Telefon , Fax Telefon , Fax Dir Henrik Mortensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen"

Transkript

1 Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Ejendommens navn: E/F Øresund Strandpark Etape 2 v/datea A/S Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby Telefon , Fax Policenr Skadedato Skadeadresse Ejd.nr Brand 5. Vand 9. Påkørsel 2. Lynnedslag 6. Frostsprængning 10. Glas 3. Kortslutning 7. Rørskade 11. Sanitet 4. Storm 8. Indbrudstyveri 12. Svamp og insekt Oplysninger om skaden Hvordan skete skaden? Skadens omfang (hvad er der sket skade på og hvad skønnes udbedring at koste): Genstand Reparatør Overslag Diverse (skal ALTID udfyldes): Ønskes besigtigelse? Er samtlige regninger vedlagt? Kan skaden afsluttes? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Er skaden anmeldt til politi? Lejers indboforsikring Ansvarlig skadevolder: Ja Nej Selskab/policenr.: Erstatning skal udbetales til: sæt X v/datea A/S Reparatør Kontaktperson Kontaktperson Telefonnr. Underskrift Dato Træffetid Underskrift/stempel

2 Skadeanmeldelse Husejeransvar Ejendommens navn: E/F Øresund Strandpark Etape 2 v/datea A/S Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby Bemærk: til sagens behandling kan det være nødvendligt Telefon , Fax at indhente yderligere oplysninger fra Dem/skadelidte Policenr Skadedato Skadeadresse Ejd.nr Skadelidte Navn Stilling Telefonnr. Adresse Postnr. By Beskrivelse af skadetilfældet Erstatningskrav Hvilke erstatningskrav har skadelidte rejst mod Dem? Er skaden opgjort vedlægges skadelidtes skriftlige dokumentation Hvem skal evt. erstatning udbetales til? Boligselskab Skadelidte Deres kommentarer til skadetilfældet Mener De selv, at De er ansvarlig for skaden? / Finder De skadelidtes krav rimeligt? Underskrift Dato Underskrift/stempel

3 Tuborgvej Hellerup Att.: Henrik Mortensen FØLGESKRIVELSE ved fremsendelse af regninger til betaling Policenr Skadenr. Ejd.nr Skadeadresse Ejd.navn E/F Øresund Strandpark Etape 2 Skadedato Kan skaden afsluttes? Ja Nej Erstatningen udbetales til: Ejd. Reparatør Underskrift Dato Underskrift/stempel

4 Skadevejledning Bygnings- og løsøreskader Generelt Der skal altid udfyldes skadeanmeldelse. En forudsætning for en hurtig skadesbehandling i forsikringsselskabet er, at alle relevante oplysninger fremgår af anmeldelsen. Skadedato, skadeadresse, anslået skadeudgift, beskrivelse af skadeårsag og -omfang skal som minimum altid fremgå af anmeldelsen. Evt. skadevolders navn, adresse, køretøjs reg.nr., forsikringsselskab og policenr. skal tillige oplyses. Alle skadeanmeldelser, regninger, korrespondance og evt. taksatorrapport skal indsendes til. Ved enhver skade hvor De eller lejer er i tvivl om forsikringsmæssige forhold bedes De kontakte: Tuborgvej Hellerup Telefon , Fax Forsikringsmægler Camilla Elverdal - Direkte telefon og Henrik Mortensen, Skader indtil kr kan generelt udbedres uden forudgående tilsagn/besigtigelse (dette må ikke forveksles med en bekræftelse om dækning ). Når skaden er udbedret og boligselskabet har godkendt arbejdet udfyldes skadeanmeldelse, som fremsendes sammen med regningerne til Willis. Forsikringsselskabet har ret til efterfølgende at foretage besigtigelse af skaden /det udførte reparationsarbejde. Ved glasskader skal der ikke udfyldes skadeanmeldelse. På reparationsregningen anføres skadedato og skadeadresse hvorefter regningen fremsendes til Willis. Rør-, kloak-, svamp- & insektskader og husejeransvarsskader skal altid anmeldes og godkendes inden udbedring kan påbegyndes uanset beløbsstørrelse. Det er dog altid boligselskabets pligt at begrænse skadens omfang. I skadesituationer hvor akut udbedring er nødvendig, skal det beskadigede rør gemmes for evt. besigtigelse. Ved indbrudstyveri og hærværk skal der foretages anmeldelse til politi. Politikvittering vedlægges efterfølgende sammen med skade - anmeldelsen. Skader over kr skal altid anmeldes inden udbedring påbegyndes. Skader udenfor kontortid ( ), der kræver øjeblikkelig indsats kan anmeldes på tlf.nr (Policenr. skal oplyses). Afregning af erstatning If Skadeforsikring afregner erstatning overfor DATEA eller reparatøren, jf. afkrydsning.

5 Skadevejledning Husejeransvarsskader Generelt 1. Anerkend aldrig noget erstatningsansvar overfor 3. mand. Deres ansvarsforsikring hæfter ikke for et videregående ansvar eller tilsagn om anden forsikringsydelse, end hvad der følger af dansk rets almindelige erstatningsregler. 2. Det er skadelidtes bevisbyrde at påvise skyld hos skadevolder, samt at dokumentere det lidte tab. Såfremt skadelidte vil rejse krav imod boligselskabet, skal dette ske skriftligt. 3. Skadelidtes krav fremsendes til Willis sammen med udfyldt skadeanmeldelse. For at forsikringsselskabet kan afgøre hvorvidt boligselskabet er erstatningsansvarlig eller ej, er det vigtigt at vi modtager boligselskabets kommentarer til skadelidtes påstand. 4. Forsikringsselskabet vil herefter behandle sagen udfra det indsendte materiale. Heri ligger også at det er forsikringsselskabet opgave, at informere skadelidtes om sagens udfald. Det kan i nogle sager være nødvendigt for forsikringsselskabet at indhente yderligere oplysninger hos Dem eller skadelidte. Glatføreuheld 1. Ved falde-/glideskader udfyldes vedlagte skema og fremsendes til Willis sammen med skadeanmeldelsen.

6 Bilag til skadeanmeldelse for husejeransvar Anvendes ved glatføreuheld 1. Hvilket tidspunkt skete uheldet? 2. Hvad var årsagen til uheldet? 3. Hvornår var der senest inden uheldet - ryddet for sne? - saltet? - gruset? 4. Hvis dette ikke var foretaget, hvad var da årsagen hertil? 5. Sneede det eventuelt fortsat på uheldstidspunktet? 6. Anfør hvor uheldet skete. (f.eks. trappe, fortov, cykelsti, kørebane, P-plads, sti eller øvrigt) 7. Var der vidner til uheldet? (vidners navn og adresse bedes oplyst) 8. Skete uheldet på et sted, hvor De har snerydningspligt? (hvis nej, hvem har da denne pligt?) 9. Har De overdraget dette arbejde til andre (f.eks. entreprenør)? 10. Hvornår har skadelidte første gang kontaktet Dem om uheldet? 11. Var der specielle vejrforhold som gjorde, at snerydning, saltning eller grusning var umulig, nytteløs eller med nedsat virkning. Hvis ja, da hvilke? 12. Skitse over uheldsstedet med angivelse af hvor skadelidte er faldet, samt Deres evt. øvrige kommentarer.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

Autoforsikring Ansvar og kaskoskade

Autoforsikring Ansvar og kaskoskade KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelse sendes til: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Gartnernes Forsikring... Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Sådan gør du efter et trafikuheld! Straks efter uheldet på skadestedet 1) Udfyld denne folder straks efter uheldet og indsend den til selskabet.

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for indbo og hund Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Når De udfylder denne anmeldelse, beder vi Dem tænke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere