S E M E S T E R P R O J E K T. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S E M E S T E R P R O J E K T. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD"

Transkript

1 UDDANET TIL DRUK S E M E S T E R P R O J E K T Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Problemfelt... 4 Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Hovedspørgsmål:... 4 Delspørgsmål:... 4 Arbejdsmetoder... 5 Ideudvikling:... 5 SWOT:... 5 Research:... 5 Analyse og problemløsning... 5 Research... 5 Kvalitativ research:... 5 Kvantitativ research:... 5 Virksomhed... 6 Kommunikation... 6 Visualisering... 7 Ideudvikling... 7 Logline... 7 Lynopsis... 7 Narrativ struktur... 8 Hvilken slags dokumentar?... 8 Konklusion... 9 Perspektivering... 9 Procesevaluering Referencer Mini Manus Desk research Bilag

3 Indledning I dette projekt har vi valgt at undersøge om alkohol, kan have en effekt på unges sociale liv. Emnet kom til tanke under ideudviklingsprocessen, da der findes mange debatter på forskellige aviser og sociale medier samt undersøgelser om unges drikkevaner. Disse undersøgelser handlede typisk om hvor meget unge drikker, hvor meget de sover om natten og hvordan alkohol kan påvirke deres skolegang og indlæringsevne. Vi har ikke selv stødt på konkrete undersøgelser om alkohol kan have en påvirkning på det sociale liv, og en mulighed for ekskludering der for nogle unge kan ende i ensomhed, depression eller følelsen af at det er forkert at sige nej til alkohol. Vi syntes derfor at det ville være spændende at tage dette emne op, for at give folk en ny måde at opfatte alkohol. Mange unge har fået det forhold til alkohol, at det bare er en nemmere måde for dem at lukke op på. De bruger det til at undgå akavede situationer, hvor de ikke ved hvad de skal sige til hinanden. Flere og flere drikker alkohol da de ser det som en god og nem måde at socialisere sig på, og ikke fordi det smager godt. Om det har en positiv eller negativ effekt på de unges sociale liv er, som sagt, ikke blive undersøgt konkret endnu. Og vores film giver ikke noget endeligt svar på dette spørgsmål, men den er med til at vise hvilke effekter det kan have hvis man vælger at sige nej til alkohol, i et land hvor det at drikke ligger i kulturen. Vores gruppe består både af folk der drikker såvel som nogle der ikke gør, dermed er begge parter repræsenteret. En fordel ved at gruppen er blandet på denne måde er, at vi kan foretage selvkontrol med at filmen forbliver upartisk eftersom vi forsøger at vise hvor indoktrineret alkoholkulturen i Danmark virkelig er. 3

4 Problemfelt Problemstillinger - Vi forventer at Filmcentralen vil finde dette projekt interessant at få lavet, da det er noget som hele tiden bliver diskuteret og stillet spørgsmål ved. - Vi forventer at de ser udfordringer i at få andre personer til at opfører sig normalt med et kamera i nærheden. Det kan være udfordring at få tilladelse fra de personer der ikke kender til projektet når de filmes, til at give samtykke til at bruge optagelser med dem. Problemformulering Hovedspørgsmål: Har alkohol en positiv eller negativ effekt på unges sociale liv? Delspørgsmål: - Hvilke styrker og svagheder har filmen? - Hvordan reagere folk på et nej tak til alkohol? - Er socialisering nemmere med alkohol? - Hvilke bivirkninger er der ved at bruge alkohol som socialiseringsmiddel? - Kan man sige nej tak til alkohol uden kommentarer? 4

5 Arbejdsmetoder Ideudvikling: SWOT: Ved brug af Filmcentralens hjemmeside undersøges deres styrker, svagheder, muligheder og trusler, ud fra den måde de beskriver sig selv. Research: Ved at bruge forskellige researchmetoder vil vi få en bedre ide om hvilke målgrupper vores film vil passe bedst til, og dette vil også give os et overblik over folks mening omkring dette emne. Analyse og problemløsning Research Kvalitativ research: - I selve filmen vil der blive foretaget kvalitativ research i form af interviews og voxpops, hvor folk vil blive spurgt om socialt samvær og deres mening om drikkevaner i Danmark. Kvantitativ research: For at finde ud af om der er nogen i Danmark der har sagt nej tak til alkohol, og for at høre hvordan dette blev modtaget af andre, har vi delt et spørgeskema ud på Facebook til venner og familie. Da dette er et emne der er blevet behandlet af forskellige medier flere gange, har vi gennemlæst forskellige artikler fra Politiken, Information osv. der kiggede på emnet fra forskellige vinkler. Dette var med til bl.a. at give os en bedre ide om hvilken slags spørgsmål vi skulle stille i interviews og hvilken vinkel vi skulle undersøge fra. 5

6 Virksomhed Efter at have kigget på flere hjemmesider hos forskellige filmdistributører i Danmark, valgte vi at Filmcentralen ville være den distributør der ville passe bedst til os. Grunden til denne beslutning er at de distribuerer mange film til uddannelsesinstitutioner i Danmark, og da vores film er lavet af studerende til studerende, er de det bedste valg. For at kunne komme til en konklusion om at Filmcentralen ville være de bedste til at distribuere vores film, lavede vi en SWOT analyse af Filmcentralen. Denne analyse hjalp os med at få indblik i firmaets styrker og svagheder, igennem hvad de har skrevet på deres hjemmeside. Det var også med til at give os et bedre overblik over markedet for dokumentarer og film. [billede af SWOT analyse her] Kommunikation Ud fra vores research har vi fundet frem til at unge mellem vil få mest ud af vores dokumentar. Da det er dem der bliver stillet over for disse normer til dagligt og skal tage beslutninger om hvad de vil, hvor en risiko for social udelukkelse kunne finde sted. En decideret segmentering har været problematisk da vores primære målgruppe er unge mennesker. Disse findes ofte i et gråt segment ifølge Minerva modellen, hvilket betyder at disse mennesker endnu ikke har udviklet deres personlighed i sådan en grad at de kan placeres under et mere specifikt segment. Vi har derfor måtte antage at vores målgruppe næsten kun har demografiske værdier til fælles da de stadig befinder sig i en personlig beslutningsproces. I betragtningen af at vores hovedperson er en ung mand kunne man godt argumentere at filmen henvender sig mest til drenge i gymnasiet og videregående uddannelser[1]. 6

7 Visualisering Ideudvikling Vi satte os sammen og brainstormede nogle ideer. Vi skrev alle idéer ned og ville i starten gerne lave noget nyt. Vi kom dog senere frem til at ville lave noget som var relevant for os selv. Dette mundede ud i at lave en film som tog udgangspunkt i det at være ny studerende. Herfra søgte vi vejledning hos undervisere om hvorvidt filmen kan gøres interessant og efter dette møde var vi fast besluttet på at kigge nærmere på alkoholkulturen hos unge studerende og endvidere at synliggøre forskellen på folk der drikker i sociale sammenhænge kontra folk som ikke gør. Logline Det som filmen er bygget op om, er unges drikkevaner i Danmark og om disse vaner kan have en positiv eller negativ virkning på deres sociale liv. Udgangspunktet i filmen er en studerende der er nyligt flyttet til byen, og har derfor ikke fået opbygget et socialt netværk endnu. Han skal så ud i denne fremmede by, og prøve at skabe sig et socialt netværk. Vores vision med filmen er at få vist om alkohol og danske drikkevaner vil have en effekt på den nye studerendes evne til at socialisere sig i en ny by, blandt fremmede mennesker. Lynopsis I filmen får man at se forskellen på en ung studerendes socialisering, når han har drukket og ikke har. Opførslen hos de unge mennesker som hovedpersonen prøver at socialisere sig med, ændres også alt efter om han har en drik i hånden eller ej. Vi får et indblik i drikkevanerne hos de unge og at i nogle tilfælde så har det en betydning for de andre om man drikker eller ej. For at vise at det ikke er tilfældige reaktioner hos de unge mennesker i filmen, suppleres der med vox pops, hvor mennesker på gaden bliver spurgt om deres holdning omkring dette emne. Spørgeskema og fakta er også med til at give seerne andet syn på emnet, så man ikke kun ser det fra udvalgte fester, men udvider seernes syn på emnet ved at vise flere menneskers oplevelser. 7

8 Narrativ struktur Hele filmen er lavet så man som seer ikke skal få følelsen af, at noget af det der er blevet filmet er aftalt. Filmen bliver fortalt fra hovedpersonens synspunkt, for at give seerne en bedre følelse af det som hovedpersonen oplever. Filmens historie er opbygget kronologisk, så at man som seer har nemmere ved at følge med i det der sker. Da vi ikke vil give seerne følelsen af at filmen er uægte, at det hele er aftalt, bruger vi naturlig belysning for at man får en bedre følelse af virkelighed når man ser den. Idet vi bruger naturlig belysning i vores scener, viser vi derfor de farver der vil være i disse omgivelser. En anden metode vi bruger til at give vores seer bedre indblik i hvad der sker, bruger vi voice-over til at forklare det der sker. Hvilken slags dokumentar? Da vi gerne vil vise forskellen på at drikke og ikke drikke i sociale sammenhænge, har vi brugt lidt fra hver type dokumentar. Fra den klassiske dokumentar form, har vi brugt det udforskende og akademiske element. Dette bliver vist i filmen i form af interviews med folk på gaden, og en voice-over der giver information om emnet. Dette er også med til at gør filmen mere troværdig, da det viser at den ikke fokusere kun på det der er blevet filmet, men også det andre har oplevet. Fra den observerende dokumentar form, har vi brugt fluen på væggen -metoden. Her får man lov til opleve begivenhederne der bliver filmet, uden at blive afbrudt af faktuelle spørgsmål til dem der filmes. Denne metode gør at dem der filmes med hovedpersonen opfører sig naturligt, da de ikke har fokus på hvordan det kommer frem på kamera. Fra den personlige dokumentar form, har vi brugt det element hvor hovedpersonen taler til kameraet. Dette er med til at give seerne et bedre indblik i hvad hovedpersonen oplever i det der bliver filmet, men afslører ikke hvad det hele vil ende med. Idet det er unge mennesker denne film bliver lavet til, finder vi dette specielt vigtigt. Grunden bag er at de får nemmere ved at relatere til hovedpersonen, da det kan være de har oplevet det selv. 8

9 Fra den performative dokumentar form, har vi brugt det element hvor hovedpersonen taler direkte til seerne gennem kameraet og bruger jeg-form. Det er med til at gør filmen mere personlig for seerne, da de får at vide hvad hovedpersonen går igennem. Konklusion Nu da vi har filmet alt der skal bruges til filmen, og den er blevet klippet sammen til et færdigt produkt, kan vi nu give en konklusion på filmen. Konklusionen på filmen er, at alkohol kan både have en positiv og negativ effekt på en ung studerendes sociale liv. Grunden bag denne konklusion er, at alle mennesker opfører sig på forskellige måder med og uden alkohol. En af de ting mange tænker på når de tager i byen er, om de kan tillade sig at sige nej tak til alkohol denne aften, og det er der nogle som føler de ikke kan når de er blandt andre der drikker. Det vi fandt ud af gennem vores vox pops og spørgeskema var, at de fleste ikke har noget imod om man drikker eller ej. Nogle af dem ville måske spørge en ekstra gang om personen ikke ville have en enkelt, men ellers var de meget positive omkring det. Man kan så se i filmen at vores hovedperson på et tidspunkt oplever gruppepres når han sidder blandt andre der drikker, mens han ikke gør. Perspektivering Denne dokumentarfilm kan være med til at bidrage nye synspunkter til debatten om unges alkoholvaner. Efter man har set filmen får man et indblik i forskellige menneskers holdning til det, at unge bruger alkohol som socialiseringsmiddel. Vi har også overvejet muligheden om hvorvidt filmen ville kunne bruges som undervisningsmateriale eller som en oplysningsfilm for unge studerende, der skal til at starte på uddannelse i en fremmed by. Da vi mener at vores film er med til at vise nye synspunkter til denne debat, er muligheden for at den inspirer til en konkret undersøgelse af dette emne, kunne være mulig hvis de rigtige folk ser det. 9

10 Procesevaluering Under idégenereringen blev der taget godt imod alle idéer der blev præsenteret og dette har medvirket at vi nemmere har kunnet vælge et tema. I produktionsfasen har der dog været problemer idet at kommunikationen ikke har været optimal. Dette resulterede i at nogle medlemmer ikke mødte punktligt eller overhovedet mødte op. Resultatet af dette har været at vi i slutningen af projektet var langt mere tidpresset end vi burde have været. Da problemerne ikke blev taget op tidligt, fortsatte disse hele projektet i gennem, til stor gene for produktion og planlægning. Referencer Hjortdal, M., Studerende er forargede over alkohol-forbud i hverdagen: Politiken. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 6 Oktober 2015]. Nielsen, M., Social studiekultur uden tømmermænd: Information. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 6 Oktober 2015]. Rasmussen, L. I., Unges voldsomme druk skyldes voksnes alkoholvaner: Politiken. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 6 Oktober 2015]. 10

11 Mini Manus Som introduktion til filmen vil vi som i de fleste traditionelle/personlige dokumentarer vise seerne et kort resumé af filmen uden at afsløre for meget. Herefter vil vi starte dokumentaren ud med at vise facts, statistikker og holdninger om alkoholens tilstedeværelse i Danmark blandt unge, derefter vil vi komme ind på hvordan det også påvirke nogle unge socialt, specifikt unge som bliver ekskluderet fra nattelivet da de af eget valg ikke har valgt at drikke. Efterfulgt vil der være voxpop hvor vi har tænkt os at interviewe unge fra ca ude på gå gaden. Formålet med voxpoppen er at få forklaringer bag statistikkerne, ud over dette skal spørgsmålene også kunne relatere til seerne på det personlige plan. Vox poppen vil være rimelig central gennem hele filmen da de vil blive redigeret således at der kommer en fortæller der gennemgår facts og holdninger efterfulgt af klip fra interviewet hvor folk forholder sig til disse facts og holdninger. Herefter kommer den mest centrale del af dokumentaren hvor vi får Timon til at spille en studerende der lige er flyttet til Odense i Rasmus Rask kollegiet. Dette bliver indledningen til en slags v-blog hvor Timon vil kort fortælle lidt om sig selv og hans nuværende situation som ny tilflyttet student i Odense, her vil dokumentaren også gå over til mere fluen på væggen dokumentar stil, hvor der vil her blive lagt lidt fokus på at få Timon at fremstå som en slags normal gennemsnitlig person, der virker smilende og optimistisk for at appellere til så mange unge(drenge/mænd) som muligt. Inden Timons byturen vil vi kort diskuterer folks meninger om at gå ud alene fuld og sober tilstand, hvilke pros & cons der er i det. Dette gør vi ved at bruge klip fra interviewet med folk fra gågaden. Timon skal herefter alene ude i nattelivet og se hvor nemt/svært det er at være social i beruset og sober tilstand, vi nævner kort vores forventninger til Timon, hvor vi ud fra forventning tror at han har størst chance for at begå sig socialt i beruset tilstand fremfor at gå ud sober. Vi er blevet enige 11

12 om at benytte studenterhuset til at filme eller lignende steder som selve baren på Rasmus Rask kollegiet. Vi har også til overvejelser at lave eksperimentet i løbet af dagen hvor vi får Timon til at være social i eksempelvis en Baresso eller lignende. Eksperimentet skal virke som en slags guideline for unge som gerne vil begå sig socialt og måske lære at skabe et socialt netværk. Som slut vil vi kort konkludere på vores eksperiment, ved at sammenligne vores forventninger og folks meninger til eksperimentet med hvad det rent faktisk endte med. 12

13 Desk research Ved at søge efter artikler som har været oppe at røre i samfundsdebatten vedrørende alkohol, har det været muligt at finde frem til en relevant problemstilling der er værd at kigge på; fylder alkohol for meget i det sociale? Da det var ønsket at tage udgangspunkt i hvad det vil sige at være ny studerende i Odense, fandt vi det relevant at undersøge hvor megen indflydelse alkohol kan have når der skal dannes sociale netværk på ny institutioner. Efter at have læst diverse avisartikler, fandt vi begrebet drukorgie som ikke lader til at være et nyt fænomen, dermed ment at Statens Institut for Folkesundhed mener, at de unges alkoholforbrug kan spores tilbage til forældres forhold til rusmidlet såvel som den kultur der omgiver dem (Rasmussen, 2014). Men netop denne kultur fandt vi interessant at belyse gennem vores film. Ikke kun for at danne et billede for omverdenen, men lige så meget for de muligt kommende studerende i byen. Derudover ville vi med fordel kunne interviewe diverse studerende på tværs af institutioner i Odense for at finde oplysninger om deres tilgang til drukkulturen og/eller deres egne erfaring på området. Dette skulle forgå ved vox pops og spørgeskemaer for både at få mange almene svar såvel som nogle få detaljerede forklaringer. En artikel fra Politiken nævner KU s studerende i oprør over forbud mod salg af alkohol i hverdagen. Artiklen beskriver hvordan det før har været muligt at kunne købe øl f.eks. tirsdag eftermiddag, må man nu vente til fredag kl.17 (Hjortdal, 2014). Sådan et eksempel kunne meget vel transponeres over på SDU og der kan med udgangspunkt denne artikel spørges ind til, først og fremmest, SDU s alkoholpolitik og de studerendes holdninger til fredagsbarskonceptet. Endvidere havde vi fundet artikler skrevet af studerende i både Danmark og udlandet som peger på denne kultur som et problem. Herhjemme skriver unge studerende at de føler sig presset til at drikke for overhovedet at kunne passe ind. Det lader til at man er dømt ude af fællesskabet på forhånd hvis man ikke deltager aktivt i druk eller er direkte kedelig. Et andet eksempel er den danske elev som læser på Harvard University, der oplevede en noget anden kultur da han skulle stifte bekendtskab med fredagsbaren på det pågældende sted (Nielsen, 2014). Her var både øl og pizza gratis, men 13

14 ingen af de studerende drak sig berusede hvilket, efter hans mening, aldrig ville kunne foregå på sober vis i Danmark. Fælles for nogle af de ovennævnte skribenter er, at de begge stiller spørgsmål ved hvorvidt det danske folk er mere indelukkede og behøver alkohol for at kunne slappe af og tale med hinanden. Derfor fandt vi det relevant at lave vores film med to fortællinger, en beruset og en ædru, netop for at kunne skelne mellem de to sider af samme sag og dermed ender som et forsøg med danskernes sociale færdigheder. [1] 14

15 Bilag Filmcentralen SWOT 15

16 Filmstriben SWOT 16

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Ved brug af Filmcentralens hjemmeside undersøges deres styrker, svagheder, muligheder og trusler, ud fra den måde de beskriver sig selv.

Ved brug af Filmcentralens hjemmeside undersøges deres styrker, svagheder, muligheder og trusler, ud fra den måde de beskriver sig selv. Indledning I dette projekt har vi valgt at undersøge om alkohol, kan have en effekt på unges sociale liv. Emnet kom til tanke under ideudviklingsprocessen, da der findes mange debatter på forskellige aviser

Læs mere

Handikap i hverdagen

Handikap i hverdagen Handikap i hverdagen Oktober, 2015 Af Daniel Dabrowski - 260194 Anne Fasmer - 100992 Lisette Kristensen - 100992 Line Phoebe Wienke 1. semester MMD F&A Vejledere: Lene Juhl Nielsen René Odgaard Indledning:

Læs mere

Dokumentar Ali Cheikha

Dokumentar Ali Cheikha Dokumentar Ali Cheikha Indhold Indledning... 1 Problemstilling... 1 Problemformulering... 1 Arbejdsmetoder... 2 Ideudvikling Brainstorm... 2 Udviklingsmetode Prototyping-proces... 2 Researchmetoder...

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

M&M; IMELLEM. (Teater Momentums toilet)

M&M; IMELLEM. (Teater Momentums toilet) Michelle Krogh Hansen 070294 Mathilde Luna Valbjørn 240794 Dec. 2015 1. Semester michelle.kroghhansen@gmail.com mathildevalbjoern@gmail.com M&M; IMELLEM (Teater Momentums toilet) 1 Indhold: Indledning..

Læs mere

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol?

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Alkoholkampagne Skær ned for dobbeltmoralen Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Vi har fået nok af de voksnes dobbeltmoral, se vores skideballer

Læs mere

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Opgave formulering : Projekt : Målgrupper og segmentering Dig og dit team er blevet hyret til at lave en målgruppeundersøgelse for et stort mediehus,

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Den skal kun være til unge

Den skal kun være til unge 08-09-2010 Den skal kun være til unge Kommunikér MÈR præsenterer hjemmesideprojektet på Helsingør Gymnasium - en lille rapport om to fokusgruppeinterviews på produktionsskolen Sundet og Helsingør Gymnasium

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Formålet med fokusgruppen i Odense er at få de unge til at tage stilling til en række tiltag, som Odense kommune har taget for netop at få de unge til

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Følgende evaluering er udført via Googles spørgeskemaformular. Indledningsvis stilles generelle spørgsmål om IT, og efterfølgende fokuserer spørgsmålene

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

DESIGN OG ERFARINGER

DESIGN OG ERFARINGER en sundhedsfremmende indsats blandt skoleelever DESIGN OG ERFARINGER Phd-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Phd., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme,

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed.

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed. til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed www.gftrafiksikker.dk til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed GF Fonden har udviklet en gratis undervisningspakke til brug i køreuddannelsen.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar ONE-DAY FILM MAKER Lav jeres egen kortfilm på en dag Tirsdag den 10. januar Jeres egne fiktions- eller dokumetarfilm På workshoppen skal I lave film i grupper. Hver gruppe skal skrive, optage og klippe

Læs mere

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER INFORMATION NYHEDS- ARTIKLEN behandler sagen objektivt ud fra den vinkel, som journalisten beslutter består af referat og citater fra kilder følger nyhedstrekanten

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Kom/it afsluttende projekt

Kom/it afsluttende projekt Roskilde Tekniske Gymnasium Kom/it afsluttende projekt Udemiljø - affald i naturen Jonas Olesen, SeUn Takamoto og Theis Nielsen 2015 Indhold Formål og indledning... 2 Planlægning... 2 Tidsplan... 2 Problem...

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Unge og alkohol Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

EJ BLOT TIL LYST? Om fredagsbarer for studerende A A R H U S U N I V E R S I T E T. C enter for R us m iddelfors k ning

EJ BLOT TIL LYST? Om fredagsbarer for studerende A A R H U S U N I V E R S I T E T. C enter for R us m iddelfors k ning EJ BLOT TIL LYST? Om fredagsbarer for studerende Udviklingen i alkoholforbruget i Danmark fra 1955 til 2005 60.000 1.000 liter af 100 pct. 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Spiritus Vin Øl 0 Danmarks

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 2012 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende

Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 2012 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 12 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Indhold De unges forbrug Internationale perspektiver

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

PASSIV DRIKNING en ny strategi i alkoholforebyggelsen

PASSIV DRIKNING en ny strategi i alkoholforebyggelsen STOF nr. 13, 2009 PASSIV DRIKNING en ny strategi i alkoholforebyggelsen I Guldborgsund Kommune har man brugt begrebet passiv drikning til at sætte fokus på hvordan den enkeltes alkoholadfærd har konsekvenser

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Indlæg i debatten om Lyngby-Taarbæk kommunes ungdomsklub Club 10's diskotek

Indlæg i debatten om Lyngby-Taarbæk kommunes ungdomsklub Club 10's diskotek Debat Indlæg i debatten om Lyngby-Taarbæk kommunes ungdomsklub Club 10's diskotek Det Grønne Områdes forsideartikel om Club 10 torsdag 2. juni 2005 kræver en kommentar, som artiklens forfatter, Signe

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Forældreroller i dag Forældrene i dagens Danmark støtter altid op om deres børn. De kommer til deres fodboldkampe, skolearrangementer og slipper dem aldrig ude af syne. Men er det virkelig den bedste måde

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Frafaldsundersøgelsen 2010 - en undersøgelse af frafaldet på de gymnasiale uddannelser

Frafaldsundersøgelsen 2010 - en undersøgelse af frafaldet på de gymnasiale uddannelser Frafaldsundersøgelsen 2010 - en undersøgelse af frafaldet på de gymnasiale uddannelser Lotte Kjær Uddannelseskonference 25-26. januar 2011 Ilulissat Man kan sammenligne vores tid i gymnasiet med det stadie

Læs mere

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen.

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. Store klager over bankens korte åbningstider, læs mere side 8 Onsdag 1. feb. 2012 BELLASUND AVIS Byrådet Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. MGP Vinderen af dette års MGP var Energy

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

ndhold Side 4-5: Rekord i druk tender

ndhold Side 4-5: Rekord i druk tender Forside #23 1 V e l k o m m 2 e n t i l o r e s B e d s t e ndhold v m a g a s D r e n g e g r u p p e Side 4-5: Rekord i druk i n E v e r! Side 12-13: Stop druk med højere aldersgrænse Side 6-7: Natteravnene

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

DRUGTALK. Akut alkoholforgiftning blandt unge < 18 år

DRUGTALK. Akut alkoholforgiftning blandt unge < 18 år Børne og ungeafdelingen DRUGTALK Akut alkoholforgiftning blandt unge < 18 år MSF 2017 1 Hvem er jeg: Marianne Sjølin Frederiksen Overlæge i akutmodtagelsen for børn og unge Speciallæge i børn og unges

Læs mere

VODKAVENNER. 1. INT. KLASSEVÆRELSE DAG Klokken ringer. Eleverne pakker. Luna (17) og Maria (16) sidder for sig selv og snakker.

VODKAVENNER. 1. INT. KLASSEVÆRELSE DAG Klokken ringer. Eleverne pakker. Luna (17) og Maria (16) sidder for sig selv og snakker. VODKAVENNER 1. INT. KLASSEVÆRELSE DAG Klokken ringer. Eleverne pakker. (17) og (16) sidder for sig selv og snakker. Statist 1 Vi ses til festen i aften,. Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke skal med

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

EVENT BUREAU FESTBUSSEN

EVENT BUREAU FESTBUSSEN EVENT BUREAU FESTBUSSEN Nanna Søderquist & Christian Thorsø KOM/IT Indhold Synopsis... 2 Målgrupper (persona)... 3 Persona til Partybus... 3 Konkurrent analyse... 5 Partybus.dk... 5 Pubbus.dk... 5 SWOT

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere