Indledning. Nyt fra RTM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Nyt fra RTM"

Transkript

1 Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-pension 2 - Selskaber holder på pengene - Frihed med risiko for Pensamkunder - Byt arbejdstid med pension - Analyse: Sundhedsordninger sænker syge fravær - Nyt fra RTM-Industri 4 - Dansk skadeforsikring løber fra udlandet - Boom i forsikring mod ledelsesansvar i små og mellemstore virksomheder - Stempelafgiften erstattes af ny skadeforsikringsafgift - Digital motorregistrering skal gøre det nemmere at få ny nummerplade - Nyt fra RTM-Ingeniør - RTM Insurance Brokers 6 Indledning Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for oktober måned. Hvis der er emner, som ønskes uddybet, håber vi at I vil kontakte os. Nyt fra RTM Det er os en glæde, at kunne informere om, at RTM har styrket sin organisation. Pr. 1/10 har vi ansat Finn Kofoed som Marketingchef. Finn har mangeårig erfaring fra marketing og vil styrke RTMs kommunikation eksternt. I RTM Industri er ansat Nicklas Kauling og Anne Mette Hansen. Nicklas kommer fra en stilling i Codan Forsikring og Anne Mette fra Tryg Forsikring. Ydermere er Daniel Tange ansat som forsikringselev i RTM Industri. Vi håber I vil tage godt imod dem alle. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN for at se de spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder, har vi et antal fribilletter til rådighed og du er velkommen til at kontakte Christoffer Rexen på telefonnummer , for at høre om mulighed for billetter.

2 Nyt fra RTM-Pension Selskaber holder på pengene Kun to pensionsselskaber giver selskaberne deres andel af reserven, når de dropper garantierne. Partner i BedstPension, Gert Nielsen, siger, at aftalen mellem pensionsbranchen og staten betyder, at de skal forsøge at få kunderne væk fra garantierne, men der står ikke et ord om, at kunderne skal have deres del af reserven. Det er i PFA Pension samt Nordea Liv & Pension, at kunderne får deres del af reserven. Koncerndirektør i PFA Pension, Anne Broeng, forklarer, hvordan formuen påvirkes ved udbetaling fra reserven. I AP Pension begynder man med det fra 2013, og herfra forklarer adm. direktør, Søren Dal Thomsen, at aftalen med staten kan ramme dem i 40'erne med store opsparinger, men for de fleste betyder det, at der kan investeres friere og dermed skabes bedre aflast. I Danica er man ved at se på, hvordan kunderne kan få deres del af reserven, men nogen tidsplan er der ikke endnu, siger cheføkonom i Danica, Jens Christian Nielsen. Det fremgår, at i Alm. Brand og Topdanmark udbetaler man ikke andel af reserven. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi side 1 "Ovenstående artikel underbygger vores påstand om, at det er vigtigt at medarbejderne i virksomhederne modtager uvildig rådgivning i forbindelse med skift af pensionsleverandør. Det er væsentlige beløb medarbejderen risikere at miste ved en forkert overførsel af pensionsdepoterne." siger Jannik Jønsson, Pensionschef. Frihed med risiko for Pensam-kunder Forbundsformand for FOA og formand for Pensam Holding, Dennis Kristensen, meddeler, at FOA medlemmer frit kan vælge, hvilket pensionsselskab deres arbejdsgiver skal indbetale pensionsopsparingen til. Men for få måneder siden afviste han på vegne af FOA kravet om, at medlemmerne selv kunne vælge pensionsselskab. Dennis Kristensen insisterede på, at de ansatte skulle tvinges ind i Pensam. En ekspert vurderer, at frit valg af pensionsselskab ikke nødvendigvis er en god løsning for medlemmer af andre fagforbund.

3 t RTM Insurance Brokers A/S "Denne opblødning af markedet for arbejdsmarkedspensioner er et synligt bevis på, at investeringsafkastet vægter utrolig højt. når vi taler pensionsopsparing. Ved at få et bredt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag omkring forvaltningen af medarbejdernes midler, kan man som arbejdsgiver gøre en stor forskel for medarbejdernes pensionisttilværelse." udtaler Jannik Jønsson, Pensionschef Byt arbejdstid med pension Medlemmerne i HK/Privat kan fra den 1. oktober gå ned i tid og alligevel få samme lønudbetaling hver måned. Ifølge Simon Tøgern, formand i HK/Privat, kan man frasige sig noget af pensionsindbetalingen, arbejde mindre og fastholde sin månedsløn, hvis man har mindre end fem år til sin alderspension. Seniorordningen koster ikke arbejdspladsen noget, da det er de ansatte selv, der betaler. Dermed bliver indbetalingen til pensionen også mindre, forklarer han. 19. sept Nordjyske Stiftstidende 1. Sektion side 23 "Seniorordninger er noget der vinder mere og mere indpas i virksomhederne, og RTM mener det er vigtigt, at man som virksomhed gør sig nogle overvejelser omkring medarbejdernes sen-karriere. Ved at have en klart defineret seniorpolitik i forlængelse af firmaets pensionspolitik, kan man fastholde medarbejderne, og derved fastholde vigtig viden omkring virksomheden i længere tid." Udtaler Jannik Jønsson, Pensionschef. Analyse: Sundhedsordninger sænker sygefravær En undersøgelse over to år viser, at samfundet kan spare penge på sundhedsordninger, skriver professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, og adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, i en analyse. Det er Syddansk Universitet, der har lavet undersøgelsen, hvor medlemmer af en sundhedsordning i PensionDanmark er blevet fulgt. "Det er ikke kun sundhedsordninger i PensionDanmark, der har denne effekt. Ved at kombinere de forskellige produkter på sundhedsmarkedet, så de passer til skadesforløbet i virksomheden, kan man nedbringe sygefraværet, så besparelsen på fraværet klart overstiger præmien på forsikringen." udtaler pensionsmægler Lars Tronstrøm

4 Nyt fra RTM-Industri Dansk skadeforsikring løber fra udlandet De seneste års præmieforhøjelser indenfor skadesforsikring har gjort de danske forsikringsselskaber til nogle af de mest lønsomme i Europa. Ifølge aktuelle regnskabstal fra Finanstilsynet steg præmieindtægterne med 1,3 mia. kr. svarende til 5 pct. fra første halvår 2011 til Erstatningsudbetalingerne blev holdt nogenlunde i ro på 18,5 mia. kr. og administrationsomkostningerne steg fra 4,1 mia. kr. til 4,8 mia. Økonomisk Ugebrev - Oktober Boom i forsikring mod ledelsesansvar i små og mellemstore virksomheder - Direktioner og bestyrelser i både små og mellemstore virksomheder ønsker at forsikre sig mod erstatningskrav, hvilket gør denne forsikringsforretning til en af de mest voksende. Antallet af topfolk i erhvervslivet, der har tegnet en ansvarsforsikring runder snart , og der er efterspørgsel på ledelsesansvarsforsikringerne i alle slags brancher i helt almindelige virksomheder. Økonomisk Ugebrev - Oktober Stempelafgiften erstattes af ny skadesforsikringsafgift Fra 1. januar 2013 træder en ny lov om afgift på skadesforsikringer i kraft. Det betyder, at staten fremover opkræver en årlig skadesforsikringsafgift i stedet for den nuværende stempelafgift. Den nye skadesforsikringsafgift er mere enkel, fordi den følger præmien proportionalt og de ændringer, der sker i op- eller nedadgående retning. Den nye skadeforsikringsafgift bliver opkrævet for de samme forsikringsprodukter, som der i dag opkræves stempelafgift for. Arbejdsskadeforsikring er stadig fritaget for afgift, det samme gælder vareforsikring, skibskasko og fiskeopdræt.

5 Ændringen får ingen praktisk betydning for jer som kunde. Forsikringsselskabet sørger for at opkræve forsikringsafgiften, og den er udspecificeret på fakturaen under afgifter. Forsikringsselskabet betaler derefter pengene videre til staten. En klar fordel er, at den nye Dansk forsikringsafgift skadeforsikring er nem at forstå og nem løber at administrere. fra udlandet Samtidig skal man ikke længere betale afgift til staten blot fordi man skifter til et andet De forsikringsselskab. seneste års præmieforhøjelser indenfor skadesforsikring har gjort de danske forsikringsselskaber til nogle af de mest lønsomme i Europa. Ifølge Forskellen aktuelle på stempelafgiften regnskabstal fra og Finanstilsynet forsikringsafgiften steg præmieindtægterne er, at hvor med stempelafgiften 1,3 mia. kr. er svarende engangsafgift, til 5 pct. fra som første alle halvår forsikringskunder 2011 til skal Erstatningsudbetalingerne betale, når de opretter, ændrer blev eller holdt flytter nogenlunde deres forsikringer, i ro på 18,5 er mia. den kr. nye og administrationsomkostningerne skadeforsikringsafgift en afgift på steg 1,1 fra procent 4,1 mia. af den kr. til samlede 4,8 mia. Årets forsikringspræmie. højdespringer Afgiften var Tryg opkræves Forsikring årligt, med kvartalsvist markant fremgang eller månedligt, i det forsikringstekniske afhængig af, hvordan resultat man betaler fra 11 mio. præmien. kr. i 2010 til mio. kr. sidste år. Der betales stempelafgift af forsikringer, der træder i kraft og opkræves Økonomisk indtil 31. december Ugebrev Oktober Fra 1. januar 2013 betales der herefter skadeforsikringsafgift. I visse tilfælde skal der opkræves både stempelafgift og skadeforsikringsafgift. Der er ikke nogen overgangsordninger, og der er således ingen mulighed for at få kompensation og/eller modregning i skadesforsikringsafgiften for tidligere betalt stempelafgift. Digital motorregistrering skal gøre det nemmere at få ny nummerplade Nu er det slut med grønne anmeldelsesblanketter, forsikringsbeviser og fremmøde på motorkontoret for at få indregistreret eller omregistreret et køretøj. Fra 6. juni har SKAT indført digital motorregistrering, DMR, i Danmark, og de har godkendt en række private bilforhandlere og synshaller til at indregistrere køretøjer via det nye DMR-system. Det betyder, at bilforhandlere og synshaller nu også kan indregistrere og udlevere nummerplader til personbiler, motorcykler, knallerter, campingvogne, varevogne, lastbiler, trailere og arbejdsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt med et forsikringsbevis, i stedet får man et elektronisk forsikringsbevisnummer fra forsikringsselskabet på forhånd, og så kan det hele klares elektronisk hos forhandleren, synshallen eller hos SKAT.

6 Det betyder at man ikke længere kan benytte fysiske forsikringsbeviser. Hvis man skal have nummerplader til særlige køretøjer, fx taxi, bus, eller handicapbil, kan nummerpladerne kun fås hos SKAT, og altså ikke hos synshaller og forhandlere. Ganske enkelt vil det blive sådan, at man som bilkøber vil kunne få nummerplader på bilen med det samme, uanset om man køber en bil i weekenden eller på en hverdag. Nyt fra RTM-Ingeniør RTMs ingeniørafdelings udarbejdelse af risk management planer slår rekord. I år har der været meget travlt, med udarbejdelse af risk management planer for de danske virksomheder. Dette skyldes virksomhedernes ønske om at forbedre sin risiko, med henblik på at sikre leveringssikkerhed for sine kunder, samt forbedre egen overlevelse ved en storskade. En virksomhed, der aktivt benytter risk management i forskellige former, vil blive betragtet som en bedre risiko med lavere forsikringspræmier til følge. Antallet af udarbejdede katastrofeplaner er fordoblet i år, og vi forudser at der vil være endnu mere fokus på udarbejdelse af katastrofeplaner og risikostyring fremover Der er indgået mange aftaler med vores kunder, omkring at sikre opfølgning på at de klausuler som forsikringsselskaberne indskriver i policerne bliver opfyldt. RTMs ingeniørafdeling sikrer ved et kort årligt opfølgende besøg, typisk med driftschefen, at termografering, brandalarmeringsanlæg, indbrudssikring m.m. er overholdt. For nærmere oplysninger kontakt venligst RTMs ingeniørafdeling enten Jesper Juul Hansen eller Jørgen Bach Larsen på

7 Særskilt nyhedsbrev om skattereformen RTM vil i slutningen af oktober udsende et nyhedsbrev omkring den nye skattereform. I nyhedsbrevet vil vi informere omkring håndteringen af de nye regler omkring kapitalpensionen og den nye opsparingsform - Aldersforsikring. Derudover vil der være oplysninger omkring det nye loft for topskattegrænsen, samt andre emner med relation til reformen. Oktober 2012/RTM/Henning Toftager RTM Insurance Brokers A/S er blandt de førende danske forsikringsmæglere i håndteringen af erhvervslivets forsikringer og pensionsordninger. Vi samarbejder med den internationale forsikringsmæglergruppe JLT Network, som i dag er den største engelsk-ejede Lloyds-broker. Vi sørger dagligt for de individuelt tilpassede forsikringsløsninger, som er bydende nødvendige for at undgå faldgruber i virksomhedernes forsikringsdækninger. I Norden er RTM en del af NUB, Nordic United Brokers, bestående af NorthEdge AS i Norge, Howden AB i Sverige og Howden OY i Finland. Vi udsender RTM nyhedsbrev en gang om måneden som en del af vores service og for at give vores kunder og andre interesseret et indblik i det aktuelle forsikringsmarked.

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for juli/august måned.

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for juli/august måned. Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Danmark taber forsikringskrigen - KB-Hallen var underforsikret - Vandskader koster formuer - Tusindvis af biler bryder sammen på

Læs mere

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for juni måned.

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for juni måned. Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Børn nyder godt af forældres sundhedsforsikring - Kommuner sikrer mod skybrud for milliard - Gyldne tider for de danske forsikringsgiganter

Læs mere

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for april måned.

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for april måned. Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan undersøger Scandinavian Star-erstatning - Få styr på oversvømmelser - Topdanmark svarer på artikel - Ny afgift på arbejdsskader

Læs mere

Indledning. Af spændende arrangementer kan bl.a. nævnes: Frida Kahlo Et liv i kunsten Læs mere på www.arken.dk

Indledning. Af spændende arrangementer kan bl.a. nævnes: Frida Kahlo Et liv i kunsten Læs mere på www.arken.dk Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - - Hvem skal betale, når skolens Ipad går i stykker? - - Kæmpe slagsmål mellem kreditorer i Phil-konkursbo - Sygeforsikring for biler

Læs mere

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for maj måned.

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for maj måned. Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Tryg på kundejagt - Sådan undgår du indbrud i firmabilen - Tuco rejser sig fra asken - Selskaber gambler med netbanken - Products

Læs mere

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger I denne måneds nyhedsbrev: - Indledning - Arken - Nyheder Industri - Tysk gigant på det danske forsikringsmarked - Firma ramt af hackerangreb: Husk at tage backup - Festivaltid: Hvordan er jeg som frivillig

Læs mere

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for september/oktober måned.

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for september/oktober måned. Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Sådan svindler vi med forsikringen - Hackere stjal 500.000 kroner fra lille firma - Forsikringen dækker broskader - Der skal postes

Læs mere

Indledning. Ny afgift på skadesforsikringer

Indledning. Ny afgift på skadesforsikringer Indledning Læs i dette nummer: - Ny afgift på skadeforsikringer - Vi forsikrer os mod tryghed - Få din egen sikkerhedsalarm i lommen - Miljøansvar og finansiel sikkerhedsstillelse - Kommunen får erstatning

Læs mere

NYHEDSBREV Insurance Brokers

NYHEDSBREV Insurance Brokers NYHEDSBREV Insurance Brokers I denne måneds nyhedsbrev: - Indledning - Nyhedsoversigt - Vi sparer 27 mio. kr. årligt - Forsikringsmæglere sætter sig på de store erhvervskunder - Forsikringsselskaber får

Læs mere

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne Læs i dette nummer: - Regnskab: Historisk overskud for Gjensidige - All-inclusive-ferier koster på sidebenene - Skybruddet i København sidste år var Europas dyreste - Behandlinger reddede Kris fra sygelejet

Læs mere

Industri Pension Ingeniør

Industri Pension Ingeniør Industri Pension Ingeniør INDUSTRI: ER DIN VIRKSOMHED CYBER-HACKET, UDEN DU VED DET? Virksomheder bliver i stigende grad udsat for hacker-angreb. Og mange virksomheder kan være ramt uden at have opdaget

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Mæglerbetjente pensionskunder er de mest tilfredse

Mæglerbetjente pensionskunder er de mest tilfredse Mæglerbetjente pensionskunder er de mest tilfredse Pensionsbranchens årlige kundetilfredshedsundersøgelse Aalunds Pensionsbarometer viser, at mæglerbetjente kunder samlet set er mere tilfredse end direkte

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11 Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 5 og 6. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til MP Pensions generalforsamling 24. april 2013. Indhold Side Forslag A fra bestyrelsen

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling 22. april 2013. Dagsordenens punkt

Læs mere