PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen."

Transkript

1 PuljeNyt Nr. 3 August Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar... side Gruppe 1... side 4 Gruppe... side Gruppe 3... side Gruppe 4... side 7 Puljeresultater... side 8 Puljeafkast... side 8 Hvor meget skal der spares op for at der er nok? Det spørgsmål bliver vi ofte stillet i banken. Og spørgsmålet er jo så, hvad nok er? For nogle er det mio. kr., for andre. kr. Fritiden og familien vejer tungt, når vi skal vælge. Arbejdet er ikke nødvendigvis det absolut væsentligste i livet. Og pensionstidspunktet opfattes ikke mere som afslutningen på et aktivt liv, snarere som begyndelsen på et nyt. Mange vælger også at forlade arbejdsmarkedet så tidligt som muligt. Ikke for at nyde et otium i gyngestolen, men for at få opfyldt livslange drømme. Kort sagt - vi er bevidste om at bruge livet, mens vi har det. Og benytter os af de mange muligheder for at fordybe os i vores interesser og opleve nye glæder. Og det er her, Spar Nord Bank kommer ind i billedet. For det er ikke altid, at glæderne er helt gratis. Vil du have overblik over om virkeligheden står mål med dine ønsker, kan du altid henvende dig til din rådgiver. Rådgiveren kan hjælpe dig med et overblik over dine pensionsforhold. Det er aldrig for sent - men jo før, jo flere penge Jamen, der er jo mange, mange år til. Sådan lyder det hos de fleste unge kunder, når man nævner ordet pension for dem. Og der ER jo heldigvis også mange år til. Men alligevel siger vi altid til dem, at det er sund fornuft at starte med at spare op til sin pension allerede når man er ung. Og så siger vi naturligvis også, at det er en god idé at forsikre sig imod tab af arbejdsevne. Husk også lige forsikringsdelen Men det bør ikke være opsparing alt sammen. En god pensionsordning indeholder også en forsikringsdel. For hvad vil der f.eks. ske med hele familiens økonomi, hvis du skulle gå hen og blive uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller ulykke? En god pensionsordning kan og bør som udgangspunkt sammensættes af både en forsikrings- og en opsparingsdel, så man får et sikkerhedsnet under familiens økonomi. Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. Tjek din pensionsordning med jævne mellemrum Da pensionsordningen i sin tid blev lavet, sammensatte du forsikringerne og pensionsopsparingen efter dine behov - på daværende tidspunkt. Men en pensions- og forsikringsordning bør løbende ses efter i sømmene - og justeres med henblik på en lang fremtid. Specielt hvis der sker større ændringer i ens tilværelse f.eks. børn, ægteskab eller skilsmisse. For ikke at tale om når børnene flytter hjemmefra. De forsikringer, der skulle sikre dig og din familie økonomisk, skal måske ændres, så de er tilpasset din aktuelle situation. Og pensionsopsparingen skal måske øges, efterhånden som du nærmer dig pensionsalderen. Og husk så lige på, at vi bliver ældre og ældre, så det er da også en god grund til at få justeret sine ordninger med jævne mellemrum. Har du fået lyst til et pensionstjek, er du meget velkommen til at bestille en tid hos én af Spar Nords pensionsrådgivere. De findes på

2 Markedskommentar Inflation blev det nye og dominerende tema på finansmarkederne i. kvartal 8. Olieprisen fortsatte med at stige i et stadig mere voldsomt tempo. I. kvartal steg olieprisen knap 4 pct. fra 99 USD til 138 USD per tønde Brent olie. Men ikke nok med det, så steg prisen på fødevarer og råstoffer også kraftigt over en bred kam. I figur 1 er vist udviklingen i olieprisen samt CRB-råvareindkset, som viser prisudviklingen i en lang række forskellige råvarer. Fig. 1: Prisudviklingen i olie og råvarer (USD) Umiddelbart startede kvartalet med en vis optimisme, da de amerikanske myndigheder i marts fik sikret, at den konkurstruede investeringsbank Bear Stearns, blev overtaget af JP Morgan uden at nogen kreditorer tabte penge. Den gav grobund for nogle pæne stigninger i aktiemarkederne i takt med en større risikovillighed. Men efterhånden som kvartalet skred frem, blev det tydeligt, at økonomierne står overfor to modsatrettede problemer: Faldende vækst og stigende priser. De dårlige konjunkturudsigter kunne blandt andet ses i den amerikanske arbejdsløshed. Den steg fra, pct. i marts til, pct. i juni - og det er netop den amerikanske forbruger, der er akilleshælen i USA. Alle de indikatorer, der måler stemningen blandt forbrugerne, er rekord negative (se figur ), båret af en usikkerhed om beskæftigelse, faldende huspriser og stigende faste udgifter. Til gengæld drager de store, internationale virksomheder i USA fordel af den kraftigt svækkede dollar via stigende eksport, mens de mindre, indenlandsk orienterede virksomheder har det svært. Overfor danske kroner er dollaren således faldet fra,11 ved årets start til 4,73 den 3. juni, svarende til et fald på 7,4 pct Olie CRB råvareindeks Source: Reuters EcoWin I Europa viser de ledende indikatorer også, at væksten er på vej ned. Således faldt PMI (indkøbschefernes indeks) under i juni (se figur ) og det har historisk været ensbetydende med tilbagegang i økonomierne. Fig. : 1 11 Ledende indikatorer,, Centralbankerne agtpågivende I USA satte den amerikanske centralbank (Fed) renten ned med, pct.-point til pct. den 3. april som konsekvens af de dårlige vækstudsigter, men samtidig indikerede de, at man herefter ville se tiden an. De stigende energi- og råvarepriser var kommet længere op på dagsorden og effekten af rentenedsættelsen på tilsammen 3, pct.-point siden september 7 skulle nu gerne begynde at indfinde sig. I Eurozonen kom den europæiske centralbank (ECB) på mødet den. juni med en meget overraskende melding om, at de sandsynligvis vil hæve renten på det næste møde den 3. juli på grund af inflationen og til trods for de dårlige vækstudsigter. I juni steg priserne i Eurozonen med 4 pct., hvilket er en markant udfordring af ECBs målsætning om en inflation på maksimalt pct. De to meldinger fra centralbankerne og specielt den fra ECB fik finansmarkederne til at vende rundt på en tallerken. I starten af kvartalet forventede markedet, at Fed ville sænke renten med, pct.-point på 1 års sigt, men midt i juni var det vendt til en forventning om at de vil forhøje renten med næsten 1, pct.-point på 1 års sigt. For ECB var der tilsvarende forventninger om, at de også ville sænke renten med, pct.-point på 1 års sigt ved kvartalets start, men det blev også vendt til forventninger om forhøjelse med 1 pct.-point på 1 års sigt. Det paradoksale i ECBs udmeldinger er, at pengemarkedsrenten på grund af krisen i finanssektoren ligger rekord høj i forhold til de officielle renter. Den forhøjede merrente på pengemarkedet startede sidste år i kølvandet på subprime krisen (boliglån af dårligste kvalitet) i USA og er siden taget til i takt med bankernes manglende lyst til at låne penge til hinanden på længere løbetider. Markedet er således presset med hensyn til likviditet. Situationen på pengemarkedet er endnu ikke blevet bedre og svarer reelt til, at ECB har sat renten op med omkring,7 pct.-point siden januar. Danmarks Nationalbank, der traditionelt blot følger ECBs rentebeslutninger, hævede Indskudsbevisrenten ensidigt med,1 pct.-point den 1. maj. Baggrund for forhøjelsen var primært, at de tilsvarende satser i ECB langsomt havde indhentet Nationalbankens, da de til en vis grad også er markedsbestemt. For at opretholde et positivt rentespænd til Eurozonen hævede Nationalbanken derfor renten med,1 pct.-point. Fortsættes USA: University of Michigan, forbruger tillid Eurozonen: PMI-indeks 7,,,, 47, 4, 4, Source: Reuters EcoWin Aktiebeholdningen i gruppe 1-3 fordelt på lande. Gruppe 4 indeholder kun danske aktier Land Procent Danmark,9 USA,79 England, Schweiz 3, Japan 3, Frankrig,9 Tyskland,91 Canada 1,7 Sverige 1, Norge 1,19 Portugal 1,17 Spanien 1, I alt 1,

3 3 Store kursfald i aktier og obligationer Konsekvenserne af alt dette blev, at renterne generelt steg og obligationer korte som lange tabt i kurs. Relativt set steg renten på de korte obligationer mest (se figur 3). At centralbankerne nu ser ud til ville begynde at hæve renterne for at dæmpe de internationalt høje energi- og råvarepriser, gav alvorlige bekymringer i aktiemarkeder om den økonomiske vækst. Dette førte til kraftige fald i aktiekurserne. I USA faldt S&P med over 1 pct. fra toppen i maj til slutningen af juni. I Europa faldt aktier (MSCI Europe) med 1,4 pct. i samme periode (se figur 4). Som det fremgår af tabel 1, har markedsafkastet på både aktier og obligationer været negative i både 1. halvår og. kvartal 8. Det danske aktiemarked har ikke været ramt så hårdt som de internationale aktiemarkeder. Det skyldes primært, at Vestas og Mærsk er steget kraftigt i kølvandet på de stigende oliepriser. De steg i. kvartal med henholdsvis pct. og 9 pct. Modsat faldt Danske Bank med 3 pct. i. kvartal. Fig. 3: Rentestruktur - danske statsobligationer Procent Udsigterne Som nævnt er det to meget modsatrettede problemer, der er på den økonomiske dagsorden: Inflation og faldende vækst. Ved udgangen af. kvartal er det angsten for inflation der dominerer markedet. Det er Spar Nord Banks vurdering, at finansmarkederne i løbet af de næste kvartaler vil skifte fokus over til de dårlige vækstudsigter. Allerede i maj undervægtede vi aktier i puljerne; i gruppe 1, og 3 via salg af futures og i gruppe 4 via salg af aktier. Denne undervægt forventer vi at holde indtil vores indikatorer overbeviser os om, at vi er tæt på en vending. På rentesiden forventer vi, at renterne igen vil falde, når fokus skifter fra inflationsfrygt til bekymring om væksten. Vi må imidlertid også erkende, at udsigterne er utrolig usikre. Finansmarkederne er meget følsomme og urolige, så man må endnu en tid forvente store kursbevægelser. Det er derfor vigtigt, at man holder en mere langsigtet strategi og ikke lader sig distrahere og stresse af de daglige markedsbevægelser. Det er den strategi, som vi forventer at forfølge det kommende kvartal. Kapitalforvaltningen, 3. juli 8 Fig. 4: Aktiemarkederne i USA, Europa og Danmark = 1 Tabel 1: Udvalgte markedsafkast i DKK 1. halvår. kvt. Land Indeks 8 8 Aktier Danmark OMXC -8,% -,9% Danmark Totalindeks -11,% -,7% Europa MSCI Europe -,7% -,3% USA S&P -19,% -,8% Verden MSCI World -18,% -,% Obligationer Danmark Statsobl. (EFFAS) -,% -3,% Danmark Realkredit (Nykredit) -1,4% -3,% Europa Statsobl. (EFFAS) -,7% -,9% Europa Kreditobl. (iboxx) -1,4% -1,1%

4 Gruppe 1 Har du BankValg og er du mellem 18 og 4 år, er din opsparing placeret i denne gruppe 4 Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -1,9 pct. Set i forhold til udviklingen på finansmarkederne er afkastet tilfredsstillende. På den positive side tæller i. kvartal, at Ω vi i maj reducerede eksponeringen i aktier via salg af futures og har tjent på denne afdækning. Ω udenlandske obligationer har givet et positivt afkast trods negativ markedsudvikling. På den negative side tæller i. kvartal, at Ω de danske obligationsinvesteringerne primært har været i realkreditobligationer, der er blevet ramt hårdere afkastmæssigt end statsobligationer. Porteføljen gav i 1. halvår et afkast på -11,3 pct. Set i lyset af, at danske aktier er faldet med 11, pct. og europæiske aktier er faldet med,7 pct. i første halvår og puljen er født med en høj andel af aktier, er afkastet acceptabelt. Afkast i procent, -7 og 1. halvår , pct. Bedste Gennemsnit 7,7 pct. Dårligste -7, pct. -, pct. 1,33 pct. 1,8 pct. 34, pct år til dato Udsving i afkast, Afkast i procent,. halvår 7 og 1. halvår , pct. -, pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher,1 pct. 14,39 pct. -1, pct. -,3 pct. -11,3 pct. -1,9 pct. 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal. kvartal Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1,7 A.P. Møller 1,4 Danske Bank 9,9 Vestas Wind Systems,1 Danisco,7 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Imperial Tobacco 4,1 Colgate-Palmolive 3, PepsiCo 3, Bayer AG 3, Mobile Telesystems 3,1 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % DLR Kredit 8 17, % Realkredit DK 38 1,9 Var. Skibskreditfonden 18 13,7 aktivsammensætning,%,%,1% 18,9% 1,%,% 1 1,8 pct. 13,19 pct. 1, pct. 38,7% 1 3 7,7 pct. 7, pct. Energi Materialer Industri,3 pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans 3,39 pct. IT 4,8 pct. 4,43 pct. Telekommunikation Forsyningsselskaber 7,84 pct. Diverse Kursværdi i mio. kr. 3,3% Danske obligationer (97,4) Kontant (1,) Udenlandske obligationer (7,8) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvr. puljeaktiver (,) Danske aktier (181,8) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (13,1)

5 Gruppe Har du BankValg og er du mellem 4 og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -1,43 pct. Set i forhold til udviklingen på finansmarkederne er afkastet tilfredsstillende. På den positive side tæller i. kvartal, at Ω vi i maj reducerede eksponeringen i aktier via salg af futures og har tjent på denne afdækning. Ω udenlandske obligationer har givet et positivt afkast trods negativ markedsudvikling. På den negative side tæller i. kvartal, at Ω de danske obligationsinvesteringerne primært har været i realkreditobligationer, der er blevet ramt hårdere afkastmæssigt end statsobligationer. Porteføljen gav i 1. halvår et afkast på -8, pct. Set i lyset af, at danske aktier er faldet med 11, pct. og europæiske aktier er faldet med,7 pct. i første halvår og puljen er født med en moderat høj andel af aktier, er afkastet acceptabelt. Afkast -3 i procent, -7 og 1. halvår Udsving i afkast, Gruppe ,3 pct. -,4 pct. -18, pct.,31 pct. -8, pct år til dato Bedste Gennemsnit,9 pct. Dårligste ,1 pct. 1,74 pct.,4 pct Afkast i procent,. halvår 7 og 1. halvår 8 4 1,18 pct. -3,7 pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 3 11,44 pct. -7,1 pct. -1,43 pct. 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal. kvartal Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1,7 A.P. Møller 1, Danske Bank 1,1 Vestas Wind Systems, Danisco, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Imperial Tobacco 4,1 Colgate-Palmolive 3, PepsiCo 3, Bayer AG 3,1 Mobile Telesystems 3, Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 4% Realkredit DK 13 1, Var. Skibskreditsfonden 14,8 Var. Nykredit OA 9,4 aktivsammensætning,4% 1,9%,7%,% 4 1,83 pct. 9,3% 3,8% 18 1,8 pct. 1 7,71 pct. 7,39 pct. Energi Materialer Industri,37 pct. Forbrugsgoder 13,1 pct. Konsumentvarer Sundhedspleje 13, pct. Finans 3,3 pct. IT 4, pct. 4, pct. Telekommunikation Forsyningsselskaber 7,8 pct. Diverse Kursværdi i mio. kr.,% Danske obligationer (,4) Kontant (,9) Udenlandske obligationer (,) 3,1% 1,% Aftaleindlån (,7) Indeksobligationer (7,8) Øvr. puljeaktiver (3,) Danske aktier (1,3) Udenlandske aktier (38,1) e i investeringsforeninger (1,7) Risikomæssigt er obligationsbeholdningen på 31,1 mio. kr., da der er indgået aftale om at købe obligationer for,7 mio. kr., svarende til det anførte aftaleindlån.

6 Gruppe 3 Har du BankValg og er du mellem og 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -1,81 pct. Set i forhold til udviklingen på finansmarkederne er afkastet tilfredsstillende. På den positive side tæller i. kvartal, at Ω vi i maj reducerede eksponeringen i aktier via salg af futures og har tjent på denne afdækning. Ω udenlandske obligationer har givet et positivt afkast trods negativ markedsudvikling. På den negative side tæller i. kvartal, at Ω de danske obligationsinvesteringerne primært har været i realkreditobligationer, der er blevet ramt hårdere afkastmæssigt end statsobligationer. Porteføljen gav i 1. halvår et afkast på -,19 pct. Set i forhold til udviklingen på finansmarkederne er afkastet acceptabelt. Afkast - i procent, -7 og 1. halvår Udsving i afkast, Gruppe ,3 pct. Bedste Gennemsnit,3 pct. Dårligste -1, pct. -8, pct , pct. 8,43 pct. 1, Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 3 1 1,34 pct. -1,4 pct. 1,74 pct. 7,73 pct. 1,1 pct. 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal. kvartal ,19 pct år til dato Afkast i procent,. halvår 7 og 1. halvår 8-3,38 pct. -1,81 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1,9 A.P. Møller 1,4 Danske Bank 9,8 Vestas Wind Systems,4 Danisco,7 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Imperial Tobacco 4,1 Colgate-Palmolive 3,7 PepsiCo 3,4 Mobile Telesystems,9 Bayer AG,9 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit DK 38 1,9 Var. Nykredit OA 1,8 % Nordea 8 1, aktivsammensætning,4% 1,1% 9,% 4,3 pct. 31,4% 18 1,84 pct. 4,3% 1 1,99 pct. 1,18 pct.,4% 17,% 1,% 1,4% 7,97 pct. Energi 7,3 pct. Materialer Industri,38 pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans 3, pct. IT 4,9 pct. Telekommunikation 4,7 pct. Forsyningsselskaber 7,9 pct. Diverse Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (38,7) Kontant (4,4) Udenlandske obligationer (3,) Aftaleindlån (387,7) Indeksobligationer (17,7) Øvr. puljeaktiver (4,8) Danske aktier (18,) Udenlandske aktier (1,) e i investeringsforeninger (13,9) Risikomæssigt er obligationsbeholdningen på 74,4 mio. kr., da der er indgået aftale om at købe obligationer for 387,7 mio. kr., svarende til det anførte aftaleindlån.

7 Gruppe 4 Har du BankValg og er du over 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe 7 Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -1,7 pct. Set i forhold til udviklingen på finansmarkederne er afkastet tilfredsstillende. På den positive side tæller i. kvartal, at Ω vi har haft en relativ lav andel af aktier. Ω afkastet på aktier har været relativt godt i forhold til markedsudviklingen, men dog negativt. Ω vi har haft en høj andel af obligationer, der har været knyttet til op til de høje pengemarkedssatser. På den negative side tæller i. kvartal, at Ω vi har en høj andel af realkreditobligationer, der er blevet ramt hårdere afkastmæssigt end statsobligationer. Porteføljen gav i 1. halvår et afkast på -,4 pct. Set i forhold til udviklingen på finansmarkederne er afkastet acceptabelt. Afkast i procent, -7 og 1. halvår 8 8 7,4 pct. 7,4 pct. 4, pct. 4,43 pct. 4 3,4 pct. 3 7,7 pct. 4,17 pct.,9 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 14,7 A.P. Møller 9,3 Danske Bank 8,8 Vestas Wind Systems 8, FLSmidth & Co, Bedste Gennemsnit, pct. Dårligste Afkast i procent,. halvår 7 og 1. halvår 8 1, 1,,9,,3, -,3 -, -,9-1, 1,3 pct., pct. -,4 pct år til dato Udsving i afkast, , pct. -1,7 pct. 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal. kvartal Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation Var. Realkredit 38 11,1 Var. Nykredit 38 1, Var. Nykredit 1 9,3 aktivsammensætning Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 4 41,4 pct. 3 3,% 7 3,87 pct.,9% 18 1,4 pct. 1, pct.,3% Kursværdi i mio. kr.,% 9 4,37 pct. Danske obligationer (71,7) Aftaleindlån (47,),4 pct. 1, pct. Danske aktier (8,7) Øvr. puljeaktiver (,) Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Kontant (3,3) e i investeringsforeninger (,) Risikomæssigt er obligationsbeholdningen på 1.173,9 mio. kr., da der er indgået aftale om at købe obligationer for 47, mio. kr., svarende til det anførte aftaleindlån.

8 8 Puljeafkast for, 1,, 3, 4,, og 7 årlige AFKAST I PROCENT Puljeafkast. kvartal 8 Skattepligtigt afkast 1,, -1,3-1,4 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -,1-1,4 -,,3 Samlet afkast -1,1-1,4-1,8-1,1 Puljeafkast 1. kvartal 8 Skattepligtigt afkast,3,7 1,1 1,3 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -1, -7,8-4, -,8 Samlet afkast -1, -7,1-3,4, Puljeafkast for 7 Skattepligtigt afkast,7 1,3 1,9 3,4 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -1, -1, -,4 -, Samlet afkast -,,3 1,, Puljeresultater 7 Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundet til en decimal. Forklaring: Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligations- og kontant beholdningen. Belægges med 1 pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med 1 pct. skat. Puljeafkast for Skattepligtigt afkast,,7 1, 1,9 Skattefrit afkast,,1,1, Aktieafkast 13,9 1,7,4,3 Samlet afkast 14,4 11, 7,7 4, Puljeafkast for Skattepligtigt afkast, 1,4,,9 Skattefrit afkast,,,3, Aktieafkast 33,, 14,4 4,7 Samlet afkast 34,,4 1,7 7, Puljeafkast for 4 Skattepligtigt afkast,9 1,7,8 4, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 1, 9,1,4,3 Samlet afkast 1,9 1,8 8,4,4 Puljenyt - udgives af Spar Nord Bank Ansvarshavende: Ole Søholm Jensen, direktør, Forretningsudvikling Redaktion: Tina Moreau Pihl, Forretningsudvikling Spar Nord Bank Skelagervej 1, postboks 1 91 Aalborg Telefon Redaktionen er sluttet 9. august 8

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet PuljeNyt Nr. Oktober 7 1, 1,,9,,3, Afkast 3. kvartal 7 1,3 pct. 1,3 pct. 1,18 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Nye lovforslag på pensionsområdet... side 1 Puljekommentar - aktier...

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

--0,46 pct. Puljeresultater... side. 8 Puljeafkast... side. 8-10 -9,79 pct. Ser vi på puljernes resultater (i procent. Gruppe 2.

--0,46 pct. Puljeresultater... side. 8 Puljeafkast... side. 8-10 -9,79 pct. Ser vi på puljernes resultater (i procent. Gruppe 2. PuljeNyt Nr Oktober Afkast kvartal --, pct INDHOLD Forsidehistorie side Markedskommentar side --,9 pct Gruppe side Gruppe side - Gruppe side Gruppe side - -, pct Puljeresultater side Puljeafkast side -

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne,

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne, Puljenyt Nr. Oktober Indhold Vælg den rigtige gruppe og få det rigtige afkast... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe... side Gruppe 3...

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003 Puljenyt Nr. 3 August 23 Stop for negative tendenser med udgangen af februar 23! Ved årets start kunne det se ud som om de meget kedelige resultater fra 22 også kunne blive realiteter i 23. I marts måned

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent Puljenyt Nr. 1 Februar 212 tættere på 2 1-1 -2-3 -4 - - -7-8 -9-1 -11-12 pct. Afkast for 211 1,71 pct. -1,79 pct. -,8 pct. -1,7 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Pulje eller kontant?...side

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse Puljenyt Nr. 3 August 24 Opnå overblik I fortsættelse af artiklen i de seneste numre af Puljenyt ser vi i dette nummer nærmere på dækning ved kritisk sygdom og dødsfald. Husk at vores rådgivere altid er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Puljenyt nr.1, 2001 Indhold Resultat for 4. kvartal 2000 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Børneopsparing i pulje, en mulighed... side

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen? PuljeNyt Nr. 1 Februar 29 - -1-1 -2-2 -3-3 -4 Afkast for 28-2,38 pct. -1,1 pct. -28, pct. -38,4 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?...

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere