Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. Brand Small & Mid Cap seminar"

Transkript

1 Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april

2 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og ansatte Finansielle produkter inden for Skadeforsikring Bank Liv og Pension Bankfilialer Forsikring- og pensionscentre Regionale kontorer Hovedkontor Kundefokus Private kunder over 30 år Landbrugskunder og mindre og mellemstore erhvervskunder (dog ikke bank) Distribution af produkter 270 forsikringsassurandører 6 call centre 14 forsikrings- og pensionscentre 11 bankfilialer 2

3 S K A D E F O R S I K R I N G Skadeforsikring - Danmarks 4. største forsikringsselskab Markedsandel på 10 % kunder privatkunder erhvervs- og landbrugskunder Kundefokus Privatkunder over 30 Mindre og mellemstore erhvervskunder Landbrugskunder Markedsandel: Skadeforsikring 0% 5% 10% 15% 20% 25% Tryg Topdanmark Codan Alm. Brand If Gjensidige Forsikring Sygeforsikringen "danmark" Lærerstandens Brandforsikring Alka GF-Forsikring Andel af koncernomsætning FY2012 4,9 mia.kr. 66,2% 3

4 B A N K V I R K S O M H E D Alm. Brand Bank - Kontrolleret turn-around Privatkundebank, der støtter op om koncernens kunder 11 filialer privatkunder 43 % også kunder i Skadeforsikring eller Liv og Pension Resultatfordeling* FY 2012 Leasing 13% Finansielle Markeder 36% Bank aktiviteter 51% Hovedaktiviteter Privatkundebank Finansielle markeder Leasing 11,6% 852 mio.kr. *før kreditrelateret værdireguleringer 4

5 L I V O G P E N S I O N Liv og Pension - Danmarks 7. største kommercielle liv- og pensionsselskab Omkostningsprocent af hensættelser kunder 0,67% 0,59% 0,64% 0,59% 0,63% 40 % også kunder i Skadeforsikring eller banken Markedsandel 9 % på kapitalpensionsordninger 4 % på ratepensionsordninger 5 % på forsikringer med løbende udbetalinger Andel af koncernomæstning FY ,3% 903 mio.kr. 5

6 K O N C E R N En periode med mange udfordringer

7 S K A D E F O R S I K R I N G Combined Ratio - Succesfulde forbedringer af forretningen 96,5 98,0 98,2 Succesfuld fokusering på forbedring af den underliggende Combined Ratio 92,3 Forbedringstiltag 88,8 Præmieforhøjelser 83,3 84,8 85,5 Omkostningsreduktioner Indkøb Tilpasning af betingelser 80,2 79,7 Brug af selvrisiko Combined Ratio Underliggende Combined Ratio 7

8 S K A D E F O R S I K R I N G Mål for omkostningspct nået i % 19,0% 18,5% 18% 17,6% Omkostningspct. i den lave ende af målintervallet 16,2 i % 14% 15,9% 16,2% Højere omkostninger i 2012 Erhvervelsesomkostninger Omkostninger til systemudvikling pga. skadeforsikringsafgift Bonus 12% Målsætning

9 S K A D E F O R S I K R I N G Omkostningspct. Combined Ratio Alm. Brand blandt de bedste - Konkurrentsammenligning 18,5 17,6 17,2 17,0 15,9 16,2 16,8 14,9 15,4 15,7 15,8 16,4 20,4 20,3 21, ,0 98,2 98,8 99,5 101,4 92,3 91,1 93,3 90,3 92,2 93,5 88,0 88,2 83,3 102, Note: Combined Ratio og omkostningspct. er angivet på koncernniveau. Tal for Codan omfatter kun danske aktiviteter 9

10 B A N K V I R K S O M H E D En bank under forandring Afviklingsportefølje 5,6 mia.kr. Fortsættende portefølje 2,6 mia.kr. Pantebreve mio.kr. Pantebrevsfinansiering 115 mio.kr. Privat mio.kr. Ejendomsudviklingsprojekter 254 mio.kr. Erhverv mio.kr. Øvrige udlån 205 mio.kr. Bilfinansiering 230 mio.kr. Landbrug 955 mio.kr. 10

11 B A N K V I R K S O M H E D Mia.kr. Mia.kr. Fundingudfordring løst Indlånsoverskud 0,9 1,4 2,6 Finanskrisen blev også en fundingkrise -0,1-2,4-4,1-3,7-3,5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Udvikling i funding 13,6 12,5 11,3 4,1 2,7 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY YTD Kreditinstitutter og centralbanker Supplerende kapital Udstedte obligationer Hybrid kapital Indlånsoverskud på 2,6 mia.kr. Steget fra et underskud på 2,4 mia.kr. Betydelig reduktion i funding 7,7 mia.kr. tilbagebetalt i 2012 Yderligere reduktion i mia.kr. i obligationer tilbagebetalt 430 mio.kr. i hybrid kernekapital tilbagebetalt 1 mia.kr. i obligationer tilbagebetales i juni

12 B A N K V I R K S O M H E D Mio.kr. Tab og nedskrivninger er stadig høje - men kommer fra et højt niveau mio.kr. i nedskrivninger på erhvervsejendomme efter nye regler fra Finanstilsynet

13 L I V O G P E N S I O N Mio.kr. Præmieindtægter Samlede pensionsindbetalinger steg med 14 % Præmieindbetalinger i livsforsikring steg med 25 % Overførsel af pensionsordninger fra nye kunder Faldende indbetalinger til investeringsordninger Større engangsindbetalinger i 2011 Løbende præmier Engangspræmier Investeringsordninger Note: Investeringsordninger rapporteres i banksegmentet 13

14 L I V O G P E N S I O N Mio.kr. Resultater Egenkapitalens investeringsafkast påvirket af lav rente Fra 2011 mindre afhængighed af risikotillæg Indtjening hovedsagelig betinget af omkostnings- og risikoresultatet Andel af omkostnings- og risikoresultat Egenkapitalens investeringsafkast Risikotillæg Øvrige Note: Før ændringer i skyggekonti 14

15 K O N C E R N Kapitalmodel - Væsentligt forøget kapitaloverdækning Mio.kr. Basiskapital 31. dec Basiskapital 31. dec Koncernegenkapital Skatteaktiver Supplerende kapital Basiskapital for koncernen, i alt Lovpligtigt kapitalkrav for koncernen ultimo perioden Overdækning ift. lovpligtigt kapitalkrav Intern kapitalmålsætning Overdækning ift. intern kapitalmålsætning mio.kr. i statslig hybrid kernekapital indfriet i marts 2013 reducerer kapitaloverdækningen 15

16 K O N C E R N Ny Strategi - KUNDEN FØRST Egenkapitalafkastmål CIBOR +10% i 2016 Målsætninger Omkostningseffektivitet Forbedre kundeloyalitet Skabe mere forretning med hver kunde Profitabel vækst Fokusområder Effektiv kundehåndtering Forbedre digitale processer til sikring af enkel og forbedret kundeservice Forøge kvalitet i processer og produkter Fokus på kunders produkt- og servicebehov 16

17 S K A D E F O R S I K R I N G Nye strategiske målsætninger - Effektivitet og kundefokus Egenkapitalafkast Målsætning 38,7% Egenkapitalafkastmål: 20 % plus CIBOR 19,0% 23,2% CIBOR +20 % Combined Ratio på maksimalt 92 12,0% Årlig effektivtetsforbedring på 2,5 % Årlig kundafgangsprocent 110% Fastholde markedsandel på 10 % 100% 90% 80% 70% Indeks 17

18 B A N K V I R K S O M H E D Nye strategiske målsætninger - Profitabel vækst og risikoreduktion Egenkapitalafkast Egenkapitalafkastmål på 5 % plus CIBOR Langsigtet mål på CIBOR +10% CIBOR +5 % ,1% -81,0% -106,3% Indtjening pr omkostningskrone på over 1,1 i 2016 Forbedre rentemarginal med 1 %-point i ,7% Udlån 15,0 12,7 10,4 8,7 Reducere afviklingsporteføljen med 10 % årligt FY2009 FY2010 FY2011 FY

19 L I V O G P E N S I O N Nye strategiske målsætninger - Stærkt grundlag for fremtidig vækst Egenkapitalafkast Egenkapitalafkastmål på 10 % plus CIBOR 12,0% 17,0% 13,3% 9,7% Målsætning CIBOR +10% Vækst: Inflation +12 % i løbende præmieindbetalinger Konkurrencedygtigt afkast af kundemidlerne Kollektivt bonuspotentiale Forbedrede kundeoplevelser 3,00% ,50% 454 3,65% 586 3,00% Bonuspotentiale Rentegruppe (indtegning) 19

20 K O N C E R N Alm. Brand aktien Stærk skadeforsikring Succesfuld turn-around af skadeforsikringsaktiviteterne Turn-around af banken Fortsat reduktion af udlån og risici Reetablere privatkundebanken med fokus på koncernens primære privatkundesegment Forøget aktivitet indenfor Leasing og Finansielle Markeder Lav risiko på Liv og Pension Stabil forretningsmodel selv under svære markedsvilkår Outlook 2013 Koncernresultat på 440 mio.kr. før skat og tab og nedskrivninger Tab og nedskrivninger på mio.kr. 20

21 Spørgsmål? 21

22 Disclaimer The statements made in this presentation are based on current expectations, estimates and projections made by management. All statements about future financial performance are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those set forth in or implied by the statements. All statements about future financial performance made in this presentation are solely based on information known at the time of the preparation of the last published financial report, and the company assumes no obligation to update these statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise. 22

23 Alm. Brand Small & Mid Cap seminar 23

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Udbud af 156.150.000 styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015 PRESSEMØDE REGNSKAB 2014 Thomas F. Borgen Chief Executive Officer 3. februar 2015 Agenda Regnskab 2014 Forventninger 2015 Makroøkonomi Vejen frem 2 Bedste resultat siden 2007 Resultatopgørelse og nøgletal

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport 2014 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere