Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier"

Transkript

1 Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den Steen Bengtsson

2 Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP ER ET SOCIALT FÆNOMEN Familien Barnet Skole og kammerater Blinde børn CI børn RISIKO FOR HANDICAP ER OGSÅ ET SOCIALT FÆNOMEN Handicap og social status Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 2

3 Antologi: Childhood and Disability in the Nordic Countries Tom Shakespeare fremhæver, at vi sammenligner 11-årige med handicap med andre 11-årige børn Normalisering er ikke bare at levere service, det er også hverdagslivet Det er et stort arbejde at have et barn med handicap selv i Skandinavien På nogle punkter går udviklingen tilbage TITEL

4 Lidt om undersøgelsen af børn på 11 år i 2007 med 41 Kortlægning af handicaprelaterede ydelser på cpr: KMD data fra knap halvdelen af landets kommuner (med tilladelse) Data om modtagelse af 41 fra de fleste af de øvrige kommuner 1107 børn med 41. Gennemført interview: 74 pct. af mødre, 55 pct. af børn Ville ikke deltage: 14 pct. af mødre, 10+9 pct. af børn Kunne ikke deltage: 12 pct. af børn Kunne ikke kontaktes: 11 pct. af mødre, 11 pct. af børn Bortfald: mest grundskole, lavindkomst, enlig TITEL

5 Undersøgelse af børn på 11 år med 41 Fordeling på køn 61 pct. drenge 39 pct. piger TITEL

6 Undersøgelse af børn på 11 år med 41 Fordeling på diagnose for hvert køn (sum > 100) drenge piger Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 6

7 Børn med handicap fordelt på grupper Drenge pct. Piger pct. Diagnose Psykisk udviklingshæmning ,7 år Hyperaktiv, koncentrationsproblemer ,1 år Børnepsykiatrisk diagnose (fx autisme sf) ,5 år Bevægelseshandicap ,9 år Nedsat syn (har synskonsulent) ,8 år Nedsat hørelse (har høreapparat el.) 4 8 3,7 år Alvorlig talefejl (taleklasse, taleinstitut) ,7 år Ordblind (læseklasse, ordblindeinstitut) 3 5 6,7 år Anden større funktionsnedsættelse ,0 år SUMMEN AF PROCENTER TITEL

8 Moderens vurdering af barnets helbredstilstand - hvor ofte er barnet rask, hvor ofte lider det af sygdomme Børn i almindelighed Rask hele tiden Enkelte sygdomsperioder Børn med funktionsnedsættelse Sløj mellem sygdomsperioder Syg det meste af tiden 0% 20% 40% 60% 80% 100% Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 8

9 Moderens vurdering af om funktionsnedsættelsen har betydning for barnets hverdag fysisk psykisk Funktionsnedsættelsen har i høj grad i nogen grad i mindre grad slet ikke betydning for barnets hverdag 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 9

10 Funktionsnedsættelsens betydning for barnet nogle modeller Forældre skilt Pige Har ADHD 1,5 1,9 1,5 Barnet er ked af det ugentlig 1,8 Mobilitetshandicap TITEL

11 Funktionsnedsættelsens betydning barnet nogle modeller Forældre skilt (kun betydning for irriteret) Har ADHD Anden psykisk 1,2 - ingen 1,4 1,6 2,2 2,4 Barnet er irriteret, Barnet sover dårligt TITEL

12 Bliver familier med handicappet barn skilt? Her ser det ikke sådan ud: 32 pct. af mødrene lever ikke sammen med barnets far, mod 31 pct. af mødrene til børn i almindelighed. Nogle undersøgelser finder ja, andre nej. Vores registeranalyse af børnene fandt en smule færre skilsmisser indtil de blev 13, derefter betydelig flere - måske fordi barnet er blevet en pligt, en opgave? Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 12

13 Men barnet kan alligevel blive en belastning - Hvis mor bliver skilt får hun færre partnere fremadrettet mor til handicappet barn, som er blevet skilt, er oftere alene, og sjældnere på tredje partner når barnet er 11 handicap mødre Antal partnere efter barnets far alle mødre 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 13

14 Mors uddannelse er mindre fars ligeså det er ikke helt tilfældigt hvem der får børn med handicap (her skal vi tænke på at vi har for få med grundskole i udvalget) alle mødre barn handicap grundskole ungdomsuddannelse videregående uddannelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% alle fædre barn handicap grundskole ungdomsuddannelse videregående uddannelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 14

15 Familiens økonomiske situation er ringere det er ikke helt tilfældigt hvem der får børn med handicap, og barnets handicap koster jo også familien noget Børn i almindelighed Særdeles god God Nogen-lunde Børn med funktionsnedsættelse Dårlig 0% 20% 40% 60% 80% 100% Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 15

16 Forældrene til børn med handicap skændes mere end andre forældre gør Børn med funktionsnedsættelse Børn i almindelighed 0 Om: Barnets opdragelse Ansvaret for barnet De daglige pligter Jeres økonomi Fritidsaktiviteter Arbejdstid Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 16

17 Familien behandler deres barn med handicap anderledes, de taler med det om andre ting, og de foretager sig andre ting med det De taler mere med det om sundhed - og det er sikkert også nødvendigt Og mere om forhold til lærer som kan være problematisk De tager sig mere af barnet med handicap, men tager det mindre med i familiens aktiviteter på lige fod med andre børn Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 17

18 120 Familien behandler det handicappede barn anderledes: Hvad mødre taler med deres piger om hvis handicappet barn, mere om forhold til lærer og helbred hand barn andet barn skole eller klub fritids aktiviteter forhold til venner forhold til lærer fysisk sundhed psykisk sundhed Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 18

19 120 Familien behandler det handicappede barn anderledes: Hvad mødre taler med deres drenge om hvis handicappet barn, mere om forhold til lærer og helbred hand barn andet barn skole eller klub fritids aktiviteter forhold til venner forhold til lærer fysisk sundhed psykisk sundhed Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 19

20 Familien foretager sig andre ting med deres handicappede børn: Hvad mødre gør sammen med deres piger afhængig af om de har handicap eller ikke mindre lektier og shopping, mere praktisk, højtlæsning og leg hand barn andet barn laver lektier shopper ser tv fritids aktiviteter lager på ture laver mad hjælper i huset læser højt leger sammen Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 20

21 Familien foretager sig andre ting med deres handicappede børn: Hvad mødre gør sammen med deres drenge afhængig af om de har handicap eller ikke mindre lektier, mere praktisk, højtlæsning og leg hand barn andet barn laver lektier shopper ser tv fritids aktiviteter lager på ture laver mad hjælper i huset læser højt leger sammen Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 21

22 Fem slags problemer mange børn har som børn med handicap har mange flere af hand barn andet barn psykiske problemer koncentrations problemer tale- og sprogproblemer konflikt med kammerater konflikter med lærerne Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 22

23 Børn med handicap vurderer sig selv anderledes end andre børn gør, og deres forældre gør det samme De kan lide at arbejde for sig selv i skolen, hvor de andre synes bedre om gruppearbejde De kan lide at lave lektier De synes oftere at stoffet er for svært, og keder sig mere Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 23

24 Børns vurdering af sig selv i skolen seks punkter hvor forskellen er lille hand barn andet barn god til sport i skolen god til fleste fag kallia arb. I grupper god til matematik kedeligt at lave lektier kalia bruge hænder Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 24

25 Børns vurdering af sig selv i skolen seks punkter hvor forskellen er større hand barn andet barn lærerne hjælper kan lave opg uden fejl keder sig som regel i timer ka godt li at lave lektier skolearbejde for svært bedst li at arb for sig selv Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 25

26 Hvor går barnet hen efter skolen funktionsnedsættelse => i klub bemærk også for hvor få børn det er forskelligt hvad de gør! Børn i almindelighed I fritidsklub Hjem eller til kammerat Børn med funktionsnedsættelse Det er forskelligt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 26

27 Børn med handicap har kammerater i skolen men sjældent venner Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 27

28 Børn med handicap har ingen ven Udviklingshæmning Har ADHD Har autisme sf ol. Bevægelseshæmning 71,4 45,5 55,6 28,6 Barnet har ikke nogen god ven Talevanskeligheder Anden fysisk 18,9 4,1 TITEL

29 Børn med nogle handicap har mindre empati Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 29

30 Børn med handicap bliver ked af det når kammeraterne oplever noget trist roser sine kammerater når de gør noget godt Dreng Udviklingshæmning Har ADHD Nedsat hørelse 2,6 / 2,8 2,2 / 3,1 1,5 / 2,1 1,8 / ingen Barnet bliver ked af det / Barnet roser TITEL

31 Børn med handicap bliver mobbet i skolen og mobber også selv mere Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 31

32 Børn med handicap bliver mobbet Udviklingshæmning Har ADHD Har autisme sf ol. Talevanskeligheder 2,0 2,8 1,9 3,9 Barnet bliver mobbet TITEL

33 Børn med handicap mobber andre Forældre skilt Dreng Udviklingshæmning 2,0 1,9 1,8 Barnet bliver mobbet 2,0 Har ADHD TITEL

34 Specielle grupper: Blinde børn Forældrene forskelsbehandler dem De er sjældent alene hjemme De har meget færre pligter hjemme De bestemmer selv sengetid - det kan man roligt lade dem gøre! Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 34

35 90 Blinde børn sjældent alene hjemme, meget færre pligter, bestemmer selv sengetid blinde andre alene hjemme højst 1/ugen belønnes for at gøre bestemmer sengetid vasker op rydder op laver aftensmad rydder op på værelse Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 35

36 Blinde børn har færre kammerater, læser flere bøger, ser mere tv blinde andre går hjem med kammerat sjældent besøg af venner besøger sjældent venner læser bog dagligt ser tv > 2 timer dagligt Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 36

37 30 Blinde børn synes de er dårlige i skolen, er ikke tilfredse med den, men de har slet ingen koncentrationsproblemer blinde andre vurderer sit faglige niveau som dårligt forældre ikke tilfredse med skolen børn ikke tilfredse med skolen har koncentrations problemer Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 37

38 Døve børn er heller ikke så vilde Piger generelt Drenge generelt Døve børn Ved 13 år har halvt så mange været fulde, set i forhold til andre børn. Ved 15 år har kun en tredjedel, set i forhold til andre børn

39 Handicap rammer ikke tilfældigt FAMILIER MED HANDICAPPET BARN: Analyse af børn med støtte efter 41 i 2007 viser, at forældrene to år efter barnets fødsel tjente 9 % mindre men to år inden barnets fødsel tjente de 7 % mindre. VOKSNE DER ERHVERVER HANDICAP: Analyse med avancerede statistiske metoder viser, at risiko for at erhverve handicap er større jo mindre uddannelse personerne har. Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 39

40 Barnet vokser med udgangspunkt i familien ud i samfundet INST. SKOLE UDD. ARBEJDE FAMILIEN FAMILIEN FAMILIEN FAMILIEN FAMILIEN Handicapforskning på SFI - Steen BengtssonTITEL 40

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 EFTER SKILSMISSEN SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 DELEBØRN INDHOLD SIDE 4 Hele 46 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse, viser tal fra Danmarks

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Nyt fra Januar 2013 Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Godt seks timer i skole, næsten tre timer foran skærmen og en halv times motion. Det er en gennemsnitlig skoledag

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Der er altid nogen, der elsker dig

Der er altid nogen, der elsker dig Der er altid nogen, der elsker dig Hvis der er folk, der siger, du er dum, mærkelig eller anderledes, skal du tænke på, at der altid er nogen, der elsker dig, siger 20årige Mads. Mads blev selv mobbet

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere