Mødet blev holdt torsdag den 19. august 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 09:30 og sluttede kl. 11:45.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt torsdag den 19. august 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 09:30 og sluttede kl. 11:45."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 7 Mødet blev holdt torsdag den 19. august 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 09:30 og sluttede kl. 11:45. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand - Bjarni G. Jørgensen (V), Jens Grønne (R), Flemming Villadsen (A), Bitten Bloch (C) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Drøftelse af besparelsesanalyser Etablering af kompetencenter Beskæftigelsesplan Forslag om ungeprojekt Konsekvenser af regeringens genopretningsplan Rapport fra Falck Jobservice Allerød Kommunes indsats mod misbrug af sociale ydelser Aktuelle Beskæftigelsestal Ungeledigheden - Status juni

2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 10/12745 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag - Afledte konsekvenser - Økonomi og finansiering - Dialog/høring - Bilag Nej Beslutning Erhvervs- Intet. og Beskæftigelsesudvalget den Fraværende Ingen

3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2. Meddelelser Sagsnr.: 10/12746 Punkttype - Tema Invitation til JobCamp 10 KL afholder JobCamp i november - i år med temaet "Et arbejdsmarked i forandring". Foreløbigt program er vedlagt som bilag. JobCamp 10 holdes i Horsens den 4. og 5. november Deltagerprisen er kr. pr. person. Hertil kommer udgifter til transport og overnatning. Sagsbeskrivelse - Evaluering af Erhvervskonference Den 10. juni 2010 blev der afholdt erhvervskonference på The Scandinavian Golf Club med klimapartnerskaber som tema. Konferencen evalueres. Miljøchef Niels Erik von Freiesleben deltager. Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Der afholdes møde i LBR den 16. august Referat fra mødet udleveres på mødet. Administrationens forslag - Afledte konsekvenser - Økonomi og finansiering - Dialog/høring - Bilag Foreloebigt program_jobcamp_2010 Beslutning Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget den Til efterretning. Spørgsmålet om deltagelse i JobCamp 2010 genoptages på septembermødet. Fraværende Ingen

4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3. Drøftelse af besparelsesanalyser Sagsnr.: 10/5595 Punkttype Tema Orienteringspunkt. Byrådet skal tage stilling til besparelsesanalyserne på budgetseminaret den september Fagudvalgene skal forinden drøfte analyserne på deres respektive områder med henblik på forberedelse til seminaret. Direktionen deltager under behandlingen af punktet. Sagsbeskrivelse På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område skal analyserne tilvejebringe et besparelsespotentiale på 0,7 mio. kr. Der er udarbejdet analyser på følgende områder: Kortere gennemsnitlig varighed i aktiveringstilbud Ekstra sprogundervisning Rejsehjælp Fjerntolkning Øget brug af ansættelse med løntilskud i kommunen. Analyserne er udarbejdet efter en nærmere vurdering af konkrete besparelsesmuligheder og ændret lovgivning på området pr. 1. juli. Det skal bemærkes, at overskriften på analyserne og til dels også indholdet er ændret i forhold til de oprindelige kommissorier som følge af denne vurdering og konkretisering. Analyserne giver et samlet besparelsespotentiale på 1,15 mio. kr. Udkast til analyser fremsendes til udvalgets medlemmer forud for mødet. De udsendte udkast gennemgås og drøftes på mødet, således at udvalget kan være "klædt på" til budgetseminaret. Den endelige afleveringsfrist for analyserne er den 31. august I perioden mellem udvalgsmødet og afleveringsfristen vil analyserne blive færdiggjort, og der kan således være ændringer i det færdige materiale, som udsendes til byrådets medlemmer forud for budgetseminaret. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter udkast til besparelsesanalyser med henblik på bemærkninger eller anbefalinger

5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august Afledte konsekvenser - til byrådet. Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Analyserne på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område skal tilvejebringe et besparelsespotentiale på 0,7 mio. kr. Analyserne har været drøftet med LBR i forbindelse med udvalgets møde den 9. juni Nej Beslutning Erhvervs- Til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den Fraværende Ingen

6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 4. Etablering af kompetencenter Sagsnr.: 10/1781 Punkttype Orienteringspunkt. Tema Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på sit møde den 4. februar 2010, at nedlægge Produktionsværkstedet i sin hidtidige form og erstattes det med et kompetencecenter. Den 25. marts 2010 besluttede byrådet, at godkende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om at sende oprettelsen af et kompetencecenter i offentligt udbud. Bente Laursen fra Integro er indbudt til kl Sagsbeskrivelse Udbud af kompetencecenter indgår i det udbud, som Jobcenter Allerød gennemfører i samarbejde med de øvrige nordsjællandske Jobcentre. Udarbejdelsen af udbudsmateriale er igangsat og forventes at kunne offentliggøres omkring årsskiftet. Udbuddet forventes gennemført pr. 1. marts Jobcenter Allerød har frem til 1. marts 2011 indgået aftale med firmaet Integro om varetagelse af aktiveringsindsatsen for en stor del af borgerne i jobcentret. Integro placerer sig i Allerød Kommune, således at kommunen sparer udgifter til befordring til borgerne. Med indgåelse af aftalen forventer Jobcenteret en øget beskæftigelseseffekt, og dermed færre udgifter til forsørgelse af borgerne. Baggrunden for aftalen med Integro er, at ledigheden gennem de sidste halvandet år er vokset markant, og blandt de store udfordringer er ungeledigheden og langtidsledigheden. Indsatsen på det nuværende Produktionsværksted har, primært på grund af den begrænsede størrelse, været kendetegnet af en betydelig sårbarhed i forhold til såvel ændringerne i konjunkturerne som personalesituationen. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser - Økonomi og finansiering Aftalen er for de fleste målgrupper billigere end tilsvarende aktiveringstilbud og bør således betyde en mindre besparelse. Dialog/høring - Bilag Nej

7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august Beslutning Erhvervs- Til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den Fraværende Ingen

8 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 5. Beskæftigelsesplan 2011 Sagsnr.: 10/8588 Punkttype Tema Beslutningspunkt. Alle Jobcentre skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger linjerne for det kommende års beskæftigelsesmæssige prioriteringer og indsats. Beskæftigelsesplanen skal godkendes af byrådet senest den 15. oktober. Sagsbeskrivelse Det vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2011 er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på seminaret om beskæftigelsesindsatsen 2011 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd den 10. maj Seminaret blev faciliteret af konsulentfirmaet M-ploy. Beskæftigelsesplanen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Beskæftigelsesregionens bemærkninger er vedlagt. Beskæftigelsesplanen skal desuden sendes i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd, inden den skal godkendes i Allerød Byråd. Planen blev den 1. juli 2010 sendt til LBR s medlemmer i elektronisk form med mulighed for at aflevere skriftlige høringssvar. LBR s høringssvar vil foreligge på mødet. Det skal bemærkes, at beskæftigelsesplanens afsnit 6 om budget for beskæftigelsesindsatsen først tilføjes, når byrådet i oktober har vedtaget budget Afsnit 7 om LBR s virksomhedsrettede plan tilføjes i december 2010, efter godkendelse i LBR. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag til Beskæftigelsesplan 2011 til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd. Afledte konsekvenser Som det strategiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret vil Beskæftigelsesplan 2011 få stor betydning for Jobcentrets prioriteringer og indsats. Økonomi og finansiering Dialog/høring - Både Beskæftigelsesregionen og LBR skal afgive høringssvar til

9 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august Beskæftigelsesplan Bilag Beskaeftigelsesplan_ 2011_udkast.pdf Hoeringssvar_Beskaeftigelsesplan Beslutning Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget den Udvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2011 godkendt som forelagt, idet Forvaltningen ultimo 2010 fremlægger plan for opfyldelse af Beskæftigelsesregionens anbefalinger. Fraværende Ingen

10 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 6. Forslag om ungeprojekt Sagsnr.: 10/15114 Punkttype Tema Orienteringspunkt. Det Lokale Beskæftigelsesråd har i forbindelse med disponeringen af rådets midler for 2010, besluttet at prioritere et projekt for unge. Jobcenter Allerød har udarbejdet forslag til projektet Ungecoach, som fremlægges for LBR på rådets møde den 16. august Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om projektet og LBR s beslutning. Sagsbeskrivelse Formålet med projekt "Ungecoach" er at sikre en samlet og intensiveret indsats overfor gruppen af unge, hvor der er behov for uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsatser på tværs af Jobcenter, Forvaltningens Børne- og Familieteam, UU-Sjælsø, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv. Metoden i projektet er, at der ansættes en ungecoach, som har til opgave at: skabe kontakt til den unge hjælpe den unge i job og/eller uddannelse, f.eks. via løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller individuelt tilrettelagte aftaler støtte og fastholde den unge i relevant behandling fungere som en vedholdende voksenstøtte, der kan guide og vejlede den unge i hverdagen koordinere indsatsen mellem de forskellige instanser. Projektet er 2-årigt og forventes samlet at beløbe sig til kr., hvoraf 50 % finansieres af LBR og 50 % af Jobcentrets budget til mentorer. I henhold til lovgivningen på området kan Jobcentret via en individuel vurdering bevillige mentorstøtte til udsatte unge. Det vurderes, at samtlige unge som inkluderes i projektet vil være i målgruppen for bevilling af mentorstøtte og at halvdelen af den støtte som de unge ydes gennem projektet er omfattet af lovgivningen. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

11 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august Afledte konsekvenser - Økonomi og finansiering Projektet finansieres med 50 % af LBR og de resterende 50 % af Jobcentrets budget til mentorer. Dialog/høring - Bilag Nej Beslutning Erhvervs- Til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den Fraværende Ingen

12 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 7. Konsekvenser af regeringens genopretningsplan Sagsnr.: 10/14401 Punkttype Tema Orienteringspunkt. Regeringens genopretningsplan indeholder blandt andet en forkortelse af dagpengeperioden og en ændring af reglerne omkring genoptjening af dagpengeretten. Genopretningsplanen er nu udmøntet i lovgivning, som er trådt i kraft pr. 2. juli Sagsbeskrivelse Loven indebærer, at dagpengeperioden nedsættes fra 4 til 2 år med virkning fra den 1. juli Personer, som inden denne dato har påbegyndt en dagpengeperiode, bevarer retten til dagpenge efter de gældende regler, dog højst sammenlagt 2 år efter lovens ikrafttrædelse. Loven skal ses i sammenhæng med L 224 om en harmonisering af beskæftigelseskravet og det lovforslag om en ændring af beregningsperioden, som forventes fremsat i efteråret L 224 indebærer, at reglerne for genoptjening af retten til dagpenge ændres, således at man fremover skal have 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for en periode på 3 år for at få ret til at påbegynde en ny dagpengeperiode. Antallet af borgere som bliver ramt af den nye lovgivning er ukendt, men i juli 2010 har Jobcenter Allerød 17 borgere med mere end 24 måneders ledighed bag sig. Administrationens forslag Jobcenterledelsen foreslår, at orienteringen tages til efteretning. Afledte konsekvenser - Økonomi og finansiering - Dialog/høring - Bilag Nej Beslutning Erhvervs- Til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den

13 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august Fraværende Ingen

14 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 8. Rapport fra Falck Jobservice Sagsnr.: 09/55043 Punkttype Tema Orienteringspunkt. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 52 uger er steget væsentligt - fra 25 sager i juni 2008 til 60 sager i december På den baggrund har Økonomiudvalget bevilliget kr. til konsulentstøtte med henblik på identifikation af årsagssammenhænge og væsentlige faktorer for sagernes forløb. Sagsbeskrivelse Falck Jobservice har i perioden marts til juni 2010 gennemgået 86 sygedagpengesager over 13 uger med henblik på kvalitetsudvikling og læring. Konklusionerne på screeningerne er blandt andet: Allerød Kommune har en overrepræsentation af sygemeldte med cancer og sygdomme i hjernen Optimal sagsbehandling i hjerneskader God praksis med indhentning af lægelig dokumentation Behov for faglige standarder og retningslinjer Behov for faglig opkvalificering i at lukke sager Behov for kompetenceudvikling i udarbejdelse af ressourceprofiler Behov for udarbejdelse af klare retningslinjer for forlængelse af sager. Konklusioner og anbefalinger vil blive gennemgået nøje i Jobcentret med henblik på forbedring af indsatsen. Ud af de 86 sager overtog Falck Jobservice sagsbehandlingen af 40 langvarige sager - tilfældigt udvalgt. Af disse 40 sager har Falck Jobservice afsluttet 8 sager, indstillet 1 til førtidspension (afslag) og indstillet 2 til fleksjob (1 afslag). Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

15 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august Afledte konsekvenser - Økonomi og finansiering - Dialog/høring - Bilag Rapport_audit_ Alleroed_ver_ pdf Beslutning Erhvervs- Til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den Fraværende Ingen

16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 9. Allerød Kommunes indsats mod misbrug af sociale ydelser Sagsnr.: 09/39166 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orienteringspunkt Sundheds- og Velfærdsudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om arbejdet med indsatsen mod misbrug af sociale ydelser. Der er stor fokus på kommunerne indsats mod misbrug af sociale ydelser, således udmeldte Velfærdsministeriet i 2009, at der skulle være temarevision på området. Temarevisionen vurderer de relevante forretningsgange med henblik på en sikring af, at der udbetales rigtige ydelser til borgerne og muligheden for misbrug minineres. Generelt har medierne informeret om kommunens indsats, og der har i kommunerne været stor fokus på indsatsen mod misbrug af sociale ydelser. Dette har medført et øget antal henvendelser omkring mulig misbrug af sociale ydelser. I Allerød Kommune blev der i 2009 rejst tilbagebetalingskrav på i alt kr. for misbrug af sociale ydelser. Hertil kommer efterregulering af boligstøtte for ca kr. Omregnet til årlig besparelse giver det kommunen mindreudgifter på kr. i boligydelse som følge af at sagsbehandlerne har reageret på adviser i sager, hvor borgerne har glemt at give besked om flytning. Der foreligger nu rapportering fra BDO Kommunernes revision omkring temarevisionen Det fremgår af teamrevisionens konklusion, at det er revisionens opfattelse, at Allerød Kommune generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende foretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser - Økonomi og -

17 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Sundhedsog Velfærdsudvalget den Rapportering vedr. temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser notat_om_indsatsen_mod_misbrug_af_sociale_ydelser Orienteringen tages til efterretning. Beslutning Erhvervs- Til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den Fraværende Ingen

18 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 10. Aktuelle Beskæftigelsestal Sagsnr.: 10/393 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orienteringspunkt. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal holdes orienteret om den lokale beskæftigelsesmæssige situation og resultatet af indsatsen i Jobcenter Allerød. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udgivet "Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 1. kvartal 2010". Allerød Kommune er fortsat den kommune i Østdanmark, hvor ledigheden relativt er steget mest i perioden marts 2009 marts 2010, men er stadig kommunen med den laveste ledighed (1,9 % i april 2010). Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er ligeledes den laveste i Østdanmark (1,1 %). Det er bemærkelsesmæssigt, at ledigheden nu er faldende. Fra 2,2 % i februar 2010 til 1,9 % i april Den største udfordring pt. i Jobcenter Allerød er stadig udviklingen i antallet af langvarige sygedagpengesager (over 52 uger). Sygedagpengemodtagernes andel af arbejdsstyrken ligger dog i den bedste fjerdedel af de østdanske kommuner. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er vokset markant. Der er tale om en stigning på godt 25 % i årets første måneder. Tallet er især udtryk for en voksende ungeledighed, som er den anden store udfordring for jobcenteret. Der er tale om en generel tendens over hele landet. Det hører dog med til billedet, at Allerød har den sjette laveste andel af unge ydelsesmodtagere (under 30 år) i Østdanmark. På mødet vil der blive redegjort nærmere for denne udvikling. I den samlede oversigt over jobcentrenes placering i forhold til ministermål er Allerød placeret øverst i den næstbedste fjerdedel. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Jobcenterledelsen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. - -

19 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august Dialog/høring - Bilag Oversigt_ydelsesmodtagere_og_maalgrupper_juni_2010.pdf Ostdanmark_kommunefordeltpdf. Ledighedstal Alleroed maj 2010 Resultater_efter_1_ kvartal_2010 Beslutning Erhvervs- Til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den Fraværende Ingen

20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 11. Ungeledigheden - Status juni 2010 Sagsnr.: 10/15122 Punkttype Tema Orienteringspunkt. Ledigheden blandt unge under 30 år har siden medio 2008 været stigende i Allerød Kommune. Andelen af unge ydelsesmodtagere udgør i Allerød 5,8 % mod 8,7 % i Østdanmark. Ledigheden blandt unge under 30 år er siden juli 2008 steget fra 38 personer (33 helårspersoner) til 115 personer (109 helårspersoner) i juni 2010, en stigning på godt 302 %. Sagsbeskrivelse Alle kommuner i landet har oplevet stigende ledighed blandt unge. Stigningen blandt dagpengemodtagere er mindre i Allerød Kommune end stigningen i Østdanmark, mens stigningen blandt øvrige ydelsesmodtagere omvendt er højere i Allerød. Ledigheden blandt unge toppede i marts 2010 med 125 ledige (112 helårspersoner) og har siden været svagt faldende. Der er væsentligt flere mænd end kvinder blandt de ledige. Mændene udgør i juni ,4 % af de ledige. Blandt dagpengemodtagere er tendensen endnu tydeligere idet mændene udgør hele 77 %. Administrationens forslag Jobcenterledelsen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser - Økonomi og finansiering - Dialog/høring - Bilag Fuldtidsledige_under 30_fordelt_på_koen Oversigt_ydelsesmodtagere_maalgrupper_juni_2010 Beslutning Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget den Til efterretning. Udvalget følger udviklingen i ungeledigheden. Fraværende Ingen

21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august

22 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget torsdag den 19. august Signeret af: Lea Herdal Formand Bjarni G. Jørgensen Næstformand Bitten Bloch Medlem Flemming Villadsen Medlem Jens Grønne Medlem

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10.

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 9 Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. Medlemmer: Formand

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 13.12.2012 Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB ændret mødested

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 8. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 28. september 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 8. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 28. september 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 8 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 28. september 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 9.35. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Mandag den 18. februar 2013 kl hos Harald Kortland - Falck Danmark, Brønsholm Kongevej 25, 2980 Kokkedal

Mandag den 18. februar 2013 kl hos Harald Kortland - Falck Danmark, Brønsholm Kongevej 25, 2980 Kokkedal ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holdt møde Mandag den 18. februar 2013 kl. 8.30 hos Harald Kortland - Falck Danmark, Brønsholm Kongevej 25, 2980 Kokkedal med følgende

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014,

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, - kl. 13.30 i Jobcenter Struer Afbud: Flemming Voldum, Bo Ravn og Lisbeth D. Madsen (John Overgaard deltager som suppleant) 1. Orientering a. Opfølgning på ministerens

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv. Møde nr. 33. Mødet blev holdt på rådhuset torsdag den 2. april 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv. Møde nr. 33. Mødet blev holdt på rådhuset torsdag den 2. april 2009. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 33 Mødet blev holdt på rådhuset torsdag den 2. april 2009. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12.30. Medlemmer: Frands Havaleschka,

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 25. oktober 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Fremtiden Nord Syd.

Mødet holdes torsdag den 25. oktober 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Fremtiden Nord Syd. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 25.10.2012 Mødet holdes torsdag den 25. oktober 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Fremtiden Nord Syd. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Mandag den 13. august 2012 kl Afbud: Harald Kortland, Birgitte Stadil Frederiksen Jan Rinder, Mette Bitsch-Christensen og Kit Schmidt

Mandag den 13. august 2012 kl Afbud: Harald Kortland, Birgitte Stadil Frederiksen Jan Rinder, Mette Bitsch-Christensen og Kit Schmidt ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 25 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holdt møde Mandag den 13. august 2012 kl. 8.30 på Allerød Rådhus med nednestående dagsorden: Deltagere: Lea Herdal, Henrik Tonnesen, Marie

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 16.08.2012 Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand -

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens Assens Kommune, 1 af 9 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 13. maj 2013 kl. 08:30 Sted Mødelokale 1, Nr 44 Afbud Vivi Bjørnamose, Bodil Boesgaard, Niels Erik Olsen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 11 Mødedato: 09. december 2009 Mødevarighed: 17.00-18.05 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Charlotte Juhl Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere