Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å"

Transkript

1 Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C 7100 Vejle A Medlemsblad Nr Årgang Marts - april Nyt fiskevand ved Skjern å og Karstofte å Sidste klubaften for seniorer bliver d. 25. april.

2 Medlemmer af bestyrelsen Formand: Alvin Balle Klækkehuset Glentevej Vejle Næstformand: Arne Rasmussen Arrangementsudvalg Niels Skovsvej 50 Lodsejerudvalg 7100 Vejle Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C Vejle Mobil nr Sekretær: Anders Chr. Rasmussen Vandplejeudvalg Engbakken Vejle Tom Jensen Klækkehuset Gl. Landevej Vejle Niels Risak Klubhusudvalg Skovstien 3 Lodsejerudvalg 7300 Jelling Peter Rødsgaard Arrangementsudvalg Mølvangvej Jelling Lars Hillerup Lodsejerudvalg Grønningen 27 Redaktør 7100 Vejle Bent Keller Vandplejeudvalg Lerbæk Østre Skovvej Vejle Kim Palm Vandplejeudvalg Rønnen Vejle Ø. Mobil nr Brian Petrowski Juniorafdelingen Silkehalevej Vejle Suppleanter: Bjarke Horst Jensen Arrangementsudvalg Møllegårdsvej 5B. Brejning 7080 Børkop Ronni Lagoni Thomsen Vandplejeudvalg Kollegievej 9H Jelling Medlemmer af fiskeriopsynet Formand: Flemming Maack Kærbøllingvej Bredsten Bent Vilain Johan Skjoldborgsvej Bredsten Knud Jørgensen N. C. Hüttelsvej Hedensted Erik Wihrs Erantisvej Vejle Per Andersen Ribe Landevej Vejle Verner Hansen Lindealle 6, Ølsted 8723 Løsning Per Palm Runeager Vejle Ø Claus Jelling Glentevej Vejle Bo Nielsen Fakkegravvej Stouby Hans Laulund Tårnvej 94 Gl. Højen 7100 Vejle Medlemsblad Lars Hillerup Grønningen Vejle Klækkehusmedlemmer Formand: Tom Jensen Gl. Landevej 30 Mobil Vejle Alex Arnholtz Grønningen Vejle Brian Petrowski Silkehalevej Vejle Per Andersen Ribe Landevej Vejle Henrik Laursen Vardevej Vejle Michael Fejrskov Gammelgårdsvej Gadbjerg Flemming Maack Kærbøllingvej Bredsten Simon V. Hansen Slugten 20 B Vejle Alvin Balle Glentevej Vejle Michael Christensen Toftegårdsvej Vejle Brian Andersen Neder Bjerrevej Hornsyld Claus Bjerremand Junovej Vejle Lars Højmark Østerlidevej Vejle Lodsejerudvalg Lars Hillerup Grønningen Vejle Niels Risak Skovstien Jelling Simon V. Hansen Slugten 20 B Vejle Knud Jørgensen N. C. Hüttelsvej Hedensted Kurt Jørgensen Tagesvej Vejle Ø Flemming Maack Kærbøllingvej Bredsten Arne Rasmussen Niels Skovsvej Vejle Klubhus udvalget Niels Risak Skovstien / Mobil Jelling Arne Rasmussen Niels Skovsvej Vejle Kim Palm Rønnen Vejle Øst / mobil Claus Jelling Glentevej Vejle Brian Petrowski Silkehalevej Vejle Alex Arnholtz Grønningen Vejle Per Andersen Ribe Landevej Vejle Jan Andersen Marsvej / mobil Løsning

3 HALV KONTINGENT FOR DE MEDLEMMER DER ER FYLDT 65 ÅR. Alle, der er fyldt 65 år inden det nye kontingentårs start den 1. januar, kan anmode om nedsat kontingent, og uanset hvor mange år, man har været medlem. For 2006 vil det sige, de der er fyldt 65 år inden udgangen af DE, DER TIDLIGERE HAR ANMODET OM NEDSÆTTELSE SKAL IKKE GØRE DET IGEN. Alle, der opfylder BESTEMMELSEN OG ØNSKER NEDSAT KONTINGENT, SAMT ER BLEVET 65 ÅR I SKAL udfylde nedenstående talon og indsende den inden den 15. januar Undertegnede erklærer med min underskrift, at det oplyste fødselsår er rigtig og anmoder om nedsat kontingent. Medlemsnr. se medlemskortet. Nummeret står ved navnet. Navn: Adresse: By: Fødselsår: 19 Underskrift: Indsendes inden den 15. januar 2006 til: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C Vejle Tlf Side 40 Redaktionen: Grønningen 27, 7100 Vejle Lars Hillerup ansvarlig redaktør Grønningen Vejle tlf bladet: VSF Web adresse: Layout Lars Hillerup Bladet udkommer til alle medlemmer og samarbejdspartnere af Vejle Sportsfiskerforening 4 gange årligt, i månederne: januar - marts - juli - november. INDHOLDSFORTEGNELSE Fra formandens bord Side 2 1. april arrangement Side 3 Regler for fiskeri Side 4 Salgssteder gæstekort Side 7 Kontingentinformation 2005 Side 8 Husregler i klubhuset Side 8 Medlemsindlæg Side 9 Fra opsynet Side 10 2 hånds fluekastekursus Side 12 Fiskeri efter havørred med flue i åen Side 12 Geddefiskeri Side 12 Landet rundt 2005 m. Erik Kyrping Side 13 Fiskekonkurence MacNab Side 15 Salg af Haraldskær gods Side 16 Kort Side 17 Rohden å Side 18 Vingsted sø Side 19 Vejle å Side 20 Nyt fiskevand ved Skjern å Side 23 Fåruphuse sø Side 26 Gels å Side 28 Årstidens fiskeret Side 30 Trutta siderne Side 31 Optagelsesblanket Side kontingent blanket Side 40 Side 1 Kære medlem Nu starter den nye sæson, med nogle få forandringer, ikke mange men væsentlige. Bestyrelsen har opsagt kontrakten med det grønske skovdistrikt med den begrundelse at det var for ufremkommelig på stykket, hvilket skovdistriktet ikke ønskede at ændre på. Bestyrelsen har i stedet indgået en medfiskeaftale med Lystfiskerforeningen af 1926, om medfiskeret på 9 km. af Skjern å systemet, hvilket er lakse, havørred bækørred og stallingvand, en gedde er der vel også fanget en gang i mellem. Vi har hen over vinteren fået nyt klubhus, hvor der har været afholdt klubaftner for juniorer og seniorer, samt en del møder i foreningens forskellige udvalg. KLUBAFTENERNE STOPPER FOR SENIORE I ÅR D. 25 APRIL. 1. april vil der igen i år være morgenkaffe i klubhuset, samt pølser m.m. og guleærter til de medlemmer der har tilmeldt sig. HUSK AT TILMELDE DIG. Inde i bladet er en artikel om et nyt tiltag Vejle kommune har oprettet, hvor et at emnerne, er hvad skal der ske med de grønne områder i kommunen. Jeg vil opfordre alle medlemmer, der har mulighed for det at deltage i debatten på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk), så vi evt. er med til at sikre, vi stadig kan fiske på kommunens vand ved Vejle, såfremt et salg af nogle af arealerne skulle komme på tale. RED. Næste blad. Artikler og stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest d. 1. juni 2005

4 Fra formandens bord Hej igen alle sammen, så er det tid for en ny sæson, tiden er gået så stærk for mig at det føles som om vi lige har forladt den forrige. Nyt fiskevand. Her for få dage siden havde vi et møde med Lystfiskerforeningen af 1926 (www.lf26.dk) Hvor de tilbød os medfiskeret på deres vand i Skjern å. Vi indgik en aftale som omhandler 2,2 km. ved Skarrild, 4,0 km. ved Classonsborg og 3,0 km. i Karstoft å. Aftalen går på det første år som en prøvetid og derefter en længere varende kontrakt, som skal forhandles næste år. Kort og regler et andet sted i bladet. Begrundelsen for at leje medfiskeret, er det faktum at vi har en del medlemmer som er medlem af Skjern Å. Så vi giver her muligheden for alle vore medlemmer som også kunne tænke sig at fiske efter Laks i Danmark. Vi har talt om i bestyrelsen at det var fint med et Laksevand, for vi har i forvejen Havørredvand, som ikke kan fås bedre. Vi vil være med i det Laksevand som en gang med tiden forhåbentlig bliver et godt alternativ til andre Laksevande rundt omkring os. God fornøjelse. Fangstrapporter En del er kommet, men der mangler mange endnu for at komme op på 100 %, så skynd dig at indsende, du kan nå det inden 1. april som er Dead line. Statsfisketegn Desværre er det blevet moderne at indbetale på PBS systemet, men det udløser et nr. som for eftertiden skal oplyses til det opsyn som kontrollerer, samtidig kan du forvente at opsynet også spørger efter identifikation, det er en udvikling som opsynet ikke har haft indflydelse på, så tag godt imod dem når de kommer rundt. Hvis du synes at det er blevet mere besværligt så er det fiskeridirektoratet der bør have klagen. Du kan undgå alt det her ved at gå på posthuset som du plejer, så får du en postkvittering som du kan få indstøbt og så bære sammen med dit medlemskort til foreningen. Se omtale fra opsynet et andet sted i bladet. Vi fra Bestyrelsen vil nu ønske alle et godt knæk og bræk år med et godt rekreativt fiskeri i 2005, og hvor vi må mødes ved fiskevandet og til de arrangementer der vil være. Den 21. maj bliver der et arrangement der kommer til at hedde Åens dag. Vi er indgået et samarbejde med borgergruppen i Vejle, for at fremme forståelsen for de rekreative værdier som ligger både i byen og lige udenfor det bynære samfund. Hvis vi bliver ved med at tænke på kanalbyer, tæt bebyggelse til Å linierne, så vil vi ikke længere kunne se det åndehul som render igennem vort område. Hvis vi samtidig tænker på at realisere områder som Haraldskær gods og andre åndehuller, så vil Vejle blive et Anmodning om optagelse som aktiv / passiv medlem af Vejle Sportsfiskerforening Navn : Brug venligst blokbogstaver Stilling : Evt. tlf. nr.: Adresse : Postnr. og by: Dato : Fødselsdag og år : ansøgeren skal være fyldt 18 år Optagelse af nye medlemmer sker fortrinsvis i MARTS måned, hvor der indkaldes til introduktionsmøde i foreningens klublokaler. Herefter modtages indbetalingskort fra Danmarks Sportsfiskerforbund, efter inbetaling af kontingent modtages fiskekortet, hvorefter der må fiskes i det af foreningen lejede fiskevand i Vejle og Rohden å, samt Gelsåen i Sønderjylland. På introduktionsmødet orienteres om vedtægter, fredningstider, mindstemål samt der udleveres et medlemsblad med kort over fiskepladser og regler for fiskeriet. Kontingentet andrager for aktive medlemmer kr kr. for et kalenderår. Heri er indbefattet medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund, samt bladet Sportsfiskeren, som udsendes af Danmarks Sportsfiskerforbund. BEMÆRK, at medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund er obligatorisk i Vejle Sportsfiskerforening - hvis man gennem medlemskab i andre foreninger i forvejen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, bliver dette administreret i forbundets sekretariat og kontingent bliver returneret direkte til medlemmet fra forbundet. Foruden kontingent betales der et engangsindskud på kr. 200 ved første kontingentopkrævning. Udover kontingentet skal der betales licens til staten, inden fiskeriet må påbegyndes. Indsendes til kassereren: Registreret Revisor Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C Vejle Side 2 Side 39

5 fattigt område, hvor der kun bliver skøjtebaner, p huse og andre reklamesøjler til at markere byen. Derfor har vi indgået det samarbejde som et bidrag til at fortælle byens borgere hvad vi går og laver til daglig, for vi tror ikke der er ret mange mennesker der forstår hvilket arbejde det er at holde en sådan grøn forening kørende med de holdninger og værdier som vi ønsker fremmet i vores område. Og det er også et stykke arbejde er med til at forme de holdninger som er til gavn for mennesker der vil i naturen en gang imellem. Med venlig hilsen Alvin Balle Formand Arrangement den 1. april 2004 VSF ønsker atter, som der er tradition for, at markere sæsonstarten ved åen, så kom til foreningens klubhus ved Knabberup stadion fredag den 1. april. Fra kl til 9.00 serveres gratis kaffe med rundstykker. Fra kl til vil der vær mulighed for at købe gule ærter med flæsk, pølse og brød, samt øl, vand og kaffe. Såfremt du ønsker at spise gule ærter skal du ringe til en af nedenstående senest torsdag d. 25. marts eller sende en e-post til Arne Rasmussen, tlf Peter Rødsgård tlf efter kl Anders Chr. Rasmussen, tlf efter kl Arrangementet fra til gennemføres kun hvis, der er rimeligt antal tilmeldte Arrangementsudvalget Side 38 Side 3

6 Regler for fiskeri ved Vejle Sportsfiskerforenings fiskevand 1. Mindstemål for fisk: Laks 60 cm., Havørred 40 cm.,* Bækørred 30 cm., Gul ål 45 cm., Gedde 50 cm. For Vejle å er mindstemålet dog 40 cm. for bækørred på strækningen Haraldskær fabrik til Vejle Fjord. 2. Fiskesæsonen starter 1.4. og slutter Undtaget er Skov og Natur- styrelsens fiskevand, hvor sæsonen starter til , fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang. Søen ved Fåruphuse og Vingsted er fredet fra 1.4. til Ved fiskeri i Vingsted sø indløset fiskekort til 10 kr. på Vingstedcentret, mod forevisning af gyldig VSF medlemskort. 3. Der må kun fiskes med et fiskeredskab. 4. Undermålsfisk skal genudsættes. 5. Der må hjemtages 3 laksefisk pr. dag. 6. Ved åen udøves bevægeligt fiskeri. 7. Fisk fanget i foreningens fiskevand må ikke sælges, eller på anden måde omsættes. 8. Fiskeri med rogn, maddiker og lignende forbydes, dog er fiskeri med regnorm tilladt. I foreningens geddesøer er det tilladt at fiske med døde agnfisk. 9. Al færdsel skal ske ved åbredden/søbredden, eller på de af foreningen anviste stier. 10. Foreningens skilte skal respekteres. 11. Parkering skal foregå på de anviste P-pladser. Ved Knabberup Stadion er det tillige tilladt at parkere fra P-pladsen og langs vejen ned mod Stadion i højre side. Dog skal vejen frit kunne passeres. 12. Hunde må ikke medtages langs åen under fiskeri. 13. Vadefiskeri er forbudt ved foreningens fiskevand. 14. Støjende adfærd og båltænding er ikke tilladt. 15. Børn under 12 år fisker gratis ifølge med medlem. 16. Medlemmer kan max. købe 2 gæstekort til Vejle og Rohden å pr. dag. Gæster skal være i følge med medlemmet. 17. Fiskekortet skal bæres synligt, og statstegnet skal medbringes under fiskeri, dette gælder også for gæstekort. Overholdes dette ikke medfører det bortvisning fra fiskevandet. Fiskekortet, er det udsendte fiskekort fra Danmarks Sportsfiskerforbund 18. Det er ikke tilladt at foretage handlinger, der forandrer, eller er til skade for lodsejer eller dennes ejendom. 19. Evt. skader på lodsejers eller andens ejendom skal meldes til ejeren og et medlem af opsynet eller bestyrelsen SUPER TILBUD TIL Fiskeren & Jægeren - finder du altid hos Østjysk Våbenhandel A/S Østjysk Våbenhandel A/S Constantiavej 1 DK8722 Hedensted Tlf Fax Side 4 Side 37

7 Vejle Å Vores eget hovedvand er altid værd at besøge, specielt på dette tidspunkt lige midt i opgangen af havørreden fra fjorden. Det er en tur med to overnatninger, så der bliver rig lejlighed til både at fiske om dagen, aftenen og evt om natten, hvis man har mod på det. Fiskeriet foregår både med spinnegrej og fluegrej, og der kan udover opgangsørred fiskes efter bækørred og regnbueørred. Anbefalelsesværdigt er dog til opgangsfiskeriet altid rapalawobleren i kradse farver og de store rørfluer, som begge er kendt for at kunne aktivere havørrederne i deres kamp for at forsvare territorium. På dette tidspunkt skulle der gerne være havørreder trukket op i åen som enten forsvarer deres standplads eller forsøger at erobrer en ny ved at gå længere op i åen, hvilket er et fantastisk scenarie at følge for såvel veteranen som for jer nye juniorer, der skal forsøge at rydde kalenderen for at få chancen med en weekends fiskeri og dejligt samvær med fiskekammeraterne ved Vejle å! Info: Dato: /7-05 Tilmedling: Jan: eller Per: eller Ankomst: 18:00 ved klubhuset ved Knaberup Hjemkomst: 12:00 ved klubhuset ved Knaberup Pris: 60 kr Seneste tilmelding: 22/7 Husk: varmt og vandtæt tøj, skridtstøvler/støvler,fiskekort, grej, madpakke til første aften, osv. Regler for fiskeri ved Vejle Sportsfiskerforenings fiskevand 20. Vis hensyn over for andre medfiskere og andre, der færdes i naturen ved vor fiskevand. 21. Medlemmer bør kontrollere medfiskeres medlemskort, gæstekort og dagkort. 22. På de 3 handicap fiskepladser ved pumpehuset, har kørrestolsbrugere og gangbesværede fortrinsret. 23. Henkastning af liner, flasker og anden affald må ikke finde sted, benyt de opstillede affalds beholdere, eller tag det med hjem. 24. Regulering af fiskeriet på følgende strækninger. 1. Nørager stykket, fra landevejsbroen ved Vingsted dambrug og ned til skiltet ved skoven, hvor fiskeriet ophører. 2. Kromandens og Knabberup stykket, fra træbro ved Kursuscenteret o g ned til motortrafikvejsbroen. På ovenstående strækninger sker der en begrænsning af fiskeriet i perioden fra den 1. juni til og med den 30. august gælder dog ikke den 31. juli, medlemmerne med et lige medlemsnummer fisker på lige dato, og ulige medlemsnummer fisker på ulige dato. På de nævnte strækninger fiskes fra kl og 24 timer frem. Dagsfiskeriet mellem kl. 07:00 til kl. 20:00 er for alle medlemmer. Ålefiskeri med krogløse redskaber (tat) er ikke omfattet af ovennævnte restriktion. Gæstekort følger medlemmerne. 25. Overtrædelse af regler for fiskeri, medfører bortvisning fra fiskevandet. Side 36 Side 5

8 heder ofte har været en fantastisk oplevelse. Her svinger åen bredt og smukt, og er vi heldige, er der en klækning, der kan bringe både stalling og ørred på finnerne. Mange juniorfiskere har fanget deres første tørfluefangede ørred eller stalling ved Kongeåen, hvor vi på strækket ved Skodborghus har oplevet en bevoksning, der var tilpas nemt for fluefiske-begyndere. Det er chance for at fange stalling, ørred, regnbueørred samt desuden også havørred, hvis man er på det rette sted på det rette tidspunkt. Der kan med rette fiskes med både spinnegrej og fluegrej, da begge har vist sig effektive ved dette vand. Det lette fluegrej er en fantastisk udfordring ved dette vand, mens også spinneren, wobleren eller en nyopgravet regnorm kan være giftige. Deltag på denne forhåbentligt dejlige sommerdag og oplev forrygene åfiskeri og et godt kammeratskab. Info: Dato: 4/6-05 Tilmedling: Jan: eller Per: eller Afgang: 8:00 fra klubhuset ved Knaberup Hjemkomst: 23:00 ved klubhuset ved Knaberup Pris: 70 kr Seneste tilmelding: 28/5 Husk: varmt og vandtæt tøj, skridtstøvler/støvler, grej, madpakke, osv. Gram å / Gels å I år har vi valgt at sammenlægge turene til Gram og Gels å, så har muligheden for at fiske i både vores eget dejlige vand Gelsåen og vores samarbejdsforening Gram Sportsfiskerforenings eget vand Gram å. Desuden kan vi overnatte i Gram sportsfiskerforeings fantastiske klubhus, der måske også kan give os inspiration til vort eget nye klubhus. Det er begge oplagte fluefiskevande med gode bestande af stallinger samt mindre bestande af ørred. Det er derudover en undervurderet opgang af havørred i begge åer, hvilket kan rede dagen, hvis man prøver lykken efter havørred, på en dag uden aktive stallinger og bækørreder. Fiskeriet er typisk fluefiskeri men både i Gram å og Gelsåen kan spinnestangen skabe resultater. Info: Dato: 2-3/7-05 Tilmedling: Jan: eller Per: eller Afgang: 8:00 fra klubhuset ved Knaberup Hjemkomst: 18:00 ved klubhuset ved Knaberup Pris: 100 kr Seneste tilmelding: 25/6 Husk: varmt og vandtæt tøj, skridtstøvler/støvler, fiskekort, grej, madpakke til første aften, osv. Side 6 Side 35

9 Forårets og sommerens ture 2005 Af Benjamin Jakobsen Kysttur er havørred og hornfisk I år har vi valgt at kombinere fiskeriet efter den elegante havørred med fiskeriet efter den spøjse gæst hornfisken, da vi på den ene side ville tynde ud i turprogrammet og på den anden side ikke ville undvære nogle af disse to ture, der ofte har været givtige. Vi vil på dagen finde et godt spot, men der vil selvfølgelig i dagene op til være prøvefisket, så vi er sikre på, at hornfiskene gerne skulle være i området. Desuden er der flere erfarne kystfiskere blandt juniroafdelingens ledere, og derfor skulle havørredfiskeriet også blive godt. Sidste år var vi heldige at fange nogle få hornfisk samt en rigtig pæn kystørred, og vi håber at denne tur kan blive mindst ligeså god. Info: Dato: 30/4-05 Tilmedling: Jan: eller Per: eller Afgang: 8:00 fra klubhuset ved Knaberup Hjemkomst: 18:00 ved klubhuset ved Knaberup Pris: 50 kr Seneste tilmelding: 23/4 Husk: varmt og vandtæt tøj, waders/ skridtstøvler, grej, madpakke, osv. Fredericia Voldgrav I år debuterer vores samarbejde med Fredericia s juniorafdeling med en tur i deres hjemmevand. I fæstningsbyen blev der i byens omkringliggende voldgravssystem, bestående af sekssyv seperate søer, for årtier siden udsat karper og suder, som derfor er fanget og genudsat på over 10 kg. Derudover er der en velvoksen geddebestand, der hvert år kaster gedder på op til den hele meter af sig. Desuden er der et væld af fredsfisk og enkelte aborrer, så der skulle nok blive mulighed for at prøve kræfter med nogen af voldgravenes mange fisk. Så det bliver interessant at prøve dette nye vand af, hvor vi også vil få hjælp og vejledning af lokalkendte fiskere. Info: Dato: 21/5-05 Tilmedling: Jan: eller Per: eller Afgang: 8:00 fra klubhuset ved Knaberup Hjemkomst: 18:00 ved klubhuset ved Knaberup Pris: 30 kr Seneste tilmelding: 15/5 Husk: varmt og vandtæt tøj, skridtstøvler/støvler, grej, madpakke, osv. Kongeåen Efter et par års fravær vender juniorerne fra VSF igen næsen mod syd og den dejlige Kongeå, der med sit utroligt alsidige fiskeri og mange mulig- Salg af gæstekort til Roden Å og Vejle Å - samt dagkort til Skov- og Naturstyrelsens fiskevand i Vejle Å * Bjælkehytten Tønnesgade Vejle * Statoil Grejsdalsvej Vejle (Åben hver dag ) * Turistkontoret i Vejle Banegårdspladsen Vejle * Turistkontoret i Egtved Vestergade Egtved * Østjysk Våbenhandel Constantiavej Hedensted * Svends Mølle 8721 Daugård * Købmand Høffner 8721 Daugård Dagkort til Vejle å sælges kun på Turistkontoret i Vejle. Mod forevisning af gyldigt medlemskort kan medlemmer købe max. 2 gæstekort til Vejle og Rohden Å pr. gang. Gæster skal være ifølge med medlemmet. Pris pr. seniorgæstekort kr. 75,00 Pris pr. juniorgæstekort kr. 35,00 Juniorgæstekort kan købes af junior og senior medlemmer, der kan købe max. 2 juniorgæstekort pr. dag, som gælder for personer i aldersgruppen 12 år til og med 15 år. Gæster der er fyldt 16 år skal indløse seniorgæstekort. Side 34 Side 7

10 Kontingent information 2005 Foreningskontingent Forbundskontingent Samlet kontingent Senior kontingent 950,- kr. 240,- kr. 1190,- kr. Hustru kontingent 200,- kr. 0,- kr. 200,- kr. 65. kontingent 475,- kr. 240,- kr. 715,- kr. Junior kontingent 325,- kr. 175,- kr. 500,- kr. Minifisker kontingent 100,- kr. 175,- kr. 275,- kr. Indmeldelsesgebyr er 200,00 kr. Gebyr for forsent indbetalt kontingent er 200,00 kr.!!! Generalforsamlingen har for sæson 2005 besluttet at opkræve et engangsbeløb på 50 kr. til klubhusets istandsættelse.!!! Husregler i klubhuset Efter endt brug fejes/støvsuges gulvet, og bordene tørres af. Alle hjælper til med at få ryddet op. Borde og stole SKAL sættes på plads. Der SKAL vaskes op i køkkenet. Affaldsposer SKAL tømmes. Med undtagelse af værkstedet er der rygeforbud i alle lokaler. Køkkenet er forbeholdt personale. Der sælges eller udskænkes ikke øl på junioraftener eller ved juniorarrangementer. Ved upassende opførsel kan der ske bortvisning. Generelt skal der se ordentligt og hyggeligt ud. Inventaret og lokalerne behandles med respekt - som var det ens egne. Det skaber et bedre miljø og en bedre atmosfære. Bestyrelsen Juniorafdelingens gang Af Benjamin Jakobsen Nu nærmer afslutningen på vintersæsonen i juniorafdelingen sig, og alle skimter sæsonpremierens komme i horisonten. Det nye hold juniorer kom alle gennem undervisningen og skal alle efter d. 1/4-05 stifte bekendtskab med VSF s vande, og i juniorafdelingen håber vi, at de er godt rustet. Vi har dog ikke tænkt at lade dem flyve reden allerede efter dette halvår, men har i år taget et nyt initiativ til at lære juniorerne op i fiskeriets grundlæggende kunnen såvel etisk som praktisk. Det gør vi ved at etablere fælles fiskeri hver anden tirsdag efter indesæsonens afslutning, hvor to af lederne fra juniorafdelingen vil give de fremmødte juniorer hjælp til at komme i gang. Dette skulle også gerne resultere i en god tilslutning til sæsonens ture, der senerehen er beskrevet. Vi mødes ved klubhuset og fisker ud fra derfra, og derfor beder vi alle om at tage særligt hensyn til de nye fiskere i foreningen på følgende tirsdage mellem og 20.00: 26 april, 10 maj, 24 maj, 7 juni og 22 juni. Vi har som traditionen byder udover den teoretiske indlæring også bundet fluer, vredet spinnere og lavet geddeforfang, så oprustningen til fiskeriet fejler ikke noget. Inden vi afslutter sæsonen vandrer vi en tur langs åen, hvor der bliver rig lejlighed til at fortælle lystfiskeranekdoter samt give tips til fiskeriet. Efter et godt halvår i juniorafdelingen med særdeles aktive og interesserede juniorer bliver det spændende at deltage og følge årets ture til de forskellige fiskevande. Turprogrammet har i år fået tilføjet et par nye ture som f.eks. Frederia Voldgrav, der både huser gamle og velvoksne karper og gedder, Kongeåturen, der er tilbage efter at have været pillet af programet et par år, og desuden skal juniorer VSF s juniorafdeling stifte bekendtskab med fiskeriet i både Skjern og Omme å på én og samme tur. Derudover er der selvfølgeligt de sædvanlige ture til vore egne vande Vejle å, Gels å, Rhoden å og Geddesøen samt kystfiskeri. Alle ture vil være at finde beskrevet løbende på juniorafdelingens hjemmeside samt i dette og de kommende medlemsblade. Til årets fiskeriopstart er der desuden fundet en ældre juniorvandrepokal frem fra gemmerne, som vi agter at starte op som tradition igen i juniorafdelingen. Der er indgraveret navne på fangeren af sæsonens største juniorfangede fisk igennem flere år, og i denne sæson er der således også denne ære på højkant, hvis man er den dygtige juniorfisker, der fanger sæsonens største fisk. Dette er én blandt mange opfordringer for som junior at deltage i fiskeriet på egen hånd såvel som på foreningens hyggelige og anbefalelsesværdige ture. Knæk og bræk i den nye sæson Side 8 Side 33

11 Vejle Sportsfiskerforenings Juniorafdeling Bestyrelsen Formand: Benjamin H. Jakobsen Bystedvænget Børkop Tlf /mobil Øvrig bestyrelse: Jimmie B. Arnholtz Grønningen Vejle Tlf: /mobil Martin Fabricius Rasmussen Hesselkær Vejle Tlf /mobil Suppleanter: Jakob Hougaard Iverjarlsvej Vejle Tlf / Mobil Rasmus Kjeldsen Bakkedraget Jelling Tlf Side 32 Medledere: Leder/kasserer: Brian Petrowski Silkehalevej Vejle Tlf Per F. Kristensen Vindinggårdparken 1 st. tv Vejle Tlf Ronni Lagoni Thomsen Kollegievej 9H Jelling Tlf: / mobil Jan Andersen Marsvej Løsning Tlf Henrik Kjeldsen Bakkedraget Jelling Tlf INDHOLDSFORTEGNELSE Juniorafdelingens gang Side 33 Forårets og sommerens ture 2005 Side 34 En fantastisk lørdag på kysten Det er sådan en tur, der vil stå i ens erindring i rigtig mange år fremover. Det var en smuk afslutning på dagen, da solen brød igennem sidst på eftermiddagen, og sendte sine livgivende stråler ud over et stemningsfuldt Lillebælt - et bælt, hvor strømmen bare kørte som den skal og hvor dagen allerede havde velsignet vort lille selskab på tre med ren og skær fiskelykke. For knapt var vi kommet rigtig i gang, førend havørred-debutanten "Jansen" havde fået hul på "bylden" med en smuk blank overspringer på imponerende 2,3 kilo fordelt på 57 cm. Den faldt for en af mine "hemmelige" våben, som Jansen havde lånt, - en Lawson kystwobler på 30 gr. i farven sølv/blå. Turen var redet, - og debutfangsten blev fejret behørigt med en dejlig vejrkølet julebryg fra sidste år. Nu er "Jansen" jo Københavner af oprindelse, så vi lovede ham at nu skulle vi nok lige finde forældrene til hans smukke ørred, - vi to jyder måtte jo, trods vor glæde på hans vegne, forsvare den jyske ære på vor egen hjemmebane. Der skulle dog gå op mod 2 timer uden så meget som et hug, inden tingene ændrede sig i Jydelands favør. Jeg havde lige været på land for at sætte mit topøje fast, - det havde drejet sig, men blev fæstnet igen ved hjælp af en lighters varme (nogen gange kan det være en fordel at være Side 9 ryger). Samtidig havde jeg skiftet mit lille 16 grams Hugo blink ud med en Lawson 30 grams wobler i den lidt mere dæmpede farve sort/rødlilla/ sølv. Jeg lagde et ca 80 meter kast skråt ud mod strømretningen og nød solens stråler, der skinnede ind over vandet, så man virkelig fik en dejlig forårsfornemmelse i maven. Jeg nåede lige at tænke en veltilfreds tanke om min teori med at rødt er magisk i sollys, - så kom hugget - næsten helt ude i kastet. Jeg elsker det! At kroge en fisk helt derude, i ganske hård strøm, er virkelig fedt. Jeg var straks klar over, at det her var stort, og en torsk var det tydeligvis ikke, - dertil var bevægelse for enden af de mange meter Powerpro 0,10 mm line for iltre. Nu fulgte fisken tungt, men vredt med indtil den kom ind over lavere vand, og var den vred før, ja så gik den amok her. Den tog det ene udløb efter det andet, og jeg bad højt til samtlige Guder, om at den her måtte jeg have - det måtte ikke gå som så ofte før med de store havørreder jeg har kroget og mistet i Bæltet! "Jansen" kom ind fra venstre og havde ketcheren klar, mens JJ stod og to billeder af strabadserne på min højre side. Det her kunne ikke gå galt. Fisken nærmede sig "Jansen" og fik øje på nettet og blev rigtig sur igen. Nu blev jeg nervøs, og bad den noget mere erfarne ud i landing af sølvtøj JJ, om at bytte med "Jansen". Som sagt, så gjort - og efter få øjeblikkes yderligere nervepirrende "tovtrækkeri", måtte dyret se sig besejret, idet den

12 gled ind i en sikkert og elegant håndteret ketcher. Primatbrøl! Yes! Fisken var på land, gok i nøden. Og nu så vi det først. Det her var en fotomodel i verdensklasse. Aldrig havde vi set en så smuk og velproportioneret havørred. Så blank, at den skinnede som nypudset tretårnet sølv; pletter så store og sorte, at de lignede krydser på en stemmeseddel; en vom så hvid som det omgivende sne og sidst men ikke mindst så fed og velnæret, at man med 112% sikkerhed kunne erklære den for: overspringer. Den lille digitalvægt stoppede ved 3,5 kg. og målebåndet viste bare 62 cm. Jo, det var en dejlig dag, og det bliver nok vinterens sidste tur på kysten, for på tirsdag er det atter forår, - og så skal vi snart ud at fiske igen. Er det ikke bare fantastisk at være inficeret af ren og skær fiskelykke? Tillykke med den flotte fangst. RED. Fra opsynet Nye betalingsmåder af statstegnet Efter der er kommet flere muligheder for korrekt godkendt indbetaling af fisketegnet, sidst på Internettet, hvor det nu også kan lade sig gøre, vil jeg opfordre dem, der benytter sig af dette tilbud, om at bede om køb af et højkvalitetskort, det koster desværre 15 kroner ekstra, men skulle være af en bedre kvalitet. ( der er pt. desværre nogen usikkerhed om det kan lade sig gøre). Problemet med at betale over betalingsservice som mange jo bruger er, at der kun står at beløbet er anvist til betaling, efterfulgt af et fiskerinummer. Hvis vi møder et medlem med sin betalingsservice udskrift, som er det eneste han evt. får fra sin bank, skal vi kontakte Fiskerikontrollen, der via. en kode sender en sms, der så melder tilbage om beløbet er indbetalt. Med tiden får vi sikkert selv koden dertil, men så spørger vi os selv om foreningen vil udstyre opsynet med mobiltelefon, for at vi skal kontrollere fisketegnet. Jeg tror det næppe. Så må vi spørge Fiskerikontrollen om de har lyst at betale, vi skal have et møde med dem i nær fremtid, hvor jeg også håber vi får en afklaring på mange af de for tiden ubesvarede spørgsmål som de nye tider også fører med ind i opsynet. Men man kan jo som mange jo stadig gøre, gå på posthuset, betal og få din kvittering, hvorpå der står både navn og adresse på, det er nemlig meget vigtig, at man uanset hvordan man betaler sit fisketegn, så skal man dokumentere, at beløbet er indbetalt til Fiskedirektoratet, af den pågældende person. For vi skulle jo nødigt komme til at skulle udlevere ekstra giro kort på 500 kroner til medlemmer, der har betalt, men mangler dokumentation for dette, de får jo så de 400 kroner tilbage, men det er jo kun til ærgrelser og besvær. Dette kun for at vi alle kan få endnu en god sæson ved Vejle Å, og husk at bære dit nye fiskekort (udsendt af Danmarks Sportsfiskerbund) synligt. For opsynet Flemming Maack TRUTTA- Juniorafdelingens medlemssider Siderne Side 10 Side 31

13 Kig ind vi er altid klar til en god handel Vi fører bla. Følgende mærker. Stuvet fennikel Ingredienser: 1 fennikel 1 stjerneanis frø (kan udelades) 1 dl vand 3 dl skummetmælk eller mini mælk 2 spsk maizena Salt og peber. Skær den grønne top af fennikelen, hak det og gem det. Fjern eventuelt de groveste blade, hak resten fint og læg det i en gryde med 1 dl vand og stjerneanis. Stjerneanis giver det en stærkere "lakridsmag". Kog ca. 5 minutter. Hæld mælk i og kog ydeligere 5 minutter (pas på det koger nemt over). Jævn med maizena rørt op i koldt vand og smag til med salt og peber. Drys det grønne over ved serveringen. Stuvet fennikel er især egnet som tilbehør til fisk, som koldrøget laks / havørred / mørk sej eller hellefisk. Til dette serveres en kølig fyldig chardonnay fra sydøst australien, et udemæket valg kunne være Wyndham Estate Bin 222 til ca. 50 kr. i tyskland eller Hardy s VR chardonnay, som fås i supermarkederne til ca. 40 kr. Side 30 Side 11 5

14 Farvel og velkommen Vi har fået et nyt medlem i vores opsynsafdeling, i stedet for Johnny Lawcock der ønsker at forlade opsynet. Vi siger tak til Johnny for hans arbejde i opsynet. Vi kan samtidig sige velkommen til vores nye mand i opsynet, Per Andersen, der efter optagelsesprøven, blev godkendt som Fiskeriopsynsmand af Fiskerikontrollen. Per er et velkendt ansigt i foreningen, medlem af klækkehuset, så tag godt imod ham ved åen i den nye sæson. For opsynet, Flemming Maack Kastekursus 2-hånds flue! Endnu engang arrangerer Vejle Sportsfiskerforening kastekursus med kasteinstruktøren Bjarke Horst Jensen. Kurset løber af stabelen den 3. april 2005 og der vil være plads til 12 personer. Temaet på kurset bliver i teori og praksis de grundlæggende principper bag det moderne fluekast. Kurset begynder klokken og slutter omkring klokken Kurset finder sted i og ved vores klubhus og boldbanerne på Knabberup Stadion. Det koster 100 kr., og det dækker kursusmateriale, formiddagskaffe og frokost. Der er tilmelding til kurset efter først til mølle-princippet, og tilmelding skal ske til Arne Rasmussen på tlf Kursusgebyret betales på kurset. Der kan først tilmeldes fra den 21. marts og sidste tilmeldingsfrist er den 1. april. Kurset begynder med en teoretisk gennemgang af det moderne fluekasts fysiske principper. Herunder de forskellige stangpositioner, hvordan armbevægelserne påvirker linebuen, accelerationen i kastet og meget mere. Hele tiden er der rig mulighed for at få svar på spørgsmål. Efter den teoretiske gennemgang indøves teorien på græsset udenfor, så du skal have dit 2-håndsgrej med. Når kurset er slut er det målet, at alle deltagerne har fået en solid forståelse for fysikken i det moderne fluekast og dermed er i stand til at opdage og vide, hvordan der korrigeres for egne og medfiskeres fejl. Bjarke Horst Jensen fisker ofte selv i Vejle Å, og flere af jer, kan have mødt ham dernede. Han er instruktør med stor erfaring i kasteinstruktion efter det moderne fluekasts principper. Hans evner til at videregive sin erfaring med en fluestang er fantastisk god og foregår fast forankret i en pædagogisk undervisningsform. Venlig hilsen Arrangementsudvalget Fiskeri efter havørred med flue i åen Mandag d. 28. marts får vi besøg af Finn Nielsen, der bl.a. er kendt som lokalredaktør på sportsfiskeren. Finn vil fortælle om havørredfiskeriet i det nordjyske. Finn ved utroligt meget om Side 12 Side 29 21

15 Vejledning og orientering vedrørende fiskepladser ved Gels å Fredningstider: 1. november marts (begge dage incl.). Fredningstid Stalling: 1. november maj (begge dage incl.). Medlemskab af Vejle Sportsfiskerforening giver ret til fiskeri i Gels å fra Immervad bro til Gels bro. Der fiskes fra begge sider af åen. Husk der er fredningsbælte på 50 meter ved hvert styrt, såvel opstrøms som nedstrøms. Mindstemål Gels å: Laks 60 cm Havørred 40 cm Bækørred 30 cm Regnbueørred 25 cm Gule ål 45 cm Stalling 35 cm Der må kun hjemtages 5 laksefisk pr. dag. Undermålsfisk skal genudsættes. Ordensregler, Gels å. 1) Færdsel til og fra fiskevandet skal ske ad eksisterende veje eller langs markskel. 2) De fiskende har kun ret til færdsel langs vandløbet ad en sti. 3) Der skal udvises omtanke ved kørsel og parkering af motokøretøjer - veje må ikke blokeres. 4) Vandingsandlæg, hegn og afgrøder må ikke beskadiges. Forvoldte skader skal omgående meldes til formanden, såfremt forholdet ikke ordnes på stedet ved vedkommende bredejer. 5) Hunde må ikke medtages. 6) Undermålsfisk skal genudsættes. Er fisken stærkt beskadiget, skal den aflives, svømmeblæren gennemhulles og fisken udlægges i vandet. 7) Kasserede liner, fiskekroge, papir, flasker samt andet affald må ikke efterlades ved fiskevandet. Overtrædelse af ovenstående kan medføre inddragelse af fiskekort samt bortvisning fra fiskevandet. fiskeriet, og der er noget for enhver. Selvom de nordjyske åer på nogen punkter ligger langt fra vores forenings åer, så er der mange elementer i Finn s fortælling, der giver inspiration til nye metoder og tilgange. Geddefluefiskeri Morten Valeur gæster klubhuset mandag d. 11. april. Morten har i mange år fisket efter gedder med flue, og kender dette fiskeri som få. Han kommer og viser billeder og fortæller om dette fiskeri. Vi håber at et oplæg fra Morten, kan skabe et godt udgangspunkt for de kommende klubaftner, hvor vi vil beskæftige os med dette fiskeri. Det hele skulle gerne munde ud i en geddetur, hvor vi får efterprøvet en masse teori. De nærmere omstændigheder omkring geddeturen aftaler vi på klubaftnerne d. 18. og 25. april. Klubaftner Sidste klubaften for seniorer bliver d. 25. april. Landet Rundt 2005 Vejle Å den 11/5 kl. 19,00 -? Efter et par års pause kommer Go Fishing igen landet rundt med stangdemonstration. Her har du muligheden for at prøve stængerne under de helt rigtige betingelser, nemlig ved fiskevandet. Der vi være mulighed for at prøve stænger og stangfabrikater, som du normalt skal til Fyn for at prøve. Det er primært mærkerne Thomas & Thomas, Orvis og Scierra, men andre kan også forefindes. Jeg medbringer fluestænger, samt en kasse demohjul med liner. Du må også meget gerne medbringe dit eget hjul/line, hvis du vil prøve det på en af stængerne. Har det din interesse, indleder jeg kl. 19,00 med en kort kastedemonstration og gennemgang af fluekastets opbygning. Ligeledes fortælles kort, om de grejer der er med, så vær der til tiden! Jeg vil, efter min bedste overbevisning, lave en liste over top 5, i kattegorierne: Ørred / P&T, kyst og laks / havørred (to-hånds). Der vil også være mulighed for at se andre nyheder, hjul, udstyr m.m. - bl. a. har vi fået forhandlingen af en Amerikansk kajakserie, lavet specielt til lystfiskeri!., den vil vi forsøge at have en med af. Demonstrationen er fra kl. 19,00 -?, og den er gratis! Sted: Ved Vejle Sportsfiskerforenings klubhus ved Knabberup stadion. Om eftermiddagen, fra kl. 01,00 Side Side 13

16 17,00 tager jeg 6 mand i privatundervisning i fluekast. Der undervises i både en- og to-hånds flue, dit valg, og der undervises i alle former for kast, dog er det en betingelse at grundkastet er i orden inden vi går videre med de andre kast, spey, underhånds, buekast m.m. Pris pr mand kr. 350,- Tilmelding til kasteundervisning i Go Fishing Odense på tlf Mvh Erik Kyrping Lakse og Havørred fiskeri i Namsen På grund af pludselig sygdom er der blevet 2 pladser ledig på mit fiskeri i Namsen i Norge i perioden 17 juli til 24 juli og fra 24 juli til 31 juli Fiskeriet omfatter i uge 29 Bretnem vladet på ca. 800 m. og i uge 30 Veiem- Bertnem valdet på ca 3600 m. Der fiskes både fra land og fra båd. Hytte og fiskeleje er. Ca kr. pr. deltager pr. uge, familie kan evt. deltage. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Arne Rasmussen, Niels Skousvej 50, 7100 Vejle, tlf Side 14 Side 27

17 DELTAG I ÅRETS MACNAB KONKURRANCE MacNab Jagt og Fiskeri afholder en stor konkurrance i løbet af sæsonen 2005 Der vil være præmier i flg. Kategorier: Månedens største ørred - Præmie Scierra Chestpack Månedens flotteste ørred - Præmie Shimano Exage 2500FA spinnehjul Månedens junior ørred - Præmie Berkley Phazer Spinnestang & Mitchell Avocet Gold hjul Rød knurhane på 56 cm. Fanget ud for Thorsminde på den jydske vestkyst Vejledning til fiskepladserne ved Fåruphuse sø Kørselsvejledning til søen ved Fåruphuse 1. Kør til Jelling. Drej mod Fårup sø. Ca. 1,5 km. fremme drejes til højre mod Gammelby ad Gammelbyvej. 3. km. fremme er vor P-plads på venstre hånd. 2. Der køres til Bredsten, herefter 4 km. mod Give. Der drejes til højre mod Jelling. Den første vej til højre, ca. 800 m hedder Fåruphusvej. Der køres ca m. og P-pladsen ligger ind til højre langs et læhegn. Søen kan ikke ses fra vejen, kun fra P-pladsen. 3. Alternativt kan man køre til Fårup sø. Herefter mod Jelling. Straks man kommer op ad bakken fra Fårup sø, Side 26 drejes til venstre ad Gammelbyvej, og der fortsættes indtil vejen ved et vejkryds bliver til Fåruphusvej. Fra krydset er der ca m. til P- pladsen, som ligger på venstre side. ORDENSREGLER VED FISKERI I SØERNE Kun fiskeri med stang er tilladt Der må kun fiskes fra land. Henkastning af affald (liner, kroge, flasker m.m.) er STRENGT FOR- BUDT! Mindstemål for gedder er 50 cm. søerne er fredet i april måned. Månedens tilmeldte ørred - Præmie MacNab gavekort 250,00 kroner. Foregår ved lodtrækning blandt ALLE tilmeldte fisk. Alle fisk fra Vejle å systemet, samt Vejle Fjord kan deltage. I November måned vil Årets største, Årets flotteste samt Årets Juniorfisk blive Kåret, med meget flotte hovedpræmier. Årets største præmieres med et komplet Scierra HMS fluesæt, med hjul og line Årets Junior fisk præmieres med et komplet ABU multisæt (stang og hjul) Årets flotteste fisk præmieres med en Shimano Beastmaster 9 spinnestang Så kom ud af busken med jeres fisk, store som små, så vi kan få taget et foto af dem, samt få den indvejet. Husk alle har chancen for at vinde en præmie. Vejle Nørrebrogade Vejle Side 15

18 Salg af Haraldskær gods og hvad så med Haraldskær enge? Det er nu muligt for os som privatpersoner at have direkte indflydelse på kommunens beslutninger og visioner. - af Ronny Lagoni Thomsen På kommunens hjemmeside kan man under natur og miljø læse om et nyt borgerpanel i Vejle kommune. Borgerpanelet vil have stor indflydelse på kommende tiltag og visioner omkring kommunens grønne områder herunder engområderne i Sønderdalen, ved Haraldskær og søen ved Knabberup og endelig Byparken. Man kan tilmelde sig dette borgerpanel på kommunens hjemmeside, og derved sikre sig indflydelse på nogle, for os, ret relevante problemstillinger. Indtil videre har 500 Vejlensere benyttet sig af muligheden og tilmeldt sig borgerpanelet. Borgere i de tilstødende kommuner, der skal med under sammenlægningen, kan ligeledes tilmelde sig. Borgerpanelet er rent elektronisk forgår med spørgeskemaer over Internettet via mails. Man modtager altså s med spørgeskemaer og det tager ikke meget mere end 3-5 minutter at svare på dem det er altså ikke en voldsom mængde tid der skal bruges på at have reel indflydelse i kommunens tiltag og visioner. Hermed håber jeg, at have opfordret medlemmerne til aktivt at være med til at forme det fremtidige miljø omkring vore vandløb og grønne områder. På bestyrelsens vegne Ronny Lagoni Thomsen, suppleant. Side 16 Side 25

19 dende arealer. Der skal udvises hensyntagen til lodsejernes hegn, dyrkede marker og beplantninger m.v. For evt. påvist skade kan skadevolderen gøres erstatningspligtig. Henkastning af enhver form for affald er forbudt. Rygning er i tiden fra 01. marts til 31. oktober forbudt nær nåletræsbevoksninger, græsklædt skovbund, lyngarealer eller ungbevoksninger i medfør af Naturbeskyttelsesloven. Regler for udførelse af fiskeri ved Skjern og Karstofte å Man har kun ret til lystfiskeri med 1 stang. Eneste tilladte naturlig agn er regnorm. Det er forbudt at anvende båd i forbindelse med fiskeri i vore åer. Fiskeriet skal udøves efter gældende lovgivning og de af bestyrelsen herfor fastsatte regler. Fisketegn og medlemskort skal bæres synligt. Fiskeriet skal udøves under hensyntagen til andre fiskere, hvilket bl.a. indebærer: at man ikke starter fiskeri umiddelbart nedstrøms en anden fisker, hvis dette ikke er aftalt og at man bevæger sig nedstrøms, hvis der er andre fiskere på stedet. Fiskeriet skal foregå bevægeligt nedstrøms man må ikke, såfremt der er andre fiskere på strækningen, blokere høller og andre formodede standpladser uanset fiskemetoden. Dvs. som ormefisker skal også udøve bevægeligt fiskeri på linie med andre fiskemetoder. Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres til Skjern Å Sammenslutningen, der forefindes bl.a. en postkasse på parkeringspladsen ved Skarrild Bro, hvor fangstskema kan udfyldes og ilægges. Der må iht. aftale indenfor Skjern Å Sammenslutningens foreninger kun hjemtages max. 1 laks pr. lystfisker årligt, vi henstiller dog til at alle laks genudsættes. Al fangst er kun til eget forbrug. Side 24 KORT Over Vejle Å, Rohden Å, Gels Å, Skjern Å, Karstofte Å og Søerne Side 17

20 Vejledning til fiskepladserne ved Rohden Å Fiskeplads nr. 1 Der køres af Juelsmindevejen fra Vejle. Ved Belle kunst drejes til højre mod Rohden,,derefter til højre af første vej (grusvej) ind i skoven. 50 m. inde er P- pladsen, herfra er der skilte til fiskevandet. Fiskeplads nr. 2 Der køres af Juelsmindevejen fra Vejle. Umidelbart før man passerer Rohden Å drejes til venstre ned i den gamle grusgrav. Husk KUN at parkere ved P- skiltet. Fiskeplads nr. 3 Der køres af Juelsmindevejen fra Vejle. Umidelbart efter man passerer Rohden Å drejes til højre. Der parkeres på P- pladsen ved Svends Mølle. Fiskevand i Skjern å og Karstofte å VSF har lejet medfiskeret i Skjern og Karstofte å hos Lystfiskerforeningen af 1926 Skjern Å - 4 km ved Clasonsborg. Sydsiden: Fra Højkildes vestlige skel og 4 km nedstrøms. Danmarks Lærerforening har et specielt frikort til medlemmer, I forbindelse med deres kursusophold på Skarrildhus. Karstoft Å 3 km ved Clasonsborg. Nordsiden: Fra 0,6 km opstrøms Sdr. Ommevejs broen og ca. 3,1 km opstrøms. Sydsiden: Fra 0,5 km opstrøms Sdr. Ommevejs broen og ca. 1 km opstrøms. Ågård: Adgang til og fra parkeringspladsen på gårdspladsen ved Ågård skal ske vest om avlsbygningen, af hensyn til vildtet og jagten øst for gården. Regler vedr. adgangsforhold ved Skjern å og Karstofte å. Kørsel med bil eller andet køretøj i markerne er forbudt, der må kun parkeres på de anviste parkeringspladser. Der må ikke overnattes i biler, campingvogne eller telte på vore parkeringspladser eller på de tilstø- Mindstemål Rohden Å Laks 60 cm. Havørred 40 cm. Bækørred 30 cm.7 Regnbueørred 25 cm. Gul Ål 45 cm. Nedfaldslaks og ørred bør genudsættes. Undermålsfisk skal genudsættes Fredningstider for Rohden Å Foreningens fredningstider er 1. november til 31. marts (begge dage inkl.). NB! Fiskepladser... Parkeringspladsen ved Årup Mølle Bemærk!! Der må ikke køres gennem dambruget, overholdes dette ikke kan det medføre eksklusion af VSF. Side 18 Side 23

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C A Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november Indkaldelse til Vejle Sportsfiskerforenings 80. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Beretningerne danner grundlag for fremlæggelsen på generalforsamlingen, hvor der ikke afsættes tid til detaljeret gennemgang, men til uddybende spørgsmål.

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å etersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling.

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Afholdt den 27. november 2008 i Vejle - Idrættens Hus. Formand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne de ca. 80 fremmødte medlemmer

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP SEATROUT MARIAGER FJORD CUP ET DØGN MED FISKESTANGEN VED DANMARKS SMUKKESTE FJORD 1. præmie kr. 5000- INFO OG TILMELDING PÅ WADERS.DK Mariagerfjord Kajak Udlejning og salg af fiske- og havkajakker Tlf:

Læs mere

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande SPORTSFISKERI i Sydvestjylland DK DKK 20,- Danmarks bedste fiskevande En verden af åer snor sig - valget er dit Læs side 8 Kongeåen - her er plads til alle Læs side 12 Kort Sydvestjylland Se side 19 Velkommen

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009 SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009 Åge R. Nielsen med en fin Laks fra Brufoss-Lågen i Norge Se omtale på side 2 Fluebinding i vinterhalvåret. Så er der atter tid til efteråret`s og

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

A A B E N R A A. Medlemsblad nr. 1 2008 Uge 1 For Aabenraa Sportsfiskerforening S P O R T S F I S K E R F O R E N I N G

A A B E N R A A. Medlemsblad nr. 1 2008 Uge 1 For Aabenraa Sportsfiskerforening S P O R T S F I S K E R F O R E N I N G Bestyrelsen Børge Pedersen (Formand) Hærvejen 111 tlf: 74693425 / 30275371 borge.pedersen@teknik.dk Mogens Schmidt (Næstformand) Hovslundvej 10, Hovslund tlf. 22934828 Johannes Mortensen (Kasserer) Løkkegårdsvej

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere