FOLDER OM GENHUSNING. Marts Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk"

Transkript

1 FOLDER OM GENHUSNING Marts Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT GENHUSET? Den midlertidige genhusningsbolig Husleje og forbrug i den midlertidige genhusningsperiode Ønsker du midlertidig genhusning uden for Ladegårdsparken? DE PERMANENTE GENHUSNINGER Hvem skal permanent genhuses? Kan jeg komme tilbage til min nuværende bolig? Hvor bliver jeg permanent genhuset hvor ligger mit nye hjem? Dine rettigheder ved permanent genhusning HVAD MED MIG DER IKKE SKAL GENHUSES? HVORDAN KOMMER FLYTNINGEN TIL AT FOREGÅ RENT PRAKTISK? Hvad sørger Helhedsplanen for ved midlertidig genhusning? Hvad sørger Helhedsplanen for ved permanent genhusning? Hvordan får jeg hjælp til udpakning? Hvad sker der med mine faste tæpper/linoleum? Hvor kommer jeg af med overskydende indbo/ flytteaffald? Hvad med mine hårde hvidevarer? Flytning af adresse og postafhentning ved midlertidig genhusning Hvad skal jeg selv sørge for i forbindelse med flytningerne? PROCEDURER Varslinger ØKONOMI Hvad er mine rettigheder ved midlertidig genhusning? HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN, HVIS JEG SELV FINDER EN GENHUSNINGSBOLIG? HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN I FORBINDELSE MED PERMANENT GENHUSNING? Flyttesyn, indskud og anciennitet Indskudslån PÅVIRKES MIN ANCIENNITET AF GENHUSNINGEN? YDERLIGERE INFORMATION KONTAKTPERSONER

3 FOLDER OM GENHUSNING Kære beboere i Ladegårdsparken Renoveringen af Ladegårdsparken er begyndt og derfor har vi lavet en genhusningsfolder, hvor I kan finde svarene på en lang række af de spørgsmål, som I sikkert har. Folderen indeholder også et indstik, som er en tjek- og huskeliste, som I kan hænge op på køleskabet med den vedlagte magnet, så den ikke bliver væk. Derudover er vedlagt en liste med navne og telefonnumre på personer, der kan hjælpe hvis I har yderligere spørgsmål. HVORFOR GENHUSES? Som du allerede har hørt, skal vi i Ladegårdsparken i gang med en omfattende helhedsplan. Helhedsplanen består af såvel ombygning som renovering. Vi skal bl.a. lægge nye tage, skifte gulve, lave køkkener, forny installationer og kloak, sammenlægge lejligheder og sætte elevatorer op i nogle af opgangene. Det omfattende arbejde betyder, at der i perioder vil være lukket for varme og el og selvom vi vil bestræbe os på at minimere generne, vil der blive støjet og støvet en del, ikke mindst i dagtimerne, og trapperne vil i perioder blive lukket. Derfor er der behov for, at en stor del af Ladegårdsparkens beboere genhuses. Genhusningen strækker sig over en periode på 2-3 måneder alt efter, hvad der skal laves i jeres bolig. Beboere i tagetagelejlighederne skal ikke genhuses, med mindre der er tale om særlige omstændigheder. Nogle af jer skal genhuses permanent, da jeres lejligheder sammenlægges. HVORNÅR GENHUSES? Renoveringsprojektet går så småt i gang i januar 2013, hvor byggepladsen etableres og stilladserne opstilles omkring de første to blokke. Arbejdet inde i selve boligerne går i gang i februar. De første af jer skal derfor genhuses fra februar. Projektet opstarter i blok 1 og 3. Du vil senest 3 måneder før håndværkerne går i gang i din blok, modtage 1. varsling om, hvornår arbejdet forventes at starte og eventuelt hvornår din husstand genhuses. Derudover vil alle blive indkaldt til blokmøde et informationsmøde, hvor entreprenøren som skal udføre projektet kommer og fortæller om, hvad der helt konkret skal ske, og hvornår og hvor længe det helt præcist vil stå på. Det første af disse blev afholdt i december Du vil modtage en personlig indkaldelse til det blokmøde, der er relevant for dig. Side 3

4 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT GENHUSET? Det tilstræbes, at de midlertidige genhusninger, finder sted i lejligheder beliggende i Ladegårdsparken. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at genhuse i pavilloner eller i andre boliger inden for Holbæk Kommune. Den midlertidige genhusningsbolig Den midlertidige genhusning vil som nævnt kun stå på i en periode på 2-3 måneder. Der vil i videst muligt omfang genhuses i boliger af omtrent samme størrelse som jeres nuværende bolig. Ved tildelingen af midlertidige genhusningsboliger, vil der med baggrund af de gennemførte samtaler med genhusningskoordinatoren, så vidt muligt blive taget hensyn til individuelle forhold såsom gangbesvær, husstandens størrelse m.v. Den midlertidige genhusning vil primært ske i boliger, der endnu ikke er renoverede, eller som senere skal nedlægges. Genhusningsboligen vil fremstå som ny istandsat, og du vil modtage boligen i rengjort stand og fuld funktionsdygtig jf. gældende regler. I den periode du bor i genhusningsboligen, gælder vedligeholdelsesreglementet, dog med de undtagelser, der er nævnt i den synsinstruks du har modtaget sammen med denne folder. Du får dine egne møbler og øvrigt indbo med i genhusningsboligen. De midlertidige genhusningsboliger forsynes med persienner og lamper. Genhuses du i en taglejlighed sørger projektet for at der er opstillet skabe. De opsatte lamper, persienner og evt. skabe skal blive i genhusningsboligen ved fraflytning. Hvis din genhusningsbolig er væsentlig mindre end din nuværende bolig, betaler Helhedsplanen for opmagasinering af evt. overskydende indbo og dette håndteres af flyttefirmaet. Du vil i 2. varsling, ca. 1 måned før genhusningen, få information om genhusningsboligens adresse og størrelse. Har du behov for opmagasinering skal du notere dette på den flytteaftale, der følger med 2. varsling. Du skal være opmærksom på, at du ikke vil have adgang til dine opmagasinerede ejendele i løbet af genhusningsperioden. I nogle tilfælde skal håndværkerne have adgang til kælderrummene pga. rør- og ledningsarbejder. Dette gør sig især gældende for de opgange, der skal have elevator. Afhængig af, hvor meget indbo, der er i de enkelte kælderrum, kan det blive nødvendigt at tømme dem. Du vil få hjælp af flyttefirmaet til tømning af kælderrummet, hvis det bliver relevant for dig. Husleje og forbrug i den midlertidige genhusningsperiode Den midlertidige genhusningsbolig betales af Helhedsplanen. I genhusningsperioden betaler du din sædvanlige leje og a conto varme. Se desuden den vedlagte vejledning om aflæsning af el- og varmemålere. Hvis den bolig, du bliver midlertidig genhuset i, er mindre end din nuværende bolig, modtager du en kompensation ved endt genhusning, svarende til differencen på huslejen i de to lejemål. Helhedsplanen står for varme, vand, el og tv-kanaler (den mindste kanal-pakke) samt internetforbindelse i genhusningsboligen. Da du fortsat er lejer i Ladegårdsparken, og lejen ikke ændres under den midlertidige genhusning, vil der ikke ske ændring i boligsikring mv. Side 4

5 Ønsker du midlertidig genhusning uden for Ladegårdsparken? Hvis du har et sommerhus eller har andre muligheder for at flytte fra din nuværende bolig i de 2-3 måneder Helhedsplanen skal bruge din bolig, kan du også vælge det. Helhedsplanen vil så sørge for nedpakningen og flytningen af dine ting. Hvis du har brug for at få opmagasineret dit indbo eller noget af det, står Helhedsplanen også for det. Hvis du selv sørger for en midlertidig bolig i genhusningsperioden, vil du modtage en økonomisk kompensation svarende til den betalte husleje i genhusningsperioden. Kompensationen vil blive udbetalt når du flytter tilbage til din renoverede bolig. Hvis du vælger denne løsning bedes du hurtigst muligt aftale det med genhusningskoordinatoren. Sidste frist for indgåelse af aftale herom er 1 måned efter 1. varslings modtagelse. DE PERMANENTE GENHUSNINGER Hvem skal permanent genhuses? Hvis din lejlighed bliver sammenlagt har du ret til permanent genhusning. Permanent genhusning betyder, at du vil få tilbudt en lejlighed af passende størrelse, udstyr, kvalitet og beliggenhed. Hvis din lejlighed skal sammenlægges og du ønsker at flytte tilbage til lejligheden efter sammenlægningen, har den af de 2 beboere med længst anciennitet i de lejemål, der skal sammenlægges, fortrinsret til det sammenlagte lejemål. Kan jeg komme tilbage til min nuværende bolig? Hvis din lejlighed ikke skal sammenlægges, flytter du som udgangspunkt tilbage til din nuværende lejlighed efter genhusningsperioden. Hvis du ønsker at flytte til en anden bolig i Ladegårdsparken, skal du skrive dig op på den interne venteliste hos Domea. Hvor bliver jeg permanent genhuset hvor ligger mit nye hjem? Du vil få tilbudt en lejlighed af passende størrelse, kvalitet, udstyr og beliggenhed jf. lov om leje af almene boliger. En passende størrelse betyder enten samme antal værelser eller et værelse mere end husstandens medlemmer. Vi vil bestræbe os på at tilbyde dig en lejlighed i Ladegårdsparken. Tildeling vil ske efter anciennitet og evt. sociale kriterier. Hvis du skal genhuses permanent, og du selv finder en ny permanent bolig inden Helhedsplanen går i gang i din bolig, dækker Helhedsplanen rimelige flytteudgifter til Holbæks bygrænse. Det er det flyttefirma, boligselskabet har valgt, der forestår flytningen. Denne ordning træder i kraft 6 måneder før din bolig skal renoveres. Hvis du er i tvivl om tidsplanen, kan du kontakte genhusningskoordinatoren. Dine rettigheder ved permanent genhusning Du kan ikke undgå at skulle genhuses, hvis din lejlighed skal renoveres og du står til at skulle genhuses. Det er besluttet på et afdelingsmøde og er dermed forpligtende for alle lejere. Uanset din begrundelse har du ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningsbolig og få tilbud om en anden bolig i stedet. De renoverede boliger i Ladegårdsparken tilbydes først og fremmest til de beboere, der skal permanent genhuses. Efterfølgende tilbydes de via ventelisten, der varetages hos Domeas boligcenter på Kløverstien. Side 5

6 Hvad med mig der IKKE skal genhuses? Beboere som kan blive i deres hjem, imens Helhedsplanens entreprenør arbejder i opgangen vil i perioden være støjpåvirket og risikere driftsforstyrrelser af vand og varme. Entreprenøren vil løbende holde jer informeret herom. Du slipper for at skulle flytte og få pakket dit hjem ned og ud, men det vil ikke blive helt det samme i denne periode, hvor håndværkerne arbejder i din opgang/blok. Genhusningskoordinatoren har holdt møder med størsteparten af beboerne. Hvis du ikke har talt med genhusningskoordinatoren og du ikke skal genhuses, men har nogle særlige behov, kan du kontakte genhusningskoordinatoren. Se kontaktoplysninger og åbningstider bagerst i denne folder. HVORDAN KOMMER FLYTNINGEN TIL AT FOREGÅ RENT PRAKTISK? Hvad sørger Helhedsplanen for ved midlertidig genhusning? Helhedsplanen sørger for flytteudgifter i forbindelse med: Nedpakning og flytning til genhusningsboligen og tilbage igen Opsætning af telefon, TV - og internetforbindelse (i henhold til den indgåede flytteaftale). Der er TV signal med grundpakke og internetforbindelse i genhusningsboligen (har du behov for fastnettelefon i genhusningsperioden, skal du huske at aftale flytning heraf) Evt. opmagasinering (kun hvis genhusningsboligen er væsentlig mindre end din nuværende bolig) Hvad sørger Helhedsplanen for ved permanent genhusning? Helhedsplanen sørger for flytteudgifter i forbindelse med: Nedpakning og flytning fra lejligheden samt kælderrummet til den permanente genhusningsbolig Flytning af evt. telefon, TV og internetforbindelse til den permanente genhusningsbolig Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som boligselskabet har valgt. Dit indbo pakkes ned af flyttefirmaet, men alle beboere, der skal genhuses, vil få udleveret det ønskede antal flyttekasser, som kan bruges, hvis der er ting, du gerne selv vil pakke ned. De kasser, du selv pakker, får et mærkat på, som viser, at du selv har pakket kasserne. De flyttekasser du selv pakker, har du selv det fulde ansvar for så hvis noget i disse kasser går i stykker er det din egen forsikring, der skal dække. Hvordan får jeg hjælp til udpakning? Som udgangspunkt skal du selv pakke dit indbo ud i genhusningsboligen og i den renoverede bolig, når du flytter tilbage til den. Det betyder, at du selv skal samle eventuelle skabe, reoler eller senge, der har været skilt ad og skal samles igen og at du også skal sætte lamper, billeder mv. op igen. Hvis du pga. dårligt helbred ikke selv kan ovenstående, kan du ansøge om hjælp hos ejendomskontoret. Side 6

7 Hvad sker der med mine faste tæpper/linoleum? Du skal være forsigtig, når du afmonterer dine faste eksisterende tæpper, hvis du ønsker at bruge tæpperne igen. Tæpper, der ødelægges, kan dog i visse tilfælde erstattes, her anvendes samme regler, som forsikringsselskaberne bruger. Det betyder, at du skal kunne dokumentere tæppets alder og indkøbspris, fx ved hjælp af en kvittering eller kontoudtog, fra dengang du købte tæppet. Alder Procent af nyværdi 0-5 år 100 % 5-10 år 75 % år 50 % år 25% Derefter 0 % Med andre ord - er dine tæpper mere end 20 år gamle tæpper vil der ikke udbetales nogen erstatning herfor, hvis de går i stykker under afmontering. Hvor kommer jeg af med overskydende indbo/ flytteaffald? Helhedsplanen sørger for, at der bliver opsat containere rundt omkring i afdelingen til rådighed for flytteaffald. Der vil blive sat en oversigt op i opgangene efterhånden som renoveringen skrider frem med markering af, hvor containerne vil stå. Hvad med mine hårde hvidevarer? Du skal tage dit køleskab med i genhusningslejemålet. Du skal ikke tage komfuret med i genhusningslejemålet, da det enten bliver opmagasineret eller kasseret alt efter stand og alder. Ved tilbageflytning vurderes det, om de hårde hvidevarer, der tilhører boligselskabet, skal udskiftes pga. stand eller alder. Hvad er rengøringsstandarden i min renoverede lejlighed? Den rengøring, MT Højgaard foretager i lejlighederne, når renoveringen er færdig, omfatter kun aftørring af alle vandrette flader. Du må derfor regne med, at det godt kan støve et par uger efter, at du er flyttet tilbage i din renoverede lejlighed. Flytning af adresse og postafhentning ved midlertidig genhusning Hvis du skal genhuses midlertidigt, skal du ikke melde flytning til hverken folkeregisteret eller postvæsenet, idet du beholder din nuværende adresse under genhusningen. Det betyder, at du skal hente din post i postkassen på din nuværende adresse. Der vil være adgang til postkasserne under renoveringen. Hvis du skal genhuses permanent, skal du selv sørge for at melde flytning til folkeregisteret og postvæsenet. Hvad skal jeg selv sørge for i forbindelse med flytningerne? I det følgende er der informationer, som både gør sig gældende for den midlertidige og den permanente genhusning, og informationer, hvor de adskiller sig. Så se godt efter, hvilke informationer der gør sig gældende for netop dig. Rengøring Der er 4 scenarier: 1. Hvis din lejlighed skal renoveres og du skal tilbage til lejligheden efter renovering. I dette tilfælde skal lejligheden samt altanen være fuldstændig tømt for bohave. Du skal ikke gøre rent, men der må ikke efterlades affald i lejemålet. 2. Hvis din lejlighed skal sammenlægges og du ikke skal tilbage til lejligheden efter Side 7

8 sammenlægning. I dette tilfælde skal lejligheden samt altanen være fuldstændig tømt og du skal gøre lejligheden ren. 3. Hvis du har været midlertidigt genhuset og skal flytte tilbage til din renoverede lejlighed. I dette tilfælde skal du gøre lejligheden ren, da der kommer andre efter dig, der skal bo midlertidigt i lejligheden. 4. Hvis du fraflytter din lejlighed inden renoveringen eller fraflytter en lejlighed, der ikke skal renoveres, eller fraflytter en tagetagelejlighed. I disse tilfælde gælder de samme vilkår som hidtil, dvs. at du skal tømme og rengøre lejligheden efter gældende standard. Forsikring - Midlertidig genhusning Under selve flytningen er det flyttefirmaet, der dækker, hvis der opstår skade på noget af dit indbo. Men husk, at det kun gælder de kasser, flyttefirmaet pakker og flytter. De kasser eller møbler, du selv pakker og flytter, dækker du udelukkende selv, hvis de bliver beskadiget. For de evt. opmagasinerede ejendele dækker flyttefirmaets forsikring. Ved midlertidig genhusning skal du selv meddele dit forsikringsselskab, at du er midlertidig genhuset. Du skal huske at sørge for at få en skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet på, at de har modtaget din meddelelse. Vær opmærksom på, at husdyr ikke er dækket af den normale forsikring, så hvis din kat fx flår tapet af væggene, vil du selv skulle dække skaderne. For at undgå dette kan man tegne en særlig husdyrforsikring. Du vil i 2. varsling få adressen på det sted, indboet opmagasineres i genhusningsperioden. - Permanent genhusning Her gælder det samme som ved den midlertidige genhusning, nemlig at flyttefirmaet under flytningen kun dækker, hvis de kasser og møbler flyttefirmaet selv har pakket og flyttet, bliver beskadiget. Det, du evt. selv pakker og flytter, dækker du udelukkende selv, hvis det bliver beskadiget. Hvis du skal genhuses permanent skal du selv kontakte dit forsikringsselskab og meddele dem, at du er flyttet. PROCEDURER Hvad er procedurerne? Hvordan skal jeg forholde mig? Hvad får jeg hjælp til? Og hvad skal jeg selv gøre er sikkert nogle af de mange spørgsmål du har. Vi vil i det nedenstående gennemgå forløbet i store træk. Vi har også som indstik i folderen om genhusning lagt en tjekliste samt en telefonliste med navn og nummer på de personer du kan henvende dig til, hvis du har flere spørgsmål, eller har brug for hjælp til nogle ting lige fra flere flyttekasser, eller til at blive skrevet op i en anden afdeling. Varslinger Alle der skal genhuses både midlertidigt og permanent vil ifølge gældende lovgivning senest 3 måneder før fraflytning modtage 1. varsling. Derudover har Helhedsplanen besluttet, at alle der skal genhuses vil modtage endnu en varsling, nemlig 2. varsling. Denne varsling vil du modtage senest en måned før genhusningen med yderligere praktiske informationer. Indhold af varsling 3 måneder før Senest 3 måneder inden du skal genhuses modtager din husstand 1. varsling fra Domea. Her vil det Side 8

9 fremgå, at håndværkerne i forbindelse med ombygningen har behov for adgang til din lejlighed, hvornår du skal genhuses, samt hvordan du skal forholde dig i forhold til alt fra overdragelse af nøgler til hvornår du skal flytte. Varslingen vil indeholde forskellige informationer afhængig af, hvad der skal ske med din lejlighed, og om du skal permanent eller midlertidigt genhuses. Varsling af tagboligerne Der vil i forbindelse med arbejder i tagboligerne samt eksisterende altaner blive udsendt en særskilt varsling og information om dette. De midlertidige genhusninger De husstande, der skal genhuses midlertidigt vil sammen med varslingen 3 måneder inden modtage information angående, hvordan du skal forholde dig, hvis du selv ønsker at finde en midlertidig genhusningsordning, herunder hvordan du kan få kompensation for dette. De permanente genhusninger Bor du i en bolig, hvor der er behov for at du bliver permanent genhuset, vil du 3 måneder før udover denne genhusningsfolder, tjekliste og liste over kontaktpersoner modtage en opsigelse af din lejekontrakt samt tilbud om en ny bolig, der videst muligt svarer til din nuværende bolig. Indhold af varsling 1 måned før Som en ekstra service har Holbæk Boligselskab besluttet, at der skal informeres endnu engang senest en måned før genhusningen. Også her vil informationen blive målrettet, hvorvidt din husstand skal midlertidig eller permanent genhuses. De midlertidige genhusninger De husstande, der skal midlertidig genhuses vil senest en måned inden genhusningen modtage: En midlertidig genhusningsaftale samt en flytteaftale, herunder information om hvor du vil blive midlertidig genhuset. Genhusningsaftalen og flytteaftalen skal underskrives og return eres med post til eller afleveres hos genhusningskoordinatoren. Information om, hvilke dage flyttefolkene kommer og pakker ned i din opgang Information om, hvordan du skal forholde dig og hvem du skal kontakte hvis du har specielle behov, fx brug for opmagasinering, hjælp til udpakning eller lignende Information om nøgleaflevering. De permanente genhusninger Bor du i en bolig som sammenlægges, skal du permanent genhuses og udover det generelle informationsmateriale, folderen om genhusning og kontaktperson- og tjekliste vil du modtage: Information om, hvornår flyttefolkene kommer og pakker ned i din opgang Information om, hvor der er opstillet storskraldscontainere samt container til møbler til genbrug. Information om nøgleaflevering samt hvilken stand lejligheden skal afleveres i. Side 9

10 ØKONOMI Hvad er mine rettigheder ved midlertidig genhusning? Flyttesyn, indskud og anciennitet Hvis du skal genhuses midlertidigt, og skal tilbage til din lejlighed efter renoveringen, bliver der foretaget et syn af lejligheden før og efter renoveringen. Der foretages en registrering af din egen lejlighed før renoveringen af MT Højgaard. Registreringen foregår ved at lejemålet videofilmes inden lejemålet tømmes og når det er tømt. Efter renoveringen gennemfører ejendomskontoret et syn af lejligheden. Dette for at forebygge situationer, hvor håndværkerne f.eks. kommer til at ødelægge en dørkarm, og ikke udbedrer dette. Derudover gennemgår ejendomskontoret lejligheden for at tjekke bl.a. tætningslister, armaturer osv. Tilsvarende gennemføres syn af den midlertidige genhusningsbolig i forbindelse med at du flytter tilbage til dit renoverede lejemål. Opsigelse af lejemål Hvis du bor i en af de boliger, der skal renoveres og du skal genhuses midlertidigt, men vælger at fraflytte din lejlighed permanent enten før eller under genhusningen, gælder følgende regler: Boliger, der skal sammenlægges, samt boligerne fra opgang 1 til og med 19: Her udføres der ikke normalistandsættelse, da disse ikke skal bruges til genhusning. Der kan kun pålægges udgifter til fraflytter ved misligholdelse jf. vedligeholdelsesreglementet. Øvrige boliger synes efter gældende regler. Misligholdelse betales stadig af fraflytter, med behørigt hensyn til udskiftningsgraden under den forestående renovering og den endelige opgørelse i forbindelse med fraflytningen foregår efter gældende regler. Indskud Hvis din bolig skal renoveres og du midlertidigt skal genhuses, bliver der ikke ændret noget vedrørende dit indskud og din lejekontrakt, på nær de lejere som bor i opgange hvor der sammenlægges boliger. Her skal lejekontrakter reguleres i forhold til bruttoarealet, da der bliver nye fordelingstal i opgangen. Dit indskud reguleres ikke. Hvis din bolig sammenlægges og bliver større og du ønsker at komme tilbage til lejligheden efter sammenlægningen, reguleres indskuddet ikke. Dette sker først ved genudlejning. Dog laves der en ny lejekontrakt, da bruttoarealet og evt. adresse ændres (hvis lejemålets indgang efter renoveringen ligger til højre i stedet for til venstre). Ved midlertidig genhusning beholder du din anciennitet i afdelingen. Boligstøtte I forbindelse med tilbageflytning sender boligselskabet nye data til afdelingen for boligstøtte i Holbæk Kommune. Da der er tale om en ny husleje, skal boligsikring m.v. igen beregnes af Holbæk Kommune. Herefter vil din boligstøtte blive beregnet efter den nye husleje. HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN, HVIS JEG SELV FINDER GENHUSNINGSBOLIG? Hvis du selv finder et sted at bo under den midlertidige genhusning, skal du lave en aftale med genhusningskoordinatoren. Du vil få dækket rimelige flytteudgifter samt evt. opmagasinering af Hel- Side 10

11 hedsplanen. Hvis du vælger at bo uden for Holbæk Kommune i genhusningsperioden, dækker Helhedsplanen flytteudgifterne til bygrænsen. Kompensationen er til fuld og endelig dækning for de udgifter, du har haft i forbindelse med selv at finde et sted at bo i genhusningsperioden. Du fortsætter i hele genhusningsperioden med at betale husleje som hidtil i din nuværende bolig og beløbet udbetales efterfølgende ved tilbageflytning til den renoverede lejlighed. HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN I FORBINDELSE MED PERMANENT GENHUSNING? Flyttesyn, indskud og anciennitet Ved permanent genhusning og deraf permanent fraflytning af dit lejemål, vil der blive afholdt fraflytningssyn. Der bliver ikke gennemført normal istandsættelse som ved en normal fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse af de bygningsdele, der ikke skal udskiftes under renoveringen. Efter synet vil dit indskud minus et eventuelt fradrag for misligholdelse, huslejerestance samt tilbageholdelse til afregning af forbrug blive gjort op og du vil få restbeløbet udbetalt. Hvis du skal permanent genhuses i en anden lejlighed end din nuværende, skal du betale et nyt indskud. Indskudslån Holbæk Kommune har i forbindelse med Helhedsplanen i Ladegårdsparken givet mulighed for at dispensere fra reglen om, at de ikke bevilger et nyt indskudslån til beboere, der har et indskudslån i forvejen. Hvis du tidligere har optaget indskudslån hos kommunen, har du derfor mulighed for at ansøge om et nyt. Ved behandlingen af din ansøgning tages der som under normale omstændigheder stilling til indtægt, formue og evt. personlige forhold. Det betyder, at der foretages en konkret, individuel vurdering ved hver ansøgning, og at det ikke kan tages for givet, at har man et indskudslån i forvejen, får man automatisk bevilget et nyt. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at søge om indskud eller indskudslån, kan du kontakte Beboerrådgivningen i Ladegårdsparken. Hvis du ved, at du vil få brug for at søge om indskudslån, vil vi opfordre dig til at kontakte Beboerrådgivningen, allerede når du modtager 1. varsling 3 måneder før genhusningen træder i kraft, hvis der evt. skal tages kontakt til kommunen, da sagsbehandlingen kan tage lang tid. PÅVIRKES MIN ANCIENNITET AF GENHUSNINGEN? Din anciennitet påvirkes ikke i forbindelse med den midlertidige genhusning, da du stadig har din kontrakt og betaler din almindelige leje i genhusningsperioden. Hvis du bliver genhuset permanent i Ladegårdsparken, får du din anciennitet med dig. Hvis du bliver genhuset permanent i et lejemål i en af de andre afdelinger i Holbæk Boligselskab, får du 5 års af din opsparede procentvise andel af istandsættelsespligten med dig i den nye bolig. Hvis du bliver genhuset permanent i en bolig i et andet boligselskab, starter du forfra med at optjene anciennitet. YDERLIGERE INFORMATION Det er Holbæk Boligselskabs ønske at renoveringen af Ladegårdsparken bliver til glæde for beboerne. Vi er naturligvis klar over, at det i en periode og for mange mennesker vil medføre en lang række gener, men vi håber med denne folder at have besvaret mange af de spørgsmål, som du har. Er der spørgsmål du ikke har fundet svar på er du altid velkommen til at kontakte de relevante personer som kan hjælpe dig. Se listen over kontaktpersoner som er vedlagt denne folder. Side 11

12 KONTAKTPERSONER Flytningen Kontaktperson - Hjælp til opsætning af lamper mv. Ejendomskontor - Syn Ejendomskontor - Nøgleaflevering Ejendomskontor - Hvad skal jeg have med i genhusningsboligen Genhusningskoordinator - Containere til storskrald og genbrug MT Højgaard - Opmagasinering MT Højgaard - Flyttekasser MT Højgaard Køkkenvalg - Spørgsmål angående valg af køkkentype MT Højgaard Økonomi - Spørgsmål angående boligsikring Beboerrådgivningen/Domea Kløverstien - Indskud og indskudslån Beboerrådgivningen/Domea Kløverstien - Huslejekompensation Genhusningskoordinator Forsikringsspørgsmål Vedr. forsikringsspørgsmål kan du rette henvendelse til dit eget forsikringsselskab eller MT Højgaard Andre spørgsmål - Adresseændring internt i Ladegårdsparken Ejendomskontor - Flytning af telefon Genhusningskoordinator Adresser og åbningstider Domea Boligcenter Holbæk Man ons. kl Kløverstien 205 Tors. kl Holbæk Fre. kl Telefon Mail: Genhusningskoordinator Telefonisk/personlig henvendelse: Katinka Ruud Rydén Tirs. kl Pavillon ved Ladegårdsparken 136 Tors. kl Telefon Mail: Ejendomskontoret Telefonisk henvendelse: Ladegårdsparken 136 Man fre.kl samt tors. kl Telefon Mail: Personlig henvendelse: Man fre. kl og tors. kl Beboerrådgivningen Tirsdag kl Sevda Cenikli Torsdag kl Pavillon ved Ladegårdsparken 136 Telefon Mail: MT Højgaard Thomas Høyer Andersen Torsdag kl Skurbyen ud for Ladegårdsparken 123 Side 12

13

14 Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på Spørgsmål til genhusningen til genhusningskoordinator, Katinka Ruud Rydén Telefon:

15 TJEKLISTE - VED MIDLERTIDIG GENHUSNING Ved flytning til den midlertidige bolig skal du huske, at: Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab og den periode du bor et andet sted. Hvis du får opmagasineret noget af dit indbo skal dette også oplyses til dit forsikringsselskab Aflevere alle nøgler undtagen 1 stk. (som du anvender, når du skal hente post) til ejendomskontoret ved fraflytningssynet. Hvis du ikke er hjemme, når synet gennemføres, skal du aflevere nøglerne til ejendomskontoret Indgå aftale med genhusningskoordinator i tilfælde af at der skal flyttes fastnettelefon, internetforbindelse mv. i genhusningsperioden (der er internet og tv-signal i genhusningsboligen) Afrime-/rengøre køle-/fryseskab og komfur (skal evt. genbruges efter renoveringen) Smide affald ud Foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter (se i hvilket omfang på side 8 i folderen) Ved hjemflytning efter midlertidig genhusning skal du huske, at: Meddele dit forsikringsselskab, at du igen er hjemme Foretage en meget grundig rengøring af den genhusningsbolig du fraflytter, herunder komfur Aflevere samtlige nøgler til genhusningsboligen til ejendomsmesteren ved fraflytningssynet Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

16 TJEKLISTE - VED PERMANENT GENHUSNING Ved permanent genhusning skal du huske at: Meddele flytning på posthuset Ændre folkeregisteradresse senest 5 dage efter flytningen Aflevere alle nøgler til den fraflyttede bolig på ejendomskontoret (ved fraflytningssynet) Sørge for straks at få navn på postkassen i den nye bolig. Hvis du genhuses i Ladegårdsparken sørger ejendomskonteret for dette Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab Lave aftale med genhusningskoordinatoren med henblik på flytning af telefon, internetforbindelse mv. Foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

17 SYNSINSTRUKS IFM. MIDLERTIDIG GENHUSNING Indflytningssyn: Indflytningssynet forløber som normalt og følger gældende regler med undtagelse af pkt. III samt pkt. IV I Ladegårdsparkens vedligeholdelsesreglement. Det skal som standard være oplyst i indflytningsrapporten: Der gives ikke karakterer for gulvenes stand. Lejer hæfter ikke for vedligeholdelse af gulve med hensyn til lak og ridser i gulvstave. Ved fraflytning har lejer ikke forpligtigelsen til at boligen fremstår ny istandsat med hensyn til maling af loft og vægge samt spartling af borehuller. Derfor skal lejer acceptere: At der er mindre ridser under og i gulvlakken, men lakken er intakt. At loft og vægge ikke er nymalede, men fremtræder ny istandsat. Det vil sige at borehuller er spartlet og pletmalet. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

18 AFLÆSNING AF EL- OG VARMEMÅLERE VED MIDLERTIDIG GENHUSNING For at forhindre unødige omkostninger for beboerne med hensyn til el og varme i renoveringsperioden er følgende besluttet: Ved midlertidig genhusning aflæser Brunata varmemålere ved flytning fra din egen bolig til genhusningsboligen. Ved tilbageflytning fra genhusningsboligen til egen bolig vil Brunata aflæse målerne på ny. Det varmeforbrug der er i renoveringsperioden vil blive dækket af helhedsplanen. Med hensyn til elmålerne, vil Ladegårdsparkens synsfolk tage billeder af elmåleren ved flytning til genhusningsboligen. Ved tilbageflytning til egen bolig vil Ladegårdsparkens synsfolk på ny tage et billede. Billeddokumentationen vil på denne måde kunne dokumentere et eventuelt forbrug i renoveringsperioden. Dette forbrug vil blive dækket af helhedsplanen. El- og varmeforbrug i genhusningsboligen dækkes af helhedsplanen. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

19 SYNSINSTRUKS IFM. MIDLERTIDIG GENHUSNING Fraflytningssyn: Fraflytningssynet forløber som normalt og følger gældende regler med undtagelse af pkt. III samt pkt. IV I Ladegårdsparkens vedligeholdelsesreglement. Følgende vil som standard være oplyst i indflytningsrapporten: Der gives ikke karakterer for gulvenes stand. Lejer hæfter ikke for vedligeholdelse af gulve med hensyn til lak og ridser i gulvstave. Ved fraflytning har lejer ikke forpligtigelsen til at boligen fremstår ny istandsat med hensyn til maling af loft og vægge samt spartling af borehuller. Med hensyn til misligholdelse gælder almindelige regler fortsat jf. gældende lovgivning. Derfor skal synsmedarbejder acceptere følgende: At der er mindre ridser under og i gulvlakken. At loft og vægge ikke er nymalet. Det er synsmedarbejderen, der suverænt afgør om loft og vægge skal malerbehandles fuldt ud eller delvist. Borehuller skal dog altid spartles og pletmales. I forbindelse med fraflytningen skal det sikres, at boligen er fuldt ud funktionsdygtig jf. vedhæftet tjekliste. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING Januar 2017 Kære kommende beboere på Gl. Skolevej Med henvisning til vores afdelingsinformation nr. 05 af den 20. december 2016 følger her lidt praktisk information omkring

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig.

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig. Genhusningspjece DAB mrk. ASG-2014-10599 1706 AKB/KFC Dato November 2016 1706 Kære Beboere i Sorgenfrivang II Sorgenfrivang II er i gang med en omfattende renovering som betyder, at samtlige beboere skal

Læs mere

GENHUSNING I GÅRDHUSENE

GENHUSNING I GÅRDHUSENE Renoveringen af ALBERTSLUND VEST 3. udgave September 2016 GENHUSNING I GÅRDHUSENE Genhusning Indhold Beboerne i afdeling VA Vest Gårdhuse har på et beboermøde besluttet, at gårdhusene i Albertslund Vest

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen . Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen Dagsorden Byggeproces og genhusning Genhusningsmuligheder Genhusningsvilkår Boligerne i Ellebo Spørgsmål . Byggeproces og genhusning Byggeperiode

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD GENHUSNINGSFOLDER December 2011 1. udgave, december 2015 GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdeling AB Syd Gårdhuse har på en urafstemning besluttet, at gårdhusene i Albertslund

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle Genhusningsprocedurer Betty Nansens Alle Hvem er jeg? Trine Trampe 40 år Uddannet Cand.comm. fra RUC med pædagogik som andet fag. Ansat i KAB 1. juli 2012 Genhusning af Birkhøjterrasserne PCB Genhusning

Læs mere

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord Notat Til: Forretningsfører Ejendomsleder Byggeprojektleder Kontaktoplysninger Kopi til: Udlejningschef T F Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord Dette notat omhandler,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven September 2016 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang.

Afd. 9 Munkebjergparken. Så er renoveringerne i fuld gang. Så er renoveringerne i fuld gang. Først lidt billeder og fortælling. Afd. 9 Munkebjergparken Bramstrupvej NYE ADRESSER Bramstrupvej 7 A, st. Bramstrupvej 9 A, St. Bramstrupvej 11 A, st. Bramstrupvej

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken.

Afd. 9 Munkebjergparken. Plan for genhusning ved gennemførsel af Helhedsplanen. Siden sidst: Vi går nu i gang med de individuelle samtaler på Bramstrupvej 13 og 11 i denne rækkefølge. Vi vil kontakte jer og aftale nærmere tidspunkt

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål:

Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål: F A Q Svar på ofte stillede spørgsmål. Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål: Hvordan får jeg den bedste

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Velkommen til etapemøde! BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 12A, 12B og 12C

Velkommen til etapemøde! BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 12A, 12B og 12C Velkommen til etapemøde! Arbejder på Grønnedalen 12, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle køkkener renoveres

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere