BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014

2 BYENS HUS - i det historiske centrum af Roskilde by STEDET Det Gamle Rådhus (Stændertorvet 1A) Rådhuset befinder sig på Stændertorvet. Torvet er det vigtigste historiske og mest centrale torv i Roskilde, hvor der skal være plads til mange forskellige aktiviteter. I dag er Stændertorvet start- og slutpunkt for Kulturstrøget. Herfra ser man Rådhuset, Duebrødre Hospital, Palæet og Domkirken som baggrundtæppe. I forbindelse med rådhuset ligger Sankt Laurentis ruiner centralt i byen under Stændertorvet- Sankt Laurentius kirke blev bygget i 1100-tallet og var sognekirke for bymidten. Det gamle kirketårn har siden 1731 været knyttet til byens rådhus og senere turistbureau og er idag fredet. Den øvrige del af rådhuset er klassificeret som bevaringsværdig bygning, og særligt den gamle rådhussal er meget velbevaret. Duebrødre Hospital (Stændertorvet 1D) Bygningen huser lige nu Borgerservice og Restaurant Rådhuskælderen, men før kommunesammenlægningen husede bygningen borgmesterkontor og planafdelingen. Turistkontoret har ligeledes ligget i bygningen, inden det flyttede til Gullandstræde i Duebrødre Hospital er en meget gammel institution, der har ligget ved Fondens Bro siden 1741, hvortil det flyttede fra Duebrødrevej i Roskilde. Hospitalet var beregnet til svagelige og gamle, der var ude af stand til at tage vare på sig selv - det ses første gang omtalt ca i forbindelse med Duebrødre Kloster. Det første Duebrødre Hospital, som lå der, hvor der nu er udendørs servering for Restaurant Rådhuskælderen, havde for længe været for lille og for dårligt indrettet især havde man øje for kvindernes ringe privatliv med de åbne sale. Derfor indsamlede man fra 1877 midler til at bygge et nyt. Arkitekt Herholdt fik til opgave at tegne det nye hospital med ønske om, at det skulle lægge sig op ad arkitekturen fra Christian 1.s kapel på Domkirken. Det stod færdigt 1880 og er idag klassificeret som en bevaringsværdig bygning. Indvendig har bygningen været gennem flere ombygninger, der har ødelagt bygningens originale håndværksdetaljer og interiør, men enkelte steder træder de gamle karakteristiske bygningsdetaljer frem i lofter og trapperum. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

3 Rosenhavestræde Roskilde nye kulturelle samlingspunkt KULTURSTRØGET Syv unikke kulturaktører ligger som perler på en snor på Kulturstrøget i Roskildes indre by. Kulturstrøget, der ligger parallelt med Roskildes hovedstrøg Algade, løber ad kringlede stier og gader fra domkirken, Byens hus og Det gule palæ som rummer Kunsthuset, Palæfløjen og Museet for Samtidskunst, forbi Roskilde Museum, til Klosteret og Biblioteket. Kulturstrøget rummer både historiske perler, grønne oaser og moderne kunst. Kulturstrøget er en del af det aktive liv i Roskilde bymidte og bidrager til, at bymidten fremstår som et spændende og dynamisk handels- og kulturcentrum. Endnu kan Kulturstrøget ikke ses som et fysisk gadeforløb, men på sigt skal strøget gøres synligt gennem belægning, beplantning og belysning og ved at appetitvækkere trækkes frem til Algade. Kulturaktørerne på Kulturstrøget arrangerer mange spændende begivenheder i løbet af året. Alt lige fra udstillinger, foredrag, workshops, børneaktiviteter, forelæsninger, rundvisninger og meget meget mere. En ny tradition er ved at spire frem på Kulturstrøget. Det er den årlige lysfest, hvor studerende fra Performance Design på RUC iscenesætter de smukke rum og stræder på Kulturstrøget, og hvor det folkelige Allehelgensoptog gør byen usikker. Lysfesten holdes hvert år fredagen før Allehelgens aften. Lille Maglekildestræde Bondetinget LATINERHAVEN Skolegade Skomagergade Fondens Bro RÅDHUSKÆLDERENS HAVE BYENS HUS ROSKILDE DOMKIRKE PALÆHAVEN Stændertorvet KUNSTHUSET PALÆFLØJEN Algade MUSEET FOR SAMTIDSKUNST Sankt Ols Gade Sankt Ols Gade SCT. OLAI PLADS ROSKILDE MUSEUM Munkebro Dronning Margrethes Vej Algade Sankt Peders Stræde KLOSTERHAVEN HAVEN VED ALGADE 31 ROSKILDE KLOSTER ROSKILDE BIBLIOTEK ROSENHAVEN BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

4 mødested for demokrati, byliv og mangfoldighed VISION DIT, MIT OG VORES HUS Byrådet i Roskilde har besluttet, at det gamle rådhus skal være et Byens Hus for alle borgere. Et hus fuld af liv, spændende aktiviteter og et sted, der stimulerer det aktive demokrati og medborgerskab i Roskilde Kommune. Siden november 2013 har borgere, aktører og politikere været inddraget i udviklingen af Byens Hus. Mange af de fremkomne ideer kredser om Byens Hus som kommunens forpost eller showroom til præsentation af kommunens mange muligheder. Et hus som understøtter det nye Stændertorv, Latinerhaven og Kulturstrøget med sammenhængende aktiviteter og backstagefunktion for arrangementer på Stændertorvet. Et demokratisk mødested og et hus, der skaber liv både indendørs og udendørs, bl.a. gennem cafeliv og borgerrettede aktiviteter. Visionen for Byens Hus, samt de mange ideer er blevet til 4 hovedtemaer. Hovedtemaerne skal styrke husets profil og identitet, men også ses som inspiration for, hvad huset kan indeholde. Temaerne skal løbende udvikles. Byens Hus som forpost Byens Hus som det permanente folkemøde Byens hus som katalysator for byliv Byens Hus for studerende Byens Hus på Stændertorvet er borgernes nye hus. Huset skal være et kulturelt samlingssted, en forpost for kommunens attraktioner, et moderne tingsted med plads til politiske drøftelser og et hus der summer af liv fra studerende. Som startdestination for Kulturstrøget og beliggende ud til Stændertorvet rummer Byens Hus oplagte muligheder for at styrke og promovere de kulturelle tilbud. Hver uge kan en ny forening eller aktør indtage Byens Hus og Stændertorvet, hvor de giver en smagsprøve på deres aktiviteter. Det kan være de dygtige springgymnasiaster fra Gadstrup, Hedebodanserne fra Østervangskvarteret eller Musisk Skole, som har showroom på byens bedste adresse. De optrædende klæder om og øver sig i kælderen, inden de optræder på torvet. I Byens Hus finder politikere, borgere og embedsfolk på nye, anderledes og bedre måder at løse opgaver på i fællesskab. Her er borgerne med til at udvikle idéer på et tidligt tidspunkt, før beslutningerne er truffet. Huset er et politisk eksperimentarium, hvor traditionelle elementer som borgerhøringer flettes sammen med workshops om kommunens budgetter, speakers corner, events som politiker for en dag, debatforum for by- og landudvikling og meget mere. Den fine, gamle byrådssal, som stadig bruges til vielser, kan også bruges til små koncerter, foredrag, pralerum ved receptioner og større begivenheder i byen. Huset skal kunne give plads til, at forskellige synspunkter mødes ved foredrag, debatmøder, temaudstillinger og i studiekredse. Huset byder også på cafeliv og turistinformation, der som kommunens værter modtager de gæster, der kommer til byen. Huset og dets omgivelser skal indrettes, så det kan rumme borgere i alle aldre, alt fra små grupper til store forsamlinger og mangeartede aktiviteter. Husets indretning skal tage højde for dagens og aftenens forskellige aktiviteter og årstidernes skiftende behov ude og inde. Studerende skal fylde huset om dagen, mens byens mange foreninger og borgere fylder timerne eftermiddag, aften og weekend. Huset skal være gearet til foråret, hvor livet rykker ud på torve og gader, sommerens mange turister, efterårets foreningsaktiviteter og julens og vinterens traditioner. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

5 VISION - de 4 hovedtemaer BYENS HUS SOM FORPOST TURISTINFORMATION Nytænkes som opholdssted eventuelt med cafe. Fleksible mobile stande med digitale infotavler, varierende installationer og personalet som værter. BYENS MARKED Salg, smagsprøver og præsentation af lokale kvalitetsprodukter i forbindelse med caféen og turistinformationen. VINDUE FOR KUL- TUR OG FRITID Showroom og reklame for byens mange tilbud til store og små. Udstilling af kommunens muligheder indenfor kultur, erhverv, fritid og natur. BYENS MUSEER Museumsbutik i Sankt Laurentii tårnet og adgang til tårn og ruin er en succes. Kan eventuelt suppleres med skiftende udstillinger for byens museer. TILFLYTTER VEL- KOMST Årlige arrangementer for tilflyttere til kommunen, hvor kommunens tilbud kan ses og smages. PRALERUM Den gamle byrådssal bruges ved centrale og vigtige receptioner, jubilæer, programrelease og pressebegivenheder. GUIDEDE TURE Start og slutsted for Skjoldungestien og den kommende Nationalpark. Udvikling og organisering af de populære oplevelsesture. FOR BØRN Byens Hus kan bruges til aktiviteter for og med børn og deres forældre. F.eks. i samarbejde med BØRNEMUSEET MUSE- RUM og foreninger. BYENS UDDAN- NELSER Større og mindre udstillinger og events, som viser byens studiemuligheder. BYENS HUS SOM DET PERMANENTE FOLKEMØDE TINGSTEDET Nytænkning af nærdemokratiet, hvor borgere afprøver de politiske værktøjer, som debat, budgetlægning m.v.. En platform for et direkte møde mellem politikere og borgere. SPEAKERS CORNER Stedet hvor alle kan ytre sig frit om alt f.eks. ved luft din idé -aftener. Her præsenteres borgernes ufiltrerede ideer. BORGERBUDGETTER Borgere får ansvar for en del af kommunens penge, og får således direkte indflydelse på lokalsamfundets prioriteringer. Processen giver medansvar og ejerskab og en offentlig lokal debat om, hvilke ting der skal prioriteres. VALGAFTEN Debatter op til valget afholdes af de forskellige partier i byrådet, og særligt arrangement på selve valgaftenen med lokale exit polls, direkte lokale interviews og sild og snaps. BRYLLUP Man kan fortsat blive borgerligt viet i den gamle byrådssal. BORGERHØRINGER Traditionelle borger- og brugerinddragende arrangementer. LOKALRÅD Lokaludvalg, landsbyråd, ungeudvalg og andre forsamlinger afholder workshops og fremviser deres ideer og kunnen i det offentlige rum. De politiske udvalg kan mødes med borgerne, og lokalråd drøfter miljø, sundhed, kultur m.v. DEBATFORUM Debatter om politiske, religiøse, kulturelle eller eksistentielle emner. BYENS HUS SOM KATA- LYSATOR FOR BYLIV BYENS HUS FOR STUDERENDE TORVEDAGE Udover de traditionsrige og velbesøgte torvedage udvikles nye temaer eller årstidsbestemte markeder. Universitetsby I Byens Hus undervises universitetsstuderende fra alle uddannelser. Huset bruges også til gruppearbejde og specialestuderende og faste traditioner som studiestart, hvor de studerende tidligt præsenteres for byens muligheder. Kurser på kandidatniveau, hvor de studerende arbejder med konkrete problemstillinger, som visualiserer muligheder for fornyelse i bylivet. STORSKÆRM Mobil kæmpe storskærm, som opsættes i forbindelse med VM i fodbold, filmforevisninger, operaaften m.v. VIDEN TIL BORGERE OG BY Universitetsforskere holder 5-6 årlige forelæsninger for borgerne. Specialestuderende fremlægger de nyeste resultater i Byens Hus. Et forskerpanel fra RUC og andre universiteter med f.eks. ekspertise i miljø, trafik, planlægning, innovation understøtter det permanente folkemøde. RESTAURANT Restaurant Rådhuskælderen er i dag etableret i Byens Hus, og vil fortsat fungere som et væsentligt aktiv i skabelsen af liv omkring huset. GYMNASIET I BYEN Der skal skabes en større og mere synlig sammenhæng mellem Stændertorvet og Latinerhaven. Det kan ske gennem ombygning og øgede aktiviteter med Roskilde Gymnasium. Gymnasieelever afholder koncerter, udstillinger og viser deres evner frem i haven og Byens Hus. NY KULTURSCENE Den gamle byrådssal anvendes til kammerkoncerter, folkemusik og andre akustiske arrangementer samt foredrag og folkeuniversitet. MØDE/AUDITORIUM Etablering af stor fleksibel sal styrker muligheden for studiemiljø med forelæsninger i bymidten. FREMSKUDT TURISTINFO Turiststand på Stændertorvet i sommerperioden. UNDERVISNINGS- LOKALER Større og små lokaler, rum til specialstuderende, værksteder og grupperum til studerende f.eks. i forbindelse med Lysfesten. NY CAFÉ Er rygrad for Byens Hus og sikrer liv og aktivitet i huset. Et centralt mødested, som kan have tæt samarbejde med den nytænkte turistinformation og studentermiljøet. STUDIERABAT OG WIFI I BYMIDTEN Roskilde Handel og kulturinstitutionerne tilbyder studierabat. Gratis WI FI i bymidten, så torvet og haverne kan bruges som studiemiljø i forårs- og efterårs sæsonen. Det gavner også borgere og turister. NY ANKOMST Mellem de eksisterende bygninger skabes et nyt centralt ankomst rum, der entydigt viser indgangen til Byens Hus og signalerer åbenhed og byliv. KULTURSTRØGET Med sin centrale placering som start eller slutpunkt på ruten, udgør Byens Hus et væsentligt aktiv for formidlingen af de kulturelle tilbud, der opstår på Kulturstrøget. KULTURBIOGRAF/ SAMLINGSSAL Der kan skabes en ny fleksibel sal med plads til ca. 200 i tagetagen af Duebrødre Hospital. Salen muliggør aktiviteter som forenings- og kunstbiograf, auditorium m.v. LIV PÅ TORVET Stændertorvet fungerer som scene for kommunens liv. Her viser foreninger og arrangører smagsprøver på kommunens mange arrangementer. Løb, stævner, festivaler, opvisninger, koncerter og meget mere. Byens Hus indeholder supportfunktioner og fungerer som backstage for arrangementer på torvet. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

6 BYENS HUS - samling af 2 bygninger / organisering af funktioner MUSEUM DEMOKRATI ANKOMST BORGER/FÆLLESHUS/STUDIEFACILITETER Auditorium Konferencer Koncerter Teknik Speakers Corner Debat Udstilling Kulturbiograf Forelæsning Udstilling Udstilling Museumsbutik Ruin Tårn Hall Foredrag Vielser loft Rådhussalen Ny café Servicefunktion Ny forbindelse Caféliv&Plads Nyt Ankomstrum Eksisterende toiletter Byens tilbud Evt Interaktiv information Ny væg afskærmning til toilet med integreret siddemøbel Nyt Multirum Studieliv turistinformation Reetablering af tværgående forbindelse Workshops Café Restaurant Raadhuskælderen Udeservering RÅDHUSHAVEN BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

7 BYENS HUS - en ny ankomst signalerer åbenhed og samler bygningerne 1 BYENS HUS lukket og flere indgange 2 bygninger og adgang til Latinerhaven gennem baggård. Indgange er spredte og utydelige. Bygningerne fremtræder med en lukkethed og få udadvendte aktiviteter. 2 BYENS HUS åbenhed og 1 hovedindgang Etablering af en ny ankomstplads i hjertet mellem de 2 bygninger og baghuset / Latinerhaven signalerer en større åbenhed og skaber mere aktivitet og byliv. Byens Hus vil ikke længere opfattes som den ene eller den anden bygning. Men som en samling af bygninger og muligheder. 3 BYENS HUS - 4 INDGREB 4 nye arkitektoniske nedslag skal markerer nye funktioner og den nye åbenhed til Byens Hus. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

8 BYENS HUS - oversigtsskitse Gavle oplyst - projekteret objekter og informatoner BAGHUSET - Evt. Etape 3 SANKT LAURENTI KIREKTÅRN LATINERHAVEN NYE INDGANGE Nye indgange til Byens hus og Latinerhaven synliggøres med nye indgangsfronter med integreret skilte/lys /vinduer og indgangstrapper DET GAMLE RÅDHUS BYENS HUS - NY HOVEDINDGANG Ny hovedindgang til Byens Hus dannes ved at lave et nyt ankomstrum der samler de 3 bygninger og Latinerhaven STÆNDERTORVET Info-tavler på sider af toiletbygning Ny afskærmning med integreret belysning og skiltning DUEBRØDRE HOSPITAL Eksisterende mur ved toilettet fjernes for at skabe større åbning og et nyt samlende ankomstrum BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

9 GAMLE RÅDHUS OG KIRKETÅRN - skitse Tagetage anvendes til teknik SANKT LAURENTI KIRKETÅRN Rådhushal og udstillingsrum DEN GAMLE BYRÅDSSAL - Møder/ Arrangementer - Foredrag/ mindre koncerter m.m. MUSEUMSBUTIK Indgang til kirkeruin og kirketårn SANKT LAURENTI KIRKERUIN Kirkeruin under Stændertorvet CEREMONIEL INDGANG Anvendes til vielser og ceremonielle arrangementer NY CAFÉ Støttefunktioner - Køkken Ny indgang fra ankomsttorv BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

10 DUEBRØDRE HOSPITAL - skitse 2. SAL - LOFTET LOFTET - NY MULTISAL 2. sal udvides til kip så der dannes en etage med stor rummelighed til forsamling og udstillinger/ AV og auditorium Kviste renoveres og veluxvinduer fjernes - Multirum/foreningsbiograf - Mødelokaler / Auditorium - Udstilling / Konference 1. SAL -Studiefaciliteter 1. sal indrettes til brug for Roskilde Universitet m. fl. STUEN -Turistinformation/ markedsplads for aktiviteter i kommunen - Ny Café (samspil med Rådhuskælderen) KÆLDER - Restaurant Rådhuskælderen - Lager/depot/teknik NY TURISTINFO Nytænkt turistinformation med markedsplads for byens tilbud NY CAFE Café i tæt samspil med Rådhuskælderen og den nye turistinformation RÅDHUSHAVEN BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

11 BYENS HUS - en sommerdag i byens turistinfo med smagsprøver på byens tilbud BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

12 BYENS HUS - aftenarrangement i den nye multisal BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

13 BYENS HUS - stueplan 1:250 Latinerhaven Baghuset - eksisterende funktioner Evt. fremtidigt byggefelt Roskilde Gymnasium Museums butik Trappehal Ceremoniel indgang Depot / rengøring Grus (Handicapparkering) Nyt køkken Ny café 117 kvm Det Gamle Rådhus Depot Nyt indgangsparti m/ skiltning og belysning Skilt Felter af brugte chaussésten / Brosten Infotavler Infotavler Nyt indgangsparti m/ skiltning og belysning Nyt siddemøbel med skilt Hovedindgang fra Stændertorvet BYENS HUS Port Personaleomklædning Skilt Nyt indgangsparti m/ skiltning og belysning HC/ pusle Siddemøbel Depot Asfalt Turistinfo / Markedsplads 235 kvm Parkering / Fremtidig gårdhave Køkken 40 kvm Duebrødre hospital Café Personalebad Lounge gårdhave 1:250 BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

14 BYENS HUS - et aftenarrangement i den nye café BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

15 BYENS HUS - 1. sal 1:250 Latinerhaven Baghuset - eksisterende funktioner Roskilde Gymnasium Toilet Forrum Gard. Mødesal Den Gml. Rådhussal Det Gamle Rådhus eksist. køkken Depot Toilet Møderum BYENS HUS Ny elevator Nyt Tekøk. Depot kontor kontor kontor møde kontor kontor kontor 15 kvm (Auditorie/møderum hvis vægge fjernes) Undervisning 26 kvm Auditrorie/Møderum 38 kvm Duebrødre Hospital kontor Undervisning 26 kvm Kontor Kontor 1:250 BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

16 BYENS HUS - 2. sal 1:250 Duebrødre Hospital Teknik Garderobe 120 pladser gårdhave Ny elevator Nyt anretterkøkken Depot / teknik Det Gamle Rådhus Eksisterende kviste Nye ovenlysvinduer (til bevaringsværdige bygn.) Teknik Garderobe 88 pladser Ny elevator Multirum - forelæsning Alternativ opstilling med reception og forelæsning Situation med reception og forelæsning Nyt anretterkøkken Depot / teknik Multirum - udstilling Alternativ opstilling med udstilling Multirum - 2 sale Alternativ indretning med 2 sale og lyd- og lyssluse Situation med udstilling Alternativ med 2 sale Garderobe Ny elevator Nyt anretterkøkken Garderobe Ny elevator Nyt anretterkøkken 56 pladser 56 pladser Teknik Depot / teknik Teknik Depot / teknik 1:200 1:250 BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

17 BYENS HUS - foredrag og filmfremvisning i den nye multisal BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

18 En sommeraften med Byens hus på Stændertorvet BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

19 BILAG REFERENCER PÅ MATERIALER, ARKITEKTONSKE NEDSLAG, INDRETNING M.M. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

20 BYENS HUS - de eksisterende bygningers karakteristika BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

21 REFERENCER - arkitektoniske nedslag BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

22 REFERENCER - skiltning i/ inventar BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

23 REFERENCER - forstærkede / synlige konstruktioner BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

24 BILAG EKSEMPLER PÅ ANDRE BYDELSHUSE Følgende projekter kan tjene som inspiration for programmeringen af Byens Hus i Roskilde. Eksemplerne viser, hvordan andre byer har gjort med fokus på deres behov og brugergrupper: - Huset i Magstræde Performance, optræden i form af musik - Sct. Nikolai Skolen Koldning Børnekultur, bevægelse og kunst - Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Kunst og mangfoldigt samlingspunkt - Studenterhus ved rundetårn Ungdomskultur - Ressourcecenter Ydre Nørrebro Ungdomskultur og intergration - Kvarterhuset holmbladsgade Mangfoldigt borgerhus og bibliotek - Nordvest Kultur Bibliotek. Bibliotek, viden og kreativitet - Godsbanen Aarhus Kreativ udfoldelse BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

25 HUSET I MAGSTRÆDE Huset-KBH (det tidligere Huset i Magstræde) er Danmarks første og største kulturhus med omkring 1400 årlige arrangementer fordelt på 7 forskellige scener. Huset giver plads til både det kreative vækstlag, samt professionelle udøvere indenfor områderne musikken, ordet, filmen og teatret og har været ramme om unikke og originale oplevelser siden BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

26 SCT NIKOLAI SKOLEN KOLDING De gamle bygninger i Nicolai er nu genanvendt på en måde, der kombinerer respekt for bygningernes frednings- og bevaringsmæssige værdier med moderne arkitektur og nye materialer. Dermed får komplekset muligheder for både at fortælle gamle historier og føje nye til gennem et nutidigt og moderne virke. Det ny liv i Nicolai skal samtidig skabe nyt liv i Koldings bymidte - også efter lukketid. Projektet har vist, hvordan man sikrer sin historiske arv ved at gentænke det i nutidig anvendelse. Nicolai viser som bybevaringsprojekt en helt generel problemstilling om, hvordan man kan skabe udvikling i historiske bymidter. Det gamle skolekompleks på m2 (inkl. gården) er efter en udvendig restaurering af dets bygninger indrettet, så hvert hus har deres eget kulturelle udgangspunkt: Nicolai biograf og café har biograf, multisal, videoteket og café. Kolding Stadsarkiv med læsesal. Nicolai for Børn er et oplevelsessted med kreative udfordringer og kulturelle aktiviteter for børn i alderen 2-12 år. Nicolai Kunst & Design er helliget kunsthåndværket med udstillingsrum og arbejdende værksteder til kunstnere og designere. Nicolai Scene er base og øvested for orkestre og kor og desuden ramme om koncerter, åbne prøver og workshops. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

27 BORGERFORENINGENS KULTURHUS SVENDBORG Borgerforeningens Kulturhus kan anvendes både til møder, teater, til klassisk og rytmisk musik. Borgerforeningen er sammenbygget med Svendborg Teater. I den daglige drift af teatret betyder den fulde direkte adgang til Borgerforeningens foyer og café en forbedret oplevelse for teatrets gæster, der får mulighed for at nyde en drink eller et let måltid i Borgerforeningens foyer før eller efter forestillingen. Borgerforeningen er ligesom i 1884 hele byens forsamlingshus, hvor foreninger kan afholde møder og kulturarrangementer i alle afskygninger og i alle genrer. Der er plads til både klassisk musik og alle former for rytmisk musik ligesom huset kan rumme både teater, dans, stand-up m.m. Der er en række faste brugere i huset: Børn og Unge teatret, Ældresagen og Svendborg kommunes kulturbutik, der alle har egne lokaler i huset. Derudover er det muligt for erhvervslivet, kommunen, foreninger, politiske partier og privatpersoner at bruge huset både til udstillinger, præsentationer, foredrag og møder. Kulturcafeen i stuetagen, der er forpagtet ud, er en cafe med tilhørende køkkenfaciliteter, der lever op til alle de krav, der stilles for at kunne servicere husets mange forskellige brugere. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

28 STUDENTERHUS VED RUNDETÅRN Hjertet af Københavns Universitet Studenterhuset er placeret i indre by, lige ved siden af Rundetårn, og er stedet hvor studerende mødes på tværs af Københavns Universitets spredte fakulteter. Der er liv og hygge fra klokken otte om morgenen, hvor de første studerende kommer for at købe kaffe og croissant på vej til undervisningen eller mødes i studiegrupper. I løbet af dagen er der et konstant flow af studerende, som kommer forbi for at deltage i et af husets mange events eller bare slapper af og nyder en kop kaffe sammen med vennerne. Om aftenen forvandles cafeen til et livligt sted, der, afhængigt af ugedagen, er præget af swing dance, live musik eller international mingeling. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

29 RESSOURCECENTER YDRE NØRREBRO Ressourcecenter Ydre Nørrebro er et aktivitetscenter, der rummer mange frivillige foreningers aktiviteter for unge på Nørrebro. Centret har forkus på uddannelse, fritid og forpligtende engagement hos de unge. Aktivt Læringsrum : Projektet har som hovedformål at give de unge værktøjer til, at hjemmearbejdet bliver mere motiverende og måske endda lettere at lave, fordi læringsmiljøet kan spille en stor rolle for evnen til koncentration. Youth Lab startede i september Siden da er 17 unge blevet uddannet indenfor projektarbejde, læringsstile, uddannelser, rådgivning og jobsøgning. Formålet er, at Youth Labs unge får kompetencer, som kan gøre dem i stand til selv at tage en rådgivende og motiverende snak med andre unge, samt udvikle arrangementer og aktiviteter, der skaber positive fællesskaber for de unge i især lokalområdet. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

30 KVARTERHUSET Lokalområdets naturlige mødested Kvarterhuset er mødested for alle Kvarterets borgere og fungerer centralt i udviklingen af nærdemokrati og netværkssamarbejde i lokalområdet. Huset tilbyder kulturelle oplevelser og fungerer som base for lokale foreninger, netværk og frivilligt socialt arbejde. Endvidere er huset hjemsted for en række offentlige institutioner og dermed rettet mod en bred målgruppe i lokalområdet. I kvarterhuset kan man deltage i faste tilbagevendende aktiviteter: Advokathjælp Få gratis bistand af en advokat Babybongo, Musisk Ministue og Spirekor Lektiehjælp Læringscenter Få hjælp til IT, jobsøgning, cv-skrivning mm. Tangoteket, dans. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

31 NORDVEST KULTUR + BIBLIOTEK BIBLIOTEKET er et kulturelt kraftpunkt, der samler bibliotek, kulturhus, medborgercenter, Borgerservice Kvik, en café og en koncertsal under ét tag. Huset åbnede i maj 2011 og har siden da været godt besøgt med sin tætte kontakt til lokalområdet. I stueetagen findes Borgerservice Kvik, hvor man kan få udstedt pas, nemid og nogle typer kørekort. Desuden er der mulighed for at læse udenlandske aviser online eller tidsskrifter i BIB- LIOTEKETs Café Glad. På 2. sal ligger Bydelslaboratoriet, hvor lokaludvalget og medborgercentret holder til. Her yder de bl.a. hjælp og støtte til lokale borgergruppers forskellige projekter, og medborgercentret har også en række rådgivnings- og vejledningstilbud så som lektiehjælp, it-værksted og retshjælp. Værkstederne holder til på 2. og 3. sal og her tilbydes håndarbejdscaféer, inspirationsaftener, maleværksteder m.m. På 3. sal ligger også BIB- LIOTEKETs store sal, hvor man kan opleve koncerter, forfatteraftener, børneteater osv. Salen er selvfølgelig udstyret med professionelt lyd- og lysudstyr. Det er muligt at leje Salen til kurser, konferencer og kulturarrangementer. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

32 GODSBANEN ÅRHUS Godsbanen tilbyder værksteder til kreativ udfoldelse: Formværkstedet Grafisk værksted kopi og print Lasercutter/multiværkstedet Metalværkstedet Tekstil- og scenografiværksted Træværkstedet Udstilling og performance Film studio Mødelokaler og foredrag Projektpladser/kontorplads Foto mørkekammer Produktionsrum Cafe Samarbejde med uddannelser Undervisning BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Det gode kulturbyggeri

Det gode kulturbyggeri Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med

Læs mere

Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo. maritek. maritektmaritek

Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo. maritek. maritektmaritek Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo maritek maritektmaritek Arbejdsrapport udarbejdet af forprojektets styregruppe Forslag December 2014 ORGANISATION /AKTØRER: ABM-HUS BANEGÅRDEN Indhold STEDET: Introduktion

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune Konkurrenceprogram 2009 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG

kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG INSPIRATIONSkatalog Kulturens Bygninger kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG Udgivet september, 2014 Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ET TEATER I UDVIKLING

ET TEATER I UDVIKLING ET TEATER I UDVIKLING 1 VISIONER UDDANNELSE Limfjordsteatret er livsnerven i Morsø Gymnasiums teater- og musiklinie. Det er samarbejdet med det professionelle teater, der sætter kød og blod på teorierne

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

NOTAT: opsamling - hvis bymidten var... Hvis bymidten var et eksperimentarium, så

NOTAT: opsamling - hvis bymidten var... Hvis bymidten var et eksperimentarium, så Plan og Udvikling Sagsnr. 251148 Brevid. 2061376 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 42 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: opsamling - hvis bymidten var... 12. februar 2015 Hvis bymidten var et eksperimentarium, så Eksperimentarium

Læs mere

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads 1 Idé- og programudvalget for Nyt Medborgerhus Arbejdsgruppen vedr. Bindslevs Plads Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads Baggrund 25.1.08 Ajourført Arbejdsgruppen tager først og fremmest sit udgangspunkt

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR

HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR INDHOLD VISION 2-31 MANIFEST FOR HAL 14 32-39 FUNKTIONER 40-49 FORM OG IDENTITET 50-55 DESIGNPRINCIPPER 56-57 DE NUVÆRENDE BYGNINGER 58-64 KOLOFON 65

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Formandens forord. Forhåbentlig kan de alle inspirere nye ildsjæle til at planlægge nye faciliteter, som kan akkumulere nye aktiviteter.

Formandens forord. Forhåbentlig kan de alle inspirere nye ildsjæle til at planlægge nye faciliteter, som kan akkumulere nye aktiviteter. ÅRSBERETNING 2007 02 Formandens forord Nye faciliteter kan skabe nye aktiviteter. Dette er en vigtig grundsætning for Lokale- og Anlægsfondens arbejde, selv om den kan lyde som en næsten banal selvfølgelighed:

Læs mere