Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB"

Transkript

1 Medlernsblad fon n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTB

2 2 f - 6ol som llele og llale - g0 -ftl Redoktion og loy-out: vort cafeteria, t HY'}[9J:H; æ? supermarffib l ll C t lllf ni E ry a venlige mødested Udgiver: Nord-Als U rrtttt0 - fivor hete tsmlilen ion$ erturs NR. stor lry_nrtrul,f Mon ikke i1e heldigvis mange som deltog i spi_llermødet den 15. jan. spærrede øjnene op da aviserne onltal te mødet: "NE STLER l{0ll OFRyCiil{G" Sikk( en opfo-rdring, men dei; e:: r:igtig - oet blev sagti Jeg blerz ærlig talt selv lidt overrasket, tor tigefrem såc,an forstod, jeg ikke Bent liemer, da iran forelagde sprilleruclvalgets mening on sæson L97r. Først meldte tarrken sig : "lvad tæll<er andre klubber?" lvad skal de tro i L97+ blev førsteholdet nr. 10 i serie,), andenholdet rykkede ud af serie +) scr.;e! "a 6 k ar.otie sig måske nok lidt bedre. Til gengæld blev ynglin e A kun nr. lc i ntlrva - oj L r flrar _b q nu st -qtt a +;så ujd. ul.uctter ef onrwl " i -r'e_. uyaja_.l ^rur Lor {A_A! Kan alle nu se hvordan vi NB'ere skal knytte næ- lommepenge noget i Ho\,- en lille æske til sommerferisn... eller til haven... gør det let Tal med Sydårank - de teler Dere; sprog, SYDBAVK FEBR. Biorne Knudsen, Lærkevei 47 Tryk: E. Lorenzen Lg?' 6.,qnCAme hele kom af sig selv. Fire år på den måde er lovlig me6et r vi bliver sløve og fighter for lidt, modstanderen har haft det for let. Nu må vi slås f ) at opnå noget, talenter er jo tilstede. For l. og 2. hold er målet klart at blande sig i oprykningsspørgsmålet, man kan næsten sige at vi rrstiler mod opr:yknlng", men der er lang vej og 22 kampe kan nu engang ikke vindes på papiret, det skal afgøres på banen. Desuden har vore modstanclere jo nok i de fleste tilfæde samme mål. Derfor er jeg lidt ked af at overskrifterne Lød. så overbevisende, vi får det svært nu, ikke mindst i de alsi-ske lokalopgør. Nu skal vi have på hatten - nr. ldre sidst og nu vil de rykke op TA TA ll-ål.-1l t{ Måske var det mere naturligt hvis jeg beskæftigede mig med tra:ingen af seniorholdene" For de mange der deltog i mødet er dette forhåbentlig en smule klart, men da der forhåbentiig bliver flere aktive skal et par ting nævnes. Spillerudvalget har lovet at hjælpe med under ira+ningen, således at vi ikke får nogen fast "hjæpet )ner". trndnu er der ikke lavet t. holdstrup eller andre fine ting. Nej lad os komme igang all esammen - ingen skal på fortrånd være udelukket : ) Løn er pcnge, der skal forde- 2 Boldklub i{:i,#,}v{'sev'ns28 verne. lvis vi- ikke rykker op m-od et - helst to hold bliver: samtlige medlerrner til grin i hele Jø-Lderj),-and. net må vi jo undg:,. llvordan griber vi så tingene an? lvis den positive holdning fra spillermødet kan holde igemem hele L97, tror jeg på en god sæson. Den røde tråd var for mig at s : at man er pare til at yde en indsats. Både klubben og spillerne har for længe stået i skyggen" Vi troede visb det les... husholdningspenge.,. RrEN SP Lod SPORTENS r Storegode 52 r r også blive Deres trykkeri! Telefon 45 l8 05

3 Bogftrlni, 3lå1, nuirion og mom$ognslal CR. KROTBORG SprogøveJ 5 - Nordborg Tell. ((x) {5 06 {.1 NORMANNA FORSK R NG Jes Christensen Th. Brorsensvei 78 Telefon eller foretrukket. Det må være indsats og evner som afgør hvor man bliver piaceret. trndvidere tror jeg vor træning mere skal li-gne situationer fra kampene, vi må simpelthen væie bedre forberedt. ) bedre sat op til kampene. Tænk hvis en journalist om et halvt år skrev : "NB ST,trR MOD OPRYC\TNG"! Med håbet om en god sæson for alle i NB Chr. Larsen -ooooo- SPL,ERflØDE HOS Y1{GL]VGtrNB ynglingespillere saml et bil et spillermød.e. Træneren Børge lfeesgaard. fortalte iidt om hvordan han har tænkt sig at køre løbet i sæson L97r. B1. a. blev der oplyst, at der er tilmeldt et ynglingehold i JBUrs Å-række" Det betyder jo at en-del spillere skal benyttes på seniorholdene og jeg har fået den fornemmelse, at nogle spillere er bange for at blive sat på serie 6 holdet altså 4. holdet. Det blev godt nok nævnt af Børge Nee )r gaard at spillerudvalget agter at bruge de resterende ynglingespillere så vidt som muligt på 2. Sktgter ometndngort, Fa. J.J. JENSEN Nordborg telefon DE ER ALTD VELKOMMEN PÅ NØ HERRED HUS TELEF'N 4so53s [lil lensen Ollrtyr. Crntnlvrrro ol rrrl rul. gu. og vrtdrorlrr' Lærkevei 87 - Lonsesø MObil Qui.t service 4T\ ÅLS AlrT(l Sll(lP ffi Løftertoft -.Nordborg - Tlt eller '). hold, men sidste års håndtering af dette problem er endnu ikke glemt" år sætter man f r'r ørst serie J l:oldet, cterefter ylinge A og så-?.r 1. og 4. holdeb og mon ikke ou ':-e sterende ynglinge spil T cre er :tep"rke nok t,11 at gøre sig grelclend,e på 2" el1er t. roldet. gruppearbejde blev så behandlet emner som 12. mands problemet, totraksrygning, forholo til dommeren, ho1-dopstilling csv. Ved den efterfølgende C,skussion kun,n.e nar -især læggc r"ærke br uenrgheden om L2. mands problemet og f or n-i-g idt overraskende problemet om rygning iør og efter kampen. Alt i alt et godt rnøde cg Børge Neesg5aards optimisme for sæson L971 er efter rain men.ing futdt berettiget. tr. G. -ooooo- TL MED,tr}TYERT{E W! begyndt og atle spillere kan nu vente et girokort omkring l.feb,ruar. Der står der hvor mege'u skal betale for 1. halvår L97r. f T ;dafs Bol dklubs love står følgende:... restance ud.over lo dage medfører slettelse af foreningen og genoptagelse kan kun finde sted såfremt restancen betales. +t o K KøBMANDEN Benl Lauslon Købmand Tlf (04)

4 trtrutrhtrn NORDBORG LANGESø BROBALLE Bestyrelsen og trænerne er enige om at dette skal overholdes. Ti de spillere som er i restance fra L97+ gives det gode råd: se at få indbetalt det skyl<ler', for får ingen ny girokort for i ilr, )r vi må betragte jer som ikke medlem. Kontingentet for ungdomsafd. og ynglinge er 4-) kr. og for senior er det 6, W. halvårtigt. ungdomsafd. gives der SØSG1{DtrRABA men da vi ikke kan se i vore bøger hvem cler kan komme i betragtning bedes vedk" henvende sig til mig og få beløbet ænd,ret. For lærlinge og skoleelever i seniorafd. gæld,er det samme. Kontakt altså mig og vi taler om clet. Den 15. marts får træner.ne besked på hvem iler har betalt og dem som ikke har betalt kan ikke regne med at komme i kampe, heller ikke til træningskampe derfor USK at betal dit kontingent til t. marts, da der går B dage før jeg får besked fra girokontoret peter Flansen Lærkevej 14, tlf. 4rLB66 TøT YOREAD{NONOORER NOR,D-ALS BOTD(LUB Mekor ke, Vrggc [-ousten ilounblerg Tele{on 45't4 60 Slaqter B jørn )vt S.ÅGTERMESTER BJøRN N ELSEN Storegode 23 l'lordborg telt ulttesg EAGER o9 CONDTOR il. WERilER Tlf fi - Langesø llavnbierg Slalionslro Prcv vor bcrcmlc enrelning. kyltinger og forårsrulter )illstegte Anna og Viggo Bomberg Tlf (041 4s 1019 Storegade 29 Nordborg tlf 'Tl L P hve,f OnSd og kl på NORH ERRE NL- Q Der er også sport r at hunne høre bil på den rigtige måde! Lær det nemr og bekvemt i ilonll.il [ønes[ole J. BRODERSEN NPrreskovvei 2 Svenstrup te Støt vore O annoncører Alt i el-kokkenudrtyr r wr,,,y.ff^, Nordborg.. Jrr,alrt kebes del hos KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON

5 HÅF][.FORSKRtG Peter Mattcsen Mads Clausensvej Nordborg - ring te SPL,ERUDVALGSFOR]VANDtrN }AR ORXET - TLF Allerførst tak for et godt spillermøde. fet var for spillerudvalget og vel også for bestyrelsen glædetig :n konstatering, at den måsætning og lin U spillerudvalget går ind for, skabte en sådan optimisme og tiltro blandt spillerne - det kunne man ihvertfald spore denne aften. Der er vel ikke sket sensationelle eller revolutionerende ændri_nger - måske lidt mere system i spillerudvatgets arbejde. En ting er irett sikker: Hvad. der er blevet sagt, d.et holdes - mærk jer de Redaktøren har bedt mi-g komme med et kort råsume fra"det jeg naevnte ved spiltermødet - MALSÆTNNGEN er at skabe et sportstigt og kammeratligt mitjø pe baggrund af en intensiv tiæning, kampgejst, vilje til at samarbejde og diskussion ofl: hvordan de forskellige problemer bedst kan løses til alles tilfredshed. Ligeledes at alle kører efter de samme retningslinier. Disse er : 1. at alle møder til træning og yder en j-ndsats der og under kamp.?. få afbud og i ordentlig tid og kun til mig )ri 1. at man er præcis. 1. at spillerudvalgets dispositioner accepteres.,. at NB's love overholdes. t hver onsdag ktr. 1!rlo på NØRHERREHUS P odido *-- FlilH [[mh " Ttr * ET HELT HUS FYLDT MED SKO!! {AhDELSBAhCEN - ogsd ungdommens bank Jeg håber, atvii dette her - vi gør *.') i ere s arjwry. l-, iøl - \MRE FRA SPtrRMØDET Slrgtcrl & Pølremrgerl K. S'TEilN BER6 Storegode 56 - Nordborg - Telf spillerudvalget vort bedste men -ooooo-- Bent kan det leve op til kan -,zi kun Riemer Suppleant for spillerudvalget blev Arthur Callesen Talsmandsordni-ngen blev ændret således at holdets anfører i fremtj-den fungerer som talsmand for vedk. hold. lloldets anfører vælges af spillerne selv - når holdet har et nogenlunde "stabilt" udseende. RUTEBLSTATON ENS A\ )n"ar-aoe-tobak&chokolade TELF.4s1428 Åbninestidor: ;:;*::l rl],3, Slndoge til kl. NEiå; F molermester flf Nordborg {ORDB()RG KA T.øLLER Tclf. (04) BOGHADE TELF

6 ?lelmuth?lønsen BlikkenslaUermester \lls-installatør Bækgade 2 - telefon (04) ,,chiki" Hlil$ S0lttlDT Ure og optth - Guld og LÆDERVARER sø.lo Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15 NoRDBoRG TLF O]VAF]YV][G For en stor del, fodboldspillere et: opvarmning et ukendt begreb. Spillerne går lige fra omklædnilqsrurnmet ti banen-, hvor de slår og sparker til t. )' bold indtil spillet begynder. ldirr man overværer en fod"boldkanp en af de højere rækker, ser man ikke og ved derfor ikke, at disse spi lcre før kampen har været gernem en grundig opvarmning på en træningsbane i nærheden af stadion. Blandt andre sportsfolk f.eks. atletikudøvere, som er i stand, ti1 at måle deres egne præstationer ville en konku.rrence uden opvarmning være utænkelig. ler kan nlan ved hjæl-p af stopurei konstatere hvad en grundig opvarmning er værd. net har vist sig, at en løber efter opvarmning forbedred,e sin tid på 4oo m. med 1,5 til, sek. Lignende forbedringer kendes også fra andre idrætsgrene. lvord.an varme op? For at opnå en stigning i ilttilførs}en til muskerne en forøgelse af blodcirkulationen - må man aktivisere Oe store r,ruskelgrupper dvs. benelj nes muskler. Løb og hop er gode øvelser. Man beg-ynder med små lette Øvelser, men Øger efterhånden \ intensiteten. Ate muskelgrupper. skal arbejdes igen:rem, dog skal man lægge vægt især på benenes mr'1kler: Pas især på at få opvarmet 'rlusklerne på E-L'SUC Ersrde:: A af. året. åre b. Tack Tackting i: ffil ;i;:n*åi:åiiii' der. lyan må dog aldrig ved op- varmning komme, ^ laa inrn lr. ulru -L a å duru.,^å den maksimale ydel se. spillerne være uffl"h!l[":" tf ørt træningsdragter, som de B vej 56 Slotøhroen Storegode Nordbors Telelon t0{) Z Ttf. 4s Kelly og Alex Nissen Haynbierg Butlkscenler tell R \.,: -piifrui,rtar tfi tbøit? sl rrcai,io spitrte,ssq llroue. bør beholde på indtil kampen begynder. psykiske spitler også en stor rotle. Spi1lere,!"t dc-r-har nerver pi før en vigtig kamp r er råstløse, o- de kan ikke slappe af. Der skal bevægelse til, og den får de under opvarmningen. Nerverne dulmes og muskelspændingerne nedsættes under bevægelserne Alextc Conditori Th. Brorsens- p! 37{ /l\ D Nø TNCOTAGEHUSET D t Sloregado 31 - Nordborg Søty lrro STEDET HVOR STORE NAVNE UilDEBHOLDEB OG GLADE TENNESKER MøDES telelon 45 lo 46 -,

7 '.{!1',1-::!_ -.r NORDBORG FARVEHANDEL v,/1. Lorsen & sln Storegode 62 tell TR,M{'[GSKAMPtr ZT.re-13-, Jepronr Llllebllrr og Turirtbut.or hvcdy Ring - når De skol k6re - iil rlf lbj-ketti ng, nc'.-l;'sabild 2.1.7> : NBl-Notmark, T{ts2-86? 1, ldbl-}totmark,» Ynglinge mod Abenrå. Selvfølgelig er der aftatt træningskampe hver weekend. indtil turr,leringens start se i næste SPORTE{ hvem det bliver. øvrigt kan det a'llerede nu merloeles at turnerineen t 7, starter d.en 1L.1. (e. påskedag)- -ooooo- OLD-BOYS tr. 20 vil der blive et stævne i Nordalsirallen for NB's Oid-boys spiller:e- A11e som vi-l delt-age skal møde omkl-ædt inden kl. 20. Der vil blirze prænie til clet vinclende hold. L* Er der stemning for en rejse til Berlin sid.st på året??? - hrris der er nogen der kunne tænke sig at komme med, så kontakt bestyr:eisen- let bliver en busrejse for old-boys -'/'- med damer" x»', Udendørs træning starter mandag d.en 7-+-?, kl.lbjo. på banen ved lainbierg Skole ([vis vejret titlader) T. PERREGAARD A. O{30 }{ORDBORG 6474 SKOYBY T1l Korn - Fodcrsiof{er Brendscl - Byggemoterioler Tll o0 \oenbonc \ORDBORG KOSK N. Lehrmann Madsen storegode 4e' +tt'4so174 Auf. fiosforå ordler - /iyteng,:4rulottglcfl"f tiossvsfemer l BLADE - TOBAK - PEEB - RYGEAR-i-KLER J sønderbors 'nf. (c.r) 4r l5 57 KAFFE - souvenlers Nordborg - Tlf. (04) 4s NB! Film fremkoldes vyesron fø'gendei kørselsorffiirig for sæson L97> : 1. (ørsel til udekampe for 1., 2.,, 1. og 4. holds vedk. foregår såvidt muligt med privatbller. 2. Hver spitler betaler 5r- kt. (før var dgt 1r-kr. for kampe på Als og,,- kr. ud.enfor Al s). 1. Spillere som stiller bilen til rådighed betaler intet. +. Spillere som stiller bilen til rådighed får 1o Ører pr. kilometer af klubben. privatbiler pr. hold. 5. Ynglinge-soldater og skolegående på senj-or hold betaler intet. 7. loldets holdleder administrerer alt i- f orbindelse med" denne kørselsordning. ) Bestyrelsen STøT YOREANNONOøRER LDotE \!7 CltRl8EXSEil Storegade4-Nordborg -rtt SønJergade 7 - Cuderr.rp - Tlt. 45 8l lo Sporlsarliklat Jffil xotdx»tg toiegadf, 2 TELF. to.l.s (0{){s rq,tl r9 lri.t. 11 i

8 )llrcrl Thorvald J E N s E N lbmrtcr - Frugt - Grønt - Konscna ffi Støt vore O \g.#[p Stoægdc 7 ' 6't30 Nordbors - Tlf. {50363 annoncører TRÆVNGSKAMPE æm2, NBJ-Ketting, yngt.-rysabirl )Z ) rle-. nta"l l\tq, \TAZ næ lfnæl ol a mnå '-ol HØRT NORDASHA,EN \TBD OD-BOYS TRÆNNG : \ på seniorholdene! " os" / DAMEFODBOD n,, s at etablere et darnehold til sæson l). Hermeå har NB gjort sit i KVNDE,Ångl. FEST-r-BY7' lffiniffie )t:l \ skal i fremtl u*'it:'lm ffffilbyl v TTO PL hver onsdog kl. 'l9.30 på NORH ERR EDHUS tøt vore o drrnoncører bent *ånghoff HERREFRSOR HAVNBJ ERG BUT KSCTUTT N (Paedero MAL ER FORR ET.i NG HOLM TELEFON WESTON lre v:g tll vtg TOTTV PETERSET MøBLER. Storegode Nordborg-Tlf.45 l9 3 Vi seeller kvalilelen i høirædel N 3,E LSE NORDBORG AFDELNG - en bonk De kon regne med! #*it*'ll' HJÆLPERE! -';rar Lorenzen købmand Turøvej,t2 Kirkeby..45 OO 55 Storoeodc 33 Xordborq Tolf.(04) Lojrertoft NordbJt Telf (or) Man går da ind til... dqrrr DA'E(C)NFEK''ON k3æf Velegnet sko levogrr og eget teorilokole N. BOYSEN S6bokken 2 - relf

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I ffi supermarxeoe II - Esr som llele og ll:le - gi i... rrl trrttm0 - hyor hele I - 1^ r:= lnwiij;l@3'* ibuilllgillieb- Æ n'mllleniundtar!..j e,rqen ill**' ' i:ili$å.i.,

Læs mere

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB /u. /o/zo Med ernsblad fon :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB E o HAVNBJERG!%nmsTrilsEr Storegade 4 - Nordborg -'flf. 45 14 26 Søndcrgade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O Sporlsarlillsr

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974.

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974. Formandsberetning 1974. Kor 5. gang skal der gives en orientering om arbejdet i Nord-Als boldklub. For 5. gang er det regnskabets time for en bestyrelse i Nord-Als boldklub. Hvordan ser det ud sportsligt/

Læs mere

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB q -7J sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB Ir - Gsl som llete og llale - g0 l... ri I rf, NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE, Formand : P. SØndergård, Mågevej 17 Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken Kasserer : Peter

Læs mere

RTEN NOR,D-ALS BOLDITLUB. Medlernsblad fon

RTEN NOR,D-ALS BOLDITLUB. Medlernsblad fon SP RTEN Medlernsblad fon NOR,D-ALS BOLDTLUB ffilillfiri;i trrttl[0 - hvor hele lmlllen htndlatruf ALS.CUP l-974 j!!ji',j'iiis' E-dti,o Ale alsiske serie 3 og serie 4 hold har sagt ffat deltage i årets

Læs mere

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb /-7r Medlernsb.",æ,øe@w s/\!,,r,'!\ev&"\.'./'^!&v/\t.,r'r'^"!""&,,i'.,./'!"^"'/,\å.'"./e\!.,wv!,"/#"',,""t.,.,..1.!^../9\'^"/,r\",",/..a #"..."",r.e,'^...,''"l,,''æ'",//'1..'"?'.\4!./v'.\"'/,!t,'.,,.],"'","}?,,^,,i\'''./?v..e,',.,,./...".,,.,"''**

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB

z -7/ Medlernsblad fon i'ir,,...r' i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB - Est som llele og llrrs - gt l...iil.i.ta SUPERMARKEDE rrltmll - huor hele lsmll rul'iffi!ir;l@l'* ililtffhi! g SP Udgiver: Nord-Als

Læs mere

overlader jeg hermed til den kommende bestyrelse

overlader jeg hermed til den kommende bestyrelse Indledning. For l. gang bliver der aflagt en formandsberetning i Nordals Boldklub og for 4. gang er det mig, der har fornøjelsen. Efter min vurdering har de gode og positive ting i klubben været i overvægt

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

NOBD-ALS BOLDI(LUB. Medlernsblad fon /2-73 ,..'',"",,..,.'"..,,,..&!,,\...,'\',,.\'}1&,..M. \,fu^#,."',,^."...'t',".,..!"'..w

NOBD-ALS BOLDI(LUB. Medlernsblad fon /2-73 ,..'',,,..,.'..,,,..&!,,\...,'\',,.\'}1&,..M. \,fu^#,.',,^....'t',.,..!'..w /2 73 Medlernsblad fon q.æ/.i!""',,.,.],.,"..,,.tfu.*'ffia.".'.i,j,..,l..".,i'!'...?,.1r',',&l.!."æ^e/v*ur'#q,..'',"",,..,.'"..,,,..&!,,\...,'\',,.\'}1&,..m \,fu^#,."',,^."...'t',".,..!"'..w \.",..."',...',,,,,.#!.,.,*

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN D A M E RID A M (fra 18 år 115 E R - J U N IO R - 17 årige) UNGDOMSAFDELINGEN SVEND WRANG Træner. Jeg har været træner i NB i ca. 14 år, og det kun i ungdomsafd. Det begyndte på følgende milde; jeg var

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 5 / 2 0 1 6. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 5 / 2 0 1 6. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 5 / 2 0 1 6 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Klubblad for Sportslig målsætning og vigtig information.

Klubblad for Sportslig målsætning og vigtig information. Klubblad for 2017-2018 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2017/18 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner " s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 35. årgang - Nr. 2 - april 2004 Nordborg S.b, et af mange 'tetvetiqe" hold der deltog i årets NB-SKOLECUP NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 Tillykke! Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række og i denne anledning har træneren Alfred sendt et indlæg til klubbladet

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Dagens kamp: 17/06-2006 Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

4-rv. Medlerns blad fon 'Å,,,1..",,,.'".-,,,."".,,".'Å. '",""",",'',,.",.',æa Vl.l.'',,,,,.,j..',."/"\.# NORD-ALS BOLDITLUB

4-rv. Medlerns blad fon 'Å,,,1..,,,.'.-,,,..,,.'Å. ',,,'',,.,.',æa Vl.l.'',,,,,.,j..',./\.# NORD-ALS BOLDITLUB 4rv Medlerns blad fon 'Å,,,1..",,,.'".,,,."".,,".'Å '",""",",'',,.",.',æa Vl.l.'',,,,,.,j..',."/"\.# NORDALS BOLDTLUB le! Gsl som llere og llale g0 1.." rrl ilåuhblrne Z, :huti vort cafeteria, Redoktion

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

SPIL FODBOLD I FRAUGDE

SPIL FODBOLD I FRAUGDE SPIL FODBOLD I FRAUGDE Besøg vores hjemmeside WWW.FRAUGDE-GIF.DK Fodbold i Fraugde Da jeg første gang satte mine fødder på græsset hos Fraugde GIF, var jeg blot fem år gammel. Nu godt 16 år senere kan

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

U13 Sæson 2015 U13 Sæson 2015

U13 Sæson 2015 U13 Sæson 2015 U13 Sæson 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Værdigrundlag... 4 Opstart og træningstider... 5 Træningstider - Vinter periode... 5 Træningstider - Turneringsperiode... 5 Specifiktræning (NYT

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Velkommen Til SGIF-Cup 2010

Velkommen Til SGIF-Cup 2010 Velkommen Til SGIFCup 2010 Arrangeret af SvenstrupGodthåb Fodbold Puljeinddeling for Fodbold SERIE 1/2 SERIE 3/4 A SERIE 3/4 B SGIF Øster Sundby SGIF Gug Klarup Skalborg Aalborg Freja Nørhalne Øster Hornum

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Klubblad for

Klubblad for Klubblad for 2016-2017 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2016/17 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben 5 Ungdomsudvalget

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

GENERALFORSAMLING Mandag d. 21. marts 19.30 ÅRSBERETNING for 2015

GENERALFORSAMLING Mandag d. 21. marts 19.30 ÅRSBERETNING for 2015 GENERALFORSAMLING Mandag d. 21. marts 19.30 ÅRSBERETNING for 2015 Fodboldåret 2015 var et meget spændende år. Mange af vores hold var med i toppen, og for mange af dem lykkedes det at sikre en oprykning,

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

SP Medlernsblad fon NOB,D-ALS BOLDITLUB. ::l::;.h #!'i, -r!!ni!,r' 4,i\ *;*,x. æ" -":;. 7r/A - -... % _^"".-,::..;.:-:i: t.. "".

SP Medlernsblad fon NOB,D-ALS BOLDITLUB. ::l::;.h #!'i, -r!!ni!,r' 4,i\ *;*,x. æ -:;. 7r/A - -... % _^.-,::..;.:-:i: t.. . SP Medlernsblad fon ::l::;.h #!'i r!!ni!r' 4i\ *;*x _^"".::..;.::i: t.. "". æ" ":;. 7r/A... % NOBDALS BOLDTLUB Esl som llele tlg llerc gt l* llåullbltng o[" aa? vort cafeteria venllge mrdested ;:/ g Dlrlltra?rrrrn

Læs mere

OVERSKUD FORMAT VILJE

OVERSKUD FORMAT VILJE OVERSKUD FORMAT VILJE Hvad er formålet? Dobbelt klik BAGLAND Familie Venner Kæreste KLUB Hold Trænere Ambitioner DEN VIGTIGSTE: Drengen Talentet Eleven SKOLE Uddannelse Lektier Lærere DBU KROP Skader Signaler

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Læs i dette nummer: Ungdommens Træningslejr Nyt fra afdelingerne Frivillighedsmesse Konkurrencen

Læs i dette nummer: Ungdommens Træningslejr Nyt fra afdelingerne Frivillighedsmesse Konkurrencen Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 45 Oktober 2011 Nr. 3 Læs i dette nummer: Ungdommens Træningslejr Nyt fra afdelingerne Frivillighedsmesse Konkurrencen Det er snart blevet en tradition, at

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere