Statusnotat for Ejendommen Terrassehaven 4700 Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat for Ejendommen Terrassehaven 4700 Næstved"

Transkript

1 Statusnotat den 14. marts 2007 A. Ejerlejlighedsforeningen Ejerlejlighedsforeningen Terrassehavens formål er, at administrere bygningerne Parkvej 154 matr. nr. 10 EÆ, Parkvej 152 matr. nr.10 FG og Bogensevej 15 matr. nr. 10 EY. Alle matrikel numre tilhører ejerlavet Åderup Næstved Jorder. Bygningerne rummer 324 ejerlejligheder, hvis ejere i henhold til vedtægter er medlem af foreningen. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse - og referat af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og Årsrapporter udgør de formelle for ejendommens drift Referat ordinær generalforsamling Referat ordinær gene Referat ordinær generalforsamling Referat Ejerlejlighedsforeningen har eget administrationskontor på adressen Parkvej 164/063. B. Tinglyste servitutter: Grundlaget for den enkelte ejers adkomst og byrder til en ejerlejlighed er beskrevet i skødet. I skødet henvises til en række tinglyste servitutter. Servitutterne danner grundlag for ejerforenings adkomst og byrder herunder, hvordan ejendommen skal administreres. Derudover indeholder servitutterne en række krav fra kommunen, som regulerer, hvordan områdets må bebygges og skal forsynes med vand, varme, el mm. og hvordan bygningerne tilsluttes byens kloaksystem. Servitutter lyst på de enkelte matrikel numre er nævnt bilag 1. B. 1 Vedtægter Notatet Vedtægter for Ejerforeningen Terrassehaven er grundlaget for ejerforeningens arbejde. Notatet er et sammenskriv af 2 tinglyste servitutter. Servitut af Vedtægter for ejerforeningen Terrassehaven, Næstved og servitut af Tillæg til vedtægter for ejerforeningen. Notat er online tilgængelig Vedtægter for ejerforeningen Terrassehaven Vedtægter B. 2 Servitut lyst på lejligheder med lukket altan. Side 1 af 8 sider

2 Såfremt der bygges en lukket altan tinglyses en servitut på den enkelte lejlighed. Den sikrer at ejerforeningen ikke får ekstra omkostninger i forbindelse med renovering af altanen eller nærliggende altaner Indhold servitut lukket altan 1 Eks. Lukket Altan C. Ejendommen. Ejendommen består af 6 blokke med ejerlejligheder og et værksted. Alle blokke er opført i På Parkvej 154 matr. nr. 10 EÆ findes Blok A, B og C. På Bogensevej 15 matr. nr. 10 EY findes Blok D,E og F. Ved indkørsel Parkvej 152 matr. nr. 10 FG ligger den gamle varmecentral, som nu er værksted. Ejerlav for alle bygninger er Åderup Næstved Jorder. C.1 Beskrivelse af lejligheder Ejendommen indeholder 324 lejligheder, fordelt på 3 grundtyper og 4 varianter. Fordelt på grundtyper findes 162 lejligheder med 2 værelser, 27 lejligheder med 3 værelser og 135 lejligheder med 4 værelser. Varianter skyldes: at lejlighederne er spejlvendte. at størrelsen på terrasse og altan er forskellig i stuen, 1 sal og 2 sal. at lejlighed mod gavl er større end lejligheder i midten. at størrelsen på det pulterrum, der hører til lejligheden varierer mellem 4 og 7 m 2. Det samlede fordelingstal for hele ejendommen Lejlighederne har typebetegnelse efter det fordelingstal der er tilknyttet lejligheden. Alle lejligheder er ejet af private personer. De præcise oplysninger om den enkelte lejlighed findes på den tilhørende BBR-ejermeddelelsen. En kort beskrivelse af lejlighedstype samt planskitse er online tilgængelig Lejlighedstype værelser 2. sal tv Lejlighedstype værelser 2. sal th Lejlighedstype værelser 1. sal tv Lejlighedstype værelser 1. sal th Side 2 af 8 sider

3 Lejlighedstype værelser St. mftv Lejlighedstype værelser St. mfth Lejlighedstype værelser St. th Lejlighedstype værelser St. tv Lejlighedstype værelser 1. sal mftv Lejlighedstype værelser 1. sal mfth Lejlighedstype værelser 2. sal mftv Lejlighedstype værelser 2. sal mfth C. 2 Tegninger De oprindelige tegninger over ejendommen er tilgængelige hos Administrator. Planskitse over en opgang med illustration af lejlighedernes korrekte beliggenhed (1. sal mfth, 2. sal tv. osv.) er online tilgængelig. Samlet oversigt over alle lejligheder med lejlighedsnumre er ligeledes tilgængelig Planskitse over opgang 1 Plantegning - opgang Terrassehaven i Næstved 1 Oversigtsskema C. 3 Ejendommens energi Ejendommens energiforbrug er et i ELO rapport med Energimærke og Energiplan. Energimærket viser på det generelle niveau at varmeforbrug og vand forbrug får karakteren B, elforbruget får karakteren E på en skala fra A til M, hvor A er det bedste. Karakteren gives ud fra et gennemsnit af lignende ejendomme. Energiplanen viser en række investeringsforslag. De drøftes pt. i bestyrelsen mht. evt. forbedringer ELO rapport 1 ELO rapport C. 4 Kommunale og amtskommunale registreringer Bygnings og Boligregistret (BBR) har registreret oplysninger om arealer, ejerforhold, anvendelse af bygning, lejligheder mv. for hver bygning. Side 3 af 8 sider

4 BBR- matr. nr. 10 EÆ Åderup Næstved Jorder 1 BBR-Bygning Parkvej BBR- matr. nr. 10 EÆ Åderup Næstved Jorder 1 BBR-Bygning Bogensevej BBR- matr. nr. 10 EÆ Åderup Næstved Jorder 1 BBR-Bygning Parkvej 152 Næstved kommunes ejendomsoplysningsskema. Ved salg af lejlighed rekvirerer advokat et kommunalt ejendomsoplysningsskema, som fortæller, om nuværende ejer har forpligtelser overfor Næstved kommune med sikkerhed i lejligheden og om der er særlige forhold vedr. ejendommen, som køber skal vide. Vedr. oplysninger om Parkvej 154, 152 og Bogensevej 15 kan følgende noteres den Punkt 1 Der forefindes ikke utinglyst gældsposter/garantier/restancer der hæfter på ejendommen. Punkt 2. Ejendommen ligger i byzone. Punkt 3. Der foreligger ikke offentliggjorte planforslag, med relation til Parkvej 154, Parkvej 152 eller Bogensevej 15. Punkt 4. Der foreligger ikke verserende byggesag på ejendommen. Punkt 5. Der er direkte adgang fra ejendommen til kommunevej. Punkt 6. Der er ikke planlagt offentlige anlægsarbejder i nærheden af ejendommen. Punkt 7. Varmeplan, der er tinglyst tilslutning til fjernvarme se BBR ejermeddelelse bygning. Punkt 8. Der er en afblændet opfyldt tank Det er ikke registreret på BBR ejermeddelelse bygning.. Punkt 9. Vandforsyning, fra offentlig alment vandforsyning. - se BBR ejermeddelelse bygning Punkt 10. Afløb til offentlig spildevandsanlæg. - se BBR ejermeddelelse -bygning Punkt 11. Ejendommen er ikke kortlagt som forurenet eller muligt forurenet se forespørgsel om jordforurening Forespørgsel om jordforurening 1 Ingen jordforurening C.5 Forsikringer Ejerforeningen har tegnet følgende forsikringer: Bygningsforsikring If.. Skadeforsikring Police nr B Glasforsikring Dansk Glasforsikring Police nr Arbejdsskadeforsikring If.. Skadeforsikring Police nr Side 4 af 8 sider

5 Ansvarsforsikring Nassau Forsikring Police nr. VAS Forsikringerne er tegnet af flere årsager bl.a. at sikre vore fælles værdier, at sikre os mod erstatningssager, og hvor det er hensigtsmæssigt at forsikre mod hændelser, der er til gavn for en enkelt ejer, eksempelvis glasforsikring. Information om forsikringerne er online tilgængelig Forsikringsoversigt 1 Oversigt Detailinformation om de enkelte forsikringer 1 Policer C.6 Ejendommens tilstand Ejendommen er efter ejerlejlighedsforeningens vurdering godt vedligeholdt og uden skjulte mangler. I blev alle bygninger forsynet med nyt tag med hældning. Ejendommen var oprindeligt bygget med fladt tag. I år 2000 blev parkeringspladser renoveret med nyt slidlag. I år 2002 blev alle syd og nordvendte facader renoveret. Bestyrelse arbejder løbende med at sikre at bebyggelsen er i god stand. D. Ejerlejlighedsforeningens økonomi D.1 Status Foreningens egenkapital er 18/ i flg. årsrapport på kr. For en lejlighed med forholdstal 120 betyder dette, at indehaver har et aktiv i foreningen på kr. For foreningens udgifter hæfter medlemmerne pro rate efter fordelingstal. D.2 Fællesudgifter Fællesudgifter dækker ejendommens drift. For ejendommen var fællesudgifterne fra 1. juni 2005 til 31. maj Fællesudgifterne er budgetteret i 2006/2007 til og i 2007/2008 til kr. Der planlægges ikke ekstraordinære indbetalinger i nuværende regnskabsår. Side 5 af 8 sider

6 Årsrapport 2005/ Regnskab 06/07 Budget D.3 Sikkerhedsstillelse Ejerlejlighedsforeningens er økonomisk sikret mod tab fra ejere indenfor en ramme på kr. I nedenstående servitutter gældende for begge matrikel numre er tinglyst, at ejer af en lejlighed, skal stille kr. i pant overfor ejerlejlighedsforeningen. Panthæftelsen tinglyses på skøde for hver enkelt lejlighed. Panthæftelsen har ingen betydning i relation til 80% lånegrænse hos realkreditinstitution Vedtægter for ejerforeningen Terrassehaven, Næstved Tillæg til vedtægter for ejerforeningen E. Husorden og fælles faciliteter Husorden er formuleret i pjece. Det er tilladt at holde husdyr under visse forudsætninger og der foreligger ingen særlige forpligtelser i form af fælles arbejdsweekends eller lignende Husorden 1 Husorden I kælderen blok D findes vaskeri. Under alle blokke findes fælles cykelstald og tørrerum. Udenfor bygningerne er der fælles parkeringspladser, som pt. dækker behovet. Til ejendommen hører en stor have med legeudstyr, som frit kan benyttes. Til at forestå de daglige opgaver i ejendommen er der ansat ejendomsfunktionærer og rengøringsassistenter. F. Juridiske forhold. Oplysningerne i skemaet er baseret på bestyrelsesmedlemmernes viden den 19/ Bestyrelsen frasiger sig det juridiske ansvar for evt. fejl eller mangler i oplysningerne. Bestyrelsen Side 6 af 8 sider

7 Bilag 1 Følgende servitutter er lyst på de enkelte matrikel numre. Indhold i servitutter kan beses på Næstved Tinglysningskontor. B.1 Servitutter lyst på Bogensevej 15 matrikel nr. 10 EY Nr Del. Om ret for SEAS til Elektricitetsanlæg Deklaration om visse indskrænkelser mht. bebyggelse, beplantning, eftersyn, reparation mm i anledning af kloakledning Deklaration om udstykning, veje, stier, fællesarealer, bebyggelse, benyttelse, vandforsyning, spildevand, hegn, beplantning, ordensbestemmelser, ledningsføring Dok. Om at bebyggelsen skal være påbegyndt senest 2 år efter skødets underskrivelse og være afsluttet senest 4 år efter skødets underskrift, tilbage skødningspligt til Næstved kommune så længe parcellen er ubebygget, godkendelse af salg af parcellen, benyttelse mm Dekl. Om pligt til udelukkende at anvende fyringsgasolie og øvrige mineralolier produkter fra A/S Dansk Shell Vedtægter for ejerforeningen Terrassehaven, Næstved Dekl. Om visse indskrænkninger mht. bebyggelse, beplantning, eftersyn, reparation mm. I anledningen af 2. stk. 10 KV transformere med tilhørende høj og lavspændingskabler. Ej til hinder for prioritering eller omprioritering Dekl. Om visse rådighedsindskrænkninger mht. bebyggelse, benyttelse mm i anledning af kloakering Overenskomst med Næstved Varmeværk a.m.b.a. uopsigelig i 20 år. Side 7 af 8 sider

8 Dok. Om kollektiv varmeforsyningsanlæg B.2 Servitutter lyst på Parkvej 154 matrikel nr. 10 EÆ Nr Dekl. Om ret for SEAS til Elektricitetsanlæg Dokument om bebyggelse, benyttelse mv. Indeholder bestemmelse om salg Vedtægter for ejerforeningen Terrassehaven, Næstved Dekl. Om visse indskrænkninger mht. bebyggelse, beplantning, eftersyn, reparation mm. I anledningen af 2. stk. 10 KV transformere med tilhørende høj og lavspændingskabler. Ej til hinder for prioritering eller omprioritering Overenskomst med Næstved Varmeværk a.m.b.a. uopsigelig i 20 år Dok. Om kollektiv varmeforsyningsanlæg Tillæg til vedtægter for ejerforeningen B.3 Skøde og servitutter lyst på Værkstedet Parkvej 152 matrikel nr. 10 FG, som ejes af Ejerforeningen Nr Skøde Ejerforeningen, Terrassehaven Dok. om varmeforsyning/kollektivt Side 8 af 8 sider

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/063 4700 Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Vedtægt for Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Forord: Vedtægten er udarbejdet, med størst mulig relation til den af Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. dec. 2004

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere