OmSorgHandleplan Gedved skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OmSorgHandleplan Gedved skole"

Transkript

1 OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Anvendelse af OmSorgHandleplan Sorgbearbejdelse Når et barn mister i nærmeste familie Når skolen mister en elev Når skolen mister en medarbejder Ved skilsmisse Ved alvorlig sygdom eller anden form for kaossituation Adresse- og telefon-liste, ressourcepersoner Litteratur

3 1. Indledning Hvert år mister over 4000 børn en forældre. Hvert år dør 700 børn under 18 år 500 i den skolesøgende alder. Af 1,1 millioner børn under 18 år lever omkring børn adskilt fra den ene eller begge forældre, typisk pga. skilsmisse. Det er hensigten med OmSorgHandleplanen, at den skal gøre personalet på Gedved Skole i stand til at handle i en krisesituation, der påvirker skolens elever eller personale på en måde, der gør normal undervisning vanskelig eller umulig, før der er taget vare på situationen, og for at hjælpe børn gennem sorgprocessen. OmSorgHandleplanen skal forsøge at svare på spørgsmål som hvad skal der gøres?, hvilken rolle skal skolen påtage? eller hvem skal orienteres?. OmSorgHandleplanen er udarbejdet af en nedsat gruppe af personale og revideret i marts Indhold Efter indledningen vil kapitel 2 give et oplæg til personalet om hvordan OmSorg- Handleplan kan og bør bruges. Kapitel 3 beskriver kortfattet det enorme emne sorgbearbejdelse. Kapitel 4-8 er planer for de forskellige krisesituationer: Når et barn mister (4), Når skolen mister en elev (5), Når skolen mister en medarbejder (6), Elevens forældres skilsmisse (7) og Alvorlig sygdom i familien eller anden kaossituation (8). Kapitel 9 giver en liste over ressourcepersoner og endelig handler kapitel 10 om litteratur. I kapitel 4, 5 og 6 er der eksempler på breve til elevers forældre vedr. dødsfald. 2

4 2. Anvendelse af OmSorgHandleplan Ikke en facitliste OmSorgHandleplan er ikke en facitliste. Den er et beredskabs-værktøj, der kan bruges når det der ikke må ske sker alligevel. Man kan diskutere, om ikke vi som voksne mennesker med mange års skolegang, uddannelse og livserfaringer i øvrigt ikke bare sådan lige gør det der skal gøres. Men sådan er det ikke altid. Kaossituationer påvirker på en sådan måde, at vi ikke bare lige handler. Derfor denne OmSorgHandleplan et værktøj, der giver ideer til at handle i situationen, og et værktøj til på forhånd at lave aftaler om rolle-, ansvars- og opgave-fordeling. Det er også nødvendigt at bemærke at hverken denne eller andre handleplaner kan stille planer op for alle de forskellige situationer der kan opstå. Brug OmSorgHandleplanen i forberedelsen til det nye skoleår OmSorgHandleplanen gennemgås en gang om året af skolens ledelsesteam, således at den altid er opdateret. Ressourcepersonlisten skal holdes ajour, Årets erfaringer bør indarbejdes, hvis erfaringerne giver behov for ændringer eller tilføjelser. For at få det bedste ud af planen kan klasseteams i opstarten til det nye skoleår gennemgå planen og aftale en rolle- og ansvars-fordeling. Og evt. også informere forældrene til klassens børn om denne rollefordeling. Nogle skoler har en katastrofekasse med fx stearinlys, så lærerne ikke skal ud at købe ind, når de står midt i situationen og evt. vente på at forretningerne åbner. Hvordan kunne dit lærerteam tænke sig at være forberedt? Lys, stager, tændstikker, vase mm. Digte og oplæsningsbøger DGI sangbog og Salmebog Skønlitterære bøger ofr børn og unge om sorg Materialet Når nogen dør Lydbånd Med døden som blind passager Drengen der tænkte baglæns (filmstriben) Børn i sorg (filmstriben) Skolen og/eller de enkelte klasseteams kan i opstart beslutte sig for, at eleverne indøver en sang, der kan/skal synges ved en form for højtidelighed. Fx Dejlig er jorden og Altid frejdig når du går Lave aftaler om hvordan klasseteamet vil forholde sig til en krisesituation opstået i en ferieperiode. 3

5 3. Sorgbearbejdelse Lærerens rolle Læreren er også et menneske med følelser og kan derfor også være påvirket af en krisesituation. OmSorgHandleplan skulle gerne give impulser til, at læreren kan handle trods krisen. Er eleven i en krisesituation, vil elevens familie også være det, og dermed vil der ikke altid være plads til barnets sorg i hjemmet. Læreren må her være opmærksom på, at tage sig af sin elevs sorg og ikke blive fanget ind i elevens forældres sorg. Læreren skal give plads til, at eleven har sin sorg og sørge for at klassen også giver plads til elevens sorg. Det vil være nemmere for alle at komme videre i livet bagefter som et amputeret helt menneske. Der vil være en periode med anderledes undervisning, men livserfaring gør ikke altid skade. Og det bliver hverdag igen. I forløbet kan læreren komme tæt på elev og pårørende, og læreren vil deraf have behov for at snakke forløbet igennem med lærerteamet og evt. også med ledelsen. Det er her vigtigt for læreren at føle opbakning fra lærerkollegium og fra ledelse. Klares krisesituationen på en god måde, vil klassen hurtigere komme til at fungere igen i undervisningen. Vær opmærksom på at ubearbejdet sorg blokerer for trivsel og indlæring. Ansvarlighed er i øvrigt også at sige fra ud fra en selverkendelse i manglende personlige ressourcer det er ikke ansvarligt at se den anden vej eller at ignorere problemet. At bede en anden lærer om hjælp er også at vise ansvar. Børns krise- og sorg-reaktioner Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for voksne, og sådan burde det også være for børn; men børn og unge, der oplever svære livssituationer, har langt fra altid mulighed for at finde den hjælp, de har behov for inden for hjemmets fire vægge. Som voksne kan vi ikke umiddelbart forhindre, at børn rammes af sorg, men vi har et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i sorgen. En sorg som for barnet kan være en uoverskuelig situation. Børn kan være i forskellige former for sorg i forbindelse med forskellige former for krise. Sorgen kan også være forskellig i forhold til dets alder, udviklingsniveau og modenhed. Fx opfatter børn i alderen 7-8 år døden anderledes end børn i alderen år. Kræftens Bekæmpelse har således udarbejdet undervisningsmaterialer til forskellige klassetrin. Se i øvrigt litteraturliste. Husk at sorgforløb tager tid, og børn vandrer ud og ind i sorgen. Børn befinder sig hele tiden i en udviklingsfase også mht. sorgbearbejdelse. 4

6 Nedenfor gengives 2 skemaer, Farvel og goddag og Følelser, reaktion og brug af forsvarsmekanismer i sorgfaserne og fasernes tidsforløb. Farvel og goddag At sige farvel Hjælp til at konfrontere sig med virkeligheden ikke flygte fra den Hjælp til at udtrykke sorgen ikke fortrænge den Giv sorgen plads ikke bagatellisere den Giv sorgen ord ikke medicin Vis sorgen respekt kræv ikke accept Rum sorgens reaktioner undgå bebrejdelser Giv sorgen tid tiden læger ikke alle sår Se sorgen som en proces ikke blive i sorgen At sige goddag Fortæl om afdøde Hvem var den døde? Hvordan var forholdet til den døde? Hvad lavede de sammen? Tilknytning til afdøde Hvordan er forholdet til den døde nu? At leve videre med den døde i sig Hvilken betydning har din far/mor for dit liv? Fra Anni Schwartz Hansen: Jeg savner dig Følelser, reaktion og brug af forsvarsmekanismer i sorgfaserne og fasernes tidsforløb Chokfasen Reaktionsfasen Bearbejdningsfasen Nyorienteringsfasen Følelser Et følelsesmæssigt kaos Sorg, fortvivlelse, oplevelse af meningsløshed De skuffede forventninger bearbejdes Selvfølelsen genoprettes, hændelsen opleves som korte stik af smerte Reaktion Handlingslammelse eller afvigende reaktioner: le, skrige, rive tøj i stykker Sorgreaktioner, begyndende erkendelse af det skete, undertiden med voldsomme udadrettede reaktioner Tilvænning til det skete venden sig mod omverdenen og fremtiden omlægning af dagligdagen Genoptagelse af kontakten med livet orientering på ny Brug af forsvarsmekanismer Fornægtelse, regression Fornægtelse, regression, projektion, rationalisering og isolation Fornægtelsen og de øvrige forsvarsmekanismer mindskes Tidsforløb Fra et kort øjeblik til døgn 4-6 uger 6-12 måneder Har ikke nogen afslutning Efter Johan Cullberg: Krise og udvikling,

7 4. Når et barn mister - i nærmeste familie Her tænkes på forældre, søskende eller anden primær person. Den person som først får meddelelse om et dødsfald kontakter skoleledelsen. Skolelederen Orienterer klasselæreren Orienterer SFO ledelsen Orienterer de andre lærere Orienterer andre medarbejdere Orienterer skolebestyrelsen Klasselæreren vil normalt være tovholder i situationen, men skal kunne trække på kolleger og relevante ressourcepersoner. Klasselæreren evt. sammen med en kollega tager kontakt til hjemmet Hvad er sket? Hvordan er den aktuelle situation? Hvem skal orienteres af klasselærer (eller kollega)? Desuden en kort orientering om, hvad der vil ske på skolen / i klassen. Klasselæreren Meddeler alle relevante lærere om hændelsen. Evt. underretter klassekammeraters forældre afhængig af aftale med familien. Orientere forældreråd fx om aftale om deltagelse i begravelse, besøg, hilsner mm. Samtale med SFO personale, andre søskendes klasselærere/pædagoger/dagplejer mm., om hvordan man forholder sig til det, og hvordan sorgen bearbejdes af elev og klasse. Klasselæreren i klassen Elevens klassekammerater orienteres så tidligt som muligt forebyg rygtedannelse! Det er vigtigt at få snakket om døden, om sorgreaktioner og om bearbejdning af sorgen. Dette sker på forskellige niveauer alt efter alderstrin. Lærerne / andre klassers klasselærer Orienterer andre klasser om hændelsen. Forebyg rygtedannelse! Klasselærer evt. sammen med kolleger på besøg i hjemmet Senere er det godt at besøge hjemmet fx med en blomst, en dagbog til elevens tanker evt. ting fra kammeraterne kammeraterne tænker på dig! Besøget kan evt. arrangeres ved et telefonopkald, og det kan være en god idé at være flere voksne, så her kan SFO-personale, en anden lærer eller relevant ressourceperson deltage. Det kan være nemmere at være flere, især hvis der er søskende mm. 6

8 Gode ting at snakke om under besøget: Hvem må deltage i begravelsen og evt. hvordan. Hvordan klassen orienteres. Hvad må siges eller vil eleven selv være til stede når klassen snakker om dødsfaldet og sorg. Må de andre forældre kontaktes af klasselæreren? Hvornår eleven starter i skolen igen, og hvordan skal opstarten være? Se sammen i familiens fotoalbum. Klasselæreren og begravelsen Hvem deltager i begravelsen? Skal der sendes blomster? Klasselæreren og efter begravelsen Besøg i hjemmet? Skoleledelse, lærerne og andet personale Er åbne for at samtale med og lytte til klasselærer og andre lærere, når behovet for at snakke om forløbet er der. Fælles for klasselæreren og SFO Start i skolen igen Når eleven starter i skolen igen må alle være opmærksomme på, at eleven har brug for at tale om hændelsen. Oftest er det misforstået omsorg blot at lade som ingenting. Det er vigtigt dels at eleven selv siger fra, hvis eleven føler for det, dels at tillade eleven at sige fra. Kunne der være en kammerat som er elevens kontaktperson (talsmand)? Besøge gravstedet. Se billeder / minder. Det er til stor glæde og gavn, at andre der har kendt den afdøde fortæller eller endnu bedre skriver om, hvad den afdøde huskes for at have gjort eller sagt osv. Især hvis det er en elev i en mindre klasse der mister en forældre eller søskende. Mange der har mistet er bange for at glemme detaljer om den afdøde. SFO kan desuden give ekstra omsorg i fritiden, fx med ture, samtaler, læsning, kreativt, hygge sig og more sig, når der er brug for det eller bare være der. Husk at sorgforløb tager tid og børn vandrer ud og ind i sorgen. Børn befinder sig hele tiden i en udviklingsfase også mht. sorgbearbejdelse. Undertrykt sorg bremser for videre udvikling / indlæring. Vær opmærksom på om en ny elev i klassen for nylig har mistet et familiemedlem! 7

9 Brev-eksempel elevs søskende eller forældre død Kære 4.b s forældre Vi er meget kede af at måtte meddele, at X mor/ far/ søskende døde i går. Det skete sted, tid, årsag. Da denne tragiske hændelse vil påvirke X liv dramatisk fremover, vil vi i skolen bruge tid på at snakke om følelser og tanker omkring døden, sorg og savn. Vi håber på, at I vil bakke os op derhjemme ved at tale med børnene om det skete. Så megen åbenhed som mulig vil hjælpe de efterladte og pårørende i den kommende tid og i deres sorgbearbejdelse. Hvis der skulle være nogen, der er interesseret i at deltage i begravelsen eller på anden måde støtte familien, er de meget velkomne til at kontakte mig på tlf.-nr.: YYYYYYYY. Med venlig hilsen Klasselærer Y 8

10 5. Når skolen mister en elev Den person som først får meddelelse om dødsfaldet kontakter skoleledelsen Skolelederen Orienterer klasselæreren Orienterer SFO-ledelsen Orienterer andre lærere og personale Orienterer skolebestyrelsen Synlig markering af dødsfaldet Klasselæreren evt. sammen med en anden ressourceperson eller lærer kontakter hjemmet og får kendskab til flg.: Hvad er sket? Hvordan er den aktuelle situation? Hvem skal klasselæreren orientere? Aftale om hvordan klasse kammeraterne orientering Desuden en kort orientering om hvad der vil ske på skolen og få forældrenes accept af disse planer. Klasselæreren Forelægger aftalen for nødvendige og relevante personer på skolen. Alle klasselærer og evt. andre lærere Orienterer så vidt muligt alle klasser samtidigt. Godt med to lærere, når klassen orienteres. Vær ekstra opmærksom på, om der er en søskende i den ramte familie (tilstede) i klassen. (Se i øvrigt kapitel 4) Klasselærer i ramte klasse Afsæt resten af dagen i den ramte klasse til snak om hændelsen. Giv hver enkelt elev plads til at udtrykke sine følelser. Sørg for at forebygge rygtedannelse. Hvis dødsfald ved ulykke, evt. besøg ulykkessted med blomster og stearinlys. Klasselærer herefter Tom plads i klassen kan evt. markeres med billeder, lys og blomster Klasselærer sørger for at der tales om den døde, evt. med ressourceperson tilstede. Besøg i hjemmet. Gerne med en blomst og breve/tegninger/digte fra eleverne eller/og skolen. Deltagelse i begravelsen. Sende blomster/krans med bånd fra klassen. Forbered klassen på hvad der sker ved ceremonien involver evt. præsten! 9

11 Send brev med eleverne hjem om aftalerne om begravelsen, se eksempler. Skoleledelsen og klasselærer/klasseteam Flaget på skolen sættes på halv, evt. først når eleverne er orienteret. Fælles mindehøjtidelighed, evt. også for andre forældre/voksne. Dødsannonce hvis det ramte hjem accepterer. Eleverne skal ikke hjem til tomt hus efter orienteringen på skolen. Godt at holde de involverede elever samlet indtil forældrene kan tage over. Ved mindehøjtidelighed Skolelederen (evt. klasselæreren) holder tale. Der skal være mulighed for at en af de involverede klassekammerater kan sige noget eller læse et digt Synge en sang det kan være en god ide at eleverne synger en sang de kender, dvs. at ledelse og/eller klasseteam i planlægningen har valgt en sang til en sådan lejlighed, som eleverne har lært at kende fra undervisningen. Fx Dejlig er jorden eller Altid frejdig når du går. Holde et kort øjebliks stilhed ( 1 minut ). Evt. et bord med et billede af den afdøde, blomster, lys og en kondolencebog. Plante et træ. Osv. Opfølgning efter begravelsen Sørge for støtte til klasselæreren af de øvrige kollegaer. Besøge gravstedet i samlet flok, evt. sammen med præsten. Mindes ved fødselsdage og højtider. Evt. brev fra klassen til de efterladte. Foredrag/orientering om børns sorgreaktioner. Tema om at miste (undervisningsmateriale fra Kræftens Bekæmpelse) Opmærksomhed på elevernes sorgreaktion, varierer og tager tid. Hvis vedkommende er død ved en ulykke, vil det være en del af sorgbearbejdelsen at besøge stedet. Hvis dødsfaldet sker i ferien Gennemføres det der er muligt af proceduren efter ferien. I et lokalsamfund som Gedved vil kammerater hurtigt høre om et dødsfald. Ledelse og lærere bør ikke holde sig tilbage fra at deltage selv om OmSorgHandleplan ikke direkte giver anvisninger på, hvordan situationen gribes an i ferien. Brug det man føler for, det der er muligt i situationen og tag det der er behov for efter ferien. 10

12 Brev-eksempel 1 klassekammerat er død Kære forældre i 4.b. Vi er meget kede af at måtte meddele, at vores klassekammeret X døde i går. Det skete sted, klokkeslet, årsag. Da denne tragiske hændelse påvirker os alle, er det vigtigt for jeres børn, at vi i skolen og hjemmet samarbejder tæt for at støtte børnene i deres sorg og bearbejdelse af denne. I morgen kl. 19:00 vil der være et møde på skolen, hvor vi opfordrer alle til at deltage trods det korte varsel. Præsten og skolepsykologen vil være tilstede og give nogle forslag til, hvordan vi hjælper børnene bedst muligt igennem denne svære tid, og hvordan vi bedst muligt viser de efterladte vores medfølelse og støtte. Når vi ved, hvornår begravelsen finder sted, får alle børnene skriftlig besked med hjem. Det er vigtigt for jeres barn/børn, også på et senere tidspunkt, at de har haft mulighed for at deltage i begravelsen og tage afsked. Det kan være en god idé at tegne en tegning eller at skrive et brev, som afleveres i kirken. Vi vil i den kommende tid i skolen bruge en del tid på at snakke om X, om vores følelser for ham, mindes vores gode stunder sammen, og snakke om døden generelt. Jeres børn vil også have brug for at snakke med jer derhjemme og det er vigtigt, at de får lov til denne bearbejdelse. Med venlig hilsen Klasselærer Y Tlf.-nr.: YYYYYYYY 11

13 6. Når skolen mister en medarbejder Skolelederen får kendskab til hændelsen. Skolelederen kontakter den efterladtes familie og får kendskab til følgende: Hvad er sket? Hvordan er den aktuelle situation? Desuden en kort orientering om hvad der vil ske på skolen og få de efterladtes accept af disse planer. Herefter orienterer skolelederen skolens medarbejdere og skolebestyrelsen. Synlig markering af et dødsfald Flag på halv Lys og Blomster Klasselærere/klasselærervikarer Orienterer klasserne. Hvor det er klasselæren der er død, informeres klassen af den lærer, som klassen bedst kender. Denne lærer bør derefter beholde klassen resten af skoledagen. Tal konkret om det, der er sket, og lad elevernes tanker og følelser komme frem. Skoleledelse og personale i øvrigt Fælles mindehøjtidelighed. Herunder forebyggelse af rygtedannelse. Besøg i hjemmet af de (få), der har stået den afdøde nær. Evt. elever fra klassen. Gerne med en blomst eller et brev/tegninger fra skolen og/eller klassen. Deltage i begravelsen. Sende blomster/krans fra skolen. Forbered klassen på, hvad der sker ved begravelsen. Send brev med eleverne hjem om hvad der er sket og om begravelsen. Hvis det er på det lave klassetrin at en klasselærer er død, er det vigtigt, at eleven til begravelsen har en voksen hos sig. Dødsannonce hvis de efterladte accepterer det. I den berørte klasse skal eleverne ikke komme hjem til et tomt hus. Skal blive på skolen til forældrene kan tage over. Skolens medarbejdere samles til en mindre mindehøjtidelighed på lærerværelset Evt. mindehøjtidelighed hvor elever/berørte elever deltager??? Ved mindehøjtidelighed Skolelederen holder tale. Synge en sang Holde et kort øjebliks stilhed ( 1 minut ). Evt. et bord med et billede af den afdøde, blomster, lys og en kondolencebog. Evt. plante et træ. 12

14 Ledelse og personale i øvrigt efter begravelsen Personalet skal være opmærksom på hinanden i medarbejderstaben. Nogle kollegaer har det sværere end andre. Man er på skift nede og oppe. Måske har en medarbejder brug for fri et par dage. Det kan da være nødvendigt at slå nogle klasser sammen. Send ikke eleverne hjem. Lærerne skal være opmærksomme på elevernes sorgreaktioner. Der er stor variation i tid og reaktionsmønstre. Skyldfølelse vil ofte fylde meget hos nogle elever. Det er vigtigt at få dette snakket igennem. Mindes afdøde ved højtider, evt. med brev til de efterladte. Besøg gravstedet med blomster. Hvis afdøde er død ved en ulykke er det en god ide at besøge ulykkesstedet. Tema eller foredrag om det at miste. Kræftens Bekæmpelse har et godt undervisningsmateriale. Ressourcepersoner som skolesundhedsplejerske, skolepsykolog og præsten kan være vigtige i opfølgningsarbejdet. Hvis dødsfaldet sker i ferien gennemføres det der er muligt af proceduren efter skole start. 13

15 Brev-eksempel personale død Kære 4.b s forældre Vi er meget kede af at måtte meddele, at vores kollega X døde i går. Det skete sted, tid, årsag. Da denne tragiske hændelse vil påvirke os alle, er det vigtigt for jeres børn, at vi i skolen og hjemmet samarbejder tæt for at støtte børnene i deres sorg og bearbejdelse af denne. I morgen kl. 19:00 vil der være et møde på skolen, hvor vi opfordrer alle til at deltage trods det korte varsel. Præsten og skolepsykologen vil være til stede og give nogle forslag til, hvordan vi hjælper børnene bedst muligt igennem denne svære tid og hvordan vi kan vise de efterladte vores medfølelse og støtte. Når vi ved, hvornår begravelsen finder sted, får alle børn skriftlig besked med hjem. Det er vigtigt for jeres børn, også på et senere tidspunkt, at de har haft mulighed for at deltage i begravelsen og tage afsked. Det kan være en god idé at tegne en tegning eller at skrive et brev, som afleveres i kirken. Vi vil i den kommende tid i skolen bruge en del tid på at snakke om X, om vores følelser for ham, mindes vores gode stunder sammen og snakke om døden generelt. Jeres barn/børn vil også have brug for at snakke med jer derhjemme, og det er vigtigt, at de får lov til denne bearbejdelse. Med venlig hilsen Klasselærer Y Tlf.-nr.: YYYYYYYY 14

16 7. Ved skilsmisse På første forældremøde skal klasselæreren gøre opmærksom på, at det er vigtigt at underrette skolen/klasselæreren om forandringer i hjemmet. Herunder hører skilsmisse. I de fleste tilfælde underretter forældrene således selv klasselæreren om en forestående skilsmisse. Er der søskende på skolen, vil det være en god ide, at klasselærerne for ramte klasser snakker sammen og evt. i fællesskab tager kontakt til hjemmet Klasselæreren Tager kontakt til hjemmet Afklarer situation Afklarer hvad skal der gøres i skolen Afklarer hvem skal orienteres Afklarer hvilken rolle skolen skal tage på sig Aftaler hvordan kammerater og klassen orienteres Forelægger aftalen for nødvendige/relevante personer Lærerteam SFO Klasselæreren sørger for opfølgning. Vær opmærksom på at i skilsmisser kan børnene føle sig skyldige og mindre værdsatte. Vær opmærksom på om nye elever i klassen har forældre i skilsmisse eller nylig er skilt. 15

17 8. Alvorlig sygdom eller anden form for kaossituation Her tænkes især på en elevs, en elevs forældres eller en søskende rammes af alvorlig sygdom. Andre kaossituationer ikke andre steder nævnt kan også komme ind under dette kapitel. Den person som først får meddelelse om alvorlig sygdom eller anden form for kaossituation kontakter Klaselæreren Klasselæreren orienterer Skoleledelse, kontoret SFO ledelsen Andre relevante personer omkring klassen Klasselæreren alene eller gerne sammen med en anden person kontakter hjemmet: Afklaring af situation Hvad skal der gøres Hvem skal orienteres Hvilken rolle skolen skal tage på sig Aftalen skal indeholde anvisning på orientering af kammerater. Klasselæreren forelægger herefter aftalen for Lærerteam og andre relevante lærere SFO Evt. ledelsen Klasselæreren herefter Opfølgning Sørger for orientering af elever Sørger for opfølgning Fungerer som sparringspartner for eleven. Evt. tage kontakt til en ressourceperson, fx en psykolog. Kammeraters breve og tegninger Besøg Den alvorlige sygdom som tema i undervisning Kammerater kan være følelsesmæssigt påvirket af elevens alvorlige sygdom 16

18 9. Telefonliste Tlf.-nr. Gedved Skole, kontoret Skoleleder Lone Møller Andresen, privat Viceskoleleder Anders Høiberg, privat SFO-leder Helle Bruun Jensen, privat Administrativ medarbejder Line Them Thykjær, privat Skolesundhedsplejerske Inge Marie Pedersen Præst Jytte Ibsen Skolepsykolog Kirsten Koustrup (Kan bruges til vejledning af personale på skolen i forb. med en krisesituartion. Kan ikke bruges af forældre/familier til børnene. Kan ikke bruges til sorgbearbejdelse med børn.) 10. Litteratur På lærerbiblioteket står der en kasse med den litteratur, der er til rådighed på Gedved skole. Skolebibliotekaren kan evt. hjælpe med at finde supplerende litteratur.. Hjemmesider Der findes en del hjemmesider på emnet sorg søg på emnet og gå på opdagelse! Her nogle eksempler: Børns sorg ved Erik Møller: Foredrag og forslag til litteratur. Børns vilkår: Børns vilkår har blandt andet en række forskellige oplysningsfoldere, blandt andet Samtalegruppe om sorg og tab Folder om BørneTelefonen Folder om ForældreTelefonen Oplysningsfolder om Børns Vilkår Børn i skilsmisser Mine forældre skal skilles DR Undervisning: Når børn mister: 17

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan Helsingør Byskole Om Sorgs Plan Denne plan omfatter elever og personale på Helsingør Byskole Den skal tjene som hjælp og vejledning i krisesituationer. 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN Det fælles tab (når klassen mister en kammerat) Kræver handling med det samme af skoleledelsen, klasselærer, DUS-pædagog, fritidspædagog eller en anden af klassens lærere,

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk Sorg og kriseplan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor en sorg- og kriseplan... 3 Hvad er sorg og krise... 3 Sorg... 3 Krise... 4 Hvordan tackler vi sorg og krise i forhold til dødsfald i barnets

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Sorg krise og omsorgsplan

Sorg krise og omsorgsplan Sorg krise og omsorgsplan Omsorgsplan for børn og voksne i sorg og krise (fysisk og psykisk) i forbindelse med skilsmisse, sygdom og dødsfald Indledning Indhold i omsorgplanen Børns forståelse af døden

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen

OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen For at tage del, kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig en anden tager over 1 2 Indhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord Indhold 10 14 24 Indledning Kapitel 1 Kapitel 2 En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen 34 42 52 58 64 Praktik Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Bedemanden Kister og urner

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER MIDDELFART 27.-28.10.15 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES SORG OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER Når livet viser sig fra sin

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere