De ekstremt lave renter medvirker fortsat til at begrænse landbrugsbedrifternes finansielle omkostninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De ekstremt lave renter medvirker fortsat til at begrænse landbrugsbedrifternes finansielle omkostninger."

Transkript

1 1 / 16

2 INDHOLD SIDE Sammendrag Resultatopgørelse Heltidsbedrifter Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne Alle bedrifter Følsomhedsberegninger Aktiver, gæld, investeringer og likviditet Heltidsbedrifter Alle bedrifter Bilag 1 og 2: Prisforventninger, forudsætninger, datamateriale og definitioner SAMMENDRAG Prisfald på mælk og svinekød slår kraftigt igennem i 2015 delvis bedring i 2016 En gennemsnitlig heltidsbedrift (ekskl. mink) forventes at opnå et driftsresultat på kr. i Det er en nedgang fra ca kr. i I 2016 ventes driftsresultatet at stige til kr. Inkl. mink er resultatet hhv kr., kr. og kr. i årene Driftsresultatet viser resultatet før aflønning af ejerens arbejdskraft og egenkapital. Afkastet af investeret kapital falder fra ca. 4-6 pct. i 2012 og 2013 til ca. 1,5 pct. i 2015 og De to største driftsgrene, svine- og mælkeproducenter har begge udsigt til underskud i 2015, og de svage resultater skaber et stort, akut likviditetsbehov. Svineproducenternes indtjening retter sig delvist i starten af 2016, mælkeproducenternes først senere på året. Vi ser nu den fulde effekt af Ruslands stop for import af fødevarer fra EU samt den kraftige opbremsning af Kinas import af mejeriprodukter. Samtidig er landbrugsproduktionen fortsat stor, blandt på grund af ophævelsen af mælkekvoterne i EU. Kombinationen af et fald i efterspørgslen og et stort udbud har medført, at størstedelen af landbruget befinder sig i en lavkonjunktur med lave mælke- og svinepriser og et tilsvarende stort fald i indtjeningen. Resultaterne afspejler således, at væsentlige dele af landbruget i disse år har indkomster betydeligt under normalt niveau. De ekstremt lave renter medvirker fortsat til at begrænse landbrugsbedrifternes finansielle omkostninger. Der er fortsat stor spredning i indkomsterne mellem de enkelte landbrugsvirksomheder. På trods af faldet i indkomsterne ventes den bedste tredjedel af heltidsbedrifterne at opnå et resultat før ejeraflønning på ca. 0,9 mio. kr. pr. bedrift i 2015 og Denne gruppe af økonomisk stærke landbrug er kontinuerligt i stand til at tjene penge til både en passende ejeraflønning, konsolidering og investeringer. Prognoserne er baseret på de nuværende regler. Ændrede regler for eksempelvis gødningsnormer kan forbedre resultatet markant for både planteavlere og animalske producenter, især svineproducenterne. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T M E Prognoserne offentliggøres næste gang: Onsdag den 20. januar 2016 Fredag den 20. maj / 16

3 RESULTATOPGØRELSE Heltidsbedrifter Efter en periode med gode afregningspriser i 2012 og 2013 vendte billedet i 2014 og Indkomsten i 2015 bliver ganske svag, og samlet set vil indkomsten kun være let stigende i Figur 1 viser det forventede driftsresultat, og resultatopgørelsens hovedposter fremgår af Tabel 1 nedenfor. Figur 1: Forventede driftsresultater pr. bedrift, kr Driftsresultat heltidsbedrifter Gns * 2015* 2016* 2017* 30 * Prognose fra SEGES Heltidsbedrifter Heltidsbedrifter ekskl. mink Heltidsbedrifters gennemsnitlige driftsresultat nåede i 2013 op på kr. pr. bedrift. Dette niveau udgør sammen med 2012 toppen i denne konjunkturfase, og herefter ventes driftsresultatet at falde til knap kr og et yderligere fald i 2015 til kr. Eftersom minkproducenterne ventes at opnå et driftsresultat på over 1,9 mio. kr., påvirker dette naturligvis det samlede resultat kraftigt. Eksklusiv mink ventes et gennemsnitligt landbrug således et underskud på kr. Driftsresultatet er opgjort før aflønning af ejerens arbejdskraftindsats og før aflønning af egenkapitalen. Medregnes aflønning af ejeren (typisk kr.), er driftsresultatet stærkt negativt i Råvaremarkederne er præget af stor politisk usikkerhed, ikke mindst Ruslands importforbud mod fødevarer fra blandt andet EU. Rusland har foreløbig forlænget importforbuddet til august Herudover påvirkes markedet af lavere efterspørgsel efter mejeriprodukter fra Kina på grund af store lagerbeholdninger samt en stor global fødevareproduktion efter et par gode høstår og høje priser fra 2012 til midt-014. Der hersker stor usikkerhed om driftsresultatet for 2016 og i særdeleshed 2017, som derfor primært er indikativ. Det er bemærkelsesværdigt, at likviditet efter investeringer flere år i træk har været negativ og fortsat forventes at være negativ på trods af et lavt investeringsniveau. Det er et tegn på, at indtjeningsevnen i erhvervet generelt ikke er tilstrækkelig til at aflønne alle indsatsfaktorer og opretholde et konkurrencedygtigt erhverv. 3 / 16

4 Indregnes den personlige indkomst, nettorenteindtægter mv. uden for landbruget samt indtægter fra anden virksomhed hvilket udtrykker virksomhedens samlede økonomi ventes et positivt resultat før skat og ejeraflønning på ca kr. pr. heltidsbedrift i perioden Under indtryk af de massive rentefald, sågar med negative renter, modvirker finansieringsudgifterne faldet i produktpriserne. Samtidig er brændstofpriserne og foderpriserne faldet. Men de modvirkende forhold er ikke nok til at opretholde bytteforholdet, hvilket giver sig udslag i faldende indkomst. Reduktionen af EU-støtten fra er inkluderet i prognosen. Tilsvarende er mælkekvoternes ophør inkluderet i form af en forøgelse af den globale mælkeproduktion og fortsat lave priser i Endvidere forventes de seneste års forbedring af produktivitet og omkostningseffektivitet at fortsætte. Tabel 1: Resultatopgørelse pr. heltidsbedrift Gns * 2015* 2016* 2017* Produktion: Antal, vejet Årskøer Producerede slagtesvin Årssøer Hektar kr Resultat: Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat, landbrug Heraf værdiændringer Personlig indtjening Årets resultat før skat Likviditet: Likviditet før investeringer Likviditetsoverskud/-behov Nøgletal: Afkast af investeret kapital, pct. 1,7 3,2 6,3 4,0 2,5 1,3 1,5 2,5 * Prognose fra SEGES. ** Jf. definition i Bilag. Approksimation i årene Indtjeningsnedgangen i afspejler sig i et selv for landbruget relativt lavt afkast. Der ventes således et afkast af investeret kapital (se definition i bilag 2) på et klart utilfredsstillende niveau omkring 1,5 pct. 4 / 16

5 Sektorprognosen er primært et resultat af aggregerede prognoser for de enkelte driftsgrene, hvoraf de største fremgår af Tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Driftsresultater for gennemsnitlige heltidsbrug* kr * 2015* 2016* 2017* Svineproduktion* Kvægbedrifter* Planteproduktion* Mink Heltidsbrug (alle) Heltidsbrug (ekskl. mink) * I driftsgrensprognoserne er der yderligere foretaget opdeling i bedriftstyper og størrelser. Der henvises til prognoserne for driftsgrenenes resultater på Landbrugsinfo.dk/okonomianalyser. Figur 2: Forventede driftsresultater pr. bedrift i udvalgte driftsgrene Landbrugets driftsresultater Heltidsbrug Kvæg Planter Svin Mink kr * Prognose fra SEGES. I 2012 og 2013 var indtjeningen moderat til høj i næsten alle driftsgrene. Mink-, svine- og mælkeproducenterne opnåede således gennemsnitlige driftsresultater, der var relativt høje for deres respektive driftsgrene. Også den gennemsnitlige mælkeproducent kunne for første gang i en længere årrække tjene tilstrækkeligt til at aflønne ejeren og en del af egenkapitalen. Fra 2014 oplever samtlige driftsgrene en vending, og alle driftsgrenene ekskl. mink vil opnå lavere driftsresultater i 2015 og delvist i I 2016 vender konjunkturerne dog så småt for svineproducenterne, og det skal ligeledes bemærkes, at der fortsat er særdeles stor spredning i indtjeningen inden for hver driftsgren. 5 / 16

6 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne Den bedste tredjedel af bedrifterne har i lighed med tidligere år udsigt til særdeles positive resultater. En landmand tilhørende den bedst indtjenende tredjedel forventes at kunne opnå en indtjening fra landbrugsdriften på ca. 0,9-1,4 mio. kr. før ejeraflønning i perioden Der er nogenlunde samme forskel fra gennemsnittet til dårligste tredjedel. Tabel 3: Driftsresultat for gennemsnitlige heltidsbrug og bedste tredjedel Gns kr * 2015* 2016* 2017* Gns. alle heltidsbrug Gns. bedste 1/3** Grænseværdi for bedste 1/ * Prognose fra SEGES. ** Bedste tredjedel af landbrugsvirksomhederne opgøres som et vægtet gennemsnit af bedste tredjedel i fem bedriftstyper; kvæg, svin, planter, mink og andre. For at tilhøre bedste tredjedel af alle heltidsbedrifterne, skal driftsresultatet op på ca kr. i I øjeblikket er der også store forskelle blandt den bedste tredjedel på tværs af driftsgrenene. Blandt den bedste tredjedel af producenterne ligger virksomhederne dog generelt på et tilfredsstillende niveau for driftsresultatet. Figur 3: Forventede driftsresultater pr. bedrift for alle heltidsbedrifter og den bedste tredjedel Alle heltidsbedrifter Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne kr Gns * 2015* 2016* 2017* * Prognose fra SEGES. 6 / 16

7 Alle bedrifter Den gennemsnitlige indkomst for alle landbrugsbedrifter lå relativt højt i 2012 og I 2014 er billedet vendt, og i 2015 og 2016 forventes et driftsresultat tæt på nul. Tabel 4 viser driftsresultatet pr. bedrift for alle bedrifter samt det akkumulerede driftsresultat for hele landbrugserhvervet. Tabel 4: Resultatopgørelse pr. bedrift (alle bedrifter) og på sektorniveau Gns. Mia. kr * 2015* 2016* 2017* Produktion: Antal, vejet Årskøer Producerede slagtesvin Årssøer Hektar Pr. bedrift (alle bedrifter), kr. Driftsresultat, landbrug Årets resultat før skat Hele landbrugssektoren, akkumuleret i mia. kr. Driftsresultat, landbrug -0,8 5,7 9,4 7,7 3,2 0,6 0,6 2,7 Årets resultat før skat 9,2 16,8 21,5 20,6 13,6 12,2 12,2 14,2 * Prognose fra SEGES. Indregnes den personlige indkomst, nettorenteindtægter mv. uden for landbruget samt indtægter fra anden virksomhed opnås et positivt resultat før skat og ejeraflønning på kr. pr. bedrift i hele prognoseperioden. Akkumuleres gennemsnitsbedrifternes resultat, toppede den samlede indtjening for landbrugserhvervet på 9,4 mia. kr. i Herefter falder den samlede indkomst til næsten nul i 2015 og Medregnes indtjening uden for landbruget toppede den samlede indtjening på 21,5 mia. kr. i 2012, hvorefter indkomsten forventes at falde til niveauet mia. kr. i perioden / 16

8 Følsomhedsberegninger De senere år har markedsforholdene for landbrugsprodukter været meget svingende. Det afspejler sig i prognoserne i form af øget usikkerhed om driftsresultaterne. I Bilag 1 gengives baggrunden for estimaterne for de væsentligste priser og renter. I tabellen nedenfor er der angivet følsomhedsberegninger for ændringer i nogle af de væsentligste priser og renter. Tabel 5: Driftsresultaternes følsomhed pr. bedrift, 2016* kr. Alle bedrifter Heltidsbedrifter Driftsresultat centralt skøn Mælkeafregning bliver 10 øre/kg lavere 1 89 Mælkeafregning bliver 15 øre/kg højere Korn og soyapriser bliver hhv. 10 og 15 kr./hkg lavere Korn og soyapriser bliver hhv. 20 og 15 kr./hkg højere Svinenotering bliver 0,50 kr./kg lavere Svinenotering bliver 1,00 kr./kg højere Renter bliver ca. 0,25 pct.point lavere** Renter bliver ca. 0,50 pct.point højere** Pris på minkskind bliver 50 kr. lavere Pris på minkskind bliver 50 kr. højere * Pris- og renteudsvingene er valgt ud fra et sandsynlighedsinterval, der ventes at opfange ca. 2/3 af prisbevægelserne. Som i det centrale skøn er pris-/renteprognosen et udtryk for den forventede gennemsnitligt handlede pris/rente, og ikke højest/lavest pris/rente. ** Der forudsættes et parallelskifte på variable lån, uanset løbetid og underliggende aktiver, mens den lange rente fastholdes. Der er forskel på, hvordan og i hvilken udstrækning ændringer i priser og renter påvirker landbrugssektoren. Landbruget som helhed er meget eksponeret over for en ændring i renterne på grund af det forholdsvis høje gældsniveau. Ændringer i renten påvirker alle bedriftstyper i samme retning. En stigning i renten på et procentpoint vil medføre et fald i driftsresultatet på ca kr. for heltidsbedrifter. Ændres produktpriserne, rammer det i reglen kun en del af landbruget. Ændringer i produktpriserne kan derfor slå kraftigt igennem i den enkelte produktionsgren, men kun moderat i hele landbrugssektoren. Ændrede produktpriser kan også påvirke produktionsgrenene modsatrettet. For eksempel påvirker ændringer i kornpriser forskelligt. Ved en stigning i kornprisen tjener planteproducenterne, mens animalske producenter taber, i den udstrækning de ikke er selvforsynende med foder og såsæd. 8 / 16

9 AKTIVER, GÆLD, INVESTERINGER OG LIKVIDITET Heltidsbedrifter Op gennem 00 erne steg landbrugets gældsætning kraftigt. Der ses dog kun en mindre stigning i gældsprocenten, og tages der højde for strukturudviklingen med stadig større bedrifter, tyder meget nu på, at gældsætningen i erhvervet kun stiger svagt i disse år. Det skyldes blandt andet, at indtjeningen indtil medio 2014 blev markant forbedret, og at investeringsniveauet er relativt lavt efter en længere periode med store investeringer. Endvidere er såvel ejendomspriserne som antallet af ejendomshandler faldet. Endelig omsættes der relativt flere højt belånte ejendomme, og den finansielle sektor bidrager undertiden til konsolidering ved ejerskifter. Vanskeligere adgang til kapital er fortsat medvirkende til at begrænse investeringsniveauet og aktiviteten på ejendomsmarkedet. Indkomstnedgangen fra medio 2014 vil medføre øget behov for driftskreditter. Samtidig ses dog typisk et lavere investeringsniveau samt lavere privatforbrug, skat og opsparing. Heltidsbedrifternes gældsprocent forventes at stige svagt til ca. 68 pct. frem til 2017, dog er gældsprocenten ligesom Aktiver i alt og Egenkapital i Tabel 7 afhængig af aktivernes værdiansættelse, hvorom der fortsat hersker en del usikkerhed. Tabel 6: Aktiver, gæld, egenkapital og investeringer pr. heltidsbedrift Gns * 2015* 2016* 2017* kr. Fast ejendom Landbrugsaktiver i alt Aktiver i alt Realkreditlån Bank-/sparekasselån Gæld i alt Egenkapital** Investeringer i alt Nøgletal: Soliditetsgrad (pct) 38,5 25,7 24,8 25,0 24,0 23,0 22,0 21,3 Gns. gældsprocent*** 59,2 66,0 66,6 66,1 65,0 67,6 68,0 68,2 * Prognose fra SEGES. I prognoseperioden forudsættes det, at ejendomspriserne følger den generelle inflationsudvikling. ** Differencen mellem aktiver og hhv. gæld og egenkapital skyldes hensættelser til udskudt skat. *** Indtil 2009 er soliditetsgraden lig 100 minus gældsprocent. Fra 2009 er hensættelser til skat fratrukket egenkapitalen, inden der divideres med det samlede antal aktiver. Realkreditgælden udgør ca. 70 procent af heltidsbedrifternes samlede gæld. Ca. 85 procent af den samlede gæld er med variabel rente. Dette forventes ikke at ændre sig nævneværdigt i prognoseperioden. Dog kan et fornyet rentefald mod en kuponrente på realkreditobligationer på 2-2,5 procent afstedkomme større søgning mod lange fastrentelån. Investeringsomfanget steg frem til 2013, hvor investeringer ekskl. jord lå lidt over afskrivningerne. Investeringerne er dog faldet efterfølgende på grund af en kraftigt forringet likviditetssituation og pres på egenkapitalen. Dele af heltidsbrugene har oparbejdet et investeringsbehov i disse år. 9 / 16

10 Den aktuelle konjunkturnedgang med lave priser på nogle af de tunge landbrugsvarer vil afstedkomme et fald i investeringerne i 2015 og Kreditadgang og -vilkår vil formentlig være stramme i samme periode. Heltidsbedrifternes investeringskvote (se definition i Bilag 1) ligger fortsat betydeligt lavere end i , hvor den udgjorde 7,1 procent. Investeringskvoten ventes at ligge på ca. 3 procent i perioden Historisk har den gennemsnitlige investeringskvote for heltidsbedrifter typisk ligget på 5-7 procent. I forhold til produktionsapparatets størrelse vil investeringsomfanget således være lavt i de kommende år. Alle bedrifter Også for alle bedrifter er der udsigt til et omtrent uændret gældsniveau i prognoseperioden, hvis den almindelige strukturudvikling tages med i betragtning. Landbrugets samlede gældsprocent vil stige svagt til godt 58 pct. i de kommende år, dog afhængig af aktivernes værdiansættelse, hvorom der fortsat hersker en del usikkerhed. På sektorniveau ventes gælden at stige til godt 360 mia. kr. i Tabel 7: Aktiver, gæld, egenkapital og investeringer pr. bedrift og på på sektorniveau Mia. kr. Gns * 2015* 2016* 2017* Pr. bedrift, kr. Aktiver i alt Gæld i alt Egenkapital** Investeringer i alt Hele landbrugssektoren, mia. kr. Aktiver i alt Gæld i alt Egenkapital** Investeringer i alt * Prognose fra SEGES. I prognoseperioden forudsættes det, at ejendomspriserne følger den generelle inflationsudvikling. ** Differencen mellem aktiver og hhv. gæld og egenkapital skyldes hensættelser til udskudt skat. Det samlede investeringsomfang i landbruget ventes at være lavt i 2015 og 2016 på grund af konjunkturnedgangen. Landbrugssektorens aktivmasse ventes at stige i prognoseperioden til ca. 615 mia. kr. Stigningen forudsætter en moderat fremgang i aktivpriserne. Egenkapitalen ekskl. hensættelser ventes at være svagt faldende fra 2014 til 2017, men er dog stærkt afhængig af udviklingen i ejendomspriserne, hvorom der hersker stor usikkerhed. 10 / 16

11 Bilag 1: Prisforventninger og forudsætninger Indkomstprognosen for 2014 og 2015 bygger på prisforventningerne gengivet i Tabel 1. Tabel 1: Prisforventninger** * Bytteforhold Hele landbruget Mælkeproducenter Svineproducenter Planteproducenter Mælkeproduktion Mælkepris (kr./kg. standard mælk) 2,37 2,64 2,56 2,92 2,98 2,34 Mælkepris (kr./kg. økologisk) 2,97 3,22 3,09 3,47 3,53 3,13 Mælkeydelse pr. ko, konv. (stigning i pct. pa.) 1,00-1,00 1,00 3,00 4,50 2,00 Mælkeydelse pr. ko, øko. (stigning i pct. pa.) 1,00-1,00 1,00 0,00 4,50 2,00 Oksekødproduktion Oksekød ældre køer ( ) 13,65 16,54 20,46 20,70 17,72 18,82 Svineproduktion Svinekød (kr./kg.) 9,83 10,68 11,85 11,94 10,93 9,81 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 28,1 28,8 29,6 30,0 30,6 31,1 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Foderbyg, økologisk (kr./hkg) Maltbyg (kr./hkg.) Raps (kr./hkg.) Kartofler, konsum (kr./hkg.) Foder oa. Soyaskrå (kr./hkg.) A-bl.16 pct., økologisk C-bl. 30 pct., økologisk Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Foderbyg, økologisk (kr./hkg) Rapsskrå (kr./hkg.) Gødning (indeks) Dieselolie (øre/l) * Prisprognose fra SEGES og Landbrug & Fødevarer. Prisprognosen udtrykker forventningerne til den gennemsnitligt handlede pris for alle mængder; spot, kontrakt og internt på bedrifterne. ** Priserne er plus efterbetaling og minus diverse produktionsafgifter. Prognoserne offentliggøres næste gang: Onsdag den 20. januar 2016 Fredag den 20. maj / 16

12 Af konkurrenceretlige årsager er prisprognoserne for 2016 og 2017 udeladt. Disse indgår dog fortsat i Landskalkuler i Ø90, i Mark Online og DMS. Udvalgte abonnenter til Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i Bytteforhold Landbrugets bytteforhold har været nogenlunde stabilt og støt stigende fra foråret 2009 til efteråret Derefter har bytteforholdet været faldende. I 2014 var bytteforholdet især negativt påvirket af faldende salgspriser for afgrøder og svinekød. Det ventes at bytteforholdet i 2015 vil falde som følge af et højere købsprisindeks, mens salgsprisindekset starter og slutter året nogenlunde uændret. Salgspriser Korn Det globale kornmarked lider under en dårlig konkurrencesituation i både Europa og USA, da dollar og EUR er relativt stærke i forhold til andre valutaer. Samtidig er den rusiske eksport faldet drastisk på grund af russisk eksportafgift. På grund af lav omsætning er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige, om evt. prisstigninger sidst på året, kan række ind i Købere af korn har indgået kontrakter, mens sælgere forsøger at holde salget tilbage i håb om prisstigninger. Der tegner sig et billede af underforsyning af danske dyrket økologisk foderkorn til den økologiske husdyrproduktion i årene fremover, med mindre omlægning af jord til økologisk drift øges. Derfor ventes prisen på økologisk foderkorn at stige. Svinekød Noteringen i tredje kvartal ender lavere end tidligere forventet på grund af en generelt skuffende grillsæson i Europa, som har øget lagrene af svinekød. Endvidere har EU produktionen af svinekød indtil nu i år ligget højere end forventet og betydeligt over sidste år. I de nærmeste kvartaler forventes EU slagtninger tæt på niveauet året før. I løbet af 2016 forventes EU slagtningerne at vige. På eksportmarkederne er der fortsat udsigt til en god efterspørgsel fra Kina. Men stigende slagtninger af svin i USA betyder også forventning om øget priskonkurrence på eksportmarkederne. Som vanligt er der ikke i prognosen indregnet effekter fra ændringer i valutakurser. Prognosen er endvidere udarbejdet under forudsætning af et fortsat lukket marked i Rusland for fødevarer fra EU m.fl. Oksekød Ophævelse af mælkekvoterne fra den 1. april 2015 er hovedårsagen til en nedgang i danske slagtninger af køer. Det har medført højere priser på køer, kvier og kalve/ungtyre. Prisstigningerne begrænses dog af en dårlig grillsæson, stort udbud af andet kød i Europa, mindre efterspørgsel efter huder samt et svagt marked for mælk og mejeriprodukter. Tyrkiet har åbnet markedet for okse- og kalvekød fra EU, og Japan samt evt. andre fjernøstlige markeder åbner i Der ventes prisstigninger for slagtekvæg både i 2016 og Mælk Siden foråret 2014, hvor prisen på mælk toppede, har markedet oplevet et dramatisk prisfald. Faldet i priserne kan henføres til et markant stigende udbud især fra EU og kraftigt aftagende kinesisk efterspørgsel samt Ruslands importforbud. På det allerseneste er priserne på den new zealandske børs steget, og det kan være tegn på, at bunden nu er nået. Det forventes umiddelbart, at priserne kun langsomt bedres, idet tilpasningen primært skal ske gennem udbuddet. Priserne ventes at stige i løbet af 2016, men niveauet vil fortsat være lavt. Det er på nuværende tidspunkt forbundet med betydelig usikkerhed at anslå prisniveauet i Et bud er, at priserne vil være højere end i 2016, men i den lave ende af det langsigtede niveau. Det skal understreges, at mælkeproduktionen på verdensplan er følsom overfor vejrforholdene. Derudover vil en ændring i den politiske situation omkring Rusland påvirke efterspørgslen. 12 / 16

13 Købspriser Foder Sojaskrå, som har stor betydning for foderomkostningerne, har haft et stabilt prisniveau målt i kroner siden maj Prisen på sojaskrå faldt lidt i andet kvartal 2015 Fragtraterne er svagt stigende, hvilket kan påvirke sojaprisen i mindre omfang. Sojaprisen forventes at ligge nogenlunde stabilt på omkring 280 kr. pr. hkg. Gødning, bekæmpelsesmidler mv. Prisen på handelsgødning ventes at være uændret til let stigende. Generelt er prisen på kvælstof meget afhængig af naturgasprisen og produktionsomkostningerne. Gødningsprisen har dog været påvirket af de lave priser på afgrøder, som betyder lavere bytteforhold mellem afgrøder og gødning. Det medfører et fald i efterspørgslen. På den anden side kommer der ikke billig russisk gødning på markedet, hvilket vil kunne trække prisen op på gødning. Det forventes, at priserne på bekæmpelsesmidler vil være nogenlunde stabile på 2015-niveauet i hele prognoseperioden. Priserne på reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige pris- og lønudvikling. Konjunktur og renter Hovedscenariet for fremskrivningen og prognosen er en moderat, positiv vækst i den globale økonomi i hele prognoseperioden, men den globale vækst aftager. USA er ene om at holde et vækstniveau omkring vækstpotentialet. Økonomien stimuleres fortsat af Den amerikanske centralbank (FED) i form af nul-renter. En forhøjelse af renten fra det nuværende kriseniveau diskuteres flittigt. Afgørende bliver udviklingen på arbejds- og boligmarkedet samt inflation og løndannelse. Kina oplever en betydelig vækstnedgang. Styrken af afmatningen vides ikke, da økonomiske nøgletal fra Kina er meget usikre. Vi forventer dog, at den stærkt statsstyrede økonomi fortsat kan opretholde en positiv vækst, om end markant under tidligere års 7-10 pct. De største risici i kinesisk økonomi er overbyggeri samt et skrøbeligt parallelt kreditmarked. Japan kæmper fortsat med afmatning trods en voldsom ekspansiv pengepolitik. Væksten forventes dog opretholdt en tid endnu. Den Europæiske Centralbank (ECB) stimulerer vækst og inflation kraftigt med lave renter og likviditet. Deflationsrisikoen i euro-området er afværget i denne omgang. Ukraine-konflikten mellem Rusland og Vesten, folkevandringen fra Mellemøsten/Afrika til Europa og den endnu uløste gældskrise i Europa skaber fortsat usikkerhed. Grækenland exit fra den fælles valuta blev igen udskudt. Behovet for kronen som flugtvaluta på grund af de relativt favorable makroøkonomiske balancer i Danmark er blevet reduceret for en stund. Tabellen viser, hvilke renteforventninger fremskrivningen og prognosen bygger på. Tabel 2: Renter inkl. bidrag mv * 2015* 2016* 2017* Realkredit, fast, dkr. 5,31 5,16 4,78 5,02 4,78 4,63 4,83 4,93 Realkredit, flex, dkr. 2,59 2,41 2,11 1,86 1,98 1,96 2,15 2,31 Realkredit, flex, euro 1,87 2,21 1,95 1,71 1,91 1,91 2,06 2,23 Finanslån, valuta 4,86 5,37 5,86 5,81 5,78 5,76 5,95 6,11 Kassekredit, dkr. 6,50 7,04 7,42 7,47 7,44 7,42 7,61 7,77 Banklån, dkr 5,67 5,72 5,97 6,11 5,82 5,67 5,87 5,97 * Prognose fra SEGES 13 / 16

14 Bilag 2: Datamateriale og definitioner Datamateriale Udarbejdelsen af prognosen sker ud fra historiske regnskabsresultater samt forventede ændringer i produktion, effektivitet, købs- og salgspriser, investeringer og finansielle forhold m.v. Prognosen er baseret på de foreløbigt vejede 2014 regnskabsresultater fra økonomidatabasen. Regnskabsresultaterne er repræsentative for hele landbruget, idet de er vejet op til det samlede antal landbrugsbedrifter, der var i 2014 i Danmark i henhold til Danmarks Statistisk landbrugstælling. I de foreløbigt vejede resultater for 2014 indgår regnskaber, der er vejet op til landbrugsbedrifter. Af de bedrifter, der indgår, er de heltidsbedrifter, der er vejet op til heltidsbedrifter. Bedrifterne, der indgår, skal være på mindst 10 ha, eller værdien af et standardoutput (omsætning) skal være på mindst euro. Årsrapporten skal derudover indeholde privatøkonomiske data. Kun kalenderårsbedrifter indgår i 2013 resultaterne. For at være defineret som et landbrug skal mindst halvdelen af omsætningen stamme fra landbrugsproduktionen. Indkomstprognoserne for er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s økonomidatabase for 2014 samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår ovenfor. Analysen indeholder en særskilt opgørelse for heltidsbrug. Heltidsbrug står for ca. 85 pct. af den samlede landbrugsproduktion. Et heltidsbrug er defineret som et brug, hvor årets produktion kræver en arbejdsindsats, der er på mindst normtimer. Klassifikationen af bedriftstyper (Planteavl, kvæg, svin, pelsdyr, fjerkræ) er baseret på EU s standarder om dette. Grundprincippet er at mindst 50 % af omsætningen skal komme fra en bestemt driftsgren, for at bedriften tilhører denne driftsgren. Definitioner Alle bedrifter: Inkluderer alle bedrifter over 10 ha eller med et standardoutput over euro. Investeringskvote: Investeringer i alt divideret med aktiver i alt. Udtrykker investeringsniveauet i forhold til produktionsapparatets størrelse. Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo minus hensættelser til skat i procent af samlede aktiver ultimo. Gældsprocent: Gæld (ekskl. hensættelser) i procent af samlede aktiver som gennemsnit af primo og ultimo. Årets resultat: Driftsresultat plus nettoindtjening uden for landbruget. Likviditet før investeringer: Årets resultat minus private udtræk minus tilbageførsel plus/minus ændring i beholdninger. Likviditetsoverskud/-behov: Årets resultat minus private udtræk minus tilbageførsel plus/minus ændring i beholdninger minus faktiske investeringer. Afkast af investeret kapital: (Resultat af primær drift plus EU-støtte plus anden virksomhed plus nettoforpagtning minus ejerløn) divideret med (nettorentebærende gæld plus egenkapital (investeret kapital)). Indtil juni 2013 har Afkastningsgrad og Lønningsevne været anvendt til at vise indtjeningsevnen i landbruget. Disse erstattes nu af Afkast af investeret kapital, da dette nøgletal giver bedre overensstemmelse mellem det afkast, der måles, og den kapitalindsats, afkastet måles i forhold til. Derudover medtages kun den del af kapitalen i nævneren, som kræver et afkast den forpligtende kapital - dvs. nettorentebærende gæld og egenkapitalen. For det tredje er der bedre sammenlignelighed over til virksomheder i andre brancher. Afkast 14 / 16

15 af investeret kapital giver således samlet set et godt billede af landbrugets evne til at forrente den indsatte kapital. Bytteforhold Bytteforholdet beskriver udviklingen i producenternes salgspriser i forhold til deres købspriser. Der tages udgangspunkt i gennemsnittet af de månedlige observationer i årene , som angives med indeks 100. En værdi over 100 betyder, at bytteforholdet er bedre end gennemsnittet af og vice versa. ø Indeksene for salgs- og købspriserne er vægtede ud fra de enkelte salgsprodukters og omkostningsarters gennemsnitlige andel i årene af henholdsvis den samlede omsætning og de samlede omkostninger. Der er kun medtaget indtægter og omkostninger, der er en del af resultat af primær drift plus afkoblet EU-støtte. Udviklingen i renteniveauet påvirker således ikke bytteforholdet. 15 / 16

16

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk 1 / 16 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter.... 7 Følsomhedsberegninger.... 8 Aktiver, gæld, investeringer

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 5 Økologiske bedrifter med 80-160 køer...

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Det er tiltrængt efter to hårde år i 2015 og 2016, hvor de konventionelle bedrifter havde et samlet underskud efter ejerløn mv. på godt 1,1 mio. kr.

Det er tiltrængt efter to hårde år i 2015 og 2016, hvor de konventionelle bedrifter havde et samlet underskud efter ejerløn mv. på godt 1,1 mio. kr. 1.000 kr. MÆLKEPRODUCENTER SAMMENDRAG Indtjening ventes at falde i 2018 Mælkeprisen i 2017 lå 60 øre over niveauet i 2016, hvilket kan ses på indtjeningen. Driftsresultat efter ejerløn mv. i 2017 ventes

Læs mere

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG 1.000 kr. SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG Svineproducenternes indtjening forventes at toppe i 2017 2017 blev et godt år for svineproducenterne. Afregningsprisen blev i Danmark 1,6 kr. højere end i 2016 og

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2015 Juni 2014 1 / 15 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

SAMMENDRAG Konjunktur og driftsresultat... 28

SAMMENDRAG Konjunktur og driftsresultat... 28 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS RESULTATER... 4 Baggrund... 4 Resultater for heltidsbedrifter... 4 Følsomhed... 5 Aktiver, gæld og investeringer... 6 MÆLKEPRODUCENTER... 7 SAMMENDRAG...

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Juni 2014 1 / 15 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter.

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Juni 2013 1 / 15 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

REDAKTION: Sammendrag. 28

REDAKTION: Sammendrag. 28 1 INDHOLD SIDE Indhold og redaktion 2 Sammendrag.... 3 Prognose for landbrugets resultater Baggrund.... 4 Resultater for heltidsbedrifter..... 4 Følsomhed.. 6 Aktiver, gæld og investeringer. 7 Mælkeproducenter

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til 2011. De integrerede producenter

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Juli 2016 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2015 på 0,99 pct. en stigning på 0,16 procentpoint fra 2012 til

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER Landskonsulent Michael Højholdt mih@seges.dk Sukkerroer 2017 Inspirationsdag Sakskøbing 7. februar 2017 INDHOLD Planteavlernes økonomiske resultater og spredning

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen Regnskabsresultater 2015 og forventninger til 2016 v/ Jens Fog Larsen Vårbyg hkg pr ha Gns. DLS 10% bedste 2013 70 78 2014 76 84 2015 76,1 89 Kilde: Økonomidatabasen - driftsgrensopgørelser uge 9 2015

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Jordbrugets indtjening og udfordringer

Jordbrugets indtjening og udfordringer Jordbrugets indtjening og udfordringer Seniorrådgiver Johnny M. Andersen JMAN@foi.ku.dk M:\Landbrugets Økonomi\2012\0015jman Disposition: 1. Bytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening

Læs mere