Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1"

Transkript

1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid Kontaktpersonens Sikker mailadresse, som afgørelsen kan sendes til Navn Cpr-nr. Adresse Sagen vedrører Værgemål - Serviceloven 131, stk. 4 Krav om både et personligt og økonomisk værgemål, evt. begrænset til at omfatte flytningen Foreligger der et personligt værgemål? Sæt kryds hvis ja Foreligger der et økonomisk værgemål? Sæt kryds hvis ja Navn og adresse på eventuel værge Er der søgt om værgemål/udvidelse af værgemål? Ja eller nej samt oplysning om dato for ansøgning Fx kopi af værgebeskikkelse eller ansøgning om værgemål Advokatbistand Servicelovens 132, stk. 1, nr. 2 Kommunen skal sørge for, at personen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser Navn og adresse på den udpegede advokat Kommunen har pligt til at benytte én af de advokater, som er udpeget af Statsforvaltningen, medmindre personen selv har ønsket en anden advokat, jf. 5-7, i bekendtgørelse nr. 716 af 19. juni

2 Absolut påkrævet for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp og at hjælpen ikke kan gennemføres i den hidtidige bolig - Servicelovens 129, stk. 1, nr. 1 og 2 Redegørelse for, at behovet for hjælp har en karakter og et omfang, der kun kan tilgodeses ved optagelse i et særligt botilbud og ikke er muligt at tilgodese i den hidtidige bolig. I sager om lukning af et botilbud og ved udvisitering fra et midlertidigt botilbud skal vurderingen ske i forhold til en anden almindelig bolig og ikke i forhold til det botilbud, der lukkes, eller det midlertidige botilbud. Dokumenter, som beskriver hjælpebehovet fx handleplan, funktionsevneudredninger mv. Personen kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger Servicelovens 129, stk. 1, nr. 3 Beskrivelser af, at personen ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger - gerne konkrete eksempler Dokumenter, som indeholder oplysninger om konkrete eksempler fx oplysninger fra hjemmeplejen, hospital mv. 2

3 Personen udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade Servicelovens 129, stk. 1, nr. 4 Beskrivelser af hvilken konkret væsentlig personskade, personen kan blive udsat for, hvis vedkommende ikke optages i et botilbud gerne konkrete eksempler Dokumenter, som indeholder oplysninger om konkrete eksempler fx oplysninger fra hjemmeplejen, hospital mv. Uforsvarligt ikke at sørge for flytning Servicelovens 129, stk. 1, nr. 5 Beskrivelse af, hvorfor kommunen vurderer, at det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning Typisk den samme dokumentation, som er vedlagt som dokumentation for de øvrige betingelser i 129, stk. 1 3

4 Betydelig og varig nedsat funktionsevne Servicelovens 124a Kommunens redegørelse for den faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne, jf. servicelovens 131, stk. 2, nr. 2 Beskrivelse af personens psykiske tilstand og graden heraf med henvisning til den faglige dokumentation Fx kopi af speciallægeerklæringer, statusattester, journalnotater fra hospitalsregi, pædagogiske beskrivelser, plejejournaler mv. Den hjælp, der har været iværksat eller har været tilbudt før indstillingen Kommunens redegørelse for den tilbudte hjælp, jf. servicelovens 131, stk. 2, nr. 3 Beskrivelse af den hjælp kommunen har tilbudt eller kan tilbyde personen i eget hjem Dokumenter, der beskriver den tilbudte hjælp fx handleplan, plejejournaler mv. 4

5 Det særlige botilbud og den fremtidige hjælp Kommunens redegørelse for det valgte særlige botilbud og indholdet af hjælp, der her kan stilles til rådighed, jf. Servicelovens 131, stk. 2, nr. 4 Beskrivelse af det valgte botilbud i forhold til målgruppe, indretning og lovgrundlag samt beskrivelse af omfanget og arten af den hjælp, der kan ydes i botilbuddet Dokumenter, der beskriver det valgte botilbud fx udskrift fra Tilbudsportalen Er botilbuddet registreret på Tilbudsportalen? Det pågældende botilbud skal være registreret på Tilbudsportalen, for at en indstilling om flytning uden samtykke skal kunne godkendes Personens bemærkninger til flytningen Partens egne bemærkninger, jf. Servicelovens 131, stk. 2, nr. 5 Beskrivelse af hvad personen selv har bemærket i forhold til optagelse i det særlige botilbud Kommunens vurdering af personens evne til at give et informeret samtykke/om personen protesterer mod flytningen En redegørelse for, hvorfor kommunen vurderer, at personen ikke kan give et informeret samtykke og/eller hvorfor kommunen vurderer, at pågældende protesterer mod flytningen 5

6 Typisk et notat over den samtale, som kommunens sagsbehandler har haft med personen omkring flytningen, men det kan også være oplysninger fra fx plejepersonale om vedkommendes holdning til flytningen Advokatens bemærkninger til flytningen Advokatens bemærkninger, jf. Servicelovens 131, stk. 2, nr. 5 (sidestilles med partens bemærkninger) Kort beskrivelse af advokatens bemærkninger til flytningen Kommunens kommentar til advokatens bemærkninger Hvis advokaten ikke er enig i kommunens vurdering af, at betingelserne for optagelse i det særlige botilbud er opfyldt, er det særlig relevant, at kommunen tager stilling til de forhold, som advokaten er uenig i Kopi af advokatens bemærkninger De pårørendes bemærkninger til flytningen De pårørendes bemærkninger, jf. Servicelovens 131, stk. 2, nr. 5 Beskrivelse af de pårørendes bemærkninger til optagelse af personen i det særlige botilbud Fx notat over samtale med de pårørende eller skriftlige indlæg fra de pårørende 6

7 Værgens bemærkninger til flytningen Den eventuelle værges bemærkninger, jf. Servicelovens 131, stk. 2, nr. 5 Beskrivelse af værgens bemærkninger til optagelse af personen i det særlige botilbud, hvis der er beskikket en værge på tidspunktet for indstillingen Fx notat over samtale med værgen eller skriftlige indlæg fra værgen 7

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere