SSP & Forebyggelse. Farvel og tak. December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP & Forebyggelse. Farvel og tak. December 2014"

Transkript

1 SSP & Forebyggelse December 2014 Farvel og tak Vi er blevet skilt. Har været igennem fasen med at pakke flyttekasser, fordele billeder og nipsting og forholde os til de sædvanlige u-pakkelige dimser og de ting, man ikke helt véd, hvad man skal stille op med. På begge sider er vi kede af, at det er kommet hertil. Prøver at forstå, at de sidste otte års samliv er slut, og at en ny fremtid venter for os hver især. Skilsmissen er ikke en fælles beslutning truffet i enighed. Det er derimod tid, omstændigheder, udvikling og organisationsændringer, der betyder, at SSP & Forebyggelse og Klubsekretariatet/klubkonsulenterne efter otte år under samme tag har gennemlevet en professionel skilsmisse, og er gået hver til sit. Den nye skolereform og vedtagelsen af store ændringer i den lokale skolestruktur har store konsekvenser for hele klubområdet. Disse vil vi se udmøntet, når arbejdet med de nye skoledistrikter for alvor går i gang i Her og nu betyder det i første omgang, at de fire medarbejdere fra klubsektoren, som hidtil har haft til huse sammen med SSP & Forebyggelse i Torvegade 23, er flyttet ud. De tre har fået et nyt, fælles kontor hos skoleadministrationen på Hovedbiblioteket og en enkelt er rykket ud på en af byens skoler. Vi vil gerne sige tak for det sociale og faglige ægteskab vi har haft siden kommunesammenlægningen. Mange af de tanker og idéer, der lå bag ægteskabets indgåelse blev indfriet, andre gjorde ikke. Sådan er det: Det er som regel først, når vores (nøje planlagte) idéer føres ud i livet, at virkeligheden, dagligdagen og realiteterne viser, om idéerne nu også var gode. Som sagt synes vi, at det her ægteskab langt det meste af tiden og i langt de fleste situationer levede op til forventningerne. Et afrikansk ordsprog siger, at Tid er ikke noget, der går det er noget, der kommer. Så nu retter vi fokus mod tiden, der kommer, siger tak for den tid, vi har haft sammen, og ønsker Klubsekretariatet alt det bedste fremover! Af Steen Bach Leder SSP & Forebyggelse Tlf

2 SSP & Forebyggelse Personalenyt Indhold Leder Farvel og tak 1 Nyt fra afdelingen Personalenyt 2 Vore unge opfører sig eksemplarisk 3 Nyt fra tilknyttede projekter Aktiv Fritid siger tak for indsatsen 4 Nyt fra afdelingen De ringer vi iler 4 Stor interesse for kurset Unge på en glidebane 4 Nye ansigter og nye pladser i Torvegade 23 4 #Shout out# 5 Fyrværkeri er flot MEN!! 6-7 Nyt fra Esbjerg En kælder med højt til loftet 8-9 Nu med husspøgelse 9 Busselskab og unge hørte hinanden 10 Psst Mere end 500 oplevede Henrik Rindom 11 Anderledes metode reducerer kriminelle gengangere blandt unge 11 Vagtskifte til nytår i det gamle arresthus Vores sekretær gennem seks år, Vibeke, går på efterløn ved årsskiftet, og vi har i den anledning stillet hende nogle spørgsmål: Hvad glæder du dig mest til? Friheden uden for murene. Hvordan vil du beskrive det at være sekretær hos SSP & Forebyggelse? Nu ved vi jo alle, at forebyggelse er bedre end helbredelse. I øvrigt har det været et fængslende job. Hvilket råd vil du give din efterfølger på jobbet? Ingen er fuldkommen Velkommen til Hanne Brodde, ny sekretær i SSP & Forebyggelse, afløser Vibeke Breer Rasmussen Vi har bedt Hanne om at sætte lidt ord på sig selv, de kommer her: Tre ord, der beskriver at skulle skifte job: Spændende, udfordrende, Hurra (glæde) Tre ord, der beskriver mine forventninger til jobbet: Interessant, afvekslende, kollegial atmosfære Tre gode råd om mig til mine kommende kolleger og samarbejdspartnere: hjælpsomhed er et nøgleord for mig både som giver og tager en stram mine er ikke en sur mine hos mig blot koncentration om en opgave glæden ved at arbejde med mine kompetencer, bliver endnu stærkere, når jeg samarbejder og er sammen med gode kolleger Ønsketræet igen på plads 12 SSP & Forebyggelse Udgivet af SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune Torvegade 23, 6700 Esbjerg. Ansvarshavende: Steen Bach Redaktør: Mette Svejgaard Layout: Conny Bech Thomsen Tryk: Esbjerg Kommune Udkommer 4 gange årligt i marts, juni, september og december Kim Nordrup på barsel Kim Nordrup, SSP-konsulent i Bramming, har forøget børneflokken med en lille pige. Tillykke med det! Kim er derfor på barsel indtil starten af det nye år. Indtil da varetages akutte Bramming-opgaver af hans kollega i syd, SSP-konsulent i Ribe, Michael Ulv. Områderådgiver til Ribe Teamet af områderådgivere er nu komplet, idet Ribe også pr. 1. januar har sin egen områderådgiver. Hun hedder Line Sejerup Middelhede, er 33 år og uddannet socialrådgiver. Line har tidligere været ansat i Det Faglige Hus, Jobcentret og Familieafdelingen i Esbjerg Kommune. Line vil, i lighed med de allerede fem ansatte områderådgivere, få en plads i det fælles teamkontor i Torvegade 23 i Esbjerg, ligesom hun vil have en plads i Ribe, nærmere bestemt i tilknytning til SSP-konsulent Michael Ulvs kontor på Simon Hansens Vej. Ingen af stederne skal dog regne med det store slid på kontorinventaret, da Line, ligesom de øvrige områderådgivere, i høj grad bliver "markarbejder", og får sin gang på lokale institutioner og skoler samt ude i familierne. 2 Nyt fra AFDELINGEN

3 Esbjergs unge opfører sig eksemplarisk Hvis man plejer omgang med teenagere, eller måske endda selv har én af slagsen i huset, så havde man det nok godt på fornemmelsen: De unge er ikke så slemme, som rygtet nogle gange kan give indtryk af. Faktisk drikker de mindre (og senere), ryger mindre og begår mindre kriminalitet end nogensinde før. Så tag dén, forældregeneration I var faktisk meget værre! Vores viden om de unge stammer fra en såkaldt ungeprofilundersøgelse gennemført blandt unge i hele Syd- og Sønderjylland, hvor Esbjerg-tallene så er siet fra. Tallene viser blandt andet at: Siden den sidste Ungeprofilundersøgelse i Esbjerg Kommune i 2009 er der sket et fald i antallet af esbjergensiske unge, der ryger. Således var det i % af eleverne i 7. klasse, som angav, at de ikke røg. I 2014 er det tilsvarende tal 97,9. For 9. klasses eleverne i Esbjerg er andelen af ikke-rygere steget fra 83,2% i 2009 til 86,9% her i Ud over ovennævnte bekræfter undersøgelsen, at vores unge i Esbjerg, og resten af Syd- og Sønderjylland, lægger sig tæt op ad den landsdækkende udvikling, når det kommer til unges brug af alkohol nemlig nedadgående. Ungeprofilen 2014 underbygger, at der gennem de sidste 16 år er sket et kontinuerligt - og markant - fald i de unges forbrug af alkohol. Og endelig er der altså også sket fald i antallet af unge, der begår kriminalitet. Mest almindeligt at være helt almindelig Leder af SSP & Forebyggelse i Esbjerg Kommune, Steen Bach, er særdeles godt tilfreds med de positive tal: Undersøgelsen bekræfter for det første, at vi har ret, når vi siger til de unge og deres forældre, at det er mest almindeligt at være helt almindelig. Det store flertal af unge er helt overvejende fornuftige og opfører sig faktisk eksemplarisk. Dernæst bekræfter undersøgelsen, at det arbejde, vi udfører, faktisk nytter noget. Vi tror på, at det blandt andet er den øgede forældreog voksenopmærksomhed på unge generelt og områder som deres alkoholforbrug specifikt, der begynder at slå igennem. Og netop forældre- og voksenansvar er et af de områder, hvor vi bruger forholdsvis mange kræfter i den forebyggende og vejledende indsats. Både på det generelle, det specifikke og det individuelle plan, siger Steen Bach. Ud over tal om tobak, rusmidler og kriminalitet, ser undersøgelsen på en lang række andre forhold i de unges liv, for eksempel skolegang, nogen at tale med, sovevaner, etc. Se alle Esbjerg-tallene fra undersøgelsen på SSP & Forebyggelses hjemmeside: hvor link til undersøgelsen ligger i nyhedskarussellen på forsiden. Sådan er rapporten lavet: Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Dataindsamlingen er gennemført i foråret 2014 i et tæt samarbejde mellem kommunerne og det Kriminalpræventive Sekretariat i Syd- og Sønderjyllands Politi. Ungeprofilunder Særligt medarbejdere fra kommunernes SSP-område har spillet en afgørende rolle som tovholdere i udviklingen af spørgeskemaet og under dataindsamlingen, hvor de har ydet en stor indsats for at sikre en god kontakt til uddannelsesstederne. Målet med Ungeprofil Syd- og Sønderjylland er at øge kommunernes og politiets viden om de unges trivsel og adfærd. Desuden skal rapporten skabe overblik over udviklingen, så både den lokale og den overordnede, strategiske forebyggelsesindsats i kommunerne og politikredsen kan planlægges og gennemføres så effektivt som muligt. Nyt fra AFDELINGEN 3

4 Aktiv Fritid takker frivillige ledere og trænere Mere end 300 udsatte børn og unge er via Aktiv Fritid kommet i gang med fritidsaktiviteter, blandt andet takket være de mange, gode kræfter i det lokale, frivillige foreningsliv. Det vil de to fritidsvejledere Karin Schwartz og Claus Møller Jensen gerne kvittere for, og inviterer derfor til fyraftensmøde i Carlsberg Lounge på Blue Water Arena torsdag den 4. december. På programmet er oplæg fra lederen af Flying Superkids, Lars Godbersen samt praktikanten fra DR, Thomas Skov, foruden noget godt at spise og drikke. Og som en ekstra bonus er det muligt at invitere de fremmødte til pladser på første parket til kampen EfB-FC Midtjyllan. Aktiv Fritid havde booket loungen før aftalen om kampen kom på plads, og derfor var det en glædeligt overrasket Karin Schwartz, der i begyndelsen af november modtog en opringning fra EfB Konference, som lige ville høre, om det var ok, at deltagerne til fyraftensmødet får mulighed for at blive lidt længere og se kampen fra loungen! De ringer - vi iler Stor interesse for kurset Unge på en glidebane Vores hovedkontor i Den gamle arrest i Torvegade 23 er nyrenovering til trods ikke ligefrem en overskuelig størrelse, hvis man ikke er vant til at færdes i huset. Da vi ikke har nogen reception, hvor gæster kan henvende sig, har vi jævnligt kunnet høre forsigtige halloooo, er her nogen?, når vore besøgende havde begivet sig ud på husets trapper og gange for at lede efter nogen, der kunne pege dem den rigtige vej. Da husets indretning og opgavernes fordeling ikke giver mulighed for en egentlig receptionsfunktion, har vi i stedet fundet på dét, vi mener, må være den næstbedste løsning: En trådløs ringeklokke på mellemgangen lige indenfor hovedindgangen med besked om, at besøgende kan ringe på klokken, hvis de er i tvivl om, hvor de skal henvende sig. Husets personale vil så på skift have klokkevagten og ile de vildfarne gæster til undsætning. Kursustilbuddet, hvor ansatte, der arbejder med unge i Esbjerg Kommune, kan få input til de mange forskellige muligheder, oplevede stor søgning. Derfor blev det oprindeligt planlagte deltagerantal på 20 ændret, således at der i alt deltog 31 kursister fra mange forskellige, kommunale afdelinger. I foråret vil kurset blive fulgt op med et redskabskursus om udsatte voksne, så hold øje med vores tilbud! Nye ansigter og nye pladser i Torvegade 23 Torvegade 23 bliver inden året udgang ny adresse for områderådgiverne, som hidtil har haft til huse på den tidligere Sædding Skole. Med Klubsekretariatets flytning (se mere herom på forsiden) er der opstået pladsmæssig kapacitet til at flytte områderådgiverne ind på SSP & Forebyggelses hovedkontor, hvor de vil blive placeret i et stort fælleskontor på 2. sal hvor specialkonsulenten og to af SSP-konsulenterne hidtil har siddet. De to SSP-konsulenter flytter hen på de små enkeltmands-glas-bur-kontorer på 2. sal, hvor forebyggelseskonsulenterne hidtil har siddet. Og endelig flytter forebyggelseskonsulenterne og specialkonsulenten ned i stueplan, hvor de sammen med Aktiv Fritid kommer til at råde over de lokaler, som Klubsekretariatet tidligere boede i. 4 Nyt fra AFDELINGEN

5 #Shout out# Skuespillerne fra Kulturskolens Teatergrundkursus giver den gas i rollerne som eleverne i 8A, der kommer i klemme på de sociale medier. - en forumteaterforestilling om unges selviscenesættelse på de sociale medier Unge har et socialt liv på nettet, og langt det meste af det, der foregår, er i orden. Men ind imellem oplever nogle at blive hængt ud, og nogle bruger siderne til at flashe sig selv, så: Hvad er i orden, og hvad er ikke i orden? Hvilke konsekvenser kan det have? Hvad kan forældre gøre? Skal lærere blande sig? Det var nogle af de spørgsmål, der blev taget under behandling i forumteaterstykket Shout out, som i november måned har turneret rundt på en række af kommunens skoler og givet forestilling for 8. klasserne. Nyt fra AFDELINGEN Kulturskolens TeaterGrundKursus hold var som forberedelse til stykket IRL ( In-Real-Life ) for at tale med unge om deres liv på nettet. De unges udsagn og oplevelser blev til forumteaterforestillingen Shout Out, som varede 1½ time og var bygget op, så den første halve time var et teaterstykke, og den efterfølgende time var interaktiv. Det vil sige, at elevernes egne tanker, erfaringer og holdninger til emnet fik en central plads i forestillingen skuespillerne inddragede simpelthen publikum i stykket. Det har været en stor oplevelse for spillerne og ganske givet også for de mange elever, som har været inde at se forestillingen. I hvert fald er stykket overalt blevet mødt af entusiastiske og medlevende elever, som i høj grad har bidraget deres til, at ikke to forestillinger har været ens. Stykket er blevet til i et samarbejde mellem Kulturskolens TeaterGrund- Kursus og SSP & Forebyggelse, med støtte fra KFUM & KFUK samt Y smens Club i Esbjerg. 5

6 Alle kommunens folkeskoler er med i årets gratis fyrværkeridemonstrationer SSP & Forebyggelse kan igen i år tilbyde alle 5. klasser i Esbjerg kommune gratis fyrværkeridemonstrationer. For første gang i flere år er samtlige folkeskoler og næsten alle privatskoler med der mangler kun lige én enkelt skole. Vi har også i år stor opbakning og hjælp fra Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, som stiller med både personel og køretøj, som vi har til rådighed i hele demonstrationsperioden. Nye regler og måske en problemstilling Fyrværkerikampagnen i år er blevet meget moderniseret. Dette på baggrund af, at der er kommet nye regler omkring både købsperiode og brugsperiode af fyrværkeri. Der er nu ikke overensstemmelse mellem købsperioden og brugsperioden. Det er nu lovligt at købe fyrværkeri i perioden fra d. 15. december - til og med d. 31. december. Men man må først afskyde/ benytte fyrværkeri i perioden fra d. 27. december til og med d. 1. januar. Jeg mener, at der er risiko for, at en del personer lige skal prøve deres nyindkøbte fyrværkeri inden afskydningsperioden, og derved kan risikere en bødestraf. Afskydning af fyrværkeri uden for afskydningsperioden kan straffes med bøde fra 500 kr. og op til flere tusinde kroner. Af samme grund er kampagnen også lagt senere i år, således at vi først starter kampagnen 1. december, da vi ellers frygter en reklame-effekt med for tidlig benyttelse af fyrværkeri til følge. Fyrværkeridemonstrationer for 5 årgang Dette års fyrværkerikampagne er direkte rettet til 5. årgang. Vi har indlagt disse ændringer i dette års kampagne, ligesom de 6 gamle Gode Råd er udskiftet til De 5 fyrværkeriråd. Vi har tilpasset indholdet, så vi benytter de nye 5 Fyrværkeriråd, men vi har nu indlagt nogle praktiske elementer som vi kalder Krudttip. Fyrværkeridemonstrationerne for 5. årgang består stadig af et teoretisk oplæg på ca. 1 lektion og der efter en udendørs praktikdel, hvor der fokuseres på sikker afskydning af lovligt fyrværkeri. Det er vores store håb, at vi kan holde sidste års meget lave skadestal i ro, og meget gerne sænke antallet af skader endnu mere. Der var ikke skader med varige mén ved årsskiftet 2013/14 her i Esbjerg Kommune. Fyrværkerioplysning til ALLE På baggrund af de helt nye regler omkring køb og brug af fyrværkeri, så har vi har også fremstillet nyt infor- mationsmateriale i form af en plakat, som vi rundsender til alle skoler, så eleverne i de store årgange også bliver informeret om de nye ændringer, og får en lille husker omkring bl.a. erstatningsansvar. Dette materiale vil også blive brugt af bl.a. Sikkerhedsstyrelsen på deres hjemmeside. Vi håber også, at vi kan få alle skoler til at udsende materialet på forældreintra, da det oftest er forældre, der indkøber fyrværkeri til deres børn/unge. Demonstrationerne breder sig! Også i år har vi gennemført et instruktørkursus for nye og flere kommuner, som ønsker at benytte Esbjerg modellen til deres lokale fyrværkerikampagner. Dette instruktørkursus er lavet i meget tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og den landsdækkende fyrværkerikampagne Der er nu uddannet godkendte instruktører fra 24 kommuner, spredt over hele landet, som kan benytte Esbjerg modellen Fyrværkeri er Flot MEN!! Af Morten List Christensen SSP konsulent/esbjerg SSP & Forebyggelse Tlf Nyt fra AFDELINGEN

7 VIL DU VIDE MERE: Scan QR-koden. Det betyder - at det er tilladt at købe godkendt fyrværkeri på godkendte salgssteder fra d. 15. december til og med d. 31. januar. Køb af fyrværkeri udenfor denne periode er ulovligt og kan straffes med bøde. Det betyder - at det først er lovligt at afskyde/benytte fyrværkeri fra d. 27. december til og med d. 1. januar. Altså: Det er forbudt at afskyde/benytte/teste fyrværkeri uden for denne periode. Overtrædelse kan medføre bøde fra 500 kr. og op til flere tusinde kroner. Det betyder - at ved evt. skader (også personskader) med både lovligt VIL DU VIDE MERE: og ulovligt fyrværkeri, hæfter man SELV for et evt. erstatningskrav, Scan QR-koden. fra man er ca. 5 år gammel. Forældre til børn under 18 år hæfter for de første kr. pr. skade, ved et evt. krav om skadeserstatning fra en skade, som barnet har forvoldt. Det betyder - at alt lovligt fyrværkeri i Danmark SKAL være forsynet med: Et SIK nr. eller en CE godkendelse - SAMT en Dansk brugsanvisning!! Alt andet er ULOVLIGT fyrværkeri! VIL DU VIDE MERE: Scan QR-koden. SSP & Forebyggelse Esbjerg Kommune Nyt fra AFDELINGEN 7

8 En kælder med højt til loftet Værested for de over 18-årige i Hedelundgårdparken og resten af Kvaglund skal give brugerne et frirum og skabe større tryghedsfølelse i området. Der er sandt at sige ikke ret hyggeligt i kælderlokalerne under Klub Askelunden. De indsamlede genbrugsmøbler spænder over et bredt indretningsspektrum fra olde-kolle til high-tech, og står lidt tilfældigt smidt ind i et af de bageste lokaler. Indtil videre er møblerne det eneste, der er i lokalerne, som trænger til en kærlig hånd med puds og maling. Men med tiden skulle der gerne komme både bordfodbold, projektor med spillekonsoller/tv og hvad brugerne ellers har lyst til og kan fremskaffe. Det nye +18-værested er endnu i sin spæde start, og selv om lokalerne egentlig skulle have været klar 1. november har det knebet lidt. Goran Alikalfic, projektmedarbejder ved SSP & Forebyggelse, og Enes Kiris, ansat ved Kvaglund Bibliotek, er de professionelle kontaktpersoner på projektet. Og +18 værestedet er en af de opgaver, hvor udfordringen ikke består i alt det, de skal nå men derimod at sætte sig på hænderne og tålmodigt vente og se, hvad der sker. Det er ikke vores værested og vores ansvar. De unge har fået lokalerne stillet til rådighed, og de har fået nogle midler fra klubben til at istandsætte og købe noget af det, de kunne tænke sig. Samtidig har de fået at vide, at det helt og holdent er deres eget ansvar at sørge for at sætte i stand og indrette, så det nytter ikke, at vi tager over og begynder at lede og fordele opgaverne. De unge skal selv have ejerskab, siger Goran Alikalfic. Til opstartsmødet i oktober måned var der syv af de i alt potentielle brugere af stedet, der fik en nøgle til lokalerne, så de kan i teorien bare låse sig ind og gå i gang. Men det er ikke helt så enkelt, forklarer Enes Kiris. Det er en meget blandet gruppe i alderen år. Nogle er i gang med uddannelse eller er i arbejde, nogle få er ikke. Der er mange forskellige små-grupper, som ikke kender hinanden indbyrdes og ikke har hinandens telefonnumre, og alt i alt betyder det, at det kan være svært at få planlagt og aftalt, hvornår man mødes hernede og får noget gjort ved det, siger han. Udtalelsen følges hurtigt op af en strøtanke fra Goran: Ja, det ville nok være en god idé med en Facebookgruppe, der hed +18, så var det meget nemmere at kommunikere Men igen, det er ikke os, der skal komme med den idé det skal de selv finde ud af. De to kontaktpersoner peger på, at de unge i Hedelundgårdparken og Kvaglund med projektet har en chance for at gøre sig positivt bemærket noget, de ellers ikke er forvænt med. En splittet verden Værestedet er blevet til på initiativ af blandt andre SSP & Forebyggelse, Klub Askelunden og Kvaglund Bibliotek, 3i1 og integrationskonsulent Mussa Utto. Formålet er i høj grad at tilbyde målgruppen et alternativ til at hænge ud på gaden. Eller som hidtil på biblioteket. Hvad enten det er det ene eller det andet sted, skaber det nemlig utryghed i området. Jeg kan godt forstå, at andre beboere i området føler sig utrygge, Goran Alikalfic og Enes Kiris er nogle af de professionelle kræfter bag det nye værested. når den her flok sidder på biblioteket eller hænger på gaden. Jeg kender dem alle sammen, og føler mig ikke utryg ved dem men når jeg ser dem, kan jeg godt forstå, at folk går i en bue på 50 meter uden om dem. De er mange, de råber højt og de dasker måske lidt til hinanden. Altså, når de sidder på biblioteket, så kommer der jo ingen andre, siger Enes Kiris. Han forklarer, at mange af de unge i området kommer fra hjem og kulturer, hvor det ikke er almindeligt, endsige muligt, at mødes hjemme hos hinanden. Både af hensyn til pladsen der bor ofte mange børn i forskellige aldre hjemme, så det er ikke sikkert, man har sit eget værelse og af hensyn til de kultursammenstød, det måske ville give med forældrene. De fleste af de her unge lever i en splittet verden. På den ene side skal de forholde sig til det derhjemme, og på den anden side til det, de møder 8 Nyt fra ESBJERG

9 Ting- og arresthuset - nu med husspøgelse ude i verden. Det kan godt være svært, siger Enes Kiris. Goran Alikalfic supplerer: Man kan sige, at de her unge tilhører en særlig margin i forhold til normen. Derfor er det også vigtigt, at de har et sted, hvor de kan mødes på deres betingelser, og hvor der er plads til den splittelse, de lever i. Hensigten er derfor at give gruppen et sted, som er deres eget, et frirum på deres egne betingelser, hvor de ikke forstyrrer andre. Lokalerne er kommunale og derfor underlagt regler om, at der er nul alkohol og nul rygning. Der ud over er der kun ét forbud, hvis man ønsker at komme i værestedet: Man må ikke være bande-relateret. Dette er et selvsagt, da det er kommunale lokaler, men heldigvis satte de unge selv på opstartsmødet også dette kriterium. I teorien er det også dem selv, der skal håndhæve det, da der ikke vil være personale til stede. Heldigvis har lokalpolitiet taget godt imod væresteds-idéen, og har lovet at hjælpe, hvis det skulle blive aktuelt og her forudser Goran og Enes, at de kan få en vigtig rolle, i hvert fald til en start. Mange af de her unge er ikke vant til at ligefrem at have et positivt samarbejde med politiet. Derfor vil det nok heller ikke være dem selv, der ringer efter dem. Til gengæld ved de, at de altid kan ringe til os, og så tager vi over i forhold til samarbejdet med politiet, siger Enes Kiris. Projektet har en prøvetid på tre måneder, hvorefter der tages stilling til, om det er et tilbud, der skal fortsætte. Vi holder jo til i et hus, som med sin fortid som fængsel givetvis gemmer på mange ulykkelige historier og skæbner. Åbenbart også nogen, som ikke har sluppet denne verden: Lige omkring Halloween, hvor hekse, edderkopper og spøgelser florerede, fandt vi ud af, at vi har indbygget uhygge og ikke af den slags, man kan købe i Bilka, vel at mærke. Den 22. oktober kl er det bevægelses-udløste overvågningskamera i Tinghuset blevet aktiveret af noget, der mest af alt ligner et klart lys, som bevæger sig gennem rummet. Vi har ledt og søgt efter huller, lys udefra og alle andre tænkelige, logiske forklaringer og ingen fundet. Så det ser ud til, at vi har en ekstra ansat i huset! Nyt fra ESBJERG 9

10 Unge fra Hedelundgårdparken/Kvaglund og Stengårdsvej besøgte Arriva for at tale om sommerens uoverensstemmelser mellem buspersonale og unge passagerer fra området. 28 børn og unge ville gerne i dialog med Arriva, hvilket var cirka dobbelt så mange, som arrangørerne havde regnet med. Busselskab og unge hørte hinanden Der er noget med, at når man deler brød, er det svært at være uvenner. Det ser ud til, at det samme gælder pizza. 28. oktober mødtes repræsentanter fra Arriva, lokalpolitiet, Esbjerg Kommune og en stor gruppe børn og unge fra Hedelundgårdparken/Kvaglund og Stengårdsvej nemlig over pizzaer, sodavand og snoller i Arrivas lokaler på Hededammen i Esbjerg, og alle parter gik lidt klogere og mere eftertænksomme der fra. Dialog- og infomødet blev stablet på benene i kølvandet på sommerens konflikter mellem chauffører og unge fra de to lokalområder og var på initiativ af driftsleder Tommy Christensen, Arriva, som har gode erfaringer med lignende møder andre steder i landet. Blandt de kommunale repræsentanter var Steen Bach, leder af SSP & Forebyggelse. Afdelingen har været dybt involveret i problematikkerne omkring busdriften, specielt med henblik på at forebygge episoder. Han betegner mødet som en stor succes. Der var en rigtig god stemning, og selv om det gik lidt trægt med de unges fortælle- og spørgelyst i starten, så var der især et par meget velforberedte piger, som var medvirkende til, at der kom gang i spørgsmålene. Dialogen handlede rigtig meget om de unges oplevelser og udfordringer, og de blev mødt med stor lydhørhed fra Arriva, siger Steen Bach. Under besøget fik de unge en rundvisning i garageanlæggene og lærte lidt om busser og busdrift i almindelighed, hvorefter mødet fortsatte i chaufførernes frokoststue over pizza, sodavand og snoller. Der var et oplæg fra lederen af kontrolenheden, som på en imødekommende og fin måde fik fortalt de unge om kontrolarbejdet med billetter, og konsekvenserne ved eventuelt snyd, hvorefter der var fortælle- og spørgerunde. Et gensidigt afhængighedsforhold Et af de punkter, som blev drøftet, var den gensidige sprogbrug og opførsel de unge passagerer og chaufførerne imellem. Ofte har chaufførerne følt sig verbalt overfuset af de unge, mens det er de unges oplevelse, at den verbale overfusning går begge veje. Der var enighed om, at den ordentlige sprogbrug og opførsel gælder begge veje til gavn for alle parter. Driftsleder Tommy Christensen havde i den forbindelse en vigtig pointe om, at de involverede parter jo er gensidigt afhængige af hinanden: Alle skal tale pænt til og opføre sig ordentligt overfor hinanden. Ellers er der ingen, der har lyst til at være i busserne i lokalområdet, hverken på chauffør- eller passagersæderne, og derved risikerer man at miste ruterne. Det vil sige, at chaufførerne kan risikere at miste deres arbejde, og de lokale deres transportmuligheder. Så dét at opføre sig ordentligt gensidigt er ren win-win. Alt i alt var det indtrykket efter mødet, at alle parter gik tilfredse der fra, følte sig hørt og havde fået stof til overvejelser og eftertanke. Og som en ekstra mulighed for de unge for at blive hørt, hvis de føler sig dårligt behandlet, oplyste Tommy Christensen, at de altid under Ris og ros på Sydtrafiks hjemmeside kan skrive om deres oplevelser, og at disse bliver sendt direkte til ham. Egentlig var det planen, at der kunne deltage unge i mødet, og at man så ville invitere til flere møder, hvis behovet viste sig. Men på selve dagen, hvor Arriva havde stillet en opsamlings-bus til rådighed på aftalte opsamlingssteder ved klubberne i de to lokalområder, dukkede der 28 børn og unge op, som gerne ville fortælle Arriva om deres oplevelser, og de kom alle sammen med til mødet. Det var klubben i Askelunden samt Klub Ringgården og Projekt Sofie, der på fornem vis havde sørget for, at så mange kom med. Det er endnu for tidligt at sige noget om effekter af mødet, men Steen Bach noterer sig, at der i hvert fald ikke siden er blevet gjort opmærksom på, at der været episoder, som gav anledning til bekymring. 10 Nyt fra ESBJERG

11 Mere end 500 oplevede Henrik Rindom 4. november havde SSP & Forebyggelse inviteret til to gratis arrangementer, begge med overskriften Hash og de hurtige stoffer. Oplægsholderen var psykiater og misbrugsekspert Henrik Rindom, og interessen var enorm: Om eftermiddagen var det de professionelle, der var inviteret, og her havde knapt 250 deltagere meldt deres ankomst. Om aftenen var der inviteret til borgermøde, hvor alle var velkomne. Vi var spændte på at se, hvor mange, der dukkede op, da vi ikke havde tilmelding til dette arrangement. Til vores store overraskelse og glæde dukkede der anslået omkring 300 personer op til arrangementet. Vi takker alle, der deltog, og sender en særlig tak til Henrik Rindom, der (som altid) leverede nogle interessante og levende oplæg på baggrund af sin enorme viden, erfaring, engagement og gennemslagskraft. I øvrigt skulle vi hilse fra Henrik og sige, at han var ganske overvældet over de mange fremmødte! Anderledes metode reducerer kriminelle gengangere blandt unge Tirsdag den 11. november deltog nogle ansatte fra SSP & Forebyggelse i en temadag arrangeret af SSP- samrådet. Overskriften var Restorative Justice, eller på dansk genoprettende ret. SSP-samrådets fagudvalg på området har netop været på studietur til Nordirland, hvor man siden 2003 har givet alle unge mellem 10 og 18 år, der tilstår deres kriminelle handling, en mulighed for at genoprette den skade, de har forvoldt. Dette sker i en proces, hvor den unge blandt andet i et møde med offer, forældre, politi, advokat og andre relevante aktører bliver konfronteret med konsekvenserne af den handling, som vedkommende har begået. Disse møder, også kaldet ungekonferencer, styres af professionelt trænet personale, som har til opgave at lede parterne igennem en dialog om den handling, der er sket. En dialog, hvis formål er at imødekomme både offerets, gerningsmandens og samfundets behov og interesser. Noget af det, der gjorde størst indtryk var, hvilken effekt denne model har på de unge i forhold til, om de laver fornyet kriminalitet. På baggrund af cirka sager blev vi præsenteret for følgende tal: Tilbagefald (2008) inden for et år: Ved frihedsberøvelse (som vi kender det herhjemme, altså at vi fængsler og sanktionerer mod de unge, der begår kriminalitet) er tilbagefaldsraten 68,3%, ved Youth Conference Orders (som er via retten, og kan minde om vores konfliktråd, det vil sige, at det er myndighederne, der er styrende og at det er kun et supplement til den egentlige straf) 45,4% og endelig, ved brug af Restorative Justice programmet (direkte fra anklagemyndighed, uden om retten) er tilbagefaldsraten helt nede på 29,5%. SSP-samrådets fagudvalg har på baggrund af de positive erfaringer fra Nordirland opfordret Folketinget til at se på, om der kan iværksættes et pilotprojekt på området her i Danmark, så der også her kan effektevalueres på, om modellen er et brugbart alternativ til de nuværende sanktioner i forhold til ungdomskriminelle. Vil du vide mere? Af Søren Hansen Specialkonsulent SSP & Forebyggelse Tlf Nyt fra AFDELINGEN 11

12 SSP & Forebyggelse December 2014 Ønsketræet for anbragte børn igen på plads i Ting- og Arresthusets gård Igen i år får esbjergenserne mulighed for at opfylde et gaveønske, der er placeret på Ønsketræet af et barn, der virkelig trænger til en opmuntring i den kolde juletid. Ønsketræet introduceres samtidig med, at julen for alvor skydes i gang i Esbjerg City fredag den 28. november. Ønsketræet er et juletræ, hvor den traditionelle julepynt er udskiftet med små hjerter med ønsker fra børn fra døgninstitutioner i Esbjerg. Børnene fra hver af institutionerne har selv skrevet et ønske på kortet i prisklassen kr., og ideen er så, at man kan tage et kort fra træet, købe den ønskede gave, få den pænt pakket ind og hæfte kortet på pakken, så den bliver afleveret til det barn, der har ønsket gaven. Giveren er anonym, men man må meget gerne sende en hilsen sammen med gaven. Aflever gaven til Julemanden Vælger man at følge opfordringen og købe en gave til børnene, har man tre muligheder for at aflevere gaven: Hos Esbjerg City, Torvet 20 fra mandag fredag kl eller hos SSP & Forebyggelse, Ting- og Arresthuset mandag torsdag kl og fredag kl indtil den 15. december. Endelig er der også mulighed for at aflevere gaven direkte til Julemanden ved Ønsketræet fredag den 5.12 eller kl samt lørdag den 6.12 og kl Julemanden vil kort før jul samle alle indleverede julegaver og aflevere den til børnene på døgninstitutionerne. Ønsketræet Juletræsfest for anbragte børn og unge Ønsketræet har sendt invitationer ud til døgninstitutionerne i Esbjerg Kommune, hvor de børn og unge, som bor på institutionerne, indbydes til juletræsfest den 10. december. De unge gæster skal mødes i Musikhuset, hvor de blandt andet vil blive underholdt af Basim, ligesom der er forskellige overraskelser og julehemmeligheder. Det er Esbjerg City og SSP & Forebyggelse, der sammen med en række samarbejdspartnere står bag arrangementet. GLÆDELIG JUL Alle ansatte i SSP & Forebyggelse samt tilknyttede projekter ønsker vore samarbejdspartnere og kolleger en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 13. november 2014 kl. 9.30 15.30 Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsorden: Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere Jørgen, Mikael,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning?

Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning? Projekt Aktiv Fritid Forhold og spørgsmål til nærmere belysning? Kære deltagere i kick-off mødet omkring projekt Aktiv Fritid. Allerførst vil vi gerne sige tak for alle jeres bidrag i forbindelse med gruppearbejdet.

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

31. årgang nr. 8 2014 Oktober. Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag

31. årgang nr. 8 2014 Oktober. Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag 31. årgang nr. 8 2014 Oktober Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe.

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe. Forældreback-up Esbjerg og Holstebro Kommuner har i flere år brugt forældreback-uppere som igangsætteren af dialogen blandt forældre. Erfaringerne er gode, og de to kommuner beskriver ordningen sådan:

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere