FOLDER OM GENHUSNING. Marts Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk"

Transkript

1 FOLDER OM GENHUSNING Marts Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT GENHUSET? Den midlertidige genhusningsbolig Husleje og forbrug i den midlertidige genhusningsperiode Ønsker du midlertidig genhusning uden for Ladegårdsparken? DE PERMANENTE GENHUSNINGER Hvem skal permanent genhuses? Kan jeg komme tilbage til min nuværende bolig? Hvor bliver jeg permanent genhuset hvor ligger mit nye hjem? Dine rettigheder ved permanent genhusning HVAD MED MIG DER IKKE SKAL GENHUSES? HVORDAN KOMMER FLYTNINGEN TIL AT FOREGÅ RENT PRAKTISK? Hvad sørger Helhedsplanen for ved midlertidig genhusning? Hvad sørger Helhedsplanen for ved permanent genhusning? Hvordan får jeg hjælp til udpakning? Hvad sker der med mine faste tæpper/linoleum? Hvor kommer jeg af med overskydende indbo/ flytteaffald? Hvad med mine hårde hvidevarer? Flytning af adresse og postafhentning ved midlertidig genhusning Hvad skal jeg selv sørge for i forbindelse med flytningerne? PROCEDURER Varslinger ØKONOMI Hvad er mine rettigheder ved midlertidig genhusning? HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN, HVIS JEG SELV FINDER EN GENHUSNINGSBOLIG? HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN I FORBINDELSE MED PERMANENT GENHUSNING? Flyttesyn, indskud og anciennitet Indskudslån PÅVIRKES MIN ANCIENNITET AF GENHUSNINGEN? YDERLIGERE INFORMATION KONTAKTPERSONER

3 FOLDER OM GENHUSNING Kære beboere i Ladegårdsparken Renoveringen af Ladegårdsparken er begyndt og derfor har vi lavet en genhusningsfolder, hvor I kan finde svarene på en lang række af de spørgsmål, som I sikkert har. Folderen indeholder også et indstik, som er en tjek- og huskeliste, som I kan hænge op på køleskabet med den vedlagte magnet, så den ikke bliver væk. Derudover er vedlagt en liste med navne og telefonnumre på personer, der kan hjælpe hvis I har yderligere spørgsmål. HVORFOR GENHUSES? Som du allerede har hørt, skal vi i Ladegårdsparken i gang med en omfattende helhedsplan. Helhedsplanen består af såvel ombygning som renovering. Vi skal bl.a. lægge nye tage, skifte gulve, lave køkkener, forny installationer og kloak, sammenlægge lejligheder og sætte elevatorer op i nogle af opgangene. Det omfattende arbejde betyder, at der i perioder vil være lukket for varme og el og selvom vi vil bestræbe os på at minimere generne, vil der blive støjet og støvet en del, ikke mindst i dagtimerne, og trapperne vil i perioder blive lukket. Derfor er der behov for, at en stor del af Ladegårdsparkens beboere genhuses. Genhusningen strækker sig over en periode på 2-3 måneder alt efter, hvad der skal laves i jeres bolig. Beboere i tagetagelejlighederne skal ikke genhuses, med mindre der er tale om særlige omstændigheder. Nogle af jer skal genhuses permanent, da jeres lejligheder sammenlægges. HVORNÅR GENHUSES? Renoveringsprojektet går så småt i gang i januar 2013, hvor byggepladsen etableres og stilladserne opstilles omkring de første to blokke. Arbejdet inde i selve boligerne går i gang i februar. De første af jer skal derfor genhuses fra februar. Projektet opstarter i blok 1 og 3. Du vil senest 3 måneder før håndværkerne går i gang i din blok, modtage 1. varsling om, hvornår arbejdet forventes at starte og eventuelt hvornår din husstand genhuses. Derudover vil alle blive indkaldt til blokmøde et informationsmøde, hvor entreprenøren som skal udføre projektet kommer og fortæller om, hvad der helt konkret skal ske, og hvornår og hvor længe det helt præcist vil stå på. Det første af disse blev afholdt i december Du vil modtage en personlig indkaldelse til det blokmøde, der er relevant for dig. Side 3

4 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT GENHUSET? Det tilstræbes, at de midlertidige genhusninger, finder sted i lejligheder beliggende i Ladegårdsparken. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at genhuse i pavilloner eller i andre boliger inden for Holbæk Kommune. Den midlertidige genhusningsbolig Den midlertidige genhusning vil som nævnt kun stå på i en periode på 2-3 måneder. Der vil i videst muligt omfang genhuses i boliger af omtrent samme størrelse som jeres nuværende bolig. Ved tildelingen af midlertidige genhusningsboliger, vil der med baggrund af de gennemførte samtaler med genhusningskoordinatoren, så vidt muligt blive taget hensyn til individuelle forhold såsom gangbesvær, husstandens størrelse m.v. Den midlertidige genhusning vil primært ske i boliger, der endnu ikke er renoverede, eller som senere skal nedlægges. Genhusningsboligen vil fremstå som ny istandsat, og du vil modtage boligen i rengjort stand og fuld funktionsdygtig jf. gældende regler. I den periode du bor i genhusningsboligen, gælder vedligeholdelsesreglementet, dog med de undtagelser, der er nævnt i den synsinstruks du har modtaget sammen med denne folder. Du får dine egne møbler og øvrigt indbo med i genhusningsboligen. De midlertidige genhusningsboliger forsynes med persienner og lamper. Genhuses du i en taglejlighed sørger projektet for at der er opstillet skabe. De opsatte lamper, persienner og evt. skabe skal blive i genhusningsboligen ved fraflytning. Hvis din genhusningsbolig er væsentlig mindre end din nuværende bolig, betaler Helhedsplanen for opmagasinering af evt. overskydende indbo og dette håndteres af flyttefirmaet. Du vil i 2. varsling, ca. 1 måned før genhusningen, få information om genhusningsboligens adresse og størrelse. Har du behov for opmagasinering skal du notere dette på den flytteaftale, der følger med 2. varsling. Du skal være opmærksom på, at du ikke vil have adgang til dine opmagasinerede ejendele i løbet af genhusningsperioden. I nogle tilfælde skal håndværkerne have adgang til kælderrummene pga. rør- og ledningsarbejder. Dette gør sig især gældende for de opgange, der skal have elevator. Afhængig af, hvor meget indbo, der er i de enkelte kælderrum, kan det blive nødvendigt at tømme dem. Du vil få hjælp af flyttefirmaet til tømning af kælderrummet, hvis det bliver relevant for dig. Husleje og forbrug i den midlertidige genhusningsperiode Den midlertidige genhusningsbolig betales af Helhedsplanen. I genhusningsperioden betaler du din sædvanlige leje og a conto varme. Se desuden den vedlagte vejledning om aflæsning af el- og varmemålere. Hvis den bolig, du bliver midlertidig genhuset i, er mindre end din nuværende bolig, modtager du en kompensation ved endt genhusning, svarende til differencen på huslejen i de to lejemål. Helhedsplanen står for varme, vand, el og tv-kanaler (den mindste kanal-pakke) samt internetforbindelse i genhusningsboligen. Da du fortsat er lejer i Ladegårdsparken, og lejen ikke ændres under den midlertidige genhusning, vil der ikke ske ændring i boligsikring mv. Side 4

5 Ønsker du midlertidig genhusning uden for Ladegårdsparken? Hvis du har et sommerhus eller har andre muligheder for at flytte fra din nuværende bolig i de 2-3 måneder Helhedsplanen skal bruge din bolig, kan du også vælge det. Helhedsplanen vil så sørge for nedpakningen og flytningen af dine ting. Hvis du har brug for at få opmagasineret dit indbo eller noget af det, står Helhedsplanen også for det. Hvis du selv sørger for en midlertidig bolig i genhusningsperioden, vil du modtage en økonomisk kompensation svarende til den betalte husleje i genhusningsperioden. Kompensationen vil blive udbetalt når du flytter tilbage til din renoverede bolig. Hvis du vælger denne løsning bedes du hurtigst muligt aftale det med genhusningskoordinatoren. Sidste frist for indgåelse af aftale herom er 1 måned efter 1. varslings modtagelse. DE PERMANENTE GENHUSNINGER Hvem skal permanent genhuses? Hvis din lejlighed bliver sammenlagt har du ret til permanent genhusning. Permanent genhusning betyder, at du vil få tilbudt en lejlighed af passende størrelse, udstyr, kvalitet og beliggenhed. Hvis din lejlighed skal sammenlægges og du ønsker at flytte tilbage til lejligheden efter sammenlægningen, har den af de 2 beboere med længst anciennitet i de lejemål, der skal sammenlægges, fortrinsret til det sammenlagte lejemål. Kan jeg komme tilbage til min nuværende bolig? Hvis din lejlighed ikke skal sammenlægges, flytter du som udgangspunkt tilbage til din nuværende lejlighed efter genhusningsperioden. Hvis du ønsker at flytte til en anden bolig i Ladegårdsparken, skal du skrive dig op på den interne venteliste hos Domea. Hvor bliver jeg permanent genhuset hvor ligger mit nye hjem? Du vil få tilbudt en lejlighed af passende størrelse, kvalitet, udstyr og beliggenhed jf. lov om leje af almene boliger. En passende størrelse betyder enten samme antal værelser eller et værelse mere end husstandens medlemmer. Vi vil bestræbe os på at tilbyde dig en lejlighed i Ladegårdsparken. Tildeling vil ske efter anciennitet og evt. sociale kriterier. Hvis du skal genhuses permanent, og du selv finder en ny permanent bolig inden Helhedsplanen går i gang i din bolig, dækker Helhedsplanen rimelige flytteudgifter til Holbæks bygrænse. Det er det flyttefirma, boligselskabet har valgt, der forestår flytningen. Denne ordning træder i kraft 6 måneder før din bolig skal renoveres. Hvis du er i tvivl om tidsplanen, kan du kontakte genhusningskoordinatoren. Dine rettigheder ved permanent genhusning Du kan ikke undgå at skulle genhuses, hvis din lejlighed skal renoveres og du står til at skulle genhuses. Det er besluttet på et afdelingsmøde og er dermed forpligtende for alle lejere. Uanset din begrundelse har du ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningsbolig og få tilbud om en anden bolig i stedet. De renoverede boliger i Ladegårdsparken tilbydes først og fremmest til de beboere, der skal permanent genhuses. Efterfølgende tilbydes de via ventelisten, der varetages hos Domeas boligcenter på Kløverstien. Side 5

6 Hvad med mig der IKKE skal genhuses? Beboere som kan blive i deres hjem, imens Helhedsplanens entreprenør arbejder i opgangen vil i perioden være støjpåvirket og risikere driftsforstyrrelser af vand og varme. Entreprenøren vil løbende holde jer informeret herom. Du slipper for at skulle flytte og få pakket dit hjem ned og ud, men det vil ikke blive helt det samme i denne periode, hvor håndværkerne arbejder i din opgang/blok. Genhusningskoordinatoren har holdt møder med størsteparten af beboerne. Hvis du ikke har talt med genhusningskoordinatoren og du ikke skal genhuses, men har nogle særlige behov, kan du kontakte genhusningskoordinatoren. Se kontaktoplysninger og åbningstider bagerst i denne folder. HVORDAN KOMMER FLYTNINGEN TIL AT FOREGÅ RENT PRAKTISK? Hvad sørger Helhedsplanen for ved midlertidig genhusning? Helhedsplanen sørger for flytteudgifter i forbindelse med: Nedpakning og flytning til genhusningsboligen og tilbage igen Opsætning af telefon, TV - og internetforbindelse (i henhold til den indgåede flytteaftale). Der er TV signal med grundpakke og internetforbindelse i genhusningsboligen (har du behov for fastnettelefon i genhusningsperioden, skal du huske at aftale flytning heraf) Evt. opmagasinering (kun hvis genhusningsboligen er væsentlig mindre end din nuværende bolig) Hvad sørger Helhedsplanen for ved permanent genhusning? Helhedsplanen sørger for flytteudgifter i forbindelse med: Nedpakning og flytning fra lejligheden samt kælderrummet til den permanente genhusningsbolig Flytning af evt. telefon, TV og internetforbindelse til den permanente genhusningsbolig Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som boligselskabet har valgt. Dit indbo pakkes ned af flyttefirmaet, men alle beboere, der skal genhuses, vil få udleveret det ønskede antal flyttekasser, som kan bruges, hvis der er ting, du gerne selv vil pakke ned. De kasser, du selv pakker, får et mærkat på, som viser, at du selv har pakket kasserne. De flyttekasser du selv pakker, har du selv det fulde ansvar for så hvis noget i disse kasser går i stykker er det din egen forsikring, der skal dække. Hvordan får jeg hjælp til udpakning? Som udgangspunkt skal du selv pakke dit indbo ud i genhusningsboligen og i den renoverede bolig, når du flytter tilbage til den. Det betyder, at du selv skal samle eventuelle skabe, reoler eller senge, der har været skilt ad og skal samles igen og at du også skal sætte lamper, billeder mv. op igen. Hvis du pga. dårligt helbred ikke selv kan ovenstående, kan du ansøge om hjælp hos ejendomskontoret. Side 6

7 Hvad sker der med mine faste tæpper/linoleum? Du skal være forsigtig, når du afmonterer dine faste eksisterende tæpper, hvis du ønsker at bruge tæpperne igen. Tæpper, der ødelægges, kan dog i visse tilfælde erstattes, her anvendes samme regler, som forsikringsselskaberne bruger. Det betyder, at du skal kunne dokumentere tæppets alder og indkøbspris, fx ved hjælp af en kvittering eller kontoudtog, fra dengang du købte tæppet. Alder Procent af nyværdi 0-5 år 100 % 5-10 år 75 % år 50 % år 25% Derefter 0 % Med andre ord - er dine tæpper mere end 20 år gamle tæpper vil der ikke udbetales nogen erstatning herfor, hvis de går i stykker under afmontering. Hvor kommer jeg af med overskydende indbo/ flytteaffald? Helhedsplanen sørger for, at der bliver opsat containere rundt omkring i afdelingen til rådighed for flytteaffald. Der vil blive sat en oversigt op i opgangene efterhånden som renoveringen skrider frem med markering af, hvor containerne vil stå. Hvad med mine hårde hvidevarer? Du skal tage dit køleskab med i genhusningslejemålet. Du skal ikke tage komfuret med i genhusningslejemålet, da det enten bliver opmagasineret eller kasseret alt efter stand og alder. Ved tilbageflytning vurderes det, om de hårde hvidevarer, der tilhører boligselskabet, skal udskiftes pga. stand eller alder. Hvad er rengøringsstandarden i min renoverede lejlighed? Den rengøring, MT Højgaard foretager i lejlighederne, når renoveringen er færdig, omfatter kun aftørring af alle vandrette flader. Du må derfor regne med, at det godt kan støve et par uger efter, at du er flyttet tilbage i din renoverede lejlighed. Flytning af adresse og postafhentning ved midlertidig genhusning Hvis du skal genhuses midlertidigt, skal du ikke melde flytning til hverken folkeregisteret eller postvæsenet, idet du beholder din nuværende adresse under genhusningen. Det betyder, at du skal hente din post i postkassen på din nuværende adresse. Der vil være adgang til postkasserne under renoveringen. Hvis du skal genhuses permanent, skal du selv sørge for at melde flytning til folkeregisteret og postvæsenet. Hvad skal jeg selv sørge for i forbindelse med flytningerne? I det følgende er der informationer, som både gør sig gældende for den midlertidige og den permanente genhusning, og informationer, hvor de adskiller sig. Så se godt efter, hvilke informationer der gør sig gældende for netop dig. Rengøring Der er 4 scenarier: 1. Hvis din lejlighed skal renoveres og du skal tilbage til lejligheden efter renovering. I dette tilfælde skal lejligheden samt altanen være fuldstændig tømt for bohave. Du skal ikke gøre rent, men der må ikke efterlades affald i lejemålet. 2. Hvis din lejlighed skal sammenlægges og du ikke skal tilbage til lejligheden efter Side 7

8 sammenlægning. I dette tilfælde skal lejligheden samt altanen være fuldstændig tømt og du skal gøre lejligheden ren. 3. Hvis du har været midlertidigt genhuset og skal flytte tilbage til din renoverede lejlighed. I dette tilfælde skal du gøre lejligheden ren, da der kommer andre efter dig, der skal bo midlertidigt i lejligheden. 4. Hvis du fraflytter din lejlighed inden renoveringen eller fraflytter en lejlighed, der ikke skal renoveres, eller fraflytter en tagetagelejlighed. I disse tilfælde gælder de samme vilkår som hidtil, dvs. at du skal tømme og rengøre lejligheden efter gældende standard. Forsikring - Midlertidig genhusning Under selve flytningen er det flyttefirmaet, der dækker, hvis der opstår skade på noget af dit indbo. Men husk, at det kun gælder de kasser, flyttefirmaet pakker og flytter. De kasser eller møbler, du selv pakker og flytter, dækker du udelukkende selv, hvis de bliver beskadiget. For de evt. opmagasinerede ejendele dækker flyttefirmaets forsikring. Ved midlertidig genhusning skal du selv meddele dit forsikringsselskab, at du er midlertidig genhuset. Du skal huske at sørge for at få en skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet på, at de har modtaget din meddelelse. Vær opmærksom på, at husdyr ikke er dækket af den normale forsikring, så hvis din kat fx flår tapet af væggene, vil du selv skulle dække skaderne. For at undgå dette kan man tegne en særlig husdyrforsikring. Du vil i 2. varsling få adressen på det sted, indboet opmagasineres i genhusningsperioden. - Permanent genhusning Her gælder det samme som ved den midlertidige genhusning, nemlig at flyttefirmaet under flytningen kun dækker, hvis de kasser og møbler flyttefirmaet selv har pakket og flyttet, bliver beskadiget. Det, du evt. selv pakker og flytter, dækker du udelukkende selv, hvis det bliver beskadiget. Hvis du skal genhuses permanent skal du selv kontakte dit forsikringsselskab og meddele dem, at du er flyttet. PROCEDURER Hvad er procedurerne? Hvordan skal jeg forholde mig? Hvad får jeg hjælp til? Og hvad skal jeg selv gøre er sikkert nogle af de mange spørgsmål du har. Vi vil i det nedenstående gennemgå forløbet i store træk. Vi har også som indstik i folderen om genhusning lagt en tjekliste samt en telefonliste med navn og nummer på de personer du kan henvende dig til, hvis du har flere spørgsmål, eller har brug for hjælp til nogle ting lige fra flere flyttekasser, eller til at blive skrevet op i en anden afdeling. Varslinger Alle der skal genhuses både midlertidigt og permanent vil ifølge gældende lovgivning senest 3 måneder før fraflytning modtage 1. varsling. Derudover har Helhedsplanen besluttet, at alle der skal genhuses vil modtage endnu en varsling, nemlig 2. varsling. Denne varsling vil du modtage senest en måned før genhusningen med yderligere praktiske informationer. Indhold af varsling 3 måneder før Senest 3 måneder inden du skal genhuses modtager din husstand 1. varsling fra Domea. Her vil det Side 8

9 fremgå, at håndværkerne i forbindelse med ombygningen har behov for adgang til din lejlighed, hvornår du skal genhuses, samt hvordan du skal forholde dig i forhold til alt fra overdragelse af nøgler til hvornår du skal flytte. Varslingen vil indeholde forskellige informationer afhængig af, hvad der skal ske med din lejlighed, og om du skal permanent eller midlertidigt genhuses. Varsling af tagboligerne Der vil i forbindelse med arbejder i tagboligerne samt eksisterende altaner blive udsendt en særskilt varsling og information om dette. De midlertidige genhusninger De husstande, der skal genhuses midlertidigt vil sammen med varslingen 3 måneder inden modtage information angående, hvordan du skal forholde dig, hvis du selv ønsker at finde en midlertidig genhusningsordning, herunder hvordan du kan få kompensation for dette. De permanente genhusninger Bor du i en bolig, hvor der er behov for at du bliver permanent genhuset, vil du 3 måneder før udover denne genhusningsfolder, tjekliste og liste over kontaktpersoner modtage en opsigelse af din lejekontrakt samt tilbud om en ny bolig, der videst muligt svarer til din nuværende bolig. Indhold af varsling 1 måned før Som en ekstra service har Holbæk Boligselskab besluttet, at der skal informeres endnu engang senest en måned før genhusningen. Også her vil informationen blive målrettet, hvorvidt din husstand skal midlertidig eller permanent genhuses. De midlertidige genhusninger De husstande, der skal midlertidig genhuses vil senest en måned inden genhusningen modtage: En midlertidig genhusningsaftale samt en flytteaftale, herunder information om hvor du vil blive midlertidig genhuset. Genhusningsaftalen og flytteaftalen skal underskrives og return eres med post til eller afleveres hos genhusningskoordinatoren. Information om, hvilke dage flyttefolkene kommer og pakker ned i din opgang Information om, hvordan du skal forholde dig og hvem du skal kontakte hvis du har specielle behov, fx brug for opmagasinering, hjælp til udpakning eller lignende Information om nøgleaflevering. De permanente genhusninger Bor du i en bolig som sammenlægges, skal du permanent genhuses og udover det generelle informationsmateriale, folderen om genhusning og kontaktperson- og tjekliste vil du modtage: Information om, hvornår flyttefolkene kommer og pakker ned i din opgang Information om, hvor der er opstillet storskraldscontainere samt container til møbler til genbrug. Information om nøgleaflevering samt hvilken stand lejligheden skal afleveres i. Side 9

10 ØKONOMI Hvad er mine rettigheder ved midlertidig genhusning? Flyttesyn, indskud og anciennitet Hvis du skal genhuses midlertidigt, og skal tilbage til din lejlighed efter renoveringen, bliver der foretaget et syn af lejligheden før og efter renoveringen. Der foretages en registrering af din egen lejlighed før renoveringen af MT Højgaard. Registreringen foregår ved at lejemålet videofilmes inden lejemålet tømmes og når det er tømt. Efter renoveringen gennemfører ejendomskontoret et syn af lejligheden. Dette for at forebygge situationer, hvor håndværkerne f.eks. kommer til at ødelægge en dørkarm, og ikke udbedrer dette. Derudover gennemgår ejendomskontoret lejligheden for at tjekke bl.a. tætningslister, armaturer osv. Tilsvarende gennemføres syn af den midlertidige genhusningsbolig i forbindelse med at du flytter tilbage til dit renoverede lejemål. Opsigelse af lejemål Hvis du bor i en af de boliger, der skal renoveres og du skal genhuses midlertidigt, men vælger at fraflytte din lejlighed permanent enten før eller under genhusningen, gælder følgende regler: Boliger, der skal sammenlægges, samt boligerne fra opgang 1 til og med 19: Her udføres der ikke normalistandsættelse, da disse ikke skal bruges til genhusning. Der kan kun pålægges udgifter til fraflytter ved misligholdelse jf. vedligeholdelsesreglementet. Øvrige boliger synes efter gældende regler. Misligholdelse betales stadig af fraflytter, med behørigt hensyn til udskiftningsgraden under den forestående renovering og den endelige opgørelse i forbindelse med fraflytningen foregår efter gældende regler. Indskud Hvis din bolig skal renoveres og du midlertidigt skal genhuses, bliver der ikke ændret noget vedrørende dit indskud og din lejekontrakt, på nær de lejere som bor i opgange hvor der sammenlægges boliger. Her skal lejekontrakter reguleres i forhold til bruttoarealet, da der bliver nye fordelingstal i opgangen. Dit indskud reguleres ikke. Hvis din bolig sammenlægges og bliver større og du ønsker at komme tilbage til lejligheden efter sammenlægningen, reguleres indskuddet ikke. Dette sker først ved genudlejning. Dog laves der en ny lejekontrakt, da bruttoarealet og evt. adresse ændres (hvis lejemålets indgang efter renoveringen ligger til højre i stedet for til venstre). Ved midlertidig genhusning beholder du din anciennitet i afdelingen. Boligstøtte I forbindelse med tilbageflytning sender boligselskabet nye data til afdelingen for boligstøtte i Holbæk Kommune. Da der er tale om en ny husleje, skal boligsikring m.v. igen beregnes af Holbæk Kommune. Herefter vil din boligstøtte blive beregnet efter den nye husleje. HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN, HVIS JEG SELV FINDER GENHUSNINGSBOLIG? Hvis du selv finder et sted at bo under den midlertidige genhusning, skal du lave en aftale med genhusningskoordinatoren. Du vil få dækket rimelige flytteudgifter samt evt. opmagasinering af Hel- Side 10

11 hedsplanen. Hvis du vælger at bo uden for Holbæk Kommune i genhusningsperioden, dækker Helhedsplanen flytteudgifterne til bygrænsen. Kompensationen er til fuld og endelig dækning for de udgifter, du har haft i forbindelse med selv at finde et sted at bo i genhusningsperioden. Du fortsætter i hele genhusningsperioden med at betale husleje som hidtil i din nuværende bolig og beløbet udbetales efterfølgende ved tilbageflytning til den renoverede lejlighed. HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN I FORBINDELSE MED PERMANENT GENHUSNING? Flyttesyn, indskud og anciennitet Ved permanent genhusning og deraf permanent fraflytning af dit lejemål, vil der blive afholdt fraflytningssyn. Der bliver ikke gennemført normal istandsættelse som ved en normal fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse af de bygningsdele, der ikke skal udskiftes under renoveringen. Efter synet vil dit indskud minus et eventuelt fradrag for misligholdelse, huslejerestance samt tilbageholdelse til afregning af forbrug blive gjort op og du vil få restbeløbet udbetalt. Hvis du skal permanent genhuses i en anden lejlighed end din nuværende, skal du betale et nyt indskud. Indskudslån Holbæk Kommune har i forbindelse med Helhedsplanen i Ladegårdsparken givet mulighed for at dispensere fra reglen om, at de ikke bevilger et nyt indskudslån til beboere, der har et indskudslån i forvejen. Hvis du tidligere har optaget indskudslån hos kommunen, har du derfor mulighed for at ansøge om et nyt. Ved behandlingen af din ansøgning tages der som under normale omstændigheder stilling til indtægt, formue og evt. personlige forhold. Det betyder, at der foretages en konkret, individuel vurdering ved hver ansøgning, og at det ikke kan tages for givet, at har man et indskudslån i forvejen, får man automatisk bevilget et nyt. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at søge om indskud eller indskudslån, kan du kontakte Beboerrådgivningen i Ladegårdsparken. Hvis du ved, at du vil få brug for at søge om indskudslån, vil vi opfordre dig til at kontakte Beboerrådgivningen, allerede når du modtager 1. varsling 3 måneder før genhusningen træder i kraft, hvis der evt. skal tages kontakt til kommunen, da sagsbehandlingen kan tage lang tid. PÅVIRKES MIN ANCIENNITET AF GENHUSNINGEN? Din anciennitet påvirkes ikke i forbindelse med den midlertidige genhusning, da du stadig har din kontrakt og betaler din almindelige leje i genhusningsperioden. Hvis du bliver genhuset permanent i Ladegårdsparken, får du din anciennitet med dig. Hvis du bliver genhuset permanent i et lejemål i en af de andre afdelinger i Holbæk Boligselskab, får du 5 års af din opsparede procentvise andel af istandsættelsespligten med dig i den nye bolig. Hvis du bliver genhuset permanent i en bolig i et andet boligselskab, starter du forfra med at optjene anciennitet. YDERLIGERE INFORMATION Det er Holbæk Boligselskabs ønske at renoveringen af Ladegårdsparken bliver til glæde for beboerne. Vi er naturligvis klar over, at det i en periode og for mange mennesker vil medføre en lang række gener, men vi håber med denne folder at have besvaret mange af de spørgsmål, som du har. Er der spørgsmål du ikke har fundet svar på er du altid velkommen til at kontakte de relevante personer som kan hjælpe dig. Se listen over kontaktpersoner som er vedlagt denne folder. Side 11

12 KONTAKTPERSONER Flytningen Kontaktperson - Hjælp til opsætning af lamper mv. Ejendomskontor - Syn Ejendomskontor - Nøgleaflevering Ejendomskontor - Hvad skal jeg have med i genhusningsboligen Genhusningskoordinator - Containere til storskrald og genbrug MT Højgaard - Opmagasinering MT Højgaard - Flyttekasser MT Højgaard Køkkenvalg - Spørgsmål angående valg af køkkentype MT Højgaard Økonomi - Spørgsmål angående boligsikring Beboerrådgivningen/Domea Kløverstien - Indskud og indskudslån Beboerrådgivningen/Domea Kløverstien - Huslejekompensation Genhusningskoordinator Forsikringsspørgsmål Vedr. forsikringsspørgsmål kan du rette henvendelse til dit eget forsikringsselskab eller MT Højgaard Andre spørgsmål - Adresseændring internt i Ladegårdsparken Ejendomskontor - Flytning af telefon Genhusningskoordinator Adresser og åbningstider Domea Boligcenter Holbæk Man ons. kl Kløverstien 205 Tors. kl Holbæk Fre. kl Telefon Mail: Genhusningskoordinator Telefonisk/personlig henvendelse: Katinka Ruud Rydén Tirs. kl Pavillon ved Ladegårdsparken 136 Tors. kl Telefon Mail: Ejendomskontoret Telefonisk henvendelse: Ladegårdsparken 136 Man fre.kl samt tors. kl Telefon Mail: Personlig henvendelse: Man fre. kl og tors. kl Beboerrådgivningen Tirsdag kl Sevda Cenikli Torsdag kl Pavillon ved Ladegårdsparken 136 Telefon Mail: MT Højgaard Thomas Høyer Andersen Torsdag kl Skurbyen ud for Ladegårdsparken 123 Side 12

13

14 Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på Spørgsmål til genhusningen til genhusningskoordinator, Katinka Ruud Rydén Telefon:

15 TJEKLISTE - VED MIDLERTIDIG GENHUSNING Ved flytning til den midlertidige bolig skal du huske, at: Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab og den periode du bor et andet sted. Hvis du får opmagasineret noget af dit indbo skal dette også oplyses til dit forsikringsselskab Aflevere alle nøgler undtagen 1 stk. (som du anvender, når du skal hente post) til ejendomskontoret ved fraflytningssynet. Hvis du ikke er hjemme, når synet gennemføres, skal du aflevere nøglerne til ejendomskontoret Indgå aftale med genhusningskoordinator i tilfælde af at der skal flyttes fastnettelefon, internetforbindelse mv. i genhusningsperioden (der er internet og tv-signal i genhusningsboligen) Afrime-/rengøre køle-/fryseskab og komfur (skal evt. genbruges efter renoveringen) Smide affald ud Foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter (se i hvilket omfang på side 8 i folderen) Ved hjemflytning efter midlertidig genhusning skal du huske, at: Meddele dit forsikringsselskab, at du igen er hjemme Foretage en meget grundig rengøring af den genhusningsbolig du fraflytter, herunder komfur Aflevere samtlige nøgler til genhusningsboligen til ejendomsmesteren ved fraflytningssynet Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

16 TJEKLISTE - VED PERMANENT GENHUSNING Ved permanent genhusning skal du huske at: Meddele flytning på posthuset Ændre folkeregisteradresse senest 5 dage efter flytningen Aflevere alle nøgler til den fraflyttede bolig på ejendomskontoret (ved fraflytningssynet) Sørge for straks at få navn på postkassen i den nye bolig. Hvis du genhuses i Ladegårdsparken sørger ejendomskonteret for dette Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab Lave aftale med genhusningskoordinatoren med henblik på flytning af telefon, internetforbindelse mv. Foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

17 SYNSINSTRUKS IFM. MIDLERTIDIG GENHUSNING Indflytningssyn: Indflytningssynet forløber som normalt og følger gældende regler med undtagelse af pkt. III samt pkt. IV I Ladegårdsparkens vedligeholdelsesreglement. Det skal som standard være oplyst i indflytningsrapporten: Der gives ikke karakterer for gulvenes stand. Lejer hæfter ikke for vedligeholdelse af gulve med hensyn til lak og ridser i gulvstave. Ved fraflytning har lejer ikke forpligtigelsen til at boligen fremstår ny istandsat med hensyn til maling af loft og vægge samt spartling af borehuller. Derfor skal lejer acceptere: At der er mindre ridser under og i gulvlakken, men lakken er intakt. At loft og vægge ikke er nymalede, men fremtræder ny istandsat. Det vil sige at borehuller er spartlet og pletmalet. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

18 AFLÆSNING AF EL- OG VARMEMÅLERE VED MIDLERTIDIG GENHUSNING For at forhindre unødige omkostninger for beboerne med hensyn til el og varme i renoveringsperioden er følgende besluttet: Ved midlertidig genhusning aflæser Brunata varmemålere ved flytning fra din egen bolig til genhusningsboligen. Ved tilbageflytning fra genhusningsboligen til egen bolig vil Brunata aflæse målerne på ny. Det varmeforbrug der er i renoveringsperioden vil blive dækket af helhedsplanen. Med hensyn til elmålerne, vil Ladegårdsparkens synsfolk tage billeder af elmåleren ved flytning til genhusningsboligen. Ved tilbageflytning til egen bolig vil Ladegårdsparkens synsfolk på ny tage et billede. Billeddokumentationen vil på denne måde kunne dokumentere et eventuelt forbrug i renoveringsperioden. Dette forbrug vil blive dækket af helhedsplanen. El- og varmeforbrug i genhusningsboligen dækkes af helhedsplanen. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

19 SYNSINSTRUKS IFM. MIDLERTIDIG GENHUSNING Fraflytningssyn: Fraflytningssynet forløber som normalt og følger gældende regler med undtagelse af pkt. III samt pkt. IV I Ladegårdsparkens vedligeholdelsesreglement. Følgende vil som standard være oplyst i indflytningsrapporten: Der gives ikke karakterer for gulvenes stand. Lejer hæfter ikke for vedligeholdelse af gulve med hensyn til lak og ridser i gulvstave. Ved fraflytning har lejer ikke forpligtigelsen til at boligen fremstår ny istandsat med hensyn til maling af loft og vægge samt spartling af borehuller. Med hensyn til misligholdelse gælder almindelige regler fortsat jf. gældende lovgivning. Derfor skal synsmedarbejder acceptere følgende: At der er mindre ridser under og i gulvlakken. At loft og vægge ikke er nymalet. Det er synsmedarbejderen, der suverænt afgør om loft og vægge skal malerbehandles fuldt ud eller delvist. Borehuller skal dog altid spartles og pletmales. I forbindelse med fraflytningen skal det sikres, at boligen er fuldt ud funktionsdygtig jf. vedhæftet tjekliste. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere