BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014

2 BYENS HUS - i det historiske centrum af Roskilde by STEDET Det Gamle Rådhus (Stændertorvet 1A) Rådhuset befinder sig på Stændertorvet. Torvet er det vigtigste historiske og mest centrale torv i Roskilde, hvor der skal være plads til mange forskellige aktiviteter. I dag er Stændertorvet start- og slutpunkt for Kulturstrøget. Herfra ser man Rådhuset, Duebrødre Hospital, Palæet og Domkirken som baggrundtæppe. I forbindelse med rådhuset ligger Sankt Laurentis ruiner centralt i byen under Stændertorvet- Sankt Laurentius kirke blev bygget i 1100-tallet og var sognekirke for bymidten. Det gamle kirketårn har siden 1731 været knyttet til byens rådhus og senere turistbureau og er idag fredet. Den øvrige del af rådhuset er klassificeret som bevaringsværdig bygning, og særligt den gamle rådhussal er meget velbevaret. Duebrødre Hospital (Stændertorvet 1D) Bygningen huser lige nu Borgerservice og Restaurant Rådhuskælderen, men før kommunesammenlægningen husede bygningen borgmesterkontor og planafdelingen. Turistkontoret har ligeledes ligget i bygningen, inden det flyttede til Gullandstræde i Duebrødre Hospital er en meget gammel institution, der har ligget ved Fondens Bro siden 1741, hvortil det flyttede fra Duebrødrevej i Roskilde. Hospitalet var beregnet til svagelige og gamle, der var ude af stand til at tage vare på sig selv - det ses første gang omtalt ca i forbindelse med Duebrødre Kloster. Det første Duebrødre Hospital, som lå der, hvor der nu er udendørs servering for Restaurant Rådhuskælderen, havde for længe været for lille og for dårligt indrettet især havde man øje for kvindernes ringe privatliv med de åbne sale. Derfor indsamlede man fra 1877 midler til at bygge et nyt. Arkitekt Herholdt fik til opgave at tegne det nye hospital med ønske om, at det skulle lægge sig op ad arkitekturen fra Christian 1.s kapel på Domkirken. Det stod færdigt 1880 og er idag klassificeret som en bevaringsværdig bygning. Indvendig har bygningen været gennem flere ombygninger, der har ødelagt bygningens originale håndværksdetaljer og interiør, men enkelte steder træder de gamle karakteristiske bygningsdetaljer frem i lofter og trapperum. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

3 Rosenhavestræde Roskilde nye kulturelle samlingspunkt KULTURSTRØGET Syv unikke kulturaktører ligger som perler på en snor på Kulturstrøget i Roskildes indre by. Kulturstrøget, der ligger parallelt med Roskildes hovedstrøg Algade, løber ad kringlede stier og gader fra domkirken, Byens hus og Det gule palæ som rummer Kunsthuset, Palæfløjen og Museet for Samtidskunst, forbi Roskilde Museum, til Klosteret og Biblioteket. Kulturstrøget rummer både historiske perler, grønne oaser og moderne kunst. Kulturstrøget er en del af det aktive liv i Roskilde bymidte og bidrager til, at bymidten fremstår som et spændende og dynamisk handels- og kulturcentrum. Endnu kan Kulturstrøget ikke ses som et fysisk gadeforløb, men på sigt skal strøget gøres synligt gennem belægning, beplantning og belysning og ved at appetitvækkere trækkes frem til Algade. Kulturaktørerne på Kulturstrøget arrangerer mange spændende begivenheder i løbet af året. Alt lige fra udstillinger, foredrag, workshops, børneaktiviteter, forelæsninger, rundvisninger og meget meget mere. En ny tradition er ved at spire frem på Kulturstrøget. Det er den årlige lysfest, hvor studerende fra Performance Design på RUC iscenesætter de smukke rum og stræder på Kulturstrøget, og hvor det folkelige Allehelgensoptog gør byen usikker. Lysfesten holdes hvert år fredagen før Allehelgens aften. Lille Maglekildestræde Bondetinget LATINERHAVEN Skolegade Skomagergade Fondens Bro RÅDHUSKÆLDERENS HAVE BYENS HUS ROSKILDE DOMKIRKE PALÆHAVEN Stændertorvet KUNSTHUSET PALÆFLØJEN Algade MUSEET FOR SAMTIDSKUNST Sankt Ols Gade Sankt Ols Gade SCT. OLAI PLADS ROSKILDE MUSEUM Munkebro Dronning Margrethes Vej Algade Sankt Peders Stræde KLOSTERHAVEN HAVEN VED ALGADE 31 ROSKILDE KLOSTER ROSKILDE BIBLIOTEK ROSENHAVEN BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

4 mødested for demokrati, byliv og mangfoldighed VISION DIT, MIT OG VORES HUS Byrådet i Roskilde har besluttet, at det gamle rådhus skal være et Byens Hus for alle borgere. Et hus fuld af liv, spændende aktiviteter og et sted, der stimulerer det aktive demokrati og medborgerskab i Roskilde Kommune. Siden november 2013 har borgere, aktører og politikere været inddraget i udviklingen af Byens Hus. Mange af de fremkomne ideer kredser om Byens Hus som kommunens forpost eller showroom til præsentation af kommunens mange muligheder. Et hus som understøtter det nye Stændertorv, Latinerhaven og Kulturstrøget med sammenhængende aktiviteter og backstagefunktion for arrangementer på Stændertorvet. Et demokratisk mødested og et hus, der skaber liv både indendørs og udendørs, bl.a. gennem cafeliv og borgerrettede aktiviteter. Visionen for Byens Hus, samt de mange ideer er blevet til 4 hovedtemaer. Hovedtemaerne skal styrke husets profil og identitet, men også ses som inspiration for, hvad huset kan indeholde. Temaerne skal løbende udvikles. Byens Hus som forpost Byens Hus som det permanente folkemøde Byens hus som katalysator for byliv Byens Hus for studerende Byens Hus på Stændertorvet er borgernes nye hus. Huset skal være et kulturelt samlingssted, en forpost for kommunens attraktioner, et moderne tingsted med plads til politiske drøftelser og et hus der summer af liv fra studerende. Som startdestination for Kulturstrøget og beliggende ud til Stændertorvet rummer Byens Hus oplagte muligheder for at styrke og promovere de kulturelle tilbud. Hver uge kan en ny forening eller aktør indtage Byens Hus og Stændertorvet, hvor de giver en smagsprøve på deres aktiviteter. Det kan være de dygtige springgymnasiaster fra Gadstrup, Hedebodanserne fra Østervangskvarteret eller Musisk Skole, som har showroom på byens bedste adresse. De optrædende klæder om og øver sig i kælderen, inden de optræder på torvet. I Byens Hus finder politikere, borgere og embedsfolk på nye, anderledes og bedre måder at løse opgaver på i fællesskab. Her er borgerne med til at udvikle idéer på et tidligt tidspunkt, før beslutningerne er truffet. Huset er et politisk eksperimentarium, hvor traditionelle elementer som borgerhøringer flettes sammen med workshops om kommunens budgetter, speakers corner, events som politiker for en dag, debatforum for by- og landudvikling og meget mere. Den fine, gamle byrådssal, som stadig bruges til vielser, kan også bruges til små koncerter, foredrag, pralerum ved receptioner og større begivenheder i byen. Huset skal kunne give plads til, at forskellige synspunkter mødes ved foredrag, debatmøder, temaudstillinger og i studiekredse. Huset byder også på cafeliv og turistinformation, der som kommunens værter modtager de gæster, der kommer til byen. Huset og dets omgivelser skal indrettes, så det kan rumme borgere i alle aldre, alt fra små grupper til store forsamlinger og mangeartede aktiviteter. Husets indretning skal tage højde for dagens og aftenens forskellige aktiviteter og årstidernes skiftende behov ude og inde. Studerende skal fylde huset om dagen, mens byens mange foreninger og borgere fylder timerne eftermiddag, aften og weekend. Huset skal være gearet til foråret, hvor livet rykker ud på torve og gader, sommerens mange turister, efterårets foreningsaktiviteter og julens og vinterens traditioner. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

5 VISION - de 4 hovedtemaer BYENS HUS SOM FORPOST TURISTINFORMATION Nytænkes som opholdssted eventuelt med cafe. Fleksible mobile stande med digitale infotavler, varierende installationer og personalet som værter. BYENS MARKED Salg, smagsprøver og præsentation af lokale kvalitetsprodukter i forbindelse med caféen og turistinformationen. VINDUE FOR KUL- TUR OG FRITID Showroom og reklame for byens mange tilbud til store og små. Udstilling af kommunens muligheder indenfor kultur, erhverv, fritid og natur. BYENS MUSEER Museumsbutik i Sankt Laurentii tårnet og adgang til tårn og ruin er en succes. Kan eventuelt suppleres med skiftende udstillinger for byens museer. TILFLYTTER VEL- KOMST Årlige arrangementer for tilflyttere til kommunen, hvor kommunens tilbud kan ses og smages. PRALERUM Den gamle byrådssal bruges ved centrale og vigtige receptioner, jubilæer, programrelease og pressebegivenheder. GUIDEDE TURE Start og slutsted for Skjoldungestien og den kommende Nationalpark. Udvikling og organisering af de populære oplevelsesture. FOR BØRN Byens Hus kan bruges til aktiviteter for og med børn og deres forældre. F.eks. i samarbejde med BØRNEMUSEET MUSE- RUM og foreninger. BYENS UDDAN- NELSER Større og mindre udstillinger og events, som viser byens studiemuligheder. BYENS HUS SOM DET PERMANENTE FOLKEMØDE TINGSTEDET Nytænkning af nærdemokratiet, hvor borgere afprøver de politiske værktøjer, som debat, budgetlægning m.v.. En platform for et direkte møde mellem politikere og borgere. SPEAKERS CORNER Stedet hvor alle kan ytre sig frit om alt f.eks. ved luft din idé -aftener. Her præsenteres borgernes ufiltrerede ideer. BORGERBUDGETTER Borgere får ansvar for en del af kommunens penge, og får således direkte indflydelse på lokalsamfundets prioriteringer. Processen giver medansvar og ejerskab og en offentlig lokal debat om, hvilke ting der skal prioriteres. VALGAFTEN Debatter op til valget afholdes af de forskellige partier i byrådet, og særligt arrangement på selve valgaftenen med lokale exit polls, direkte lokale interviews og sild og snaps. BRYLLUP Man kan fortsat blive borgerligt viet i den gamle byrådssal. BORGERHØRINGER Traditionelle borger- og brugerinddragende arrangementer. LOKALRÅD Lokaludvalg, landsbyråd, ungeudvalg og andre forsamlinger afholder workshops og fremviser deres ideer og kunnen i det offentlige rum. De politiske udvalg kan mødes med borgerne, og lokalråd drøfter miljø, sundhed, kultur m.v. DEBATFORUM Debatter om politiske, religiøse, kulturelle eller eksistentielle emner. BYENS HUS SOM KATA- LYSATOR FOR BYLIV BYENS HUS FOR STUDERENDE TORVEDAGE Udover de traditionsrige og velbesøgte torvedage udvikles nye temaer eller årstidsbestemte markeder. Universitetsby I Byens Hus undervises universitetsstuderende fra alle uddannelser. Huset bruges også til gruppearbejde og specialestuderende og faste traditioner som studiestart, hvor de studerende tidligt præsenteres for byens muligheder. Kurser på kandidatniveau, hvor de studerende arbejder med konkrete problemstillinger, som visualiserer muligheder for fornyelse i bylivet. STORSKÆRM Mobil kæmpe storskærm, som opsættes i forbindelse med VM i fodbold, filmforevisninger, operaaften m.v. VIDEN TIL BORGERE OG BY Universitetsforskere holder 5-6 årlige forelæsninger for borgerne. Specialestuderende fremlægger de nyeste resultater i Byens Hus. Et forskerpanel fra RUC og andre universiteter med f.eks. ekspertise i miljø, trafik, planlægning, innovation understøtter det permanente folkemøde. RESTAURANT Restaurant Rådhuskælderen er i dag etableret i Byens Hus, og vil fortsat fungere som et væsentligt aktiv i skabelsen af liv omkring huset. GYMNASIET I BYEN Der skal skabes en større og mere synlig sammenhæng mellem Stændertorvet og Latinerhaven. Det kan ske gennem ombygning og øgede aktiviteter med Roskilde Gymnasium. Gymnasieelever afholder koncerter, udstillinger og viser deres evner frem i haven og Byens Hus. NY KULTURSCENE Den gamle byrådssal anvendes til kammerkoncerter, folkemusik og andre akustiske arrangementer samt foredrag og folkeuniversitet. MØDE/AUDITORIUM Etablering af stor fleksibel sal styrker muligheden for studiemiljø med forelæsninger i bymidten. FREMSKUDT TURISTINFO Turiststand på Stændertorvet i sommerperioden. UNDERVISNINGS- LOKALER Større og små lokaler, rum til specialstuderende, værksteder og grupperum til studerende f.eks. i forbindelse med Lysfesten. NY CAFÉ Er rygrad for Byens Hus og sikrer liv og aktivitet i huset. Et centralt mødested, som kan have tæt samarbejde med den nytænkte turistinformation og studentermiljøet. STUDIERABAT OG WIFI I BYMIDTEN Roskilde Handel og kulturinstitutionerne tilbyder studierabat. Gratis WI FI i bymidten, så torvet og haverne kan bruges som studiemiljø i forårs- og efterårs sæsonen. Det gavner også borgere og turister. NY ANKOMST Mellem de eksisterende bygninger skabes et nyt centralt ankomst rum, der entydigt viser indgangen til Byens Hus og signalerer åbenhed og byliv. KULTURSTRØGET Med sin centrale placering som start eller slutpunkt på ruten, udgør Byens Hus et væsentligt aktiv for formidlingen af de kulturelle tilbud, der opstår på Kulturstrøget. KULTURBIOGRAF/ SAMLINGSSAL Der kan skabes en ny fleksibel sal med plads til ca. 200 i tagetagen af Duebrødre Hospital. Salen muliggør aktiviteter som forenings- og kunstbiograf, auditorium m.v. LIV PÅ TORVET Stændertorvet fungerer som scene for kommunens liv. Her viser foreninger og arrangører smagsprøver på kommunens mange arrangementer. Løb, stævner, festivaler, opvisninger, koncerter og meget mere. Byens Hus indeholder supportfunktioner og fungerer som backstage for arrangementer på torvet. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

6 BYENS HUS - samling af 2 bygninger / organisering af funktioner MUSEUM DEMOKRATI ANKOMST BORGER/FÆLLESHUS/STUDIEFACILITETER Auditorium Konferencer Koncerter Teknik Speakers Corner Debat Udstilling Kulturbiograf Forelæsning Udstilling Udstilling Museumsbutik Ruin Tårn Hall Foredrag Vielser loft Rådhussalen Ny café Servicefunktion Ny forbindelse Caféliv&Plads Nyt Ankomstrum Eksisterende toiletter Byens tilbud Evt Interaktiv information Ny væg afskærmning til toilet med integreret siddemøbel Nyt Multirum Studieliv turistinformation Reetablering af tværgående forbindelse Workshops Café Restaurant Raadhuskælderen Udeservering RÅDHUSHAVEN BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

7 BYENS HUS - en ny ankomst signalerer åbenhed og samler bygningerne 1 BYENS HUS lukket og flere indgange 2 bygninger og adgang til Latinerhaven gennem baggård. Indgange er spredte og utydelige. Bygningerne fremtræder med en lukkethed og få udadvendte aktiviteter. 2 BYENS HUS åbenhed og 1 hovedindgang Etablering af en ny ankomstplads i hjertet mellem de 2 bygninger og baghuset / Latinerhaven signalerer en større åbenhed og skaber mere aktivitet og byliv. Byens Hus vil ikke længere opfattes som den ene eller den anden bygning. Men som en samling af bygninger og muligheder. 3 BYENS HUS - 4 INDGREB 4 nye arkitektoniske nedslag skal markerer nye funktioner og den nye åbenhed til Byens Hus. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

8 BYENS HUS - oversigtsskitse Gavle oplyst - projekteret objekter og informatoner BAGHUSET - Evt. Etape 3 SANKT LAURENTI KIREKTÅRN LATINERHAVEN NYE INDGANGE Nye indgange til Byens hus og Latinerhaven synliggøres med nye indgangsfronter med integreret skilte/lys /vinduer og indgangstrapper DET GAMLE RÅDHUS BYENS HUS - NY HOVEDINDGANG Ny hovedindgang til Byens Hus dannes ved at lave et nyt ankomstrum der samler de 3 bygninger og Latinerhaven STÆNDERTORVET Info-tavler på sider af toiletbygning Ny afskærmning med integreret belysning og skiltning DUEBRØDRE HOSPITAL Eksisterende mur ved toilettet fjernes for at skabe større åbning og et nyt samlende ankomstrum BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

9 GAMLE RÅDHUS OG KIRKETÅRN - skitse Tagetage anvendes til teknik SANKT LAURENTI KIRKETÅRN Rådhushal og udstillingsrum DEN GAMLE BYRÅDSSAL - Møder/ Arrangementer - Foredrag/ mindre koncerter m.m. MUSEUMSBUTIK Indgang til kirkeruin og kirketårn SANKT LAURENTI KIRKERUIN Kirkeruin under Stændertorvet CEREMONIEL INDGANG Anvendes til vielser og ceremonielle arrangementer NY CAFÉ Støttefunktioner - Køkken Ny indgang fra ankomsttorv BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

10 DUEBRØDRE HOSPITAL - skitse 2. SAL - LOFTET LOFTET - NY MULTISAL 2. sal udvides til kip så der dannes en etage med stor rummelighed til forsamling og udstillinger/ AV og auditorium Kviste renoveres og veluxvinduer fjernes - Multirum/foreningsbiograf - Mødelokaler / Auditorium - Udstilling / Konference 1. SAL -Studiefaciliteter 1. sal indrettes til brug for Roskilde Universitet m. fl. STUEN -Turistinformation/ markedsplads for aktiviteter i kommunen - Ny Café (samspil med Rådhuskælderen) KÆLDER - Restaurant Rådhuskælderen - Lager/depot/teknik NY TURISTINFO Nytænkt turistinformation med markedsplads for byens tilbud NY CAFE Café i tæt samspil med Rådhuskælderen og den nye turistinformation RÅDHUSHAVEN BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

11 BYENS HUS - en sommerdag i byens turistinfo med smagsprøver på byens tilbud BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

12 BYENS HUS - aftenarrangement i den nye multisal BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

13 BYENS HUS - stueplan 1:250 Latinerhaven Baghuset - eksisterende funktioner Evt. fremtidigt byggefelt Roskilde Gymnasium Museums butik Trappehal Ceremoniel indgang Depot / rengøring Grus (Handicapparkering) Nyt køkken Ny café 117 kvm Det Gamle Rådhus Depot Nyt indgangsparti m/ skiltning og belysning Skilt Felter af brugte chaussésten / Brosten Infotavler Infotavler Nyt indgangsparti m/ skiltning og belysning Nyt siddemøbel med skilt Hovedindgang fra Stændertorvet BYENS HUS Port Personaleomklædning Skilt Nyt indgangsparti m/ skiltning og belysning HC/ pusle Siddemøbel Depot Asfalt Turistinfo / Markedsplads 235 kvm Parkering / Fremtidig gårdhave Køkken 40 kvm Duebrødre hospital Café Personalebad Lounge gårdhave 1:250 BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

14 BYENS HUS - et aftenarrangement i den nye café BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

15 BYENS HUS - 1. sal 1:250 Latinerhaven Baghuset - eksisterende funktioner Roskilde Gymnasium Toilet Forrum Gard. Mødesal Den Gml. Rådhussal Det Gamle Rådhus eksist. køkken Depot Toilet Møderum BYENS HUS Ny elevator Nyt Tekøk. Depot kontor kontor kontor møde kontor kontor kontor 15 kvm (Auditorie/møderum hvis vægge fjernes) Undervisning 26 kvm Auditrorie/Møderum 38 kvm Duebrødre Hospital kontor Undervisning 26 kvm Kontor Kontor 1:250 BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

16 BYENS HUS - 2. sal 1:250 Duebrødre Hospital Teknik Garderobe 120 pladser gårdhave Ny elevator Nyt anretterkøkken Depot / teknik Det Gamle Rådhus Eksisterende kviste Nye ovenlysvinduer (til bevaringsværdige bygn.) Teknik Garderobe 88 pladser Ny elevator Multirum - forelæsning Alternativ opstilling med reception og forelæsning Situation med reception og forelæsning Nyt anretterkøkken Depot / teknik Multirum - udstilling Alternativ opstilling med udstilling Multirum - 2 sale Alternativ indretning med 2 sale og lyd- og lyssluse Situation med udstilling Alternativ med 2 sale Garderobe Ny elevator Nyt anretterkøkken Garderobe Ny elevator Nyt anretterkøkken 56 pladser 56 pladser Teknik Depot / teknik Teknik Depot / teknik 1:200 1:250 BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

17 BYENS HUS - foredrag og filmfremvisning i den nye multisal BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

18 En sommeraften med Byens hus på Stændertorvet BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

19 BILAG REFERENCER PÅ MATERIALER, ARKITEKTONSKE NEDSLAG, INDRETNING M.M. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

20 BYENS HUS - de eksisterende bygningers karakteristika BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

21 REFERENCER - arkitektoniske nedslag BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

22 REFERENCER - skiltning i/ inventar BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

23 REFERENCER - forstærkede / synlige konstruktioner BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

24 BILAG EKSEMPLER PÅ ANDRE BYDELSHUSE Følgende projekter kan tjene som inspiration for programmeringen af Byens Hus i Roskilde. Eksemplerne viser, hvordan andre byer har gjort med fokus på deres behov og brugergrupper: - Huset i Magstræde Performance, optræden i form af musik - Sct. Nikolai Skolen Koldning Børnekultur, bevægelse og kunst - Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Kunst og mangfoldigt samlingspunkt - Studenterhus ved rundetårn Ungdomskultur - Ressourcecenter Ydre Nørrebro Ungdomskultur og intergration - Kvarterhuset holmbladsgade Mangfoldigt borgerhus og bibliotek - Nordvest Kultur Bibliotek. Bibliotek, viden og kreativitet - Godsbanen Aarhus Kreativ udfoldelse BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

25 HUSET I MAGSTRÆDE Huset-KBH (det tidligere Huset i Magstræde) er Danmarks første og største kulturhus med omkring 1400 årlige arrangementer fordelt på 7 forskellige scener. Huset giver plads til både det kreative vækstlag, samt professionelle udøvere indenfor områderne musikken, ordet, filmen og teatret og har været ramme om unikke og originale oplevelser siden BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

26 SCT NIKOLAI SKOLEN KOLDING De gamle bygninger i Nicolai er nu genanvendt på en måde, der kombinerer respekt for bygningernes frednings- og bevaringsmæssige værdier med moderne arkitektur og nye materialer. Dermed får komplekset muligheder for både at fortælle gamle historier og føje nye til gennem et nutidigt og moderne virke. Det ny liv i Nicolai skal samtidig skabe nyt liv i Koldings bymidte - også efter lukketid. Projektet har vist, hvordan man sikrer sin historiske arv ved at gentænke det i nutidig anvendelse. Nicolai viser som bybevaringsprojekt en helt generel problemstilling om, hvordan man kan skabe udvikling i historiske bymidter. Det gamle skolekompleks på m2 (inkl. gården) er efter en udvendig restaurering af dets bygninger indrettet, så hvert hus har deres eget kulturelle udgangspunkt: Nicolai biograf og café har biograf, multisal, videoteket og café. Kolding Stadsarkiv med læsesal. Nicolai for Børn er et oplevelsessted med kreative udfordringer og kulturelle aktiviteter for børn i alderen 2-12 år. Nicolai Kunst & Design er helliget kunsthåndværket med udstillingsrum og arbejdende værksteder til kunstnere og designere. Nicolai Scene er base og øvested for orkestre og kor og desuden ramme om koncerter, åbne prøver og workshops. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

27 BORGERFORENINGENS KULTURHUS SVENDBORG Borgerforeningens Kulturhus kan anvendes både til møder, teater, til klassisk og rytmisk musik. Borgerforeningen er sammenbygget med Svendborg Teater. I den daglige drift af teatret betyder den fulde direkte adgang til Borgerforeningens foyer og café en forbedret oplevelse for teatrets gæster, der får mulighed for at nyde en drink eller et let måltid i Borgerforeningens foyer før eller efter forestillingen. Borgerforeningen er ligesom i 1884 hele byens forsamlingshus, hvor foreninger kan afholde møder og kulturarrangementer i alle afskygninger og i alle genrer. Der er plads til både klassisk musik og alle former for rytmisk musik ligesom huset kan rumme både teater, dans, stand-up m.m. Der er en række faste brugere i huset: Børn og Unge teatret, Ældresagen og Svendborg kommunes kulturbutik, der alle har egne lokaler i huset. Derudover er det muligt for erhvervslivet, kommunen, foreninger, politiske partier og privatpersoner at bruge huset både til udstillinger, præsentationer, foredrag og møder. Kulturcafeen i stuetagen, der er forpagtet ud, er en cafe med tilhørende køkkenfaciliteter, der lever op til alle de krav, der stilles for at kunne servicere husets mange forskellige brugere. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

28 STUDENTERHUS VED RUNDETÅRN Hjertet af Københavns Universitet Studenterhuset er placeret i indre by, lige ved siden af Rundetårn, og er stedet hvor studerende mødes på tværs af Københavns Universitets spredte fakulteter. Der er liv og hygge fra klokken otte om morgenen, hvor de første studerende kommer for at købe kaffe og croissant på vej til undervisningen eller mødes i studiegrupper. I løbet af dagen er der et konstant flow af studerende, som kommer forbi for at deltage i et af husets mange events eller bare slapper af og nyder en kop kaffe sammen med vennerne. Om aftenen forvandles cafeen til et livligt sted, der, afhængigt af ugedagen, er præget af swing dance, live musik eller international mingeling. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

29 RESSOURCECENTER YDRE NØRREBRO Ressourcecenter Ydre Nørrebro er et aktivitetscenter, der rummer mange frivillige foreningers aktiviteter for unge på Nørrebro. Centret har forkus på uddannelse, fritid og forpligtende engagement hos de unge. Aktivt Læringsrum : Projektet har som hovedformål at give de unge værktøjer til, at hjemmearbejdet bliver mere motiverende og måske endda lettere at lave, fordi læringsmiljøet kan spille en stor rolle for evnen til koncentration. Youth Lab startede i september Siden da er 17 unge blevet uddannet indenfor projektarbejde, læringsstile, uddannelser, rådgivning og jobsøgning. Formålet er, at Youth Labs unge får kompetencer, som kan gøre dem i stand til selv at tage en rådgivende og motiverende snak med andre unge, samt udvikle arrangementer og aktiviteter, der skaber positive fællesskaber for de unge i især lokalområdet. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

30 KVARTERHUSET Lokalområdets naturlige mødested Kvarterhuset er mødested for alle Kvarterets borgere og fungerer centralt i udviklingen af nærdemokrati og netværkssamarbejde i lokalområdet. Huset tilbyder kulturelle oplevelser og fungerer som base for lokale foreninger, netværk og frivilligt socialt arbejde. Endvidere er huset hjemsted for en række offentlige institutioner og dermed rettet mod en bred målgruppe i lokalområdet. I kvarterhuset kan man deltage i faste tilbagevendende aktiviteter: Advokathjælp Få gratis bistand af en advokat Babybongo, Musisk Ministue og Spirekor Lektiehjælp Læringscenter Få hjælp til IT, jobsøgning, cv-skrivning mm. Tangoteket, dans. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

31 NORDVEST KULTUR + BIBLIOTEK BIBLIOTEKET er et kulturelt kraftpunkt, der samler bibliotek, kulturhus, medborgercenter, Borgerservice Kvik, en café og en koncertsal under ét tag. Huset åbnede i maj 2011 og har siden da været godt besøgt med sin tætte kontakt til lokalområdet. I stueetagen findes Borgerservice Kvik, hvor man kan få udstedt pas, nemid og nogle typer kørekort. Desuden er der mulighed for at læse udenlandske aviser online eller tidsskrifter i BIB- LIOTEKETs Café Glad. På 2. sal ligger Bydelslaboratoriet, hvor lokaludvalget og medborgercentret holder til. Her yder de bl.a. hjælp og støtte til lokale borgergruppers forskellige projekter, og medborgercentret har også en række rådgivnings- og vejledningstilbud så som lektiehjælp, it-værksted og retshjælp. Værkstederne holder til på 2. og 3. sal og her tilbydes håndarbejdscaféer, inspirationsaftener, maleværksteder m.m. På 3. sal ligger også BIB- LIOTEKETs store sal, hvor man kan opleve koncerter, forfatteraftener, børneteater osv. Salen er selvfølgelig udstyret med professionelt lyd- og lysudstyr. Det er muligt at leje Salen til kurser, konferencer og kulturarrangementer. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

32 GODSBANEN ÅRHUS Godsbanen tilbyder værksteder til kreativ udfoldelse: Formværkstedet Grafisk værksted kopi og print Lasercutter/multiværkstedet Metalværkstedet Tekstil- og scenografiværksted Træværkstedet Udstilling og performance Film studio Mødelokaler og foredrag Projektpladser/kontorplads Foto mørkekammer Produktionsrum Cafe Samarbejde med uddannelser Undervisning BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP. Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup. fremlagt på offentligt møde den 28.3.

FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP. Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup. fremlagt på offentligt møde den 28.3. FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup fremlagt på offentligt møde den 28.3.2007 Bag denne fælles indstilling står: Asger Baarstrøm Bent Jensen

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES! VELKOMMEN TIL K Ø B E N H AV N RADISSON BLU ROYAL HOTEL Hammerichsgade 1, DK-1611 København V, Danmark T: +45 33 42 60 00 F: +45 33 42 61 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/royalhotel-koebenhavn

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

MØDER OG KONFERENCER

MØDER OG KONFERENCER MØDER OG KONFERENCER INDHOLD LADEN... 5 STALDENE...7 SLOTTET... 9 HINDSGAVL...11 TEKNISKE FACILITETER SAMT LOKALEOVERSIGT... 12 SYDFLØJ KOSTALDEN RESTAURANT DEN HVIDE DAME RESTAURANT LOUISE HOVEDBYGNING

Læs mere

tagterrasse og Parkering i gård

tagterrasse og Parkering i gård Udlejningsprospekt Areal: 332 m² Kontor/ 12 m² depot tagterrasse og Parkering i gård Vestergade 2A, 4. sal, 1456 København K Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om 6 2 Beskrivelse

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom TIL LEJE Industriparken 27 2750 Ballerup Flot og indbydende indgangsparti Fleksibel indretning, fremstillet i flotte materialer Gode parkeringsforhold ved

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi motivation koncept planlægning ideer visioner 1 Biblioteks- og medborgerhus i Them, den 14.4.2015

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 for

Virksomhedsplan 2011 for Virksomhedsplan 2011 for Forord: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er et moderne kulturhus i de historiske rammer i den gamle Borgerforening. Borgerforeningen i Svendborg blev grundlagt som forening

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Workshop i Dansehallerne 2015.04.15. dansehallerne I 15. april 2015 I gottlieb paludan architects

Workshop i Dansehallerne 2015.04.15. dansehallerne I 15. april 2015 I gottlieb paludan architects Workshop i Dansehallerne 2015.04.15 Workshop i Dansehallerne 2015.04.15 - status på proces - organisation, vision og værdier for en ny bygning - bygning og omgivelser - rum og funktioner (brainstorm) -afslutning

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet.

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet. 1 / nyt kulturrum til gasværket PROJEKT- BESKRIVELSE Visionen Kulturen skal være der hvor beboerne er. Gasværket er i dag rammen om en lang række forening og initiativer, der medvirker til at styrke den

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT HUSET TAVI : på SKAGEN HAVN midt i Skagen nu til salg!! Blad mulighederne igennem samlet på næste 11 sider 2.248 m 2 Rustikke lokaler 2oo m fra SKAGEN HAVNS myldrende liv klar til: MUSIK : BUTIKKER : EVENTS

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Indsendelse #3487 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/98199/submission/3487 Side 1 af 2 09-04-2015 Hvad søger du til? Ny udefaciliteter og udemiljø til Gimle Beskrivelse Den gode idé Midt i Roskilde

Læs mere

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 1 INDHOLD VISION 3 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET 5 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI 6 Vor Frelsers Kirke

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere