hvad der er mindre godt. Der er to områder der bør fremhæves. 1. Der kan være et urealistisk billede af, hvordan sexlivet skal være, i takt med at sex er blevet et offentligt diskussionsemne, hvor graden af oplysningerne, primært via internettet, kan give et forvrænget billede af hvad sex er. 2. Der bliver ikke taget hånd om utilfredsheden, når denne er tilstede. Parterne er generelt dårlige til at tale om sexlivet og problemerne bliver fortiet. Vurder hvad sex er for dig og hvad der er realistisk Tal med din partner og afstem forventninger Find dit naturlige behov Hvis du ikke er tilfreds, så tag ansvar og gør noget ved det Side 10 af 13

11 Hvor ofte dyrkes der sex i parforholdet? Hvor ofte har I sex? 12% 6% 12% 15% 32% Mere end 3 gange om ugen 1-3 gange om ugen 1-3 gange hver 14. dag 1-3 gange om måneden Mindre end 1-3 gange om måneden Aldrig 23% 12% af de adspurgte har aldrig sex. Og hele 39% har sex mindre end 3 gange om måneden. Sammenholdt med, at 46% ikke er tilfredse med deres sexlivet, må sexlivet anses som det område, der fungerer dårligst i parforholdene. Der går hverdag og praktiske opgaver i parforholdet. Parterne tager hinanden for givet og prioriterer hinanden efter nærhed, kvalitetstid og sexliv. Nærheden og sexlivet er et af de områder, der gør parforholdet forskelligt fra venskaber og derfor er det så vigtigt at prioritere det, når behovet er der. Behov kan være meget forskelligt fra person til person og fra periode til periode. Sæt tid af i kalenderen til nærhed og sex Være bevidst om, hvad der får din partner til at føle sig elsket og brug det Husk, hvorfor I forelskede jer i hinanden Husk at date din partner - selvom I er gift skal I stadig være kærester Forudsætningen for et godt sexliv er god kommunikation. Øv dig i at høre efter, hvad din partner siger, i stedet for at lytte med et halvt øre Se, hør og elsk din partner Hav et naturligt og realistisk forhold til sex Side 11 af 13

12 Hvor mange år har parforholdene eksisteret? Hvor længe har I været par? 18% 22% 16% 1-5 år 5-10 år år år Mere end 20 år 26% 18% Der er en god fordeling mellem nye og gamle par. Med den jævne fordeling, får vi et bredt billede af, hvordan parforhold fungerer i 2010 uanset, om det er nye eller ældre par. Side 12 af 13

13 Hovedkonklusion: På flere områder fungerer parforholdene anno 2010 ikke optimalt, hvilket de mange årlige skilsmisser også bevidner. Specielt områderne "evnen til at kommunikere" og "sexlivet" giver store udfordringer, hvilket også er det vi ser når vi rådgiver par eller enkeltpersoner, der har store problemer i parforholdet eller skal skilles. Det enkelte menneske stiller store krav i dag, ikke blot til parforholdet, men også til sig selv som individ, som forælder, medarbejder, partner, motionist osv. De mange krav gør mennesket stresset og parforholdet er det, der i dagligdagen nemmest kan tilsidesættes. Desværre har vi i takt med de mange muligheder vi har i dag, også øget vores ambitionsniveau og forventninger til hinanden, og kan vi ikke få indfriet vores forventninger er den generelle opfattelse, at vi kan klare os selv - så hvad er det værste der kan ske? For at få parforholdet til at fungere, skal det plejes og tages seriøst som en vigtig arbejdsopgave. Det kan ikke tilsidesættes, hverken til børnene er blevet større, jobbet kræver mindre tid eller noget andet. Et velfungerende parforhold indeholder rummelighed, kommunikation, nærhed, sex og følelsen af samhørighed. Når parterne ikke prioriterer hinanden og er dårlige til at kommunikere, så hober udfordringerne og problemerne sig op. Når der ikke tages ansvar for problemerne og bliver gjort en forskel, så ændrer situation sig til det værre. Når der bliver taget for sent ansvar for problemerne, er risikoen for, at parforholdet ikke kan reddes stor. En af de store udfordringer i parforhold i dag er, at parterne fralægger sig ansvaret og anser problemerne for at være den anden parts skyld. De glemmer at blive på deres egen banehalvdel og vurdere, hvad de selv kan gøre anderledes, hvad de eventuelt selv gør forkert. Kommunikationen med partneren bliver derfor fyldt med beskyldninger og diskussioner om bristede forventninger, hvilket kan føre til, at grøften mellem partnerne bliver endnu dybere. Gode råd til et velfungerende parforhold: Prioriter parforholdet - sæt tid af til hinanden Tag ansvar og vurder, hvad du selv kan gøre for at få tingene til at fungere Bliv på din egen banehalvdel Få hjælp af en professionel til at lave en værdiafklaring Kommuniker med hinanden Vis både svaghed og styrke Prioriter sexlivet Side 13 af 13

Afholdelse af statusmøder

Afholdelse af statusmøder Afholdelse af statusmøder dialog samhørighed forventningsafstemning kommunikation fælles mål forståelse evaluering samarbejde - skab sammenhold og undgå konflikter Værktøjet er udarbejdet af Institut for

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Selvhjælp: Skal din sommerferie ende med skilsmisse?

Selvhjælp: Skal din sommerferie ende med skilsmisse? Selvhjælp: Skal din sommerferie ende med skilsmisse? Er du i tvivl om, hvorvidt du og din partner kan blive sammen? Har sommerferien skadet mere end den har gavnet? Her er en række råd til at få styr på

Læs mere

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad.

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad. SÅDAN AFHOLDER I statusmøder Samarbejde Dialog Samhørighed Kommunikation Fælles mål Forståelse Evaluering Behov Afholdelse af statusmøder Det er så vigtigt at sætte tid af til at gøre status, ikke mindst

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

guide Foto: Iris August 2013- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Derfor bliver så mange skilt sider

guide Foto: Iris August 2013- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Derfor bliver så mange skilt sider Foto: Iris guide August 2013- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Derfor bliver så mange skilt 20 sider Skilsmisse INDHOLD I DETTE HÆFTE: De 8 primære grunde til skilsmisse... 4 Guide... 6 I har

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Guide. Passer du sammen med din partner? Typer af forhold. sider. Guide: Sådan ved du om i passer sammen

Guide. Passer du sammen med din partner? Typer af forhold. sider. Guide: Sådan ved du om i passer sammen Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Passer du sammen med din partner? 20 sider Guide: Sådan ved du om i passer sammen Typer af forhold Er du lykkelig? INDHOLD I DETTE

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Gallup til BT om parforhold

Gallup til BT om parforhold Gallup til BT om parforhold TNS Dato: 17. december 2014 Projekt: 61611 Gallup til BT om parforhold Feltperiode: Den 1017. december 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold?

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold? Hvor stærkt er jeres forhold? 26 FEMiNA.dk 32/2016 En sommerferie, hvor man pludselig er meget sammen med sin partner, kan nogle gange sætte tingene på spidsen. Man har måske igennem længere tid været

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Guide. Red parforholdet inden jul. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Red parforholdet inden jul. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Red parforholdet inden jul Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan redder I parforholdet INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen Jeg synes, det er svært at bo hos to, og jeg er tryggest hos min mor, men elsker min far men vil gerne bo fast hos min mor og bare se min far, når jeg har lyst Dette analysenotat om børn i skilsmisse baserer

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Kvinder. optimalt, at. ideel verden og. nesite Skal. skaliskilles.aspx

Kvinder. optimalt, at. ideel verden og. nesite Skal. skaliskilles.aspx Kvinder går efter at få børnene i forbindelsee med skilsmisse Danske skilsmisseforældre mener generelt, at det er mest optimalt, at børnene er lige meget hos begge parter men de fleste kvinder går alligevel

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet. Dato: december 2010

Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet. Dato: december 2010 Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet Dato: 7.- 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet Dato: 7.- 13. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Tager du dine behov seriøst? Kapitel 9

Tager du dine behov seriøst? Kapitel 9 78 Tager du dine behov seriøst? Kapitel 9 Det kan ofte være meget svært for os mennesker at erkende, hvad vi har brug for - og at sige det til andre. Jeg ved det fra mig selv. Tidligere i mit liv havde

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste i forbindelse med en skilsmisse er at se børnene blive påvirket af familiebruddet. Det mener et flertal af de danske forældre, der er gået fra

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Sådan bor I hver for sig - sammen

Sådan bor I hver for sig - sammen Sådan bor I hver for sig - sammen egrebet kernefamilie, hænger stadigt ved i vores grundopfattelse af, hvad en 'rigtig' familie er, men hvor mange bor som 'kernefamilie' og kan man overhovedet blive ved

Læs mere

Guide. Sådan kommer du videre efter utroskab. sider. Få ekspertens gode råd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Sådan kommer du videre efter utroskab. sider. Få ekspertens gode råd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 24 sider Sådan kommer du videre efter utroskab Få ekspertens gode råd Parforhold og utroskab INDHOLD: Derfor er vi utro...4-7

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte gang i diskussionerne om, hvad der betyder noget for jer som par og forældre. Formålet er, at I finder ud af, hvad

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Vores forældresamarbejde

Vores forældresamarbejde 05 UNDERVISNINGSEKSEMPLER Vores forældresamarbejde LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER At samarbejde ofte handler om at tackle forskelligheder Skilsmissen som omlægningen af en relation en omlægning,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

De 5 største misforståelser omkring kommunikation i parforholdet og omkring mænd og kvinders ønsker i forbindelse med kommunikation.

De 5 største misforståelser omkring kommunikation i parforholdet og omkring mænd og kvinders ønsker i forbindelse med kommunikation. De 5 største misforståelser omkring kommunikation i parforholdet og omkring mænd og kvinders ønsker i forbindelse med kommunikation. Kære dig. Dejligt du er kommet hertil. Det betyder nok, at du har en

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Forebyggelse af stress

Forebyggelse af stress Kenneth Carstensen, kca@ida.dk Morten Esmann, mea@ida.dk Forebyggelse af stress - Eksempler fra IDAs karriererådgivning Sanne Kvinde, 34 år, kvalitetsansvarlig i medicinalvirksomhed, højtlønnet, gift,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

I den bedste mening. Sådan håndterer du dine omgivelser som jobsøgende

I den bedste mening. Sådan håndterer du dine omgivelser som jobsøgende I den bedste mening Sådan håndterer du dine omgivelser som jobsøgende I den bedste mening sådan håndterer du dine omgivelser som jobsøgende De fleste mennesker oplever det en eller flere gange i løbet

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kender du andre udbydere af kost- og vægttabsprogrammer/slankeprodukter?

Kender du andre udbydere af kost- og vægttabsprogrammer/slankeprodukter? Deltagerne i undersøgelsen fordelt på køn Kvinde Mand Mand/kvinde Mand 4.2 Kvinde 95.8 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 120.0 Hvor længe har du fulgt DDV's Mere end 12 måneder Mindre end en måned Hvor længe har

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS?

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? EN UNDERSØGELSE AF HVORDAN VI OPLEVER DIGITALISERING PÅ VORES ARBEJDSPLADSER 1 Det kan du blive klogere på: DIG OG DIGITALISERING Fortid, fremtidsønske eller skrækscenarie?

Læs mere

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Magasin Projekt redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder 18 AD-spiranten redesign.indd 18 11-11-2010 08:51:55 Brænd op i reklamebranchen Hver

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Guide. - Sådan kommer du videre efter en skilsmisse. sider HØJSÆSON FOR SKILSMISSER. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. - Sådan kommer du videre efter en skilsmisse. sider HØJSÆSON FOR SKILSMISSER. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider HØJSÆSON FOR SKILSMISSER - Sådan kommer du videre efter en skilsmisse HØJSÆSON FOR SKILSMISSER INDHOLD: Når skilsmissen

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011 BORGER- PANEL 29. marts 2011 Overskud på den mentale konto De fleste borgere i Region Syddanmark har overskud på den mentale konto. De har gode sociale kontakter, selvtillid, bliver anerkendt og holdt

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Introduktion til forældrepagten

Introduktion til forældrepagten Introduktion til forældrepagten Denne forældrepagt er tiltænkt forældre og par, som ønsker at skabe et godt og solidt fundament for deres børn i forbindelse med en skilsmisse. Forældrepagten er en mulighed

Læs mere

Sådan tackler du utroskaben

Sådan tackler du utroskaben Sådan tackler du utroskaben Mange par kæmper med utroskaben. Men det er ikke altid begge parter ved, at problemet eksisterer. Her er tolv sider om, hvordan du kommer rundt om eller uden om oplevelsen.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere