Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen"

Transkript

1 Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade København S 1

2 Indhold 1 Indledning Ordforklaringer Oprettelse Arbejdsgange Find service Log på og vælg rolle Registrér it-system Opret prøvetilslutning Opret serviceaftale Opret serviceaftale fra menupunktet Find service Se serviceaftaler Rediger serviceaftale Gensend advis om anmodning om serviceaftalen Se godkendte serviceaftaler Se forbrug Opret brugere Opdatér kontaktoplysninger for din virksomhed

3 1 Indledning Dette dokument beskriver de arbejdsgange, du som bruger hos en leverandør kan udføre på Serviceplatformen. 2 Ordforklaringer I denne brugervejledning optræder en række begreber, som du kan læse betydningen af herunder, og som er relevante i forbindelse med leverandørers brug af Serviceplatformen. Administrator It-system Bruger Leverandør Medarbejdercertifikat Service Kan oprette og redigere medarbejdere i egen virksomhed og tildele dem roller. Kan desuden redigere virksomhedens adresse, som adviseringer modtages på. Kommunens it-system, der benytter eller potentielt kan benytte services på Serviceplatformen. For at få adgang skal itsystemet identificere sig med et gyldigt FOCES/VOCES certifikat. Kan registrere it-systemer, anmode om serviceaftaler og kontrollere forbrug. Aktøren, der udbyder et antal kommunale itsystemer. En kommune kan også agere som leverandør, hvis den selv ejer/drifter systemer, der skal kobles på Serviceplatformen. Medarbejdercertifikat kaldes i daglig tale også digitalt certifikat, NemID eller digital signatur. Medarbejdercertifikatet bruges til at identificere en medarbejder fra en bestemt kommune eller virksomheden. Certifikatet bruges, når man skal logge på et offentligt it-system, sende digitalt underskrevne s eller underskrive dokumenter online på vegne af kommunen eller virksomheden. Medarbejdercertifikatet anskaffes af virksomhedens NemID administrator (tidligere LRA), som er bemyndiget af virksomheden til at bestille certifikater hos DanID. Service er en pakke af data, et system eller register, som kommunen kan købe sig adgang til på Serviceplatformen. Behovet opstår ofte, når en kommune er i gang med at anskaffe en it-løsning. Det er typisk den pågældende leverandør af denne it-løsning, der anmoder om adgang til en service. 3

4 Serviceaftale Servicekatalog Indgås mellem en kommune og dens leverandør af it-systemer. Aftalen fastslår, hvilken service kommunen, og derigennem kommunens leverandør, har adgang til. Listen over alle de udstillede services 3 Oprettelse Er din virksomhed ikke oprettet på Serviceplatformen, kan virksomheden ansøge om at blive oprettet ved at sende en til Herefter vil virksomheden modtage et ansøgningsskema, som skal udfyldes med data for virksomheden og den person, som skal være virksomhedens første bruger. Det udfyldte ansøgningsskema sendes tilbage til Helpdesk og leverandøren vil efterfølgende få en bekræftelse på, at den har adgang til Serviceplatformen. 4 Arbejdsgange Dette afsnit beskriver arbejdsgangene på Serviceplatformen. 4.1 Find service Brugeren: Denne side kan ses af alle, uanset om man er logget på eller ej. Her kan du læse om de services, der er tilgængelige på Serviceplatformen. Forudsætninger: Du står på menupunktet Find service. 1. Gennemgå listen af services, der udstilles af Serviceplatformen 2. Brug fritekstsøgefeltet og listen af dataområder til at søge i listen. 3. Listen viser for hver service oppetiden i procent og svartiden i millisekunder. Begge størrelser er beregnet som et gennemsnit over de sidste tredive dage. 4. Klik på en række for at få en kort beskrivelse af den pågældende service 4

5 5. Klik på linket Læs mere under den korte beskrivelse for at åbne en ny side, der viser den detaljerede beskrivelse af servicen. Den fulde beskrivelse indeholder servicebeskrivelse, den tekniske beskrivelse og vilkår for servicen. Resultat: Du har fået overblik og set detaljer for de services, der udstilles af Serviceplatformen. 4.2 Log på og vælg rolle Som leverandør kan man have følgende roller: Rolle Administrator Selvbetjeningsmuligheder på Serviceplatformen Kan oprette og nedlægge adgang for brugere, administrere roller og rettigheder samt redigere virksomhedens stamdata. 5

6 Bruger Kan registrere it-systemer, anmode kommuner om serviceaftaler, kontrollere dataforbrug og se oplysninger om aftaler. Brugeren: For at benytte selvbetjeningsfunktionaliteten på Serviceplatformen skal du være logget på. Du kan kun logge på med en rolle ad gangen. Hvis du har fået tildelt begge roller, kan du tilgå dem en ad gangen og skal logge af og på igen for at vælge en ny rolle. Forudsætninger: Du er oprettet som bruger på Serviceplatformen. 1. Log ind med NemID medarbejdersignatur (MOCES). 2. Hvis du får mulighed for at vælge forskellige roller, skal du vælge den rolle, der svarer til den opgave, du ønsker at gennemføre. Hvis du kun har én rolle, bliver denne automatisk valgt som aktiv. Resultat: Du er nu logget på Serviceplatformen. I højre øverste hjørne vises den rolle, du er logget på med. 4.3 Registrér it-system Brugeren: Med rollen Bruger kan du registrere et it-system på Serviceplatformen. Det betyder, at du peger på, hvilket kommunalt it-system, der skal kunne anvende services på Serviceplatformen. Forudsætninger: Du er logget på som Bruger, og står på menupunktet Registrér it-system. 1. Vælg Registrér it-system Registrér it-systemet med nedenstående oplysninger: - I feltet It-systemets navn skriver du navnet på det system, som skal kunne anvende services på Serviceplatformen. Som leverandør beslutter du, hvad navnet skal være, men det anbefales at lade navnet indeholde versionering af systemet af hensyn til fremtidige it-systemer. - I feltet Certifikat angiver du virksomheds- eller funktionscertifikat (VOCES eller FOCES), som systemet vil identificere sig med ved kald til Serviceplatformen. Hvis systemet skal kobles på Serviceplatformen med mere end ét certifikat, skal der registreres flere it-systemer. Det anbefales i så fald at lade it-systemets navn give muligheden for at kunne skelne mellem de forskellige itsystemer, der er registreret. - Kontaktpersonfeltet udfyldes med kontaktoplysninger. Kontaktpersonen vil fremgå af fremtidige serviceaftaler i relation til dette it-system og vil kunne ses af kommunen. 2. Klik på linket Læs og godkend vilkår og en pop up dialog vises. Læs vilkårene, markér tjekboksen Godkend vilkår og klik Luk. 3. Klik på knappen Registrér it-system. 6

7 Resultat: It-systemet er nu tilføjet listen Oversigt over it-systemer med status Aktiv under menupunktet Registrér it-system, og er derefter tilgængelig for oprettelse af serviceaftaler. Bemærk: De registrerede it-systemer kan redigeres ved at gå til menupunktet Registrér it-system og vælge det ønskede it-system i listen. Herefter kan felterne beskrevet ovenfor redigeres. 4.4 Opret prøvetilslutning Brugeren: Med rollen Bruger kan du oprette en prøvetilslutning, dvs. få adgang til at kalde services i Serviceplatformens testmiljø, inden du tilslutter it-systemet til produktionsmiljøet. Bemærk, at du ikke må benytte prøvetilslutningen til at udføre belastningstest og lignende. Forudsætninger: Du er logget på Serviceplatformen på testmiljøet. Testmiljøet er et helt separat miljø, så du skal være oprettet i dette system. Du står på menupunktet Registrér it-system. Bemærk at denne arbejdsgang svarer til at registrere it-systemer og oprette serviceaftale på produktionsmiljøet, blot udføres arbejdsgangen på testmiljøet, aftalerne indgås med den specielle aftager Prøvetilslutning, og der er ingen kommuner involveret. Da det er to separate miljøer, er du ikke nødvendigvis oprettet som bruger i testmiljøet bare fordi du er oprettet som bruger i produktionsmiljøet og omvendt. På samme måde er et it-system registreret i testmiljøet ikke automatisk registreret i produktionsmiljøet. Alle sider i testmiljøet er markeret med teksten Testmiljø. 7

8 1. Vælg Registrér it-system, udfyld dialogen og vælg Opret (se afsnittet Registrér it-system) 2. Vælg menupunktet Serviceaftaler 3. Vælg Opret serviceaftale, udfyld dialogen og vælg Videre (se afsnittet Opret serviceaftale) 4. Under It-system vælg det netop registrerede it-system 5. Under Kommune vælg aftageren Prøvetilslutning 6. Under Service vælg de ønskede services. Bemærk dog at en prøvetilslutning giver adgang til alle services på testmiljøet. Det er således mest af hensyn til eget overblik og adgang til UUID er, at de ønskede services vælges 7. Vælg Send til godkendelse Resultat: Prøvetilslutningen er til behandling og vil snarest blive behandlet og aktiveret. Derefter kan alle services tilgås på testmiljøet af Serviceplatformen. 4.5 Opret serviceaftale Brugeren: Med rollen Bruger kan du anmode en eller flere kommuner om en serviceaftale. Derved får din virksomheds it-system mulighed for at tilgå en eller flere services på Serviceplatformen på vegne af kommunen. Forudsætninger: It-systemet er registreret, og du er logget på som Bruger og står på menupunktet Serviceaftaler. 1. Vælg Anmod om serviceaftale. 2. Vælg services - Her vælges de services, som it-systemet har behov for at få adgang til. 3. Vælg it-system - Her vælges blandt de it-systemer, du som leverandør har registreret. Der kan kun vælges ét itsystem på serviceaftalen. Hvis du skal bruge et it-system, som endnu ikke er oprettet, kan du vælge linket Registrér. Følg ovenstående vejledning for registrering af it-system. 4. Vælg kommune(r) 8

9 - Der kan vælges en eller flere kommuner. - For hver kommune kan der sættes et forslag til et forbrugsloft for den pågældende serviceaftale, som kommunen så enten kan beholde eller efterfølgende ændre. Hvis forbrugsloftet er sat, vil der en gang i døgnet blive undersøgt, om det aktuelle forbrug inden for den angivne forbrugsperiode overskrider det angivet prisloft, og hvis det er tilfældet, sendes en advis til kommunen. Forbrugsloftet går kun på den forbrugsafhængige pris for kald af services (variabel pris) for den pågældende serviceaftale. Selv om forbrugsloftet er overskredet, er aftalen stadigvæk aktiv. 5. Navngiv serviceaftale - Navnet er det interne navn, som gør, at din virksomhed kan genkende serviceaftalen. Dette navn kan kun ses af din virksomhed og ikke af kommunen. 6. Skriv evt. besked til de enkelte kommuner - Besked til kommuner kan udfyldes, hvis du som leverandør ønsker at ledsage serviceaftalen af en besked til de kommuner, der skal godkende den. Der kan evt. angives yderligere kontaktoplysninger eller referencenumre. Bemærk, at denne besked sendes til samtlige valgte kommuner. 7. Vælg Videre. 8. Vælg Send til godkendelse. Resultat: Serviceaftalen er tilføjet listen Serviceaftaler til godkendelse. De valgte kommuner vil nu hver især have modtaget en anmodning om en serviceaftale fra din virksomhed. 9

10 4.6 Opret serviceaftale fra menupunktet Find service Brugeren: Med rollen Bruger kan du anmode en eller flere kommuner om en serviceaftale fra menupunktet Find service. Derved får din virksomheds it-system mulighed for at tilgå en eller flere services på Serviceplatformen på vegne af kommunen. Forudsætninger: Der er registreret et it-system, og du er logget på som Bruger og står på menupunktet Find service. 1. Vælg den/de services, der skal indgå i serviceaftalen ved at krydse dem af. En liste af de valgte services vil blive vist. 2. Vælg Anmod om aftale, og du vil blive ført til en ny side. 3. De services, der blev valgt fra menupunktet Find service, fremgår under Services. Det er muligt at tilføje/fjerne services. 4. Udfyld dialogen og vælg Videre (Se afsnittet Opret serviceaftale ). 5. Vælg Send til godkendelse. 10

11 Resultat: Serviceaftalen er tilføjet listen Serviceaftaler til godkendelse. De valgte kommuner vil nu hver især have modtaget en anmodning om en serviceaftale fra din virksomhed. 4.7 Se serviceaftaler Brugeren: Med rollen Bruger kan du tilgå forskellige lister under menupunktet Serviceaftaler og få overblik over de aftaler, din virksomhed har indgået, er ved at indgå eller har fået afvist. Forudsætninger: Du er logget på som Bruger, og står på menupunktet Serviceaftaler. 1. Gennemgå listen Serviceaftaler til godkendelse - Listen indeholder serviceaftaler fra brugerens virksomhed, som en eller flere af de involverede kommuner endnu ikke har behandlet. - På den enkelte serviceaftale kan ses en liste over kommuner og hvilke af disse, der har aktiveret eller afvist aftalen. 2. Gennemgå listen Oversigt over serviceaftaler - Listen indeholder den komplette liste af alle serviceaftaler fra din virksomhed, uanset status på anmodningerne. Status kan ses af tabellen, og der kan sorteres efter status såvel som de øvrige kolonner. - En serviceaftale kan have følgende status: o Afventer: Afventer svar fra alle involverede kommuner. o Aktiv: Alle involverede kommuner har behandlet anmodningen, og en eller flere kommuner har godkendt aftalen. o Aktiv, afventer: Afventer svar fra en eller flere involverede kommuner, og en eller flere kommuner har godkendt aftalen. o Lukket: Alle involverede kommuner har behandlet anmodningen og der er ingen, der har godkendt aftalen (eller hvis det er en tidligere godkendt aftale, har de efterfølgende lukket den). - På den enkelte serviceaftale kan ses en liste over kommuner og hvilke af disse, der har aktiveret eller afvist aftalen. Resultat: Du har fået overblik over din virksomheds serviceaftaler. 4.8 Rediger serviceaftale Brugeren: Med rollen Bruger kan du sende en eksisterende serviceaftale til flere kommuner. Forudsætninger: Du har som leverandør oprettet en serviceaftale med en eller flere kommuner som modtagere. 1. Vælg menupunktet Serviceaftaler. 11

12 2. Vælg den ønskede serviceaftale i Serviceaftaler til godkendelse eller Oversigt over serviceaftaler. 3. Ud for Kommune vælges Vælg - Bemærk, at det på en eksisterende serviceaftale kun er listen af kommuner, der kan redigeres. Hvis der f.eks. ønskes et andet udvalg af services, må din virksomhed oprette en ny serviceaftale. - Kommuner, der allerede har godkendt eller afvist anmodningen, kan ikke fjernes fra listen. 4. I listen til- og fravælges de ønskede kommuner. 5. For nye kommuner kan der sættes et forslag til et forbrugsloft. 6. Vælg OK i dialogen med listen af kommuner. 7. Vælg Videre. 8. Vælg Send til godkendelse, hvis opsummeringen af ændringerne er korrekt. Resultat: Serviceaftalen er opdateret med den korrekte liste af kommuner. De tilføjede kommuner har modtaget en serviceaftale til godkendelse. 4.9 Gensend advis om anmodning om serviceaftalen Brugeren: Med rollen Bruger kan du sende et nyt advis om, at du afventer svar på en anmodning om en serviceaftale. Forudsætninger: Du har som leverandør oprettet en serviceaftale med en eller flere kommuner som modtagere. 1. Vælg menupunktet Serviceaftaler. 2. Vælg den ønskede serviceaftale i listen Oversigt over serviceaftaler. 3. Vælg Gensend advis. Resultat: Kommuner, der endnu ikke har godkendt eller afvist din virksomheds anmodning, får en påmindelse om, at din virksomhed afventer svar Se godkendte serviceaftaler Brugeren: Med rollen Bruger kan du se en godkendt serviceaftale indgået med en kommune og finde de tekniske oplysninger, der skal bruges ved kald af Serviceplatformen med den bestemte serviceaftale. Forudsætninger: En berettiget bruger fra kommunen har aktiveret en serviceaftale baseret på en anmodning fra din virksomhed. Du er logget på som Bruger og står på menupunktet Serviceaftaler. 1. Vælg serviceaftalen i listen Oversigt over serviceaftaler 12

13 - Serviceaftalen vises i listen med status Aktiv eller Aktiv, afventer, der indikerer, at en eller flere involverede kommuner har godkendt aftalen. 2. Vælg Vis detaljer for den ønskede kommune i listen af kommuner under visningen af den specifikke serviceaftale. - Status for kommunen er Aktiv, da kommunen har aktiveret aftalen. - For hver enkelt kommune vises UUID er for serviceaftale (svarer til ServiceAgreementUUID), kommune (UserUUID) og system (UserSystemUUID). - De ønskede services UUID er fremgår af listen Services. - Det er også muligt at se forbrugsloftet, hvis et sådan er angivet for kommunen. 3. Vælg Luk visning for at lukke visningen af serviceaftalen. Det er til hver en tid muligt at gå tilbage til aftalen. Resultat: Du kan ved hjælp af de fundne UUID er bruge den aktiverede serviceaftale til at kalde services på Serviceplatformen Se forbrug Brugeren: Med rollen Bruger kan du se forbruget af services for en given periode. Forudsætninger: Du er logget på som Bruger, og står på menupunktet Forbrug. 1. Forbruget er grupperet pr. serviceaftale, service og kommune. 2. Selve serviceforbruget vises som antal kald i valgte periode. Bemærk, at oversigten med servicekald kan indeholde services, som ikke er blevet kaldt for den viste periode. Antal kald vil så være 0 (nul). Selvom en service ikke har været brugt, takseres der stadig et abonnement for servicen. 3. Som udgangspunkt vises data for perioden den 1. i måneden og indtil dags dato. Du kan vælge, hvilken periode du vil se data for. Du kan ikke se data længere tilbage end 1. januar Visningen kan filtreres og sorteres. Resultat: Du har fået overblik over, hvor mange kald din virksomhed har foretaget på vegne af kommunen Opret brugere Brugeren: Med rollen Administrator kan du oprette andre brugere fra din egen virksomhed. Forudsætninger: Du er logget på som Administrator og står på menupunktet Bruger. 1. Vælg Opret bruger. 13

14 2. Indtast fornavn og efternavn. 3. Vælg medarbejdercertifikatet eller indtast RID-nummer. 4. Tilføj roller til brugeren. 5. Vælg Opret bruger. Resultat: Den nyoprettede bruger fremgår af listen Brugere i egen organisation. Denne bruger kan nu logge på Serviceplatformen. Bemærk: Oplysninger om brugere kan redigeres fra menupunktet Bruger ved at vælge den ønskede bruger og redigere felterne som beskrevet ovenfor. Feltet Aktiv kan fravælges (og senere tilvælges), hvilket gør, at denne bruger ikke længere kan logge på Serviceplatformen Opdatér kontaktoplysninger for din virksomhed Brugeren: Med rollen Administrator kan du administrere kontaktoplysninger med videre for din virksomhed. Forudsætninger: Du er logget på som Administrator, og står på menupunktet Organisation. 14

15 1. Vælg Rediger. 2. Hent oplysninger fra CVR-servicen ved at trykke på linket Hent oplysninger fra CVR. 3. Telefon og informationer kan redigeres. Det er vigtigt, at der angives en korrekt -adresse. Alle adviser fra Serviceplatformen vedrørende din virksomhed sendes til denne adresse. 4. Vælg Gem. Resultat: Kontaktoplysninger til din virksomhed er opdateret. 15

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, januar 2014 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbnede Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Informationsmateriale til leverandørerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Fra 1.januar 2014 åbner den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for superbrugere Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige...

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Version: 1.0 16.

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér Tilknyt/agé r som tjénéstéydér En virksomhed/klient kan vælge at tilknytte en tjenesteyder til at varetage opgaverne i LER. Tjenesteyderen kan indberette forsyningsområder og svare på graveanmodninger

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Indklagede

ESS Portal. Brugermanual Indklagede ESS Portal Brugermanual Indklagede Indhold Indledning...3 Notifikationsmail...4 Login for medarbejdere (indklagede)...4 Sagsoversigt...6 Sagsbilledet...6 Upload dokumenter... 7 Tilføj besked... 8 Send

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og opfølgning 2. Brainstorm 3. Demo Administrationsmodul 4. Brugerstyring, certifikater og adgang til services 5. Integrationsmønstre 6.

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Startside www.fpsikring.dk

Startside www.fpsikring.dk Startside www.fpsikring.dk Indholdsfortegnelse Startside Side 1 Opret virksomhed Side 2 Rediger virksomhed Side 3 Opret produkt Side 4-6 Eksisterende produkter Side 7 Rediger produkt Side 8 Opret fagområde

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/ Sms-systemet Sms-systemet styres fra HF & VUC FYNs administrationsplatform, der ligger på en hjemmeside. Du skal først oprettes i systemet, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du allerede er bruger af

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2 Adgang til NIV Nyt system til indberetning af forventede ventetider Version 1.2 Kolofon Adgang til NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Før du går i gang med at oprette jeres nye kreditornummer skal du først sikre at du har følgende oplysninger klar: Afdelingens kontonummer

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUH RA ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUHRA-VEJLEDNING Denne vejledning indeholder en kvikguide og en mere detaljeret vejledning til, hvorledes lederen kan gøre en anden medarbejder til stedfortræder i AUHRA.

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten.

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Afhængig af indholdet af din Business Online aftale skal du igennem

Læs mere

Startside

Startside Startside www.fpsikring.dk Indholdsfortegnelse Startside Side 1 Opret virksomhed Side 2 Rediger virksomhed Side 3 Opret produkt Side 4-6 Eksisterende produkter Side 7 Rediger produkt Side 8 Opret fagområde

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver eksterne

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere