MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB"

Transkript

1 SPIL-OP MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB Læs referatet fra generalforsamlingen på side 7-9 Så er den nye hjemmeside kommet i gang! Læs side årgang maj 2009 Nr. 2

2 Gladsaxe-Hero Boldklub Gladsaxevej 200, 2860 Søborg Stadionvagt akut hjælp Formanden er i klubben hver torsdag, hvor der er klubaften. Seniorformanden er i klubben hver torsdag. Ungdomsformanden træffes i klublokalet efter forudgående telefonisk aftale. Der er åbent på mange andre tidspunkter, hvor Inger (vores lokalebestyrer) altid tager telefonen, når hun er der. Formand: Egon Pedersen, Høje Gladsaxe, 12. St.th., 2860 Søborg. Tlf Mobil Næstformand: Tom Vang Knudsen, Mørkhøjvej 247, 2730 Herlev Mobil Kasserer: Seniorformand: Henrik Pedersen, Høje Gladsaxe 63, 4.tv Søborg. Tlf Mobil René Landin, Mørkhøjvej 106, 1.tv., 2730 Herlev. Tlf Mobil Ungdomsformand: Jeanette S. Knudsen, Mørkhøjvej 247, 2730 Herlev. Mobil Repræsentant: Repræsentant: Sekretær: Peter Watson, Vedersøvej 27, 2610 Rødovre. Tlf , Mobil Jan Bolton, Aakjærs Alle 126, 2860 Søborg. Tlf Mobil Jens Boe Andersen, Aakjærs Allé 13, 2860 Søborg. Tlf Mobil Suppleant: Anita Andersen, Fremtidsvej 25, 2860 Søborg Tlf

3 2. Suppleant: Kontorvikar: Oldboys: Revisor: Fanebærer: Christina M. Poulsen, Christianehøj 126, 2860 Søborg. Tlf Mobil Kjeld Pedersen, Høje Gladsaxe 47, 13.th Søborg. Tlf Mobil Niels Mathiesen, Højlundshusene 5, 3500 Værløse. Tlf Mobil Peter Andersen, Christianehøj 165, 2860 Søborg. Tlf Mobil Torben Høy, Høje Gladsaxe 22, 1.tv., 2860 Søborg. Tlf Lars Hansen, Nordahl Griegsvej 42, 2860 Søborg. Tlf Michael Brøndsted, Provst Bentzons Vej 59, 2860 Søborg. Mobil Materialeforvalter: Elly Brinck, Høje Gladsaxe 27, 9.th., 2860 Søborg. Mobil Jane Hansen, Høje Gladsaxe 15, 1.th Søborg. Tlf Klubblad: Christina M. Poulsen, Christianehøj 126, 2860 Søborg. Tlf Mobil Jens Boe Andersen, Aakjærs Allé 13, 2860 Søborg. Tlf Mobil Klublokale: Tlf Inger Jacobsen, Høje Gladsaxe 46, st.th., 2860 Søborg. Tlf Egon Pedersen. Mobil Sport Direct: Tlf Thorsten mobil Brøndby: Emil Bakkendorff Tlf Mobil

4 Gladsaxe Kommune: Sportscenter: Peter Stig Andersen, Tlf Stadioninspektør: Jens Chr. Olesen. Tlf Halinspektør: Stadionvagten: FIG kontor: Ove Aaboe. Tlf Bowlinghal. Tlf Mobil Arne Fogt. Tlf SBU: Tlf SPIL-OP er medlemsblad for Gladsaxe-Hero Boldklub. Bladet redigeres af klubbens blad- og informationsudvalg. SPIL-OP trykkes i et oplag på 300 eksemplarer. Det bliver desuden offentliggjort på Gladsaxe-Heros hjemmeside. Annoncer kan tegnes ved henvendelse på klubbens adresse.

5 Nyt fra formanden Vi er nu næsten færdige med genopbygningen af vort klublokale. Vi har i denne forbindelse købt nye lyse og venlige møbler. Vi mangler på nuværende tidspunkt kun at få opsat vores nye projektor. Opsætningen vil ske så snart det længe ventede alarmsystem er færdig monteret. Vi forventer, at det er færdigt inden udgangen af april. Herefter vil man kun kunne komme ind i bygningen efter kl fra mandag til fredag og efter kl i weekenden, medmindre man er i besiddelse af det nye plastikkort. Der skal fortsat bruges nøgler til selve klublokalet. Gå ALDRIG ind, hvis I kan se, at alarmen er slået til. Det vil desuden ikke længere være muligt at låse sig ind via vindeltrappen eller balkonen. Hærværket i julen kostede klubben ca kr. Det var billigt sluppet, da vi har fået renoveret vores billardbord, og vi oven i købet, har fået udskiftet det gamle flaskekøleskab med et nyt køle/fryseskab. Finanskrisen har sat sine spor på sponsorsiden. Dog ikke helt så slemt som vi først frygtede. Vi har p.t. 21 sponsorer mod 32 sidste år. Tak til dem der fortsat støtter klubben. I marts afholdt vi bankospil i klublokalet. De ca. 65 fremmødte fik en rigtig hyggelig aften. Der var mange flotte præmier. Vi fik et pænt overskud og gentager succesen til efteråret. Tak til sponsorerne der gjorde det muligt. 5

6 Vi er igen i år blevet begavet af FIG Legatet. Vi modtager kr. der er øremærket til køb af oppustelige bander. Et stort ønske bliver hermed opfyldt. Tak til FIG. Forårssæsonen er netop gået i gang. 1.senior kom flot fra start med en 4-2 sejr i Ølstykke, mens 2. senior skuffede i Fredensborg, da de tabte 0-1. Jeg vil ønske alle klubbens hold en god sæson med håbet om en masse flotte resultater. Med sportslig hilsen Egon Pedersen Formand 6

7 Referat af generalforsamling i Gladsaxe-Hero Boldklub mandag, den 23. februar 2009 Formanden indledte generalforsamlingen med, at mindes Ole Morsing og Erling Frederiksen, der begge var gået bort siden sidste generalforsamling, 1. Valg af dirigent Dagsorden Torben Schakinger valgtes til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2. Beretning for det forløbne år Der blev spurgt til de nye regler for 9 mands hold. Ungdomsformanden orienterede om de nye regler. Egil havde båret klubfanen ved en begravelse. Den var i dårlig stand og ikke rengjort. Der må passes bedre på den. Thorleif spurgte til antallet af medlemmer af ungdomsafdelingen. Kassereren oplyste, at var 376 medlemmer. Der blev spurgt til budgettet for 2009 og det forventede fald i sponsorindtægter. Formaden oplyste, at det er på grund af finanskrisen var vanskeligt at skaffe sponsorer. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Regnskab for det forløbne år Der blev spurgt til trænerudgifternes niveau og fordelingen mellem ungdom og seniorafdelingen. Kassereren oplyste, at fordelingen var halvt til hver afdeling. Der blev spurgt til merforbruget i seniorafdelingens indkøb af materialer. Kassereren oplyste, at der blandt andet var tale om en fejlbudgettering. Seniorformanden oplyste, at blandt andet ynglingene og målmandstræneren blev bogført på seniorafdelingen. 7

8 Der blev spurgt til telefonbøger i Hvad vil der ske, hvis der ikke er telefonbøger til uddeling i Kassereren oplyste, at det vil betyde et nettotab på kr. i forhold til budgettet for Årgang 96, 1 havde indgået et sponsorat, men holdet har intet set til sponsoratet og hvad var der blevet af pengene. Sponsoren var ikke tilfreds og vil ikke fortsætte sit sponsorat. Formanden oplyste, at der var tale om et tilskud og ikke et fuldt sponsorat. Reglerne for sponsorater vil blive nærmere gennemgået på trænertræffet den 1. marts. Regnskabet blev enstemmigt godkendt 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fastholdes. 5. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 6. Valg a) Formand (2 år) Egon Pedersen blev genvalgt. b) Sekretær (2 år) Jens Boe Andersen blev genvalgt c) Ungdomsformand (2 år) Jeanette Knudsen blev genvalgt d) Seniorrepræsentant (2 år) Peter Watson blev valgt e) Suppleant (1 år) Christina M. Poulsen blev genvalgt f) Suppleant (1 år) Anita Andersen blev genvalgt g) Revisor (2 år) Torben Høy blev genvalgt h) Fanebærer (1 år) Michael Brøndsted blev genvalgt i) Fanebærer suppleant (1 år) Egil Larsen blev valgt 8

9 7. Fremtidigt arbejde Formanden redegjorde for det fremtidige arbejde. Der blev opfordret til, at der blev etableret mere aktivitet i klublokalet. Bestyrelsen var helt enig i det fremsatte synspunkt og det vil indgå i det fremtidige arbejde. Arbejdet kunne eventuelt uddelegeres til ansvarlige på de forskellige årgange. Det blev fremhævet, at der burde være bedre sponsorpleje. Der sker for lidt. Bestyrelsen orienterede om sponsorarbejdet. Der blev spurgt til muligheden for at købe merchandise fra klubben med Gladsaxe Hero logo Spørgsmålet om at indkøbe klubtrøjer med eget navn blev drøftet. Det kunne eventuelt ske via hjemmesiden. Bestyrelsen vil se på spørgsmålet. Hjemmesiden blev hårdt kritiseret. Den er ikke opdateret. Ungdomsformanden redegjorde for planerne med hjemmesiden. Der var en længere drøftelse af placering af turneringskampe på hverdage. 8. Eventuelt Ungdomsformanden orienterede om trænertræf den 1. marts Formanden takkede for god ro og orden. På bestyrelsens vegne Jens Boe 9

10 Hero s 3. divisionshold fra 1968 Øverst fra venstre: Torben Michelsen, Bent "Jyde" Knudsen, Mogens Langkilde, Søren Bjerring, Tonny Poppe, Jens Ørnskov, Kaj Christensen og træner Karl Holm. Nederst fra venstre: Erik Poppe, Preben Müller, Allan Koustrup og Kjeld "Jernmand" Pedersen. Mere end 40 år efter at dette billede er taget, er der stadig 9 af spillerne på billedet, der er medlemmer af Gladsaxe-Hero Boldklub! Ud af disse 9 spillere har de 7 haft 50 års jubilæum! Det er da ret godt gået - ik'?!? 10

11 Alle ungdomshold har fået mulighed for, at sælge Børnehjælpsdagens lillebror lodder, så de kan tjene lidt til holdet. Lodderne sælges i perioden 2. april 25. maj Årgang 95, 96 og 97 har takket ja, og er godt i gang. Tag godt imod spillerne - når I møder dem! Så er vores hjemmeside endelig kommet i gang! For fremtiden vil I kunne finde alle oplysninger om trænere, holdledere, medlemmer af bestyrelsen, medlemsblade, arrangementer og nyheder. I finder os på: Hvis I har input til siden, er I velkomne til at skrive til webudvalget. I kan finde mailadressen på hjemmesiden under Kontakt os 11

12 GLADSAXE-HERO HJÆLPER DRENGE I GAMBIA MED TØJ. Gambianske spillere i tøj fra Gladsaxe-Hero på Gladsaxe Stadion II lidt uden for hovedstaden Banjul. Jack Kelefa Sanneh brugte kr. på at sende brugt fodboldudstyr til Gambia Kelefa betyder den store profet på gambiansk. - Og det navn passer jo rigtig godt til mig, griner Jack Kelefa Sanneh for lige at vise, at så tager han altså heller ikke sit afrikanske mellemnavn mere alvorligt. Efter at han er begyndt at sende brugt fodboldtøj til Gambia har han om ikke andet fået lidt af en guddommelig status i det land, som hans far kom fra. Den tårnhøje målmand fra Gladsaxe-Hero fik sig ikke så lidt af en øjenåbner, da han tog til Gambia for at se, hvordan der så ud i hans fars land. - Vi har så meget. De har ingenting. Så enkelt er det. Hjemme i Gladsaxe-Hero havde 1. holdets holdleder Sven Kromann fået den ide, at så kunne vi jo bare sende noget af vores brugte udstyr ned til Gambia, for ellers blev det bare smidt ud. Materialemand Michael Brøndsted og jeg blev så også en del af projektet, og så gik vi i gang med at samle sammen. I første omgang blev det til 24 sorte plastsække. De blev sendt til Gambia i november, mens jeg selv tog derned i december, siger Jack Sanneh. Der var samlet 70 kg tøj og udstyr sammen, og Jack måtte selv betale ca kr. for at få dem fragtet. 12 Det er mange penge, men da han så hvor glade modtagerne blev, overstrålede det udgiften.

13 - Det er fantastisk oplevelse at se en lille gut sidde og håndvaske snørebånd for at de skal blive fine igen. Eller at se en dreng sidde med en gammel tandbørste og smøre støvlerne ind i fedt, før de bliver pudset. Jeg siger dig så flotte ser mine nye støvler ikke engang ud, siger Jack Sanneh. Baneforholdene i klubben, der ligger lidt uden for hovedstaden Banjul er helt utrolige set med danske øjne. Der er flere verdener til forskel fra vore kunstgræsbaner og almindelige græsbaner. Dernede spillere de på grus og flintsten, og boldene er bare noget, der er rundt. Mange spiller i bare fødder. Gladsaxe Stadion II - For at det ikke skal være løgn, så er banen nu døbt om til Gladsaxe Stadion af taknemlighed for den smule, vi har kunnet gøre for dem indtil nu. Jack Sanneh har taget masser af billeder på sine ture til Gambia, og en videooptagelse viser meget tydeligt, at drengene har en god teknik. Pudsigt nok er det jo udviklende for teknikken at skulle træne og spille på et underlag, hvor bolden foretager de mest mærkværdige opspring. - Jeg kunne godt tænke mig, at få nogle af spillerne herop. der findes en U20-landsholdsspiller i truppen. Men så er der lige det økonomiske krav om at stille en sikkerhed på kr., og der kan jeg altså ikke være med, siger Jack Sanneh. Til december skal han til Gambia igen. Så skal der deles tøj og udstyr ud igen. - Vi vil se, om vi ikke kan få fat i nogle fodbolde, siger han. - Jeg har også tænkt mig at invitere1. holdsspillerne fra Gladsaxe-Hero med på turen, siger han. For mange med en god hukommelse står fodbold og Gambia for en person. Biri Biri var den første afrikaner i dansk fodbold. Han blev hentet hertil i begyndelsen af 1970erne af B 1901s træner Kurt Nikkelaj Nielsen. - Jeg mødte ham faktisk nede på havnen, hvor han sad og drak en kop kaffe. Han kunne stadig tale lidt dansk, siger Jack Kelefa Sanneh. Jack Sanneh har fået en gambiansk landsholdstrøje med hjem som tak for den indsats han og hans hjælpere i Gladsaxe-Hero har ydet indtil nu. Alt fodboldudstyr kan bruges igen. På Gladsaxe Stadion er materialemand Michael Brøndsted klar sidst på eftermiddagen tirsdag og torsdag til at tage imod støvler, skinner, strømper, bukser, trøjer, veste, træningsdragter. I alle mulige størrelse. Det behøver ikke at være hele spillesæt. Det indsamlede tøj bliver vasket og samlet sammen, så det kan sendes af sted i november. Forfatter Niels Rasmussen/Gladsaxe Bladet 13

14 Kontingent BANDEN på GRØNSVÆREN! PAS PÅ! Banden er på vej og går efter ALLE jer, som ikke har betalt jeres kontingent. Bliver du FANGET, skal du straks forlade grønsværen og sørge for indbetaling af RESTANCEN. DU MÅ ALTSÅ HVERKEN TRÆNE ELLER SPILLE KAMP!!!! Mange hilsner fra KONTINGENTBANDEN BETAL TIL TIDEN OG UNDGÅ RYKKERE! Tilmeld din betaling til BETALINGSSERVICE: PBS nr Deb. gr. nr.: Medlemsnr.: 14

15 Årgang 97-2 Efterårssæsonen sluttede for vores vedkommende heldigvis på den rigtige side af stregen. Det holdt ellers hårdt, da vi ikke rigtig kunne få vores spil til at fungere, som vi gerne ville. Ved afslutningen af efterårssæsonen måtte vi oven i købet sige farvel til flere spillere: AB, Mutte, Alexander Hammergart og Emil rykkede op på 1. holdet, som blev lavet om til et 11.mands hold. Så pludselig skulle vi til at lave et helt nyt hold. Heldigvis kom der nogle friske drenge til udefra. Theis og Mads kom fra Herlev og Richard rykkede op fra 3. holdet. Desuden er der yderligere 2-3 spillere fra 3. holdet som også er inde over 2. holdet. Vi kom heldigvis hurtigt på rette spor igen, så det var med godt mod vi stillede op i flere indendørsstævner efter nytår! Drengene fik hurtigt blod på tanden, da de vandt Tåstrup Cup med hele 5-0 i finalen. De efterfølgende stævner gik ikke lige så godt, men vi sluttede ikke sidst i nogle af dem, så drengene var stadig ved godt mod. 15

16 En flok glade drenge ved præmieoverrækkelsen i Tåstrup Cup. Vi har desuden spillet en del træningskampe på vores flotte kunstgræsbaner, og vi har stort set vundet dem alle! Så det ser godt ud for den kommende sæson. Vi er desuden så heldige at få helt nyt tøj til forårssæsonen. Det glæder vi os rigtig meget til Coach Michael. 16

17 Klublokalet Åbningstider: Mandag til onsdag samt fredag kl Torsdag kl Lørdag og søndag efter behov. Husk! Klubaften hver torsdag, hvor der serveres varm mad fra kl kl Pris voksne kr. 45,00 - børn kr. 25,00 Prisliste Øl kr. 12,00 Sodavand kr. 10,00 Kildevand kr. 7,00 1 kop kaffe/te kr. 5,00 1 kande kaffe/te kr. 25,00 Isvaffel kr. 7,00 Pålægsbolle kr. 13,00 Håndmadder kr. 10,00 Luksus smørrebrød (kun på bestilling) kr. 20,00 Varm ret tirsdag: KUN ved bestilling 17

18 1.seniors zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz forårsprogram 2009 BLA 11/4 kl Ølstykke - GHB /4 kl GHB - Herstedøster 25/4 kl Rosenhøj - GHB 2/5 kl Espergærde - GHB 6/5 kl GHB - Karlebo 16/5 kl B GHB 20/5 kl GHB - Lynge/Uggeløse 23/5 kl Farum -GHB 29/5 kl GHB - Hundested 4/6 kl Hillerød - GHB 13/6 kl Skovlunde - GHB 20/6 kl GHB - Lyngby Støt holdet - såvel på udebane som på hjemmebane! Stilling Klub K V U T Score P 1. Lynge-Uggeløse IF B. 1973, Herlev Rosenhøj BK Lyngby BK Espergærde IF AB Skovlunde IF Hillerød GI Gladsaxe-Hero BK Hundested IK Herstedøster IC Ølstykke FC Karlebo IF Farum BK

19 Billetter til Superligakampe på Brøndby Stadion og i Farum Park! Har du lyst til at komme til en superligakamp et af de ovenstående steder, kan du få fribilletter ved henvendelse til Formanden i Gladsaxe-Hero Boldklub. Kom i god tid, da der er rift om billetterne! Undtagelser: UEFA CUP kampe og kampe mod FCK. Med sportslig hilsen Egon Pedersen Formand Mobil:

20 Fodboldskole / Fodbold Camp Igen i år afholder Gladsaxe-Hero Boldklub fodboldskole og fodboldcamp for alle interesserede! Fodboldskole 2009 en uge med fodbold på skoleskemaet. Fodboldskolen er i år for årgang 1995,1996, 1997, 1998, 1999 og Temaet i år er: Spil dig på landsholdet! Fodboldcamp 2009 Fodboldcampen er i år for årgang 1993,1994,1995, På fodboldcampen har du mulighed for at snuse til livet som professionel. Du træner, lever og bor i en træningslejr med tre overnatninger over fire dage i sommerferien. Igen i år er tilmeldingerne til begge arrangementer gået forrygende! Vi glæder os til at byde alle børn og unge velkomne til nogle sjove og lærerige dage i Gladsaxe-Hero Boldklub! 20

21 Ungdomsafslutning/Klubfest i Gladsaxe-Hero. Lørdag, den 20. juni 2009 afholder vi i Gladsaxe-Hero vores årlige ungdomsafslutning samt klubfest. Da turneringsåret er blevet rykket så det løber fra august til juni, er det første gang, at vi afholder afslutningen om sommeren. Som noget nyt vil både ungdomsafslutningen og klubfesten blive afholdt på vores anlæg ved klublokalet, og vi glæder os til at byde jer alle sammen velkomne til et helt anderledes arrangement. Program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Portene slås op Velkomst ved formand Egon Pedersen Boder mm. Overrækkelse af pokaler mm. Underholdning Ungdomsafslutningen afsluttes Senior spiller deres sidste turneringskamp Gratis indgang for alle interesserede! Klubfesten starter Klubfesten slutter. 21

22 Kære læser. Giv dit bidrag til næste nr. af klubbladet gerne med et billede eller to vedhæftet. Deadline er den 25. august Bidrag sendes til følgende adresse: Sudoku

23 Sponsorer 2008 Sport Direct Nordsjælland, Industrivænget 3, 3400 Hillerød tlf Ostedelikatessen, Søborg Hovedgade 69, 2860 Søborg tlf Gladsaxe Låse, Søborg Hovedgade 148, 2860 Søborg tlf Kentho VVS ApS, Bristol Alle 6, 2300 Kbh. S tlf Eriks Ure, Søborg Hovedgade 63 A, 2860 Søborg tlf Gladsaxe Bladet, Søborg Hovedgade 119, 2860 Søborg tlf Glarmester Rask, Stavnsbjerg Alle 44, 2730 Herlev tlf Søborg Guld & Sølv, Søborg Hovedgade 69, 2860 Søborg tlf Klaus V.Kristensens Boghandel, Søborg Hovedgade 119, 2860 Søborg tlf Frisuren er hovedsagen, Søborg Hovedgade , 2860 Søborg tlf Super Best, Høje Gladsaxe Torv 2, 2860 Søborg tlf Boutique Mollylou, Søborg Hovedgade 126 A, 2860 Søborg tlf Restaurant Hvide Hest, Dyrehavsbakken, 2930 Klampenborg tlf Lennart Brink A/S, Poppelgårdvej 17, 2860 Søborg tlf Danske Bank, Søborg Hovedgade 71, 2860 Søborg tlf Revisor Morten Thornberg, Generatorvej 37, 2730 Herlev tlf FIK-RET, Søborg Hovedgade 77, 2860 Søborg tlf Boskovbyg v. Dan Larsen, Christopher Boecks Alle 112, 2860 Søborg tlf BNI Danmark ApS, Vingekrogen 9, 2730 Herlev tlf Kvickly, Søborg Hovedgade 219, 2860 Søborg, tlf Team Online A/S, Edisonsvej 2, 5000 Odense C, tlf Tømrer & Snedkermester Kenneth Nielsen, Gyngemose Parkvej 22, 2860 Søborg, Tlf Støt vore sponsorer det gør vi 23

24 24 INDUSTRIVÆNGET 3 TELEFON

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub April 2011 13. årgang Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.) P.H. Lings Allé 10 2100 København Ø Telefon klublokaler: Ryparken 22 59

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

&SEPTEMBER 2005. LF-Serien har i efteråret spillet flere seværdige kampe.

&SEPTEMBER 2005. LF-Serien har i efteråret spillet flere seværdige kampe. &SEPTEMBER 2005 41 Blåt hvidt LF-Serien har i efteråret spillet flere seværdige kampe. 2 BLÅT OG HVIDT SEPTEMBER 2005 INDHOLD Ny formand...3 Herre senior 1. og 2. holdstrup... 4 Old Boys og Veteran 2...6

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang.

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang. SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN Februar - Nr. 2 FORMANDEN HAR ORDET Vintervejret er over os, men trods det så er træningen så småt ved at starte. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD Ny start i seniorafdelingen Læs interviewet med cheftræner Søren Frederiksen Premierekamp i serie 3 med fem debutanter Bestyrelsen Formand: Claus Willadsen Thulebakken 65

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 40. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 40. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 40. årgang Nr. 1 Maj 2013 Skensved fodbold med energi og ideer Fodboldafdelingen i Skensved har fået en helt ny og meget ung bestyrelse, som er fyldt med masser

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 APRIL 2005 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Ikke

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR HIC-NYT Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HIC igen i divsionerne Igen kan vi i HIC bryste os af at have et hold i divisionerne. På aller sidste spilledag (og samtidig dagen for dealine

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere