FOLDER OM GENHUSNING. Marts Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk"

Transkript

1 FOLDER OM GENHUSNING Marts Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT GENHUSET? Den midlertidige genhusningsbolig Husleje og forbrug i den midlertidige genhusningsperiode Ønsker du midlertidig genhusning uden for Ladegårdsparken? DE PERMANENTE GENHUSNINGER Hvem skal permanent genhuses? Kan jeg komme tilbage til min nuværende bolig? Hvor bliver jeg permanent genhuset hvor ligger mit nye hjem? Dine rettigheder ved permanent genhusning HVAD MED MIG DER IKKE SKAL GENHUSES? HVORDAN KOMMER FLYTNINGEN TIL AT FOREGÅ RENT PRAKTISK? Hvad sørger Helhedsplanen for ved midlertidig genhusning? Hvad sørger Helhedsplanen for ved permanent genhusning? Hvordan får jeg hjælp til udpakning? Hvad sker der med mine faste tæpper/linoleum? Hvor kommer jeg af med overskydende indbo/ flytteaffald? Hvad med mine hårde hvidevarer? Flytning af adresse og postafhentning ved midlertidig genhusning Hvad skal jeg selv sørge for i forbindelse med flytningerne? PROCEDURER Varslinger ØKONOMI Hvad er mine rettigheder ved midlertidig genhusning? HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN, HVIS JEG SELV FINDER EN GENHUSNINGSBOLIG? HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN I FORBINDELSE MED PERMANENT GENHUSNING? Flyttesyn, indskud og anciennitet Indskudslån PÅVIRKES MIN ANCIENNITET AF GENHUSNINGEN? YDERLIGERE INFORMATION KONTAKTPERSONER

3 FOLDER OM GENHUSNING Kære beboere i Ladegårdsparken Renoveringen af Ladegårdsparken er begyndt og derfor har vi lavet en genhusningsfolder, hvor I kan finde svarene på en lang række af de spørgsmål, som I sikkert har. Folderen indeholder også et indstik, som er en tjek- og huskeliste, som I kan hænge op på køleskabet med den vedlagte magnet, så den ikke bliver væk. Derudover er vedlagt en liste med navne og telefonnumre på personer, der kan hjælpe hvis I har yderligere spørgsmål. HVORFOR GENHUSES? Som du allerede har hørt, skal vi i Ladegårdsparken i gang med en omfattende helhedsplan. Helhedsplanen består af såvel ombygning som renovering. Vi skal bl.a. lægge nye tage, skifte gulve, lave køkkener, forny installationer og kloak, sammenlægge lejligheder og sætte elevatorer op i nogle af opgangene. Det omfattende arbejde betyder, at der i perioder vil være lukket for varme og el og selvom vi vil bestræbe os på at minimere generne, vil der blive støjet og støvet en del, ikke mindst i dagtimerne, og trapperne vil i perioder blive lukket. Derfor er der behov for, at en stor del af Ladegårdsparkens beboere genhuses. Genhusningen strækker sig over en periode på 2-3 måneder alt efter, hvad der skal laves i jeres bolig. Beboere i tagetagelejlighederne skal ikke genhuses, med mindre der er tale om særlige omstændigheder. Nogle af jer skal genhuses permanent, da jeres lejligheder sammenlægges. HVORNÅR GENHUSES? Renoveringsprojektet går så småt i gang i januar 2013, hvor byggepladsen etableres og stilladserne opstilles omkring de første to blokke. Arbejdet inde i selve boligerne går i gang i februar. De første af jer skal derfor genhuses fra februar. Projektet opstarter i blok 1 og 3. Du vil senest 3 måneder før håndværkerne går i gang i din blok, modtage 1. varsling om, hvornår arbejdet forventes at starte og eventuelt hvornår din husstand genhuses. Derudover vil alle blive indkaldt til blokmøde et informationsmøde, hvor entreprenøren som skal udføre projektet kommer og fortæller om, hvad der helt konkret skal ske, og hvornår og hvor længe det helt præcist vil stå på. Det første af disse blev afholdt i december Du vil modtage en personlig indkaldelse til det blokmøde, der er relevant for dig. Side 3

4 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT GENHUSET? Det tilstræbes, at de midlertidige genhusninger, finder sted i lejligheder beliggende i Ladegårdsparken. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at genhuse i pavilloner eller i andre boliger inden for Holbæk Kommune. Den midlertidige genhusningsbolig Den midlertidige genhusning vil som nævnt kun stå på i en periode på 2-3 måneder. Der vil i videst muligt omfang genhuses i boliger af omtrent samme størrelse som jeres nuværende bolig. Ved tildelingen af midlertidige genhusningsboliger, vil der med baggrund af de gennemførte samtaler med genhusningskoordinatoren, så vidt muligt blive taget hensyn til individuelle forhold såsom gangbesvær, husstandens størrelse m.v. Den midlertidige genhusning vil primært ske i boliger, der endnu ikke er renoverede, eller som senere skal nedlægges. Genhusningsboligen vil fremstå som ny istandsat, og du vil modtage boligen i rengjort stand og fuld funktionsdygtig jf. gældende regler. I den periode du bor i genhusningsboligen, gælder vedligeholdelsesreglementet, dog med de undtagelser, der er nævnt i den synsinstruks du har modtaget sammen med denne folder. Du får dine egne møbler og øvrigt indbo med i genhusningsboligen. De midlertidige genhusningsboliger forsynes med persienner og lamper. Genhuses du i en taglejlighed sørger projektet for at der er opstillet skabe. De opsatte lamper, persienner og evt. skabe skal blive i genhusningsboligen ved fraflytning. Hvis din genhusningsbolig er væsentlig mindre end din nuværende bolig, betaler Helhedsplanen for opmagasinering af evt. overskydende indbo og dette håndteres af flyttefirmaet. Du vil i 2. varsling, ca. 1 måned før genhusningen, få information om genhusningsboligens adresse og størrelse. Har du behov for opmagasinering skal du notere dette på den flytteaftale, der følger med 2. varsling. Du skal være opmærksom på, at du ikke vil have adgang til dine opmagasinerede ejendele i løbet af genhusningsperioden. I nogle tilfælde skal håndværkerne have adgang til kælderrummene pga. rør- og ledningsarbejder. Dette gør sig især gældende for de opgange, der skal have elevator. Afhængig af, hvor meget indbo, der er i de enkelte kælderrum, kan det blive nødvendigt at tømme dem. Du vil få hjælp af flyttefirmaet til tømning af kælderrummet, hvis det bliver relevant for dig. Husleje og forbrug i den midlertidige genhusningsperiode Den midlertidige genhusningsbolig betales af Helhedsplanen. I genhusningsperioden betaler du din sædvanlige leje og a conto varme. Se desuden den vedlagte vejledning om aflæsning af el- og varmemålere. Hvis den bolig, du bliver midlertidig genhuset i, er mindre end din nuværende bolig, modtager du en kompensation ved endt genhusning, svarende til differencen på huslejen i de to lejemål. Helhedsplanen står for varme, vand, el og tv-kanaler (den mindste kanal-pakke) samt internetforbindelse i genhusningsboligen. Da du fortsat er lejer i Ladegårdsparken, og lejen ikke ændres under den midlertidige genhusning, vil der ikke ske ændring i boligsikring mv. Side 4

5 Ønsker du midlertidig genhusning uden for Ladegårdsparken? Hvis du har et sommerhus eller har andre muligheder for at flytte fra din nuværende bolig i de 2-3 måneder Helhedsplanen skal bruge din bolig, kan du også vælge det. Helhedsplanen vil så sørge for nedpakningen og flytningen af dine ting. Hvis du har brug for at få opmagasineret dit indbo eller noget af det, står Helhedsplanen også for det. Hvis du selv sørger for en midlertidig bolig i genhusningsperioden, vil du modtage en økonomisk kompensation svarende til den betalte husleje i genhusningsperioden. Kompensationen vil blive udbetalt når du flytter tilbage til din renoverede bolig. Hvis du vælger denne løsning bedes du hurtigst muligt aftale det med genhusningskoordinatoren. Sidste frist for indgåelse af aftale herom er 1 måned efter 1. varslings modtagelse. DE PERMANENTE GENHUSNINGER Hvem skal permanent genhuses? Hvis din lejlighed bliver sammenlagt har du ret til permanent genhusning. Permanent genhusning betyder, at du vil få tilbudt en lejlighed af passende størrelse, udstyr, kvalitet og beliggenhed. Hvis din lejlighed skal sammenlægges og du ønsker at flytte tilbage til lejligheden efter sammenlægningen, har den af de 2 beboere med længst anciennitet i de lejemål, der skal sammenlægges, fortrinsret til det sammenlagte lejemål. Kan jeg komme tilbage til min nuværende bolig? Hvis din lejlighed ikke skal sammenlægges, flytter du som udgangspunkt tilbage til din nuværende lejlighed efter genhusningsperioden. Hvis du ønsker at flytte til en anden bolig i Ladegårdsparken, skal du skrive dig op på den interne venteliste hos Domea. Hvor bliver jeg permanent genhuset hvor ligger mit nye hjem? Du vil få tilbudt en lejlighed af passende størrelse, kvalitet, udstyr og beliggenhed jf. lov om leje af almene boliger. En passende størrelse betyder enten samme antal værelser eller et værelse mere end husstandens medlemmer. Vi vil bestræbe os på at tilbyde dig en lejlighed i Ladegårdsparken. Tildeling vil ske efter anciennitet og evt. sociale kriterier. Hvis du skal genhuses permanent, og du selv finder en ny permanent bolig inden Helhedsplanen går i gang i din bolig, dækker Helhedsplanen rimelige flytteudgifter til Holbæks bygrænse. Det er det flyttefirma, boligselskabet har valgt, der forestår flytningen. Denne ordning træder i kraft 6 måneder før din bolig skal renoveres. Hvis du er i tvivl om tidsplanen, kan du kontakte genhusningskoordinatoren. Dine rettigheder ved permanent genhusning Du kan ikke undgå at skulle genhuses, hvis din lejlighed skal renoveres og du står til at skulle genhuses. Det er besluttet på et afdelingsmøde og er dermed forpligtende for alle lejere. Uanset din begrundelse har du ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningsbolig og få tilbud om en anden bolig i stedet. De renoverede boliger i Ladegårdsparken tilbydes først og fremmest til de beboere, der skal permanent genhuses. Efterfølgende tilbydes de via ventelisten, der varetages hos Domeas boligcenter på Kløverstien. Side 5

6 Hvad med mig der IKKE skal genhuses? Beboere som kan blive i deres hjem, imens Helhedsplanens entreprenør arbejder i opgangen vil i perioden være støjpåvirket og risikere driftsforstyrrelser af vand og varme. Entreprenøren vil løbende holde jer informeret herom. Du slipper for at skulle flytte og få pakket dit hjem ned og ud, men det vil ikke blive helt det samme i denne periode, hvor håndværkerne arbejder i din opgang/blok. Genhusningskoordinatoren har holdt møder med størsteparten af beboerne. Hvis du ikke har talt med genhusningskoordinatoren og du ikke skal genhuses, men har nogle særlige behov, kan du kontakte genhusningskoordinatoren. Se kontaktoplysninger og åbningstider bagerst i denne folder. HVORDAN KOMMER FLYTNINGEN TIL AT FOREGÅ RENT PRAKTISK? Hvad sørger Helhedsplanen for ved midlertidig genhusning? Helhedsplanen sørger for flytteudgifter i forbindelse med: Nedpakning og flytning til genhusningsboligen og tilbage igen Opsætning af telefon, TV - og internetforbindelse (i henhold til den indgåede flytteaftale). Der er TV signal med grundpakke og internetforbindelse i genhusningsboligen (har du behov for fastnettelefon i genhusningsperioden, skal du huske at aftale flytning heraf) Evt. opmagasinering (kun hvis genhusningsboligen er væsentlig mindre end din nuværende bolig) Hvad sørger Helhedsplanen for ved permanent genhusning? Helhedsplanen sørger for flytteudgifter i forbindelse med: Nedpakning og flytning fra lejligheden samt kælderrummet til den permanente genhusningsbolig Flytning af evt. telefon, TV og internetforbindelse til den permanente genhusningsbolig Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som boligselskabet har valgt. Dit indbo pakkes ned af flyttefirmaet, men alle beboere, der skal genhuses, vil få udleveret det ønskede antal flyttekasser, som kan bruges, hvis der er ting, du gerne selv vil pakke ned. De kasser, du selv pakker, får et mærkat på, som viser, at du selv har pakket kasserne. De flyttekasser du selv pakker, har du selv det fulde ansvar for så hvis noget i disse kasser går i stykker er det din egen forsikring, der skal dække. Hvordan får jeg hjælp til udpakning? Som udgangspunkt skal du selv pakke dit indbo ud i genhusningsboligen og i den renoverede bolig, når du flytter tilbage til den. Det betyder, at du selv skal samle eventuelle skabe, reoler eller senge, der har været skilt ad og skal samles igen og at du også skal sætte lamper, billeder mv. op igen. Hvis du pga. dårligt helbred ikke selv kan ovenstående, kan du ansøge om hjælp hos ejendomskontoret. Side 6

7 Hvad sker der med mine faste tæpper/linoleum? Du skal være forsigtig, når du afmonterer dine faste eksisterende tæpper, hvis du ønsker at bruge tæpperne igen. Tæpper, der ødelægges, kan dog i visse tilfælde erstattes, her anvendes samme regler, som forsikringsselskaberne bruger. Det betyder, at du skal kunne dokumentere tæppets alder og indkøbspris, fx ved hjælp af en kvittering eller kontoudtog, fra dengang du købte tæppet. Alder Procent af nyværdi 0-5 år 100 % 5-10 år 75 % år 50 % år 25% Derefter 0 % Med andre ord - er dine tæpper mere end 20 år gamle tæpper vil der ikke udbetales nogen erstatning herfor, hvis de går i stykker under afmontering. Hvor kommer jeg af med overskydende indbo/ flytteaffald? Helhedsplanen sørger for, at der bliver opsat containere rundt omkring i afdelingen til rådighed for flytteaffald. Der vil blive sat en oversigt op i opgangene efterhånden som renoveringen skrider frem med markering af, hvor containerne vil stå. Hvad med mine hårde hvidevarer? Du skal tage dit køleskab med i genhusningslejemålet. Du skal ikke tage komfuret med i genhusningslejemålet, da det enten bliver opmagasineret eller kasseret alt efter stand og alder. Ved tilbageflytning vurderes det, om de hårde hvidevarer, der tilhører boligselskabet, skal udskiftes pga. stand eller alder. Hvad er rengøringsstandarden i min renoverede lejlighed? Den rengøring, MT Højgaard foretager i lejlighederne, når renoveringen er færdig, omfatter kun aftørring af alle vandrette flader. Du må derfor regne med, at det godt kan støve et par uger efter, at du er flyttet tilbage i din renoverede lejlighed. Flytning af adresse og postafhentning ved midlertidig genhusning Hvis du skal genhuses midlertidigt, skal du ikke melde flytning til hverken folkeregisteret eller postvæsenet, idet du beholder din nuværende adresse under genhusningen. Det betyder, at du skal hente din post i postkassen på din nuværende adresse. Der vil være adgang til postkasserne under renoveringen. Hvis du skal genhuses permanent, skal du selv sørge for at melde flytning til folkeregisteret og postvæsenet. Hvad skal jeg selv sørge for i forbindelse med flytningerne? I det følgende er der informationer, som både gør sig gældende for den midlertidige og den permanente genhusning, og informationer, hvor de adskiller sig. Så se godt efter, hvilke informationer der gør sig gældende for netop dig. Rengøring Der er 4 scenarier: 1. Hvis din lejlighed skal renoveres og du skal tilbage til lejligheden efter renovering. I dette tilfælde skal lejligheden samt altanen være fuldstændig tømt for bohave. Du skal ikke gøre rent, men der må ikke efterlades affald i lejemålet. 2. Hvis din lejlighed skal sammenlægges og du ikke skal tilbage til lejligheden efter Side 7

8 sammenlægning. I dette tilfælde skal lejligheden samt altanen være fuldstændig tømt og du skal gøre lejligheden ren. 3. Hvis du har været midlertidigt genhuset og skal flytte tilbage til din renoverede lejlighed. I dette tilfælde skal du gøre lejligheden ren, da der kommer andre efter dig, der skal bo midlertidigt i lejligheden. 4. Hvis du fraflytter din lejlighed inden renoveringen eller fraflytter en lejlighed, der ikke skal renoveres, eller fraflytter en tagetagelejlighed. I disse tilfælde gælder de samme vilkår som hidtil, dvs. at du skal tømme og rengøre lejligheden efter gældende standard. Forsikring - Midlertidig genhusning Under selve flytningen er det flyttefirmaet, der dækker, hvis der opstår skade på noget af dit indbo. Men husk, at det kun gælder de kasser, flyttefirmaet pakker og flytter. De kasser eller møbler, du selv pakker og flytter, dækker du udelukkende selv, hvis de bliver beskadiget. For de evt. opmagasinerede ejendele dækker flyttefirmaets forsikring. Ved midlertidig genhusning skal du selv meddele dit forsikringsselskab, at du er midlertidig genhuset. Du skal huske at sørge for at få en skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet på, at de har modtaget din meddelelse. Vær opmærksom på, at husdyr ikke er dækket af den normale forsikring, så hvis din kat fx flår tapet af væggene, vil du selv skulle dække skaderne. For at undgå dette kan man tegne en særlig husdyrforsikring. Du vil i 2. varsling få adressen på det sted, indboet opmagasineres i genhusningsperioden. - Permanent genhusning Her gælder det samme som ved den midlertidige genhusning, nemlig at flyttefirmaet under flytningen kun dækker, hvis de kasser og møbler flyttefirmaet selv har pakket og flyttet, bliver beskadiget. Det, du evt. selv pakker og flytter, dækker du udelukkende selv, hvis det bliver beskadiget. Hvis du skal genhuses permanent skal du selv kontakte dit forsikringsselskab og meddele dem, at du er flyttet. PROCEDURER Hvad er procedurerne? Hvordan skal jeg forholde mig? Hvad får jeg hjælp til? Og hvad skal jeg selv gøre er sikkert nogle af de mange spørgsmål du har. Vi vil i det nedenstående gennemgå forløbet i store træk. Vi har også som indstik i folderen om genhusning lagt en tjekliste samt en telefonliste med navn og nummer på de personer du kan henvende dig til, hvis du har flere spørgsmål, eller har brug for hjælp til nogle ting lige fra flere flyttekasser, eller til at blive skrevet op i en anden afdeling. Varslinger Alle der skal genhuses både midlertidigt og permanent vil ifølge gældende lovgivning senest 3 måneder før fraflytning modtage 1. varsling. Derudover har Helhedsplanen besluttet, at alle der skal genhuses vil modtage endnu en varsling, nemlig 2. varsling. Denne varsling vil du modtage senest en måned før genhusningen med yderligere praktiske informationer. Indhold af varsling 3 måneder før Senest 3 måneder inden du skal genhuses modtager din husstand 1. varsling fra Domea. Her vil det Side 8

9 fremgå, at håndværkerne i forbindelse med ombygningen har behov for adgang til din lejlighed, hvornår du skal genhuses, samt hvordan du skal forholde dig i forhold til alt fra overdragelse af nøgler til hvornår du skal flytte. Varslingen vil indeholde forskellige informationer afhængig af, hvad der skal ske med din lejlighed, og om du skal permanent eller midlertidigt genhuses. Varsling af tagboligerne Der vil i forbindelse med arbejder i tagboligerne samt eksisterende altaner blive udsendt en særskilt varsling og information om dette. De midlertidige genhusninger De husstande, der skal genhuses midlertidigt vil sammen med varslingen 3 måneder inden modtage information angående, hvordan du skal forholde dig, hvis du selv ønsker at finde en midlertidig genhusningsordning, herunder hvordan du kan få kompensation for dette. De permanente genhusninger Bor du i en bolig, hvor der er behov for at du bliver permanent genhuset, vil du 3 måneder før udover denne genhusningsfolder, tjekliste og liste over kontaktpersoner modtage en opsigelse af din lejekontrakt samt tilbud om en ny bolig, der videst muligt svarer til din nuværende bolig. Indhold af varsling 1 måned før Som en ekstra service har Holbæk Boligselskab besluttet, at der skal informeres endnu engang senest en måned før genhusningen. Også her vil informationen blive målrettet, hvorvidt din husstand skal midlertidig eller permanent genhuses. De midlertidige genhusninger De husstande, der skal midlertidig genhuses vil senest en måned inden genhusningen modtage: En midlertidig genhusningsaftale samt en flytteaftale, herunder information om hvor du vil blive midlertidig genhuset. Genhusningsaftalen og flytteaftalen skal underskrives og return eres med post til eller afleveres hos genhusningskoordinatoren. Information om, hvilke dage flyttefolkene kommer og pakker ned i din opgang Information om, hvordan du skal forholde dig og hvem du skal kontakte hvis du har specielle behov, fx brug for opmagasinering, hjælp til udpakning eller lignende Information om nøgleaflevering. De permanente genhusninger Bor du i en bolig som sammenlægges, skal du permanent genhuses og udover det generelle informationsmateriale, folderen om genhusning og kontaktperson- og tjekliste vil du modtage: Information om, hvornår flyttefolkene kommer og pakker ned i din opgang Information om, hvor der er opstillet storskraldscontainere samt container til møbler til genbrug. Information om nøgleaflevering samt hvilken stand lejligheden skal afleveres i. Side 9

10 ØKONOMI Hvad er mine rettigheder ved midlertidig genhusning? Flyttesyn, indskud og anciennitet Hvis du skal genhuses midlertidigt, og skal tilbage til din lejlighed efter renoveringen, bliver der foretaget et syn af lejligheden før og efter renoveringen. Der foretages en registrering af din egen lejlighed før renoveringen af MT Højgaard. Registreringen foregår ved at lejemålet videofilmes inden lejemålet tømmes og når det er tømt. Efter renoveringen gennemfører ejendomskontoret et syn af lejligheden. Dette for at forebygge situationer, hvor håndværkerne f.eks. kommer til at ødelægge en dørkarm, og ikke udbedrer dette. Derudover gennemgår ejendomskontoret lejligheden for at tjekke bl.a. tætningslister, armaturer osv. Tilsvarende gennemføres syn af den midlertidige genhusningsbolig i forbindelse med at du flytter tilbage til dit renoverede lejemål. Opsigelse af lejemål Hvis du bor i en af de boliger, der skal renoveres og du skal genhuses midlertidigt, men vælger at fraflytte din lejlighed permanent enten før eller under genhusningen, gælder følgende regler: Boliger, der skal sammenlægges, samt boligerne fra opgang 1 til og med 19: Her udføres der ikke normalistandsættelse, da disse ikke skal bruges til genhusning. Der kan kun pålægges udgifter til fraflytter ved misligholdelse jf. vedligeholdelsesreglementet. Øvrige boliger synes efter gældende regler. Misligholdelse betales stadig af fraflytter, med behørigt hensyn til udskiftningsgraden under den forestående renovering og den endelige opgørelse i forbindelse med fraflytningen foregår efter gældende regler. Indskud Hvis din bolig skal renoveres og du midlertidigt skal genhuses, bliver der ikke ændret noget vedrørende dit indskud og din lejekontrakt, på nær de lejere som bor i opgange hvor der sammenlægges boliger. Her skal lejekontrakter reguleres i forhold til bruttoarealet, da der bliver nye fordelingstal i opgangen. Dit indskud reguleres ikke. Hvis din bolig sammenlægges og bliver større og du ønsker at komme tilbage til lejligheden efter sammenlægningen, reguleres indskuddet ikke. Dette sker først ved genudlejning. Dog laves der en ny lejekontrakt, da bruttoarealet og evt. adresse ændres (hvis lejemålets indgang efter renoveringen ligger til højre i stedet for til venstre). Ved midlertidig genhusning beholder du din anciennitet i afdelingen. Boligstøtte I forbindelse med tilbageflytning sender boligselskabet nye data til afdelingen for boligstøtte i Holbæk Kommune. Da der er tale om en ny husleje, skal boligsikring m.v. igen beregnes af Holbæk Kommune. Herefter vil din boligstøtte blive beregnet efter den nye husleje. HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN, HVIS JEG SELV FINDER GENHUSNINGSBOLIG? Hvis du selv finder et sted at bo under den midlertidige genhusning, skal du lave en aftale med genhusningskoordinatoren. Du vil få dækket rimelige flytteudgifter samt evt. opmagasinering af Hel- Side 10

11 hedsplanen. Hvis du vælger at bo uden for Holbæk Kommune i genhusningsperioden, dækker Helhedsplanen flytteudgifterne til bygrænsen. Kompensationen er til fuld og endelig dækning for de udgifter, du har haft i forbindelse med selv at finde et sted at bo i genhusningsperioden. Du fortsætter i hele genhusningsperioden med at betale husleje som hidtil i din nuværende bolig og beløbet udbetales efterfølgende ved tilbageflytning til den renoverede lejlighed. HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN I FORBINDELSE MED PERMANENT GENHUSNING? Flyttesyn, indskud og anciennitet Ved permanent genhusning og deraf permanent fraflytning af dit lejemål, vil der blive afholdt fraflytningssyn. Der bliver ikke gennemført normal istandsættelse som ved en normal fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse af de bygningsdele, der ikke skal udskiftes under renoveringen. Efter synet vil dit indskud minus et eventuelt fradrag for misligholdelse, huslejerestance samt tilbageholdelse til afregning af forbrug blive gjort op og du vil få restbeløbet udbetalt. Hvis du skal permanent genhuses i en anden lejlighed end din nuværende, skal du betale et nyt indskud. Indskudslån Holbæk Kommune har i forbindelse med Helhedsplanen i Ladegårdsparken givet mulighed for at dispensere fra reglen om, at de ikke bevilger et nyt indskudslån til beboere, der har et indskudslån i forvejen. Hvis du tidligere har optaget indskudslån hos kommunen, har du derfor mulighed for at ansøge om et nyt. Ved behandlingen af din ansøgning tages der som under normale omstændigheder stilling til indtægt, formue og evt. personlige forhold. Det betyder, at der foretages en konkret, individuel vurdering ved hver ansøgning, og at det ikke kan tages for givet, at har man et indskudslån i forvejen, får man automatisk bevilget et nyt. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at søge om indskud eller indskudslån, kan du kontakte Beboerrådgivningen i Ladegårdsparken. Hvis du ved, at du vil få brug for at søge om indskudslån, vil vi opfordre dig til at kontakte Beboerrådgivningen, allerede når du modtager 1. varsling 3 måneder før genhusningen træder i kraft, hvis der evt. skal tages kontakt til kommunen, da sagsbehandlingen kan tage lang tid. PÅVIRKES MIN ANCIENNITET AF GENHUSNINGEN? Din anciennitet påvirkes ikke i forbindelse med den midlertidige genhusning, da du stadig har din kontrakt og betaler din almindelige leje i genhusningsperioden. Hvis du bliver genhuset permanent i Ladegårdsparken, får du din anciennitet med dig. Hvis du bliver genhuset permanent i et lejemål i en af de andre afdelinger i Holbæk Boligselskab, får du 5 års af din opsparede procentvise andel af istandsættelsespligten med dig i den nye bolig. Hvis du bliver genhuset permanent i en bolig i et andet boligselskab, starter du forfra med at optjene anciennitet. YDERLIGERE INFORMATION Det er Holbæk Boligselskabs ønske at renoveringen af Ladegårdsparken bliver til glæde for beboerne. Vi er naturligvis klar over, at det i en periode og for mange mennesker vil medføre en lang række gener, men vi håber med denne folder at have besvaret mange af de spørgsmål, som du har. Er der spørgsmål du ikke har fundet svar på er du altid velkommen til at kontakte de relevante personer som kan hjælpe dig. Se listen over kontaktpersoner som er vedlagt denne folder. Side 11

12 KONTAKTPERSONER Flytningen Kontaktperson - Hjælp til opsætning af lamper mv. Ejendomskontor - Syn Ejendomskontor - Nøgleaflevering Ejendomskontor - Hvad skal jeg have med i genhusningsboligen Genhusningskoordinator - Containere til storskrald og genbrug MT Højgaard - Opmagasinering MT Højgaard - Flyttekasser MT Højgaard Køkkenvalg - Spørgsmål angående valg af køkkentype MT Højgaard Økonomi - Spørgsmål angående boligsikring Beboerrådgivningen/Domea Kløverstien - Indskud og indskudslån Beboerrådgivningen/Domea Kløverstien - Huslejekompensation Genhusningskoordinator Forsikringsspørgsmål Vedr. forsikringsspørgsmål kan du rette henvendelse til dit eget forsikringsselskab eller MT Højgaard Andre spørgsmål - Adresseændring internt i Ladegårdsparken Ejendomskontor - Flytning af telefon Genhusningskoordinator Adresser og åbningstider Domea Boligcenter Holbæk Man ons. kl Kløverstien 205 Tors. kl Holbæk Fre. kl Telefon Mail: Genhusningskoordinator Telefonisk/personlig henvendelse: Katinka Ruud Rydén Tirs. kl Pavillon ved Ladegårdsparken 136 Tors. kl Telefon Mail: Ejendomskontoret Telefonisk henvendelse: Ladegårdsparken 136 Man fre.kl samt tors. kl Telefon Mail: Personlig henvendelse: Man fre. kl og tors. kl Beboerrådgivningen Tirsdag kl Sevda Cenikli Torsdag kl Pavillon ved Ladegårdsparken 136 Telefon Mail: MT Højgaard Thomas Høyer Andersen Torsdag kl Skurbyen ud for Ladegårdsparken 123 Side 12

13

14 Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på Spørgsmål til genhusningen til genhusningskoordinator, Katinka Ruud Rydén Telefon:

15 TJEKLISTE - VED MIDLERTIDIG GENHUSNING Ved flytning til den midlertidige bolig skal du huske, at: Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab og den periode du bor et andet sted. Hvis du får opmagasineret noget af dit indbo skal dette også oplyses til dit forsikringsselskab Aflevere alle nøgler undtagen 1 stk. (som du anvender, når du skal hente post) til ejendomskontoret ved fraflytningssynet. Hvis du ikke er hjemme, når synet gennemføres, skal du aflevere nøglerne til ejendomskontoret Indgå aftale med genhusningskoordinator i tilfælde af at der skal flyttes fastnettelefon, internetforbindelse mv. i genhusningsperioden (der er internet og tv-signal i genhusningsboligen) Afrime-/rengøre køle-/fryseskab og komfur (skal evt. genbruges efter renoveringen) Smide affald ud Foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter (se i hvilket omfang på side 8 i folderen) Ved hjemflytning efter midlertidig genhusning skal du huske, at: Meddele dit forsikringsselskab, at du igen er hjemme Foretage en meget grundig rengøring af den genhusningsbolig du fraflytter, herunder komfur Aflevere samtlige nøgler til genhusningsboligen til ejendomsmesteren ved fraflytningssynet Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

16 TJEKLISTE - VED PERMANENT GENHUSNING Ved permanent genhusning skal du huske at: Meddele flytning på posthuset Ændre folkeregisteradresse senest 5 dage efter flytningen Aflevere alle nøgler til den fraflyttede bolig på ejendomskontoret (ved fraflytningssynet) Sørge for straks at få navn på postkassen i den nye bolig. Hvis du genhuses i Ladegårdsparken sørger ejendomskonteret for dette Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab Lave aftale med genhusningskoordinatoren med henblik på flytning af telefon, internetforbindelse mv. Foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

17 SYNSINSTRUKS IFM. MIDLERTIDIG GENHUSNING Indflytningssyn: Indflytningssynet forløber som normalt og følger gældende regler med undtagelse af pkt. III samt pkt. IV I Ladegårdsparkens vedligeholdelsesreglement. Det skal som standard være oplyst i indflytningsrapporten: Der gives ikke karakterer for gulvenes stand. Lejer hæfter ikke for vedligeholdelse af gulve med hensyn til lak og ridser i gulvstave. Ved fraflytning har lejer ikke forpligtigelsen til at boligen fremstår ny istandsat med hensyn til maling af loft og vægge samt spartling af borehuller. Derfor skal lejer acceptere: At der er mindre ridser under og i gulvlakken, men lakken er intakt. At loft og vægge ikke er nymalede, men fremtræder ny istandsat. Det vil sige at borehuller er spartlet og pletmalet. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

18 AFLÆSNING AF EL- OG VARMEMÅLERE VED MIDLERTIDIG GENHUSNING For at forhindre unødige omkostninger for beboerne med hensyn til el og varme i renoveringsperioden er følgende besluttet: Ved midlertidig genhusning aflæser Brunata varmemålere ved flytning fra din egen bolig til genhusningsboligen. Ved tilbageflytning fra genhusningsboligen til egen bolig vil Brunata aflæse målerne på ny. Det varmeforbrug der er i renoveringsperioden vil blive dækket af helhedsplanen. Med hensyn til elmålerne, vil Ladegårdsparkens synsfolk tage billeder af elmåleren ved flytning til genhusningsboligen. Ved tilbageflytning til egen bolig vil Ladegårdsparkens synsfolk på ny tage et billede. Billeddokumentationen vil på denne måde kunne dokumentere et eventuelt forbrug i renoveringsperioden. Dette forbrug vil blive dækket af helhedsplanen. El- og varmeforbrug i genhusningsboligen dækkes af helhedsplanen. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

19 SYNSINSTRUKS IFM. MIDLERTIDIG GENHUSNING Fraflytningssyn: Fraflytningssynet forløber som normalt og følger gældende regler med undtagelse af pkt. III samt pkt. IV I Ladegårdsparkens vedligeholdelsesreglement. Følgende vil som standard være oplyst i indflytningsrapporten: Der gives ikke karakterer for gulvenes stand. Lejer hæfter ikke for vedligeholdelse af gulve med hensyn til lak og ridser i gulvstave. Ved fraflytning har lejer ikke forpligtigelsen til at boligen fremstår ny istandsat med hensyn til maling af loft og vægge samt spartling af borehuller. Med hensyn til misligholdelse gælder almindelige regler fortsat jf. gældende lovgivning. Derfor skal synsmedarbejder acceptere følgende: At der er mindre ridser under og i gulvlakken. At loft og vægge ikke er nymalet. Det er synsmedarbejderen, der suverænt afgør om loft og vægge skal malerbehandles fuldt ud eller delvist. Borehuller skal dog altid spartles og pletmales. I forbindelse med fraflytningen skal det sikres, at boligen er fuldt ud funktionsdygtig jf. vedhæftet tjekliste. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 69, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 27, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - 2 lejligheder får nyt gavlvindue Boligen - køkken og bad - Alle

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 77, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 Renovering af Lundens bygninger m.m. er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål:

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Indholdsfortegnelse: Side Indflytning i boligen: Velkommen som lejer... 3 Lejekontrakten... 3 Indflytningssyn... 3 Tilmelding til DONG/NESA... 4 TDC KabelTV...

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere