SSP & Forebyggelse. Farvel og tak. December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP & Forebyggelse. Farvel og tak. December 2014"

Transkript

1 SSP & Forebyggelse December 2014 Farvel og tak Vi er blevet skilt. Har været igennem fasen med at pakke flyttekasser, fordele billeder og nipsting og forholde os til de sædvanlige u-pakkelige dimser og de ting, man ikke helt véd, hvad man skal stille op med. På begge sider er vi kede af, at det er kommet hertil. Prøver at forstå, at de sidste otte års samliv er slut, og at en ny fremtid venter for os hver især. Skilsmissen er ikke en fælles beslutning truffet i enighed. Det er derimod tid, omstændigheder, udvikling og organisationsændringer, der betyder, at SSP & Forebyggelse og Klubsekretariatet/klubkonsulenterne efter otte år under samme tag har gennemlevet en professionel skilsmisse, og er gået hver til sit. Den nye skolereform og vedtagelsen af store ændringer i den lokale skolestruktur har store konsekvenser for hele klubområdet. Disse vil vi se udmøntet, når arbejdet med de nye skoledistrikter for alvor går i gang i Her og nu betyder det i første omgang, at de fire medarbejdere fra klubsektoren, som hidtil har haft til huse sammen med SSP & Forebyggelse i Torvegade 23, er flyttet ud. De tre har fået et nyt, fælles kontor hos skoleadministrationen på Hovedbiblioteket og en enkelt er rykket ud på en af byens skoler. Vi vil gerne sige tak for det sociale og faglige ægteskab vi har haft siden kommunesammenlægningen. Mange af de tanker og idéer, der lå bag ægteskabets indgåelse blev indfriet, andre gjorde ikke. Sådan er det: Det er som regel først, når vores (nøje planlagte) idéer føres ud i livet, at virkeligheden, dagligdagen og realiteterne viser, om idéerne nu også var gode. Som sagt synes vi, at det her ægteskab langt det meste af tiden og i langt de fleste situationer levede op til forventningerne. Et afrikansk ordsprog siger, at Tid er ikke noget, der går det er noget, der kommer. Så nu retter vi fokus mod tiden, der kommer, siger tak for den tid, vi har haft sammen, og ønsker Klubsekretariatet alt det bedste fremover! Af Steen Bach Leder SSP & Forebyggelse Tlf

2 SSP & Forebyggelse Personalenyt Indhold Leder Farvel og tak 1 Nyt fra afdelingen Personalenyt 2 Vore unge opfører sig eksemplarisk 3 Nyt fra tilknyttede projekter Aktiv Fritid siger tak for indsatsen 4 Nyt fra afdelingen De ringer vi iler 4 Stor interesse for kurset Unge på en glidebane 4 Nye ansigter og nye pladser i Torvegade 23 4 #Shout out# 5 Fyrværkeri er flot MEN!! 6-7 Nyt fra Esbjerg En kælder med højt til loftet 8-9 Nu med husspøgelse 9 Busselskab og unge hørte hinanden 10 Psst Mere end 500 oplevede Henrik Rindom 11 Anderledes metode reducerer kriminelle gengangere blandt unge 11 Vagtskifte til nytår i det gamle arresthus Vores sekretær gennem seks år, Vibeke, går på efterløn ved årsskiftet, og vi har i den anledning stillet hende nogle spørgsmål: Hvad glæder du dig mest til? Friheden uden for murene. Hvordan vil du beskrive det at være sekretær hos SSP & Forebyggelse? Nu ved vi jo alle, at forebyggelse er bedre end helbredelse. I øvrigt har det været et fængslende job. Hvilket råd vil du give din efterfølger på jobbet? Ingen er fuldkommen Velkommen til Hanne Brodde, ny sekretær i SSP & Forebyggelse, afløser Vibeke Breer Rasmussen Vi har bedt Hanne om at sætte lidt ord på sig selv, de kommer her: Tre ord, der beskriver at skulle skifte job: Spændende, udfordrende, Hurra (glæde) Tre ord, der beskriver mine forventninger til jobbet: Interessant, afvekslende, kollegial atmosfære Tre gode råd om mig til mine kommende kolleger og samarbejdspartnere: hjælpsomhed er et nøgleord for mig både som giver og tager en stram mine er ikke en sur mine hos mig blot koncentration om en opgave glæden ved at arbejde med mine kompetencer, bliver endnu stærkere, når jeg samarbejder og er sammen med gode kolleger Ønsketræet igen på plads 12 SSP & Forebyggelse Udgivet af SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune Torvegade 23, 6700 Esbjerg. Ansvarshavende: Steen Bach Redaktør: Mette Svejgaard Layout: Conny Bech Thomsen Tryk: Esbjerg Kommune Udkommer 4 gange årligt i marts, juni, september og december Kim Nordrup på barsel Kim Nordrup, SSP-konsulent i Bramming, har forøget børneflokken med en lille pige. Tillykke med det! Kim er derfor på barsel indtil starten af det nye år. Indtil da varetages akutte Bramming-opgaver af hans kollega i syd, SSP-konsulent i Ribe, Michael Ulv. Områderådgiver til Ribe Teamet af områderådgivere er nu komplet, idet Ribe også pr. 1. januar har sin egen områderådgiver. Hun hedder Line Sejerup Middelhede, er 33 år og uddannet socialrådgiver. Line har tidligere været ansat i Det Faglige Hus, Jobcentret og Familieafdelingen i Esbjerg Kommune. Line vil, i lighed med de allerede fem ansatte områderådgivere, få en plads i det fælles teamkontor i Torvegade 23 i Esbjerg, ligesom hun vil have en plads i Ribe, nærmere bestemt i tilknytning til SSP-konsulent Michael Ulvs kontor på Simon Hansens Vej. Ingen af stederne skal dog regne med det store slid på kontorinventaret, da Line, ligesom de øvrige områderådgivere, i høj grad bliver "markarbejder", og får sin gang på lokale institutioner og skoler samt ude i familierne. 2 Nyt fra AFDELINGEN

3 Esbjergs unge opfører sig eksemplarisk Hvis man plejer omgang med teenagere, eller måske endda selv har én af slagsen i huset, så havde man det nok godt på fornemmelsen: De unge er ikke så slemme, som rygtet nogle gange kan give indtryk af. Faktisk drikker de mindre (og senere), ryger mindre og begår mindre kriminalitet end nogensinde før. Så tag dén, forældregeneration I var faktisk meget værre! Vores viden om de unge stammer fra en såkaldt ungeprofilundersøgelse gennemført blandt unge i hele Syd- og Sønderjylland, hvor Esbjerg-tallene så er siet fra. Tallene viser blandt andet at: Siden den sidste Ungeprofilundersøgelse i Esbjerg Kommune i 2009 er der sket et fald i antallet af esbjergensiske unge, der ryger. Således var det i % af eleverne i 7. klasse, som angav, at de ikke røg. I 2014 er det tilsvarende tal 97,9. For 9. klasses eleverne i Esbjerg er andelen af ikke-rygere steget fra 83,2% i 2009 til 86,9% her i Ud over ovennævnte bekræfter undersøgelsen, at vores unge i Esbjerg, og resten af Syd- og Sønderjylland, lægger sig tæt op ad den landsdækkende udvikling, når det kommer til unges brug af alkohol nemlig nedadgående. Ungeprofilen 2014 underbygger, at der gennem de sidste 16 år er sket et kontinuerligt - og markant - fald i de unges forbrug af alkohol. Og endelig er der altså også sket fald i antallet af unge, der begår kriminalitet. Mest almindeligt at være helt almindelig Leder af SSP & Forebyggelse i Esbjerg Kommune, Steen Bach, er særdeles godt tilfreds med de positive tal: Undersøgelsen bekræfter for det første, at vi har ret, når vi siger til de unge og deres forældre, at det er mest almindeligt at være helt almindelig. Det store flertal af unge er helt overvejende fornuftige og opfører sig faktisk eksemplarisk. Dernæst bekræfter undersøgelsen, at det arbejde, vi udfører, faktisk nytter noget. Vi tror på, at det blandt andet er den øgede forældreog voksenopmærksomhed på unge generelt og områder som deres alkoholforbrug specifikt, der begynder at slå igennem. Og netop forældre- og voksenansvar er et af de områder, hvor vi bruger forholdsvis mange kræfter i den forebyggende og vejledende indsats. Både på det generelle, det specifikke og det individuelle plan, siger Steen Bach. Ud over tal om tobak, rusmidler og kriminalitet, ser undersøgelsen på en lang række andre forhold i de unges liv, for eksempel skolegang, nogen at tale med, sovevaner, etc. Se alle Esbjerg-tallene fra undersøgelsen på SSP & Forebyggelses hjemmeside: hvor link til undersøgelsen ligger i nyhedskarussellen på forsiden. Sådan er rapporten lavet: Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Dataindsamlingen er gennemført i foråret 2014 i et tæt samarbejde mellem kommunerne og det Kriminalpræventive Sekretariat i Syd- og Sønderjyllands Politi. Ungeprofilunder Særligt medarbejdere fra kommunernes SSP-område har spillet en afgørende rolle som tovholdere i udviklingen af spørgeskemaet og under dataindsamlingen, hvor de har ydet en stor indsats for at sikre en god kontakt til uddannelsesstederne. Målet med Ungeprofil Syd- og Sønderjylland er at øge kommunernes og politiets viden om de unges trivsel og adfærd. Desuden skal rapporten skabe overblik over udviklingen, så både den lokale og den overordnede, strategiske forebyggelsesindsats i kommunerne og politikredsen kan planlægges og gennemføres så effektivt som muligt. Nyt fra AFDELINGEN 3

4 Aktiv Fritid takker frivillige ledere og trænere Mere end 300 udsatte børn og unge er via Aktiv Fritid kommet i gang med fritidsaktiviteter, blandt andet takket være de mange, gode kræfter i det lokale, frivillige foreningsliv. Det vil de to fritidsvejledere Karin Schwartz og Claus Møller Jensen gerne kvittere for, og inviterer derfor til fyraftensmøde i Carlsberg Lounge på Blue Water Arena torsdag den 4. december. På programmet er oplæg fra lederen af Flying Superkids, Lars Godbersen samt praktikanten fra DR, Thomas Skov, foruden noget godt at spise og drikke. Og som en ekstra bonus er det muligt at invitere de fremmødte til pladser på første parket til kampen EfB-FC Midtjyllan. Aktiv Fritid havde booket loungen før aftalen om kampen kom på plads, og derfor var det en glædeligt overrasket Karin Schwartz, der i begyndelsen af november modtog en opringning fra EfB Konference, som lige ville høre, om det var ok, at deltagerne til fyraftensmødet får mulighed for at blive lidt længere og se kampen fra loungen! De ringer - vi iler Stor interesse for kurset Unge på en glidebane Vores hovedkontor i Den gamle arrest i Torvegade 23 er nyrenovering til trods ikke ligefrem en overskuelig størrelse, hvis man ikke er vant til at færdes i huset. Da vi ikke har nogen reception, hvor gæster kan henvende sig, har vi jævnligt kunnet høre forsigtige halloooo, er her nogen?, når vore besøgende havde begivet sig ud på husets trapper og gange for at lede efter nogen, der kunne pege dem den rigtige vej. Da husets indretning og opgavernes fordeling ikke giver mulighed for en egentlig receptionsfunktion, har vi i stedet fundet på dét, vi mener, må være den næstbedste løsning: En trådløs ringeklokke på mellemgangen lige indenfor hovedindgangen med besked om, at besøgende kan ringe på klokken, hvis de er i tvivl om, hvor de skal henvende sig. Husets personale vil så på skift have klokkevagten og ile de vildfarne gæster til undsætning. Kursustilbuddet, hvor ansatte, der arbejder med unge i Esbjerg Kommune, kan få input til de mange forskellige muligheder, oplevede stor søgning. Derfor blev det oprindeligt planlagte deltagerantal på 20 ændret, således at der i alt deltog 31 kursister fra mange forskellige, kommunale afdelinger. I foråret vil kurset blive fulgt op med et redskabskursus om udsatte voksne, så hold øje med vores tilbud! Nye ansigter og nye pladser i Torvegade 23 Torvegade 23 bliver inden året udgang ny adresse for områderådgiverne, som hidtil har haft til huse på den tidligere Sædding Skole. Med Klubsekretariatets flytning (se mere herom på forsiden) er der opstået pladsmæssig kapacitet til at flytte områderådgiverne ind på SSP & Forebyggelses hovedkontor, hvor de vil blive placeret i et stort fælleskontor på 2. sal hvor specialkonsulenten og to af SSP-konsulenterne hidtil har siddet. De to SSP-konsulenter flytter hen på de små enkeltmands-glas-bur-kontorer på 2. sal, hvor forebyggelseskonsulenterne hidtil har siddet. Og endelig flytter forebyggelseskonsulenterne og specialkonsulenten ned i stueplan, hvor de sammen med Aktiv Fritid kommer til at råde over de lokaler, som Klubsekretariatet tidligere boede i. 4 Nyt fra AFDELINGEN

5 #Shout out# Skuespillerne fra Kulturskolens Teatergrundkursus giver den gas i rollerne som eleverne i 8A, der kommer i klemme på de sociale medier. - en forumteaterforestilling om unges selviscenesættelse på de sociale medier Unge har et socialt liv på nettet, og langt det meste af det, der foregår, er i orden. Men ind imellem oplever nogle at blive hængt ud, og nogle bruger siderne til at flashe sig selv, så: Hvad er i orden, og hvad er ikke i orden? Hvilke konsekvenser kan det have? Hvad kan forældre gøre? Skal lærere blande sig? Det var nogle af de spørgsmål, der blev taget under behandling i forumteaterstykket Shout out, som i november måned har turneret rundt på en række af kommunens skoler og givet forestilling for 8. klasserne. Nyt fra AFDELINGEN Kulturskolens TeaterGrundKursus hold var som forberedelse til stykket IRL ( In-Real-Life ) for at tale med unge om deres liv på nettet. De unges udsagn og oplevelser blev til forumteaterforestillingen Shout Out, som varede 1½ time og var bygget op, så den første halve time var et teaterstykke, og den efterfølgende time var interaktiv. Det vil sige, at elevernes egne tanker, erfaringer og holdninger til emnet fik en central plads i forestillingen skuespillerne inddragede simpelthen publikum i stykket. Det har været en stor oplevelse for spillerne og ganske givet også for de mange elever, som har været inde at se forestillingen. I hvert fald er stykket overalt blevet mødt af entusiastiske og medlevende elever, som i høj grad har bidraget deres til, at ikke to forestillinger har været ens. Stykket er blevet til i et samarbejde mellem Kulturskolens TeaterGrund- Kursus og SSP & Forebyggelse, med støtte fra KFUM & KFUK samt Y smens Club i Esbjerg. 5

6 Alle kommunens folkeskoler er med i årets gratis fyrværkeridemonstrationer SSP & Forebyggelse kan igen i år tilbyde alle 5. klasser i Esbjerg kommune gratis fyrværkeridemonstrationer. For første gang i flere år er samtlige folkeskoler og næsten alle privatskoler med der mangler kun lige én enkelt skole. Vi har også i år stor opbakning og hjælp fra Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, som stiller med både personel og køretøj, som vi har til rådighed i hele demonstrationsperioden. Nye regler og måske en problemstilling Fyrværkerikampagnen i år er blevet meget moderniseret. Dette på baggrund af, at der er kommet nye regler omkring både købsperiode og brugsperiode af fyrværkeri. Der er nu ikke overensstemmelse mellem købsperioden og brugsperioden. Det er nu lovligt at købe fyrværkeri i perioden fra d. 15. december - til og med d. 31. december. Men man må først afskyde/ benytte fyrværkeri i perioden fra d. 27. december til og med d. 1. januar. Jeg mener, at der er risiko for, at en del personer lige skal prøve deres nyindkøbte fyrværkeri inden afskydningsperioden, og derved kan risikere en bødestraf. Afskydning af fyrværkeri uden for afskydningsperioden kan straffes med bøde fra 500 kr. og op til flere tusinde kroner. Af samme grund er kampagnen også lagt senere i år, således at vi først starter kampagnen 1. december, da vi ellers frygter en reklame-effekt med for tidlig benyttelse af fyrværkeri til følge. Fyrværkeridemonstrationer for 5 årgang Dette års fyrværkerikampagne er direkte rettet til 5. årgang. Vi har indlagt disse ændringer i dette års kampagne, ligesom de 6 gamle Gode Råd er udskiftet til De 5 fyrværkeriråd. Vi har tilpasset indholdet, så vi benytter de nye 5 Fyrværkeriråd, men vi har nu indlagt nogle praktiske elementer som vi kalder Krudttip. Fyrværkeridemonstrationerne for 5. årgang består stadig af et teoretisk oplæg på ca. 1 lektion og der efter en udendørs praktikdel, hvor der fokuseres på sikker afskydning af lovligt fyrværkeri. Det er vores store håb, at vi kan holde sidste års meget lave skadestal i ro, og meget gerne sænke antallet af skader endnu mere. Der var ikke skader med varige mén ved årsskiftet 2013/14 her i Esbjerg Kommune. Fyrværkerioplysning til ALLE På baggrund af de helt nye regler omkring køb og brug af fyrværkeri, så har vi har også fremstillet nyt infor- mationsmateriale i form af en plakat, som vi rundsender til alle skoler, så eleverne i de store årgange også bliver informeret om de nye ændringer, og får en lille husker omkring bl.a. erstatningsansvar. Dette materiale vil også blive brugt af bl.a. Sikkerhedsstyrelsen på deres hjemmeside. Vi håber også, at vi kan få alle skoler til at udsende materialet på forældreintra, da det oftest er forældre, der indkøber fyrværkeri til deres børn/unge. Demonstrationerne breder sig! Også i år har vi gennemført et instruktørkursus for nye og flere kommuner, som ønsker at benytte Esbjerg modellen til deres lokale fyrværkerikampagner. Dette instruktørkursus er lavet i meget tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og den landsdækkende fyrværkerikampagne Der er nu uddannet godkendte instruktører fra 24 kommuner, spredt over hele landet, som kan benytte Esbjerg modellen Fyrværkeri er Flot MEN!! Af Morten List Christensen SSP konsulent/esbjerg SSP & Forebyggelse Tlf Nyt fra AFDELINGEN

7 VIL DU VIDE MERE: Scan QR-koden. Det betyder - at det er tilladt at købe godkendt fyrværkeri på godkendte salgssteder fra d. 15. december til og med d. 31. januar. Køb af fyrværkeri udenfor denne periode er ulovligt og kan straffes med bøde. Det betyder - at det først er lovligt at afskyde/benytte fyrværkeri fra d. 27. december til og med d. 1. januar. Altså: Det er forbudt at afskyde/benytte/teste fyrværkeri uden for denne periode. Overtrædelse kan medføre bøde fra 500 kr. og op til flere tusinde kroner. Det betyder - at ved evt. skader (også personskader) med både lovligt VIL DU VIDE MERE: og ulovligt fyrværkeri, hæfter man SELV for et evt. erstatningskrav, Scan QR-koden. fra man er ca. 5 år gammel. Forældre til børn under 18 år hæfter for de første kr. pr. skade, ved et evt. krav om skadeserstatning fra en skade, som barnet har forvoldt. Det betyder - at alt lovligt fyrværkeri i Danmark SKAL være forsynet med: Et SIK nr. eller en CE godkendelse - SAMT en Dansk brugsanvisning!! Alt andet er ULOVLIGT fyrværkeri! VIL DU VIDE MERE: Scan QR-koden. SSP & Forebyggelse Esbjerg Kommune Nyt fra AFDELINGEN 7

8 En kælder med højt til loftet Værested for de over 18-årige i Hedelundgårdparken og resten af Kvaglund skal give brugerne et frirum og skabe større tryghedsfølelse i området. Der er sandt at sige ikke ret hyggeligt i kælderlokalerne under Klub Askelunden. De indsamlede genbrugsmøbler spænder over et bredt indretningsspektrum fra olde-kolle til high-tech, og står lidt tilfældigt smidt ind i et af de bageste lokaler. Indtil videre er møblerne det eneste, der er i lokalerne, som trænger til en kærlig hånd med puds og maling. Men med tiden skulle der gerne komme både bordfodbold, projektor med spillekonsoller/tv og hvad brugerne ellers har lyst til og kan fremskaffe. Det nye +18-værested er endnu i sin spæde start, og selv om lokalerne egentlig skulle have været klar 1. november har det knebet lidt. Goran Alikalfic, projektmedarbejder ved SSP & Forebyggelse, og Enes Kiris, ansat ved Kvaglund Bibliotek, er de professionelle kontaktpersoner på projektet. Og +18 værestedet er en af de opgaver, hvor udfordringen ikke består i alt det, de skal nå men derimod at sætte sig på hænderne og tålmodigt vente og se, hvad der sker. Det er ikke vores værested og vores ansvar. De unge har fået lokalerne stillet til rådighed, og de har fået nogle midler fra klubben til at istandsætte og købe noget af det, de kunne tænke sig. Samtidig har de fået at vide, at det helt og holdent er deres eget ansvar at sørge for at sætte i stand og indrette, så det nytter ikke, at vi tager over og begynder at lede og fordele opgaverne. De unge skal selv have ejerskab, siger Goran Alikalfic. Til opstartsmødet i oktober måned var der syv af de i alt potentielle brugere af stedet, der fik en nøgle til lokalerne, så de kan i teorien bare låse sig ind og gå i gang. Men det er ikke helt så enkelt, forklarer Enes Kiris. Det er en meget blandet gruppe i alderen år. Nogle er i gang med uddannelse eller er i arbejde, nogle få er ikke. Der er mange forskellige små-grupper, som ikke kender hinanden indbyrdes og ikke har hinandens telefonnumre, og alt i alt betyder det, at det kan være svært at få planlagt og aftalt, hvornår man mødes hernede og får noget gjort ved det, siger han. Udtalelsen følges hurtigt op af en strøtanke fra Goran: Ja, det ville nok være en god idé med en Facebookgruppe, der hed +18, så var det meget nemmere at kommunikere Men igen, det er ikke os, der skal komme med den idé det skal de selv finde ud af. De to kontaktpersoner peger på, at de unge i Hedelundgårdparken og Kvaglund med projektet har en chance for at gøre sig positivt bemærket noget, de ellers ikke er forvænt med. En splittet verden Værestedet er blevet til på initiativ af blandt andre SSP & Forebyggelse, Klub Askelunden og Kvaglund Bibliotek, 3i1 og integrationskonsulent Mussa Utto. Formålet er i høj grad at tilbyde målgruppen et alternativ til at hænge ud på gaden. Eller som hidtil på biblioteket. Hvad enten det er det ene eller det andet sted, skaber det nemlig utryghed i området. Jeg kan godt forstå, at andre beboere i området føler sig utrygge, Goran Alikalfic og Enes Kiris er nogle af de professionelle kræfter bag det nye værested. når den her flok sidder på biblioteket eller hænger på gaden. Jeg kender dem alle sammen, og føler mig ikke utryg ved dem men når jeg ser dem, kan jeg godt forstå, at folk går i en bue på 50 meter uden om dem. De er mange, de råber højt og de dasker måske lidt til hinanden. Altså, når de sidder på biblioteket, så kommer der jo ingen andre, siger Enes Kiris. Han forklarer, at mange af de unge i området kommer fra hjem og kulturer, hvor det ikke er almindeligt, endsige muligt, at mødes hjemme hos hinanden. Både af hensyn til pladsen der bor ofte mange børn i forskellige aldre hjemme, så det er ikke sikkert, man har sit eget værelse og af hensyn til de kultursammenstød, det måske ville give med forældrene. De fleste af de her unge lever i en splittet verden. På den ene side skal de forholde sig til det derhjemme, og på den anden side til det, de møder 8 Nyt fra ESBJERG

9 Ting- og arresthuset - nu med husspøgelse ude i verden. Det kan godt være svært, siger Enes Kiris. Goran Alikalfic supplerer: Man kan sige, at de her unge tilhører en særlig margin i forhold til normen. Derfor er det også vigtigt, at de har et sted, hvor de kan mødes på deres betingelser, og hvor der er plads til den splittelse, de lever i. Hensigten er derfor at give gruppen et sted, som er deres eget, et frirum på deres egne betingelser, hvor de ikke forstyrrer andre. Lokalerne er kommunale og derfor underlagt regler om, at der er nul alkohol og nul rygning. Der ud over er der kun ét forbud, hvis man ønsker at komme i værestedet: Man må ikke være bande-relateret. Dette er et selvsagt, da det er kommunale lokaler, men heldigvis satte de unge selv på opstartsmødet også dette kriterium. I teorien er det også dem selv, der skal håndhæve det, da der ikke vil være personale til stede. Heldigvis har lokalpolitiet taget godt imod væresteds-idéen, og har lovet at hjælpe, hvis det skulle blive aktuelt og her forudser Goran og Enes, at de kan få en vigtig rolle, i hvert fald til en start. Mange af de her unge er ikke vant til at ligefrem at have et positivt samarbejde med politiet. Derfor vil det nok heller ikke være dem selv, der ringer efter dem. Til gengæld ved de, at de altid kan ringe til os, og så tager vi over i forhold til samarbejdet med politiet, siger Enes Kiris. Projektet har en prøvetid på tre måneder, hvorefter der tages stilling til, om det er et tilbud, der skal fortsætte. Vi holder jo til i et hus, som med sin fortid som fængsel givetvis gemmer på mange ulykkelige historier og skæbner. Åbenbart også nogen, som ikke har sluppet denne verden: Lige omkring Halloween, hvor hekse, edderkopper og spøgelser florerede, fandt vi ud af, at vi har indbygget uhygge og ikke af den slags, man kan købe i Bilka, vel at mærke. Den 22. oktober kl er det bevægelses-udløste overvågningskamera i Tinghuset blevet aktiveret af noget, der mest af alt ligner et klart lys, som bevæger sig gennem rummet. Vi har ledt og søgt efter huller, lys udefra og alle andre tænkelige, logiske forklaringer og ingen fundet. Så det ser ud til, at vi har en ekstra ansat i huset! Nyt fra ESBJERG 9

10 Unge fra Hedelundgårdparken/Kvaglund og Stengårdsvej besøgte Arriva for at tale om sommerens uoverensstemmelser mellem buspersonale og unge passagerer fra området. 28 børn og unge ville gerne i dialog med Arriva, hvilket var cirka dobbelt så mange, som arrangørerne havde regnet med. Busselskab og unge hørte hinanden Der er noget med, at når man deler brød, er det svært at være uvenner. Det ser ud til, at det samme gælder pizza. 28. oktober mødtes repræsentanter fra Arriva, lokalpolitiet, Esbjerg Kommune og en stor gruppe børn og unge fra Hedelundgårdparken/Kvaglund og Stengårdsvej nemlig over pizzaer, sodavand og snoller i Arrivas lokaler på Hededammen i Esbjerg, og alle parter gik lidt klogere og mere eftertænksomme der fra. Dialog- og infomødet blev stablet på benene i kølvandet på sommerens konflikter mellem chauffører og unge fra de to lokalområder og var på initiativ af driftsleder Tommy Christensen, Arriva, som har gode erfaringer med lignende møder andre steder i landet. Blandt de kommunale repræsentanter var Steen Bach, leder af SSP & Forebyggelse. Afdelingen har været dybt involveret i problematikkerne omkring busdriften, specielt med henblik på at forebygge episoder. Han betegner mødet som en stor succes. Der var en rigtig god stemning, og selv om det gik lidt trægt med de unges fortælle- og spørgelyst i starten, så var der især et par meget velforberedte piger, som var medvirkende til, at der kom gang i spørgsmålene. Dialogen handlede rigtig meget om de unges oplevelser og udfordringer, og de blev mødt med stor lydhørhed fra Arriva, siger Steen Bach. Under besøget fik de unge en rundvisning i garageanlæggene og lærte lidt om busser og busdrift i almindelighed, hvorefter mødet fortsatte i chaufførernes frokoststue over pizza, sodavand og snoller. Der var et oplæg fra lederen af kontrolenheden, som på en imødekommende og fin måde fik fortalt de unge om kontrolarbejdet med billetter, og konsekvenserne ved eventuelt snyd, hvorefter der var fortælle- og spørgerunde. Et gensidigt afhængighedsforhold Et af de punkter, som blev drøftet, var den gensidige sprogbrug og opførsel de unge passagerer og chaufførerne imellem. Ofte har chaufførerne følt sig verbalt overfuset af de unge, mens det er de unges oplevelse, at den verbale overfusning går begge veje. Der var enighed om, at den ordentlige sprogbrug og opførsel gælder begge veje til gavn for alle parter. Driftsleder Tommy Christensen havde i den forbindelse en vigtig pointe om, at de involverede parter jo er gensidigt afhængige af hinanden: Alle skal tale pænt til og opføre sig ordentligt overfor hinanden. Ellers er der ingen, der har lyst til at være i busserne i lokalområdet, hverken på chauffør- eller passagersæderne, og derved risikerer man at miste ruterne. Det vil sige, at chaufførerne kan risikere at miste deres arbejde, og de lokale deres transportmuligheder. Så dét at opføre sig ordentligt gensidigt er ren win-win. Alt i alt var det indtrykket efter mødet, at alle parter gik tilfredse der fra, følte sig hørt og havde fået stof til overvejelser og eftertanke. Og som en ekstra mulighed for de unge for at blive hørt, hvis de føler sig dårligt behandlet, oplyste Tommy Christensen, at de altid under Ris og ros på Sydtrafiks hjemmeside kan skrive om deres oplevelser, og at disse bliver sendt direkte til ham. Egentlig var det planen, at der kunne deltage unge i mødet, og at man så ville invitere til flere møder, hvis behovet viste sig. Men på selve dagen, hvor Arriva havde stillet en opsamlings-bus til rådighed på aftalte opsamlingssteder ved klubberne i de to lokalområder, dukkede der 28 børn og unge op, som gerne ville fortælle Arriva om deres oplevelser, og de kom alle sammen med til mødet. Det var klubben i Askelunden samt Klub Ringgården og Projekt Sofie, der på fornem vis havde sørget for, at så mange kom med. Det er endnu for tidligt at sige noget om effekter af mødet, men Steen Bach noterer sig, at der i hvert fald ikke siden er blevet gjort opmærksom på, at der været episoder, som gav anledning til bekymring. 10 Nyt fra ESBJERG

11 Mere end 500 oplevede Henrik Rindom 4. november havde SSP & Forebyggelse inviteret til to gratis arrangementer, begge med overskriften Hash og de hurtige stoffer. Oplægsholderen var psykiater og misbrugsekspert Henrik Rindom, og interessen var enorm: Om eftermiddagen var det de professionelle, der var inviteret, og her havde knapt 250 deltagere meldt deres ankomst. Om aftenen var der inviteret til borgermøde, hvor alle var velkomne. Vi var spændte på at se, hvor mange, der dukkede op, da vi ikke havde tilmelding til dette arrangement. Til vores store overraskelse og glæde dukkede der anslået omkring 300 personer op til arrangementet. Vi takker alle, der deltog, og sender en særlig tak til Henrik Rindom, der (som altid) leverede nogle interessante og levende oplæg på baggrund af sin enorme viden, erfaring, engagement og gennemslagskraft. I øvrigt skulle vi hilse fra Henrik og sige, at han var ganske overvældet over de mange fremmødte! Anderledes metode reducerer kriminelle gengangere blandt unge Tirsdag den 11. november deltog nogle ansatte fra SSP & Forebyggelse i en temadag arrangeret af SSP- samrådet. Overskriften var Restorative Justice, eller på dansk genoprettende ret. SSP-samrådets fagudvalg på området har netop været på studietur til Nordirland, hvor man siden 2003 har givet alle unge mellem 10 og 18 år, der tilstår deres kriminelle handling, en mulighed for at genoprette den skade, de har forvoldt. Dette sker i en proces, hvor den unge blandt andet i et møde med offer, forældre, politi, advokat og andre relevante aktører bliver konfronteret med konsekvenserne af den handling, som vedkommende har begået. Disse møder, også kaldet ungekonferencer, styres af professionelt trænet personale, som har til opgave at lede parterne igennem en dialog om den handling, der er sket. En dialog, hvis formål er at imødekomme både offerets, gerningsmandens og samfundets behov og interesser. Noget af det, der gjorde størst indtryk var, hvilken effekt denne model har på de unge i forhold til, om de laver fornyet kriminalitet. På baggrund af cirka sager blev vi præsenteret for følgende tal: Tilbagefald (2008) inden for et år: Ved frihedsberøvelse (som vi kender det herhjemme, altså at vi fængsler og sanktionerer mod de unge, der begår kriminalitet) er tilbagefaldsraten 68,3%, ved Youth Conference Orders (som er via retten, og kan minde om vores konfliktråd, det vil sige, at det er myndighederne, der er styrende og at det er kun et supplement til den egentlige straf) 45,4% og endelig, ved brug af Restorative Justice programmet (direkte fra anklagemyndighed, uden om retten) er tilbagefaldsraten helt nede på 29,5%. SSP-samrådets fagudvalg har på baggrund af de positive erfaringer fra Nordirland opfordret Folketinget til at se på, om der kan iværksættes et pilotprojekt på området her i Danmark, så der også her kan effektevalueres på, om modellen er et brugbart alternativ til de nuværende sanktioner i forhold til ungdomskriminelle. Vil du vide mere? Af Søren Hansen Specialkonsulent SSP & Forebyggelse Tlf Nyt fra AFDELINGEN 11

12 SSP & Forebyggelse December 2014 Ønsketræet for anbragte børn igen på plads i Ting- og Arresthusets gård Igen i år får esbjergenserne mulighed for at opfylde et gaveønske, der er placeret på Ønsketræet af et barn, der virkelig trænger til en opmuntring i den kolde juletid. Ønsketræet introduceres samtidig med, at julen for alvor skydes i gang i Esbjerg City fredag den 28. november. Ønsketræet er et juletræ, hvor den traditionelle julepynt er udskiftet med små hjerter med ønsker fra børn fra døgninstitutioner i Esbjerg. Børnene fra hver af institutionerne har selv skrevet et ønske på kortet i prisklassen kr., og ideen er så, at man kan tage et kort fra træet, købe den ønskede gave, få den pænt pakket ind og hæfte kortet på pakken, så den bliver afleveret til det barn, der har ønsket gaven. Giveren er anonym, men man må meget gerne sende en hilsen sammen med gaven. Aflever gaven til Julemanden Vælger man at følge opfordringen og købe en gave til børnene, har man tre muligheder for at aflevere gaven: Hos Esbjerg City, Torvet 20 fra mandag fredag kl eller hos SSP & Forebyggelse, Ting- og Arresthuset mandag torsdag kl og fredag kl indtil den 15. december. Endelig er der også mulighed for at aflevere gaven direkte til Julemanden ved Ønsketræet fredag den 5.12 eller kl samt lørdag den 6.12 og kl Julemanden vil kort før jul samle alle indleverede julegaver og aflevere den til børnene på døgninstitutionerne. Ønsketræet Juletræsfest for anbragte børn og unge Ønsketræet har sendt invitationer ud til døgninstitutionerne i Esbjerg Kommune, hvor de børn og unge, som bor på institutionerne, indbydes til juletræsfest den 10. december. De unge gæster skal mødes i Musikhuset, hvor de blandt andet vil blive underholdt af Basim, ligesom der er forskellige overraskelser og julehemmeligheder. Det er Esbjerg City og SSP & Forebyggelse, der sammen med en række samarbejdspartnere står bag arrangementet. GLÆDELIG JUL Alle ansatte i SSP & Forebyggelse samt tilknyttede projekter ønsker vore samarbejdspartnere og kolleger en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København I bedes rådføre jer med en jurist i jeres kommune omkring håndtering af data, da det bl.a. afhænger af organiseringen i

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer

Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec.2010 Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer Fællesaktiviteter om onsdagen kl. 14.00-15.30 - Hvordan kan vi samarbejde om at

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

IDEKATALOGET 2016/2017

IDEKATALOGET 2016/2017 SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: IDEKATALOGET 2016/2017 Børn og Unge, Skoleafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Velkommen til en verden af forebyggelse SSP-samarbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 43+44 2012

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 43+44 2012 Fælles info Ny vikar. Vi har fået en ny vikar i huset. Ja helt ny er hun nu ikke, idet hun har mange års erfaring som pædagog som det fremgår af hendes præsentation nedenfor. Man må sige hun lever op til

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang.

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang. Spørgeskema Du vil i dette skema få nogle spørgsmål omkring din undervisning. Resultaterne er en del af en undersøgelse, der fokuserer på folkeskolen og elevernes tanker om at gå i skole. Undersøgelsen

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Unge under 16 må ikke købe øl og vin det gælder altså 8. klasse og de fleste 9. klasses elever

Unge under 16 må ikke købe øl og vin det gælder altså 8. klasse og de fleste 9. klasses elever Alkohol, tobak, stoffer Fakta om problemet Unge, der starter tidligt med at drikke, har relativt flere konflikter med venner og forældre, involveres i flere slagsmål, kommer ud for uønsket og usikker sex

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2011 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere