Omsorgsplan for Vinderup skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsplan for Vinderup skole"

Transkript

1 Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en elev Når en elev mister sin far, mor, søskende eller en af sine nærmeste Når skolen mister en medarbejder Når en medarbejder rammes af alvorlig sygdom Ulykker i skolen For at tage del kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. 1

2 Indhold 1. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l Når skolen mister en elev 4 3. Når en elev mister sin far, mor, søskende eller en af sin nærmeste 6 4. Når skolen mister en medarbejder 7 5. Når en medarbejder rammes af alvorlig sygdom 8 6. Ulykker i skolen 9 7. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o. lign 9 2

3 1. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Den lærer der først erfarer problemstillingen, orienterer straks klassens team Klasselæreren orienterer straks skolens ledelse. Skoleledelsen orienterer straks skolens øvrige medarbejdere samt SFH, hvis det vurderes, at situationen kræver det Klasselærer og ledelse aftaler, hvem der orienterer klassen Første kontakt til elevens hjem: Klasselæreren tager kontakt til hjemmet med henblik på evt. hjemmebesøg for at få: - få konkrete facts om det indtrufne - få at vide hvad der må fortælles og til hvem - høre om hvad skolen kan hjælpe med - høre hjemmets ønsker og forventninger til forløbet - aftale om der er behov for yderligere samtaler Anden kontakt til elevens hjem: Hvis lærer og forældre ved første kontakt aftaler hjemmebesøg gennemføres dette. Følgende punkter indgår i besøget: - afleverer buket og en hilsen fra skolen - læreren fortæller om forløbet i klassen - læreren indhenter yderligere oplysninger - forældre og lærer aftaler det videre forløb Udarbejdes af ledelsen ud fra oplysninger fra klasselæreren Efter behov frigøres klasselæreren til at tage imod klassen om morgenen. Klassen drøfter indgående det skete. Alle spørgsmål har sin ret Hvis det føles påkrævet, deltager skolens ledelse Hvis det indtrufne er af en karakter, så det skønnes hensigtsmæssigt inddrages PPR Bibliotekaren står til rådighed med henvisning til relevant litteratur, hjemmesider m.m. 3

4 2. Når skolen mister en elev Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren Klasselæreren orienterer straks skolens ledelse Skolens ledelse orienterer straks skolens øvrige medarbejdere samt SFH Klasselærer og ledelse aftaler, hvem der orienterer klassen og andre grupper eleven indgår i Første kontakt til elevens hjem: Klasselæreren tager kontakt til hjemmet evt. som hjemmebesøg for at: - få konkrete facts om det indtrufne - få at vide hvad der må fortælles og til hvem - høre om hvad skolen kan hjælpe med - høre hjemmets ønsker og forventninger til forløbet - aftale om der er behov for yderligere samtaler Anden kontakt til elevens hjem: Hvis lærer og forældre ved første kontakt aftaler hjemmebesøg gennemføres dette. Følgende punkter indgår i besøget: - afleverer buket og en hilsen fra skolen - læreren fortæller om forløbet i klassen - læreren indhenter yderligere oplysninger - forældre og lærer aftaler det videre forløb Af handleplanen, som er skriftlig og uddeles til alle ansatte, fremgår tydeligt hvor, hvornår og hvordan følgende sker: - medarbejderne informeres - klasselæreren er i deres egne klasser og informerer ud fra handleplanen sine elever - klassens og skolens øvrige forældre informeres grundigt om: - på hvilket tidspunkter, der flages - evt. tilbud til klassens forældre om møde om børns sorgreaktioner Skolelederen indrykker dødsannonce fra skolen i det lokale dagblad, samt sørger for bårebuket til begravelsen. Klasselæreren frigøres til at være i klassen hele dagen. Klassen drøfter indgående det skete. Alle spørgsmål har sin ret. 4

5 Læren taler med eleverne om den døde kammerat, evt. lade elever lave et materiale om den døde kammerat breve, digte, tegninger, små historier. Det skal være muligt at lave aktiviteter der ikke har med død at gøre Der sikres at ingen elever skal tage hjem til et tomt hus koordineres med SFH. Hvis det indtrufne er af en karakter, så det skønnes hensigtsmæssigt, inddrages PPR og/eller Sundhedsplejersken Andre som f. eks. Præsten, Kræftens Bekæmpelse samt andre organisationer kan eventuelt indgå i et beredskab Vær opmærksom på sorgens og chokkets mange ansigter giv rum til dem Generelt: ingen børn må være uden lærer Sker dødsfaldet i en ferie, kontakter den lærer, der først får kendskab til dødsfaldet ledelsen, klasselæreren og SFH. Samme person sørger for at flg. bliver gjort og laver aftaler om, hvem som sørger for hvad: - kontakt til hjemmet - blomster til og deltagelse i begravelsen - skriftlig information til klassens forældre og klassens øvrige lærere Bibliotekaren står til rådighed med henvisning til relevant litteratur, hjemmesider m.m. Opfølgning: Vær opmærksom på elevernes forskellige sorgreaktioner, nogle reagerer hurtigt, andre først en tid efter Sundhedsplejersken, PPR og præsten kan være vigtige ressourcepersoner efterfølgende. 5

6 3. Når en elev mister sin far, mor, søskende eller en af sin nærmeste Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren Klasselæreren orienterer straks skolens ledelse Skolens ledelse orienterer straks skolens øvrige medarbejdere samt SFH Klasselærer og ledelse aftaler, hvem der orienterer klassen og andre grupper eleven indgår i Hjemmet: På et møde mellem klasselærer, ledelse og SFH (yngre elever) aftales det, hvem der kontakter elevens hjem og evt. på et passende tidspunkt aflægger hjemmet et besøg med hensigt at informere om: - informere om, hvad der sker i klassen - høre hjemmet om behov og forventninger til skolens håndtering af dødsfaldet - aftaler med familien hvad skolen/klassen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen Udarbejdes skriftligt af ledelsen ud fra oplysninger fra klasselæreren o Handleplanen indeholder flg.: - plan for informationer - navne på primære kontaktpersoner Klasselærermøde, når eleverne er til stede: Første morgen efter dødsfaldet har elevens klasse et klassemøde. Vær opmærksom på klassens reaktion; Lærerne taler med klasserne/eleverne om dødsfaldet. Eleverne har mange spørgsmål. Sorg har mange ansigter, vær derfor åbne og parate til at besvare spørgsmål, som kan virke malplaceret. PPR, præst eller andre kan eventuelt inddrages. Præsten kan fortælle om begravelsen, hvis hjemmet giver tilladelse. Bibliotekaren står til rådighed med henvisning til relevant litteratur, hjemmesider m.m. 6

7 4. Når skolen mister en medarbejder Familien: Ledelsen sørger for formidling til alle skolens medarbejdere Ledelsen: - tager kontakt til afdødes familie - taler med familien om deres ønsker og forventninger - orientere om handleplanen - sender en kondolence fra alle på skolen Dagen, hvor skolen modtager oplysningen om dødsfaldet: - ledelsen sammenkalder alle medarbejdere for at informere om hændelsen - på mødet med personalet drøftes konkrete opgaver i forbindelse med dødsfaldet - ledelsen orienterer om, hvilke informationer, eleverne skal have - ledelsen sikrer at medarbejdere, der af den ene eller anden grund ikke er på skolen modtager oplysningen - lærerne taler med eleverne i klasserne om det indtrufne - ledelsen udfærdiger brev til forældrene Lærerne taler med klasserne/eleverne om dødsfaldet. Eleverne har mange spørgsmål. Sorg har mange ansigter, vær derfor åbne og parate til at besvare spørgsmål, som kan virke malplaceret. Ved klasselærerens død informeres af lærer eller leder, som eleverne kender godt. En kendt lærer bør have klassen resten af dagen. Ingen børn bør komme hjem til et tomt hus. Skolen flager på halv på dødsdagen, hvis det er en skoledag Der flagres på begravelsesdagen efter de fastsatte regler for dette Ansatte som rammes af sorgen og som ikke formår at gennemføre sædvanlig skoledag, fritages for dette. Elever sendes ikke hjem, klasser kan slås sammen under tilsyn af en lærer. Opfølgning: Vigtigt at man i personalet giver hinanden støtte og hjælp 7

8 5. Når en medarbejder rammes af alvorlig sygdom Ledelsen sørger for formidling til alle skolens medarbejdere Familien: Ledelsen: - tager kontakt til den syge kollega - taler med kollegaen om dennes ønsker og forventninger - orientere om handleplanen - sender en opmærksomhed fra alle på skolen Dagen, hvor skolen modtager oplysningen om sygdommen: - ledelsen sammenkalder alle medarbejdere for at orienter om det indtrufne - ledelsen orienterer om, hvilke informationer, eleverne skal have - ledelsen sikrer at medarbejdere, der af den ene eller anden grund ikke er på skolen modtager oplysningen - lærerne taler med eleverne i klasserne om det indtrufne - ledelsen udfærdiger brev til forældrene Lærerne taler med klasserne/eleverne om sygdommen Ledelsen følger kollegaen tæt under sygdomsforløbet under hensyntagen til den syges ønsker. 8

9 6. Ulykker i skolen Forholdsregler på ulykkestedet: Den eller de lærere, der først er til stede, yder førstehjælp, sørger for at skolens leder underrettes og forsøger at holde elever på afstand af ulykkestedet Der tilkaldes ambulance Skoleleder sørger for at tage hånd om vidner, krisehjælp m.m. Skoleleder vurderer om klasselærere, øvrige lærere eller sundhedsplejersken skal tilkaldes Underretning: Skoleleder underretter elevens/elevernes hjem om ulykken Skoleleder informerer personalet og SFH Skoleleder underretter skolevæsenets ledelse Klasselærer underretter klassen Klasselæreren sørger for, at ingen elever kommer hjem til et tomt hus Opfølgning: Registrer nøje fravær, når eleverne kommer tilbage til skolen fra ulykken Ved skader, der medfører længere sygehusophold, holder klasselæreren kontakt med hjemmet og sygehuset Hvis en elev får varige men efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren med hensyn til genforening med klasse- og skolemiljøet. 7. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o. lign Klasselærer orienteres Klasselæreren orienterer alle omkring klassen samt ledelse og SFH Klasselærer kontakter hjemmet for at finde ud af hvad der skal gøres, hvem der skal orienteres m.m. 9

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan Helsingør Byskole Om Sorgs Plan Denne plan omfatter elever og personale på Helsingør Byskole Den skal tjene som hjælp og vejledning i krisesituationer. 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere