SSP & Forebyggelse. Farvel og tak. December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP & Forebyggelse. Farvel og tak. December 2014"

Transkript

1 SSP & Forebyggelse December 2014 Farvel og tak Vi er blevet skilt. Har været igennem fasen med at pakke flyttekasser, fordele billeder og nipsting og forholde os til de sædvanlige u-pakkelige dimser og de ting, man ikke helt véd, hvad man skal stille op med. På begge sider er vi kede af, at det er kommet hertil. Prøver at forstå, at de sidste otte års samliv er slut, og at en ny fremtid venter for os hver især. Skilsmissen er ikke en fælles beslutning truffet i enighed. Det er derimod tid, omstændigheder, udvikling og organisationsændringer, der betyder, at SSP & Forebyggelse og Klubsekretariatet/klubkonsulenterne efter otte år under samme tag har gennemlevet en professionel skilsmisse, og er gået hver til sit. Den nye skolereform og vedtagelsen af store ændringer i den lokale skolestruktur har store konsekvenser for hele klubområdet. Disse vil vi se udmøntet, når arbejdet med de nye skoledistrikter for alvor går i gang i Her og nu betyder det i første omgang, at de fire medarbejdere fra klubsektoren, som hidtil har haft til huse sammen med SSP & Forebyggelse i Torvegade 23, er flyttet ud. De tre har fået et nyt, fælles kontor hos skoleadministrationen på Hovedbiblioteket og en enkelt er rykket ud på en af byens skoler. Vi vil gerne sige tak for det sociale og faglige ægteskab vi har haft siden kommunesammenlægningen. Mange af de tanker og idéer, der lå bag ægteskabets indgåelse blev indfriet, andre gjorde ikke. Sådan er det: Det er som regel først, når vores (nøje planlagte) idéer føres ud i livet, at virkeligheden, dagligdagen og realiteterne viser, om idéerne nu også var gode. Som sagt synes vi, at det her ægteskab langt det meste af tiden og i langt de fleste situationer levede op til forventningerne. Et afrikansk ordsprog siger, at Tid er ikke noget, der går det er noget, der kommer. Så nu retter vi fokus mod tiden, der kommer, siger tak for den tid, vi har haft sammen, og ønsker Klubsekretariatet alt det bedste fremover! Af Steen Bach Leder SSP & Forebyggelse Tlf

2 SSP & Forebyggelse Personalenyt Indhold Leder Farvel og tak 1 Nyt fra afdelingen Personalenyt 2 Vore unge opfører sig eksemplarisk 3 Nyt fra tilknyttede projekter Aktiv Fritid siger tak for indsatsen 4 Nyt fra afdelingen De ringer vi iler 4 Stor interesse for kurset Unge på en glidebane 4 Nye ansigter og nye pladser i Torvegade 23 4 #Shout out# 5 Fyrværkeri er flot MEN!! 6-7 Nyt fra Esbjerg En kælder med højt til loftet 8-9 Nu med husspøgelse 9 Busselskab og unge hørte hinanden 10 Psst Mere end 500 oplevede Henrik Rindom 11 Anderledes metode reducerer kriminelle gengangere blandt unge 11 Vagtskifte til nytår i det gamle arresthus Vores sekretær gennem seks år, Vibeke, går på efterløn ved årsskiftet, og vi har i den anledning stillet hende nogle spørgsmål: Hvad glæder du dig mest til? Friheden uden for murene. Hvordan vil du beskrive det at være sekretær hos SSP & Forebyggelse? Nu ved vi jo alle, at forebyggelse er bedre end helbredelse. I øvrigt har det været et fængslende job. Hvilket råd vil du give din efterfølger på jobbet? Ingen er fuldkommen Velkommen til Hanne Brodde, ny sekretær i SSP & Forebyggelse, afløser Vibeke Breer Rasmussen Vi har bedt Hanne om at sætte lidt ord på sig selv, de kommer her: Tre ord, der beskriver at skulle skifte job: Spændende, udfordrende, Hurra (glæde) Tre ord, der beskriver mine forventninger til jobbet: Interessant, afvekslende, kollegial atmosfære Tre gode råd om mig til mine kommende kolleger og samarbejdspartnere: hjælpsomhed er et nøgleord for mig både som giver og tager en stram mine er ikke en sur mine hos mig blot koncentration om en opgave glæden ved at arbejde med mine kompetencer, bliver endnu stærkere, når jeg samarbejder og er sammen med gode kolleger Ønsketræet igen på plads 12 SSP & Forebyggelse Udgivet af SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune Torvegade 23, 6700 Esbjerg. Ansvarshavende: Steen Bach Redaktør: Mette Svejgaard Layout: Conny Bech Thomsen Tryk: Esbjerg Kommune Udkommer 4 gange årligt i marts, juni, september og december Kim Nordrup på barsel Kim Nordrup, SSP-konsulent i Bramming, har forøget børneflokken med en lille pige. Tillykke med det! Kim er derfor på barsel indtil starten af det nye år. Indtil da varetages akutte Bramming-opgaver af hans kollega i syd, SSP-konsulent i Ribe, Michael Ulv. Områderådgiver til Ribe Teamet af områderådgivere er nu komplet, idet Ribe også pr. 1. januar har sin egen områderådgiver. Hun hedder Line Sejerup Middelhede, er 33 år og uddannet socialrådgiver. Line har tidligere været ansat i Det Faglige Hus, Jobcentret og Familieafdelingen i Esbjerg Kommune. Line vil, i lighed med de allerede fem ansatte områderådgivere, få en plads i det fælles teamkontor i Torvegade 23 i Esbjerg, ligesom hun vil have en plads i Ribe, nærmere bestemt i tilknytning til SSP-konsulent Michael Ulvs kontor på Simon Hansens Vej. Ingen af stederne skal dog regne med det store slid på kontorinventaret, da Line, ligesom de øvrige områderådgivere, i høj grad bliver "markarbejder", og får sin gang på lokale institutioner og skoler samt ude i familierne. 2 Nyt fra AFDELINGEN

3 Esbjergs unge opfører sig eksemplarisk Hvis man plejer omgang med teenagere, eller måske endda selv har én af slagsen i huset, så havde man det nok godt på fornemmelsen: De unge er ikke så slemme, som rygtet nogle gange kan give indtryk af. Faktisk drikker de mindre (og senere), ryger mindre og begår mindre kriminalitet end nogensinde før. Så tag dén, forældregeneration I var faktisk meget værre! Vores viden om de unge stammer fra en såkaldt ungeprofilundersøgelse gennemført blandt unge i hele Syd- og Sønderjylland, hvor Esbjerg-tallene så er siet fra. Tallene viser blandt andet at: Siden den sidste Ungeprofilundersøgelse i Esbjerg Kommune i 2009 er der sket et fald i antallet af esbjergensiske unge, der ryger. Således var det i % af eleverne i 7. klasse, som angav, at de ikke røg. I 2014 er det tilsvarende tal 97,9. For 9. klasses eleverne i Esbjerg er andelen af ikke-rygere steget fra 83,2% i 2009 til 86,9% her i Ud over ovennævnte bekræfter undersøgelsen, at vores unge i Esbjerg, og resten af Syd- og Sønderjylland, lægger sig tæt op ad den landsdækkende udvikling, når det kommer til unges brug af alkohol nemlig nedadgående. Ungeprofilen 2014 underbygger, at der gennem de sidste 16 år er sket et kontinuerligt - og markant - fald i de unges forbrug af alkohol. Og endelig er der altså også sket fald i antallet af unge, der begår kriminalitet. Mest almindeligt at være helt almindelig Leder af SSP & Forebyggelse i Esbjerg Kommune, Steen Bach, er særdeles godt tilfreds med de positive tal: Undersøgelsen bekræfter for det første, at vi har ret, når vi siger til de unge og deres forældre, at det er mest almindeligt at være helt almindelig. Det store flertal af unge er helt overvejende fornuftige og opfører sig faktisk eksemplarisk. Dernæst bekræfter undersøgelsen, at det arbejde, vi udfører, faktisk nytter noget. Vi tror på, at det blandt andet er den øgede forældreog voksenopmærksomhed på unge generelt og områder som deres alkoholforbrug specifikt, der begynder at slå igennem. Og netop forældre- og voksenansvar er et af de områder, hvor vi bruger forholdsvis mange kræfter i den forebyggende og vejledende indsats. Både på det generelle, det specifikke og det individuelle plan, siger Steen Bach. Ud over tal om tobak, rusmidler og kriminalitet, ser undersøgelsen på en lang række andre forhold i de unges liv, for eksempel skolegang, nogen at tale med, sovevaner, etc. Se alle Esbjerg-tallene fra undersøgelsen på SSP & Forebyggelses hjemmeside: hvor link til undersøgelsen ligger i nyhedskarussellen på forsiden. Sådan er rapporten lavet: Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Dataindsamlingen er gennemført i foråret 2014 i et tæt samarbejde mellem kommunerne og det Kriminalpræventive Sekretariat i Syd- og Sønderjyllands Politi. Ungeprofilunder Særligt medarbejdere fra kommunernes SSP-område har spillet en afgørende rolle som tovholdere i udviklingen af spørgeskemaet og under dataindsamlingen, hvor de har ydet en stor indsats for at sikre en god kontakt til uddannelsesstederne. Målet med Ungeprofil Syd- og Sønderjylland er at øge kommunernes og politiets viden om de unges trivsel og adfærd. Desuden skal rapporten skabe overblik over udviklingen, så både den lokale og den overordnede, strategiske forebyggelsesindsats i kommunerne og politikredsen kan planlægges og gennemføres så effektivt som muligt. Nyt fra AFDELINGEN 3

4 Aktiv Fritid takker frivillige ledere og trænere Mere end 300 udsatte børn og unge er via Aktiv Fritid kommet i gang med fritidsaktiviteter, blandt andet takket være de mange, gode kræfter i det lokale, frivillige foreningsliv. Det vil de to fritidsvejledere Karin Schwartz og Claus Møller Jensen gerne kvittere for, og inviterer derfor til fyraftensmøde i Carlsberg Lounge på Blue Water Arena torsdag den 4. december. På programmet er oplæg fra lederen af Flying Superkids, Lars Godbersen samt praktikanten fra DR, Thomas Skov, foruden noget godt at spise og drikke. Og som en ekstra bonus er det muligt at invitere de fremmødte til pladser på første parket til kampen EfB-FC Midtjyllan. Aktiv Fritid havde booket loungen før aftalen om kampen kom på plads, og derfor var det en glædeligt overrasket Karin Schwartz, der i begyndelsen af november modtog en opringning fra EfB Konference, som lige ville høre, om det var ok, at deltagerne til fyraftensmødet får mulighed for at blive lidt længere og se kampen fra loungen! De ringer - vi iler Stor interesse for kurset Unge på en glidebane Vores hovedkontor i Den gamle arrest i Torvegade 23 er nyrenovering til trods ikke ligefrem en overskuelig størrelse, hvis man ikke er vant til at færdes i huset. Da vi ikke har nogen reception, hvor gæster kan henvende sig, har vi jævnligt kunnet høre forsigtige halloooo, er her nogen?, når vore besøgende havde begivet sig ud på husets trapper og gange for at lede efter nogen, der kunne pege dem den rigtige vej. Da husets indretning og opgavernes fordeling ikke giver mulighed for en egentlig receptionsfunktion, har vi i stedet fundet på dét, vi mener, må være den næstbedste løsning: En trådløs ringeklokke på mellemgangen lige indenfor hovedindgangen med besked om, at besøgende kan ringe på klokken, hvis de er i tvivl om, hvor de skal henvende sig. Husets personale vil så på skift have klokkevagten og ile de vildfarne gæster til undsætning. Kursustilbuddet, hvor ansatte, der arbejder med unge i Esbjerg Kommune, kan få input til de mange forskellige muligheder, oplevede stor søgning. Derfor blev det oprindeligt planlagte deltagerantal på 20 ændret, således at der i alt deltog 31 kursister fra mange forskellige, kommunale afdelinger. I foråret vil kurset blive fulgt op med et redskabskursus om udsatte voksne, så hold øje med vores tilbud! Nye ansigter og nye pladser i Torvegade 23 Torvegade 23 bliver inden året udgang ny adresse for områderådgiverne, som hidtil har haft til huse på den tidligere Sædding Skole. Med Klubsekretariatets flytning (se mere herom på forsiden) er der opstået pladsmæssig kapacitet til at flytte områderådgiverne ind på SSP & Forebyggelses hovedkontor, hvor de vil blive placeret i et stort fælleskontor på 2. sal hvor specialkonsulenten og to af SSP-konsulenterne hidtil har siddet. De to SSP-konsulenter flytter hen på de små enkeltmands-glas-bur-kontorer på 2. sal, hvor forebyggelseskonsulenterne hidtil har siddet. Og endelig flytter forebyggelseskonsulenterne og specialkonsulenten ned i stueplan, hvor de sammen med Aktiv Fritid kommer til at råde over de lokaler, som Klubsekretariatet tidligere boede i. 4 Nyt fra AFDELINGEN

5 #Shout out# Skuespillerne fra Kulturskolens Teatergrundkursus giver den gas i rollerne som eleverne i 8A, der kommer i klemme på de sociale medier. - en forumteaterforestilling om unges selviscenesættelse på de sociale medier Unge har et socialt liv på nettet, og langt det meste af det, der foregår, er i orden. Men ind imellem oplever nogle at blive hængt ud, og nogle bruger siderne til at flashe sig selv, så: Hvad er i orden, og hvad er ikke i orden? Hvilke konsekvenser kan det have? Hvad kan forældre gøre? Skal lærere blande sig? Det var nogle af de spørgsmål, der blev taget under behandling i forumteaterstykket Shout out, som i november måned har turneret rundt på en række af kommunens skoler og givet forestilling for 8. klasserne. Nyt fra AFDELINGEN Kulturskolens TeaterGrundKursus hold var som forberedelse til stykket IRL ( In-Real-Life ) for at tale med unge om deres liv på nettet. De unges udsagn og oplevelser blev til forumteaterforestillingen Shout Out, som varede 1½ time og var bygget op, så den første halve time var et teaterstykke, og den efterfølgende time var interaktiv. Det vil sige, at elevernes egne tanker, erfaringer og holdninger til emnet fik en central plads i forestillingen skuespillerne inddragede simpelthen publikum i stykket. Det har været en stor oplevelse for spillerne og ganske givet også for de mange elever, som har været inde at se forestillingen. I hvert fald er stykket overalt blevet mødt af entusiastiske og medlevende elever, som i høj grad har bidraget deres til, at ikke to forestillinger har været ens. Stykket er blevet til i et samarbejde mellem Kulturskolens TeaterGrund- Kursus og SSP & Forebyggelse, med støtte fra KFUM & KFUK samt Y smens Club i Esbjerg. 5

6 Alle kommunens folkeskoler er med i årets gratis fyrværkeridemonstrationer SSP & Forebyggelse kan igen i år tilbyde alle 5. klasser i Esbjerg kommune gratis fyrværkeridemonstrationer. For første gang i flere år er samtlige folkeskoler og næsten alle privatskoler med der mangler kun lige én enkelt skole. Vi har også i år stor opbakning og hjælp fra Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, som stiller med både personel og køretøj, som vi har til rådighed i hele demonstrationsperioden. Nye regler og måske en problemstilling Fyrværkerikampagnen i år er blevet meget moderniseret. Dette på baggrund af, at der er kommet nye regler omkring både købsperiode og brugsperiode af fyrværkeri. Der er nu ikke overensstemmelse mellem købsperioden og brugsperioden. Det er nu lovligt at købe fyrværkeri i perioden fra d. 15. december - til og med d. 31. december. Men man må først afskyde/ benytte fyrværkeri i perioden fra d. 27. december til og med d. 1. januar. Jeg mener, at der er risiko for, at en del personer lige skal prøve deres nyindkøbte fyrværkeri inden afskydningsperioden, og derved kan risikere en bødestraf. Afskydning af fyrværkeri uden for afskydningsperioden kan straffes med bøde fra 500 kr. og op til flere tusinde kroner. Af samme grund er kampagnen også lagt senere i år, således at vi først starter kampagnen 1. december, da vi ellers frygter en reklame-effekt med for tidlig benyttelse af fyrværkeri til følge. Fyrværkeridemonstrationer for 5 årgang Dette års fyrværkerikampagne er direkte rettet til 5. årgang. Vi har indlagt disse ændringer i dette års kampagne, ligesom de 6 gamle Gode Råd er udskiftet til De 5 fyrværkeriråd. Vi har tilpasset indholdet, så vi benytter de nye 5 Fyrværkeriråd, men vi har nu indlagt nogle praktiske elementer som vi kalder Krudttip. Fyrværkeridemonstrationerne for 5. årgang består stadig af et teoretisk oplæg på ca. 1 lektion og der efter en udendørs praktikdel, hvor der fokuseres på sikker afskydning af lovligt fyrværkeri. Det er vores store håb, at vi kan holde sidste års meget lave skadestal i ro, og meget gerne sænke antallet af skader endnu mere. Der var ikke skader med varige mén ved årsskiftet 2013/14 her i Esbjerg Kommune. Fyrværkerioplysning til ALLE På baggrund af de helt nye regler omkring køb og brug af fyrværkeri, så har vi har også fremstillet nyt infor- mationsmateriale i form af en plakat, som vi rundsender til alle skoler, så eleverne i de store årgange også bliver informeret om de nye ændringer, og får en lille husker omkring bl.a. erstatningsansvar. Dette materiale vil også blive brugt af bl.a. Sikkerhedsstyrelsen på deres hjemmeside. Vi håber også, at vi kan få alle skoler til at udsende materialet på forældreintra, da det oftest er forældre, der indkøber fyrværkeri til deres børn/unge. Demonstrationerne breder sig! Også i år har vi gennemført et instruktørkursus for nye og flere kommuner, som ønsker at benytte Esbjerg modellen til deres lokale fyrværkerikampagner. Dette instruktørkursus er lavet i meget tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og den landsdækkende fyrværkerikampagne Der er nu uddannet godkendte instruktører fra 24 kommuner, spredt over hele landet, som kan benytte Esbjerg modellen Fyrværkeri er Flot MEN!! Af Morten List Christensen SSP konsulent/esbjerg SSP & Forebyggelse Tlf Nyt fra AFDELINGEN

7 VIL DU VIDE MERE: Scan QR-koden. Det betyder - at det er tilladt at købe godkendt fyrværkeri på godkendte salgssteder fra d. 15. december til og med d. 31. januar. Køb af fyrværkeri udenfor denne periode er ulovligt og kan straffes med bøde. Det betyder - at det først er lovligt at afskyde/benytte fyrværkeri fra d. 27. december til og med d. 1. januar. Altså: Det er forbudt at afskyde/benytte/teste fyrværkeri uden for denne periode. Overtrædelse kan medføre bøde fra 500 kr. og op til flere tusinde kroner. Det betyder - at ved evt. skader (også personskader) med både lovligt VIL DU VIDE MERE: og ulovligt fyrværkeri, hæfter man SELV for et evt. erstatningskrav, Scan QR-koden. fra man er ca. 5 år gammel. Forældre til børn under 18 år hæfter for de første kr. pr. skade, ved et evt. krav om skadeserstatning fra en skade, som barnet har forvoldt. Det betyder - at alt lovligt fyrværkeri i Danmark SKAL være forsynet med: Et SIK nr. eller en CE godkendelse - SAMT en Dansk brugsanvisning!! Alt andet er ULOVLIGT fyrværkeri! VIL DU VIDE MERE: Scan QR-koden. SSP & Forebyggelse Esbjerg Kommune Nyt fra AFDELINGEN 7

8 En kælder med højt til loftet Værested for de over 18-årige i Hedelundgårdparken og resten af Kvaglund skal give brugerne et frirum og skabe større tryghedsfølelse i området. Der er sandt at sige ikke ret hyggeligt i kælderlokalerne under Klub Askelunden. De indsamlede genbrugsmøbler spænder over et bredt indretningsspektrum fra olde-kolle til high-tech, og står lidt tilfældigt smidt ind i et af de bageste lokaler. Indtil videre er møblerne det eneste, der er i lokalerne, som trænger til en kærlig hånd med puds og maling. Men med tiden skulle der gerne komme både bordfodbold, projektor med spillekonsoller/tv og hvad brugerne ellers har lyst til og kan fremskaffe. Det nye +18-værested er endnu i sin spæde start, og selv om lokalerne egentlig skulle have været klar 1. november har det knebet lidt. Goran Alikalfic, projektmedarbejder ved SSP & Forebyggelse, og Enes Kiris, ansat ved Kvaglund Bibliotek, er de professionelle kontaktpersoner på projektet. Og +18 værestedet er en af de opgaver, hvor udfordringen ikke består i alt det, de skal nå men derimod at sætte sig på hænderne og tålmodigt vente og se, hvad der sker. Det er ikke vores værested og vores ansvar. De unge har fået lokalerne stillet til rådighed, og de har fået nogle midler fra klubben til at istandsætte og købe noget af det, de kunne tænke sig. Samtidig har de fået at vide, at det helt og holdent er deres eget ansvar at sørge for at sætte i stand og indrette, så det nytter ikke, at vi tager over og begynder at lede og fordele opgaverne. De unge skal selv have ejerskab, siger Goran Alikalfic. Til opstartsmødet i oktober måned var der syv af de i alt potentielle brugere af stedet, der fik en nøgle til lokalerne, så de kan i teorien bare låse sig ind og gå i gang. Men det er ikke helt så enkelt, forklarer Enes Kiris. Det er en meget blandet gruppe i alderen år. Nogle er i gang med uddannelse eller er i arbejde, nogle få er ikke. Der er mange forskellige små-grupper, som ikke kender hinanden indbyrdes og ikke har hinandens telefonnumre, og alt i alt betyder det, at det kan være svært at få planlagt og aftalt, hvornår man mødes hernede og får noget gjort ved det, siger han. Udtalelsen følges hurtigt op af en strøtanke fra Goran: Ja, det ville nok være en god idé med en Facebookgruppe, der hed +18, så var det meget nemmere at kommunikere Men igen, det er ikke os, der skal komme med den idé det skal de selv finde ud af. De to kontaktpersoner peger på, at de unge i Hedelundgårdparken og Kvaglund med projektet har en chance for at gøre sig positivt bemærket noget, de ellers ikke er forvænt med. En splittet verden Værestedet er blevet til på initiativ af blandt andre SSP & Forebyggelse, Klub Askelunden og Kvaglund Bibliotek, 3i1 og integrationskonsulent Mussa Utto. Formålet er i høj grad at tilbyde målgruppen et alternativ til at hænge ud på gaden. Eller som hidtil på biblioteket. Hvad enten det er det ene eller det andet sted, skaber det nemlig utryghed i området. Jeg kan godt forstå, at andre beboere i området føler sig utrygge, Goran Alikalfic og Enes Kiris er nogle af de professionelle kræfter bag det nye værested. når den her flok sidder på biblioteket eller hænger på gaden. Jeg kender dem alle sammen, og føler mig ikke utryg ved dem men når jeg ser dem, kan jeg godt forstå, at folk går i en bue på 50 meter uden om dem. De er mange, de råber højt og de dasker måske lidt til hinanden. Altså, når de sidder på biblioteket, så kommer der jo ingen andre, siger Enes Kiris. Han forklarer, at mange af de unge i området kommer fra hjem og kulturer, hvor det ikke er almindeligt, endsige muligt, at mødes hjemme hos hinanden. Både af hensyn til pladsen der bor ofte mange børn i forskellige aldre hjemme, så det er ikke sikkert, man har sit eget værelse og af hensyn til de kultursammenstød, det måske ville give med forældrene. De fleste af de her unge lever i en splittet verden. På den ene side skal de forholde sig til det derhjemme, og på den anden side til det, de møder 8 Nyt fra ESBJERG

9 Ting- og arresthuset - nu med husspøgelse ude i verden. Det kan godt være svært, siger Enes Kiris. Goran Alikalfic supplerer: Man kan sige, at de her unge tilhører en særlig margin i forhold til normen. Derfor er det også vigtigt, at de har et sted, hvor de kan mødes på deres betingelser, og hvor der er plads til den splittelse, de lever i. Hensigten er derfor at give gruppen et sted, som er deres eget, et frirum på deres egne betingelser, hvor de ikke forstyrrer andre. Lokalerne er kommunale og derfor underlagt regler om, at der er nul alkohol og nul rygning. Der ud over er der kun ét forbud, hvis man ønsker at komme i værestedet: Man må ikke være bande-relateret. Dette er et selvsagt, da det er kommunale lokaler, men heldigvis satte de unge selv på opstartsmødet også dette kriterium. I teorien er det også dem selv, der skal håndhæve det, da der ikke vil være personale til stede. Heldigvis har lokalpolitiet taget godt imod væresteds-idéen, og har lovet at hjælpe, hvis det skulle blive aktuelt og her forudser Goran og Enes, at de kan få en vigtig rolle, i hvert fald til en start. Mange af de her unge er ikke vant til at ligefrem at have et positivt samarbejde med politiet. Derfor vil det nok heller ikke være dem selv, der ringer efter dem. Til gengæld ved de, at de altid kan ringe til os, og så tager vi over i forhold til samarbejdet med politiet, siger Enes Kiris. Projektet har en prøvetid på tre måneder, hvorefter der tages stilling til, om det er et tilbud, der skal fortsætte. Vi holder jo til i et hus, som med sin fortid som fængsel givetvis gemmer på mange ulykkelige historier og skæbner. Åbenbart også nogen, som ikke har sluppet denne verden: Lige omkring Halloween, hvor hekse, edderkopper og spøgelser florerede, fandt vi ud af, at vi har indbygget uhygge og ikke af den slags, man kan købe i Bilka, vel at mærke. Den 22. oktober kl er det bevægelses-udløste overvågningskamera i Tinghuset blevet aktiveret af noget, der mest af alt ligner et klart lys, som bevæger sig gennem rummet. Vi har ledt og søgt efter huller, lys udefra og alle andre tænkelige, logiske forklaringer og ingen fundet. Så det ser ud til, at vi har en ekstra ansat i huset! Nyt fra ESBJERG 9

10 Unge fra Hedelundgårdparken/Kvaglund og Stengårdsvej besøgte Arriva for at tale om sommerens uoverensstemmelser mellem buspersonale og unge passagerer fra området. 28 børn og unge ville gerne i dialog med Arriva, hvilket var cirka dobbelt så mange, som arrangørerne havde regnet med. Busselskab og unge hørte hinanden Der er noget med, at når man deler brød, er det svært at være uvenner. Det ser ud til, at det samme gælder pizza. 28. oktober mødtes repræsentanter fra Arriva, lokalpolitiet, Esbjerg Kommune og en stor gruppe børn og unge fra Hedelundgårdparken/Kvaglund og Stengårdsvej nemlig over pizzaer, sodavand og snoller i Arrivas lokaler på Hededammen i Esbjerg, og alle parter gik lidt klogere og mere eftertænksomme der fra. Dialog- og infomødet blev stablet på benene i kølvandet på sommerens konflikter mellem chauffører og unge fra de to lokalområder og var på initiativ af driftsleder Tommy Christensen, Arriva, som har gode erfaringer med lignende møder andre steder i landet. Blandt de kommunale repræsentanter var Steen Bach, leder af SSP & Forebyggelse. Afdelingen har været dybt involveret i problematikkerne omkring busdriften, specielt med henblik på at forebygge episoder. Han betegner mødet som en stor succes. Der var en rigtig god stemning, og selv om det gik lidt trægt med de unges fortælle- og spørgelyst i starten, så var der især et par meget velforberedte piger, som var medvirkende til, at der kom gang i spørgsmålene. Dialogen handlede rigtig meget om de unges oplevelser og udfordringer, og de blev mødt med stor lydhørhed fra Arriva, siger Steen Bach. Under besøget fik de unge en rundvisning i garageanlæggene og lærte lidt om busser og busdrift i almindelighed, hvorefter mødet fortsatte i chaufførernes frokoststue over pizza, sodavand og snoller. Der var et oplæg fra lederen af kontrolenheden, som på en imødekommende og fin måde fik fortalt de unge om kontrolarbejdet med billetter, og konsekvenserne ved eventuelt snyd, hvorefter der var fortælle- og spørgerunde. Et gensidigt afhængighedsforhold Et af de punkter, som blev drøftet, var den gensidige sprogbrug og opførsel de unge passagerer og chaufførerne imellem. Ofte har chaufførerne følt sig verbalt overfuset af de unge, mens det er de unges oplevelse, at den verbale overfusning går begge veje. Der var enighed om, at den ordentlige sprogbrug og opførsel gælder begge veje til gavn for alle parter. Driftsleder Tommy Christensen havde i den forbindelse en vigtig pointe om, at de involverede parter jo er gensidigt afhængige af hinanden: Alle skal tale pænt til og opføre sig ordentligt overfor hinanden. Ellers er der ingen, der har lyst til at være i busserne i lokalområdet, hverken på chauffør- eller passagersæderne, og derved risikerer man at miste ruterne. Det vil sige, at chaufførerne kan risikere at miste deres arbejde, og de lokale deres transportmuligheder. Så dét at opføre sig ordentligt gensidigt er ren win-win. Alt i alt var det indtrykket efter mødet, at alle parter gik tilfredse der fra, følte sig hørt og havde fået stof til overvejelser og eftertanke. Og som en ekstra mulighed for de unge for at blive hørt, hvis de føler sig dårligt behandlet, oplyste Tommy Christensen, at de altid under Ris og ros på Sydtrafiks hjemmeside kan skrive om deres oplevelser, og at disse bliver sendt direkte til ham. Egentlig var det planen, at der kunne deltage unge i mødet, og at man så ville invitere til flere møder, hvis behovet viste sig. Men på selve dagen, hvor Arriva havde stillet en opsamlings-bus til rådighed på aftalte opsamlingssteder ved klubberne i de to lokalområder, dukkede der 28 børn og unge op, som gerne ville fortælle Arriva om deres oplevelser, og de kom alle sammen med til mødet. Det var klubben i Askelunden samt Klub Ringgården og Projekt Sofie, der på fornem vis havde sørget for, at så mange kom med. Det er endnu for tidligt at sige noget om effekter af mødet, men Steen Bach noterer sig, at der i hvert fald ikke siden er blevet gjort opmærksom på, at der været episoder, som gav anledning til bekymring. 10 Nyt fra ESBJERG

11 Mere end 500 oplevede Henrik Rindom 4. november havde SSP & Forebyggelse inviteret til to gratis arrangementer, begge med overskriften Hash og de hurtige stoffer. Oplægsholderen var psykiater og misbrugsekspert Henrik Rindom, og interessen var enorm: Om eftermiddagen var det de professionelle, der var inviteret, og her havde knapt 250 deltagere meldt deres ankomst. Om aftenen var der inviteret til borgermøde, hvor alle var velkomne. Vi var spændte på at se, hvor mange, der dukkede op, da vi ikke havde tilmelding til dette arrangement. Til vores store overraskelse og glæde dukkede der anslået omkring 300 personer op til arrangementet. Vi takker alle, der deltog, og sender en særlig tak til Henrik Rindom, der (som altid) leverede nogle interessante og levende oplæg på baggrund af sin enorme viden, erfaring, engagement og gennemslagskraft. I øvrigt skulle vi hilse fra Henrik og sige, at han var ganske overvældet over de mange fremmødte! Anderledes metode reducerer kriminelle gengangere blandt unge Tirsdag den 11. november deltog nogle ansatte fra SSP & Forebyggelse i en temadag arrangeret af SSP- samrådet. Overskriften var Restorative Justice, eller på dansk genoprettende ret. SSP-samrådets fagudvalg på området har netop været på studietur til Nordirland, hvor man siden 2003 har givet alle unge mellem 10 og 18 år, der tilstår deres kriminelle handling, en mulighed for at genoprette den skade, de har forvoldt. Dette sker i en proces, hvor den unge blandt andet i et møde med offer, forældre, politi, advokat og andre relevante aktører bliver konfronteret med konsekvenserne af den handling, som vedkommende har begået. Disse møder, også kaldet ungekonferencer, styres af professionelt trænet personale, som har til opgave at lede parterne igennem en dialog om den handling, der er sket. En dialog, hvis formål er at imødekomme både offerets, gerningsmandens og samfundets behov og interesser. Noget af det, der gjorde størst indtryk var, hvilken effekt denne model har på de unge i forhold til, om de laver fornyet kriminalitet. På baggrund af cirka sager blev vi præsenteret for følgende tal: Tilbagefald (2008) inden for et år: Ved frihedsberøvelse (som vi kender det herhjemme, altså at vi fængsler og sanktionerer mod de unge, der begår kriminalitet) er tilbagefaldsraten 68,3%, ved Youth Conference Orders (som er via retten, og kan minde om vores konfliktråd, det vil sige, at det er myndighederne, der er styrende og at det er kun et supplement til den egentlige straf) 45,4% og endelig, ved brug af Restorative Justice programmet (direkte fra anklagemyndighed, uden om retten) er tilbagefaldsraten helt nede på 29,5%. SSP-samrådets fagudvalg har på baggrund af de positive erfaringer fra Nordirland opfordret Folketinget til at se på, om der kan iværksættes et pilotprojekt på området her i Danmark, så der også her kan effektevalueres på, om modellen er et brugbart alternativ til de nuværende sanktioner i forhold til ungdomskriminelle. Vil du vide mere? Af Søren Hansen Specialkonsulent SSP & Forebyggelse Tlf Nyt fra AFDELINGEN 11

12 SSP & Forebyggelse December 2014 Ønsketræet for anbragte børn igen på plads i Ting- og Arresthusets gård Igen i år får esbjergenserne mulighed for at opfylde et gaveønske, der er placeret på Ønsketræet af et barn, der virkelig trænger til en opmuntring i den kolde juletid. Ønsketræet introduceres samtidig med, at julen for alvor skydes i gang i Esbjerg City fredag den 28. november. Ønsketræet er et juletræ, hvor den traditionelle julepynt er udskiftet med små hjerter med ønsker fra børn fra døgninstitutioner i Esbjerg. Børnene fra hver af institutionerne har selv skrevet et ønske på kortet i prisklassen kr., og ideen er så, at man kan tage et kort fra træet, købe den ønskede gave, få den pænt pakket ind og hæfte kortet på pakken, så den bliver afleveret til det barn, der har ønsket gaven. Giveren er anonym, men man må meget gerne sende en hilsen sammen med gaven. Aflever gaven til Julemanden Vælger man at følge opfordringen og købe en gave til børnene, har man tre muligheder for at aflevere gaven: Hos Esbjerg City, Torvet 20 fra mandag fredag kl eller hos SSP & Forebyggelse, Ting- og Arresthuset mandag torsdag kl og fredag kl indtil den 15. december. Endelig er der også mulighed for at aflevere gaven direkte til Julemanden ved Ønsketræet fredag den 5.12 eller kl samt lørdag den 6.12 og kl Julemanden vil kort før jul samle alle indleverede julegaver og aflevere den til børnene på døgninstitutionerne. Ønsketræet Juletræsfest for anbragte børn og unge Ønsketræet har sendt invitationer ud til døgninstitutionerne i Esbjerg Kommune, hvor de børn og unge, som bor på institutionerne, indbydes til juletræsfest den 10. december. De unge gæster skal mødes i Musikhuset, hvor de blandt andet vil blive underholdt af Basim, ligesom der er forskellige overraskelser og julehemmeligheder. Det er Esbjerg City og SSP & Forebyggelse, der sammen med en række samarbejdspartnere står bag arrangementet. GLÆDELIG JUL Alle ansatte i SSP & Forebyggelse samt tilknyttede projekter ønsker vore samarbejdspartnere og kolleger en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ Fra: Til: Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Dato: 05-12-2012 09:57 Vedrørende: Vedhæftninger: image001.jpg KlubTingvejDagtilbudsrapport 2012revideret.doc image002.jpg

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder Sofbladet Personalebladet for ansatte i Socialforvaltningen i Københavns Kommune NR.2 MAJ 2015 TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere