REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15"

Transkript

1 15. september 2014 J.nr JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense Jørgen Schou Af universitetets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Jørgen Chr. Bang, Bodil Kjærsgaard, C.C. Nielsen, Simon Damkjær Olesen, Niels Nørgaard Pedersen, Birgitte Vedersø og Dagmar Warming. Afbud: Christian Nielsen Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor, konst. universitetsdirektør Bjarne Graabech Sørensen og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet. Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltog i behandling af punkt 2. Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltog i behandling af punkt 3. Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltog i behandling af punkt 4. Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punkt 5. Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltog i behandling af det lukkede punkt 2. 1

2 Dagsorden: Åbne punkter: 1. Bemærkninger til dagsordenen 2. Halvårsrapport udkast til budget 2015 og budgetoverslagsårene Årlig rapportering vedrørende SDUs investeringspolitik og forslag til justering af investeringspolitikken 5. Status på SDU s udviklingskontrakt Prækvalifikation af nye uddannelser 2014-II Regnskab Om- og Nybygninger Nyt lejemål til SIF i Carlsberg-byggeriet 8. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 9. Meddelelser fra rektor Henrik Dam 1. Kontrolmekanismer 2. Målbillede for økonomistyring 3. Status på studenteroptagelsen 2014 herunder markedsandele 4. SDU s risikostyring på forsikringsområdet (Risk Management) 5. Analyse af Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 (de økonomiske nøgletal) 6. Tilsynsrapport for SDU 7. Udviklingskontrakt , halvårsopfølgning 10. Eventuelt Referat: Åbne punkter: Pkt. Beslutning(er) 1. Bemærkninger til dagsordenen Det lukkede punkt 2 blev behandlet efter dagsordenens punkt Halvårsrapport 2014 Rektor gennemgik nøgletallene i halvårsrapport 2014, herunder driftsindtægterne, huslejeomkostninger og finansielle indtægter og omtalte navnlig balanceposterne Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser, forskydningen i likvide beholdninger og gældsforpligtelserne. 2

3 Pkt. Beslutning(er) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning udkast til budget 2015 og budgetoverslagsårene Formanden gennemgik 1. udkast til budget og budgetoverslagsårene , der er en fremskrivning af finanslovsforslaget. I finanslovsforslaget er budgetgarantien vedrørende forskningsbevillingen forlænget til 2017, og taxameterløftet til humaniora og samfundsvidenskab er forlænget til Ministeriet har varslet, at der vil komme en dimensionering af optaget på de videregående uddannelser. Der er endvidere iværksat en taxameterundersøgelse. Bestyrelsen drøftede budgettet og besluttede på mødet i december 2014 at drøfte budgettet for 2015 i forbindelse med drøftelsen af universitetets strategiske satsninger for Årlig rapportering vedrørende SDUs investeringspolitik og forslag til justering af investeringspolitikken Bestyrelsen besluttede at godkende justeringen af investeringspolitikken med den ændring, at erhvervsobligationer skal være med kendt udløbstidspunkt. 5. Status på SDU s udviklingskontrakt Bestyrelsen drøftede status på udviklingskontrakt og bemyndigede formanden til sammen med rektor at forhandle og tiltræde den endelige udviklingskontrakt Prækvalifikation af nye uddannelser 2014-II Bestyrelsen godkendte, at de to ansøgninger, kandidatuddannelse i Market Management Anthropology (cand.soc.) og kandidatuddannelse i elektronik (cand.polyt.), indsendes til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelsesministeriet. 7. Status på byggesager Regnskab Om- og Nybygninger Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vil ved fremtidige nybygninger få tegningsmateriale til orientering Nyt lejemål til SIF i Carlsberg-byggeriet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at rektor kan underskrive en lejekontrakt, hvis de samlede omkostninger til leje plus drift ikke overstiger bemyndigelsen givet på mødet den 29. april

4 Pkt. Beslutning(er) 8. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen Formanden havde ikke yderligere bemærkninger udover de allerede under punkt 3 meddelte. 9. Meddelelser fra rektor Henrik Dam Henrik Dam orienterede om: 1. Kontrolmekanismer Direktionen har godkendt et nyt regelsæt om kontrolmekanismer udarbejdet af Økonomiservice i samarbejde med institutionsrevisor. 2. Målbillede for økonomistyring Direktionen vil udarbejde en handleplan der konkretiserer og implementerer de principper, der skal til for at økonomimodellen for SDU opnår 1) kobling mellem strategiske mål og incitamenter, 2) øget transparens og 3) mere retvisende budgetter. 3. Status på studenteroptagelsen 2014 herunder markedsandele Det endelige KOT-optag pr. 1. oktober 2014 forventes at blive og er en stigning på 1 % i forhold til optaget i SDU s risikostyring på forsikringsområdet (Risk Management) SDU tegner skadeforsikring på egne bygninger, har adgangskontrol, mekanisk og elektronisk sikring af institutgange, ITV-politik og faldende udgifter til tyveri fra kr i 2011 til kr ,- i Herudover er der stram styring af ITsikkerheden, økonomien, og der er udarbejdet en beredskabsplan. 5. Analyse af Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 (de økonomiske nøgletal) Danske Universiteter har på hjemmesiden offentliggjort tallene. Rektor gjorde i lyset af dimensioneringen særligt opmærksom på SDU s optag af studerende på humaniora og samfundsvidenskab. 6. Tilsynsrapport for SDU Direktionen drøftede den 28. maj 2014 tilsynsrapportens bemærkninger. Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning. 7. Udviklingskontrakt , halvårsopfølgning Ud af de fire udvalgte målepunkter er det alene den kønsmæssige sammensætning af det fastansatte, videnskabelige personale, der ikke er målopfyldt ved halvårsopfølgningen. Direktionen vil arbejde videre på at opfylde dette mål. 10. Eventuelt Ingen bemærkninger. 4

5 Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl Lars Nørby Johansen formand / Jørgen Schou sekretær 5

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15. Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15. Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77 18. Marts 2015 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15 Syddansk Universitet, Campus Odense,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, 27.10.2014

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, 27.10.2014 Godkendt på bestyrelsens møde 5-14, d. 15. december 2014 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk 15. december 2014 BT/hph Sagsnr.: 2014-012-00047

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Gribvand A/S Bestyrelse 17. december 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff.

Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 26. marts 2015. Fraværende: Nicolai Ørsted og Morten Kierkegaard. Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Formanden indledte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere