Kapitel 4. Det pompejanske privathus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 4. Det pompejanske privathus"

Transkript

1 In angulo cum libello Kapitel 4, side 1 Kapitel 4 Det pompejanske privathus Fig. 18. Husene i Pompeji og Herculaneum har gerne haft to etager, men andensalen er bedst bevaret som her i Herculaneum. Mure og vægmalerier Vandrer man gennem gaderne i Pompeji og Herculaneum, vil man se, at husene ligger tæt op ad hinanden i større blokke, der omgives af gader. En sådan boligblok kaldes en insula, da den omgives af gader som en ø af vand. Ved at lægge husene således, spares både plads og byggematerialer, eftersom en del mure bliver fælles for to huse. Nogle af de ældste mure er bygget af tilhugne kvadre, dvs. firkantede sten af enten en vulkansk stenart, der kaldes tuf, eller af kalksten, som floden Sarno havde aflejret i landskabet gennem de foregående årtusinder. I det sidste århundrede før Kristus blev disse byggematerialer afløst af brændte mursten med mørtel som bindemiddel. Langt de fleste af de bevarede huse har mure, hvori der indgår mursten. Gadebilledet er således i dag præget af murstensmure, men det var det ikke, da byen summede af liv. Ganske som vore huse ofte var kalkede i gamle dage, var oldtidens bygninger det. Også indvendig beklædtes murene med et lag kalkpuds, der ofte blev forsynet med malerier. I det 3. og 2. årh. f.kr. blev de indvendige mure ofte dækket med et lag malet puds, der skulle efterligne de marmorbeklædte vægge, man kunne finde i rigtige rigmandshuse. Sådanne imitationer af marmor blev siden afløst af egentlige vægmalerier. Da Octavian (den senere kejser Augustus) erobrede Ægypten i år 30 f.kr., fulgte en periode med forkærlighed for ægyptiske motiver (f.eks. ibisfugl og krokodiller), der forekom ejerne eksotiske og spændende.

2 In angulo cum libello Kapitel 4, side 2 I årtierne inden katastrofen i 79 e.kr. eksperimenterede malerne med perspektiv og forskellige lysvirkninger. De kunne f.eks. bemale en væg med udsigten fra et vindue, der var åbent over mod nabohusets altaner. Såvel udsigt som nabohus blev gengivet perspektivisk, så vægmaleriet gav indtryk af at være et rigtigt vindue med udsigt. Både byggematerialer og motiver er i dag vigtige holdepunkter for arkæologernes datering af de enkelte huse. Fig. 19. Cubiculum i Vettiernes Hus i Pompeji. Malerierne i hjørnet skal illudere vinduer med udsigt til nabohusene. Det pompejanske atriumshus I det følgende vil vi skildre et gennemsnitshus i Pompeji og Herculaneum vel vidende, at et sådant gennemsnitshus ikke findes. En stor del af de bevarede huse har dog så mange fællesstræk, at man med god grund taler om et atriumshus af pompejansk type. Går man ned ad sidegaderne i Pompeji, bliver det for alvor tydeligt, at det antikke hus åbner sig indad. Ud til gaden har huset kun en enkelt dør og nogle få, små og ofte højtsiddende vinduer. De lukkede mure og små vinduer er ikke et udtryk for, at man var sig selv nok, tværtimod, men de skulle beskytte mod såvel sommerens hede som vinterens kulde. Fig. 20. Grundplan over det pompejanske hus.

3 In angulo cum libello Kapitel 4, side 3 Fig. 21. Atrium i Menanders hus i Pompeji. I væggen ved indgangen ses huller til de stolper, som har båret andensalen. I hjørnet ses et husalter til husguderne. Atrium Fra gaden træder man ind gennem en korridor, der består af vestibulum og fauces. Korridoren omgives af nogle mindre rum, cellae, hvorfra en slave kunne holde opsyn med indgangsdøren. I en række tilfælde er disse cellae blevet omdannet til serveringssteder, såkaldte thermopolier (èåñìïðþëéïí), hvor man fra gaden kunne købe varme retter. I sådanne tilfælde er rummet sædvanligvis blevet adskilt fra det øvrige hus med en skillevæg. Ud mod gaden kunne thermopoliet lukkes med en træskodde, og man kan mange steder endnu se den rille i tærskelstenen, hvor træskodden blev placeret efter lukketid. Thermopolierne kan ligge tæt ved siden af hinanden, og de svarer til vore dages grill- og pizzabarer. Fra fauces træder vi ind i det centrale rum, der har givet hele det pompejanske hus navn: atrium. Det latinske ord atrum betyder mørkt, og mørkt er atrium, da det kun får lys gennem et mindre hul i taget, der kaldes compluvium. Lige under dette findes et lavt bassin i gulvet, impluvium, der opsamler regnvandet, som ledes hen til en underjordisk cisterne, så man også har vand i perioder med svigtende vandforsyning. Til daglig fik man dog frisk vand fra byens vandforsyning. Vandet blev ført ud til de enkelte huse gennem blyrør, der stadig ligger synlige i mange af byens fortove. Står man inde i et atrium, kan det forekomme, at der er højt op til taget, men det skyldes, at der ofte har været en lavere mellemetage af træ med små værelser, der omgav lysskakten mellem compluvium og impluvium. En væsentlig del af de rum, der ligger omkring atrium, tjente som cubicula, dvs. soveværelser. Desuden var der andre rum som alae, fløje, hvor der kunne stå et skab eller lignende. Bagest i atrium ligger tablinum, der er det mest officielle af alle rummene. Det var således i tablinum, at ægtesengen var stillet frem under bryllupsceremonien. Til daglig blev rummet brugt af husets herre. Hertil kommer culina, køkken, og latrina, toilet, der ofte lå ved siden af hinanden blot ad-

4 In angulo cum libello Kapitel 4, side 4 skilt af en bræddevæg. Inden man lader sig chokere over denne placering, skal man være opmærksom på, at en sådan placering også har været almindelig i Danmark. Vi har stadig mange huse med køkken og toilet placeret ved siden af hinanden blot adskilt af en enkelt væg. Placeringen er praktisk og skyldes hensyn til såvel vandtilførsel som kloakering. I nær forbindelse med culina lå ofte et apotheca ( ðïèþêç), der tjente som forrådskammer, svarende til gamle dages fadebure, der i dag er blevet afløst af køle- og fryseskabe. Foruden disse rum var der et triclinium (ôñßêëéíïí), en spisestue med plads til 3 sofaer. Sofaerne anbragtes i vinkler på 90 0 omkring et bord, så der var en åben side til serveringen, og på hver sofa kunne der være op til tre personer. Man nærmest lå ned under måltidet, idet man støttede sig på venstre albue og spiste med højre hånd. Mere end 9 liggende mennesker omkring et bord blev anset for upassende. Fig. 22. Peristylet i Vettiernes Hus i Pompeji. Den lille bronzefigur holder en and, der fungerer som et af havens mange springvand. Peristylet Sådan var atriets indretning, men som resultat af den tætte kontakt med grækerne i Syditalien føjede mange mennesker en ekstra afdeling til huset med mere lys og luft. Den græske indflydelse viser sig i de ord, der anvendes om rummene i denne afdeling, der under ét kaldes peristyl(i)um (ðåñßóôõëïò). Fra atrium kommer man gennem andron ( íäñþí, egl. mændenes rum, men i Pompeji blot en korridor) ud i peristylet, der omgiver en hortus (en have) med blomster og ikke sjældent også springvand. Omkring peristylet kan der ligge flere cubicula; hertil kommer sommerspisestuer og andre mindre opholdsrum, der blot kaldes oecus (ï êïò).

5 In angulo cum libello Kapitel 4, side 5 Et særligt rum er exedra ( î-ýäñá), der er et åbent og ofte afrundet sted, hvor man kan sidde og fordybe sig In angulo cum libello. Huse og mennesker Det er således et ganske rummeligt hus, der danner rammen om den pompejanske families hjemmeliv. Det kan derfor være naturligt at spørge sig om, hvor mange mennesker huset er beregnet til. Var der tale om storfamilier, eller var der blot tale om masser af plads inden døre? Huset dannede ofte rammen om en familie, dvs. far, mor og nogle få børn. Børnerige familier var ganske vist et politisk ønske, men ikke desto mindre var det almindeligt med børnebegrænsning i form af provokeret abort eller udsætning af nyfødte. Man yndede ikke store børneflokke i den romerske verden, som Pompeji var en del af. Til familien hørte desuden nogle slaver, næppe mange i en gennemsnitlig husstand. Det er faktisk, hvad vi véd om antallet af de mennesker, der levede i et sådant hus. Det udelukker imidlertid ikke flere pårørende og udlejning af tomme værelser. Men selv i en sådan situation må der have været plads nok til, at man ikke behøvede at komme hinanden ved døgnet rundt. Fig. 23. Mange huse er udsmykket med mosaikker, dvs. kunstværker, der består af små sten med ægte farver. Særligt yndede motiver har relation til Middelhavet, som i oldtiden lå lige udenfor Pompeji og Herculaneum. Denne mosaik fra et hus i Herculanuem viser en kammusling, og inde i den ses havguden Poseidon / Neptunus og hans elskede Amphitrite. Poseidon står med den trefork, han anvender til at fange fisk med. Som ramme tjener nogle rigtige muslingeskaller.

6 In angulo cum libello Kapitel 4, side 6 Terentius Antonium visitat Terentius amicus Antonii est. Terentius ad villam venit et portam pulsat. Hilda portam custodit, dum fabas cenae purgat. Terentius interrogat: "Audis-ne me, ancilla bona? Hilda Terentio respondet: Ego te audio et portam tibi aperio. Terentius per vestibulum in atrium intrat. In medio atrii impluvium aqua ple- 5 num est. Terentius oculos levat et per compluvium caelum caeruleum videt. Cubicula multa atrium circumdant. Lecti in cubiculis sunt. Sophia cenam familiae in culina praeparat. Claudia ante aediculam atrii stat, ubi deos domesticos liliis et taeniis ornat. Terentium audit et videt. Cur, inquit, nos visitas, amice? 10 Terentius respondet: Librum de philosophia Stoica novum vobis apporto. Ubi Antonium invenio? Claudia: Antonium in peristylo invenis, ubi in angulo cum libello sedet. Terentius intrat in peristylum, ubi columnae pulchrae hortum parvum circumdant. Inter columnas signa deorum et philosophorum videt. Signa sunt aut aenea 15 aut marmorea. Antonius amicum videt et salutat: Salve, amice! Laetus te video. Cur ad nos hodie venis? Terentius Antonio causam explicat: Librum Senecae De vita beata tibi porto. Antonius amicum orat: Mane hic et nobis-cum cena! Ancillae cenam iam 20 praeparant. Post cenam de philosophia Stoica disputamus. Terentius respondet: Laetus vobis-cum maneo et vespera tota te-cum disputo. Hilda et Sophia colloquium amicorum audiunt. Hilda Sophiam interrogat: Cur Terentius philosophiam Senecae Stoicam vocat? Sophia Hildae causam enarrat: Stoa est aedificium Graecum columnis cir- 25 cumdatum. Prope forum Athenarum Stoa picturis ornata est, ubi philosophi ambulant et de vita beata disputant. Seneca, philosophus Romanus, philosophiam Stoicam in dialogis et epistulis lingua Latina explicat. Hilda orat: Narra mihi summam philosophiae Stoicae! Sophia philosophiam Senecae de deo et animo humano sic explicat: Deus verus in templis et signis 30 non habitat, sed sicut animus magnus sine figura mundum gubernat. Deus et in viris et in feminis, et in servis et in liberis habitat. Animus humanus divinus est. Sic Seneca naturam dei et animi explicat. Dagens grammatik Substantiver i neutrum efter 2. deklination 15. Adjektiver i neutrum efter 2. deklination 15 & 29. Personlige pronominer 42. Gloser til kapitel 4 Terentius, m 2, romersk mandsnavn pulso, 1, banker, banker på custodio, 4, bevogter, holder øje med faba, f 1, bønne

7 In angulo cum libello Kapitel 4, side 7 purgo, 1, renser ego, pers pron, jeg; se 42 tu, pers pron, du; se 42 vestibulum, n 2, forhal atrium, n 2, storstue, atrium; atrium er det centrale rum i det romerske hus medium, n 2, midte, midten impluvium, n 2, bassin, impluvium plenus, adj, fuld af; plenus forbindes med instrumental ablativ, se 169 levo, 1, løfter compluvium, n 2, hul i taget, compluvium caelum, n 2, himmel caeruleus, adj, blå cubiculum, n 2, soveværelse circum-do, 1, omgiver lectus, m 2, seng culina, f 1, køkken aedicula, f 1, lille hus, husalter; et husalter har billeder af husets beskyttende guder, larerne sto, 1, står domesticus, adj, hørende til huset; deus domesticus, husgud lilium, n 2, lilje taenia, f 1, ôáéíßá, bånd orno, 1, smykker cur, interr adv, hvorfor inquam, ufuldstændigt verbum, siger; se 113; inquam anvendes ved direkte tale og sættes efter et af de første ord i talen nos, pers pron, vi, os; se 42 liber libri, m 2, bog philosophia, f 1, öéëïóïößá, (egl. kærlighed til visdom) filosofi Stoicus, adj, óôùúêüò, stoisk vos, pers pron, I, jer; se 42 ap-porto, 1, bringer in-venio, 4, finder peristylum, n 2, ðåñßóôõëïí, søjlegård, peristyl angulus, m 2, hjørne cum, præp m abl, med libellus, m 2, lille bog, bog columna, f 1, søjle hortus, m 2, have inter, præp m akk, mellem signum, n 2, tegn, statue philosophus, m 2, öéëüóïöïò, visdomselsker, filosof aut... aut, konj, enten... eller aeneus, adj, bronze-, af bronze; bronze, der er en legering af ca. 90% kobber og 10% tin, er et stærkt og holdbart materiale salveo, 2, er stærk, er sund; salve, imperativ, vær sund, d.v.s. vær hilset ex-plico, 1, udvikler, forklarer Seneca, m 1, navn på en romersk filosof, der levede fra ca. 4 f.kr. til 65 e.kr. Seneca skrev dialogen De vita beata i år 58 e.kr. beatus, adj, lykkelig, fuldkommen maneo, 2, forbliver cum, præp m abl, med; ved personlige pronominer sættes præpositionen cum efter det ord, den styrer; nobis-cum = cum nobis iam, adv, allerede, nu dis-puto, 1, diskuterer, drøfter, samtaler vobis-cum = cum vobis vespera, f 1, aften, aftenstid col-loquium, n 2, samtale voco, 1, kalder e-narro, 1, fortæller om, gør rede for, forklarer stoa, f 1, óôïü, søjlegang; der tænkes på Stoa Poikile (=søjlegangen med malerierne) aedificium, n 2, bygning circum-datus, ppp (af circum-do, 1, omgiver), omgivet forum, n 2, torv Athenae, f 1 pl, Áè íáé, Athen; byen Athen er et flertalsord, da der er tale om en sammenslutning af flere mindre bysamfund pictura, f 1, maleri ornatus, ppp (af orno, 1, ud-smykker), udsmykket ambulo, 1, går omkring dialogus, m 2, äéüëïãïò, samtale epistula, f 1, ðéóôïëþ, brev Latinus, adj, latinsk

8 In angulo cum libello Kapitel 4, side 8 summa, f 1, hovedindhold, kerne animus, m 2, sjæl verus, adj, sand templum, n 2, tempel habito, 1, bor sic-ut, konj, således som, ligesom figura, f 1, form, fysisk skikkelse mundus, m 2, verden guberno, 1, styrer vir viri, m 2, mand servus, m 2, slave divinus, adj, guddommelig natura, f 1, natur, væsen

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S LECTIO PRIMA: Ordklasser på latin I.1 Substantiver Latin har de samme ordklasser som dansk bortset fra bestemt og ubestemt artikel. For ordklasserne generelt henvises til Fra ord til sætning ss. 15-24

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Reference: Hvad er matematik? C, i-bog

Reference: Hvad er matematik? C, i-bog Reference: Romerne. Dagligliv i det romerske imperium Peter Ørsted Gyldendal, 1991 (copyright Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag) 3. Udgave s.104-111 Byens sociale liv Livet i kroerne, på gaden og

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Troen er ikke et soloshow

Troen er ikke et soloshow Troen er ikke et soloshow Man behøver hverken være et sportsgeni eller særligt interesseret i fodbold for at forstå, at en person ikke udgør hele holdet! Mange hold har individuelt dygtige spillere, men

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

1990 2010: De vigtigste arkæologiske fund

1990 2010: De vigtigste arkæologiske fund 1990 2010: De vigtigste arkæologiske fund Her, hvor der i dag er marker og landsbyer, løb Pelusium-grenen af Nilen engang. Billedet er taget med ryggen til det sted, hvor Faraos palads lå ved bredden af

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Schultz brugerstudier

Schultz brugerstudier Schultz brugerstudier Planlægning mulighedens kunst! Alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 DK-8200 Århus N T +45 70 27 70 12 F +45 70 27 70 13 www.alexandra.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

det slut. Forud var gået mange år, hvor glasværksarbejderne, ofte i tre-holds skift, arbejdede på Glasværket i Korsør.

det slut. Forud var gået mange år, hvor glasværksarbejderne, ofte i tre-holds skift, arbejdede på Glasværket i Korsør. fra råt til flot Det gamle glasværk Korsør Glasværk var en meget vigtig arbejdsplads i byen og kommunen med en bred produktvifte og markedsførende i Danmark og Sverige. Op til 800 personer havde deres

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Livets Kilde hæfteserie Nr. 42 9. årgang Oktober 2010 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Naturterapi en praksisberetning

Naturterapi en praksisberetning Naturterapi en praksisberetning Af Lasse Thomas Edlev I denne artikel vil jeg give et eksempel på, hvordan naturterapi kan gribes an i praksis. Helt særlige omstændigheder har gjort det muligt at præsentere

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere