Ankestyrelsen (2009a), Ankestyrelsens praksisundersøgelser,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsen (2009a), Ankestyrelsens praksisundersøgelser,"

Transkript

1 Litteraturliste

2

3 Litteraturliste Ankestyrelsen (2006), Ankestyrelsens praksisundersøgelser, Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, Ankestyrelsen (2009a), Ankestyrelsens praksisundersøgelser, Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag, Ankestyrelsen (2009b), Førtidspension på det foreliggende grundlag, Ankestyrelsen (2010), Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2010), Ulighed i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (2010), AES satser 2011, Arbejdsmarkedskommissionen (2009), Velfærd kræver arbejde, Arbejdsmarkedsstyrelsen (2009), 10 pct. af alle unge er marginaliserede eller i risiko for at blive det, Samspil.info, nr. 14, 4. marts 2009, Arbejdsmarkedsstyrelsen (2010a), Fleksjobbere har højere indkomst end murere og pædagoger, Samspil.info, nr. 30, 1. september 2010, Arbejdsmarkedsstyrelsen (2010b), Halvdelen af nyansatte fleksjobbere fortsætter på samme arbejdsplads, Samspil.info, nr. 31, 6. oktober 2010, Arbejdsmarkedsstyrelsen (2010c), Unge førtidspensionister koster dyrt, Samspil.info, nr. 28, 2. juni 2010, Arbejdsskadestyrelsen (2001), Statistikhæfte for Arbejdsskadestyrelsen 2000, 267

4 Arbejdsskadestyrelsen (2005), Arbejdsskadestatistik 2004, Arbejdsskadestyrelsen (2006), Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen, Arbejdsskadestyrelsen (2008), Arbejdsskadestatistik 2008 tema om arbejdsskadeeformen en midtvejdevaluering, Arbejdsskadestyrelsen (2009), Erhvervssygdomsfortegnelsen, Flere årgange: , Arbejdsskadestyrelsen (2010a), Beregning af løbende ydelse, Arbejdsskadestyrelsen (2010b), Arbejdsskadestatistik 2009, Arbejdstilsynet (2005), Arbejdstilsynets årsopgørelse 2004, Arbejdstilsynet (2010), Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009, 2. udgave, Beskæftigelsesministeriet (2003a), Referat fra Folketingets 3. behandling af Forslag til lov om arbejdsskadesikring, Beskæftigelsesministeriet (2003b), LFV nr. 216 Arbejdsskadesikring, Beskæftigelsesministeriet (2008a), Analyse af Sygefraværet, april Beskæftigelsesministeriet (2008b), Konklusionspapir om handlingsplanen om sygefravær, Beskæftigelsesministeriet (2009), Vejledning om satser m.v. i 2010, 268

5 Beskæftigelsesministeriet (2010a), Vejledning om regulering pr. 1. januar 2011 af satser efter lov om social pension m.v., Beskæftigelsesministeriet (2010b), Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven), Beskæftigelsesministeriet (2010c), Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., Center for Folkesundhed (2008), Etniske minoriteters sundhed, Region Midtjylland, Viborg. Csikszentmihalyi, Mihaly (2005), Flow og engagement i hverdagen, København Danmarks Statistik (2009a), Sygehusbenyttelse 2007, i statistiske efterretninger Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2009:7, Danmarks Statistik (2009b), Dødelighed og erhverv , TemaPubl 2009:4, Danmarks Statistik (2010), Lægebesøg m.v. 2009, i statistiske efterretninger Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2010:16, Dansk Arbejdsgiverforening (1998), Arbejdsmarkedsrapport 1998, Dansk Arbejdsgiverforening (1999), Socialpolitikken & Arbejdsmarkedet, Dansk Arbejdsgiverforening (2002), Arbejdsmarkedsrapport 2002, Dansk Arbejdsgiverforening (2005), Arbejdsmarkedsrapport 2005, Dansk Arbejdsgiverforening (2007), Agenda nr. 4, Ledige er lige så stressede som beskæftigede, 269

6 Dansk Arbejdsgiverforening (2008a), Arbejdsmarkedsrapport 2008, Dansk Arbejdsgiverforening (2008b), Agenda nr. 4, Forsker: Tragedie med stress-pensioner, Dansk Arbejdsgiverforening (2009a), Førtidspension og fleksjob, Dansk Arbejdsgiverforening (2009b), Strukturstatistik 2009, Dansk Arbejdsgiverforening (2010a), Fraværsstatistik 2009, Dansk Arbejdsgiverforening (2010b), Ældre og Arbejdsmarkedet, Dansk Arbejdsgiverforening (2010c), Agenda nr. 18, Fleksjob har fjernet almindelige job, Dansk Erhverv (2009), Medlemsundersøgelse om sundhed på arbejdspladsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2006), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2008), Sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskelog Skeletbesvær Årsager og handlemuligheder. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2010), Resumé og sammenfatning af Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevending til arbejde, Det Økonomiske Råd (2005), Dansk økonomi forår 2005, De Økonomiske Råd (2009), Dansk økonomi Efterår 2009, 270

7 DI (2009), Personalegoder, DI (2010), Sygefraværet er på vej ned i private virksomheder, Indsigt marts 2010, Discus (2010), Evaluering af arbejdsevnemetoden, DREAM (2009), Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2009, Eplov, Lundsteen m.fl. (2009), Shared care for ikke-psykotiske sygdomme. Anbefalinger på baggrund af en systematisk litteraturundersøgelse, EU-Kommissionen (2010), Eurobarometer, Sport and Physical Activity, Brussel. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (1997), Second European Working Conditions Survey, Dublin. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007), Fourth European Working Conditions Survey, Dublin. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2009), European Quality of Life Survey 2007, Dublin. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2010), Fifth European Working Conditions Survey, Dublin. Eurostat (2010), page/portal/ statistics/search_database, hsw_aw_inasx. Finansministeriet (2005), Cirkulære om selvforsikring i staten m.v., 271

8 Finansministeriet (2010a), Finansministeriets finanslovsdatabase, finanslov/index.cgi, Finansministeriet (2010b), Økonomisk Redegørelse august 2010, Forebyggelseskommissionen (2009), Vi kan leve længere og sundere, Forsikring og Pension (2010), Skadeforsikring (områdeopdelt) - Kvartalsvise markedsandele, Gensby, U. og Thuesen, F. (2010), På vej mod job efter en arbejdsskade, SFI, Hansen, M. F. og Barington, M. L. (2009), Danmarks fremtidige befolkning. Befolkningsfremskrivning 2009, DREAM, Hansen, P. K. og Rasmussen, L. (2004), Tillæg til Arbejdsskadesikringsloven, DJØF Forlag, Hestbæk, L., Lebouef-Yde, C., Rasmussen, C. og Manniche, C. (2009), Dårlig prognose for erhvervsevnen når rygpatienten er involveret i erstatningssager sekundærpublikation, Ugeskrift for Læger 171/19 4. maj 2009, Hestbæk, L., Lebouef-Yde, C. og Rasmussen, C. (2009), Financial compensation and vocational recovery: a prospective study of secondary neck and back patients, Scandinavian Journal of Rheumatology 2009 Nov-Dec: 38 (6), Oslo. Indenrigs- og socialministeriet (2009), Vejledning om regulering pr. 1. januar 2010 af satser på Velfærdsministeriets område, Indenrigs- og sundhedsministeriet (2010), Tal på sundhed, 272

9 Inglehart, R. (1990), Culture shift in advanced Industrial Society, Princeton. Leon, D. og Walt, G. (editor) (2000), Poverty, Inequality and Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Oxford Press, Oxford. Lønkommissionen (2010), Løn, køn, uddannelse og fleksibilitet, Bind maj 2010, Ministry of Economic Affairs, Netherlands (2009), Annual Progress Report 2009, The Netherlands in the context of the Lisbon Strategy, Haag. OECD 2005, Economic Survey: Sweden, Paris. OECD (2006), Sickness, Disability and Work (Vol. 1): Breaking the Barriers - Norway, Poland and Switzerland, Paris. OECD (2007), Sickness, Disability and Work (Vol. 2): Australia, Luxembourg, Spain and the United Kingdom, Paris. OECD (2008a), Sickness, Disability and Work (Vol. 3): Denmark, Finland, Ireland and the Netherlands, Paris. OECD (2008b), Employment Outlook, Paris. OECD (2009), Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. SWEDEN: WILL THE RECENT REFORMS MAKE IT? OECD (2010), Sickness, Disability and Work. Breaking the barriers, Paris. Oeppen, J. og Vaupel, J.W. (2002), Broken Limits to Life Expectancy, I Science (vol. 296), Washington. Pensionsstyrelsen (2010), Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene, 273

10 PFA (2010), Prioritering af pension, trivsel og sundhed en undersøgelse af Capacent for PFA Pension, Rambøll (2010a), Sygedagpengeforløb og brug af delvis raskmelding i Østdannmark, Rambøll (2010b), Evaluering Aktive hurtigere tilbage, Randstad (2010), Randstad Workmonitor global findings wave 3. Sen, A. (2002), Health: perception versus observation, volume 324, British Medical Journal. SFI (2003), Langvarigt sygefravær Hvad sker der og hvordan går det?, SFI (2006a), De nye kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen, SFI (2006b), Handicap. Helbred og beskæftigelse, SFI (2008a), Handicap og beskæftigelse Vilkår og betingelser for handicappede på arbejdsmarkedet, SFI (2008b), Effekterne af ændringerne i sygedagpengeloven. Opfølgning på sygedagpenge, SFI (2009a), Personer med handicap. Helbred, beskæftigelse og førtidspension , SFI (2009b), Handicap og beskæftigelse, udviklingen mellem 2002 og 2008, SFI (2009c), Virksomhedernes Sociale Engagement, Årbog :30, (2006a), Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, 274

11 (2006b), Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark, (2007a), Folkesundhedsrapporten Danmark, (2007b), De kommunale sundhedspolitikker i Danmark en kortlægning, (2009a), Risikofaktorudvikling i Danmark, fremskrevet til 2020, (2009b), Danske børns sundhed og sygelighed, (2009c), KRAM-undersøgelsen i tal og billeder, i samarbejde med TrygFonden og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Statsforvaltningen Sjælland (2010), Praksisundersøgelse påbegyndelse af sag om førtidspension, Nykøbing F. Sundhedsstyrelsen (2008), Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007, Sundhedsstyrelsen (2009a), Tracking af Sundhedsstyrelsens Forebyggelseskampagner 2008, Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Advice A/S, Sundhedsstyrelsen (2009b), Dødsårsagsregistret 2008, Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:6, 275

12 Sundhedsstyrelsen (2010a), Mental sundhed blandt voksne danskere, Sundhedsstyrelsen (2010b), Ventetider for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler, Transport Sektorens Uddannelsesfonds Simulatorcenter (2008), Kostens betydning for trafiksikkerhed psykisk trivsel og risikofaktorer for hjertekarsygdomme blandt lastbilschauffører, Vejle. Viborg kommune (2010), Reduktionsmuligheder til budgetforslag , Viborg. Videbech, Poul (2004), Sygeplejersken nr. 32, Depression kan påvirke hjernen, 3F (2010), Ulighed kan forebygges rapport om ulighed i sundhed, 276

Ankestyrelsen (2014), Årsrapport 2013, København. Arbejdsskadestyrelsen (2009-2013), Årsredegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, København.

Ankestyrelsen (2014), Årsrapport 2013, København. Arbejdsskadestyrelsen (2009-2013), Årsredegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, København. Litteraturliste Litteraturliste Agenda (2014), Arbejdsskadeafgiften løber løbsk, 12. marts 2014, Andersen, H. L. (2010), Essays on Causal Relations in Labour Market Status and Health, PhD-afhandling,

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET December 213 ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: December 213 Indhold

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. sundhed

FOREBYGGELSESPAKKE. sundhed FOREBYGGELSESPAKKE mental sundhed INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 tal PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger forbundet med Mental sundhed 9 LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 10 EVIDENS og vidensgrundlag

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Forebyggelsespakke om mental sundhed

Forebyggelsespakke om mental sundhed Forebyggelsespakke om mental sundhed 1 Indholdsfortegnelse Fakta Forekomst og fordeling Tal på sundhed i kommunen Lovgivning Evidens Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats Anbefalinger

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278 23. april 2012 J.nr. 2011-0007278 Rapport fra arbejdsgruppen om anmeldelse af arbejdsskader (erhvervssygdomme) Maj 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for rapporten... 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Øje på arbejdsmiljøet, september 2005 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet

Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet Falck Healthcare - fra hjælp til selvhjælp - til også at hjælpe andre Psykologisk krisehjælp til kunder Samarbejde med fagbevægelsen og

Læs mere

NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri

NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Nye metoder til kombineret rehabilitering og jobskabelse giver høj succesrate for en relativ beskeden investering NOTAT 2010 Videnscenter for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Sygefravær en fælles udfordring

Sygefravær en fælles udfordring Sygefravær en fælles dfordring Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Jni 2008 Regeringen Indhold Forord 3 Kapitel 1 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem 5 Kapitel 2 Sygefravær skal

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere