OmSorgHandleplan Gedved skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OmSorgHandleplan Gedved skole"

Transkript

1 OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Anvendelse af OmSorgHandleplan Sorgbearbejdelse Når et barn mister i nærmeste familie Når skolen mister en elev Når skolen mister en medarbejder Ved skilsmisse Ved alvorlig sygdom eller anden form for kaossituation Adresse- og telefon-liste, ressourcepersoner Litteratur

3 1. Indledning Hvert år mister over 4000 børn en forældre. Hvert år dør 700 børn under 18 år 500 i den skolesøgende alder. Af 1,1 millioner børn under 18 år lever omkring børn adskilt fra den ene eller begge forældre, typisk pga. skilsmisse. Det er hensigten med OmSorgHandleplanen, at den skal gøre personalet på Gedved Skole i stand til at handle i en krisesituation, der påvirker skolens elever eller personale på en måde, der gør normal undervisning vanskelig eller umulig, før der er taget vare på situationen, og for at hjælpe børn gennem sorgprocessen. OmSorgHandleplanen skal forsøge at svare på spørgsmål som hvad skal der gøres?, hvilken rolle skal skolen påtage? eller hvem skal orienteres?. OmSorgHandleplanen er udarbejdet af en nedsat gruppe af personale og revideret i marts Indhold Efter indledningen vil kapitel 2 give et oplæg til personalet om hvordan OmSorg- Handleplan kan og bør bruges. Kapitel 3 beskriver kortfattet det enorme emne sorgbearbejdelse. Kapitel 4-8 er planer for de forskellige krisesituationer: Når et barn mister (4), Når skolen mister en elev (5), Når skolen mister en medarbejder (6), Elevens forældres skilsmisse (7) og Alvorlig sygdom i familien eller anden kaossituation (8). Kapitel 9 giver en liste over ressourcepersoner og endelig handler kapitel 10 om litteratur. I kapitel 4, 5 og 6 er der eksempler på breve til elevers forældre vedr. dødsfald. 2

4 2. Anvendelse af OmSorgHandleplan Ikke en facitliste OmSorgHandleplan er ikke en facitliste. Den er et beredskabs-værktøj, der kan bruges når det der ikke må ske sker alligevel. Man kan diskutere, om ikke vi som voksne mennesker med mange års skolegang, uddannelse og livserfaringer i øvrigt ikke bare sådan lige gør det der skal gøres. Men sådan er det ikke altid. Kaossituationer påvirker på en sådan måde, at vi ikke bare lige handler. Derfor denne OmSorgHandleplan et værktøj, der giver ideer til at handle i situationen, og et værktøj til på forhånd at lave aftaler om rolle-, ansvars- og opgave-fordeling. Det er også nødvendigt at bemærke at hverken denne eller andre handleplaner kan stille planer op for alle de forskellige situationer der kan opstå. Brug OmSorgHandleplanen i forberedelsen til det nye skoleår OmSorgHandleplanen gennemgås en gang om året af skolens ledelsesteam, således at den altid er opdateret. Ressourcepersonlisten skal holdes ajour, Årets erfaringer bør indarbejdes, hvis erfaringerne giver behov for ændringer eller tilføjelser. For at få det bedste ud af planen kan klasseteams i opstarten til det nye skoleår gennemgå planen og aftale en rolle- og ansvars-fordeling. Og evt. også informere forældrene til klassens børn om denne rollefordeling. Nogle skoler har en katastrofekasse med fx stearinlys, så lærerne ikke skal ud at købe ind, når de står midt i situationen og evt. vente på at forretningerne åbner. Hvordan kunne dit lærerteam tænke sig at være forberedt? Lys, stager, tændstikker, vase mm. Digte og oplæsningsbøger DGI sangbog og Salmebog Skønlitterære bøger ofr børn og unge om sorg Materialet Når nogen dør Lydbånd Med døden som blind passager Drengen der tænkte baglæns (filmstriben) Børn i sorg (filmstriben) Skolen og/eller de enkelte klasseteams kan i opstart beslutte sig for, at eleverne indøver en sang, der kan/skal synges ved en form for højtidelighed. Fx Dejlig er jorden og Altid frejdig når du går Lave aftaler om hvordan klasseteamet vil forholde sig til en krisesituation opstået i en ferieperiode. 3

5 3. Sorgbearbejdelse Lærerens rolle Læreren er også et menneske med følelser og kan derfor også være påvirket af en krisesituation. OmSorgHandleplan skulle gerne give impulser til, at læreren kan handle trods krisen. Er eleven i en krisesituation, vil elevens familie også være det, og dermed vil der ikke altid være plads til barnets sorg i hjemmet. Læreren må her være opmærksom på, at tage sig af sin elevs sorg og ikke blive fanget ind i elevens forældres sorg. Læreren skal give plads til, at eleven har sin sorg og sørge for at klassen også giver plads til elevens sorg. Det vil være nemmere for alle at komme videre i livet bagefter som et amputeret helt menneske. Der vil være en periode med anderledes undervisning, men livserfaring gør ikke altid skade. Og det bliver hverdag igen. I forløbet kan læreren komme tæt på elev og pårørende, og læreren vil deraf have behov for at snakke forløbet igennem med lærerteamet og evt. også med ledelsen. Det er her vigtigt for læreren at føle opbakning fra lærerkollegium og fra ledelse. Klares krisesituationen på en god måde, vil klassen hurtigere komme til at fungere igen i undervisningen. Vær opmærksom på at ubearbejdet sorg blokerer for trivsel og indlæring. Ansvarlighed er i øvrigt også at sige fra ud fra en selverkendelse i manglende personlige ressourcer det er ikke ansvarligt at se den anden vej eller at ignorere problemet. At bede en anden lærer om hjælp er også at vise ansvar. Børns krise- og sorg-reaktioner Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for voksne, og sådan burde det også være for børn; men børn og unge, der oplever svære livssituationer, har langt fra altid mulighed for at finde den hjælp, de har behov for inden for hjemmets fire vægge. Som voksne kan vi ikke umiddelbart forhindre, at børn rammes af sorg, men vi har et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i sorgen. En sorg som for barnet kan være en uoverskuelig situation. Børn kan være i forskellige former for sorg i forbindelse med forskellige former for krise. Sorgen kan også være forskellig i forhold til dets alder, udviklingsniveau og modenhed. Fx opfatter børn i alderen 7-8 år døden anderledes end børn i alderen år. Kræftens Bekæmpelse har således udarbejdet undervisningsmaterialer til forskellige klassetrin. Se i øvrigt litteraturliste. Husk at sorgforløb tager tid, og børn vandrer ud og ind i sorgen. Børn befinder sig hele tiden i en udviklingsfase også mht. sorgbearbejdelse. 4

6 Nedenfor gengives 2 skemaer, Farvel og goddag og Følelser, reaktion og brug af forsvarsmekanismer i sorgfaserne og fasernes tidsforløb. Farvel og goddag At sige farvel Hjælp til at konfrontere sig med virkeligheden ikke flygte fra den Hjælp til at udtrykke sorgen ikke fortrænge den Giv sorgen plads ikke bagatellisere den Giv sorgen ord ikke medicin Vis sorgen respekt kræv ikke accept Rum sorgens reaktioner undgå bebrejdelser Giv sorgen tid tiden læger ikke alle sår Se sorgen som en proces ikke blive i sorgen At sige goddag Fortæl om afdøde Hvem var den døde? Hvordan var forholdet til den døde? Hvad lavede de sammen? Tilknytning til afdøde Hvordan er forholdet til den døde nu? At leve videre med den døde i sig Hvilken betydning har din far/mor for dit liv? Fra Anni Schwartz Hansen: Jeg savner dig Følelser, reaktion og brug af forsvarsmekanismer i sorgfaserne og fasernes tidsforløb Chokfasen Reaktionsfasen Bearbejdningsfasen Nyorienteringsfasen Følelser Et følelsesmæssigt kaos Sorg, fortvivlelse, oplevelse af meningsløshed De skuffede forventninger bearbejdes Selvfølelsen genoprettes, hændelsen opleves som korte stik af smerte Reaktion Handlingslammelse eller afvigende reaktioner: le, skrige, rive tøj i stykker Sorgreaktioner, begyndende erkendelse af det skete, undertiden med voldsomme udadrettede reaktioner Tilvænning til det skete venden sig mod omverdenen og fremtiden omlægning af dagligdagen Genoptagelse af kontakten med livet orientering på ny Brug af forsvarsmekanismer Fornægtelse, regression Fornægtelse, regression, projektion, rationalisering og isolation Fornægtelsen og de øvrige forsvarsmekanismer mindskes Tidsforløb Fra et kort øjeblik til døgn 4-6 uger 6-12 måneder Har ikke nogen afslutning Efter Johan Cullberg: Krise og udvikling,

7 4. Når et barn mister - i nærmeste familie Her tænkes på forældre, søskende eller anden primær person. Den person som først får meddelelse om et dødsfald kontakter skoleledelsen. Skolelederen Orienterer klasselæreren Orienterer SFO ledelsen Orienterer de andre lærere Orienterer andre medarbejdere Orienterer skolebestyrelsen Klasselæreren vil normalt være tovholder i situationen, men skal kunne trække på kolleger og relevante ressourcepersoner. Klasselæreren evt. sammen med en kollega tager kontakt til hjemmet Hvad er sket? Hvordan er den aktuelle situation? Hvem skal orienteres af klasselærer (eller kollega)? Desuden en kort orientering om, hvad der vil ske på skolen / i klassen. Klasselæreren Meddeler alle relevante lærere om hændelsen. Evt. underretter klassekammeraters forældre afhængig af aftale med familien. Orientere forældreråd fx om aftale om deltagelse i begravelse, besøg, hilsner mm. Samtale med SFO personale, andre søskendes klasselærere/pædagoger/dagplejer mm., om hvordan man forholder sig til det, og hvordan sorgen bearbejdes af elev og klasse. Klasselæreren i klassen Elevens klassekammerater orienteres så tidligt som muligt forebyg rygtedannelse! Det er vigtigt at få snakket om døden, om sorgreaktioner og om bearbejdning af sorgen. Dette sker på forskellige niveauer alt efter alderstrin. Lærerne / andre klassers klasselærer Orienterer andre klasser om hændelsen. Forebyg rygtedannelse! Klasselærer evt. sammen med kolleger på besøg i hjemmet Senere er det godt at besøge hjemmet fx med en blomst, en dagbog til elevens tanker evt. ting fra kammeraterne kammeraterne tænker på dig! Besøget kan evt. arrangeres ved et telefonopkald, og det kan være en god idé at være flere voksne, så her kan SFO-personale, en anden lærer eller relevant ressourceperson deltage. Det kan være nemmere at være flere, især hvis der er søskende mm. 6

8 Gode ting at snakke om under besøget: Hvem må deltage i begravelsen og evt. hvordan. Hvordan klassen orienteres. Hvad må siges eller vil eleven selv være til stede når klassen snakker om dødsfaldet og sorg. Må de andre forældre kontaktes af klasselæreren? Hvornår eleven starter i skolen igen, og hvordan skal opstarten være? Se sammen i familiens fotoalbum. Klasselæreren og begravelsen Hvem deltager i begravelsen? Skal der sendes blomster? Klasselæreren og efter begravelsen Besøg i hjemmet? Skoleledelse, lærerne og andet personale Er åbne for at samtale med og lytte til klasselærer og andre lærere, når behovet for at snakke om forløbet er der. Fælles for klasselæreren og SFO Start i skolen igen Når eleven starter i skolen igen må alle være opmærksomme på, at eleven har brug for at tale om hændelsen. Oftest er det misforstået omsorg blot at lade som ingenting. Det er vigtigt dels at eleven selv siger fra, hvis eleven føler for det, dels at tillade eleven at sige fra. Kunne der være en kammerat som er elevens kontaktperson (talsmand)? Besøge gravstedet. Se billeder / minder. Det er til stor glæde og gavn, at andre der har kendt den afdøde fortæller eller endnu bedre skriver om, hvad den afdøde huskes for at have gjort eller sagt osv. Især hvis det er en elev i en mindre klasse der mister en forældre eller søskende. Mange der har mistet er bange for at glemme detaljer om den afdøde. SFO kan desuden give ekstra omsorg i fritiden, fx med ture, samtaler, læsning, kreativt, hygge sig og more sig, når der er brug for det eller bare være der. Husk at sorgforløb tager tid og børn vandrer ud og ind i sorgen. Børn befinder sig hele tiden i en udviklingsfase også mht. sorgbearbejdelse. Undertrykt sorg bremser for videre udvikling / indlæring. Vær opmærksom på om en ny elev i klassen for nylig har mistet et familiemedlem! 7

9 Brev-eksempel elevs søskende eller forældre død Kære 4.b s forældre Vi er meget kede af at måtte meddele, at X mor/ far/ søskende døde i går. Det skete sted, tid, årsag. Da denne tragiske hændelse vil påvirke X liv dramatisk fremover, vil vi i skolen bruge tid på at snakke om følelser og tanker omkring døden, sorg og savn. Vi håber på, at I vil bakke os op derhjemme ved at tale med børnene om det skete. Så megen åbenhed som mulig vil hjælpe de efterladte og pårørende i den kommende tid og i deres sorgbearbejdelse. Hvis der skulle være nogen, der er interesseret i at deltage i begravelsen eller på anden måde støtte familien, er de meget velkomne til at kontakte mig på tlf.-nr.: YYYYYYYY. Med venlig hilsen Klasselærer Y 8

10 5. Når skolen mister en elev Den person som først får meddelelse om dødsfaldet kontakter skoleledelsen Skolelederen Orienterer klasselæreren Orienterer SFO-ledelsen Orienterer andre lærere og personale Orienterer skolebestyrelsen Synlig markering af dødsfaldet Klasselæreren evt. sammen med en anden ressourceperson eller lærer kontakter hjemmet og får kendskab til flg.: Hvad er sket? Hvordan er den aktuelle situation? Hvem skal klasselæreren orientere? Aftale om hvordan klasse kammeraterne orientering Desuden en kort orientering om hvad der vil ske på skolen og få forældrenes accept af disse planer. Klasselæreren Forelægger aftalen for nødvendige og relevante personer på skolen. Alle klasselærer og evt. andre lærere Orienterer så vidt muligt alle klasser samtidigt. Godt med to lærere, når klassen orienteres. Vær ekstra opmærksom på, om der er en søskende i den ramte familie (tilstede) i klassen. (Se i øvrigt kapitel 4) Klasselærer i ramte klasse Afsæt resten af dagen i den ramte klasse til snak om hændelsen. Giv hver enkelt elev plads til at udtrykke sine følelser. Sørg for at forebygge rygtedannelse. Hvis dødsfald ved ulykke, evt. besøg ulykkessted med blomster og stearinlys. Klasselærer herefter Tom plads i klassen kan evt. markeres med billeder, lys og blomster Klasselærer sørger for at der tales om den døde, evt. med ressourceperson tilstede. Besøg i hjemmet. Gerne med en blomst og breve/tegninger/digte fra eleverne eller/og skolen. Deltagelse i begravelsen. Sende blomster/krans med bånd fra klassen. Forbered klassen på hvad der sker ved ceremonien involver evt. præsten! 9

11 Send brev med eleverne hjem om aftalerne om begravelsen, se eksempler. Skoleledelsen og klasselærer/klasseteam Flaget på skolen sættes på halv, evt. først når eleverne er orienteret. Fælles mindehøjtidelighed, evt. også for andre forældre/voksne. Dødsannonce hvis det ramte hjem accepterer. Eleverne skal ikke hjem til tomt hus efter orienteringen på skolen. Godt at holde de involverede elever samlet indtil forældrene kan tage over. Ved mindehøjtidelighed Skolelederen (evt. klasselæreren) holder tale. Der skal være mulighed for at en af de involverede klassekammerater kan sige noget eller læse et digt Synge en sang det kan være en god ide at eleverne synger en sang de kender, dvs. at ledelse og/eller klasseteam i planlægningen har valgt en sang til en sådan lejlighed, som eleverne har lært at kende fra undervisningen. Fx Dejlig er jorden eller Altid frejdig når du går. Holde et kort øjebliks stilhed ( 1 minut ). Evt. et bord med et billede af den afdøde, blomster, lys og en kondolencebog. Plante et træ. Osv. Opfølgning efter begravelsen Sørge for støtte til klasselæreren af de øvrige kollegaer. Besøge gravstedet i samlet flok, evt. sammen med præsten. Mindes ved fødselsdage og højtider. Evt. brev fra klassen til de efterladte. Foredrag/orientering om børns sorgreaktioner. Tema om at miste (undervisningsmateriale fra Kræftens Bekæmpelse) Opmærksomhed på elevernes sorgreaktion, varierer og tager tid. Hvis vedkommende er død ved en ulykke, vil det være en del af sorgbearbejdelsen at besøge stedet. Hvis dødsfaldet sker i ferien Gennemføres det der er muligt af proceduren efter ferien. I et lokalsamfund som Gedved vil kammerater hurtigt høre om et dødsfald. Ledelse og lærere bør ikke holde sig tilbage fra at deltage selv om OmSorgHandleplan ikke direkte giver anvisninger på, hvordan situationen gribes an i ferien. Brug det man føler for, det der er muligt i situationen og tag det der er behov for efter ferien. 10

12 Brev-eksempel 1 klassekammerat er død Kære forældre i 4.b. Vi er meget kede af at måtte meddele, at vores klassekammeret X døde i går. Det skete sted, klokkeslet, årsag. Da denne tragiske hændelse påvirker os alle, er det vigtigt for jeres børn, at vi i skolen og hjemmet samarbejder tæt for at støtte børnene i deres sorg og bearbejdelse af denne. I morgen kl. 19:00 vil der være et møde på skolen, hvor vi opfordrer alle til at deltage trods det korte varsel. Præsten og skolepsykologen vil være tilstede og give nogle forslag til, hvordan vi hjælper børnene bedst muligt igennem denne svære tid, og hvordan vi bedst muligt viser de efterladte vores medfølelse og støtte. Når vi ved, hvornår begravelsen finder sted, får alle børnene skriftlig besked med hjem. Det er vigtigt for jeres barn/børn, også på et senere tidspunkt, at de har haft mulighed for at deltage i begravelsen og tage afsked. Det kan være en god idé at tegne en tegning eller at skrive et brev, som afleveres i kirken. Vi vil i den kommende tid i skolen bruge en del tid på at snakke om X, om vores følelser for ham, mindes vores gode stunder sammen, og snakke om døden generelt. Jeres børn vil også have brug for at snakke med jer derhjemme og det er vigtigt, at de får lov til denne bearbejdelse. Med venlig hilsen Klasselærer Y Tlf.-nr.: YYYYYYYY 11

13 6. Når skolen mister en medarbejder Skolelederen får kendskab til hændelsen. Skolelederen kontakter den efterladtes familie og får kendskab til følgende: Hvad er sket? Hvordan er den aktuelle situation? Desuden en kort orientering om hvad der vil ske på skolen og få de efterladtes accept af disse planer. Herefter orienterer skolelederen skolens medarbejdere og skolebestyrelsen. Synlig markering af et dødsfald Flag på halv Lys og Blomster Klasselærere/klasselærervikarer Orienterer klasserne. Hvor det er klasselæren der er død, informeres klassen af den lærer, som klassen bedst kender. Denne lærer bør derefter beholde klassen resten af skoledagen. Tal konkret om det, der er sket, og lad elevernes tanker og følelser komme frem. Skoleledelse og personale i øvrigt Fælles mindehøjtidelighed. Herunder forebyggelse af rygtedannelse. Besøg i hjemmet af de (få), der har stået den afdøde nær. Evt. elever fra klassen. Gerne med en blomst eller et brev/tegninger fra skolen og/eller klassen. Deltage i begravelsen. Sende blomster/krans fra skolen. Forbered klassen på, hvad der sker ved begravelsen. Send brev med eleverne hjem om hvad der er sket og om begravelsen. Hvis det er på det lave klassetrin at en klasselærer er død, er det vigtigt, at eleven til begravelsen har en voksen hos sig. Dødsannonce hvis de efterladte accepterer det. I den berørte klasse skal eleverne ikke komme hjem til et tomt hus. Skal blive på skolen til forældrene kan tage over. Skolens medarbejdere samles til en mindre mindehøjtidelighed på lærerværelset Evt. mindehøjtidelighed hvor elever/berørte elever deltager??? Ved mindehøjtidelighed Skolelederen holder tale. Synge en sang Holde et kort øjebliks stilhed ( 1 minut ). Evt. et bord med et billede af den afdøde, blomster, lys og en kondolencebog. Evt. plante et træ. 12

14 Ledelse og personale i øvrigt efter begravelsen Personalet skal være opmærksom på hinanden i medarbejderstaben. Nogle kollegaer har det sværere end andre. Man er på skift nede og oppe. Måske har en medarbejder brug for fri et par dage. Det kan da være nødvendigt at slå nogle klasser sammen. Send ikke eleverne hjem. Lærerne skal være opmærksomme på elevernes sorgreaktioner. Der er stor variation i tid og reaktionsmønstre. Skyldfølelse vil ofte fylde meget hos nogle elever. Det er vigtigt at få dette snakket igennem. Mindes afdøde ved højtider, evt. med brev til de efterladte. Besøg gravstedet med blomster. Hvis afdøde er død ved en ulykke er det en god ide at besøge ulykkesstedet. Tema eller foredrag om det at miste. Kræftens Bekæmpelse har et godt undervisningsmateriale. Ressourcepersoner som skolesundhedsplejerske, skolepsykolog og præsten kan være vigtige i opfølgningsarbejdet. Hvis dødsfaldet sker i ferien gennemføres det der er muligt af proceduren efter skole start. 13

15 Brev-eksempel personale død Kære 4.b s forældre Vi er meget kede af at måtte meddele, at vores kollega X døde i går. Det skete sted, tid, årsag. Da denne tragiske hændelse vil påvirke os alle, er det vigtigt for jeres børn, at vi i skolen og hjemmet samarbejder tæt for at støtte børnene i deres sorg og bearbejdelse af denne. I morgen kl. 19:00 vil der være et møde på skolen, hvor vi opfordrer alle til at deltage trods det korte varsel. Præsten og skolepsykologen vil være til stede og give nogle forslag til, hvordan vi hjælper børnene bedst muligt igennem denne svære tid og hvordan vi kan vise de efterladte vores medfølelse og støtte. Når vi ved, hvornår begravelsen finder sted, får alle børn skriftlig besked med hjem. Det er vigtigt for jeres børn, også på et senere tidspunkt, at de har haft mulighed for at deltage i begravelsen og tage afsked. Det kan være en god idé at tegne en tegning eller at skrive et brev, som afleveres i kirken. Vi vil i den kommende tid i skolen bruge en del tid på at snakke om X, om vores følelser for ham, mindes vores gode stunder sammen og snakke om døden generelt. Jeres barn/børn vil også have brug for at snakke med jer derhjemme, og det er vigtigt, at de får lov til denne bearbejdelse. Med venlig hilsen Klasselærer Y Tlf.-nr.: YYYYYYYY 14

16 7. Ved skilsmisse På første forældremøde skal klasselæreren gøre opmærksom på, at det er vigtigt at underrette skolen/klasselæreren om forandringer i hjemmet. Herunder hører skilsmisse. I de fleste tilfælde underretter forældrene således selv klasselæreren om en forestående skilsmisse. Er der søskende på skolen, vil det være en god ide, at klasselærerne for ramte klasser snakker sammen og evt. i fællesskab tager kontakt til hjemmet Klasselæreren Tager kontakt til hjemmet Afklarer situation Afklarer hvad skal der gøres i skolen Afklarer hvem skal orienteres Afklarer hvilken rolle skolen skal tage på sig Aftaler hvordan kammerater og klassen orienteres Forelægger aftalen for nødvendige/relevante personer Lærerteam SFO Klasselæreren sørger for opfølgning. Vær opmærksom på at i skilsmisser kan børnene føle sig skyldige og mindre værdsatte. Vær opmærksom på om nye elever i klassen har forældre i skilsmisse eller nylig er skilt. 15

17 8. Alvorlig sygdom eller anden form for kaossituation Her tænkes især på en elevs, en elevs forældres eller en søskende rammes af alvorlig sygdom. Andre kaossituationer ikke andre steder nævnt kan også komme ind under dette kapitel. Den person som først får meddelelse om alvorlig sygdom eller anden form for kaossituation kontakter Klaselæreren Klasselæreren orienterer Skoleledelse, kontoret SFO ledelsen Andre relevante personer omkring klassen Klasselæreren alene eller gerne sammen med en anden person kontakter hjemmet: Afklaring af situation Hvad skal der gøres Hvem skal orienteres Hvilken rolle skolen skal tage på sig Aftalen skal indeholde anvisning på orientering af kammerater. Klasselæreren forelægger herefter aftalen for Lærerteam og andre relevante lærere SFO Evt. ledelsen Klasselæreren herefter Opfølgning Sørger for orientering af elever Sørger for opfølgning Fungerer som sparringspartner for eleven. Evt. tage kontakt til en ressourceperson, fx en psykolog. Kammeraters breve og tegninger Besøg Den alvorlige sygdom som tema i undervisning Kammerater kan være følelsesmæssigt påvirket af elevens alvorlige sygdom 16

18 9. Telefonliste Tlf.-nr. Gedved Skole, kontoret Skoleleder Lone Møller Andresen, privat Viceskoleleder Anders Høiberg, privat SFO-leder Helle Bruun Jensen, privat Administrativ medarbejder Line Them Thykjær, privat Skolesundhedsplejerske Inge Marie Pedersen Præst Jytte Ibsen Skolepsykolog Kirsten Koustrup (Kan bruges til vejledning af personale på skolen i forb. med en krisesituartion. Kan ikke bruges af forældre/familier til børnene. Kan ikke bruges til sorgbearbejdelse med børn.) 10. Litteratur På lærerbiblioteket står der en kasse med den litteratur, der er til rådighed på Gedved skole. Skolebibliotekaren kan evt. hjælpe med at finde supplerende litteratur.. Hjemmesider Der findes en del hjemmesider på emnet sorg søg på emnet og gå på opdagelse! Her nogle eksempler: Børns sorg ved Erik Møller: Foredrag og forslag til litteratur. Børns vilkår: Børns vilkår har blandt andet en række forskellige oplysningsfoldere, blandt andet Samtalegruppe om sorg og tab Folder om BørneTelefonen Folder om ForældreTelefonen Oplysningsfolder om Børns Vilkår Børn i skilsmisser Mine forældre skal skilles DR Undervisning: Når børn mister: 17

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Maria Elisabeth Hartmann Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg Af projektmedarbejder, antropolog Maria Elisabeth Hartmann Grafisk tilrettelæggelse: Helle Træholt

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere