BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014

2 BYENS HUS - i det historiske centrum af Roskilde by STEDET Det Gamle Rådhus (Stændertorvet 1A) Rådhuset befinder sig på Stændertorvet. Torvet er det vigtigste historiske og mest centrale torv i Roskilde, hvor der skal være plads til mange forskellige aktiviteter. I dag er Stændertorvet start- og slutpunkt for Kulturstrøget. Herfra ser man Rådhuset, Duebrødre Hospital, Palæet og Domkirken som baggrundtæppe. I forbindelse med rådhuset ligger Sankt Laurentis ruiner centralt i byen under Stændertorvet- Sankt Laurentius kirke blev bygget i 1100-tallet og var sognekirke for bymidten. Det gamle kirketårn har siden 1731 været knyttet til byens rådhus og senere turistbureau og er idag fredet. Den øvrige del af rådhuset er klassificeret som bevaringsværdig bygning, og særligt den gamle rådhussal er meget velbevaret. Duebrødre Hospital (Stændertorvet 1D) Bygningen huser lige nu Borgerservice og Restaurant Rådhuskælderen, men før kommunesammenlægningen husede bygningen borgmesterkontor og planafdelingen. Turistkontoret har ligeledes ligget i bygningen, inden det flyttede til Gullandstræde i Duebrødre Hospital er en meget gammel institution, der har ligget ved Fondens Bro siden 1741, hvortil det flyttede fra Duebrødrevej i Roskilde. Hospitalet var beregnet til svagelige og gamle, der var ude af stand til at tage vare på sig selv - det ses første gang omtalt ca i forbindelse med Duebrødre Kloster. Det første Duebrødre Hospital, som lå der, hvor der nu er udendørs servering for Restaurant Rådhuskælderen, havde for længe været for lille og for dårligt indrettet især havde man øje for kvindernes ringe privatliv med de åbne sale. Derfor indsamlede man fra 1877 midler til at bygge et nyt. Arkitekt Herholdt fik til opgave at tegne det nye hospital med ønske om, at det skulle lægge sig op ad arkitekturen fra Christian 1.s kapel på Domkirken. Det stod færdigt 1880 og er idag klassificeret som en bevaringsværdig bygning. Indvendig har bygningen været gennem flere ombygninger, der har ødelagt bygningens originale håndværksdetaljer og interiør, men enkelte steder træder de gamle karakteristiske bygningsdetaljer frem i lofter og trapperum. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

3 Rosenhavestræde Roskilde nye kulturelle samlingspunkt KULTURSTRØGET Syv unikke kulturaktører ligger som perler på en snor på Kulturstrøget i Roskildes indre by. Kulturstrøget, der ligger parallelt med Roskildes hovedstrøg Algade, løber ad kringlede stier og gader fra domkirken, Byens hus og Det gule palæ som rummer Kunsthuset, Palæfløjen og Museet for Samtidskunst, forbi Roskilde Museum, til Klosteret og Biblioteket. Kulturstrøget rummer både historiske perler, grønne oaser og moderne kunst. Kulturstrøget er en del af det aktive liv i Roskilde bymidte og bidrager til, at bymidten fremstår som et spændende og dynamisk handels- og kulturcentrum. Endnu kan Kulturstrøget ikke ses som et fysisk gadeforløb, men på sigt skal strøget gøres synligt gennem belægning, beplantning og belysning og ved at appetitvækkere trækkes frem til Algade. Kulturaktørerne på Kulturstrøget arrangerer mange spændende begivenheder i løbet af året. Alt lige fra udstillinger, foredrag, workshops, børneaktiviteter, forelæsninger, rundvisninger og meget meget mere. En ny tradition er ved at spire frem på Kulturstrøget. Det er den årlige lysfest, hvor studerende fra Performance Design på RUC iscenesætter de smukke rum og stræder på Kulturstrøget, og hvor det folkelige Allehelgensoptog gør byen usikker. Lysfesten holdes hvert år fredagen før Allehelgens aften. Lille Maglekildestræde Bondetinget LATINERHAVEN Skolegade Skomagergade Fondens Bro RÅDHUSKÆLDERENS HAVE BYENS HUS ROSKILDE DOMKIRKE PALÆHAVEN Stændertorvet KUNSTHUSET PALÆFLØJEN Algade MUSEET FOR SAMTIDSKUNST Sankt Ols Gade Sankt Ols Gade SCT. OLAI PLADS ROSKILDE MUSEUM Munkebro Dronning Margrethes Vej Algade Sankt Peders Stræde KLOSTERHAVEN HAVEN VED ALGADE 31 ROSKILDE KLOSTER ROSKILDE BIBLIOTEK ROSENHAVEN BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

4 mødested for demokrati, byliv og mangfoldighed VISION DIT, MIT OG VORES HUS Byrådet i Roskilde har besluttet, at det gamle rådhus skal være et Byens Hus for alle borgere. Et hus fuld af liv, spændende aktiviteter og et sted, der stimulerer det aktive demokrati og medborgerskab i Roskilde Kommune. Siden november 2013 har borgere, aktører og politikere været inddraget i udviklingen af Byens Hus. Mange af de fremkomne ideer kredser om Byens Hus som kommunens forpost eller showroom til præsentation af kommunens mange muligheder. Et hus som understøtter det nye Stændertorv, Latinerhaven og Kulturstrøget med sammenhængende aktiviteter og backstagefunktion for arrangementer på Stændertorvet. Et demokratisk mødested og et hus, der skaber liv både indendørs og udendørs, bl.a. gennem cafeliv og borgerrettede aktiviteter. Visionen for Byens Hus, samt de mange ideer er blevet til 4 hovedtemaer. Hovedtemaerne skal styrke husets profil og identitet, men også ses som inspiration for, hvad huset kan indeholde. Temaerne skal løbende udvikles. Byens Hus som forpost Byens Hus som det permanente folkemøde Byens hus som katalysator for byliv Byens Hus for studerende Byens Hus på Stændertorvet er borgernes nye hus. Huset skal være et kulturelt samlingssted, en forpost for kommunens attraktioner, et moderne tingsted med plads til politiske drøftelser og et hus der summer af liv fra studerende. Som startdestination for Kulturstrøget og beliggende ud til Stændertorvet rummer Byens Hus oplagte muligheder for at styrke og promovere de kulturelle tilbud. Hver uge kan en ny forening eller aktør indtage Byens Hus og Stændertorvet, hvor de giver en smagsprøve på deres aktiviteter. Det kan være de dygtige springgymnasiaster fra Gadstrup, Hedebodanserne fra Østervangskvarteret eller Musisk Skole, som har showroom på byens bedste adresse. De optrædende klæder om og øver sig i kælderen, inden de optræder på torvet. I Byens Hus finder politikere, borgere og embedsfolk på nye, anderledes og bedre måder at løse opgaver på i fællesskab. Her er borgerne med til at udvikle idéer på et tidligt tidspunkt, før beslutningerne er truffet. Huset er et politisk eksperimentarium, hvor traditionelle elementer som borgerhøringer flettes sammen med workshops om kommunens budgetter, speakers corner, events som politiker for en dag, debatforum for by- og landudvikling og meget mere. Den fine, gamle byrådssal, som stadig bruges til vielser, kan også bruges til små koncerter, foredrag, pralerum ved receptioner og større begivenheder i byen. Huset skal kunne give plads til, at forskellige synspunkter mødes ved foredrag, debatmøder, temaudstillinger og i studiekredse. Huset byder også på cafeliv og turistinformation, der som kommunens værter modtager de gæster, der kommer til byen. Huset og dets omgivelser skal indrettes, så det kan rumme borgere i alle aldre, alt fra små grupper til store forsamlinger og mangeartede aktiviteter. Husets indretning skal tage højde for dagens og aftenens forskellige aktiviteter og årstidernes skiftende behov ude og inde. Studerende skal fylde huset om dagen, mens byens mange foreninger og borgere fylder timerne eftermiddag, aften og weekend. Huset skal være gearet til foråret, hvor livet rykker ud på torve og gader, sommerens mange turister, efterårets foreningsaktiviteter og julens og vinterens traditioner. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

5 VISION - de 4 hovedtemaer BYENS HUS SOM FORPOST TURISTINFORMATION Nytænkes som opholdssted eventuelt med cafe. Fleksible mobile stande med digitale infotavler, varierende installationer og personalet som værter. BYENS MARKED Salg, smagsprøver og præsentation af lokale kvalitetsprodukter i forbindelse med caféen og turistinformationen. VINDUE FOR KUL- TUR OG FRITID Showroom og reklame for byens mange tilbud til store og små. Udstilling af kommunens muligheder indenfor kultur, erhverv, fritid og natur. BYENS MUSEER Museumsbutik i Sankt Laurentii tårnet og adgang til tårn og ruin er en succes. Kan eventuelt suppleres med skiftende udstillinger for byens museer. TILFLYTTER VEL- KOMST Årlige arrangementer for tilflyttere til kommunen, hvor kommunens tilbud kan ses og smages. PRALERUM Den gamle byrådssal bruges ved centrale og vigtige receptioner, jubilæer, programrelease og pressebegivenheder. GUIDEDE TURE Start og slutsted for Skjoldungestien og den kommende Nationalpark. Udvikling og organisering af de populære oplevelsesture. FOR BØRN Byens Hus kan bruges til aktiviteter for og med børn og deres forældre. F.eks. i samarbejde med BØRNEMUSEET MUSE- RUM og foreninger. BYENS UDDAN- NELSER Større og mindre udstillinger og events, som viser byens studiemuligheder. BYENS HUS SOM DET PERMANENTE FOLKEMØDE TINGSTEDET Nytænkning af nærdemokratiet, hvor borgere afprøver de politiske værktøjer, som debat, budgetlægning m.v.. En platform for et direkte møde mellem politikere og borgere. SPEAKERS CORNER Stedet hvor alle kan ytre sig frit om alt f.eks. ved luft din idé -aftener. Her præsenteres borgernes ufiltrerede ideer. BORGERBUDGETTER Borgere får ansvar for en del af kommunens penge, og får således direkte indflydelse på lokalsamfundets prioriteringer. Processen giver medansvar og ejerskab og en offentlig lokal debat om, hvilke ting der skal prioriteres. VALGAFTEN Debatter op til valget afholdes af de forskellige partier i byrådet, og særligt arrangement på selve valgaftenen med lokale exit polls, direkte lokale interviews og sild og snaps. BRYLLUP Man kan fortsat blive borgerligt viet i den gamle byrådssal. BORGERHØRINGER Traditionelle borger- og brugerinddragende arrangementer. LOKALRÅD Lokaludvalg, landsbyråd, ungeudvalg og andre forsamlinger afholder workshops og fremviser deres ideer og kunnen i det offentlige rum. De politiske udvalg kan mødes med borgerne, og lokalråd drøfter miljø, sundhed, kultur m.v. DEBATFORUM Debatter om politiske, religiøse, kulturelle eller eksistentielle emner. BYENS HUS SOM KATA- LYSATOR FOR BYLIV BYENS HUS FOR STUDERENDE TORVEDAGE Udover de traditionsrige og velbesøgte torvedage udvikles nye temaer eller årstidsbestemte markeder. Universitetsby I Byens Hus undervises universitetsstuderende fra alle uddannelser. Huset bruges også til gruppearbejde og specialestuderende og faste traditioner som studiestart, hvor de studerende tidligt præsenteres for byens muligheder. Kurser på kandidatniveau, hvor de studerende arbejder med konkrete problemstillinger, som visualiserer muligheder for fornyelse i bylivet. STORSKÆRM Mobil kæmpe storskærm, som opsættes i forbindelse med VM i fodbold, filmforevisninger, operaaften m.v. VIDEN TIL BORGERE OG BY Universitetsforskere holder 5-6 årlige forelæsninger for borgerne. Specialestuderende fremlægger de nyeste resultater i Byens Hus. Et forskerpanel fra RUC og andre universiteter med f.eks. ekspertise i miljø, trafik, planlægning, innovation understøtter det permanente folkemøde. RESTAURANT Restaurant Rådhuskælderen er i dag etableret i Byens Hus, og vil fortsat fungere som et væsentligt aktiv i skabelsen af liv omkring huset. GYMNASIET I BYEN Der skal skabes en større og mere synlig sammenhæng mellem Stændertorvet og Latinerhaven. Det kan ske gennem ombygning og øgede aktiviteter med Roskilde Gymnasium. Gymnasieelever afholder koncerter, udstillinger og viser deres evner frem i haven og Byens Hus. NY KULTURSCENE Den gamle byrådssal anvendes til kammerkoncerter, folkemusik og andre akustiske arrangementer samt foredrag og folkeuniversitet. MØDE/AUDITORIUM Etablering af stor fleksibel sal styrker muligheden for studiemiljø med forelæsninger i bymidten. FREMSKUDT TURISTINFO Turiststand på Stændertorvet i sommerperioden. UNDERVISNINGS- LOKALER Større og små lokaler, rum til specialstuderende, værksteder og grupperum til studerende f.eks. i forbindelse med Lysfesten. NY CAFÉ Er rygrad for Byens Hus og sikrer liv og aktivitet i huset. Et centralt mødested, som kan have tæt samarbejde med den nytænkte turistinformation og studentermiljøet. STUDIERABAT OG WIFI I BYMIDTEN Roskilde Handel og kulturinstitutionerne tilbyder studierabat. Gratis WI FI i bymidten, så torvet og haverne kan bruges som studiemiljø i forårs- og efterårs sæsonen. Det gavner også borgere og turister. NY ANKOMST Mellem de eksisterende bygninger skabes et nyt centralt ankomst rum, der entydigt viser indgangen til Byens Hus og signalerer åbenhed og byliv. KULTURSTRØGET Med sin centrale placering som start eller slutpunkt på ruten, udgør Byens Hus et væsentligt aktiv for formidlingen af de kulturelle tilbud, der opstår på Kulturstrøget. KULTURBIOGRAF/ SAMLINGSSAL Der kan skabes en ny fleksibel sal med plads til ca. 200 i tagetagen af Duebrødre Hospital. Salen muliggør aktiviteter som forenings- og kunstbiograf, auditorium m.v. LIV PÅ TORVET Stændertorvet fungerer som scene for kommunens liv. Her viser foreninger og arrangører smagsprøver på kommunens mange arrangementer. Løb, stævner, festivaler, opvisninger, koncerter og meget mere. Byens Hus indeholder supportfunktioner og fungerer som backstage for arrangementer på torvet. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

6 BYENS HUS - samling af 2 bygninger / organisering af funktioner MUSEUM DEMOKRATI ANKOMST BORGER/FÆLLESHUS/STUDIEFACILITETER Auditorium Konferencer Koncerter Teknik Speakers Corner Debat Udstilling Kulturbiograf Forelæsning Udstilling Udstilling Museumsbutik Ruin Tårn Hall Foredrag Vielser loft Rådhussalen Ny café Servicefunktion Ny forbindelse Caféliv&Plads Nyt Ankomstrum Eksisterende toiletter Byens tilbud Evt Interaktiv information Ny væg afskærmning til toilet med integreret siddemøbel Nyt Multirum Studieliv turistinformation Reetablering af tværgående forbindelse Workshops Café Restaurant Raadhuskælderen Udeservering RÅDHUSHAVEN BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

7 BYENS HUS - en ny ankomst signalerer åbenhed og samler bygningerne 1 BYENS HUS lukket og flere indgange 2 bygninger og adgang til Latinerhaven gennem baggård. Indgange er spredte og utydelige. Bygningerne fremtræder med en lukkethed og få udadvendte aktiviteter. 2 BYENS HUS åbenhed og 1 hovedindgang Etablering af en ny ankomstplads i hjertet mellem de 2 bygninger og baghuset / Latinerhaven signalerer en større åbenhed og skaber mere aktivitet og byliv. Byens Hus vil ikke længere opfattes som den ene eller den anden bygning. Men som en samling af bygninger og muligheder. 3 BYENS HUS - 4 INDGREB 4 nye arkitektoniske nedslag skal markerer nye funktioner og den nye åbenhed til Byens Hus. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

8 BYENS HUS - oversigtsskitse Gavle oplyst - projekteret objekter og informatoner BAGHUSET - Evt. Etape 3 SANKT LAURENTI KIREKTÅRN LATINERHAVEN NYE INDGANGE Nye indgange til Byens hus og Latinerhaven synliggøres med nye indgangsfronter med integreret skilte/lys /vinduer og indgangstrapper DET GAMLE RÅDHUS BYENS HUS - NY HOVEDINDGANG Ny hovedindgang til Byens Hus dannes ved at lave et nyt ankomstrum der samler de 3 bygninger og Latinerhaven STÆNDERTORVET Info-tavler på sider af toiletbygning Ny afskærmning med integreret belysning og skiltning DUEBRØDRE HOSPITAL Eksisterende mur ved toilettet fjernes for at skabe større åbning og et nyt samlende ankomstrum BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

9 GAMLE RÅDHUS OG KIRKETÅRN - skitse Tagetage anvendes til teknik SANKT LAURENTI KIRKETÅRN Rådhushal og udstillingsrum DEN GAMLE BYRÅDSSAL - Møder/ Arrangementer - Foredrag/ mindre koncerter m.m. MUSEUMSBUTIK Indgang til kirkeruin og kirketårn SANKT LAURENTI KIRKERUIN Kirkeruin under Stændertorvet CEREMONIEL INDGANG Anvendes til vielser og ceremonielle arrangementer NY CAFÉ Støttefunktioner - Køkken Ny indgang fra ankomsttorv BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

10 DUEBRØDRE HOSPITAL - skitse 2. SAL - LOFTET LOFTET - NY MULTISAL 2. sal udvides til kip så der dannes en etage med stor rummelighed til forsamling og udstillinger/ AV og auditorium Kviste renoveres og veluxvinduer fjernes - Multirum/foreningsbiograf - Mødelokaler / Auditorium - Udstilling / Konference 1. SAL -Studiefaciliteter 1. sal indrettes til brug for Roskilde Universitet m. fl. STUEN -Turistinformation/ markedsplads for aktiviteter i kommunen - Ny Café (samspil med Rådhuskælderen) KÆLDER - Restaurant Rådhuskælderen - Lager/depot/teknik NY TURISTINFO Nytænkt turistinformation med markedsplads for byens tilbud NY CAFE Café i tæt samspil med Rådhuskælderen og den nye turistinformation RÅDHUSHAVEN BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

11 BYENS HUS - en sommerdag i byens turistinfo med smagsprøver på byens tilbud BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

12 BYENS HUS - aftenarrangement i den nye multisal BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

13 BYENS HUS - stueplan 1:250 Latinerhaven Baghuset - eksisterende funktioner Evt. fremtidigt byggefelt Roskilde Gymnasium Museums butik Trappehal Ceremoniel indgang Depot / rengøring Grus (Handicapparkering) Nyt køkken Ny café 117 kvm Det Gamle Rådhus Depot Nyt indgangsparti m/ skiltning og belysning Skilt Felter af brugte chaussésten / Brosten Infotavler Infotavler Nyt indgangsparti m/ skiltning og belysning Nyt siddemøbel med skilt Hovedindgang fra Stændertorvet BYENS HUS Port Personaleomklædning Skilt Nyt indgangsparti m/ skiltning og belysning HC/ pusle Siddemøbel Depot Asfalt Turistinfo / Markedsplads 235 kvm Parkering / Fremtidig gårdhave Køkken 40 kvm Duebrødre hospital Café Personalebad Lounge gårdhave 1:250 BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

14 BYENS HUS - et aftenarrangement i den nye café BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

15 BYENS HUS - 1. sal 1:250 Latinerhaven Baghuset - eksisterende funktioner Roskilde Gymnasium Toilet Forrum Gard. Mødesal Den Gml. Rådhussal Det Gamle Rådhus eksist. køkken Depot Toilet Møderum BYENS HUS Ny elevator Nyt Tekøk. Depot kontor kontor kontor møde kontor kontor kontor 15 kvm (Auditorie/møderum hvis vægge fjernes) Undervisning 26 kvm Auditrorie/Møderum 38 kvm Duebrødre Hospital kontor Undervisning 26 kvm Kontor Kontor 1:250 BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

16 BYENS HUS - 2. sal 1:250 Duebrødre Hospital Teknik Garderobe 120 pladser gårdhave Ny elevator Nyt anretterkøkken Depot / teknik Det Gamle Rådhus Eksisterende kviste Nye ovenlysvinduer (til bevaringsværdige bygn.) Teknik Garderobe 88 pladser Ny elevator Multirum - forelæsning Alternativ opstilling med reception og forelæsning Situation med reception og forelæsning Nyt anretterkøkken Depot / teknik Multirum - udstilling Alternativ opstilling med udstilling Multirum - 2 sale Alternativ indretning med 2 sale og lyd- og lyssluse Situation med udstilling Alternativ med 2 sale Garderobe Ny elevator Nyt anretterkøkken Garderobe Ny elevator Nyt anretterkøkken 56 pladser 56 pladser Teknik Depot / teknik Teknik Depot / teknik 1:200 1:250 BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

17 BYENS HUS - foredrag og filmfremvisning i den nye multisal BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

18 En sommeraften med Byens hus på Stændertorvet BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

19 BILAG REFERENCER PÅ MATERIALER, ARKITEKTONSKE NEDSLAG, INDRETNING M.M. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

20 BYENS HUS - de eksisterende bygningers karakteristika BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

21 REFERENCER - arkitektoniske nedslag BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

22 REFERENCER - skiltning i/ inventar BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

23 REFERENCER - forstærkede / synlige konstruktioner BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

24 BILAG EKSEMPLER PÅ ANDRE BYDELSHUSE Følgende projekter kan tjene som inspiration for programmeringen af Byens Hus i Roskilde. Eksemplerne viser, hvordan andre byer har gjort med fokus på deres behov og brugergrupper: - Huset i Magstræde Performance, optræden i form af musik - Sct. Nikolai Skolen Koldning Børnekultur, bevægelse og kunst - Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Kunst og mangfoldigt samlingspunkt - Studenterhus ved rundetårn Ungdomskultur - Ressourcecenter Ydre Nørrebro Ungdomskultur og intergration - Kvarterhuset holmbladsgade Mangfoldigt borgerhus og bibliotek - Nordvest Kultur Bibliotek. Bibliotek, viden og kreativitet - Godsbanen Aarhus Kreativ udfoldelse BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

25 HUSET I MAGSTRÆDE Huset-KBH (det tidligere Huset i Magstræde) er Danmarks første og største kulturhus med omkring 1400 årlige arrangementer fordelt på 7 forskellige scener. Huset giver plads til både det kreative vækstlag, samt professionelle udøvere indenfor områderne musikken, ordet, filmen og teatret og har været ramme om unikke og originale oplevelser siden BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

26 SCT NIKOLAI SKOLEN KOLDING De gamle bygninger i Nicolai er nu genanvendt på en måde, der kombinerer respekt for bygningernes frednings- og bevaringsmæssige værdier med moderne arkitektur og nye materialer. Dermed får komplekset muligheder for både at fortælle gamle historier og føje nye til gennem et nutidigt og moderne virke. Det ny liv i Nicolai skal samtidig skabe nyt liv i Koldings bymidte - også efter lukketid. Projektet har vist, hvordan man sikrer sin historiske arv ved at gentænke det i nutidig anvendelse. Nicolai viser som bybevaringsprojekt en helt generel problemstilling om, hvordan man kan skabe udvikling i historiske bymidter. Det gamle skolekompleks på m2 (inkl. gården) er efter en udvendig restaurering af dets bygninger indrettet, så hvert hus har deres eget kulturelle udgangspunkt: Nicolai biograf og café har biograf, multisal, videoteket og café. Kolding Stadsarkiv med læsesal. Nicolai for Børn er et oplevelsessted med kreative udfordringer og kulturelle aktiviteter for børn i alderen 2-12 år. Nicolai Kunst & Design er helliget kunsthåndværket med udstillingsrum og arbejdende værksteder til kunstnere og designere. Nicolai Scene er base og øvested for orkestre og kor og desuden ramme om koncerter, åbne prøver og workshops. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

27 BORGERFORENINGENS KULTURHUS SVENDBORG Borgerforeningens Kulturhus kan anvendes både til møder, teater, til klassisk og rytmisk musik. Borgerforeningen er sammenbygget med Svendborg Teater. I den daglige drift af teatret betyder den fulde direkte adgang til Borgerforeningens foyer og café en forbedret oplevelse for teatrets gæster, der får mulighed for at nyde en drink eller et let måltid i Borgerforeningens foyer før eller efter forestillingen. Borgerforeningen er ligesom i 1884 hele byens forsamlingshus, hvor foreninger kan afholde møder og kulturarrangementer i alle afskygninger og i alle genrer. Der er plads til både klassisk musik og alle former for rytmisk musik ligesom huset kan rumme både teater, dans, stand-up m.m. Der er en række faste brugere i huset: Børn og Unge teatret, Ældresagen og Svendborg kommunes kulturbutik, der alle har egne lokaler i huset. Derudover er det muligt for erhvervslivet, kommunen, foreninger, politiske partier og privatpersoner at bruge huset både til udstillinger, præsentationer, foredrag og møder. Kulturcafeen i stuetagen, der er forpagtet ud, er en cafe med tilhørende køkkenfaciliteter, der lever op til alle de krav, der stilles for at kunne servicere husets mange forskellige brugere. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

28 STUDENTERHUS VED RUNDETÅRN Hjertet af Københavns Universitet Studenterhuset er placeret i indre by, lige ved siden af Rundetårn, og er stedet hvor studerende mødes på tværs af Københavns Universitets spredte fakulteter. Der er liv og hygge fra klokken otte om morgenen, hvor de første studerende kommer for at købe kaffe og croissant på vej til undervisningen eller mødes i studiegrupper. I løbet af dagen er der et konstant flow af studerende, som kommer forbi for at deltage i et af husets mange events eller bare slapper af og nyder en kop kaffe sammen med vennerne. Om aftenen forvandles cafeen til et livligt sted, der, afhængigt af ugedagen, er præget af swing dance, live musik eller international mingeling. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

29 RESSOURCECENTER YDRE NØRREBRO Ressourcecenter Ydre Nørrebro er et aktivitetscenter, der rummer mange frivillige foreningers aktiviteter for unge på Nørrebro. Centret har forkus på uddannelse, fritid og forpligtende engagement hos de unge. Aktivt Læringsrum : Projektet har som hovedformål at give de unge værktøjer til, at hjemmearbejdet bliver mere motiverende og måske endda lettere at lave, fordi læringsmiljøet kan spille en stor rolle for evnen til koncentration. Youth Lab startede i september Siden da er 17 unge blevet uddannet indenfor projektarbejde, læringsstile, uddannelser, rådgivning og jobsøgning. Formålet er, at Youth Labs unge får kompetencer, som kan gøre dem i stand til selv at tage en rådgivende og motiverende snak med andre unge, samt udvikle arrangementer og aktiviteter, der skaber positive fællesskaber for de unge i især lokalområdet. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

30 KVARTERHUSET Lokalområdets naturlige mødested Kvarterhuset er mødested for alle Kvarterets borgere og fungerer centralt i udviklingen af nærdemokrati og netværkssamarbejde i lokalområdet. Huset tilbyder kulturelle oplevelser og fungerer som base for lokale foreninger, netværk og frivilligt socialt arbejde. Endvidere er huset hjemsted for en række offentlige institutioner og dermed rettet mod en bred målgruppe i lokalområdet. I kvarterhuset kan man deltage i faste tilbagevendende aktiviteter: Advokathjælp Få gratis bistand af en advokat Babybongo, Musisk Ministue og Spirekor Lektiehjælp Læringscenter Få hjælp til IT, jobsøgning, cv-skrivning mm. Tangoteket, dans. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

31 NORDVEST KULTUR + BIBLIOTEK BIBLIOTEKET er et kulturelt kraftpunkt, der samler bibliotek, kulturhus, medborgercenter, Borgerservice Kvik, en café og en koncertsal under ét tag. Huset åbnede i maj 2011 og har siden da været godt besøgt med sin tætte kontakt til lokalområdet. I stueetagen findes Borgerservice Kvik, hvor man kan få udstedt pas, nemid og nogle typer kørekort. Desuden er der mulighed for at læse udenlandske aviser online eller tidsskrifter i BIB- LIOTEKETs Café Glad. På 2. sal ligger Bydelslaboratoriet, hvor lokaludvalget og medborgercentret holder til. Her yder de bl.a. hjælp og støtte til lokale borgergruppers forskellige projekter, og medborgercentret har også en række rådgivnings- og vejledningstilbud så som lektiehjælp, it-værksted og retshjælp. Værkstederne holder til på 2. og 3. sal og her tilbydes håndarbejdscaféer, inspirationsaftener, maleværksteder m.m. På 3. sal ligger også BIB- LIOTEKETs store sal, hvor man kan opleve koncerter, forfatteraftener, børneteater osv. Salen er selvfølgelig udstyret med professionelt lyd- og lysudstyr. Det er muligt at leje Salen til kurser, konferencer og kulturarrangementer. BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

32 GODSBANEN ÅRHUS Godsbanen tilbyder værksteder til kreativ udfoldelse: Formværkstedet Grafisk værksted kopi og print Lasercutter/multiværkstedet Metalværkstedet Tekstil- og scenografiværksted Træværkstedet Udstilling og performance Film studio Mødelokaler og foredrag Projektpladser/kontorplads Foto mørkekammer Produktionsrum Cafe Samarbejde med uddannelser Undervisning BYENS HUS ROSKILDE - visionsoplæg september

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

KULTURSTRØGET PRÆSENTERER: I ROSKILDE BYMIDTE FREDAG 28. OKTOBER KL

KULTURSTRØGET PRÆSENTERER: I ROSKILDE BYMIDTE FREDAG 28. OKTOBER KL KULTURSTRØGET PRÆSENTERER: I ROSKILDE BYMIDTE FREDAG 28. OKTOBER KL. 17-21 VELKOMMEN TIL LYSFEST 2016 DEN MØRKE TID ER BEGYNDT OG TRADITIONEN TRO SAMLES VI DENNE AFTEN I KULTURSTRØGETS GADER FOR AT LYSE

Læs mere

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Indholdsfortegnelse 1) Ny indretning af loftsrum på 3. sal, samt i tårnet til udstillinger 2) Ny indretning i magasiner på

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Nærværende dokument beskriver de elementer, der indeholdes i det prospekt, der udarbejdes for et besøgscenter på Københavns Rådhus. De elementer,

Læs mere

Det tidligere rådhus som Byens Hus

Det tidligere rådhus som Byens Hus Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Det tidligere rådhus som Byens Hus 29. maj 2013 Baggrund Det

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Velkommen til mulighedernes hus

Velkommen til mulighedernes hus Velkommen til mulighedernes hus Musikteatret Holstebro Musikteatret Holstebro er det vestlige Danmarks kulturelle midtpunkt. Mere end 100.000 gæster besøger årligt huset til teaterforestillinger, musicals

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Workshop om Korsør Kulturhus Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Forventninger til aftenen 1) struktur på huset og organisering 2) Hvad tager vi med os herfra - helt konkret?! 3) Tilbage til rødderne

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

31. kl. 17-21 OK TOB ER. Gratis arrangementer for hele familien på Kulturstrøget i Roskilde

31. kl. 17-21 OK TOB ER. Gratis arrangementer for hele familien på Kulturstrøget i Roskilde 31. OK TOB ER kl. 17-21 L ysfest Gratis arrangementer for hele familien på Kulturstrøg i Roskilde Lysfest med gys og glæde Allehelgensaften Allehelgensoptog RUC lyser byen op Allehelgensaften blev til

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

BIBLIOTEKET OG KULTURSTRØGET

BIBLIOTEKET OG KULTURSTRØGET BIBLIOTEKET OG KULTURSTRØGET GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECS ORIENTKAJ 4 DK 2150 NORDHAVN GP@GOTTLIEBPALUDAN.COM TLF. +45 41718200 APRIL 2017 Side 1 BIBLIOTEKET Biblioteket og Kulturstrøget Roskilde Bibliotek

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Kulturhus Trommen Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Adgang til lejeplads Eventyrhulen e n Bibliotekar Børneafdeling Legeområde e Mulighed for udeservering

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Velkommen til Brugerforum. Stenløse Kulturhus Tirsdag den 20. januar 2015

Velkommen til Brugerforum. Stenløse Kulturhus Tirsdag den 20. januar 2015 Velkommen til Brugerforum Stenløse Kulturhus Tirsdag den 20. januar 2015 Aftenens program Klokken 17.00 17.05 18.00 20.20 20.50 21.00 Indhold Velkomst Åbning v. Borgmester Willy Eliasen og Jens Jørgen

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

DEN GRØNNE PLANTE BoRSEN SMAG MIN HAVE

DEN GRØNNE PLANTE BoRSEN SMAG MIN HAVE E N N Ø R DEN G PLANTE Bo RSEN SMAG MIN HAVE GRØN GRØNNERE DEN GRØNNE STEDET DEN GRØNNE ligger helt centralt i Aarhus på Sankt Clemens Torv; klemt ind mellem to af byens store pladser, Storetorv og Bispetorv.

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

MØDER OG KONFERENCER

MØDER OG KONFERENCER MØDER OG KONFERENCER INDHOLD LADEN... 5 STALDENE...7 SLOTTET... 9 HINDSGAVL...11 TEKNISKE FACILITETER SAMT LOKALEOVERSIGT... 12 SYDFLØJ KOSTALDEN RESTAURANT DEN HVIDE DAME RESTAURANT LOUISE HOVEDBYGNING

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 KUNSTNERE FRA HELE VERDEN VISER LAND ART FOR BØRN & VOKSNE + MASSER AF WORKSHOPS + OMFATTENEDE SYMPOSIUMPROGRAM + MASSER AF FERNISERINGER + STORT FOLKEKØKKEN

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

MUSIK- OG TEATERHUS OG MUSIKKONSERVATORIUM I ODENSE

MUSIK- OG TEATERHUS OG MUSIKKONSERVATORIUM I ODENSE UDBUD DIALOGMØDE 1 DIALOGMØDE 2 DIALOGMØDE 4 DIALOGMØDE 5 DIALOGMØDE 3 PROCES TILBUD fakta - ark bestiller og bruger: lejer: ejer og driftsherre & bruger: totalentreprenør: arkitekt: ingeniør: akustik

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Trendy stil i 2 etager

Trendy stil i 2 etager Udlejningsprospekt Areal: 400 m² Trendy stil i 2 etager Strandboulevarden 92-96, 2100 København Ø Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om C.W. OBEL-LFI Obel EJENDOMME Ejendomme

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde.

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde. TALEPAPIR Dato: 8. november 2006 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: Sagsbeh.: MBK Fil-navn: biblioteksindsats-9- nov-talepunkter- Integrationsministerens tale ved fælles lancering/pressemøde for kulturministeren

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Mellem den interne workshop og borgerdialogmødet er der i børneområdet på Roskilde Bibliotek løbende indsamlet ideer og tanker.

Mellem den interne workshop og borgerdialogmødet er der i børneområdet på Roskilde Bibliotek løbende indsamlet ideer og tanker. Postadresse: Notat vedr. Algade 31 Procesbeskrivelse samt borgernes forslag til anden anvendelse af Algade 31 Biblioteker og borgerservice Dronning Margrethes Vej 14 4000 Roskilde Tlf.: +45 4631 5000 Fax:

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Værftshallerne. i Helsingør

Værftshallerne. i Helsingør Værftshallerne i Helsingør I det hæfte, du nu står med i hånden, har vi samlet en række spørgsmål og svar omkring Værftshallerne i Helsingør. Spørgsmålene og svarene handler om bygningerne, Nordhavnen

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE GRAFISK UDKAST TIL BIBLIOTEKERNE VOLLSMOSE OG TARUP LYDBØGER PAS FILM NemID FAGBØGER UNDERVISNING HOBBY DIGITAL BØRN ROMANER LÆSE LET KRIMIER SPÆNDING SCIENCE FICTION badges til bibliotekarerne evt. t-shirts

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Ny politik for perioden 2015-18

Ny politik for perioden 2015-18 Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

Bo nyt og centralt i Helsingør

Bo nyt og centralt i Helsingør Bo nyt og centralt i Helsingør 28 nyindrettede lejligheder køb eller leje Fiolgade 13 1 2 Indhold Fiolgade 13... 5 Helsingør... 6 Ejendommen... 8 Lejlighederne... 9 Plantegninger... 10 Oplev lejlighederne

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv Eksteriørperspektiv Mål: ikke målfast Eksteriørperspektiv Mål: Ikke målfast Eksteriørperspektiver- ankomsten - dag og aften Mål: Ikke målfast Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke NORD Denne mappe indeholder

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Best Western Hotel Bremen East

Best Western Hotel Bremen East Best Western Hotel Bremen East Velkommen til Best Western Hotel Bremen East! Introduktion Hotellet ligger i rolige omgivelser, tæt på grønne områder. Fra hotellet tager det blot 15 minutter med bus ind

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Nørregade kulturstrøg

Nørregade kulturstrøg Ideoplæg til fornyelse af Nørregade i Ringsted. Udviklet af tegnestuen MAPT, 2007. Nørregade kulturstrøg Problemformulering Ved analyse af Nørregade, Sct. Bendts torv samt Nørretorv. Kulturelt Der mangler

Læs mere